Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 9. julij 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Letno poročilo ECB za leto 2007 (razprava)
 3.Koordinacija sistemov socialne varnosti – Koordinacija sistemov socialne varnosti: Priloga XI – Razširitev določb Uredbe (ES) št. 883/2004 na državljane tretjih držav, ki so sicer izključeni (razprava)
 4.Sklep o nujnem postopku
 5.Čas glasovanja
  5.1.Letni akcijski program za Brazilijo in Argentino (2008) (B6-0336/2008) (glasovanje)
  5.2.Prednostne naloge EU za 63. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (glasovanje)
  5.3.Spremembe Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (A6-0223/2008, Paolo Costa) (glasovanje)
  5.4.Spremembe Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (A6-0210/2008, Paolo Costa) (glasovanje)
  5.5.Pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (glasovanje)
  5.6.Program Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (glasovanje)
  5.7.Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (glasovanje)
  5.8.Omejitve pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (glasovanje)
  5.9.Pogoji za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (glasovanje)
  5.10.Notranji trg z zemeljskim plinom (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (glasovanje)
  5.11.Koordinacija sistemov socialne varnosti (A6-0251/2008, Jean Lambert) (glasovanje)
  5.12.Koordinacija sistemov socialne varnosti: Priloga XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (glasovanje)
  5.13.Razširitev določb Uredbe (ES) št. 883/2004 na državljane tretjih držav, ki so sicer izključeni (A6-0209/2008, Jean Lambert) (glasovanje)
  5.14.Oblikovanje političnih skupin (sprememba člena 29 Poslovnika) (A6-0206/2008, Richard Corbett) (glasovanje)
  5.15.Vloga nacionalnih sodnikov v evropskem sodnem sistemu (A6-0224/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  5.16.Spor med Airbusom in Boeingom v STO (glasovanje)
  5.17.Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (glasovanje)
  5.18.Odgovor EU na izziv državnih premoženjskih skladov (glasovanje)
  5.19.Nova kultura mobilnosti v mestih (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (glasovanje)
  5.20.Letno poročilo ECB za leto 2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (glasovanje)
 6.Sklep o razglasitvi leta 2011 za evropsko leto prostovoljstva (pisna izjava): glej zapisnik
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo) (podpis)
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Razmere na Kitajskem po potresu in pred olimpijskimi igrami (razprava)
 12.Strateški dokument Komisije o širitvi 2007 (razprava)
 13.Dobrodošlica
 14.Strateški dokument Komisije o širitvi 2007 (nadaljevanje razprave)
 15.Palestinski zaporniki v Izraelu (razprava)
 16.Razmere v Zimbabveju (razprava)
 17.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 18.Sestava odborov in delegacij: glej zapisnik
 19.Zahteva za odpravo poslanske imunitete: glej zapisnik
 20.Vesolje in varnost (razprava)
 21.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo za obdobje od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2012 (razprava)
 22.Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma (razprava)
 23.Ribiške flote EU, ki jih je prizadela gospodarska kriza (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 25.Konec seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (809 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1862 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov