Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0208/2008

Συζήτηση :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0383

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούσα να δώσω την αιτιολόγησή μου εξ αιτίας του θορύβου, και θα ήθελα να το κάνω τώρα. Υπερψήφισα την έκθεση Kaufmann λόγω της ανάγκης να καταστεί σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο αποτελεί αναγκαιότητα, δεδομένου ότι έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το σύστημα δικαστικής συνδρομής. Τώρα πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ Δικτύου και Eurojust. Αμφότερα τα όργανα δικαιολογούν τον λόγο ύπαρξής τους. Στόχος είναι η Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο να αλληλοσυμπληρώνονται ή να συνεργάζονται, ανάλογα, και έτσι να εγγυώνται την ασφάλεια για τα κράτη μέλη.

 
  
  

- Έκθεση: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην, θα ήταν ανώφελο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν από τη μια έχουμε εξαιρετική αστυνομική συνεργασία και από την άλλη το σύστημα ποινικής δίωξης δεν λειτουργεί όπως θα μπορούσε.

Σχετικά με αυτό, πιστεύω ότι η απόφασή μας έκλεισε ένα κενό. Η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων από τις διωκτικές αρχές θα σημαίνει ότι οι αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις, περιλαμβανομένων αυτών που εκδίδονται ερήμην, μπορούν να εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις δικαστικές αρχές να βοηθούν τις αστυνομικές δυνάμεις στο έργο τους.

 
  
  

- Έκθεση: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, στόχος της έκθεσης Brejc είναι να μας δοθούν τα μέσα να διασφαλίσουμε επιτέλους ότι το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις χρησιμοποιείται και ελέγχεται οποτεδήποτε υπήκοοι χωρών εκτός της ΕΕ εισέρχονται στον χώρο του Σένγκεν. Γνωρίζουμε ότι πολλά άτομα διαμένουν παράνομα στην ΕΕ επειδή οι θεωρήσεις τους έχουν λήξει ή έχουν ακυρωθεί. Μέσω αυτής της συνεργασίας μεταξύ του Συστήματος Σένγκεν και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, δημιουργούμε συνθήκες στις οποίες μπορούμε να εξαλείψουμε καταχρήσεις θεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέρχονται από αυτήν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω φυσικά αντίρρηση, όπως οι περισσότεροι υποθέτω, να γίνουν βελτιώσεις στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις των χωρών του Σένγκεν, αλλά αυτό που έχουμε εδώ στην έκθεση αυτή είναι πράγματι υπερβολικά γελοίο για να περιγραφεί με λόγια. Το Σύστημα για τις Θεωρήσεις επρόκειτο στην πραγματικότητα να γίνει πιο ευέλικτο λόγω του χρόνου αναμονής στα σύνορα! Οιοσδήποτε έχει ποτέ ταξιδέψει γνωρίζει ότι απλώς θα υπάρχουν λίστες αναμονής και ότι αυτές είναι ορισμένες φορές απαραίτητες. Αναρωτιέμαι τι αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνει όσον αφορά τη δυνατότητα που θα έχουν συνοριοφύλακες να αποφασίζουν πότε υπάρχει κίνδυνος και πότε όχι. Ποιος γνωρίζει από πού προέρχονται οι τρομοκράτες και άλλοι κίνδυνοι;

Δεν έχω επίσης πρόβλημα με το να είμαστε ολοένα και περισσότερο πίσω από την εποχή μας όσον αφορά το θέμα αυτό. Η ευρωπαϊκοποίηση του ελέγχου των συνόρων μας έχει γίνει απερίσκεπτα, χωρίς προετοιμασία και υπό πίεση από ιδεολογικούς εξτρεμιστές που θεωρούν ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι λιγότερο σημαντική από το μέγα ιδανικό της νέας Ευρωπαϊκής Σοβιετικής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο – ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις– για να επισημάνω ότι η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων έχει επίσης μια ασθενέστατη νομική βάση. Πολλές διατάξεις στις εκθέσεις επί των οποίων μόλις ψηφίσαμε –οι εκθέσεις Kaufmann, França, Brejc, Weber και Lambert– αποσκοπούν στο να προσδώσουν ισχύ σε πτυχές πολιτικής, σε πρωτοβουλίες και, στην περίπτωση της Eurojust, σε ένα ολόκληρο όργανο, που δεν έχουν νόμιμη εντολή. Είναι αληθές ότι μια τέτοια εντολή θα είχε προβλεφθεί από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ή τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά είναι εξίσου– όπως φαίνεται περιοδικά αναγκαίο να υπενθυμίζουμε στο Σώμα– ότι το Σύνταγμα απορρίφθηκε τρεις φορές: από το 55% των γάλλων ψηφοφόρων, από το 62% των ολλανδών ψηφοφόρων και από το 54% των ιρλανδών ψηφοφόρων.

Η δυνατότητα να έχουμε ένα μονοπώλιο όσον αφορά τον ποινικό καταναγκασμό μέσω του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης είναι ίσως η ανώτατη καθοριστική ιδιότητα της κρατικής υπόστασης. Μπορούμε να ορίσουμε ένα κράτος ως επικράτεια με συμφωνημένους κανόνες που εφαρμόζονται από μια κοινή αρχή. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να απονείμει στον εαυτό της την ανώτατη ιδιότητα κρατικής οντότητας, θα πρέπει να έχει την ευπρέπεια να ζητήσει πρώτα την άδεια των λαών της σε δημοψηφίσματα. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

- Έκθεση: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή αφορά την ενίσχυση της Eurojust. Πρόκειται για ένα άλλο σύνολο μέσων των οποίων ο απώτερος σκοπός είναι να εντατικοποιηθεί η αστυνομική συνεργασία και να καταστεί αποτελεσματική. Έχει καταστεί εμφανές ότι στη δικαστική συνεργασία σε μια δεδομένη χώρα εμπλέκονται πολλά όργανα. Κατά συνέπεια η πρότασή μας για τη θέσπιση συστήματος συντονισμού εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ λογική, απλώς επειδή αυτή θα εγγυάται την αποδοτική συνεργασία, ιδιαίτερα δε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος.

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μέτρο που επιθυμώ να επισημάνω είναι ότι θα διορισθούν δικαστικοί σύνδεσμοι σε κράτη μη μέλη της ΕΕ, παρόμοιοι με αυτούς που έχουμε ήδη στο αστυνομικό πλαίσιο, ώστε η συνεργασία με τα κράτη αυτά να βελτιωθεί ανάλογα. Εν ολίγοις, το σύστημα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε άλλη μια ζώνη ελέγχου για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

- Εκθέσεις: Jean Lambert (A6-0287/2008), Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αρχίσω λέγοντας ότι είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπω στη θέση του Προέδρου εδώ στις Βρυξέλλες για μια πλήρη Ολομέλεια. Ένα μικρό βήμα για τον κ. McMillan-Scott× ένα τεράστιο άλμα, ίσως, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος ξέρει; Τίποτε δε αποκλείεται.

Παρεμβαίνω σε σχέση με την έκθεση Lambert – καθώς και σε σχέση με την έκθεση Bowles, αν με καλείτε στο βήμα να μιλήσω επ’ αυτής. Την έκθεση Lambert δυσκολεύομαι να την υποστηρίξω. Υπάρχουν σε αυτή αναφορές στην ιδέα της κατανομής παράνομων μεταναστών ανάμεσα στην ευρεία πλειονότητα των κρατών της ΕΕ, την οποία δεν θεωρώ καθόλου πρακτική. Το σημαντικότερο από την άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το γεγονός ότι είμαστε το μοναδικό κράτος μέλος ή σχεδόν το μοναδικό, (επειδή η Κύπρος είναι στην ίδια θέση) που είμαστε νησί. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει τον έλεγχο των δικών του συνόρων, τα σύνορά του να ελέγχονται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει εκτεταμένα και διάτρητα σύνορα. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι στη βάση αυτή η έκθεση Lambert είναι απαράδεκτη.

Η έκθεση Bowles είναι απαράδεκτη επειδή παρότι έχει καλές προθέσεις, στην πραγματικότητα κατηγορεί τους φορολογικούς παραδείσους για την υψηλή φορολογία που πολλοί από εμάς υφιστάμεθα. Όμως η αιτία που υφιστάμεθα υψηλή φορολογία –βεβαίως στο Ηνωμένο Βασίλειο– είναι διότι έχουμε μια εργατική κυβέρνηση αποφασισμένη να αυξήσει τη φορολογική αφαίμαξη και να επιβαρύνει με αυτή τον βρετανικό λαό και τον βρετανό φορολογούμενο.

Η ουσία της υψηλής φορολογίας είναι εθνικό πρόβλημα και έτσι πρέπει να παραμείνει, και οι κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο είναι αυτές που πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνη γι’ αυτό. Δεν πρέπει να είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, η εισηγήτρια, κ. Lambert, έχει δίκιο όταν λέγει ότι οι στόχοι του συστήματος του Δουβλίνου για την παροχή ασύλου ουδέποτε επιτεύχθηκαν× ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα. Αυτό είναι ακριβές. Έχει δίκιο να λέγει ότι το σύστημα αναπόφευκτα επιβάλλει παράλογα βαρύ φορτίο στα κράτη μέλη όσον αφορά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι επίσης ακριβές. Κατά συνέπεια καλό είναι να υπάρξει προτροπή για παροχή στήριξης στα κράτη αυτά.

Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι από την έκθεση λείπει αριθμός σημαντικών σημείων και ουδόλως συμφωνώ με τις περισσότερες από τις υποθέσεις και τους στόχους της εισηγήτριας× το αντίθετο. Ένα παράδειγμα: η αξιολόγηση από την Επιτροπή ήδη ανέφερε ότι χιλιάδες άτομα που ζητούν άσυλο κρύβονται λόγω του συστήματος του Δουβλίνου, και παρά ταύτα η εισηγήτρια επιχειρηματολογεί κατά της κράτησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών όσον αφορά το άσυλο θα μπορούσε να αποδώσει, όμως στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να απαλλαγούμε από ένα σωρό πολιτικά ορθές ιδέες από τις οποίες βρίθει η έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι αδύνατο να συνοψιστούν σε ένα λεπτό όλα τα προβλήματα που αφορούν στην έκθεση Lambert, γι’ αυτό θα περιοριστώ σε δυο σημεία. Όσον αφορά την προστασία των παιδιών, η έκθεση αναφέρει ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας ως προς την ηλικία, στα παιδιά θα πρέπει να παρέχεται το ευεργέτημα της αμφιβολίας. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται θετικά, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ευθεία πρόσκληση για ακόμη μεγαλύτερη απάτη με τα έγγραφα ταυτότητας.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο ορισμός του μέλους οικογένειας είναι πολύ περιοριστικός, δήλωση η οποία και πάλι αποτελεί ανοικτή πρόσκληση για ακόμη περισσότερες καταχρήσεις. Στην Αφρική, επί παραδείγματι, λίγο ή πολύ όλοι είναι συγγενείς με όλους και αν πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη τότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να ανοίξουμε αμέσως διάπλατα όλες τις πύλες.

Η έκθεση αντιτίθεται επίσης στην πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac εκ μέρους των αστυνομικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών επειδή, παραθέτω, «τούτο θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο στιγματισμού όσων ζητούν άσυλο». Αυτό είναι γελοίο, ειδικά από τη στιγμή που η βάση δεδομένων Eurodac μπορεί να περιέχει πλούτο πληροφοριών για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

 
  
  

- Έκθεση: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christoph Konrad (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση Bowles εξετάζει το πρόβλημα της απάτης περί τον ΦΠΑ – και ορθώς, διότι αυτή ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Υποστηρίζω τις προτάσεις που αφορούν αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ωστόσο, ότι χρειαζόμαστε αλλαγή συστήματος – διαρθρωτική μεταρρύθμιση – στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, αυτό που ακούμε από την Επιτροπή ουδέποτε υπήρξε κάτι περισσότερο από μια δήλωση προθέσεων για την επιτάχυνση της διακυβερνητικής συνεργασίας στον τομέα αυτό και για τη διεξαγωγή αξιολόγησης, έρευνας και ούτω καθεξής.

Δεδομένου του όγκου της απάτης που λαμβάνει χώρα, είναι πλέον καιρός η Επιτροπή να εγκαταλείψει την παθητική στάση της και να υποστηρίξει τα μεταρρυθμιστικά κράτη μέλη που πραγματικά προτίθενται να εισαγάγουν αυτήν τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης. Αυτό αποτελεί έκκληση προς τον κ. Kovács να προβεί σε επανεξέταση του θέματος που έχει καθυστερήσει πολύ. Ελπίζω ότι θα λάβουμε μια αρμόζουσα πρόταση πριν από τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι θα υιοθετηθούν οι προτάσεις της αυστριακής και της γερμανικής κυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Bowles.

Υπάρχουν τρία σημεία που θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, η έκθεση ζητεί καλύτερο φορολογικό συντονισμό. Υποθέτω ότι αυτός είναι επιζήμιος για τον φορολογικό ανταγωνισμό, επειδή ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι υγιής και καρποφόρος. Δεύτερον, ο τρόπος εξάλειψης της φοροδιαφυγής δεν είναι μέσω της μείωσης του ανταγωνισμού αλλά με την αυστηρή εξάλειψη των φορολογικών απαλλαγών. Τρίτον, η φοροδιαφυγή σε σχέση με τον ΦΠΑ θα πρέπει να εξαλειφθεί με την ενοποίηση των συντελεστών ΦΠΑ, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία μείωση απαλλαγών και νομοθετικών κενών.

Η έκθεση Bowles προτείνει διαφορετικές λύσεις. Γι’ αυτό και την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα χθες, είμαι κατά παντός τύπου φορολογικής απάτης, και ζήτησα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργήσουν με ταχύτητα για να διορθώσουν τις καταστροφικές συνέπειες από τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με τον ΦΠΑ: οι απώλειες έχουν εκτιμηθεί σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ή περίπου το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Αναφέρθηκα σε ένα μοντέλο που ανέπτυξε η RTvat και παρουσίασε στο Σώμα, το οποίο θα μείωνε τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με τον ΦΠΑ κατά περίπου 275 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως και θα μείωνε τον διοικητικό φόρτο, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει αυτές τις προτάσεις, διότι μοντέλα υπάρχουν. Φυσικά, για να υιοθετηθούν, πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση.

Δεν ήμουν ωστόσο σε θέση να υπερψηφίσω την έκθεση διότι οι τροπολογίες της Ομάδας μου – περιλαμβανομένης της τροπολογίας που ανέφερε ότι ο υγιής φορολογικός ανταγωνισμός θα βοηθήσει στη διατήρηση και την αύξηση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών και της τροπολογίας που αντιτίθεται στη διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων– δεν εγκρίθηκαν. Ωστόσο, αντιτιθέμεθα σαφώς στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτει όλες τις νομικές οντότητες και όλες τις πηγές εσόδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι «η υπερβολική φορολογία σκοτώνει τη φορολογία», και ότι τα κράτη μέλη που είναι υπέρ τέτοιων μέτρων πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα διότι οι άνθρωποι στο Μακάο, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόνγκ τρίβουν ήδη τα χέρια τους από χαρά στην προοπτική ότι κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπερψήφισα την έκθεση διότι θέλω αυτό να είναι σαφές και ακριβές.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω μόνο μια λέξη σχετικά με την έκθεση Bowles, η οποία υποστηρίζει μια συντονισμένη στρατηγική για τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Διαβάζοντάς την, μπορεί κανείς να σκεφθεί ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να είναι κατά της έκθεσης ή έστω οιωνδήποτε τμημάτων αυτής.

Η πραγματικότητα είναι ότι, ενώ υποστηρίζω πλήρως μια συντονισμένη προσέγγιση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής –και στον τομέα αυτό χρειαζόμαστε σοβαρή εξέταση και συντονισμό– οιαδήποτε πρόταση φορολογικής προσέγγισης και/ή μείωσης στον φορολογικό ανταγωνισμό σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 κρατών μελών ως τμήμα της λύσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι εντελώς απαράδεκτη.

Δεν είμαι βέβαιη αν η Ευρώπη –όπως στην Επιτροπή– αντιλαμβάνεται τη ζημιά που γίνεται στα κράτη μέλη με τις σταθερές αναφορές στον συγκεντρωτισμό, στον έλεγχο ή τη μείωση της αρμοδιότητας του κράτους μέλους στον φορολογικό τομέα με κάθε τρόπο. Ήταν ένα τεράστιο θέμα –αν και δεν ήταν θέμα όσον αφορά τη σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας– κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του δημοψηφίσματός μας στις 12 Ιουνίου. Θα μπορούσαμε, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μεταπείσουμε αυτούς που φοβούνταν την Ευρώπη –όπως την επιθυμία των ευρωπαϊκών οργάνων να ελέγχουν τη φορολογία κεντρικά σε διάφορους βαθμούς για ποικίλους λόγους– ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρείχε οποιαδήποτε στήριξη σε αυτήν την ιδέα. Παρακαλώ προσέξτε πολύ μην εμπλακείτε σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
  

- Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν καταψήφισα την έκθεση Kaufmann, παρότι δεν είμαι καθόλου πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκοποίηση των δικαστικών συστημάτων μας ή η δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής είναι απαραίτητα ο σωστός τρόπος για τη βελτίωση της λειτουργίας και της δικαιοσύνης ή ακόμη της τιμωρίας του διασυνοριακού εγκλήματος. Ακριβώς το αντίθετο.

Ωστόσο, συνιστώ ευρύτατη και στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας και ως προς αυτό μπορώ σε μεγάλο βαθμό να υποστηρίξω αριθμό συστάσεων, βελτιώσεων στην έκθεση Kaufmann, βελτιώσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Παρά ταύτα, όλα αυτά δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα ένα υπερβολικά δαπανηρό και αλαζονικό ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα που είναι αποκομμένο από τον πραγματικό κόσμο, όπως έχουμε δει τους τελευταίους λίγους μήνες, αναμιγνυόμενο με τρόπο που υπερβαίνει κατά πολύ την αναγκαία συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων κρατών μελών. Κατά συνέπεια γι’ αυτόν τον δεύτερο λόγο, απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης Kaufmann.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0274/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, κατά την πρώτη ανάγνωση βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1719/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο 2007-2013. Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση Μπατζελή και χαιρετίζω θερμά τη σημαντική αύξηση των σχετικών κονδυλίων. Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» υπήρξε σημαντικό μέσο τα τελευταία χρόνια για τη συμμετοχή της νέας γενιάς της Ένωσής μας στο μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο: ένας ζωτικός σύνδεσμος, κατά συνέπεια, προκειμένου να φέρουμε τη νέα γενιά κοντύτερα στην Ευρώπη και να της δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αρκετές πραγματικά ενδιαφέρουσες πολιτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Ακολουθώντας αυτήν την πορεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράττει σωστά: ως νέος αντιπρόσωπος αυτού του Κοινοβουλίου, και γνωρίζοντας τη δέσμευση και τους στόχους του κ. Figel, μπορώ με βεβαιότητα να είμαι αισιόδοξος σχετικά με την επιτυχία του νέου προγράμματος για την περίοδο 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς. − (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να εντάξουμε τα παιδιά μας σε εποικοδομητικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν πνεύμα ηγεσίας, αλληλεγγύης και ανοχής. Ταυτόχρονα, είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δείξουμε στους νέους ότι ενδιαφερόμαστε για την επίλυση των προβλημάτων τους και μπορούμε να τους μυήσουμε στην ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού! Για τον λόγο αυτό, καίριας σημασίας για το μέλλον της Ένωσης είναι ο υψηλός βαθμός αποδοτικότητας στη διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για τη νεολαία της Ευρώπης.

Η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας, η μείωση του διοικητικού φόρτου και η επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαφάνειας συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων αυτού του Κοινοβουλίου. Η κ. Μπατζελή προτείνει λύσεις που μειώνουν τον χρόνο κατά τον οποίο τα κονδύλια φθάνουν στα έργα που εγκρίνονται, πράγμα που αποτελεί θετικό μήνυμα για τους νέους. Ταυτόχρονα, οι τροπολογίες διατηρούν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των δαπανών κοινοτικών κονδυλίων. Αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει».

Συγχαίρω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία!

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − (EN) Ήμουν πολύ ευτυχής που υπερψήφισα την έκθεση αυτή, καθώς πιστεύω ότι το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Προγράμματα όπως αυτά θα είναι ζωτικής σημασίας στην ενθάρρυνση της σχέσης μεταξύ των νέων και της Ευρώπης.

Αυτή η σχέση χρειάζεται πολύ. Επανειλημμένα ακούω τους ψηφοφόρους να λέγουν ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτε γι’ αυτούς. Χωρίς χρηματοδότηση για προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών, αυτοί που πιστεύουν στη σημασία του ευρωπαϊκού σχεδίου θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν την κριτική για δημοκρατικά ελλείμματα και αδιάφορα όργανα.

Και αυτή η αρνητικότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή μεταξύ των νέων. Οποτεδήποτε επισκέπτομαι σχολεία στην εκλογική μου περιφέρεια μένω κατάπληκτη με τον κυνισμό τους σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ. Κατά συνέπεια, μια έκθεση όπως αυτή αποτελεί μια επίκαιρη απάντηση σε ένα πιεστικό –και εντεινόμενο– πρόβλημα.

Όμως η έκθεση έχει αντιμετωπίσει αντίθεση από κινδυνολόγους που ισχυρίζονται ότι αυτή θα ενισχύσει την Επιτροπή. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι κάθε παρεχόμενη πληροφόρηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι αντικειμενική. Ωστόσο θα ζητούσα από τους βουλευτές να αναρωτηθούν με ποιον τρόπο η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου των νέων θα μπορούσε πιθανώς να προσδώσει μεγαλύτερη ισχύ στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ο πολιτισμός έχει να κάνει με θεμελιώδη μακροχρόνια θέματα που αφορούν έθνη και πολιτισμούς. Για τον λόγο αυτό, η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι την πολιτιστική πολιτική πρέπει να διαχειρίζονται πολιτικοί που είναι κοντά στους συμπολίτες τους και κατά συνέπεια κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι τα πολιτιστικά προγράμματα έχουν λάβει υπερβολικά γενναιόδωρες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για θέματα τα οποία από κάθε ουσιαστική άποψη θα έπρεπε να τα αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Γενικά είμαστε υπέρ της διάθεσης περισσοτέρων κονδυλίων για τον πολιτισμό, αλλά είμαστε κατά της διάθεσης περισσοτέρων κονδυλίων από τα όργανα της ΕΕ τα οποία βρίσκονται σε απόσταση από τους πολίτες.

Στην ψηφοφορία για τις σημερινές τέσσερις εκθέσεις της κ. Μπατζελή, το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να καταλήξουμε σε μια γνώμη σχετικά με τροπολογίες περισσότερο τεχνικής φύσης σχετικά με τη δομή της υλοποίησης των προγραμμάτων. Ωστόσο, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε αυτές τις εκθέσεις προκειμένου να καταστεί σαφές ότι αντιτιθέμεθα στο ότι μια τέτοια σημαντική πολιτιστική επένδυση γίνεται σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει». Οι επιδοτήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα αποτελούν καίριο στοιχείο στην εξασφάλιση της δυνατότητας στους νέους ευρωπαίους να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ. Η έκθεση στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση της λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των επιδοτήσεων. Κατά συνέπεια υποστηρίζω τις συστάσεις της.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0273/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας συναδέλφου βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός» (2007-2013). Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή αποσκοπεί στον περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων για τη χορήγηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Πολιτισμός» 2007-2013.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έδειξε ότι η διαδικασία χορήγησης χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού αυτού είναι μάλλον αργή και οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί φορείς μπορεί να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα εξ αυτού του λόγου.

Δεδομένου ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί και οι καλλιτέχνες που ζητούν τέτοια χρηματοδότηση γενικά βρίσκονται σε μάλλον ευαίσθητη οικονομική κατάσταση, επικροτώ κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κεφάλαια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Η έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το πρόγραμμα «Πολιτισμός» για την περίοδο 2007-2013 εκσυγχρονίζει τη διαδικασία με την οποία αποφασίζεται η οικονομική στήριξη μέσω του προγράμματος. Καθιστώντας αποδοτικότερη αυτή τη διαδικασία θα ωφεληθούν προγράμματα όπως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι εκθέσεις της Κατερίνας Μπατζελή που τέθηκαν σε ψηφοφορία, και οι οποίες αφορούν το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» (2007-2013), το πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013), το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) και το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, δείχνουν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην έγκριση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας της νεολαίας και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά καθιστούν σαφώς την προετοιμασία και την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων δυσχερέστερη. Το ερώτημα είναι: αυτό προκύπτει από το γραφειοκρατικό στιλ λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από έλλειψη κατανόησης του σημαντικού θέματος της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά;


Ο πολιτισμός και η παιδεία δεν μπορούν να ανέχονται τη γραφειοκρατία. Γι’ αυτό και τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας για «ταχεία, αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία που θα εξασφαλίζει ωστόσο το δικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων» Χωρίς ταχείες αποφάσεις τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν θα γίνουν αισθητά. Τα δεδομένα αυτά αιτιολογούν την υπερψήφιση των εκθέσεων, ειδικά καθώς ο πολιτισμός με την ευρύτατη έννοια είναι ο πλούτος των εθνών και η εγγύηση της ανάπτυξης και της αντοχής τους στον χρόνο.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0275/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως και με τις προηγούμενες εκθέσεις, είμαι πεπεισμένος σχετικά με τη συγκεκριμένη και υπερψήφισα την εργασία που έκανε η συνάδελφός μου κ. Μπατζελή.

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» υπήρξε σημαντικό βήμα τα τελευταία χρόνια στο δύσκολο έργο να φέρουμε την Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες της: πάρα πολύ συχνά στο παρελθόν, την Ευρώπη την έβλεπαν απόμακρη, σαν μια γραφειοκρατική οντότητα αποκομμένη από την καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών της.

Σήμερα, δεδομένου ότι κατ’ εξαίρεση, συνερχόμαστε σε Ολομέλεια στις Βρυξέλλες, έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα που θα χαιρετίσουν πολύ οι ευρωπαίοι πολίτες: ας αρχίσουμε να συζητούμε το ενδεχόμενο μιας μοναδικής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι συμπολίτες μας είναι ολοένα και περισσότερο μπερδεμένοι με αυτή τη μηνιαία «μετακίνηση» που συνεπάγεται ολοένα μεγαλύτερες οργανωτικές προσπάθειες και οικονομικές επιβαρύνσεις. Ας αρχίσουμε να συζητούμε σχετικά με αυτό το θέμα χωρίς ταμπού.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω τις προτάσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες». Η αποδοτικότερη επιλογή επιδοτήσεων για αδελφοποίηση πόλεων και η στήριξη για την κοινωνία των πολιτών θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να ενθαρρύνει τους πολίτες της να ασχοληθούν με την Ευρώπη. Έχοντας αυτό κατά νου, υπερψήφισα την έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2007-2013 για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0276/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας συναδέλφου βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης βοηθά στη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Erasmus. Μέσα από τέτοια προγράμματα οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη όχι μόνο γνωρίζουν τον πολιτισμικό πλούτο της Ευρώπης, αλλά επίσης και τον πλούτο ευκαιριών μάθησης που προσφέρει η ΕΕ. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το «πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης».

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι αντιπαραγωγικό αφενός να ενθαρρύνονται οι συμπολίτες να μαθαίνουν αλλά αφετέρου να αναπτύσσονται σχέδια «μπλε κάρτας»’, καθώς η αύξηση της άτυπης απασχόλησης και η σφοδρότερη ανταγωνιστική πίεση έχουν ήδη διασφαλίσει ότι η καλή βασική εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση δεν αποτελούν πλέον άμυνα κατά της ανεργίας.

Υπάρχουν πολλά άτομα με επαρκή προσόντα που απορρίπτονται από τις εταιρείες απλώς επειδή αυτές επιδιώκουν να απασχολούν όσον το δυνατόν φθηνότερους κατόχους διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων σε χαμηλά αμειβόμενες και χωρίς προοπτικές θέσεις εργασίας ή δεν επιθυμούν πλέον να προσφέρουν τίποτε άλλο από συμβάσεις άτυπης απασχόλησης.

Υπάρχει θεμελιώδης ανάγκη να αρχίσουν επιθετικές εκστρατείες κατάρτισης προκειμένου να εξαλειφθεί η έλλειψη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού η οποία χρησιμοποιείται για να δικαιολογεί την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, πρέπει να προτιμηθεί το μοντέλο του εποχικού μετανάστη. Αυτό θα απέτρεπε την επανάληψη των κυμάτων μαζικής μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Κατερίνας Μπατζελή για αρκετούς λόγους.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ουσιώδεις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της Λισαβόνας. Ο στόχος του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης πρέπει να είναι η διατήρηση μιας ευέλικτης, αυτόνομης κοινωνίας, βασισμένης στη γνώση, με ποσοτική και ποιοτική οικονομική-πολιτιστική ανάπτυξη, όλα ακολουθώντας μια γραμμή και στο πνεύμα μιας ισχυρής(-ότερης) κοινωνικής συνοχής. Για τον λόγο αυτό, η διά βίου κατάρτιση θα πρέπει να αφορά όλους τους κοινωνικούς παράγοντες.

Προφανώς, όπως οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αυτού του μεγέθους, θα πρέπει να είναι σαφές, συνεκτικό, να παρακολουθείται και να αξιολογείται τακτικά μετά από κάθε φάση υλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπει (ανα)προσαρμογές, ειδικά όσον αφορά τις προτεραιότητες υλοποίησης των δράσεων.

Παρά ταύτα, τα προγράμματα της διά βίου μάθησης θα πρέπει επίσης να επικεντρώνονται και στους ενήλικες. Το γεγονός ότι, τον περισσότερο καιρό, η έμφαση δίδεται στην εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια της ζωής και μετά, η γνώση του ατόμου καθίσταται περιορισμένη, σε κάθε πολίτη θα πρέπει να δίδονται κίνητρα και να παρακινείται να συμμετέχει σε κάποιας μορφής διά βίου μάθηση, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνητική απασχόληση στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο αν λάβουμε υπόψη τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ενεργού πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Σήμερα, ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει σειρά ουσιαστικών και δραματικών αλλαγών όσον αφορά τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Η σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση έχει αναγνωριστεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τον ρόλο της παιδείας και της κατάρτισης στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, δεν μπορούμε πλέον να προβλέψουμε ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν για ολόκληρη τη ζωή τους στον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο ή στην ίδια θέση. Η επαγγελματική τους εξέλιξη θα ακολουθήσει απρόβλεπτες πορείες και θα χρειαστεί ευρεία γκάμα γενικών δεξιοτήτων προκειμένου να προσαρμοστούν.

Προκειμένου να τους προετοιμάσουν για τη ζωή και την κοινωνία, τα σχολεία θα πρέπει να τους καθοδηγούν προς τη διά βίου μάθηση, ένα συνεκτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεωρεί τους ανθρώπους ικανούς να μαθαίνουν σε κάθε ηλικία, παραμένοντας έτσι ζωντανά και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα αυτήν την έκθεση απολύτως πεπεισμένη, διότι χρειάζεται να αναπτύξουμε τα προγράμματα που στοχεύουν σε αυτούς τους σκοπούς και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στα πρόσφατα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999, πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πρωτόκολλο της ΣΕΣ έπρεπε να συνταχθεί προκειμένου να επιτρέψει στα νέα κράτη μέλη (Ρουμανία και Βουλγαρία) να προσχωρήσουν σε αυτήν τη συμφωνία.

Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει περισσότερες πρωτοβουλίες αυτού του τύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις εταιρικές σχέσεις που υπογράφηκαν με τις άλλες χώρες της περιοχής. Σε σχέση με την κατάσταση στην περιοχή, το έτος αυτό, απαιτείται η σύναψη εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης –Αζερμπαϊτζάν προκειμένου η Ευρώπη να εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνέχισης των ενεργειακών σχεδίων της.

Στο Αζερμπαϊτζάν χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζοντας επίσης από την πραγματικότητα της πολύ ισορροπημένης πολιτικής και διαθεσιμότητας αυτής της χώρας να συμβάλει στην επίτευξη των ενεργειακών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Μετά το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροβούνιο στις 21 Μαΐου 2006 σχετικά με την ανεξαρτησία της χώρας, στο οποίο η πλειοψηφία (55,4%) ψήφισε υπέρ ενός ανεξάρτητου Μαυροβουνίου, το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου κήρυξε το Μαυροβούνιο πλήρως ανεξάρτητο βάσει του διεθνούς δικαίου στις 3 Ιουνίου 2006. Η Σερβία αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου στις 5 Ιουνίου 2006, και το σερβικό κοινοβούλιο ενέκρινε απόφαση με την οποία όριζε τη Σερβία διάδοχο της Ένωσης Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου, που ήταν το νέο όνομα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας βάσει των όρων του συνταγματικού χάρτη της 4ης Φεβρουαρίου 2003. Σε αυτό το πλαίσιο, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση αυτοτελούς υποχρέωσης του Μαυροβουνίου και την αντίστοιχη μείωση της υποχρέωσης της Σερβίας όσον αφορά το μακροπρόθεσμο δάνειο που χορήγησε η Κοινότητα στην Ένωση Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας).

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα υπερψηφίσω την έκθεση του Helmut Markov. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ουσιώδες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη να πράξουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τόσο τη Σερβία όσο και το Μαυροβούνιο να συνέλθουν από την οικονομική και κοινωνική αναταραχή που ακολούθησε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τους μετέπειτα καταστροφικούς πολέμους.

Ελπίζω ότι, ιδίως, οι υποδομές και οι μεταφορές θα βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές στις φιλοδοξίες μας για αμφότερες τις χώρες, τότε αυτή η συμφωνία είναι ουσιώδης και θα πρέπει να στηριχθεί σθεναρά. Ευελπιστώ ότι σε κάποια μελλοντική ημερομηνία τόσο η Σερβία όσο και το Μαυροβούνιο θα μπορέσουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία αυτή είναι το πρώτο βήμα στην πορεία προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας αυτής.

 
  
  

- Έκθεση: Neil Parish (A6-0311/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Βάσει της έκθεσης του εξαίρετου βρετανού συναδέλφου μου Neil Parish, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που εγκρίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου του Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ο κανονισμός του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων πρόκειται να τεθεί σε ισχύ ως υποχρεωτική απαίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να αναβληθεί η υποχρεωτική χρήση του λογότυπου της ΕΕ εν αναμονή του σχεδιασμού νέου λογότυπου, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών λόγω της αλλαγής λογότυπων της ΕΕ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και η δημιουργία πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν τη συσκευασία και τα έντυπά τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η αναβολή της υποχρεωτικής χρήσης του λογότυπου της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω αυτήν την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Είμαι εντελώς πεπεισμένος ότι είναι πάντοτε επωφελές να μεγιστοποιηθεί απόλυτα η βιολογική παραγωγή και κατανάλωση. Πιστεύω ότι η επιστήμη έχει βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ασφάλεια τροφίμων σε ορισμένους σημαντικούς τομείς. Η δική μου κατανάλωση αντικατοπτρίζει αυτήν την πεποίθηση. Παρά ταύτα, αυτοί που έχουν μια πιο φονταμενταλιστική άποψη πρέπει να καθησυχαστούν ότι το «βιολογικό» είναι όντως βιολογικό, και όχι απλώς μια ετικέτα που χρησιμοποιείται για να αποσπά μεγαλύτερη τιμή από αφελείς και ανεπαρκώς ενημερωμένους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η ζήτηση για τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής παραγωγής είναι υψηλή και αυξανόμενη, και προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση οι καταναλωτές πρέπει φυσικά να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν στην αγορά αυτά τα προϊόντα. Κατά συνέπεια η επισήμανση είναι απαραίτητη προκειμένου η αγορά πρόκειται να λειτουργεί από αυτήν την άποψη.

Ωστόσο, προηγουμένως καταψηφίσαμε την επισήμανση βιολογικών προϊόντων με σήμα της ΕΕ, καθώς πεποίθησή μας είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς, καθοδηγούμενες από ευαισθητοποιημένους ευρωπαίους καταναλωτές, είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτό το έργο μόνες τους. Αν απαιτείται πολιτική ρύθμιση στον τομέα της επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων, αυτό θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, στην ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής, αντιμετωπίσαμε μόνο το θέμα της αναβολής της υποχρεωτικής χρήσης του λογότυπου της ΕΕ στα βιολογικά προϊόντα. Υπερψηφίσαμε αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Parish η οποία αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής να καθυστερήσει η εισαγωγή της χρήσης υποχρεωτικής επισήμανσης βιολογικών προϊόντων της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι η εθελοντική χρήση μιας τέτοιας ετικέτας δεν απαγορεύεται και οιεσδήποτε τέτοιες κινήσεις που είναι προς όφελος των καταναλωτών πρέπει να ενθαρρύνονται.

 
  
  

- Έκθεση: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε την έκθεση, καθώς οι τροπολογίες που προτείνει το Κοινοβούλιο θα σημαίνουν ότι απαιτείται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη συμφωνιών. Είμαστε υπέρ μιας εις βάθος επανεξέτασης των αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ και αυτό το βλέπουμε ως θετικό πρώτο βήμα που μας δίδει μεγαλύτερες ευκαιρίες για επιρροή.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις επιστημονικές εκθέσεις που δείχνουν ότι οι ωκεανοί εξαντλούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια δεν βλέπουμε τις αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ ως μέσο καταπολέμησης της φτώχειας και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης η οποία θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Θα θέλαμε να αλλάξουμε την αλιευτική πολιτική της ΕΕ έτσι ώστε αυτή να οδηγεί στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων. Με αλλαγές στην πολιτική εμπορίου και βοήθειας της ΕΕ και διάφορες μορφές εταιρικής σχέσης, επιδιώκουμε επίσης να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες στις οποίες οι αλιευτικές συμφωνίες με την ΕΕ αυτή τη στιγμή αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), − (EN) Υποστήριξα την έκθεση Morillon που αφορά στην αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού. Θεωρώ ότι τα αλιευτικά έθνη πρέπει να ελέγχουν τη δική τους αλιεία ενώ θα συνεργάζονται διεθνώς μέσω περιφερειακών αλιευτικών οργανισμών.

Η ΕΕ έχει παράκτια συμφέροντα στον Ινδικό Ωκεανό και κατά συνέπεια πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας Προσβλέπω, ωστόσο, στην ημέρα που η Γαλλία, και άλλα έθνη της ΕΕ, θα έχουν τον άμεσο έλεγχο των δικών τους αλιευτικών συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2006. Δεδομένων των αλιευτικών συμφερόντων στην περιοχή λόγω της Ρεϋνιόν, η Κοινότητα ήταν υποχρεωμένη να συνεργαστεί με τα άλλα μέρη που συμμετείχαν στη διαχείριση και τη διατήρηση των πόρων στην περιφέρεια υπό τους όρους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.

Αυτός ο νέος περιφερειακός αλιευτικός οργανισμός θεσπίζει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, με ακρογωνιαίο λίθο του τη μόνιμη επιστημονική επιτροπή, κύρια αποστολή της οποίας είναι η επιστημονική εκτίμηση των αλιευτικών πόρων και του αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η συμφωνία ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Βάσει των εν λόγω επιστημονικών συστάσεων, τα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν τα καταλληλότερα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα πραγματικό βήμα προόδου για την προαγωγή της διατήρησης των αλιευτικών πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 
  
  

- Έκθεση: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βασίζεται στην έκθεση του συναδέλφου μου Kyösti Virrankoski σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008, που καλύπτει την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (τελωνειακοί δασμοί, γεωργικά τέλη και εισφορές ζάχαρης), των βάσεων ΦΠΑ και ΑΕΠ και την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τη χρηματοδότησή τους, καταλήγοντας σε αλλαγή της κατανομής των εισφορών ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ μεταξύ κρατών μελών.

 
  
  

- Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της γερμανίδας βουλευτή Sylvia-Yvonne Kaufmann, που εγκρίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, την πρωτοβουλία αρκετών κρατών μελών για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Το ψήφισμα καταρχάς καλεί τόσο το Συμβούλιο όσο και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα σε κάθε μελλοντική πρόταση τροποποίησης του κειμένου της πρωτοβουλίας χρησιμοποιώντας τη διαδικασία κατεπείγοντος, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μόλις τεθεί σε ισχύ. Υποστηρίζω την ενίσχυση του στοιχείου της «προστασίας των δεδομένων» και το γεγονός ότι τα σημεία επαφής του Δικαστικού Δικτύου θα παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στα εθνικά μέλη της Eurojust. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την αναφορά στη μελλοντική απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Μόνο για μια φορά, οι Βρυξέλλες θέλουν να επαναφέρουν από το παράθυρο αυτά που οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί και οι Ιρλανδοί πέταξαν από την πόρτα στα δημοψηφίσματα του 2005 και του Ιουνίου 2008: τη δημιουργία ενιαίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.

Ο πειρασμός αποδεικνύεται πάρα πολύ μεγάλος για τους φιλο-ευρωπαίους μαθητευόμενους μάγους μας. Οτιδήποτε χρειάζεται, οιεσδήποτε αντιρρήσεις, απορρίψεις και νόμιμη αντίσταση από τους λαούς της Ευρώπης πρέπει να ξεπεραστούν και να αγνοηθούν προκειμένου να κοινοτικοποιηθούν όλα τα θέματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και μετανάστευσης.

Η Ευρώπη κάνει σοβαρό λάθος Η απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε δικαστικά, αστυνομικά και ακόμη και σε ποινικά θέματα δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την υπαγωγή τους σε μια υπερεθνική έννομη τάξη που έχει εγκαθιδρυθεί παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των νομικών συστημάτων και των παραδόσεων των κρατών μελών.

Απορρίπτουμε αυτήν την υπερεθνική έννομη τάξη η οποία αντιβαίνει στις ίδιες τις αρχές και τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψηφίζω την έκθεση της κ. Kaufmann σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Συμφωνώ με το περιεχόμενο και τον στόχο της, ο οποίος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και η ενοποίηση της δράσης τους. Οι σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις έχουν καταστήσει απαραίτητη την εισαγωγή και την ενίσχυση υποδομών οι οποίες να είναι ικανές να παρέχουν βοήθεια και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αρχίζει να τίθεται σε εφαρμογή, υπάρχουν ακόμη πρακτικές δυσκολίες και ένας αυξανόμενος αριθμός ιδιαίτερα πολύπλοκων διεθνικών υποθέσεων στο πλαίσιο των οποίων η παροχή βοήθειας και η στήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Αντιτίθεμαι εντελώς στη συμπερίληψη του θρησκεύματος, του σεξουαλικού προσανατολισμού, των πολιτικών πεποιθήσεων, κλπ, στις πληροφορίες που θα αποστέλλονται μεταξύ αρχών, αλλά στην παρούσα έκθεση αυτό αναφέρεται μόνον σε συνδυασμό με πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες και ως μια προσπάθεια να γίνει πιο αυστηρή η υφιστάμενη νομοθεσία. Κατά συνέπεια υπερψηφίζω την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση του πορτογάλου βουλευτή Armando França που υποστηρίζει την πρωτοβουλία αρκετών κρατών μελών (της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) για την τροποποίηση σειράς αποφάσεων πλαισίου (2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2005/214/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών, 2006/783/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και 2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις) για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην. Στηρίζω την πρόταση για σειρά δικονομικών εγγυήσεων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των προσώπων που δικάζονται ερήμην, και τις προσπάθειες εξάλειψης των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τους «λόγους της μη αναγνώρισης» τέτοιων αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. França σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις, επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην.

Συγχαίρω τον εισηγητή για τις προτάσεις που παρουσίασε στην έκθεση, τις οποίες θεωρώ κρίσιμης σημασίας για την εναρμόνιση των δικονομικών εγγυήσεων σε όλα τα κράτη μέλη και για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε υπεράσπιση και το δικαίωμα σε δίκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα υποστηρίξω αυτήν την έκθεση για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Έχω την άποψη ότι αυτοί που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα δεν πρέπει να βρίσκουν κρυψώνα στα κενά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οιοσδήποτε καταδικάζεται σε κράτος μέλος θα πρέπει να θεωρείται ένοχος σε ολόκληρη την Ένωση. Αν αμφιβάλλουμε για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των δικαστηρίων σε οιοδήποτε κράτος της Ένωσης, πρέπει να αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους αυτού του κράτους. Διαφορετικά, ακριβώς όπως δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ εγκληματιών στο Μάντσεστερ ή το Λονδίνο, έτσι δεν θα πρέπει να κάνουμε διάκριση αν επρόκειτο για τη Μαδρίτη ή τη Λισαβόνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Καταψήφισα την έκθεση França για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις, διότι η έκθεση στοχεύει στην εναρμόνιση της ποινικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστεύω ότι η ποινική δικαιοσύνη είναι ευθύνη των κρατών μελών και όχι της ΕΕ. Κατά συνέπεια αυτή δεν πρέπει να εναρμονιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. − (NL) Καταψήφισα την έκθεση του κ. França για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, διότι η έκθεση αποσκοπεί στην εναρμόνιση του ποινικού δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι το ποινικό δίκαιο είναι ευθύνη των κρατών μελών και όχι της ΕΕ. Τάσσομαι φυσικά υπέρ του δικαιώματος των κατηγορουμένων σε κατάλληλη εκπροσώπηση, δεν υπάρχει όμως ανάγκη για εναρμόνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Η αμοιβαία αναγνώριση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δικαστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οιαδήποτε αποσαφήνιση των μέσων για την εφαρμογή αυτής της αρχής είναι ευπρόσδεκτη.

Η απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα είναι πρόσφορη. Παρά ταύτα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα άλλο πρόβλημα, ήτοι στον τρόπο με τον οποίο ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν σημαντικά μέσα, όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Τον Ιανουάριο 2007, οι ρουμανικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο όνομα του τσέχου υπηκόου František Příplata, καταδικασθέντα σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για υποκίνηση στη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, στην υπόθεση της δολοφονίας το 2000 ρουμάνου συνδικαλιστή. Παρά ταύτα, η Τσεχική Δημοκρατία, στο έδαφος της οποίας βρίσκεται ο δολοφόνος, εφαρμόζει τη διαδικασία έκδοσης μόνο για εγκλήματα που διαπράχθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2004.

Κατά συνέπεια, οκτώ χρόνια μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, ο καταδικασθείς δεν έχει ακόμη εκδοθεί και η εκτέλεση της ποινής δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη που αντιλαμβάνονται την εφαρμογή των μέσων δικαστικής συνεργασίας με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τη σκοπιμότητα διατήρησης τέτοιων επιφυλάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα την έκθεση Armando França σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και της απόφασης πλαισίου 2008./.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες περιπτώσεις στις οποίες επικίνδυνοι εγκληματίες χρησιμοποιούν την ελευθερία κυκλοφορίας και την κατάργηση των συνόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφεύγουν τη δικαιοσύνη.

Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα αυτήν την έκθεση επειδή διασφαλίζει μια ενωτική ρύθμιση στον τομέα των αποφάσεων που εκδίδονται «ερήμην» μια εξαιρετικά απαραίτητη ρύθμιση προκειμένου να αποφεύγεται το πιθανό μπλοκάρισμα του δικαστικού συστήματος από αυτούς που φυγοδικούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου επικεντρώνονται στην αυξημένη προστασία των ατόμων και έτσι επιδιώκουν να βελτιώσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Υποστηρίζω πλήρως την πρωτοβουλία να τροποποιηθούν οι νομικές διατάξεις που διέπουν την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων.

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα όλων των πολιτών, περιλαμβανομένου του θεμελιώδους δικαιώματος στην υπεράσπιση σε ποινικές διαδικασίες, προστατεύονται πλήρως.

Κατά τη γνώμη μου οι προτεινόμενες τροπολογίες όχι μόνο θα διευκολύνουν σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων αλλά προπάντων θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων του πολίτη όσον αφορά τη απονομή της δικαιοσύνης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά δε του δικαιώματος υπεράσπισης και του δικαιώματος σε επανεκδίκαση.

 
  
  

- Έκθεση: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0286/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Αυτή η ιδίας πρωτοβουλίας έκθεση επισημαίνει την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην Ευρώπη.

Η οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων και αλιευτικών πόρων είναι φυσικά σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούμε. Δυστυχώς, η έκθεση αγνοεί τα προβλήματα τα οποία συνοδεύουν τον τομέα της αλιείας στην ΕΕ. Κατά συνέπεια επιλέξαμε να απόσχουμε. Η υπερβολική ικανότητα των αλιευτικών στόλων στην ΕΕ οδηγεί σε υπερβολικά μεγάλα αλιεύματα. Το γεγονός αυτό απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους βρώσιμους αλιευτικούς πόρους.

Θα θέλαμε να δούμε μια σημαντική μείωση των αλιευτικών σκαφών, και αλιευτικές ποσοστώσεις που θα καθορίζονται βάσει βιολογικά ασφαλών και επιστημονικών παραμέτρων. Φυσικά, στους εργαζόμενους που πλήττονται από την αναδιάρθρωση πρέπει να προσφέρεται κατάρτιση στην αγορά εργασίας και εύλογη οικονομική στήριξη προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να βρουν απασχόληση σε άλλους τομείς της οικονομίας που χρειάζονται εργατικά χέρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου μου κ. Γκλαβάκη σχετικά με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην (ΟΔΠΖ) στην Ευρώπη, και τον συγχαίρω για την ποιότητά της. Αυτό το κάνω διότι η έκθεση τονίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία αυτών των δραστηριοτήτων για τις παράκτιες περιοχές, και ζητεί την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ. Για τον λόγο αυτό επίσης είναι ουσιώδες οι εθνικές και οι περιφερειακές κυβερνήσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών να ετοιμάσουν στρατηγικές ΟΔΠΖ με σκοπό την εξασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών τους.

Υποστηρίζω επίσης την πρόταση του εισηγητή για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέτρων εντός του πλαισίου της ΟΔΠΖ, δεδομένου ότι αυτή στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών σε μια εγκάρσια προσέγγιση όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτές τις περιοχές.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χωροταξία έως σήμερα αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την ξηρά και παρέλειπε να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο της παράκτιας ανάπτυξης σε ορισμένες θαλάσσιες δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοτόπων, και για τον λόγο αυτό μια νέα προσέγγιση είναι κρίσιμης σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση Γκλαβάκη σωστά αναγνωρίζει τη σημασία της αλιείας για τις παράκτιες κοινότητες και για τη διατήρηση των πολιτισμικών παραδόσεων. Συχνότατα, αυτή η πολύ ανθρώπινη πτυχή της αλιευτικής βιομηχανίας φαίνεται ότι έχει παραβλεφθεί κατά την υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Η έκθεση σωστά σημειώνει την ανάγκη οι οργανισμοί σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό να συνεργάζονται σε θέματα παράκτιας διαχείρισης, και θεωρώ ότι εντός αυτού του πλαισίου, οι παράκτιες περιοχές και έθνη πρέπει να αναλάβουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με την ΕΕ να ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), γραπτώς. (IT)Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι δύο από τις κυριότερες δραστηριότητες που αποτελούν τη βάση της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να τις διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εκμετάλλευση της αλιείας ενώ θα ικανοποιείται επίσης η ζήτηση για προϊόντα αλιείας.

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν σειρά μέτρων που θα στοχεύουν στην προστασία των παράκτιων ζωνών και στην προαγωγή καθαρού θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ενόψει της διασυνοριακής φύσης πολλών παράκτιων δραστηριοτήτων, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τρίτων χωρών.

Ένα τέτοιο μέτρο αφορά τη χωροταξία οικιστικής ανάπτυξης για τουριστικούς σκοπούς. Για πολλές περιοχές, η τουριστική βιομηχανία αποτελεί σημαντική συνιστώσα του εθνικού ΑΕγχΠ. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίζουμε τον φιλικό στο περιβάλλον τουρισμό, με άλλα λόγια μια μορφή τουρισμού που θα ταιριάζει με το περιβάλλον και θα συνάδει με τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Υπάρχει επίσης ανάγκη συντονισμού όσον αφορά τις βιομηχανικές δραστηριότητες: σκεφθείτε μόνο τη σημασία μιας αποτελεσματικής κοινής πολιτικής για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων για τη διασφάλιση της συμβατότητας μιας σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας με την ανάγκη και το καθήκον της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας είναι σημαντική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες και διατηρεί ζωντανή μια παράδοση αιώνων την οποία, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη θα πρέπει να στηρίζει και να προστατεύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT)Υπερψηφίζω την έκθεση Γκλαβάκη η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής παράκτιων ζωών με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη.

Μια στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών μπορεί πράγματι να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αειφόρο εκμετάλλευση αυτών των ζωνών και των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτές. Προσυπογράφω πλήρως τη θέση του εισηγητή ότι υπάρχει ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που θα αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους τομείς.

Χαιρετίζω αυτήν την άποψη και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτό θα πρέπει να είναι μόνο η αρχή μιας μεγαλύτερης εστίασης στον τομέα, και καλώ την Επιτροπή να εφαρμόσει μια ουσιαστική πολιτική στον τομέα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Απείχα από την ψηφοφορία διότι υποστηρίζω μια αειφόρο αλιεία παντού και υποστηρίζω τις παράκτιες κοινότητες και αλιείς της Ιρλανδίας. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική ενώ εστιάζει και στους δύο αυτούς σκοπούς έχει οδηγήσει στο αντίθετο: στην καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη μείωση των αλιευτικών πόρων και στην υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 
  
  

- Έκθεση: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Βάσει της έκθεσης του εξαίρετου σλοβένου συναδέλφου Mihael Brejc, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που εγκρίνει, κατά την πρώτη ανάγνωση βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Δεδομένων των προσδοκιών των πολιτών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, στηρίζω ολόψυχα τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στα εξωτερικά σύνορά μας. Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι η θέσπιση κοινών κανόνων για την υποχρεωτική χρήση του VIS (δηλ. συστηματική αναζήτηση βάσει του αριθμού του αυτοκόλλητου θεώρησης σε συνδυασμό με ελέγχους δακτυλικών αποτυπωμάτων) στα εξωτερικά σύνορα και επομένως η συνέχιση της ανάπτυξης ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Παρότι θα ήθελα να μπορώ να ισχυριστώ το αντίθετο, η Ευρώπη δεν έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Το ακριβώς αντίθετο, από τότε που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η λυπηρή Συμφωνία του Σένγκεν, η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχει οδηγήσει στην έκρηξη του οργανωμένου εγκλήματος και κάθε μορφής παράνομης εμπορίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας πραγματικός μαθητευόμενος μάγος όσον αφορά την ασφάλεια, με μεθόδους που συχνότατα δημιουργούν απειλή για την ασφάλεια των κρατών και των λαών τους, μας έχει επιβάλλει αυτόν τον χώρο ανασφάλειας που στερείται ελευθεριών και δικαιοσύνης.

Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν δεν θα βοηθήσει διότι αυτά που είναι ανεπαρκή και απαράδεκτα είναι τα ίδια τα θεμέλια της Συμφωνίας του Σένγκεν.

Η κοινή ασφάλεια θα επικρατήσει μόνον αν έκαστο κράτος ανακτήσει πλήρη κυριαρχία στη διαχείριση των συνόρων του και της μεταναστευτικής πολιτικής του. Το αποκορύφωμα του παραλόγου συντελείται όταν αυτό αφορά τη μεταβίβαση ακόμη περισσοτέρων αρμοδιοτήτων σε μια Ένωση η οποία έχει ήδη παραλύσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση του Mihael Brejc όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Οι κοινοί κανόνες για τα εξωτερικά σύνορα του χώρου του Σένγκεν πρέπει να τροποποιηθούν, και η χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις πρέπει να γίνεται πιο αποτελεσματικά και ενιαία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν με σύνεση και προσοχή, δεδομένου ότι τα προσωπικά δεδομένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάντοτε υψίστης σημασίας και πρέπει να είναι σεβαστά.

Ο γενικευμένος έλεγχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων με τη βοήθεια του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις θα οδηγήσει σε περιττές μεγάλες ουρές και σε μεγάλες καθυστερήσεις στα σημεία διέλευσης των συνόρων, ακόμη και για άτομα που δεν χρειάζονται θεώρηση.

Η έκθεση τώρα προτείνει μόνον τυχαίες έρευνες του συστήματος πληροφοριών. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα σύνορα θα εξακολουθούν να ελέγχουν αν οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες πληρούν όλες τις απαιτήσεις για είσοδο στην ΕΕ, αλλά μπορούν επίσης να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα διενεργήσουν και έρευνα VIS. Αυτή η προσέγγιση θα εξακολουθεί να εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας αλλά θα διασφαλίσει ότι τα άτομα δεν θα υποχρεώνονται να αναμένουν στα σημεία διέλευσης των συνόρων περισσότερο απ’ ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) αποτελεί αναμφίβολα έναν καλό τρόπο για να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης στο μέλλον και, επομένως, –υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων– είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, αν είναι αναγκαία η συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και της ψηφιακής σάρωσης των προσώπων για τη χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν στο μέλλον, αυτό θα προκαλέσει εξαιρετικά σοβαρή αναστάτωση στις εμπλεκόμενες πρεσβείες. Στη συζήτηση στη Γερμανία, ειπώθηκε ότι ορισμένες πρεσβείες δεν διαθέτουν ούτε το προσωπικό ούτε τις εγκαταστάσεις για να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την αλλαγή. Η ενδεχόμενη ανάθεση της αποθήκευσης των δεδομένων σε σε εξωτερικές εταιρείες , κάτι που επίσης είναι υπό συζήτηση, προκαλεί ωστόσο πολύ μεγάλη ανησυχία και ενδέχεται να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για μελλοντικά σκάνδαλα στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων.

Το VIS έχει θετικές πτυχές, συνολικά όμως δεν εξετάστηκε δεόντως διεξοδικά, και αυτός είναι ο λόγος που αδυνατούσα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Υπερψηφίζω την έκθεση Brejc. Υποστηρίζω την πρόταση και τους στόχους της. Σε ορισμένες περιόδους, στα σύνορά μας δημιουργείται συνωστισμός από τα άτομα που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο του Σένγκεν.

Η πρόταση εισάγει μια χαλάρωση του συνήθους συστήματος ελέγχων αλλά στοχεύει επίσης στην προστασία των ταξιδιωτών και στο να τους απαλλάξει από την πολύωρη αναμονή στα σύνορα προκειμένου να συμμορφωθούν με τους ελέγχους αυτούς. Ωστόσο, η παρέκκλιση πρέπει να παραμείνει στο βαθμό αυτό και να μην καταστεί γενικός κανόνας, και συμφωνώ ότι η διάρκεια και η συχνότητα της παρέκκλισης θα πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνολικά, χαιρετίζω τη θέσπιση, σε σχέση με αυτό, ειδικών προϋποθέσεων που θα διέπουν την εφαρμοσιμότητα της παρέκκλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Υπερψηφίζω την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Θεωρώ ότι είναι περιττή και ιδιαίτερα χρονοβόρα η διενέργεια ελέγχων σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν θεώρηση κάθε φορά που διέρχονται από τα σύνορα. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Η μείωση της συχνότητας των συνοριακών ελέγχων κατά την άποψή μου δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ασφαλείας στην ΕΕ. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι ο περιορισμός των ελέγχων που διενεργούνται από τον υπεύθυνο συνοριοφύλακα σε τυχαίους ελέγχους VIS είναι η ορθή λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Σήμερα υπερψήφισα την έκθεση Brejc διότι, για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων, η χρήση του VIS (Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις) είναι θεμελιώδους σημασίας. Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις θα πρέπει να το συμβουλεύονται συστηματικά τα όργανα της συνοριακής αστυνομίας για οιοδήποτε άτομο διαθέτει θεώρηση προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των συνόρων.

Η επέκταση της ζώνης του Σένγκεν έχει καταργήσει τα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες τρίτων χωρών εξακολουθούν να ελέγχονται μόνον άπαξ κατά την είσοδο. Το 50% των παράνομων μεταναστών εισέρχεται στην ΕΕ νόμιμα, αλλά υπερβαίνει την περίοδο παραμονής επειδή δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου ισχύος των θεωρήσεων.

Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να είναι ασφαλής και, ταυτόχρονα, να υποδέχεται αυτούς που έρχονται για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους. Η τροποποίηση που ψηφίστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν χρειάζονται θεώρηση διότι, με τον τρόπο αυτό η συμφόρηση στα χερσαία σημεία διέλευσης των συνόρων θα μειωθούν σημαντικά.

 
  
  

- Έκθεση: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Βάσει της έκθεσης της ρουμάνας συναδέλφου Renate Weber, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη της πρωτοβουλίας αριθμού κρατών μελών (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Σουηδία) για την ενίσχυση της Eurojust. Στηρίζω την ενίσχυση του στοιχείου της «προστασίας των δεδομένων» της πρότασης και το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να παρακολουθεί τις εργασίες και τα καθήκοντα της Eurojust, που ιδρύθηκε το 2002 ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομική προσωπικότητα, και με αποστολή την προαγωγή και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών στα κράτη μέλη. Από την εμπειρία της Eurojust κατέστη σαφές ότι η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της πρέπει να βελτιωθεί διασφαλίζοντας το ισότιμο καθεστώς των εθνικών μελών της. Στηρίζω επίσης τη σύσταση μονάδας συντονισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα εθνικά συστήματα συντονισμού, τις εταιρικές σχέσεις με τα άλλα κοινοτικά μέσα ασφάλειας και προστασίας (Europol, Frontex, OLAF), και τη δυνατότητα της Eurojust να αποσπά δικαστικούς συνδέσμους σε τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης της κ. Lambert σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου. Η έκθεση σωστά υπενθυμίζει ότι, συνολικά, οι στόχοι του συστήματος του Δουβλίνου έχουν, σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, αλλά ότι, λόγω έλλειψης ακριβών δεδομένων, δεν έχει καταστεί δυνατό να εκτιμηθεί το κόστος του συστήματος. Ορισμένες ανησυχίες παραμένουν όσον αφορά τόσο την πρακτική εφαρμογή όσο και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Η έκθεση ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου η οποία άρχισε τον Ιούνιο 2007 με τη δημοσίευση Πράσινης Βίβλου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ακόλουθες πτυχές του συστήματος θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ή να τροποποιηθούν: τήρηση της βασικής αρχής της μη επαναπροώθησης× οι αιτούντες άσυλο πρέπει να λαμβάνουν κάθε σχετική πληροφόρηση σχετικά με το σύστημα του Δουβλίνου σε γλώσσα που κατανοούν και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νομική βοήθεια καθόλη τη διαδικασία, πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ανασταλτικής έφεσης κατά οιασδήποτε απόφασης μεταφοράς× τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ανηλίκων θα πρέπει να εναρμονιστούν× πρέπει να επινοηθούν μηχανισμοί για το μπλοκάρισμα μεταφορών σε χώρες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα των αιτούντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Με το πρόσχημα της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Eurojust στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών εγκλήματος, ο κύριος στόχος αυτής της πρότασης είναι ενθαρρύνει την έμμονη ιδέα με την πολιτική ορθότητα των θιασωτών του ελέγχου της σκέψης.

Ο αμυδρά συγκαλυπτόμενος στόχος είναι η παρακολούθηση όλων των παρατηρήσεων με απειλή τιμωρίας, είτε αυτές γίνονται γραπτώς είτε προφορικά σε συγκεντρώσεις. Ορισμένοι ομιλητές σε αυτό το Σώμα έχουν ήδη ζητήσει την έγκριση οδηγίας πλαισίου για να καταδικάζονται ως ποινικά αδικήματα εικαζόμενες πράξεις ρατσισμού και ξενοφοβίας και, με σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο μιας τέτοιας οδηγίας, να δημιουργηθεί μια ενιαία Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή –ο νέος Τορκεμάδα της «πολιτικής ορθότητας» της ΕΕ.

Δυστυχώς, όσο περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα όργανο που διακηρύσσει ότι είναι ο ναός της δημοκρατίας, αποκτά εξουσίες λήψης αποφάσεων, τόσο περισσότερο οι θεμελιώδεις ελευθερίες –ιδιαίτερα η ελευθερία της έρευνας, της γνώμης και της έκφρασης– εμπαίζονται. Στην πραγματικότητα, αυτή η ολοκληρωτική Ευρώπη είναι πολύ πιο επικίνδυνη απ’ ό,τι τα «τέρατα» που ισχυρίζεται ότι καταπολεμά. Πρώτιστος στόχος των θιασωτών της ευρωπαγκόσμιας και φιλομεταναστευτικής ιδεολογίας είναι να απαλλαγούν από ενοχλητικούς αντιπάλους με την έγκριση κατασταλτικής ευρωπαϊκής ποινικής νομοθεσίας.

Αυτό δεν το δεχόμαστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση του Συμβουλίου και η σχετική Έκθεση για την τροποποίηση του Kανονισμού της Eurojust αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον κατασταλτικό αυτό μηχανισμό της ΕΕ.

Διευρύνει τις αρμοδιότητές της σχεδόν σε όλους τους τομείς ποινικών υποθέσεων, ενισχύει τη δυνατότητα παρέμβασής της στις εθνικές δικαστικές αρχές, καθιστά υποχρεωτική τη διαβίβαση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (ακόμη και στοιχείων DNA) από τα κράτη μέλη στη Eurojust, δημιουργεί δίκτυο εθνικών συνδέσμων της Eurojust και ενισχύει τη σύνδεσή της με άλλους κατασταλτικούς μηχανισμούς της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, FRONTEX) και τρίτων χωρών. H ενίσχυσή της προστίθεται στην ενδυνάμωση της Europol, το γενικευμένο φακέλωμα των εργαζομένων της ΕΕ και των αλλοδαπών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης Σένγκεν και VIS, την ένταξη της Σύμβασης του Προύμ στο κοινοτικό δίκαιο. Πίσω από τα προσχήματα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκεται η προσπάθεια θωράκισης της εξουσίας του κεφαλαίου, απέναντι στις εντεινόμενες λαϊκές αντιδράσεις που γεννάει η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. H γιγάντωση των μηχανισμών καταστολής σε εθνικό και ευρωενωσιακό επίπεδο φανερώνει ακόμη πιο καθαρά τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ΕΕ και κάνει επιτακτική περισσότερο από ποτέ την πάλη των λαών για αντίσταση και ανατροπή του ίδιου του ιμπεριαλιστικού αυτού οικοδομήματος.

 
  
  

- Έκθεση: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − (EN) Τα νησιά της Μάλτας βρίσκονται στα νότια σύνορα της ΕΕ. Ευρισκόμενα στο κέντρο της Μεσογείου, δέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών. Στην πλειοψηφία τους καταθέτουν αίτηση ασύλου.

Ο Frontex – που χαιρετίστηκε από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων ως λύση για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης– αποδείχθηκε πλήρης αποτυχία.

Ζητούμε τον επιμερισμό του βάρους, με ελάχιστη ή καθόλου ανταπόκριση. Τώρα που η νομοθετική περίοδος έχει εισέλθει στο τελευταίο έτος της, προτείνουμε μηχανισμούς επιμερισμού του βάρους. Τελικά αναγνωρίζουμε την ανάγκη «προκειμένου να αμβλυνθεί το δυσανάλογο βάρος που ενδεχομένως πέφτει σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως τα συνοριακά κράτη μέλη».

Το γεγονός ότι έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη «να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων, μη χρηματοδοτικών μηχανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, προκειμένου να διορθωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της εφαρμογής του για τα μικρά κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης» είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο, καθώς αφορά καθόλα στη Μάλτα χωρίς να αναφέρει το όνομά της.

Η ΕΕ δεν έχει επαληθεύσει το πνεύμα αλληλεγγύης της όσον αφορά το θέμα αυτό. Είναι πλέον καιρός να σταματήσουμε τη ρητορική και να ασχοληθούμε με την ουσία.

Η ΕΕ πρέπει να αντιληφθεί ότι το μικρότερο κράτος της δεν μπορεί να συνεχίσει να απορροφά τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που αναζητούν καταφύγιο και άσυλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της βρετανίδας συναδέλφου Jean Lambert σχετικά με το σύστημα του Δουβλίνου, και επικροτώ το έργο του φίλου μου Patrick Gaubert, ο οποίος ήταν ο εισηγητής της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. Σκοπός του συστήματος του Δουβλίνου είναι ο καθορισμός του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στην επικράτεια ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία ή την Ισλανδία. Παρότι, γενικά, οι στόχοι του συστήματος του Δουβλίνου, ιδίως η θέσπιση ενός σαφούς και βιώσιμου μηχανισμού για το καθορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου, έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος και την εφαρμογή του στην πράξη, καθώς και όσον αφορά το κόστος, το οποίο δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη. Όλα αυτά δείχνουν την άμεση ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, και χαιρετίζω το έργο του σημερινού Προέδρου του Συμβουλίου με αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, του φίλου μου Brice Hortefeux, γάλλου Υπουργού Μετανάστευσης, Κοινωνικής ένταξης, Εθνικής ταυτότητας και Αλληλέγγυας Ανάπτυξης, που μόλις προήδρευσε της ευρωπαϊκής υπουργικής διάσκεψης για το δικαίωμα του ασύλου στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2008 στο Παρίσι.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE), γραπτώς. − (CS) Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου επειδή πιστεύω ότι δεν θα βελτίωνε το σύστημα αλλά, το αντίθετο, θα δημιουργούσε εμπόδιο στην αποτελεσματική του λειτουργία.

Ιδιαίτερα, θεωρώ ουσιώδες να προειδοποιήσω κατά της θέσπιση αυτόματου δικαιώματος έφεσης με ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά απόφασης μεταφοράς αιτούντα άσυλο σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, η πολύ επιφυλακτική στάση για τη χρήση κέντρων κράτησης για τη μεταφορά αιτούντων άσυλο στο κράτος που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου είναι βέβαιο ότι δεν θα συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αλλά, το αντίθετο, θα τη θέσει εν αμφιβόλω και θα την καταστήσει ασαφή.

Η έκθεση στην πραγματικότητα τείνει να απομακρύνει ή τουλάχιστον να αποδυναμώσει τα εργαλεία με τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις τους είναι εφαρμοστέες εντός του πλαισίου του συστήματος του Δουβλίνου και αυτό δεν πρέπει να εγκριθεί. Είναι λάθος διότι η ακαθόριστη ανθρωπιστική πτυχή στην αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις των κρατών μελών να παραμένουν απλώς χάρτινες αποφάσεις σε περίπτωση μη συνεργασίας εκ μέρους των αιτούντων.

Δεν μπορώ επίσης να ταχθώ υπέρ της εισαγωγής ευρωπαϊκών μηχανισμών επιμερισμού του φόρτου, δεδομένου ότι είμαι της άποψης ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για την οικονομική αποζημίωση των κρατών που πλήττονται περισσότερο από τις αιτήσεις ασύλου είναι επαρκέστατοι και δεν υπάρχει λόγος παρέμβασης στην κυριαρχία των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου μέσω περαιτέρω ρύθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Με κάποια ειρωνεία σημειώνουμε ότι, για πρώτη φορά, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφει τη μαζική εισροή μεταναστών σε κράτος μέλος της ΕΕ ως «φόρτο».

Δεν θα έπρεπε η μετανάστευση να είναι περισσότερο μια ευκαιρία που να είναι επωφελής για όλους τους λαούς της Ευρώπης;

Ας μην υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το εξής: το παράλογο της υποχρέωσης υποδοχής ατόμων που ζητούν άσυλο και η αυστηρή συμμόρφωση με την αρχή της μη επαναπροώθησης δεν τίθενται εν αμφιβόλω. Η έκθεση επισημαίνει μόνο τα ελαττώματα του συστήματος του Δουβλίνου όσον αφορά τον προσδιορισμό του ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Αυτό είναι προφανές δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών σε χώρες που, ως επί το πλείστον, βρίσκονται στη νότια περιφέρεια της ΕΕ.

Ακόμη μια φορά, η έκθεση προσφέρει μια απατηλή λύση στα τεχνικά και ανθρώπινα προβλήματα που συνδέονται με τα μεταναστευτικά κύματα. Η εγκαθίδρυση κοινού συστήματος παροχής ασύλου, που είναι βέβαιο ότι είναι αναποτελεσματικό σε μια διαρκώς διευρυνόμενη ΕΕ με διάτρητα σύνορα, δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Ακριβώς το αντίθετο, στα κράτη μέλη πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το σύστημα του Δουβλίνου απέδειξε και στην πράξη ότι αποτελεί έναν μηχανισμό για την προώθηση της γενικότερης αντιπροσφυγικής πολιτικής της ΕΕ. Οι διάφορες αδικίες στην εφαρμογή του, που διαπιστώνει και η ίδια η Έκθεση, επιβεβαιώνουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του.

Η ΕΕ, η οποία έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, με τη στήριξη αντιλαϊκών καθεστώτων, την υποδαύλιση εμφύλιων συγκρούσεων, τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τους, αντί να παράσχει στα θύματά της άσυλο και να σεβαστεί τα δικαιώματά τους, σκληραίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια τη στάση της απέναντί τους.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται το απαράδεκτο "πινγκ-πονγκ" των αιτούντων άσυλο από χώρα σε χώρα της ΕΕ, που καθιερώνει ο κανονισμός του Δουβλίνου, η δημιουργία του FRONTEX για την απώθηση των προσφύγων από τα σύνορα της ΕΕ, η πρόσφατη Οδηγία για την κράτησή τους έως 18 μήνες, η ομολογημένη διεύρυνση τα χρήσης του EURODAC και για άλλους σκοπούς φακελώματός τους, η απάνθρωπη συνολικά μεταχείρισή τους.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη της έντασης του αγώνα για την κατάργηση του κανονισμού αυτού και γενικότερα της αντιπροσφυγικής πολιτικής της ΕΕ, για το σεβασμό του δικαιώματος του αιτούντος άσυλο να καταφύγει σε οποιαδήποτε χώρα αυτός κρίνει ως καταλληλότερη, για τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με τη Σύμβαση της Γενεύης του t 1951.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε ότι η έκθεση περιέχει θετικά σημεία στην αξιολόγησή της του συστήματος του Δουβλίνου σε σχέση με τις αιτήσεις ασύλου στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη συμφωνία του Δουβλίνου.

Μεταξύ άλλων πτυχών:

- Προσυπογράφουμε την καταδίκη των μεταφορών των αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση, τον περιοριστικό ορισμό του μέλους οικογένειας, και το γεγονός ότι η επέκταση της πρόσβασης στη βάση δεδομένων EURODAC συνεπάγεται τον κίνδυνο οι πληροφορίες να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες×

- Προσυπογράφουμε επίσης τις προτάσεις που διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα ανασταλτικής έφεσης κατά απόφασης μεταφοράς της ευθύνης σε άλλο κράτος μέλος, που διασφαλίζουν την αρχής της μη επαναπροώθησης και την αρχή ότι μια αίτηση δεν πρέπει να κλείνει ποτέ για διαδικαστικούς λόγους, και διασφαλίζουν την επανένωση των οικογενειών και την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού (υπολογισμός της ηλικίας, μη κράτηση, ορισμός του μέλους οικογένειας κλπ.).

Ωστόσο, διαφωνούμε με τη διευκρίνισή της και την αποδοχή μέσων που είναι σε ισχύ σε επίπεδο ΕΕ και την υποστήριξή της για ανάπτυξη της κοινοτικοποίησης της πολιτικής ασύλου, μια φιλο-ομοσπονδιακή προσέγγιση που πιστεύουμε είναι η αιτία των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή σε επίπεδο ΕΕ οι αιτούντες άσυλο.

Γι’ αυτό και η αποχή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Υπερψήφισα την ιδίας πρωτοβουλίας έκθεση (A6-0287/2008) της Jean Lambert σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, παρότι περιέχει απόψεις που δεν συμμερίζομαι. Ο λόγος που ψήφισα υπέρ είναι ότι συμφωνώ με την ισχυρή κριτική που διατυπώνεται στην έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ υπονομεύουν τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, επί παραδείγματι, με τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη τα οποία αδυνατούν να διασφαλίσουν πλήρη και δίκαια αντιμετώπιση. Ωστόσο, είμαι κατά της συνολικής εναρμόνισης της πολιτικής ασύλου της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου μου, κ. Lambert, σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να επισημάνω τις παραγράφους που τονίζουν ότι στις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά πρέπει να υπερισχύει πάντοτε το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού.

Στη χώρα μου, τη Σκοτία, έχουμε την επονείδιστη κατάσταση στο κέντρο κράτησης προσφύγων του Dungavel, όπου παιδιά αιτούντων άσυλο στην πραγματικότητα είναι φυλακισμένα. Τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν ποτέ να περιγραφούν ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού, και στηρίζω τις προσπάθειες της σκωτικής κυβέρνησης να κλείσει αυτό το ίδρυμα και να επιστραφεί η ευθύνη για τη μετανάστευση στον έλεγχο της Σκοτίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι σημαντικό ορισμένοι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία παροχής ασύλου να διευκρινιστούν, περιλαμβανομένων αυτών που προσδιορίζουν πού ανήκει η ευθύνη για τον περιορισμό των πολλαπλών αιτήσεων παροχής ασύλου. Ενώ η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ζητεί μεγαλύτερη προστασία για τα παιδιά στις διαδικασίες παροχής ασύλου, ολοένα και περισσότερα παιδιά εμφανίζονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθούν την ειδική προστασία που απολαμβάνουν από την απέλαση και την επαναπροώθηση. Επανειλημμένα θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους σε αναζήτηση νέων οδών διαφυγής.

Αν οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει ως δικλείδες εξελίσσονται τώρα σε κίνητρα για ολοένα και περισσότερες νέες μορφές διακινδύνευσης, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε νέες στρατηγικές.

Η παρούσα έκθεση περιέχει ορισμένα σημαντικά στοιχεία, αλλά συνολικά πιστεύω ότι δεν προχωρεί αρκετά μακριά, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσα να την εγκρίνω.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Λάμπερτ σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, διότι εκφράζει τις ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα εναντίον των κρατών που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου που δέχονται.

Mετά την απαράδεκτη πρόταση οδηγίας για την επαναπροώθηση που υπερψηφίστηκε τον Ιούνιο, το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει σήμερα ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαιώματα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη μέλη υποχρεώσεις.

H Ελλάδα αποτελεί συστηματικό παραβάτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, με τις απαράδεκτες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής αιτήσεων. ´Hδη ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρνηθεί να εφαρμόσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου όταν αρμόδια χώρα είναι η Ελλάδα και κάποια ακόμη συζητούν να πράξουν το ίδιο. Kαλούμε την Επιτροπή να προτείνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο από τις ελληνικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. (RO) Η νομοθεσία και οι πρακτικές για το άσυλο εξακολουθούν να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζονται διαφορετικά από χώρα σε χώρα.

Αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητικό και ενιαίο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το σύστημα του Δουβλίνου θα παράγει πάντοτε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο από τεχνική άποψη όσο και από ανθρώπινη άποψη και οι αιτούντες άσυλο θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρούς λόγους για να απευθύνουν τις αιτήσεις τους σε συγκεκριμένα κράτη μέλη προκειμένου να επωφεληθούν από τις ευνοϊκότερες αποφάσεις που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

Το υψηλό επίπεδο των πολλών αιτήσεων και το χαμηλό επίπεδο των μεταφορών που πραγματοποιούνται είναι δείκτες των ανεπαρκειών του συστήματος του Δουβλίνου και της αναγκαιότητας θέσπισης κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Η εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή των ευθυνών για τα άτομα που ζητούν προστασία, εις βάρος ορισμένων κρατών μελών που εκτίθενται ιδιαίτερα στα μεταναστευτικά ρεύματα απλώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Η εκτίμηση της Επιτροπής αποκαλύπτει ότι, το 2005, τα δεκατρία κράτη μέλη στα σύνορα της Ένωσης χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες προκλήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του συστήματος του Δουβλίνου και, κατά συνέπεια, το κριτήριο της πρώτης χώρας εισόδου, που προβλέπεται βάσει του συστήματος του Δουβλίνου, θέτει σε πολύ δύσκολη κατάσταση τα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Αυτή η ιδίας πρωτοβουλίας έκθεση εστιάζεται στη δυνητική βελτίωση και αύξηση της προστασίας που προβλέπεται για αιτούντες άσυλο, αλλά αποστασιοποιούμαι από τη δήλωση που περιέχεται στην έκθεση ότι ένα κοινό σύστημα ασύλου θα επέλυε το πρόβλημα αυτό.

Παρά τη διευκρίνιση αυτή, υπερψηφίζω την έκθεση καθώς το μεγαλύτερο μέρος της είναι θετικό για τους αιτούντες άσυλο και η έκθεση εστιάζεται σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση η οποία με σαφήνεια και κριτικό πνεύμα επισημαίνει τις αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος του Δουβλίνου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου σε επίπεδο ΕΕ σε μια Ευρώπη ολοένα και περισσότερο χωρίς σύνορα. Το ερώτημα αφορά μόνο με ποιον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί.

Το Folkpartiet συμφωνεί με το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής και θεωρεί ότι είναι σωστό να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ότι θα πρέπει να αρχίσει μια αλλαγή σε μια πιο ανθρωπιστική κατεύθυνση. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση, με ορισμένες επιφυλάξεις.

Η τροπολογία 5 επικρίνει ορισμένες χώρες για το γεγονός ότι στερούν συστηματικά την ελευθερία αυτών που ζητούν άσυλο θέτοντάς τους υπό κράτηση. Θεωρώ ότι αυτή η επίκριση πρέπει να παραμείνει, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η Σουηδία είναι μια από τις χώρες που ιστορικά υπήρξε ένοχη για ακριβώς αυτό. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με την πρόταση της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών να απαγορεύεται εντελώς η χρήση της κράτησης, παρότι πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ως ύστατο μέτρο. Απείχα από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6, σχετικά με τη θέσπιση καθήκοντος εντοπισμού μελών των οικογενειών για οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος. Ένα τέτοιο καθήκον μπορεί να επιβληθεί μόνο σε υπηρεσία και δεν πρέπει να επιβάλλεται σε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Καθώς ούτε το αρχικό κείμενο ούτε η τροπολογία διατύπωνε οποιαδήποτε άλλη επιλογή, επέλεξα να απέχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. (DA) Παρότι η έκθεση (A6-0287/2008) της κ. Lambert σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου περιέχει απόψεις και προτάσεις που δεν υποστηρίζω, αποφάσισα να υπερψηφίσω την έκθεση στην τελική ψηφοφορία. Αυτό το έκανα πρώτα και κύρια προκειμένου να εκφράσω την έγκρισή μου για την σαφή κριτική που διατυπώνει η έκθεση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υφιστάμενος κανονισμός της ΕΕ υπονομεύει τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, επί παραδείγματι με το να συμβάλει στη μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την πλήρη και δίκαιη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Οι συμφωνίες σχετικά με το Δουβλίνο ΙΙ βασίζονται στην πολιτική φαντασίωση ότι τα 27 κράτη μέλη εμπιστεύονται το ένα το άλλο όσον αφορά την αντιμετώπιση των αιτήσεων παροχής ασύλου και ότι όλα τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους με τον ίδιο βασισμένο σε αρχές τρόπο.

Εγώ ο ίδιος ερεύνησα την υποδοχή τσετσένων προσφύγων στην Πολωνία, επειδή αριθμός τσετσένων προσφύγων εστάλησαν πίσω στην Πολωνία από το Βέλγιο βάσει του μηχανισμού του Δουβλίνου. Υπήρξαν ισχυρές διαμαρτυρίες. Αυτός είναι ο λόγος που διεξήγαγα δική μου έρευνα. Εξάλλου μπορείτε να δείτε τις εικόνες στον ιστότοπό μου.

Ενώ δεν υπάρχει επαρκές και ενιαίο επίπεδο προστασίας και στα 27 κράτη μέλη, κατά την άποψή μου το Δουβλίνο ΙΙ δεν είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική φαντασίωση και δημιουργεί μεγάλη αδικία. Διαπίστωσα ο ίδιος στην Πολωνία ότι οι βασικές αρχές των κανόνων του Δουβλίνου δεν εφαρμόζονται. Η ποιότητα της υποδοχής, η υποδοχή των παιδιών και η παράλειψη παροχής εκπαίδευσης, οι ανθυγιεινές συνθήκες στις οποίες οι πρόσφυγες είναι υποχρεωμένοι να ζουν, η έλλειψη υγειονομικής φροντίδας: όλα αυτά ποικίλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Η έκθεση Lambert εντοπίζει τα προβλήματα, αρχίζει από μια ακριβή αξιολόγηση και προσφέρει λύσεις σε αρκετούς τομείς. Αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας.

 
  
  

- Έκθεση: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Μία από τις συνέπειες της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αύξηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Το γεγονός αυτό εγείρει την ανάγκη θέσπισης διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτων έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα θύματα ατυχημάτων.

Η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών που συστήνει η ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα μόνιμης διαμονής του θύματος είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη αυτού του στόχου. Καθήκον του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών είναι να ενημερώνει το θύμα με ποιον τρόπο θα επιδιώξει την αποζημίωσή του εις βάρος του αλλοδαπού υπηκόου, και θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή αν το πακέτο πληροφοριών που είναι προσβάσιμο πριν από τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιελάμβανε πλήρη στοιχεία σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών και τα οφέλη του για το θύμα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που εγείρει ο εισηγητής είναι αν η κάλυψη εξόδων νομικής προστασίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη. Υποστηρίζω την άποψή του ότι η διατήρηση του υφιστάμενου εθελοντικού συστήματος είναι η σωστή λύση. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που επιφέρει ένα υποχρεωτικό σύστημα θα αναιρούνταν από την αύξηση του κόστους της ίδιας της ασφάλισης και από τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από τον δικαστικό διακανονισμό των υποθέσεων. Είναι ωστόσο ουσιώδες να ληφθούν μέτρα άμεσα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της ασφάλισης νομικής προστασίας, ειδικά στα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση Mladenov δίδει την αρμόζουσα εξέχουσα θέση στις οργανώσεις καταναλωτών στην αξιολόγηση της ασφάλισης αυτοκινήτων. Οι καταναλωτικές οργανώσεις έχουν όντως σημαντικό ρόλο να παίξουν στον τομέα αυτό, παράλληλα με τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον ίδιο τον ασφαλιστικό κλάδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Mladenov, τον εισηγητή της Επιτροπής μας.

Η παρούσα έκθεση σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη εξασφαλίζει πρακτικά και ρεαλιστικά οφέλη στους πολίτες της από την ένταξη στην ΕΕ.

Με 1,2 εκατομμύρια τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη ετησίως, δυστυχώς ορισμένοι πολίτες θα πέσουν θύματα αυτοκινητικού ατυχήματος, ως οδηγοί, ως επιβαίνοντες ή ως πεζοί.

Ωστόσο πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει κοινοτικό δίκαιο για να βοηθά στην επίλυση αιτήσεων ασφαλιστικής αποζημίωσης χωρίς να χρειάζεται να συναλλαγούν με αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία σε μια ξένη γλώσσα.

Αυτό το δίκαιο της ΕΕ υφίσταται για να δίδει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιστρέφουν στην πατρίδα τους και η ζημία να διακανονίζεται γρήγορα και εύκολα στη δική τους γλώσσα.

Η τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων διασφαλίζει επίσης βοήθεια για θύματα ατυχημάτων με την ίδρυση κέντρων πληροφόρησης σε έκαστο κράτος μέλος.

Καθώς η νομοθεσία τώρα δεν προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση για νομικά έξοδα, οι πολίτες θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνάπτουν ασφάλιση νομικής προστασίας.

Φυσικά, ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για τη διαμεσολάβηση, ελπίζω οι συμβαλλόμενοι να χρησιμοποιούν την εναλλακτική επίλυση διαφορών για να καταλήγουν σε διακανονισμό διαφορών ενώ θα αποφεύγουν τα έξοδα και τις καθυστερήσεις των ένδικων διαδικασιών.

Με συγκεκριμένα, πρακτικά μέτρα όπως ο νόμος αυτός θα αποδείξουμε την αξία της Ευρώπης στους συμπολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Την περίοδο 2003-2005 κάπου 17 000 πολίτες τρίτων χωρών εστάλησαν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για να εξεταστεί εκεί η αίτηση ασύλου τους. Από αυτές το 12% ήσαν αιτήσεις από άτομα που είχαν ήδη ζητήσει άσυλο.

Σήμερα, οι πιθανότητες παροχής ασύλου ποικίλλουν σημαντικά από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο. Αυτό απεικονίζεται σαφώς με το παράδειγμα τω Ιρακινών. Στη Γερμανία έχουν 75% πιθανότητες παροχής ασύλου, στην Ελλάδα μόλις 2%.

Θα ήταν επωφελές για την ΕΕ να εξαλείψει το φαινόμενο των «προσφύγων σε τροχιά», της διπλής μετανάστευσης και της ταυτόχρονης υποβολής αίτησης παροχής ασύλου σε διαφορετικές χώρες με τη θέσπιση συστήματος βάσει του οποίου ένα κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων παροχής ασύλου.

 
  
  

- Έκθεση: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Η φοροδιαφυγή προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στα κράτη μέλη και μειώνει τις δυνατότητες διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που χρηματοδοτούμε με τους φόρους μας.

Ωστόσο, απείχαμε από την ψηφοφορία στην τελική ψηφοφορία λόγω αρκετών τροπολογιών στις οποίες ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών παρουσιαζόταν ως κάτι το θετικό και στις οποίες η στάση απέναντι στις επιζήμιες συνέπειες από τους φορολογικούς παραδείσους στις οικονομίες των κρατών μελών μετριαζόταν.

Επιλέγουμε επίσης να καταψηφίσουμε τη διατύπωση του δεύτερου μέρους της παραγράφου 3, που δίδει υπερβολικά θετική εικόνα της φορολογικής εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας για τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, που συνέταξε η βρετανίδα βουλευτής Sharon Bowles σε απάντηση σε μια ανακοίνωση της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Τα δημοσιονομικά έσοδα, με άλλα λόγια το συνολικό ποσό των φόρων και των υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών, αντιπροσώπευαν το 39,3% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, δηλαδή 4 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ελάχιστες οι εκτιμήσεις του ύψους των φόρων που δεν εισπράττονται εξαιτίας της φοροδιαφυγής, που εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 2-2,5% του ΑΕγχΠ. Παρότι η φορολογία αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η φοροδιαφυγή αποτελεί εμπόδιο στην επιτυχημένη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορολογουμένων. Αναμφισβήτητα, ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής έχει ευρωπαϊκή διάσταση, λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας διεθνώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε αυτό το τελικό ψήφισμα, δεδομένου ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραβλέπει τις πραγματικές αιτίες της κύριας φοροδιαφυγής –τους φορολογικούς παραδείσους– παρότι υπάρχουν ορισμένες θετικές προτάσεις που υπερψηφίσαμε.

Μολονότι η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής περιέχει ορισμένες θετικές προτάσεις, ιδιαίτερα σαφείς αναφορές στους φορολογικούς παραδείσους και στην ευρύτερη ευθύνη τους για τη φοροδιαφυγή και για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης, η οποία μειώνει τα δημόσια έσοδα και μειώνει την ικανότητα του κράτους να εφαρμόσει πολιτικές κοινωνικής στήριξης, αρκετές από αυτές τις θέσεις απορρίφθηκαν ή αμβλύνθηκαν στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Η πολιτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί πραγματικά να καταργήσει τους φορολογικούς παραδείσους οι οποίοι προσφέρουν καταφύγιο σε μεγάλες περιουσίες και σε τεράστια κέρδη από το χρηματιστήριο από διάφορες λίγο-πολύ μη εγκεκριμένες επιχειρηματικές συναλλαγές. Επιθυμούν να τροφοδοτούν ένα από τα κέντρα των σκανδαλωδών κερδών του καπιταλισμού, ακόμη και αν αυτό σημαίνει χαμηλότερα έσοδα για τα κράτη και λιγότερες δυνατότητες ανταπόκρισης από τις δημόσιες πολιτικές που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους και τον λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της κ. Bowles είναι χαρακτηριστική αυτού του Κοινοβουλίου: προσφέρει λύσεις σε προβλήματα τα οποία δεν θα υπήρχαν χωρίς την Ευρώπη των Βρυξελλών, λύσεις οι οποίες, επιπλέον, το μόνο που κάνουν θα είναι να επιδεινώνουν αυτά τα προβλήματα ή να δημιουργούν νέα.

Στην προκειμένη περίπτωση οι λύσεις που προτείνονται για τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αφορούν την επιβολή φόρου στη χώρα προέλευσης και τη δημιουργία γραφείων συμψηφισμών που θα καθιστούν τις φορολογικές εισπράξεις των κρατών μελών εξαρτώμενες από μεταφορές που θα κάνουν άλλα κράτη μέλη. Άλλες λύσεις αφορούν την επιβολή ΦΠΑ με τον συντελεστή του κράτους μέλους που εισάγει (αντί για το ισχύον σύστημα απαλλαγών) ή την εφαρμογή μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης, αμφότερες προτάσεις που αν εγκριθούν, θα καταργήσουν την επιβολή ανυπέρβλητων διοικητικών και φορολογικών βαρών στις εταιρείες. Επιπλέον, σε όλες τις φορολογικές διοικήσεις να επιτρέπεται η απ’ ευθείας πρόσβαση σε ηλεκτρονικώς αποθηκευμένα δεδομένα που αφορούν φορολογούμενους σε άλλα κράτη μέλη. Η φορολόγηση των αποταμιεύσεων και το ποινικό δίκαιο στον τομέα της απάτης να τυποποιηθεί. Πολλοί μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ να καταργηθούν.

Όλα αυτά σαφώς δείχνουν ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι τόσο να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, η οποία είναι ένα πραγματικό και πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά μάλλον να τεθεί τέλος στη εθνική φορολογική εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η καταπολέμηση της απάτης αξίζει φυσικά πλήρους υποστήριξης. Κατά συνέπεια υπερψηφίσαμε την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της, παρά το γεγονός ότι περιέχει πολλά στοιχεία που δεν έχουν εξεταστεί εμπεριστατωμένα και είναι αδικαιολόγητα. Η παράγραφος 3 αναφέρει ότι «για να είναι λειτουργικό, το σύστημα ΦΠΑ που βασίζεται στην «αρχή της φορολόγησης στη χώρα προέλευσης» απαιτεί φορολογική εναρμόνιση μεταξύ των κρατών για την αποφυγή φορολογικού ανταγωνισμού». Δεν θα υποστηρίξουμε μια τέτοια διατύπωση.

Η εναρμόνιση του ΦΠΑ και των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών είναι ένα επικίνδυνο βήμα μακριά από τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό σε έναν από τους θεμελιωδέστερους τομείς πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να προβαίνει σε τέτοιες ευρύτερου εννοιολογικού περιεχομένου δηλώσεις πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Ο φορολογικός ανταγωνισμός έχει και πλεονεκτήματα με την έννοια ότι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σταθερά και να αναπτύξουν αποτελεσματικότερους φόρους ή άλλες λύσεις για να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες δαπάνες υπό τον όρο ότι είναι ελεύθερες από την ανεπαρκώς μελετηθείσα νομοθεσία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω πλήρως την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αναγνωρίζω ότι υπάρχει ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών σε έκαστο κράτος μέλος και της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Ωστόσο, δεν υποστηρίζω τα συμπεράσματα που περιέχει η αιτιολογική έκθεση ότι η εισαγωγή της κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης (CCCTB) είναι οπωσδήποτε αναγκαία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σε αυτό το στάδιο η CCCTB είναι μόνο μια τεχνική πρόταση, δεν υπάρχει προτεινόμενη ανακοίνωση και ως τεχνική πρόταση είναι πρόωρο να υπονοείται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψηφίζω την έκθεση <Τίτλος> σχετικά με τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (2008/2033(INI)).

Η Sharon Bowles σωστά επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οδηγεί σε παραβιάσεις της αρχής της ίσης φορολόγησης και ευθύνεται για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από τη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ επηρεάζουν τη συνολική ισορροπία του συστήματος των πόρων. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι απώλειες του ΦΠΑ κυμαίνονται από 60 έως 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που οδηγεί στην αυξημένη ανάγκη οι ίδιοι πόροι των κρατών μελών να ζητούνται με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ).

Συμφωνώ με την πρωτοβουλία της Sharon Bowles. Τα προβλήματα που προκαλούνται από τη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ πρέπει να εξαλειφθούν. Για την εγγύηση της σωστής λειτουργίας της Κοινότητας πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα των φορολογικών πόρων λειτουργεί δίκαια και με διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Μετά από δέκα χρόνια συζητήσεων γύρω από το θέμα, δεν μπορούμε ακόμη να συμφωνήσουμε για τις αποτελεσματικές μεθόδους με τις οποίες θα μπορέσουμε να θέσουμε τέλος στη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ – η οποία, σε τελική ανάλυση αφορά φοροδιαφυγή που κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,5% της οικονομικής παραγωγής της Ευρώπης.

Τα σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης φαίνεται τέλειο στα χαρτιά αλλά φαίνεται να βρίσκεται ακόμη σε εμβρυικό στάδιο, γι’ αυτό και τα περισσότερα αιτήματα που ακούμε αφορούν ακόμη την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Ιδιαίτερα, στον τομέα της απάτης, έχουμε ορισμένα κράτη μέλη με εμφανώς υψηλό βαθμό επιδεκτικότητας στην απάτη και χαλαρούς ελέγχους, που επαυξάνεται από την επικράτηση μιας απαράδεκτης συμπεριφοράς laissez-faire όσον αφορά την είσπραξη των φόρων. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική έκθεση δεν διατυπώνει κατηγορηματικό μήνυμα ή πρόταση οιωνδήποτε νέων λύσεων, γι’ αυτό και απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών εκφράζει τη λύπη της που αδυνατεί να υποστηρίξει την έκθεση της κ. Bowles. Αναγνωρίζουμε ότι η φοροδιαφυγή είναι σοβαρό πρόβλημα και ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί λίαν επειγόντως, και ιδιαίτερα ότι πρέπει να βρεθεί λύση στην αποκαλούμενη φοροδιαφυγή ΦΠΑ τύπου carousel.

Παρά ταύτα, η αδυναμία της έκθεσης να υποστηρίξει θετικά τον φορολογικό ανταγωνισμό και την εθνική κυριαρχία× η μη ρεαλιστική προσέγγιση έναντι των φορολογικών παραδείσων× και η έλλειψη αναγνώρισης της άμεσης σχέσης μεταξύ της υψηλής φορολογίας και των υψηλών επιπέδων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής οδηγούν στο αίτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί πολύ σοβαρά πριν προτείνει φορολογικά μέτρα τα οποία το μόνο που ενδέχεται να πετύχουν είναι να προκαλέσουν φυγή κεφαλαίων, αποθάρρυνση επενδύσεων στο εσωτερικό ή ακόμη να ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο τη φοροδιαφυγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. – (GA) Χαίρομαι που υποστηρίζω την παρούσα έκθεση η οποία αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι θέμα αναγκαιότητας. Παρότι η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών εμπίπτει, ως επί το πλείστον, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαία. Στις επιχειρήσεις, και ειδικά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να επιβάλλεται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος και δεδομένου του πλαισίου της πολιτικής της Επιτροπής, ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος και η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθούν.

Υποστήριξα την τροποποίηση του συντάκτη που υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο θεμιτός ανταγωνισμός, όσον αφορά τη φορολογία, για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι που η ίδια συντάκτρια αναφέρθηκε στην κοινή ενοποιημένη εταιρική φορολογική βάση (Common Consolidated Corporate Tax Base) (CCCTB) στην αιτιολογική έκθεση. Έως τώρα δεν έχει υπάρξει επαρκής εξέταση της CCCTB προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ένα τέτοιο σύστημα φορολογίας θα είχε θετικό αντίκτυπο ενώ είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία περί του αντιθέτου. Η δήλωση αυτή βασίζεται σε εσφαλμένα συμπεράσματα και καθώς αυτή περιέχεται στην αιτιολογική σκέψη δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επί του θέματος. Ως αποτέλεσμα, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να εκφράσω την απογοήτευσή μου και να καταστήσω γνωστή την άποψή μου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου