Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2014(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0286/2008

Ingediende teksten :

A6-0286/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/09/2008 - 5.14
CRE 02/09/2008 - 5.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0382

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 2 september 2008 - Brussel Uitgave PB

5.14. Visserij en aquacultuur in de context van het geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Gklavakis, rapporteur. − Voorzitter, dames en heren, het geïntegreerd beheer van kustgebieden is bovenal ingevoerd voor het beschermen van de visserij en de aquacultuur. Het debat over mijn verslag is vanwege het debat over de situatie in Georgië uitgesteld, wat een urgente en belangrijke kwestie is. Dat is de reden waarom ik vandaag spreek.

Mijn verslag handelt hoofdzakelijk over de bescherming van het milieu. Daarom vraag ik u het te ondersteunen. Ik merk op dat de Commissie visserij het verslag unaniem heeft aangenomen.

Het verslag bevat verschillende voorstellen, waarvan er vier extra belangrijk zijn. Het eerste voorstel is om het plan voor mariene onderzoek te voltooien. Het tweede om een langetermijnplan op te stellen en voortdurend overleg te voeren, waarbij vertegenwoordigers van alle beroepen, vooral vissers, moeten worden betrokken. Het derde om zo mogelijk een centraal coördinerend orgaan op te richten, omdat de verschillende organen hun activiteiten de afgelopen jaren onvoldoende hebben gecoördineerd. En het vierde om een tijdschema op te stellen, omdat sinds 2002, toen soortgelijke besprekingen plaatsvonden, maatregelen worden genomen zonder duidelijk tijdschema.

Ik stel voor dat waar we ook toe besluiten, er in ieder geval een tijdschema wordt vastgesteld. Omdat ik denk dat we allemaal de oceaan willen beschermen, vraag ik u om vóór te stemmen. Ik dank u bij voorbaat.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid