Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2614(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0348/2008

Viták :

PV 10/07/2008 - 4

Szavazatok :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0361

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. július 10., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

5.4. oma ujjlenyomat-adatbázis létrehozása Olaszországban (szavazás)
Jegyzőkönyv
  

– Szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, A Bizottság alelnöke. – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, hétfő este vitát folytattak azt követően, hogy sajtóértesülések szerint az olasz hatóságok ujjlenyomatot vesznek a roma táborokban élőktől. Természetesen megerősíthetem a Bizottság álláspontját, amelyet Špidla biztos úr hétfőn ismertetett, és amelyben külön is megemlítette az általam, július 3-án az olasz hatóságoknak küldött levelet. A vita során Schulz úr kifejezte azon óhaját, hogy tájékoztassam az Európai Parlamentet.

Ezen felül – mivel Deprez úr jelen van, elmondhatom az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság előtt –, hogy folyamatosan tájékoztattam az elnökséget és a koordinátorokat. Ha jól értettem, elnök asszony, tegnap az elnökök értekezlete egy rövid összegzést várt tőlem a legfrissebb információkkal. Röviden ismertetem a Bizottság által megtett lépéseket. Jelzem, hogy a Bizottság igen éberen követi az üggyel kapcsolatos fejleményeket. Május 26-án találkoztam Ronchi úrral. Július 3-án magyarázatot kértem az olasz kormánytól intézkedéseik céljára és mértékére vonatkozóan. A Tanács cannes-i informális ülése során lezajlott első találkozásunk Maroni úrral, az olasz belügyminiszterrel.

A találkozó során Maroni úr azt jelezte, hogy a nomád táborokban élők számbavételét arra használják, hogy ellenőrizzék az ott élők társadalombiztosítási jogosultságát. Közölte, hogy csak akkor vesznek ujjlenyomatot valakitől, ha másképp lehetetlen megállapítani a személyazonosságát, gyermekek esetében pedig mindez kizárólag bírósági előírásra kerül sor.

(Felhördülés)

Csupán elismétlem, amit a belügyminiszter mondott. Azonnal rátérek arra, mit tettem én. Elmondása szerint azt kérte, töröljenek minden valláson vagy nemzetiségi hovatartozáson alapuló számbavételt, és hogy az olasz kormány – az UNICEF-fel együttműködve – akciótervet indított be a kiskorúak oktatása érdekében. El kell mondanom, nagyon fontos, hogy az olasz kormány megígérte, július végéig, állapotjelentést készít a helyzetről.

E nem hivatalos találkozó után arra kértem Jonathan Faullt, a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóság vezetőjét, írjon az olasz hatóságoknak és kérje ezeknek az információknak írásban történő megerősítését, valamint, hogy még a július végén esedékes jelentést megelőzően adjanak további magyarázatot. A levél július 9-én elküldésre került. Tegnap késő este, brüsszeli munkatársaim előzetes választ kaptak. Ez az okmány jobban megvilágítja a nemzetiségi és vallási hovatartozás beazonosítását.

Ami a többi szempontot illeti, egyelőre még nem tudom, hogy teljes mértékben választ kapunk-e a Bizottság által feltett kérdésekre. Szándékunkban áll minden fontos információt megtudni az ujjlenyomatvétel folyamatáról. Mi a célja az ujjlenyomatvételnek, a lenyomatokat miként dolgozzák fel? Mi a törvényes alap, amely engedélyezi a személyes adatok e fajta feldolgozását? Megőrzik-e ezeket az adatokat? Hogyan? Felhasználhatják-e azokat más célokra? Kapnak-e előzetes írásbeli értesítést azok, akiktől ujjlenyomatot vesznek?

Ami a gyermekeket illeti, kértük, hogy erősítsék meg az információt, miszerint a 14 éven aluli kiskorúaktól csak bírói engedéllyel vesznek ujjlenyomatot, és kizárólag személyazonosságuk megállapítása céljából.

Rákérdeztünk arra a 17 olasz tartományra is, melyet nem érintenek a rendkívüli intézkedések.

Végül kértük azon szövegek, intézkedések, döntések, a jogalkotási, szabályozási vagy közigazgatási lépések megküldését, amelyek segíthetnek eligazodni az előállt helyzetben. Az Önök döntésétől függ, hogy a megkívánt éberséggel nyomon kövessük-e az ügyet, illetve, hogy folytassuk-e a szükséges párbeszédet az olasz hatóságokkal.

Egyszóval, elnök asszony, a Bizottság szeretné, ha ezt az ügyet átláthatóan, az alapvető jogok és a közösségi jogok tiszteletben tartása mellett kezelnénk. A mi feladatunk a szerződések védelme, és minden fontos információ birtokában azon kérdés elfogulatlan tisztázása, hogy Olaszország megfelelően alkalmazta-e a közösségi jogszabályokat ezekben az esetekben.

Általában véve, miként azt Špidla biztos úr kifejtette, meggyőződésem – és ezt fejtettem ki az olasz kormánynak is –, hogy szükség van hatékony, a helyzet megkövetelte megoldásokra, s különösen a romákat érintő problémákra, valamint főleg a roma gyermekek esetében, akik a szegénység és kirekesztés elsődleges áldozatai. Segíteni kell a romáknak, nem pedig megbélyegezni őket; ezért hangsúlyozta a múlt héten bemutatott jelentésében a Bizottság, hogy az Európai Uniónak, a tagállamoknak és a civil társadalomnak össze kell fognia, hogy hatékonyan összehangolják a megoldást szolgáló erőfeszítéseiket.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az eljárási szabályzat 170. cikkére hivatkozva szeretnék e szavazással összefüggésben egy indítványt előterjeszteni az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták képviselőcsoportja nevében.

E Parlamentben akadnak kérdések és politikai nézetek, amelyek megosztanak minket, de olyan dolgok is vannak, amelyek összekötnek bennünket. Ide tartozik az emberi jogok iránti elkötelezettségünk, és rasszizmus bármely formája elleni küzdelem is. Nem szabad megengednünk, hogy elhatárolódjunk egymástól azon témákban, amelyekben egyetértés van köztünk, mert így éppen azt az elemet gyengítjük, amely összeköt bennünket. A szakmai ismeretekkel felvértezett Jacques Barrot biztos úr elmagyarázta, hogy még mindig jelentkeznek megválaszolatlan kérdések akkor, amikor az olaszországi problémával kapcsolatos tényeket értékeljük.

Jelenleg főleg a sajtóban megjelent cikkekre utalunk, illetve nagyszámú, az elmúlt hetekben a Parlamentben köröztetett nyomtatványra. Ezt figyelembe véve mi, a PPE-DE képviselőcsoport azt javasoljuk, hogy a mai állásfoglalási szavazást halasszuk a szeptemberi ülésre, mert addigra a tényeket tisztábban látjuk, és pontosan tudjuk majd, hogy miről is szavazunk.

Azoknak a képviselőknek mondanám, akik nem értenek fentiekkel egyet, hogy ha nem a sajtó érdeklődésének megragadása a céljuk, hanem arra törekszenek, hogy közreműködjenek az európai kisebbségek számára fontos dolgok rendezésében, és ha a Parlament valamennyi képviselőcsoportja – a nagyobbak, de a kisebbek is – összefognak, akkor közösen képesek leszünk kivívnunk valamit ezeknek az embereknek számára. Akiknek gyorsan szeretnének a címoldalra kerülni, akiknek a hírverés a fontos, azok szavazzanak most. Mi a halasztást pártoljuk egészen addig, amíg nem leszünk tisztában a tényekkel. El kell ismernem, hogy az elmúlt napokban folytatott vitánk határozottan elősegítette az ügy fejlődését. Arra kérném azokat, akik a megfelelő válaszokat igénylik, hogy támogassák a szeptemberi megvitatást szorgalmazó indítványunkat!

(Taps a jobboldalról)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja hétfőn este, majd tegnap ismét jelentést kért a Bizottságtól az olasz kormánnyal folytatott tárgyalásokról. Barrot biztos úr igen tényszerűen, de átfogóan ismertette azt, hogy az olasz kormány először is igen hiányos információkat juttatott el hozzánk, és érzésem szerint nem is igazán lényegeseket.

Mindannyian ismerik az ismertetett nyomtatványt. Azt használják bűnügyek leírásánál. A nyomtatvány egyértelműen jelzi, hogy az olasz kormány a bűnügyi nyomozáshoz alkalmas lépéseket tesz, de amelyek semmiképpen sem szolgálják a gyermekek védelmét. A Barrot úr által elmondottak alapján ma minden korábbinál sürgetőbb az állásfoglalás elfogadása, egyértelmű jel küldése az Európai Parlament részéről.

(Taps középről és a baloldalról)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, az UEN képviselőcsoport nevében. (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, Weber úr javaslatát támogatom, és szeretnék Barrot biztos úrnak köszönetet mondani, de nem csak azért, amit ma itt a Házban mondott, hanem azért az elkötelezettségéért is, hogy – a lehető legjobban és építő jelleggel – orvosoljon egy helyzetet, amit Olaszországban a szerint kellene kezelni ami, nevezetesen egy több ezer embert érintő rendkívüli helyzetként. Higgyék el, hogy több ezer kiskorú él teljesen magára hagyatva, megfosztva az orvosi ellátás, a védőoltásokhoz és iskoláztatáshoz jutás jogától.

Nekem úgy tűnik, hogy a Bizottság és az olasz kormány együttműködik… – Elnök úr, befejezhetném? Folytathatom, vagy abba kell hagynom? Lenne szíves emlékeztetni a Házat a hozzászóláshoz való jogomra? – Ott tartottam, hogy a Bizottság és a kormány jó irányban halad, és az a véleményem, hogy nem kellene olyan állásfoglalásról szavaznunk, amely tele van pontatlansággal, jogi szempontból ténybeli hibákkal, vagyis jogi valótlanságokkal. Azaz ez nem más, mint egy politikai állásfoglalás, minden alap nélkül.

Többek közt emlékeztetném a Házat arra, hogy – és ezzel a végéhez is értem – bár Barrot biztos úr teljesen egyértelmű volt ma, Špidla biztos úr három napja azt állította, hogy még el kell olvasnia a jogszabályt, amely úgy tudom, nem egészen két oldal. Tehát, ha a baloldalon mindenáron elhamarkodottan ítélkezni akarnak egy kormány módszereiről, úgy gondolom, az teljes mértékben jogtalan.

 
  
  

(A Parlament elutasítja a szavazás elhalasztásáról szóló kérelmet)

A 10. módosítás megszavazása előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Elnök úr, javaslom megtoldani az „eseti alapon” kifejezéssel a módosítás második részét, ahol a hagyományos, diszkriminációmentes beazonosítási eljárások alkalmazását szorgalmazzuk. Tehát angolul: „to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory…”

 
  
  

(A szóbeli módosítás elfogadásra kerül)

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat