Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 1. september 2008 - BruxellesEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Meddelelse fra formandskabet
 3.Mindeord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 8.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 9.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 10.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 11.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 12.Andragender (jf. protokollen)
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Det europæiske retlige netværk - Styrkelse af Eurojust - Gensidig anerkendelse af afgørelser (forhandling)
 18.Anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for Schengen-grænsekodeksen (forhandling)
 19.Evaluering af Dublin-systemet (forhandling)
 20.Situationen i Georgien (forhandling)
 21.Evaluering af Dublin-systemet (fortsat forhandling)
 22.Fælles referenceramme for europæisk aftaleret (forhandling)
 23.Motorkøretøjsforsikring (forhandling)
 24.Bekæmpelse af skattesvig (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (445 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1138 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik