Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2614(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0348/2008

Debatten :

PV 10/07/2008 - 4

Stemmingen :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0361

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 juli 2008 - Straatsburg Uitgave PB

6. Stemverklaringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde zijn de stemverklaringen.

 
  
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
  

– Verslag: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, we hadden niet lang nodig om weer over te gaan tot de orde van de dag. In de aanloop naar het Ierse referendum kwam er geen einde aan de stroom met verslagen waarin werd gezegd dat het verslag pas kon worden gepubliceerd nadat de Ieren hadden gestemd. Zodra de stemmen veilig waren geteld, gingen we weer verder met onze agenda van harmonisatiebeleid, met name op het gebied van militarisatie en justitie en binnenlandse zaken.

De laatste keer dat we als Parlement in deze vergaderzaal samenkwamen, zei spreker na spreker dat de Ierse uitslag gerespecteerd moest worden, “maar...”. We weten nu wat dat “maar” betekende. Dat “maar” betekende dat we de uitslag moeten negeren en gewoon door moeten gaan met het harmonisatieproces op het gebied van strafrecht, burgerlijk recht, immigratie, asiel en de andere gebieden die onder binnenlandse zaken vallen. We doen niet eens meer alsof we de mening van de mensen respecteren. We zijn terug in onze eigen kleine wereld waarin we doen alsof de kiezers niet bestaan, en we gaan gewoon door met de dingen waarmee we toch al bezig waren.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, vanwege de zwaardere veiligheidsmaatregelen die vandaag in Straatsburg zijn getroffen een hoogst uitzonderlijke situatie die tijdens een plenaire vergadering nog nooit eerder is voorgekomen kon ik niet aanwezig zijn bij het eerste deel van de stemming. Ik wil daarom graag mijn excuses laten vastleggen voor het feit dat ik afwezig was tijdens de hoofdelijke stemming. De auto die me naar het Europees Parlement had moeten brengen, was ruim een half uur te laat en ik wil u verzoeken dit excuus op te nemen in het verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Mijnheer Rogalski, we hebben het hier aan het begin over gehad. Natuurlijk wordt het door de vingers gezien dat mensen in de loop van de vergadering arriveren.

 
  
  

– Voorstel voor een verordening: Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik weet zeker dat er veel mensen geïnteresseerd zullen zijn in wat ik ga zeggen.

Ik wil het echt hebben over het idee dat we in de visserijsector keer op keer van de ene crisis naar de andere gaan, zonder dat er wordt geprobeerd het fundamentele probleem aan te pakken. En het fundamentele probleem met de visserijsector is eigenlijk het gemeenschappelijke visserijbeleid, een beleid dat is gebaseerd op een centrale planning in Sovjet-stijl waarbij quota aan verschillende lidstaten worden toegewezen.

De tijd is nu toch zeker gekomen om ons te ontdoen van dit stukje communistische centrale planning en over te gaan naar een situatie waarin we gebruikmaken van oplossingen die zijn gebaseerd op eigendomsrechten.

Laten we eens kijken naar een aantal van de succesvolste oplossingen voor het in stand houden van visbestanden. In Nieuw-Zeeland en IJsland, bijvoorbeeld, zijn de oplossingen gebaseerd op eigendomsrechten en overdraagbare eigendomsrechten.

Het wordt tijd dat de EU niet langer een centrale planning gebruikt en zo een “EUSSR” wordt. Laten we overgaan naar een vrije markteconomie.

 
  
  

– Ontwerpresoluties: Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) De wijze waarop dit Parlement de voorbije dagen tekeer is gegaan tegen een volstrekt redelijke beslissing van de Italiaanse regering is symptomatisch voor de verstikkende sfeer van linkse politieke correctheid in deze instelling. Ik kan u echter verzekeren dat de grote meerderheid van de bevolking van de Europese landen absoluut het omgekeerde denkt van dat waarvoor de meerderheid in het Parlement blijkbaar stemt. Dat de Italiaanse regering een vingerafdrukkensysteem opzet om alvast een aanzet te geven tot het aanpakken van de enorme problemen die het gevolg zijn van de massale immigratie van de Roma in het land, wordt absoluut gesteund door een grote meerderheid van het volk.

De Europese bemoeizucht in dit dossier is trouwens onaanvaardbaar. Het verbaast mij dat de Europese Unie zelf voor de Roma niet haar luxueuze gebouwen en voor de Romakinderen niet haar privéscholen openstelt. De veel geprezen zogenaamde mensenrechten houden blijkbaar op aan de grenzen van de privilegedomeinen van de eurocratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik realiseer me dat de Commissie burgerlijke vrijheden van dit Parlement bijna de laatste plaats is waar je verwacht dat er wordt opgekomen voor burgerlijke vrijheden. We zagen het begin van een nogal zorgelijke intolerante trek in die commissie toen er bezwaar werd gemaakt tegen de kandidaatstelling van de heer Buttiglione voor die commissie. Daarna werden onder het mom van antiterrorismemaatregelen de meest draconische wetten doorgedrukt.

Ik kan de opmerking van de leider van de Liberaal-democraten, Graham Watson, niet vergeten toen hij zei dat sinds Jacques Delors niemand meer zo veel had gedaan voor het proces van Europese integratie als Osama bin Laden! En in de stemming die we zojuist hebben gehad, zien we een nogal bizarre weigering om zelfs de feiten van de zaak in overweging te nemen.

Ik weet niet of de Italiaanse regering gelijk heeft wanneer ze beweert dat er onnauwkeurigheden in dit verslag staan. Mijn eigen gevoelens zijn hier liberaal over. Ik vind het idee van databases niet prettig, en hetzelfde geldt voor het idee van het nemen van vingerafdrukken. Maar omwille van normale welgemanierdheid en normaal fatsoen hadden we toch de regering moeten toestaan een groep uit dit Parlement uit te nodigen, zodat deze groep de feiten kon beoordelen voordat er werd gestemd. Het doordrukken van de stemming voordat er zelfs is geluisterd naar alle feiten bevestigt dat, net als de Commissie werkgelegenheid de laatste plaats is waar er wordt opgekomen voor de werkgelegenheid en net als de Commissie visserij de laatste plaats is waar er wordt opgekomen voor de visserij...

(De spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, namens de delegatie van de Oostenrijkse Volkspartij, wil ik graag zeggen dat we het er natuurlijk allemaal over eens zijn dat we alle nodige maatregelen moeten treffen om de moeilijke situatie van de Roma te verbeteren, niet alleen in Italië maar ook elders. We moeten deze kwestie verstandig afhandelen. We zijn echter van mening dat we in de huidige situatie niet beschikken over alle feiten en we daarom geen resolutie moeten aannemen, omdat we op deze manier vooruitlopen op de feiten.

 
  
  

– Ontwerpresoluties: Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Ik heb mij onthouden bij de stemming over de ontwerpresolutie over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen, omdat er niet kon worden gestemd over de amendementen waarin werd gevraagd om de vrijlating van politieke gevangenen, en dan met name van de kandidaat voor de Sacharov-prijs. Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruikmaken om opnieuw uw aandacht te vestigen op het belang van de vrijheid van meningsuiting. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor het democratiseringsproces in China.

Persvrijheid is erg belangrijk omdat de onafhankelijke media zonder censuur informatie geven over de mensenrechtensituatie in China. Het is daarom essentieel dat onafhankelijke televisiestations, zoals NTDTV, uitzendingen kunnen verzorgen. Dit satelliettelevisiestation zendt vierentwintig uur per dag uit in het Chinees en in het Engels, via satellieten in Azië, Europa, Australië en Noord-Amerika. Het Franse bedrijf Eutelsat, dat de satellietuitzendingen van NTDTV mogelijk maakt, stopte op 16 juni 2008 plotseling met de televisie-uitzendingen in Azië. Het was duidelijk dat dit onder druk van de Chinese communistische partij gebeurde.

Als we succes willen boeken moeten we de woorden in de resolutie steunen met acties. We verzoeken het leiderschap van het Europees Parlement om aan te dringen op de hervattingen van de televisie-uitzendingen in Azië.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, dit Huis heeft een sterke mensenrechtentraditie, waarop we trots kunnen zijn. Dit is niet in de laatste plaats ook van toepassing op ons beleid inzake China en Tibet. Daarom vind ik het des te spijtiger dat onze resolutie van vandaag dit op geen enkele manier laat zien. Dit Huis heeft op een historisch moment niet de kracht gehad om in de aanloop naar de Olympische Spelen in China de zaken aan de kaak te stellen die het aan de kaak had moeten stellen.

Ik wil daarom het volgende duidelijk stellen. Onze Voorzitter, de heer Pöttering, heeft in de afgelopen maanden onze mensenrechtenbeginselen ondubbelzinnig uitgedragen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft hetzelfde op duidelijke en indrukwekkende wijze gedaan. Ik wil daarom dit Huis oproepen om de duidelijke verklaringen van het beleid inzake China en Tibet van de afgelopen jaren en decennia weer te omarmen en deze resolutie als een moment van zwakte voor het zomerreces te beschouwen.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Ik wil graag wat zeggen over het document en over China. Ik heb voor het document gestemd, maar tot mijn spijt zijn veel belangrijke amendementen verworpen. Vandaag hebben we gezegd dat de situatie in Tibet normaal is. Dit is niet waar. We hebben geweigerd de geestelijk leider van Tibet uit te nodigen voor de Raad Algemene zaken en dit was een heel verkeerd besluit. We konden zelfs niet stemmen tegen degenen die Falun Gong beoefenen. Ik vind dit heel spijtig en ben van mening dat deze kwesties zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat ik en veel mensen in mijn fractie in de war zijn gebracht door de stemlijst, omdat we naar aanleiding van de voorstellen op deze lijst voor een aantal absurde standpunten hebben gestemd. De dalai lama uitnodigen – nee, daar hebben we tegengestemd. De situatie in Tibet is niet normaal – nee, we gestemd dat deze normaal is. Velen van ons zijn in de war. Natuurlijk heb ik geprobeerd de situatie te corrigeren, maar de informatie was onjuist weergegeven en onze lijst was uiterst incorrect.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik geloof niet dat de heer Landsbergis de resolutie die we met een tweederde meerderheid hebben aangenomen, daadwerkelijk heeft gelezen. Als hij dat had gedaan, zou hij weten dat we de onhoudbare situatie in Tibet vier keer noemen en de Chinese regering verzoeken om de mensenrechten en culturele rechten in Tibet te respecteren. Mijnheer Landsbergis, u moet geen onwaarheden vertellen. Een groot deel van ons, ofwel de meerderheid van dit Parlement, heeft het opgenomen voor de mensenrechten en voor de culturele autonomie van Tibet.

 
  
  

– Verslag: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag mijn redenen uiteenzetten waarom ik tegen dit verslag heb gestemd. Ik ben van mening dat dit verslag eigenlijk – en dit zeg ik met diepe overtuiging – een van de controversieelste documenten is die het Parlement onlangs heeft aangenomen. Ik ben ervan overtuigd dat het ontbreken van een duidelijk plan over hoe de EU zich gaat openstellen voor het oosten, vooral in de context van een mogelijke toekomstige toetreding van Oekraïne, een hele goede reden is om tegen het verslag te stemmen. Ik zal het maar niet hebben over het feit dat het voorlopige concept van dit verslag compleet knoeiwerk was.

Ten slotte heb ik nog een opmerking voor u, mevrouw de Voorzitter. U hebt twee mensen het woord laten nemen, waarvan niet was vastgelegd dat ze het woord konden nemen. Houdt u zich alstublieft aan de procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - De Voorzitter kan naar eigen goeddunken aan iedereen het woord geven. Ik wilde het woord geven aan leden die feitelijk niet-ingeschrevenen zijn, maar het is mijn goed recht om dat te doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Een van de redenen waarom ik tegen het door amendementen verwaterde verslag-Brok heb gestemd, is de aanbeveling van een zogenaamd communicatiebeleid dat in werkelijkheid zal neerkomen op nog meer EU-propaganda.

Het is symptomatisch voor hetgeen fundamenteel verkeerd loopt in de Europese Unie. In plaats van rekening te houden met de mening van de kiezers gaat men proberen de houding van de kiezers zelf te veranderen via propaganda. Welnu, het referendum in Ierland heeft nog eens aangetoond dat die vorm van social engineering een tegenovergesteld effect sorteert. Men kan daar dus beter mee ophouden en respect opbrengen voor de mening en de verzuchtingen van de Europeanen in plaats van exact het tegenovergestelde te doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik heb voor het Brok-verslag gestemd, omdat ik van mening ben dat het een belangrijke stap in de goede richting is. Ik ben ook een voorstander van het communicatiebeleid waar in het verslag om wordt gevraagd. Bij communicatie horen echter ook eerlijkheid en duidelijkheid. Het wordt tijd dat we eindelijk duidelijk zeggen dat Kroatië nog dit decennium tot de EU kan en moet toetreden. De landen in het zuidoosten van Europa hebben beslist uitzicht op EU-toetreding in het volgende decennium. Maar als we eerlijk en duidelijk zijn, moeten we ook zeggen dat de EU ondermijnd zal worden als we doorgaan met de toetreding van Turkije tot de EU. We moeten daarom eerlijk zijn tegen onze partner Turkije en eindelijk zeggen dat we andere manieren van samenwerking moeten vinden. Hoewel het Brok-verslag dit niet met zoveel woorden zegt, is dit wel de logische conclusie die op basis van de juiste inhoud kan worden getrokken.

 
  
  

– Ontwerpresolutie: Situatie in Zimbabwe (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik ben een van de auteurs van dit verslag. Ik wil zeggen dat de situatie in Zimbabwe net “Het oneindige verhaal” is. Het Europees Parlement laat opnieuw haar mening horen over dit onderwerp en ik ben blij dat we politieke verdeeldheid te boven zijn gekomen en ons zo sterk en stellig uitspreken tegen de schandalige situatie in dat land. Daarom heb ik voor dit verslag gestemd, dat ik tenslotte heb helpen opstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik ben erg blij dat ik het kan hebben over deze ontwerpresolutie omdat ik voor heb gestemd, net als veel collega’s in dit Huis.

Ik heb echter een verzoek aan parlementariërs en politici in heel Europa. Laten we ervoor zorgen dat het niet alleen mooie woorden zijn die alleen dienen om ons geweten te sussen. Laten we kijken naar acties, niet naar woorden. Ik heb het natuurlijk over de top in Lissabon, waar we Mugabe ondanks de sancties voor hebben uitgenodigd.

Ik heb het natuurlijk over de top in Rome over de voedselcrisis en voedselzekerheid. We nodigden Robert Mugabe en zijn trawanten uit, zodat zij konden winkelen in de meest luxueuze winkels van Europa terwijl zijn volk van de honger omkwam.

De tijd voor mooie woorden is voorbij. Het is prima dat we ons goed voelen over wat we hebben gezegd, maar nu moeten we die woorden omzetten in actie. We moeten deze sancties opleggen aan het regime van Mugabe. Laten we niet langer hypocriet zijn, en dan heb ik het vooral tegen mijn Portugese en Italiaanse vrienden.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik heb voor deze resolutie gestemd. Net als de heer Kamall heb ik de afgelopen jaren een toenemend aantal brieven over de situatie in Zimbabwe ontvangen.

De mensen die ik in de East Midlands van het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordig, kunnen eenvoudigweg niet begrijpen hoe het kan dat we hier altijd van die sterke bewoordingen gebruiken als het gaat om Zimbabwe, maar dat we de heer Mugabe wel Europa binnenlaten om het brood te breken met onze leiders. Dit is echt verkeerd en uiterst hypocriet. Het vermindert de waarde van deze instelling en vele andere instellingen. Ik hoop derhalve dat we hier in de toekomst iets aan kunnen doen, en dat we ons ontdoen van deze verschrikkelijke man zodat democratie kan zegevieren in Zimbabwe.

 
  
  

– Verslag: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, ten eerste wil ik mijn excuses aanbieden aan al mijn collega’s in dit Huis voor het oponthoud dat ik de volgende spreker bezorg. Ik ben zijn naam vergeten, maar ik hoop ook dat hij zal gaan staan als hij het woord heeft en dit Huis zijn respect betoont.

Er was ons beloofd dat Galileo geen overbodige luxe zou zijn, maar dat er werd gezocht naar een functie voor deze satelliet. Als je kijkt naar alle andere satellietsystemen, zoals de Chinese en Russische satellietsystemen en het Amerikaanse GPS-systeem, dan vragen mensen zich af waarom wij Galileo nodig hebben. Als je kijkt naar dit systeem, dat een overbodige luxe in de lucht is, is het duidelijk dat we aan het zoeken zijn naar meer en meer functies hiervoor.

Nu zijn we op zoek naar een militaire dimensie. Waarom hebben we deze militaire dimensie nodig? Het is duidelijk dat we deze niet nodig hebben. Dit is louter gebaseerd op jaloezie op de Amerikanen en het feit dat wij met hen mee willen kunnen doen. Laten we ophouden met deze complete onzin en het geld van de belastingbetalers besparen, het aan hen teruggeven en ons vertrouwen stellen in technologie die veel beter is.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik ben van mening dat de manier waarop we dit doen niet in overeenkomst is met de goede reputatie van dit Huis. Het is onacceptabel dat het hele Parlement aan het kletsen is wanneer er sprekers opstaan die het woord willen nemen. Ik doe dan ook een dringend beroep op u om het Parlement stil te houden en ervoor te zorgen dat degenen die niet luisteren, de zaal verlaten.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Mevrouw Klamt, ik ben het helemaal met u eens maar zoals u weet, vragen we iedere keer hetzelfde en hebben we iedere keer dezelfde problemen.

 
  
  

Schriftelijke stemverklaringen

 
  
  

– Verslag: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), schriftelijk. – (FR) Op basis van het verslag van mijn Britse medelid mevrouw Ludford heb ik in eerste lezing van de medebeslissingsprocedure gestemd voor de wetgevingsresolutie tot wijziging van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen. Dit voorstel is erop gericht de benodigde rechtsgrondslag te creëren voor de lidstaten zodat zij de verplichte biometrische identificatiemiddelen, de gezichtsopname en de tien vingerafdrukken, van visumaanvragers kunnen identificeren. Tevens wil dit voorstel een juridisch raamwerk opzetten voor de organisatie van de lidstaatconsulaten zodat het visuminformatiesysteem (VIS) kan worden doorgevoerd en dat er op hetzelfde moment gemeenschappelijke aanvraagcentra kunnen worden opgezet. Hierdoor hoeven niet alle lidstaten hun consulaten te voorzien van de benodigde apparatuur voor het verzamelen van biometrische gegevens. Ik steun de meeste amendementen, met name de amendementen waarin wordt voorgesteld dat de ene lidstaat de andere mag vertegenwoordigen, dat er veiligheidsmaatregelen ten aanzien van externe serviceproviders moeten komen, en dat er voorlichtingscampagnes moeten worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) De doelstellingen voor dit voorstel voor een verordening zijn de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen met betrekking tot de invoering op EU-niveau van biometrische identificatiemiddelen in het visuminformatiesysteem (VIS). Er worden ten eerste bepalingen voorgesteld voor de verplichtstelling van het opslaan van biometrische gegevens in het visuminformatiesysteem en voor normen om dit te doen. Ten tweede worden er bepalingen voorgesteld ten aanzien van de organisatie en inontvangstneming van visumaanvragen.

Dit voorstel, dat deel uitmaakt van de communautarisering van het grensbeheer (in het Schengen-gebied), zal ervoor zorgen dat er “biometrische identificatiemiddelen” (foto’s en vingerafdrukken) van visumaanvragers worden verzameld. Deze maatregel is op zijn minst twijfelachtig en er zijn veel onbeantwoorde vragen. Het gaat dan met name om de effectiviteit van deze maatregel, de bescherming van persoonlijke gegevens, de doelstellingen en criteria voor het verzamelen van gegevens, de normen die van toepassing zijn op de inhoud van VIS-archieven, toegangsrechten (met name in het kader van overeenkomsten tussen de EU en verschillende landen over de uitwisseling van informatie), en ten slotte het waarborgen van de rechten, vrijheden en garanties van de burgers.

We zijn het oneens met de communautarisering van justitie en binnenlandse zaken en met het opzetten van structuren en instrumenten voor bewaking en controle op EU-niveau, omdat dit een op ongegronde angsten gebaseerd veiligheidsbeleid promoot.

Daarom hebben wij tegengestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), schriftelijk. (RO) Ik hoop dat de stem die ik vandaag heb uitgebracht, de onderhandelingen met de Verenigde Staten over visumontheffing mogelijk zullen maken en dat binnenkort alle burgers van de lidstaten vrij kunnen reizen en dezelfde behandeling zullen krijgen.

Het is van groot belang dat een van de onderwerpen waarover door het Franse voorzitterschap wordt onderhandeld, betrekking heeft op de voorwaarden die de Verenigde Staten stellen aan het verlenen van visums aan alle burgers van de Europese Gemeenschap.

 
  
  

– Verslag: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), schriftelijk. (EN) De overeenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië is voor beide partijen beslist van groot belang.

Als gevolg van deze overeenkomst kunnen vissers uit het Middellandse Zeegebied hun beroep elders uitoefenen vanwege de overbevissing van de Middellandse Zee. Het recente tonijnprobleem is nog maar het begin. Ik ben ervan op de hoogte dat twee visserijbedrijven deze overeenkomst hebben gebruikt om in de Atlantische Oceaan te vissen. Dit kwam mij ter ore toen ik als lid van een officiële EP-delegatie in Mauritanië was en de president de delegatie vertelde dat alle pogingen om een oplossing voor die overeenkomst te vinden, tot dusver mislukt waren.

Ik heb daarna gevraagd of ik de president onder vier ogen kon spreken. Ik heb hem gevraagd of hij de kwestie ooit had besproken met de Maltese commissaris dr. Joe Borg. De president vertelde me dat hij niet met hem had gesproken maar dat als ik dat wilde, ik dat zelf kon doen. Ik heb hierop onmiddellijk contact opgenomen met dr. Borg die, nadat hij de zaak had bekeken, een overzicht gaf van de belangen die op het spel staan. Ik heb de president hiervan op de hoogte gesteld, en hem eveneens gezegd dat de commissaris graag opnieuw wilde beginnen met de besprekingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), schriftelijk. (PL) De Europese Unie neemt wederom onrechtmatig bezit van het recht om een aparte staat te zijn. Ik ben van mening dat het sluiten van internationale overeenkomsten binnen de bevoegdheid van een staat ligt, en niet de bevoegdheid is van een regionale, internationale organisatie zoals de Europese Unie. Daarom heb ik tegen dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), schriftelijk. – (NL) De PvdA-delegatie heeft vóór de overeenkomst met Mauritanië gestemd, niet omdat deze overeenkomst goed is, maar omdat zij een kleine verbetering is in vergelijking met de bestaande situatie (minder vangsten).

In het algemeen zijn wij tegen deze overeenkomsten, omdat ontwikkelingslanden op deze manier hun bron van voedsel en inkomsten kwijtraken. In het geval van Mauritanië is het nog eens extra schrijnend dat ontwikkelingsgeld wordt ingezet om de visserijbelangen te steunen. Een schande!

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), schriftelijk. (SV) Bij de stemming vandaag over de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië hebben wij ons onthouden. We hadden te maken met twee ongewenste alternatieven. Of een kortere overeenkomst met hogere visquota of een langere overeenkomst met lagere visquota. Er was helaas geen mogelijkheid om te stemmen voor de beëindiging van de overeenkomst.

Wij van de gematigde kant zijn tegen visserijovereenkomsten met Afrikaanse staten. Het verslag bevatte minieme verbeteringen ten opzichte van de huidige overeenkomst, maar ook verslechteringen zoals een verlenging van de geldigheidsperiode.

Omdat we te maken hadden met een keuze tussen deze ongewenste alternatieven, hebben we ons bij de stemming onthouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), schriftelijk. (PT) Ik ben ingenomen met de voortzetting van de visserijovereenkomst met Mauritanië, al is het gepast erop te wijzen dat het onderhandelingsproces niet altijd op de meest open en doorzichtige manier is verlopen.

De lidstaten zijn tijdens de onderhandelingsfase niet voldoende geraadpleegd, wat ertoe heeft geleid dat er een protocol is waarbij de vangstmogelijkheden aanzienlijk zijn gedaald, terwijl de financiële tegenprestatie vrijwel hetzelfde is gebleven. Essentiële technische aspecten ten aanzien van de belangrijkste vloten, zijn niet opgelost. In tegendeel, zonder veel wetenschappelijke onderbouwing zijn er nieuwe beperkingen opgelegd, zoals een bijkomende biologische rustperiode.

Desondanks heeft Portugal zich redelijk opgesteld als het gaat om de vangstmogelijkheden in deze visgronden, namelijk 886 BT voor Categorie 1 (Vaartuigen voor de visserij op schaaldieren met uitzondering van langoesten en krab). Portugal heeft eveneens een vergunning gekregen voor Categorie 5 (Koppotigen) en de hoeveelheid 300 BT voor langoesten behouden.

Op basis van deze informatie ben ik van mening dat dit een positieve overeenkomst voor mijn land is en stem ik voor.

 
  
  

– Voorstel voor een verordening: Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Unie. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de visserijsector van de EU blijft in veel gevallen de structurele onbalans die bestaat tussen de vlootcapaciteit en de beschikbare bronnen. Een aantal jaren geleden werd de overcapaciteit van de EU-vloot geschat op zo’n veertig procent. Deze overcapaciteit, in combinatie met de uitputting van de visbestanden na decennia van overbevissing, betekent dat de sector moeite heeft het hoofd boven water te houden bij externe economische druk, zoals de plotselinge stijging van de brandstofprijzen. Ik had graag gewild dat er een Gemeenschapsinstrument was doorgevoerd waarin de stijging van de olieprijs jaarlijks was vastgesteld, zodat de interne markt de tijd had gehad om op de stijgende prijzen te reageren. Ik ben ingenomen met het optreden van de Franse minister van Landbouw en visserij, Michel Bamier, die er hard aan heeft gewerkt om dit resultaat te bereiken. Dankzij hem werden er onmiddellijk ondersteuningsmaatregelen getroffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), schriftelijk. (PT) De visserijsector is een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de huidige energiecrisis.

De duizelingwekkende stijging van de brandstofprijzen samen met de verminderde visserij-inspanning die in het kader het gemeenschappelijk visserijbeleid is doorgevoerd, evenals de stagnatie van de visprijzen bij eerste verkoop, hebben vaartuigeigenaren en schippers in een netelige positie geplaatst.

Daarom is dit voorstel voor een dringende verordening van de Raad gerechtvaardigd omdat hiermee wordt beoogd te waarborgen dat de vloot van de EU zich aanpast aan de huidige economische situatie die wordt gedicteerd door de energiecrisis.

Het is zelfs zo dat het voorstel volgt op een mededeling van de Commissie waarin de problemen en beperkingen waarmee de visserijsector te maken heeft, correct lijken te worden vastgesteld, evenals de maatregelen die nodig zijn om de huidige crisis het hoofd te bieden.

Hoewel ik het initiatief achter de presentatie van deze verordening positief vindt, ben ik van mening dat de verordening minder biedt dan zou kunnen worden verwacht na het lezen van de al genoemde mededeling.

De tijdelijke stillegging van de visserijactiviteiten genoemd in artikel 6, met de verplichting om mee te doen aan herstructureringsmaatregelen, het feit dat motoren niet zijn opgenomen in artikel 7, geheel artikel 9, en lid 3 van artikel 12 waarin alleen wordt opgekomen voor de belangen van visserijbedrijven met trawlers, lijken minder succesvolle punten in dit voorstel.

Ondanks het voorgaande en gezien de grote moeilijkheden waarin de visserijsector zich op Europees niveau bevindt, verdient dit document mijn steun en ik stem dan ook voor.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Zoals we in een toespraak tijdens het debat van gisteren hebben uitgelegd, hebben we fundamentele redenen om tegen dit voorstel voor een verordening te stemmen. Als er nog twijfels zijn of die redenen wel gegrond zijn, is het genoeg om de toespraken van de Europese Commissie te volgen om deze twijfels weg te nemen.

Voor de Europese Commissie is het probleem overcapaciteit en het doel en de oplossing is “herstructurering van de vloten”. Hoe zit het dan met de sociaal-economische crisis? Hoe zit het dan met de stijgende brandstofprijzen (diesel en vooral benzine)? Hoe zit het dan met de visprijzen bij eerste verkoop? Voor de Commissie is het vrij simpel: “als door sommige lidstaten de capaciteit wordt verlaagd, zullen andere lidstaten hiervan profiteren omdat als deze verlaging gepaard gaat met een verminderde inspanning, er meer bronnen en marktmogelijkheden beschikbaar zullen komen.”

Vandaar het voorstel om ongeveer 1,6 miljard euro (!) vrij te maken voor de buitenbedrijfstelling van vaartuigen.

Het is simpel: als de ziekte niet de doodsteek voor de visserijsector is, dan is de kuur dit wel.

Er zijn geen financiële middelen om de sector te helpen met de gestegen productiekosten en om lonen veilig te stellen. Er wordt echter voorgesteld 1,6 miljard euro vrij te maken voor de definitieve, gedeeltelijke of “tijdelijke” stillegging van de visserijactiviteiten.

De Portugese regering volgt dit voorbeeld en heeft laten weten dat er ongeveer 8,2 miljoen euro wordt vrijgemaakt om in 2008 zevenentwintig vaartuigen buiten bedrijf te stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), schriftelijk. (EN) De negatieve gevolgen van de huidige olie- en brandstofprijzen zijn merkbaar voor alle EU-burgers. Dit zogenaamde reddingspakket zal niet echt bijdragen aan een duurzame visserij-industrie. Hoewel ik een voorstander ben van een verlaging van de capaciteit, aangezien sommige visserijtakken in de Gemeenschap een overcapaciteit van ten minste veertig procent hebben, denk ik niet dat dit voorstel de veranderingen teweeg zal brengen die zijn vereist om een duurzame EU-visserijsector te realiseren. Tachtig procent van de EU-visbestanden heeft een zorgwekkend niveau. Daarom hebben we een daadwerkelijke verlaging van de capaciteit nodig en moeten er niet ten koste van de belastingbetaler nog meer vaartuigen worden gebouwd.

 
  
  

– Ontwerpresoluties: Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), schriftelijk. (RO) De situatie van de Roma-bevolking staat op een uiterst belangrijk moment opnieuw ter discussie, omdat bepaalde gebeurtenissen aantonen dat het nationale en Europese beleid op dit gebied nog aanzienlijk tekort schieten. Het is duidelijk dat er toezicht op dit beleid moet worden gehouden en dat het moet worden geconsolideerd.

Ik ben van mening dat de uitkomst van het debat en de resolutie over het nemen van vingerafdrukken van de Roma in Italië, moeten zijn gebaseerd op twee essentiële conclusies. Ten eerste is het van essentieel belang dat de nationale maatregelen die ten aanzien van de Roma worden genomen, zijn gericht op sociale integratie en het opzetten van een raamwerk van rechten en verantwoordelijkheden voor deze burgers. Dergelijke rechten en verantwoordelijkheden moeten voldoen aan de EU-grondbeginselen van non-discriminatie, en fundamentele vrijheden en de menselijke waardigheid respecteren. Het waarborgen van de rechten van minderjarigen, ongeacht hun etnische afkomst, moet een prioriteit zijn. Deze benadering is in Roemenië gebruikt en moet ook worden uitgebreid naar de situatie in de andere lidstaten.

Ten tweede moet de oplossing van de integratie van de Roma worden gezocht op Europees niveau, door een samenhangende en uitgebreide strategie op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de culturele bijzonderheden van de Roma. Naast het waarborgen van de grondrechten moet deze strategie ook de toegang tot onderwijs bevorderen, met name tot onderwijs over tolerantie; dit laatste in de context van 2008 als het jaar van de interculturele dialoog.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd tegen de resolutie van het Europees Parlement waarin Italië wordt gevraagd te stoppen met de telling van de Roma op grond van etniciteit, omdat deze resolutie voorbarig lijkt te zijn. Ik vind het spijtig dat het Parlement het voorstel voor uitstel tot september 2008 niet heeft aangenomen. Dit was voorgesteld door mijn politieke fractie, de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten. Laten we hierover duidelijk zijn. Ik ben natuurlijk voor het verbod op het nemen van vingerafdrukken van de Roma, waaronder minderjarigen, en op het gebruik van de verzamelde vingerafdrukken. Dit zou duidelijk een geval van rechtstreekse discriminatie op grond van racisme en etnische afstamming zijn, hetgeen op grond van artikel 14 van het Europees verdrag inzake de rechten van de mens verboden is, en het zou ook een geval van discriminatie zijn. Desondanks hebben de argumenten van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, mijn vriend Jacques Barrot, de doorslag gegeven. Hij zei immers duidelijk dat de Commissie de situatie op volledig transparante wijze nauwkeurig volgde om ervoor te zorgen dat het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd. Ik heb daarom met een gerust geweten besloten dat we moeten wachten op de verschillende antwoorden die we verwachten van de Italiaanse regering, voordat we politieke initiatieven nemen zoals de aangenomen resolutie. Dit soort initiatieven zou de door de Europese burger verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), schriftelijk. (IT) Ik heb voor deze resolutie gestemd, hoewel ik hoop dat deze niet voor partijpolitieke doeleinden zal worden aangewend. De Roma-kwestie is geen rechtse of linkse kwestie, maar gewoon een ernstig en onopgelost probleem. Er moeten in deze kwestie dringend stappen worden ondernomen; dit is al te lang uitgesteld. We zijn voor een cultuur van integratie en we moeten derhalve investeren in praktische inspanningen en toezeggingen.

Ondanks de dubbelzinnige verzekeringen van minister Maroni, moet de maatregel die in onze regering ter discussie staat, worden teruggebracht tot de fundamentele essentie. Het probleem met deze maatregel is namelijk niet de identificatie op zich, maar het feit dat er een etnisch criterium wordt gebruikt evenals een uiterst discriminerende werkwijze (het nemen van vingerafdrukken), vooral als het gaat om minderjarigen. Wij zijn niet de enigen die deze wantoestanden aan de kaak stellen. Grote delen van de katholieke kerk hebben luidkeels geprotesteerd, evenals niet-religieuze en katholieke vrijwilligersgenootschappen en -organisaties. De nationale voorzitter van Unicef heeft de inhoud van deze verordening ook resoluut van de hand gewezen. Ik hoop dat deze stem, die in de praktijk een veroordeling van Italië betekent, de regering een lesje leert en dat zij zich afkeert van het dwaalpad dat ze is ingeslagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), schriftelijk. (EN) Britse conservatieve europarlementariërs hebben tegen deze resolutie gestemd, omdat het probleem dat hierin wordt behandeld een zaak is die in zijn geheel een binnenlandse aangelegenheid van een van de lidstaten is en die dus niet op EU-niveau hoeft te worden behandeld.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), schriftelijk. (EN) We hoeven alleen maar “Roma” te vervangen voor “Jood” en we weten waarop dit voorstel is gebaseerd en waar het toe zal leiden als er geen ferme oppositie tegen wordt geboden.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk. (PT) We slaan het toenemende en onacceptabele klimaat van racisme en vreemdelingenhaat met zorg gade, in het bijzonder wanneer de aanzet hiertoe wordt gegeven door neoliberaal beleid dat de situatie verergert in plaats van dat het antwoorden geeft op de behoeften en problemen die leiden tot de toegenomen onzekerheid en verslechterde leefomstandigheden van arbeiders en bevolkingsgroepen.

De maatregelen die onlangs zijn getroffen in Italië, waar op 21 mei voor de periode van een jaar de noodtoestand werd uitgeroepen “wegens de vestiging van nomadengemeenschappen in de gebieden Campania, Lazio en Lombardije”, zijn een voorbeeld van deze gevaarlijke en onacceptabele maatregelen die discriminatie, rassenscheiding en de criminalisering van burgers en bevolkingsgroepen bevorderen. Deze maatregelen vormen eveneens een schending van hun rechten, vrijheden en garanties, ofwel hun meest fundamentele mensenrechten.

Dit verhoogt het aantal gevallen van armoede, uitsluiting en sociale desintegratie en is dus een voedingsbodem voor marginalisatie, gettovorming, analfabetisme en deelname aan de informele economie, en het moedigt vele burgers van Roma-afkomst aan niet mee te doen aan de maatschappij.

Zoals al onder de aandacht is gebracht, is het tegendeel nodig. De beste manier om, in het kader van beleid dat is gericht op inclusiviteit en integratie, de rechten van de Roma te beschermen is het waarborgen van de toegang tot onderwijs, onderdak, gezondheidszorg, werkgelegenheid en sociale zekerheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), schriftelijk. (SV) Discriminatie tegen de Roma is een ernstig probleem dat in elke lidstaat in Europa de kop moet worden ingedrukt. Elke Europese burger heeft dezelfde rechten, ongeacht nationaliteit, etnische afkomst, godsdienst of geslacht. Dit is de grondslag van de successen en ontwikkeling van de Europese Unie en een beginsel dat we verplicht zijn samen hoog te houden.

Dit leidt tot de vereiste van toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en het recht op respect voor integriteit en persoonlijke waardigheid. De situatie die de behandeling van de Roma in Italië momenteel kenmerkt, moet in dit perspectief worden gezien. De EU heeft een verantwoordelijkheid te waarborgen dat de grondrechten van mensen in elk land worden gerespecteerd.

Er worden echter ook eisen gesteld voor mensen, ongeacht hun afkomst. Ze moeten worden geïntegreerd in de maatschappij waarin ze leven, hetgeen de vereiste van een gelijke behandeling met zich meebrengt. Deze eisen moeten zonder discriminatie worden geformuleerd en gelijk zijn voor alle burgers. Dit is belangrijk in de strijd tegen mensenhandel, prostitutie en sociale uitsluiting. Volwassenen noch kinderen mogen buiten dit verantwoordelijkheidsnet vallen.

Vanwege deze achtergrond hebben we geen van de resoluties waarover vandaag in het Parlement is gedebatteerd, kunnen steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), schriftelijk. (RO) Ik heb voor deze resolutie gestemd en ik ben ingenomen met het feit dat het Europees Parlement zich uitspreekt over deze handeling die, vanuit het oogpunt van de Europese mensenrechtenwetgeving, discriminerend en illegaal is.

Desondanks vestig ik uw aandacht op het feit dat een resolutie alleen het fundamentele probleem niet zal oplossen, aangezien deze wetgevingshandeling niet bindend is. Daarom ben ik van mening dat we de Europese Commissie moeten verzoeken stappen te nemen tegen Italië, zodat dit land stopt met het discriminerende beleid tegen de Roma-bevolking.

De maatregel voor het nemen van vingerafdrukken is eveneens niet in overeenstemming met de Europese wetgeving en met andere instrumenten die de mensenrechten in Europa waarborgen. Op het niveau van de Europese Gemeenschap is er Richtlijn 380 van 18 april 2008, waarin het nemen van vingerafdrukken van de inwoners vanaf zes jaar van derde landen verplicht wordt gesteld. Ik benadruk echter dat het hier gaat om derde landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Bovendien garandeert Richtlijn 2004/38/EG het vrije verkeer van burgers van alle lidstaten. Bijgevolg mag etnische afkomst in geen geval de grond zijn voor een wetgevingsmaatregel.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk. (EN) Het optreden van Italië gaat lijnrecht in tegen elk verzoek van het Europees Parlement om een samenhangend EU-beleid inzake de integratie van de Roma. De Roma zijn een van de belangrijkste mikpunten van racisme en discriminatie. De Italiaanse regering probeert dergelijk racisme en dergelijke discriminatie door te vingers te zien en te institutionaliseren. De Italiaanse autoriteiten moeten afzien van het nemen van vingerafdrukken van de Roma. Ik heb voor de resolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor uitstel van de stemming over dit gevoelige verslag, omdat ik van mening ben dat het gepaster is te wachten totdat we de beschikking hebben over alle informatie waar de Commissie de Italiaanse regering om heeft verzocht.

Hoewel een meerderheid van stemmen in dit Huis een dergelijk uitstel heeft afgewezen, heb ik me in de eindstemming onthouden. Ik wilde de resolutie niet steunen zonder de beschikking te hebben over alle feiten en ik had wat zorgen over een deel van de tekst. Op hetzelfde moment wil ik ook erkennen dat hard optreden van de autoriteiten dat is gericht op een bepaalde groep in de maatschappij, niet door de vingers mag worden gezien.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), schriftelijk. (EN) De behandeling van de Roma in Italië zou onze ogen moeten openen voor het feit dat minderheden in Europa door een populistische rechtse regering op een onmenselijke, discriminerende en vernederende manier worden behandeld. Het nemen van vingerafdrukken van kinderen is ronduit verkeerd. Dit doet denken aan het verleden en zou niet thuis mogen horen in het Europa van nu. Ik verzoek alle regeringen de Italiaanse regering te veroordelen en om snel op te treden om de Roma-kinderen in Italië te beschermen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), schriftelijk. (RO) Ik ben van mening dat het besluit van de Italiaanse regering om vingerafdrukken te nemen van burgers van Roma-afkomst en in het bijzonder van Roma-kinderen, een ernstige schending is van de grondrechten van de Europese burgers.

Als er bij een kind op jonge leeftijd vingerafdrukken worden afgenomen, kan dit het kind voor het leven tekenen. Het nemen van vingerafdrukken bij kinderen jonger dan veertien jaar wordt gedaan op basis van een formulier dat wordt gebruikt bij strafrechtelijk onderzoek. Dit is een schending van de grondrechten van de burgers.

Ik was het niet eens met het uitstellen van de stemming over de resolutie, omdat de situatie dringend is en er een einde moet komen aan het nemen van vingerafdrukken van kinderen. Je kunt niet beginnen bij het uitgangspunt dat sommige kinderen schuldig zijn. De behandeling van kinderen van Roma-afkomst, die nu in Italië wordt toegepast, is onaanvaardbaar.

We verzoeken de Italiaanse regering te stoppen met het nemen van vingerafdrukken van minderjarigen van Roma-afkomst in Italië.

De Unie moet een voorbeeld stellen als het gaat om het respect voor grondrechten en de Commissie moet daarom de situatie in Italië onderzoeken en de Italiaanse regering verzoeken onmiddellijk te stoppen met het nemen van vingerafdrukken van Roma-kinderen.

Daarom heb ik, in het grotere kader van “Aanleggen van databank met vingerafdrukken van Roma in Italië”, gestemd voor de resolutie van het Europees Parlement om het nemen van vingerafdrukken van mensen van Roma-afkomst en in het bijzonder van Roma-kinderen te stoppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), schriftelijk. − (DE) Als coördinator van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, wil ik graag een uitleg geven van de stem die ik namens mezelf en de collega’s in mijn fractie heb uitgebracht. Alle fracties zijn verenigd in de strijd tegen racisme en iedere vorm van etnische discriminatie, en bij de bevordering van mensenrechten. Het lijdt geen twijfel dat de PPE-DE-Fractie de wens deelt om duidelijkheid te krijgen over de gebeurtenissen in Italië.

In de resolutie verwijzen we voornamelijk naar berichten uit de pers en naar documenten en getuigenissen van verschillende organisaties en personen. De meeste leden konden zich niet met hun eigen bronnen een beeld van de situatie vormen.

De Italiaanse autoriteiten hebben vertegenwoordigers van het Parlement uitgenodigd om naar Italië te gaan om meer duidelijk te krijgen en ze hebben eveneens aangeboden om meer informatie te geven. De verantwoordelijke commissaris, Jacques Barrot, heeft beloofd voor eind juli een informatief verslag te presenteren en onze fractie wilde graag hier op wachten. Ons doel was, en dat is het nog steeds, om eerst de feiten goed op te helderen. Daarom wilden we de stemming over de resolutie uitstellen tot de vergaderperiode van september. Helaas werd ons voorstel afgewezen, net als een reeks amendementen die we hadden voorgesteld. Daarom hebben we de reeds bekende stem uitgebracht.

De PPE-DE-Fractie is nog steeds van mening dat een uitgebreid onderzoek waardevoller zou zijn geweest dan deze resolutie, die in de haast is aangenomen. Onze tegenstanders wilden alleen de headlines halen en hebben zo de mensen waar het hier om gaat, een slechte dienst bewezen.

 
  
  

– Ontwerpresoluties: Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), schriftelijk. (EN) De beslissing om de openingsceremonie van de Olympische Spelen bij te wonen is er een die we gezamenlijk moeten benaderen. Het is geen beslissing die noodzakelijkerwijs wordt gedeeld door al mijn socialistische collega’s. Desondanks zie ik op die basis geen goede reden om de ceremonie of de Spelen te boycotten. Zelfs de dalai lama steunt dat standpunt.

Ook is het voorstel om de dalai lama uit te nodigen voor de Raad Algemene zaken absurd voor iedereen die niet opzettelijk de betrekkingen tussen de EU en China probeert te ondermijnen. Voor wat betreft discriminatie tegen bepaalde groepen in China, zoals vakbondsactivisten, is er terecht reden tot zorg. Maar de kritiek van degenen die de Roma-gemeenschap in Italië willen stigmatiseren, is een beetje slecht verteerbaar. Haal eerst de balk uit uw eigen oog, voordat u de splinter uit het oog van de ander haalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), schriftelijk. – (FR) Ik ben zeer ingenomen met de aanname van deze gezamenlijke resolutie over de situatie in China. Het is belangrijk dat we druk blijven uitoefenen op China voordat de Olympische Spelen in minder dan een maand beginnen.

We mogen onze ogen niet sluiten voor de ernstige schendingen van de mensenrechten die plaatsvinden, ondanks de beloften die door China zelf zijn gedaan. Het Europees Parlement heeft de verantwoordelijkheid China te herinneren aan de beloften die dat land in het openbaar heeft gedaan. Het is eveneens belangrijk de rechten van de minderheden te noemen, evenals de rechtsorde en het nog steeds regelmatige gebruik van de doodstraf.

Ten slotte had ik graag gewild dat een aantal van de striktere amendementen tegen China was aangenomen. Ik denk hierbij met name aan de verzoeken om de vrijlating van dissidenten en mensenrechtenactivisten zoals Hu Jia en zijn vrouw Zeng Jinyan, aan een verwijzing naar de situatie in Tibet die bij lange na nog niet is opgelost en aan de buitensporige en ondoorzichtige vonnissen voor protestanten naar aanleiding van de demonstraties die in het voorjaar plaatsvonden.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), schriftelijk. (PL) Ik heb me onthouden bij de stemming over de resolutie over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen. Dit heb ik gedaan omdat het Parlement de amendementen heeft verworpen die vraagtekens zetten over het respect voor mensenrechten in China. Hierdoor heeft de resolutie een ondertoon die afwijkt van de bedoelingen van de initiatiefnemers van dit debat. Waarom heeft het Parlement deze resolutie niet behandeld voor het Europees kampioenschap voetbal 2008 dat onlangs is gehouden? De reden is dat er geen problemen zijn met het respect voor mensenrechten in Oostenrijk en Zwitserland. China wijzen op de problemen op dit gebied is geen anti-Chinese handeling, maar gewoon een uiting van de verwachting dat de minimumnormen die onze beschaving er op na houdt, worden nageleefd.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor amendement 19 omdat ik ervan overtuigd ben dat het uiterst raadzaam is de dalai lama uit te nodigen voor de Raad Algemene zaken, zodat hij zijn beoordeling van de situatie in Tibet kan presenteren, en de zevenentwintig ministers van Buitenlandse zaken kan uitleggen wat de middenwegaanpak is en wat zijn concept is van echte autonomie die voor alle Tibetanen in China moet worden geïmplementeerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), schriftelijk. (FI) In de resolutie over de situatie in China heb ik gestemd voor amendement 15, dat door de Groenen is voorgesteld. Dit amendement verwoordt op de juiste manier welke mate van incompatibiliteit er is tussen de situatie in China nu, in de aanloop naar de Olympische Spelen, en de beloften en openbare toezeggingen die dat land toentertijd heeft gedaan om de mensenrechten en de situatie in Tibet te verbeteren.

Ik hecht met name veel waarde aan de eis die in amendement 16 wordt gesteld. Hierin staat dat voordat de Olympische Spelen beginnen, er tastbare resultaten moeten zijn behaald bij de onderhandelingen tussen de dalai lama en Chinese vertegenwoordigers. De bezorgdheid die in amendement 11 en amendement 12 over de gebeurtenissen in Lhasa wordt geuit, verdient ook onze aandacht.

De oproep die in amendement 20 aan de Unie en de lidstaten wordt gedaan, om maatregelen ten aanzien van China te treffen is uitstekend gefundeerd. Ik sluit een volledige boycot van de Olympische Spelen niet uit. Het besluit van Voorzitter Pöttering was verstandig en menselijk. We moeten nu, in de naam van het Olympische ideaal en onze waarden, voor eens en altijd een eind maken aan de manipulatieve trucs die China uithaalt om een Olympisch podium te bouwen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk. (EN) De manier waarop de Chinezen met de nasleep van de aardbeving in het zuidwesten van China zijn omgegaan is een voorbeeld van de vooruitgang die dat land in de afgelopen jaren heeft geboekt. Desondanks moet er als het gaat om mensenrechten nog meer vooruitgang worden geboekt in dat land. Alleen als beide partijen betrokken zijn bij een constructieve dialoog, kan er op dit gebied tastbare vooruitgang worden geboekt. De Olympische Spelen werden verwelkomd als een uitstekende gelegenheid om bij deze dialoog meer gewicht in de schaal te leggen en verbeteringen op het gebied van mensenrechten en vrijheden aan te moedigen. Ik wil daarom benadrukken dat China zich beter moet inspannen om de beloften in te lossen die het in het openbaar aan het Internationaal Olympisch Comité heeft gedaan om de mensenrechten en democratische rechten te verbeteren. Ik heb voor de resolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), schriftelijk. (RO) Als lid van de delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China hoop ik dat we door de stem die we vandaag hebben uitgebracht, de Chinese autoriteiten kunnen overtuigen hun eigen openbare toezeggingen op het gebied van mensenrechten, rechten van minderheden, democratie en de rechtsorde waar te maken.

Ik moedig de Chinese autoriteiten aan dringend stappen te ondernemen om de mensenrechtensituatie te verbeteren door gratie te verlenen aan alle politieke gevangenen en gevangen gezette mensenrechtenactivisten, inclusief degenen die in Tibet gevangen zijn gezet na de demonstraties van maart 2008.

 
  
  

– Verslag: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström en Åsa Westlund (PSE), schriftelijk. (SV) Wij, de Zweedse sociaal-democraten, hebben ons onthouden bij de stemming over het Brok-verslag. We willen in deze stemverklaring ons standpunt over de toekomstige uitbreiding van de EU toelichten.

We zijn van mening dat de criteria van Kopenhagen de enige vereisten zijn die kunnen worden opgelegd aan kandidaat-landen die over EU-lidmaatschap in onderhandeling zijn. Wij steunen de doorlopende uitbreiding van de EU en beschouwen dit als een van de belangrijkste kwesties voor de toekomst van de Unie. We zijn eveneens van mening dat de onderhandelingen met Turkije door moeten gaan en dat dit land moet worden beoordeeld op basis van dezelfde objectieve criteria als andere kandidaat-landen.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), schriftelijk. (PL) Mevrouw de Voorzitter, het verslag van de heer Brok onderstreept ons verlangen om onze betrekkingen met het Oosten te verbeteren. Daarom heb ik dit verslag ondersteund. Ik ben echter van mening dat dit verslag niet echt veelzeggend is en dat het ontbreekt aan een duidelijk plan voor het openstellen van de Europese Unie voor het Oosten. Dit is iets waarop we wel hoopten. We hadden verwacht dat de voormalig voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken met een beter opgesteld verslag zou komen.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), schriftelijk. (RO) Mijnheer de Voorzitter, wij zijn ons bewust van de complexiteit en de punctuele verdienstelijkheid van het strategiedocument voor de uitbreiding 2007 van de Commissie. We zijn in dit opzicht van mening dat, in de nieuwe context die is bepaald door de stem van het Ierse volk, ten minste de interne dimensie van de uitbreidingsstrategie weer het onderwerp moet worden van meer gerichte debatten. Het vermogen van de Unie om de doelstellingen van haar beleid te realiseren en een functionele regionale samenwerking te verwezenlijken is, met name in de landen in het zuidoosten van Europa, afhankelijk van de manier waarop de betrekkingen binnen de Gemeenschap zich zullen ontwikkelen.

Ik wil benadrukken dat een onderhandelingsformule die een afwijkende behandeling voor een andere lidstaat introduceert, ongeacht wat de redenen hiervoor zijn, het begin zal zijn van een keten met zwakke schakels en ik geloof niet dat een dergelijke benadering ons op de lange termijn voordelen zal brengen. Het succes van ons toekomstige optreden is afhankelijk van de manier waarop we aan de publieke opinie kunnen uitleggen wat de rechtstreekse invloed en de langetermijnvoordelen van uitbreiding zijn. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat we vanuit een opbouwend perspectief naar de Ierse stem moeten kijken. Deze uitslag is het bewijs van het feit dat we niet altijd een open partner zijn geweest van de eenvoudige burger, die liever het onderwerp is van efficiënte politieke praktijken dan een verdediger van ideeën en visionaire concepten.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het Brok-verslag over de strategie voor toekomstige uitbreidingen van de EU om opnieuw mijn mening uit te dragen dat een verdere uitbreiding niet mogelijk zal zijn zonder een nieuw verdrag dat het de Unie mogelijk zal maken om met zevenentwintig lidstaten of meer te werken. Dit nieuwe verdrag moet worden vergezeld van een adequaat financieel kader.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik begrijp uit het verslag over uitbreiding van de heer Brok dat nieuwe toetredingen alleen kunnen slagen als, en ik citeer, “er duidelijke en langdurige publieke steun is”.

Deze zin lijkt volslagen hypocriet en komt slechts een paar dagen na de smalende reactie van de eurocratie op het duidelijke “nee” van de Ieren bij het referendum over het Verdrag van Lissabon, wat eenvoudigweg een herhaling is van het Franse en Nederlandse “nee” uit 2005. Ook volgt deze zin op de vervanging van het verplichte referendum over EU-toetreding in de Franse grondwet door een pseudo-referendum dat is gebaseerd op een populair initiatief, maar dat in feite afhankelijk is van de welwillendheid van de Franse Nationale Vergadering en de senaat.

De heer Brok, die weliswaar weet dat de grote meerderheid van de Europeanen tegen de toetreding van Turkije tot de EU is, rept zelfs met geen woord over openbare raadpleging via een referendum. Om de steun te winnen die hij beschrijft, oppert hij simpelweg het oude, vertrouwde middel van propaganda voor een publiek dat wordt beschouwd als onwetend en zelfs onnozel.

Als de heer Brok en zijn Europese en nationale tegenhangers zo bang zijn voor het publiek, of het zo minachten, moeten ze ten minste het fatsoen hebben om niet meer op publieke goedkeuring uit te zijn. De Europese democratie zal er zeker sterker door worden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk. (EN) Ik ben ingenomen met het verslag van de heer Brok betreffende het strategiedocument voor de uitbreiding 2007 van de Commissie. Er moet algemeen bekend zijn dat de EU de beloften die ze eerder heeft gedaan op het gebied van uitbreiding, blijft inlossen. Strikte en rechtvaardige voorwaardelijkheid moet worden toegepast op alle kandidaten en potentiële kandidaten aan wie we deze beloften hebben gedaan. Ik ben van mening dat het verslag deze kwesties adequaat afhandelt en ik heb voor het verslag van de heer Brok gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), schriftelijk. – (EL) De resolutie is een schandelijke verdraaiing van de werkelijkheid zoals deze wordt ervaren door de volken van de oude en nieuwe landen van de Unie. Er wordt gedaan alsof de verdieping en uitbreiding van de Unie voordelen voor hen heeft, maar het tegenovergestelde is waar. De voorgestelde plannen voor de nieuwe uitbreiding hebben als doel een uitbreiding van de uitbuiting en manipulatie van de volken van de toetredende landen, die zich al in een moeilijke situatie bevinden, en een verdere escalatie van de plundering van deze landen door Europees kapitaal. Vooral het uitbreidingsproces naar de Westelijke Balkan wordt vergezeld door een gigantische campagne waarbij de volken van deze landen worden onderworpen en vernederd. Een typisch voorbeeld hiervan is de eis van volledige samenwerking met het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië. Dit is de pseudo-rechtbank die door Amerikaanse en Europese imperialistische bullebakken is ingesteld, om de slachtoffers van hun oorlogen en misdaden in die regio te veroordelen, en die is gebruikt om voormalig president Slobodan Milošević te gronde te richten. Deze volken lopen ook met name een risico als gevolg van het feit dat het uitbreidingsproces nog steeds is gestoeld op een wijziging van grenzen en de instelling van protectoraten voor de imperialisten, zoals het protectoraat van Kosovo, wat zal leiden tot een nieuwe cyclus van imperialistisch antagonisme en botsingen waarvan de mensen uit die regio het slachtoffer zullen worden.

Wij, de europarlementariërs van de Communistische Partij van Griekenland, stemmen daarom tegen de resolutie en bevestigen daarmee opnieuw ons standpunt ten opzichte van de imperialistische EU en de uitbreiding hiervan.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), schriftelijk. (EN) Britse conservatieven zijn altijd een groot voorstander van EU-uitbreiding geweest en dit zal ook zo blijven, aangezien er hierdoor een grotere interne markt ontstaat en een losser en flexibeler Europa van natiestaten.

Dit verslag bevat echter elementen die we niet kunnen steunen. We geloven niet in Europa als een politiek integratieproject. Bovendien zijn we het oneens met de belangrijkste aspecten van paragraaf 19, waarin wordt gevraagd om “een gemeenschappelijke ruimte tot stand te brengen waarbinnen op een aantal terreinen een gemeenschappelijk beleid wordt gevoerd”. Het gaat hier om gebieden als justitie, veiligheid, migratie, reizen zonder visum en onderwijs. Dit kunnen de Britse conservatieven niet ondersteunen. Ook zijn we niet blij met paragraaf 6, waarin het volgende staat: “om een gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te creëren, om alle elementen van het acquis communautaire te handhaven en daarop voort te bouwen, en om de in het Handvest van de grondrechten van de EU neergelegde fundamentele rechten en vrijheden te handhaven”.

Onze zorgen over deze en andere delen van het verslag ondermijnt niet onze steun voor verdere uitbreiding van de EU als kandidaat-landen aan de criteria van Kopenhagen voldoen.

Om de voornoemde redenen hebben we besloten ons bij de stemming over dit verslag te onthouden.

 
  
  

– Ontwerpresolutie: Situatie in Zimbabwe (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), schriftelijk. (IT) Mijnheer de Voorzitter, het is goed dat Europa haar stem in dit deel van Afrika laat horen. Na de schijnvertoning van de presidentiële campagne waar we een paar dagen geleden getuige van waren, bestaat de kans dat dit gebied opnieuw het toneel wordt van een bitter conflict.

De G8 heeft ook een duidelijk standpunt ingenomen, niet door middel van het opleggen van sancties, die met name schadelijke gevolgen zouden hebben voor de burgerbevolking, maar door het treffen van financiële maatregelen die specifiek gelden voor bedrijven, banken en leiders van het regime dat sinds 1980 aan de macht is. De ontstane situatie is onacceptabel. De verkiezingen werden gehouden onder ongeschikte omstandigheden, terwijl er systematisch geweld werd gebruikt. Ik hoop eveneens dat de diplomatie van onze Gemeenschap steun zal geven aan het voorstel van de Afrikaanse Unie, waarin wordt gevraagd om een regering van nationale eenheid om deze moeilijke crisis te overwinnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), schriftelijk. (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik heb de resolutie van vandaag gesteund omdat ik van mening ben dat we ons hard moeten opstellen ten opzichte van het geweld in Zimbabwe, en dat we meer sancties moeten opleggen en moeten oproepen tot intrekking van de erkenning van het regime van Mugabe. Door de geweldscampagne die is gericht op de politieke oppositie en die wordt gefinancierd door de staat, is het uitgesloten dat er bij de presidentiële verkiezingen een vrije twee ronde kan worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), schriftelijk. – (FR) Net als andere mensen over de hele wereld, willen Zimbabwanen vrede, democratie en welvaart.

Onder Robert Mugabe hebben ze geen van deze dingen. Eens was hij een bevrijder van het land, maar nu martelt hij het. Het Parlement stuurt vandaag een duidelijke boodschap: Mugabe en zijn regime zijn niet langer gewenst. Het volk van Zimbabwe heeft dit besloten. De EU moet al haar gewicht in de schaal leggen om de Zimbabwanen en de Afrikanen te helpen bij het vinden van een oplossing voor deze crisis.

Er moet een einde worden gemaakt aan het geweld; dit heeft de prioriteit. Alleen door een dialoog die openstaat voor alle leden van de Zimbabwaanse maatschappij, kan er een overgangsregering worden ingesteld. Deze regering moet een duidelijk mandaat hebben voor de organisatie van vrije en transparante verkiezingen die onder toezicht staan van de internationale gemeenschap.

Robert Mugabe zal echter niet naar de onderhandelingstafel komen, tenzij hij hiertoe gedwongen wordt. Daarom moeten we ons arsenaal met sancties tegen het regime uitbreiden.

Ten slotte moeten we nu beginnen met het plannen van de herstructurering van het toekomstige Zimbabwe. Ik ben ingenomen met het voorstel van de Commissie om tweehonderdvijftig miljoen euro aan noodfinanciering vrij te maken, zodra Zimbabwe een wettige en geloofwaardige regering heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), schriftelijk. (PT) Ik heb gestemd voor de ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de situatie in Zimbabwe, waarin het regime van Mugabe wordt veroordeeld.

De geweldscampagne van de regering tegen de oppositie, de opeenvolgende schendingen van de mensenrechten en de minachting voor democratische beginselen zijn onacceptabel. De beschaafde wereld moet de situatie in Zimbabwe zonder aarzeling veroordelen. De politieke vervolgingen, het willekeurige geweld, honger, leed en de dood van vele burgers zijn het recente “werk” van Mugabe en dit moet de geschiedenisboeken ingaan. Het volk van Zimbabwe verdient een beter lot. Ik geloof dat het optreden van de internationale gemeenschap cruciaal is bij het oplossen van de huidige humanitaire crisis. De Europese Unie moet een voorbeeld stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), schriftelijk. (PL) Ik heb gestemd voor de resolutie over Zimbabwe. Het is onacceptabel waar Robert Mugabe mee bezig is. Ik noem hem geen president, omdat hetgeen wat zich onlangs in Zimbabwe voltrok geen verkiezingen kunnen worden genoemd. Ik ben het eens met een van de Namibische politici, die zei dat naast de traditionele ziekten, zoals malaria, tuberculose en aids, waar Afrika mee kampt de gevaarlijkste ziekte die het dringendst moet worden aangepakt, het Mugabeïsme is. Mugabe is een vijand van zijn eigen volk geworden. Het is zeer frustrerend wanneer een man die voor vrijheid en onafhankelijkheid heeft gevochten, zich in de loop der tijd ontpopt tot een schadelijke despoot. Ik hoop dat de Afrikanen hun ogen zullen openen en zullen begrijpen dat mensen als Mugabe slecht zijn voor Afrika als geheel.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), schriftelijk. (FI) Mevrouw de Voorzitter, ik heb gestemd voor de resolutie over de situatie in Zimbabwe, omdat het schrikbewind van president Mugabe op 27 juni opnieuw de spot dreef met de opvattingen van de internationale gemeenschap en met rechtvaardigheid en democratie. Het lijdt geen twijfel dat de presidentiële verkiezingen in Zimbabwe onrechtmatig waren. Het geweld, de pesterijen, de moorden en de arrestaties waarvan leden van de oppositie in dat land het slachtoffer zijn geworden, zijn een bijzonder wreed aspect van het gebrek aan rechtvaardigheid.

Zoals in de resolutie al staat vermeld, heeft Zimbabwe hard een bemiddelingsproces nodig waarbij verschillende partijen uit de internationale gemeenschap en Afrika zijn betrokken. De partijen moeten tijdens de dialoog duurzame resultaten voor Zimbabwe behalen en dit is alleen mogelijk als de hele internationale gemeenschap en haar grote democratische machten hieraan meedoen. Het volk van Zimbabwe heeft een diepgeworteld verlangen naar democratie.

De situatie in Zimbabwe is een zaak van de hele internationale gemeenschap en van de gemeenschap van Afrikaanse staten, en het is absoluut noodzakelijk dat we de tirannie van Mugabe erkennen. Helaas delen China en Libië bij deze zaak niet de mening van de internationale gemeenschap.

De EU moet de Afrikaanse staten die de betrekkingen van Zimbabwe met Afrika willen boycotten, steunen en aanmoedigen. De politieke en economische steun van Zuid-Afrika voor het bewind van Mugabe en de uitwijzing van Zimbabwaanse vluchtelingen uit Zuid-Afrika, staan daarentegen in contrast met onze gedeelde waarden. Ik wil ook graag mijn steun uitdrukken voor het idee dat in de resolutie wordt voorgesteld, namelijk dat dit geschil negatieve gevolgen voor de betrekkingen tussen de EU en Zuid-Afrika kan en moet hebben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Ik heb vandaag voor de resolutie gestemd en ik hoop dat de Raad hier een sterk en eensgezind optreden op zal laten volgen. Ik hoop eveneens dat de verandering in houding die we bij Afrikaanse leiders waarnemen, ook zal betekenen dat we niet het vernederende spektakel hoeven te ondergaan van Mugabe die internationale vergaderingen op EU-gebied bijwoont. De macht die Mugabe nu heeft, heeft hij verkregen door het bloed en lijden van zijn volk. Onze regeringen moeten hier niet aan bijdragen door mensen gedwongen laten terugkeren naar Zimbabwe. Deze mensen kunnen daar niet alleen fysiek gevaar lopen, maar ze kunnen ook bijdragen aan de instabiliteit van de situatie en de druk op de afnemende bronnen. Een gegarandeerd positieve maatregel die kan worden getroffen door onze regeringen, bestaat uit het toekennen van een legale migratiestatus aan deze mensen en ze toestaan te werken. Dit zou ook betekenen dat, wanneer terugkeer mogelijk is, mensen dit doen met actieve vaardigheden en potentiële financiële middelen, hetgeen zal bijdragen aan de fundamentele ontwikkeling. Sterker nog, regeringen moeten een dergelijk beleid toepassen op degenen die niet kunnen terugkeren naar andere landen waar een conflict is. Het volk van Zimbabwe heeft onze steun op elke mogelijke manier nodig.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk. (EN) De situatie in Zimbabwe geeft reden tot zorg. Net als mijn collega’s veroordeel ik het gedrag van de partij ZANU-PF tijdens de verkiezingen. Ik wil eveneens benadrukken dat de verkiezingen van 27 juni niet als rechtmatig mogen worden beschouwd. Er moeten nieuwe verkiezingen worden georganiseerd die democratische normen respecteren. De suggestie om een overeenkomst te bereiken over een overgangsregering in het land, is het onderzoeken waard. Dit zou voor Zimbabwe een manier kunnen zijn om uit de huidige democratische impasse te komen. Ik heb voor de resolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), schriftelijk. (EN) Ik betreur de situatie in Zimbabwe en verzoek alle europarlementariërs, de Commissie, de Raad en alle nationale regeringen hun veroordeling over Mugabe uit te spreken en een oplossing voor deze crisis te zoeken. Ik ben ingenomen met de verklaring van de G8, waarin ze weigeren de rechtmatigheid te erkennen van iedere regering die niet de wil van het Zimbabwaanse volk doet.

 
  
  

– Verslag: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het initiatiefverslag over ruimte en veiligheid dat mijn Duitse collega, de heer von Wogau, heeft opgesteld. Het wordt tijd dat er een gemeenschappelijke benadering komt voor het behartigen van de Europese belangen in de ruimte. Het wordt iedere dag duidelijker dat we ruimtemiddelen nodig hebben, zodat de politieke en diplomatieke activiteiten van de Europese Unie worden gebaseerd op onafhankelijke, betrouwbare en volledige informatie ter ondersteuning van conflictpreventiemaatregelen, crisisbeheeroperaties en globale veiligheid (in het bijzonder het toezicht op de proliferatie van massavernietigingswapens, alsmede daarvoor bedoelde transportmiddelen), de verificatie van internationale verdragen, de transnationale smokkel van lichte wapens en handvuurwapens, de bescherming van kritieke infrastructuur en van de grenzen van de Europese Unie, en de civiele bescherming in geval van natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen en crisissen. Galileo vormt in dit opzicht een hoeksteen van de rol die de EU in de ruimte speelt. Deze benadering moet gepaard gaan met een Europese defensie en met steun voor de Europese defensiesector, met name de lucht- en ruimtevaartsector.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), schriftelijk. (EN) De Europese Unie moet haar eigen ruimtemogelijkheden ontwikkelen. We zijn tegen de bewapening van de ruimte maar erkennen wel dat, zolang de VS weigeren een nauwe samenwerking met de Unie aan te gaan als het gaat om het gezamenlijke gebruik van satellietfaciliteiten in tijden van vrede en oorlog, we in Europa geen andere keus hebben dan te proberen ons eigen systeem te implementeren.

Voor de ontwikkeling van het Europees gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en van de Europese veiligheids- en defensiemogelijkheden is een ruimtedimensie nodig. De heer von Wogau, de voorzitter van onze Subcommissie veiligheid en defensie, heeft het Parlement en Europa een dienst bewezen met dit verslag. Gepaste actie moet hierop volgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Het is moeilijk om nog duidelijker te zijn.

Door het initiatiefverslag over ruimte en veiligheid goed te keuren heeft de meerderheid van het Europees Parlement onze voorstellen verworpen waarbij:

- we benadrukken dat het gebruik van de ruimte uitsluitend niet-militaire doelen mag dienen en we elk direct en indirect militair gebruik van de hand wijzen;

- we benadrukken dat Galileo uitsluitend een niet-militair project is.

Tegelijkertijd heeft het Europees Parlement onder meer de volgende gevaarlijke maatregelen goedgekeurd:

- de noodzaak van het gebruik van Galileo voor autonome activiteiten in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) en in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB);

- de ontwikkeling van een gemeenschappelijk concept voor een geospatiaal inlichtingenbeleid, zodat er voorwaarden worden gecreëerd voor het betrekken van het EUSC bij elke EVDB-operatie waarvoor observatie en inlichtingen vanuit de ruimte nodig zijn;

- het verkennen van de mogelijkheid van een financiële bijdrage aan het EUSC vanuit de EU-begroting, zodat er voldoende financiële middelen zijn om aan de toenemende behoeften van EVDB-operaties te voldoen;

- de mogelijkheid om toekomstige Europese telecommunicatiesatellieten die dienen ter ondersteuning van EVDB-operaties, vanuit de EU-begroting te financieren.

Met andere woorden, de militarisering van het Galileo-project en het toenemende gebruik van de begroting van de Gemeenschap voor militaire doeleinden. Daarom hebben wij tegengestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), schriftelijk. (SV) Ik heb tegen het verslag gestemd, omdat ik van mening ben dat de ruimte alleen voor vreedzame doeleinden mag worden gebruikt. Het verslag ging veel te ver.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), schriftelijk. (EN) Over het algemeen ben ik ingenomen met het verslag over ruimte en veiligheid van de heer von Wogau. Ik ondersteun de voorwaarde van de rapporteur dat de ruimte niet mag worden bewapend. De ontwikkeling van vrijwillige instrumenten die kunnen bijdragen aan een verbetering van de veiligheid in de ruimte, is een positieve stap op de weg naar de waarborging van een verantwoordelijk ruimtebeleid. De communautaire begrotingen waaruit het EVDB wordt gefinancierd, zijn momenteel intergouvernementeel. Daarom ben ik van mening dat het ongepast zou zijn om op dergelijke uitgaven in het verslag vooruit te lopen. Deze meningen komen tot uiting in mijn stem.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), schriftelijk. – (EL) Het gebruik van de ruimte is essentieel voor de effectiviteit van de imperialistische interventies van de EU. Dit is de conclusie van het verslag over ruimte en veiligheid van de EU dat door het Europees Parlement is aangenomen. Het verslag onderstreept de noodzaak van het gebruik van de ruimte “voor door de EU-lidstaten in het kader van de VN, de NAVO of andere soortgelijke organisaties in te zetten strijdkrachten”. Het verslag verzoekt om een snelle ontwikkeling van de EGNOS- en Galileo-programma’s, volledige ontwikkeling van het Satellietcentrum van de Europese Unie en de coördinatie, via het Europees Ruimtevaartagentschap, van de communicatiesatellieten van de EU-lidstaten voor spionage en bewaking, teneinde “onafhankelijke, betrouwbare en volledige informatie ter ondersteuning van conflictpreventiemaatregelen, crisisbeheeroperaties...” te kunnen bieden.

In de EU-begroting is alleen al voor de periode tussen 2007 en 2013 het astronomische bedrag van 5,25 miljard euro gereserveerd voor deze doeleinden. Dit feit, alsmede het besluit om het Galileo-programma in een stroomversnelling te brengen, laat zien dat de EU het gebruik van de ruimte wil integreren in de strategische bronnen en mogelijkheden ter bevordering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids- en defensiebeleid. Met andere woorden, het mechanisme voor de imperialistische interventies van de EU over de hele wereld.

In dit licht bekeken is de oproep in het verslag om de ruimte niet te militariseren, een typisch voorbeeld van de schandelijke dubbelhartigheid van de spreekbuizen van imperialistische politiek en dus je reinste hypocrisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), schriftelijk. (EN) De Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement is ingenomen met dit parlementaire verslag. We steunen met name de ontwikkeling van een EU-gedragscode voor activiteiten in de ruimte, evenals de ontwikkeling van vrijwillige instrumenten die de veiligheid in de ruimte kunnen bevorderen.

We willen echter niet vooruit lopen op besluiten ten aanzien van de toekomstige EU-begroting. EVDB-activiteiten worden uit de communautaire begrotingen gefinancierd en deze zijn momenteel intergouvernementeel. Daarom hebben we tegen twee amendementen gestemd, die hierover voorstellen deden met betrekking tot aan de ruimte gerelateerde EVDB-activiteiten.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - De stemverklaringen zijn beëindigd.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid