Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 9. juli 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.ECB's årsberetning for 2007 (forhandling)
 3.Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere - Koordinering af de sociale sikringsordninger: Bilag XI - Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere (forhandling)
 4.Afgørelse om uopsættelighed
 5.Afstemningstid
  5.1.Årlige handlingsprogrammer for Brasilien og for Argentina for 2008 (B6-0336/2008) (afstemning)
  5.2.EU's prioriteringer på FN's 63. generalforsamling (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (afstemning)
  5.3.Ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU (A6-0223/2008, Paolo Costa) (afstemning)
  5.4.Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (A6-0210/2008, Paolo Costa) (afstemning)
  5.5.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (afstemning)
  5.6.Modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (afstemning)
  5.7.Batterier og akkumulatorer (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (afstemning)
  5.8.Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (afstemning)
  5.9.Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (afstemning)
  5.10.Det indre marked for naturgas (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (afstemning)
  5.11.Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere (A6-0251/2008, Jean Lambert) (afstemning)
  5.12.Koordinering af de sociale sikringsordninger: Bilag XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (afstemning)
  5.13.Sociale sikringsordninger og tredjelandsstatsborgere (A6-0209/2008, Jean Lambert) (afstemning)
  5.14.Dannelse af politiske grupper (ændring af forretningsordenen) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (afstemning)
  5.15.De nationale dommeres rolle i det europæiske domstolssystem (A6-0224/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  5.16.Tvisterne Airbus/Boing i WTO (afstemning)
  5.17.Den strategiske energiteknologiplan for EU (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (afstemning)
  5.18.Statsejede investeringsfonde (afstemning)
  5.19.En ny kultur for mobilitet i byer (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (afstemning)
  5.20.ECB's årsberetning for 2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (afstemning)
 6.2011 som det europæiske år for frivilligt arbejde (skriftlig erklæring): se protokollen
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.De europæiske satellitbaserede radionavigationsprogrammer (EGNOS et Galileo) (underskrivelse af retsakten)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (forhandling)
 12.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (forhandling)
 13.Velkomstord
 14.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (fortsat forhandling)
 15.Palæstinensiske fanger i Israel (forhandling)
 16.Situationen i Zimbabwe (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 19.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 20.Rummet og sikkerhed (forhandling)
 21.Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien (forhandling)
 22.Behandling af visumansøgninger (forhandling)
 23.Økonomisk krise i EU's fiskerflåde (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (861 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2047 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik