Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 2. septembra 2008 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Sociálny balík (prvá časť) (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Program Mládež v akcii (2007 - 2013) (A6-0274/2008, Katerina Batzeli) (hlasovanie)
  5.2.Program Kultúra (2007 - 2013) (A6-0273/2008, Katerina Batzeli) (hlasovanie)
  5.3.Program Európa pre občanov (2007 - 2013) (A6-0275/2008, Katerina Batzeli) (hlasovanie)
  5.4.Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (A6-0276/2008, Katerina Batzeli) (hlasovanie)
  5.5.Uzatvorenie protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Uzbekistanom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ (A6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasovanie)
  5.6.Uzatvorenie protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kirgizskom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasovanie)
  5.7.Uzatvorenie protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Tadžikistanom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasovanie)
  5.8.Zodpovednosť Čiernej Hory za dlhodobé pôžičky udelené Srbsku a Čiernej Hore (bývalá Federatívna republika Juhoslávia) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (hlasovanie)
  5.9.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (A6-0311/2008, Neil Parish) (hlasovanie)
  5.10.Dohoda o rybolove v južnom Indickom oceáne (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (hlasovanie)
  5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasovanie)
  5.12.Európska justičná sieť (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasovanie)
  5.13.Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozsudkov (A6-0285/2008, Armando França) (hlasovanie)
  5.14.Rybolov a akvakultúra v kontexte integrovaného riadenia pobrežných oblastí v Európe (A6-0286/2008, Ioannis Gklavakis) (hlasovanie)
  5.15.Používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (hlasovanie)
  5.16.Posilnenie Eurojustu a zmena a doplnenie rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (A6-0293/2008, Renate Weber) (hlasovanie)
  5.17.Hodnotenie dublinského systému (A6-0287/2008, Jean Lambert) (hlasovanie)
  5.18.Určité otázky týkajúce sa poistenia motorových vozidiel (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (hlasovanie)
  5.19.Koordinovaná stratégia s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Uvedenie návrhu všeobecného rozpočtu Radou – Rozpočet 2009 (rozprava)
 10.Elektronické komunikačné siete a služby - Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií - Spoločný prístup k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciou - Elektronické komunikačné siete a služby, ochrana súkromia a ochrana spotrebiteľa (rozprava)
 11.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 12.Kroky podniknuté na základe žiadosti o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 13.Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti s návrhom odporúčania pre Komisiu vo veci sťažnosti 3453/2005/GG (rozprava)
 14.Rovnosť žien a mužov - 2008 (rozprava)
 15.Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (rozprava)
 16.Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi (rozprava)
 17.Klonovanie zvierat na zabezpečenie výživy (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (823 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1739 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia