Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2033(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0312/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0312/2008

Συζήτηση :

PV 01/09/2008 - 24
CRE 01/09/2008 - 24

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.19
CRE 02/09/2008 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0387

Συζητήσεις
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

24. Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0312/2008) της κ. Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (2008/2033(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να αδράξω αυτήν την ευκαιρία και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους, ιδίως σχετικά με ένα ή δύο θέματα ως προς τα οποία εξακολουθούμε να έχουμε διαφορές απόψεων. Νομίζω ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από όσα μας χωρίζουν και ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα χωρίς να αποκλίνουμε πολύ από το κεντρικό ζήτημα.

Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται αυτή η έκθεση σχετικά με τη φοροδιαφυγή είναι απλές, και μόνο οι ίδιοι οι φοροδιαφεύγοντες θα διαφωνούσαν. Οι απώλειες φορολογικών εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Οι ένοχοι απάτης και οι φοροφυγάδες καλύπτουν προσεκτικά τη δραστηριότητά τους από τις φορολογικές αρχές, σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις το επίπεδο της φοροδιαφυγής ανέρχεται σε 200-250 δισ. ευρώ ή 2-2,5% του συνολικού κοινοτικού ΑΕγχΠ.

Το ερώτημα που θέτω επομένως είναι αν καταβάλλουμε το 2-2,5% των συλλογικών μας προσπαθειών για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Δεδομένου ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι σαφώς αρνητική, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα μόνο συμπέρασμα. Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια, μεγαλύτερη προσοχή και ειδικότερα μεγαλύτερη συλλογική προσοχή και συνεργασία από την πλευρά των κρατών μελών.

Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως η απάτη όσον αφορά το αφανές εμπόριο ή απάτη τύπου καρουζέλ, ίσως να είναι η μεγαλύτερη αιτία απώλειας φορολογικών εσόδων. Προκύπτει απλούστατα λόγω των κενών στις διατάξεις περί ΦΠΑ βάσει των οποίων δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ στο διασυνοριακό ενδοκοινοτικό εμπόριο. Έτσι, μπορεί να μεταπωληθεί κάτι που αγοράστηκε χωρίς καταβολή ΦΠΑ, και ο έμπορος να καρπωθεί τον ΦΠΑ και να εξαφανιστεί. Σε σύνθετες απάτες τύπου καρουζέλ μπορεί να εμπλακούν αθώοι έμποροι, και τα μέτρα που λαμβάνονται στο εσωτερικό των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, όπως το πάγωμα των απαλλαγών, ενδέχεται να βλάψουν αθώες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ γνωστό πρόβλημα στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο· ένας επιπλέον λόγος, λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του.

Πρακτικά, ο ΦΠΑ θα χρειαστεί να παραμείνει ένας φόρος κατανάλωσης ο οποίος περιέρχεται στη φορολογική αρχή της τελικής χώρας προορισμού. Στην έκθεση προτείνεται να εφαρμόζεται το ελάχιστο ποσοστό ΦΠΑ, 15%, στις ενδοκοινοτικές προμήθειες, και το κράτος μέλος εισαγωγής να επιβάλλει έπειτα το ποσοστό που ισχύει στο εσωτερικό του κατά τα επόμενα στάδια.

Το 15% που εισπράττει το κράτος μέλος καταγωγής πρέπει έπειτα να μεταφέρεται στο κράτος μέλος τελικής κατανάλωσης μέσω κάποιας μεθόδου συμψηφισμού ή εκκαθάρισης. Αυτό είναι πλέον τεχνικά εφικτό· και γίνεται ακόμη πιο εύκολο όσο κινούμαστε αναπόφευκτα προς την καταγραφή των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι άλλωστε αναγκαίο να είναι συγκεντρωτικό· μπορεί να εφαρμόζεται κατά τρόπο αποκεντρωμένο ή και σε διμερές επίπεδο.

Όσον αφορά άλλους τρόπους καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής, καίρια σημασία έχουν εν προκειμένω η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία, τολμώ δε να πω ότι η προσέγγιση που υποστηρίζεται από ορισμένες πλευρές και συνίσταται στην «εδώ και τώρα» εξασφάλιση μετρητών και στην άντληση άμεσων οφελών δεν οδηγεί σε πρόοδο και είναι μυωπική. Τα οφέλη αντλούνται αργότερα για όσους τα επιδιώκουν.

Οι φορολογικές αρχές πρέπει να είναι ενήμερες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να συμβάλλουν στον εντοπισμό αφανών εσόδων τα οποία μπορεί να είναι αδήλωτα ή να προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό υπονομεύεται όταν η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών είναι περιορισμένη. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει επίσης να παρέμβουμε σε διεθνές επίπεδο αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι.

Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Είναι χρήσιμο να επανεξετάσουμε αυτήν την οδηγία, για παράδειγμα προκειμένου να κλείσουμε κενά όπως η χρήση εναλλακτικών νομικών προσώπων, όπως ιδρύματα, προκειμένου να παρακαμφθούν οι διατάξεις της. Η παρακράτηση στην πηγή δεν είναι ιδεώδης λύση, όμως εδώ οι απόψεις μας διίστανται όσον αφορά το αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ανεπιθύμητες συνέπειες.

Αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν σε αυτήν την έκθεση. Σας καλώ να την υπερψηφίσετε, αναμένω δε με ενδιαφέρον την επικείμενη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, την εισηγήτρια, κ. Bowles, για την πολύ εποικοδομητική του έκθεση σχετικά με μια συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Τον Μάιο του 2006, η Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση με σκοπό την έναρξη ευρείας συζήτησης σχετικά με τις διάφορες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο μιας κοινοτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης.

Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και τη μέθοδο που έχει επιλέξει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Χαίρομαι επίσης διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις.

Η υπό εξέταση έκθεση είναι μια πολύ χρήσιμη και εμπεριστατωμένη συμβολή στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με τη θέση ότι η απάτη δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να καταπολεμηθεί επιτυχώς σε εθνικό επίπεδο μόνον.

Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα πολυάριθμα σχόλια και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των εργασιών της σχετικά με τις τρέχουσες και τις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις για τη λήψη συμβατικών μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Όσον αφορά τις ενέργειες που προβλέπονται για το 2008, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει τρεις δέσμες νομοθετικών προτάσεων – την πρώτη τον Οκτώβριο, τη δεύτερη τον Νοέμβριο και την τρίτη τον Δεκέμβριο του 2008. Αυτές οι δέσμες μέτρων περιλαμβάνουν βελτιωμένες διαδικασίες για την εγγραφή και διαγραφή από το μητρώο των υπόχρεων σε καταβολή ΦΠΑ, με στόχο να διασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η διαγραφή από το μητρώο των πλασματικών εγγραφών και να παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στις έντιμες επιχειρήσεις. Οι νομοθετικές προτάσεις θα καλύπτουν επίσης την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη των συναλλασσομένων, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου (EUROFISC) με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας για τον εντοπισμό των φοροδιαφευγόντων σε πρώιμο στάδιο, τον καθορισμό των όρων απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, την αμοιβαία βοήθεια για την ανάκτηση του ΦΠΑ, την αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα στοιχεία, την επιβεβαίωση του ονόματος και της διεύθυνσης των φορολογούμενων από τη βάση δεδομένων του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ και την κοινή ευθύνη για την προστασία των φορολογικών εσόδων όλων των κρατών μελών.

Έως τον Οκτώβριο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση στην οποία θα περιγράφεται η συνεκτικότητα της προσέγγισης που θα προτείνει, σε συνδυασμό με ένα χρονοδιάγραμμα περαιτέρω ενεργειών. Η ανακοίνωση θα αναφέρεται επίσης σε θέματα τα οποία σχετίζονται με μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, ειδικότερα δε την ανάγκη εξέτασης της καλύτερης χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, κάτι που επίσης έχει υπογραμμιστεί στην έκθεσή σας.

Η Επιτροπή παραμένει ανοικτή για την εξέταση εναλλακτικών συστημάτων έναντι του τρέχοντος συστήματος ΦΠΑ, υπό τον όρο ότι θα πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Στην έκθεση αναφέρονται, στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης και η φορολογία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Η Επιτροπή έχει υποβάλει προς εξέταση στο Συμβούλιο ECOFIN και τις δύο αυτές ριζικές επιλογές, αλλά μέχρι στιγμής τα κράτη μέλη δεν έχουν επιδείξει την αναγκαία πολιτική βούληση για τη λήψη τέτοιων δραστικών μέτρων.

Όσον αφορά τους άμεσους φόρους, η Επιτροπή ασχολείται με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και σκοπεύει να παρουσιάσει την έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως έχει ζητήσει το Συμβούλιο ECOFIN της 14ης Μαΐου 2008. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, αναλύουμε προσεκτικά το τρέχον πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και την ανάγκη τροποποιήσεων προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της. Την έκθεση θα ακολουθήσει πρόταση σχετικά με τις τροποποιήσεις στην οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων που θα αποδειχθούν απαραίτητες και ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει λεπτομερώς υπόψη τα συμπεράσματα του ιδίου Συμβουλίου ECOFIN, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προώθησης των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της φορολογίας –ήτοι: διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός– και τη συμπερίληψη συναφών διατάξεων σε συμφωνίες με τρίτες χώρες και ομάδες τρίτων χωρών.

Χάρη στη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής «Στρατηγική κατά της φοροδιαφυγής», η ιδέα μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε επίπεδο ΕΕ αποκτά συγκεκριμένη υπόσταση. Τα ανακοινωθέντα μέτρα θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα προόδου, έστω και αν χρειαστεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες.

Όσον αφορά τη συζήτησή σας σχετικά με τον φορολογικό ανταγωνισμό, γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε στο πλαίσιο της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας για την κατάργηση των επιζήμιων καθεστώτων φορολογίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Συνολικά, η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας έχει αξιολογήσει πάνω από 400 μέτρα των σημερινών 27 κρατών μελών και των εξαρτώμενων και υπερπόντιων εδαφών τους, από τα οποία πάνω από εκατό θεωρήθηκαν επιζήμια. Τα εκατό εν λόγω μέτρα έχουν ήδη καταργηθεί σχεδόν στο σύνολό τους και όσα απομένουν πρόκειται επίσης να καταργηθούν, με την επιφύλαξη μεταβατικών ρυθμίσεων. Το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του κώδικα είναι επιτυχημένο. Έχει οδηγήσει στην εξάλειψη σχεδόν όλων των επιζήμιων φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη και τα εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη τους.

Εν κατακλείδι, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εποικοδομητική του συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τη συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία εισηγήτρια, σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία και για την έκθεσή σας.

Θέλω να θίξω τέσσερα ζητήματα. Καταρχάς, θεωρούμε πως πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι κάτι που μπορεί να καταπολεμηθεί μεμονωμένα και ότι μια συντονισμένη προσέγγιση είναι επιβεβλημένη, τόσο μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών όσο και με τρίτες χώρες. Δεύτερον, τα σχεδιαζόμενα πιλοτικά προγράμματα καταπολέμησης της απάτης τύπου καρουζέλ αποτελούν καλή ιδέα και τα επικροτούμε, επισημαίνουμε όμως ότι δεν πρέπει να οδηγήσουν σε επιδείνωση του πλαισίου προϋποθέσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τρίτον, υποστηρίζουμε ρητώς τις προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας περί ΦΠΑ και του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Τέταρτον, εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι η συζήτηση περί γενικής άρσης του τραπεζικού απορρήτου δεν κέρδισε την υποστήριξη της πλειοψηφίας σε καμία επιτροπή και έχει πλέον απορριφθεί κατηγορηματικά με συντριπτική πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως οι προηγούμενοι ομιλητές, θέλω και εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής απασχολεί το Σώμα επί σειρά ετών και, δυστυχώς, παρά τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες και τη συνολική στήριξη του Κοινοβουλίου, ο αρμόδιος Επίτροπος έχει ελάχιστες επιτυχίες να επιδείξει –παρότι είναι επειγόντως αναγκαίες– λόγω των φραγμών που θέτουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τα κράτη μέλη. Θα νόμιζε κανείς ότι είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών να σημειωθεί πρόοδος ως προς την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι μιλάμε για ανάκτηση ποσού το οποίο υπερβαίνει τα 200 δισ. ευρώ ετησίως –υπερβαίνει, με άλλα λόγια, το ύψος του κοινοτικού προϋπολογισμού– χωρίς να απαιτείται αύξηση της φορολογίας των έντιμων φορολογουμένων. Σε όλες τις συζητήσεις αυτού του θέματος είναι, συνεπώς, αναγκαίο να τονίζουμε ότι μέρος της ευθύνης βαρύνει τα ίδια τα κράτη μέλη.

Η υιοθέτηση της έκθεσης αποδείχθηκε μάλλον δύσκολη, καθότι ανέκυψαν αρχικά προβλήματα με ένα συγκεκριμένο θέμα στην αρμόδια επιτροπή, όμως το θέμα αυτό έχει πλέον διευθετηθεί. Η κ. Bowles επέδειξε μεγάλη προθυμία συνεργασίας. Από τη δική μας οπτική γωνία, η έκθεση αυτή ήταν δύσκολη καθότι περιελάμβανε μια τροποποίηση την οποία αδυνατούμε να υποστηρίξουμε. Ακόμη και τώρα, υπάρχουν προτάσεις που αποσκοπούν στο τέλειο ξεζούμισμα των φορολογουμένων και όλων των πηγών φορολογικών εσόδων. Το κατά πόσον αυτό συνιστά εύλογη επιλογή ή αν απλώς θα οδηγήσει σε νέες παραβάσεις θα φανεί στην πορεία. Πάνω από όλα, η τροπολογία αριθ. 4, την οποία πρότειναν δύο συνάδελφοί μας της Σοσιαλιστικής Ομάδας και αποσκοπεί στην ανάκληση της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε.

Αυτή είναι, λοιπόν, η θέση μας: στηρίζουμε πλήρως την έκθεση της κ. Bowles σε όλες της τις πτυχές, αν όμως η τροπολογία 4, περί κατάργησης της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, κερδίσει τη στήριξη της πλειοψηφίας, θα καταψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 

  Benoît Hamon, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κ. Bowles για την ποιότητα του έργου της και για το αποτέλεσμα που εξασφαλίσαμε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το πολύ σημαντικό αυτό κείμενο. Υπενθυμίζω δε στους συναδέλφους μου βουλευτές ότι τα δημόσια ταμεία χάνουν επί του παρόντος ποσά της τάξεως των 200 έως 250 δισ. ευρώ εξαιτίας της φοροδιαφυγής στην εσωτερική αγορά. Η απώλεια αυτών των δισεκατομμυρίων συνεπάγεται λιγότερες δημόσιες επενδύσεις, λιγότερα σχολεία, λιγότερες δημόσιες υπηρεσίες, αδυναμία κάλυψης περισσότερων κοινωνικών αναγκών και, συχνά, ως αντιστάθμισμα, υψηλότερους φόρους για τους έντιμους και ταπεινούς φορολογουμένους που δεν χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αποφύγουν τη φορολόγησή τους ή αναζητώντας ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα.

Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι, ως προς το θέμα του ΦΠΑ, επικρατεί ευρεία συναίνεση στους κόλπους του Σώματος υπέρ του τερματισμού της απάτης και των πρακτικών εκμετάλλευσης των αδυναμιών του μεταβατικού συστήματος που θεσπίστηκε το 1993. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά μετά το σκάνδαλο Λιχτενστάιν ότι την πιο εκτεταμένη φοροδιαφυγή διαπράττουν οι μεγάλοι αποταμιευτές που τοποθετούν σημαντικά χρηματικά ποσά σε τρίτες χώρες, συχνά φορολογικούς παραδείσους, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα μέσο για την καταπολέμηση της απάτης αυτού του είδους: την οδηγία για τη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Εντούτοις, όπως υπογράμμισε η κ. Bowles, υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός κενών σε αυτήν την οδηγία, ενώ καλύπτει μόνο τα υπό μορφή τόκων εισοδήματα από αποταμιεύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, επί του παρόντος είναι εξαιρετικά εύκολο να συστήσει κανείς με τεχνητό τρόπο μια νομική οντότητα, ενίοτε με έναν μόνο εταίρο ή μέτοχο, ή να επικαλεστεί εισοδηματικές πηγές οι οποίες δεν συνιστούν με αυστηρούς όρους τόκο προκειμένου να αποφύγει τη φορολογία.

Συνεπώς, έχει ζωτική σημασία να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας, όπως προτείνεται στην έκθεση, έτσι ώστε, τουλάχιστον, η φοροδιαφυγή να μην είναι τόσο εύκολη. Αυτό είναι άλλωστε επιτακτικό και από ηθική άποψη.

Οφείλω να εκφράσω την κατάπληξη και την απογοήτευσή μου για την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ, η οποία, λόγω της ατολμίας αλλά και του προσανατολισμού της, καταλήγει να προτείνει να μην αλλάξει τίποτε και να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση όσον αφορά τη φοροδιαφυγή.

Ας θέσουμε αυτές τις τοποθετήσεις στην κρίση του ευρωπαϊκού λαού, και κυρίως του γερμανικού λαού, και ας δούμε πώς κρίνουν τις επιλογές που γίνονται εδώ ο ευρωπαϊκός και ο γερμανικός λαός. Άκουσα στομφώδεις δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, ιδίως τα γερμανικά, σχετικά με το θέμα αυτό της φοροδιαφυγής. Εδώ, στη σιωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γίνονται άλλες επιλογές. Ελπίζω ότι ο ευρωπαϊκός λαός θα τις κρίνει όπως πρέπει.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να επιστήσω την προσοχή σε τρία ζητήματα που εθίγησαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Πρώτον, εκτιμάται ότι οι απώλειες εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής σε σχέση με τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ανέρχονται σε περισσότερο από το 2% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω απώλειες κυμαίνονται συνολικά μεταξύ 200 και 250 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τεράστια χρηματικά ποσά. Τα εθνικά εισοδήματα μειώνονται, ενώ υπάρχουν επίσης επιπτώσεις όσον αφορά τη διάρθρωση των δημοσιονομικών εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον το ποσοστό των ιδίων εσόδων βάσει του ΑΕΕ είναι αυξημένο.

Δεύτερον, παρά τη διάγνωση αυτή, οι λύσεις που προτείνονται στην έκθεση κινδυνεύουν να προκαλέσουν περισσότερη ζημιά παρά ωφέλεια. Αναφέρομαι, λόγου χάρη, στις λύσεις που αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όπως ο μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης σύμφωνα με τον οποίο ο φόρος καταβάλλεται από τον αποδέκτη, και όχι από τον προμηθευτή. Με ανησυχεί επίσης η πρόταση περί ενοποίησης των ποσοστών του ΦΠΑ, η οποία στην πράξη συνεπάγεται ακύρωση των μειωμένων ποσοστών, καθώς και η πρόταση περί δημιουργίας ενός συστήματος συμψηφισμού για την κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών.

Τρίτον, φαίνεται ότι εκείνο που απαιτείται πραγματικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, ίσως ακόμη και την αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία που αφορούν τους φορολογουμένους οι οποίοι καταβάλλουν ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να μιλήσω για δύο λόγους: πρώτον, επειδή –όπως επεσήμανε ο κ. Langen– αυτό είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξή μας για πολλά χρόνια και πρέπει πραγματικά να θέτουμε το ερώτημα γιατί δεν σημειώνεται πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την αποφυγή της καταβολής ΦΠΑ. Δεύτερον, είναι απαράδεκτο για τη συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων το γεγονός ότι συζητούμε εδώ τόσο υποκριτικά για τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή –για χρήματα, δηλαδή, των φορολογουμένων– τη στιγμή που δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αφορούν εμάς τους ίδιους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως εκφράζεται από πολλούς βουλευτές του, είναι εστία απάτης. Μπορούμε να το πληροφορηθούμε από την έκθεση Galvin και άλλες πηγές, όμως γίνονται προσπάθειες συγκάλυψης αυτού του γεγονότος. Αρκεί να αναφέρω μόνο τα ονόματα Chichester, Purvis ή ορισμένων βουλευτών της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο ΕΚ. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις απάτης στις τάξεις ημών των ιδίων, δεν θα έχουμε καμία αξιοπιστία για να ασκήσουμε κριτική σε άλλους.

Καλώ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, κυρίως όμως τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια εδώ. Είναι εξοργιστικό να γίνονται προσπάθειες αποσιώπησης, και μάλιστα σε ένα τέτοιο όργανο.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE).(HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση ότι αρχίζει να σχηματίζεται μια κοινοτική στρατηγική για το θέμα αυτό, έστω και αν η διαδικασία εξελίσσεται πολύ αργά, ίσως μάλιστα υπερβολικά αργά. Συμφωνώ με την άποψη ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να ενταχθεί στις επιμέρους εθνικές υποχρεώσεις των κρατών μελών, θεωρώ όμως ότι πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθεί και στο κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας.

Οι παρατηρήσεις μου είναι οι εξής: πρώτον, δεν συμφωνώ με τη διατύπωση στην έκθεση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση του φορολογικού ανταγωνισμού θα προκαλούσε περιττή στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και θα υπονόμευε το κοινωνικό μοντέλο. Αυτό αντικατοπτρίζει την εμμονή στον καθορισμό ελάχιστων επιπέδων φορολογίας για κάθε τομέα φορολογίας που υπάρχει, πρακτική που στην πράξη δημιουργεί αδικίες επιπλέον των επιπτώσεων του πληθωρισμού, καθόσον πλήττει όσους θα μπορούσαν διαφορετικά να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους και να μειώσουν τους φόρους. Όσον αφορά την έμμεση φορολογία που επίσης εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Κοινότητας, η πολιτική της αναφοράς αποκλειστικά σε ελάχιστα ποσά, χωρίς να ρυθμίζουμε τα ανώτατα όρια, είναι απαράδεκτη. Θέλω δε να σημειωθεί ότι η εστία των καταχρήσεων που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οφείλεται στην αύξηση των κατωτάτων ορίων, καθόσον ευνοεί τη διάδοση της παραοικονομίας και την παρασκευή οικιακών προϊόντων, κατά παράβαση όλων των πολιτικών της Κοινότητας. Έπειτα, στον τομέα του ΦΠΑ, με βρίσκει σύμφωνο η πολιτική των αργών βημάτων και η ιδέα της πειραματικής εφαρμογής του συστήματος αντίστροφης επιβάρυνσης, όμως απαιτούνται και εδώ αποφασιστικά μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, ενόψει του επιπέδου της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, αυτό θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί για τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, και ο ΦΠΑ του προμηθευτή θα μπορούσε εύκολα να εισπράττεται και να διαβιβάζεται στη χώρα προορισμού. Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται μεγαλύτερη προθυμία για συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, η οποία συνεχίζει να είναι ελλιπής, όμως μπορούμε να πάρουμε βαθιά ανάσα και να το επιτύχουμε τώρα που έχει εισαχθεί το ευρώ και έχει επίσης τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία για τις πληρωμές στην εσωτερική αγορά. Τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σχετικά με τις δραστηριότητες κυρίως υπεράκτιων εταιρειών εκτός της Ένωσης, καθόσον η φορολογική βάση διοχετεύεται συχνά εκεί πριν από τη φορολογία και στη συνέχεια επιστρέφεται σε επιχειρήσεις της Ένωσης μέσω περίπλοκων συναλλαγών προκειμένου να αποφευχθεί η φορολογία, και αυτό δεν εξυπηρετεί την επιλογή ευνοϊκού τόπου φορολογίας. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Kovács, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η φοροδιαφυγή στην Ευρώπη υπερβαίνει το 6% των φορολογικών εσόδων. Έχει διαβρωτικό αντίκτυπο όσον αφορά την εμπιστοσύνη στα φορολογικά συστήματα, τις ικανότητες και την αμεροληψία των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την ευημερία των πολιτών. Υποθάλπει δε την άτυπη οικονομία και το οργανωμένο έγκλημα.

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Εάν καταβαλλόταν φόρος για το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πλούτου που είναι κρυμμένος σε φορολογικούς παραδείσους, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα υπήρχαν υπερεπαρκείς πόροι για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αυστηρή ως προς την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ασφάλεια και υπευθυνότητα, χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά η οικονομία μας. Η αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου και τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης μας υποχρεώνουν να προωθήσουμε αποφασιστικά μια ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της φοροδιαφυγής. Οι παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να διαθέτει μια εσωτερική διάσταση, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων και θεμάτων φοροαποφυγής στον τομέα της άμεσης φορολογίας, καθώς και μια εξωτερική διάσταση, μέσω της επιβεβαίωσης του οικονομικού βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν επιτρέπεται να απογοητεύσουμε τους πολίτες μας οι οποίοι τηρούν επιμελώς τις υποχρεώσεις τους και αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούμε η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή τον επόμενο μήνα, να είναι φιλόδοξη, και η έκθεση που έχει ανακοινωθεί για τα τέλη αυτού του μήνα σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων είναι χρήσιμη προκειμένου να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος για την καταπολέμηση της απάτης σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη. Επικροτούμε το γενικό περιεχόμενο της έκθεσης που εκπόνησε η κ. Bowles, την οποία επίσης συγχαίρουμε. Ευελπιστούμε ότι η έκθεση αυτή θα υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια και ότι, ακόμη και αν δεν επέλθουν βελτιώσεις, τουλάχιστον δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση.

 
  
MPphoto
 

  Desislav Chukolov (NI).(BG) Κυρία Bowles, θαυμάζω την επιθυμία σας να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκεφτείτε, όμως, τι προβλήματα θα προκαλέσει αυτό σε όσους κυβερνούν σήμερα τη Βουλγαρία. Εάν τεθεί τέρμα στα φαινόμενα φοροδιαφυγής στη Βουλγαρία, σας διαβεβαιώ ότι στις επόμενες εκλογές οι φιλελεύθεροι του μουσουλμανικού κόμματος Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες δεν πρόκειται να κερδίσουν ούτε το μισό από το ποσοστό που κερδίζουν σήμερα. Εάν η υπεξαίρεση δημόσιων πόρων στη χώρα μου τερματιστεί άπαξ διά παντός, οι σοσιαλιστές δεν θα μπορούν να χρηματοδοτούν πλέον τις προεκλογικές τους εκστρατείες ή, αντιστοίχως, τις παράλογες πρωτοβουλίες τους.

Ως μέλος του κόμματος «Επίθεση», θα υποστηρίξω την έκθεσή σας, καθότι η «Επίθεση» είναι το μόνο κόμμα στη Βουλγαρία που εργάζεται για τον τερματισμό της υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων, και είναι το κόμμα η πλατφόρμα του οποίου περιλαμβάνει τη σταθερή δέσμευση να εξεταστούν όλες οι σκοτεινές και βρώμικες συμφωνίες, οι οποίες είχαν καταστροφικά αποτελέσματα για τον κρατικό προϋπολογισμό και έχουν μέχρι στιγμής ωφελήσει περισσότερες από μία πολιτικές δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να πω καταρχάς στον κ. Hamon ότι ο εκβιασμός του δεν μας εντυπωσιάζει καθόλου, και λυπούμαι διότι είναι σαφές ότι έχει πέσει θύμα μιας τεράστιας παρανόησης.

Κύριε Πρόεδρε, ενώ συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την έκθεση της κ. Bowles, φρονώ ότι πρέπει να επισημανθούν δύο πτυχές. Πρώτον, έχουν γίνει πλέον εμφανείς οι περιορισμοί του μεταβατικού συστήματος όσον αφορά τον ΦΠΑ, το οποίο χρονολογείται από το 1993. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε πια να αποδεχόμαστε την περαιτέρω εφαρμογή αυτού του μεταβατικού συστήματος. Η φοροδιαφυγή, την οποία όλοι καταδικάζουμε λόγω των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της, οφείλεται εν μέρει σε αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος, το οποίο πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Γι’ αυτό συνιστώ στην Επιτροπή να προωθήσει τη λύση που έχει σχεδιάσει η οργάνωση «RTvat», η οποία καθιστά δυνατή την αποφυγή απώλειας πόρων ύψους 275 εκατ. ευρώ ημερησίως, μειώνοντας συγχρόνως τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ.

Η δεύτερη πτυχή αφορά το θέμα της φοροαποφυγής σε σχέση με την οδηγία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει αδικαιολόγητα σχόλια, τα οποία με υποχρέωσαν να καταθέσω τροπολογίες προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση. Η εύλογη και αναγκαία καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν πρέπει να μας κάνει να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την αρχή του φορολογικού ανταγωνισμού. Απορρίπτω απολύτως αυτήν τη θέση, καθόσον τα δύο θέματα δεν σχετίζονται. Επιπλέον, η πείρα καταδεικνύει ότι το σύστημα μείωσης του φόρου στην πηγή για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων είναι το πιο αποδοτικό σύστημα, αντί να προσπαθούμε να επιβάλουμε, με προκρούστειο τρόπο, το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο έχει τα δικά του προβλήματα.

Τέλος, οι εκκλήσεις για μεταρρύθμιση της οδηγίας αυτής, με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της σε όλα τα νομικά πρόσωπα και σε όλες τις λοιπές πηγές εισοδήματος, δεν έχουν επίσης μελετηθεί καθόλου ικανοποιητικά, καθότι θα έχουν απλούστατα ως αποτέλεσμα τη φυγή των αποταμιεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό επιθυμώ την τροποποίηση των εν λόγω πτυχών. Εάν δεν τροποποιηθούν, δεν θα είμαστε σε θέση να υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η φοροδιαφυγή αποτελεί εδώ και καιρό παγκόσμιο πρόβλημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι απώλειες εσόδων που συνεπάγεται είναι της τάξης του 2% έως 2,5% του ΑΕγχΠ, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 200 δισ. ευρώ και 250 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, είναι επείγουσα η ανάγκη συντονισμού των παρεμβάσεων σε κοινοτικό επίπεδο και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Τα άρθρα 10 και 280 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη και για τον συντονισμό της δράσης τους με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, εντούτοις, ότι ενώ η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών στο εσωτερικό της κοινοτικής αγοράς δυσχεραίνει τις προσπάθειες των χωρών να καταπολεμήσουν αυτό το είδος απάτης από μόνες τους, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν πρέπει να παρακωλύουν την οικονομική δραστηριότητα και να επιβάλλουν άσκοπες επιβαρύνσεις στους φορολογούμενους.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Σώματος για τα σχόλιά τους και για τις απόψεις που εξέφρασαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Όπως ανέφερα στην εισαγωγική μου ομιλία, η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση σχετικά με τη συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή έχει αναλάβει τις ευθύνες της και θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου και της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να πράξουν το ίδιο.

Ορισμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η τρέχουσα αναθεώρηση είναι πολύ εμπεριστατωμένη, καθώς εξετάζουμε λεπτομερώς κατά πόσον το τρέχον πεδίο εφαρμογής είναι αποτελεσματικό, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τυχόν επέκτασης του. Είναι ένα σύνθετο θέμα στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες: η αποδοτικότητα από την άποψη της φορολογικής συμμόρφωσης· η διοικητική επιβάρυνση για τους παράγοντες αγοράς, καθώς και για τις φορολογικές αρχές· η ανάγκη ύπαρξης ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της ΕΕ και σε σχέση με τον έξω κόσμο – για να αναφέρουμε ορισμένους μόνον από αυτούς. Όπως ανέφερα νωρίτερα, θα παρουσιάσουμε σύντομα τη σχετική έκθεση. Θα ακολουθήσει μια πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία.

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει μία και μόνη λύση για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής. Κάθε επιμέρους μέτρο πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία, όμως μόνον η συνολική εφαρμογή τους προσφέρει στις φορολογικές αρχές ένα ενισχυμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η φοροδιαφυγή είναι υπόθεση της ΕΕ καθότι οι φοροδιαφεύγοντες εκμεταλλεύονται τα κενά που υπάρχουν όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, και αυτά τα κενά προσπαθούμε να κλείσουμε.

Όπως επεσήμανε ο Επίτροπος, τα θέματα που άπτονται της φορολόγησης των αποταμιεύσεων είναι πολυσύνθετα. Φρονώ ότι είναι δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά την ψηφοφορία μας, έτσι ώστε να μην προδικάσουμε υπερβολικά τις πιο λεπτομερείς συζητήσεις που θα χρειαστεί να διεξαγάγουμε επί του θέματος όταν η Επιτροπή παρουσιάσει τις περαιτέρω προτάσεις της. Ομοίως, θεωρώ ότι μπορούμε επίσης να αποφύγουμε την αναφορά σε φορολογικό ανταγωνισμό, καθώς είναι ένα θέμα που μας διχάζει και, άλλωστε, δεν είναι καίριο στοιχείο αυτής της έκθεσης. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάποια εναρμόνιση μεταξύ των θέσεών μας.

Σε όλα αυτά τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, δεν νομίζω ότι η αδράνεια ή η λήψη διστακτικών μέτρων συνιστούν ικανοποιητικές αντιδράσεις. Εν προκειμένω διακυβεύεται το 2,5% του ΑΕγχΠ. Πρόκειται για τεράστιο ποσοστό της φορολογικής βάσης. Όπως επεσήμανε δε ο συνάδελφός μας κ. Sánchez Presedo, αντιστοιχεί ενδεχομένως στο 5% των φορολογικών εσόδων.

Εάν οποιοσδήποτε πολιτικός εδώ ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος πραγματοποιούσε εκστρατεία με σκοπό την αύξηση της φορολογίας κατά 5%, χωρίς τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν πουθενά, δεν θα προχωρούσε πολύ. Ως εκ τούτου, και εδώ απευθύνομαι ειδικότερα στα κράτη μέλη, αν ενοχλούνται από την ανταλλαγή πληροφοριών, αν αρκούνται στην ήσσονα προσπάθεια, αν αντιμετωπίζουν αυτές τις διαδικασίες με φόβο, είναι ακριβώς σαν να επιβάλλουν φορολογία 5% χωρίς αντίκρισμα, διότι αυτό είναι το κόστος για τους έντιμους φορολογουμένους. Αυτό είναι το μήνυμα που επιθυμώ να στείλω με αυτήν την έκθεση και πιστεύω ότι είναι το συλλογικό μήνυμα που επιθυμεί να στείλει με αυτήν την έκθεση το Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας τον Επίτροπο στις προσπάθειές του και ενθαρρύνοντάς τον να επιδείξει τόλμη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. – (ET) Η φοροδιαφυγή είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη, καθώς στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και μειώνει εξίσου την εισοδηματική βάση της ΕΕ και των κρατών μελών.

Μία από τις ρίζες του προβλήματος αναφέρεται ότι είναι το τρέχον μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, το οποίο είναι σύνθετο και παρωχημένο. Έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του ΕΚ να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση απόφασης για ένα νέο σύστημα ΦΠΑ το 2010 είναι αναμφίλεκτα ευπρόσδεκτη.

Ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος ΦΠΑ σημαίνει προφανώς ότι πρέπει να εξασφαλιστεί πως το τρέχον φορολογικό σύστημα δεν θα αντικατασταθεί από ένα πιο σύνθετο και γραφειοκρατικό σύστημα. Είναι προφανώς επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι, προτού εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρέπει να εφαρμοστεί πιλοτικά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί στην πράξη, προλαμβάνοντας έτσι πολλά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν αργότερα.

Ένα εξίσου σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι να ενημερωθούν οι διαθέσιμες διακρατικές πληροφορίες, διαδικασία στην οποία θα συμβάλει η καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού διοικητικού κέντρου πληροφοριών ηλεκτρονικής φορολογίας.

Η ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου δεν πρόκειται να παραγνωριστεί κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, ο όρος «φορολογικός παράδεισος», ενόψει του επίμαχου εν προκειμένω θέματος, πρέπει να θεωρείται σημαντικός. Επικροτώ τις ιδέες που περιγράφονται στην έκθεση, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ πρέπει να καταστήσει προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου