Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2038(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0199/2008

Texte depuse :

A6-0199/2008

Dezbateri :

PV 02/09/2008 - 16
CRE 02/09/2008 - 16

Voturi :

PV 03/09/2008 - 9.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0401

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 2 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie revizuită

16. Impactul marketingului şi al publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Eva -Britt Svensson, a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008/2038(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, föredragande. − Herr talman! Varmt tack till mina kolleger i FEMM-utskottet och framför allt till skuggföredraganden för mycket konstruktiva och bra bidrag till betänkandet!

Rådets ordförandeskap har lyft fram betydelsen av att bekämpa könsstereotyper. Det är ett av ordförandeskapets sex prioriterade områden. Därför anser jag att det är viktigt att även vi här i parlamentet ger vår syn på problemen med könsstereotyper och hur de påverkar jämställdheten.

För att undvika eventuella missförstånd vill jag särskilt framhålla och vara väldigt tydlig med att jag i betänkandet definitivt inte föreslår någon ny lagstiftning på området, varken på EU-nivå eller på nationell nivå. De åtgärder jag föreslår avser nationella självreglerande organ som redan finns och som representerar både producenter, annonsörer och konsumenter. Dessa organ bör arbeta för att öka medvetenheten om betydelsen av könsstereotyp reklam. Medlemsstaterna bör även se till att det finns organ dit allmänheten kan vända sig med klagomål. Jag menar också att det beslutade jämställdhetsinstitutet bör bedriva forskning om hur jämställdheten påverkas av denna typ av reklam. Vi behöver veta mer.

Varför är då detta viktigt? Därför att reklamen finns överallt, i våra hem, i det offentliga rummet, i tidningar, i medier o.s.v. Självklart påverkas vi, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Företagen skulle inte satsa miljarder på reklam om den inte hade effekt.

Reklam och marknadsföring idag handlar inte bara om att man försöker sälja en vara eller en produkt, utan om att sälja en hel livsstil, en form av kultur. Man måste alltså vara på ett visst sätt och agera på ett visst sätt för att leva upp till förväntningar på olika normer. Det är särskilt viktigt att vi motverkar detta fenomen när det gäller unga människor som söker sin vuxenidentitet, framtida utbildningsvägar o.s.v. Jag vill att alla människor ska ha möjlighet att välja utan att de medvetet eller omedvetet blivit påverkade av olika könsstereotypa normer.

Idag är det omöjligt för en annonsör att göra reklam för en produkt som skulle öka miljöproblemen eller skynda på klimatförändringarna. Jag har en vision att det i framtiden ska vara lika omöjligt att sälja produkter som har ett könsdiskriminerande eller könsstereotypt budskap.

Jag är också övertygad om att med ökad medvetenhet om reklamens betydelse kommer konsumenter, både män och kvinnor, att vägra köpa produkter med sådan reklam. Jag är också lika övertygad om att konsumenterna kommer att gynna företag, producenter, som har en medveten reklampolicy och som inte tillåter könsstereotyp reklam. Det kommer att vara en viktig framgångsfaktor för företag och annonsörer som visar sitt ansvar genom att påverka och bidra till ökad jämställdhet. Det är ju det målet vi alla säger oss ha. Det här är en faktor av väldigt många, men det är en betydelsefull faktor.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank the EP and the rapporteur, Mrs Svensson, for addressing a very delicate issue on how marketing and advertising affects equality between men and women.

Advertising plays an important role in the financing of the media. It reduces the cover price of magazines and newspapers and ensures that much audiovisual content is available free to consumers. This is important for freedom of expression and diversity, a question which is often debated in this House.

What we have seen over the years is an accumulation of bans or controls on advertising – cigarettes, alcohol, fatty food – and soon there will be new rules for how car manufacturers advertise CO2 emissions. Advertising is a soft target because it is much easier to regulate it than to address the underlying problems, which are often more complex – though the report which we are discussing tonight favours further controls on advertising, this time from the subjective area of gender politics.

As Media Commissioner, I recognise the underlying policy concerns, but I also wonder what will be the impact of these concerns if they are carried out on a whole industry and on the general public. As it has become more difficult to advertise because there is less money and because of all the bans, advertisers have reduced the role of advertising in their marketing expenditure. There are other ways to market products without advertising them in the media: product promotion for instance. That is very bad for media pluralism, because most of all the written press – the newspapers and the magazines – do not get enough income in order to continue to be published.

The report does not take into account the positive aspects that support the objectives of the report in order to protect citizens. Let me give you some examples. Article 3 of the Audiovisual Media Service Directive contains strong wording on human dignity and non-discrimination in relation to audiovisual advertising. The Commission, I can assure you, will ensure that Member States’ transposition of this Directive reflect what the legislator wanted.

Neither does the report underline the valuable role that self-regulation has played. Let me give you an example here, too. You should be aware that it has been responded to well in cases of, and I quote: ‘objectionable stereotyping’, and I will give you a very concrete example. The fashion industry has stopped its ‘porno-chic’ campaigns, which stigmatised women as pure sex objects. So there are legislative measures in order to solve the problems.

We should have, in this respect, a very realistic approach. Advertising is a short-form medium, glimpsed on a page or in a 30-second video spot. What the report calls ‘stereotyping’ may be just a quick way to link a product to a particular group of consumers. It can also reflect poor creative work. There is, on the other hand, good advertising and bad advertising, and as Media Commissioner I have to accept that the freedom of expression also includes the right to fail – even to fail badly – even if we do not like it. If I asked the plenary here to take a decision on that, I think that the right to fail would not be hampered.

As the report acknowledges, there is no conclusive research that links stereotyping with gender inequality. Policy-making requires a strong evidence base, not just strongly-held views, and that is what we are basing our policy proposals on and why the Commission supports the positive recommendations made in the EP report. Best-practice exchange, for instance, among the regulators is something that we always encourage. Education, research and further debates should certainly continue.

I would like to underline that for nine years now, as Media Commissioner, I have been pleading for courses in schools on media literacy. I believe that this would be the most important thing: if we could awaken the critical appraisal of youngsters in order to read advertisements, to reject the bad advertisements, something which is really not relevant to our society. I would like to concentrate on best practice, for instance I like the Spanish example of awards for advertising that handle gender issues well. That is the right way to proceed, and that is why we should accentuate the positive and see whether we can make further progress, because it is worthwhile fighting for this.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, la libertad propia acaba donde empieza la libertad de los demás, y una sociedad es más libre cuanto más libre son sus medios de comunicación, y la pérdida de la libertad comienza, precisamente, por los recortes en la publicidad y continúa en el contenido editorial.

Por ello, el Partido Popular Europeo ha presentado enmiendas en este informe para corregir algunas desviaciones totalitarias en contra de ese principio de una sociedad en libertad.

El marketing y la publicidad europeos practican ya el autocontrol y hay legislación suficiente en los Estados miembros. El marketing y la publicidad no sólo están en los medios de comunicación, forman parte de nuestra vida cotidiana y, afortunadamente, cuentan con excelentes profesionales que, en su inmensa mayoría, son conscientes de la fuerza que ostentan en los equilibros sociales. Por eso, el Partido Popular Europeo votará contra las enmiendas y párrafos presentados por los comunistas, ya que siembran la duda sobre el machismo y el sexismo generalizados entre los trabajadores de ese sector, y eso es una falacia.

Desde el Partido Popular Europeo creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, pero creemos que hay que defenderla sin desprestigiar a nadie. Creemos que la infancia y la juventud deben ser protegidas y que los niños y jóvenes deben ser educados por sus familias y la sociedad en su conjunto. Educados en valores que les permitan ser mejores personas.

El uso sectario de la igualdad que se pretende en este informe creo que es un grave error y, desde luego, el Partido Popular no lo va a admitir. Ansiamos sacar adelante nuestras enmiendas para poder apoyar el informe. De otro modo, me abstendré en el voto final por respeto a la subsidiariedad de los Estados miembros y por respeto a los profesionales del sector del marketing y la publicidad.

No creo que criticar las legislaciones nacionales y excederse en las competencias de este Parlamento sea bueno para nosotros, porque nos restará credibilidad en el futuro.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, ce rapport n'est pas aussi anodin que l'heure tardive à laquelle il est débattu pourrait le laisser supposer et je tiens à remercier Mme Svensson pour son travail et sa collaboration.

Le marketing et la publicité sont omniprésents dans nos sociétés et contribuent à la création de construits sociaux avec, parfois, des conséquences négatives de discrimination ou d'enfermement dans des représentations réductrices des genres. Certes, la publicité est aussi un espace de création et de telles représentations sont parfois utilisées à dessein sur un mode humoristique. Mais les publicitaires ne doivent pas oublier qu'ils ont un rôle éducatif important, qu'il est nécessaire de développer le sens critique des jeunes, notamment afin d'éliminer toute forme de discrimination par des images parfois dégradantes fondées sur le sexe et qui porteraient atteinte à la dignité de l'individu.

L'objet de ce rapport n'est pas de remettre en cause la liberté éditoriale ou de création mais d'inciter les acteurs de ce secteur à améliorer les systèmes d'autorégulation existants, à coopérer avec les autorités compétentes pour améliorer des codes de bonnes pratiques et à prendre conscience de leurs responsabilités, non seulement par rapport à l'égalité des genres, mais aussi en termes de santé physique et psychique, santé parfois menacée par des pressions liées à des critères de beauté érigés en norme à atteindre.

C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à rejeter les nombreux amendements de suppression afin de ne pas vider ce texte de toute sa substance.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik herken wel het probleem dat gesignaleerd wordt door de rapporteur. Ik stel me zo voor, stel dat er een verkenningsmissie komt van de planeet Mars. Die komen naar de aarde en ter voorbereiding kijken ze alleen maar reclame om een beeld te krijgen van de mensheid op aarde. Dan komen ze hier en dan zien ze tot hun verbijstering dat vrouwen niet alleen maar geïnteresseerd zijn in schoonmaakmiddelen en niet alleen maar de hele dag zit te wachten totdat hun man thuiskomt van het werk, dat vrouwen zelfstandig zijn en intelligent en hun eigen geld verdienen en dus ook consumenten zijn en dat je bovendien ook andere soorten families hebt op aarde die je nooit in de reclame ziet, zoals eenoudergezinnen of een homokoppel met kinderen, of een immigrantenfamilie, of bijvoorbeeld iemand in een rolstoel of met een spraakgebrek. Dat zie je namelijk nooit in de reclame. Dus tot zover ben ik het wel eens met de rapporteur.

Maar dat gezegd hebbend, sluit ik me aan bij de woorden van commissaris Reding en ook mijn collega van de EPP: er is altijd nog zoiets als vrijheid van meningsuiting. Ik geloof niet dat we op wat voor manier dan ook moeten ingrijpen in de inhoud van reclame. Beter is best practice, en ik mag hier natuurlijk geen merken noemen, maar ik denk aan een Italiaans modemerk dat al 20 jaar niet anders doet dan taboes doorbreken, en ook aan andere producten.

Verder is dit verslag veel te breed, want de titel zegt 'marketing en reclame', maar het gaat ook over schoolboeken, over tv, over internet, over videogames en nog veel meer. Ik vind eerlijk gezegd dat de EU daar met haar handen af moet blijven.

Verder komt er ook iets in voor over advertenties voor seksdiensten. Dat staat al helemaal buiten het onderwerp. Smaak en moraal kunnen verschillen, en hoe dan ook vind ik dat we dit niet vanuit de EU eenvormig moeten opleggen.

Ten slotte, als je kijkt naar het beeld dat in de reclame al 50 jaar wordt geschetst van vrouwen, dan stel ik tevreden vast dat vrouwen veel slimmer zijn dan wij denken. Ze laten zich door de reclame namelijk helemaal niet tegenhouden om gewoon zelfstandig te worden.

Ten slotte, als we echt iets willen doen heb ik twee concrete voorstellen. Ten eerste, als de reclame ons niet bevalt, dan staken we als consumenten, en ten tweede stel ik voor dat op een van de vier topposten in de Europese Unie minstens één vrouw wordt benoemd.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Chciałabym zwrócić uwagę na fakt pojawiania się reklam, zarówno w telewizji, także publicznej, jak i na billboardach, których treść lub forma poniżają osoby pojawiające się w materiałach marketingowych. Najczęściej dotyczy to kobiet, ale nie wyłącznie. Odbieranie prawa do godności, uprzedmiotowianie osób, przedstawianie ich jako prezentujących niski poziom umysłowy, czy mogących stanowić przedmiot zainteresowań wyłącznie w sferze seksu, prowadzi do wytworzenia u nieprzygotowanego odbiorcy poczucia niedowartościowania. Obniża jego aktywność w realizacji planów życiowych, ogranicza ich zamierzenia. Dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych, co oznacza, że skutki takich działań mogą być dotkliwsze. To jeden z licznych efektów wszechobecnego konsumpcjonizmu. Dla wielu ważniejszy jest zysk, osiągany choćby i niegodnymi metodami, niż traktowanie osoby ludzkiej jako podmiotu, jako szczególnej wartości, którą należy chronić. Dlatego ważne są ograniczenia prawne takiej działalności.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Gleichstellung der Geschlechter ist Wert und Ziel der Europäischen Union. Die EU will diese Gleichstellung in allen Bereichen herstellen. Es kann nicht sein, dass der wichtige Bereich der Werbung davon ausgenommen ist. Daher begrüße ich den Bericht meiner Kollegin Svensson, die sich dieses wichtigen Themas angenommen und einen ausgeglichenen Bericht vorgelegt hat. Herzlichen Dank!

Werbung wirkt unbewusst auf uns. Ein wichtiger Faktor ist z.B., Stereotype über Geschlechter zu verbreiten. Die Diskriminierung in der Werbung steht dem Ziel der Gleichstellung entgegen. Die EU tut nicht genug, um Sexismus und Diskriminierung in den Medien abzubauen. Daher müssen wir deutlich machen: Europa ist auch ein Europa der Werte. Wir wollen keine frauenfeindliche Werbung, keine Werbung, in der Frauen zu Objekten degradiert werden, in der plumpe Klischees über Frauen gefeiert werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Werbung über Männer.

Mich würde es freuen, wenn die Werbung im Gegenteil dazu beiträgt, unser fest gefügtes Rollenverständnis, unsere Bilder über Männer und Frauen ins Wanken zu bringen. Aber bedauerlicherweise wurde vonseiten der Werbeindustrie Front gemacht gegen etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich Respekt, Respekt vor allem vor Frauen. Ich kann nicht verstehen, dass die Werbeindustrie einen Sturm im Wasserglas betreibt. Einen Sturm im Wasserglas nenne ich es gerade deshalb, weil das offensichtlich leider bei vielen Kolleginnen auf Gehör gestoßen ist.

Dabei können wir uns doch eigentlich auf folgende Grundlagen einigen: Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für Diskriminierung in den Medien. Wir brauchen auch nationale Monitoring-Behörden, bei denen Beschwerden eingereicht werden können. Übrigens gibt es so was Ähnliches in vielen Mitgliedstaaten. Von daher verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass wir in diesem Bericht weitergingen. Von daher hoffe ich, dass wir uns wirklich auf das, was jetzt vorliegt, einigen können. Denn wir brauchen diesen Bericht als Grundlage, und wir sollten ihn nicht noch weiter verwässern.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Pomimo wielu pozytywnych aspektów zawartych w sprawozdaniu – zauważania negatywnego wpływu mediów, marketingu i reklamy, które w karykaturalny i przedmiotowy sposób przedstawiają osoby, dyskryminując i uwłaczając godności – chciałabym jednak zaprotestować przeciwko niektórym tezom o cechach manipulacji, z kreowaniem nowoczesnego egalitarnego społeczeństwa bez wzorców moralnych. Co prawda przy pomocy różnych terapii hormonalnych i psychologicznych można eksperymentować na ludziach, jednak odbywa się to kosztem ciężkich urazów i powinno być zakazane, przynajmniej w takim zakresie, w jakim ograniczane są doświadczenia na zwierzętach.

Zarówno męskość, jak i kobiecość, jako dwoista postać konstytucji somatycznej człowieka, są osobowościowe, stanowiąc również pierwiastek osobotwórczy. Niemożliwa jest zamiana ról, ponieważ te wpisane są w naturę człowieka. Obok dostrzegania wpływu reklam, słuszniejszy byłby postulat kontroli etyczno-prawnej, po uprzednim przyjęciu uniwersalnego systemu wartości, najlepiej opartego na prawie bożym.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE-DE). - Niekedy si ani neuvedomujeme, že dôsledky reklamnej politiky majú ďalekosiahle následky pre zachovávanie stereotypov, ktoré často znamenajú takmer neprekonateľnú bariéru pre žiaduce zmeny pre dosiahnutie vytýčených, napríklad aj lisabonských cieľov.

Hovorím aj popri uvedomení si toho, že reklama ako taká má samozrejme aj veľa pozitív. Treba si uvedomiť, že reklamná politika, najmä vo vzťahu mužov a žien, brzdí postup zosúladenia pracovného a rodinného života, keďže veľmi často sugeruje obraz ženy, ktorá hravo a s úsmevom zvláda všetky svoje, niekedy aj konfliktné úlohy, vyplývajúce zo svojich rôznych sociálnych rolí, vykonávané najčastejšie pod časovým tlakom.

Problémom nie je len samotné živenie prežitých stereotypov mužských a ženských rolí, ale ich ďalšie posilnenie, keďže odborníci upozorňujú na to, že reklama nielen posilňuje, ale aj formuje očakávania. Jedným z najzarážajúcejších dôkazov toho je množstvo dievčat trpiacich anorexiou.

Ak na jednej strane marketing a reklama využíva alebo aj zneužíva existujúce stereotypy, na druhej strane Európska rada bude zbytočne prijímať rezolúcie o boji proti stereotypom, tieto stratia akúkoľvek účinnosť.

Riešením však určite nebude nejaký ucelený európsky kódex správania. Problém marketingu a inzercie nie je možné pripísať médiám ako takým. Škoda, že správa v snahe riešiť problém volí cesty, ktoré sú buď neschodné alebo nevedú k cieľu.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Иванова Любчева (PSE). - Г-н председател, г-жо комисар, колеги, намирам доклада за много важен и много необходим. Средата, която ни заобикаля непрекъснато, е от изключително значение за формирането на нагласите, поведението, отношението към проблемите. В това число и равнопоставеността. Маркетингът, рекламата, масмедиите, интернет и телевизия могат да провокират както сериозно положително, така и много отрицателно отношение към идеята за равенство между половете.

Без да ограничаваме свободата в дейността на медии, организации и институции, занимаващи се с маркетинг и реклама, без да налагаме цензура трябва да помислим за негативните последици, да осъдим представянето на жените в недобра светлина, като обекти, провокиращи насилие, сексизъм или представянето им като комбиниране на „горещи“ женски образи с още по-горещи, изкусителни алкохолни питиета. Нима това не е унизително?

Тъй като ние разбираме равнопоставеността като партньорство, считаме, че толерантността на маркетинга и рекламата към този проблем се отнася равностойно и за мъжете. Трябва рекламата и маркетингът да създадат път към разбиране на равнопоставеността, да отразяват етични модели на равенство между мъжа и жената, а не да изкривяват философията на равнопоставеността с цел печалба. Така маркетингът и рекламата трябва да създадат среда за социално разбирателство, за социална перспектива.

Докладът подчертава необходимостта от разпространяване в медиите на принципите на равенството между половете чрез програми и материали, предназначени за различни възрастови групи, популяризиране на добри практики на уважение, зачитане на различията между половете, на недискриминация. Това ще формира култура на равнопоставеност и ще създава равнопоставеност.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Reklama je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a má nepopierateľný vplyv na správanie verejnosti a formovanie verejnej mienky.

V správe spravodajkyne Svensson sa nachádzajú body, s ktorými súhlasím. Sú to hlavne body, ktoré poukazujú na nutnosť ochrániť deti a maloletých od negatívnej reklamy. Reklama propagujúca predaj sexuálnych služieb a prostitúciu deformuje dieťa už od jeho útleho veku.

Na rozdiel od spravodajkyne mám iný názor na spôsob, akým je možné dosiahnuť vytýčený cieľ. Ťažko na európskej úrovni dokážeme urobiť zásahy do slobody médií a nerešpektovať princíp subsidiarity. Nemyslím, že sa nám podarí prijať európsky etický kódex v oblasti marketingu a reklamy.

Naše znepokojenie o mladú generáciu musíme adresovať predovšetkým rodičom a pedagógom. Som presvedčená, že hlavná zodpovednosť spočíva na rodičoch a pedagógoch, či dokážu dieťa naučiť rozumne a zodpovedne používať televíziu a nové technológie.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - Rezolucja przeakcentowuje sprawę nierówności mężczyzn i kobiet oraz stereotypów płciowych. Należy mówić o negatywnych stereotypach. Co prawda nierówność płci jest ważnym elementem złej reklamy, ale są też inne.

Po pierwsze, wiele eksperymentów psychologicznych pokazuje jak dzieci, szczególnie dzieci, ale też starsi, uczą się agresji, negatywnych postaw i zachowań z telewizji i z innych mediów. Co ważne, nawiązując do pani Reding, odnośnie do pomysłów szkolnych, to powiem jako psycholog, że badania pokazują, iż ludzie są przekonani o tym, że szczególnie telewizja i reklama nie mają na nich wpływu w takim stopniu, w jakim rzeczywiście mają. Marketing i reklama w mediach manewrują między informacją, promocją i manipulacją, problem jest w ich rozróżnianiu. Jeżeli wolna reklama nie czyni zadość zasadom moralnym, społecznym i psychologicznym, to szkodzi. I ten aspekt jest chyba najistotniejszy.

 
  
MPphoto
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). - Doresc să propun câteva modalităţi practice prin care putem aborda problema influenţei nefaste a publicităţii asupra egalităţii de gen în Europa.

Din punct de vedere al legislaţiei europene în domeniu, un punct cheie îl reprezintă principiul ţării de origine. Acesta este aplicat şi în ceea ce priveşte publicitatea, astfel încât o producţie acceptată de un consiliu naţional al audiovizualului dintr-un stat membru trebuie să fie acceptată spre difuzare în toate celelalte.

Ne-am confruntat recent cu exemple clare de discriminare de gen, promovată prin producţii de publicitate care nu au putut fi oprite de la difuzare în statele Uniunii Europene. Astfel, consider că ar trebui introduse măsuri de exceptare de la principiul ţării de origine, atunci când se constată că pactul european pentru egalitatea de gen a fost încălcat prin producţii media ofensatoare. Deoarece vorbim despre un domeniu ce ţine de competenţa comunitară, respectiv comerţul cu servicii audiovizuale, consider că ar trebui introduse amenzi aplicate de Comisia Europeană acelor producători care promovează prin publicitate imagini discriminatorii.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, είμαστε και υπέρ της οικονομίας της αγοράς και υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Με βάση λοιπόν τον υγιή ανταγωνισμό θέλουμε να λέγεται η αλήθεια, να ανταγωνίζονται τα προϊόντα με βάση αληθινά στοιχεία.

Η ελευθερία δεν είναι ασυδοσία και με τη διαφήμιση δεν κάνουμε τέχνη όπου ο καθένας μπορεί να προβάλει τα πρότυπά του. Το πρωί μιλήσαμε για αντιμετώπιση των διακρίσεων και είναι πολύ περίεργο που άνθρωποι που υποστηρίζουν την κατάργηση των διακρίσεων δεν θέλουν την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βάζοντας αυτορρύθμιση στις διαφημίσεις.

Συγχαίρω την Επίτροπο γιατί πολλές φορές έχει αποδείξει με τις προτάσεις της ότι παίρνει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την προάσπιση των αξιών μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως τις μοντέρνες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). - Herr Präsident! Ich unterstütze die Meinung, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten eine wesentliche Verantwortung im Umgang mit Kindern tragen. Heute werden Kinder in der Wirtschaft als wichtige Konsumenten gesehen und behandelt. Daher ist es notwendig, sie von klein auf darauf vorzubereiten, welche Macht eigentlich von Werbung ausgeht und wie negativ sie sein kann. Ich halte aber nichts davon, dass wir das europaweit einheitlich regeln.

Wir müssen – wie auch die Kommissarin sagt – in der Bildung von klein auf versuchen, ihnen einen Weg zu zeigen und sie dabei auch auf die Chancen, aber auch auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die die Werbung in sich birgt.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, föredragande. − Varmt tack för debatten! Jag vill förtydliga en sak - betänkandet kommer från Europeiska enade vänstern och ingenting annat. När det gäller ändringsförslagen vill jag påminna om att 53 ändringsförslag från de olika politiska grupperna har antagits i utskottet, däribland fyra ändringsförslag från Esther Herranz García.

Man har nämnt yttrandefriheten. Det är självklart att yttrandefriheten är helig. Det finns ingenting i betänkandet som handlar om någon ny lagstiftning, varken på EU-nivå eller i medlemsstaterna. Det är en nationell angelägenhet. Det vi gör i betänkandet är att betona de instanser som redan finns, självreglerande och partssammansatta organ där producenter, annonsörer och konsumenter tillsammans hittar de bästa formerna.

Kommissionen talar om att det behövs mer grundläggande forskning om hur jämställdheten påverkar. Det håller jag med om och därför lyfter jag fram det i betänkandet. Vi behöver mer forskning. Vi behöver väcka det kritiska tänkandet! Det är precis det som betänkandet handlar om! Öka medvetenheten och därmed också det kritiska tänkandet!

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 3 settembre 2008 alle 11.30.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), írásban. – A 2006-2010 közötti időszakra szóló Esélyegyenlőségi Ütemterv hat prioritásos területének egyikét képezi a sztereotípiák elleni harc.

Itt egy olyan elvi kérdésről van szó, amelynek gyakorlati hatásai rendkívül szerteágazók és mélyrehatóak, hiszen hátrányos helyzetet teremtenek a nők számára, jelentős akadályt képeznek boldogulásukban – legyen szó elhelyezkedésükről, munkahelyükről, szakmai előremenetelükről, a döntéshozatalban való részvételükről, munka és magánéletük összeegyeztetéséről. A sztereotipiák megalapozzák és fenntartják az egyenlőtlenségeket az élet valamennyi területén, így felbecsülhetetlen kárt okoznak az egész társadalomnak, jelentősen csökkentik az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló erőfeszítések hatékonyságát.

Fontosnak tartom a sztereotipiák elleni alaposan megtervezett, összhangolt fellépéseket, kampányokat, amelyek fontos eleme többek között a már gyermekkortól elkezdődődő társadalmi tudatformálás, az oktatás, a helyes gyakorlatok alkalmazása.

A médiában megjelenú marketingnek és hirdetéseknek jelentős szerepe van a nőkről alkotott kép kialakításában - az előnytelen kép jelentősen hozzájárul az hátrányos helyzet fenntartásához, ugyanakkor a valóság és a lehetőségek, képességek reális bemutatásával fordíthat is ezen a tendencián. Így azon lehetséges eszközök, intézkedések kidolgozásán kell munkálkodnunk, amelyek révén ezt a pozitív változást elősegíthetjük. Hasonlóan elengedhetetlen a már létező szabályozás megfelelő alkalmazása.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), na piśmie. – Panie Przewodniczący!

Sprawozdanie pani Svensson w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn jest jednym z tych dokumentów, które próbują ingerować w materię nie najważniejszą z punktu widzenia aktualnych problemów, które ma do rozwiązania UE. W niektórych zapisach sprawozdanie jest wręcz niepoważne.

Dla sprawozdawcy ważniejszym problemem są stereotypy płciowe od brutalizacji treści w mediach, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Twierdzenia, iż reklamy podburzają do nienawiści ze względu na płeć przy istnieniu kodeksów reklamy w mediach jest nadinterpretacją faktów. Raport nie podejmuje rozszerzającego się problemu dyskryminacji ze względu na pleć wśród obywateli UE wyznania muzułmańskiego. Obawiam się, iż nie monitoruje się prasy muzułmańskiej w zakresie równości kobiet i mężczyzn.

Jest to bardzo ważny problem do rozwiązania dla państw UE. Poprawne stosunki panujące w zakresie równego traktowania mężczyzn i kobiet wśród tradycyjnego i historycznego społeczeństwa europejskiego nie wymagają obecnie interwencji. Jednostkowe przypadki wynaturzeń w tym zakresie można zwalczać istniejącymi środkami prawnymi.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate