Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0348/2008

Debatai :

PV 10/07/2008 - 4

Balsavimas :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0361

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2008 m. liepos 10 d. - Strasbūras Tekstas OL

5.4. Romų pirštų atspaudų duomenų bazės kūrimas Italijoje (balsavimas)
Protokolas
  

– Prieš balsavimą:

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (FR) Gerb. pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, pirmadienio vakare jūs dalyvavote diskusijose pasirodžius žiniasklaidos pranešimams, kad Italijos valdžios institucijos turėtų imti klajoklių stovyklų gyventojų pirštų atspaudus. Žinoma, aš galiu patvirtinti Komisijos poziciją šiuo klausimu, kurią pirmadienį pabrėžė Komisijos narys Vladimiras Špidla konkrečiai remdamasis laišku, kurį liepos 3 d. išsiunčiau Italijos valdžios institucijoms. Vykstant diskusijoms Martinas Schulzas išsakė savo nuomonę, kad aš turėčiau informuoti Europos Parlamentą.

Gérardas Deprezas yra čia, todėl galiu pasakyti tai dalyvaujant Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui – aš informavau Biurą ir koordinatorius. Gerb. pirmininke, vakar, jeigu aš teisingai supratau, pirmininkų sueiga pareiškė norą, kad aš padaryčiau trumpą pareiškimą ir informuočiau Parlamentą apie naujienas. Aš trumpai pakartosiu priemones, kurių imasi Komisija. Ji būna nepaprastai budri, kai pereina prie šių reikalų. Gegužės 26 d. aš susitikau su Edo Ronchiu. Liepos 3 d. paprašiau Italijos vyriausybės, kad paaiškintų priemonių tikslą ir proporcingumą. Mes pirmą kartą susitikome su Roberto Maroniu Kanuose vykstant neoficialiam Tarybos susitikimui. Roberto Maronis yra Italijos vidaus reikalų ministras.

Vykstant šiam susitikimui Roberto Maronis paaiškino, kad gyventojų surašymas būtų atliekamas siekiant patikrinti klajoklių stovyklų gyventojų teises į socialines pašalpas. Jis paaiškino, kad pirštų atspaudai būtų imami tik tuo atveju, jeigu būtų neįmanoma nustatyti tapatybės kitomis priemonėmis, vaikų atspaudai būtų imami tik turint teismo nutartį.

(Triukšmas)

Aš tik pakartojau tai, ką pasakė ministras. Tuojau papasakosiu, ką aš padariau. Jis pasakė, kad paprašė panaikinti bet kokius gyventojų surašymus religiniu arba etniniu pagrindu, o Italijos vyriausybė, bendradarbiaudama su UNICEF, pradėjo įgyvendinti mažumų švietimo veiksmų planą. Nepaisant to aš turiu pasakyti, kad Italijos vyriausybė sutiko atsiųsti mums ataskaitą apie padėtį liepos mėn. pabaigoje ir tai nepaprastai svarbu.

Po šio neoficialaus susitikimo aš paprašiau teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktoriaus Jonathano Faullo, kad parašytų Italijos valdžios institucijoms ir gautų raštišką šios informacijos patvirtinimą ir paprašyti pateikti papildomą paaiškinimą prieš atsiunčiant ataskaitą, kurios laukiama liepos mėn. pabaigoje. Laiškas buvo išsiųstas liepos 9 d. Vakar vėlai vakare Briuselyje dirbantys mano darbuotojai gavo preliminarų atsakymą. Šiame dokumente pateikiamas etniškumo ir religijos nustatymo išaiškinimas.

Dėl kitų aspektų negaliu šiuo metu pasakyti, ar jais bus visiškai atsakyta į Komisijos pateiktus klausimus. Būtent jūs norite gauti visą reikalingą informaciją apie pirštų atspaudų ėmimo eigą. Koks yra pirštų atspaudų ėmimo tikslas ir kaip pirštų atspaudai bus apdorojami? Koks teisinis pagrindas leidžia tokio tipo asmeninių duomenų apdorojimą? Ar šie duomenys bus saugomi? Kaip jie bus saugomi? Ar jie galės būti panaudojami kitiems tikslams? Ar žmonėms, iš kurių imami pirštų atspaudai, buvo pateikta preliminari raštiška informacija?

Mes pareikalavome patvirtinti pranešimus, kad iš neturinčių 14 metų asmenų pirštų atspaudai bus imami tik tuo atveju, kai tai leis teisėjas ir kai to reikės nustatyti jų tapatybes.

Be to, mes paklausėme apie padėtį 17 Italijos regionų, kurių nepalietė nepaprastasis dekretas.

Pagaliau mes paprašėme atsiųsti informaciją apie dokumentus, priemones ir sprendimus bei teisės, reglamentavimo arba administracinius aktus, kurie leistų mums suprasti situaciją. Jūs savo nuožiūra sprendžiate, ar mes ketiname budriai stebėti šią problemą ir, be abejo, ar mes pradedame būtiną dialogą su Italijos valdžios institucijomis.

Taigi, gerb. pirmininke, Komisija nori, kad ši problema būtų sprendžiama skaidriai ir gerbiant pagrindines teises bei bendrijos teisę. Mūsų vaidmuo yra veikti kaip sutarčių sergėtojams objektyviai tikrinant, kai turėsime visą atitinkamą informaciją, ar Italija tinkamai pritaikė tokiais atvejais taikytiną Bendrijos teisę.

Apskritai kalbant, kaip išaiškino Komisijos narys Vladimiras Špidla, aš esu įsitikinęs – ir būtent tai pasakiau Italijos vyriausybei – kad būtina rasti veiksmingus sprendimus, pritaikytus problemoms, su kuriomis susiduria romai ir ypač romų vaikai, kurie yra pagrindinės skurdo ir atskirties padėties aukos. Romams reikia padėti, o ne niekinti, todėl praėjusią savaitę pateiktame pranešime Komisija pabrėžia, kad Europos Sąjunga, valstybės narės ir pilietinė visuomenė turi suvienyti pajėgas ir veiksmingai koordinuoti savo pastangas.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, PPE-DE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, aš remiuosi Darbo tvarkos taisyklių 170 punktu ir noriu pateikti pasiūlymą dėl šio balsavimo Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos vardu.

Šiame Parlamente yra kai kurių klausimų ir politinių požiūrių, kurie mus skiria, tačiau yra dalykų, kurie mus vienija ir kurie apima sutarimą dėl žmogaus teisių ir kovos su visomis rasizmo formomis. Neturėtume leisti sau susiskaidyti šiais klausimais, dėl kurių mes sutariame, nes kitaip mes susilpninsime kaip tik tą poziciją, kuri mus vienija. Mūsų kompetentingas Komisijos narys Jacques Barrotas išaiškino, kad toliau lieka neatsakytų klausimų kalbant apie faktų, susijusių su problemomis, kurių mes galime turėti Italijoje, vertinimą.

Šiuo metu mes daugiausia remiamės spaudoje pasirodžiusiais straipsniais bei įvairiomis formomis, kurios pastarosiomis savaitėmis buvo siuntinėjamos Parlamente. Todėl mes, PPE-DE frakcija, siūlome, kad šiandieninis balsavimas dėl rezoliucijos būtų atidėtas iki rugsėjo mėn. mėnesinės sesijos, nes iki to laiko faktai bus išaiškinti ir mes žinosime, dėl ko balsuojame.

Aš norėčiau pasakyti visiems su tuo nesutinkantiems Parlamento nariams – jei tik jūs nesiekiate greitai pasižymėti, o turite tikslą bendradarbiauti ir norite ką nors nuveikti Europos mažumų labui – ir visoms šio Parlamento tiek mažoms, tiek ir didelėms frakcijoms, kad kartu mes galime daug nuveikti šių žmonių labui. Tie, kurie nori tik greitai pasižymėti ir pasireklamuoti, turėtų balsuoti dabar. Mes rekomenduojame atidėti balsavimą, kol nesužinosime faktų. Aš turiu pripažinti, kad diskusijose, kuriose pastarąsias kelias dienas dalyvavome, buvo daromas spaudimas siekiant išjudinti reikalus. Aš norėčiau paprašyti tų, kurie nori gauti deramus atsakymus, kad palaikytų pasiūlymą aptarti tai rugsėjo mėn.

(Plojimai iš dešinės pusės)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, PSE frakcijos vardu. (DE) Gerb. pirmininke, Europos Parlamento Socialistų frakcija pirmadienio vakare ir dar kartą vakar paprašė Komisijos, kad pateiktų pranešimą apie savo diskusijas su Italijos vyriausybe. Komisijos narys Jacques Barrotas labai konkrečiai, bet įtikinamai informavo, kad, visų pirma, Italijos vyriausybė pateikė informaciją, kuri yra labai trumpa ir, mano manymu, nėra labai aktuali.

Jūs visi esate susipažinę su šia forma. Tokio tipo forma paprastai naudojama nusikaltimams registruoti – tai yra forma, kuri aiškiai rodo, kad Italijos vyriausybė imasi priemonių, kurios tinka kriminaliniams tyrimams ir netarnauja vaikų apsaugai. Sprendžiant iš to, ką mums pasakė Jacques Barrotas, kaip niekad svarbu priimti šią rezoliuciją šiandien, kad pasiųstume aiškų signalą iš Europos Parlamento.

(Plojimai iš centro ir kairės pusės)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, UEN frakcijos vardu. (IT) Gerb. pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, aš pasisakau už Manfredo Weberio pasiūlymą ir norėčiau padėkoti Komisijos nariui Jacques Barrotui ne tik už tai, ką jis šiandien pasakė Parlamente, bet ir už jo pasižadėjimą geriausiu ir konstruktyviausiu būdu taisyti padėtį, kad ji Italijoje būtų pripažinta tokia, kokia yra – būtent liečiančia tūkstančius žmonių. Aš užtikrinu jus, kad tūkstančiai nepilnamečių gyvena visiško nesirūpinimo jais sąlygomis be teisių į medicinos priežiūrą, skiepijimą ir mokyklinį lavinimą.

Man atrodo, kad Komisija ir Italijos vyriausybė veikia išvien… Gerb. pirmininke, ar galiu baigti kalbėti? Ar aš galiu tęsti, ar turiu nutraukti pasisakymą? Gal galėtumėte priminti Parlamentui, kad aš turiu teisę kalbėti? Aš sakiau, kad Komisija ir vyriausybė eina teisinga kryptimi ir aš ypač tikiu, kad mes turėtume nebalsuoti dėl rezoliucijos, kurioje yra pilna netikslumų ir faktinių klaidų teisiniu požiūriu – t. y. pilna teisinės netiesos. Todėl tai yra visiškai politinė rezoliucija, kuri iš esmės neturi pagrindo.

Norėčiau priminti Parlamentui –aš artėju prie pabaigos – kad, nors ir šiandien Jacques Barrotas kalbėjo nepaprastai aiškiai, prieš tris dienas Komisijos narys Vladimiras Špidla sakė, kad jis dar turi perskaityti aktą, kurį, mano manymu, sudaro ne daugiau kaip du puslapiai. Todėl jeigu tiems, kurie sėdi kairėje pusėje, reikia bet kokia kaina pirma laiko nuspręsti dėl vyriausybės metodų, tai, mano manymu, būtų visiškai neteisėta.

 
  
  

(Parlamentas atmetė prašymą atidėti balsavimą)

– Prieš balsavimą dėl 10 pakeitimo:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Gerb. pirmininke, antrą pakeitimo dalį, kurioje mes prašome naudoti įprastines ir nediskriminuojamas tapatybės nustatymo procedūras, siūlau papildyti „į kiekvieną atvejį atsižvelgiant atskirai“. Todėl anglų kalba būtų ‘to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory…’.

 
  
  

(Žodinis pakeitimas buvo priimtas)

 
Teisinė informacija - Privatumo politika