Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. liepos 9 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.2007 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)
 3.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas – Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas – Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatų taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas (diskusija)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Metinės veiksmų programos Brazilijai ir Argentinai (2008 m.) (B6-0336/2008) (balsavimas)
  5.2.ES prioritetiniai klausimai JT Generalinės Asamblėjos 63-ojoje sesijoje (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (balsavimas)
  5.3.Direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose pakeitimas (A6-0223/2008, Paolo Costa) (balsavimas)
  5.4.Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas (A6-0210/2008, Paolo Costa) (balsavimas)
  5.5.Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (nauja redakcija) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (balsavimas)
  5.6.Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo programa (EĮPSM) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (balsavimas)
  5.7.Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (balsavimas)
  5.8.Tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo ribojimas (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (balsavimas)
  5.9.Teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygos (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (balsavimas)
  5.10.Gamtinių dujų vidaus rinka (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (balsavimas)
  5.11.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas (A6-0251/2008, Jean Lambert) (balsavimas)
  5.12.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. XI priedas (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (balsavimas)
  5.13.Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas (A6-0209/2008, Jean Lambert) (balsavimas)
  5.14.Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio pakeitimas (Frakcijų kūrimas) pakeitimas (A6-0206/2008, Richard Corbett) (balsavimas)
  5.15.Nacionalinių teisėjų vaidmuo Europos teisminėje sistemoje (A6-0224/2008, Diana Wallis) (balsavimas)
  5.16.Bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčai PPO (balsavimas)
  5.17.Europos strateginis energetikos technologijų planas (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (balsavimas)
  5.18.ES atsakas į nepriklausomų turto fondų problemą (balsavimas)
  5.19.Nauja judumo mieste kultūra (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (balsavimas)
  5.20.2007 m. ECB metinė ataskaita (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (balsavimas)
 6.Sprendimas 2011 metus paskelbti savanoriškos veiklos metais (rašytinis pareiškimas) (žr. protokolą)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 9.Europos palydovinės navigacijos programos („EGNOS“ ir „Galileo“) (pasirašymas)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 11.Padėtis Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes (diskusijos)
 12.2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijos)
 13.Oficialus pasveikinimas
 14.2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijų tęsinys)
 15.Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (diskusijos)
 16.Padėtis Zimbabvėje (diskusijos)
 17.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 19.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą (žr. protokolą)
 20.Kosminė erdvė ir saugumas (diskusijos)
 21.EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (diskusijos)
 22.Bendrosios konsulinės instrukcijos: biometriniai duomenys ir prašymai išduoti vizą (diskusijos)
 23.Ekonominės krizės paveiktas ES žvejybos laivynas (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 25.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (847 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1762 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika