Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Predstavenie programu francúzskeho predsedníctva (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predseda . Ďalším bodom je vyhlásenie Rady o predstavení programu francúzskeho predsedníctva.

Pán prezident Sarkozy, chcel by som vás ako úradujúceho predsedu Rady privítať v Európskom parlamente.

(potlesk)

Som si vedomý, že sa k nám dnes pripájate po dlhej ceste z Japonska. Vitajte v Európskom parlamente, úradujúci predseda.

(potlesk)

 
  
  

Chcel by som takisto privítať pána predsedu Európskej komisie, Josého Manuela Durãa Barrosa, ktorý sa, rovnako ako úradujúci predseda Európskej rady, práve vrátil z Japonska. Bola to únavná cesta, takže sa už nebudem dlhšie zaoberať úvodnými poznámkami.

 
  
  

Úradujúci predseda Rady, chcel by som vás vyzvať, aby ste sa bez ďalších prieťahov ujali slova pred Európskym parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Sarkozy, úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predseda, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou, že môžem rozprávať pred týmto Parlamentom v takom kritickom momente pre Európu. Som si plne vedomý, že všetci nesieme veľkú zodpovednosť. Ako úradujúci predseda Rady mám samozrejme veľkú zodpovednosť, ale táto zodpovednosť je pre všetkých proeurópsky orientovaných rovnaká.

Ako môžeme dostať Európu z krízy, v ktorej sa teraz nachádza? Ako zabránime tejto neschopnosti pohybu? Ako prekonáme naše nezhody a využijeme ich tak, aby slúžili tomu istému európskemu ideálu? Tu teraz stojíme v srdci európskej demokracie. Každý jeden z vás, ktorí máte tú česť byť prítomní v tomto Parlamente, musí získať podporu svojich krajanov. Sú tu muži a ženy ľavice, centra či pravice, sú to volení zástupcovia 27 krajín. Avšak dnes musíme tieto naše rozdiely pretvoriť do sily pre oslabenú Európsku úniu.

Z týchto rozdielov musíme urobiť príležitosť, ako uistiť európskych občanov, ktorí sú znepokojení. Musíme udržovať demokraciu pri živote, čo znamená, že sa musíme zapojiť do diskusie a zároveň vytvárať obraz Európy, ktorá odmieta túto neschopnosť pohybu. Každý musí byť zapojený do európskej rodiny, každý z jej 27 členských štátov, nikto z nej nesmie odísť. Sme len pár mesiacov od dôležitého dátumu pre Európsky parlament. Je pochopiteľné, že by si toho mali byť všetci vedomí. Zároveň musíme dnes ráno pôsobiť dojmom, že Európa pracuje pre každého.

Zažil som jednoduchšie situácie, ako je tá, v ktorej sa dnes Európa nachádza. Ak môžem úprimne povedať, som si vedomý toho, že ako úradujúci predseda Rady musím hovoriť v mene všetkých, musím brať do úvahy city všetkých a zároveň prichádzať so správnymi riešeniami.

Prvá poznámka: máme inštitucionálny problém. Vedúci predstavitelia štátov a vlád sa pri Lisabonskej zmluve snažili dospieť ku kompromisu. Nikto nepovedal, že Lisabonská zmluva vyrieši všetky naše problémy, ale bola a zostáva prejavom kompromisu prijateľného pre všetkých. Ja som ako prezident Francúzskej republiky musel vyrovnať so svojimi zodpovednosťami. Francúzsko v roku 2005 hlasovalo za „nie“, a to spôsobilo pre Francúzsko problém. Dámy a páni, tieto problematiky, ktoré musíme riešiť, sú veľmi zložité a komplexné, preto sa snažme poskytnúť každému predstavu o tom, že na tom pracujeme bez akýchkoľvek bočných úmyslov či predsudkov. Práve to sa od nás očakáva.

(potlesk)

Pred voľbami som francúzskemu ľudu ponúkol parlamentnú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Pred voľbami som povedal, že vo Francúzsku neusporiadam referendum. To som ľuďom vo Francúzsku povedal v demokratickom duchu, bolo to rozhodnutie,  ktoré som urobil tri dni pred tým, ako som bol zvolený, čo mohlo mať veľký význam. Túto voľbu neľutujem. Skutočne si myslím, že inštitucionálne záležitosti, spôsob, ako riešime veci v Európe, majú byť skôr v rukách členov parlamentu ako v referende. Ja robím politické rozhodnutia (potlesk) a je to politické rozhodnutie, ktoré som pred voľbami urobil vo svojej vlastnej krajine. Preto je to dokonale demokratické.

Teraz máme problém s írskym hlasovaním za „nie“. Francúz by v žiadnom prípade nemal odsudzovať tento výsledok, vzhľadom na predchádzajúce holandské a francúzske hlasovanie za „nie“. Preto 21. júla po prvýkrát ako úradujúci predseda Rady navštívim Írsko, aby som si ich vypočul, zapojil sa do dialógu a pokúsil sa nájsť riešenia. Francúzske predsedníctvo navrhne spôsob a ja dúfam, že aj rozhodnutie vo forme dohody s írskou vládou buď v októbri alebo v decembri.

Problémom je: musíme sa vystríhať nátlaku na našich írskych priateľov a zároveň stanoviť, za akých podmienok a s akou zmluvou budeme organizovať európske voľby v roku 2009. Máme preto ešte trochu času, ale zase nie tak veľa. Dlžíme našim spoluobčanom informáciu o tom, na akom základe budeme organizovať európske voľby. Týmto základom bude buď Lisabonská zmluva alebo Zmluva z Nice. Už sa nebude konať nijaká nová inštitucionálna konferencia. Nebude žiadna nová zmluva. Bude to buď Lisabon alebo Nice.

Smiem dodať, len aby som to celkom objasnil – je to môj názor, ale to z neho nerobí skutočnosť – že som jedným z tých, ktorí vždy podporovali európske rozširovanie. Rozšírenie v roku 2004 bolo úspešné. Rodina sa opäť zjednotila; to by sme nemali ľutovať. Avšak som jedným z tých, ktorí si vždy ľutovali to, že Európa nie je dostatočne múdra na to, aby vytvorila nové inštitúcie pred svojim rozšírením. To bola chyba, za ktorú dnes platíme. Bolo by bývalo lepšie pretvoriť inštitúcie pred rozšírením.

Chcem to povedať celkom jasne. Samozrejme, že rozšírenie neľutujem. Rodina musí zostať spolu. Avšak som neústupčivý, vážený pán predseda Pöttering, že takéto chyby už ďalej nesmieme robiť. Ak sa budeme držať Zmluvy z Nice, je to Európa 27. Ak chceme rozšírenie – a ja osobne chcem – potrebujeme pred rozšírením nové inštitúcie. Kto by si bol pomyslel, že Európa so svojimi 27 členskými štátmi, bude neschopná vytvoriť si svoje vlastné inštitúcie, a že nebude mať žiadnu inú prioritu, ako pokračovať v rozširovaní? Musí to byť jasné: ak chceme rozšírenie – a my chceme rozšírenie – potom potrebujeme nové inštitúcie.

(potlesk)

Dovoľte mi dodať – a hovorím to pánovi Schulzovi – že som za to, aby sme prizvali Balkán a že naši chorvátski ako aj srbskí priatelia sú nepochybne Európanmi. Avšak tie krajiny, ktoré sú najväčšími zástancami rozširovania, nemôžu povedať: „nechceme Lisabon“, a zároveň tvrdiť: „chceme rozširovanie“. Je to Lisabon a rozširovanie. To nie je vydieranie, pretože v Európe nechceme vydieranie. Je to otázka súdržnosti, čestnosti a logiky. Pokiaľ ide o Chorvátsko, musíme pokračovať v rokovaniach, ale každý musí na seba prevziať svoje zodpovednosti. Ak sa má Európa rozširovať, a to musí, tak potom musí mať nové inštitúcie.

Ďalšia poznámka: tu a tam počas európskych diskusií natrafím na ľudí, ktorí tvrdia: „no dobre, nezáleží na tom, či máme viacrýchlostnú Európu.“ Možno jedného dňa bohužiaľ budeme musieť mať viacrýchlostnú Európu, ale to môže byť len posledná možnosť. Európa draho zaplatila za to, že ju rozdelil múr hanby. Európa draho zaplatila za diktatúru, ktorá zasiahla 80 miliónov Európanov. Dobre si to premyslime pred tým, ako niekoho vynecháme.

Keď sme rokovali o Lisabonskej zmluve v Bruseli, Francúzsko bojovalo za zaručenie toho, aby Poľsko mohlo zaujať svoje miesto v Lisabonskej zmluve. Ako povedať 38 miliónom Poliakov, že je oveľa jednoduchšie zbaviť sa jarma diktátorstva, pod ktorým boli a z ktorého sa sami oslobodili vďaka osobnostiam veľkého formátu, ako Lech Walesa a Ján Pavol II, ako zostať v slobodnej Európe? Táto rodina má 27 členov. Nikto by z nej nemal odísť. Musíme zapojiť všetkých členov európskej rodiny; to je prinajmenšom to, na čom bude pracovať francúzske predsedníctvo.

(potlesk)

Pokiaľ ide o ďalšie problematiky a ja verím, že pri nich dokážeme dospieť ku konsenzu, nič by nebolo horšie, ako vytvárať dojem toho, že Európa je neschopná pohnúť sa ďalej, pretože zase prechádza ďalšou inštitucionálnou drámou. Bolo by pre nás naozaj príšerné uviaznuť v takejto pasci. Odmietame inštitúcie, ktoré nás odsudzujú na to, že sme neschopní pohybu, ale zároveň Európania sú netrpezliví, pretože si myslia, že sme až príliš neschopní pohybu.

Navzdory inštitucionálnemu problému, možno dokonca kvôli inštitucionálnemu problému, má Európa povinnosť konať, a to hneď teraz. To je odkaz, ktorý by sme ako francúzske predsedníctvo radi poslali Európanom. Sme v procese riešenia inštitucionálnych problémov, ale nie sme odsúdení na nečinnosť. Aké sú teda naše priority?

Prvou je dokázať Európanom, že im Európa dokáže zabezpečiť ochranu. Teraz by som chcel povedať niečo o tom slove „ochrana“. Už od staroveku, kedykoľvek si ľud volil vládu, bolo to práve pre to, aby ich táto vláda ochránila. Vážený pán predseda, Európa musí poskytovať ochranu bez protekcionizmu. Protekcionizmus nás nikam nedostane. Vidieť dnes európskych občanov, ako si myslia, že Európa, ktorá vznikla na to, aby ich chránila, je viac zdrojom obáv ako ochrany, je skutočný krok späť. Preto je na nás ukázať, ako ich Európa ochráni pri riešení konkrétnych problematík.

Prvou je energetický a klimatický balík. Ak existuje jedna oblasť, v ktorej naše národy nič nezmôžu, pokiaľ konajú sami, tak potom je to udržanie ekologickej rovnováhy našej planéty. Pokiaľ ide o znečisťovanie, CO2 a ozónovú vrstvu, hranice medzi našimi krajinami sú nepodstatné. V stávke je veľa: od stretnutia odborníkov z Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) sme si uvedomili, že sme poslednou generáciou, ktorá dokáže zabrániť katastrofe.  Posledná generácia! Ak teraz nič neurobíme, budúce generácie môžu obmedziť škodu, ale nebudú jej môcť zabrániť.

Každá krajina sveta hovorí: „Sme ochotní s tým niečo robiť, pod podmienkou, že začne niekto iný.“ S takýmto zdôvodnením vnúčatá našich vnúčat už nikdy neurobia žiadne rozhodnutie. Ak my Európania čakáme na ostatných, kým začnú konať pred tým, ako začneme my, ešte sa načakáme. Vytvorili sme Európu, aby sme náš model spôsobu života ukázali svetu a bránili naše hodnoty.

Medzi tieto hodnoty patrí istota, že svet bude stratený, ak sa hneď teraz nerozhodneme. Európa musí stanoviť príklad. Európa musí ísť príkladom. Máme cieľ: konferenciu v roku 2009. Touto konferenciou sa musí riadiť a organizovať fáza po skončení platnosti Kjótskeho protokolu. Európa musí do tejto fáze prísť zjednotená, rozhodnutá prijať energetický a klimatický balík. Ak nie, nebudeme mať žiadny vplyv na Číňanov, Indov, rozvíjajúce sa krajiny a Američanov, aby sa snažili pracovať na tom, na čom sme sa my dohodli. Je preto nevyhnutné, aby sme počas francúzskeho predsedníctva prijali energetický a klimatický balík predložený Komisiou.

(potlesk)

Je to náročný balík, je to zložitý balík, ale chcel by som rád apelovať na zmysel pre zodpovednosť každého z nás. Ak bude chcieť nejaká krajina znovu vyriešiť svoj vlastný konkrétny problém, vec s ktorou má problém, potom, dámy a páni, nikdy nedospejeme k dohode. Preto francúzske predsedníctvo žiada Európsky parlament, aby sa zjednotil, aby sme mohli energetický a klimatický balík prijať do šiestich mesiacov. To je priorita. Nie je to priorita ani pravicového ani ľavicového krídla, je to jednoducho zdravý rozum. Ak budeme rokovať s jedným členským štátom za druhým, nemáme žiadnu šancu uspieť.

Samozrejme sú tu teraz aj záležitosti, ktoré je potrebné objasniť alebo prispôsobiť. Teraz mám predovšetkým na mysli veľmi zložitú záležitosť: konkrétne problémy pre naše podniky, na ktoré sa teraz oprávnene chystáme uvaliť pravidlá na udržanie rovnováhy našej planéty. Máme tu v Európe nastoliť nevyhnutné pravidlá na naše podniky a zároveň pokračovať v dovoze výrobkov z krajín, ktoré nedodržiavajú žiadne z tých pravidiel, ktoré sme uvalili na naše podniky? Nie je to otázkou protekcionizmu; je to záležitosť čestnosti, spravodlivosti a odmietnutím správať sa naivne. Toto je problémom rozhodnutia týkajúceho sa hraničného mechanizmu. Mali by existovať voľné kvóty alebo mechanizmy na prispôsobenie? Neviem, ale v každom prípade to musíme prediskutovať.

(potlesk)

Druhá otázka: Chápem, že pre niektoré krajiny – mám na mysli predovšetkým tie, ktoré sa k nám pripojili v roku 2004, ktoré pokiaľ ide o energiu vo veľkej miere závisia od fosílnych palív – sú tieto úsilia, ktoré sa od nich vyžadujú, značne veľké. Tieto krajiny nám hovoria: „rástli sme 10 rokov, prosím, neberte nám to.“ Je nepochybné, že existuje spôsob, ako zapojiť všetkých a s predsedom Komisie na tom musíme pracovať, aby si všetci uvedomili, že sa tým nevystavia recesii, biede, chudobe a nezamestnanosti. Tento energetický a klimatický balík je pre nás absolútnou prioritou. Svet nepočká; Európa musí ukázať cestu.

Druhý bod: z 27 krajín patrí teraz 24 do schengenského priestoru; inými slovami, 24 krajín z 27. Hovoríte 23? OK, potom 23, ale stále to nie je také zlé. To nezahŕňa krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale – a to je dôvod, prečo často vedieme diskusie – sú súčasťou schengenského priestoru. Takže čo to znamená? To znamená, že sme rozhodli o úplnej slobode pohybu medzi krajinami schengenského priestoru.

Rád by som chcel povedať predsedom politických skupín a členom parlamentu, že sme vo Francúzsku spolu s Bernardom Kouchnerom a Jean-Pierrom Jouyetom prijali rozhodnutie, ktoré nebolo ľahké. Od 1. júla už neexistujú žiadne prekážky, ktoré bránili vstupu na francúzsky trh práce, keďže som oznámil, že zruším všetky obmedzenia, ktoré stanovili moji predchodcovia. Každý pracovník z akejkoľvek krajiny EÚ môže prísť a pracovať vo Francúzsku.

(potlesk)

Nebolo to také jednoduché; nebolo to také ľahké. V každom prípade, a francúzski poslanci ma opravia, ak sa mýlim, ma varovali, že to bude katastrofa, ak oznámim toto rozhodnutie. Ako zvyčajne, prijali sme toto rozhodnutie a žiadna katastrofa sa neudiala. Nepotešila ma diskusia o neslávnom „poľskom inštalatérovi“, čo naozaj nerobilo dobré meno ani mojej krajine ani Európe. To nie je dôvod, prečo sme vybudovali Európsku úniu.

(potlesk)

Napriek tomu, teraz keď už viac nemáme medzi sebou žiadne hranice, je to spravodlivé, je to rozumné, aby každý jeden z nás pokračoval v rozhodovaní o svojej vlastnej prisťahovaleckej politike, bez ohľadu na obmedzenia ostatných? Európsky pakt o imigrácii a azyle je dôležitým dokumentom pre francúzske predsedníctvo z dvoch dôvodov.

Prvým z nich – a môžem sa najskôr obrátiť na ľavú stranu Parlamentu – je ten, že ak všetci budeme mať, ak všetky európske krajiny budú mať európsku prisťahovaleckú politiku, odstránime tak imigráciu z vnútroštátnych diskusii, kde extrémisti zneužívajú chudobu a strach, aby tak slúžili hodnotám, ktoré nám nie sú vlastné. Jediný spôsob, ako dospieť k zodpovednej diskusii o imigrácii, je vytvoriť z nej európsku politiku. Už žiadne zaslepené bočné úmysly, ktoré by nútili krajiny s rozdielnymi citlivými otázkami, aby spolu pracovali.

Za prioritu považujem to, čo navrhol Brice Hortefeux a schválili všetci ministri a mali by prediskutovať výbory stálych zástupcov a Európska rada. Dokážeme tým, že Európa nechce byť pevnosťou, že Európa neodmieta ľudí, že Európa potrebuje migrujúcich robotníkov, ale že Európa nemôže vziať každého, kto by chcel prísť do Európy.

Dovoľte mi dodať, že pokiaľ ide o politický azyl, je nelogické, že jeden človek môže predložiť 27 žiadostí v 27 demokratických krajinách a na rovnaký problém nedostane zakaždým tú istú odpoveď. Dovoľte mi dodať, že pokiaľ ide o rozvoj s Afrikou, budeme silnejší, ak budeme pracovať spolu; toto je druhá priorita francúzskeho predsedníctva.

Tretia priorita: chceme presadiť koncept, o ktorom sa v Európe často rozpráva, ale ktorý len pomaly napreduje, a tým je európska obrana. Som si dobre vedomý toho, že pokiaľ ide o túto záležitosť, obklopuje ju veľa sporov, ale dovoľte mi povedať vám to, v čom verím. Ako si myslíte, že sa Európa môže stať politickou mocnosťou a nechať sa počuť, ak nedokáže brániť samu seba a rozvinúť zdroje na podporu tejto politiky?

Vezmite si príklad Kosova, ktorý pre mňa znamená úspešný príbeh Európskej únie. Toto je európsky problém, ktorý musia vyriešiť Európania. Ako v tom môžu Európania pokračovať, ak nezískajú vojenské a ľudské zdroje na to, aby podporili rozhodnutia, ktoré sme spolu prijali? Ako si myslíte, že sa Európa môže stať najúspešnejšou hospodárskou oblasťou sveta, ak sa nedokáže sama brániť?

Áno, máme NATO! Nemalo by napadnúť nikomu, prinajmenšom nie mne, aby spochybňoval prospešnosť NATO. Nie je to otázka voľby medzi európskou obrannou politikou alebo NATO, ale byť v NATO – v spojení s Američanmi – a mať samostatnú európsku obrannú politiku. Sú to tieto dve spolu, nie jedna namiesto druhej. Dovoľte mi dodať, že nemôžeme pokračovať v tom, že máme Európu, ktorá zabezpečuje svoju bezpečnosť na základe prispievania len štyroch či piatich krajín, s tým, že ostatné krajiny sa spoliehajú len na snahu týchto štyroch alebo piatich krajín. Členské štáty nemôžu pokračovať v tom, že budú samostatne budovať svoje vlastné lietadlá, že budú mať zbrojné priemysle, ktoré si medzi sebou konkurujú až do takej miery, že sa zruinujú a skôr či neskôr oslabia, len preto, že nie sú dostatočne silné na to mať európsku obrannú politiku.

Štvrtá priorita: mimoriadne zložitá problematika spoločnej poľnohospodárskej politiky. Teraz sa dostávam k mojim záverom, ktoré sú s týmto späté. Je to presne preto, že je zložité sa o tom teraz rozprávať. Som si celkom vedomý toho, že tu medzi nami máme poľnohospodárske štáty, ktoré vrúcne bránia prácu svojich poľnohospodárov a zároveň aj štáty, ktoré si myslia, že táto politika je príliš nákladná.

Dámy a páni, dovoľujem si apelovať na váš zdravý rozum. V roku 2050 bude mať svet 9 miliárd obyvateľov. Už teraz však 800 miliónov ľudí zomiera od hladu. Každých 30 sekúnd zomiera od hladu jedno dieťa. Je pochopiteľné žiadať od Európy, aby znížila svoju poľnohospodársku produkciu v dobe, kedy svet tak veľmi potrebuje potraviny? Nemyslím si, že je to pochopiteľné. Tu nejde o francúzske poľnohospodárstvo; je to o zdravom rozume.

(potlesk)

Dovoľte mi dodať ešte druhú poznámku: bez ohľadu na to, či je vaša krajina poľnohospodársky orientovaná, potravinová bezpečnosť sa týka každého. Dá sa pochopiť to, že pre našich chovateľov a poľnohospodárov oprávnene stanovíme pravidlá vysledovania a bezpečnostné pravidlá, a pritom pokračujeme v dovoze mäsa do Európy z krajín, ktoré nedodržujú žiadne z pravidiel, ktoré my stanovujeme pre našich poľnohospodárov?

(potlesk)

Tretia poznámka: poľnohospodárske ceny nikdy neboli také vysoké. Teraz je ten správny čas hovoriť o cenách, hovoriť o dotáciách a hovoriť o preferenciách Spoločenstva. Takisto si myslím, že medzi kontrolou stavu a finančnou arbitrážou spoločnej poľnohospodárskej politiky by sme sa mohli dohodnúť o určitých koncepciách, ako je napríklad potravinová dostatočnosť a potravinová bezpečnosť pre Európu.

Dámy a páni, takisto sú tu aj ďalšie problematiky: sociálna dimenzia je napríklad obrovskou záležitosťou. Poviem jednu poznámku. Niekedy vidím určitý rozpor: niekedy sa stretávame s názorom, ktorý je zameraný len na jeden cieľ, a to že Európa by sa nemala do všetkého miešať a že by Európa mala zasahovať len v tých oblastiach, ktoré sa jej priamo týkajú. Avšak tí ľudia, ktorí obviňujú Európu z toho, že strká svoj nos do všetkého, sú presne tí istí, ktorí prví prehovoria, keď nerozprávame o sociálnej dimenzii. Až doteraz chceli vždy členské štáty, aby sociálna politika bola predovšetkým vnútroštátnou kompetenciou, pretože dôchodky a zdravotná starostlivosť sú v prvom rade vnútroštátnymi problematikami.

Dámy a páni, máme mnohé sociálne smernice, na ktorých pán predseda Barroso zapracoval, aby sa dostali do programu. Mám na mysli tie, ktoré sa týkajú zamestnaneckých rád, pracovných pomerov na dobu určitú a množstva základných pravidiel, ktoré sa zaviedli pre každého v Európe. Francúzske predsedníctvo z toho urobí svoju prioritu.

Ďalšie témy by sa takisto mali dostať do programu francúzskeho predsedníctva, hoci nie sú v rámci európskej kompetencie. Dovoľte mi uviesť príklad niečoho, čo sa dotýka nás všetkých: Alzheimerova choroba. (poznámka pána Cohn-Bendita mimo mikrofónu: „ešte nie“). Pán Cohn-Bendit, nikdy by mi nenapadlo, že niekto taký mladý ako ste vy by už mohol byť zasiahnutý touto chorobou, ktorá, hoci vás sa teraz netýka, postihuje milióny Európanov. Tieto milióny Európanov sú pre mňa rovnako dôležití ako vaše zdravie.

(potlesk)

Subsidiarita samozrejme znamená, že toto nepatrí do európskej kompetencie. Napriek tomu by som chcel, aby francúzske predsedníctvo zorganizovalo stretnutie odborníkov zo všetkých európskych krajín, aby sme sa mohli podeliť o najlepšiu prax, aby mohli naši výskumníci dať dokopy svoje zručnosti a zistiť viac o tejto chorobe, a aby sme spolu mohli nájsť riešenie. Len si predstavte, čo by potom Európania povedali o Európe: to je spôsob, ako vyliečiť tieto strašné choroby. Čo som povedal o Alzheimerovej chorobe by sa mohli vzťahovať aj na rakovinu, ktorá rozdeľuje rodiny. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by mal každý pracovať sám za seba pri hľadaní liečby rakoviny, keď spolu máme viac zdrojov a sme spolu silnejší.

(potlesk)

Nakoniec, pokiaľ ide o kultúru a šport, dovoľte mi povedať, že je veľkou chybou nerozprávať o záležitostiach, ktoré ovplyvňujú každodenné životy Európanov. Máme tu európsku kultúrnu výnimku. Z kultúry musíme urobiť súčasť každodennej diskusie v Európe. Svet sa nemusí klaňať jednému jazyku ani jednej kultúre. Musíme jasne riešiť otázku sadzieb DPH z videí a CD, ako to bolo v prípade sadzby DPH z kníh, ktorú ste stanovili.

Pokiaľ ide o šport, ktorý prekračuje aj politické rozpory, dovoľte mi povedať, že by som chcel, aby tak, ako existuje kultúrna výnimka, existovala v Európe aj športová výnimka. Podporujem slobodu pohybu jednotlivcov a tovaru, ale neschvaľujem myšlienku, že by sme mali spoplatniť naše futbalové kluby, čím by sa oslabili investície, ktoré mnohé kluby vkladajú do mladých chlapcov, ktorí by mali ostať v kluboch z tréningových dôvodov. Športová výnimka, ktorá by znamenala, že šport sa neviaže na trhové hospodárstvo, by mala mať podporu všetkých poslancov Parlamentu.

(potlesk)

Na záver, dámy a páni, pán predseda, by som chcel zakončiť – ospravedlňujem sa, že som určite hovoril pridlho – poslednou poznámkou. Viem, kam bude mieriť táto moja poznámka: do bijúceho srdca európskej demokracie. Európa si toho veľa vytrpela. Predovšetkým trpela zbabelosťou niektorých z nás, ktorí boli veľmi spokojní, keď nechali Európu platiť za svoje zodpovednosti, ktoré boli v skutočnosti zodpovednosťami politických predstaviteľov, ktorí sa neodvážili pred svojou verejnosťou vziať na seba zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré odmietli brániť v Bruseli.

(potlesk)

Je to zbabelosť. To hovorím predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Komisie: predsedníctvo s vami bude spolupracovať. Ak niektorý členský štát nesúhlasí, nech prehovorí. Ako som povedal poľskému prezidentovi, on sám rokoval o Lisabonskej zmluve, dal svoje slovo a toto slovo sa musí dodržať. Nejde o otázku politiky, ale o otázku morálky.

(potlesk)

Avšak Európa trpela aj niečím iným. Európa trpela nedostatkom diskusie. Chcel by som zakončiť práve týmto, pretože to považujem za veľmi dôležité. Naše inštitúcie sú nezávislé, ale nezávislosť neznamená ľahostajnosť. Ak my, politickí predstavitelia, nemáme odvahu diskutovať, kto potom? Diskutovať o čom? Aká ja správna hospodárska stratégia? Aká ja správna monetárna stratégia? Aká ja správna stratégia devízových kurzov? Aká ja správna stratégia úrokových sadzieb? Samozrejme každý má právo mať svoje vlastné presvedčenia, a toto hovorím obzvlášť našim nemeckým priateľom. Avšak nikto nemá právo zabrániť diskusii, konštruktívnej diskusii.

Samozrejme všetci chceme dohodu, ako je obchodná dohoda, ktorá je momentálne vo fáze rokovaní. Avšak nikto sa nesmie báť povedať, že Európa nesmie byť naivná. Musíme diskutovať o výhodách voľného obchodu, ale takisto musíme rozvíjajúcim krajinám povedať, že nemajú právo požadovať také isté práva, ak pre nich neplatia rovnaké povinnosti. Nesmieme sa báť uskutočniť európsku diskusiu. Musíme sa zapojiť do dôstojnej európskej diskusie, ale nesmieme sa báť brániť naše presvedčenia.

Nespochybňujeme nezávislosť ECB, ak sa pýtame, či je rozumné zvýšiť úrokovú sadzbu na 4,25 %, keď úroková sadzba USA je vo výške 2 %. Diskutujeme. Pokojná diskusia, kde niekto nemá monopol na pravdu. Ja určite nie, ani odborníci, ktorí musia preukázať účinnosť svojich rozhodnutí.

Práve v tomto duchu, dámy a páni, máme spolu s francúzskymi ministrami v úmysle niesť túto zodpovednosť. Viem, že je to zložité. Viem, že keď ste úradujúcim predsedom Rady, nebránite záujmy svojej krajiny, ale záujmy Únie. Viem, pán predseda, predsedovia, že musíme spolupracovať ako tím v záujme Európy 27, a ja dúfam, že o šesť mesiacov bude môcť každý povedať: „Európa pokročila vďaka nášmu zapojeniu sa a podpore.“

(hlasný potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda . − Pán úradujúci predseda Európskej rady, vďaka za váš prejav. Želáme vám pretrvávajúcu odvahu, odhodlanie a najmä úspech počas vášho predsedníctva – keďže, keď ste úspešní, Európska únia je úspešná a s ňou aj Európsky parlament. Môžem vás uistiť, že Európsky parlament bude na vašej strane, keď budete robiť rázne rozhodnutia, ktoré Európsku úniu privedú do dobrej budúcnosti. Európsky parlament vás v tejto úlohe podporí.

Takisto by som chcel privítať pánov ministrov, ktorí sú tu dnes s vami: pána Bernarda Kouchnera, Brica Hortefeuxa, bývalého kolegu poslanca, a hlavne vášho štátneho tajomníka pre európske záležitosti, pána Jean-Pierra Jouyeata, ktorý je v tomto Parlamente skoro pravidelným hosťom. Srdečne vás všetkých vítam tu v Európskom parlamente.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso , predseda Komisie – (FR) Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, dámy a páni, som rád, že tu v Európskom parlamente môžem dnes byť s vami na predstavení programu šesťmesačného francúzskeho predsedníctva Rady Európskej únie. Myslím si, že toto bude predsedníctvo plné nadšenia a odhodlania, bohaté na konkrétne výsledky, na ktorých budeme všetci spolupracovať. Chceli ste, aby sa Francúzsko vrátilo späť k Európe, pán úradujúci predseda, a to je nepochybne skvelá správa pre všetkých nás.

Európski občania a dnes tu zhromaždený Európsky parlament očakávajú od francúzskeho predsedníctva veľa vecí. Ako som povedal na našom stretnutí 1. júla v Paríži, Komisia bude stáť za francúzskym predsedníctvom, ponúka mu plnú podporu, aby sa počas týchto šiestich mesiacov zabezpečili úspechy Európskej únie. O výzvy nebude núdza.

Globalizácia pretrváva a medzinárodná konkurencia sa stáva čím ďalej, tým viac silnejšou. Svet čelí novým výzvam, ako sú napríklad nedostatočné fosílne palivá a zmena klímy. Musíme teraz konať, aby sme na tieto výzvy našli spoločné riešenia. Všetky tieto faktory znamenajú, že Európa potrebuje zreformovať svoje hospodárstva, aby sa stala konkurencieschopnejšou, modernizovať svoje sociálne modely a investovať do vzdelávania, výskumu a inovácií. Európa má veľa tromfov v rukáve, obzvlášť ako jedna z popredných svetových obchodných mocností. Avšak musí mať odvahu sa prispôsobovať. Ak chceme ponúkať ochranu, potom sa musíme prispôsobiť. To je cesta k úspechu.

Nemôžeme poprieť, že sa Európa nachádza v zložitom období: írske hlasovanie proti, globálne hospodárske prostredie, stúpajúce ceny ropy a komodít, prudký rast cien potravín a inflačné tlaky, ktoré sú najväčším nepriateľom kúpnej sily. Inflácia je takisto najväčším nepriateľom sociálnej spravodlivosti, keďže v prípade veľmi silnej inflácie, tí, ktorí trpia najviac sú tí, ktorí majú nízke mzdy alebo žijú z dôchodkov. Všetky tieto faktory teraz vrhajú tieň na hospodárstva a nútia našich politikov, aby robili zložité rozhodnutia ako na európskej, tak aj vnútroštátnej úrovni. Musíme čeliť týmto skutočnostiam so vztýčenou hlavou a prispôsobiť sa im so zmyslom pre skutočnosť a s odhodlaním.

Práve sme sa vrátili zo samitu G8 z Japonska, kde som mohol jasne vidieť, že vplyv, ktorému sa teší Európska únia, takisto ako aj očakávania a rešpekt, ktorý vyvoláva vo svete, je v jasnom kontraste s pochmúrnou náladou, ktorá sa častokrát v EÚ prejavuje. Môžem vám povedať, že dnes viac ako kedykoľvek predtým sa Európska únia vníma mimo Európy ako presvedčivý a rozhodujúci hráč, hráč s obrovským vplyvom na svetovej scéne.

Zoberme si dva konkrétne príklady, ktoré boli v centre samitu G8: zmena klímy a rozvoj – dve problematiky, ktoré na svetovej úrovni Európa uviedla do pohybu. Spojené štáty sa k nám teraz pridali v boji proti zmene klímy podporou našich názorov. Minulý rok v Heiligendamm – pán prezident Sarkozy tam bol – si spomínam, že sme mali veľký problém presvedčiť Američanov a Rusov, aby prijali zásadu povinných cieľov pre rok 2050. Teraz sme to dosiahli. Bolo to možné vďaka našej úlohe európskeho vodcu; na čo som ako predseda európskej inštitúcie hrdý. Bol to opäť úspech, za ktorý vďačíme európskemu zjednoteniu.

Druhým príkladom je rozvoj a mimoriadne rýchlo rastúce ceny potravín, ktoré ohrozujú rozvojové ciele milénia. Aj v tejto oblasti sme boli schopní konať ako katalyzátor vďaka záverom Európskej rady z minulého mesiaca, ktorými sa, citujem, privítal „zámer Komisie predložiť návrh na vytvorenie fondu na podporu poľnohospodárstva v rozvojových krajinách.“

Európska komisia prijme tento návrh na budúci týždeň. Počítam s plnou podporou oboch krídel rozpočtového orgánu, aby tak Európa mohla pružne poskytovať potrebnú pomoc poľnohospodárom, najmä tým v Afrike, pri blízkej spolupráci s príslušnými multilaterálnymi organizáciami. Táto podpora je nevyhnutá na zabezpečenie „zelenej revolúcie“, ktorú Afrika potrebuje pre svoju stabilitu a prosperitu, ktorá, ako všetci viete, patrí takisto k priamym záujmom Európy. Ako nariadila Európska rada, náš návrh zostáva v platnosti v rámci obmedzení súčasného finančného výhľadu. Náš prístup pozostáva z prerozdelenia úspor, ktorým sa kvôli nárastu medzinárodných cien Európe umožní vyprodukovať ako súčasti politiky na podporu poľnohospodárstva pre tých, ktorých sú najviac zasiahnutí týmto nárastom. Všade na svete dochádza k núdzovým a katastrofickým situáciám. Keby ste mohli počuť slová predsedu Svetovej banky, keby ste mohli počuť niektorých vodcov afrických krajín a ďalších krajín, ktoré sa zišli na tomto rozšírenom stretnutí, o hlade a hladovaní, ktoré teraz predstavujú skutočnú hrozbu toľkým ľuďom na svete, pochopili by ste, do akej miery je európska pomoc potrebná a nevyhnutná.

(potlesk)

Preto verím, že opäť môžeme dať dobrý príklad solidarity medzi európskymi a africkými poľnohospodármi, ktorý dokazuje, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a rozvojová politika musí spolupracovať, pretože, ako práve povedal pán prezident Sarkozy, potravinová bezpečnosť je svetovou problematikou a potrebujeme ju vyriešiť spolu. Nie sami, ale spolu.

Je preto pravdou, že existujú obavy, ale takisto aj to, že Európska únia má teraz viac ako kedykoľvek predtým centrálnu úlohu tieto problémy vyriešiť. Radšej ako utápať sa v tom, čo niekedy volám „krízofília“ – dokonca sa hovorí o fenoméne úpadku v Európe – dovoľte mi podčiarknuť hodnotu konkrétnej a pozitívnej činnosti EÚ. V každom prípade, toto je ten najlepší spôsob, ako vyriešiť medzinárodné problematiky vyvolané neratifikovaním Lisabonskej zmluvy v Írsku. Musíme tomu čeliť, pretože Lisabonská zmluva by nám umožnila pracovať efektívnejšie, demokratickejšie, hoci to nemôžeme použiť ako ospravedlnenie za zlyhanie okamžite odpovedať na potreby našich občanov.

Európski občania od nás čakajú odpovede. Najlepšou odpoveďou, ktorú im môžeme dať, je hovoriť s nimi na rovinu a dokáže, že máme politickú odvahu. Francúzske predsedníctvo má hojnosť oboch kvalít.

V Európe na skúšku musíme poskytnúť dôkaz, že Európa funguje. Musíme sa zamerať na politiky, ktoré zbližujú Európu s jej občanmi a majú vplyv na ich každodenné životy. Teraz viac ako kedykoľvek predtým určujeme smer pre Európu založenú na výsledkoch.

Osobne som o tom presvedčený. Priority vášho predsedníctva umožnia Európe vyjsť v ústrety hlavným výzvam, ktorým čelí, kým sa pripravuje na problematiky budúcnosti.

Vítam prioritu francúzskeho predsedníctva zaviesť integrovanú energetickú politiku a politiku zmeny klímy. Ako ste povedali, úradujúci predseda Rady, toto je hlavnou prioritou vášho predsedníctva a vieme, ako veľmi ste odhodlaní uzavrieť túto strategickú dohodu ku koncu roka, čo by EÚ postavilo do dobrej pozície, aby sme sa takto o rok pustili do rokovaní v Kodani. Komisia jej poskytne plnú podporu, aby sme mohli dosiahnuť ambicióznu a vyrovnanú dohodu s Európskym parlamentom a členskými štátmi. Z tohto som urobil prioritu pre moju inštitúciu, a rád by som znova poďakoval úradujúcemu predsedovi Rady za jeho vytrvalú podporu energetickému a klimatickému balíku, ktorý uviedla Európska komisia.

Musíme sa takisto pohnúť smerom k riadenej prisťahovaleckej politike v Európe. V prvom rade musíme riešiť imigráciu, ktorú starnúca Európa potrebuje, v určitých kľúčových sektoroch, a ktorú musí sprevádzať náležitá imigrácia, aby sme mohli byť v našej humanistickej Európe hrdí na integráciu, ktorú ponúkame tým, ktorí úprimne túžia prísť sem pracovať. Prijatie „modrej karty“ počas francúzskeho predsedníctva bude dôležitým krokom v tomto smere.

Avšak takisto potrebujeme riešiť nelegálne prisťahovalectvo a vykorisťovanie, ktoré z toho častokrát vyplýva, najmä presadením návrhu na potrestanie tých, ktorí zamestnávajú nelegálnych pracovníkov. Práve tu sa musíme najviac snažiť; nesmieme sa vyhrážať chudobným pracovníkom, ktorí len chcú v Európe pracovať, ale trestať tých, ktorí ich chcú využívať. Takáto praktika je hanbou pre Európu. Aby bolo úplne jasné: Musíme byť realistický pri riešení problematiky prisťahovalectva.

Som pevne presvedčený, dámy a páni, že naša neschopnosť riešiť túto problematiku vážne a zodpovedne je jednou z najväčších hrozieb pre Európu. Nevyriešime túto otázku prisťahovalectva, ak budeme na všetkých frontoch zhovievaví. To by bolo najlepšou výhovorkou pre extrémistické či xenofóbne sily. Potrebujeme byť tvrdí, pokiaľ ide o nelegálne prisťahovalectvo a zároveň dokázať, že sme šľachetní a zjednotení pri integrovaní prisťahovaleckých spoločenstiev, ktoré chcú prispievať k rastu a rozvoju Európy. Verím, že v tom potrebujeme mať jasno; potrebujeme byť tvrdí, pokiaľ ide o zločinnosť a zároveň pokračovať v dokazovaní rešpektovania ľudských práv, ktoré sú typickou črtou európskej civilizácie a našich plánov európskej integrácie.

Prirodzene sú to citlivé otázky, ktoré sú veľmi ľahkou korisťou na polemiku a nedorozumenia. Preto Komisia chcela predložiť vyvážený návrh a vypracovala 10 kľúčových zásad, aby sme sa mohli spolu pohnúť ďalej. Potešilo ma, že francúzske predsedníctvo a francúzski ministri spravodlivosti a vnútra podporili tento integrovaný prístup počas neformálneho stretnutia v Cannes tento týždeň.

Som rád, že môžem poukázať na to, dámy a páni, že v Európe, v schengenskom priestore, kde sa sloboda pohybu stala skutočnosťou, je absurdné pokračovať v 27 rozdielnych politikách prisťahovalectva. Potrebujeme európsku politiku prisťahovalectva.

A ďalšou dôležitou otázkou je náš sociálny program. Žiadny dynamický, konkurenčný hospodársky model neexistuje bez skutočných sociálnych investícií s cieľom zabrániť riziko chudoby, vylúčenia a vytlačovania. Francúzsko z nového sociálneho programu, ktorý pred niekoľkými dňami predložila Komisia, urobilo jednu zo svojich priorít. Vítam to. Aby sme Európanov pripravili na budúcnosť, musíme im poskytnúť príležitosti, prístup ku kvalitným službám, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a neustálej solidarite. Nikto v Európe nesmie byť odsunutý na vedľajšiu koľaj. Európa je práve o príležitostiach a solidarite.

Dámy a páni, počas nasledujúcich šiestich mesiacov sa vznikne ešte veľa iných projektov. Nemôžem ich tu všetky opísať, ale ak môžem v krátkosti spomenúť dva, rád by som odporučil projekt Európskej obrany a Stredomorskej únie, ktoré sa v Paríži predložia budúcu nedeľu. Vnímam ich ako dve príležitosti pre Európu s cieľom potvrdiť svoju úlohu vo svete. A tu tiež je na nás, aby sme premenili túto ambíciu do konkrétnych skutkov.

Želám francúzskemu predsedníctvu Rady veľa úspechov a zaručujem mu plnú podporu Komisie počas nasledujúcich šiestich mesiacov, ktoré budú určite vzrušujúce.

Prvou povinnosťou politikov je čeliť problémom a zdvojnásobovať snahu na ich úspešné riešenie.

Spolu môžeme urobiť veľmi veľa. Rád by som vzdal úctu všetkým snahám, ktoré za posledných pár mesiacov vynaložila francúzska vláda na najvyššej úrovni, aby úzko spolupracovala s európskymi inštitúciami. Inštitúcie, predsedníctvo a členské štáty musia spolupracovať. Toto je kľúčom spoločného úspechu, ktorý dlžíme občanom Európy, a rád by som vzdal aj úctu zanieteniu, ktoré tu dnes opäť vyjadril pán úradujúci predseda Rady, aby sme spolu, Rada, Parlament a Komisia mohli nájsť konkrétne riešenia konkrétnych problémov, ktorým musia každý deň čeliť naši občania.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul , v mene skupiny PPE-DE. – (FR) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, vážený pán predseda Komisie, dámy a páni, Francúzsko sa rozhodlo, že jeho predsedníctvo bude synonymom politického odhodlania.

Potrebujeme politické odhodlanie, aby sme mohli prekonať ťažkosti, ktorým čelí európska integrácia. Najpevnejším z nich je bezpochyby írske hlasovanie za „nie“, o ktorom sa tu dnes ráno diskutovalo. Musíme zapojiť našich občanov v Európe. Je mnoho dôvodov, prečo majú pochybnosti vrátane strachu spojeného s globalizáciou, rastúcimi cenami a zmenami v tradičných rodinách a sociálnych hodnotách.

Ak nedokážeme presvedčiť všetkých, že hlavné problematiky, ako je bezpečnosť, zmena klímy, energie a prisťahovalectvo sa dajú účinne riešiť len na európskej úrovni – a s ohľadom na hlavné regióny sveta, Európa takisto musí byť dostatočne silná na to, aby presvedčila Spojené štáty, Indiu, Čínu a Brazíliu – nemôžeme počítať s pokojnou budúcnosťou.

Francúzske predsedníctvo potrebuje takisto politické odhodlanie, aby presvedčilo svojich partnerov, že Lisabonská zmluva nám pomôže rozhodovať účinnejšie a demokratickejšie o všetkých týchto spoločných problematikách. Tí členovia mojej skupiny, ktorí patria do Európskej ľudovej strany, by si želali, aby všetky členské štáty, ktoré ešte Zmluvu neratifikovali, aby tak urobili počas francúzskeho predsedníctva. Po období reflexie a so všetkou úctou, očakávame od Írska tak, ako to bolo v prípade Francúzska a Holandska, aby svojim 26 partnerom ponúklo riešenie z tejto slepej uličky. Od všetkých členských štátov žiadame, aby sa vyhli akémukoľvek snaženiu čakať na ostatných, ale aby konali zodpovedne. Naša skupina by rada dospela ku koncu tejto inštitucionálnej diskusie a sme presvedčení o tom, že francúzske predsedníctvo bude pracovať smerom k naplneniu tohto cieľa.

Vážení predsedovia, dámy a páni, kým sa snažíme vyzbrojiť sa lepším rozhodovacím nástrojom, naše problémy sa hromadia. Toto nám berie energiu, ktorú by sme mohli lepšie vynaložiť na tvorbu pracovných miest, hájenie našich záujmov a propagáciu sociálneho modelu a Európy vo všeobecnosti. Ako som povedal, určite potrebujeme politické odhodlanie. Takisto by som chcel presvedčiť o tom, že máme odhodlanie venovať sa prioritám, ktoré práve spomenul úradujúci predseda Rady. Musíme urýchlene konať, aby sme riešili problematiku zmeny klímy, energie, prisťahovalectva, zabezpečovania potravín a obrany.

Pokiaľ ide o zmenu klímy a energiu, alternatíva je jasná: buď sú naše členské štáty presvedčené o tom, že musia napredovať a ísť príkladom pred samitom v Kodani, a ak áno, musia do decembra urobiť jasné rozhodnutia s cieľom zabezpečiť vzájomnosť s našimi medzinárodnými partnermi, alebo sa už rozhodli, že napriek zhoršujúcim sa klimatickým podmienkami a našej energetickej závislosti, nie je potrebné prijať naliehavé opatrenia. Sotva by som vám mal opakovať, ku ktorej strane sa prikláňa moja politická skupina.

Pokiaľ ide o prisťahovalectvo, tu takisto potrebujeme skončiť s pokrytectvom. Zatiaľ čo mnohé krajiny sveta už prijali politiku prisťahovalectva s celkom uspokojivými výsledkami, väčšina našich krajín s týmito rozhodnutiami otáľa. Je čas na diskusiu a rozhodnutie o tejto problematike, ktoré musia byť pozitívne, ľudské a zodpovedné. Koncept Európskeho paktu o imigrácii a azyle, o ktorom sa bude diskutovať v októbri, je krokom vpred týmto smerom, a ja blahoželám ministrom EÚ za ich odpoveď tento týždeň na koncept pripravený pánom Bricom Hortefeuxom. Máte našu podporu, pán Hortefeux.

Nakoniec by som chcel spomenúť dve témy, ktoré sú my srdcu blízke a sú podstatné pre budúcnosť a našu nezávislosť: zabezpečenie potravín a obrana. Rád by som chcel, aby sme mysleli aj na tých najviac znevýhodnených ľudí na celom svete, ale aj v našich vlastných krajinách, ktorým rastúce ceny potravín spôsobujú skutočný problém. Bol by som rád, keby Európa a francúzske predsedníctvo vynaložili snahu pomôcť im v týchto ťažkých časoch.

Pokiaľ ide o obranu, chcel by som sa spýtať len jednu otázku: ako môže byť Európa dôveryhodná bez obrany, ktorá je hodná svojho mena? Potrebujeme obranu, aby sme mohli zaručiť mier v Európe a pomôcť tým najviac znevýhodnených ľudí vo svete. Naša skupina podporuje odhodlanie francúzskeho predsedníctva ukazovať cestu odhodlanými návrhmi svojim partnerom v týchto strategických oblastiach.

Dámy a páni, európska integrácia je mimoriadnou politickou záležitosťou. Nepochybujem o tom, že sme dostatočne silní na to, aby sme robili jasné politické rozhodnutia, vďaka ktorým naši občania znovu objavia sympatiu k Európe. Pevne verím, že nové predsedníctvo nás v tomto podporí a že môžeme vyhrať znovu získať dôveru našich občanov pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami v roku 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, je tu niekoľko aspektov z vašich stanovísk, pán Sarkozy, ktoré podporujeme, a pri niektorých z nich by som chcel zájsť do podrobností. Teší ma, že ste sa vrátili z Japonska zdravý a v poriadku. Opäť sme počuli o ďalších záväzkoch týkajúcich sa zmien klímy a teraz je čas, aby sme ich dodržali.

Máte pravdu v tom, že klimatický balík je prioritou; tento názor podporuje aj naša skupina. Máte pravdu aj v tom, že jednotlivé štáty ho nemôžu dosiahnuť samy, mimochodom ani Nemci, ani Francúzi dosiahnutím vlastných dohôd v Straubingu. Je tu ďalších 25 krajín, ktoré sú súčasťou, a predovšetkým Európsky parlament, ktorý je zodpovedný za konečné rozhodnutie. Mali by tak robiť spolu s vami, ale bez nejakých bočných iniciatív – dokonca ani s Angelou Merkelovou, akokoľvek dobre sa tento nápad môže zdať.

Keď spomínate šport, pozrel som sa dnes ráno do francúzskych novín, a uvažoval som o tom, či dnes napíšu niečo o návšteve pána Sarkozyho v Európskom parlamente. Nič! Veľa píšu o Tour de France, a práve teraz je to Nemec, ktorý si obliekol žlté tričko víťaza.

(protestné pokrikovanie)

Pozorne som vás počúval, pán úradujúci predseda Rady, keď ste spomínali ďalšie body, týkajúce sa zmeny klímy a obzvlášť Lisabonskej zmluvy. Naozaj, ak chceme vykazovať výsledky, potrebujeme nástroje, a tým sa dostávame do dilemy. Naši občania chcú, aby sme boli účinnejší, transparentnejší, demokratickejší a zároveň chcú, aby boli vnútroštátne parlamenty demokratickejšie a mali väčší vplyv. To je všetko správne, ale zakaždým, keď chceme vykazovať výsledky, nástroj, ktorý potrebujeme – revidovaná zmluva – sa nám vytrhne z ruky.

Máte pravdu: znamená to, že potrebujeme nový prístup, nový začiatok. Potrebujeme sa pokúsiť uviesť túto Zmluvu do platnosti. Myslím si, že je skvelé, že idete do Írska a konštruktívne pracovať s írskym ľudom. Ak vám môžem dať osobnú radu, tentokrát nechajte Bernarda Kouchnera v Paríži. Mal som dojem, že jeho predchádzajúce prínosy nám celkom nepomohli Írov presvedčiť.

(potlesk, protestné pokrikovanie)

Avšak rozprávam o záležitosti, na ktorú máme celkom odlišný názor ako vy. Hovorili ste o štyroch prioritách vášho predsedníctva, a ja som očakával, či bude aj piata. Potom ste spomenuli niekoľko ostatných záležitostí, o ktorých ste povedali, že boli dôležité - avšak nie priority, len ostatné záležitosti. Tieto „ostatné záležitosti“ zahŕňali sociálnu Európu, o ktorej ste povedali, že je to záležitosť národných štátov. Domnievam sa, že toto je závažná chyba.

(potlesk)

Chcem vám povedať, že od francúzskeho predsedníctva očakávame celkom iný prístup. Sociálna Európa neznamená, že chceme vytvoriť úrad sociálneho zabezpečenia v Európe, alebo že chceme rodinné prídavky pre celú Európu. Sociálna Európa je o niečom inom: veľmi dlhý čas ľudia verili – a právom – že Európa môže umožniť hospodársky pokrok. Strávili sme 50 rokov pracovaním na tom, aby sme zabezpečili, že tento hospodársky pokrok v Európe vedie k vyššiemu rastu, vytvára viac pracovných miest a vždy zaručuje väčšie sociálne zabezpečenie.

Čoraz viac ľudí má teraz pocit, že opak je pravdou – že z hospodárskeho pokroku Európy profituje niekoľko veľkých konglomerátov, určité poisťovne, rizikové fondy a veľké podniky, ale nie ľudia. Je úlohou Európskej únie obnoviť v nich ten pocit, že rast v Európe, hospodársky pokrok tohto kontinentu, neslúži bankám a veľkým konglomerátom, ale každému jednotlivému občanovi. Navyše, ak to musia zabezpečiť národné štáty, potom ste vy ako úradujúci predseda Európskej Rady povinný povedať vašim kolegom, vedúcim predstaviteľom štátov a vlád, že musia zabezpečiť, aby hlavnú úlohu v ich národných štátoch zohrávala sociálna spravodlivosť a nie radikalizmus voľného trhu.

(potlesk)

Rád by som dodal, že máme Európsky súdny dvor, ktorý každý deň vynáša rozsudky, a tieto rozsudky môžu zmeniť stupeň sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch, hoci členské štáty nedisponujú žiadnym nástrojom, ktorým by tomu mohli vzdorovať. Práve preto potrebujeme sociálnu Európu, pán úradujúci predseda, a práve preto od vás očakávam do decembra zmenu postoju k tejto problematike. Inak vás Socialistická skupina v Európskom parlamente nebude môcť podporiť.

Vážený pán úradujúci predseda, strach zo sociálneho vylúčenia vedie k nebezpečnému vývoju, a jedným príkladom je aj to, že vlády sú defenzívne presvedčené o tom, že tento strach zo sociálneho vylúčenia môžu vykoreniť z predstáv ľudí prostredníctvom prenasledovania menšín. V súčasnosti sme toho svedkami v jednom členskom štáte Európskej únie. Neviem, aké percento talianskej populácie tvoria rómske deti, a neviem, že keď vláda rozhodne a povie: „budú sa musieť zaregistrovať na oddelení policajných záznamov; musia im odobrať odtlačky prstov“, údajne kvôli tomu, aby sa im dostalo sociálnej ochrany, myslím, že ide o vážne porušenie základných práv Európy.

Vaša krajina, Francúzsko dala Európskemu spoločenstvu národov jeho prvú chartu základných práv. Prvá deklarácia ľudských práv vyvstala z vašej krajiny. Ako prezident tej republiky, ste súčasťou tradícií vašej krajiny. Žiadam vás ako úradujúceho predsedu Európskej rady, aby ste ovplyvnili vládu Silvia Berlusconiho a povedali mu, že Európa je spoločenstvom založeným na právnom poriadku a nie na spojení svojvôle.

(hlasný potlesk)

Európska únia čelí mnohým hlavným problémom, ale ak nezaručíme sociálne zabezpečenie v Európe, ľudia sa od tejto Európy odvrátia, a keď sa odvrátia, potom nám už Lisabonská zmluva bude k ničomu; stroskotá celý projekt. Potrebujeme preto odvahu. Viem, že ste odvážny muž. Podporujeme vaše priority; teraz podporte vy naše – sociálnu Európu a zmenu klímy, inštitucionálnu reformu a ľudské práva. Potom bude vaše predsedníctvo úspešné.

(potlesk ľavice)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, v mene skupiny ALDE. Vážený pán predseda, chcel by som povedať úradujúcemu predsedovi Rady, že írske hlasovanie proti Zmluve urobilo jeho impozantne pripravené predsedníctvo problematickejším. Takisto sa viac ako kedykoľvek predtým posilnil prípad pre praktickú Európu schopnú riešiť problémy.

Energetické a klimatické balíky sú každým dňom urgentnejšie. Zníženie DPH je len krátkodobým ústupkom: Európa by mala znížiť svoju závislosť od ropy a plynu. Potrebujeme oveľa viac investícií do obnoviteľných energií: tie s malým rozsahom a lokalizované, aby sa znížili účty domácností, a tie s veľkým rozsahom, ako je napríklad využívanie Stredomorskej únie s cieľom investovať do vysokonapäťovej solárnej termálnej výroby elektriny v Južnej Afrike.

V utorok štáty G8, ktoré sú zdrojom takmer dvoch tretín svetového CO2 schválili cieľ zníženia emisií o 50 %. Ale rozvíjajúce sa hospodárstva majú pravdu, keď hovoria, že tento cieľ by mal byť vyšší – možno 80 % – spolu s predbežnými cieľmi.

Na to, aby sme stabilizovali ceny potravín, potrebujeme dobré nápady, ako napríklad nedávna reforma SPP komisárky Fischer Boelovej, a nie protekcionizmus, akokoľvek maskovaný. Pravdou je, že ľudia sa starajú viac o ceny benzínu a účet za chlieb ako o veľké ciele našej Únie. Dnes by nikto nepovedal ‘Qu’ils mangent de la brioche’ (Keď nemajú chlieb, nech jedia koláče).

Úradujúci predseda má pravdu v tom, zamerať sa na migráciu. Ale migrácia sa bude dať riadiť len vtedy, ak sa nám podarí riadiť zúfalstvo, ktoré toľkých ženie, aby riskovali tak veľa len preto, aby sem prišli. Mali by existovať cesty pre legálnu imigráciu, tvrdé zásahy proti tým, ktorí obchodujú s ľuďmi, a reforma našej poľnohospodárskej politiky, aby sa tak nakopol rast v krajinách pôvodu. Môže sa zdať optimistické žiadať francúzske predsedníctvo, aby liberalizovalo trhy. Ale aby sme priniesli bezpečnosť v rámci našich hraníc, musíme priniesť nádej spoza nich.

Existuje iný spôsob, ako môže francúzske predsedníctvo urobiť prelom. Francúzsko nám dalo ľudské práva. Teraz musí byť Francúzsko na čele ich bránenia. Doma neúnavne pokračovať s antidiskriminačnou smernicou. V zahraničí: nastolením mieru na Balkáne pre budúcnosť Európskej únie, využitím Stredomorskej únie s cieľom zlepšiť ľudské práva v Severnej Afrike a spojením našich obchodov s Ruskom a v Číne odsúdením tvrdého zásahu proti tým, ktorí nesúhlasia.

v mene skupiny ALDE(FR) Úradujúci predseda, nechoďte do Pekingu. Hrajte tímovú hru.

(potlesk)

Voltaire raz povedal: „Ľudia sú si rovní, nie je to narodenie, ale cnosť, čo nás medzi sebou odlišuje.“

v mene skupiny ALDE Prevzatím vedúcej úlohy môže Európa preukázať svoju cnosť a žiadať, aby sa uznala dôstojnosť každého muža a ženy.

Úradujúci predseda, aby ste uspeli, budete potrebovať nájsť konsenzus. Budete potrebovať Parlament, Radu a Komisiu, aby spoločne pracovali na programe stanovenom 27 členskými štátmi a týmto Parlamentom. Ak sa máme dohodnúť, tak to musí byť o programe, nie o jeho posloch. Dostali ste sa do polemiky s predsedom ECB a s dvoma komisármi, ale tí predstavujú našu Úniu a nami dohodnuté politiky. Toto nie je európsky spôsob rozdeľuj a panuj. Musíme trvať na našich zásadách, ale spolupracovať, aby sme dosiahli spoločné ciele.

v mene skupiny ALDE(FR) Vážený pán predseda, viem, že už mám končiť, ale prosím, dajte mi šesťdesiat sekundičiek mojej poslednej minúty s manželom Carly Bruniovej.

(smiech)

v mene skupiny ALDEÚradujúci predseda, ak zotrváte na svojich zásadách a dovolíte nám pracovať s cieľom dosiahnuť spoločné ciele, ak tak urobíte, liberáli a demokrati budú s vami spolupracovať.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, v mene skupiny UEN.(IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, aby sme pritiahli občanov bližšie k Európe, potrebujeme, ako som povedala v Európskom dohovore k novej zmluvy, dať Európe dušu, ktorá rešpektuje rozličné jazyky a identity, znovu potvrdzuje spoločné korene a hodnoty, a vy ste sa dnes, úradujúci predseda Rady, vo vašom prejave pokúsili túto dušu vyjadriť.

Ako je Štrasburg symbolom obnoveného mieru, tak dnes aj európska vlajka, ktorá veje spolu s národnými vlajkami, by mala byť viditeľným znázornením symbolu všetkých občanov zjednotených pod spoločným projektom obrany, bezpečnosti, kultúrneho a hospodárskeho rastu a transparentnosti Centrálnej banky: toto pravdepodobne stále chýba v novej Zmluve.

Politika potrebuje dať mladým ľuďom konkrétne ciele. Bez rešpektovania životného prostredia nemôže nastať žiadna budúcnosť hospodárstva, a bez uznania spojených povinností nemôže nastať žiadne rešpektovanie práv. Dúfame, že francúzske predsedníctvo zahŕňa medzi svoje ciele aj európsku chartu povinností. Demokracia a sloboda sa zakladajú na uplatňovaní pravidiel. Internet nemôže byť nástrojom terorizmu, priekupníkov detí a podnecovaním násilia. Potrebujeme harmonizovať zákony našich krajín, od prisťahovalectva až po ochranu neplnoletých, od energie až po kompatibilný pokrok.

Novú Európu pre nový vzťah s Afrikou. Nielen zelené osvedčenia alebo obchody, ale vzájomný rast, spoločne využívaný euro-stredomorský projekt, musíme myslieť na ohniská terorizmu v Mogadiše a násilie v Zimbabwe, ktoré zabraňujú rozvoju demokracie. V rámci EÚ sa príliš veľa váha: žiadame Radu, aby schválila „vyrobené v“ (made-in), aby mohol mať medzinárodný obchod jasné pravidlá.

Boj proti falšovaniu a protiprávnosti je hospodárskym problémom, ale takisto ovplyvňuje aj zdravie našich občanov, a malé a stredné podniky sú kultúrnou hodnotou, ktorú treba brániť. Ponúkame francúzskemu predsedníctvu našu neochvejnú podporu, aby sa pre našich občanov stali tieto nádeje skutočnosťou a aby, ak je možné, podporovaním rozvoja vedeckých pokrokov bolo možné bojovať ako proti zriedkavým ochoreniam, tak aj proti zakorenenej antipatii nášho inteligentného priateľa pána Schulza voči premiérovi Berlusconimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit , v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predseda, váš európsky voluntarizmus, vaša ambícia pre Európu je výzvou, ktorú zdieľame aj v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancie. Dokonca by som povedal, ak môžem parafrázovať známu pesničku, je to droga, od ktorej sme všetci závislí.

Avšak chcel by som povedať jednu vec. Ak sme dostatočne ambiciózni povedať jednu minútu, že musíme prijať klimatický balík, aby sme potom v ďalšej minúte poklonkovali pred lobingom nemeckého automobilového priemyslu, potom sme stratení, pretože každý príde a povie: „nezabudnite na nás“. Toto je problém. Nemôžeme sa sťažovať na to, že je benzín príliš drahý a zároveň neprinútiť automobilový priemysel konštruovať vozidlá, ktoré spotrebujú len 2 či 3 litre. Už 15 rokov sme mali technológiu konštruovania energeticky účinných áut, ale pretože neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by nútili výrobcov prejsť na tieto technológie, spotrebitelia teraz platia za benzín tú cenu, akú platia. Toto je pravda; toto je, ako sa veci majú.

(potlesk od poslancov stredových a ľavicových strán)

Spomínate Európsky pakt o imigrácii a azyle. Majme teda Európsky pakt o imigrácii a azyle. Začnite dialóg: pokiaľ ide o legálnu emigráciu, dovoľte Európskemu parlamentu byť súčasťou spolurozhodovacieho postupu, aby sme tak mohli viesť skutočnú politickú diskusiu, skutočnú demokratickú diskusiu. Mám toho po krk, pán Daul, pretože kedykoľvek sa rozprávame o emigrácii, po 15 sekundách začneme hovoriť o nelegálnej imigrácii, či hrozbe imigrácie. Predovšetkým, ak je Európa tým, čím je dnes, je to vďaka mužom a ženám, ktorí ju s nami budovali. Taká je pravda.

(potlesk od poslancov stredových a ľavicových strán)

Prosím, nie som žiadny anjel, ale vybudovali sme dom bez dverí. Ľudia k nám vchádzajú oknami. Vravím vám: „Vybudujme najskôr dvere, aby ľudia mohli vstúpiť do Európy, a potom sa rozhodneme, čo urobíme s tými, čo vchádzajú dnu nelegálne.“ Vravíte nám: „Potrebujeme zručných pracovníkov“ a pritom každý rok Európa posiela domov desiatky tisícov študentov, ktorí sem prišli študovať. Dovoľme im tu zostať; ak tu študovali, nie sú nelegálni prisťahovalci.

Teraz sa obrátim na body, pri ktorých ste povedali, že sociálna dimenzia nepatrí do európskych kompetencií. Úradujúci predseda, Európanov neochránite, ak nemáme pracovať spolu s cieľom bojovať proti sociálnemu a daňovému dumpingu. Potrebujeme Európanov, aby čelili tomuto problému. Potrebujeme to zastaviť, a v tomto stojíme za vami. Potrebujeme diskutovať s Centrálnou bankou? Tak teda diskutujme. Potrebujeme diskutovať s Írmi? Tak diskutujme. Musíme prestať hovoriť o tom, že sociálna dimenzia nepatrí do európskej kompetencie. Takto to nemôže pokračovať.

(potlesk od poslancov stredových a ľavicových strán)

Teraz by som chcel hovoriť o problematikách, na ktoré máme rozdielne názory. Odchádzate do Číny, aby ste sa zúčastnili otvorenia Olympijských hier spolu s čínskym prezidentom. Dúfam, že si to užijete! Osobne budem myslieť na všetkých tých väzňov, ktorí sa trápia v čínskych väzniciach. Budem myslieť na všetkých tých, ktorí boli zatknutí. Budem myslieť na všetkých tých, ktorí sú týraní v Tibete. Mali ste obrovskú príležitosť brániť európske hodnoty demokracie a slobody, keby ste povedali: „Nezúčastním sa otváracieho ceremoniálu Olympijských hier, tejto maškarády čínskej komunistickej strany. Toto chceme počuť.

(potlesk od poslancov stredových a ľavicových strán)

Môžem vám povedať, že keď budete písať vaše memoáre, budete ľutovať to, čo ste urobili. Budete to ľutovať, pretože tí ľudia, ktorí zavreli týchto nevinných občanov im budú hovoriť: „Vidíte, môžeme si robiť, čo chceme: západný svet chce len naše trhy.“ Vážený pán prezident, je to hanba, je patetické, aby ste sa zúčastnili otváracieho ceremoniálu Olympijských hier.

(potlesk od poslancov stredových a ľavicových strán)

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz , v mene skupiny GUE/NGL. (FR) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, vážený pán predseda Komisie, chcel by som zamerať svoj prejav na dvojitú povahu francúzskeho predsedníctva, najmä na jeho nesporne silný bod a príliš zjavný slabý bod.

Jeho silným bodom vo vzťahu k tradičným tenorom Únie je, že nehovorí o tom, že Európe sa darí dobre a že by mala pokračovať týmto smerom, keď si stále viac a viac Európanov myslí, že sa jej darí zle a že by mali nastať zmeny. Doteraz všetko v poriadku. Ale čo potom? Tu spočíva náš problém. Aké budú vaše závery, pán prezident, z tejto zjavnej prehľadnosti o  kríze legitímnosti, ktorú dnes Európa zažíva, obzvlášť pokiaľ ide o jej hospodársky model a spôsob jej fungovania?

Hovoríte, že chcete pochopiť a že rešpektujete obavy, ktoré majú Európania, pokiaľ ide o Úniu, ale tlačíte na Írov, aby sa vrátili k svojmu rozhodnutiu, keď len rovnako ako Francúzi a Holanďania vyslovili svoj názor na to, čo si myslia milióny ďalších Európanov. Právom kritizujete spôsob, akým Európska centrálna banka riadi euro zo svojej veže zo slonoviny, ale nikdy neodporučíte preskúmanie štatútov, ktoré jej dávajú všetky tie právomoci a dokonca jej to stanovujú za úlohu!

Pokiaľ ide o problematiku imigrácie, tvrdíte, že chcete „slúžiť našim hodnotám“, ale podporili ste tú hanebnú smernicu, zavrhnutú vysokým komisárom OSN pre ľudské práva, všetkými organizáciami zaoberajúcimi sa ľudskými právami a európskymi cirkvami, práve preto, že porušuje základné ľudské hodnoty. Ignorujete sociálnu otázku – ktorá, ako hovoríte, by mala zostať vo výlučnej zodpovednosti členských štátov – ale nehovoríte nič o Európskom súdnom dvore, ktorý vynáša rozhodnutia podľa rozhodnutí rozličných sociálnych modelov v rámci Únie, ktoré sú medzi sebou v konkurencií a zakladá sa na článkoch 43 a 49 Zmluvy.

Hovoríte, že sa vám nepáči obraz „poľského inštalatéra.“ Ani mne sa nepáči. Bol to výraz vymyslený populistickou pravicou, ktorý sa vďaka pánovi Bolkensteinovi stal známym na televíznych obrazovkách. Hovorím „Vitajte pracujúci zo všetkých krajín“ na rovnakej východiskovej úrovni vo všetkých oblastiach.

(potlesk ľavice)

Toto je presne to, čo odmieta súčasné európske právo. Úradujúci predseda Rady, dovoľte mi pripomenúť vám, že podľa Komisie, v Dolnom Sazku za rovnakú prácu na rovnakom mieste výstavby, pracovník z iného členského štátu môže dostať len polovicu minimálnej mzdy, ktorá sa týka nemeckého pracovníka. Toto nechceme. Viete, čo si myslí muž, ktorého nemožno obviňovať z populizmu, konkrétne John Monks, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov? Považuje tieto rozhodnutia za „značne problematické“, pretože, ako hovorí, nariaďujú „prvoradosť hospodárskych slobôd pred základnými právami a rešpektovaním pracovného zákonu.“ Aká je na to vaša odpoveď?

Tvrdíte, že chcete vybudovať „Európu, ktorá chráni“, ale nepočujeme od vás kritiku všetkých tých štrukturálnych opatrení, ktoré zdestabilizujú existenciu Európanov:povinnosť vystaviť podniky poskytujúce verejnoprospešné služby konkurencii; tlaky na Pakt stability pokiaľ ide o mzdy a sociálne výdaje a niekoľko „usmernení“ pripravených Komisiou a prijatých Radou, ktoré s takým nadšením platia vo vašej vlastnej krajine.

Mohol by som spomenúť Usmernenie č. 2: Reforma dôchodkov, sociálne zabezpečenie a schémy zdravotnej starostlivosti. Usmernenie č. 5: flexibilita trhu práce. Usmernenie č. 13: Odstránenie regulačných, komerčných a iných prekážok, ktoré prehnane bránia v konkurencii. A to som nespomenul všetko.

Náhla zmena postoja Francúzska – a Talianska – práve umožnila Rade prekročiť svoje stanovené záväzky pri dohode o návrhu Smernice, ktorou sa umožňuje 65- hodinový týždeň. Tým sa Dickens stáva novým otcom Európy.

Ešte posledné sovo, pán prezident: Tento týždeň pred vašimi európskymi hosťami – predsedom Parlamentu, predsedom Komisie a pred 2 000 francúzskymi pravicovými výkonnými manažérmi – ste uzavreli váš prejav slovami, ktoré sa ako celok interpretovalo hnutie odborových zväzov ako pobúrenie – a to veľmi nerozvážne – keby ste ho povedali teraz počas štrajku, Francúzi by si to už ani nevšimli. Deň po tejto vznešenej udalosti, váš minister školstva vysvetlil, že toto bol „spôsob, ako uistiť našich európskych partnerov v prítomnosti tých najvýznamnejších z nich.“ Dobre teda, ak musíte uraziť odborové zväzy, aby ste uistili európskych vedúcich predstaviteľov, je v Európe určite čas na zmenu.

(potlesk ľavice)

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers, v mene skupiny IND/DEM Group.(FR) Vážený pán prezident Francúzskej republiky, vo svojom každodennom živote musia občania Európy čeliť ničivým následkom politík stanovených európskymi orgánmi v Bruseli a vo Frankfurte. Ľudia v Európe vidia, že čoraz viac a každým dňom sa všetky ich právomoci roztrúsajú pomedzi prsty, že sa im berú ich slobody, aká bude nákupná sila, či bude drahé euro, GMP, dane, rybolov, nedostatok obchodnej ochrany, prisťahovalectvo, alebo dokonca futbal, ktorý ste sám pred chvíľou spomenuli. Všetko sa im tratí pomedzi prsty, a rád by som povedal, vážený pán prezident Republiky, predseda Európskej únie, že všetko nám uteká pomedzi prsty. Hovoríte to aj vy sám, mierite na to pomocou kriticizmu. Je najvyšší čas konať a uvádzať tieto činnosti do súladu s vašimi slovami.

Pred chvíľou ste kritizovali nedostatok preferencií Spoločenstva, a máte pravdu. Avšak dovoľte mi pripomenúť, že sa to odstránilo v Dohode z Marakeša, ktorú ste schválili, a nie je to v Lisabonskej zmluve, ktorú ste zostavili.

Odsudzujete nezodpovednosť Centrálnej banky a žiadate, aby sa začala diskusia. Pokiaľ ide o nás, my chceme rozhodnutia. Možno vám tu môžem pripomenúť, že táto nezávislosť Centrálnej banky, táto nezodpovednosť, ktorú vidíme v práci každý deň, sa organizovala a schválila Maastrichtskou zmluvou. Ľutujete, že sa v Bruseli získalo schválenie o poklese zdaňovania ropy, ale to je jednoducho dôsledok Zmluvy z Nice a Amsterdamskej zmluvy, ktoré sa ratifikovali tu v Parlamente.

Skrátka, dnes a každý deň sa sťažujete na vplyvy toho, čo podporujete každý deň, inými slovami odstraňujete právomoci štátu na účely postdemokratických fór, ktoré tvoria úradníci, bankári a sudcovia. Vaše predsedníctvo Európskej únie je historickou príležitosťou, aby sa Európa pohla znovu správnym smerom, k Európe prameniacej zo slobody národov, ktoré rešpektujú demokraciu. Preto vás žiadame rešpektovať hlasovanie írskeho ľudu a vyhlásiť, že Lisabonská zmluva je mŕtva. Nie občania Európy sa musia zmieriť s Bruselom, ale Brusel sa musí zmieriť s občanmi Európy!

(potlesk rečníkovej skupiny)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI).(FR) Vážený pán prezident, na šesť mesiacov sa vám zverila úloha rotujúceho a krátkodobého predsedu Európskej únie. Na rozdiel od väčšiny francúzskych voličov, ste sa preukázali ako zanietene proeurópsky orientovaný, dokonca ste zašli až tak ďaleko, že ste len v málo odlišnej forme Lisabonskej zmluvy znovu raz predstavili Ústavu, ktorú francúzsky ľud spolu s holandským odmietol v roku 2005. A teda vaše plány narazili na prekážku vo forme vôle írskeho ľudu.

Lisabonská zmluva je preto neplatná, napriek všetkým schémam, ktoré by sa hľadali, aby sa európskemu ľudu nastolila vôľa vládnucej euroglobalistickej kamarily.

Ako mladý člen Parlamentu som v roku 1957 volil proti Rímskej zmluve, prvej fáze procesu, ktorá mala podľa jej podporovateľov, okrem iných aj Monneta a Coudenhove-Kalergiho, viesť ku vzniku Spojených štátov európskych: táto babylonská veža, ktorá sa môže vybudovať na ruinách národov, a predovšetkým na mojej rodnej krajine, Francúzsku. Odvtedy som bol rezolútne proti tomu.

Hovorí sa, že globalizácia nám všade prináša zásadné zmeny, ktorým sa musíme podriadiť. V skutočnosti však všade inde na svete nadobúdajú národy silu, podporované horlivým vlastenectvom, až na jednu oblasť – Európu – kde sa obetujú národy a krajiny, ktoré sú rozobrané a popletené kvôli projektu, ktorý nemá žiadnu silu ani identitu, kým ju postupne zaplavujú vlny zahraničných prisťahovalcov a otváranie našich hospodárskych hraníc ju zanecháva náchylnou na divú konkurenciu pre zvyšok sveta.

Žiadne zo sľubov, ktoré sa dali európskym občanom s cieľom akceptovať stratu ich nezávislosti, ich suverenity, ich identity a ich kultúry sa nedodržali: ani rast, ani celková zamestnanosť, ani prosperita, ani bezpečnosť a prevládajúci pocit úzkosti, keď tu stojíme na okraji rysujúcej sa systémovej krízy: energia, potraviny a finančné krízy. Medzitým je pravdou, že mediálny cirkus bude pokračovať. Včera šampionát európskeho futbalu, tenis na Roland Garros, zajtra Olympijské hry v Pekingu, a dnes, zázračná sága jednej ikony, Ingrid, ktorá sa smeje, plače, modlí sa, prichádza do vášho bratského náručia!

Pri vašej túžbe byť osloboditeľom ste sa zapojili do rokovania s teroristami FARC, ale neboli ste to vy ani pán Chavez, kto oslobodil kolumbijskú senátorku pani Betancourtovú. Bol to prezident Uribe, ktorý naliehavo, proti všeobecnému hnutiu globálnej pokrokovosti, vyhral rozhodujúce víťazstvo nad kriminálnym terorizmom. Viackrát ste opakovali bezvýsledné pokusy, a dokonca ste zašli až tak ďaleko, že ste pozvali kajúcich sa komunistických teroristov z FARC, ktorí prišli a žiadali azyl od Francúzska, ale aby boli chránení pred kým? Pred prezidentom Uribom, demokratom? Keďže ste boli tak ďaleko, prečo nie Taliban, Hizballáh alebo Tamil Tigres? Ste ako amfisbéna, ktorá bola taká drahá Cézarovi. Nepochybujte o tom, pán prezident, všetky vaše talenty pri riadení tohto média nebudú dostačujúce, aby zažehnali hroziace nebezpečenstvá, ktorým budete musieť čeliť pred koncom tohto roka.

Naša Európa je plavidlo, ktoré vyšlo z kurzu, poháňané vetrom a vlnami, jediný región sveta, ktorý nedobrovoľne rozobral svoje politické a morálne štruktúry, ktorý nemá hranice a postupne ho zaplavuje masová imigrácia, a to je len začiatok! Hospodársky zruinovaná ultraliberalizmom, sociálne ochudobnená, demograficky oslabená, bez žiadnej duše ani obrannej sily, je odsúdená na to, aby prinajlepšom skončila ako protektorátom Spojených štátov, a prinajhoršom ako otrok dhimmitudu. Je najvyšší čas zanechať tieto fatálne predstavy federalizmu a vybudovať Európu národov, spojených viac hmotnými spojenectvami, ktoré budú nepochybne skromnejšie, avšak oveľa efektívnejšie. Dvojitý neúspech Ústavy a Zmluvy by nám mal poslúžiť ako varovanie. Ľudia Európy nechcú mať nič do činenia s týmito plánmi a nedovolia ich nastolenie, pretože nechcú zomrieť.

(predseda prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Sarkozy, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážené dámy, vážení páni, ďakujem vám za vaše prejavy.

V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Daulovi predsedovi európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskym demokratom za jeho podporu a takisto aj jeho skupine, čo bude neoceniteľné pre francúzske predsedníctvo. Súhlasím s vašimi hodnoteniami, a som si istý, že pochopíte, že sa nebudem vracať ku každému bodu zvlášť, hoci vaše odhodlanie voči obrannej politike je celkom nevyhnutné.

Pán Schulz, dovoľte mi povedať, že si veľmi cením zmysel pre zodpovednosť vo vašom prejave. Pokiaľ ide o pána Daula, stretli sme sa a diskutovali, a to nie je žiadne tajomstvo. Demokracia by nemala byť tieňovým divadlom. Mala by nám umožniť porovnávať naše nápady a pomôcť dospieť ku kompromisu. Môžete si byť istí, že ako v prípade pána Daula, francúzske predsedníctvo oceňuje podporu Socialistickej skupiny v Európskom parlamente a vašu podporu záležitostí konsenzusu. Avšak nerozumiem tomu, prečo by som mal povedať, že táto podpora má pre mňa menší význam, pretože pochádza od predsedu socialistickej skupiny, alebo prečo by ste mali vyhľadávať konflikty s predsedníctvom pod zámienkou, že nie som toho istého politického presvedčenia ako vy.

Dovoľte mi povedať, že pokiaľ ide o energetický a klimatický balík, som si plne vedomý, a to takisto poviem aj pánovi Daulovi, že Parlament bude mať posledné slovo; alebo ešte lepšie, nie je to len otázka toho, kto má posledné slovo. Je to mobilizácia Parlamentu, ktorá bude vyvíjať tlak na členské štáty, ktoré nemajú tie isté ambície ako Parlament, Komisia a predsedníctvo. Nepovedal by som, pán Schulz, že budete mať posledné slovo. Hovorím, že vaše záväzky sú absolútne kritické.

Rád by som takisto povedal pánovi Cohn-Benditovi, že toto nie je o tom dostať niekoho na kolená, hlavne nie automobilový priemysel, či už je francúzsky, taliansky alebo nemecký. Prečo sa zamerať na nemecký priemysel? V tomto prípade musí úradujúci predseda Rady vziať do úvahy legitímne záujmy každého členského štátu. Musíme odolať priemyselnému lobingu, a zároveň umožniť spravodlivé podmienky a jasne vysvetliť, že skutočnosť, že bránime energetický a klimatický balík neznamená, že sme naivní.

Inými slovami, pán Cohn-Bendit, keďže chceme dosiahnuť rovnováhu na Zemi, nechcel by som, aby sme boli obviňovaní z toho, že propagujeme presídľovanie. Nie je to o rešpektovaní životného prostredia a uznaní presídľovania; je to o rešpektovaní životného prostredia a odmietaní presídľovania. Iný spôsob myslenia je samovražda. Ak sa spýtate členských štátov, aby si vybrali medzi životným prostredím a rastom, dostaneme sa tak všetci do slepej uličky. Udržateľný rozvoj a rešpektovanie životného prostredia sú faktory hospodárskeho rastu. Preto mi, pán Cohn-Bendit, nemajte za zlé, že pre tentokrát preferujem analýzu pána Schulza či pána Daula pred vašou.

Teraz, pán Schulz, dovoľte mi prejsť k tomu, čo ste označili ako bod nezhody. Dovoľte mi povedať, že ja si to nemyslím. Takisto by som vám rád povedal, že Európa nie je zodpovedná za skutočnosť, že našim nemeckým priateľom sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o minimálnej mzde, ale je to skôr dôsledok nemeckej politickej diskusie, ktorá spôsobila, že ste neprijali minimálnu mzdu. Nezaťažujte Európu zodpovednosťou za sociálne zlyhanie, ktoré spôsobila národná politická diskusia!

V tomto prípade nie je na mne, ako úradujúcom predsedovi Rady, aby som to odsudzoval. Ja by som celkom jednoducho povedal: “Nežiadajte nás, pán Schulz, aby sme vyriešili problémy, ktoré nedokázali vyriešiť ani Nemci pred vami.“ Rád by som dodal, že vo Francúzsku, pokiaľ ide o sociálne záležitosti, minimálnej mzde pripisujeme veľkú dôležitosť. Čo by znamenala sociálna harmonizácia? Vy Nemci ste minimálnu mzdu zamietli. My Francúzi si minimálnu mzdu chceme udržať. Sociálna harmonizácia by preto znamenala, že by sme museli zamietnuť našu minimálnu mzdu len preto, že Nemci minimálnu mzdu nemajú. Odmietam túto sociálnu regresiu, v mene môjho európskeho ideálu. Vďaka vám, pán Schulz, za to, že ste mi dovolili objasniť moje sociálne presvedčenie.

Chcel by som však dodať, pán Schulz, že máte úplnú pravdu v tom, zvýšiť morálne normy finančného kapitalizmu, pravidlá, ktoré sa vzťahujú na úverové ratingové agentúry a celkom trestuhodné správanie niektorých z našich finančných inštitúcií, a rád by som povedal ešte niečo iné: vo všetkých našich krajinách niektorí z riaditeľov veľkých bánk radi poučovali politikov o prísnosti, s akou by mali viesť štátne záležitosti.

Ak sa pozriete na to, čo sa stalo vo viacerých väčších súkromných bankách, povedal by som, že tí, ktorí dávali prednášky neboli vo veľmi dobrej pozícií, aby ich mohli dávať, a že teraz by sa mali sami pripravovať na to, že ich budú poučovať. Rád by som dodal, pán Schulz – hovorím to pod ostražitým pohľadom pána Watsona – že som proti protekcionizmu. Som za slobodu, ale už nemôžeme dlhšie pokračovať vo svete, v ktorom neexistujú pravidlá, v ktorom si úverové ratingové agentúry robia čo len chcú, v ktorom viaceré finančné inštitúcie chcú zarábať miliardy eur behom pár sekúnd špekulovaním na obchodných parketoch.

Európa, ktorú chceme, pán Schulz, a francúzske predsedníctvo predloží v tomto smere návrhy, návrhy smerníc s cieľom zvýšiť morálne normy finančného kapitalizmu, pretože teraz môžeme vidieť, že dôvody, pre ktoré sa svetový rast už pred rokom zastavil, sú spôsobené v dôsledku krízy na trhu rizikových hypotekárnych úverov a krízy dôvery vo finančné inštitúcie, ktoré si robili, čo len chceli, kedykoľvek chceli a požičiavali peniaze komukoľvek za akýchkoľvek podmienok. Ak má Európa rozum, potrebuje nastoliť určitý poriadok niečoho, čo sa stalo zákonom ničoho. Chcel by som povedať pánovi Schulzovi, že s ním celkom súhlasím.

Pokiaľ ide o európsky pakt o prisťahovalectve, rád by som povedal pánovi Schulzovi a pánovi Cohn-Benditovi, že francúzske predsedníctvo zapojí Európsky parlament. Toto je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť extrémom. Hovorili ste o extrémoch, pán Schulz, ktoré sa používajú vo vašej krajine – nie je na mieste, aby som ich spomínal – ale ak sa všetci dohodneme na minimálnej výške nákladov, tieto extrémy, ktoré ste spomínali, sa už neuskutočnia, a pán Cohn-Bendit, som si istý, že pán Daul by súhlasil, prečo by sa do toho nemal zapojiť aj Európsky parlament? Nie som si istý, že by to bolo inštitucionálne možné.

(poznámka pána Cohn-Bendita mimo mikrofónu)

Pán Cohn-Bendit, som si vedomý vašej veľkorysosti. Vo všeobecnosti ste vždy pripravený dávať rady, a to najmä mne. Dokonca aj keby som mal vašu skromnosť, nepotreboval by som takúto radu. Vedel som, že sa požadovala jednomyseľnosť, ale bez ohľadu na to, nepotrebujeme jednomyseľnosť, aby som mohol Európskemu parlamentu povedať, že otázka imigrácie je dostatočne dôležitá na to, aby sa o nej politicky diskutovalo, aby ste sa do toho zapojili aj vy, dokonca aj predtým, ako máme Lisabonskú zmluva alebo akúkoľvek úpravu. Robím politický záväzok a spolu s Bernardom Kouchnerom a Bricom Hortefeuxom prídem, aby sme vám predstavili pakt a prediskutovali ho s vami. Spolu s predsedom Parlamentu a možno s konferenciou predsedov zvážime podmienky, za ktorých by ste od nás chceli, aby sme to zaviedli.

Pán Watson, ťažkosti prinášajú možnosti. Samozrejme, keď sa niekto rozhodne byť prezidentom krajiny a počas šiestich mesiacov má zodpovednosť za predsedníctvo Únie, a táto osoba nemá rada problémy či ťažkosti, je lepšie, aby nebola Európanom a nezapájala sa do politiky. Osobne si myslím, že tieto ťažkosti sú príležitosťou. Viete prečo? Je to preto, že sú možnosťou pre nás, ako sa pohnúť za hranice našej národnej sebeckosti a našich zaslepených predsudkov.

Dovoľte mi povedať, že keby všetko išlo ako po masle, moja prítomnosť tu pred týmto Európskym parlamentom by nemusela nevyhnutne dopadnúť lepšie, pretože rok od volieb, keď máte vietor v plachtách a všetko vám vychádza, každý premýšľa len o svojich zaslepených či národných záujmoch. Keďže verím, že hlavne tu je veľká väčšina poslancov Európanmi, ktorí sú si vedomí vážnosti situácie. Každý sa musí snažiť. Nie som si istý, či by pán Schulz a pán Cohn-Bendit boli francúzskemu predsedníctvu viac naklonení, keby to bolo jednoduchšie. Osobne si myslím, že tieto ťažkosti môžu byť príležitosťou.

Ešte jeden bod, pán Watson, pri ktorom som zjavne urobil chybu. Mal som dlhšie hovoriť o európskej energetickej politike. Viacerí z vás tu nosia špeciálne tričká, pretože sú proti tomuto druhu energie. Rešpektujem vás. Iní urobili iné rozhodnutia. Avšak jeden bod by nás mohol všetkých zjednotiť, a tým je to, že potrebujeme európsku energetickú politiku, ktorá má transparentné zásoby a rezervy zdrojov solárnej energie, fotovoltaickej energie, energie z biomasy a hydraulickej energia. Odpustite mi, že som to nepovedal počas môjho úvodného prejavu, ale definovanie energetickej politiky – bez ohľadu na naše rozdiely pri jadrovej energii, bez ohľadu na tieto rozdiely – bude prioritou francúzskeho predsedníctva. Nemyslím si, že pán predseda Barroso bude namietať, ak poviem, že je to takisto aj jeho prioritou. To je niečo, pri čom nesmieme strácať čas.

Chcel by som takisto povedať pánovi Watsonovi, že nie som zástancom protekcionizmu. Nikdy som ním nebol a ani nebudem. Avšak liberáli takisto musia o niečom popremýšľať: otvárame naše hranice a máme z toho úžitok. Avšak ostatní od nás zároveň nemôžu žiadať, aby sme tu robili niečo, s čím oni nesúhlasia, aby sme to robili my u nich. Čína, India, Brazília, Mexiko – veľké rozvíjajúce sa krajiny – nemôžu povedať: „Otvorte hranice, znížte vaše dotácie, ale tu si budeme robiť stále to, čo chceme.“ Toto nie je voľný obchod a to nie je služba, ktorú by sme im mohli poskytnúť. Práve tak ako skutočnosť, že milujete vašu krajinu, neznamená nacionalizmus, tak ani chcieť vzájomnosť a ochranu neznamená protekcionizmus. Je možné podporovať voľný obchod a zároveň chcieť stanoviť rovnováhu tohto voľného obchodu.

Pán Watson, budeme o tom ešte diskutovať. Niektorí kladú dôraz na ochranu, iní na slobodu. Možno sa budeme môcť stretnúť na polceste.

Nakoniec mi dovoľte vám poblahoželať, pán Watson. Myslím, že pokiaľ ide o pesničky, máme rovnaký vkus.

(smiech)

Odovzdám vaše uznanie osobe, ktorej sa to týka a som si istý, že vám podpíše jej posledné CD, pán Watson. Nič v zlom.

(smiech)

Pán Cohn-Bendit, už som zodpovedal viaceré vaše otázky. Chcel by som ešte prediskutovať dve problematiky. Prvá sa týka študentov, čo je mimoriadne dôležitá záležitosť. Samozrejme Európa sa potrebuje otvoriť, aby vzdelávala elitu celého sveta. Dokonca som si určitý čas myslel, že otvorenie sa vzdelávaniu elity celého sveta znamená prijať ich na naše univerzity a zároveň poskytnúť im možnosť prvotných profesionálnych skúseností. Myslím konkrétne na doktorov. Avšak, pán Cohn-Bendit, musíme byť opatrní, aby sme neukradli elitu rozvojového sveta. Vo Francúzsku pracuje, a o tom by ste mali popremýšľať, viac beninských doktorov ako ich je v samotnom Benine. Myslím, že Benin potrebuje svoju elitu. To nie je o odmietaní imigrácie, keď odmietame ukradnúť elitu rozvojovému svetu. Túto diskusiu nevyčerpáme v priebehu niekoľkých minút. Som vám vďačný za spôsob, akým ste to spomenuli, ale musíte pochopiť, že si to zaslúži podrobnejšiu diskusiu a nie karikatúru. Nie je to príklad veľkorysých ľudí na jednej strane a nemilosrdných ľudí na strane druhej. Na túto otázku sa snažia nájsť riešenia mnohí čelní politici a političky.

Ak mi dovolíte, chcel by som povedať jednu vec, pokiaľ ide o Čínu, čo je mimoriadne závažná a mimoriadne zložitá téma. Rád by som povedal, pán Cohn-Bendit, že tak ako každý z nás tu, som cítil dojatie z vášho hlasu, za čo si zaslúžite uznanie, a rád by som povedal, že mám rovnaké pocity. Takisto by som chcel povedať pánovi Watsonovi, ktorý ma požiadal, aby som bol tímovým hráčom, že to je presne to, čo som urobil, pretože som sa ako úradujúci predseda Rady rozprával so všetkými členskými štátmi, aby som zistil, čo si myslia a či sú proti tomu, aby som sa toho zúčastnil – o chvíľu budem hovoriť o význame; najskôr poviem niečo o forme. Chcel by som povedať, že všetky členské štáty súhlasili, aby som sa zúčastnil otváracieho ceremoniálu Olympijských hier. Ako viete, je to zložitá problematika, ktorú si myslím, že je potrebné riešiť veľmi opatrne, keďže si nemôžeme dovoliť, aby to nedopadlo dobre.

Pán Watson mi však povedal, aby som bol „tímovým hráčom“. Chcem, aby ste vedeli, že som to prediskutoval so všetkými členskými štátmi. Žiadny z nich nebol proti tomu, aby som sa zúčastnil, a v súčasnosti 13 z nich sa otváracieho ceremoniálu takisto zúčastní. To nie je dôvod, pán Watson, je to jednoducho odpoveď na problematiku toho, či byť tímovým hráčom.

Teraz ak dovolíte, dostávame sa k jadru veci. Chápem tých, ktorí tvrdia, že Európania by sa nemali zúčastniť otváracieho ceremoniálu v Pekingu. Každý má právo na svoj vlastný názor na to, aký je najlepší spôsob hájenia ľudských práv, a ja rešpektujem tých, ktorí tvrdia, že by sme mali bojkotovať ceremoniál. Avšak môj osobný názor je – a myslím, že by mal sa tento názor rešpektovať, pretože je prijateľný – že v problematike ľudských práv nenapredujeme tak, že potrestáme Čínu, ale práve prostredníctvom úprimného a otvoreného dialógu. Chcel by som k tomu ešte povedať toto: Nemyslím si, že môžeme bojkotovať jednu štvrtinu ľudstva. Nemyslím si, že je to inteligentné či zodpovedné rozhodnutie pre niekoho, kto nesie zodpovednosť úradujúceho predsedu Rady, aby povedal štvrtine ľudstva: „Neprídeme; takto vás potrestáme pred očami celého sveta.“ Chcem tam ísť a chcem sa rozprávať.

Pokiaľ ide o podstatnú problematiku bránenia ľudských práv, máme rovnaký názor. Pokiaľ ide o spôsob, ako brániť tieto ľudské práva, je zjavné, že o tom môžeme diskutovať, a že táto diskusia sa neskončí Olympijskými hrami. Preto tam chcem ísť, rozprávať sa o ľudských právach a brániť ich. Idem dokonca ešte ďalej, pán Cohn-Bendit. Sú veci, ktoré Číne nepoviem, pretože Čína by sa mala rešpektovať; ale sú veci, ktoré by Čína nemala povedať európskym krajinám, najmä nie Francúzsku, pretože Francúzsko a európske krajiny by sa mali rešpektovať práve tak, ako by sa mala rešpektovať Čína. Nie je na Číne, aby stanovila môj rozvrh a moje stretnutia.

A presne tak isto nie je na mne, aby som stanovil rozvrh a stretnutia čínskeho prezidenta Budem preto brániť ľudské práva a zároveň ako hlava štátu, musím niečo zvážiť. Stále hovoríme o dohodách. Chcel by som proti tomu vzniesť námietky, keďže pre demokraticky zvolenú hlavu štátu nie je nezákonné brániť hospodárske záujmy a prácu jeho spoluobčanov. Chcem hovoriť o niečom inom. Čína je stálym členom Bezpečnostnej rady. Potrebujeme Čínu, aby sme ukončili škandál v Dárfúre, keďže Čína má v Sudáne veľký vplyv. Potrebujeme Čínu, aby sme izolovali Irán, aby sa ani Irán ani nikto iný neodvážil povedať, že jadrovou bombou vymaže Izrael z mapy. Ako môžeme Číne povedať: „Pomôžte nám nastoliť mier na svete, zabezpečiť stabilitu vo svete“, a zároveň bojkotovať krajinu v čase, keď usporadúva zásadnú udalosť pre 1,3 miliárd obyvateľov? Nebolo by to rozumné, nebolo by to zodpovedné a nebolo by to hodné správneho štátnika.

(potlesk)

Keďže som vyjadril svoj rešpekt voči názorom a pocitom pána Cohn-Bendita, a každého v tomto Parlamente, ktorý rozmýšľa rovnakým spôsobom, na záver by som chcel dodať toto: rešpektujte tých, ktorí si, ako my, myslia to, čo ja. Predtým ako som sem šiel, som sa pýtal pána Watsona a pána Schulza, predsedu socialistickej skupiny, a myslím si, že to môžem povedať v jeho mene, že celkom súhlasí s tým, že nie je potrebné bojkotovať Čínu. On je socialista, ja nie som. Pýtal som sa pána Daula, ktorý s tým takisto súhlasí.

Chcel by som povedať ešte jednu vec. Pozrite sa na to, čo Čína urobila, pokiaľ ide o pragmatizmus problematiky Hongkongu. Spomeňte si, dámy a páni, že to bola veľmi zložitá záležitosť. Pred 15 rokmi boli v Hongkongu demonštrácie. Čína bola schopná pragmaticky vyriešiť túto záležitosť s Hongkongom. Pozrite sa na Macao. Číne sa podarilo prostredníctvom dialógu vyriešiť záležitosť s Macaom. Zájdem ešte ďalej. Pozrite sa dnes na záležitosť s Tajvanom, pokrok prezidenta Hu Jintaoa v Tajvane je pozoruhodný. Pred piatimi rokmi by si bol každý myslel, že konfliktu medzi Tajvanom a Čínou sa nedá vyhnúť, čo sa však nestalo. Zmeníme Čínu cestou úprimného, odvážneho a otvoreného dialógu alebo cestou ponižovania? Zvolil som si dialóg, úprimnosť a odvahu.

(potlesk)

Pán predseda, ešte minútku, z úcty k pánovi Wurtzovi. Predovšetkým by som mu chcel povedať, že ho uisťujem, že neurážam jeho odbory, ale ďakujem mu za to, že zdôraznil to, že Francúzsko sa môže zmeniť, ako sa to v súčasnosti deje, bez toho, aby sme ho paralyzovali. Je urážkou pre odbory myslieť si, že ich jedinou úlohou je paralyzovať. Odbory zohrávajú úlohu sociálnej demokracie, presne tak ako politickí vodcovia. Nič viac, nič menej. Avšak chcel som tým povedať, že nikto nemá právo brať spotrebiteľov za svojich rukojemníkov. Som si istý, že taký galantný muž, ako ste vy, pán Wurtz, ktorý nikdy ničomu nebránil, dokáže pochopiť, čo tým chcem povedať.

Pokiaľ ide o to ostatné, pán Wurtz, nemáme rovnaký názor, čo mi však nebráni, aby som neocenil spôsob, akým vyjadrujete váš nesúhlas.

Pán de Villiers, chcel by som povedať, že chápem váš prejav dokonca o to viac, že nesporne vyjadrujete dôležitú politickú tendenciu vo vašej krajine, ale takisto v Európe. Poviem to ešte lepšie, pán de Villiers. Osobne neberiem váš prejav ako prejav proti Európe, ale ako výzvu budovať Európu iným spôsobom. Pán de Villiers, nechcem proti sebe postaviť tábor tých, čo sú za „áno“ proti táboru tých, čo sú za „nie“. Jednoducho sa chcem snažiť integrovať každého do inej Európy založenej na demokracii, mieri a raste. Zachytil som vaše výhrady, som si ich vedomý a budem sa snažiť ich zodpovedať, nie slovami, ale skutkami.

Pokiaľ ide o vás, pán Le Pen, keď som vás počúval, hovoril som si, že celé roky malo Francúzsko obrovskú smolu, že malo najsilnejšie extrémne pravicové krídlo v Európe. Keď som vás počúval, pán Le Pen, som veľmi rád, že toto obdobie skončilo.

(hlasný potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - Vážený pán predseda, vítam úradujúceho predsedu Rady. V prvom rade, by som vám chcel, pane, poďakovať v mene Britskej delegácie Konzervatívnej strany za vašu minulotýždňovú pohostinnosť a povedať vám, že sa veľmi tešíme na spoluprácu s vami, aby sme zabezpečili úspešné predsedníctvo.

Sme si vedomí vašej energie a zanietenia a nedávno po prečítaní veľmi dobrej knihy sme si vedomí aj vašej vízie. Samozrejme myslím na vašu knihu Témoignage. Pre tých kolegov, ktorí ešte nemali príležitosť si toto pozoruhodné dielo prečítať, rád by som vám ho odporučil, a obzvlášť si otvorte knihu na strane 146, na ktorej opisujete šialenstvo 35-hodinového pracovného týždňa a opisujete jeho výhody: spomína sa slogan UMP „travailler plus pour gagner plus“ (pracovať viac, zarobiť viac). Pokračujete a hovoríte: „Skôr ako jednotnú a prísnu politiku 35 hodín a gilotínu pri odchode do dôchodku v 60 rokoch si myslím, že naši spoluobčania očakávajú politiku slobodnej vôle, ktorá umožní tým, ktorí si chcú zarobiť viac, aby pracovali viac a každému dáva možnosť regulovať si svoj vlastný pracovný čas podľa svojho životného štýlu.“

Úradujúci predseda, vy ste na to prišli! Toto je skutočná sociálna Európa. Nie je na vládach, aby silili ľudí pracovať viac alebo nútiť ich pracovať menej, ale je na vládach, aby umožnili ľuďom pracovať viac, ak si tak tí ľudia želajú.

Vaša strana je o slobode; vaša strana je o slobodnej vôli, a o tom je aj britská Konzervatívna strana. Takže ak vaše predsedníctvo vedú takéto zásady, budeme na vašej strane po celý čas. Keď sa reviduje smernica o pracovnom čase, sme na strane slobody a slobodnej vôle; keď sa preskúmava smernica o dočasnej pracovnej sile, sme opäť na strane slobody a slobodnej vole.

Nakoniec mi, úradujúci predseda, dovoľte povedať, že naše strany by nemali byť len o slobodnej vôli; ale takisto aj o rešpektovaní vôle ľudí, keď sa už raz slobodne rozhodli. Preto na vás nalieham, aby ste rešpektovali vôľu írskeho ľudu vyjadrenú v nedávnom referende. Nalieham na vás, aby ste toto rozhodnutie vnímali nie ako problém, ktorý treba vyriešiť, ale ako príležitosť, ktorú treba chytiť – príležitosť pre Európu, aby sa znovu spojila so svojimi občanmi. Toto vám a vašim kolegom v Rade samozrejme zaberie veľa práce. Ale ako ste sám povedali: travailler plus pour gagner plus.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Poignant (PSE).(FR) Vážený pán prezident, som Francúz a európsky socialista. To znamená, že v Paríži nepatrím k vašim stúpencom, ale v Štrasburgu, nie som celkom jedným z vašich odporcov, hlavne keď vás vidím obkoleseného dvoma sociálnymi demokratmi. Aj keď môj prezident nemá pravdu v mojej krajine, je to stále môj prezident. Francúzskemu predsedníctvu a teda aj európskemu predsedníctvu preto želám úspech.

Od začiatku som bol pokojný, kým som vás pozoroval, pretože chápem vášmu želaniu byť vo francúzskom parlamente. To, čo teraz vidím, je hlava štátu, samozrejme, ale do istej miery takisto aj úprimného predsedu vlády. Pokiaľ ide o kapitolu o sociálnych otázkach a vaše priority, myslím, že je potrebné medzi tým rozlišovať. Naozaj sú záležitosti, ktoré maj zostať vo vnútroštátnej kompetencii. Myslím konkrétne na dôchodky. Avšak pokiaľ ide o všetko, čo má vplyv na zamestnanosť, ako je jednotný trh, jednotná mena a sloboda pohybu, potrebujeme sa zamerať na harmonizovanie k tomu najlepšiemu, čo máme.

Preto je potrebné medzi tým rozlišovať. Rád by som k tomuto chcel dodať, že by som chcel, aby ste vynaložili značné úsilie do vytvorenia rámcovej smernice pre verejnoprospešné služby. Spravili ste tak pri reštauračných službách a je potrebné to urobiť aj pri verejnoprospešných službách.

Nakoniec, nemyslím si, že sa európska kríza týka len sociálnych a demokratických záležitostí. Myslím si, že je to takisto aj kríza identity. Z pohľadu toho, že odkedy sa dosiahol mier, vyhrala sloboda a vytvorila sa demokracia, svet, taký ako je, sťažil mnohým našim občanom schopnosť porozumieť a pochopiť historický význam Únie.

Práve preto sú záležitosti ako kultúra, vzdelávanie, mobilita umelcov, mladých ľudí, študentov a družba miest, všetky podobné veci zásadné, pretože európske povedomie sa už nemôže viac brať ako samozrejmosť. Bude sa potom budovať samo, a ja si myslím, že francúzske predsedníctvo by sa malo venovať týmto záležitostiam.

Nakoniec vás samozrejme budeme po šiestich mesiacoch hodnotiť. Pre Francúza je to v poriadku, pretože vo Francúzsku je to, ako viete, dlhá doba. Takže v decembri budeme mať výsledky. Isté je, že v tom čase Zmluva celkom určite ratifikovaná nebude. Chceli ste zjednodušenú zmluvu a teraz tu máte komplikovanú situáciu, tak sa z nej nejako dostaňte!

Rád by som skončil vetou, ktorú som si požičal od poľského spisovateľa, ktorý hovorí toto, pán prezident, ak môžem: „Byť Francúzom znamená brať do úvahy niečo iné ako je Francúzsko.“ Taká je naša reputácia, a možno tak trochu aj vaša, pán prezident.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Sarkozy, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predseda, chcel by som sa úprimne ospravedlniť pani Cristiane Muscardiniovej, keďže som sa nechal natoľko uniesť svojim zanietením, že ma pán Poignant láskavo upozornil na to, že som na vás zabudol zareagovať a povedať vám, ako veľmi potrebujeme vašu skupinu.

Som si vedomý toho, kto do nej patrí, a viem, že patríte k tým, čo milujú Európu a že sú tu aj poslanci Parlamentu, ktorí rovnako milujú aj svoje národy. Pani Muscardiniová, môžete si byť istá, že vaše poznámky vezmem plne do úvahy a že počas nasledujúcich šiestich mesiacov sa budem spolu s európskymi inštitúciami snažiť vybudovať Európu, ktorá bude schopná reagovať na vaše obavy.

Takže ste tá, ktorá dokázala – čím sa dalo za pravdu pánovi Poignantovi – že moja reputácia je preceňovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Vážený pán predseda, pred niekoľkým týždňami Írsko povedalo „nie“ a myslím si, že všetci vieme, že to dokazuje narastajúci rozkol medzi európskymi občanmi.

Toto „nie“ by sa samozrejme nemalo podceňovať a ja si myslím že, práve naopak, by to malo prinútiť všetkých politických predstaviteľov, aby vzali do úvahy očakávania a obavy ľudí a snažili sa im poskytnúť odpovede, akákoľvek zmluva je v platnosti. Nie je to tak, že keby sme aj hneď zajtra mali Lisabonskú zmluvu, všetky problémy by zmizli ako mávnutím čarovného prútika.

Francúzske predsedníctvo si vybralo zamerať sa na štyri oblasti, čo je samozrejme veľmi nápomocné, hlavne pokiaľ ide o zmenu klímy. Avšak počas tohto obdobia hlbokej krízy, finančnej a potravinovej krízy, vysokého nárastu cien surovín a čím ďalej, tým viac vzácnej a drahej ropy, si myslím, že to, čo ľudia očakávajú, je nielen záležitosťou problematík, ale takisto záležitosťou vízie; ľudia očakávajú perspektívu do budúcnosti.

Práve teraz by som chcela navrhnúť tri aspekty na úvahu. Prvý sa týka základnej, nevyhnutnej otázky našej identity. Verím, a som o tom silne presvedčená, že existuje európsky model, že existuje európsky vzor spoločnosti. Tento európsky model je hospodársky, udržateľný a takisto sociálny. Tento európsky model sa napríklad snaží bojovať proti rastúcim nerovnostiam. Preto máme európsky model a mali by sme naň byť hrdí, mali by sme ho presadzovať, uplatňovať, prijať, brániť a ochraňovať. Toto je prvý aspekt.

Potom je tu druhý aspekt na úvahu. Myslím si, že potrebujeme novú víziu usporiadania sveta. Hovorím to a myslím konkrétne na Afriku. Premýšľam o problematike poľnohospodárskych výrobkov, myslím, že by sme mali zastaviť dotovanie vývozu našich poľnohospodárskych produktov a namiesto toho pracovať na tom, aby sa Afrika stala sebestačnou, pokiaľ ide o potraviny a energiu. Potrebujeme novú revolúciu, aby svet bol v budúcnosti spravodlivejší.

(potlesk)

Nakoniec, som presvedčená, že by sme si nikdy nemali prestať pripomínať, že máme európske hodnoty, od ktorých by sme nemali nikdy upustiť: je to demokracia a ľudské práva, ktoré platia pre nás v Európe a budú platiť aj v budúcnosti Stredomorskej únie, kde to nebude o obchode, pokiaľ sa ľudské práva budú zanedbávať. Otázka ľudských práv je nevyhnutná pre nadchádzajúce desaťročia; je to hlboko zakorenená identita Európy a zaslúži si, aby sme ju bránili.

Vážený pán prezident, toto sú niektoré z otázok, ktoré máme pred sebou; týkajú sa základných záležitostí, inými slovami, vízie a hlbšieho významu, ktorý musíme a chceme dať Európe. Sú to otázky nielen politiky ale takisto aj svedomia.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). - Vážený pán predseda, chcel by som opäť privítať pána prezidenta Sarkozyho v Štrasburgu a pogratulovať mu za jeho spojenie sa s Parlamentom, za to, že bol úprimný pokiaľ ide o jeho predstavy, hoci vedel, že nie všetci v tomto Parlamente budú s týmito predstavami súhlasiť.

Príliš dlho sme sa zaoberali neúspešnými ideológiami z minulosti, neschopnosťou pozerať sa na nové hranice, ktoré sa pred nami otvárajú a neschopnosťou čeliť týmto výzvam so vztýčenou hlavou. Neriskovali sme a radšej sme sa vracali späť do našej pohodlnej oblasti plnej buď imperialistických ideálov alebo pofašistických príkazov, alebo dokonca, odvážim sa povedať, nového zmýšľania 20. storočia s ohľadom na ľudský život a ľudské práva.

Zložitosť dnešného sveta je však veľmi odlišná a oveľa rozmanitejšia ako to, čo nám môže ponúknuť jedna ideológia alebo jeden plán. A správne ste spomenuli dôležitosť spojenia sa s inými vládami po celom svete: s Čínou by sa vyriešil problém s Čadom a Sudánom, čím by sa zabezpečilo, že sa problémy týkajúce sa Afriky a rozvojového sveta riešia so vztýčenou hlavou.

Už dnes si pripomíname životy siedmich príslušníkov mierových síl v Sudáne, ktorí položili svoje životy v rámci mandátu Spojených národov, len kvôli zlyhaniu vlád, ktorým sa nepodarilo správne zasiahnuť a pritlačiť orgány v Čade a v Sudáne, aby chránili životy utečencov a žiadateľov o azyl.

Je to všetko v poriadku rozprávať zaobalenými slovami tu pred týmto Parlamentom o dôležitosti imigrácie a umožňovaní voľného pohybu ľudí. Ale je lepšie, ak týmto ľuďom umožníme zostať doma. Pochádzam z Írska, krajiny, z ktorej muselo počas sto rokov odísť 12 miliónov ľudí. Nikto z nich nechcel Írsko opustiť. Boli prinútení Írsko opustiť. Ak dáme ľuďom príležitosť zostať vo svojich krajinách, poskytnúť im podporu prostredníctvom mechanizmov politík, ktoré vytvoríme, či už v oblasti obchodu alebo iných oblastiach, potom sa nám to podarí.

Nakoniec, úradujúci predseda Rady, predtým ste hovorili o tom, ako pociťuje legitímnosť vašej pozície v tom, že znovu uvediete ratifikáciu Lisabonskej zmluvy pred parlament, ako keby to bol ten jediný spôsob, ako to urobiť. Súhlasím s vami. To platí pre Francúzsko. Ale rovnako legitímne je právo usporiadať referendum, a to by sa malo vždy chrániť. Nie je to o tom, že buď – alebo. S výsledkom v Írsku sú problémy a ťažkosti, ale nie je to len problém týkajúci sa vzťahu Írska k Európe. Odráža to hlbšie problémy ľudí a Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predseda, práve teraz by som sa chcel spýtať na stanovisko francúzskeho predsedníctva týkajúceho sa jazykovej rozmanitosti. Rozmanitosť ja zakladajúcou zásadou Európy. Všetky jazyky sveta sú súčasťou dedičstva ľudstva a je povinnosťou verejných inštitúcií zasahovať a chrániť ich.

(ES) Vážený pán predseda, závermi Rady o viacjazyčnosti z 22. mája sa Komisia vyzvala, aby vypracovala podrobný rámec týkajúci sa tejto problematiky, o ktorom Komisia vyhlásila, že ho do jesene vypracuje.

Aké bude stanovisko a činnosť francúzskeho predsedníctva pokiaľ ide o politiku v oblasti viacjazyčnosti? Aké bude stanovisko predsedníctva a akú úlohu pridelí neoficiálnym jazykom EÚ, ktoré sa takisto nazývajú aj „regionálne“ či „minoritné“ jazyky?

Pretože, ako čakáme na výsledok hlasovania francúzskeho senátu na budúci týždeň, pán prezident, Francúzsko dáva v súčasnosti veľmi zlý príklad všetkým tým z nás, ktorí veria, že jazyková rozmanitosť je spoločným dedičstvom všetkých Európanov.

(Rečník pokračoval vo svojom prejave v baskičtine.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM) – Vážený pán predseda, chcel by som zareagovať na pána Sarkozyho. Ste veľmi dobrým rečníkom, pán Sarkozy, ale nie som si istý, že ste aj takým dobrým poslucháčom. Program predsedníctva, ktorý ste nám dnes ráno predstavili dokazuje, že chcete Európsku úniu, ktorá obrazne povedané kontroluje každý jeden aspekt našich životov, všetko od spoločnej prisťahovaleckej politiky, cez spôsob, ako riadime naše nemocnice a naše futbalové kluby.

Mám to takisto z vašich poznámok, že chcete, aby sme sa dosť izolovali od okolitého sveta, že ak ľudia nemajú tie isté normy ako my, nebudeme s nimi obchodovať. Ale čo je najhoršie, je úplnou aroganciou povedať, že vy viete, čo je najlepšie, pokiaľ ide o európsky projekt. Preukazujete pohŕdanie nielen írskym ľudom, ale takisto aj samotným konceptom demokracie, pričom tvrdíte, že ste jej veľkým zástancom.

Povedali ste, že poľský prezident musí dodržať svoje slovo, že musí ratifikovať zmluvu, pretože tak znela jeho dohoda. Írsky ľud prejavil svoju vôľu. Budete rešpektovať írske hlasovanie? Budete sa držať vašej strany dohody, podľa ktorej je táto zmluva mŕtva? Myslím si, že s tým neuspejete, vy snáď áno? Národy Európy nechcú hlbšiu politickú integráciu. Preto Francúzsko povedalo „nie“, preto Holandsko povedalo „nie“ a Írsko takisto povedalo „nie“, a keby sme mali hlasovanie v Británii, drvivá väčšina z nás by povedala „nie“.

Demokracia, ale za akú cenu, pán prezident Sarkozy? 21. júla idete do Dublinu. Prosím vás, nesnažte sa s nimi urobiť to, čo ste robili vo Francúzsku a pokúste sa vyhnúť druhému referendu, nesnažte sa ich prinútiť zmeniť pravidlá a ratifikovať Zmluvu zadnými dverami. To by znamenalo totálne pohŕdanie demokraciou. Prosím vás, nerobte to.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE).(FR) Vážený pán predseda, pán úradujúci predseda Rady, s cieľom splniť vaše očakávania a očakávania vašich spoluobčanov, Rada, ktorej predsedáte, musí spolu s Parlamentom preukázať jasnú, zrozumiteľnú a konkrétnu politickú vôľu. Vaša prítomnosť na čele Rady je už teraz zárukou odhodlania. V tomto smere sme všetci tu v Štrasburgu aj v Bruseli videli kvalitu príprav na toto šesťmesačné predsedníctvo, ako aj rozsah, do akého sa členom francúzskej vlády podarilo prispôsobiť svoj program.

Priority, ktoré ste práve predniesli, sú tými správnymi, pokiaľ ide o reagovanie na obavy občanov EÚ. Rovnako ostatné problematiky, ktoré ste načrtli, vrátane hospodárskej správy eurozóny ako odpoveď na prudký nárast svetových cien surovín a uhľovodíkov, alebo vytvorenie oblasti stability a prosperity v Stredozemí, sú presným dôkazom vášho zanietenia pre Európsku úniu, ktorá viac reaguje na problémy a venuje pozornosť svojmu obyvateľstvu.

Pokiaľ ide o verejnú mienku, ktorá častokrát pochybuje a necháva sa unášať pokušením vzdať sa názorov v prospech vnútroštátnej úrovne s cieľom riešiť problémy, je teraz oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým poukázať na to, že náš kontinent má veľmi veľa aktív a je stále jednou z tých výnimočných oblastí stability vo svete, ktorý je čím ďalej, tým viac nepredvídateľnejší. Európska únia by sa mala snažiť dokázať, že nepodstúpila globalizáciu bez toho, aby ochránila svojich občanov, a ja vítam váš záväzok dokázať to.

Nakoniec, keďže Únia práve prechádza značnou krízou dôvery, úprimne želáme francúzskemu predsedníctvu, aby dotiahlo do konca viac ako 15 rokov snažení o reformu fungovania rozšírenej Európy. Potrebujeme, aby Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti čím skôr, tak ako ste to rázne potvrdili. Vkladáme do vás dôveru pri rokovaní s našimi írskymi priateľmi a pri presvedčovaní tých zopár členských štátov, ktoré stále váhajú s jej ratifikáciou, aby tak urobili raz a navždy.

Pán prezident, minulý víkend ste povedali, že nie ste pripravení vopchať európsku vlajku späť do vrecka, a skutočne sme videli, že ste ju vztýčili pod Víťazným oblúkom vedľa francúzskej vlajky. Vysvetľujeme si to, ako symbolické gesto, ktoré dokazuje vaše odhodlanie slúžiť Spoločenstvu a za to vám, pán prezident, ďakujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). - Vážený pán predseda, chcel by som osloviť úradujúceho predsedu Rady a povedať mu, že som Rasmussen I, čo si netreba mýliť s Rasmussen II, ale chcem vás uistiť o jednej veci. Veľmi rozumne rozprávate o novej Lisabonskej zmluve a ja hovorím pánovi Faragovi, že zabudol na prípad Dánska. Pri Maastrichtskej zmluve sme hlasovali „nie“, ale na dohodu z Edinburghu sme povedali „áno“, a nikdy v živote by sa nám ani len nesnívalo o tom, že kvôli tomu, že sme vtedy hlasovali „nie“, by sa povedalo, že blokujeme zvyšok Európy. Nikdy by sme to nepovedali. Pán Farage sa mýli: toto nie je demokracia.

Chcem vás uistiť, pán úradujúci predseda Rady, a takisto aj Francúzsko, že ak sme našli riešenie pre Dánsko, nájdeme riešenie aj pre Írsko.

Mojim druhým bodom je toto: Apelujem na vás v mene európskej sociálnodemokratickej strany, všetkých mojich kolegov a predsedov a politickej rodiny. Žiadam vás, aby ste k vašim štyrom prioritám pridali ešte o jednu prioritu navyše. Moja priorita – a dúfam, že bude aj vašou, viem, že je aj vašou – sa týka pracovných miest, rastu a udržateľnosti. Povedali ste- a bol som rád, že ste to povedali – „Potrebujeme lepšiu reguláciu finančných trhov“. Nemôžem s vami viac súhlasiť. V tomto Parlamente práve teraz pracujeme a dokončujeme správu a dúfam – a teraz vyzývam mojich kolegov zo skupín PPE-DE a ALDE – že budeme môcť poskytnúť francúzskemu predsedníctvu rozumnú správu o lepšej regulácii.

Hovorím o transparentnosti. Myslím tým lepšiu reguláciu spravodlivosti, prídavkov a zmlúv týkajúcich sa cenných papierov a všetko ostatné, o čom ste tak rozumne rozprávali. Hovorím o sledovateľnosti, zodpovednosti a zaručení toho, že finančný trh je dlhodobou odolnou finančnou silou pre potreby našich dlhodobých investícií na tvorbu väčšieho počtu a lepších pracovných miest.

S tým je spojená ešte jedna myšlienka. Máte pravdu, keď hovoríte, že práve prichádzame o rast, strácame pracovné miesta, hlavne v Spojenom kráľovstve, v Španielsku ale takisto aj vo Francúzsku. Prečo neprevezmeme iniciatívu pre rast, novú koordinovanú činnosť pre investície? Predstavte si takýto scenár: ak investujeme len jedno percento viac do vzdelávania, do štruktúr, do všetkých príslušných záležitostí, do štyroch rokov vytvoríme 10 miliónov pracovných miest k tým, čo máme teraz. Predstavte si, čo by sme spolu dokázali.

Povedali ste, že šport je viac ako trhové hospodárstvo. Dodal by som: Súhlasím, a to sa týka celej Európy. Európa je viac ako trhové hospodárstvo. Je to o pracovných miestach a o ľuďoch. Starajme sa o nich. Francúzskemu predsedníctvu želám veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE).(FR) Vážený pán prezident, povedali ste: „Francúzsko nemôže posudzovať írske „nie“.

(DE) Súhlasím. Írske „nie“ sa musí rešpektovať. Írsky ľud si je plne vedomý svojich práv voliť tak, ako volil. Avšak všetky ostatné krajiny Európy majú takisto právo postupovať smerom k demokratickejšej, transparentnejšej Európe, ktorá je schopnejšia podnikať kroky. Lisabonská zmluva predstavuje krok týmto smerom. Preto vítam skutočnosť, že ratifikácia bude pokračovať. Avšak takisto si myslím – a v tomto prípade nemám rovnaký názor, nesúhlasím – že by bolo dobré sa otvorene porozprávať o skutočnosti, že viacrýchlostná Európa už existuje. Spomeňte si na euro, schengenský priestor, Chartu základných práv a mnoho ďalších oblastí. Citlivé otázky a želania členských štátov EÚ sa odrážajú v ich voľbe rozličných rýchlostí pri záležitostiach, ktoré spolu podnikajú.

Viacrýchlostná Európa umožňuje krajinám, ktoré chcú spolupracovať viac, aby tak urobili, preto je dôležité, aby sme v Európe dodržiavali princíp dobrovoľnosti. Je dôležité, že krajiny, ktoré chcú spolu niečo vytvoriť, tak urobili dobrovoľne a zároveň, aby všetky krajiny mali možnosť sa k nim kedykoľvek pripojiť. Žiadna krajina by sa nemala nútiť do vyššieho stupňa solidarity.

Viacrýchlostná Európa takisto uľahčuje pokračovať v prístupových rokovaniach. Verím, že je nesprávne trestať Chorvátsko a Turecko, len kvôli tomu, že väčšina Írov hlasovala za nie.

Vážený pán úradujúci predseda, môžete byť právom hrdý na to, že vaša krajina je domovom ľudských práv. Ľudské práva majú večnú platnosť; sú univerzálne. Olympijské hry sú športovou udalosťou, nie politickou udalosťou. Preto som presvedčená, že nie je správne, aby ste chceli ísť do Číny na otvárací ceremoniál, a som rada, že predseda Európskeho parlamentu, pán Pöttering, do Číny nepôjde.

Pán úradujúci predseda, dovoľte mi na záver povedať, že ste si na vašom kresle našli pozdrav od mojich spoluposlankýň – ružu a list. V liste vás žiadame, aby ste zohrali vašu úlohu a dostali viac žien do vedúcich pozícií Európskej únie. Ženy do vás vkladajú svoje nádeje ako do „muža žien.“ Dovoľte mi, prosím, pridať ešte jednu žiadosť: ako demokraticky zvolená zástupkyňa, dúfam, že nás podporíte a zabezpečíte to, že tento Európsky parlament bude schopný nezávisle rozhodovať o svojom sídle.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN).(PL) Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, chcel by som predovšetkým srdečne pogratulovať pri preberaní predsedníctva Európskej únie. Toto nebude ľahké predsedníctvo. Prebieha v zložitom období, ale samozrejme vám prajem veľa úspechov. Írsko odmietlo Lisabonskú zmluvu. Nemôžeme vylúčiť možnosť, že Írsko v budúcnosti zmení svoj názor, ale určite nie je prijateľné snažiť sa ovplyvniť írske rozhodnutie prostredníctvom nejakých hrozieb, presne tak, ako sa nevyhrážalo Francúzom a Holanďanom, keď pred tromi rokmi odmietli Zmluvu a uviedli do pohybu súčasné problémy. Krajiny EÚ sa nesmú rozdeľovať na tie lepšie a horšie. Preto vám dnes ďakujem, že ste povedali, že ani jeden z 27 členských štátov nemôže byť z Európskej únie vylúčený, ako by si dáma, ktorá hovorila predo mnou, pani Koch-Mehrinová, možno želala.

Pán prezident, rád by som takisto využil túto príležitosť a poďakoval sa vám za nedávne otvorenie pracovného trhu vo Francúzsku, medzi inými aj pre Poliakov. Na toto sme čakali určitý čas – oveľa dlhšie ako v iných krajinách, ale stále lepšie neskôr ako nikdy.

Vo vašom dnešnom prejave mi chýbala jedna vec, a tou je akákoľvek zmienka o našom najväčšom európskom susedovi, Ukrajine. Napriek tomu dúfam, že samit plánovaný na 9. september v Eviane nás privedie podstatne bližšie k podpísaniu dohody o pridružení s Ukrajinou. Práve teraz má pre našich priateľov na Ukrajine jasný signál z našej strany mimoriadnu dôležitosť, najmä v období stupňujúcich sa hrozieb zo strany Ruska.

Nakoniec v mene miliónov Európanov, ktorí v súčasnosti trpia pod ťarchou stále sa zvyšujúcich nákladov, by som sa vám chcel poďakovať, pán predseda, za vašu snahu znižovať DPH z cien palív. Rád by som veril, že počas francúzskeho predsedníctva sa vám podarí presvedčiť ostatných vedúcich predstaviteľov o tejto myšlienke, vrátane premiéra mojej krajiny, Poľska.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, rád by som otvorene vyjadril kompliment úradujúcemu predsedovi Rady. Toto je 29. predsedníctvo Rady, ktoré som zažil, a bezpochyby musím povedať, že nikdy som nevidel také presvedčivé predstavenie programu a európskej myšlienky, ako bolo toto, a to hovorím pri všetkej úprimnosti.

(potlesk)

Len raz bol úradujúci predseda Rady prijatý dokonca ešte vľúdnejšie, ale to bolo len pri otvorení. Na konci už nič z programu nepredniesol. Bol to britský predseda vlády, Tony Blair. Sme si istí, pán prezident Sarkozy, že o šesť mesiacov ukončíte vaše predsedníctvo Rady s dobrými výsledkami. Spôsob, ktorým ste dnes všetko vysvetlili – spôsob, akým ste sa riešili komentáre, ktoré predložili naši poslanci, skutočnosť, že ste sa oboznámili s dokumentáciou, a že nám tu nepredkladáte zoznam vašich požiadaviek, ale rad priorít podložených dobrým zdôvodnením – to všetko vo mne vzbudzuje nádej, že ste naozaj schopný zrealizovať váš ambiciózny program.

Ak je to záležitosť pracovať s vami, aby sme dokončili skompletizovanie klimatického balíka, môžete rátať s podporou tohto Parlamentu. Avšak bojím sa, že je skôr pravdepodobnejšie, že v rámci Rady vzniknú ďalšie problémy, problémy so zodpovednosťou Rady a zodpovednosťou členských štátov: že sa v tomto prípade neprijmú navrhované kvóty. Takisto s vami súhlasíme v tom, že je potrebné zahrnúť do tohto klimatického balíku aj jadrovú energiu. Tu v tomto Parlamente je jasná väčšina za civilné využívanie jadrovej energie. Nedajte sa zmiasť tými tričkami.

Pokiaľ ide o Nemecko a Francúzsko, ktoré si želajú spolu prevziať vedúce postavenie Európskej únie v obsahových záležitostiach – nie pri dôležitých vyhláseniach globálnej politickej povahy – potom sme na vašej strane. Musím vám povedať, že pani Koch-Mehrinová vás zrejme nepočúvala, keď ste vysvetľovali dôvody vášho postoja voči Číne. Toto bola lekcia z príučky zahraničných vzťahov pre tento Parlament, a ja vás môžem len povzbudiť, aby ste zostali taký zásadový a dôsledný, ako ste boli v týchto záležitostiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). - (FR) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, pán predseda Komisie, 10 národov produkuje 60 % svetových emisií oxidu uhličitého. Týchto 10 krajín zahŕňajú len jednu európsku krajinu – Nemecko. 27 členských štátov EU predstavuje len 14 % emisií. Spojené štáty, 17 %; Brazília, Rusko, India a Čína dokopy produkujú emisie, ktoré presahujú jednu tretinu svetových emisií oxidu uhličitého. Toto všetko dokazuje, že európske iniciatívy bojovať proti zmene klímy budú zbytočné, ak sa nebudú porovnateľne snažiť aj Američania, Číňania a ďalšie priemyselné štáty.

Kým sa na takúto dohodu čaká, Európa musí bojovať proti presunu emisií oxidu uhličitého. V súčasnosti v Európe neinvestuje žiadna veľká priemyselná skupina. ArcelorMittal končí vo Francúzsku, ale investuje v Brazílii, Rusku, Turecku, Indii a Číne. ThyssenKrupp investuje v Brazílii, rakúska Vöest Group v Indii. V severnej Afrike sa v súčasnosti buduje 10 tovární na výrobu plaveného skla pre európsky trh.

V situácii, keď neexistujú osobitné záväzky iných priemyselných štátov, Európa musí preukázať svoje odhodlanie brániť svoje priemyselné štruktúry, svoje priemyselné poznatky. Stanovenie obmedzení pre európskych občanov nebude slúžiť k ničomu, ak zvyšok sveta nebude nasledovať tento príklad.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE).(FR) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, ako mnohí ostatní spoluposlanci, aj ja som dieťa vyrastajúce na ruinách druhej svetovej vojny a veľmi oceňujem vaše odhodlanie, ktoré ste vložili do vášho prejavu, ktorý opovrhuje skepticizmom. Ja vnímam skepticizmus ako niečo, čo patrí do ducha Mníchova, je to kyselina, ktorá rozožiera európsku vôľu. Preto som veľmi ocenil energiu, ktorú ste vložili do vášho prejavu, ktorý, ako napríklad práve povedala v televízii pani Lullingová, považujeme za jasný, presný a môžem bez pretvárky povedať, a presvedčivý.

Druhá vec, ktorú by som vám chcel povedať je, pán prezident, že máte samozrejme pravdu a musí sa to tu povedať. Obavy a hrozby v Európe sa vyskytovali vo veľkej miere počas jej budovania v 50. rokoch, ale aj napriek tomu, že sa povaha týchto obáv zmenila, existujú aj dnes stále v hojnom počte. Preto je potrebná absolútne rozhodná odpoveď.

Veľmi ma potešili spomínané priority: poviem to úprimne, pretože sú skutočné, obzvlášť prisťahovalecká politika, ktorú bude mať na starosti váš minister, pán Hortefeux, náš bývalý poslanec. Pred dvoma rokmi som mal tú česť reprezentovať Európsky parlament na Euro-Africkej konferencii v Rabate. Po prvýkrát sa spolu zišli krajiny, ktoré mali rovnaké zodpovednosti, či ako krajiny pôvodu, tranzitu či prijatia prisťahovalcov, a ako pred chvíľou povedal pán Watson, myslím si, že je veľmi dôležité, obzvlášť – a prečo nie? – prostredníctvom štruktúry Stredomorskej únie, mať veľkorysú politiku blízkosti a kontroly.

Nakoniec, posledná vec, pán prezident, nezabudnite, že dôvod, prečo má Európa taký jedinečný vplyv všade vo svete je, pretože je kolískou kultúry; pretože práve kultúra upevňuje naše rozdiely; pretože kultúra poskytuje priestor pre naše politické systémy, a práve preto sme vnímaní úplne odlišným spôsobom. Táto vaša energia bude pravdepodobne potrebná, ak sa má toto odhodlanie preniesť aj do oblasti kultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (PPE-DE).(CS) Vážený pán predseda, predovšetkým mi dovoľte, aby som ocenil, že Francúzsko otvorilo pracovný trh pre nové členské krajiny od 1. 7. a odstránila tak jednu z posledných bariér medzi starými a novými členskými štátmi. Ja len dúfam, že pani Merkelová si z toho vezme takisto príklad. Francúzsko, Česká republika a Švédsko spolu pripravili osemnásťmesačný rámcový program predsedníctva, ja som rád, že tu z neho zazneli niektoré priority, predovšetkým otázka energetiky, ktorá je skutočne kľúčovou, a takisto otázka reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože tá sa týka finančného rámca po roku 2013 a teda toho, s akými peniazmi a ako budeme vlastne v budúcnosti hospodáriť. Oceňujem, že Francúzsko chce riešiť konkrétne témy a problémy, pretože je to presne to, čo ľudí znepokojuje a zaujíma.

K inštitucionálnym otázkam teraz prehovorím nie ako člen EPP, ale ako člen ED, takže asi nie je žiadne prekvapenie, že na tom spolu tak úplne súhlasiť nebudeme. Myslím, že pred Lisabonskou zmluvou nemôžeme stáť ako králik pred kobrou. Nie je to alfa a omega všetkého, nevytvárajme atmosféru kríze, tá situácia sa musí vyriešiť v pokoji, bez politického nátlaku, bez právnych trikov a podľa našich vlastných pravidiel. Tieto naše pravidlá tvrdia, že žiadna zmluva nemôže vstúpiť do platnosti bez súhlasu všetkých, a ten súhlas tu v túto chvíľu nie je. Nemyslím si, že bez Lisabonskej zmluvy nie je možné ďalšie rozšírenie. Myslím, že minimálne Chorvátsko sa môže prijať do Európskej únie aj bez Lisabonskej zmluvy.

Rovnako tak si nemyslím, že stojíme pred voľbou buď Nice alebo Lisabon.

Máme určite ešte viac možností a musíme sa na ne vedieť jasne a bez hystérie pozrieť a vedieť tú situáciu vyriešiť. V každom prípade Vám pán prezident prajem veľa úspechov pri riadení Európskej únie

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE).(IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, podporili sme iniciatívu Stredomorskej únie, na ktorú sa zameria samit v Paríži budúcu nedeľu a dúfame, že táto iniciatíva bude úspešná.

Avšak chcela by som objasniť zopár vecí. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť multilaterálnu európsko-stredomorskú dimenziu. Verím, že je to správne a že by sme v tom mali pokračovať. Myslím si, že ak existuje nejaká politika, ktorú je potrebné posúdiť, je to susedská politika s južnými krajinami, pretože je to práve susedská politika, ktorá spája do hospodárskej súťaže také krajiny, ktoré sú veľmi rozdelené. Takže potrebujeme pracovať na integrácii medzi týmito krajinami a medzi nimi a Európou, a takisto na prideľovaní zdrojov, ktoré sa toho týkajú.

Poviem vám to otvorene, úradujúci predseda Rady, vôbec sa nám nepáči – a toto hovorím aj predsedovi Barrosovi – vaše zastavenie financovania programu Audiovisuel Méditerranée, ktorý bol jediným kultúrnym koprodukčným nástrojom. Povedali ste, že existuje európska kultúrna výnimka, ale ja by som dodala, pán prezident, že existuje európsko-stredmorská kultúrna výnimka. Ak si vezmete dvadsať najšpičkovejších intelektuálov sveta, v prvej desiatke nájdete mnohých, ktorí pochádzajú z moslimskej kultúry a mnohých z európsko-stredomorskej kultúry.

Takže si pomôžme jeden druhému a zaveďme účinné politiky, aby sme zmenili životy mnohých ľudí v týchto krajinách, hlavne mladých ľudí a žien, ktorí vkladajú do Európy svoju nádej. Nepotrebujeme dobrých študentov: potrebujeme zmeniť realitu tohto vzťahu a Parlament je veľmi ochotní spolupracovať s vaším predsedníctvom, ak sa pokúsite konať v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Vážený pán predseda, priority francúzskeho predsedníctva EÚ sú realistickými prioritami, ktoré sú podľa môjho názoru dostatočne schopné odpovedať na to, čo hovoril pán Durão Barroso, predseda Komisie, a to na kritiku toho, že Európa je bezmocná a neschopná odpovedať na každodenné obavy našich občanov: ústavný problém, ceny potravín a energie, obrana Európy a imigrácia.

Smrť prisťahovalca v chladiarenskom vozidle v tuneli La Manche, alebo hodenie cez palubu z patera lode plaviacej sa na Kanárske ostrovy – čo sa stalo len pred pár hodinami – to je dnes jednou z najväčších súčasných tragédií. Je to vážny a urgentný problém a Európska únia musí prísť s adekvátnym riešením.

Predseda európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov, pán Daul hovoril o potrebe zmobilizovať politickú vôľu a ja si myslím, že tomuto predsedníctvu táto politická vôľa rozhodne nechýba.

Napriek tomu, pán prezident, politická vôľa je potrebná, nie však postačujúca: berú sa do úvahy aj okolnosti, a ak aj existujú, či už krátkodobé alebo dočasné, pokiaľ existujú ovplyvňujú a obmedzujú nás, takže vítam skutočnosť, že pán prezident Sarkozy povedal, že potrebujeme premeniť okolnosti na príležitosti.

Mrzí ma, že pán Schulz tu s nami teraz nie je, pretože keď hovoril o športe, napadla mi špecifická okolnosť. Bol by som rád, keby žlté tričko víťaza bolo späť u Španielov, ako tomu bolo počas prvej etapy Tour de France.

Máte však pravdu, pán úradujúci predseda, že nie je potrebné, aby existovala európska dimenzia pre šport, a viacerí poslanci ma poprosili, aby som vás požiadal, či by ste nemohli zvážiť, či by nebolo vhodné pre francúzskych športovcov a športovkyne, ktoré sa chystajú zúčastniť sa na Olympijských hrách, o ktorých sme tu dnes diskutovali, aby pri svojej národnej vlajke nosili aj symbol EÚ, aby sa k nim tak mohli dobrovoľne pripojiť v tejto iniciatíve aj ostatné členské štáty.

Úradujúci predseda Rady, dúfame, že francúzske predsedníctvo bude schopné spojiť sily a dospieť ku konsenzom, aby sa tak, ako ste to navrhovali, Európska únia mohla počas vášho predsedníctva odhodlane pohnúť ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE).(FR) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, chceli ste vaše predsedníctvo umiestniť pod záštitu Európy, ktorá ochraňuje, a ja si skutočne myslím, že európski občania majú naozaj veľmi vysoké očakávania. Avšak práve preto si to odporuje – chápete hlavný odkaz Socialistickej skupiny v Európskom parlamente – kvôli tomu, že sociálna dimenzia európskej integrácie nedostala štatút jednej zo štyroch hlavných priorít vášho predsedníctva.

Skutočne, ako sme videli v nedávnych referendách, pýtame sa ľudí na inštitúcie a zmluvy, ale oni vlastne odpovedajú na základe pokroku európskej integrácie a nakoniec aj na základe európskych politík. Myslím, že v posledných rokoch nastala nerovnováha medzi pokrokom hospodárskej integrácie – ktorá sa tým sledovala a to je dobré – a stagnáciou sociálnej dimenzie, ktorá takisto spôsobila toto rozčarovanie medzi ľuďmi v Únii, toto odcudzenie sa európskym inštitúciám.

Preto tento problém nespočíva v tom, že by sa Európa mala zapojiť do všetkých sociálnych záležitostí, ale len čo existuje jednotný trh, vrátane jednotného trhu zamestnanosti, potrebujú existovať spoločné pravidlá na boji proti nerovnostiam, ktoré inak vedú k sociálnemu dumpingu a je nutné zabezpečiť, že konvergencia mieri smerom hore k tomu najlepšiemu, a nie, že ju sociálna situácia ťahá smerom dolu.

Komisia práve zverejnila sociálny program, avšak ak sa Rada nezaviaže k niektorým konkrétnym problematikám – hovorili ste o konkrétnej Európe – k posilneniu právomocí európskych pracovných výborov, k ochrane dočasnej pracovnej sily, k zlepšeniu smernice o vysielaní pracovníkov, aby – a toto je potrebné doplniť – vznikla smernica o ochrane verejných služieb a sociálnych služieb vo všeobecnom záujme, potom nebude žiadna odpoveď na túto otázku ochrany.

Jednou z vašich priorít je Európa prisťahovalectva, ale táto Európa prisťahovalectva sa nemôže zmeniť na Európu vyhostenia. Preto potrebujeme pakt pre integráciu, o ktorom sme hovorili s pánom Hortefeux – a pakt rozvoj. Práve ste sa vrátili zo stretnutia G8; Európa a niektoré členské štáty vrátane Francúzska boli obvinené z neplnenia svojich záväzkov v oblasti rozvojovej pomoci. Uistite sa, že sa počas vášho predsedníctva tento záväzok zvýšiť na 0,7 % HDP dodržiava, čo bude oveľa účinnejšie ako nehanebná „smernica o spoločných normách a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt“ s cieľom zlepšenia účinného riadenia medzinárodnej imigrácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE).(PL) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, vážený pán predseda Komisie, súhlasím s úradujúcim predsedom. Toto je pre Európu veľmi zložité obdobie. Každý z nás to osobne pociťuje, vrátane mňa. Keď som bol zodpovedný za rokovania o prístupe mojej krajiny do Európskej únie, robil som všetko, čo bolo potrebné, aby som sa uistil, že budúca európska spolupráca dobre dopadne. Chcel by som takisto zdôrazniť, že dnes, našťastie, nie je žiadny problém pre Poliakov vyjadriť podporu EÚ a Zmluve. Drvivá väčšina poľského parlamentu hlasovala v prospech Zmluvy a takmer 80 % Poliakov je za členstvo v EÚ.

Podporujem hodnotenie úradujúceho predsedu Rady. Musíme konať za a v mene našich občanov. Prioritou pre nás politikov je energetický a klimatický balík, ale musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že jeho realizácia nezasiahne Európanov vysokými cenami a stratou konkurencieschopnosti nášho hospodárstva. Tento balík je potrebné prijať celkom rýchlo, ale nebolo by dobré, keby rýchlosť bola na prvom mieste a uvažovanie až na druhom. Náš balík by mal byť dôkazom nášho vedúceho postavenia v boji proti globálnemu otepľovaniu. Súhlasím s tým, že to potrebujeme, najskôr v Poznani, neskôr v Kodani; ale tento balík nebude nikomu slúžiť ako vzor. Nikto ho nebude nasledovať, ak európske hospodárstvo bude škodovať pri jeho realizácií. Som preto rád, že vnímate tieto riziká, úradujúci predseda Rady, a že veríte, že tie princípy obchodovania s emisiami – pretože je to vlastne o tom – sa prepracujú v dobrej viere. Máme s tým skúsenosti. Nariadenie REACH sa značne menilo a doplnilo v Parlamente spolu so zapojením Rady a Komisie pre dobro všetkých. Mali by sme ísť rovnakou cestou.

Úradujúci predseda Rady, dovoľte mi pogratulovať vám za to, že ste prevzali opraty za Európu. Želám vám veľa úspechov v dvoch najdôležitejších záležitostiach týchto šiestich mesiacov: Zmluva a energetický a klimatický balík.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE).(FR) Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, budete musieť čeliť pochybnostiam týkajúcim sa Lisabonskej zmluvy; Francúzsko už má veľa skúseností s umením budovať európsku integráciu smerom dopredu, a niekedy aj smerom dozadu. Žiadam vás, by ste našli riešenie pre Írov, a rešpektovali vôľu drvivej väčšiny Európanov, ktorá sa takisto počíta.

Chcel by som takisto povedať, že zo sociálneho uhla pohľadu, je v Lisabonskej zmluve Charta základných práv, je tam aj európsky sociálny model. Takže napríklad, vyzbieralo sa už viac ako milión podpisov od postihnutých Európanov, ktorí predstavujú jednu zo štyroch domácností a podporujú Zmluvu, pretože odstraňuje svetskú diskrimináciu. Máte preto za vami podporu, aby ste sa mohli pohnúť dopredu a integrovať sociálny model.

Pokiaľ ide o imigráciu, adresovali ste to ľavici, ale takisto zistíte, že aj ľavicové vlády majú predstavy, vďaka ktorým ste mohli pripraviť menej uzatvorený a progresívnejší balík, o ktorom si myslím, že ho Parlament môže ešte ďalej vylepšiť, ale potrebujeme na tejto problematike neúnavne pracovať.

Takisto, vážený pán prezident – a to je priamo spojené s imigráciou – hovorili ste o SPP, ale nespomenuli ste Dauha; je však dôležité pre zjednotenú Úniu, aby nachádzala riešenia a odpovede na rozvojové ciele milénia, pretože je to všetko jeden balík; je to využívaní našej hospodárskej kapacity s cieľom napredovať s celým ľudstvom

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE).(ES) Vážený pán predseda, pán úradujúci predseda Rady, pán predseda Komisie, ako vedúci predstaviteľ talianskej delegácie v skupine Európskej ľudovej strany, (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, som potešený, že ste prevzali kormidlo Európy a som potešený tým, čo ste povedali.. Žiari z vás entuziazmus a pýcha. Veríte a vďaka vám ľudia veria v inštitúciu, v Európu, ktorá má veľa problémov a skutočne potrebuje múdrych, osvietených a uvedomelých vodcov, presne takých, ako ste sa vy.

Taliansko s Francúzskom vždy viazalo silné kultúrne a sociálne puto: dve krajiny, ktoré priniesli najväčšie obete, aby založili a vybudovali Európu, ktorú všetci jej členovia teraz majú povinnosť rozvíjať. Každý, kto pracuje v tejto inštitúcii vie, koľko ťažkostí je potrebné prekonať pri pokročení s procesom rozvoja a integrácie, pretože tento proces sa musí budovať medzi ľuďmi s rozličnou históriou, kultúrou, sociálnym statusom a tradíciami. Politicky oportunistické stanoviská, ktoré práve teraz vyjadril pán Schulz o súčasnej veľmi populárnej talianskej vláde, určite nepomáhajú. Avšak je to proces, ktorý musí napredovať, napriek sklamaniam, ktoré sú s ním častokrát spojené.

Lisabonská zmluva, vynikajúca zmluva, je odsunutá na zadnú koľaj a bude to vyžadovať veľa dobrej vôle, aby sme ju priviedli späť, ak sa vyhneme ignorovaniu tých, ktorí ju nepochopili. Avšak súhlasím s tým, čo ste povedali: Pred ďalším rozšírením potrebujeme stanoviť nové pravidlá bez toho, aby sme odsunuli Írsko. Prisťahovalecká vlna do Európy, najmä do určitých členských štátov, a hlavne do mojej vlastnej krajiny a tých pri Stredozemnom mori, sa musí regulovať a vnímať ako spoločný problém a nie ako dôvod vytvárať odlišnosti alebo využiť túto situáciu na potrestanie krajín, ktoré už teraz robia toľké ústupky. Ľudia našich krajín sa musia ochraňovať a integrácia musí byť vybudovaná na rozumnom základe.

Pán úradujúci predseda, talianska vláda a ľudia sledujú pozorne a s dôverou váš mandát, pričom sú si istí, že história a sociálne postavenie, ktoré tu dnes reprezentujete, prinesie do Európy nádej a rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). - (HU) Tri veci – ako jediná rečníčka z východnej strany berlínskeho múru. Som sklamaná, že pán prezident nespomenul vo svojom prejave problematiku rovnakých príležitostí. Našťastie, pán úradujúci predseda Rady, my ženy zo siedmich politických strán sme to výstižne popísali v liste: je to kvietok, je to náš kvietok pre vás, drahý predseda.

V prvom rade vítam snahy francúzskeho predsedníctva na európskej úrovni v záujme sociálnej rovnosti medzi pohlaviami, ale zároveň sa zdá byť protirečivé, že sa zatvárajú miestne inštitúcie, ktoré sa venujú rovnakým príležitostiam. Odporúča sa na európskej úrovni iná politika, ako tá, ktorú uplatňuje Francúzsko?

Druhý bod: prezident Sarkozy informoval francúzskych občanov, že sa v priebehu nasledujúcich 5 rokov vytvorí 350 000 miest detskej starostlivosti. Toto je významné opatrenie, keďže sa tým poskytne rovnaká príležitosť pre mužov a ženy na trhu práce a príležitosť skombinovať ich pracovný a rodinný život. Dobrá kvalita, finančná dosiahnuteľnosť a dostupnosť pre každého je pre toto nevyhnutná, keďže je to nástrojom rovnakých príležitostí a integrácie.

Pokiaľ ide o rodinný život, budú môcť ženy skombinovať ich pracovné a rodinné aktivity, ak pracujú 65 hodín týždenne? Ženy sú na pracovných miestach bezbrannejšie a vo všeobecnosti nie sú členkami profesijných organizácií.

Áno, potrebujeme spoločnú prisťahovaleckú politiku, ale musia sa tým prediskutovať práva a povinnosti občanov a prisťahovalcov. Prisťahovaleckú politiku musí dopĺňať integračná politika prijatia občanstva. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). - (EL) Vážený pán predseda, rád by som úradujúcemu predsedovi povedal: Tešil som sa na váš dnešný prejav s osobitným záujmom. Vaše stanovisko dnes ma presvedčilo o tom, že počas šiestich mesiacov vášho predsedníctva poriadne rozvírite hladinu.

Celý svet čelí jednej z najvážnejších hospodárskych kríz za posledné desaťročia a okrem toho, Európa čelí aj svojim vlastným krízam.

Je zrejmé, že dnes Európa 27 nemôže fungovať podľa pravidiel Európy 15. Európa prechádza inštitucionálnou krízou. Je takisto zrejmé, že dnes niektoré členské štáty nechcú politické zjednotenie Európy, čím nechcú, aby sa naplnila vízia našich predchodcov. Toto je kríza identity. Inštitucionálna kríza sa vyrieši, ale ako sa dá vyriešiť kríza identity?

Obávam sa, že existuje len jedno riešenie: členské štáty, ktoré chcú politickú harmonizáciu by mali pokračovať, a členské štáty, ktoré vnímajú Európu len ako hospodársku úniu, by mali zostať bokom. Skutočne sa obávam, že ak s riešením nepokročíme, Európa prestane byť v určitom bode prestane hráčom na medzinárodnom poli.

Krízy môžu viesť k veľkým pokrokom, ale len vtedy, keď je dostatok odvahy. Verím, že máte aj víziu aj odvahu. Buďte odvážni!

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). (DE) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, vaše základné stanoviská majú moju plnú podporu. Verím, že v tejto mimoriadne citlivej dobe ste tým pravým úradujúcim predsedom, s potrebnou citlivosťou na obavy ľudí a odhodlanosťou viesť a zmierovať. Keď ste odpovedali na otázky, neuhýbali ste sa pred odpoveďami, ale namiesto toho ste zatínali do živého. Neutekáte, ale čelíte problémom.

Obzvlášť by som veľmi rád zdôraznil vaše silné zanietenie pre parlamentnú demokraciu. Vaše odhodlanie je v tejto dobe veľmi dôležité, v niektorých členských štátoch – vrátane mojej rodnej krajiny, Rakúsku – sme boli svedkami zápasu medzi priamou demokraciou proti parlamentnej demokracii, a tým pádom svedkami zbavenia právnej spôsobilosti v európskych záležitostiach parlamentov v parlamentných demokraciách. Postavme sa spolu za parlamentnú demokraciu a proti jej zbaveniu právnej spôsobilosti.

(potlesk)

Je pre mňa takisto dôležité, že ste priamo napadli zbabelosť alebo, by sa dalo povedať, dvojité normy mnohých vlád a členov vlád vo vzťahu k ich spojeným európskym zodpovednostiam, keďže tieto dvojité normy sú jednou z hlavných príčin nedostatku dôvery a vzájomného obviňovania sa, ktoré musíme zastaviť. Od nikoho nežiadame, aby bol odvážnejší, ale od každého očakávame, že bude čestný a zásadový.

Chcel by som poznamenať ešte tri veci. Prvou je váš postoj k Zmluve. Nie ste vyvedený z miery, nečakáte na Írsko, ale pokračujete v ratifikačnom procese, kým nadväzujete kontakt s Írskom. Som pevne presvedčený, že s Írskom dospejeme k dohode len vtedy, keď zvyšných 26 členských štátov Zmluvu ratifikuje.

Avšak Chorvátsko nesmieme nechať samotné. Vítam vaše odhodlanie otvoriť všetky kapitoly ešte pred koncom roka. Takisto sa musíme dohodnúť aj s Macedónskom. Rád by som požiadal Radu, aby takisto prijala rozhodnutie Zákona o malých podnikov na jej decembrovom zasadnutí, keďže hlavné právomoci sú na členských štátoch. Potrebujeme právne záväzný dokument a nie len ďalšie verejné politické vyhlásenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Vážený pán predseda, mám zopár dobrých správ z Poľska. Pán prezident Sarkozy, dnes sa v poľskom parlamente koná diskusia, ktorej výsledkom bude uznesenie naliehajúce na poľského prezidenta, aby si plnil svoje ústavné povinnosti a podpísal Lisabonskú zmluvu. Toto si želajú poľskí občania, z ktorých 80 % je šťastných, že sú členmi Európskej únie a podporujú ju. Ukážte mi inú krajinu, v ktorej by bola podpora EÚ taká veľká. Je to signál, že si Poľsko bude plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

Zmeňme tému. Chcela by som vás, pán prezident, požiadať: myslíte, že by bolo možné, aby bola do programu predsedníctva zahrnutá situácie detí v Európskej únii a vymenovaný ombudsman, splnomocnenec na ochranu detí, podľa modelu Európskeho ombudsmana pre ľudské práva? Boli by sme radi, keby Rada súhlasila a schválila túto inštitúciu, ktorá Európe toľko chýba.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, ak by som mal zhrnúť rozpravu z dnešného rána, povedal by som, že je dobre, že teraz predsedá Francúzsko, a že je dobre, že vy, pán prezident Sarkozy, ste vo funkcii úradujúceho predsedu Rady. Toto je dobrý deň pre Európu a pre tento parlament, pretože po dlhom čase máme pred sebou niekoho, kto za Európu hovorí nielen s dobrými argumentmi, ale hlavne so zanietením. Pravdepodobne to je to, čo potrebujeme, aby sme zvíťazili nad Írmi, a aby sme získali naspäť „zanietenie a dobrý úsudok“ našich občanov. A dobrý úsudok zahŕňa Európu, ktorá má isté limity.

Rád by som vám prezradil „tajomstvo úspechu”: nielenže potrebujeme zmluvu v Írsku, ale aj novú kultúru subsidiarity. Potrebujeme isté hranice pre Európu vo vzťahu k zvyšku sveta, no takisto potrebujeme hranice v rámci Európy samotnej. Úplne súhlasím s pánom predsedom Barrosom a jeho názorom, že nová kultúra subsidiarity prinesie Európe nové uznanie. Veľa šťastia, pán prezident Sarkozy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - Vážený pán predseda, v Európskom parlamente srdečne vítam prezidenta Sarkozyho. Rozhodne oceňujem jeho uvážený a dobre zargumentovaný príspevok.

Ako írska poslankyňa ho privítam aj vtedy, keď navštívi Írsko ako predseda EÚ, ako predseda, ktorý robí niečo praktické pre to, aby zlepšil život občanov. Bolo to jasné z jeho priorít.

Takisto oceňujem jeho vyjadrenia o potravinovej bezpečnosti a nájdenie rovnováhy pri zavádzaní nariadení a obmedzení týkajúcich sa našich podnikov a poľnohospodárov. Ako on sám povedal, ochrana bez protekcionizmu.

V jeho vystúpení a v jeho hlase bolo počuť jeho záväzky voči Európe. Ja, ako aj veľmi veľa írskych občanov, sa s týmito záväzkami stotožňujem. Hovoril o prekonávaní ťažkostí. Na to treba čas a ochotu všetkých strán robiť kompromisy. Nesmú existovať termíny.

Ako niekto, kto zbieral hlasy „za”, viem, že so mnou bude súhlasiť keď poviem, že írske „nie” je legitímne práve tak, ako francúzske, holandské alebo dánske „nie”. Preto ho musíme rešpektovať takisto, až potom sa môžeme pohnúť ďalej. Môžeme urobiť pokrok. Teším sa na to a prajem mu všetko dobré vo vykonávaní funkcie predsedu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN).(FR) Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, francúzske predsedníctvo predstavilo svoje ciele a ja si želám, aby boli úspešné. Váš primárny cieľ je posilniť Európsku Úniu a jej právo konať. Vzhľadom na to by bola neratifikovaná Lisabonská zmluva premárnenou šancou. Európa Francúzsko potrebuje, najmä v tomto zložitom období. Potrebuje Francúzsko, ktoré ste vy, pán prezident Sarkozy, zmenili francúzskym referendom.

Bohužiaľ, nie je to Poľsko, ktoré tlačí Európu ďalej, no jedného dňa bude a ja verím, že to bude čoskoro. Dúfam, že francúzske predsedníctvo so svojimi politikami európskej integrácie, želaného prisťahovalectva a rozšírenia na Balkán radšej než do Turecka, vráti Európanom dôveru a náklonnosť k Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Vážený pán predseda, Írom trvalo 700 rokov, kým sa im podarilo vyhnať Britov z Írskej republiky. Ja tu musím teraz sedieť a znovu počúvať ľudí, ktorých sme poslali preč, ako nám hovoria, čo by sme v Írsku mali robiť. Myslím si, že je to trochu priveľa. Prosím vás, dovoľte, aby rozhodnutia v Írskej republike robili občania Írskej republiky.

Tiež by som chcel povedať pánovi prezidentovi Francúzskej republiky: ak chcete zmeniť názor občanov Írska, priveďte so sebou pána Le Pen. To bude stačiť na zmenu názoru občanov Írskej republiky.

Bol som riaditeľom pre voľby pre Fine Gael, ktorá je súčasťou Európskej ľudovej strany, počas štyroch európskych referend: Jednotný európsky akt, Maastrichtská zmluva, Amsterdamská zmluva a Lisabonská zmluva. Chcem len povedať, že Lisabonská zmluva je stratená z rôznych príčin. Občania ju nepochopili, vláda je na čele od roku 1994, politici sa objavujú vo vyšetrovacích tribunáloch; hlavné vládne a opozičné strany – politická garnitúra – to chceli schváliť. Existujú obavy, týkajúce sa obrany a náboru, potratov a eutanázie – sprevádzané podnetmi, ktoré šíria poslanci tohto Parlamentu – zdaňovanie, práca, prisťahovalectvo. Mnoho z toho sa nezaobišlo bez extrémov na pravej i na ľavej strane.

Pánovi úradujúcemu predsedovi by som chcel povedať len toľko: „Prosím vás, na návštevu Írska sa pripravte. Ak je dôležité, aby ste pomohli zmeniť situáciu v Írsku, príďte, prosím, pripravený, a príďte pripravený aj počúvať. Budete veľmi vítaný, ale je to zložité a na vyriešenie takejto ťažkej situácie treba určitý čas.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE).(FR) Vážený pán predseda, Európania kladú veľké nádeje do francúzskeho predsedníctva. Tieto nádeje treba dobre zvládnuť. Predsedníctvo musí predísť vzniku nereálnych snov a neopodstatnených obáv v susedných a kandidátskych krajinách.

Čo sa týka Lisabonskej zmluvy, nie je dostatok diplomatickej podpory na jej ratifikáciu. Predsedníctvo musí pomôcť vypracovať únikovú alebo ochrannú stratégiu pre prípad, ak by nastali problémy. Aby sa zabránilo najhoršiemu, hneď na začiatku musíme ukázať, že sme pripravení najhoršiemu zabrániť.

Uzavrel by som to pár slovami o nebezpečnom jave obnovovania nacionalizmu v Európe. Národný populizmus je najalarmujúcejšie vyjadrenie tohto fenoménu. Je v pozadí propagandy v prospech írskeho „nie“, rasovej nenávisti a xenofóbie v Taliansku, za rétorikou národného charakteru sociálnych politík. Európa bude alebo sociálna alebo sa zrúti. Dúfam, že francúzske predsedníctvo bude k týmto otázkam citlivé.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Je mi ľúto, ale už nemôže vystúpiť viac rečníkov. Už sme prekročili čas. Som veľmi vďačný pánovi prezidentovi Sarkozymu, a samozrejme aj pánovi predsedovi Barrosovi za to, že si dnes na nás našli čas. Rád by som preto skončil tým, že dám slovo najskôr pánovi predsedovi Barrosovi a potom pánovi prezidentovi Sarkozymu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, predseda Komisie. (FR) Vážený pán predseda, začnem tým, že veľmi stručne zopakujem gratulácie vyjadrené veľkou väčšinou poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa ujali slova: gratulujem k presvedčeniu, entuziazmu, energii a politickej vôli, ktoré tu dnes pán prezident Sarkozy vyjadril. Som si istý, že on a jeho kolegovia to počas francúzskeho predsedníctva dokážu.

Rád by som podotkol, že toto pre mňa nie je žiadnym prekvapením. Bol som úplne presvedčený, že je dobré, že Francúzsko prevezme zodpovednosť za predsedníctvo Rady v tomto obzvlášť zložitom období. Prezident Sarkozy, ako aj my všetci, by sme, samozrejme, radšej preferovali jansejší obzor z inštitucionálneho hľadiska, no myslím si, že práve teraz, v tomto zložitom období, môžeme vidieť, aká je politická kapacita, a môžeme posúdiť dôležitosť silnej politickej vôle.

Podporujem túto demokratickú politickú diskusiu. Mnohokrát som povedal, že musíme politicky uznať rozdiely a mnohé stanoviská, ktoré existujú napríklad tu, v Parlamente. Musíme vedieť, ako tieto rozdiely vyjadriť, pretože Európa je iná ako národný politický systém. Vždy, keď sa v našich demokratických národných systémoch koná politická diskusia, niekedy dokonca aj taká, ktorá je veľmi polarizovaná, nespochybňujeme legitímnosť štátu, kým v Európe veľmi často vehementne namietajú tí z nás, ktorí sú za Európu. Musíme čeliť tým, ktorí sú proti Európe, a ktorí používajú všetky druhy populizmu, len aby zničili naše inštitúcie a kompromitovali tento veľký projekt mieru a solidarity – Európsky projekt.

(potlesk)

Preto skutočne musíme vedieť vyjadriť všetky hľadiská a posilňovať proeurópsky tábor v tomto mimoriadne zložitom období. Povedzme si to jasne, v júni 2009 nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Ak Európske politické sily a Európske inštitúcie nebudú pracovať ruka v ruke s konštruktívnym stanoviskom, budeme musieť argumentovať proti tým, ktorí využívajú populizmus, xenofóbiu a nacionalizmus tak, že vytvárajú spojenia medzi nacionalizmom a vlasťou, čo je chyba. Často citujem veľkého francúzskeho autora, ktorý povedal: „patriotizmus je láska k svojmu národu, nacionalizmus nenávisť k iným národom.”

Ako práve povedal pán prezident Sarkozy, svoju vlasť môžeme milovať a zároveň presvedčivo chrániť náš európsky projekt. Preto verím, že rozprava, ktorá sa bude konať nasledujúcich šesť mesiacov, posilní Európske inštitúcie, ako aj náš projekt o Európe budúcnosti.

Rád odpoviem na špecifickú otázku. Je to len otázka, ktorú som dostal, a zvyšok nechám na pána prezidenta Sarkozyho, ktorý je v oveľa lepšej pozícii na to, aby sa tým zaoberal, než ja. V súvislosti s kultúrnym programom Euromed položil túto špecifickú otázku pán Napolitano.

Veľmi rád by som vás informoval, že pre súčasný program, kultúrny program Euromed, je stále pridelených 15 miliónov EUR na tento rok. Je pravda, že ešte nepadlo rozhodnutie pre obdobie 2009 – 2010, no sú ohromné vonkajšie výdavky. V takýchto prípadoch sa stane to, že tretie krajiny uprednostnia dvojstrannú spoluprácu na úkor regionálnych rozpočtov. O tejto otázke by sa preto malo rokovať v krajinách Euromed. Jedným zo zaujímavých aspektov iniciatívy Francúzska s cieľom vytvorenia Únie pre stredozemie, ktorú som ja podporoval od samého začiatku, je, že podporuje silnejšiu regionálnu spoluprácu.

Niekedy sa ma pýtajú, čím prispeje Stredomorská únia k barcelonskému procesu. Je to predovšetkým prvok politických prostriedkov a politické zlepšenie vďaka dvojročnému samitu. No je to aj rozšírenie vyplývajúce zo špecifických regionálnych projektov a dúfam, že z veľmi špecifických projektov, ktorým budeme môcť pridať silnejší rozmer súkromného sektora, lebo stále potrebujeme viac zdrojov.

Takže toto je špecifická oblasť, v ktorej pracujeme. Na záver by som rád povedal: „Veľa šťastia, Francúzsko a veľa šťastia, môj drahý priateľ, prezident Sarkozy!”

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Chcel by som poďakovať pánovi predsedovi Barrosovi a pánovi podpredsedovi Jacquesovi Barrotovi za to, že tu boli 3 hodiny bez prestávky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Sarkozy, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predseda, ako prvé by som rád povedal, že je prirodzené, že ak má niekto tú česť byť úradujúcim predsedom Rady, že bude prítomný v Parlamente toľko hodín, koľko bude potrebné, a to nie iba v prvý deň predsedníctva. Ale poviem vám, pán predseda Európskeho parlamentu, ako aj všetkým predsedom skupín a konferencii predsedov, ak chcete, aby som počas predsedníctva chodil v určitý čas, som Parlamentu k dispozícii. Musíte hrať podľa pravidiel Európskych inštitúcií.

Európsky parlament je srdcom parlamentnej demokracie. To nie je otázka možnosti byť k dispozícii, je to otázka priority. Predsedníctvo potrebuje Európsky parlament a je mu preto k dispozícii.

(potlesk)

Rád by som prispievateľom povedal pár slov, ak mi dovolia. Najprv by som chcel povedať pánovi Bushill-Matthewsovi, že patrím k tým, ktorí si myslia, že Európa Spojené kráľovstvo potrebuje. Nikdy som nebol jedným z tých Európanov alebo Francúzov, čo si myslia, že by sme si mali dať pozor na našich britských priateľov. Spojené kráľovstvo môže Európe priniesť oveľa viac, než si myslí, že by mohlo. Spojené kráľovstvo je bránou do anglosaského sveta, reprezentuje lídra medzi svetovými jazykmi a ako sa v posledných rokoch ukázalo, má dynamické hospodárstvo. Rád by som povedal našim britským konzervatívnym priateľom: „verte, že vás Európa potrebuje, že v nej máte miesto, a že ak budú Briti jednou nohou v Európe a druhou von, Európa bude oslabená”. Spojené kráľovstvo je veľký národ. Nemusí sa báť ničoho zo strany Európy. Od Spojeného kráľovstva očakáva Európa veľa.

Pánovi Poignantovi, ktorý videl hlboko do mňa, a tak pochopil, že milujem politiku a že Parlament je trochu ako moja záhrada, by som rád povedal áno, Parlament je miestom pre demokraciu a ja nerozumiem a nerešpektujem takých politických lídrov, ktorí nie sú stotožnení s tým, že by mali vyjadriť a brániť svoje názory v kolíske parlamentnej demokracie. Dúfam, že vo vašej pripomienke bolo trochu ľútosti, a nie neúmerný pohľad na harmonizáciu trhu práce.

To isté platí aj pre pána Désira; úplne s vami súhlasím, som proti kompletnej harmonizácii, pretože ľudia by to odmietli. Avšak minimálne pravidlá v súvislosti s trhom práce a v rámci jednotného hospodárskeho trhu sú úplne prirodzené.

Všetci si musíme byť vedomí ťažkostí. Ako príklad uvediem Rakúsko, na ktorého čele je socialistický premiér a vláda. Povedia, že vek odchodu do dôchodku je 65 rokov a že doba platenia poistného je 45 rokov. Viete, na koľko ťažkostí som narazil, keď som prišiel s dobou platenia poistného na 40 rokov a nezískal som okamžitú podporu od Francúzskej socialistickej strany.

Tak mi, prosím, vysvetlite, ako je možné, že keď som sa stretol s toľkými problémami pri zabezpečení doby platenia poistného na 40 rokov vo Francúzsku, stačí ak budem predsedom Európy šesť mesiacov, aby som vybral medzi platením poistného 45 rokov v Rakúsku a 40 rokov vo Francúzsku. Ako sa to dá urobiť? Od sna k realite vedie dlhá cesta, ale toto je pravdepodobne rozdiel medzi Francúzskou socialistickou stranou a Európskou socialistickou stranou. Niekedy mi je dokona bližšia Európska socialistická strana než Francúzska socialistická strana. Svoju chybu priznávam a, samozrejme, ospravedlňujem sa za to.

(Vstup pána Schulza mimo mikrofónu)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Takto to nefunguje. Vy nerozhodujete, kto hovorí. Rečnícky čas nemôže byť rozdelený medzi Socialistickú skupinu v Európskom parlamente a úradujúceho predsedu Rady. Pán predseda Sarkozy, dovolíte pánovi Schulzovi, aby vám položil otázku? Ak áno, dám mu slovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Sarkozy, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predseda, áno, pod podmienkou, že sa nestanem obeťou krížovej paľby nemeckej diskusie.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ste láskavý. Vážený pán prezident Sarkozy, je milé, že sa touto cestou chcete priblížiť k socializmu. Vo vašom príhovore ste práve dôrazne podporili stanoviská nemeckých sociálnych demokratov, čím ste sa vzdialili od pani kancelárky Merkelovej. Navrhujem teda, ak sa cítite dobre v Európskej sociálno-demokratickej vrstve, príďte najskôr k Nemeckej sociálnej demokracii a my vás postupne privedieme k Francúzskej sociálnej demokracii a do konca z vás bude skutočne dobrý súdruh.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Pán Schulz, toto nemá nič spoločné s láskavosťou, má to viac do činenia s dodržiavaním riadneho postupu – čo je niečo, čo chceme v Európe robiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Sarkozy, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predseda, všimnete si, že mám socialistu po mojej pravici, no je tu miesto aj pre socialistu na mojej ľavej strane.

(potlesk)

Ako dámy a páni viete, ja si nemyslím, že mrháme časom pretože si myslím, že demokracia na úrovni Európskej únie môže byť bez násilia, ktoré sa niekedy prejavuje na úrovni národnej. Európska úroveň každému umožňuje o krok ustúpiť od volebnej rutiny, ktorá je surová, často nespravodlivá a vždy zložitá. Nakoniec, skutočnosť, že na takomto fóre ako je vaše, môžeme rozprávať, zatiaľ čo sa usmievame a rešpektujeme jeden druhého, je azda niečo ďalšie, čo povzbudí ľudí, aby sa naklonili európskemu ideálu a zobrali si ho za svoj. V každom prípade, toto nevidím ako mrhanie času a rád by som o tom uistil aj pána Poignanta a pána Schulza.

Pani De Sarnezová má určite pravdu. Potrebujeme zmeniť našu politiku rozvoja, tak aby sme za prioritu stanovili potravinové poľnohospodárstvo. Je to úplne nevyhnutné, africké krajiny potrebujú zdroje, aby sa mohli stať sebestačnými v oblasti potravy, a nepochybne časť peňazí, ktoré sme venovali na rozvoj obrovských potrieb infraštruktúry je potrebné investovať do poľnohospodárskych mikroprojektov. Toto je bod, v ktorom úplne súhlasím s vaším názorom.

Tiež ste ma vyzvali na obranu vízie Európy. Stotožňujem sa s touto ambíciou. Dúfam, že budete dosť veľkorysí, aby ste ma oboznámili s obsahom tejto vízie. Jasne si uvedomujete, že znova, medzi do istej miery bezpredmetným veľkým ideálom a všetkými technickými záležitosťami každodenného života, je problémom pre každého z nás neustále rozhodovanie sa o tom, čo robiť s veľkými myšlienkami, ktoré niekedy zachádzajú ďaleko za každodenné problémy, ktoré zažívajú naši obyvatelia, a čo robiť na vyriešenie technických záležitostí ovplyvňujúcich ich každodenný život. Nie je to také jednoduché, no v každom prípade sa o to pokúsim.

Aby som vám odpovedal, pán Crowley, áno, potrebujeme rozvoj, aby sme predišli ilegálnej imigrácii. Navyše, každý si uvedomuje, že najlepšou reakciou na problematiku imigrácie je rozvoj. Je tu 475 miliónov mladých Afričanov, ktorí majú menej než 17 rokov, a je tu 12 km Gibraltárskeho prielivu medzi Európou a Afrikou. Africké pohromy budú európskymi pohromami, pričom neexistujú žiadne prekážky alebo hranice, ktoré by tomu mohli zabrániť. Z tohto dôvodu rozhodne potrebujeme rozvojovú politiku. Znovu, je veľmi zložité rozhodnúť sa medzi multilateralizmom a bilateralizmom. Toto je dôležitou témou, preto zamýšľam venovať jej obrovskú pozornosť.

Pán Irujo hovoril o jazykovej rôznorodosti. Úplne s tým súhlasím – a rozumiem, že nemáte radi výraz „lokálny jazyk“ – s ohľadom na oficiálne jazyky. Viete, som jeden z tých, ktorí sú presvedčení, že poskytnutím výhradného práva na ochranu lokálnych jazykov by sme pomáhali všetkým tým autonomistickým hnutiam a hnutiam za nezávislosť, čo bolo vážnou chybou. Hovorím o Korzike vo Francúzskej republike, kde bývajú ľudia, ktorí sú Korzičania, ktorí milujú Korziku a ktorí hovoria Korzickým jazykom vo svojich dedinách, no neexistuje tu žiadna hrozba pre národnú jednotu. Preto je v mojich očiach jazyková rôznorodosť rovnako dôležitá ako kultúrna rôznorodosť, a v každom prípade nebude existovať žiadna kultúrna rôznorodosť ak tu bude len jeden jazyk.

Pán Farage, veľmi sa mi páčil váš prejav, no chystám sa povedať vám jednu vec: Briti boli so mnou veľmi spokojní, keď sa zatvoril tábor Sangatte, pretože som to bol v skutočnosti ja, kto ho zatvoril, a boli ste to vy, kto ma o to požiadal. Hoci ste Brit, ktorý miluje svoju krajinu, nemôžete vyriešiť všetky problémy s imigráciou, ktoré má vaša krajina, no a musím vám povedať, že Francúzsko nemá v úmysle byť Británii strážcom hraníc. Dovoľte, aby som povedal, že je veľmi jednoduché povedať, „v mojej krajine nechcem preukazy totožnosti a nechcem ani spoločnú imigračnú politiku“, no toto vás nezastaví, aby ste boli spokojní so situáciou, keď sú cudzinci, ktorí nemajú v poriadku svoje papiere, zastavení vo Francúzsku, takže vy ich vo Veľkej Británii nebudete mať. Rovnako ako Francúzsko, ani Veľká Británia, to nemôže dokázať sama.

Rád by som dodal, pán Farage, že rešpektujem Poliakov, no vy ste neboli v mojej kancelárii pri rokovaní o Lisabonskej zmluve s množstvom mojich kolegov. Boli sme v Bruseli a kto bol v mojej kancelárii? Nebol to premiér Tusk, pretože premiérom bol v tom čase brat pána Kaczyńského. Bol tam pán Kaczyński a poviem jednu vec: je človekom, ktorému verím, a je človekom, ktorého si vážim. Keď v Európe podpíšete niečo a začnete tým, že si to nevážite, neexistuje viac Európa, neexistuje tu nič, neexistujú žiadne rokovania. Keď niekto zaviaže svoju krajinu v Bruseli, musí rovnako urobiť záväzok aj doma. Chcel som povedať toto, nič viac, nič menej.

(potlesk)

Je to veľmi zdvorilé zo strany Poliakov: pán Farage, myslím si, že som bránil Poľsko. Pán prezident Barroso to bude môcť povedať lepšie ako ktokoľvek iný. Potrebujeme Poľsko, no rovnako potrebujeme mať rešpekt voči danému slovu, keď je už dané.

Pani Sudreová, ďakujem vám za vašu podporu. Úplne súhlasím s vašou analýzou a úprimne vám za ňu ďakujem. Pán Rasmussen, ktorý, ak som pochopil, bol Rasmussen I., a ja len vysvetlím kto je Rasmussen II. Rád by som povedal, že Dánsko je dobrým príkladom krajiny, ktorá bola schopná pohnúť sa vpred, a toto ma oprávňuje odpovedať všetkým rečníkom v problematike Írska.

Samozrejme nemali by sme tlačiť Írov do konania a musíme ich rešpektovať, no musíme mať odvahu, aby sme našim írskym priateľom povedali: „Vy tiež musíte rešpektovať ostatné krajiny, ktoré ratifikovali Lisabonskú zmluvu. Nepoučujeme vás, no zvážte, že aj ostatní majú názor, ktorý predkladajú a že v určitom momente budeme musieť nájsť spoločnú cestu. Európa nechce pokračovať bez vás, no Európa sa nemôže zastaviť len pre vás.“ Hovorím to so všetkým rešpektom, ktorý mám voči krajine, ktorá hlasovala „nie“.

My, Francúzi, sme vám spôsobili značné problémy a ťažkosti, no v určitom bode sa potrebujeme dostať z tejto situácie, v ktorej každý sleduje toho druhého a čaká na niekoho iného, kto prevezme iniciatívu. Francúzske predsedníctvo, zároveň s predsedníctvom Komisie a predsedníctvom Európskeho parlamentu musí prevziať iniciatívu. Potom, niektorí povedia áno a niektorí povedia nie. Osobne si myslím, že existuje riešenie, no určite nespočíva v zachovávaní status quo alebo v tom, že povieme „počkáme a necháme čas nech to vyrieši“. Osobne si myslím, že čas pracuje proti nám, že Európa čakala už roky, a že neexistuje žiadny dôvod čakať dlhšie. Nájdeme riešenie, som o tom presvedčený, rovnako, ako ho našli Dáni.

Pani Mehrinová, bol som dojatý, že ste ma označili ako muža žien. Význam nechám na vás, úprimne, neviem presne, čo to znamená. Budem opatrný a nebudem v tom hľadať význam, keďže nechcem, aby ste ma nesprávne pochopili. Viem, že existuje mnohorýchlostná Európa. Všetci nemáme euro, a tiež všetci nie sme v Schengene. Hoci, predtým ako konečne postavíme mnohorýchlostnú inštitucionálnu Európu, by som bol rád, keby sme sa o to pokúsili všetci spolu. Nekritizujme predsedníctvo za to, že malo ambíciu vziať všetkých so sebou, pretože ak by sme, madam, predtým začali, povieme si: „Tak či tak, nezáleží na tom, nechajme to tak.“ Potom by sme v jeden deň v budúcnosti rokovali o sociálnej výnimke pre Britov, v ďalší deň by sme rokovali o inštitucionálnej výnimke pre Írov, a ďalej budeme rokovať o ďalšej výnimke pre Poliakov. V tomto bode sa obávam, že sa dostaneme do situácie, v ktorej budú všetky krajiny, a to oprávnene, žiadať o výnimku, kde bude Európska únia potom? Kde bude projekt, ktorý pokrstili zakladatelia? To je to čo hovorím. Možno sa budeme musieť dostať do toho bodu, no ja by som bol rád, keby sme sa tam dostali až potom, ako by sme sa pokúsili vziať so sebou spolu celú rodinu.

Chcel by som tiež povedať tým, ktorí sa zaujímajú o Chorvátsko, že som samozrejme za to, aby sme pokračovali v rokovaniach, a myslím si, že by bola vážna chyba, keby sme zatvorili dvere Európy pred ľuďmi z Balkánu, pretože títo ľudia potrebujú mier a demokraciu, ktoré im môže priniesť Únia, no nebudem sa vracať späť k lisabonskej debate.

Rád by som povedal pánovi Bielanovi, že si neželám zastrašovať Írsko, okrem toho, by som to nedokázal urobiť a mne by sa to ani nemohlo stať. Pôjdem tam a budem počúvať, no zároveň, všetci musia pochopiť, že v prieskume povedalo 80 % ľudí, že sú za Európu,  a predsa s nimi môžeme spolupracovať bez toho, aby sme ich zastrašovali.

DPH na palivá je francúzskym návrhom, nechcem to zvaľovať na nikoho. Jednoducho by som rád upriamil vašu pozornosť na skutočnosť, že som presvedčený, že cena ropy stále rastie. Musíme mať odvahu, aby sme toto povedali našim spoluobčanom.

Každý rok je ťažba ropy o 3 % nižšia, čo je zapríčinené vyčerpávaním jej zásob, a zvýšením jej spotreby o 2 až 3 %, čo je zapríčinené rastom vznikajúcich krajín. Moja idea je jednoducho taká, že DPH je daň, ktorá je úmerná cene. Ak bude zajtra nafta za 175 dolárov za barel, budeme schopní pokračovať bez toho, aby sme čokoľvek povedali na vyberanie 20 % dane na prudko sa zvyšujúcu cenu nafty? Toto je otázka, ktorú chcem položiť. Spolu s predsedníctvom Komisie, budeme o tom podávať správu v októbri. Budem sa snažiť posunúť to na smer môjho presvedčenia a uvidíme aký bude výsledok.

Čo sa týka Ukrajiny, bude samit, pričom posunieme veci vpred. Musíme povzbudiť Ukrajinu v ceste k demokracii a musíme ju priniesť bližšie k Európskej únii. Ukrajina nie je bezvýznamná, má 42 miliónov obyvateľov. Nie je to malé rozhodnutie. Nateraz sme v štádiu asociácie, no ktokoľvek, kto sa prechádza po uliciach Kyjeva, môže vidieť, že Kyjev je európskym hlavným mestom.

Pán Langen, rád by som vám poďakoval za vaše komplimenty, ktoré na mňa zapôsobili. Veľmi sa mi páčila zmienka o Tonym Blairovi. Neviem, či je toto dôvod, prečo ste sa o ňom zmienili, no myslím si, že Tony Blair je jedným zo štátnikov, ktorý urobili skvelú prácu pre Európu a skvelú prácu pre svoju krajinu a úprimne, neviem, či by mu prekážalo, keď poviem toto: zistil som, že v mnohých oblastiach obnovil kredit a silu britskej politickej debaty a európskej politickej debaty. Myslím si, že v Európe potrebujeme lídrov a že v tom čase bol Tony Blair nesporne jedným z takýchto lídrov.

Pre toto sa budem označovať za orientovaného viac doľava, napriek tomu som si všimol, že komplimenty neprichádzajú vždy pre pána Blaira z tejto strany politického spektra.

Áno, pán Goebbels, ostatní potrebujú vynaložiť úsilie, toto je problematika, ktorá bude vyzdvihnutá v rokovaniach o klimatických zmenách, no Európa potrebuje stanoviť príklad. Nie som naivný v tvrdení, že si myslím, že máme viac dôveryhodnosti, keď konáme to, čo kážeme. Niektorí môžu tvrdiť, že je lepšie počkať. Osobne si myslím, že musíme podstúpiť riziko konania. V podstate, pán Goebbels, je moja politická filozofia taká, že nič nie je horšie ako nekonanie. Najhorší risk je nevziať žiaden risk.

Pán Cavada, máte úplnú pravdu, musíme odpovedať na tieto obavy. Ďakujem vám za vašu podporu.

Čo sa týka Únie pre Stredomorie, rád by som povedal, že v mojej mysli, pokračujúc s prezidentom Barrosom, neexistuje žiadna kritika Barcelonského procesu. Predsa by som rád povedal jednu vec. Barcelona bola veľmi dobrým nápadom, no bol tu jeden problém na Barcelonskom samite. Pokiaľ sa pamätám, bola tam len jedna hlava štátu spomedzi arabských krajín, premiér Abu Mazen. Ako si myslíte, že môžeme vytvoriť Úniu pre Stredomorie, zblížením severných a južných brehov bližšie k sebe, ak južné pobrežie nepríde na rokovania?

Verím, že na Parížskom samite, hoci Bernard Kouchner ma môže neskôr opraviť, budú prítomné všetky hlavy arabských krajín. Toto môže byť menej dôležitý rozdiel, no pre mňa je elementárny.

Rád by som tiež povedal pánovi Zahradilovi, že to nie je otázka vytvorenia krízy týkajúcej sa Lisabonu, no my by sme sa tiež nemali správať akoby sa nič nedialo. Nemali by sme dramatizovať, no zároveň je to predsa len znepokojujúce, že posledné tri referendá v Európskej únii skončili so záporným výsledkom, ktoré bolo určite z iných dôvodov, no skutočnosť zostáva taká, že to nie je obzvlášť povzbudzujúcim signálom.

Neodpoviem pani Napoletanovej, keďže vám pán predseda Barroso dal dobrú odpoveď.

Pán Sánchez-Neyra, áno, musí to existovať európsky rozmer v oblasti športu a myslím si, že môže to byť výhodné len ak štatistiky pre olympijské hry by sa osobitne počítali od štátu k štátu, no existovala by tu špeciálna kolónka pre európske medaily. Toto by bol spôsob ukázania toho, že v športe existujeme tiež ako Európa.

Pán Désir, odpovedal som vám na otázku týkajúcu sa štandardov na trhu práce. V súvislosti so sociálnou politikou, máme známu debatu. Tridsaťpäť hodinový týždeň nestačí na to, aby sme vyhrali voľby, alebo aby sme vytvorili ozajstnú sociálnu politiku. Rád by som dodal, že dôvodom toho, prečo som sa tak snažil prekonať automatický nekompromisný kód 35-hodinového týždňa vo Francúzsku bol presne v mene európskej harmonizácie, pretože žiadna iná krajina vás nenasledovala v tejto ceste. Žiadna. Ani jedna. Vrátane európskych socialistických vlád. Z tohto dôvodu som rád, že vyzývame na sociálnu harmonizáciu, zároveň by som rád povedal našim francúzskym socialistickým priateľom, že sociálna harmonizácia zahŕňa nie obhajovanie myšlienok vo Francúzsku, ktoré nikto iný v Európe neobhajuje, pretože je to výnimka a naša krajina v dôsledku toho trpí.

Rád by som poďakoval pánovi Buzekovi za Poľsko-európsku zaangažovanosť. Nikdy som nepochyboval o Poľsko-európskej zaangažovanosti. Poľsko je jedna zo šiestich krajín v Európe s najväčšou populáciou, a práve toto je dôvod, prečo hovorím prezidentovi Kaczyńskému, že potrebujeme jeho podpis, pretože Poľsko nie je len obyčajnou európskou krajinou. Je nesmierne dôležité, je symbolom, a prirodzene musíme zmierniť inštitucionálnu krízu jedine na problematiku Írska.

Pán Barón Crespo, Dauha, áno, povedal som to prezidentovi Barrosovi, povedal som to Gordonovi Brownovi, ale v skratke, Dauha, no nie za každú cenu. Rád by som obránil dve myšlienky, ktoré sú blízke môjmu srdcu. Najprv, povedali mi, že ak tu nebude žiadna dohoda, nebude tu žiaden rast. Prepáčte, no nebola tu dohoda po dobu siedmich rokov, a za šesť rokov svet prekoná neslýchaný rast. Je lepšie mať dohodu Svetovej obchodnej organizácie ako nemať žiadnu dohodu, no nemalo by sa tvrdiť, že bez dohody tu nebude žiaden rast. Počas šiestich rokov tu bol rast.

Po druhé, čo prezident Barroso, kanadský premiér a dokonca Angela Merkelová aktuálne hovoria je, že to nie je dosť dobré. Brazília nevyvíja žiadne úsilie s ohľadom na zníženie colných prekážok v oblasti priemyslu, nie je tu žiadna snaha čo sa týka služieb. Rovnako, čo môže byť povedané o zatvorení čínskeho trhu? Neexistuje žiadna francúzska výnimka z tohto uhla pohľadu. V prvom rade, ako predseda Rady, musím verne obraňovať pozíciu Únie. Hoci, podľa pozície Únie, nepočul som nikoho, dokonca ani britskú vládu, kto by povedal, že dohoda by mala byť podpísaná v súčasnej fáze rokovaní. Teda, preto sme v Európe jednomyseľní, hoci to nie je z rovnakých dôvodov, keď to hovoríme za daných okolností, nie dosť dobré, že Európa urobila všetko úsilie a nemôže pokračovať v tomto úsilí ak ostatné veľké svetové regióny nebudú zaviazané smerovať dopredu. Z tohto uhla pohľadu si myslím, že s týmto všetci súhlasíme.

Rád by som povedal pánovi Zappalovi, že mu ďakujem za jeho podporu európskej imigračnej politiky, a pani Gurmaiovej, pretože si myslím, že rovnosť mužov a žien je veľmi dôležitá, no neviem, či jej poznámka bola adresovaná tiež mne. V každom prípade, skutočnosť, že je maďarskou občiankou je nepopierateľnou výhodou.

Rád by som povedal pánovi Varvitsiotisovi, že si jasne uvedomujem, že existuje európska kríza identity, a možno tiež, že Európsky parlament by mohol pomôcť všetkým inštitúciám v tejto problematiky. Prečo si nepredstavíme, že tu existuje skutočná debata, pán prezident Pöttering, čo je skutočne európska identita? Táto problematika európskej identity je problematikou európskej parlamentnej debaty, viac než skutočnosťou pre hlavy vlád. Možno môže Európsky parlament zorganizovať debaty o tejto problematike, v tomto prípade, prídeme a poskytneme vám náš názor. Osobne si myslím, že je to úlohou Parlamentu, aby zadefinoval európsku identitu, skôr akoby robil úlohu vlád, ktoré sa prirodzene starajú o každodennú administratívu svojich krajín. Ak tu je vlastne miesto, kde môže byť definovaná európska identita, myslím si a dúfam, že prezident Barroso bude súhlasiť, že to nie je v Európskej rade, alebo v Komisii, ale najmä v Európskom parlamente.

Rád by som odpovedal pánovi Karasovi, ktorý povedal, že potrebujem ukázať diplomaciu. Áno, pochopil som, budem sa snažiť byť diplomatický. Dúfam, že nepátral, či mi môj temperament môže zabrániť byť diplomatickým. Nie je to jednoducho len otázka toho, byť slabým, a predsa šikovným, alebo byť dynamickým, a predsa nemotorným. Možno je dokonca možné byť aj dynamickým a zručným, no tak či onak, ďakujem vám za príležitosť ukázať toto.

(hlasný potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Veľká vďaka, pán prezident Sarkozy. Bol som poslancom Európskeho parlamentu 29 rokov, no nemôžem si spomenúť, kedy predseda Rady strávil tri a pol hodiny v diskusii s nami a reagoval na každý prejav. Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu.

Týmto uzatváram tento bod rokovania.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), písomne. (RO) Myslím si, že Francúzsko prevzalo predsedníctvo Európskej únie v rozhodujúcej chvíli, keď Európa hľadá adekvátne odpovede na mnohé výzvy strategickej povahy.

Francúzsko má za úlohu zabezpečiť pokračovanie ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy, zamerať sa na oblasť energetiky a konsolidovať bezpečnostnú a obrannú politiku Európskej únie. Vyjadrujem svoju podporu týmto prioritám francúzskeho predsedníctva a dúfam, že ich realizácia bude úspešná.

Ako členka Výboru pre zahraničné veci a spravodajkyňa pre oblasť spolupráce v čiernomorskom regióne by som rada zamerala na to, aby sa v zahraničnej politike EÚ propagovali dôležité aspekty. Vítam iniciatívu Francúzska zjednotiť európsku politiku susedských vzťahov, no trvám na tom, že východnej dimenzii by sa mala venovať rovnaká pozornosť a angažovanosť ako stredomorskej dimenzii.

Tento cieľ by sa mal vzťahovať na bilaterálne vzťahy v súvislosti s rokovaniami o budúcich zmluvných vzťahoch EÚ a na multilaterálne vzťahy v rámci čiernomorskej synergie.

Francúzsko napokon prevezme predsedníctvo EÚ počas roka medzikultúrneho dialógu a malo by úspešne pokračovať v konaní v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne.(FR) V prvom rade chcem uvítať európsky záväzok úradujúceho predsedu Rady, Nicolasa Sarkozyho, a jeho predstavu týkajúcu sa aktuálnych výziev, pred ktorými Únia stojí.

Podporujem politické prehlásenie, že sú nevyhnutné nové inštitúcie vychádzajúce z Lisabonskej zmluvy a že bez nich by bolo nezodpovedné predpokladať ďalšie pristúpenia. Európa výsledkov musí zohľadňovať očakávania občanov a musí sa sama ukázať ako riešenie, nie ako problém.

Podporujem myšlienku, aby sme na hraniciach mali mechanizmus, ktorý umožní spravodlivú a neskreslenú konkurenciu, pričom vezme do úvahy vplyv environmentálnych opatrení spojených s otázkami energetiky a klímy.

Priorita európskej politiky legálneho prisťahovalectva je tiež ľudskou, hospodárskou a sociálnou nevyhnutnosťou. Rád by som zablahoželal pánovi Bricevi Hortefeuxovi k jeho vynikajúcej práci na Európskom prisťahovaleckom pakte.

Pokiaľ ide o európsku obranu, odvážne stanoviská prezidenta nám umožnia pohnúť sa vpred v tejto náročnej otázke, hlavne vďaka zapojeniu vojakov z celého obyvateľstva a podporovaním vzniku európskeho zbrojného priemyslu.

Predseda má pravdu pri obhajobe SPP, ktorej význam ešte nikdy nebol väčší.

Napokon by som rád zdôraznil potrebu lepšieho politického dialógu s ECB s cieľom nastoliť európske hospodárske vedenie, ktoré bude v súlade s aktuálnymi globálnymi požiadavkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Ďakujem Vám, pán predseda. Rád by som prezidentovi Sarkozymu zaželal všetko dobré v jeho práci, keďže na najbližších šesť mesiacov preberá do rúk osud Rady. Nad budúcnosťou EÚ sa však, bohužiaľ, zbiehajú mraky: paradoxné írske voľby (Írsko sa stalo známym „keltským tigrom“ vďaka finančným prostriedkom EÚ), vládna kríza v Rakúsku, prehlásenia poľského prezidenta, to všetko sú varovné znamenia. Musíme nájsť silu a schopnosti znovu rozbehnúť európsku cestu a musíme oživiť nadšenie a vzrušenie občanov, ktorí stále vnímajú EÚ ako niečo vzdialené a dosť nejasné. Využijem túto príležitosť aj na to, aby som vyzval úradujúceho predsedu: ak chceme občanom priblížiť EÚ, musíme vyslať jasné signály. Bolo by vynikajúce, ak by francúzsky prezident začal vážnu debatu o vyriešení otázky dvoch sídiel Parlamentu. Sústreďme všetky činnosti v Bruseli a vyhnime sa mesačnému presunu do Štrasburgu (ktorého miesto by sa mohlo využiť na iné účely, napríklad ako centrum technologického výskumu). Tento „výlet“ v skutočnosti predstavuje obrovské a neodôvodnené míňanie finančných a energetických zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), písomne. – (NL) Francúzske predsedníctvo určilo správne priority, napríklad v oblasti klímy, prisťahovalectva a obrany. No ja sa chcem zamerať na jeden aspekt, ktorému sa venuje menšia pozornosť, no predsa je mimoriadne dôležitý pre našu mládež a celý športový sektor v Európe.

Francúzske predsedníctvo podporuje v športe pravidlo „šesť plus päť“: obmedzenie počtu zahraničných hráčov. Tieto ciele sú dobré: zaviazať kluby, aby investovali viac do výchovy svojej vlastnej mládeže, a tým istým spôsobom obnoviť konkurenčnú rovnováhu. Parlament s tým v plnej miere súhlasí.

Podporujeme preto pravidlo „domáceho rastu“, ktoré, aj keď trochu miernejšie, sleduje rovnaké ciele. Otázka je, či je pravidlo šesť plus päť na európskej úrovni uskutočniteľné. Je v rozpore s voľným pohybom pracovníkov a dá sa uplatniť len za predpokladu výnimky zo zmluvy o EÚ. A od takéhoto postupu máme ďaleko. Dá sa spochybniť, či by vôbec Súdny dvor niekedy akceptoval takúto vec, dokonca aj na základe nového článku o športe v Lisabonskej zmluve.

My v Parlamente sa chceme pripojiť k hľadaniu riešenia, ktoré prinesie úžitok európskemu futbalu. Vyzývame na pevné riešenie, ktoré nezavlečie futbal do chaosu. Nikto nepotrebuje druhého Marka Bosmana.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Prezident Sarkozy približne tretinu svojho prejavu obraňoval Lisabonskú zmluvu a hovoril o pokračujúcom tlaku a vydieraní zo strany Írska, pričom zabudol, že pravidlá Európskej únie hovoria o tom, ako nová zmluva môže nadobudnúť právoplatnosť – ratifikáciou všetkými členskými štátmi. Nuž, ak väčšina írskeho ľudu zmluvu odmietla, je po nej. Ratifikácie by nemali pokračovať. Trvať na ratifikácii zmluvy je antidemokratickým prístupom.

Ďalšou prioritou je prehlbovanie politiky prisťahovalectva, v ktorej smernica o návrate občanov tretích krajín žijúcich nelegálne v EÚ, inak známa aj ako smernica hanby, vyčnieva vďaka svojmu nerešpektovaniu základných ľudských práv a zaobchádzaniu s nelegálnymi prisťahovalcami ako s kriminálnikmi, a nie ako s ľuďmi, ktorí unikli pred hladom v svojej krajine s cieľom nájsť lepšiu budúcnosť pre seba a svoje rodiny.

Sociálna oblasť sa  úplne prehliadla. Uvedomuje si opozíciu, ktorá existuje vo vzťahu k návrhu zmeniť a doplniť smernicu o pracovnom čase a k návrhom, ktoré Rada schválila a poslala do Európskeho parlamentu, ktorých cieľom je oslabiť práva pracovníkov a ktoré otvárajú dvere dlhšiemu priemernému pracovnému týždňu so 60 až 65 hodinami, deregulácii zamestnávania a nižším mzdám.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), písomne. (PL) Rád by som vyjadril nádej, že šesť mesiacov francúzskeho predsedníctva sa bude vyznačovať plodnou, efektívnou prácou pre dobro všetkých občanov spojenej Európy.

V tomto dôležitom okamihu chcem zdôrazniť značný význam poľnohospodárstva pre Európske spoločenstvo. V Poľsku napríklad v roku 2005 viac než 17 % zamestnaných ľudí pracovalo v poľnohospodárstve. Otázka poľnohospodárstva ma nepriamy význam pre členské štáty – myslím teraz predovšetkým na problém potravinovej bezpečnosti v spojitosti s rastom cien potravín na svetových trhoch.

Dúfam, že francúzske predsedníctvo nájde riešenie na mnohé sporné otázky súvisiace s európskym modelom poľnohospodárstva. Európa nemá také dobré klimatické ani poľnohospodárske podmienky, aby mohla úplne zastaviť podporu pre svojich poľnohospodárov. Náklady na produkciu mäsa, mlieka alebo obilia budú na našom kontinente vždy vyššie než v Južnej Amerike, Spojených štátoch alebo v Austrálii. Musíme pritom pamätať, že aj tieto krajiny podporujú svojich poľnohospodárov.

Podľa mňa vyššie ceny poľnohospodárskych produktov vytvárajú príležitosť na rozvoj európskeho poľnohospodárstva. Hoci je tu aj nebezpečenstvo, že ďalší príjem zostane v sprostredkovateľských agentúrach, inými slovami, rast potravín spôsobuje neprimeraný rast nákladov na poľnohospodársku produkciu. Výsledkom je, že prebytočný príjem pohlcujú sprostredkovateľské agentúry.

Poľnohospodárstvo naďalej zostáva dôležitým hospodárskym sektorom. Podmienky, za ktorých momentálne funguje, sa zmenili, no hlavné priority – zabezpečenie slušnej úrovne príjmu pre poľnohospodárov a potravinovej bezpečnosti – sú stále tu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Po tom, čo Sarkozy povodil svojich ľudí za nos, keď im povedal, že bude rešpektovať vôľu vyjadrenú v referende, ktoré sa konalo v roku 2005 – ktoré zamietlo Európsku ústavu – a keď zároveň pretláčal „minizmluvu“, ktorá v zásade zopakovala obsah zamietnutej zmluvy tým, že ju uviedla v inej forme a vyhla sa ďalšiemu referendu, sa teraz ocitol v pozícii zodpovednosti za proces, ktorý začala Angela Merkelová, to znamená, pokúsiť sa ešte raz vnútiť federalistickú, neoliberálnu, militaristickú zmluvu, ktorá bola už trikrát odmietnutá.

Ak vezmeme do úvahy prehlbujúcu sa krízu kapitalizmu, veľké podniky a hlavné sily EÚ, hlavne Francúzsko a Nemecko, nám ukazujú cestu pretláčaním federalistických, neoliberálnych a militaristických politík a tohto návrhu zmluvy v snahe upevniť základy superštátu a posilniť imperialistické mechanizmy zásahov v úzkej spolupráci s USA a NATO.

S cieľom splnenia tejto úlohy sa hromadí tlak a vydieranie (rozšírenie, dvojrýchlostná EÚ a pod.). EÚ, hluchá, nemá a slepá voči vôli vyjadrenej írskym ľudom, pripravuje spriahnutie a plánuje ďalšie referendá v roku 2009, dokonca pred voľbami do EP.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), písomne. (HU) Jednou z najdôležitejších úloh francúzskeho predsedníctva bude skoordinovať povinnosti členských štátov v oblasti zmeny klímy. Je veľmi dôležité, aby sme znížili emisie skleníkových plynov na úrovni Únie. Môže sa to podariť, ak budeme brať Kjótsky protokol vážne a ak postupne a vo významnej miere znížime emisie v porovnaní s východiskovým rokom 1990 v súlade s jeho ustanoveniami.

Určite by bolo škandalózne, ak by členské štáty, ktoré neznížili, ale naopak zvýšili svoje emisie v rokoch 1990 až 2005, teraz dostali odmenu od Európskej únie a pokračovali v udržiavaní získanej výhody v rozpore s Kjótskym protokolom. Bolo by dokonca ešte ohavnejšie, ak by členské štáty, ktoré berú Kjótsky protokol vážne a čestne znižujú svoje emisie – vrátane Maďarska – boli potrestané ďalšími obmedzeniami. Dúfam, že francúzske predsedníctvo nebude akceptovať takýto výsmech Kjótskeho protokolu a negatívnu diskrimináciou voči novým členským štátom vrátane mojej vlasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Chcem poďakovať francúzskemu prezidentovi za prejav, ktorý upozornil na mnoho základných problémov EÚ. Pravdou je, že musíme zvážiť, ako dostať Európu z krízy. Je len malá útecha, že doslova celý svet sa nachádza v situácii, ktorá má blízko ku kritickému stavu. Má to významný hospodársky a sociálny rozmer. Hovorím o hrozbe hladu v mnohých oblastiach sveta, keďže ceny potravín prudko rastú, o energetickej bezpečnosti, ako aj o stave životného prostredia. Svetový finančný systém sa stáva v zvýšenej miere nestabilným. Prečo na to kladiem dôraz? Pretože nesmieme byť pokryteckí. Takmer 500 miliónov občanov EÚ tvorí v súčasnosti necelých 8 % svetovej populácie a o 40 rokov bude tento podiel sotva na hranici voliteľnosti – 5 %. Naše európske stanovisko preto nesmie prehliadať hodnoty vyššieho rádu prepojené s udržaním euroatlantickej civilizácie. Má to aj etický rozmer.

V každej krajine EÚ potrebujeme primeranú starostlivosť o rodinu, ktorá, keďže sme maličkým spoločenstvom, je zároveň základom celého Európskeho spoločenstva. To by nám nemalo uniknúť. Ak to urobíme, stratíme kontakt, ako sa to deje teraz, a budeme zneužívať slovo manželstvo na charakterizovanie spojení, ktoré manželstvom nie sú. Pravdou je, že potrebujeme nové právne rámce, no musia to byť rámce, ktorým ľudia rozumejú. Občania EÚ sú predmetom konania Parlamentu, Rady a Komisie. My im len slúžime. A práve v tomto svetle sa pozeráme aj na prípad Írska.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. (PL) Ako sa všeobecne očakávalo, jednou z priorít francúzskeho predsedníctva sa stala otázka ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Mnohí pozorovatelia však nečakali, že hlavnou postavou na začiatku francúzskeho predsedníctva bude Poľsko, alebo aby som bol presný, ani nie tak Poľsko, ako poľský prezident, pán Lech Kaczynski. Nerozumiem argumentom, ktoré predniesol poľský prezident pri zamietnutí podpisu ratifikačných dokumentov pre Lisabonskú zmluvu. Zmluva bola ratifikovaná sejmom a senátom. Nestalo sa nič, čo by mohlo odložiť doplnenie podpisu prezidenta. Zmluva napríklad nebola posunutá na Ústavný tribunál. Vyzerá to ako nerešpektovanie Parlamentu a porušenie dohody s premiérom, Donaldom Tuskom. Súhlasím s úradujúcim predsedom, že táto vec nemá politický, ale etický charakter. Poľsko rokovalo o zmluve, podpísalo ju a podľa medzinárodných zákonov je povinné pokračovať v procese ratifikácie. Dúfam tiež, že situácia okolo ratifikácie zmluvy sa čoskoro zmení a že názory budú na konci francúzskeho predsedníctva výrazne lepšie, než sú teraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) Vážený pán predseda, rešpektujem jasné želanie úradujúceho predsedu Rady, Nicholasa Sarkozyho, prijať ambiciózny prístup voči energetickému a klimatickému balíčku EÚ a na dosiahnutie dohovoru v tejto oblasti počas francúzskeho predsedníctva. Dúfam, že to predovšetkým hovorí o tom, že výzvy klimatickej zmeny sú nakoniec jadrom politiky.

Rada by som však pripomenula úradujúcemu predsedovi Rady závažnosť tejto úlohy. Obchodovanie s emisnými kvótami je veľmi dôležitým trhovým nástrojom a ovplyvňuje také množstvo ľudí, že si nemôžeme dovoliť usilovať sa o taký politický rozvrh, ktorý pokračuje na úkor životného prostredia a udržateľného rozvoja. V opačnom prípade by mohlo Francúzsko skončiť ako hlupák, na čo by určite pyšné nebolo.

Minulý mesiac som viedla semináre, na ktorých environmentálne organizácie, výskumné orgány a orgány ovplyvnené obchodovaním s emisnými kvótami mohli vyjadriť svoje stanoviská k hospodárskym vplyvom tohto obchodovania. Dostala som jasnú správu: návrh Komisie povedie k oveľa vyšším nákladom bez toho, aby priniesol porovnateľný environmentálny úžitok. Odvolávam sa na znepokojivú analýzu tejto veci firmy McKinsey. Obchodovanie s emisnými kvótami sa musí zlepšiť. Situácia je vážna. Nebudeme môcť využívať európsky priemysel, ktorý rieši aj svoje vlastné problémy, ako pokusného králika, pokiaľ systém nebude fungovať poriadne. Je lepšie zlyhať pri realizácii ako realizovať zlyhanie.

Domnievam sa, že časom môžeme priniesť dobré výsledky, no požadujú sa určité životne dôležité úpravy. Emisiám CO2 nezabránime zbožnými nádejami a sľubmi, kým sa priamo nestanú súčasťou smernice. Mali by sme sa pevne držať povinnosti znižovania, no postup je veľmi otvorený na diskusiu. V Parlamente sme predstavili širokú frontu voči spôsobu, akým Komisia pristúpila k alternatívam, ktoré sa zvažujú. Chcela by som Vás poprosiť, pán úradujúci predseda, aby ste sa s tým oboznámili.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne. (RO) Pán prezident, predstavili ste mimoriadne odvážny program, ktorý sa, dúfam, podarí úspešne dokončiť.

Pakt o prisťahovalectve je nevyhnutnou prioritou s cieľom odstrániť nelegálne prisťahovalectvo a vybudovať spoločnú politiku o legálnom prisťahovalectve.

Predsa však len chcem zdôrazniť jeden aspekt, ktorý by ste mali zvážiť pred spustením plánovaných akcií: pakt by mal obsahovať skupinu akcií, ktoré budú brať do úvahy obmedzenia na európskom pracovnom trhu uvalené na pracovníkov z určitých nových členských štátov.

Nie je štandardné, aby hospodárska migrácia z tretích krajín mala prednosť pred voľným pohybom medzi krajinami v rámci Únie.

Existujú členské štáty, v ktorých sú v platnosti prechodné opatrenia upravujúce prístup pracovníkov EÚ na pracovný trh.

Po presadení politiky legálneho prisťahovalectva je tu riziko, že európski občania budú v porovnaní s občanmi tretích krajín znevýhodnení.

Z tohto pohľadu chcem zablahoželať Francúzsku, ktoré podniklo prvý krok týmto smerom, keď 1. júla otvorilo svoj pracovný trh pre občanov krajín, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004.

Dúfam, že Rumunsko a Bulharsko sa čoskoro dočkajú rovnakého zaobchádzania, a chcem povzbudiť ostatné členské štáty, aby nasledovali príklad Francúzska.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. – Francúzsko sa podujalo viesť európsky program počas šiestich mesiacov v náročnom čase po tom, čo Írsko zamietlo Lisabonskú zmluvu.

Program francúzskeho predsedníctva EÚ je ambiciózny, no mal by zohľadňovať aj očakávania obyvateľstva. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky uskutočneného prostredníctvom Eurobarometra len 52% občanov EÚ považuje členstvo v nej za dobrú vec pre svoju krajinu. Potrebujeme stratégiu, vďaka ktorej si európski občania uvedomia, že spoločné záujmy sú z hospodárskeho a politického hľadiska oveľa dôležitejšie ako veci, ktoré nás odlišujú.

Samozrejmou prioritou francúzskeho predsedníctva je identifikovať spôsob vstrebania írskej trhliny, keďže európsky proces musí pokračovať a za predpokladu, že Zmluva z Nice blokuje rozšírenia.

Pokiaľ ide o druhú prioritu francúzskeho predsedníctva EÚ – spoločnú poľnohospodársku politiku a jej prípravu na budúce výzvy – je potrebné spomenúť, že zavedenie systému jednotnej platby sa v Rumunsku bude uplatňovať od roku 2013. Rumunsko zároveň ako príjemca SPP dostane tento roku 735 miliónov EUR priamej európskej pomoci pre rumunských poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písomne.(FR) Obmedzím sa len na spomenutie dvoch bodov:

– je absolútne nemožné žiadať o azyl v 27 krajinách. V Dubline II máme predpis, ktorý rieši otázku zodpovednosti hostiteľských krajín. Je však pravda, že medzi členskými štátmi stále existujú rozdiely v uznávaní medzinárodnej ochrany a to je skutočný problém.

– druhým bodom, ktorého sa chcem dotknúť, je základný problém ľudstva na tomto svete. Ako môžeme všetci spolu žiť v globalizovanom svete? Musíme sa vyrovnať so základnými príčinami, ktoré vedú k tomu, že niektorí zúfalí ľudia opúšťajú svoju krajinu. Podľa mňa Európsky pakt o prisťahovalectve nedosahuje správnu rovnováhu medzi bojom proti prevádzačom, podporou legálneho prisťahovalectva a vytvorením ambicióznych politík spoločného rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), písomne. (ET) Tento rok má Európska únia príležitosť pozrieť sa do zrkadla a zistiť, či rozhodnutia prijaté minulý rok priniesli ovocie. V minulom roku sa začal akčný plán v oblasti životného prostredia a energetiky na zníženie skleníkových plynov a na boj proti otepľovaniu. Hovorili sme o spoločnej politike prisťahovalectva pre Európu a pred krátkym časom sme si vypočuli svedectvo o obrovskom raste nelegálneho prisťahovalectva. Pustili sme sa aj do otázok ochrany: spoločné európske jednotky vykonávajú vojenské operácie na svete a od roku 2004 sme vytvorili bojové skupiny EÚ a jednotky rýchleho nasadenia.

Nové predsedníctvo v osobe prezidenta Nicolasa Sarkozyho prinieslo osvieženie a prísľub európskej politike, prinieslo myšlienku minidohody a zaujalo nový postoj k novým členským štátom. Existuje mnoho príkladov. Vďaka svojmu vlastnému elánu a iniciatívnosti bude určite schopný spustiť a urýchliť mnoho náročných projektov.

Preto chcem zdôrazniť, že predsedajúca krajina nevedie európske záležitosti samostatne, aj keď má právo navrhnúť určité body v programe rokovaní. Skutočnosť, že predsedníctvo nezodpovedá za rozhodnutia prijaté za stolom Európskej rady je základom a niečím, na čo by sa predsedníctvo malo zamerať namiesto oslavy ozdobenej prázdnymi sľubmi. Dúfam predovšetkým, že francúzske predsedníctvo je schopné povzbudiť nádej v Európanoch na konkrétne projekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. – Vážený pán úradujúci predseda Rady, na poslednom európskom samite v Bruseli sa hovorilo o vytvorení Stredomorskej únie – o významnej iniciatíve pre celú oblasť Stredozemného mora a priorite francúzskeho predsedníctva.

Úprimne dúfam, že pri zdôrazňovaní Stredomorskej únie počas tohto predsedníctva sa nezabudne na oblasť Baltského mora a na jeho stratégiu. Baltské more sa v zásade stalo jazerom Európskej únie, pričom od roku 2004 ho obklopuje osem členských štátov. Stratégia pre Baltské more sa týka oblastí životného prostredia, hospodárstva, kultúry a výchovy a bezpečnosti a poskytuje udržateľný plán rozvoja tohto regiónu.

Bolo by mi veľkým potešením, ak by si francúzske predsedníctvo našlo čas zaoberať sa otázkami týkajúcimi sa Baltského mora. Určenie Stredozemného mora ako priority neznamená nevenovať sa regiónu Baltského mora.

Ak vezmeme do úvahy budúce predsedníctvo Švédska, bolo by rozumné začať riešiť stratégiu pre Baltské more s cieľom zabezpečiť väčšiu spojitosť medzi predsedníctvami.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. (RO) V priebehu najbližších šiestich mesiacov bude mať francúzske predsedníctvo veľkú zodpovednosť za budúcnosť Európskej únie.

Únia potrebuje Lisabonskú zmluvu. Existujúci inštitucionálny rámec s požiadavkou na jednohlasnosť v určitých rozhodnutiach je náročný. Lisabonská zmluva navyše zväčšuje mieru demokratizácie, zväčšuje silu národných parlamentov a zavádza spolurozhodovací postup pre väčšinu oblastí.

Francúzske predsedníctvo by malo zároveň podporiť spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá umožní európskym poľnohospodárom produkovať viac.

Francúzske predsedníctvo by spolu so všetkými členskými štátmi malo nájsť riešenie bezvýchodiskovej situácie, v ktorej sa Únia ocitla po írskom referende.

Francúzske predsedníctvo oznámilo svoje priority na ďalšie obdobie: zmena klímy, prisťahovalectvo, spoločná poľnohospodárska politika, obrana a bezpečnosť Únie.

Budúcu jeseň by sa mala v Kodani Únia zúčastniť uzatvorenia medzinárodnej dohody nahrádzajúcej Kjótsky protokol. Únia by sa mala stať príkladom konania v boji proti zmene klímy a práve preto by sa prijatie energetického a klimatického balíčka malo stať jedným z hlavných cieľov francúzskeho predsedníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – Nikto nedokáže vysvetliť dôvody, prečo referendum v Írsku skončilo tak, ako skončilo.

Norma sa stáva zákonom na základe všeobecného schválenia ľuďmi. Jej zmysel by mal zodpovedať presvedčeniu o jednote všetkých. Náš krajan, mysliteľ odpočívajúci v panteóne, Rousseau, napísal, že „akýkoľvek zákon, ktorý ľudia neratifikovali osobne, je neplatný, nie je vôbec zákonom“. Práve preto by mali ľudia kontrolovať vlády, ktoré predstavujú nebezpečenstvo uchvátenia ich práv. Ako však majú ľudia prevziať kontrolu prostredníctvom nástroja, ktorému nerozumejú, štruktúra ktorého je taká komplikovaná a taká nejasná ako nedávna zmluva?

Nepochybujem o tom, že chcete vyzerať – budem parafrázovať Dominiquea de Villepin – v tomto „chráme“ Európskeho parlamentu – ako „strážca ideálu a strážca svedomia“. Počítam však s tým, že sa budete viac zaujímať o to, ako k verejnosti dostať informácie o programoch zdieľaného poznania európskych záujmov, čo potom môže umožniť médiám zdržať sa Vášho súkromného života a zamerať sa na ten politický.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 hod. a pokračovalo o 15.00 hod..)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia