Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 9 lipca 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2007 (debata)
 3.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych: załącznik XI - Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (debata)
 4.Decyzja o trybie pilnym
 5.Głosowanie
  5.1.Roczne programy działania na rzecz Brazylii i Argentyny w 2008 r. (B6-0336/2008) (głosowanie)
  5.2.Priorytety UE na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)
  5.3.Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (A6-0223/2008, Paolo Costa) (głosowanie)
  5.4.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (A6-0210/2008, Paolo Costa) (głosowanie)
  5.5.Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (głosowanie)
  5.6.Program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (głosowanie)
  5.7.Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (głosowanie)
  5.8.Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (głosowanie)
  5.9.Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (głosowanie)
  5.10.Wewnętrzny rynek gazu ziemnego (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (głosowanie)
  5.11.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A6-0251/2008, Jean Lambert) (głosowanie)
  5.12.Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych: załącznik XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (głosowanie)
  5.13.Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (A6-0209/2008, Jean Lambert) (głosowanie)
  5.14.Tworzenie grup politycznych (zmiana art. 29 Regulaminu) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (głosowanie)
  5.15.Rola sędziego krajowego w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwości (A6-0224/2008, Diana Wallis) (głosowanie)
  5.16.Postępowania Airbus-Boeing przed WTO (głosowanie)
  5.17.Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (głosowanie)
  5.18.Odpowiedź Unii Europejskiej na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (głosowanie)
  5.19.W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (głosowanie)
  5.20.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (głosowanie)
 6.Ogłoszenie 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu (pisemne oświadczenie): Patrz protokól
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (podpisanie aktu)
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Patrz protokół
 11.Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi (debata)
 12.Dokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w roku 2007 (debata)
 13.Powitanie
 14.Dokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w roku 2007 (ciąg dalszy debat)
 15.Więźniowie palestyńscy w Izraelu (debata)
 16.Sytuacja w Zimbabwe (debata)
 17.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 18.Skład komisji i delegacji: Patrz protokół
 19.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 20.Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo (debata)
 21.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. (debata)
 22.Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe (debata)
 23.Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokół
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (913 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2099 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności