Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2614(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0348/2008

Arutelud :

PV 10/07/2008 - 4

Hääletused :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0361

Istungi stenogramm
Neljapäev, 10. juuli 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

6. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on selgitused hääletuse kohta.

 
  
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

– Raport: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Austatud juhataja, meil ei võtnud kaua aega pöörduda tagasi tavaliste küsimuste juurde. Iiri referendumi ettevalmistamisel polnud lõppu raportitel, mis ütlesid: „palun mitte avaldada enne, kui iirlased on hääletanud”. Niipea kui hääletussedelid olid turvaliselt kokku loetud, oleme me tagasi oma päevakorra juures, mis puudutab harmoneerimise poliitikat, eriti militaar- ning justiits- ja siseasjades.

Viimane kord, kui me kohtusime siin istungisaalis täiskoguna, rääkis kõneleja kõneleja järel Iiri hääletamise austamisest, „aga...” Nüüd me mõistame, et see „aga” tähendas, et me peame tulemuse tähelepanuta jätma ja jätkama kriminaalõiguse, tsiviilseaduste, immigratsiooni, varjupaiga ja muude siseasjade harmoneerimise protsessiga. Me isegi ei teeskle enam rahva arvamuse austamist. Me oleme tagasi oma väikeses maailmas, kus me teeskleme, et hääletajaid ei ole olemas ja jätkame selle tegemist, mida me niikuinii teeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Austatud juhataja, rangete turvalisusettevaatusabinõude pärast Strasbourgis täna, mis on väga erandlik olukord, mida pole kunagi varem täiskogu istungite ajal ette tulnud, ei saanud ma hääletamise esimese osa ajal kohal olla. Kas ma võin seetõttu registreerida oma vabanduse puudumise pärast nimelise hääletuse ajal. Auto, mis pidi mu Euroopa Parlamenti tooma, hilines rohkem kui pool tundi ja ma palun, et see vabandus registreeritaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Härra Rogalski, me käsitlesime seda teemat istungi alguses: inimeste, kes saabuvad menetluste ajal, vabandus võetakse loomulikult vastu.

 
  
  

– Ettepanek võtta vastu määrus: Majanduskriisist mõjutatud Euroopa kalalaevastik

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Lugupeetud juhataja, ma olen kindel, et paljud inimesed on huvitatud sellest, mida ma kavatsen öelda.

Ma tahan tõsiselt rääkida mõttest, et me läheme kalandussektoris pidevalt ühest kriisist teise ilma, et me tegelikult püüaks lahendada põhiprobleemi. Ja põhiprobleem kalandussektoris on tegelikult ühine kalanduspoliitika, poliitika, mis põhineb nõukogude stiilis plaanimajandusele, kus erinevatele liikmesriikidele määratakse kvoodid.

Kahtlemata on käes aeg ära lõigata see tükk kommunistlikust plaanimajandusest ja liikuda olukorda, kus meil on omandiõigustel põhinevad lahendused.

Vaadakem mõnda kõige edukamat kalavarude säilitamise lahendust: Uus-Meremaal näiteks ja Islandil, kus need põhinevad omandiõigusel ja ülekantaval omandiõigusel.

On aeg, et EL lõpetaks mõtlemise plaanimajanduse terminites ja muutumise „ENSVLiks”. Liikugem vabal turul põhineva majanduse poole.

 
  
  

– Resolutsiooni ettepanek: romide sõrmejälgede andmebaasi loomine Itaalias (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Fakt, et parlament on viimastel päevadel teinud peapesu Itaalia valitsuse täiesti mõistlikule otsusele, on iseloomulik selle institutsiooni vasaktiiva poliitilise korrektsuse lämmatavale atmosfäärile. Võin teile siiski kinnitada, et Euroopa riikide suurema osa elanikkonna mõtted on täiesti vastupidised sellele, mille poolt suurem osa parlamendiliikmetest ilmselt hääletab. Itaalia valitsuse käivitatavat sõrmejälgede võtmise süsteemi, mis on tõuge lahendamaks tohutuid probleeme, mille on põhjustanud romi immigrantide tohutu hulk nende maale, toetab kindlasti suurem osa inimesi.

Pealegi on Euroopa tasandil sekkumine sellesse küsimusse mitteaktsepteeritav. Ma olen üllatunud, et Euroopa Liit ei ava oma uhkeid hooneid romidele ja oma erakoole romi lastele. Paljukiidetud „inimõigused” tõenäoliselt peatuvad eurokraatia priviligeeritud valduste piiril.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Lugupeetud juhataja, ma saan aru, et parlamendi kodanikuvabaduste komisjon on peaaegu viimane koht, kust loodetakse leida kaitset kodanikuvabadustele. Me nägime üsna murettekitava sallimatuse sähvatuse algust selles komisjonis, kui oldi vastu härra Buttiglione nimetamisele komisjoni. Siis nägime me kõige karmima õigusakti läbisurumist terrorismivastaste seaduste ettekäändel.

Ma ei suuda unustada liberaaldemokraatide juhi Graham Watsoni kommentaari, et Osama bin Laden on teinud Euroopa integratsiooniprotsessi heaks rohkem kui keegi teine pärast Jacques Delorsi! Ja nüüd hääletamisel näeme me üsna naeruväärset keeldumist arvestada isegi selle juhtumi fakte.

Ma ei tea, kas Itaalia valitsusel on õigus, kui ta väidab, et selles raportis on ebatäpsusi. Minu instinktid on selles suhtes liberaalsed. Mulle ei meeldi andmebaaside mõte, mulle ei meeldi sõrmejälgede võtmise mõte. Aga kindlasti esmane viisakus ja esmane erapooletus pidanuks ajendama meil võimaldada valitsusel kutsuda parlamendirühma juhtumi fakte hindama enne hääletamist. Hääletamise pealesurumine enne kui isegi kõik faktid on ära kuulatud, kinnitab, et tööhõivekomisjon on viimane koht, mis kaitseb tööhõivet, et kalanduskomisjon on viimane koht, mis kaitseb kalandust...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Lugupeetud juhataja, Austria rahvapartei delegatsiooni nimel tahaksin öelda, et loomulikult oleme me kõik nõus sellega, et meil tuleb võtta kõik meetmed, et parandada romide rasket olukorda, mitte ainult Itaalias, vaid ka igal pool mujal, ja et me peame seda tegema targalt. Siiski usume me, et praeguses olukorras, kui meil pole kõiki fakte, ei peaks me resolutsiooni vastu võtma, kuna me sellega asjaolusid liigselt ennetame.

 
  
  

– Ettepanek võtta vastu resolutsioon: Olukord Hiinas pärast maavärinat ja enne olümpiamänge (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Ma jäin resolutsiooni ettepaneku olukorra kohta Hiinas pärast maavärinat ja enne olümpiamänge hääletamisest kõrvale, kuna hääletamine ei katnud ühtegi muudatusettepanekut, mis nõudsid poliitvangide, eriti Sahharovi auhinna kandidaadi vabastamist. Tahaksin kasutada ka võimalust veel kord juhtida tähelepanu sõnavabaduse tähtsusele, mis on Hiina demokratiseerimisprotsessi alustamise peamine nõutav eeltingimus.

Ajakirjandusvabadus on väga tähtis, kuna sõltumatu meedia edastab informatsiooni inimõiguste olukorrast Hiinas ilma tsensuurita. Seetõttu on oluline, et sõltumatud telejaamad nagu NTDTV oleksid võimelised eetrisse minema. See satelliittelevisioon levib 24 tundi päevas hiina ja inglise keeles üle Aasia, Euroopa, Austraalia ja Põhja-Ameerika. Prantsuse kompanii Eutelsat, mis hõlbustas NTDTV satelliidi levimist, katkestas äkki 16. juunil 2008 selle kanali edastamise Aasias, selgelt Hiina kommunistliku partei survel.

Et olla edukad, peame me täiendama resolutsiooni sõnu tegudega. Me kutsume Euroopa Parlamendi juhte üles nõudma kindlalt selle kanali töö jätkamist Aasias.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Austatud juhataja, sellel täiskogul on tugevad traditsioonid inimõiguste valdkonnas, mille üle me võime uhked olla. See ei kehti meie poliitika kohta Hiinas ja Tiibetis. Seda enam leian ma, et on väga kahetsusväärne, et meie tänane resolutsioon ei teosta neid nõudmisi tegelikus elus mingil moel. Ajaloolisel hetkel ei ole sel jõudu tõstatada seda, mis tuleks tõstata Hiina olümpiamängude eel.

Seetõttu lubage mul kindlalt väita: meie president Pöttering on esitanud inimõiguste põhimõtteid ühemõtteliselt viimaste kuude jooksul. Saksa liidukantsler Angela Merkel on teinud sama, selgelt ja mõjukalt. Tahaksin seetõttu kutsuda täiskogu üles pöörduma tagasi oma viimaste aastate ja aastakümnete Hiinat ja Tiibetit puudutava poliitika selgete avalduste juurde ja pidama seda resolutsiooni nõrkusehetkeks enne suvevaheaega.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Tahaksin öelda mõne sõna Hiinat puudutava dokumendi kohta. Ma hääletasin selle poolt, aga minu suureks kahetsuseks lükati tagasi palju tähtsaid muudatusettepanekuid. Me nentisime täna, et olukord Tiibetis on normaalne, mis ei ole tõsi. Me ei nõustunud kutsuma Tiibeti vaimset liidrit üldasjade nõukogusse ja see on väga vale otsus; me polnud isegi võimelised hääletama nende vastu, kes praktiseerivad Falun Gongi. Seetõttu kahetsen ma seda ja ma usun, et nende teemadega tuleks tegeleda jälle niipea kui võimalik.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - Austatud juhataja, tahan öelda ainult seda, et mina ja paljud minu fraktsiooni liikmed on segaduses hääletusnimekirja pärast, kuna järgides selle soovitusi, hääletasime me mõnede absurdsete seisukohtade poolt. Kutsuda Dalai Laama – ei, vastu. Olukord Tiibetis ei ole normaalne – ei, meie hääletasime, et on normaalne. Paljud meist on segaduses. Muidugi püüdsin ma olukorda parandada, aga informatsioon oli vale ja meie nimekiri oli täiesti ebakorrektne.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, ma ei usu, et härra Landsbergis on tegelikult lugenud resolutsiooni, mille me just kahekolmandikulise häälteenamusega vastu võtsime. Kui ta oleks lugenud, siis ta teaks, et me viitame neljas kohas talumatule olukorrale Tiibetis ja kutsume Hiina valitsust üles austama inimõigusi ja kultuurilisi õigusi Tiibetis. Härra Landsbergis, ärge rääkige valesid. Suurem enamus meist – see tähendab enamus sellest parlamendist – on toetanud inimõigusi ja Tiibeti kultuuriautonoomiat.

 
  
  

– Raport: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Lugupeetud juhataja, ma tahaksin sõnastada põhjused, miks ma hääletasin selle raporti vastu. Ma tunnen, et see raport on tegelikult – ja ma ütlen seda sügava veendumusega – üks kõige vaieldavamaid dokumente, mis parlament viimasel ajal vastu on võtnud. Ma olen veendunud, et selge plaani puudumine, kuidas EL avaks ukse itta, eriti Ukraina võimaliku tulevase ühinemise kontekstis, on täielikult kehtiv põhjus, miks ma hääletasin raporti vastu. Ma ei arvesta seda, et eelnev raporti projekt on täiesti sassi aetud.

Lõpetuseks märkus teile, lugupeetud juhataja: te lubasite tõusta kahel inimesel, kes polnud sõnavõtuks kirjas. Palun pidage menetluseeskirjadest kinni.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Juhataja võib anda sõna igaühele, kelle ta valib. Tahtsin anda sõna asjaga aktiivselt mitteseotud parlamendiliikmetele ja mul on täielikult õigus seda teha.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Üks põhjus, miks ma hääletasin Broki raporti vastu, sellisel muudatusettepanekutega lahjendatud kujul, on tema soovitus „teabevahetuspoliitikaks”, mis tegelikult taandub rohkem ELi propagandaks.

See on iseloomulik sellele, mis Euroopa Liidus põhimõtteliselt valesti läheb. Selle asemel, et võtta arvesse valijate vaateid, püüab EL neid vaateid propaganda abil muuta. Iirimaa referendum näitas, et selline sotsiaalne sahkerdamine annab vastupidise tulemuse. Järelikult peaks EL parem lõpetama selle ja näitama lugupidamist eurooplaste arvamuste ja kaebuste suhtes selle asemel, et toimida vastupidiselt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Lugupeetud juhataja, ma hääletasin Broki raporti poolt, kuna ma usun, et see on tähtis samm õiges suunas. Ma kiidan heaks ka teabevahetuspoliitika, mida see nõuab. Teabevahetusse kuuluvad siiski alati tõde ja selgus. On aeg, et me lõpuks teataksime selgelt, et Horvaatia võib ühineda ja peakski ühinema ELiga käesoleva kümnendi jooksul. Kagu-Euroopa riikidel on kindlad väljavaated ELiga ühinemiseks järgmisel kümnendil, aga tõde ja selgus nõuavad ka kinnitust, et Türgi ühinemisega jätkamine õõnestab ELi. Me peame seejuures oma partneri, Türgiga, ausad olema, ja ütlema viimaks, et me peame leidma teisi teid koostööks. Kuigi Broki raport tegelikult ei näita asju nii, on see loogiline järeldus selle sisust, et asjad peaks olema nii.

 
  
  

– Resolutsiooni ettepanek: olukord Zimbabwes (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Lugupeetud juhtaja, ma olen üks selle raporti autoritest. Võin ma öelda, et olukord Zimbabwes on nagu „lõputu lugu”? Euroopa Parlament teeb end sel teemal taas kord kuuldavaks ja ma olen väga rahul, et me suutsime ületada poliitilised lahkhelid ja kuuldavalt rääkida väga tugevalt ja kindlameelselt sellest skandaalsest olukorrast, mis seal aset leiab. Seetõttu hääletasin selle ettepaneku poolt, mida ma lõppude lõpuks aitasin koostada.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Lugupeetud juhataja, mul on väga hea meel rääkida sellest ettepanekust, kuna ma tegelikult hääletasin selle poolt, nagu paljud kolleegid siin täiskogu istungil.

Siiski on mu palve parlamendiliikmetele ja poliitikutele üle kogu Euroopa: tagagem, et need poleks lihtsalt soojad sõnad meie südametunnistuse vaigistamiseks. Laskem näha tegusid, mitte sõnu. Ma viitan loomulikult Lissaboni tippkohtumisele, kuhu me sanktsioonidest hoolimata kutsusime Mugabe.

Ma pean loomulikult silmas Rooma tippkohtumist toiduainekriisist ja toiduainetega kindlustamisest: me kutsusime Robert Mugabe ja tema käsilased poodlema Euroopa kõige luksuslikematesse kauplustesse, samal ajal kui tema inimesed nälgisid.

Soojade sõnade aeg on möödas. On väga tore, et me tunneme end suurepäraselt seetõttu, mida me ütlesime, aga me peame muutma need sõnad tegudeks: me peame rakendama neid sanktsioone Mugabe režiimi vastu. Lõpetagem silmakirjalikus, eriti mu portugali ja itaalia sõbrad.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Lugupeetud juhataja, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt ja nagu härra Kamall, olen ma saanud arvukalt kirju viimastel aastatel olukorra kohta Zimbabwes.

Inimesed, keda ma esindan Ühendkuningriigi East Midlandi piirkonnast ei suuda lihtsalt mõista, kuidas me siin väljendame nii kindlaid seisukohti Zimbabwe kohta, aga lubame härra Mugabe mandrile jagama leiba meie liidritega. Selles asjas on midagi tõsiselt valesti ja tõsiselt silmakirjalikku; see devalveerib seda institutsiooni ja paljusid teisi. Nii et ma loodan, et tulevikus me välistame sellised olukorrad, saame lahti sellest kohutavast mehest ja Zimbabwes saab õitseda demokraatia.

 
  
  

– Raport: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Lugupeetud juhataja, ma soovin alustada kõigi selle täiskogu kolleegide ees vabandamisega, et pean kinni järgmist kõnelejat. Ma unustasin ta nime, aga ma loodan ka, et ta tõuseb püsti, kui räägib ja näitab üles austust täiskogu vastu.

Meile lubati, et Galileo ei ole valge elevant, aga just seda rolli ootasime sellelt. Kui te vaatate kõiki teisi satelliidisüsteeme – Hiina ja Vene satelliidisüsteeme ja Ameerika GPSi – küsivad inimesed, miks meil on vaja Galileod. On üsna selge, kui te vaatate süsteemi – valget elevanti taevas – et me otsime sellele rohkem ja rohkem tarvitust.

Nüüd otsime me militaarset mõõdet. Miks meile seda militaarset mõõdet vaja on? Meil ei ole kindlasti seda vaja. See põhineb puhtalt ameeriklaste kadestamisel ja mina-ka-poliitikal. Heitkem see täielik jama kõrvale ja säästkem maksumaksjate raha, tagastagem see maksumaksjatele ja toetugem palju parematele tehnoloogiatele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE).(DE) Lugupeetud juhataja, ma olen arvamusel, et see, kuidas me talitame ei ole kooskõlas selle täiskogu hea reputatsiooniga. On vastuvõetamatu, et kogu istungisaal ajab juttu, kui kõneleja tõuseb kõnelemiseks püsti. Ma manitsen teid, lugupeetud juhataja, pidama istungisaalis vaikust ja tagama, et need, kes ei kuula, lahkuksid ruumist.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Ma olen teiega täiesti nõus, proua Klamt, aga nagu te teate, palume me iga kord sama asja ja meil on iga kord samad probleemid.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

– Raport: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Tuginedes briti kaasparlamendiliikme proua Ludfordi raportile hääletasin ma õigusloomega seotud resolutsiooni muudatusettepaneku poolt, kaasotsustamismenetluse esimesel lugemisel, ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega. Selle ettepaneku eesmärk on luua õiguslik alus liikmesriikidele viisataotlejate biomeetriliste tunnuste identifitseerimiseks – näokujutis ja 10 sõrmejälge – ja luua õiguslik raamistik liikmesriikide konsulaaresinduste töö korraldamiseks viisainfosüsteemi (VIS) rakendamiseks koos ühiste viisataotluskeskuste loomisega. See väldiks kõigil liikmesriikidel oma konsulaatide varustamist biomeetriliste andmete kogumise vahenditega. Ma toetan enamikku muudatusettepanekuid, eriti neid, mis puudutavad seda, et üks liikmesriik võib esindada teist, väliste teenuseosutajatega seotud turvalisusmeetmeid ja teavituskampaaniaid.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Selle määruse ettepaneku eesmärgid on viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamine seoses biomeetria kasutuselevõtmisega viisainfosüsteemis (VIS) ELi tasandil, pakkudes esiteks kohustust esitada biomeetrilised andmed, mis säilitatakse VISis ja standardid selle jaoks ning teiseks, viisataotluste vastuvõtmise korraldamise meetmed.

See ettepanek, mis on osa piirihaldusmeetmete viimisest ühenduse tasandile (Schengeni ala), kehtestab viisataotlejate „biomeetriliste andmete” (fotod ja sõrmejäljed) kogumise, mis on pehmelt öeldes küsitav meede, kus mitmed küsimused jäävad vastuseta, nimelt: selle efektiivsus, isikuandmete kaitse, andmete kogumise eesmärgid ja kriteeriumid, VIS-failide sisu reguleerivad standardid, juurdepääsuõigused (nimelt ELi ja erinevate riikide vahel sõlmitud teabevahetust käsitlevate lepingute raames) ja lõpuks, kodanike õiguste, vabaduste ja garantiide tagamine.

Me ei ole nõus justiits- ja siseasjade toomisega ühenduse tasandile ja ELi tasandil järelevalve- ja kontrollistruktuuride ja -vahendite loomisega, et edendada turvalisuspoliitikat.

Seepärast meie vastuhääl.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma loodan, et hääl, mille ma täna andsin, lihtsustab läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega viisavabaduse küsimustes ja et varsti võivad kõik liikmesriikide kodanikud reisida vabalt ning saada ühesuguse kohtlemise osaliseks.

On ülioluline, et eesistujariik Prantsusmaa üks läbirääkimisteema osutab kriteeriumitele, millega Ühendriikide viisa antakse kõigile Euroopa Ühenduse kodanikele.

 
  
  

– Raport: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjalikult. − Kalandusleping ELi ja Mauritaania vahel on kindlasti oluline mõlemale osapoolele.

Selle lepingu alusel saavad Vahemere kalurid tegeleda oma ametiga mujal, kuna Vahemeri on ülepüütud. Hiljutine tuunikala teema on alles algus. Ma olen teadlik, et kaks Malta kalastuskompaniid kasutasid seda lepingut kalapüügiks Atlandi ookeanil. Ma sain sellest teada, kui ma olin Euroopa Parlamendi ametliku delegatsiooniga Mauritaanial ja president informeeris delegatsiooni, et kõik püüdlused leida lahendust sellele lepingule olid senini ebaõnnestunud.

Sel hetkel palusin ma võimalust presidendiga eraviisiliselt rääkida. Ma küsisin, kas ta on kunagi arutanud seda teemat komisjoni voliniku dr Joe Borgiga, kes on Malta volinik. President teatas mulle, et ei ole temaga rääkinud, aga et ma võin seda ise teha, kui ma soovin. Ma võtsin endale ülesandeks viivitamatult dr Borgiga ühendust võtta, kes pärast failiga tutvumist andis mulle kõnesoleva teema ülevaate. Ma teatasin sellest presidendile, andes talle ka teada komisjoni voliniku soovist kõnelusi uuesti alustada.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjalikult. (PL) Euroopa Liit taas kord usurpeerib õigust olla omaette riik. Ma arvan, et rahvusvaheliste lepingute sõlmimine on riigi, mitte sellise regionaalse rahvusvahelise organisatsiooni nagu Euroopa Liit, valdkond, nii et ma hääletasin raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), kirjalikult. – (NL) Hollandi Tööpartei delegatsioon hääletas Mauritaaniaga lepingu sõlmimise poolt, mitte sellepärast, et see on hea leping, vaid sellepärast, et see kujutab endast praeguse olukorra väikest paranemist (väljapüügi vähenemine).

Üldiselt oleme me selliste lepingute vastu, kuna need jätavad arengumaad ilma toidu- ja sissetulekuallikatest. Mauritaania puhul on veelgi murettekitavam, et regionaalarengu fonde kasutatakse kalurite huvide toetamiseks. See on häbiväärne!

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Me jäime tänasel ELi ja Mauritaania kalandusalase partnerlepingu hääletamisel erapooletuks. Meie ees oli kaks ebasoovitavat alternatiivi, kas lühem leping kõrgemate kalapüügikvootidega või pikem leping madalamate kalapüügikvootidega. Kahjuks ei olnud võimalust hääletada selle lepingu lõpetamise poolt.

Meie vaated on Aafrika riikidega sõlmitavate kalanduslepingute vastu. Raport sisaldas väga väikseid parandusi võrreldes praeguse lepinguga, aga ka tagurlikke elemente nagu näiteks kehtivusaja pikendamine.

Seistes silmitsi valikuga ebasoovitavate alternatiivide vahel, loobusime hääletamisest.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Ma tervitan Mauritaaniaga kalanduslepingu jätkamist, kuigi tuleb juhtida tähelepanu sellele, et läbirääkimisprotsess ei olnud alati läbi viidud kõige avatumal ja läbipaistvamal viisil.

Liikmesriikidega ei konsulteeritud piisavalt läbirääkimisperioodi ajal, selle tulemuseks on protokoll, mille alusel kalapüügivõimalused on märgatavalt vähenenud, aga rahaline hüvitis püsib praktiliselt samal tasemel. Peamisi kalalaevastikke mõjutavad tähtsad tehnilised aspektid ei ole lahendatud; vastupidi, on kehtestatud uus piirang, täiendav bioloogilise taastumise periood, ilma erilise teadusliku aluseta.

Sellele vaatamata on Portugal võtnud mõistliku seisukoha, kuna asi puudutab tema kalapüügivõimalusi nendes kalapüügikohtades, nimelt 886 GT aastas 1. liigis (vähilaadsete (v.a langustid ja krabid) püüdmiseks ettenähtud laevad), sai litsentsi 5. liigis (peajalgsed) ja säilitas 300 GT langustite püüdmiseks.

Sellele informatsioonile tuginedes usun, et see on minu riigi jaoks positiivne leping ja hääletan selle poolt.

 
  
  

– Määruse ettepanek majanduskriisist mõjutatud Euroopa Liidu kalalaevastik

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Parlamendi 10. juuli 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni (ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse ette ajutine erimeede, et edendada majanduskriisist mõjutatud Euroopa Liidu kalalaevastike ümberkorraldamist) poolt. Üks ELi kalandussektori peamisi probleeme on paljudel juhtudel tasakaalu puudumine laevastiku võimsuse ja kalavarude vahel. ELi laevastiku püügivõimsus oli mõne aasta eest hinnanguliselt ligikaudu 40% suurem kui vaja. Liigne püügivõimsus kombineerituna kalavarude ammendumisega, mis on põhjustatud aastakümnete pikkusest ülepüügist, tähendab, et see sektor võitleb välise majandussurvega nagu kütusehindade äkiline tõus. Ma soovin, et ühenduse vahend aastapõhiseks naftahinna tõusuks oleks ette nähtud nii, et siseturul jääks aega hinnatõusule reageerida. Ma tervitan Prantsuse põllumajandus- ja kalandusministri Michel Barnier' tegevust, kes tegi kõvasti tööd selle tulemuse saavutamiseks. Tänu temale võeti kohesed toetusmeetmed.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Kalandussektor on üks neist sektoritest, mis praeguse energiakriisi tõttu kõige rohkem on kannatanud.

Pöörane kütusehindade tõus koos ühises kalanduspoliitikas kasutusele võetud püügikoormuse vähendamisega ja kala esmamüügi hinna muutumatuna püsimine on pannud laevaomanikud ja kalurid keerulisse olukorda.

Seetõttu on õigustatud ettepanek võtta kiiresti vastu nõukogu määrus, mis püüab tagada, et ELi kalalaevastik kohaneb praeguse energiakriisist tingitud majandusolukorraga.

Tegelikult on see ettepanek järg komisjoni teatisele, kus korrektselt on diagnoositud kalandussektoris ilmnevaid probleeme ja piiranguid, nagu ka vajalikke meetmeid käesoleva kriisi leevendamiseks.

Kuigi ma pean selle määruse esitamise algatust positiivseks, usun, et see on mõnevõrra tagasihoidlikum, kui oleks võinud oodata pärast eespool nimetatud teatise lugemist.

Artiklis 6 käsitletud kalapüügi ajutine peatamine koos kohustusega kaasata kalalaevastiku ümberkorraldamiskava, mootorite väljajätmine artiklist 7, kogu artikkel 9 ja artikli 12 lõige 3, mis kaitseb vaid traalipüügi huve, on selle ettepaneku vähem õnnestunud punktid.

Sõltumata ülaltoodust ja suurte raskuste tõttu, mis kalandussektoril on Euroopa tasandil, teenib see dokument mu poolthääle.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Nagu me selgitasime oma kõnes eilsel arutelul, on meie vastuhääletamise põhjused selle määruse ettepaneku puhul põhimõttelised. Kui oleks mingit kahtlust nende erapooletuses, oleks Euroopa Komisjoni kõnedest olnud küllalt nende hajutamiseks.

Euroopa Komisjoni jaoks on probleem liigne püügivõimsus ja eesmärk ning lahendus on „laevastike ümberkorraldamine”. Aga sotsiaalmajanduslik kriis? Kütusehindade (diiselkütuse ja eriti bensiini) tõus? Kala esmamüügi hind? Komisjoni jaoks on see üsna lihtne: „kui mõned liikmesriigid vähendavad püügivõimsust, tuleb see kasuks teistele liikmesriikidele, kuna kui püügivõimsuse vähendamisega kaasneb püsiv võimaluste vähenemine, siis on rohkem ressursse ja rohkem turuvõimalusi.

Siit ettepanek anda laevade tegevuse lõpetamise eest 1,6 miljardit (!) eurot.

„Lihtne” – kui haigus ei tapa kalandussektorit, siis „ravi” teeb seda.

Ei ole rahalisi vahendeid, mis aitaks sektoril toime tulla tõusvate tootmiskuludega ja tagada palku. Siiski pakutakse 1,6 miljardit eurot kalandustegevuse alaliseks lõpetamiseks, osaliseks või „ajutiseks” peatamiseks.

Portugali valitsus järgib seda reeglit ja paigutab umbes 8,2 miljonit eurot 27 laeva tegevuse lõpetamiseks 2008. aastal.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Praeguste nafta- ja kütusehindade negatiivne mõju puudutab kõiki ELi kodanikke. See „pakutav päästepakett” teeb vähe jätkusuutliku kalandustööstuse tagamiseks. Kuigi ma toetan võimsuse vähendamist – praegu on mõnel ühenduse laeval vähemalt 40% liigset püügivõimsust – ei usu ma, et see ettepanek saavutaks muudatusi, mis on vajalikud ELi jätkusuutliku kalandussektori saavutamiseks. Kui 80% ELi varudest on murettekitaval tasandil, siis vajame me tõelist püügivõimsuse vähendamist, mitte uuendatud paadiehitust maksumaksja kulul.

 
  
  

– Resolutsiooni ettepanekud: romi sõrmejälgede andmebaasi loomine Itaalias (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Romi elanikkonna olukord on jälle arutluse all äärmiselt tähtsal hetkel, kui erilised sündmused tõestavad, et selles valdkonnas on rahvusliku ja Euroopa tasandi poliitikas märkimisväärseid puudujääke ning on ilmne, et neid tuleb uurida ja konsolideerida.

Ma arvan, et arutelu tulemus ja resolutsioon romi inimestelt sõrmejälgede võtmise kohta Itaalias peaksid põhinema kahel põhilisel järeldusel. Eelkõige, on oluline, et romi inimesi puudutavad rahvuslikud meetmed on orienteeritud sotsiaalse integratsiooni ja nendele kodanikele õiguste ja kohustuste raamistiku loomisele. Siiski peavad need õigused ja kohustused olema kooskõlas ELi mittediskrimineerimise põhimõtetega, samuti põhivabaduste ja inimväärikuse austamisega. Eelkõige tuleb tagada vähemusrahvuste õigused etnilisest päritolust sõltumatult. Sellist lähenemist on kasutatud Rumeenias ja seda tuleks laiendada samuti olukorrale teistes liikmesriikides.

Teiseks, võttes arvesse romi kultuuri omapärasid, tuleb leida lahendus nende integreerimiseks Euroopa tasandil koostades ühtse ja tervikliku strateegia. Lisaks põhiõiguste tagamisele peab see strateegia ka edendama juurdepääsu haridusele, eriti sallivuse juurutamiseks kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta 2008 kontekstis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin selle Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastu, mis nõuab Itaalialt romide etnilise päritolu alusel toimuva loenduse lõpetamist, kuna see tundub ennatlik ja mul on kahju, et parlament ei hääletanud ettepaneku poolt see edasi lükata 2008. aasta septembrini, nagu tegi ettepaneku minu fraktsioon, Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon. Teeme asja selgeks: loomulikult olen ma romi elanikkonnalt, kaasa arvatud alaealistelt, sõrmejälgede võtmise ja kogutud sõrmejälgede kasutamise keelamise poolt, kuna see on selgelt otsese rassilisel ja etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimise tegevus, mis on keelatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 14 ja kujutab ühtlasi diskrimineerimist. Ma olin siiski mõjutatud Euroopa Komisjoni asepresidendi, mu sõbra Jacques Barrot’ argumentidest, kuna ta ütles selgelt, et komisjon jälgis tähelepanelikult seda olukorda täieliku läbipaistvusega, et tagada ühenduse õiguse täitmine. Puhta südametunnistusega otsustasin ma, et me peaksime ootama erinevaid vastuseid Itaalia valitsuselt, enne kui võtame poliitilisi algatusi, nagu vastu võetud resolutsioon, mida Euroopa kodanikud võivad hakata valesti tõlgendama.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Ma hääletan selle resolutsiooni poolt, kuigi ma loodan, et seda ei kasutata ära parteipoliitilistel eesmärkidel. Romide teema ei ole ei paremtiiva ega vasaktiiva teema, vaid lihtsalt tõsine ja lahendamata probleem, mis nõuab kiiret tegutsemist, ja seda on liiga kaua kõrvale lükatud. Me oleme integratsioonikultuuri poolt ja seetõttu on vaja investeerida praktilistesse jõupingutustesse ja lubadustesse.

Meede, mis meie valitsuses on arutlusel, vaatamata minister Maroni ambitsioonikatele kinnitustele, tuleb taandada kõige olulisemaks: selle meetme probleem pole mitte identifitseerimine ise, vaid fakt, et selle eesmärgiks on etnilise kriteeriumi ja väga diskrimineeriva praktika (sõrmejäljed), kasutamine, eriti alaealiste suhtes. Me ei rõhuta üksi seda väärkohtlemist: suur osa katoliku kirikutest on valjusti protestinud ja nii vabatahtlike kui katoliku vabatahtlikud ühingud ja organisatsioonid. Unicefi kohalik esindaja on samuti kindlalt tagasi lükanud selle dekreedi sisu. Ma loodan, et see hääletamine, mis praktiliselt mõistab hukka Itaalia, annab õppetunni valitsusele: et nad peavad loobuma oma valesti valitud teest.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjalikult. − Briti konservatiividest parlamendiliikmed hääletasid resolutsiooni vastu, kuna teema, millega see tegeleb, on täielikult ühe liikmesriigi siseasi ja seetõttu ei puutu ELi.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Asendage lihtsalt „juut” „romiga” ja me saame teada, kuskohast see ettepanek tuleb ja kuhu läheb, kui sellele jõuliselt vastu ei astuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me näeme murega Euroopas kasvavat ja vastuvõetamatut rassismi ja ksenofoobia õhkkonda, eriti kui see on kannustatud uusliberaalsest poliitikast, mis pigem halvendab vajadusi ja probleeme, kui annab neile vastuseid, mis viib turvatunde kahanemisele ja tööliste ning elanikkonna elutingimuste halvenemisele.

Meetmed, mis me hiljaaegu vastu võtsime Itaalias, kus 21. mail kuulutati üheks aastaks välja „hädaolukord seoses rändurite asundustega Campanias, Lazios ja Lombardias” on näide neist ohtlikest ja vastuvõetamatutest meetmetest, mis edendavad diskrimineerimist, eraldamist ja kodanike ning elanikkonna kuritegelikuks kuulutamist, rikkudes nende õigusi, vabadusi ja garantiisid – nende kõige põhilisemaid inimõigusi.

See suurendab vaesust, tõrjutust ja sotsiaalset desintegratsiooni ning järelikult annab võimaluse suurendada tõrjutust ja getostumist, harimatust ja tegelemist varimajandusega, ning julgustab paljusid romi päritolu kodanikke ühiskonnas mitte osalema.

Nagu osutatud, on parim viis romide õiguste tagamiseks juurdepääsu tagamine haridusele, eluasemele ja tervishoiule, tööhõivele ja sotsiaalkindlustusele kaasatuse ja integratsiooni poliitikate raamistikus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Romide diskrimineerimine on tõsine probleem, millele tuleb vastulöök anda Euroopa igas liikmesriigis. Igal Euroopa kodanikul on rahvusest, etnilisest päritolust, usust või soost sõltumatult samad õigused. See on Euroopa Liidu edu ja arengu põhialus ja põhimõte, mille toetamine on meie ühine kohus.

Sellest tulenevad nõudmised hariduse ja tervishoiu kättesaadavusele, samuti õigus austada puutumatust ja üksikisiku väärikust. Romide kohtlemist Itaalias praegu iseloomustavat olukorda tuleb vaadata perspektiivis. ELil on kohustus tagada, et inimeste põhiõigusi toetatakse igas riigis.

Sellest tuleneb ka nõudmine inimeste integreerimiseks ühiskonda, kus nad elavad, sõltumata nende päritolust, koos nõudega võrdsele kohtlemisele, mis sellega kaasneb, mis on formuleeritud ilma diskrimineerimiseta, võrdsetel alustel kõigile kodanikele. See on tähtis võitluses inimkaubanduse, prostitutsiooni ja sotsiaalse tõrjutusega. Ei lastel ega täiskasvanutel ei tohi lasta langeda läbi selle vastutuse võrgu.

Selle taustal ei ole meil võimalik toetada ühtegi resolutsiooni, mida parlament täna arutas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt ja tervitan seda, et Euroopa Parlament võtab seisukoha diskrimineeriva ja ebaseadusliku tegevuse vastu Euroopa inimõigusi käsitlevate õigusaktide seisukohast.

Siiski juhin ma tähelepanu faktile, et ainult resolutsioon ei lahenda põhiprobleemi, kuna see õigusakt ei ole siduv. Sel põhjusel arvan, et me peame nõudma Euroopa Komisjonilt Itaalia vastu meetmete võtmist, et sundida ta loobuma romi päritolu inimeste vastasest diskrimineerivast poliitikast.

Sõrmejälgede võtmine pole kooskõlas ei Euroopa Liidu õigusega ega ühegi teise vahendiga, mis tagab inimõigused Euroopas. Euroopa Ühenduse tasandil on 28. aprilli 2008. aasta direktiiv 380, mis näeb ette kohustuse võtta sõrmejälgi kolmandate riikide kodanikelt alates kuuendast eluaastast. Ma rõhutan siiski, et see osutab kolmandatele riikidele, mis ei kuulu Euroopa Liidu piirkonda. Pealegi tagab direktiiv 2004/38/EÜ kõigi liikmesriikide kodanike vaba liikumise, järelikult ei saa etniline päritolu olla õigusakti aluseks ühelgi juhul.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Itaalia meetmed on avalikult vastu kõigile Euroopa Parlamendi üleskutsetele romide integreerimise ühtseks poliitikaks. Romid on üks rassismi ja diskrimineerimise peamistest sihtmärkidest. Itaalia valitsus püüab sellist rassismi ja diskrimineerimist andestada ja korraldada. Itaalia ametivõimud peaksid hoiduma romide sõrmejälgede võtmisest ja ma hääletasin resolutsiooni poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjalikult. − Ma hääletasin selle tundliku raporti hääletamise edasilükkamise poolt, uskudes, et oleks asjakohane oodata nii kaua, kuni kogu informatsioon, mida komisjon Itaalia valitsuselt nõudis, oleks meile kättesaadav.

Kuna täiskogu lükkas selle ettepaneku tagasi, jäin ma lõpphääletamisel erapooletuks, tahtmata toetada resolutsiooni, kui kõik faktid ei ole meile kättesaadavad ning tundes muret osa teksti pärast, kuna soovin teada, et mingeid ametivõimude raskepäraseid meetmeid, mille eesmärgiks on ühiskonna üks eriline rühm, ei ole andestatavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Romide kohtlemine Itaalias peaks olema ohuhoiatus, et populistlikud parempoolsed valitsused kohtlevad vähemusrahvaid Euroopas ebainimlikul, diskrimineerival ja alandaval viisil. Sõrmejälgede võtmine lastelt on lihtsalt vale. See läheb tagasi minevikku ning sellel ei tohiks olla kohta tänapäevases Euroopas. Ma kutsun kõiki valitsusi üles hukka mõistma Itaalia valitsust ning kiiresti tegutsema, et kaitsta romi lapsi Itaalias.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjalikult. (RO) Ma usun, et Itaalia valitsuse otsus võtta sõrmejäljed romi päritolu kodanikelt, ja eriti lastelt, rikub tõsiselt Euroopa kodanike põhiõigusi.

Lapselt varases eas sõrmejälgede võtmine võib jätta jälje tema elule. Noorematelt kui 14aastastelt lastelt on sõrmejälgi võetud vormile, mida kasutatakse kriminaaluurimises, mis rikub kodanike inimõigusi.

Ma ei nõustu selle resolutsiooni osas hääletamise edasilükkamisega, kuna see olukord on kiire ja lastelt sõrmejälgede võtmine tuleb peatada. Ei saa alustada mõne lapse süü presumptsioonist ning praegu Itaalias rakendatav romi päritolu laste kohtlemine on vastuvõetamatu.

Me nõuame Itaalia valitsuselt romi päritolu alaealistelt sõrmejälgede võtmise lõpetamist Itaalias.

Liit peab andma eeskuju arvestades põhiõiguste austamist ja sel põhjusel peab komisjon uurima olukorda Itaalias ja nõudma Itaalia valitsuselt, et romi päritolu lastelt sõrmejälgede võtmine lõpetataks otsekohe.

Sellepärast hääletasin ma Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis käsitleb romi päritolu inimestelt ja eriti romi lastelt sõrmejälgede võtmise lõpetamist, laiema raamistiku „Itaalias elavate romi päritolu inimeste sõrmejälgede andmebaasi loomine” poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), kirjalikult. − (DE) Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni koordinaatorina kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis, tahaksin selgitada enda häält ja oma kolleegide oma. Kõik fraktsioonid on ühinenud võitluses rassismi ja igasuguse etnilisel alusel diskrimineerimise vastu ning inimõiguste kaitsmisel. Ei ole kahtlust, et ka PPE-DE fraktsioon soovib, et sündmustele Itaalias heidetaks valgust.

Resolutsioonis tugineme me peamiselt ajakirjanduses avaldatule ja organisatsioonide ja üksikisikute dokumentidele ja tunnistustele. Enamik parlamendiliikmeid ei suutnud ise olukorrast pilti luua.

Itaalia ametivõimud on kutsunud parlamendiliikmeid Itaaliasse, et nad saaksid rohkem teada ning on samuti pakkunud, et annavad tulevikus informatsiooni. Vastutav komisjoni volinik Jacques Barrot lubas esitada informatiivse raporti juuli lõpuks, ja meie fraktsioon oli väga huvitatud sellest. Meie eesmärk oli, ja on siiani, eelkõige faktid korralikult selgeks teha. Sellepärast tahtsime hääletamise resolutsiooni osas lükata edasi septembri osaistungjärguni. Kahjuks lükati meie ettepanek ja rida muudatusettepanekuid tagasi, sellepärast hääletasime me nii, nagu me seda tegime.

PPE-DE fraktsioon jääb seisukohale, et põhjalik uuring oleks väärt rohkem kui see resolutsioon, mis võeti kiiruga vastu. Meie oponentide eesmärk oli ainult pealkirjade saamine ajalehtedes ja nad tegid sellega karuteene inimestele, keda see protsess puudutab.

 
  
  

– Resolutsiooni ettepanekud: olukord Hiinas pärast maavärinat ja enne olümpiamänge (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Otsus, kas osaleda olümpiamängude avatseremoonial, nõuab minu arvates kollektiivset lähenemist. Seda ei pea tingimata jagama kõik mu sotsialistidest kolleegid. Selle põhjal ei näe ma siiski ühtegi head põhjust tseremoonia või mängude boikoteerimiseks.

Samavõrra absurdne on kõigi jaoks, kes ei püüa sihilikult õõnestada ELi-Hiina suhteid, ettepanek kutsuda dalai-laama üldasjade nõukogusse. Mis puudutab Hiinas näiteks ametiühingute diskrimineerimist, siis siin on tõesti põhjust muretseda, aga kriitika nendelt, kes tahavad häbimärgistada romide kogukonda Itaalias, on veidi kentsakas. „Teise silmas pindu näeb, aga oma silmas palki ei näe”.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mul on hea meel selle Hiina olukorda käsitleva ühisresolutsiooni vastuvõtmise üle. On tähtis jätkata surve avaldamist Hiinale enne, kui olümpiamängud vähem kui kuu aja pärast toimuvad.

Me ei tohi sulgeda silmi tõsiste inimõigusrikkumiste ees, mis leiavad aset vastupidiselt Hiina enda tõotustele. Euroopa Parlament on kohustatud tuletama Hiinale meelde avalikke lubadusi, mida ta jagas. Oluline on ühtlasi märkida vähemusrahvuste õigusi, õigusriiki ja siiani palju kasutatavat surmanuhtlust.

Lõpetuseks soovin ma, et mõned rangemad muudatused Hiina vastu oleks vastu võetud; ma pean silmas eriti taotlust vabastada dissidendid ja inimõiguste eest võitlejad nagu Hu Jia ja tema naine Zeng Jinyan, Tiibeti olukorra mainimist, mis on kaugel lahendamisest ning ebavõrdelisi ja läbipaistmatuid karistusi, mis anti demonstrantidele kevadiste meeleavalduste järel.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjalikult. (PL) Ma jäin erapooletuks hääletamisel resolutsiooni üle olukorrast Hiinas pärast maavärinat ja enne olümpiamänge. Ma tegin seda sellepärast, et parlament lükkas tagasi muudatusettepanekud, mis tõstatasid küsimuse inimõigustest kinnipidamisest Hiinas. Selle tulemus on, et resolutsiooni tonaalsus erineb arutelu algatajate kavatsetust. Miks parlament ei võtnud seda resolutsiooni vastu enne hiljuti toimunud EURO 2008 Euroopa jalgpalli meistrivõistlusi? Põhjus on selles, et Austrias ja Sveitšis ei ole probleeme inimõigustest kinnipidamisega. Tähelepanu juhtimine probleemidele selles vallas Hiinas ei ole Hiina-vastane tegevus, vaid lihtsalt ootus, et tsivilisatsiooni loodud miinimumstandardeid hoitakse alal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjalikult. − Ma hääletasin muudatusettepaneku 19 poolt, sest ma olen veendunud, et dalai-laama kutsumine üldasjade nõukogu koosolekule, et ta saaks esitada oma hinnangu olukorrale Tiibetis ja selgitada 27 välisministrile suhtumist keskteesse ja oma kontseptsiooni tõelisest autonoomiast, mida tuleks rakendada kõigile tiibetlastele Hiinas, on väga soovitatav.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Resolutsioonis olukorra kohta Hiinas hääletasin ma roheliste esitatud muudatusettepaneku poolt, kuna vasturääkivuse ulatus olukorra vahel Hiinas praegu, olümpiamängude eelõhtul, ja lubaduste ja riiklike kohustuste, mis nad andsid nii inimõiguste kui Tiibeti olukorra parandamiseks, vahel, on just selline, nagu sätestatud muudatusettepanekus 15.

Ma pean eriti tähtsaks muudatusettepanekus 16 esitatud nõuet, et käegakatsutavaid tulemusi on vaja saavutada läbirääkimistel dalai-laama ja Hiina esindajate vahel enne olümpiamängude algust. Muudatusettepanekutes 11 ja 12 väljendatud mure sündmuste pärast Lhasas väärib samuti tähelepanu.

Muudatusettepanekus 20 tehtud üleskutse Euroopa Liidule ja liikmesriikidele võtta Hiinaga seotud meetmeid on väga hästi põhjendatud. Ma ei välistaks olümpiamängude täielikku boikoteerimist. President Pötteringi otsus oli mõistlik ja inimlik. Me ei saa lubada Hiinal nüüd ja kunagi olümpiaideaalide ja meie väärtuste nimel jätkata mustkunstitrikkide kasutamist olümpiakulisside ehitamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Viis, kuidas Hiina tuli toime Edela-Hiina maavärina tagajärgedega, oli näide edusammudest, mida see riik viimastel aastatel on teinud. Siiski on vaja edasisi edusamme inimõiguste osas selles riigis. Vaid mõlema poole kaasamine konstruktiivsesse dialoogi võib anda sellel teemal käegakatsutavaid tulemusi. Olümpiamänge tervitati kui peamist võimalust lisada kaalu sellesse dialoogi ja julgustada edenemist inimõiguste ja vabaduste küsimuses. Tahaksin seejuures rõhutada, et Hiina peab võimendama oma jõupingutusi, et täita lubadusi, mis ta avalikult andis Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele, et parandada inim- ja demokraatlikke õigusi. Ma hääletasin resolutsiooni poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Suhete eest Hiina Rahvavabariigiga vastutava delegatsiooni liikmena loodan ma, et täna toimunud hääletamisega veename Hiina võime täitma nende endi avalikke lubadusi, mis puudutavad inimõigusi, vähemusrahvuste õigusi, demokraatiat ja õigusriiki.

Ma julgustan Hiina ametivõime võtma kiireid meetmeid eesmärgiga parandada inimõiguste olukorda andes armu kõigile vangistatud poliitvangidele ja inimõiguste eest võitlejaile, kaasa arvatud neile, kes vahistati Tiibetis pärast märtsis 2008 toimunud meeleavaldusi.

 
  
  

– Raport: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid, jäime Broki raporti hääletamisel erapooletuks. Me tahame selgitada oma seisukohta ELi tulevikus laienemise küsimuses selles hääletusselgituses.

Me arvame, et Kopenhaageni kriteeriumid on ainsad nõudmised, mida tuleb täita kandidaatriikidel, kes peavad läbirääkimisi ELiga ühinemiseks. Me oleme ELi jätkuva laienemise poolt ja me peame seda liidu tuleviku jaoks tähtsaks teemaks. Me oleme ka seisukohal, et läbirääkimised Türgiga peavad jätkuma ja seda riiki tuleb hinnata samade objektiivsete kriteeriumide alusel nagu teisi kandidaatriike.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. (PL) Austatud juhataja, Broki raport rõhutab meie soovi parandada suhteid idaga ja sellepärast toetasin ma seda. Ma arvan siiski, et see raport pole väga ilmekas ja et puudub selge kava Euroopa Liidu avamiseks idale, mida me lootsime. Me ootasime endiselt väliskomisjoni esimehelt paremini koostatud dokumenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Lugupeetud juhataja, hinnates laienemist käsitleva komisjoni 2007. aasta strateegiadokumendi keerukust ja suurt kasulikkust, oleme me seisukohal, et Iiri rahva valimistulemustega määratud uues kontekstis peaks vähemalt ühendusesisene mõõde saama jälle rohkem käsitletavate arutelude teemaks. Liidu võime saavutada oma poliitilisi eesmärke ja saavutada otstarbekas piirkondlik koostöö, eriti Kagu-Euroopa riikides, sõltub viisist, kuidas kujunevad ühendusesisesed suhted.

Tahaksin rõhutada, et iga läbirääkimiste valem, mis tutvustab erinevat kohtlemist teisele liikmesriigile, ükskõik mis põhjustel, käivitab „nõrkuste ahela” ja ma ei usu, et selline lähenemine võiks pikemas perspektiivis kasu tuua. Meie tulevikumeetmete edu sõltub viisist, kuidas me oskame selgitada avalikkusele laienemise otsest mõju ja pikaajalist kasu. Ma võiksin isegi öelda, et me peaksime vaatama Iiri hääletustulemusi konstruktiivses perspektiivis: see hääletus on tõestus, et me ei ole alati osanud olla avatud partnerid lihtsale kodanikule, kes on pigem tõhusa poliitilise praktika subjekt kui ideede ja tulevikku vaatavate kontseptsioonide kaitsja.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin ELi edasise laienemise strateegiat käsitleva Broki raporti poolt, eesmärgiga kinnitada oma uskumust, et edasine laienemine ei ole võimalik ilma uue lepinguta, mis lubab liidul toimida koos 27 või rohkema liikmesriigiga, ja sellega kaasneva vastava finantsraamistikuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Austatud juhataja, daamid ja härrad, ma saan härra Broki laienemist käsitlevast raportist aru, et iga uus ühinemine saab õnnestuda vaid siis, ma tsiteerin „kui on selge ja pikaajaline avalikkuse toetus”.

See lause näib täiesti silmakirjalik, tulles välja mõned päevad pärast eurokraatia halvakspanevat reaktsiooni iirlaste selgele „ei-le”, mis öeldi Lissaboni lepingule, mis on lihtsalt kaja prantslaste ja hollandlaste 2005. aastal öeldud „ei-le”. See järgneb ka Prantsuse põhiseaduses ELiga ühinemise kohustusliku referendumi asendamisele pseudoreferendumiga, mis põhineb „rahvaalgatusel”, mis tegelikult sõltub Prantsuse assamblee ja senati heast tahtest.

Mööndavasti härra Brok, olles teadlik, et suurem osa eurooplastest on vastu Türgi ühinemisele ELiga, isegi ei maini avalikku arutelu referendumil. Et võita toetust mida ta kirjeldab, pakub ta vana head propagandat rahvale, keda peetakse võhiklikuks või isegi lihtsameelseks.

Kui härra Brok ja tema teisikud Euroopas ja liikmesriikides kardavad – või põlgavad – rahvast nii palju, peaks neil olema vähemalt viisakust lõpetada sellele õigustuse taotlemine. Euroopa demokraatia muutuks sellest kindlasti tugevamaks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma tervitan Broki raportit komisjoni 2007. aasta laienemist käsitleva strateegiadokumendi kohta. EL peab jätkuvalt näitama, et ta täidab varem antud lubadusi laienemise osas. Tõepoolest tuleb kõigile kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele, kellele me lubadusi anname, kohaldada karmi ja õiglast tingimuslikkust. Ma usun, et raport tegeleb selle teemaga kohaselt ja ma hääletasin härra Broki raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Resolutsioon on selle reaalsuse solvav moonutamine, mida kogesid liidu vanade ja uute riikide inimesed, kellele liidu süvenemist ja laienemist esitleti kui nende eelist, kuigi õige on täpselt vastupidine. Uute laienemiskavade eesmärk on niigi äärmiselt halvas olukorras taotlejariikide inimeste suurem ärakasutamine ja nendega manipuleerimine, ja hilisem nende riikide röövimise hoogustamine Euroopa kapitali abil. Eriti Lääne-Balkanile laienemise protsessiga kaasneb nende riikide rahva orjastamise ja alandamise hiiglaslik kava. Selle tüüpiline näide on täieliku koostöö rõhutamine endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga, mille asutasid Ameerika ja Euroopa imperialistlikud jõhkardid, et kohut mõista oma sõdade ja kuritegude ohvrite üle selles piirkonnas ja mida kasutati endise presidendi Slobodan Miloševići hävitamiseks. Inimesed on eriti ohus ka seetõttu, et laienemisprotsess jätkab toetumist piiride muutmisele ja imperialistidele protektoraatide loomist, nagu seda on Kosovo protektoraat, mis viib imperialistlike vastuolude ja konfliktide uue tsüklini, milles selle piirkonna inimesed jäävad ohvriteks.

Meie, Kreeka Kommunistliku Partei parlamendiliikmed, hääletasime seetõttu resolutsiooni vastu, kinnitades sellega oma seisukohta imperialistliku ELi ja selle laienemise vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjalikult. − Briti konservatiivid on alati olnud ja jäävad ELi laienemise kindlateks toetajateks, kuna see näeb ette suurema ühtse turu ja vabama ning paindlikuma rahvusriikide Euroopa.

Siiski on selles raportis osi, mida me ei saa toetada. Me ei usu Euroopasse kui „poliitilise integratsiooni projekti”. Lisaks ei ole me nõus lõike 19 peamiste aspektidega, mis kutsub üles „ühisel poliitikal rajanevale alale” sellistes valdkondades nagu õigus, turvalisus, migratsioon ja viisavaba liikumine ning haridus, mida Briti konservatiivid ei saa toetada. Samuti ei ole me rahul lõikega 6, mis sätestab järgmist: „vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine, ühenduse õigustiku säilitamine ja arendamine ning põhiõiguste ja vabaduste kaitse vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste hartale”.

Meie mure raporti selle ja teiste osade pärast ei kahanda mingil juhul meie toetust ELi edasisele laienemisele, kui taotlejariigid täidavad Kopenhaageni kriteeriume.

Ülaltoodud põhjustel otsustasime me selle raporti suhtes erapooletuks jääda.

 
  
  

– Resolutsiooni ettepanek: olukord Zimbabwes (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Lugupeetud juhataja, on hea, et Euroopa teeb end kuuldavaks selles Aafrika osas, millel taas kord on oht saada vaenuliku konflikti teatriks, pärast presidendivalimiste farssi, mille tunnistajateks me olime mõned päevad tagasi.

Ka G8 riigid on võtnud väga selge seisukoha, mitte sanktsioonide kehtestamisega, mis kahjustaks eriti tsiviilelanikkonda, vaid „finantsmeetmetega”, mis on seotud eriti firmade, pankade ja 1980. aastast kehtiva režiimiga seotud isikutega. Tekkinud olukord on vastuvõetamatu, valimised leidsid aset mittekohastes tingimustes ja süstemaatilise vägivalla keskel. Ma loodan ka, et ühenduse diplomaatia viib lähemale Aafrika Liidu ettepanekule, mis nõuab rahvusliku ühtsuse valitsust, et ületada seda keerulist kriisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. (PL) Lugupeetud juhataja, ma toetasin tänast resolutsiooni, kuna ma arvan, et me peame olema karmid vägivalla suhtes Zimbabwes, suurendama sanktsioone ja kutsuma tunnustama Mugabe režiimi taandamist. Riigi rahastatud vägivallakampaania poliitilise opositsiooni vastu välistas presidendivalimiste vaba teise vooru pidamise.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjalikult. – (FR) Nii nagu inimesed kogu maailmas, tahavad ka zimbabwelased rahu, demokraatiat ja majanduslikku heaolu.

Robert Mugabe valitsuse all pole neil midagi sellest. Endine riigi vabastaja on nüüd selle piinaja. Täna saadab parlament välja selge sõnumi: ta ei taha enam Mugabet ega tema režiimi. Zimbabwe rahvas otsustas seda. EL peab kasutama kogu oma kaalu, et aidata zimbabwelastel ja aafriklastel kriisile lahendus leida.

Esmatähtis on vägivalla lõpetamine. Ainult dialoog, mis on avatud kõigile Zimbabwe ühiskonna liikmetele, lubab luua üleminekurežiimi, millel on selge volitus korraldada vabad ja läbipaistvad valimised, mida jälgiks rahvusvaheline üldsus.

Siiski ei tule Robert Mugabe läbirääkimislaua taha, kui teda selleks ei sunnita. Sellepärast peame me tugevdama sanktsioonide arsenali režiimi vastu.

Lõpuks, me peame nüüd kavandama tuleviku Zimbabwe taastamist: ma tervitan komisjoni ettepanekut anda 250 miljonit eurot erakorraliseks rahastamiseks niipea, kui Zimbabwe saab seadusliku ja usaldusväärse valitsuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin ettepaneku poolt võtta vastu Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Zimbabwes, mis mõistab hukka Mugabe režiimi.

Valitsuse vägivallakampaania opositsiooni vastu, pidev inimõiguste rikkumine ja demokraatlike põhimõtete hülgamine on vastuvõetamatu. Tsiviliseeritud maailm peab ilma kõhklusteta hukka mõistma selle, mis toimub Zimbabwes. Poliitiline tagakiusamine, tarbetu vägivald, nälg, paljude kodanike kannatused ja surm on Mugabe hiljutine „töö”, mis tuleb jäädvustada ajaloo annaalidesse. Zimbabwe rahvas väärib paremat saatust. Ma usun, et rahvusvahelise üldsuse tegevus on otsustav praeguse humanitaarkriisi lahendamisel. Euroopa Liit peab eeskuju andma.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjalikult. (PL) Ma hääletasin Zimbabwet puudutava resolutsiooni poolt. See, mida Robert Mugabe teeb, on vastuvõetamatu. Ma ei nimeta teda presidendiks, kuna seda, mis Zimbabwes hiljuti toimus, ei saa nimetada valimisteks. Ma olen nõus ühe Namiibia poliitikuga, et lisaks traditsioonilistele haigustele, millega Aafrika peab maadlema – nagu malaaria, tuberkuloos ja AIDS – on praegu kõige ohtlikum haigus, millega tuleb kõige kiiremas korras võidelda, mugabeism. Mugabest on saanud oma rahva vaenlane. On väga pettumust tekitav, kui aeg muudab inimese, kes võitles vabaduse ja sõltumatuse eest, ohtlikuks despoodiks. Ma loodan, et aafriklased avavad silmad ja saavad aru, et Mugabe sugused inimesed on halvad kogu Aafrika jaoks tervikuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Lugupeetud juhataja, ma hääletasin Zimbabwe olukorda käsitleva resolutsiooni poolt, kuna 27. juulil naeruvääristas president Mugabe hirmuvalitsus taas kord avalikult rahvusvahelise üldsuse, õigluse ja demokraatia vaateid. Vaieldamatult olid presidendivalimised Zimbabwes ebaseaduslikud, opositsiooni vastane vägivald, mõrvad, vahistamised ja ahistamised riigis on õigluse puudumise eriti toored aspektid.

Nagu resolutsioonis sätestatud, on Zimbabwel väga vaja vahendusmenetlust, mis sisaldaks erinevaid osalisi rahvusvahelisest üldsusest ja Aafrikast. Dialoogi osalised peavad saavutama Zimbabwe jaoks jätkusuutlikud tulemused ja see on võimalik vaid siis, kui osalevad kogu rahvusvaheline üldsus ja selle ulatuslikud demokraatlikud jõud. Zimbawe rahval on sissejuurdunud igatsus demokraatia järele.

Olukord Zimbawes on kogu rahvusvahelise üldsuse ja Aafrika riikide ühenduse asi ja on täiesti hädavajalik, et me tunnistaksime Mugabe türanniat. Hiina ja Liibüa ei jaga kahjuks rahvusvahelise üldsuse seisukohta selles küsimuses.

EL peaks oma suhetes Aafrikaga toetama ja julgustama neid Aafrika riike, kes taotlevad Zimbabwe boikoteerimist. Vastandiks sellele on Lõuna-Aafrika poliitiline ja majanduslik toetus Mugabe valitsusele ja Zimbabwe põgenike väljasaatmine Lõuna-Aafrikast meie ühistele väärtustele vastupidine. Ma soovin ka toetada resolutsioonis sätestatud ideed, et see dispuut võib olla ja peaks olema negatiivsete tagajärgedega ELi ja Lõuna-Aafrika suhetele.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma hääletasin täna resolutsiooni poolt ja loodan, et sellele järgneb nõukogu tugevalt kooskõlastatud tegevus. Ma loodan ka, et Aafrika juhtide muutunud suhtumine, mida me näha võime, tähendab ühtlasi, et me ei pea kannatama alandavat härra Mugabe nägemist rahvusvahelistel kohtumistel ELi territooriumil. Mugabe praegune võim on saavutatud oma rahva kannatuste ja verega. Meie valitsused ei peaks seda veelgi halvendama sunniviisiliselt inimesi tagasi Zimbabwesse saates. Nad ei oleks seal mitte ainult füüsilises ohus, vaid võivad suurendada ka olukorra ebastabiilsust ja survet vähenevatele ressurssidele. Neile inimestele seadusliku sisserändaja staatuse ja neil töötada lubamine oleks üks tagatud positiivne meede, mida meie valitsused saavad pakkuda: see tähendaks ka, et kui tagasipöördumine on võimalik, lähevad inimesed tagasi aktiivsete oskustega ja võimalike rahaliste vahenditega, mis aitab rohujuure tasandil arengut. Tõepoolest peaksid valitsused võtma vastu sellise poliitika nende suhtes, kes ei saa tagasi pöörduda teistesse riikidesse, kus on konflikt. Zimbabwe rahvas vajab meie igasugust toetust.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Olukord Zimbabwes annab alust muretsemiseks. Ma ühinen kolleegidega ja mõistan hukka Zanu-PF partei käitumise valimiste jooksul ja rõhutaksin ka, et 27. juuni valimisi ei saa pidada õiguspäraseks. Tuleb organiseerida uued valimised, mis vastavad demokraatlikele normidele. Ettepanek jõuda kokkuleppeni üleminekuvalitsuse loomiseks riigis on väärt juurdlemist, kui Zimbabwe võimalus pääseda praegusest demokraatlikust ummikust, kus ta praegu on. Ma hääletasin resolutsiooni poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Ma taunin olukorda Zimbabwes ja kutsun kõiki parlamendiliikmeid, komisjoni, nõukogu ja kõiki liikmesriikide valitsusi hukka mõistma Mugabet ja otsima lahendust sellele kriisile. Tervitan G8 avaldust, kus nad keelduvad tunnistamast iga sellise valitsuse õiguspärasust, mis ei kajasta Zimbabwe rahva tahet.

 
  
  

– Raport: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin oma saksa kolleegi härra von Wogau omaalgatusliku raporti poolt kosmose ja turvalisuse teemal. On aeg ühiseks lähenemisviisiks, et kaitsta Euroopa huve kosmoses. Iga päevaga saab üha selgemaks, et me vajame kosmose eeliseid, et Euroopa Liidu poliitilised ja diplomaatilised tegevused võiksid rajaneda sõltumatul, usaldusväärsel ja täielikul informatsioonil, mis toetab tema poliitikat konfliktide ärahoidmisel, kriisiohjamisoperatsioonidel ja ülemaailmsel julgeolekul (eriti massihävitusrelvade leviku ja nende transpordivahendite seire), rahvusvaheliste lepingute täitmise kontrollimisel, kerg- ja väikerelvade rahvusvahelise salakaubanduse seire, kriitilise tähtsusega infrastruktuuri ja ELi piiride kaitsmine, ja kodanikukaitse looduslike või inimtegevuse põhjustatud katastroofide ja kriiside puhul. Galileo on sellega seoses ELi rolli kosmoses nurgakivi. See lähenemine peab käima käsikäes Euroopa kaitsega ja toetusega Euroopa kaitsetööstusele, eriti lennundustööstusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Euroopa Liit peab arendama oma kosmosesuutlikkust. Me oleme kosmose relvastamise vastu, aga tunnistada seda, kui USA keeldub tihedast koostööst Euroopa Liiduga satelliidirajatiste ühisel kasutamisel rahu ja sõja ajal, pole meil muud alternatiivi, kui püüda efektiivselt kasutada meie oma süsteemi Euroopas.

Euroopa ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning Euroopa võimekuse turvalisuse ja kaitse valdkonnas arendamine nõuavad kosmose mõõdet. Härra von Wogau – julgeoleku ja kaitse allkomisjoni esimees – on teinud parlamendile ja Euroopale teene selle raportiga, mida me peaksime edaspidi järgima.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Oleks raskem väljenduda veel selgemini.

Omaalgatuslikus raportis „Kosmos ja turvalisus” lükkas enamik parlamendist tagasi meie ettepanekud, mis:

– rõhutasid, et kosmose kasutamine peab teenima üksnes mittesõjalisi eesmärke, keeldudes igasugusest otsesest või kaudsest sõjalisest kasutamisest;

– ja rõhutasid, et Galileo on eranditult mittesõjaline projekt.

Samal ajal kiideti heaks teiste ohtlike meetmete seas:

– Galileo tarvilikkus autonoomsete Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ESDP) operatsioonide ja ühise välis- ja julgeolekupoliitika jaoks;

– ühise kontseptsiooni arendamine georuumilise luure poliitika jaoks, mis loob võimalused Euroopa Liidu Satelliidikeskuse kaasamiseks iga ESDP operatsiooni planeerimisse, mis nõuab kosmoses baseeruvat jälgimist ja kosmoses baseeruvat luuret;

– et EL uurib võimalust Euroopa Liidu Satelliidikeskuse rahaliseks toetamiseks ELi eelarvest eesmärgiga pakkuda piisavat rahastamist ESDP operatsioonide suurenevatele vajadustele;

– võimalus rahastada tulevikus Euroopa satelliitvõrguteenuseid, mis toetavad ESDP operatsioone, ELi eelarvest.

Teiste sõnadega, Galileo projekti militariseerimine ja suurenev ühenduse eelarve kasutamine sõjalistel eesmärkidel. Sellepärast ka meie vastuhääl.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjalikult. (SV) Ma hääletasin selle raporti vastu, kuna ma usun, et kosmost võib kasutada vaid rahumeelsetel eesmärkidel. Raport läks liiga kaugele.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Üldiselt ma tervitan härra von Wogau raportit kosmose turvalisusest. Ma toetan raportööri klauslit, et kosmos ei tohiks saada relvastatud. Vabatahtlike vahendite arendamine, mis võivad suurendada kosmose turvalisust on positiivne samm vastutustundliku kosmosepoliitika tagamiseks. Ühenduse eelarve, millest ESDPd rahastatakse, on praegu valitsustevaheline; järelikult tundub mulle sobimatu anda hinnang sellisele kulutusele raportis. Need seisukohad kajastuvad mu hääletustulemuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Kosmose kasutamine on ELi imperialistlike sekkumiste tulemuslikkuse jaoks olulise tähtsusega. See on järeldus Euroopa Parlamendi vastuvõetud resolutsioonist kosmose ja ELi turvalisuse kohta. Raport rõhutab kosmose kasutamise vajalikkust „ELi liikmesriikide” kasutuselevõtuks ÜRO, NATO ja teiste sarnaste organisatsioonide juhtimisel. See kutsub EGNOSe ja Galileo programmide kiirele arendamisele, ELi Satelliidikeskuse täielikule arendamisele ja Euroopa Kosmoseagentuuri kaudu ELi liikmesriikide kosmoseside süsteemide kooskõlastamisele luure ja järelevalve otstarbel, eesmärgiga pakkuda „sõltumatut, usaldusväärset ja täielikku teavet, mis toetaks ELi konfliktide ärahoidmise poliitikat, kriisiohjamisoperatsioone...”

ELi eelarvest on määratud juba astronoomilised 5,25 miljardit eurot selleks tarbeks ainuüksi perioodiks 2007–2013. See fakt, nagu ka otsus kiirendada Galileo programmi, näitab, et EL kavatseb integreerida kosmose kasutamise ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika edendamise strateegilistesse ressurssidesse ja võimekusse, teiste sõnadega, ELi imperialistlike sekkumiste mehhanismi kogu maailmas.

Selles valguses on raporti üleskutse kosmose „mittesõjalisusele” tüüpiline tõestus imperialistliku poliitika hääletorude pöörasest kahekeelsusest – see on suurim silmakirjalikkus.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjalikult. − Euroopa Parlamendi Tööpartei tervitab seda parlamendi raportit ja eriti toetame me ELi käitumisjuhendi arendamist kosmoses toimuva tegevuse kohta, koos vabatahtlike vahendite arendamisega, mis võivad suurendada kosmose turvalisust.

Me soovime siiski, et ei piirataks otsuseid tulevase ELi eelarve kohta; ESDP tegevust rahastatakse ühenduse eelarvest, mis on praegu valitsustevaheline. Sel põhjusel hääletasime me kahe muudatusettepaneku vastu, mis tegid selleks ettepaneku seoses kosmosega seotud ESDP tegevustega.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Sellega on hääletuse selgitused lõppenud.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika