Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Äänestykset
  5.1.Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset (A6-0459/2007, Sarah Ludford) (äänestys)
  5.2.EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A6-0278/2008, Carmen Fraga Estévez) (äänestys)
  5.3.Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot (äänestys)
  5.4.Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (äänestys)
  5.5.Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (äänestys)
  5.6.Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (A6-0266/2008, Elmar Brok) (äänestys)
  5.7.Zimbabwen tilanne (äänestys)
  5.8.Avaruus ja turvallisuus (A6-0250/2008, Karl von Wogau) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Ranskan puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin päätösvaltaisuuden toteaminen
 11.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  11.1.Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
  11.2.Bangladeshin tilanne
  11.3.Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus
 12.Parlamentin päätösvaltaisuuden toteaminen (jatkoa)
 13.Äänestykset
  13.1.Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (äänestys)
  13.2.Bangladeshin tilanne (äänestys)
  13.3.Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus (äänestys)
 14.Nuorison vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 15.Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 16.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 17.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (707 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1623 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö