Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 2. září 2008 - BruselVydání Úř. věst.
 1.ZahájCSí zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Sociální balíček (první část) (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Program Mládež v akci (2007 - 2013) (A6-0274/2008, Katerina Batzeli) (hlasování)
  5.2.Program Kultura (2007 - 2013) (A6-0273/2008, Katerina Batzeli) (hlasování)
  5.3.Program Evropa pro občany (2007 - 2013) (A6-0275/2008, Katerina Batzeli) (hlasování)
  5.4.Akční program v oblasti vzdělávání a celoživotního učení (A6-0276/2008, Katerina Batzeli) (hlasování)
  5.5.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem (A6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  5.6.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kyrgyzstánem (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  5.7.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Tádžikistánem (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  5.8.Odpovědnost Černé Hory za dlouhodobé půjčky poskytnuté Srbsku a Černé Hoře (Bývalé federální republice Jugoslávii) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (hlasování)
  5.9.Ekologická produkce a označování ekologických produktů (A6-0311/2008, Neil Parish) (hlasování)
  5.10.Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (hlasování)
  5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasování)
  5.12.Evropská soudní síť (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasování)
  5.13.Uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů (A6-0285/2008, Armando França) (hlasování)
  5.14.Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (hlasování)
  5.15.Používání vízového informačního systému (VIS) v rámci Schengenského hraničního kodexu (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (hlasování)
  5.16.Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV (A6-0293/2008, Renate Weber) (hlasování)
  5.17.Hodnocení dublinského systému (A6-0287/2008, Jean Lambert) (hlasování)
  5.18.Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (hlasování)
  5.19.Koordinovaná strategie s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Předložení návrhu souhrnného rozpočtu Radou - Rozpočtový rok 2009 (rozprava)
 10.Sítě a služby elektronických komunikací - Evropský úřad pro trh elektronických komunikací - Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě – společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání - Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele (rozprava)
 11.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)
 12.Následný postup na základě žádosti o ochranu imunity: viz zápis
 13.Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropského parlamentu následující po návrhu doporučení Evropské komisi ke stížnosti č. 3453/2005/GG (rozprava)
 14.Rovnost žen a mužů – 2008 (rozprava)
 15.Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (rozprava)
 16.Vliv marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen (rozprava)
 17.Klonování zvířat za účelem výroby potravin (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (811 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1687 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí