Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0348/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 4

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0361

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

6. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Esityslistalla on seuraavana äänestysselitykset.

 
  
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, meiltä ei vienyt kauaa päästä takaisin normaaliin arkirytmiin. Ennen Irlannin kansanäänestystä esitettiin loputtomasti mietintöjä, joissa kehotettiin ”olemaan julkistamatta tätä ennen kuin irlantilaiset ovat äänestäneet”. Heti kun äänet oli turvallisesti laskettu, olemme palanneet asialistallemme, jonka mukaan yhdenmukaistamme menettelytapoja erityisesti militarisoinnissa sekä oikeus- ja sisäasioissa.

Edellisellä kerralla, kun tämä parlamentti kokoontui tässä istuntosalissa, puhuja toisensa jälkeen saarnasi Irlannin äänestyksen kunnioittamisesta, ”mutta”… Nyt me ymmärrämme, mitä tämä ”mutta” tarkoitti. ”Mutta” tarkoitti, että meidän pitäisi olla huomioimatta äänestyksen tulosta ja jatkaa rikosoikeuden, siviililain, maahanmuuton, turvapaikkojen ja muiden sisäasioiden yhdenmukaistamista. Emme enää edes teeskentele kunnioittavamme kansalaisten päätöstä. Olemme palanneet pieneen maailmaamme, jossa teeskentelemme, ettei äänestäjiä ole olemassa, ja jatkamme siitä, mitä olimme joka tapauksessa tekemässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, sen vuoksi, että Strasbourgissa oli tänään tavallista voimakkaammat varotoimet, mikä on erittäin epätavallinen tilanne ja mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut täysistunnon aikana, en voinut ottaa osaa äänestyksen ensimmäiseen osaan. Haluaisin pyytää, että rekisteröitte syyn poissaolooni äänestyksen aikana. Auto, jonka piti kuljettaa minut Euroopan parlamenttiin, oli yli puoli tuntia myöhässä, ja haluaisin pyytää, että syy merkittäisiin pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (FR) Hyvä Boguslaw Rogalski, käsittelimme asian jo istunnon alussa: henkilöt, jotka saapuvat käsittelyn aikana, saavat toki myöhästymisensä anteeksi.

 
  
  

– Ehdotus asetukseksi: Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.

Haluan todellakin puhua siitä, että siirrymme jatkuvasti kalastusalalla kriisistä toiseen ilman, että yritämme oikeasti ratkaista perimmäisen ongelman. Ja kalastusalan perimmäisenä ongelmana on itse asiassa yhteinen kalastuspolitiikka, joka perustuu neuvostoajalta tyypilliseen keskusjohtoiseen suunnitelmaan, jossa kiintiöitä jaetaan useille jäsenvaltioille.

On varmasti tullut aika repiä palasiksi tämä kommunistinen keskitetysti johdettu suunnitelma ja siirtyä aikaan, jossa meillä on käytössämme omistusoikeuteen perustuva ratkaisu.

Meidän on tarkasteltava muutamia erittäin onnistuneita ratkaisuja kalastuslaivastojen säilyttämisessä esimerkiksi Uudessa-Seelannissa ja Islannissa, joissa ne perustuvat omistussoikeuksiin ja luovutettaviin omistusoikeuksiin.

Euroopan unionin on aika lopettaa ajattelemasta keskusjohtoisesti ja aika lopettaa kehittyminen ”Euroopan unionin sosialististen tasavaltojen liitoksi”. Siirrytään markkinaperusteiseen talouteen.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitykset: Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Se, että tämä parlamentti on viime aikoina asettunut vastustamaan Italian hallituksen erittäin perusteltua päätöstä tuhannen tiiliskiven voimalla, on oire tämän instituution vasemmistosiiven poliittisen korrektiuden tukahduttavasta ilmapiiristä. Voin kuitenkin taata teille, että hyvin suuri osa Euroopan valtioiden asukkaista on täysin päinvastaista mieltä kuin minkä puolesta suurin osa parlamentin jäsenistä ilmeisesti äänestää. Italian hallituksen esittelemä sormenjälkijärjestelmä, jonka antaa pontta romanien massiivisen maahanmuuton aiheuttamien ongelmien selvittämiseen, saa aivan varmasti kannatusta suurimmalta osalta kansalaisia.

Sen lisäksi Euroopan puuttumista näihin asiakirjoihin on mahdotonta hyväksyä. Olen yllättynyt siitä, ettei Euroopan unioni avaa omien ylellisten rakennustensa ovia sepposen selälleen romaneille ja yksityisiä koulujaan romanien lapsille. Paljon ylistetyt ”ihmisoikeudet” päättyvät ilmeisesti etuoikeutettujen eurokraatikkojen alueiden rajoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, ymmärrän, että tämän parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta näyttää olevan lähestulkoon viimeinen paikka, jossa voidaan odottaa minkäänlaista kansalaisoikeuksien puolustamista. Koimme varsin huolestuttavan häivähdyksen suvaitsemattomuutta kyseisessä valiokunnassa, kun valiokunta vastusti Buttiglionen nimittämistä komission jäseneksi. Koimme sen jälkeen, kuinka ankarin mahdollinen lainsäädäntötoimi puskettiin läpi terrorismin vastaisten sääntöjen verukkeella.

En voi unohtaa liberaalidemokraattien johtajan Graham Watsonin kommenttia siitä, että Osama bin Laden oli edistänyt Euroopan integraatioprosessia eniten sitten Jacques Delorsin! Ja juuri nyt toimittamassamme äänestyksessä näemme, että asiaan liittyviä tosiasioita kieltäydytään varsin kummallisesti edes pohtimasta.

En tiedä, onko Italian hallitus oikeassa, kun se väittää, että tämä mietintö sisältää virheellistä tietoa. Omat vaistoni ovat tässä asiassa liberaaleja. En pidä tietokanta-ajatuksesta enkä sormenjälkiajatuksesta. Mutta varmasti perushuomaavaisuuden ja -oikeudenmukaisuuden olisi pitänyt yllyttää meidät sallimaan, että hallitus kutsuisi ryhmän tämän parlamentin edustajia arvioimaan asiaan liittyviä tosiseikkoja ennen äänestystä. Äänestyksen kiirehtiminen ennen kuin edes kaikkia tosiasioita on tarkasteltu vahvistaa, että aivan kuin työllisyysvaliokunta on viimeinen paikka, jossa työllisyyttä puolustetaan, ja aivan kuin kalastusvaliokunta on viimeinen paikka, jossa kalastusta puolustetaan…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, Itävallan kansanpuolueen valtuuskunnan puolesta haluaisin sanoa, että luonnollisesti me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme parantaaksemme romanien vaikeaa tilannetta, ei vain Italiassa, vaan kaikkialla, ja että meidän pitäisi hoitaa tilanne viisaasti. Me kuitenkin uskomme, että nykyisessä tilanteessa, jossa meillä ei ole käytettävissämme kaikkia faktoja, meidän ei pitäisi tehdä päätöstä, sillä silloin me vain tekisimme oletuksia tosiasioista.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitykset: Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Kieltäydyin äänestämästä päätöslauselmaesityksestä Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja , sillä äänestyksessä ei käsitelty mitään tarkistuksia, jotka edellyttävät poliittisten vankien vapauttamista, erityisesti Saharov-palkinnon saajaehdokasta. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kiinnittääkseni jälleen kerran huomion sanavapauden tärkeyteen, sillä se on tärkein edellytys demokratisaatioprosessin aloittamiselle Kiinassa.

Lehdistövapaus on erittäin tärkeää, sillä juuri riippumaton lehdistö toimittaa tietoa ihmisoikeustilanteesta Kiinassa ilman sensurointia. Tämän taka on välttämätöntä, että NTDTV:n kaltaiset riippumattomat televisiokanavat voivat lähettää ohjelmia. Kyseinen satelliittitelevisioasema lähettää vuorokauden ympäri ohjelmaa kiinaksi ja englanniksi satelliittien kautta Aasiaan, Eurooppaan, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Ranskalainen yhtiö Eutelsat, joka avustaa NTDTV:n satelliittilähetyksiä, lopetti yllättäen televisiolähetyksensä Aasiassa 16. kesäkuuta 2008 selvästi Kiinan kommunistisen puoleen painostamana.

Jotta onnistuisimme, meidän on päätöslauselman sanojen lisäksi ryhdyttävä toimiin. Me vetoamme Euroopan parlamentin johtajistoon, että he vaatisivat näiden televisiolähetysten jatkamista Aasiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, tällä istunnolla on pitkät ihmisoikeudelliset perinteet, joista voimme olla ylpeitä. Tämä pätee myös Kiinaa ja Tiibetiä koskevaan politiikkaamme. Sen vuoksi pidänkin erittäin valitettavana, että tämänpäiväinen päätöslauselmamme ei mitenkään lunasta näitä vaatimuksia. Historiallisella hetkellä sillä ei ole voimaa ottaa esille sitä, mikä olisi pitänyt ottaa esille ennen Kiinan olympiakisoja.

Sallinettekin minun todeta kategorisesti: puhemiehemme Hans-Gert Pöttering on edustanut ihmisoikeusperiaatteitamme yksiselitteisesti viimeisten kuukausien aikana. Saksan liittokansleri Angela Merkel on myös toiminut tällä tavalla, selvästi ja vaikuttavasti. Haluaisin sen vuoksi vedota tähän istuntoon sen Kiinaa ja Tiibetiä viime vuosina ja vuosikymmeninä koskeneen politiikan selvien lausuntojen palauttamiseksi ja katson, että tämä päätöslauselma on kesätaukoa edeltävää hetkellistä voimattomuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Haluaisin sanoa muutaman sanan asiakirjasta, Kiinasta. Äänestin asiakirjan puolesta, mutta valitettavasti monet tärkeät tarkistukset hylättiin. Olemme tänään todenneet, että tilanne Tiibetissä on normaali, mikä ei ole totta. Olemme kieltäytyneet kutsumasta Tiibetin hengellistä johtajaa yleisten asioiden neuvostoon, mikä on täysin väärä päätös; me emme edes pystyneet äänestämään niitä vastaan, jotka harjoittavat Falun Gongia. Olen sen vuoksi pahoillani ja sitä mieltä, että näitä aiheita pitäisi käsitellä uudelleen mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että minulle ja muille ryhmäläisilleni äänestysluettelo on ollut epäselvä, koska olemme sen ehdotusten seurauksena äänestäneet joistain järjettömistä kannoista. Kutsummeko Dalai-laman – ei, äänestimme vastaan. Tilanne Tiibetissä ei ole normaali – ei, olemme äänestäneet, että se on normaali. Monet meistä ovat epätietoisia. Yritin tietenkin korjata tilannetta, mutta informaatio oli vääristeltyä ja luettelomme oli erittäin virheellinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, en usko, että Vytautas Landsbergis on itse asiassa lukenut päätöslauselmaa, jonka hyväksyimme kahden kolmanneksen enemmistöllä. Jos hän olisi, hän tietäisi, että mainitsemme kestämättömän tilanteen Tiibetissä neljä kertaa ja vaadimme Kiinan hallitusta kunnioittamaan Tiibetin ihmisoikeuksia ja kulttuurisia oikeuksia. Hyvä Vytautas Landsbergis, älkää puhuko totuudenvastaisesti. Suuri enemmistö meistä – tarkoitan siis tämän parlamentin enemmistöä – ovat puolustaneet Tiibetin ihmisoikeuksia ja kulttuurista autonomiaa.

 
  
  

– Mietintö: Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää syyni siihen, että äänestin tätä mietintöä vastaan. Minusta tuntuu siltä, että tämä mietintö on itse asiassa – ja sanon tämän suurella vakaumuksella – eräs kiistellyimmistä asiakirjoista, joita parlamentti on käsitellyt viime aikoina. Olen vakuuttunut siitä, että selkeän suunnitelman puute siitä, miten Euroopan unioni avautuu itään, erityisesti Ukrainan mahdollisen tulevan jäsenyyden osalta, on täysin kelpo syy äänestää mietintöä vastaan. Sivuutan sen tosiasian, että alustava mietintöluonnos oli täysin sekaisin.

Lopuksi huomautus teille, arvoisa puhemies: olette antaneet kahden ihmisen nousta ilman, että heillä on ollut puheenvuoroa. Noudattakaa menettelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (FR) Puhemies voi antaa puheenvuoron kenelle tahansa hän haluaa. Halusin antaa puheenvuoron niille jäsenille, jotka ovat varsinaisesti sitoutumattomia, mutta minulla on siihen täysi oikeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Yksi syy siihen, miksi äänestin tarkistuksilla heikennettyä Elmar Brokin mietintöä vastaan, on sen suositus ”viestintäpolitiikasta”, joka itse asiassa lisää entisestään EU:n propagandaa.

Tämä on oire siitä, mikä Euroopan unionissa on menossa oleellisesti pieleen. Sen sijaan, että otettaisiin huomioon äänestäjien mielipiteet, Euroopan unioni pyrkii muuttamaan näitä mielipiteitä propagandalla. Irlannin kansanäänestys on kuitenkin osoittanut, että tämänkaltainen sosiaalinen suunnittelu tuottaa päinvastaisen tuloksen. Tämän takia Euroopan unionin kannattaisi lopettaa moinen toiminta ja osoittaa kunnioitusta eurooppalaisten mielipiteitä ja moitteita kohtaan sen sijaan, että se tekisi juuri päinvastoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa rouva puhemies, äänestin Elmar Brokin mietinnön puolesta, sillä uskon, että se on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kannatan myös viestintäpolitiikkaa, jota se vaatii. Viestintään kuuluu kuitenkin myös totuus ja selkeys. On viimeinkin aika viestittää selkeästi, että Kroatia voi ja sen pitäisi liittyä Euroopan unioniin kuluvan vuosikymmenen aikana. Eteläisen Itä-Euroopan mailla on selkeä mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin seuraavalla vuosikymmenellä, mutta totuus ja selkeys vaativat myös sen tunnustamisen, että Turkin liittymisen eteenpäin puskeminen heikentäisi Euroopan unionia. Meidän pitäisi sen vuoksi olla rehellisiä kumppanillemme Turkille ja kertoa vähintään se, että me etsimme muita yhteistyötapoja. Vaikka Elmar Brokin mietintö ei sanelekaan sitä näin, se on looginen päätelmä mietinnön sisällöstä, joka on sellainen kuin sen pitäisi olla.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: Zimbabwen tilanne (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, olen yksi tämän mietinnön laatijoista. Voisin sanoa, että tilanne Zimbabwessa on kuin ”päättymätön tarina”. Euroopan parlamentti antaa taas äänensä kuulua tässä aiheessa, ja olen erittäin tyytyväinen, että olemme onnistuneet sivuuttamaan poliittiset erimielisyydet ja puhumaan näin voimakkaasti ja päättäväisesti skandaalinomaisesta tilanteesta, johon maa on joutunut. Tämän takia annoin äänestyksessä puoltavan ääneni mietinnölle, jota kuitenkin autoin laatimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen voidessani puhua tästä päätöslauselmaesityksestä, sillä minä itse asiassa äänestin sen puolesta, niin kuin monet kollegat tässä istunnossa.

Pyyntöni eurooppalaisille parlamentin jäsenille ja poliitikoille on kuitenkin tämä: pitäkäämme huolta siitä, että nämä eivät ole vain lämpimiä sanoja tai omantuntomme rauhoittamista. Tarkastelkaamme toimenpiteitä, ei sanoja. Viittaan tietenkin Lissabonin huippukokoukseen, jonne kutsuimme Mugaben pakotteista huolimatta.

Viittaan tietenkin elintarvikekriisiä ja elintarviketurvaa koskevaan Rooman huippukokoukseen: kutsuimme Robert Mugaben ja hänen kätyrinsä ostoksille eräisiin Euroopan ylellisimpiin liikkeisiin samalla, kun hänen kansansa kärsi nälänhätää.

Lämpimien sanojen aika on ohi. Olemme tietenkin erittäin tyytyväisiä kaikkeen siihen, mitä olemme sanoneet, mutta meidän täytyy toteuttaa nuo sanat: meidän täytyy määrätä pakotteet Mugaben hallitusta vastaan. Lopettakaamme olemasta tekopyhiä, erityisesti portugalilaiset ja italialaiset ystäväni.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta, ja Syed Kamallin tavoin olen saanut viime vuosina yhä useampia kirjeitä Zimbabwen tilanteesta.

Yhdistyneen kuningaskunnan itäisen Keski-Englannin ihmiset eivät yksinkertaisesti voi ymmärtää, kuinka me täällä aina esitämme niin voimakkaita kantoja Zimbabwesta, mutta annamme kuitenkin Robert Mugaben tulla tälle mantereelle nauttimaan johtajiemme vieraanvaraisuudesta. Siinä on jotakin vakavasti pielessä ja se on erittäin tekopyhää; se aliarvioi tätä instituutiota ja monia muita. Toivon siis, että voimme tulevaisuudessa hoitaa tämän tilanteen kuntoon, että voimme päästä eroon tuosta kammottavasta miehestä ja että demokratia voisi kukoistaa Zimbabwessa.

 
  
  

– Mietintö: von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa pyytämällä kollegoiltani tässä istunnossa anteeksi, että viivytän seuraavaa puhujaa. Unohdan hänen nimensä, mutta toivon myös, että hän nousee ylös puhuessaan ja kunnioittaa tätä istuntoa.

Meille luvattiin, ettei Galileo ole tarpeeton kapistus, vaan että etsimme sille käyttöä. Jos mietitte kaikkia muita satelliittijärjestelmiä ja Amerikan GPS:ää, ihmiset kysyvät, mihin tarvitsemme Galileota. On varsin selvää, jos mietitte tätä järjestelmää – tarpeetonta kapistusta taivaalla – että etsimme sille enemmän ja enemmän käyttöä.

Tutkimme nyt sotilaallista näkökantaa. Mihin tarvitsemme sotilaallista ulottuvuutta? Me emme selvästikään tarvitse sitä. Se perustuu puhtaasti amerikkalaisten kadehdintaan ja ”minä myös” -politiikkaan. Romutetaan koko turhanpäiväisyys ja säästetään veronmaksajien rahat, palautetaan ne veronmaksajille ja turvaudutaan paljon parempaan tekniikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE).(DE) Arvoisa rouva puhemies, minun mielestäni se, miten toimimme, ei vastaa sitä mainetta, joka tällä parlamentilla on. On mahdotonta hyväksyä, että koko istuntosali lörpöttelee, kun puhuja nousee pitämään puheenvuoroaan. Kehottaisin teitä, arvoisa puhemies, pitämään istuntosalin hiljaisena ja varmistamaan, että ne, jotka eivät kuuntele, poistuvat salista.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (FR) Olen täysin samaa mieltä kanssanne, hyvä Ewa Klamt, mutta kuten tiedätte, joka kerran pyydämme samaa ja joka kerran kohtaamme samat ongelmat.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Brittiläisen kollegani Sarah Ludfordin mietinnön perusteella äänestän lainsäädännöllisen päätöslauselman puolesta. Kyseisellä päätöslauselmalla muutetaan yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta. Ehdotuksen tarkoituksena on luoda oikeusperusta jäsenvaltioille, jotta voidaan tunnistaa viisuminhakijoiden pakolliset biometriset tunnisteet – kasvonpiirteet ja kymmenen sormenjälkeä – ja perustaa lailliset puitteet jäsenvaltioiden konsulaattiorganisaatioille viisumitieto-järjestelmän (VIS) toimeenpanemiseksi yhteisten viisumikeskusten perustamisen yhteydessä. Näin voitaisiin välttää se, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi varustaa konsulaattinsa biometrisen tiedon keräämiseen tarkoitetulla laitteistolla. Kannatan suurinta osaa tarkistuksista, erityisesti yhden jäsenvaltion edustamista toisen jäsenvaltion toimesta, ulkoisia palveluntarjoajia koskevia turvallisuustoimenpiteitä sekä tiedotuskampanjoita.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen biometristen tietojen käyttöönoton osalta viisumitietojärjestelmässä (VIS) Euroopan unionin tasolla. Sillä säädetään ensinnäkin velvollisuudesta toimittaa biometriset tiedot tallennettavaksi viisumitietojärjestelmään ja tähän liittyvistä normeista ja lisäksi viisumihakemusten vastaanoton järjestämistä koskevista säännöksistä.

Tällä ehdotuksella, joka on osa rajahallinnon yhteisöllistämistä (Schengen-alue), otetaan käyttöön viisuminhakijoiden ”biometristen tunnisteiden” kerääminen (valokuvat ja sormenjäljet). Kyseessä on toimenpide, joka on vähintäänkin kyseenalainen ja jossa joukko kysymyksiä jää ilman vastausta. Nämä kysymykset liittyvät varsinkin sen tehokkuuteen, henkilötietojen suojelemiseen its, tietojen keräämisen tavoitteisiin ja perusteisiin, VIS-tiedostojen sisältöä säänteleviin normeihin, käyttöoikeuksiin (erityisesti kun kyseessä ovat EU:n ja eri valtioiden väliset sopimukset tietojen vaihtamisesta) sekä lisäksi kansalaisten oikeuksien, vapauksien ja takuiden suojelemiseen.

Me olemme eri mieltä oikeuden ja sisäasioiden yhteisöllistämisestä sekä seuranta- ja valvontarakenteiden ja -välineiden luomisesta Euroopan unionin tasolla edistämään turvallisuuspolitiikkaa.

Siksi äänestämme ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Toivon, että tänään antama ääneni helpottaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa viisumeista luopumisesta ja että pian kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti ja saada samanlaista kohtelua.

On erittäin tärkeää, että yksi puheenjohtajavaltio Ranskan neuvottelemista aiheista koskee kriteeristöä Yhdysvaltain viisumin myöntämiseksi kaikille Euroopan yhteisön kansalaisille.

 
  
  

– Mietintö: Fraga Estévez (A6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. − (EN) Kalastussopimus Euroopan unionin ja Mauritanian välillä on ehdottomasti tärkeä molemmille osapuolille.

Tämän sopimuksen myötä Välimeren kalastajat voivat harjoittaa kauppaansa muualla, sillä Välimerta ylikalastetaan. Äskettäinen tonnikala-asia oli vain alkua. Olen tietoinen siitä, että kaksi maltalaista kalastusyritystä on käyttänyt tätä sopimusta kalastaakseen Atlantilla. Sain tietää asiasta, kun olin virallisella Euroopan parlamentin valtuuskunnan matkalla Mauritaniassa ja kun puheenjohtaja kertoi valtuuskunnalle, että kaikki yritykset löytää ratkaisu sopimukseen olivat epäonnistuneet.

Pyysin siinä vaiheessa mahdollisuutta puhua puheenjohtajan kanssa yksityisesti. Kysyin, oliko hän koskaan keskustellut asiasta komission jäsenen Joe Borgin kanssa. Hän on maltalainen komission jäsen. Puheenjohtaja kertoi minulle, ettei hän ollut keskustellut Joe Borgin kanssa, mutta että voisin itse tehdä niin, jos katsoisin sen tarpeelliseksi. Otin tehtäväkseni ottaa välittömästi yhteyttä Borgiin, joka tutustuttuaan asiakirjoihin antoi minulle yhteenvedon asiasta. Kerroin puheenjohtajalle asiasta ja myös siitä, että komission jäsen haluaisi aloittaa uudelleen keskustelut.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjallinen. (PL) Euroopan unioni on taas kaappaamassa oikeuden olla erillinen valtio. Mielestäni kansainvälisten sopimusten teleminen kuuluu valtiolle eikä Euroopan unionin kaltaiselle alueelliselle, kansainväliselle organisaatiolle, joten äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), kirjallinen. – (NL) Hollannin työväenpuolueen valtuuskunta on äänestänyt Mauritanian kanssa tehtävän sopimuksen puolesta, ei sen vuoksi, että se on hyvä sopimus, vaan siksi, että se edustaa pientä parannusta tämänhetkiseen tilanteeseen (vähennetyt saaliit).

Me vastustamme kokonaisuudessaan kaikkia tämänkaltaisia sopimuksia, sillä ne riistävät kehitysmailta heidän ruokalähteensä ja tulonsa. Mauritanian tapauksessa on vieläkin huolestuttavampaa, että kehitysrahastoja käytetään kalastajien etujen tukemiseen. Se on häpeällistä!

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Me pidättäydyimme tänään äänestämästä Euroopan unionin ja Mauritanian välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta. Meillä oli käytettävissämme kaksi epämieluisaa vaihtoehtoa, joko lyhyempi sopimus, jossa on suuremmat kalakiintiöt, tai pidempi sopimus, jossa on pienemmän kalakiintiöt. Valitettavasti vaihtoehtona ei ollut äänestää sopimuksen purkamisen puolesta.

Me maltilliset olemme Afrikan valtioiden kanssa tehtäviä kalastussopimuksia vastaan. Mietinnössä oli hyvin pieniä parannuksia verrattuna nykyiseen sopimukseen, mutta myös taantuvia ominaisuuksia, kuten voimassaoloajan pidennys.

Koska meidän olisi pitänyt valita näistä kahdesta epämieluisasta vaihtoehdosta, jätimme äänestämättä.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Minä kannatan kalastussopimuksen jatkamista Mauritanian kanssa, vaikka on asiallista huomauttaa, ettei neuvotteluprosessi ollut aina kaikkein avoin ja läpinäkyvin.

Jäsenvaltioita ei neuvottu riittävästi neuvotteluaikana, mikä tuloksena syntyi pöytäkirja, jonka myötä kalastusmahdollisuudet ovat vähentyneet huomattavasti samalla, kun taloudelliset korvaukset pidetään käytännöllisesti katsoen samalla tasolla. Avainasemassa olevia päälaivastoja koskevia teknisiä näkökulmia ei ole ratkaistu. Päinvastoin, ilman suurempaa tieteellistä täsmällisyyttä on esitetty uusia rajoituksia, kuten ylimääräinen biologinen palautumisaika.

Tästä huolimatta Portugali on ottanut järkevän asenteen sen kalastusmahdollisuuksiin näillä kalastusalueilla. Nämä mahdollisuudet ovat 886 gigatonnia vuosittain luokassa 1 (alukset, jotka kalastavat muita äyriäisiä kuin euroopanlangusteja ja rapuja), lisenssin käyttöönotto luokassa 5 (pääjalkaiset) ja 300 gigatonnin raja-arvon säilyttäminen euroopanlangusteille.

Tämän tiedon perusteella uskon, että tämä on myönteinen sopimus kotimaani kannalta tarkasteltuna, ja äänestin sen puolesta.

 
  
  

– Ehdotus asetukseksi: Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin 10. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta. Kyseinen päätöslauselma koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi talouskriisistä kärsivien Euroopan unionin kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta välikaikaisesta erityistoimesta. Yksi Euroopan unionin kalastusalan suurimmista haasteista on edelleen monissa tapauksissa rakenteellinen epätasapaino laivastokapasiteetin ja käytettävissä olevien resurssien välillä. Euroopan unionin laivaston liikakapasiteetin arvioitiin muutama vuosi sitten olevan noin 40 prosenttia. Kyseinen liikakapasiteetti yhdistettynä kalastusvarastojen ehtymiseen vuosikymmeniä kestäneen ylikalastuksen jälkeen tarkoittaa sitä, että ala kamppailee kestääkseen ulkoiset taloudelliset paineet, kuten yhtäkkisen polttoaineen hinnan nousun. Toivon, että yhteisön väline öljynhintojen korotuksen laskemiseen vuositasolla on suunniteltu niin, että sisäisillä markkinoilla olisi aikaa reagoida nouseviin kustannushintoihin. Kannatan Ranskan maatalous- ja kalastusministerin Michel Barnierin toimenpiteitä, sillä hän on tehnyt paljon töitä saadakseen aikaiseksi tämän lopputuloksen. Hänen ansiostaan voitiin ryhtyä välittömiin tukitoimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Kalastusala on ollut yksi niistä sektoreista, joka on kärsinyt eniten tämänhetkisestä energiakriisistä.

Polttoaineen hintojen huimaava nousu, Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan esittelemä kalastuksen vähentäminen sekä kalojen ensimyyntihintojen nollakasvu ovat asettaneet alusten omistajat ja kalastajat hankalaan asemaan.

Sen vuoksi tämä tilanne oikeuttaa kyseisen ehdotuksen neuvoston kiireelliseksi asetukseksi, jonka tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unionin laivastot sopeutuvat tämänhetkiseen energiakriisin sanelemaan taloudelliseen tilanteeseen.

Itse asiassa kyseinen ehdotus noudattelee komission tiedonantoa, jossa kalastusalan kohtaamat ongelmat ja rajoitteet näyttävät oikein analysoiduilta, sekä tarpeellisia toimenpiteitä nykyisen kriisin lieventämiseksi.

Vaikka itse pidän tämän asetuksen esittämisen taustalla olevaa aloitetta positiivisena, uskon, että se on jonkin verran heikompi kuin olisi voinut odottaa edellä mainitun tiedonannon lukemisen jälkeen.

Kuudennessa artiklassa mainittu kalastustoimien väliaikainen lopettaminen sekä velvollisuus sisällyttää ne laivaston uudistamissuunnitelmiin, moottoreiden jättäminen 7 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle, koko 9 artikla sekä 12 artiklan 3 kohta, jossa puolustetaan lähinnä vain troolauskalastajien etuja, vaikuttavat tämän ehdotuksen vähemmän onnistuneilta kohdilta.

Edellä mainitusta huolimatta ja ottaen huomioon suuret vaikeudet, joita kalastusala kohtaa eurooppalaisella tasolla, tämä asiakirja ansaitsee puoltavan ääneni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Kuten selitimme puheessamme eilisen väittelyn aikana, syyt siihen, että äänestimme tätä määräysehdotusta vastaan, ovat perustavanlaatuisia. Jos olisi olemassa yhtään epäilystä Euroopan komission puheenvuorojen oikeudenmukaisuudesta, olisi riittänyt, että olisimme noudattaneet niitä syiden kumoamiseksi.

Euroopan komission ongelmana on liikakapasiteetti, ja tavoitteena ja ratkaisuna on ”laivastojen uudistaminen”. Mutta onko sosiotaloudellinen kriisi huomioitu? Entä nousevat polttoaineen hinnat (diesel ja erityisesti bensiini)? Entä kalojen ensimyyntihinnat? Komissiolle se on kovin yksinkertaista: ”Jos jotkut jäsenvaltiot vähentävät kapasiteettia entisestään, tämä hyödyttää muita jäsenvaltioita. Tämä johtuu siitä, että jos kapasiteettia vähennetään, myös pyyntiponnistelut vähenevät, jolloin resurssit ja markkinamahdollisuudet puolestaan lisääntyvät.”

Tämän vuoksi siis ehdotus 1,6 miljardista eurosta (!) vain alusten purkamiseen.

”Yksinkertaista” – jos tauti ei tapa kalastussektoria, ”rohto” hoitaa tehtävän.

Ei ole rahoitusta, joka auttaisi alaa kohtaamaan kasvaneet tuotantokustannukset ja turvaamaan palkat. Kuitenkin ehdotetaan 1,6 miljardia euroa kalastuksen pysyvään, osittaiseen tai ”väliaikaiseen” lopettamiseen.

Portugalin hallitus on sallimassa tämän perusohjeen ja on, ihan vain tiedoksi, osoittamassa 8,2 miljoonaa euroa 27 aluksen purkamiseen vuonna 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Tämänhetkinen öljyn ja polttoaineen hinta vaikuttaa kielteisesti kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin. Ehdotettu ”pelastuspaketti” auttaa kovin vähän varmistamaan kestävän kalastusteollisuuden. Vaikka kannatan kapasiteetin vähentämistä – tällä hetkellä jotkut yhteisön kalastuspaikat toimivat vähintään 40 prosentin liikakapasiteetilla – en usko, että tämä ehdotus saa aikaan ne muutokset, joita vaaditaan Euroopan unionin kestävän kalastussektorin luomiseen. Kun 80 prosenttia Euroopan unionin varastoista on huolestuttavalla tasolla, tarvitsemme todellisia kapasiteetin vähennyksiä, ei uudistettua veneenrakentamista veronmaksajien kustannuksella.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Romaniväestön tilanne on jälleen otettu puheeksi erittäin tärkeällä hetkellä, kun erityiset tapahtumat todistavat, että on edelleen olemassa huomattavia puutteita eurooppalaisessa ja kansallisessa politiikassa kyseisellä alueella ja selkeä tarve tarkkailla ja vahvistaa näitä menettelytapoja.

Mielestäni väittelyn tuloksen ja Italian romaniväestön sormenjälkien ottamista koskevan päätöksen pitäisi perustua kahteen ydinpäätelmään. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että romaniväestöä koskevat kansalliset toimenpiteet kohdistetaan sosiaaliseen integraatioon ja näiden kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien puitteiden luomiseen. Näiden oikeuksien ja velvollisuuksien pitää kuitenkin noudattaa Euroopan unionin perusperiaatteita syrjimättömyydestä sekä perusvapauksien ja ihmisarvon kunnioituksesta. Vähemmistöjen oikeuksien varmistaminen pitäisi asettaa painopistealaksi riippumatta heidän etnisestä taustastaan. Kyseistä menettelytapaa on käytetty Romaniassa, ja se pitäisi laajentaa koskemaan myös muiden jäsenvaltioiden tilannetta.

Toiseksi, ottaen huomioon romaniväestön kulttuuriset erityispiirteet, heidän integrointia koskeva kysymys olisi ratkaistava eurooppalaisella tasolla siten, että laaditaan johdonmukainen ja kattava strategia. Perusoikeuksien turvaamisen lisäksi strategian pitäisi edistää koulutuksen saatavuutta, erityisesti suvaitsevaisuuskoulutuksen saatavutta kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuonna 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Vastustin Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, jossa Italiaa pyydettiin lopettamaan romanien väestönlaskenta etnisyyden perusteella, koska päätöslauselma näyttää ennenaikaiselta. Pahoittelen edelleen sitä, ettei parlamentti tukenut poliittisen ryhmäni, Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän esittämää ehdotusta siitä, että päätöksentekoa lykättäisiin syyskuuhun 2008. Tehdäänpä asia nyt selväksi: vastustan tietenkin romaniväestön sekä muiden vähemmistöjen sormenjälkien ottamista ja heiltä kerättyjen sormenjälkien käyttöä, sillä se olisi selvästikin suoraa rotuun ja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää, joka on kielletty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn sopimuksen 14 artiklan mukaisesti, ja se olisi myös yleistä syrjintää. Horjuin kuitenkin mielipiteessäni, sillä Euroopan komission varapuhemies, ystäväni Jacques Barrot esitti selvästi, että komissio tarkkaili tilannetta täysin läpinäkyvästi varmistaakseen, että yhteisön lakia noudatetaan. Olen hyvällä omallatunnolla päättänyt, että meidän pitäisi odottaa Italian hallitukselta lukuisia vastauksia ennen kuin ryhdymme poliittisiin aloitteisiin, kuten juuri annettuun päätöslauselmaan, jota Euroopan kansalaiset voivat tulkita väärin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Äänestän tämän päätöksen puolesta, vaikka toivon, ettei sitä käytetä hyväksi puoluepoliittisissa tavoitteissa. Romaniväestöä koskeva tilanne ei ole oikeistosiiven tai vasemmistosiiven asia, vaan yksinkertaisesti vakava ja ratkaisematon ongelma, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä ja jonka selvittämistä on siirretty liian pitkään. Kannatamme kulttuurista integraatiota, ja meidän täytyy sen vuoksi investoida käytännön ponnisteluun ja sitoumuksiin.

Hallituksemme käsiteltävänä oleva toimenpide on kutistettava pelkkään olennaiseen ministeri Maronin sekavista rauhoitteluista huolimatta: ongelmana kyseisen toimenpiteen osalta ei ole itse tunnistaminen, vaan se, että sillä pyritään käyttämään etnistä kriteeristöä ja erittäin syrjivää käytäntöä (sormenjälkien ottaminen), erityisesti alaikäisten osalta. Me emme ole yksin korostamassa väärinkäytöksiä: myös suuri osa katolisesta kirkosta on esittänyt voimakkaita vastalauseita, mukaan lukien sekä maallikkojärjestöt että katolisen kirkon vapaaehtoisjärjestöt ja -organisaatiot. Unicefin kansallinen puheenjohtaja on myös lujasti torjunut tämän säädöksen sisällön. Toivon, että ääneni, jolla käytännössä tuomitaan Italia, opettaa hallitukselle, että sen on hylättävä väärä polku, jolle se on astunut.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Euroopan parlamentin brittiläiset konservatiivijäsenet ovat äänestäneet päätöslauselmaa vastaan, sillä tekstin käsittelemä asia on täysin jäsenvaltion sisäinen, eikä sitä näin ollen sovelleta Euroopan unionin tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Vaihtakaa vain ”romanit” ”juutalaisiin”, ja me tiedämme kaikki, mistä tämä ehdotus on syntynyt ja mihin se on menossa, ellei sitä vastusteta voimakkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Me seuraamme Euroopassa lisääntyvää rasismin ja muukalaisvihan ilmapiiriä, jota on mahdotonta hyväksyä, erityisesti silloin, kun sitä kannustetaan neoliberaaleilla menettelytavoilla, jotka ennemminkin pahentavat ongelmia kuin esittävät niihin vastauksia. Ongelmat johtavat työläisten ja kansalaisten lisääntyvään turvattomuuteen ja huonontuneisiin asumisolosuhteisiin.

Hiljattain käyttöön otetut toimenpiteet Italiassa, jossa 21. toukokuuta julistettiin vuoden kestävä ”nomadiasutuksiin liittyvä hätätila Campaniassa, Laziossa ja Lombardiassa”, ovat esimerkkejä vaarallisista ja mahdottomista toimenpiteistä, jotka edistävät syrjintää, erottelua ja kansalaisten sekä väestön ”kriminalisointia” loukaten heidän oikeuksiaan, vapauksiaan ja turvaansa – ihmisoikeuksista perimmäisimpiä.

Tämä lisää köyhyyttä, poissulkemista ja sosiaalista pirstoutumista ja antaa sen seurauksena aihetta marginalisoitumiselle ja gettoutumiselle, luku- ja kirjoitustaidottomuudelle sekä harmaan talouden piiriin liittymiselle ja rohkaisee monia romanialkuperää olevia kansalaisia olemaan ottamatta osaa yhteiskuntaan.

Päinvastoin, ja niin kuin on korostettu, paras tapa suojella romanien oikeuksia on taata koulutus, asunto, terveydenhuolto, työllisyys ja sosiaaliturva sisällyttämis- ja integraatiopolitiikan puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjallinen. − (SV) Romanien syrjintä on vakava ongelma, jota pitää vastustaa jokaisessa jäsenvaltiossa Euroopassa. Jokaisella Euroopan kansalaisella on samat oikeudet kansallisesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai sukupuolesta riippumatta. Se on Euroopan unionin menestyksen ja kehityksen perusta sekä periaate, jonka ylläpitämiseen meillä on yhteinen velvollisuus.

Tämä nostaa esiin vaatimuksen koulutukseen ja terveydenhuoltoon pääsemisestä sekä oikeudesta kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa. Tapaa, jolla romaneja on kohdeltu Italiassa, on tarkasteltava tästä näkökulmasta. Euroopan unioni on velvollinen varmistamaan, että ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan jokaisessa valtiossa.

Tämä edellyttää myös sitä, että kansalaiset integroidaan alkuperään katsomatta siihen yhteiskuntaan, jossa he elävät ja että heitä on kohdeltava tasa-arvoisesti, kuten vaaditaan edellytyksissä, jotka on laadittu ilman syrjintää ja joita on sovellettava yhdenvertaisesti kaikkiin kansalaisiin. Tämä on tärkeää ihmiskaupan, prostituution ja sosiaalisen poissulkemisen torjumisessa. Aikuisia tai lapsia ei saa päästää putoamaan tämän velvollisuuden verkon läpi.

Tätä taustaa vasten emme voineet puoltaa mitään niistä päätöslauselmista, joista parlamentissa on tänään keskusteltu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja kannatan sitä, että Euroopan parlamentti on asettunut vastustamaan Euroopan ihmisoikeuslainsäädännön näkökulmasta syrjivää ja laitonta toimenpidettä.

Haluan kuitenkin muistuttaa, että pelkkä päätös ei ratkaise perusongelmaa, sillä kyseinen lainsäädännöllinen toimenpide ei ole sitova. Tämän vuoksi meidän pitäisi mielestäni pyytää Euroopan komissiota ryhtymään toimenpiteisiin Italiaa vastaan, jotta se luopuisi romanialkuperää olevaa väestöä vastaan harjoittamastaan syrjivästä politiikasta.

Sormenjälkien ottaminen ei ole eurooppalaisen lainsäädännön eikä minkään muunkaan Euroopan ihmisoikeuksien kunnioittamisen takaavan menettelyn mukaista. Euroopan yhteisön tasolla on olemassa 28. huhtikuuta 2008 annettu direktiivi 380, jolla säädetään velvollisuudesta ottaa sormenjäljet kolmannen maiden kansalaisilta kuudennesta ikävuodesta eteenpäin. Haluan kuitenkin painottaa, että sillä viitataan kolmansiin maihin, jotka eivät kuulu Euroopan unionin alueeseen. Tämän lisäksi direktiivillä 2004/38/EY taataan vapaa liikkuminen kenelle tahansa jäsenvaltion kansalaiselle. Näin ollen etnisyys ei voi olla peruste lainsäädännölliselle toimenpiteelle missään tilanteessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Italian toimet uhmaavat jokaista Euroopan parlamentin pyyntöä yhdenmukaisesta Euroopan unionin politiikasta romaniväestön integraation osalta. Romanit ovat yksi rasismin ja syrjinnän pääkohteista. Italian hallitus yrittää katsoa läpi sormien ja vakiinnuttaa rasismia ja syrjintää. Italialaisten virkamiesten täytyy pidättäytyä ottamasta romanien sormenjälkiä, ja minä äänestin päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Äänestin sen puolesta, että äänestystä tästä arkaluontoisesta mietinnöstä siirrettäisiin. Uskon, että olisi parempi odottaa, kunnes meillä on käytössämme kaikki komission Italian hallitukselta pyytämät tiedot.

Koska parlamentti ei suostunut lykkäämään äänestystä, kieltäydyin antamasta ääntäni lopullisessa äänestyksessä, koska en halunnut kannattaa päätöslauselmaa ilman, että meillä oli käytössämme kaikki faktat. Jotkut tekstin osat olivat myös mielestäni epäselviä, ja toivoin sen tosiasian tunnustamista, ettei mitään yhteiskunnan yhteen tiettyyn ryhmään kohdistuvaa viranomaisen kovakouraista toimenpidettä voida suvaita.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Romaniväestön kohtelun Italiassa pitäisi herättää meidät huomaamaan, että populistinen oikeistolaishallitus kohtelee vähemmistöjä Euroopassa epäinhimillisesti, syrjivästi ja alentuvasti. Lasten sormenjälkien ottaminen on yksinkertaisesti väärin. Menettelyssä on menneiden aikojen kaiku, eikä sillä pitäisi olla mitään sijaa nykyisessä Euroopassa. Pyydän kaikkia hallituksia tuomitsemaan Italian hallituksen ja toimimaan nopeasti romanilasten suojelemiseksi Italiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. (RO) Mielestäni Italian hallituksen päätös ottaa romanialkuperää olevien henkilöiden ja erityisesti lasten sormenjälkiä loukkaa vakavasti Euroopan kansalaisten perusoikeuksia.

Lasten sormenjälkien ottaminen nuorena voi leimata hänet loppuiäkseen. Alle 14-vuotiaiden lasten sormenjälkiä otetaan rikostutkinnassa käytetyn lomakkeen perusteella, mikä loukkaa kansalaisten perusoikeuksia.

En ollut samaa mieltä päätöslauselmaa koskevan äänestyksen lykkäämisestä, koska tilanne on kiireellinen ja lasten sormenjälkien ottamisen täytyy loppua. Ei voida lähteä perusolettamuksesta, että joku lapsi on syyllinen, eikä Italiassa nykyään käytössä olevaa tapaa romanilasten kohteluun voida hyväksyä.

Vaadimme, että Italian hallitus lopettaa sormenjälkien ottamisen romanivähemmistöltä Italiassa.

Unionin pitäisi näyttää esimerkkiä perusoikeuksien kunnioittamisessa, ja juuri siitä syystä komission pitäisi tutkia tilannetta Italiassa ja vaatia, että Italian hallitus lopettaa romanilasten sormenjälkien ottamisen välittömästi.

Tämän vuoksi annoin puoltavan äänenin Euroopan parlamentin päätöslauselmalle romaniväestön ja erityisesti romanilasten sormenjälkien ottamisen lopettamisesta. Tätä asiaa käsitellään suuremmissa puitteissa, jotka koskevat ”Romaniväestön sormenjälkitietokannan luomista Italiassa”.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), kirjallinen. − (DE) Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän koordinaattorina kansalaisvapauksien, oikeuden ja sisäasioiden valiokunnassa haluaisin antaa äänestysselityksen itseni ja ryhmään kuuluvien kollegoideni puolesta. Kaikki ryhmät taistelevat yhdessä rasismia ja kaikenlaista etnistä syrjintää vastaan sekä ihmisoikeuksien puolesta. Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä haluaa kuitenkin, että Italian tapahtumia valotetaan.

Päätöslauselmassa viittaamme lähinnä lehdistössä esitettyihin väitteisiin sekä eri järjestöjen ja yksilöiden antamiin asiakirjoihin ja todistuksiin. Useimmat jäsenet eivät voineet muodostaa käsitystä tilanteesta käyttäen omia lähteitään.

Italian viranomaiset ovat kutsuneet parlamentin edustajia Italiaan selvittämään tilannetta enemmän, ja he ovat myös tarjoutuneet toimittamaan lisätietoa. Asiasta vastaava komission jäsen Jacques Barrot on luvannut esittää informatiivisen raportin heinäkuun loppuun mennessä, ja ryhmämme on odottanut sitä kiinnostuneena. Tarkoituksenamme oli ja on edelleen selvittää ensinnäkin kaikki tosiasiat kunnolla. Tämän vuoksi halusimme siirtää päätöslauselmaa koskevaa äänestystä syyskuun istuntojaksolle. Valitettavasti ehdotuksemme ja sen mukana joukko esitettyjä tarkistuksia hylättiin, minkä vuoksi äänestimme niin kuin äänestimme.

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä katsoo edelleen, että perinpohjainen tutkimus olisi ollut hyödyllisempi kuin tämä päätöslauselma, joka laadittiin kiireellä. Vastustajamme tavoittelivat vain otsikoita ja tekivät kyseessä oleville ihmisille samalla karhunpalveluksen.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitykset: Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Päätöstä olympialaisten avajaisseremoniaan osallistumisesta pitää mielestäni tarkastella kollektiivisesti. Kaikki sosialistiset kollegani eivät välttämättä ole samaa mieltä. Mielestäni ei kuitenkaan ole yhtään hyvää syytä boikotoida seremoniaa tai olympialaisia. Jopa Dalai-lama kannattaa tätä näkemystä.

Samoin ehdotus Dalai-laman kutsumisesta yleisten asioiden neuvostoon kuulostaa järjettömälle kenelle tahansa sellaiselle, joka ei tarkoituksellisesti yritä heikentää Euroopan unionin ja Kiinan suhteita. Kun kyseessä on ammattiyhdistysten kaltaisten ryhmien syrjiminen Kiinassa, voidaan oikeutetusti olla huolissaan. Mutta kritiikki niiden henkilöiden taholta, jotka haluavat leimata Italian romaniyhteisön, on naurettavaa. ”Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?”

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Olen tyytyväinen Kiinan tilannetta koskevan yhteisen päätöslauselman antamiseen. On tärkeää jatkaa Kiinan painostusta ennen kuin olympialaiset alkavat vajaan kuukauden kuluttua.

Emme voi sulkea silmiämme vakavilta ihmisoikeusrikkomuksilta Kiinan itsensä tekemisen lupausten vastaisesti. Euroopan parlamentin täytyy muistuttaa Kiinaa sen tekemistä julkisista lupauksista. On myös tärkeää mainita vähemmistöoikeudet, oikeusperiaate ja edelleen usein langetettavat kuolemanrangaistukset.

Lopuksi toivon, että olisi hyväksytty joitain ankarampia Kiinan vastaisia tarkistuksia; tarkoitan erityisesti vetoomuksia toisinajattelijoiden sekä Hu Jian ja hänen vaimonsa Zeng Jinyanin kaltaisten ihmisoikeustaistelijoiden vapauttamiseksi sekä viittausta Tiibetin tilanteeseen, jonka ratkaisu on vielä kaukana, samoin kuin mielenosoittajille annettuja suhteettomia ja läpinäkymättömiä tuomioita tämän kevään mielenosoitusten jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Pidättäydyin äänestämästä päätöslauselmasta Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja. Päätin tehdä niin, koska parlamentti torjui tarkistukset, jotka herättivät kysymyksiä ihmisoikeuksien noudattamisesta Kiinassa. Tämän takia päätöslauselman sävy ei vastaa sitä, mitä keskustelun alullepanijat ajoivat takaa. Miksi parlamentti ei antanut päätöslauselmaa ennen vuoden 2008 jalkapallon Euroopan mestaruuskisoja? Syy on se, että Itävallassa ja Sveitsissä ei ole ongelmia ihmisoikeuksien noudattamisessa. Näiden ongelmien esiintuominen Kiinalle ei ole kiinanvastainen toimenpide, vaan vain oletus, että sivilisaatiomme luomia vähimmäisnormeja ylläpidetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tarkistuksen 19 puolesta, koska uskon vahvasti, että on suositeltavaa kutsua Dalai-lama yleisten asioiden neuvoston kokoukseen esittämään hänen arvionsa Tiibetin tilanteesta ja selittämään 27 ulkoministerille hänen keskitien lähestymisensä ja näkemyksensä aidosta autonomiasta, jota pitäisi soveltaa kaikkiin tiibetiläisiin Kiinassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. (FI) Äänestin Kiinan tilannetta koskevassa päätöslauselmassa vihreiden muutosesitysten puolesta, sillä nyt Olympialaisten alla Kiinan tilanne on yhä jyrkässä ristiriidassa niiden lupausten ja julkisten sitoumusten kanssa, jotka se aikoinaan antoi ihmisoikeustilan ja Tiibetin aseman parantamiseksi, kuten tarkistuksessa 15 todetaan.

Erityisesti pidän tärkeänä tarkistuksen 16 vaatimusta siitä, että neuvotteluissa Dalai-laman ja Kiinan edustajien välillä on saavutettava konkreettisia tuloksia ennen Olympialaisia. Myös tarkistuksessa 11 ja 12 esitetty huoli Lhasan tapahtumista ovat huomion arvoisia.

Tarkistuksessa 20 esitetty kehotus unionille ja sen jäsenvaltioille ryhtyä toimiin Kiinan suhteen on mitä aiheellisin. En sulkisi pois täyttä Olympia-boikottia. Puhemies Pötteringin ratkaisu oli viisas ja humaani. Emme kerta kaikkiaan voi, arvojemme ja Olympia-aatteen nimissä, sallia sitä, että Kiina jatkaa silmänkääntötempuin Olympia-kulissin rakentamista.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Tapa, jolla Kiina käsitteli lounaisessa Kiinassa tapahtuneen maanjäristyksen jälkimaininkeja, on osoitus kehityksestä, joka maassa on tapahtunut viime vuosina. Maassa on kuitenkin tarvetta ihmisoikeuksien kehittämiseen. Näkyvää kehitystä tilanteessa voi tapahtua vain, jos molemmat osapuolet ryhtyvät rakentavaan keskusteluun toistensa kanssa. Olympialaisia ylistettiin erinomaisena tilaisuutena lisätä keskusteluun painoa ja rohkaista ihmisoikeuksien ja vapauksien kohentamista. Haluaisin sen vuoksi painottaa, että Kiinan täytyy tehostaa ponnistuksiaan vastatakseen julkisesta kansainväliselle olympiakomitealle antamiaan lupauksia ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien parantamisesta. Äänestin päätöksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Kiinan kansantasavallan ja Euroopan unionin välisistä suhteista vastaavan valtuuskunnan jäsenenä toivon, että tänään toimitetun äänestyksen avulla vakuutamme Kiinan viranomaiset noudattamaan omia julkisesti antamiaan ihmisoikeuksia, vähemmistöoikeuksia, demokratiaa ja oikeusperiaatteita koskevia sitoumuksiaan.

Rohkaisen Kiinan viranomaisia toimimaan välittömästi ihmisoikeustilanteen parantamiseksi armahtamalla kaikki vangitut poliittiset vangit ja ihmisoikeuksien puolustajat, mukaan lukien ne, jotka vangittiin Tiibetissä maaliskuussa 2008 tapahtuneiden mielenosoitusten seurauksena.

 
  
  

– Mietintö: Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me Ruotsin sosiaalidemokraatit pidättäydyimme äänestämästä Elmar Brokin mietinnöstä. Haluamme tässä kirjallisessa äänestysselityksessä selventää mielipiteemme Euroopan unionin laajenemisesta tulevaisuudessa.

Meidän mielestämme Kööpenhaminan kriteerit ovat ainoita vaatimuksia, joita voidaan asettaa Euroopan unionin jäsenyydestä neuvottelevalle ehdokasvaltiolle. Kannatamme Euroopan unionin jatkuvaa laajenemista ja pidämme sitä yhtenä erinomaisimmista asioista unionin tulevaisuudelle. Olemme myös sitä mieltä, että neuvottelujen pitäisi jatkua Turkin kanssa ja että Turkkia pitää arvioida samoilla objektiivisilla perusteilla kuin muita ehdokasvaltioita.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, Elmar Brokin mietinnössä alleviivataan toivettamme kehittää suhteitamme itään, ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että mietintö ei ole kovin ilmaisuvoimainen ja että siitä puuttuu selvä suunnitelma Euroopan unionin avautumiselle itään, mitä kovasti toivomme. Odotimme parempaa luonnosta entiseltä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Arvoisa puhemies, ymmärrämme komission vuoden 2007 laajentumisstrategiapaperin monimutkaisuuden ja täsmällisen käyttökelpoisuuden, mutta olemme sitä mieltä, että Irlannin kansanäänestyksen luomassa uudessa kontekstissa vähintään laajentumisstrategian sisäiset ulottuvuudet pitäisi asettaa uusien keskustelujen kohteeksi. Unionin kyky selvitä omien menettelytapojensa tavoitteista ja saavuttaa toimiva alueellinen yhteistyö erityisesti eteläisen Itä-Euroopan maiden kanssa riippuu siitä, millaiseksi yhteisön väliset suhteet muodostuvat.

Haluaisin painottaa, että mikä tahansa sellainen neuvottelumalli, joka esittelee erilaistetun kohtelun toista jäsenvaltiota kohtaan tilanteen synnyttäneistä syistä riippumatta, aiheuttaa ”heikkouksien ketjun”, enkä usko, että sellainen lähestymistapa toisi mitään etuja pitkällä aikavälillä. Tulevaisuuden toimenpiteidemme onnistuminen riippuu siitä, miten osaamme selittää yleisölle laajentumisen suorat vaikutukset ja pitkäaikaiset edut. Voisin jopa väittää, että meidän pitäisi tarkastella Irlannin äänestystä rakentavasta näkökulmasta: äänestys on todiste siitä, että me emme aina ole osanneet olla avoimia kumppaneita pelkille kansalaisille, jotka ovat ennemminkin tehokkaiden poliittisten käytäntöjen kohteita kuin ajatusten ja uraauurtavien aatteiden puolustajia.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Elmar Brokin Euroopan unionin tulevaa laajemisstrategiaa koskevan mietinnön puolesta vahvistaakseni näkemykseni siitä, ettei mikään tuleva laajeneminen ole mahdollinen ilman uutta sopimusta, joka antaa unionille mahdollisuuden työskennellä vähintään 27 jäsenvaltion kanssa asiaankuuluvien taloudellisten puitteiden avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, päättelen laajentumista koskevan Elmar Brokin mietinnön perusteella, että mikä tahansa uusi liittyminen voi onnistua vain, jos asialle ”on olemassa selkeä ja pitkäaikainen yleinen tuki”.

Lause näyttää täysin tekopyhältä, kun se esitetään vain muutama päivä sen jälkeen, kun eurokraatit ovat ylimielisesti reagoineet Irlannin Lissabonin sopimusta koskevan selvään ”ei”-ääneen, joka vain toistaa ranskalaisten ja hollantilaisten ”ei”-äänen vuodelta 2005. Se myös seuraa Ranskan perustuslaissa olevan pakollisen Euroopan unioniin liittymistä koskevan kansanäänestyksen vaihtamista valekansanäänestykseen, joka perustuu ”yleiseen aloitteeseen”, joka itse asiassa riippuu Ranskan parlamentin ja senaatin hyväntahtoisuudesta.

Kieltämättä Elmar Brok ei edes mainitse kansalaisten kuulemista kansanäänestyksellä, sillä hän tietää, että suurin osa eurooppalaisista vastustaa Turkin liittymistä Euroopan unioniin. Jotta hänen kuvaamansa tuki saavutettaisiin, hän yksinkertaisesti ehdottaa, että välinpitämättömänä tai jopa yksinkertaisena pidetylle yleisölle suunnattaisiin vanhaa kunnon propagandaa.

Jos Elmar Brok ja hänen eurooppalaiset ja kansalliset virkaveljensä pelkäävät – tai inhoavat – yleisöä niin paljon, heidän pitäisi ainakin ymmärtää olla hakematta sen hyväksyntää. Eurooppalainen demokratia tukisi sitä varmasti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan Elmar Brokin laatimaa komission vuoden 2007 laajentumisstrategiaa koskevaa mietintöä. Euroopan unionin täytyy jatkossakin osoittaa ulospäin, että se pitää kiinni laajentumista koskevista lupauksistaan, jotka se on antanut aikaisemmin. Tiukkaa ja oikeudenmukaista ehdoissa pitäytymistä pitää todellakin soveltaa kaikkiin hakijoihin ja mahdollisiin hakijoihin, joille teemme näitä lupauksia. Mielestäni mietinnössä käsitellään riittävästi näitä asioita, ja äänestin Elmar Brokin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Päätös on räikeä vääristely siitä todellisuudesta, jonka unionin vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden kansalaiset kokevat. Se esittää unionin syventämisen ja laajentumisen heidän etunaan, kun todellisuus on täysin päinvastainen. Ehdotetut suunnitelmat uudesta laajentumisesta tähtäävät hakijavaltioiden kansalaisten suurempaan hyväksikäyttöön ja manipulaatioon silloin, kun he ovat jo pahassa tilanteessa, sekä kyseisten valtioiden yltyvään ryöstämiseen eurooppalaisen pääoman taholta. Erityisesti laajentumisprosessi läntiselle Balkanille on höystetty kyseisten maiden ihmisten suuren luokan alistamisella ja nöyryyttämisellä. Tyypillinen esimerkki on vaatimus täydestä yhteistyöstä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa – valetuomioistuimen, jonka amerikkalaiset ja eurooppalaiset imperialistiset öykkärit perustivat tutkiakseen sotiensa ja rikostensa uhreja kyseisellä alueella ja jota käytettiin tuhoamaan entinen presidentti Slobodan Milošević. Ihmiset ovat erityisessä vaarassa myös sen takia, että laajentumisprosessi jatkaa turvautumista rajojen muuttumiseen ja Kosovon kaltaisten suojelualueiden luomiseen imperialisteille, mikä johtaa uuteen imperialistisen vihamielisyyden kierteeseen ja törmäyksiin, joka uhreina ovat kyseisen alueen kansalaiset.

Me Kreikan kommunistiseen puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet äänestämme tämän takia päätöslauselmaa vastaan ja vahvistamme näin kantamme imperialistista Euroopan unionia ja sen laajentumista vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit ovat aina olleet ja ovat edelleenkin Euroopan unionin laajentumisen vahvoja kannattajia, sillä sen avulla saadaan laajemmat yhtenäismarkkinat sekä väljempi ja joustavampi kansallisvaltioiden Eurooppa.

Tämä mietintö sisältää kuitenkin näkemyksiä, joita emme voi kannattaa. Emme usko Eurooppaan ”poliittisena integraatioprojektina”. Sen lisäksi olemme eri mieltä 19 kohdan tärkeimpien näkökulmien kanssa. Niissä vaaditaan ”yhteisiin käytäntöihin perustuvaa aluetta” oikeuden, turvallisuuden, siirtolaisuuden, viisumittoman siirtymisen ja koulutuksen aloilla. Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit eivät voi kannattaa näitä näkemyksiä. Olemme myös tyytymättömiä 6 kohtaan, jossa otetaan huomioon ”vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämisen tavoite, yhteisön säännöstön täyden ylläpitämisen ja kehittämisen tavoite sekä perusoikeuksien ja -vapauksien, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, puolustamisen tavoite”.

Huolemme mietinnön näistä ja muista näkökohdista ei missään nimessä pienennä kannatustamme Euroopan unionin laajentumiselle, mikäli hakijavaltiot täyttävät Kööpenhaminan kriteerit.

Edellä mainituista syistä johtuen olemme päättäneet äänestää mietintöä vastaan.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: Zimbabwen tilanne (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, on hyvä, että Eurooppa päästää äänensä kuuluville tässä Afrikan osassa, joka on jälleen kerran vaarassa muuttua pahanlaatuisen konfliktin näyttämöksi sen presidentinvaalikampanjafarssin jälkeen, jota todistimme muutama päivä sitten.

G8-valtiot ovat myös ottaneet erittäin selkeä kannan, ei pakotteiden esittämisen muodossa, joka olisi vahingoittanut erityisesti siviiliväestöä, vaan ”taloudellisin keinoin”, jotka kohdistuvat erityisesti yrityksiin, pankkeihin ja hallintojärjestelmän henkilöihin, jotka ovat olleet vallassa vuodesta 1980 lähtien. Syntynyttä tilannetta ei voida hyväksyä, sillä vaalit järjestetään epäasiallisissa olosuhteissa ja keskellä järjestelmällistä väkivaltaa. Toivon myös, että yhteisömme diplomatialla ryhdytään kannattamaan Afrikan unionin ehdotusta kansallisen yhtenäisyyden hallituksen perustamisesta tämän vaikean kriisin ratkaisemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, kannatin tämänpäiväistä päätöslauselmaa, sillä uskon, että meidän täytyy olla ankaria Zimbabwen väkivaltaa kohtaan, lisätä pakotteita ja vaatia sen hyväksymistä, että Mugaben hallituksen täytyy vetäytyä. Poliittiseen oppositioon kohdistettu valtion rahoittama väkivaltakampanja on sulkenut pois mahdollisuuden järjestää presidentinvaaleissa vapaa toinen kierros.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjallinen. – (FR) Kuten kaikki ihmiset maailmassa, zimbabwelaiset haluavat rauhaa, demokratiaa ja vaurautta.

Robert Mugaben hallinnon alla heillä ei ole mitään edellä mainituista. Maan aikaisempi vapauttaja on nyt sen kiduttaja. Tänään parlamentti lähettää selkeän viestin: se ei enää halua Mugabea ja hänen hallintoaan. Zimbabwen kansa on päättänyt siitä. Euroopan unionin täytyy auttaa kaikella voimallaan zimbabwelaisia ja afrikkalaisia löytämään ratkaisu kriisiin.

Väkivaltaisuuksien lopettaminen on etusijalla. Vain kaikille Zimbabwen yhteiskunnan jäsenille avoimen keskustelun avulla voidaan luoda siirtymähallitus, jonka selvänä tehtävänä on järjestää vapaat ja avoimet vaalit, joita kansainvälinen yhteisö valvoo.

Robert Mugabe ei kuitenkaan tule neuvottelupöytään, ellei häntä pakoteta siihen. Tämän takia meidän pitää voimistaa pakotteitamme hallitusta vastaan.

Lopuksi meidän täytyy nyt suunnitella tulevaisuuden Zimbabwen jälleenrakentaminen: kannatan komission ehdotusta 250 miljoonan euron hätärahoituksen myöntämisestä heti, kun Zimbabwella on laillinen ja uskottava hallitus.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Annoin äänestyksessä puoltavan ääneni Zimbabwen tilannetta koskevalle Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitykselle, jolla tuomitaan Mugaben hallinto.

Hallituksen väkivaltakampanjaa oppositiota vastaan, ihmisoikeuksien perättäisiä loukkauksia tai demokraattisten periaatteiden halveksuntaa ei voida hyväksyä. Sivistyneen maailman pitää ilman epäröintiä tuomita Zimbabwen tapahtumat. Poliittinen ahdistelu, tarpeeton väkivalta, nälänhätä, kärsimykset ja monien kansalaisten kuolemat ovat Mugaben viimeisimpiä ”töitä”, joiden pitää siirtyä historian kirjoihin. Zimbabwen kansa ansaitsee paljon parempaa. Uskon, että kansainvälisen yhteisön toiminta on ratkaisevan tärkeää tämänhetkisen humanitaarisen kriisin selvittämisessä. Euroopan unionin täytyy näyttää esimerkkiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Äänestin Zimbabwea koskevan päätöslauselman puolesta. Robert Mugaben toiminta on anteeksiantamatonta. En kutsu häntä presidentiksi, koska sitä, mitä Zimbabwessa juuri tapahtui, ei voida kutsua vaaleiksi. Olen samaa mieltä erään namibialaisen poliitikon kanssa, joka totesi, että niiden perinteisten tautien rinnalla, joiden kanssa Afrikan täytyy kamppailla – malaria, tuberkuloosi ja AIDS – tämän hetken vaarallisin sairaus, jota vastaan pitää taistella äärimmäisen kiireesti, on mugabeismi. Mugabesta on tullut oman kansansa vihollinen. On äärimmäisen turhauttavaa, kun aika muuttaa oman kansansa vapauden ja itsenäisyyden puolesta taistelleen miehen pahaksi itsevaltiaaksi. Toivon, että afrikkalaiset avaavat silmänsä ja ymmärtävät, että Mugaben kaltaiset ihmiset ovat pahaksi koko Afrikalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. (FI) Arvoisa puhemies, äänestin Zimbabwen tilannetta koskevan päätöslauselman puolesta siitä syystä, että 27. heinäkuuta Mugaben hirmuhallinto pilkkasi jälleen kerran avoimesti kansainvälisen yhteisön arvoja, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa. On kiistatonta, että Zimbabwen presidentinvaalit olivat laittomat, ja maan oppositioon kohdistuneet väkivaltaisuudet, murhat, pidätykset ja ahdistelu ovat erityisen julma osa tätä oikeudettomuutta.

Kuten päätöslauselmassa todetaan, Zimbabwe tarvitsee kipeästi kansainvälisen yhteisön ja Afrikan eri osapuolten yhteistä välitysprosessia. Vuoropuhelun osapuolet on koottava Zimbabwessa laajasti – pysyviä tuloksia saataneen aikaan vain, jos koko kansalaisyhteiskunta ja sen laajat demokraattiset voimat ovat mukana. Zimbabwen kansalla on syvä kaipuu demokratiaan.

Zimbabwen tilanne on koko kansainvälisen yhteisön ja Afrikan valtioyhteisön asia, ja on ehdottomasti pidättäydyttävä tunnustamasta Mugaben hirmuhallintoa. Kyseisessä asiassa Kiina ja Libya eivät valitettavasti ole jakaneet kansainvälisen yhteisön käsitystä.

Euroopan unionin on tuettava ja kannustettava niitä Afrikan valtioita, jotka pyrkivät boikotoimaan Zimbabwea afrikkalaisissa yhteyksissä. Vastaavasti Etelä-Afrikan poliittinen ja taloudellinen tuki Mugaben hallitukselle sekä zimbabwelaispakolaisten karkottaminen Etelä-Afrikasta sotivat yhteisiä arvojamme vastaan. Tahdoin antaa tukeni päätöslauselmassa myös käsitykselle, että kyseisellä ristiriidalla saattaa ja pitäisi olla kielteisiä vaikutuksia EU:n ja Etelä-Afrikan suhteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallisesti. − (EN) Äänestin tämänpäiväisen päätöslauselman puolesta ja toivon, että neuvosto noudattaa sitä sinnikkäin toimenpitein. Toivon myös, että afrikkalaisissa johtajissa näkemämme muuttuvat asenteet tarkoittavat myös, että meidän ei tarvitse kärsiä siitä nöyryyttävästä näystä, että Robert Mugabe osallistuu kansainvälisiin kokouksiin Euroopan unionin alueella. Mugaben tämänhetkinen valta on ansaittu hänen kansansa veren ja kärsimysten kautta. Meidän hallitustemme ei pitäisi pahentaa tilannetta palauttamalla ihmisiä väkisin Zimbabween. He eivät voi olla vain fyysisessä vaarassa, vaan he saattavat myös lisätä tilanteen epävakaisuutta ja lisätä paineita pienentyville voimavaroille. Antamalla näille ihmisille laillisen siirtolaisstatuksen ja antamalla heille oikeuden työskennellä olisimme toteuttaneet yhden taatusti myönteisen toimenpiteen, jonka hallituksemme voivat tarjota: se tarkoittaisi myös, että kun paluu on mahdollista, ihmiset menevät takaisin aktiivisen osaamisen ja mahdollisten taloudellisten resurssien kanssa, mikä helpottaa ruohonjuuritason kehitystä. Hallitusten pitäisi todellakin soveltaa kyseistä politiikkaa niihin, jotka eivät voi palata toisiin konfliktien kanssa kamppaileviin valtoihin. Zimbabwen kansa tarvitsee kaiken mahdollisen tukemme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Zimbabwen tilanteesta on syytä huolestua. Tuomitsen kollegoideni tavoin Zanu-PF -puolueen käytöksen koko vaalien ajan ja painottaisin myös, että 27. kesäkuuta järjestettyjä vaaleja ei voida pitää laillisina. On järjestettävä uudet demokraattisia sääntöjä kunnioittavat vaalit. Esitys maan siirtymähallintoa koskevan sopimuksen saavuttamisesta kannattaa tutkia mahdollisuutena päästä eroon tämänhetkisestä demokraattisesta umpikujasta, jossa Zimbabwe nyt on. Äänestin päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Tuomitsen Zimbabwen tilanteen ja vaadin kaikkia parlamentin jäseniä, komissiota, neuvostoa ja kansallisia hallituksia tuomitsemaan Mugaben ja etsimään keinoa kriisin ratkaisemiseen. Kannatan G8-valtioiden lausuntoa, jossa ne kieltäytyvät hyväksymästä minkään sellaisen hallituksen laillisuutta, joka ei edusta Zimbabwen kansan tahtoa.

 
  
  

– Mietintö: von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjallinen. – (FR) Äänestin saksalaisen kollegani Karl von Wogaun valiokunta-aloitteisen avaruutta ja turvallisuutta koskevan mietinnön puolesta. On tullut aika yhteiselle aloitteella puolustaa Euroopan etuja avaruudessa. Päivä päivältä on käynyt yhä selvemmäksi, että tarvitsemme avaruusresursseja, jotta Euroopan unionin poliittiset ja diplomaattisen toimenpiteet voivat perustua itsenäiseen, luotettavaan ja täydelliseen tietoon, joka tukee unionin konfliktienehkäisyyn liittyvää politiikkaa, kriisinjohto-operaatioita ja maailmanlaajuista turvallisuutta (erityisesti joukkotuhoaseiden räjähdysmäistä kasvua ja niiden kuljetustapoja koskevaa tarkkailua), kansainvälisten sopimusten kunnioittamisen vahvistamista, monikansallisen kevytaseiden ja pienten aseiden salakuljetuksen tarkkailua, Euroopan unionin rajojen ja tärkeän infrastruktuurin suojelua sekä siviilien suojelua luonnollisissa ja ihmisten aiheuttamissa tuhoissa ja kriiseissä. Tässä suhteessa Galileo on Euroopan unionin kulmakivi sen avaruuteen liittyvässä roolissa. Tämän lähestymistavan pitäisi kulkea käsi kädessä Euroopan puolustuksen kanssa eurooppalaisen puolustusteollisuuden ja erityisesti avaruusalan tukemana.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan unionin täytyy kehittää avaruuteen liittyviä voimavarojaan. Vastustamme avaruuden aseistamista, mutta tunnustamme, että koskaYhdysvallat kieltäytyy työskentelemästä läheisessä yhteistyössä unionin kanssa satelliittien yhteiseksi käyttämiseksi rauhan ja sodan aikana, meillä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin yrittää hyödyntää omaa järjestelmäämme Euroopassa.

Euroopan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspotentiaalin kehittäminen vaatii avaruuden ulottuvuutta. Karl von Wogau – turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan puheenjohtaja – on tehnyt parlamentille ja Euroopalle palveluksen mietinnöllä, jota meidän pitäisi seuraavaksi tutkia tarkemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olisi vaikeaa tehdä asia enää selvemmäksi.

Valiokunta-aloitteisessa mietinnössään avaruudesta ja turvallisuudesta suurin osa Euroopan parlamentista torjui ehdotuksemme, jossa:

- painotettiin, että avaruuden käytön pitää palvella ainoastaan ei-sotilaallisia tarkoituksia torjuen kaikki suorat tai välilliset sotilaalliset käyttötarkoitukset;

- ja alleviivattiin, että Galileo on yksinomaan ei-sotilaallinen projekti.

Samalla kertaa enemmistö hyväksyi muiden vaarallisten toimenpiteiden muassa:

- Galileon tarpeellisuuden autonomisissa ETPP-operaatioissa ja yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (YUTP)

- yhteisen konseptin kehittämisen maapallon tilaa koskevalle tiedustelupolitiikalle luoden olosuhteet Euroopan unionin satelliittikeskuksen osallistumiselle kaikkien sellaisten ETPP-operaatioiden suunnitteluun, jotka vaativat avaruudesta käsin tapahtuvaa tarkkailua ja tiedustelua;

- sen, että Euroopan unioni tutkii mahdollisuudet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan taloudelliselle tukemiselle Euroopan unionin talousarviosta, jotta voidaan koota riittävästi varoja ETPP-operaatioiden lisääntyvien tarpeiden tukemiseen;

- mahdollisuuden rahoittaa ETPP-operaatioita tukevia Euroopan satelliittitietoliikennejärjestelmiä tulevaisuudessa Euroopan unionin talousarviosta.

Toisin sanoen Galileo-projektin sotilaallistamisen ja yhteisön talousarvion lisääntyvän käytön sotilaalliseen tarkoitukseen. Tämän takia äänestämme vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestin mietintöä vastaan, koska uskon, että avaruutta pitäisi käyttää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Mietinnössä mentiin liian pitkälle.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. Olen yleisesti tyytyväinen Karl von Wogaun mietintöön avaruuden turvallisuudesta. Kannatan esittelijän vaatimusta siitä, että avaruutta ei saisi aseistaa. Vapaaehtoisten avaruuden turvallisuutta lisäävien välineiden kehittäminen on myönteinen askel vastuullisen avaruuspolitiikan varmistamisessa. Yhteisön talousarviot, joista ETPP rahoitetaan, ovat tällä hetkellä hallitusten välisiä; tämän takia katson, että olisi sopimatonta päättää sellaisesta menosta tässä mietinnössä. Antamallani äänellä olen heijastellut näitä näkemyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Avaruuden käyttö on tärkeää Euroopan unionin imperialististen väliintulojen tehokkuudelle. Se on johtopäätös, joka voidaan tehdä avaruutta ja EU:n turvallisuutta koskevasta Euroopan parlamentin mietinnöstä. Mietinnössä painotetaan tarvetta käyttää avaruutta ”Euroopan unionin jäsenvaltioiden” kehittämiselle YK:n, NATOn ja muiden samankaltaisten organisaatioiden alaisuudessa. Siinä peräänkuulutetaan EGNOS- ja Galileo-ohjelmien nopeaa kehittämistä, Euroopan unionin satelliittikeskuksen täyttä kehittämistä ja Euroopan avaruusjärjestön kautta tapahtuvaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden satelliittitietoliikennejärjestelmien koordinointia vakoilu- ja tarkkailu-tarkoituksiin ”itsenäisen, luotettavan ja täydellisen tiedon toimittamiseksi menettelytavoista, jotka koskevat unionin konfliktintorjuntapolitiikkaa, kriisinhallintaoperaatioita…”.

Euroopan unionin talousarviosta osoitetaan jo nyt astronomiset 5,25 miljardia euroa tähän tarkoitukseen kaudella 2007–2013. Tämä tosiasia sekä päätös Galileo-ohjelman nopeuttamisesta osoittavat, että Euroopan unioni aikoo integroida avaruuden käytön niihin strategisiin resursseihin ja voimavaroihin, joilla edistetään yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa – toisin sanoen Euroopan unionin maailmanlaajuisia imperialistisia väliintuloja koskevia mekanismeja.

Tämän kaiken perusteella mietinnössä esitetty vetoomus avaruuden ”ei-sotilaallistamisesta” – tyypillinen osoitus imperialististen poliittisten äänitorvien pöyristyttävästä kaksinaamaisuudesta – on äärimmäistä tekopyhyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin työväenpuolue pitää parlamentin mietintöä hyvänä, ja erityisesti me kannatamme Euroopan unionin käytännesääntöjen kehittämistä avaruudessa tapahtuvia toimenpiteitä varten sekä vapaaehtoisten avaruusturvallisuutta mahdollisesti edistävien välineiden kehittämistä.

Haluamme kuitenkin välttää tekemästä etukäteen päätöksiä Euroopan unionin talousarviosta tulevaisuudessa; ETPP-toimenpiteet rahoitetaan yhteisön talousarvioista, jotka ovat tällä hetkellä hallitusten välisiä. Tämän vuoksi äänestimme niitä kahta tarkistusta vastaan, joissa tätä ehdotettiin avaruuteen liittyvien ETPP-toimenpiteiden osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (FR) Äänestysselitykset päättyvät.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö