Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 9 juli 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Jaarverslag 2007 van de ECB (debat)
 3.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing – Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI – Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. […] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen (debat)
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Stemmingen
  5.1.Jaarlijkse actieprogramma’s voor Brazilië en Argentinië voor het jaar 2008 (2008) (B6-0336/2008) (stemming)
  5.2.Prioriteiten van de EU voor de 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen (A6-0223/2008, Paolo Costa) (stemming)
  5.4.Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau (A6-0210/2008, Paolo Costa) (stemming)
  5.5.Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (stemming)
  5.6.Programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (stemming)
  5.7.Batterijen en accu’s alsook afgedankte batterijen en accu’s (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (stemming)
  5.8.Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (stemming)
  5.9.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (stemming)
  5.10.Interne markt voor aardgas (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (stemming)
  5.11.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing (A6-0251/2008, Jean Lambert) (stemming)
  5.12.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (stemming)
  5.13.Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. […] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen (A6-0209/2008, Jean Lambert) (stemming)
  5.14.Wijziging van artikel 29 van het Reglement (A6-0206/2008, Richard Corbett) (stemming)
  5.15.De taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat (A6-0224/2008, Diana Wallis) (stemming)
  5.16.WTO-geschil Airbus/Boeing (stemming)
  5.17.Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (stemming)
  5.18.Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (stemming)
  5.19.Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (stemming)
  5.20.Jaarverslag 2007 van de ECB (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (stemming)
 6.Besluit tot het uitroepen van 2011 tot het 'Europees jaar van de vrijwilligers' (schriftelijke verklaring): zie notulen
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Europese programma’s voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo) (ondertekening van de verordening)
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (debat)
 12.Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (debat)
 13.Welkomstwoord
 14.Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (voortzetting van het debat)
 15.Palestijnse gevangenen in Israël (debat)
 16.Situatie in Zimbabwe (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 20.Ruimte en veiligheid (debat)
 21.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestaties waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië (debat)
 22.Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen (debat)
 23.Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (925 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (2254 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid