Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0348/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0361

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5.4. Vytvorenie databázy odtlačkov prstov Rómov v Taliansku (hlasovanie)
Zápisnica
  

– Pred hlasovaním:

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. – (FR) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, v pondelok večer ste diskutovali na základe správ, ktoré sa objavili v médiách, o tom, že talianske úrady zbierajú odtlačky prstov obyvateľov kočovných táborov. Samozrejme, môžem potvrdiť stanovisko Komisie k tejto veci, ktoré v pondelok načrtol pán komisár Špidla, pričom konkrétne poukázal na list, ktorý som 3. júla poslal talianskym úradom. Počas tejto debaty pán Schulz vyjadril názor, že by som mal o situácii informovať Európsky parlament.

Okrem toho, keďže pán Deprez je tu prítomný, môžem aj v prítomnosti Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci povedať, že som predsedníctvo výboru a koordinátorov priebežne informoval. Vážená pani predsedajúca, ak som tomu správne porozumel, včera ma Konferencia predsedov požiadala o krátke vyjadrenie, v ktorom by som mal Parlamentu predložiť najnovšie správy o situácii. V krátkosti prejdem opatrenia, ktoré Komisia prijala, keďže vieme, že je v podobných veciach mimoriadne ostražitá. V pondelok 26. mája som sa stretol s pánom Ronchim a 3. júla som požiadal taliansku vládu o vysvetlenie účelu a proporcionality spomenutých opatrení. Mal som už aj prvé stretnutie s pánom Maronim v Cannes počas neformálnej rady. Pán Maroni je taliansky minister vnútra.

Pán Maroni mi na tomto stretnutí vysvetlil, že sčítanie ľudu sa využíva na overenie nárokov obyvateľov kočovných táborov na sociálne dávky. Vysvetlil mi, že odtlačky prstov sa používajú iba v prípade, že nie je možné iným spôsobom overiť identitu jednotlivcov a odtlačky prstov detí sa zbierajú iba na základe súdneho príkazu.

(pobúrenie)

Ja len reprodukujem to, čo povedal minister. Hneď vám poviem, ako som reagoval. Povedal, že požiadal o zrušenie akéhokoľvek sčítania ľudu na základe náboženstva alebo národnosti a že talianska vláda v spolupráci s organizáciou UNICEF zaviedla akčný plán vzdelávania maloletých. Avšak, musím povedať, že talianska vláda súhlasila s tým, že nám pošle správu o aktuálnom stave v súvislosti so situáciou do konca júla, čo je veľmi dôležité.

Po tomto neformálnom stretnutí som požiadal generálneho riaditeľa pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, pána Jonathana Faulla, aby od talianskych úradov písomne vyžiadal písomné potvrdenie tejto informácie a doplňujúce vysvetlenie skôr, ako predložia správu, ktorá sa očakáva do konca júla. Generálny riaditeľ poslal takýto list 9. júla. Včera v neskorších večerných hodinách dostal môj personál v Bruseli predbežnú odpoveď. Tento dokument ponúka vysvetlenie identifikácie národnosti a náboženstva.

Pokiaľ ide o ďalšie hľadiská, v tejto chvíli nedokážem povedať, či sú v dokumente odpovede na všetky otázky, ktoré zaujímajú Komisiu. V našom záujme je získať všetky potrebné informácie o procese zbierania odtlačkov prstov. Aký je účel zberu odtlačkov prstov a ako sa odtlačky spracúvajú? Na základe ktorého právneho základu sa vykonáva takýto druh spracovania osobných údajov? Budú sa získané údaje uchovávať? Ako sa budú uchovávať? Môžu sa používať na iné účely? Dostávajú osoby, ktorým sa odoberajú odtlačky prstov, vopred písomne oboznámenie?

Pokiaľ ide o deti, vyžiadali sme si potvrdenie informácií o tom, že deťom do 14 rokov sa odtlačky prstov na účel overenia ich identity odoberajú iba na základe povolenia sudcu.

Pýtali sme sa aj na situáciu v 17 regiónoch Talianska, v ktorých toto mimoriadne nariadenie neplatí.

Napokon sme si vyžiadali aj texty, opatrenia, rozhodnutia a legislatívne, regulačné a administratívne dokumenty, na základe ktorých si budeme môcť vytvoriť lepší obraz o súčasnej situácii. Je na vás, aby ste rozhodli, či máme záujem pokračovať v preverovaní tejto záležitosti na základe potrebnej opatrnosti a samozrejme, či otvoríme nevyhnutné rozhovory s talianskymi úradmi.

Vážená pani predsedajúca, na záver chcem povedať, že Komisia si želá, aby sa táto otázka riešila transparentne a s úctou k základným právam a právnym predpisom Spoločenstva. Našou úlohou je ochraňovať uplatňovanie Zmlúv a keď budeme mať k dispozícii všetky relevantné informácie, objektívne overiť, či Taliansko správne vykonáva právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné v týchto prípadoch.

Všeobecne vzaté, v súlade s vysvetlením pána komisára Špidlu, som presvedčený – a tak som to povedal aj talianskej vláde – že je nevyhnutné, aby sa našli účinné riešenia urobené na mieru pre problémy, ktorým čelia Rómovia a najmä rómske deti, ktoré sú hlavnými obeťami stavu chudoby a vylúčenia zo spoločnosti. Rómom musíme pomáhať a nie ich stigmatizovať. Preto Komisia v správe, ktorú som predložil minulý týždeň, zdôraznila, že Európska únia, členské štáty a občianska spoločnosť musia na tento účel spojiť svoje sily a účinne koordinovať svoje úsilie.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, odvolávam sa na článok 170 rokovacieho poriadku, na základe ktorého chcem predložiť návrh v mene skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov v súvislosti s týmto hlasovaním.

Existujú otázky a politické názory, ktoré nás rozdeľujú, ale nájdu sa aj také veci, ktoré nás v tomto Parlamente zjednocujú. Patrí k nim aj záväzok ochrany ľudských práv, boja proti všetkým podobám rasizmu, preto si nemôžeme dovoliť, aby sme sa rozchádzali v témach, na ktorých sa zhodneme, pretože v opačnom prípade oslabíme podstatu, ktorá nás spája. Náš kompetentný komisár Jacques Barrot už vysvetlil, že stále existujú určité nezodpovedané otázky v súvislosti s hodnotením faktov týkajúcich sa problémov, ktoré možno máme v Taliansku.

Zatiaľ sa opierame hlavne o články v novinách a rôzne formuláre, ktoré v posledných týždňoch kolovali v Parlamente. Preto my, skupina PPE-DE, navrhujeme, aby sa dnešné hlasovanie o uznesení odložilo na septembrovú schôdzu, pretože dovtedy sa objasnia všetky skutočnosti a budeme vedieť, o čom vlastne hlasujeme.

Všetkým poslancom, ktorí nesúhlasia s tým, čo som povedal, chcem odkázať, že ak vám nejde iba o palcové titulky v novinách, ale máte úprimný záujem o spoluprácu s cieľom dosiahnuť niečo pre menšiny v Európe a spoluprácu všetkých skupín tohto Parlamentu, veľkých aj malých, potom spoločnými silami môžeme skutočne niečo dosiahnuť pre týchto ľudí. Tí, ktorí chcú palcové titulky, ktorí chcú show, tí by mali hlasovať dnes. My sme za odloženie hlasovania, kým nebudú o tejto situácii známe fakty. Musím uznať, že diskusie, ktoré prebiehajú počas niekoľkých posledných dní, vytvorili dostatočný tlak na to, aby sa veci rozhýbali. Vyzývam všetkých, ktorí majú záujem o presné odpovede, aby podporili návrh, aby sme o tejto téme diskutovali v septembri.

(potlesk sprava)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, Socialistická skupina Európskeho parlamentu v pondelok večer a včera opätovne požiadala, aby Komisia predložila správu o rozhovoroch s talianskou vládou. Pán komisár Barrot nás informoval veľmi vecne a presvedčivo o tom, že talianska vláda zatiaľ poskytla informácie, ktoré nie sú dostatočne úplné a zdá sa mi, že ani obzvlášť relevantné.

Všetci poznáte tento spôsob overovania identity. Bežne sa používa pri evidencii trestných činov, preto je zrejmé, že talianska vláda používa opatrenia, ktoré sú v najlepšom prípade vhodné pre vyšetrovanie trestných činov, ale určite neslúžia na ochranu detí. Na základe toho, čo nám pred chvíľou povedal pán Barrot, je úplne nutné, aby sme toto uznesenie dnes schválili a tak vyslali jasný signál z Európskeho parlamentu.

(potlesk zo stredu a zľava)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, v mene skupiny UEN. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, chcem vyjadriť podporu návrhu pána Webera a poďakovať sa pánovi komisárovi Barrotovi nielen za to, čo dnes v tomto Parlamente povedal, ale aj za to, že sa tak intenzívne venuje hľadaniu najlepšieho a najkonštruktívnejšieho riešenia situácie v Taliansku, o ktorej musíme otvorene povedať, že predstavuje výnimočný stav, ktorý sa dotýka tisícov ľudí. Ubezpečujem vás, že tisíce maloletých skutočne žijú v podmienkach úplného zanedbania, nemajú právo na lekárske vyšetrenie, očkovanie ani vzdelávanie.

Zdá sa mi, že Komisia a talianska vláda spolupracujú… – Pani predsedajúca, môžem dokončiť svoje vystúpenie? Smiem pokračovať, alebo musím skončiť? Mohli by ste, prosím vás, upozorniť prítomných poslancov, že mám právo vyjadriť sa? – Hovorila som o tom, že Komisia a vláda idú správnym smerom a najmä som presvedčená, že by sme nemali hlasovať o uznesení, ktoré je plné nepresností, skutočných chýb z právneho hľadiska, t. j. plné právnych nezrovnalostí. Preto považujem toto uznesenie za výlučne politické bez základov opierajúcich sa o skutočnosť.

Okrem iného by som chcela Parlamentu pripomenúť – a dostávam sa už k záveru svojho príhovoru – že, aj keď komisár Barrot bol dnes vo svojich vyjadreniach úplne jednoznačný, komisár Špidla pred troma dňami povedal, že si ešte musí dokument prečítať, pričom, podľa mňa, tento dokument nemá ani viac ako dve strany. Preto ak poslanci, ktorí sedia na ľavej strane, musia za každú cenu urobiť predčasné rozhodnutie o metódach vlády, myslím si, že je to absolútne neoprávnené.

 
  
  

(Parlament zamietol žiadosť o odloženie hlasovania)

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, navrhujem, aby sme pridali spojenie „v každom jednotlivom prípade“ do druhej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, v ktorej požadujeme použitie bežných, nediskriminačných postupov identifikácie. Teda nové znenie by malo byť: „používať v každom jednotlivom prípade bežné, nediskriminačné…“

 
  
  

(Parlament schválil tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia