Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A6-0278/2008

  John Attard-Montalto (PSE), skriftlig. - (EN) Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien er helt sikkert vigtig for begge parter.

Denne aftale giver fiskere fra Middelhavet mulighed for at udøve deres erhverv andre steder, da der er overfiskeri i Middelhavet. Det nylige problem med tun er kun begyndelsen. Jeg har kendskab til to fiskeriselskaber fra Malta, der har anvendt denne aftale til at fiske i Atlanterhavet. Jeg fik kendskab hertil, da jeg deltog i en officiel parlamentsdelegation til Mauretanien, og præsidenten fortalte delegationen, at alle hidtidige forsøg på at finde en løsning på denne aftale var strandet.

Jeg bad i denne forbindelse om at tale privat med præsidenten. Jeg spurgte, om han på noget tidspunkt havde drøftet spørgsmålet med hr. Borg, den maltesiske kommissær. Præsidenten svarede, at han ikke havde talt med ham, men at jeg gerne måtte gøre dette, hvis jeg ville. Jeg kontaktede straks hr. Borg, der vurderede sagen og opsummerede de centrale spørgsmål. Jeg gjorde præsidenten opmærksom herpå og fortalte ham, at kommissæren ønskede at genoptage drøftelserne.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik