Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2008 m. liepos 10 d. - Strasbūras Tekstas OL

10. Kvorumas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Man malonu matyti, kad Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas yra čia, nes mes turime išspręsti keblią problemą. Gerbiamasis Jo Leinenai, jeigu jūs grįšite į savo vietą. Aš išaiškinsiu problemą, gerbiamieji Parlamento nariai.

149 straipsnis teigia, kad mes galime nustatyti, ar yra kvorumas. Kaip jūs žinote, Parlamente visada yra didelis narių skaičius, kad būtų galima aptarti darbotvarkę ir priimti protokolus, taigi, tokiu atveju kvorumo nereikia. Tačiau 149 straipsnio 3 dalyje tvirtinama, kad, jei yra išankstinis mažiausiai keturiasdešimties narių prašymas, mes galime nustatyti, ar kvorumas yra, ar nėra.

Aš gavau raštišką prašymą keturiasdešimties narių, kurie nori, kad mes patikrintume, ar yra kvorumas. Todėl aišku... Berndai Posseltai, leiskite man paaiškinti faktus. Aš manau, kad šiuo atveju iš tikrųjų yra išankstinis prašymas, kuris pateiktas tinkamai.

Problema yra tokia: toliau darbo tvarkos taisyklės yra labai neaiškios. Jose niekur nėra parašyta, kad posėdžių salėje turi dalyvauti keturiasdešimt narių, norint pateikti šį prašymą, kad būtų nustatytas kvorumas, tačiau tai ir neatmetama. Todėl aš turiu veiksmų laivę. Ankstesniais atvejais, kuriuos mes patikrinome, posėdžio pirmininkas visada laikė, kad posėdžių salėje turi būti keturiasdešimt narių, kad būtų suteiktas tam tikras pagrindas 149 straipsnio 4 daliai, kurioje tvirtinama, kad, kai skaičiuojamas kvorumas, turėtų būti suskaičiuota keturiasdešimt narių. Tai reiškia, kad turi dalyvauti keturiasdešimt narių.

Tačiau aš turiu veiksmų laisvę, o be to, šiuo atveju yra būdas, kuriuo formuluojamas prašymas: Jis liečia balsavimą skubiais atvejais, kurie visi yra skubūs, ne vienas iš jų, o visi jie. Jeigu mes laikome, kad kvorumo prašymas yra priimtinas, o kvorumo nėra, visi skubūs atvejai bus praleisti, o kaip jūs žinote, jų negalima atidėlioti. Tai reiškia, kad mes nebalsuosime dėl Kašmyro, mirties bausmės arba Bangladešo. Jeigu mes nebalsuosime dėl jų, mes neatidėsime jų kitam posėdžiui. Parlamentas nepriims sprendimo šiais klausimais, kurie laikomi skubiais.

Todėl prieš pateikdamas savo nuomonę aš labai norėčiau turėti Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko nuomonę. Jo Leinenai, jūsų nuomone, ar aš turėčiau laikyti, kad posėdžių salėje turėtų dalyvauti keturiasdešimt pareiškimo teikėjų, kai turima mintyje 149 straipsnio 4 dalis, ar aš galiu laikyti, kad pakanka vien tik išankstinio rašytinio prašymo, kai turima omenyje 149 straipsnio 3 dalis. Aš atidžiai klausysiuosi jūsų atsakymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas. – (DE) Gerb. pirmininke, aš ką tik pasižiūrėjau ir tai yra tiesa, kad 149 straipsnio 3 dalyje tvirtinama, kad jei tik 40 iš jų daro tai kartu, nariai gali paprašyti, kad būtų nustatyta, ar kvorumas yra, ar nėra. Kvorumas yra, jei posėdžių salėje yra vienas trečdalis Parlamento narių. Pirmininkas reaguoja į tokį prašymą nustatydamas, ar kvorumas yra, ar nėra.

Po to eina 4 dalis, kurią jūs minėjote. Joje tvirtinama, kad „Nariai, kurie paprašo nustatyti kvorumą, turi būti laikomi dalyvaujančiais […], net jei jų nebėra posėdžių salėje.“ Šiuo metu mes dalyvaujame posėdyje, kuris buvo pratęstas, ir, mano nuomone, nariai, kurie dalyvavo ir pareiškė, kad jie nori, jog būtų nustatytas kvorumas, turėtų būti laikomi dalyvaujančiais, net jeigu šią popietę nedalyvauja plenariniame posėdyje. Būtent taip aš suprantu 4 dalį.

Aš girdėjau, kad jūs gavote raštišką prašymą iš keturiasdešimties šio Parlamento narių, kad šią popietę jūs nustatytumėte, ar kvorumas yra, ar nėra. Jūs galite apsidairyti aplink – vienas trečdalis iš 785 yra šiek tiek per 200, o čia mūsų yra apie 30. Bandykime daryti tai, ką galime, bet neįtikėtina, kad šią popietę galėtume pasiekti 200 – nebent visi pasirodytų.

Gerb. pirmininke, mes galime diskutuoti šiuo klausimu, tačiau, jeigu jūs nustatote, kad dalyvaujančių narių skaičius nesiekia vieno trečdalio, mes negalime balsuoti. Štai ką teigia Darbo tvarkos taisyklės.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Gerb. pirmininke, Jo Leinenai, aš esu šių aktualių ir neatidėliotinų diskusijų veteranas. Jos buvo rengiamos penktadieniai, po to buvo perkeltos į ketvirtadienio popietę. Visos frakcijos reguliariai išbandydavo tokių kaip šis prašymų teikimo triuką, jei būdavo koks nors skubus klausimas, kuris jų netenkindavo– kaip Kašmyro klausimas šiuo atveju.

Todėl Darbo tvarkos taisyklės buvo iš dalies pakeistos ir įvesta sąlyga, kad 40 narių – jos nebuvo galima suformuluoti labai aiškiai, bet tai buvo reformos tikslas – turi būti posėdžio salėje ir dalyvauti kvorume. Ji buvo įvesta, nes mes žinojome apie problemą ir nuo to laiko posėdžių salėje niekada nebuvo reikalingo narių skaičiaus, kad būtų galima paprašyti, jog būtų nustatytas kvorumas. Taigi, visada buvo manoma, kad jis yra.

Aš manau, kad svarbu teisiškai apsvarstyti šios taisyklės tikslą. Aš esu tikras, kad tai galima peržiūrėti komitete ir plenarinio posėdžio protokoluose. Reformos tikslas buvo susieti kvorumo klausimą su dalyvaujančių narių skaičiumi, kuris būtų pakankamas siekiant išvengti jo pavertimo dažnu kabinetiniu žaidimu, nes tai beveik visada sužlugdytų šias diskusijas. Jūsų išsaugojimo tikslu mes po to vėl įvedėme šį 40 kvorumą.

Tačiau, jeigu mes surašome tuos 40 parašų, tai reforma nebeturi prasmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Gerb. pirmininke, jūs pirmiausia paklausėte mūsų kolegos Jo Leineno nuomonės, kad sužinotumėte mūsų požiūrį šiuo klausimu. Kaip jau sakė mano kolega, reikia pripažinti, kad šis manevras yra truputį lėtas, kitaip tariant, keturiasdešimt mūsų kolegų, kurie dėl priežasčių, o jos yra jų rūpestis, neturėjo galimybės dalyvauti šiame posėdyje, bando pasinaudoti priemonėmis ir procedūromis, kad sukliudytų vykti diskusijoms šią popietę. Aš tikrai manau, kad mes galbūt geriau ne skrupulingai taikytume taisykles, o įsigilintume į Darbo tvarkos taisyklių dvasią.

Darbo tvarkos taisyklių dvasia iš tikrųjų siekia užtikrinti, kad žmonės, kurie pateikia šį prašymą dėl kvorumo bent jau dalyvautų, kad jie patys galėtų nustatyti, ar čia nėra kvorumo. Kitaip aš manau, kad prašymas yra politinis arba taktinis manevras. Aš nenorėčiau, kad griežtai taikydami taisykles mes atsidurtume situacijoje, kurioje skubios diskusijos, kurios reguliariai organizuojamos ketvirtadienio popietę ir yra svarbios, baigtųsi mums „išsisukus“, nes tai nepagerintų Parlamento darbo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Gerb. pirmininke, aš manau, kad ankstesni kalbantieji patvirtino nuomonę. Aš manau, kad supratau Jo Leineną, jam skaitant taisykles – ir jis pataisys mane, jei aš klystu – laikyti, kad nariai turėtų bent jau būti čia posėdžio pradžioje, net jeigu jie po to išvyksta. Bet kokia kita interpretacija tikrai būtų visiškai savanaudiška, nes žmonės, kurie nedalyvauja, galėtų pateikti reikalavimą pasakyti, kad šiuo atveju nėra kvorumo, tačiau jie padėtų užtikrinti, kad šiuo atveju nebūtų kvorumo. Aš negaliu suvokti, kaip būtų įmanoma būti teisiems darant išvadą, kad jie gali visiškai nedalyvauti ir sakyti, kad likusieji iš mūsų nesudaro kvorumo.

Kitas faktas yra, atvirai kalbant, įprotis ketvirtadienio popietę daryti diskusijas. Mes žinome, kad nė karto nebuvo kvorumo skubiems klausimams ir, jeigu staiga dabar reikėtų pritaikyti straipsnį, tai galėtų sukelti problemų, susijusių su Darbo tvarkos taisyklėmis, kurias mes turėsime sureguliuoti. Jeigu jūs ketinate torpeduoti šios popietės skubius klausimus, galėtumėte torpeduoti kiekvienos ketvirtadienio popietės skubius klausimus.

Mano pagrindinis klausimas yra toks: kaip galima būtų aiškinti taisykles turint tikslą pasakyti, kad 40 nedalyvaujančių žmonių gali pasakyti likusiems iš mūsų, kad mes nesudarome kvorumo ir užtikrinti, kad mes nesudarytume kvorumo?

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). (PT) Gerb. pirmininke, tai jau ne pirmas kartas, kai mes pastebime tokią taktiką, todėl norėčiau atkreipti savo kolegų narių ir Biuro dėmesį į tai: visi pasaulio parlamentai turi ne tik du dalykus – taisykles ir reglamentus – bet ir parlamentines įsigalėjusias tvarkas ir nusistovėjusią praktiką. Tai vyksta visuose pasaulio parlamentuose ir tai yra įprastinė praktika mūsų ketvirtadieniai, kaip būdavo ir su penktadienio rytmečiais. Mes visi žinome apie tai.

Taktika, kurios liudininkai mes esame, aiškiai yra nesąžininga, todėl aš manau, kad negali būti atsižvelgiama į narių, kurie nedalyvauja posėdžių salėje, prašymą. Be to, aš norėčiau paprašyti tų narių, kurie yra labiau patyrę rengiant taisyklių pakeitimus, būtent Jo Leineną ir taip pat Richardą Corbettą, parengti šios taisyklės pakeitimą, nustatantį: jeigu yra prašymas atlikti kvorumo skaičiavimą ir jeigu asmenys, kurie pateikė prašymą, nedalyvauja posėdžių salėje tuo metu, kai atliekamas skaičiavimas, jie netenka dienpinigių už tą dieną, o visi tie, kurie nedalyvauja posėdžių salėje, jeigu nėra kvorumo ir skaičiavimas nustato tai, netenka pusės savo dienpinigių už tą dieną, kad mes galėtume pasiūlyti susimokėti už šio tipo taktiką kartą ir visiems laikams. Tai yra nesąžiningas puolimas prieš Parlamento darbą ir ypač būdą, kuriuo procedūros atliekamos Strasbūre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Gerb. pirmininke, aš ne teisininkė, tačiau man atrodo, kad padorumas diktuoja elgesį, kuris skirtasi nuo to, kurį parodo pareiškimų teikėjai. Tai yra viena problema. Dabar antra: jeigu kas nors nedalyvauja, nėra pagrindo abejoti, ar kvorumas yra, ar nėra. Trečia, šis požiūris į žmogaus teisių reikalus, kurie turi ypatingą reikšmę mums, kartu su nedalyvavimu ir bandymais sužlugdyti procedūras, man atrodo aiškiai smerktinas. Man atrodo, kad įstatymo dvasia yra daug svarbesnė nei jo raidė.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Gerb. pirmininke, problemos esmė turi būti nagrinėjama pagal Parlamento Darbo tvarkos taisykles ir, mano nuomone, Jo Leinenas neturi įgaliojimų aiškinti Darbo tvarkos taisykles, nes ne jo pareiga veikti vienam kaip jų aiškintojui.

Mano nuomone, gerb. pirmininke, jūsų pareiga imtis atsakomybės už tai, kaip mes turėtume toliau elgtis nagrinėjamu klausimu ir po to jūsų pasirinktą elgseną turėtų ištirti juridinė kontora ir pirmininkai, nes kitaip klausimas netaps aiškesnis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Gerb. pirmininke, darbo tvarkos klausimu, aš manau, kad Jo Leinenas sakė, jog jūs turėtumėte būti patenkintas, kad 40 narių buvo suskaičiuota pradžioje – t. y. šiandien anksti. Taip neatsitiko. Ar pirmininkas suskaičiavo 40 narių, kurie pateikė tai šiandien anksčiau? Aišku jis nesuskaičiavo. Vadinasi, Jo Leineno nuomonė, kad tai atitinka 4 dalį, netaikoma šiam atvejui.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). (PL) Gerb. pirmininke, tai, be abejo, yra procedūra, kurios neturėtų būti, tačiau mes taip pat esame racionalūs žmonės. Mes matome, turime akis, todėl aš noriu pasakyti visiškai sąžiningai, kad šiuo atveju nėra kvorumo. Mes visi tą galime patvirtinti. Mes neturime svęs apgaudinėti. Negalime siūlyti aiškinimų, kurie pažeidžia Darbo tvarkos taisykles ir įstatymus. Kita vertus, tai yra toks svarbus dalykas, kad mes negalime jo nepaisyti. Todėl aš rengiu konkretų pareiškimą, kad būtų surengta ši diskusija siekiant padaryti taisyklių pakeitimus, o ne ruošti aiškinimus, kurie nesiderina su taisyklių idėja. Jeigu mes nusižengiame taisyklėms ir Konstitucijai, tai reiškia, kad mes patys darome tai, kas nėra gerai demokratijai, ir mes patys ją pažeidžiame.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Gerb. pirmininke, iš tikrųjų kvorumo klausimas nėra susijęs su šia diskusija. Diskusijos gali vykti. Kvorumo klausimas liečia balsavimą. Aš stebiuosi, kad mes iš tikrųjų aptarinėjame šią problemą dabar, nes balsavimui tikrai reikia kvorumo.

Aš sutinku su visais savo kolegomis, kad šie skubūs klausimai – labai svarbūs klausimai. Tačiau čia mes turime vos kelis žmones. Praėjusį kartą šiame Parlamente balsavo 58 nariai iš 785 narių. Aš tikrai nemanau, kad šio Parlamento patikimumą padidins tai, jei jūs turėsite tiek mažai balsuojančiųjų ir dalyvaujančiųjų labai svarbiais klausimais. Todėl norėčiau paraginti jus priimti sprendimą, nes problema yra ta, kad tokiu atveju niekada nėra kvorumo.

Mes manome, kad šie skubūs klausimai yra svarbūs. Turėtume užtikrinti, kad nariai dalyvautų. Negerai, kad bandome prastumti skubius klausimus, kai neturime reikiamo žmonių skaičiaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE). - (DE) Gerb. pirmininke, G. Onesta manęs paklausė, kaip aš suprantu 149 straipsnio 4 dalį. Aš suprantu, kad Berndas Posseltas ir kiti sako, jog turėtume dirbti vis tiek – net jeigu mes nesilaikome Darbo tvarkos taisyklių. Aš patenkintas argumentu: arba mes turime Darbo tvarkos taisykles ir laikomės jų, arba nesilaikome jų ir dėl to mums jų nereikia.

Aš Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas, bet būtent prieš mane buvę nariai parengė šią taisyklę ir patvirtino ją plenariniame posėdyje absoliučia balsų dauguma. 4 dalis yra gana aiški. Joje teigiama: „Nariai, kurie paprašo nustatyti kvorumą, turi būti laikomi dalyvaujančiais […], net jei jų nebėra posėdžių salėje.“ Tai yra aišku. Jeigu 40 narių, kurie dalyvauja Strasbūre vykstančiame posėdyje, prašo, kad būtų nustatyti balsai arba kvorumas, jie bus pridėti prie dalyvaujančiųjų skaičiaus. Būtent taip aš suprantu.

Jeigu jūs norite dirbti kitaip, tuomet turite pakeisti 4 dalį, tačiau dabartiniame etape ji skamba taip, kaip skamba. Berndai Posseltai, kiekvienas skaitantis ją turi suprasti tik taip, nėra kito būdo.

Todėl, gerb. pirmininke, dabar jūs turite priimti sprendimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Gerb. pirmininke, Jo Leinenas apkaltino mane užuomina, kad mes nepaisome Darbo tvarkos taisyklių. Aš dalyvavau, kai jos buvo priimtos, o jūs – ne. Situacija buvo tokia, kad anksčiau 40 narių ateidavo į posėdžių salę, paprašydavo nustatyti kvorumą ir po to išeidavo. Būtent apie tai yra taisyklė.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Tai yra mano aiškinimas labai atidžiai, patikėkite manimi, išklausius jus. Prašymas keturiasdešimties peticijos teikėjų suformuluotas taip, kad jame minima ne Kašmyro problema, o visi skubūs klausimai – visi šios popietės skubūs klausimai, įskaitant mirties bausmę. Tai yra svarbus reikalas. Mes galime vesti diskusijas be jokių problemų – Neena Gill yra teisi. Problema liečia vien tik balsavimą, tačiau aš norėjau diskusijos nuo pradžios, kad visą popietę nebūtų dviprasmiškumo.

Aš manau, kad priežastis, kodėl Parlamentas apsiėmė parašyti 149 straipsnio 4 dalį, teigiančią, kad nariai, kurie paprašo patikrinti kvorumą, turi skaitytis pagal 2 dalį, net jeigu jie nedalyvauja posėdžių salėje, kaip Berndas Posseltas pasakė, aš manau, kad ši taisyklė buvo parašyta vien tik siekiant sukliudyti nariams palikti posėdžių salę skaičiavimo metu. Tai reiškia, kad jie dalyvavo skaičiavimo pradžioje.

Kadangi aš negaliu matyti, ar keturiasdešimt peticijos teikėjų dalyvauja skaičiavimo pradžioje – nebent, kaip sako Neena Gill, jie visi dalyvautų vėliau balsuoti skirtu laiku. Tai mes patikrinsime ir tuo atveju bus prašymas dėl kvorumo – aš laikysiuosi precedentų, kuriuos nustatė kiti posėdžių pirmininkai, kurie, kaip ir aš, susidūrė su šia problema, sprendžiant iš pasakymo, kad kvorumo prašymo negalima patvirtinti, nes nedalyvauja keturiasdešimt peticijos teikėjų.

Tai pasakęs Jo Leinenas buvo teisus siekdamas atkreipti mūsų dėmesį į faktą, kad 4 dalies parašymo būdas gali sukelti maišatį. Todėl aš manau, kad yra labai palankus laikas – ir ne man tai spręsti, o kompetentingoms institucijoms – komitetui, kad jūs pirmininke Jo Leinenai labai greitai išsiaiškintumėte, ar 3 dalyje teigiama, kad nariai turi dalyvauti, kai jie pateikia savo prašymą dėl kvorumo, ir ar nariai turi dalyvauti skaičiavimo pradžioje, ar ne. Aš manau, kad Konstitucinių reikalų komiteto aiškinimas išves mus iš keblios padėties.

Tačiau dėl šiandienos, atsižvelgiant į diskusijų svarbą ir nuomones, kurias pateikėte man ir kurios aiškiai didžia dalimi palaiko tai, ką aš ką tik pasakiau, ir remiantis ankstesniais sprendimais, ketiname vesti diskusijas, ir kai jos ateis iki balsavimo, aš neprašysiu, kad būtų patikrintas kvorumas, jei keturiasdešimt peticijos teikėjų nedalyvaus. Todėl diskusijos prasidės.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika