Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни средства
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Създаване на база данни с дактилоскопични отпечатъци на роми в Италия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Време за гласуване
  5.1.Общи консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи (A6-0459/2007, Sarah Ludford) (гласуване)
  5.2.Риболовни възможности и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между ЕО и Мавритания (A6-0278/2008, Carmen Fraga Estévez) (гласуване)
  5.3.Риболовни флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза (гласуване)
  5.4.Преброяване на ромите в Италия на етническа основа (гласуване)
  5.5.Китай (гласуване)
  5.6.Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (A6-0266/2008, Elmar Brok) (гласуване)
  5.7.Положението в Зимбабве (гласуване)
  5.8.Космосът и сигурността (A6-0250/2008, Karl von Wogau) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Представяне на програмата на Френското председателство (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10.Кворум
 11.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  11.1.Твърдяно наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация
  11.2.Положението в Бангладеш
  11.3.Смъртно наказание, по-специално случаят с Troy Davis
 12.Кворум (продължение)
 13.Време за гласуване
  13.1.Твърдяно наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (гласуване)
  13.2.Положението в Бангладеш (гласуване)
  13.3.Смъртно наказание, по-специално случаят с Troy Davis (гласуване)
 14.Отделяне на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС (писмена декларация): вж. протокола
 15.Сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца (писмена декларация): вж. протокола
 16.Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протокола
 17.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 18.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 21.График на следващите заседания: вж. протоколи
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Редактирана версия (824 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (777 kb)
Правна информация - Политика за поверителност