Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0088(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0459/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

Hlasování :

PV 10/07/2008 - 5.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0358

Rozpravy
Čtvrtek, 10. července 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6. Vysvětlení hlasování
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem programu je vysvětlení hlasování.

 
  
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Paní předsedající, netrvalo nám příliš dlouho, než jsme se vrátili k obvyklému způsobu práce. V období před irským referendem se neustále objevovaly zprávy uvádějící „prosím, neuveřejňujte toto před tím, než budou Irové hlasovat“. Jakmile byly hlasovací lístky bezpečně spočítány, vrátili jsme se k naší agendě harmonizace politiky, zejména v oblasti záležitostí militarizace a záležitostí justice a vnitra.

Naposledy, když jsme se sešli v této sněmovně jako Shromáždění, střídali se zde řečníci, kteří neustále mluvili o respektování irského hlasování, „ale...“. Nyní chápeme, co toto „ale“ znamená. Toto „ale“ znamená, že bychom měli tento výsledek ignorovat a prosazovat nadále tento proces harmonizace trestní justice, občanského práva, přistěhovalectví, azylu a ostatních záležitostí spadajících do resortu vnitra. Již ani nepředstíráme, že respektujeme verdikt lidu. Jsme zpátky v našem vlastním malém světě, kde předstíráme, že voliči neexistují, a stejně pokračujeme v tom, co jsme prováděli předtím.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Paní předsedající, z důvodu přísnějších bezpečnostních opatření, která jsou dnes ve Štrasburku zavedena, což je velice výjimečná situace, která nikde dříve během plenárního zasedání nenastala, nepodařilo se mi být přítomen během první části hlasování. Prosím proto zaevidovat svoji omluvu absence během hlasování podle jmen. Automobil, který mne měl přivézt do Evropského parlamentu, měl zpoždění více než půl hodiny a já bych rád požádal, aby byla tato omluva uvedena do záznamu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Pane Rogalski, na začátku jsme řekli: lidé, kteří se dostaví během jednání, budou pochopitelně omluveni.

 
  
  

– Návrh nařízení: Rybářská flotila EU postižená hospodářskou krizí

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Paní předsedající, jsem si jist, že to, o čem budu hovořit, zajímá mnoho lidí.

Chci opravdu hovořit o myšlence, že v odvětví rybolovu jdeme z jedné krize do druhé, aniž bychom se skutečně snažili řešit základní problém. A základní problém s odvětvím rybolovu totiž spočívá ve společné politice rybolovu, politice založené na centrálním plánování sovětského stylu, kde jsou jednotlivým členským státům přidělovány kvóty.

Zcela jistě nadešel čas k tomu, aby bylo zrušeno toto komunistické centrální plánování a aby byla vytvořena situace, kdy budeme mít řešení založená na vlastnických právech.

Podívejme se na některá z nejúspěšnějších řešení pro zachování rybolovných zdrojů: například na Novém Zélandu a na Islandu, kde jsou tato řešení založena na vlastnických právech a převoditelných vlastnických právech.

Je na čase ukončit tento stav, kdy EU uvažuje v intencích centrálního plánování a stává se z ní „EUSSR“. Přejděme na svobodnou tržní ekonomiku.

 
  
  

– Návrh usnesení: Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (B6-0348/2008):

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Skutečnost, že tento Parlament se vrhl jako rozzuřený býk na dokonale rozumné rozhodnutí italské vlády v posledních několika dnech je symptomatické pro dusivou atmosféru levicové politické korektnosti v této instituci. Avšak ujišťuji vás, že smýšlení drtivé většiny obyvatel evropských zemí je naprostým opakem toho, pro co většina poslanců Evropského parlamentu zjevně hlasuje. Zavedení systému s otisky prstů italskou vládou jako podnět k řešení obrovských problémů vzniklých masovou imigrací Romů do této země má rozhodně podporu drtivé většiny lidí.

Kromě toho je evropské zasahování do této oblasti nepřijatelné. Jsem překvapen, že Evropská unie neotevře své vlastní luxusní budovy dokořán Romům a své soukromé školy neotevře romským dětem. Tato tolik vychvalovaná „lidská práva“ zjevně končí u hranic privilegovaného panství eurokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Paní předsedající, uvědomuji si, že výbor pro občanské svobody tohoto Parlamentu je téměř poslední místo, kde člověk očekává, že nalezne nějakou obranu občanských svobod. Byli jsme v tomto výboru svědky počátku dosti znepokojujícího náznaku nesnášenlivosti, když se zvedl nesouhlas s kandidátem Komise panem Buttiglionem. Poté jsme byli svědky, jak je pod záminkou protiteroristických předpisů prosazována velice drakonická legislativa.

Nemohou zapomenout na poznámku Grahama Watsona, vůdce Liberálních demokratů, že Usáma bin Ládin učinil pro proces evropské integrace více než kdokoli jiný od dob Jacquese Delorse! A nyní v hlasování, které právě proběhlo, jsme svědky tohoto dosti podivného odmítání dokonce i jen se zabývat faktickou podstatou případu.

Nevím, zda má italská vláda pravdu, když tvrdí, že jsou v této zprávě nepřesnosti. Můj instinkt se v této věci kloní k liberalismu. Nelíbí se mi představa databází, nelíbí se mi představa snímání otisků prstů. Avšak jistě nás měla základní slušnost a základní spravedlivost přimět k tomu, abychom umožnili této vládě pozvat skupinu z tohoto Parlamentu, aby před hlasováním vyhodnotila faktickou podstatu tohoto případu. Prosazovat hlasování ještě před vyslechnutím všech fakt potvrzuje, že stejně jako je výbor pro zaměstnanost tím posledním místem, kde by byla hájena zaměstnanost, stejně jako je Výbor pro rybolov tím posledním místem pro hájení rybolovu…

(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, jménem delegace rakouské Lidové strany bych rád řekl, že jsme se samozřejmě všichni shodli na tom, že bychom měli podniknout všechna možná opatření pro zlepšení obtížné situace Romů, a to nejen v Itálii, ale také jinde, a že bychom toto měli řešit moudře. Domníváme se však, že za současné situace, kdy nemáme k dispozici všechna fakta, bychom neměli přijímat usnesení, protože to by znamenalo fakta předjímat.

 
  
  

– Návrhy usnesení: Situace v Číně po zemětřesení a před zahájením Olympijských her (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Hlasování o návrhu usnesení a o situaci v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami jsem se zdržela, protože v hlasování neprošly pozměňující a doplňující návrhy, které žádaly osvobození politických vězňů, hlavně kandidáta na Sacharovovu cenu. Zároveň chci využít i této příležitosti, abych opět připomenula důležitost svobody slova, která je prvním předpokladem nástupu demokratizačního procesu v Číně.

Svoboda médií je velmi důležitá, protože právě nezávislé média poskytují informace o situaci lidských práv v Číně bez cenzury. Z tohoto důvodu je nevyhnutné, aby mohly vysílat i nezávislé televizní stanice jako například NTD TV. Tato satelitní televizní stanice vysílá 24 hodin denně prostřednictvím družic nad Asií, Evropou, Austrálií a Severní Amerikou v čínském a anglickém jazyce. Francouzská firma Eutelsat, která zprostředkovává satelitní vysílání NTD TV, náhle, zřejmě pod tlakem čínské komunistické strany, 16. června 2008 přerušila vysílání této televize nad Asií.

Abychom byli úspěšní, musíme naplnit slova usnesení činy. Apeluji na vedení Evropského parlamentu, aby se zasadilo o obnovení vysílání této televize nad Asií.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, tato sněmovna má silnou tradici v oblasti lidských práv, na kterou můžeme být hrdí. To platí v neposlední řadě i pro naši politiku vůči Číně a Tibetu. Proto je podle mne tím politováníhodnější, že naše dnešní usnesení tyto požadavky nesplňuje v žádném ohledu. V historické chvíli tato sněmovna neměla sílu poukázat na záležitosti, na které mělo být poukázáno v období před olympijskými hrami v Číně.

Proto mi dovolte uvést kategoricky toto: náš předseda pan Pöttering v posledních několika měsících jednoznačně zastává principy lidských práv. Německá federální kancléřka Angela Merkelová činí totéž, zcela jasně a důrazně. Proto bych rád vyzval tuto sněmovnu, aby se vrátila k jasným formulacím své politiky vůči Číně a Tibetu z minulých let a desetiletí a považovala toto usnesení za okamžik slabosti před letními prázdninami.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Ráda bych pronesla několik slov o tomto dokumentu, o Číně. Hlasovala jsem pro tento dokument, avšak k mé velké lítosti bylo mnoho důležitých pozměňovacích návrhů zamítnuto. Dnes jsme prohlásili, že situace v Tibetu je normální, což není pravda. Odmítli jsme pozvat tibetského duchovního vůdce na zasedání Rady pro obecné záležitosti a to je velmi špatné rozhodnutí; nedokázali jsme ani hlasovat proti těm, kteří vyznávají Falun Gong. Proto tohoto lituji a věřím, že k těmto otázkám by mělo být přistoupeno co nejdříve.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - Paní předsedající, chci pouze říci, že já a mnozí v mé skupině jsme byli zmateni seznamem pro hlasování, protože podle jeho návrhů jsme hlasovali pro některá absurdní stanoviska. Pozvat dalajlámu – ne, proti. Situace v Tibetu není normální – ne, my jsme hlasovali, že je normální. Mnozí z nás byli zmateni. Samozřejmě jsem se snažil situaci napravit, avšak informace byly zfalšované a náš seznam byl velice nesprávný.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, nedomnívám se, že pan Landsbergis si usnesení, které jsme schválili dvoutřetinovou většinou, skutečně přečetl. Kdyby si jej přečetl, věděl by, že nesnesitelnou situaci v Tibetu zmiňujeme čtyřikrát a že vyzýváme čínskou vládu, aby respektovala lidská práva a kulturní práva v Tibetu. Pane Landsbergisi, neříkejte nepravdy. Velká většina z nás – tedy většina tohoto Parlamentu – se vyjádřila pro lidská práva a pro kulturní autonomii Tibetu.

 
  
  

– Zpráva: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Paní předsedající, rád bych uvedl své důvody, proč jsem hlasoval proti této zprávě. Mám pocit, že tato zpráva je ve skutečnosti – a říkám to s hlubokým přesvědčením – jedním z nejkontroverznějších dokumentů, které Parlament v posledních době schválil. Jsem přesvědčen, že neexistence jakéhokoli jasného plánu toho, jak se bude EU otevírat východu, zejména v souvislosti s možným budoucím přistoupením Ukrajiny, je zcela legitimní důvod, proč hlasovat proti této zprávě. Přejdu skutečnost, že předběžný návrh této zprávy byl naprosto zpackaný.

Závěrem bych chtěl pronést poznámku na vaši adresu, paní předsedající: dovolila jste vystoupit dvěma lidem, kteří nebyli na seznamu řečníků. Prosím, dodržujte jednací řád.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Předsedající může udělit slovo komukoli, koho si vybere. Rozhodla jsem dát slovo poslancům, kteří skutečně nebyli na seznamu, avšak mám k tomu plné oprávnění.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Jedním z důvodů, proč jsem hlasoval proti Brokově zprávě, přestože je oslabena pozměňovacími návrhy, je doporučení přijmout „komunikační politiky“, která ve skutečnosti přinese ještě více propagandy EU.

To je symptomatické pro to, co zásadně špatného se děje v Evropské unii. Namísto aby brala v úvahu názory voličů, EU se snaží tyto názory změnit pomocí propagandy. Avšak referendum v Irsku opět ukázalo, že tento druh sociálního inženýrství přináší opačný účinek. EU by proto měla raději s tímto přestat a projevovat respekt vůči názorům a stížnostem Evropanů, namísto toho, aby činila pravý opak.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, hlasoval jsem pro Brokovu zprávu, protože se domnívám, že představuje důležitý krok správným směrem. Také podporuji komunikační politiku, kterou požaduje. Avšak komunikace také vyžaduje pravdu a jasnost. Je na čase, abychom jasně řekli, že Chorvatsko může a mělo by vstoupit do EU v tomto desetiletí. Země jihovýchodní Evropy mají rozhodně vyhlídku na vstup do EU v příštím desetiletí, avšak podle pravdy musíme také jednoznačně uznat skutečnost, že prosazovat přistoupení Turecka by oslabilo EU. Proto bychom měli být poctiví vůči Turecku jako našemu partneru a říci konečně, že budeme muset nalézt jiné způsoby spolupráce. Přestože Brokova zpráva to takto ve skutečnosti neformuluje, je to logický závěr z jejího obsahu, který je správný.

 
  
  

– Návrh usnesení: Situace v Zimbabwe (hlasování)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Paní předsedající, jsem jedním z autorů této zprávy. Chtěl bych s dovolením říci, že situace v Zimbabwe je jako „Nekonečný příběh“. Evropský parlament v této záležitosti znovu pozvedá svůj hlas a jsem velmi potěšen tím, že se nám podařilo překonat politické neshody a vyjádřit se tak výrazně a rozhodně ke skandální situaci, která tam panuje. Proto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy, kterou jsem koneckonců pomáhal navrhnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Paní předsedající, jsem velmi potěšen, že se mohu k tomuto návrhu vyjádřit, protože jsem hlasoval pro jeho schválení, stejně jako mnozí kolegové v této sněmovně.

Mám však na poslance a politiky v celé Evropě určitou žádost: Měli bychom zajistit, aby to nebyla pouze hezká slova, která mají jen uchlácholit naše svědomí. Dívejme se na činy, nikoli na slova. Narážím samozřejmě na Lisabonský summit, kam jsme navzdory sankcím pozvali Mugabeho.

Mám na mysli samozřejmě Římský summit o potravinové krizi a potravinové bezpečnosti: pozvali jsme Roberta Mugabeho a jeho nohsledy, aby nakupovali v některých z nejluxusnějších evropských obchodů, zatímco jeho lidé hladověli.

Čas hezkých slov skončil. Je velmi pěkné, že můžeme mít dobrý pocit z toho, co jsme řekli, avšak musíme tato slova proměnit v činy: musíme zavést tyto sankce proti Mugabeho režimu. Přestaňme být pokrytečtí a toto adresuji zejména svým portugalským a italským přátelům.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Paní předsedající, hlasoval jsem ve prospěch tohoto usnesení a stejně jako pan Kamall dostávám v posledních několika letech stále více dopisů o situaci v Zimbabwe.

Lidé, které zastupuji v okrese East Midlands ve Velké Británii jednoduše nemohou pochopit, jak můžeme na tomto místě vždy vyjadřovat tak výrazná stanoviska k Zimbabwe a zároveň pustit pana Mugabeho na kontinent, aby se účastnil přátelských setkání s našimi představiteli. Na tom je něco velmi špatného a velmi pokryteckého; snižuje to tuto instituci i mnohé další. Takže doufám, že v budoucnu dokážeme tuto situaci vyřešit, zbavit se tohoto strašného člověka a že demokracie bude moci v Zimbabwe vzkvétat.

 
  
  

– Zpráva: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Paní předsedající, chtěl bych začít tím, že se omluvím všem svým kolegům v této sněmovně za to, že zdržuji dalšího řečníka. Zapomněl jsem jeho jméno, avšak také doufám, že až bude hovořit, tak se postaví a projeví této sněmovně určitou úctu.

Bylo nám slíbeno, že Galileo nebude danajským darem, nýbrž že pro něj hledáme využití. Když se podíváte na všechny ostatní satelitní systémy – na čínské a ruské satelitní systémy a na americký GPS – lidé se ptají, proč potřebujeme Galileo. Je zcela jasné, když se podíváte na tento systém – na ten danajský dar na obloze – že pro něj hledáme další a další využití.

Nyní hledáme vojenské využití. Proč potřebujeme tento vojenský rozměr? Je jasné, že na nic. Vychází to čistě jen ze závisti k Američanům a politice typu „já také“. Pojďme zrušit tento naprostý nesmysl a ušetřeme peníze daňových poplatníků, vraťme je daňovým poplatníkům a spoléhejme na mnohem lepší techniku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, jsem toho názoru, že způsob, jakým pracujeme, není v souladu s dobrou pověstí, které se tato sněmovna těší. Je nepřijatelné, aby si celá sněmovna povídala, když řečníci vstanou, aby promluvili. Vyzývám vás, paní předsedající, abyste udržela ve sněmovně klid a abyste zajistila, aby ti, kteří neposlouchají, sál opustili.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Zcela s vámi souhlasím, paní Klamtová, ale jak víte, pokaždé žádáme totéž a pokaždé máme stejné problémy.

 
  
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Na základě zprávy mé britské kolegyně paní Ludfordové jsem hlasoval pro legislativní usnesení upravující v prvním čtení postupu spolurozhodování návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza. Cílem tohoto návrhu je vytvořit právní základ pro to, aby členské státy mohly od žadatelů o vízum odebírat povinné biometrické identifikátory – podobu obličeje a deset otisků prstů – a poskytnout právní rámec pro organizaci konzulárních úřadů členských států, pokud jde o provádění Vízového informačního systému (VIS), a pro vytváření společných středisek pro žádosti o vízum (Common Application Centres, CAC). Tím by se mělo zabránit tomu, aby všechny členské státy musely vybavovat své konzuláty zařízením nutným k odebírání biometrických údajů. Podporuji většinu pozměňovacích návrhů, především ty, které se týkají zastupování jednoho členského státu druhým, bezpečnostních opatření týkajících se externích poskytovatelů služeb a informačních kampaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Cíle tohoto návrhu nařízení spočívají v organizaci přijímání a zpracovávání žádostí o víza v souvislosti se zavedením biometrických údajů do Vízového informačního systému (VIS) na úrovni EU. Návrh tohoto nařízení obsahuje ustanovení za prvé o povinnosti poskytovat biometrické údaje, které budou uchovávány ve VIS, a pravidla pro tuto činnost, a za druhé ustanovení o organizaci přijímání žádostí o víza.

Tento návrh, který je součástí převodu správy hranic (schengenského prostoru) na úroveň Společenství, zavede sadu „biometrických identifikátorů“ (fotografií a otisků prstů) žadatelů o víza, což je opatření, které lze přinejmenším označit za sporné a které nadále obsahuje celou škálu nezodpovězených otázek, zejména co se týče: jeho účinnosti, ochrany těchto osobních údajů, cílů a kritérií pro sběr údajů, pravidel pro obsah souborů VIS, přístupových práv (zejména v rámcových smlouvách mezi EU a různými zeměmi o výměně informací) a nakonec také ochrany práv a svobod občanů a záruk pro občany.

Nesouhlasíme s převáděním záležitostí z resortů justice a vnitra na úroveň Společenství a s vytvořením sledovacích a kontrolních struktur a nástrojů na úrovni EU, prosazující přísně bezpečnostní politiku.

Proto hlasujeme proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. − − (RO) Doufám, že hlas, který jsem dnes odevzdal, usnadní jednání se Spojenými státy o zrušení víz a že brzy budou moci všichni občané členských států volně cestovat a dočkají se stejného zacházení.

Je nezbytné, aby se jedno z témat vyjednávaných francouzským předsednictvím týkalo kritérií pro udělování víz do Spojených států všem občanům Evropského společenství.

 
  
  

– Zpráva: Carmen Fraga Estévez (PPE-DE).

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Dohoda o rybolovu mezi EU a Mauritánií je rozhodně důležitá pro obě strany.

Na základě této dohody mohou rybáři ze Středozemního moře provozovat své řemeslo i jinde, neboť rybolov ve Středozemním moři je nadměrný. Nedávná problematika s tuňáky je jen začátkem. Vím, že dvě rybářské společnosti z Malty využily tuto dohodu k rybaření v Atlantiku. Dozvěděl jsem se to, když jsem byl v Mauritánii s oficiální delegací EP a této delegaci prezident sdělil, že všechny snahy nalézt řešení této dohody dosud tudíž skončily neúspěchem.

V tom okamžiku jsem požádal, zda bych mohl s prezidentem hovořit v soukromí. Zeptal jsem se, zda o této otázce někdy jednal s panem komisařem Dr. Joem Borgem, který je maltským komisařem. Prezident mi sdělil, že s ním nehovořil, ale že jestli si to přeji, mohu s ním sám promluvit. Ujal jsem se toho a ihned jsem se spojil s Dr. Borgem, který mi po vyhodnocení spisu předal stručný výpis dotyčných záležitostí. Upozornil jsem na to prezidenta a rovněž jsem ho informoval o přání tohoto komisaře znovu zahájit jednání.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písemně. − − (PL) Evropská unie si opět usurpuje právo být samostatným státem. Domnívám se, že uzavření mezinárodních dohod je záležitostí státu a nikoli regionální, mezinárodní organizace jako je Evropská unie, a proto jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), písemně. – (NL) Delegace Nizozemské strana práce hlasovala ve prospěch dohody s Mauritánií, ne proto, že je to dobrá dohoda, ale proto, že představuje malé zlepšení stávající situace (snižuje objem úlovků).

Celkově jsme proti takovýmto dohodám, neboť připravují rozvíjející se země o jejich zdroje potravin a příjmů. V případě Mauritánie je ještě více znepokojující, že jsou rozvojové fondy používány na podporu zájmů rybolovu. To je hanebné!

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), písemně. − (SV) Při dnešním hlasování o partnerské dohodě o rybolovu mezi EU a Mauritánií jsme se zdrželi hlasování. Byli jsme postaveni před dvě nežádoucí alternativy, buď krátkodobou odhodu s vyššími kvótami ryb, nebo dlouhodobější dohodu s nižšími kvótami ryb. Žel nebyla zde možnost hlasovat pro ukončení této dohody.

My umírnění jsme proti dohodám o rybolovu s africkými státy. Tato zpráva obsahovala velmi malá zlepšení v porovnání se současnou dohodou, avšak také prvky zpětné platnosti, například prodloužení doby platnosti.

Vzhledem k tomu, že jsme byli postaveni před volbu mezi těmito nežádoucími alternativami, zdrželi jsme se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) Vítám prodloužení dohody o rybolovu s Mauritánií, přestože je na místo poukázat na to, že vyjednávání nebylo vždy vedeno tím nejotevřenějším a nejtransparentnějším způsobem.

Členské státy nebyly dostatečně konzultovány během jednání, což vedlo k vytvoření protokolu, podle kterého se možnosti rybolovu značně snížily, zatímco finanční kompenzace byla zachována na praktické stejné úrovni. Hlavní technické aspekty týkající se hlavních flotil nebyly vyřešeny; naopak byla zavedena nová omezení, jako například dodatečné období pro biologickou obnovu, a to bez pevného vědeckého základu.

Přesto Portugalsko zaujalo rozumné stanovisko pokud jde o jeho možnosti rybolovu v těchto rybářských oblastech, konkrétně 886 GT ročně pro kategorii 1 (plavidla lovící korýše, kromě langust a krabů), a získalo povolení v kategorii 5 (hlavonožci) a ponechalo si 300 GT pro langusty.

Na základě těchto informací se domnívám, že je to pozitivní dohoda pro moji zemi a hlasuji v její prospěch.

 
  
  

– Návrh nařízení: Rybářská flotila EU postižená hospodářskou krizí

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro legislativní usnesení Evropského parlamentu z 10. července 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí. Jedním z hlavních problémů odvětví rybolovu EU byla a stále zůstává strukturální nerovnováha mezi kapacitou loďstva a zdroji v mnoha rybolovných oblastech. Nadbytečná kapacita loďstva Evropské unie byla před několika lety odhadována na přibližně 40 %. Z důvodu nadbytečné kapacity a narušení zdrojové základny během desítek let nadměrného rybolovu má toto odvětví nízkou odolnost vůči vnějšímu ekonomickému tlaku, jako je růst cen paliva. Přeji si, abychom připravili nástroj na úrovni Společenství, pomocí něhož se každoročně určí očekávané zvýšení cen ropy, aby měl vnitřní trh dost času na zvýšení výrobních cen zareagovat. Vítám činnost francouzského ministra zemědělství a rybolovu pana Michela Barniera, který na dosažení tohoto výsledku tvrdě pracoval. Díky němu bylo dosaženo okamžitých podpůrných opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) Oblast rybolovu je jednou z oblastí, které současná energetická krize postihla nejvíce.

Ohromující nárůst cen paliv společně se snížením intenzity rybolovu, který zavedla společná rybářská politika, a stagnace výkupních cen dostal vlastníky lodí a rybáře do ožehavé situace.

Toto je tedy důvodem pro tento návrh naléhavého nařízení Rady, jehož cílem je zajistit, aby se flotila EU přizpůsobila současné hospodářské situaci vyvolané energetickou krizí.

Tento návrh se ve skutečnosti řídí oznámením Komise, ve kterém se zdají být problémy a omezující faktory, s nimiž se potýká odvětví rybolovu, správně diagnostikovány, stejně jako jsou v něm uvedena potřebná opatření pro zmírnění této současné krize.

Přestože se domnívám, že iniciativa, která stojí za předložením tohoto Nařízení, je pozitivní, jsem přesvědčen, že je to poněkud méně, než bylo možné očekávat po přečtení zmíněného oznámení.

Dočasné ukončení rybolovných činností zmíněné v článku 6, společně s povinností zahrnutí do plánů restrukturalizace flotily, nezahrnutí motorů v článku 7, celý článek 9 a čl. 12 odst. 3, který hájí pouze zájmy rybářů lovících vlečnými sítěmi, se zdají být těmi méně úspěšnými body tohoto návrhu.

Bez ohledu na výše uvedené a vzhledem k velkým potížím, které odvětví rybolovu zažívá na celoevropské úrovni, tento dokument zasluhuje, abych pro něj hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Jak jsme vysvětlili v projevu proneseném během včerejší rozpravy, důvody našeho hlasování proti tomuto návrhu nařízení jsou zásadního významu. Pokud by existovaly nějaké pochybnosti o jejich oprávněnosti, pro rozptýlení těchto pochybností stačí jen prostudovat projevy Evropské komise.

Pro Evropskou komisi je problémem nadměrná kapacita a cílem a řešením je „restrukturalizace flotil“. A co společensko-hospodářská krize? A co stoupající ceny paliv (nafty a zejména benzinu)? A co výkupní cena ryb? Komise to jednoduše vidí takto: „pokud některé členské státy provedou další snížení kapacity, budou z toho mít prospěch jiné členské státy, protože pokud dojde ke snížení kapacity s následným snížením intenzity, bude zde více zdrojů a více tržních příležitostí“.

Proto onen návrh na 1,6 miliard EUR (!) jen na vyřazení plavidel z provozu.

„Jednoduché“ – pokud odvětví rybolovu nezabijí jeho neduhy, tak jej zabije tato „léčba“.

Není zde žádné financování, které by pomohlo tomuto odvětví čelit zvýšeným výrobním nákladům a které by chránilo mzdy. Částka 1,6 miliard EUR je však navrhována pro trvalé, částečné nebo „dočasné“ ukončení rybolovných činností.

Portugalská vláda se řídí touto zásadou a pro informaci zde uvádím, že v roce 2008 přiděluje částku 8,2 milionů EUR pro vyřazení 27 plavidel z provozu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Negativní dopad současných cen nafty a paliv postihuje všechny občany EU. Tento „rádoby záchranný“ balíček dosáhne pro zajištění trvale udržitelného rybolovného průmyslu jen malého účinku. Přestože souhlasím se snížením kapacity – v současné době některé rybolovy ve Společenství mají nadměrnou kapacitu o nejméně 40 % – nedomnívám se, že tento návrh dosáhne změn potřebných pro dosažení trvale udržitelného odvětví rybolovu EU. Vzhledem k tomu, že 80 % zdrojů EU v oblasti rybolovu je na znepokojující úrovni, potřebujeme skutečné snížení kapacity, a nikoli obnovené stavění lodí za peníze daňových poplatníků.

 
  
  

– Návrhy usnesení: Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (B6-0348/2008):

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), písemně. (RO) Situace romské populace se znovu stává předmětem debaty v nesmírně důležitém okamžiku, kdy konkrétní události dokazují, že stále existují značné nedostatky na úrovní národních a evropských politik v této oblasti a že je zjevně zapotřebí tyto politiky sledovat a sjednocovat.

Myslím, že výsledek rozpravy a usnesení týkající se snímání otisků prstů Romů v Itálii by měla vycházet ze dvou hlavních závěrů. Za prvé je nezbytné, aby národní opatření týkající se Romů byla zaměřena na společenskou integraci a vytvoření rámce práv a povinností pro tyto občany. Tato práva a povinnosti by měla nicméně být v souladu se základními principy EU pro nediskriminaci a rovněž by měla respektovat základní svobody a lidskou důstojnost. Prioritně by měla být zajišťována práva menšin, bez ohledu na jejich etnické příslušníky. Tento přístup je uplatňován v Rumunsku a měl by být rozšířen i na situaci v jiných členských státech.

Za druhé, s přihlédnutím ke kulturním charakteristikám Romů by mělo být řešení pro jejich integraci nalezeno na celoevropské úrovni navržením soudržné a komplexní strategie. Kromě zaručení základních práv by tato strategie také měla podporovat dostupnost vzdělání, zejména výchovu k toleranci v souvislosti s tím, že rok 2008 je Rokem mezikulturního dialogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem proti usnesení Evropského parlamentu požadujícímu po Itálii, aby zastavila etnické sčítání Romů, protože se mi to zdá předčasné, a lituji, že Parlament neodhlasoval návrh na odložení na září 2008, který podala moje politická skupina, Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů. Aby bylo jasno: pochopitelně jsem pro zákaz odebírání otisků prstů Romů včetně mladistvých a využívání posbíraných otisků, protože to by jasně znamenalo čin přímé diskriminace na základě rasy nebo etnického původu, kterou zakazuje článek 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, takže by to také znamenalo diskriminační jednání. Přesvědčily mě nicméně argumenty místopředsedy Evropské komise a mého přítele Jacquese Barrota, protože ten jasně uvedl, že Komise pozorně a transparentně situaci sleduje a bdí nad prosazováním práva Společenství. S klidným svědomím jsem se rozhodl, že bychom měli vyčkat na odpovědi od italské vlády, než se rozhodneme přijmout politické iniciativy jako přijaté usnesení, které by si evropští občané mohli špatně vykládat.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasuji ve prospěch tohoto usnesení, avšak doufám, že není využíváno pro účely stranické politiky. Romská otázka není ani pravicová, ani levicová, nýbrž je jednoduše závažným a nevyřešeným problémem, který naléhavě vyžaduje, aby byly podniknuty činy, a právě činy byly až příliš dlouho odkládány. Jsme pro kulturu integrace, a proto musíme investovat do praktických snah a závazků.

Opatření, o kterém jedná naše vláda, by mělo být – i přes nejasná ujištění ministra Maroniho – zredukováno na holá fakta: problematičnost tohoto opatření nespočívá v samotné identifikaci, nýbrž v tom, že toto opatření má používat etnické kritérium a vysoce diskriminační postup (snímání otisků prstů), a to zejména ve vztahu k nezletilým. Nejsme jediní, kdo poukazuje na toto porušování lidských práv: ozvaly se hlasité protesty velkých skupin z okruhu katolické církve a ze strany světských i katolických dobrovolnických sdružení a organizací. Národní prezident organizace UNICEF také rozhodně zamítl věcný obsah této vyhlášky. Doufám, že toto hlasování, které prakticky odsuzuje jednání Itálie, dá dotyčné vládě lekci: že musí opustit mylnou cestu, po které se vydala.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. − Britští poslanci Evropského parlamentu za Konzervativní stranu hlasovali proti tomuto usnesení, neboť problematika, kterou se text zabývá, je problematikou, která plně spadá do oblasti vnitřních záležitostí jednoho členského státu a tudíž nemá žádný význam na úrovni EU

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Nahraďte pouze slovo „Rom“ za slovo „Žid“ a víme, o co v tomto návrhu jde a kam tento návrh bude směřovat, pokud se proti němu nevyjádří energický nesouhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Hledíme na rostoucí a nepřijatelnou atmosféru rasismu a xenofobie v Evropě s obavami, zejména když je podněcována neoliberálními politickými přístupy, které spíše problémy zhoršují, než aby poskytovaly odpovědi na potřeby a problémy, které vedou ke zhoršené bezpečnostní situaci a horším životním podmínkám pracovníků a obyvatel.

Opatření, která byla nedávno zavedena v Itálii, kde byl na dobu jednoho roku 21. května vyhlášen „stav nouze v souvislosti s nomádskými osadami v krajích Kampánie, Lazio a Lombardie“, jsou příkladem těchto nebezpečných a nepřijatelných opatření, která podporují diskriminaci, segregaci a „kriminalizaci“ občanů a obyvatel, porušují jejich práva, svobody a záruky – jejich nejzákladnější lidská práva.

Toto zhoršuje situaci co se týče chudoby, vyloučení a společenského rozpadu a v důsledku toho dochází k marginalizaci, vytlačení do ghet, negramotnost a začlenění do neoficiální ekonomiky a vede to k tomu, že mnozí občané romského původu se neúčastní života společnosti.

Naopak – jak je poukazováno – tím nejlepším způsobem, jak chránit práva Romů, je zaručovat dostupnost vzdělání, bydlení a zdravotní péče, zaměstnání a sociálního zabezpečení v rámci politických zásad pro začlenění a integraci.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), písemně. − Diskriminace Romů je závažný problém, který musí být řešen v každém členském státě v Evropě. Každý evropský občan má stejná práva bez ohledu na národnost, etnický původ, náboženské vyznání nebo pohlaví. Je to základem úspěchů a rozvoje Evropské unie a je to princip, jehož prosazování je naší společnou povinností.

Toto klade požadavky na dostupnost vzdělání a zdravotní péče a rovněž na právo respektovat nedotknutelnost osoby a osobní důstojnost. Na situaci, která charakterizuje dnešní zacházení s Romy v Itálii, je třeba hledět z tohoto hlediska. EU má povinnost zajistit, aby byla základní práva lidí prosazována v každé zemi.

Rovněž to však klade požadavky na integraci lidí do společnosti, ve které žijí, bez ohledu na jejich původ, při současném respektování rovného zacházení, které je součástí této integrace, přičemž tyto požadavky musí být formulovány bez diskriminace a na základě rovných podmínek pro všechny občany. To je důležité v boji proti obchodování s lidmi, prostituci a sociálnímu vyčlenění. Nesmí být dovoleno, aby sítí této odpovědnosti propadli dospělí či děti.

Právě v této souvislosti máme dojem, že nemůžeme podpořit kterékoli z usnesení, o kterých dnes Parlament jednal.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení a vítám skutečnost, že Evropský parlament zaujal stanoviska proti tomuto jednání, které je diskriminační a nezákonné z hlediska evropské legislativy o lidských právech.

Nicméně upozorňuji na skutečnost, že pouhé usnesení základní problém nevyřeší, protože tento legislativní úkon nemá závazný charakter. Z tohoto důvodu se domnívám, že bychom měli požádat Evropskou komisi, aby podnikla proti Itálii kroky, aby ji přinutila vzdát se své diskriminační politiky vůči lidem romského původu.

Opatření týkající se snímání otisků prstů není v souladu ani s evropskou legislativou ani s jakýmkoli jiným dokumentem zaručujícím lidská práva v Evropě. Na úrovni Evropského společenství existuje směrnice 380 ze dne 28. dubna 2008, která stanoví povinnost snímat otisky prstů občanů třetích zemí od věku 6 let. Nicméně zdůrazňuji skutečnost, že hovoří o třetích zemích, které nepatří do oblasti Evropské unie. Směrnice 2004/38/ES navíc zaručuje volný pohyb všem občanům členských států, a z tohoto důvodu etnická příslušnost nemůže za žádných okolností představovat důvod pro legislativní opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Jednání Itálie je políčkem do tváře všem výzvám Evropského parlamentu k uplatňování soudržné politiky EU pro integraci Romů. Romové jsou jedním z hlavních terčů rasismu a diskriminace. Italská vláda se snaží takovýto rasismus a takovouto diskriminaci tolerovat a institucionalizovat. Italské úřady nesmí takto Romům snímat otisky prstů, a proto jsem hlasoval ve prospěch tohoto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. − Hlasovala jsem ve prospěch odložení hlasování o této citlivé zprávě, neboť se domnívám, že by bylo vhodnější počkat, dokud nebudeme mít k dispozici všechny informace, které si Komise vyžádala od italské vlády.

Zatímco sněmovna odhlasovala zamítnutí takovéhoto odkladu, já jsem se závěrečného hlasování zdržela, neboť jsem si nepřála podpořit toto usnesení, aniž bych měla k dispozici všechna fakta, a také z toho důvodu, že jsem měla určité výhrady k jedné části textu, přitom jsem zároveň chtěla vyjádřit souhlas s tím, že jakékoli tvrdé kroky ze strany úřadů zaměřené na jednu specifickou skupinu ve společnosti nelze promíjet.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Zacházení s Romy v Itálii by mělo zapůsobit jako budíček a upozornit na skutečnost, že populistická pravicová vláda zachází s menšinami v Evropě nelidským, diskriminačním a ponižujícím způsobem. Snímání otisků prstů dětí je zjevně špatně. Připomíná to minulé časy a nemělo by k tomu v moderní Evropě docházet. Vyzývám všechny vlády, aby italskou vládu odsoudily a podnikly rychlé kroky na ochranu romských dětí v Itálii.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. − (RO) Jsem přesvědčena, že rozhodnutí italské vlády snímat otisky prstů občanů romského původu a zejména dětí závažným způsobem porušuje základní práva evropských občanů.

Sejmutí otisků prstů u dítěte v raném věku může dotyčné dítě poznamenat na celý život. Snímání otisků prstů dětí mladších 14 let je prováděno na základě formuláře používaného při vyšetřování trestné činnosti, což porušuje základní práva občanů.

Nesouhlasím s odkladem hlasování o tomto usnesení, protože situace je naléhavá a snímání otisků prstů dětí musí být zastaveno. Nelze začít presumpcí viny u některých dětí a způsob, jakým je dnes v Itálii jednáno s dětmi romského původu, je nepřijatelný.

Požadujeme, aby italská vláda v Itálii ukončila snímání otisků prstů nezletilých osob romského původu.

Unie by měla jít příkladem co se týče respektování základních práv, a z tohoto důvodu by Komise měla vyšetřit situaci v Itálii a požádat italskou vládu, aby okamžitě přestala snímat otisky prstů dětí romského původu.

Proto jsem hlasovala ve prospěch usnesení Evropského parlamentu, aby bylo zastaveno snímání otisků prstů osob romského původu a zejména romských dětí v rámci rozsáhlejšího opatření pro „Vytvoření databáze s otisky prstů osob romského původu v Itálii“.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), písemně. − (DE) Jako koordinátor skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bych rád za sebe a za kolegy z mé skupiny vysvětlil, proč jsme hlasovali tak, jak jsme hlasovali. Všechny skupiny jsou zajedno v boji proti rasismu a proti každé podobě etnické diskriminace a v prosazování lidských práv. Není sporu o tom, že skupina PPE-DE si také přeje, aby byly události v Itálii vyjasněny.

V usnesení se zmiňujeme zejména o zprávách z tisku a o dokumentech a výpovědích celé řady organizací a osob. Většina poslanců si nemohla utvořit představu o situaci za použití svých vlastních zdrojů.

Italští představitelé pozvali zástupce Parlamentu, aby přicestovali do Itálie a zjistili více informací, a také nabídli poskytnout další informace. Odpovědný komisař, Jacques Barrot, slíbil předložit informativní zprávu do konce července a naše skupina na toto dychtivě čekala. Naším cílem bylo a je nejdříve ze všeho řádně vyjasnit fakta. Proto jsme chtěli odložit hlasování o tomto usnesení až do částečného zasedání v září. Naneštěstí byl náš návrh zamítnut, společně s řadou pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, což je důvodem, proč jsme hlasovali tak, jak jsme hlasovali.

Skupina PPE-DE nadále zastává názor, že důkladné vyšetření by bylo přínosnější než toto usnesení, které bylo přijato ve spěchu. Naši oponenti se snažili pouze dostat se do novinových titulků a při tom prokázali lidem, o které zde jde, medvědí službu.

 
  
  

– Návrhy usnesení: Situace v Číně po zemětřesení a před zahájením olympijských her (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Rozhodnutí, zda se zúčastnit zahajovacího obřadu olympijských her je rozhodnutí, o němž se domnívám, že by k němu mělo být přistupováno kolektivně. Není to rozhodnutí, které nezbytně sdílejí všichni moji socialističtí kolegové. Nicméně na tomto základě nevidím žádný dobrý důvod bojkotovat ceremonii nebo hry. Toto stanovisko podporuje dokonce i dalajláma.

Stejně tak návrh pozvat dalajlámu na zasedání Rady pro obecné záležitosti je absurdní pro každého, kde se úmyslně nesnaží narušit vztahy mezi EU a Čínou. Pokud jde o diskriminaci určitých skupin v Číně, například odborářů, existují důvody ke znepokojení, avšak kritika přicházející od těch, kteří chtějí stigmatizovat romské společenství v Itálii, je poněkud zábavná. „Když odstraníš břevno ze svého oka, pak prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra.“

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písemně. (FR) Mám velkou radost, že jsme toto společné usnesení o situaci v Číně přijali. Je důležité, abychom před olympijskými hrami, které se budou konat za necelý měsíc, pokračovali v tlaku na Čínu.

Nemůžeme zavírat oči před závažnými případy porušování lidských práv, které přetrvávají, i když Čína přijala závazky na jejich vyřešení. Evropský parlament je povinen Číně tyto její veřejné sliby připomínat. Stále je nutné mluvit o právech menšin, právním řádu a stále běžném používání trestu smrti.

A konečně lituji toho, že vůči Číně nebyly přijaty některé z přísnějších pozměňovacích návrhů; myslím především na požadavky na propuštění disidentů a obhájců lidských práv jako je Chu Ťia a jeho žena Ceng Ťin-jen, na zmínky o situaci v Tibetu, která zdaleka není vyřešená, a na neúměrné a netransparentně vynesené tresty vůči účastníkům demonstrací z letošního jara.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. − (PL) Zdržel jsem se hlasování o usnesení o situaci v Číně po zemětřesení a před zahájením olympijských her. Učinil jsem tak proto, že Parlament zamítl pozměňovací návrhy, které nastolovaly otázky týkající se dodržování lidských práv v Číně. V důsledku toho má toto usnesení podtón, který se liší od toho, co zamýšleli iniciátoři této rozpravy. Proč Parlament nepřijal takovéto usnesení před nedávným evropským fotbalovým šampionátem EURO 2008? Důvodem je to, že v Rakousku a Švýcarsku nejsou žádné problémy s dodržováním lidských práv. Upozorňování Číny na problémy v této oblasti není protičínské jednání, jen očekávání, že budou dodržovány minimální normy vytvořené naší civilizací.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písemně. − Hlasoval jsem ve prospěch pozměňovacího návrhu 19, protože jsem pevně přesvědčen, že je velmi žádoucí pozvat dalajlámu na zasedání Rady pro obecné záležitosti, aby tam předložil své hodnocení situace v Tibetu a aby vysvětlil 27 ministrům zahraničních věcí kompromisní přístup a svoji koncepci skutečné autonomie, která by měla být zavedena pro všechny Tibeťany v Číně.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. (FI) V usnesení o situaci v Číně jsem hlasovala pro pozměňovací návrh předložený Zelenými kvůli tomu, že nesoulad mezi současnou situací v Číně v období před konáním olympijských her a mezi sliby a veřejnými závazky, které v minulosti oznámili a ve kterých slíbili, že zlepší lidská práva a situaci v Tibetu, je právě takový, jak je to uvedeno v pozměňovacím návrhu 15.

Přikládám obzvláštní význam požadavku uvedenému v pozměňovacím návrhu 16, že musí být dosaženo v jednání mezi dalajlámou a čínskými zástupci hmatatelných výsledků před zahájením olympijských her. Obavy vyjádřené v pozměňovacích návrzích 11 a 12 ohledně událostí ve Lhase si také zaslouží pozornost.

Požadavek vyslovený v pozměňovacím návrhu 20, aby Unie a její členské státy přijaly opatření ve vztahu k Číně, je velmi opodstatněný. Nevylučovala bych úplný bojkot olympijských her. Rozhodnutí pana předsedy Pötteringa bylo rozumné a humánní. Nemůžeme dovolit Číně jednou provždy ve jménu olympijského ideálu a našich hodnot, aby nadále používala své iluzionistické triky k budování olympijského jeviště.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Způsob, jakým se Číňané vypořádali s následky zemětřesení v jihozápadní Číně, byl ukázkou toho, jakého pokroku tato země v posledních letech dosáhla. Nicméně je zde stále zapotřebí, aby v této zemi došlo k dalšímu pokroku v oblasti lidských práv. Pouze tím, že se budou obě strany účastnit konstruktivního dialogu, může být dosaženo hmatatelného pokroku v této otázce. olympijské hry byly uvítány jako významná příležitost k dodání váhy tomuto dialogu a k podpoření kroků, které zlepší situaci v oblasti lidských práv a svobod. Proto bych rád zdůraznil, že Čína musí zvýšit své snahy splnit sliby, které veřejně dala Mezinárodnímu olympijskému výboru, že zlepší lidská a demokratická práva. Hlasoval jsem pro usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. − (RO) Jako člen Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou doufám, že dnešním hlasováním přesvědčíme čínské představitele a přimějeme je k tomu, aby splnili své vlastní veřejné sliby týkající se lidských práv, práv menšin, demokracie a právního státu.

Vyzývám čínské představitele, aby podnikli naléhavé kroky pro zlepšení stavu lidských práv tím, že udělí milost všem uvězněným politickým vězňům a bojovníkům za lidská práva, včetně těch, kteří jsou uvězněni v Tibetu po protestech v březnu 2008.

 
  
  

– Zpráva: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme se zdrželi hlasování o Brokově zprávě. Chceme objasnit své stanovisko k budoucímu rozšíření EU ve vysvětlení k tomuto hlasování.

Domníváme se, že kodaňská kritéria jsou jedinými požadavky, které lze uplatňovat vůči kandidátským zemím jednajícím o členství v EU. Jsme pro další rozšiřování EU a považujeme to za jednu z významných záležitostí budoucnosti Unie. Rovněž se domníváme, že jednání s Tureckem musí pokračovat a že tato země musí být hodnocena podle stejných objektivních kritérií jako ostatní kandidátské země.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. − (PL) Paní předsedající, zpráva pana Broka zdůrazňuje přání zlepšit naše vztahy s východem, a proto jsem ji podpořil. Domnívám se však, že tato zpráva není příliš výrazná a že postrádá jasný plán pro otevření Evropské unie východu, ve který jsme doufali. Od bývalého předsedy výboru pro zahraniční věci jsme očekávali lépe navržený dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písemně. − (RO) Pane předsedající, oceňujeme složitost a přesnou užitečnost strategického dokumentu Komise o rozšíření z roku 2007, avšak domníváme se, že v nových souvislostech určených hlasováním irského lidu by se měl přinejmenším vnitřní rozměr strategie pro rozšíření stát opět předmětem praktičtějších debat. Schopnost Unie dosahovat cílů svých politik a dosahovat funkční regionální spolupráce, zejména v zemích jihovýchodní Evropy, závisí na způsobu, jakým se vyřeší vztahy uvnitř Společenství.

Rád bych zdůraznil skutečnost, že jakýkoli vyjednávací postup zavádějící odlišné zacházení s jiným členským státem, bez ohledu na zdůvodnění takovéhoto zacházení, způsobí vznik „řetěze slabin“ a nedomnívám se, že by takovýto přístup mohl být z dlouhodobého hlediska přínosný. Úspěch našich budoucích kroků závisí na tom, jak budeme umět vysvětlit veřejnému mínění přímý dopad a dlouhodobé výhody rozšíření. Dokonce bych mohl říci, že bychom se měli na irské hlasování dívat z konstruktivního úhlu pohledu: toto hlasování je důkaz toho, že jsme ne vždy dokázali být otevřenými partnery řadového občana, který je spíše předmětem účinných politických postupů než obhájcem myšlenek a vizionářských koncepcí.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu pana Broka o strategii případného dalšího rozšiřování Evropské unie, abych znovu potvrdil své přesvědčení, že k žádnému dalšímu rozšíření nebude moci dojít bez nové smlouvy, jež umožní fungování sedmadvacetičlenné Unie, a navíc včetně adekvátního finančního rámce.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, ze zprávy pana Broka o rozšíření jsem pochopil, že nové přistoupení může být úspěšné pouze, když, cituji „bude existovat jasná a dlouhodobá podpora ze strany veřejnosti“.

Tato věta se mi zdá vrcholně pokrytecká, jen pár dnů po opovržlivé reakce eurokracie na jasné irské „ne“ Lisabonské smlouvě, které je jen opakováním francouzského a nizozemského „ne“ z roku 2005. Nebo také poté, co bylo ve francouzské ústavě povinné referendum o přistoupení k EU nahrazeno pseudoreferendem „lidové iniciativy“, které ve skutečnosti závisí na dobré vůli francouzského Národního shromáždění a Senátu.

Je ale pravda, že pan Brok, který ví, že velká většina Evropanů je proti přijetí Turecka do EU, se o poradě s veřejností cestou referenda ani nezmiňuje. Pro získání uvedené podpory navrhuje pouze starou dobrou propagandu zaměřenou na veřejnost, která je považovaná za neobeznámenou nebo dokonce prostoduchou.

Pokud se pan Brok a jemu podobní politikové na evropské nebo národní úrovni tolik obávají veřejnosti – nebo jí pohrdají – měli by mít aspoň tu slušnost a už se neobjevovat při hlasování. Evropská demokracie by se tím určitě posílila.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám zprávu pana Broka o dokumentu Komise z roku 2007 o strategii rozšíření. EU musí nadále být vnímána tak, že dodržuje sliby, které dříve ohledně rozšíření vyslovila. Vůči všem kandidátům a potenciálním kandidátům, kterým jsme dali tyto sliby, musí být uplatňována přísná a spravedlivá podmínečnost. Jsem přesvědčen, že tato zpráva se s těmito záležitostmi vypořádala uspokojiv a hlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Broka.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. (EL) Toto usnesení je neslýchaným zkreslením reality, kterou zažívají národy starých i nových zemí Unie, a prezentuje prohloubení a rozšíření Unie jako něco, co je pro ně výhodou, zatímco přesný opak je pravdou. Plány navrhované pro nové rozšíření usilují o ještě větší vykořisťování a manipulaci s obyvateli přístupových zemí, které jsou již nyní v hrozné situaci, a o další vystupňování plenění těchto zemí evropským kapitálem. Zejména proces rozšíření o západní balkánské státy je doprovázen obrovskou akcí na podrobení a ponížení národů těchto zemí. Typickým příkladem je trvání na plné spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, což je pseudosoud, který ustavili američtí a evropští imperialističtí násilníci, aby soudili oběti jejich válek a zločinů v této oblasti, a který byl použit ke zničení bývalého prezidenta Slobodana Miloševiće. Tyto národy jsou také zejména ohroženy tím, že proces rozšíření nadále počítá se změnou hranic a s vytvořením protektorátů pro imperialisty, jako je například protektorát Kosovo, což povede k novému cyklu imperialistických antagonismů a střetů, přičemž obyvatelé dotyčné oblasti budou oběťmi.

My, poslanci Evropského parlamentu za Komunistickou stranu Řecka, proto hlasujeme proti tomuto usnesení a potvrzujeme tím své stanovisko proti imperialistické EU a jejímu rozšiřování.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci vždy byli a jsou pevnými zastánci rozšiřování EU, neboť to zajišťuje větší jednotný trh a uvolněnější a flexibilnější Evropu národních států.

Tato zpráva však obsahuje prvky, se kterými nemůžeme souhlasit. Nevěříme v Evropu jako v „projekt politické integrace“. Kromě toho nesouhlasíme s hlavními aspekty odstavce 19, který požaduje „prostor založený na společných politikách“ v takových oblastech jako je justice, bezpečnost, migrace a bezvízový pohyb a vzdělávání, s čímž britští konzervativci nemohou souhlasit. Také jsme nespokojeni s odstavcem 6, kde se uvádí: „rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, plně zachovávat jeho acquis communautaire a stavět na ní a prosazovat základní práva a svobody, jak jsou zakotvená v Listině základních práv Evropské unie“.

Naše znepokojení ohledně těchto i jiných částí této zprávy v žádném směru neumenšují naši podporu dalšího rozšiřování EU, pokud žadatelské státy splní kodaňská kritéria.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli zdržet se hlasování o této zprávě.

 
  
  

– Návrh usnesení: Situace v Zimbabwe (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − − (IT) Pane předsedající, je dobře, že Evropa pozvedá svůj hlas v této části Afriky, které opět hrozí, že se stane dějištěm velkého konfliktu, vzhledem k tomu, že jsme byli před několika dny svědky fraškovité prezidentské kampaně.

Země skupiny G8 rovněž zaujaly velmi jasné stanovisko, nikoli zavedením sankcí, které by poškodily především civilní obyvatelstvo, nýbrž „finančními opatřeními“, která se týkají zejména firem, bank a osob spojených s režimem, který je u moci od roku 1980. Tato vzniklá situace je nepřijatelná, navíc se volby konaly za nepatřičných podmínek a byly doprovázeny systematickým násilím. Doufám také, že diplomacie našeho Společenství přistoupí k podpoření návrhu Afrického unie, která požaduje vládu národní jednoty, aby byla překonána tato obtížná krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. (PL) Paní předsedající, dnešní usnesení jsem podpořil, protože si myslím, že se musíme ostře postavit proti násilí v Zimbabwe, zvýšit sankce a požadovat, aby bylo uznání Mugabeho režimu zrušeno. Kampaň násilí namířená proti politické opozici a financovaná státem vyloučila možnost konání svobodného druhého kola prezidentských voleb.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písemně.(FR) Obyvatelé Zimbabwe chtějí jako lidé na celém světě mír, demokracii a prosperitu.

S Robertem Mugabem nemají nic z toho. Z bývalého osvoboditele země je nyní její kat. Parlament dnes vysílá jasné poselství: už nechce Mugabeho a jeho režim. Tak totiž rozhodl lid Zimbabwe. EU musí dobře zvážit, jak pomoci zimbabwskému a africkému lidu najít cestu z krize.

Nejdůležitější je nejprve skoncovat s násilnostmi. Pouze dialog otevřený všem členům zimbabwské společnosti umožní nastolit přechodný režim, s jasným mandátem pro uspořádání svobodných transparentních voleb pod dohledem mezinárodního společenství.

Robert Mugabe však k jednacímu stolu přijde jen z donucení. Proto musíme posílit náš arzenál sankcí proti režimu.

A konečně musíme již dnes připravit plán na budoucí obnovu Zimbabwe: vítám návrh Komise na mimořádné uvolnění 250 milionů eur, které budou k dispozici ihned, jakmile bude mít Zimbabwe legitimní a spolehlivou vládu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch návrhu na usnesení Evropského parlamentu k situaci v Zimbabwe, které odsuzuje Mugabeho režim.

Systematické násilí vlády proti opozici, postupné porušování lidských práv a ignorování demokratických zásad je nepřijatelné. Civilizovaný svět musí bez váhání odsoudit to, co se v Zimbabwe děje. Politická perzekuce, bezuzdné násilí, hlad, utrpení a smrt mnoha občanů je Mugabeho nedávnou „prací“, kterou je zapotřebí zanést do historických análů. Obyvatelé Zimbabwe si zasluhují lepší osud. Jsem přesvědčena, že jednání mezinárodního společenství má kritický význam pro vyřešení současné humanitární krize. Evropská unie musí jít příkladem.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. − (PL) Hlasoval jsem ve prospěch usnesení o Zimbabwe. To, co Robert Mugabe provádí, je nepřijatelné. Nenazývám jej prezidentem, protože to, co nedávno proběhlo v Zimbabwe, nelze nazvat volbami. Souhlasím jedním z namibijských politiků, který řekl, že kromě tradičních nemocí, s nimiž se musí Afrika potýkat – jako je malárie, tuberkulóza a AIDS – je mugabeismus tou nejnebezpečnější nemocí dneška, kterou je zapotřebí řešit s největší naléhavostí. Mugabe se stal nepřítelem svého vlastního lidu. Je to velmi frustrující, když čas změní člověka, který bojoval za svobodu a nezávislost, ve škodlivého despotu. Doufám, že Afričané otevřou oči a pochopí, že lidé jako Mugabe jsou špatní pro Afriku jako celek.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. (FI) Paní předsedající, hlasovala jsem pro usnesení o situaci v Zimbabwe, protože 27. července se vláda teroru prezidenta Mugabeho znovu otevřeně vysmála stanoviskům mezinárodního společenství, spravedlnosti a demokracie. Nemůže být sporu o tom, že prezidentské volby v Zimbabwe byly nelegitimní a násilí, vraždy, zatčení a šikanování opozice v zemi jsou obzvláště divokým aspektem neexistence spravedlnosti.

Jak toto usnesení uvádí, Zimbabwe velmi potřebuje zprostředkování, které by zahrnovalo různé subjekty z mezinárodního společenství a Afriky. Účastníci dialogu musí dosáhnout trvale udržitelných výsledků pro Zimbabwe a toto bude možné pouze tehdy, pokud se toho zúčastní celé mezinárodní společenství a jeho rozsáhlé demokratické síly. Obyvatelé Zimbabwe mají hluboko zakořeněné přání mít demokracii.

Situace v Zimbabwe je záležitostí celého mezinárodního společenství a společenství afrických států a je naprosto nezbytné, abychom uznali, že vláda Mugabeho je tyranií. Čína a Libye naneštěstí nesdílejí názor mezinárodního společenství na tuto záležitost.

EU musí podporovat a povzbuzovat ty africké státy, které se snaží bojkotovat Zimbabwe ve vztazích s Afrikou. Oproti tomu politická a ekonomická podpora, kterou Mugabeho vládě poskytují Jižní Afrika, a vyhoštění zimbabwských uprchlíků z Jižní Afriky je v rozporu s našimi společnými hodnotami. Také bych ráda podpořila myšlenku uvedenou v tomto usnesení, a sice že tento spor může a měl by mít negativní důsledky pro vztahy mezi EU a Jižní Afrikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro dnešní usnesení a doufám, že Rada na jeho základě podnikne následné pevné a koordinované kroky. Doufám také, že měnící se postoje, které vidíme u afrických představitelů, budou také znamenat, že nebudeme muset strpět ponižující pohled na to, jak se pan Mugabe účastní mezinárodních setkání na území EU. Mugabeho současná moc byla získána krví a utrpením jeho lidu. Naše vlády by neměly tuto situaci zhoršovat násilným vracením lidí do Zimbabwe. Nejenže se tam mohou ocitnout ve fyzickém nebezpečí, ale také mohou zvýšit nestabilitu situace a tlak na mizící zdroje. Udělit legální migrační status těmto lidem a umožnit jim pracovat – to by bylo jedno zaručeně pozitivní opatření, které mohou naše vlády nabídnout. Také by to znamenalo, že až bude návrat možný, lidé se budou vracet s aktivními dovednostmi a případnými finančními prostředky, které napomohou rozvoji mezi řadovým obyvatelstvem. Vlády by skutečně měly přijímat takovouto politiku vůči těm, kteří se nemohou vrátit do jiných zemích, ve kterých probíhá konflikt. Lidé ze Zimbabwe potřebují naši podporu v každém možném směru.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Situace v Zimbabwe je důvodem ke znepokojení. Připojuji se ke svým kolegům v odsouzení toho, jak se strana Zanu-PF chovala v průběhu celých voleb, a také bych rád zdůraznil, že volby, které proběhly 27. června, nemohou být považovány za legitimní. Měly by být uspořádány nové volby, které budou respektovat demokratické normy. Návrh na dosažení dohody o prozatímní vládě v této zemi stojí za prozkoumání jako východisko ze současné bezvýchodné situace, ve které se Zimbabwe z hlediska demokracie nachází. Hlasoval jsem pro toto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Hluboce lituji toho, jaká je situace v Zimbabwe, a vyzývám všechny poslance Evropského parlamentu, Komisi, Radu a všechny národní vlády, aby odsoudili Mugabeho a hledali východisko z této krize. Vítám prohlášení zemí skupiny G8, v němž odmítají uznat legitimnost jakékoli vlády, která nevyjadřuje vůli zimbabwského lidu.

 
  
  

– Zpráva: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastního podnětu mého německého kolegy pana von Wogau o vesmíru a bezpečnosti. Je načase přijmout společný přístup na obranu evropských zájmů v prostoru. Každý den je jasnější, že potřebujeme vesmírná aktiva, aby se politické a diplomatické aktivity EU mohly opírat o nezávislé, spolehlivé a úplné informace na podporu svých politik prevence konfliktů, operací na řízení rizik a celosvětové bezpečnosti (zejména jde o kontrolu šíření zbraní hromadného ničení a jejich způsobů přepravy), kontroly dodržování mezinárodních smluv, sledování nadnárodního pašování lehkých zbraní a malých zbraní, ochrany kritické infrastruktury a hranic Evropské unie a civilní ochrany v případě krizí a přírodních katastrof. Základní kamenem budování této role EU ve vesmíru je v tomto ohledu Galileo. Tento přístup by měl jít ruku v ruce s evropskou obranou a podporou evropského obranného průmyslu, především v odvětví vzdušného a kosmického prostoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Evropská unie musí rozvinout své vlastní vesmírné aktivity. Jsme proti vyzbrojování ve vesmíru, avšak uznáváme, že vzhledem k tomu, že USA odmítá úzce spolupracovat s Unií na společném využívání satelitních zařízení v dobách míru i války, nemáme žádnou jinou možnost, než se snažit zavést v Evropě svůj vlastní systém.

Vytvoření evropské společné zahraniční a bezpečnostní politiky a bezpečnostních a obranných kapacit Evropy vyžaduje vesmírný rozměr. Pan von Wogau – předseda našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu – prokázal Parlamentu a Evropě touto zprávou službu a my bychom měli na základě této zprávy podniknout navazující kroky.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Těžko by to šlo vyjádřit jasněji.

Ve zprávě o „Vesmíru a bezpečnosti“, vypracované z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, zamítla jeho většina naše návrhy, které:

– zdůrazňovaly, že využívání vesmíru musí sloužit výhradně nevojenským účelům, a odmítaly jakékoli přímé nebo nepřímé vojenské využití;

– a podtrhovaly, že Galileo je výhradně nevojenský projekt;

Současně schvalovala kromě jiných nebezpečných opatření:

– nezbytnost Galilea pro samostatné aktivity v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky a pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku;

– vytvoření společné koncepce geo-vesmírné politiky pro zpravodajskou činnost, která by vytvořila podmínky pro účast Satelitního střediska Evropské unie na plánování každé akce v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky vyžadující pozorování z vesmíru a zpravodajské informace získané z vesmíru;

– aby EU prozkoumala možnost finančního příspěvku na Satelitní středisko Evropské unie z rozpočtu EU s cílem poskytnout dostatečné finanční prostředky pro uspokojení rostoucích potřeb aktivit v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky;

– možnost financovat budoucí evropské satelitní telekomunikační systémy podporující akce v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky z rozpočtu EU.

Jinými slovy, militarizace projektu Galileo a rostoucí rozsah používání rozpočtu Společenství k vojenským účelům. Proto hlasujeme proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písemně. − (SV) Hlasovala jsem proti této zprávě, protože se domnívám, že vesmír by měl být využíván pouze pro mírové účely. Tato zpráva zašla příliš daleko.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Obecně vítám zprávu pana Von Wogau o vesmírné bezpečnosti. Podporuji výhradu zpravodaje, že vesmír by neměl být místem pro zbraně. Vytvoření dobrovolných nástrojů, které by mohly posílit bezpečnost vesmíru, je pozitivní krok při zajišťování odpovědné vesmírné politiky. Rozpočty Společenství, z nichž je evropská bezpečnostní a obranná politika financována, jsou v současné době mezivládní, a proto se domnívám, že by bylo nemístné předem posuzovat tyto výdaje v této zprávě. . Tyto názory se odrážejí v mém hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Využívání vesmíru je nezbytné pro účinnost imperialistických zásahů EU. To je závěr zprávy přijaté Evropským parlamentem o vesmíru a bezpečnosti EU. Tato zpráva zdůrazňuje nezbytnost využívat vesmír pro rozmístění různých zařízení „členských států EU“ v rámci OSN, NATO a jiných podobných organizací. Požaduje rychlé vytvoření programů EGNOS a Galileo, plné vytvoření Satelitního střediska EU a koordinaci satelitních komunikačních systémů členských států EU, zajišťovanou prostřednictvím Evropské vesmírné agentury, a to za účelem špionáže a sledování, s cílem poskytovat „nezávislé, spolehlivé a úplné informace na podporu jejích politik pro politiky zaměřené na prevenci konfliktů, akce pro zvládání krizových situací...“

Z rozpočtu EU je již na tyto účely přidělena astronomická částka 5,25 miliard EUR jen na období 2007 – 2013. Tato skutečnost, stejně jako rozhodnutí urychlit program Galileo, ukazuje, že EU hodlá začlenit využívání vesmíru do strategických zdrojů a kapacit pro prosazování společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropské bezpečnostní a obranné politiky – jinými slovy, pro prosazování mechanismu pro imperialistické zásahy EU po celém světě.

Ve světle všeho tohoto je výzva zprávy k „neprovádění militarizace“ vesmíru – typický důkaz bezmezné dvojtvářnosti imperialistických politických hlásných trub – tím nejhrubším pokrytectvím.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písemně. − Labouristická strana Evropského parlamentu vítá tuto parlamentní zprávu a zejména podporujeme vytvoření Pravidel chování EU pro aktivity ve vesmíru, společně s vytvořením dobrovolných nástrojů, které by mohly posílit bezpečnost vesmíru.

Neradi bychom však předjímali rozhodnutí o budoucím rozpočtu EU; aktivity v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky jsou financovány z rozpočtů Společenství, které jsou v současné době mezivládní. Z tohoto důvodu jsme hlasovali proti dvěma pozměňovacím návrhům, které toto navrhovaly v souvislosti s vesmírnými aktivitami v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Tímto končí ústní vysvětlení hlasování.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí