Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 2 september 2008 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Sociaal pakket (eerste deel) (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Programma “Jeugd in actie” (2007-2013) (A6-0274/2008, Katerina Batzeli) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Programma “Cultuur” (2007-2013) (A6-0273/2008, Katerina Batzeli) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Programma “Europa voor de burger” (2007-2013) (A6-0275/2008, Katerina Batzeli) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren (A6-0276/2008, Katerina Batzeli) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oezbekistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU (A6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Kirgizstan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.7.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Tadzjikistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.8.Eigen aansprakelijkheid van Montenegro voor de langlopende leningen aan Servië en Montenegro (de voormalige Federale Republiek Joegoslavië) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.9.Biologische productie en de etikettering van biologische producten (A6-0311/2008, Neil Parish) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.10.Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.12.Europees Justitieel Netwerk (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.13.Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen (A6-0285/2008, Armando França) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.14.Visserij en aquacultuur in de context van het geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.15.Gebruik van het visuminformatiesysteem (VIS) in het kader van de Schengengrenscode (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (stemming)
  5.16.Versterking van Eurojust en wijziging van Besluit 2002/187/JBZ (A6-0293/2008, Renate Weber) (stemming)
  5.17.Evaluatie van het Dublin-systeem (A6-0287/2008, Jean Lambert) (stemming)
  5.18.Bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (stemming)
  5.19.Gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Indiening door de Raad van het ontwerp van algemene begroting – Begrotingsjaar 2009 (debat)
 10.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten - Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt - Ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming (debat)
 11.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 12.Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg: zie notulen
 13.Speciaal verslag van de Europese Ombudsman naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Commissie (klacht 3453/2005/GG) (debat)
 14.Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - 2008 (debat)
 15.Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (debat)
 16.Het effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (debat)
 17.Klonen van dieren voor de voedselproductie (debat)
 18.Agenda voor de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (836 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (2058 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid