Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. júla 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výročná správa ECB za rok 2007 (rozprava)
 3.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: príloha XI – Rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahovali z dôvodu ich štátnej príslušnosti (rozprava)
 4.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 5.Hlasovanie
  5.1.Ročné akčné programy pre Brazíliu a Argentínu (2008) (B6-0336/2008) (hlasovanie)
  5.2.Priority EÚ pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (hlasovanie)
  5.3.Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (A6-0223/2008, Paolo Costa) (hlasovanie)
  5.4.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (A6-0210/2008, Paolo Costa) (hlasovanie)
  5.5.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých služieb (prepracované znenie) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (hlasovanie)
  5.6.Program modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (hlasovanie)
  5.7.Batérie a akumulátory a odpad z nich (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (hlasovanie)
  5.8.Obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (hlasovanie)
  5.9.Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (hlasovanie)
  5.10.Vnútorný trh so zemným plynom (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (hlasovanie)
  5.11.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: (A6-0251/2008, Jean Lambert) (hlasovanie
  5.12.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: príloha XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (hlasovanie)
  5.13.Rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahovali (A6-0209/2008, Jean Lambert) (hlasovanie)
  5.14.Utváranie politických skupín (zmena a doplnenie článku 29 rokovacieho poriadku) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (hlasovanie)
  5.15.Úloha národných sudcov v európskom súdnom systéme (A6-0224/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  5.16.Spory medzi Airbusom a Boeingom pred WTO (hlasovanie)
  5.17.Európsky strategický plán energetických technológií (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  5.18.Reakcia EÚ na situáciu v oblasti štátnych investičných fondov (hlasovanie)
  5.19.Za novú kultúru mestskej mobility (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (hlasovanie)
  5.20.Výročná správa ECB za rok 2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (hlasovanie)
 6.Rozhodnutie vyhlásiť rok 2011 za „Európsky rok dobrovoľníckej práce“ (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Európske programy satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo) (podpísanie aktu)
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (rozprava)
 12.Strategický dokument Komisie o rozšírení (2007) (rozprava)
 13.Oficiálne privítanie
 14.Strategický dokument Komisie o rozšírení (2007) (pokračovanie rozpravy)
 15.Palestínski väzni v izraelských väzniciach (rozprava)
 16.Situácia v Zimbabwe (rozprava)
 17.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 18.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 19.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 20.Kozmický priestor a bezpečnosť (rozprava)
 21.Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou (rozprava)
 22.Zavedenie vízového informačného systému (rozprava)
 23.Rybárska flotila EÚ ovplyvnená hospodárskou krízou (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (915 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1938 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia