Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0093(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0278/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0359

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu sú vysvetlenia hlasovania.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážená pani predsedajúca, neprešlo veľa času a už sme sa opäť vrátili k našej obvyklej práci. Počas prípravy referenda v Írsku nebolo konca sérii správ, v ktorých zaznievali výzvy tohto druhu: „prosíme vás, neuverejňujte tieto informácie, kým Íri neodhlasujú.“ Len čo sa hlasovacie lístky bezpečne spočítali, vrátili sme sa k svojmu programu harmonizačnej politiky, najmä v oblasti militarizácie, spravodlivosti a vnútorných záležitostí.

Keď sme sa naposledy stretli v tomto Parlamente, rečníci jeden za druhým hovorili o rešpektovaní írskeho hlasovania, no pokračovali spojkou ale. Teraz už vieme, čo táto spojka ale znamená. Toto ale znamená, že si nemáme všímať výsledok referenda a máme ďalej nástojiť na pokračovaní procesu harmonizácie trestného práva, občianskeho práva, imigrácie, azylovej politiky a všetkých ostatných zložiek oblasti vnútorných záležitostí. Už sa ani len neusilujeme predstierať, že rešpektujeme rozhodnutie ľudí. Vrátili sme sa do svojho malého sveta, v ktorom predstierame, že voliči neexistujú a nech sa deje, čo sa deje, aj tak si pokračujeme v tom, čo sme robili doteraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, pre prísnejšie bezpečnostné opatrenia, ktoré dnes vládnu v Štrasburgu, čo je skutočne výnimočná situácia, ktorá sa doteraz ešte nikdy nevyskytla počas plenárnej schôdze, som nebol schopný zúčastniť sa na prvej časti hlasovania. Preto vás prosím, aby ste zaznamenali moje ospravedlnenie za neprítomnosť počas zisťovania prítomnosti poslancov. Auto, ktoré ma malo doviesť do Európskeho parlamentu, meškalo viac ako polhodinu, preto žiadam o zaznamenanie môjho ospravedlnenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Pán Rogalski, vyriešili sme to hneď na začiatku – samozrejme, všetci, ktorí sa dostavia počas rokovania, budú ospravedlnení.

 
  
  

– Návrh nariadenia: Rybárska flotila Európskej únie postihnutá hospodárskou krízou

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, som si istý, že mnohých ľudí bude zaujímať, čo poviem.

Naozaj chcem hovoriť o tom, že sa v sektore rybolovu opakovane dostávame z jednej krízy do druhej a pritom sa vôbec neusilujeme o skutočné vyriešenie základného problému. Tým základným problémom v sektore rybolovu je v skutočnosti spoločná politika pre rybné hospodárstvo, politika, ktorá vychádza z centrálneho plánovania podľa sovietskeho vzoru, v ktorom sa jednotlivým členským štátom prideľujú kvóty.

Skutočne už nastal čas, aby sme roztrhli na kusy toto komunistické centrálne plánovanie a priblížili sa k stavu, keď budeme využívať riešenia založené na vlastníckych právach.

Zoberme si príklad z niektorých najúspešnejších riešení ochrany zásob rýb – napríklad na Novom Zélande alebo na Islande – ktoré sú založené na vlastníckych právach a prenosných vlastníckych právach.

Je najvyšší čas, aby EÚ prestala uvažovať podľa centrálneho plánovania, lebo sa z nej stane európsky ZSSR. Prejdime už na voľné trhové hospodárstvo.

 
  
  

– Návrhy uznesenia: Vytvorenie databázy odtlačkov prstov Rómov v Taliansku (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Skutočnosť, že sa tento Parlament v posledných dňoch osopil ako tona tehál na úplne opodstatnené rozhodnutie talianskej vlády, je príznačná pre dusivú atmosféru ľavicovej politickej korektnosti v tejto inštitúcii. Môžem vás však ubezpečiť, že názory veľkej väčšiny obyvateľov európskych krajín sú úplným opakom toho, za čo očividne hlasuje väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Zavedenie systému odtlačkov prstov talianskou vládou ako stimul riešenia obrovských problémov v dôsledku masovej imigrácie Rómov do krajiny má rozhodne podporu veľkej väčšiny ľudí.

Okrem toho, zasahovanie Európskej únie do tohto prípadu je neprijateľné. Prekvapuje ma, prečo Európska únia neotvorí svoje luxusné budovy pre Rómov a súkromné školy pre rómske deti. Ospevované „ľudské práva“ očividne končia na hranici privilegovaných domén eurokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážená pani predsedajúca, uvedomujem si, že Výbor pre občianske slobody tohto Parlamentu je takmer posledným miestom, na ktorom by sme mohli nájsť ochranu občianskych slobôd. Stali sme sa svedkami začiatku značne znepokojujúceho okamihu intolerancie v tomto výbore, keď bol napadnutý pán Buttiglione ako kandidát na komisára. Hneď nato sme sledovali, ako sa presadzuje úplne drakonická legislatíva pod zámienkou protiteroristických pravidiel.

Nedokážem zabudnúť na komentár vedúceho predstaviteľa Liberálnych demokratov, Grahama Watsona, že Usáma bin Ládin urobil viac pre proces integrácie Európy ako ktokoľvek iný od čias Jacquesa Delorsa! No a teraz pri tomto hlasovaní vidíme, ako sa dosť bizarne odmieta dokonca aj možnosť vziať do úvahy fakty tohto prípadu.

Neviem, či má talianska vláda pravdu, keď tvrdí, že táto správa obsahuje nepresnosti. V tomto sú moje inštinkty liberálne. Nepáči sa mi predstava databáz ani odtlačkov prstov. Ale základy slušného správania a spravodlivosti nám určite napovedajú, že by sme mali umožniť talianskej vláde, aby pozvala skupinu poslancov tohto Parlamentu, nech vyhodnotí fakty prípadu, skôr ako sa o ňom bude hlasovať. Presadzovanie hlasovania bez vypočutia všetkých faktov potvrdzuje, že tak, ako Výbor pre zamestnanosť je posledným miestom, na ktorom sa ochraňuje zamestnanie, tak, ako Výbor pre rybolov je posledným miestom, na ktorom sa ochraňuje rybolov…

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, v mene delegácie rakúskej Ľudovej strany by som chcel povedať, že prirodzene všetci súhlasíme s tým, že by sme mali vykonať všetky možné opatrenia na zlepšenie ťažkej situácie Rómov nielen v Taliansku, ale aj inde, a riešiť tento problém múdro. Veríme však, že v súčasnej situácii, keď nemáme k dispozícii všetky fakty, by sme toto uznesenie nemali prijímať, pretože tým predbiehame fakty.

 
  
  

– Návrhy uznesení: Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Hlasovania o návrhu uznesenia o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami som sa zdržala, pretože v hlasovaní neprešli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré žiadali oslobodenie politických väzňov, hlavne kandidáta na Sacharovovu cenu. Zároveň chcem využiť aj túto príležitosť, aby som opäť pripomenula dôležitosť slobody slova, ktorá je prvým predpokladom nástupu demokratizačného procesu v Číne.

Sloboda médií je veľmi dôležitá, pretože práve nezávislé médiá poskytujú informácie o situácii ľudských práv v Číne bez cenzúry. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby mohli vysielať aj nezávislé televízne stanice ako napríklad NTD TV. Táto satelitná televízna stanica vysiela 24 hodín denne prostredníctvom družíc nad Áziou, Európou, Austráliou a Severnou Amerikou v čínskom a anglickom jazyku. Francúzska firma Eutelsat, ktorá sprostredkúva satelitné vysielanie NTD TV, náhle, zrejme pod tlakom čínskej komunistickej strany, 16. júna 2008 prerušila vysielanie tejto televízie nad Áziou.

Aby sme boli úspešní, musíme naplniť slová uznesenia činmi. Apelujem na vedenie Európskeho parlamentu, aby sa zasadilo o obnovenie vysielania tejto televízie nad Áziou.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, táto snemovňa má hlbokú tradíciu ochrany ľudských práv, na ktorú môžeme byť hrdí. V neposlednom rade sa to týka aj našej politiky voči Číne a Tibetu. O to viac je pre mňa poľutovaniahodné, že naše dnešné uznesenie žiadnym spôsobom nespĺňa tieto požiadavky. V tejto historickej chvíli nemalo silu upozorniť na to, na čo sa malo upozorniť počas prípravy olympijských hier v Číne.

Poviem to jasne: Náš predseda, pán Pöttering, počas posledných mesiacov jednoznačne zastával naše zásady ľudských práv. Takisto aj nemecká spolková kancelárka Angela Merkel, a to jasne a pôsobivo. Preto vyzývam túto snemovňu, aby sa vrátila k jednoznačným vyjadreniam politiky v otázke Číny a Tibetu počas minulých rokov a desaťročí a považovala toto uznesenie za slabú chvíľku pred letnými prázdninami.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Chcela by som povedať niekoľko slov o dokumente, ktorý sa týka Číny. Hlasovala som za tento dokument, ale ľutujem, že sa doň nedostali mnohé dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dnes sme vyhlásili, že situácia v Tibete je normálna, čo nie je pravda. Odmietli sme pozvať duchovného vodcu Tibetu na rokovanie Rady pre všeobecné záležitosti, a to je veľmi zlé rozhodnutie, nedokázali sme hlasovať ani v prospech tých, ktorí praktizujú Falun gong. Je mi to ľúto a verím, že sa týmto otázkam budeme čo najskôr znovu venovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, chcem povedať iba to, že tak ako mňa, aj mnohých kolegov zo skupiny pomýlil zoznam hlasovaní, pretože podľa toho, čo naznačoval, sme hlasovali za absurdné stanoviská. Pozvať dalajlámu – nie, proti. Situácia v Tibete nie je normálna – nie, hlasovali sme, že je normálna. Mnohí sme boli zmätení. Samozrejme som sa snažil napraviť situáciu, ale informácie boli sfalšované a náš zoznam bol nanajvýš nekorektný.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, neverím, že si pán Landsbergis skutočne prečítal uznesenie, ktoré sme schválili dvojtretinovou väčšinou. Keby si ho prečítal, vedel by, že sa v ňom štyrikrát spomína neudržateľná situácia v Tibete a že v ňom vyzývame čínsku vládu, aby rešpektovala ľudské a kultúrne práva v Tibete. Pán Landsbergis, nehovorte nepravdy. Veľká väčšina z nás – teda väčšina tohto Parlamentu – sa vyslovila za ľudské práva a kultúrnu autonómiu Tibetu.

 
  
  

– Správa: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, chcel by som uviesť dôvody, pre ktoré som hlasoval proti tejto správe. Nazdávam sa, ba dokonca som hlboko presvedčený, že táto správa je jedným z najkontroverznejších dokumentov, ktoré tento Parlament v ostatnom čase schválil. Som presvedčený, že neexistencia jasného plánu otvárania sa EÚ smerom na východ, najmä v súvislosti s možným budúcim vstupom Ukrajiny, predstavuje úplne oprávnený dôvod na hlasovanie proti tejto správe. Nehovoriac o tom, že predbežný návrh tejto správy bol úplne zmätočný.

Na záver ešte jedno upozornenie pre vás, pani predsedajúca. Dali ste slovo dvom rečníkom, ktorí neboli zapísaní. Prosím, pridržiavajme sa poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Predsedajúci alebo predsedajúca môže dať slovo, komu uzná za vhodné. Chcela som dať priestor nezávislým poslancom, no mám na to úplné právo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Jedným z dôvodov, pre ktoré som hlasoval proti Brokovej správe, ktorá je rozriedená pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, je odporúčanie komunikačnej politiky, ktorá sa v skutočnosti nakoniec scvrkne na ďalšiu propagandu EÚ.

Je to príznačné pre to, čo je v základoch Európskej únie zlé. Namiesto toho, aby sa zohľadňovali názory voličov, Európska únia sa usiluje tieto názory pomocou propagandy zmeniť. Lenže referendum v Írsku opäť dokázalo, že takýto druh sociálneho inžinierstva vyvoláva opačný účinok. Z toho vyplýva, že Európska únia by mala takéto počínanie zastaviť a preukázať úctu voči názorom a sťažnostiam Európanov namiesto toho, aby robila presný opak.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za Brokovu správu, pretože som presvedčený, že je dôležitým krokom správnym smerom. Podporujem aj komunikačnú politiku, ktorú požaduje. Komunikácia však v sebe zahŕňa pravdivosť a jasnosť. Je čas, aby sme konečne jasne povedali, že Chorvátsko môže a malo by vstúpiť do EÚ ešte v tomto desaťročí. Krajiny juhovýchodnej Európy majú konkrétne vyhliadky na vstup do Európskej únie v budúcom desaťročí, no pravdivosť a jasnosť si vyžadujú, aby sme uznali, že naliehať na vstup Turecka znamená podkopávať základy Európskej únie. Preto by sme mali byť úprimní k nášmu partnerovi, Turecku, a mali by sme konečne otvorene povedať, že budeme musieť hľadať iné formy spolupráce. Aj keď sa to takto neuvádza v Brokovej správe, je to logický záver vyplývajúci z jej obsahu, ktorý je presne taký, aký má byť.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Situácia v Zimbabwe (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Vážená pani predsedajúca, patrím k autorom tejto správy. Chcel by som povedať, že situácia v Zimbabwe je ako Nekonečný príbeh. Európsky parlament sa opäť ozýva na túto tému a som veľmi rád, že sa nám podarilo prekonať politické rozdiely a takto nahlas a rozhodne vyjadriť náš postoj ku škandalóznej situácii, ktorá vládne v tejto krajine. Preto som hlasoval za túto správu, na ktorej vypracovaní som sa sám podieľal.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že sa môžem vyjadriť o tomto návrhu, za ktorý som hlasoval spolu s mnohými kolegami v tejto snemovni.

Moja výzva adresovaná poslancom a politikom v celej Európe však znie takto: Zabezpečme, aby toto neboli iba teplé slová, ktorými si chceme uchlácholiť svedomie. Pozrime sa na činy, nie na slová. Samozrejme, mám na mysli samit v Lisabone, na ktorý sme pozvali Mugabeho aj napriek sankciám.

Pozrime sa na samit v Ríme o potravinovej kríze a bezpečnosti potravín, na ktorý sme pozvali Roberta Mugabeho so svojimi stúpencami, aby mohol ísť na nákup do najluxusnejších obchodov Európy, kým jeho národ zomiera od hladu.

Čas teplých slov sa skončil. Je to v poriadku, že sa cítime výborne po tom, čo sme povedali, ale musíme tieto slová aj uskutočniť, musíme tieto sankcie proti Mugabeho režimu realizovať. Nesprávajme sa ako pokrytci – týka sa to hlavne mojich portugalských a talianskych priateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za toto uznesenie a tak, ako pán Kamall, aj ja v posledných rokoch dostávam čoraz viac listov o situácii v Zimbabwe.

Ľudia z východnej časti stredného Anglicka, ktorých zastupujem, jednoducho nechápu, ako môžeme vždy vyslovovať také silné stanoviská k situácii v Zimbabwe a zároveň dovoliť pánovi Mugabemu, aby navštívil náš kontinent a najedol sa spolu s našimi vedúcimi predstaviteľmi. Niečo na tom skutočne nesedí a zaváňa to pokrytectvom – znehodnocuje to túto ale aj ostatné inštitúcie. Takže dúfam, že v budúcnosti túto situáciu vyriešime a zbavíme sa tohto hrozného človeka, aby mohla v Zimbabwe prosperovať demokracia.

 
  
  

– Správa: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, chcem sa najskôr ospravedlniť všetkým kolegom v tejto snemovni za to, že zdržiavam ďalšieho rečníka. Zabudol som, ako sa volá, ale dúfam, že keď bude hovoriť, tak vstane a prejaví určitú úctu voči tomuto Parlamentu.

Dostali sme prísľub, že Galileo nebude nepotrebnou záťažou a že sa nájde úloha, ktorú bude plniť. Ak sa pozrieme na všetky ostatné satelitné systémy – čínsky, ruský a americký GPS – ľudia sa pýtajú, načo je nám Galileo. Je to dosť jasné, keď sa pozrieme na tento systém – zbytočnú príťaž vznášajúcu sa na oblohe – že stále hľadáme ďalšie možnosti jeho využitia.

Teraz hľadáme aj vojenský rozmer jeho využitia. Načo je nám vojenské využitie? Vôbec ho nepotrebujeme. Vychádza zo závisti voči Američanom a takzvanej napodobňovacej politiky. Zbavme sa tohto úplného nezmyslu a ušetrime peniaze daňových poplatníkov. Vráťme peniaze daňovým poplatníkom a spoľahnime sa na lepšie technológie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, podľa môjho názoru, spôsob, akým prebieha toto rokovanie, nezodpovedá dobrému menu tohto Parlamentu. Je neprijateľné, aby sa celá snemovňa zhovárala počas príhovoru rečníka. Vážená pani predsedajúca, chcem vám pripomenúť, aby ste utíšili poslancov v snemovni a zabezpečili, aby tí, ktorí nepočúvajú, opustili rokovaciu miestnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Úplne s vami súhlasím, pani Klamt, ale dobre viete, že zakaždým musíme poslancov žiadať o to isté a vždy máme rovnaké problémy.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Na základe správy, ktorú vypracovala moja britská kolegyňa, pani poslankyňa Ludford, som hlasoval za legislatívne uznesenie, ktorým sa v prvom čítaní spolurozhodovacieho postupu mení a dopĺňa návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o vízach pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracovania žiadostí o víza. Tento návrh je zameraný na vytvorenie právneho základu potrebného pre členské štáty na získavanie povinných biometrických identifikačných znakov – obrazov tváre a desiatich odtlačkov prstov – od žiadateľov o víza a na vytvorenie právneho rámca pre organizáciu konzulátov členských štátov s cieľom implementovať Vízový informačný systém (VIS) a zaviesť Spoločné žiadateľské centrá. Vyhneme sa tak tomu, aby všetky členské štáty museli pre svoje konzuláty zabezpečiť zariadenie potrebné na zber biometrických údajov. Podporujem väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, najmä tie, ktoré sa týkajú zastupovania jedného členského štátu druhým, bezpečnostných opatrení v súvislosti s externými poskytovateľmi služieb a informačnej kampane.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) K cieľom tohto návrhu nariadenia patrí organizácia prijímania a spracovania žiadostí o víza v súvislosti so zavedením biometrických údajov v rámci Vízového informačného systému (VIS) na úrovni EÚ, ktorou sa má zabezpečiť v prvom rade povinnosť poskytnúť biometrické údaje, ktoré sa majú uložiť vo VIS ako aj štandardných postupov a po druhé, opatrenia potrebné na organizáciu prijímania žiadostí o víza.

Týmto návrhom, ktorý tvorí súčasť komunitarizácie správy hraníc (schengenská zóna), sa zavedie získavanie biometrických identifikačných znakov (fotografií a odtlačkov prstov) žiadateľov o víza, čo je opatrenie prinajmenšom spochybniteľné a patrí k tým, pri ktorých zostáva množstvo nezodpovedaných otázok, najmä v súvislosti s jeho účinnosťou, s ochranou osobných údajov, cieľmi a kritériami získavania údajov, štandardmi, ktorým podlieha obsah spisov VIS, prístupovými právami (predovšetkým pokiaľ ide o rámcové dohody medzi EÚ a rôznymi krajinami o výmene informácií) a napokon aj so zabezpečením práv občanov, ich slobôd a záruk.

Nesúhlasíme s komunitarizáciou spravodlivosti a vnútorných vecí a vytvorením štruktúr dozoru a kontroly a ich nástrojov na úrovni EÚ, ktorými sa podporuje úzkostlivá bezpečnostná politika.

Preto sme hlasovali proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. (RO) Dúfam, že hlas, ktorý som dnes odovzdal za tento návrh, uľahčí rokovania so Spojenými štátmi americkými o zrušení víz a občania všetkých členských štátov budú môcť voľne cestovať a bude sa s nimi zaobchádzať rovnakým spôsobom.

Je nevyhnutné, aby jednou z tém, o ktorých rokuje francúzske predsedníctvo, boli kritériá udelenia víz USA všetkým občanom Európskeho spoločenstva.

 
  
  

– Správa: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. − Dohoda medzi Európskou úniou a Mauritániou o rybolove je určite významná pre obidve strany.

Vďaka tejto dohode môžu rybári zo Stredomoria vykonávať svoje povolanie aj na iných miestach, keďže Stredozemné more je presýtené rybárskou aktivitou. Najnovšia otázka tuniakov je len začiatkom. Mám informácie, že dve rybárske spoločnosti z Malty využili túto dohodu o rybolove v Atlantickom oceáne. Dozvedel som sa o tom v rámci oficiálnej delegácie EP v Mauritánii, keď prezident informoval delegáciu o tom, že celé úsilie o nájdenie riešenia tejto dohody doteraz vždy stroskotalo.

Vtedy som prezidenta pozval na súkromný rozhovor a spýtal som sa ho, či sa o tejto téme niekedy rozprával s komisárom Dr. Joem Borgom z Malty. Prezident povedal, že sa s ním nezhováral, ale že ak chcem, môžem to urobiť ja. Tak som sa hneď obrátil na Dr. Borga, ktorý mi po preštudovaní spisu poskytol prehľad o hlavných veciach, o ktoré v tomto prípade ide. Upovedomil som o nich prezidenta a informoval ho o túžbe komisára, aby sa dialóg znovu otvoril.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. (PL) Európska únia si opäť raz uzurpuje právo na to, aby bola samostatným štátom. Myslím si, že uzatváranie medzinárodných dohôd je doménou štátu a nie regionálnych, medzinárodných organizácií, akou je Európska únia, preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), písomne. – (NL) Holandská delegácia Strany práce hlasovala za dohodu s Mauritániou, ale nie preto, že je to dobrá dohoda, ale preto, že predstavuje hoci aj malé zlepšenie súčasnej situácie (znížený úlovok).

Vo všeobecnosti sme proti takýmto dohodám, pretože pripravujú rozvojové krajiny o zdroje potravy a príjmov. V prípade Mauritánie je o to smutnejšie, že rozvojové fondy sa používajú na podporu rybolovu. To je nehanebnosť!

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), písomne. (SV) Zdržali sme sa dnešného hlasovania o Dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a Mauritániou v sektore rybolovu. Stáli pred nami dve nežiaduce alternatívy, buď kratšia dohoda s väčšími kvótami rýb, alebo dlhšia dohoda s menšími kvótami rýb. Žiaľ, nemali sme možnosť hlasovať za ukončenie dohody.

My, umiernení, sme proti dohodám o rybolove s africkými štátmi. Správa obsahovala veľmi malý pokrok v porovnaní so súčasnou dohodou, ale aj spiatočnícke prvky ako predĺženie doby platnosti.

Keďže sme čelili voľbe medzi týmito nežiaducimi alternatívami, hlasovania sme sa zdržali.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. (PT) Vítam predĺženie platnosti zmluvy o možnostiach rybolovu s Mauritániou, aj keď je potrebné zdôrazniť, že proces rokovaní neprebiehal celý čas práve najotvorenejšie a najtransparentnejšie.

Počas rokovaní boli nedostatočné konzultácie s členskými štátmi, ktorých výsledkom je protokol, v rámci ktorého sa možnosti rybolovu podstatne zmenšili, kým finančná kompenzácia zostala v podstate na nezmenenej úrovni. Nevyriešili sa základné technické hľadiská, ktoré ovplyvňujú najväčšie flotily, naopak, zaviedli sa nové obmedzenia, akým je dodatočné obdobie biologickej revitalizácie, bez primeranej vedeckej dôkladnosti.

Napriek tomu Portugalsko zaujalo rozumný postoj, pokiaľ ide o možnosti rybolovu v týchto loviskách rýb, keď zabezpečilo 886 BRT ročne pre kategóriu 1 (plavidlá, ktoré lovia morské kôrovce okrem morských rakov a krabov), získalo licenciu v kategórii 5 (hlavonožce) a zachovalo 300 BRT pre morské raky.

Na základe týchto informácií som presvedčený, že táto dohoda je prínosná pre moju krajinu, a preto som hlasoval za tento návrh.

 
  
  

– Návrh nariadenia: Rybárska flotila EÚ postihnutá hospodárskou krízou

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza dočasná konkrétna akcia zameraná na podporu reštrukturalizácie rybárskych flotíl Európskej únie postihnutých hospodárskou krízou. Jednou z hlavných výziev, ktorým čelí sektor rybolovu EÚ, aj naďalej zostáva v mnohých prípadoch štrukturálna nerovnováha medzi nadmernou tonážou flotíl a dostupnými zdrojmi. Nadmerná tonáž flotily EÚ sa pred niekoľkými rokmi odhadovala približne na 40 %. Táto nadmerná tonáž v spojení s vyčerpávaním zásob rýb počas niekoľkých desaťročí nadmerným rybolovom znamenajú, že sektor bojuje proti externým hospodárskym tlakom, ku ktorým patrí aj náhly nárast cien pohonných látok. Želám si, aby sme pripravili nástroj na úrovni Spoločenstva, ktorým sa každoročne určí očakávané zvyšovanie cien ropy, aby mal vnútorný trh dostatok času reagovať na zvyšovanie nákladov. Vítam kroky francúzskeho ministra poľnohospodárstva a rybolovu, pána Michela Barniera, ktorý usilovne pracoval na dosiahnutí tohto výsledku. Vďaka nemu sa nám podarilo získať okamžité podporné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Sektor rybolovu patrí k sektorom hospodárstva, ktoré najviac zasiahla súčasná energetická kríza.

Závratný nárast cien pohonných látok spolu s obmedzením rybolovu zavedeným spoločnou politikou rybolovu (CFP) a stagnáciou cien rýb pri prvom predaji spôsobili, že sa majitelia lodí a rybári ocitli v nepríjemnom postavení.

Na základe toho je tento návrh okamžitého nariadenia Rady namieste, pretože sa ním pokúsime zabezpečiť, aby sa flotila EÚ mohla prispôsobiť súčasnej ekonomickej situácii, ktorú diktuje energetická kríza.

Tento návrh v podstate nadväzuje na oznámenie Komisie, v ktorom sa problémy a obmedzenia sektora rybolovu správne pomenovali spolu s opatreniami potrebnými na zmiernenie súčasnej krízy.

Aj keď považujem iniciatívu, ktorá predchádzala predloženiu tohto nariadenia, za prínosnú, myslím si, že je to trochu menej, ako sme mohli očakávať po prečítaní si spomínaného oznámenia.

Dočasné prerušenie rybárskych aktivít spomínané v článku 6 spolu s povinnosťou zapojiť flotilu do reštrukturalizačných plánov, nezahrnutie motorov do článku 7, celý článok 9 a článok 12 ods. 3, v ktorých sa jednoducho obhajujú záujmy rybolovu vlečnými sieťami, sa zdajú byť menej úspešnými bodmi tohto návrhu.

Napriek tomu a vzhľadom na veľké problémy, ktoré zažíva sektor rybolovu na európskej úrovni, si tento dokument zaslúži môj hlas za jeho prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Tak, ako sme vysvetlili v príhovore počas včerajšej rozpravy, dôvody, pre ktoré sme hlasovali proti tomuto návrhu nariadenia, sú zásadné. Ak by sa našli určité pochybnosti v súvislosti s ich opodstatnením, stačí si všimnúť príhovory Európskej komisie a tieto pochybnosti sa rozplynú.

Európska komisia považuje za hlavný problém nadmernú tonáž a jej cieľom a riešením je reštrukturalizácia flotíl. A čo socio-ekonomická kríza? Čo s rastúcimi cenami pohonných látok (nafty a najmä benzínu)? Čo s cenou rýb pri prvom predaji? Pre Komisiu je riešenie jednoduché: „ak sa bude ďalej znižovať kapacita v niektorých členských štátoch, iné členské štáty z toho môžu ťažiť, pretože ak nastane zníženie kapacity a následné zníženie aktivít, vytvorí sa viac zdrojov a príležitostí na trhu.“

Z toho vyplýva návrh použiť približne 1,6 miliardy EUR (!) iba na vyradenie plavidiel z prevádzky.

„Jednoduché“ – ak sektor rybolovu nezabije choroba, tak potom tento „liek“ určite áno.

Neexistuje financovanie, ktoré by sektoru pomohlo čeliť zvýšeným výrobným nákladom a zabezpečiť mzdy, no napriek tomu je tu návrh použiť 1,6 miliardy EUR na trvalé, čiastočné alebo „dočasné“ zastavenie rybárskych aktivít.

Portugalská vláda dodržiava túto maximu a pre úplnosť uvediem, že v roku 2008 vyčlenila približne 8,2 milióna EUR na vyradenie 27 plavidiel z prevádzky.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Negatívny vplyv súčasného vývoja cien ropy a pohonných látok sa týka všetkých občanov Európskej únie. Tento údajne „záchranný balík“ urobí málo pre zabezpečenie udržateľného rybného priemyslu. Aj keď podporujem znižovanie kapacít – v súčasnosti má v niektorých krajinách sektor rybolovu najmenej 40-percentnú nadmernú tonáž – nie som presvedčená, že týmto návrhom dosiahneme zmeny potrebné na zabezpečenie udržateľnosti sektora rybolovu EÚ. Keďže 80 % zásob rýb Európskej únie sa nachádza na znepokojujúcej úrovni, potrebujeme skutočne znížiť kapacity a nie znovu stavať lode na úkor daňových poplatníkov.

 
  
  

– Návrhy uznesení: Vytvorenie databázy odtlačkov prstov Rómov v Taliansku (B6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), písomne. (RO) Situácia rómskej populácie sa opäť stáva témou diskusie vo veľmi dôležitej chvíli, keď konkrétne udalosti dokazujú, že v tejto oblasti ešte stále existujú značné nedostatky na úrovni národnej aj európskej politiky a že je tu jednoznačná potreba ich monitorovania a konsolidácie.

Myslím si, že výsledok rozpravy a uznesenie v súvislosti s odtlačkami prstov Rómov v Taliansku by mal vychádzať z dvoch kľúčových záverov. V prvom rade je nevyhnutné, aby opatrenia na národnej úrovni týkajúce sa Rómov boli zamerané na sociálnu integráciu a vytvorenie rámca práv a povinností týchto občanov. Avšak takéto práva a povinnosti by mali byť v súlade so základnými zásadami Európskej únie, ktoré sa týkajú nediskriminácie a rešpektovania základných slobôd a ľudskej dôstojnosti. Dodržiavanie práv maloletých bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť musí byť prioritou. Takýto prístup sa uplatňuje v Rumunsku a mal by sa použiť aj v situáciách v ďalších členských štátoch.

Po druhé, vzhľadom na kultúrnu osobitosť Rómov, by sa malo riešenie ich integrácie objaviť na európskej úrovni v podobe návrhu súdržnej a komplexnej stratégie. Okrem zaručenia základných práv by mala táto stratégia podporiť aj prístup ku vzdelaniu, najmä vzdelávaniu v otázkach tolerancie v súvislosti s rokom 2008, ktorý je rokom medzikultúrneho dialógu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som proti uzneseniu Európskeho parlamentu, v ktorom sa od Talianska požaduje, aby zastavilo sčítanie Rómov na základe národnosti, pretože sa mi zdá predčasné a vyjadrujem poľutovanie nad skutočnosťou, že Parlament nehlasoval za návrh odložiť hlasovanie do septembrovej schôdze (2008), ktorý predložila moja politická skupina, skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Vyjasnime si to: Samozrejme som za zákaz daktyloskopickej identifikácie rómskej populácie vrátane maloletých a použitia získaných odtlačkov prstov, pretože toto by bolo jasným aktom priamej diskriminácie na základe rasy a etnického pôvodu, ktorú zakazuje článok 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách a zároveň aj reálnym skutkom diskriminácie. Napriek tomu ma ovplyvnili argumenty podpredsedu Európskej komisie, môjho priateľa, Jacquesa Barrota, ktorý jasne povedal, že Komisia podrobne sleduje vývoj situácie s úplnou transparentnosťou, aby zabezpečila uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva. Pri najlepšom vedomí som sa rozhodol, aby sme počkali na rôzne odpovede, ktoré očakávame od talianskej vlády, skôr, než prijmeme politické iniciatívy, akou je aj schválené uznesenie, ktoré si európski občania môžu vysvetliť nesprávne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasujem za toto uznesenie, no dúfam, že nebude zneužité na stranícko-politické účely. Rómska otázka nie je otázkou výlučne pre ľavičiarov alebo pravičiarov, ale predstavuje jednoducho vážny nevyriešený problém, ktorý si vyžaduje okamžitú reakciu a ktorého riešenie sa príliš dlho odkladá. Sme zástancami kultúry integrácie a preto musíme investovať do praktických akcií a záväzkov.

Opatrenie, o ktorom diskutujeme vo vláde, napriek nejednoznačným uisteniam pána ministra Maroniho by sa malo obmedziť na základné prvky: problémom tohto opatrenia nie je samotná identifikácia, ale skutočnosť, že sa pri ňom má používať etnické kritérium a výrazne diskriminačný postupu (odtlačky prstov), najmä vo vzťahu k maloletým. Nie sme jediní, ktorí zdôrazňujú možnosť zneužitia – objavili sa protesty veľkej časti katolíckej cirkvi, laických a katolíckych dobrovoľných združení a organizácií. Národný predseda organizácie UNICEF tiež razantne odmietol podstatu tejto vyhlášky. Dúfam, že sa talianska vláda poučí z tohto hlasovania, ktoré konkrétnym spôsobom odsudzuje Taliansko, a opustí nesprávnu cestu, ktorou sa vydala.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívni poslanci EP hlasovali proti tomuto uzneseniu, pretože záležitosť, ktorou sa jeho text zaoberá, patrí výlučne do vnútorných vecí jedného členského štátu a preto nie je opodstatnená na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Stačí slovo Rómovia nahradiť slovom Židia a hneď vieme, odkiaľ tento návrh prichádza a kam bude smerovať, pokiaľ ho nezastavíme razantným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) V Európe sledujeme s obavami čoraz intenzívnejšiu a neprijateľnejšiu atmosféru rasizmu a xenofóbie, ku ktorej ešte prispieva aj neoliberálna politika, ktorá veci skôr zhoršuje, než aby poskytovala odpovede na potreby a problémy, čo vedie k väčšej neistote a zhoršeným životným podmienkam pracovníkov a obyvateľov.

Opatrenia, ktoré boli nedávno prijaté v Taliansku, kde bol 21. mája vyhlásený výnimočný stav v súvislosti s kočovnými tábormi v regiónoch Kampánia, Lazio a Lombardsko na obdobie jedného roka, sú príkladom týchto nebezpečných a neprijateľných opatrení, ktoré podnecujú diskrimináciu, segregáciu a kriminalizáciu občanov a obyvateľov, teda porušujú ich práva, slobody a záruky – najzákladnejšie ľudské práva.

Prehlbuje sa tým chudoba, vylúčenie zo spoločnosti, sociálna dezintegrácia a následne vzniká marginalizácia, getoizácia a analfabetizmus, v dôsledku ktorých sa mnohí občania rómskeho pôvodu včleňujú do nezákonnej ekonomiky a sú odrádzaní od účasti na živote spoločnosti.

Zdôrazňujeme, že práve naopak, najlepší spôsob ochrany práv Rómov je zaručenie prístupu ku vzdelaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu v rámci politík začlenenia a integrácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), písomne. (SV) Diskriminácia Rómov predstavuje vážny problém, ktorý sa musí riešiť v každom členskom štáte Európy. Každý občan Európy má rovnaké práva bez ohľadu na národnosť, etnický pôvod, náboženstvo alebo pohlavie. Toto je základom úspechu a rozvoja Európskej únie a my máme spoločnú povinnosť túto zásadu dodržiavať.

Súvisia s ňou požiadavky prístupu ku vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, ako aj právo na rešpektovanie osobnej integrity a ľudskej dôstojnosti. Z tohto pohľadu vychádza aj dnešná situácia príznačnú pre zaobchádzanie s Rómami v Taliansku. Európska únia má povinnosť zabezpečiť dodržiavanie základných práv ľudí v každej krajine.

Zároveň z nej vyplýva požiadavka, aby sa ľudia bez ohľadu na pôvod mohli integrovať do spoločnosti, v ktorej žijú a v ktorej platí zásada rovnakého zaobchádzania, bez diskriminácie a s rovnakými podmienkami pre všetkých občanov. Je to dôležité v boji proti nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi, prostitúcii a sociálnemu vylúčeniu. Nesmieme dovoliť, aby táto zodpovednosť opomenula dospelých alebo deti.

Vzhľadom na to sme nemohli podporiť žiadne z uznesení, o ktorých sa dnes v Parlamente diskutovalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasovala som za toto uznesenie a vítam skutočnosť, že Európsky parlament sa postavil proti tomuto nezákonnému a diskriminačnému opatreniu z pohľadu európskej legislatívy na ochranu ľudských práv.

Zároveň však musím upozorniť na skutočnosť, že uznesenie samo osebe nevyrieši základný problém, pretože tento legislatívny dokument má nezáväznú povahu. Preto si myslím, že by sme mali požiadať Európsku komisiu, aby prijala proti Taliansku konkrétne kroky, aby sa vzdalo tejto diskriminačnej politiky namierenej proti ľuďom rómskeho pôvodu.

Opatrenie získavania odtlačkov prstov nie je v súlade s európskou legislatívou ani so žiadnym iným nástrojom, ktorým sa zaručuje rešpektovanie ľudských práv v Európe. Na úrovni Európskeho spoločenstva je to smernica č. 380 z 28. apríla 2008, ktorou sa zavádza povinnosť odoberania odtlačkov prstov občanov tretích krajín od veku šiestich rokov. Chcem však zdôrazniť, že toto ustanovenie sa vzťahuje na tretie krajiny, ktoré nepatria do Európskej únie. Okrem toho, smernica 2004/38/ES zaručuje voľný pohyb všetkých občanov ktoréhokoľvek členského štátu, preto národnosť nemôže predstavovať v žiadnom prípade základ pre legislatívne opatrenie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Kroky Talianska sú v úplnom rozpore s výzvami Európskeho parlamentu na súdržnú politiku EÚ v oblasti integrácie Rómov. Rómovia sú jedným z hlavných terčov rasizmu a diskriminácie. Talianska vláda sa pokúša prehliadnuť a inštitucionalizovať takýto rasizmus a diskrimináciu. Talianske úrady musia zastaviť odoberanie odtlačkov prstov Rómov a preto som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Hlasovala som za odloženie hlasovania o tejto citlivej správe, pretože som presvedčená, že je vhodnejšie počkať, kým budeme mať k dispozícii všetky informácie, ktoré si Komisia vyžiadala od talianskej vlády.

Kým snemovňa hlasovala za zamietnutie tohto odloženia hlasovania, ja som sa zdržala záverečného hlasovania, pretože som nechcela podporiť uznesenie bez toho, aby som mala k dispozícii všetky fakty a preto, že ma znepokojovali určité časti textu, no zároveň som chcela uznať, že nie je možné ospravedlniť žiadne autoritatívne opatrenia úradov zamerané na jednu konkrétnu skupinu spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Zaobchádzanie s Rómami v Taliansku musí byť výstražným signálom upozorňujúcim na skutočnosť, že populistická pravicová vláda zaobchádza s národnostnými menšinami v Európe neľudským, diskriminačným a potupným spôsobom. Odoberanie odtlačkov prstov deťom je jednoducho nesprávne. Pripomína to dávnu minulosť a nemalo by mať miesto v modernej Európe. Apelujem na všetky vlády, aby odsúdili taliansku vládu a prijali rýchle opatrenia na ochranu rómskych detí v Taliansku.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. (RO) Myslím si, že rozhodnutie talianskej vlády odoberať odtlačky prstov občanom rómskeho pôvodu a najmä deťom vážne porušuje základné práva európskych občanov.

Odoberanie odtlačkov prstov deťom v ranom veku ich môže poznačiť na celý život. Odoberanie odtlačkov prstov detí do 14 rokov sa vykonáva na základe formulára, ktorý sa používa pri vyšetrovaní trestných činov, čím sa porušujú základné práva občanov.

Nesúhlasila som s odložením hlasovania o uznesení, pretože táto situácia je akútna a zber odtlačkov prstov detí sa musí zastaviť. Nie je predsa možné vychádzať z prezumpcie viny niektorých detí a zaobchádzanie s deťmi rómskeho pôvodu, ktorého sme dnes svedkami v Taliansku, je neprijateľné.

Vyzývame taliansku vládu, aby zastavila tento zber odtlačkov prstov detí rómskeho pôvodu v Taliansku.

Únia by mala byť príkladom v oblasti dodržiavania základných práv a preto by mala Komisia vyšetriť situáciu v Taliansku a vyzvať taliansku vládu, aby okamžite zastavila odber odtlačkov prstov detí rómskeho pôvodu.

Preto som hlasovala za uznesenie Európskeho parlamentu o zastavení zberu odtlačkov prstov ľudí rómskeho pôvodu a najmä rómskych detí v širšom rámci „vytvorenia databázy odtlačkov prstov ľudí rómskeho pôvodu v Taliansku.“

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), písomne. − (DE) Ako koordinátor skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti by som chcel predložiť vysvetlenie hlasovania vo vlastnom mene a v mene kolegov z mojej skupiny. Všetky skupiny sú jednotné v boji proti rasizmu a akejkoľvek podobe etnickej diskriminácie, ako aj v podpore ochrany ľudských práv. Niet pochýb o tom, že skupina PPE-DE zdieľa s ostatnými skupinami túžbu objasniť udalosti v Taliansku.

V uznesení sa odvolávame najmä na správy z tlače, dokumenty a svedectvá rôznych organizácií a jednotlivcov. Väčšina poslancov si nedokázala vytvoriť dostatočnú predstavu o situácii na základe vlastných zdrojov.

Talianske úrady pozvali zástupcov Parlamentu do Talianska, aby zistili o situácii viac informácií a prisľúbili, že ponúknu aj ďalšie údaje. Pán Jacques Barrot, komisár zodpovedný za túto oblasť, sľúbil, že do konca júla 2008 predloží informačnú správu, ktorú naša skupina s radosťou očakáva. Naším cieľom vždy bolo a stále je v prvom rade dostatočne vysvetliť fakty. Preto sme chceli odložiť hlasovanie o uznesení do septembrovej schôdze. Žiaľ, náš návrh Parlament zamietol, ako aj sériu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sme predložili, nuž preto sme hlasovali tak, ako sme hlasovali.

Skupina PPE-DE aj naďalej zastáva názor, že dôkladné vyšetrenie situácie by bolo omnoho cennejšie ako toto uznesenie, ktoré Parlament schválil unáhlene. Cieľom našich oponentov bolo dostať sa na titulné strany novín a tak urobili medvediu službu ľuďom, ktorých sa tento problém dotýka.

 
  
  

– Návrhy uznesení: Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (RC-B6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Rozhodnutie o tom, či sa máme zúčastniť na slávnostnom otvorení olympiády, by sa malo riešiť kolektívne. Nezhodnú sa na tom úplne všetci moji socialistickí kolegovia. Napriek tomu a na základe toho nevidím žiadny dôvod, pre ktorý by sme mali bojkotovať otvárací ceremoniál olympijských hier. Aj dalajláma podporuje toto stanovisko.

Rovnako aj návrh pozvať dalajlámu na rokovanie Rady pre všeobecné záležitosti je absurdný pre každého, kto sa neusiluje zámerne podkopať vzťahy medzi Čínou a EÚ. Pokiaľ ide o diskrimináciu skupín obyvateľov v Číne, napríklad odborárov, je tu samozrejme oprávnený dôvod na znepokojenie, ale kritika tých, ktorí chcú stigmatizovať rómske spoločenstvo v Taliansku, je prehnaná. „Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Potešilo ma prijatie tohto spoločného uznesenia o situácii v Číne. Je dôležité, aby sme pred olympijskými hrami, ktoré sa začnú o necelý mesiac, neustále vyvíjali tlak na Čínu.

Nemôžeme si zatvárať oči pred vážnym porušovaním ľudských práv v protiklade k sľubom, ktoré vyslovila samotná Čína. Európsky parlament má povinnosť pripomínať Číne, aké verejné sľuby vyslovila. Taktiež je dôležité spomenúť práva menšín, zásadu právneho štátu a stále častú aplikáciu trestu smrti.

Napokon, prial by som si, aby sme schválili aj niektoré prísnejšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vo vzťahu k Číne. Konkrétne mám na mysli petície o prepustenie disidentov a bojovníkov za ľudské práva, napríklad Hu Jia a jeho manželky Zeng Jinyan, poukázanie na situáciu v Tibete, ktorá ani zďaleka nie je vyriešená a neprimerané a netransparentné rozsudky v prípade demonštrantov po jarných demonštráciách.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. (PL) Zdržal som sa hlasovania o uznesení o situácii v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami. Preto, lebo Parlament zamietol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v ktorých sa nastolili otázky týkajúce sa pozorovania situácie v oblasti ľudských práv v Číne. V dôsledku toho má uznesenie podtón, ktorý sa nezhoduje s pôvodným zámerom iniciátorov tejto debaty. Prečo Parlament neprijal toto uznesenie pred nedávnymi Majstrovstvami Európy vo futbale, EURO 2008? Dôvod je ten, že v Rakúsku a vo Švajčiarsku nie sú žiadne problémy s dodržiavaním ľudských práv. Upozorňovanie na problémy v tejto oblasti v Číne nie je akt zameraný proti Číne, ale je to prejavom očakávania, že sa budú dodržiavať minimálne štandardy, ktoré vytvorila naša civilizácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písomne. − Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 19, pretože pevne verím, že je nanajvýš vhodné aby sme pozvali dalajlámu na rokovanie Rady pre všeobecné záležitosti, aby predniesol svoje hodnotenie situácie v Tibete a vysvetlil dvadsiatim siedmim ministrom zahraničných vecí, aký je to prístup strednej cesty a svoju koncepciu skutočnej autonómie, ktorá by mala platiť pre všetkých Tibeťanov v rámci Číny.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) V uznesení o situácii v Číne som hlasovala za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý navrhli zelení, pretože stupeň nesúladu medzi situáciou v Číne dnes, počas prípravy Olympiády a sľubmi a verejnými záväzkami, ktoré Čína vyslovila v čase, keď sa mala zlepšiť situácia ľudských práv v Číne je situácia v Tibete práve taká, ako sa uvádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu číslo 15.

Osobitný význam má pre mňa požiadavka obsiahnutá v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu číslo 16, aby sa dosiahli hmatateľné výsledky v procese rokovania medzi dalajlámom a zástupcami Číny pred začatím Olympiády. Obavy vyjadrené v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch č. 11 a 12 o udalostiach v Lhase si tiež zaslúžia pozornosť.

Výzva vyslovená v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu číslo 20 určená Európskej únii a členským štátom, aby prijali opatrenia v súvislosti s Čínou je dostatočne opodstatnená. Nevylučujem ani úplný bojkot Olympiády. Rozhodnutie pána predsedu Pötteringa bolo citlivé a ľudské. Nemôžeme dovoliť Číne raz a navždy v mene olympijského ideálu a našich hodnôt, aby používala kúzelnícke kúsky pri výstavbe olympijského areálu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Spôsob, akým Čína riešila situáciu po zemetrasení na juhovýchode krajiny je príkladom pokroku krajiny, ktorý dosiahla v posledných rokoch. Napriek tomu je tu stále potreba ďalšieho pokroku v oblasti ľudských práv. Hmatateľné výsledky pokroku v tejto otázke môžeme dosiahnuť iba v rámci konštruktívneho dialógu obidvoch strán. Olympiáda sa stretla s privítaním ako hlavná príležitosť a zdôraznenie významu tohto dialógu a podnietenie zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv a slobôd. Preto by som chcel zdôrazniť, že Čína musí zintenzívniť svoje úsilie pri plnení sľubov, ktoré verejne vyslovila pred Medzinárodným olympijským výborom o zlepšení ľudských a demokratických práv. Hlasoval som za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. (RO) Ako člen delegácie pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou dúfam, že pomocou dnešného hlasovania sa nám podarí presvedčiť čínske úrady, aby splnili svoje vlastné verejné záväzky týkajúce sa ľudských práv, práv národnostných menšín, demokracie a zásady právneho štátu.

Vyzývam čínske úrady, aby prijali okamžité kroky s cieľom zlepšiť situáciu ľudských práv tak, že omilostia všetkých politických väzňov a bojovníkov za ľudské práva, vrátane tých, ktorí boli zatknutí v Tibete po protestoch v marci v roku 2008.

 
  
  

– Správa: Elmar Brok (A6-0266/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, sme sa zdržali hlasovania o Brokovej správe. Chceme vysvetliť náš postoj k budúcemu rozširovaniu Európskej únie v tomto vysvetlení hlasovania.

Myslíme si, že kodanské kritériá sú jedinými požiadavkami, ktoré je možné vyžadovať od kandidátskych krajín, s ktorými sa rokuje o členstve v EU. Súhlasíme s ďalším rozširovaním Európskej únie a považujeme to za jeden z hlavných bodov do budúcnosti EU. Zároveň si myslíme, že musia pokračovať aj rokovania s tureckom a že sa táto krajina musí hodnotiť na základe tých istých objektívnych kritérií ako aj ďalšie kandidátske krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážená pani predsedajúca, správa pána Broka zdôrazňuje túžbu zlepšiť naše vzťahy s Východom a preto som ju podporil. Myslím si však, že táto správa nie je dostatočne expresívna a že jej chýba jasný plán otvorenia Európskej únie Východu, v ktorý sme dúfali. Očakávali sme lepšie navrhnutý dokument bývalého predsedu Výboru pre zahraničné veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Vážený pán predsedajúci, oceňujeme komplexnosť a užitočnosť strategického dokumentu Komisie o stratégii rozširovania pre rok 2007 a nazdávame sa, že na základe nových súvislostí po hlasovaní írskeho národa by sa mali aspoň vnútorné dimenzie stratégie rozširovania znovu stať predmetom častejších diskusií. Schopnosť EU plniť ciele svojich politík a dosiahnuť funkčnú spoluprácu, najmä v krajinách juhovýchodnej Európy, závisí od spôsobu riešenia vzťahov vnútri spoločenstva.

Chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že akýkoľvek rokovací vzorec, ktorým sa zavedie rôzne zaobchádzanie s hociktorým iným členským štátom, nezávisle od dôvodov, vyvolá reťazec slabých bodov a nemyslím si, že takýto prístup by mohol byť prínosný z dlhodobého hľadiska. Úspech našich budúcich krokov závisí od spôsobu, akým budeme schopní verejnosti vysvetliť priamy vplyv a dlhodobé výhody rozširovania. Mohol by som dokonca povedať, že by sme mali hlasovania v Írsku vnímať konštruktívne: toto hlasovanie je dôkazom faktu, že sme si nie vždy uvedomovali, že sme otvorenými partnermi obyčajných občanom, ktorí sú skôr subjektom podliehajúcim účinným politickým postupom ako zástancom myšlienok a vizionárskych koncepcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som za Brokovu správu o stratégii pre budúce rozšírenie Európskej únie, aby som znovu potvrdil moje presvedčenie, že nebude možné ďalšie rozšírenie bez novej zmluvy, ktorá umožní Únii fungovať s dvadsiatimi siedmimi a viacerými členskými štátmi spolu s primeraným finančným rámcom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, na základe správy pána Broka o rozširovaní som pochopil, že každý ďalší vstup novej krajiny do EU môže byť úspešný iba vtedy, ak „bude mať jasnú a dlhodobú podporu verejnosti.“

Táto veta sa mi zdá úplne pokrytecká, pretože prichádza iba niekoľko dní po karhavej reakcii eurokracie na jasné „nie“, ktoré povedali Íri Lisabonskej zmluve a ktoré je jednoducho echom francúzskeho a holandského „nie“ v roku 2005. Nadväzuje aj na nahradenie povinného referenda o pristúpení do EU v ústave Francúzska pseudoreferendom založenom na „iniciatíve ľudu“, ktorá v skutočnosti závisí od priazne francúzskeho Národného zhromaždenia a Senátu.

Samozrejme, pán Brok, keďže vie, že väčšina Európanov je proti tomu, aby Turecko vstúpilo do EU, dokonca ani len nespomína konzultáciu s verejnosťou v podobe referenda. Na získanie podpory jednoducho navrhuje starú dobrú propagandu, pretože považuje verejnosť za neznalú a dokonca naivnú.

Ak pán Brok a jeho európske a národné náprotivky sa obávajú, alebo opovrhujú verejnosťou až tak veľmi, mali by prejaviť aspoň kúsok slušnosti a prestať sa usilovať o jej súhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam správu pána Broka o dokumente Komisie o stratégii rozširovania na rok 2007. Európska únia musí naďalej dodržiavať sľuby, ktoré v minulosti vyslovila v súvislosti s rozširovaním. Naozaj je potrebné, aby sa uplatnili prísne a spravodlivé podmienky pre všetkých kandidátov a potenciálnych kandidátov, ktorým sme tieto sľuby dali. Myslím si, že sa táto správa primerane zaoberá týmito otázkami a preto som hlasoval za jej schválenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Uznesenie je nehanebným prekrútením skutočnosti, ktorú zažívajú ľudia starých a nových krajín Únie, pričom prezentuje prehĺbenie a rozšírenie únie ako ich výhodu a opak je pritom pravdou. Plány navrhnuté na nové rozširovanie majú za cieľ ešte väčšie vykorisťovanie a manipuláciu s národmi prístupových krajín, ktoré sa už teraz nachádzajú v zúfalej situácii a ďalšou eskaláciou drancovania krajín európskym kapitálom. Najmä proces rozširovania smerom na západný Balkán je sprevádzaný obrovskou operáciou zotročovania a potupovania národov žijúcich v týchto krajinách. Typickým príkladom je trvanie na úplnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, pseudosúdom, ktorý založili americký a európsky imperialistickí utláčatelia, aby súdili obete vlastných vojen a zločinov v tejto oblasti, ktorí využili na to, aby zničili bývalého prezidenta Slobodana Miloševića. Tieto národy sú obzvlášť vystavené hrozbe na základe skutočnosti, že proces rozširovania aj naďalej závisí od zmeny hraníc a vytvorenia protektorátov pre imperialistov, akým je napríklad protektorát Kosovo, čo povedie k novému cyklu imperialistických rozporov a konfliktov, pričom národy žijúce v tejto oblasti sa stanú obeťami.

My, poslanci Európskeho parlamentu za Komunistickú stranu Grécka, sme hlasovali proti tomuto uzneseniu, čím sme znovu potvrdili náš postoj voči imperialistickej Európskej únii a jej rozširovaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci stále boli a sú stálymi zástancami rozširovania Európskej únie, pretože so sebou prináša väčší spoločný trh a zároveň voľnejšiu a flexibilnejšiu Európu národných štátov.

Táto správa však obsahuje prvky, ktoré nemôžeme podporiť. Neveríme v Európu ako projekt európskej integrácie. Okrem toho, nesúhlasíme s hlavnými bodmi odseku číslo 19, v ktorom sa požaduje územie založené na spoločných politikách, v oblastiach, akými sú spravodlivosť, bezpečnosť, migrácia a bezvízový pohyb a vzdelanie, čo britskí konzervatívci nemôžu podporiť. Takisto sa nám nepáči ani odsek číslo 6, v ktorom sa nachádza nasledovný text: „rozvýjať oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, dôkladného udržiavania a rozvíjania svojho acquis communautaire a presadzovania dodržiavania základných práv a slobôd, ako sa uvádza v Charte základných práv Európskej únie.“

Naše obavy súvisiace s týmito a ďalšími časťami správy v žiadnom zmysle nezmenšujú našu podporu ďalšieho rozširovania Európskej únie v prípade, že žiadateľské štáty splnia kodanské kritériá.

Pre uvedené dôvody sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania o tejto správe.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Situácia v Zimbabwe (B6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, je dobré, že hlas Európy sa ozýva v tejto časti Afriky, ktorá sa opäť ocitla pod hrozbou, že sa stane dejiskom ostrého konfliktu, po fraške prezidentskej kampane, ktorej sme boli svedkami pred niekoľkými dňami.

Aj krajiny G8 zaujali veľmi jasné stanovisko – nie zavedením sankcií, po ktorých by najviac trpelo civilné obyvateľstvo, ale finančnými opatreniami, ktoré sa týkajú najmä spoločností, bánk a jednotlivcov spojených s režimom, ktorý je pri moci od roku 1980. Situácia, ktorá nastala, je neprijateľná, keďže sa voľby konajú v neprimeraných podmienkach a uprostred neustáleho násilia. Zároveň dúfam, že diplomacia nášho Spoločenstva podporí návrh Africkej únie, v ktorej africké krajiny požadujú na prekonanie tejto ťažkej krízy vytvorenie vlády národnej jednoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážená pani predsedajúca, podporil som dnešné uznesenie, pretože si myslím, že musíme tvrdo odpovedať na násilie v Zimbabwe, sprísniť sankcie a vyzvať na odvolanie Mugabeho režimu. Kampaň násilia zameraná na politickú opozíciu financovaná zo štátnych prostriedkov vylúčila možnosť usporiadať slobodné druhé kolo prezidentských volieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písomne. – (FR) Tak ako ľudia na celom svete, aj Zimbabwčania chcú mier, demokraciu a blahobyt.

Počas vlády Roberta Mugabeho nemali nič z toho. Niekdajší osloboditeľ krajiny, je dnes jej tyranom. Parlament dnes vysiela jasný signál: nechceme viac Mugabeho ani jeho režim. Rozhodli o tom samotní Zimbabwčania. Európska únia musí vynaložiť maximálne úsilie na to, aby pomohla Zimbabwčanom a Afričanom nájsť riešenie tejto krízy.

Základnou prioritou je ukončenie pretrvávajúceho násilia. Iba dialóg otvorený pre všetkých členov zimbabwianskej spoločnosti umožní vytvorenie prechodného režimu s jasným mandátom na organizáciu slobodných a transparentných volieb, ktoré bude monitorovať medzinárodné spoločenstvo.

Robert Mugabe si však za rokovací stôl nesadne, kým ho k tomu niekto neprinúti. Preto musíme posilniť náš arzenál sankcií proti jeho režimu.

Nakoniec, musíme začať plánovať rekonštrukciu budúceho Zimbabwe, preto vítam návrh Komisie vyčleniť 250 miliónov EUR v rámci mimoriadneho financovania, hneď ako bude mať Zimbabwe legitímnu a dôveryhodnú vládu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia Európskeho parlamentu o situácii v Zimbabwe, v ktorom sa odsudzuje Mugabeho režim.

Vládna kampaň násilia proti opozícii, neustále porušovanie ľudských práv a demokratických zásad sú neprijateľné. Civilizovaný svet musí bez váhania odsúdiť to, čo sa deje v Zimbabwe. Politická perzekúcia, bezdôvodné násilie, hladomor, utrpenie a smrť mnohých občanov sú výsledkami „práce“ Mugabeho, ktoré sa žiaľ zapísali do dejín ľudstva. Zimbabwčania si zaslúžia lepší osud. Som presvedčená, že kroky medzinárodného spoločenstva sú rozhodujúce pre vyriešenie súčasnej humanitárnej krízy. Európska únia musí byť príkladom.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. (PL) Hlasoval som za uznesenie o Zimbabwe. To, čo robí Robert Mugabe, je neprijateľné. Nenazývam ho ani prezidentom, pretože to, čo sa nedávno udialo v Zimbabwe, nemôžeme v žiadnom prípade nazvať voľbami. Súhlasím s jedným namíbijským politikom, ktorý povedal, že okrem tradičných chorôb, s ktorými Afrika zápasí, ako malária, tuberkulóza a AIDS, najnebezpečnejšou chorobou dneška, chorobou, ktorú je potrebné súrne odstrániť, je mugabeizmus. Mugabe sa stal nepriateľom vlastného národa. Je to veľmi frustrujúce, keď sa človek, ktorý bojoval za slobodu a nezávislosť krajiny, po čase zmení na zhubného despotu. Dúfam, že sa Afričanom otvoria oči a pochopia, že ľudia ako Mugabe predstavujú zlo pre celú Afriku.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za uznesenie o situácii v Zimbabwe, pretože 27. júla vláda teroru prezidenta Mugabeho opäť otvorenie vysmiala názory medzinárodného spoločenstva, ale aj spravodlivosť a demokraciu. Niet pochýb o tom, že prezidentské voľby v Zimbabwe boli nezákonné a násilie, vraždy, zatýkanie a bezdôvodné obťažovanie opozície políciou sú obzvlášť hrubou stránkou absencie spravodlivosti.

Ako sa uvádza v uznesení, Zimbabwe veľmi potrebuje sprostredkovateľský proces, na ktorom sa zúčastnia strany z medzinárodného spoločenstva a z Afriky. Strany, ktoré sa zúčastnia na dialógu musia pre Zimbabwe dosiahnuť udržateľné výsledky a to bude možné len vtedy, ak sa na ňom zúčastní celé medzinárodné spoločenstvo a jeho rozsiahle demokratické sily. Zimbabwčania majú v sebe hlbokú túžbu po demokracii.

Situácia v Zimbabwe sa týka celého medzinárodného spoločenstva a spoločenstva afrických štátov a je úplne nevyhnutné, aby sme uznali, že Mugabeho režim je tyraniou. Čína a Líbya, žiaľ, v tejto veci nezdieľajú rovnaký názor s medzinárodným spoločenstvom.

Európska únia musí podporiť a povzbudiť tie africké štáty, ktoré sa usilujú Zimbabwe bojkotovať vo vzťahoch v rámci Afriky. Naopak, politická a hospodárska podpora Južnej Afriky smerom k vláde Mugabeho a vypovedávanie zimbabwianskych utečencov z Južnej Afriky je v rozpore s našimi spoločnými hodnotami. Zároveň chcem vyjadriť podporu myšlienke, ktorá sa nachádza v tomto uznesení, že tento spor by mal mať negatívnu odozvu v rámci vzťahov medzi Európskou úniou a Južnou Afrikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za dnešné uznesenie a dúfam, že Rada naň nadviaže silnými jednotnými krokmi. Zároveň dúfam, že meniace sa postoje, ktoré sledujeme medzi vodcami afrických krajín, znamenajú, že nebudeme musieť podstúpiť ďalší ponižujúci pohľad na to, ako sa pán Mugabe zúčastňuje na medzinárodných stretnutiach na území EÚ. Súčasnú moc získal Mugabe krvou a utrpením vlastného národa. Naše vlády by nemali toto utrpenie ešte zhoršovať násilným navrátením ľudí do Zimbabwe. Nielenže tam môžu byť vystavení fyzickému ohrozeniu, ale môžu aj prispieť k ďalšiemu zhoršeniu stability a zvýšenému tlaku na strácajúce sa zdroje. Zaručene pozitívnym opatrením, ktoré môžu naše vlády ponúknuť, je udeliť týmto ľuďom štatút zákonných prisťahovalcov a umožniť im pracovať. Zároveň by to znamenalo, že len čo bude možný ich návrat do krajiny, budú sa môcť vrátiť s nadobudnutými aktívnymi zručnosťami a potenciálnymi finančnými prostriedkami, ktoré napomôžu rozvoj od základov. Vlády by skutočne mali prijímať takéto opatrenia voči tým ľuďom, ktorí sa pre konflikt nemôžu vrátiť do svojej vlasti. Zimbabwčania potrebujú od nás podporu v každej možnej podobe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Situácia v Zimbabwe je dôvodom na obavy. Pripájam sa ku kolegom a odsudzujem to, ako si strana Zanu-PF počínala počas volieb a zároveň zdôrazňujem, že voľby z 27. júna nemôžeme považovať za právoplatné. Mali by sa zorganizovať nové voľby, pri ktorých sa dodržia štandardné demokratické postupy. Návrh dosiahnuť dohodu o prechodnej správe krajiny stojí za preskúmanie ako možnosť úniku z bezvýchodiskovej situácie, v ktorej sa dnes demokracia v Zimbabwe ocitla. Hlasoval som za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Vyjadrujem poľutovanie nad situáciou v Zimbabwe a vyzývam všetkých poslancov Európskeho parlamentu, Komisiu, Radu a všetky národné vlády, aby odsúdili Mugabeho a pokúsili sa nájsť východisko z tejto krízy. Vítam vyhlásenie krajín G8, v ktorom odmietli uznať právoplatnosť akejkoľvek vlády, ktorá nezodpovedá vôli zimbabwianskeho národa.

 
  
  

– Správa: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy o vesmíre a bezpečnosti, ktorú vypracoval môj nemecký kolega, pán Wogau. Nadišiel čas, aby sme vytvorili spoločný prístup na ochranu záujmov Európy vo vesmíre. Každým dňom sa zreteľnejšie prejavuje potreba vesmírnych prostriedkov, aby politická a diplomatická činnosť Európskej únie mohla vychádzať z nezávislých, spoľahlivých a úplných informácií, ktoré podporia jej opatrenia pri prevencii konfliktov, pri operáciách riadenia kríz a celosvetovej bezpečnosti (najmä v súvislosti s monitorovaním rozširovania zbraní hromadného ničenia a ich prepravou), pri overovaní dodržiavania medzinárodných zmlúv, monitorovaní medzinárodného pašovania ľahších a malých zbraní, ochrane významnej infraštruktúry a hraníc EÚ, pri ochrane obyvateľstva v prípadoch prírodných a človekom spôsobených katastrof a krízových situácií. V tomto ohľade je Galileo základným kameňom úlohy EÚ vo vesmíre. Tento prístup by mal ísť ruka v ruke s európskou obranou a podporou európskeho obranného priemyslu, najmä v letecko-kozmickom sektore.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Európska únia si musí vyvinúť vlastné vesmírne prostriedky. Sme proti vyzbrojovaniu vesmíru, no zároveň uznávame, že keď Spojené štáty odmietajú bližšiu spoluprácu s Úniou pri spoločnom využívaní satelitných zariadení, či už v čase mieru alebo vojny, nemáme inú alternatívu ako pokúsiť sa rozmiestniť svoj vlastný európsky systém.

Rozvoj prostriedkov Európskej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky si vyžaduje vesmírny rozmer. Pán von Wogau, predseda nášho Podvýboru pre bezpečnosť a obranu, urobil tomuto Parlamentu a Európe veľkú službu svojou správou, na ktorú by sme mali pevne nadviazať.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Ťažko by sa to dalo vyjadriť jasnejšie.

V Správe o vesmíre a bezpečnosti z vlastnej iniciatívy Európsky parlament väčšinou hlasou zamietol naše návrhy, v ktorých sme:

- zdôraznili, že využívanie vesmíru musí slúžiť výlučne na nevojenské účely a odmietli akékoľvek priame či nepriame vojenské použitie

- a zdôraznili, že Galileo je výhradne nevojenský projekt.

Parlament zároveň okrem iných nebezpečných opatrení schválil aj:

- potrebu projektu Galileo pre autonómne operácie ESDP a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (CFSP),

- rozvoj spoločnej koncepcie politiky geo-kozmickej spravodajskej služby, vytvorenie podmienok na účasť Satelitného strediska EÚ (EUSC) na plánovaní každej operácie v rámci ESDP, ktorá bude vyžadovať vesmírne pozorovanie a vesmírne informačné služby,

- návrh, aby Európska únia preskúmala možnosť finančného príspevku pre EUSC z rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na splnenie rastúcich potrieb operácií v rámci ESDP,

- možnosť financovania budúcich Európskych satelitných telekomunikačných systémov na podporu operácií ESDP z rozpočtu EÚ.

Inými slovami, militarizácia projektu Galileo a zväčšujúce sa využívanie rozpočtu Spoločenstva na vojenské účely. Preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písomne. (SV) Hlasovala som proti tejto správe, pretože som presvedčená, že vesmír by sa mal využívať na mierové účely. Táto správa zašla priďaleko.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vo všeobecnosti vítam správu pána Von Wogaua o vesmírnej bezpečnosti. Podporujem výhradu spravodajcu, aby sa vesmír nevyzbrojoval. Vývoj nezávislých nástrojov, ktoré by mohli posilniť vesmírnu bezpečnosť, je pozitívny krok k zabezpečeniu zodpovednej vesmírnej politiky. Rozpočet Spoločenstva, z ktorého sa financuje ESDP, je v súčasnosti medzivládny, preto sa nazdávam, že nie je vhodné, aby sa v správe vopred vyčleňovali výdavky. Tieto názory sa odrazili aj v mojom hlasovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Využitie vesmíru je nevyhnutné pre účinnosť imperialistických zásahov EÚ. Toto je záver správy o vesmíre a bezpečnosti EÚ, ktorú schválil Európsky parlament. V správe sa zdôrazňuje potreba využiť vesmír na rozmiestnenie síl členských štátov EÚ v rámci OSN, NATO a iných podobných organizácií. Požaduje rýchly rozvoj programov EGNOS a Galileo, úplný vývoj Satelitného strediska EÚ a koordináciu satelitných komunikačných systémov členských štátov EÚ prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na účely špionáže a sledovania s cieľom zabezpečiť „nezávislé, spoľahlivé a úplné informácie na podporu opatrení pri prevencii konfliktov, operáciách krízového manažmentu…“

Z rozpočtu EÚ sa už dnes na tieto účely vyčleňujú astronomické prostriedky – 5,25 miliardy EUR, a to len na obdobie rokov 2007 až 2013. Táto skutočnosť spolu s rozhodnutím urýchliť program Galileo dokazujú, že EÚ plánuje integrovať využívanie vesmíru do strategických zdrojov a prostriedkov na podporu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, teda inými slovami, mechanizmu na imperialistické intervencie EÚ na celom svete.

Na základe týchto skutočností je úplným pokrytectvom aj apelácia správy, aby sa vesmír nemilitarizoval. Je to typický dôkaz hanebnej dvojakosti imperialistických politických hovorcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. − Strana práce v Európskom parlamente víta túto správu a podporuje najmä rozvoj etického kódexu EÚ pre činnosť vo vesmíre spolu s rozvojom nezávislých nástrojov, ktoré by mohli posilniť vesmírnu bezpečnosť.

Naše obavy sa však spájajú s tým, že by sme nemali vopred rozhodovať o budúcom rozpočte EÚ. Činnosti ESDP sa financujú z rozpočtov Spoločenstva, ktoré sú v súčasnosti medzivládne. Z tohto dôvodu sme hlasovali proti dvom pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, v ktorých sa objavili tieto náznaky v súvislosti s činnosťami ESDP, ktoré sa týkajú vesmíru.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Vysvetlenia hlasovania sa skončili.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia