Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 9. jūlijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.ECB 2007. gada pārskats (debates)
 3.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana – piemērošanas noteikumi – Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana – XI pielikums – Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ (debates)
 4.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Gada darbības programmas Brazīlijai un Argentīnai 2008. gadam (2008) (B6-0336/2008) (balsošana)
  5.2.ES prioritātes ANO Ģenerālās Asamblejas 63. sesijai (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (balsošana)
  5.3.Direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos grozīšana (A6-0223/2008, Paolo Costa) (balsošana)
  5.4.Regulas (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu grozīšana (A6-0210/2008, Paolo Costa) (balsošana)
  5.5.Noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (balsošana)
  5.6.Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas (EUTSM) programma (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (balsošana)
  5.7.Baterijas un akumulatori un to atkritumi (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (balsošana)
  5.8.Dažu bīstamo vielu un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (balsošana)
  5.9.Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (balsošana)
  5.10.Dabasgāzes iekšējais tirgus (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (balsošana)
  5.11.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana (A6-0251/2008, Jean Lambert) (balsošana)
  5.12.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana-XI pielikums (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (balsošana)
  5.13.Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. [...] noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ (A6-0209/2008, Jean Lambert) (balsošana)
  5.14.Reglamenta 29. panta „Politisko grupu izveidošana” grozīšana (A6-0206/2008, Richard Corbett) (balsošana)
  5.15.Dalībvalstu tiesnešu loma Eiropas juridiskajā sistēmā (A6-0224/2008, Diana Wallis) (balsošana)
  5.16.Airbus/Boeing strīds PTO (balsošana)
  5.17.Eiropas energotehnoloģijas stratēģiskais plāns (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (balsošana)
  5.18.ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (balsošana)
  5.19.Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (balsošana)
  5.20.ECB 2007. gada pārskats (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (balsošana)
 6.Lēmums 2011. gadu pasludināt par Eiropas brīvprātīgā darba gadu (rakstiska deklarācija) (sk. protokolu)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot: sk. protokolu
 9.Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (EGNOS un Galileo) (regulas parakstīšana)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana: sk. protokolu
 11.Situācija Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm (debates)
 12.Komisijas 2007. gada stratēģijas dokuments attiecībā uz ES paplašināšanos (debates)
 13.Oficiāla sveikšana
 14.Komisijas 2007. gada stratēģijas dokuments attiecībā uz ES paplašināšanos (debašu turpināšana)
 15.Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (debates)
 16.Stāvoklis Zimbabvē (debates)
 17.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 19.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 20.Kosmoss un drošība (debates)
 21.Eiropas Kopienas un Mauritānijas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (debates)
 22.Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi (debates)
 23.Eiropas Savienības zvejas flotes, ko skārusi ekonomiskā krīze (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (902 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1761 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika