Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 10. juli 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Afstemningstid
  5.1.Behandling af visumansøgninger (A6-0459/2007, Sarah Ludford) (afstemning)
  5.2.Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien (A6-0278/2008, Carmen Fraga Estévez) (afstemning)
  5.3.Omstrukturering af EF-fiskerflåden (afstemning)
  5.4.Oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer (afstemning)
  5.5.Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (afstemning)
  5.6.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (A6-0266/2008, Elmar Brok) (afstemning)
  5.7.Situationen i Zimbabwe (afstemning)
  5.8.Rummet og sikkerhed (A6-0250/2008, Karl von Wogau) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Det franske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 9.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 10.Quorum
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  11.1.Påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir
  11.2.Situationen i Bangladesh
  11.3.Dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis
 12.Quorum (fortsat)
 13.Afstemningstid
  13.1.Påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir (afstemning)
  13.2.Situationen i Bangladesh (afstemning)
  13.3.Dødsstraf, navnlig sagen mod Troy Davis (afstemning)
 14.Styrkelse af de unges rolle i forbindelse med EU's politikker (skriftlig erklæring): se protokollen
 15.Samarbejde i krisesituationer med henblik på at finde forsvundne børn (skriftlig erklæring): se protokollen
 16.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 17.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 19.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 21.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 22.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (668 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1688 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik