Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1424k
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο) (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» (2007-2013) (Α6-0274/2008, Κατερίνα Μπατζελή (ψηφοφορία)
  5.2. Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013) (Α6-0273/2008, Κατερίνα Μπατζελή (ψηφοφορία)
  5.3. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) (Α6-0275/2008, Κατερίνα Μπατζελή) (ψηφοφορία)
  5.4. Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης (Α6-0276/2008, Κατερίνα Μπατζελή) (ψηφοφορία)
  5.5. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουζμπεκιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (Α6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  5.6. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Κιργιζιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  5.7. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)
  5.8. Ευθύνη του Μαυροβουνίου για τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Σερβία και Μαυροβούνιο (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (ψηφοφορία)
  5.9. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (A6-0311/2008, Neil Parish) (ψηφοφορία)
  5.10. Αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (ψηφοφορία)
  5.11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (ψηφοφορία)
  5.12. Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)
  5.13. Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων (A6-0285/2008, Armando França) (ψηφοφορία)
  5.14. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης (A6-0286/2008, Ιωάννης Γκλαβάκης) (ψηφοφορία)
  5.15. Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (ψηφοφορία)
  5.16. Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ (A6-0293/2008, Renate Weber) (ψηφοφορία)
  5.17. Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (A6-0287/2008, Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  5.18. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (ψηφοφορία)
  5.19. Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Παρουσίαση από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού – Οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
 10. Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
 11. Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
 12. Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 13. Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3543/2005/GG (συζήτηση)
 14. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 (συζήτηση)
 15. ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) (συζήτηση)
 16. Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (συζήτηση)
 17. Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα(συζήτηση)
 18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9:05)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

4. Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου για το κοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο).

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. − (CS) Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από δύο μήνες η Επιτροπή ενέκρινε την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Η ατζέντα συντάχθηκε για να βοηθήσει την Ένωση να επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Περιλαμβάνει μια φιλόδοξη και συνεκτική δέσμη μέτρων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με τα οποία δίδεται η δυνατότητα στους Ευρωπαίους να αδράξουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται γι’ αυτούς.

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συζήτησαν την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα στην άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων που διεξήχθη στο Σαντιγί στις αρχές Ιουλίου.

Με χαρά έλαβα την έκθεση για την εξαιρετικά θερμή υποδοχή της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας από τα κράτη μέλη και αναμένω με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα που θα λάβει το Συμβούλιο έως το τέλος του έτους. Είχα ήδη την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το πακέτο στη Διάσκεψη των Προέδρων και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχει έλθει η κατάλληλη στιγμή για μια εις βάθος συζήτηση και εδώ, στο Κοινοβούλιο. Είμαι πεπεισμένος ότι η σημερινή ανταλλαγή απόψεων θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε συναίνεση σχετικά με το ερώτημα του τι είδους κοινωνική Ευρώπη επιθυμούμε να οικοδομήσουμε για τους ευρωπαίους πολίτες.

Θέλω να σας υπενθυμίσω τις μέχρι τώρα εξελίξεις. Αυτό το σύνθετο πακέτο είναι ο καρπός δύο ετών κοινών προσπαθειών. Η Επιτροπή εργάστηκε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών, της κοινωνίας των πολιτών, των κρατών μελών και περιφερειακών και τοπικών οργάνων. Το πακέτο συνιστά ένα συνεκτικό σύνολο, δίδοντας έμφαση στη διασύνδεση με άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, το περιβάλλον, η κοινωνία της πληροφορίας και η οικονομία, ενώ καταδεικνύει σαφώς ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και πρέπει να λειτουργούν σε στενή συνεργασία προς όφελος των πολιτών. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πακέτο, με το οποίο επιχειρούμε να δώσουμε πρακτικές απαντήσεις στις ανησυχίες των ανθρώπων και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσής τους. Είναι επίσης ένα πολύ περιεκτικό πακέτο – το μεγαλύτερο που έχει εγκρίνει ποτέ διαμιάς η Επιτροπή – καθώς κατατέθηκαν 18 πρωτοβουλίες μαζί με την έκθεση. Επιπλέον, άλλες 20 οι οποίες αφορούν ένα ευρύ πεδίο θεματολογίας είναι υπό συζήτηση.

Σήμερα μελετάμε δύο μέτρα: μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και μια αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης. Καταρχάς, όμως, θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις βασικές αρχές του εν λόγω πακέτου.

Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα εδράζεται επί τριών βασικών αρχών: ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη. Εμείς οι Ευρωπαίοι εκτιμάμε την αξία του ατόμου και θέλουμε ο καθένας να έχει ίσες ευκαιρίες ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να απομακρύνουμε τα εμπόδια τα οποία καλούνται να υπερβούν οι άνθρωποι και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέπουν στον καθένα να δράττεται των προσφερόμενων ευκαιριών, σεβόμενοι ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή πολυμορφία και αποφεύγοντας την πρόκληση ερίδων.

Από την πίστη των Ευρωπαίων στην ισότητα απορρέει η κοινή πίστη στην κοινωνική αλληλεγγύη: αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, των περιφερειών, μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στην κορυφή και εκείνων που βρίσκονται στον πυθμένα, μεταξύ των πλούσιων και των λιγότερο πλούσιων κρατών μελών, καθώς και με τους γείτονες και τους φίλους μας σε άλλες περιοχές του κόσμου, δεδομένου ότι η αλληλεγγύη συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των σχέσεών μας με άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, ο βαθμός της νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων διαφέρει αυτή τη στιγμή στην ΕΕ και εξαρτάται από τους λόγους που οδηγούν στις διακρίσεις. Οι διακρίσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται σε έναν τομέα. Γι’ αυτό, προτείναμε, ως μέρος του πακέτου, μια οριζόντια οδηγία η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων και αναπηρίας εκτός τομέα της απασχόλησης. Η οριζόντια οδηγία θα προσφέρει στα κράτη μέλη, τις οικονομικές οντότητες και τους πολίτες το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί την απάντηση στις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και ανταποκρίνεται στην πολιτική δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή κατά την έναρξη της θητείας της. Πρόκειται για ένα ευέλικτο μέσο το οποίο βασίζεται στις αρχές οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από τα κράτη μέλη και έχουν ενταχθεί στους υφιστάμενους κανονισμούς.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η αντιμετώπιση όλων των αιτιών που οδηγούν στις διακρίσεις με τον ίδιο τρόπο δεν σημαίνει ότι πρέπει να ισχύουν σε όλους τους τομείς ομοιόμορφοι κανόνες. Στον ασφαλιστικό και τον τραπεζικό τομέα, για παράδειγμα, θα μπορούν να ισχύουν διαφορετικές προσεγγίσεις βάσει της ηλικίας ή της αναπηρίας. Ωστόσο, τέτοιου είδους διαφορές θα πρέπει να υποστηρίζονται από πειστικούς λόγους και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα. Οι ηλικιωμένοι θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν προτιμησιακών ναύλων στις δημόσιες συγκοινωνίες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ θα είναι δυνατός ο περιορισμός της πρόσβασης σε ορισμένα αγαθά με στόχο την προστασία της υγείας του ανθρώπου, όπως είναι, για παράδειγμα, η πώληση οινοπνευματωδών σε ανηλίκους.

Η οδηγία καλύπτει την παροχή όλων των αγαθών και υπηρεσιών και αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες, αλλά μόνο στο βαθμό που έχει να κάνει με την εμπορική παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

Η οδηγία θα λειτουργεί επίσης αναλογικά όσον αφορά το βάρος που επιβάλλει, σύμφωνα με την έννοια της αναλογικότητας η οποία ενυπάρχει τόσο στις υφιστάμενες οδηγίες κατά των διακρίσεων, όσο και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Το σχέδιο της οδηγίας απαγορεύει τις διακρίσεις, αλλά την ίδια στιγμή, σέβεται τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και των πράξεων που πραγματοποιούνται εντός αυτού του πλαισίου, καθώς και της ελευθερίας της θρησκείας και του συνεταιρίζεσθαι.

Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας είναι οι διακρίσεις κατά των Ρομά, γεγονός το οποίο έχει επανειλημμένα καταδικάσει η Επιτροπή ως συμπεριφορά ασύμβατη προς τις αρχές της ΕΕ. Το πακέτο περιέχει δήλωση της ανανεωμένης δέσμευσής μας για τη διασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τους Ρομά σχετικά με τα κοινοτικά μέσα και τις πολιτικές για την ένταξη των Ρομά.

Αυτό αποτελεί απάντηση στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2007 η Επιτροπή να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες πολιτικές και τα μέσα και να καταθέσει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο.

Σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, τα απαραίτητα νομοθετικά, οικονομικά και συντονιστικά μέσα έχουν θεσπιστεί και χρησιμοποιούνται, αλλά προς το παρόν όχι επαρκώς. Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα περιλαμβάνει αρκετές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά πιο αποτελεσματικά στις αλλαγές. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος και οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης θα διαδραματίσουν ειδικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Η οδηγία σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης χρειάζεται εδώ και αρκετό καιρό ανανέωση.

Αυτή τη στιγμή, 820 ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης στην Ένωση εκπροσωπούν 15 εκατομμύρια εργαζομένους. Ωστόσο, πρόσφατες υποθέσεις δείχνουν ότι δεν επιτελούν το έργο τους όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα συχνά οι εργαζόμενοι να μην ενημερώνονται σωστά ή να μην ζητείται η γνώμη τους σχετικά με εταιρικές αναδιαρθρώσεις. Η πρωτοβουλία, ως εκ τούτου, στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου εντός των εταιρειών σε υπερεθνικό επίπεδο.

Πρόκειται για ισορροπημένο σχέδιο το οποίο θα εγγυάται ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημερώνονται επαρκώς και ότι ζητείται η άποψή τους πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συνθήκες οι οποίες τους επηρεάζουν, ενώ θα πρέπει επίσης να δίδει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στην παγκοσμιοποίηση.

Η Επιτροπή προτιμά φυσικά να δώσει προτεραιότητα σε μια λύση η οποία θα συζητηθεί πρώτα από τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά το γεγονός ότι δεν κατορθώσαμε να τους πείσουμε να προσέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών τον περασμένο Ιούνιο υποχρέωσε την Επιτροπή να καταθέσει σχέδιο με δική της πρωτοβουλία.

Παρόλα αυτά, εμείς εκτιμάμε την κοινή επιστολή την οποία απέστειλαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Αύγουστο. Εκτιμάμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν και οι δύο πλευρές, ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία επί αυτού του σύνθετου ζητήματος και είμαι ευτυχής γιατί αποφάσισαν να αποδεχθούν το σχέδιο της Επιτροπής ως βάση για περαιτέρω επεξεργασία. Ελπίζω ειλικρινά το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη τις πρακτικές προτάσεις των εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών όταν θα έλθει η ώρα της πρώτης ανάγνωσης. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ταχεία λύση. Στο βαθμό που δύναται, η Επιτροπή θα επιχειρήσει να προλειάνει όσο μπορεί το έδαφος.

Τώρα θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Η εταιρική αναδιάρθρωση είναι αναπόφευκτη ορισμένες φορές, όμως οι επιπτώσεις στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ιδρύθηκε για να παρέχει βοήθεια σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Μέχρι τώρα, το Ταμείο έχει συνδράμει 7.250 εργαζομένους να βρουν νέα εργασία. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ταμείο είναι προσβάσιμο από όλους όσοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό.

Η έκθεση η οποία περιλαμβάνεται στο πακέτο της κοινωνικής ατζέντας ορίζει ότι από τα 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατίθενται ετησίως, μόνο το 4% χρησιμοποιήθηκε το 2007. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε πώς θα βελτιώσουμε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ταμείου.

Όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων, θα ήθελα να αναφέρω ότι η οδηγία του 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και επιπλέον παρέχει προστασία κατά της κακομεταχείρισης των εργαζομένων, ενώ τους εγγυάται την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στα κράτη μέλη στα οποία αποσπώνται. Οι πρόσφατες σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήγειραν πολλά ερωτήματα. Οι όποιες αντιδράσεις σε αυτές είναι απολύτως θεμιτές και οφείλουμε από κοινού να δώσουμε απαντήσεις. Πρόκειται να συγκαλέσω φόρουμ όπου θα συζητηθεί το θέμα αυτό στις 9 Οκτωβρίου, οπότε και θα συζητήσουμε το σύνθετο αυτό πρόβλημα με τα πολιτικά όργανα, τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών και τους ειδικούς στους τομείς του δικαίου και της οικονομίας.

Η Επιτροπή φυσικά θα εξακολουθήσει να ακούει προσεκτικά όλα τα σχόλια, όμως προς το παρόν δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στις θεμελιώδεις ελευθερίες οι οποίες κατοχυρώνονται στη Συνθήκη και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Κυρίες και κύριοι, αυτή η νέα κοινωνική ατζέντα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει μια ισχυρή και πραγματικά κοινωνική διάσταση για την Ευρώπη, μια κοινωνική Ευρώπη η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Φυσικά, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αν δεν συμπεριλάβουμε τη διάσταση της εκπαίδευσης η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής τρία έγγραφα:

1. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρώπη ·

2. Ανακοίνωση «Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα »·

3. Πράσινη Βίβλος για τη «Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ».

Είναι κοινή μας επιθυμία να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Τα 18 μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο συνιστούν το πρώτο βήμα των προσπαθειών μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζω ότι μπορώ να βασίζομαι σε σας που έχετε ως καθήκον σας να εκπροσωπείτε τον λαό, για να μελετήσετε αυτές τις προτάσεις και τα πολιτικά έγγραφα σε βάθος και με προσοχή. Είναι θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον τους.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την κοινωνική Ευρώπη. Θα μιλήσουμε για την κοινωνική Ευρώπη και είμαι ευτυχής που συμβαίνει αυτό σήμερα εδώ, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έναν βασικό παράγοντα του θεσμικού οικοδομήματος της Ευρώπης, καθώς και έναν σημαντικό εταίρο με τον οποίο η γαλλική Προεδρία επιθυμεί να συνεργαστεί κατά το δυνατόν στενότερα.

Το έχω πει στο παρελθόν και θα το επαναλάβω και τώρα: το 2008 θα είναι η χρονιά της αναγέννησης της κοινωνικής Ευρώπης. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι όλοι οι ευρωπαίοι παίκτες μας επιθυμούν να δουν να συμβαίνει. Η σύνοδος του Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, η διάσκεψη του Σαντιγί τον Ιούλιο, αποτελούν ορόσημα σε αυτήν την πορεία. Θέλαμε η γαλλική Προεδρία να ασχοληθεί με το θέμα της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας, για την οποία μόλις προ ολίγου μίλησε ο Επίτροπος Špidla. Είναι ένα βασικό θέμα για το οποίο απαιτείται η ικανότητα εκ μέρους μας να διατυπώσουμε ένα κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη και να το μεταφράσουμε σε συγκεκριμένη δράση. Οι συνομιλίες στο Σαντιγί, στις οποίες συμμετείχε το Κοινοβούλιο μέσω του προέδρου της επιτροπής σας, κυρίου Andersson, μας έδωσαν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε εκ νέου ορισμένες κοινές αξίες τις οποίες όλοι συμμεριζόμαστε, αυτές ακριβώς τις αξίες οι οποίες διαπνέουν τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για την κοινωνική πολιτική. Οι αξίες αυτές είναι ο κοινωνικός διάλογος, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η δράση κατά της φτώχειας και των διακρίσεων, η ισότητα των δύο φύλων, η κοινωνική προστασία, η κινητικότητα των εργαζομένων και η σημασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την εγγύηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Από το Πεκίνο, την Ουάσινγκτον, το Ακρωτήρι, το Νέο Δελχί ή ακόμη και το Μπρισμπέιν, οι αξίες αυτές προσδίδουν στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο την πρωτοτυπία του.

Η διάσκεψη του Σαντιγί ήταν μια ευκαιρία για όλους μας να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι οι αξίες αυτές καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, τη στρατηγική της Λισαβόνας. Με άλλα λόγια, η διάσκεψη του Σαντιγί μας υπενθύμισε ότι αυτό το κοινωνικό μοντέλο, αυτές οι κοινές αξίες, συναποτελούν την ισχύ της Ευρώπης στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε.

Γιατί; Διότι η οικονομία της γνώσης, η οικονομία της καινοτομίας μπορεί να δομηθεί μόνο αν επικεντρωθούμε πραγματικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη διά βίου μάθηση. Διότι η οικονομία στο σύνολό της πλήττεται, όταν ολόκληρες ομάδες του πληθυσμού αποκλείονται από την αγορά εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία πλούτου ούτε έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Διότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί όταν απολαμβάνουν ευνοϊκούς όρους απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας που τους προφυλάσσει από τα σκληρά χτυπήματα της ζωής.

Οικονομική πρόοδος δεν σημαίνει θυσία της κοινωνικής προόδου, σε καμία περίπτωση. Δεν είμαι ο μόνος που θεωρεί ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δίχως κοινωνική πρόοδο, η οικονομική πρόοδος θα εξασθενήσει αργά ή γρήγορα. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να προχωρήσει και στα δύο μέτωπα: οικονομική πρόοδος, ναι, αλλά και κοινωνική πρόοδος.

Μαζί με αυτήν την πεποίθηση, την οποία επιβεβαιώσαμε συλλογικά εκ νέου, προβήκαμε και σε άλλη μια διαπίστωση: το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει, να προσαρμοστεί στην παγκοσμιοποίηση, την αλλαγή του κλίματος, τις δημογραφικές αλλαγές και την αυξανόμενη πολυμορφία των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τις αγορές εργασίας μας και να καθιερώσουμε την ευελιξασφάλεια, δηλαδή νέες μορφές ασφάλειας και ευελιξίας για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Τα πράγματα εξελίσσονται. Στην αρχή, ο όρος «ευελιξασφάλεια» τρόμαζε τους ανθρώπους, τους ανησυχούσε. Τώρα όμως αντιπροσωπεύει ένα ευρωπαϊκό ιδανικό στο οποίο προσβλέπουν όλοι οι παίκτες, μεταξύ των οποίων και οι κοινωνικοί εταίροι. Ο όρος αυτός έγινε πολύ συνηθισμένος, καθημερινός όρος, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι τα πράγματα όντως αλλάζουν, ότι ο τρόπος σκέψης αλλάζει.

Κάτι άλλο με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε αν θέλουμε να προωθήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο είναι η εγγύηση της κοινωνικής συνοχής με μέτρα για την καταπολέμηση νέων μορφών φτώχειας, ειδικά όπου πλήττονται τα παιδιά. Έχει έλθει η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προετοιμάσουμε καλύτερα τις κοινωνίες μας για αυτή τη δημογραφική αλλαγή, να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Αυτή η διαδικασία της προσαρμογής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εδώ και λίγα χρόνια. Χάρη στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, του Συμβουλίου Υπουργών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων, σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες δίδουν απάντηση στις ανησυχίες των λαών της Ευρώπης. Πώς θα επιτρέψουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη και την ίδια στιγμή θα διαφυλάξουμε τα δικαιώματα απασχόλησης εκείνων που μετακινούνται; Πώς θα βελτιώσουμε τη διαχείριση των μέτρων αναδιάρθρωσης εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη; Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δύνανται να εργαστούν και, συνεπώς, να διαδραματίσουν ρόλο στην κοινωνία, και τι μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τις διακρίσεις;

Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας. Ιδίως – και το λέω αυτό με πάσα ειλικρίνεια – δεδομένου ότι λόγω των επερχόμενων εκλογών το δεύτερο εξάμηνο του 2008 θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία να διασφαλίσουμε αποτελέσματα σε ορισμένα θέματα κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Σύντομα όλοι μας θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε στους ευρωπαίους συμπολίτες μας στην εκλογική κάλπη.

Ο λαός της Ευρώπης αναμένει αποτελέσματα από μας. Οι αντιδράσεις στις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το αποδεικνύουν αυτό. Πρόκειται για έναν τομέα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μας βοηθήσει, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, τους οποίους θα αναφέρω ακροθιγώς.

Καταρχάς, η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, στην οποία αναφέρθηκε προ ολίγου ο Vladimír Špidla. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική δέσμευση η οποία θα ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη. Η παρούσα οδηγία αφορά περισσότερα από 14 εκατομμύρια εργαζομένων και 820 εργοδότες. Η αναθεώρηση της οδηγίας θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό που αυτή καλύπτει.

Στο Σαντιγί συγκεντρώσαμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων (Business Europe), ώστε να ακούσουμε τις απόψεις τους σχετικά με το αναθεωρημένο κείμενο το οποίο κατέθεσε η Επιτροπή. Ήταν ικανοποιημένοι με την πρόταση ως βάση εργασίας και δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διευθετήσουν τα σημεία διαφωνίας. Τώρα οριστικοποιούν ορισμένες κοινές προτάσεις, τις οποίες θα ανακοινώσουν εν ευθέτω χρόνω.

Αν ευοδωθούν αυτές οι προσπάθειες, αν οι κοινωνικοί εταίροι καταθέσουν κοινές προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας, αυτό θα μας βοηθήσει στο έργο μας, στο έργο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Γιατί λοιπόν να μην καταλήξουμε σε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση το ταχύτερο δυνατόν; Αν είναι εφικτό, μέχρι το τέλος του έτους;

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του έργου μας: οφείλω να αναφέρω φυσικά την πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία από τις διακρίσεις και εκτός του χώρου εργασίας, την οποία η Επιτροπή επίσης ενέκρινε στις 2 Ιουλίου. Το θέμα αυτό συζητήθηκε πολύ στο Σαντιγί και η Προεδρία άρχισε συνομιλίες σχετικά με το κείμενο αυτό από τις αρχές Ιουλίου. Θα ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου επί του θέματος, θέλω όμως να επισημάνω ότι η πρόταση της Επιτροπής, η οποία αφορά τέσσερις περιπτώσεις διακρίσεων, έλαβε υπόψη της το ψήφισμα το οποίο ενέκρινε το Κοινοβούλιο την περασμένη άνοιξη επί της έκθεσης της Elizabeth Lynne.

Το τρίτο ζήτημα στο οποίο δόθηκε επίσης ιδιαίτερη σημασία ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Όλα τα κράτη μέλη μιλούν γι’ αυτές. Μιλούν για το ίδιο πράγμα ακόμη κι αν, ομολογουμένως, δεν λένε όλα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όμως η έγκριση του πρωτοκόλλου της Συνθήκης της Λισαβόνας και η αξιολόγηση του πακέτου Altmark μας δίδει την ευκαιρία να αναλογιστούμε τη συνεισφορά αυτών των υπηρεσιών στην κοινωνική συνοχή της Ευρώπης, την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι είναι υψηλής ποιότητας και τη σημασία της θέσπισης υγιούς νομικού πλαισίου. Ελπίζουμε ότι θα εργαστούμε επί ενός οδικού χάρτη με την Επιτροπή, καθώς και με οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει, ώστε να εντοπίσουμε ορισμένους ενδιάμεσους στόχους, προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα.

Στη συνέχεια φυσικά έχουμε τις οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απασχόληση και το χρόνο εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συνθήκες ευνοούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τη δεύτερη ανάγνωση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Εκατομμύρια προσωρινά απασχολούμενοι στην Ευρώπη αναμένουν με ανυπομονησία να τεθεί σε ισχύ η οδηγία σχετικά με την προσωρινή απασχόληση, ενώ πιέσεις ασκούνται σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα του χρόνου ετοιμότητας προς εργασία. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να ενθαρρύνω το Κοινοβούλιο να μας ενημερώνει για τα τεκταινόμενα, λαμβάνοντας υπόψη και αυτή τη φορά τους αντισταθμιστικούς παράγοντες, τους οποίους γνωρίζω καλά. Όμως, και σε αυτήν την περίπτωση, οι άνθρωποι έχουν προσδοκίες από εμάς και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω μας.

Ως προς το θέμα της κινητικότητας, γνωρίζω την ανάγκη να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό εφαρμογής για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Η γαλλική Προεδρία χρειάζεται τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα, προκειμένου να επιτύχει απτά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά – το γνωρίζετε, αλλά θα το επαναλάβω – τα αναμένει διακαώς ο λαός της Ευρώπης, ο οποίος περιμένει από εμάς να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μας όραμα προς όφελος της καθημερινής του ζωής, ώστε να καταστεί η Ευρώπη μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς του. Σήμερα γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε όχι λιγότερη αλλά περισσότερη Ευρώπη. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειαζόμαστε όχι λιγότερη κοινωνική Ευρώπη αλλά περισσότερη. Γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι, τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, Επίτροπε Špidla, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα ταυ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην κοινωνική δικαιοσύνη. Η διατήρηση των ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων είναι μια από τις προτεραιότητές μας σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και για το λόγο αυτό, ως πρόεδρος της ομάδας ΕΛΚ, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το νέο κοινωνικό πακέτο. Το κείμενο αυτό παρέχει ορισμένες απαντήσεις σε ερωτήματα κεφαλαιώδους σημασίας για τις κοινωνίες μας, όπως είναι η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και η μείωση της φτώχειας.

Η ομάδα μου πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να λάβει πιο συγκεκριμένα μέτρα. Η ανακούφιση της φτώχειας, η προσφορά απασχόλησης σε πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες είναι αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας, η προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων – είναι ζητήματα τα οποία απαιτούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένα μέτρα και ισχυρή δέσμευση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

Οι δημογραφικές αλλαγές συνιστούν μέγιστη πρόκληση για τις οικονομίες μας. Οι εργαζόμενοι πάνω από την ηλικία συνταξιοδότησης, οι γυναίκες, οι νέοι και, κυρίως, τα άτομα με αναπηρία – γενικώς όλοι όσοι βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα – πρέπει να έχουν μια νέα ευκαιρία. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να βρουν εργασία ή να επιστρέψουν στην εργασία τους. Προς τούτο, θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την προώθηση της διά βίου μάθησης.

Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισότητες. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις διευρυνόμενες διαφορές στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να ισχύει στην Ευρώπη του 2008. Ομοίως, πρέπει να παρέχονται κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Συνεπώς, απευθύνουμε έκκληση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα αυτόν. Η ομάδα μου αντιτίθεται σε κάθε μορφή διακρίσεων. Εγκρίνουμε λοιπόν τη δεδηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής να καλύψει τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη σχετική νομοθεσία. Πρέπει να ενταθεί η δράση σχετικά με τις διακρίσεις, ιδίως, κατά των ατόμων με αναπηρία.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε ότι το πλέον αποτελεσματικό μέσο που διαθέτουμε για τη διατήρηση των κοινωνικών μας μοντέλων τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι η οικονομική ανάπτυξη. Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας, πρέπει να προωθήσουμε τις θέσεις των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ουσιαστικά η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οφείλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα του επιχειρηματία στην Ευρώπη και να ενθαρρύνουμε τους νέους να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας ιδιαιτέρως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι κορυφαίοι δημιουργοί θέσεων εργασίας.

Με αυτό κατά νου, καλούμε όλους τους παίκτες του τομέα να εργαστούν προς την κατεύθυνση της περισσότερης ευελιξασφάλειας στην Ευρώπη. Η έννοια αυτή απέδειξε την αξία της στις χώρες εκείνες οι οποίες την έχουν ενστερνιστεί. Δίδει στις επιχειρήσεις την ευελιξία που χρειάζονται ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, ενώ, την ίδια στιγμή, προστατεύει τους εργαζόμενους. Χαιρετίζω την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο. Για μας, η εταιρική σχέση βάσει της εμπιστοσύνης εντός των επιχειρήσεων είναι το κλειδί της επιτυχίας τους στην αγορά.

Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, τα κοινωνικά ζητήματα εξακολουθούν να εμπίπτουν κατά βάση στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό μπορεί και πρέπει να αλλάξει, αλλά μέχρι τότε οφείλουμε να τηρούμε την αρχή της επικουρικότητας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό δεν εμποδίζει την Επιτροπή να πραγματοποιεί μελέτες επιπτώσεων, να καταδικάζει τις ανισότητες και να επιχειρεί να αποτιμήσει τις κοινωνικές συνέπειες κάθε νέας πρότασης νομοθεσίας. Μάλιστα την καλώ να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι κοινωνικές και κοινωνιολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικές: πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τις οικονομίες μας, να τις προσαρμόσουμε ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, προκειμένου λιγότεροι άνθρωποι να υφίστανται αποκλεισμό. Δεν νοείται κοινωνική πρόοδος δίχως οικονομική ανάπτυξη, όμως η οικονομία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική δίχως κοινωνική πρόοδο. Η ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ είναι αποφασισμένη, σήμερα περισσότερο από ποτέ, να επιτύχει αποτελέσματα στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας τις ομιλίες των προηγούμενων ομιλητών – του Επιτρόπου Špidla, του Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίου Bertrand, και υμών, κύριε Daul – σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά. Προχωράτε καλά και το 2008 θα μείνει στη μνήμη μας ως η χρονιά που αναγεννήθηκε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.

Όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή. Ναι, η πραγματική εικόνα δείχνει αρκετά διαφορετική. Η πραγματική εικόνα είναι αυτή των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κέρδη αυξάνονται ακόμη περισσότερο, τη στιγμή που οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι. Οι εισοδηματικές διαφορές διευρύνονται όλο και περισσότερο. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης η οποία πλήττει τους απλούς ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τις δραστικές αυξήσεις των τιμών ενέργειας, συνιστά κυριολεκτικά συνταγή εξαθλίωσης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, και όχι μόνο με όμορφα λόγια. Αυτό που προτείνετε, κύριε Špidla, είναι θετικό και το χαιρετίζουμε.

Κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τις απόψεις μας επί διάφορων προτάσεων. Για το λόγο αυτό, θα προβώ σε λίγες μόνο βασικές παρατηρήσεις σχετικά με το τι προσδοκούμε από ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, αν οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σε οποιαδήποτε χώρα – αισθάνονταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι κινδύνευε κάποιο εδραιωμένο εθνικό τους πρότυπο, απευθύνονταν στην Ευρώπη για να αποκαταστήσει το πρόβλημα· αισθάνονταν την ανάγκη να διορθώσουν το πρόβλημα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο γιατί θεωρούσαν τότε ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες εντός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου θα παρείχαν προστασία πέραν των εθνικών συνόρων.

Σήμερα, δεκαπέντε χρόνια αργότερα, δοκιμάστε να πείτε σε κάποιον ότι θα διορθώσουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο θα τρομοκρατούσε τους εργαζομένους, γιατί πιστεύουν ότι αυτή η Ευρώπη, με τη σημερινή της μορφή, αδυνατεί να τους εγγυηθεί πλέον κοινωνική προστασία.

Αν κάνετε τον κόπο να αναλύσετε το ιρλανδικό δημοψήφισμα και τη συμπεριφορά των νέων ψηφοφόρων, θα διαπιστώσετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν πως η Ευρώπη είναι σπουδαία ιδέα. Όταν όμως βλέπουν πώς είναι οργανωμένη και πώς λειτουργεί σήμερα, δεν εντυπωσιάζονται με την οργάνωση και τη μορφή της. Δεδομένου ότι εισερχόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι δέον να ρωτήσουμε γιατί ήταν τόσο μεγάλη η αισιοδοξία πριν από δεκαπέντε χρόνια σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής της Ευρώπης και γιατί σήμερα η απαισιοδοξία είναι τόσο έντονη. Η απάντησή μας ως σοσιαλιστών πρέπει να είναι ότι η Ευρώπη κυβερνάται από τη Δεξιά. Εκφωνήσατε έναν υπέροχο σοσιαλιστικό λόγο, κύριε Υπουργέ· αυτά που είπατε ήταν εκπληκτικά. Ποια ήταν όμως η θέση της κυβέρνησής σας στο Συμβούλιο σχετικά με την οδηγία για το χρόνο εργασίας;

(Χειροκροτήματα)

Το κυβερνόν κόμμα σας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τα μέλη του οποίου αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Επιτροπή, έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των Επιτρόπων, όπως και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Σώμα αυτό, όμως, ακούγοντάς σας, θα πιστέψει κανείς ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με την ασθενική κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Ευρώπη κυβερνάται από τη Δεξιά και οδηγείται προς τη λάθος κατεύθυνση· αυτό πρέπει να αλλάξει στις ευρωεκλογές.

(Χειροκροτήματα)

Θα έχετε μια καλή ευκαιρία να μας επαναφέρετε στο σωστό δρόμο όταν έλθει η ώρα να εφαρμόσετε τα μέτρα που παρουσιάσατε. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι μια από τις προτεραιότητές μας, είπατε. Για τη δική μας ομάδα σίγουρα είναι! Από τι αισθάνονται ότι απειλούνται σοβαρά οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Από τις μη ελεγχόμενες χρηματαγορές. Τα μη ελεγχόμενα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και τις εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου που αγοράζουν τη μία ή την άλλη εταιρεία, επιλέγουν στοιχεία του ενεργητικού της και στη συνέχεια πετούν τους εργαζομένους στους δρόμους – απλούστατα για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη των επενδυτών.

Ο αξιότιμος συνάδελφος Paul Nyrup Rasmussen μας παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση. Χρειαζόμαστε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για το θέμα αυτό, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να λάβει πρωτοβουλία για τον έλεγχο των κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων και των εταιρειών ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου. Ποιος αρνείται να στηρίξει μια τέτοια κίνηση; Εσείς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι εκπρόσωποι του οποίου στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων αντιτίθενται.

Γι’ αυτό, πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι ο αγώνας για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι επίσης αγώνας για μια θεμελιώδη φιλοσοφική θέση. Ο κύριος Bertrand σωστά απέδωσε την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γεγονός ότι συνδυάζει την οικονομική με την κοινωνική πρόοδο. Αυτή ήταν πάντα η πραγματική φιλοσοφία της Ευρώπης – και για τους Χριστιανοδημοκράτες, παρεμπιπτόντως. Επί δεκαετίες, αυτές ήταν οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, μέχρις ότου οι κύριοι εκπρόσωποι του νέο-φιλελευθερισμού άρχισαν να μας λένε στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα ότι οι χαμηλότερες αμοιβές, οι περισσότερες ώρες εργασίας και η μικρότερη συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας ήταν η βασική συνταγή για ταχύτερη οικονομική πρόοδο. Επί δεκαετίες, φυσικά, πολλοί άνθρωποι – οι οποίοι εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και εντός της Επιτροπής – δίδουν μεγαλύτερη σημασία στις ιπποδρομίες παρά στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αλλά είναι υπεύθυνοι για την εσωτερική αγορά και μας λένε και εξακολουθούν να μας λένε – με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του κυρίου Trichet, ο οποίος το επαναλαμβάνει σε κάθε συνέντευξη Τύπου – ότι οι αμοιβές στην Ευρώπη είναι υπερβολικά υψηλές. Αυτό ισχύει ενδεχομένως για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά όχι για τους απλούς εργαζόμενους στην Ευρώπη.

Πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίσουμε ότι θα επέλθει μια γενική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, αλλαγή η οποία στην ουσία θα επαναφέρει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στη θέση όπου θέλετε να είναι, κύριε Bertrand, ώστε κάθε οικονομικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ευεργετική επίδραση στις ζωές όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχετε δίκιο, φυσικά, όταν λέτε ότι η ΕΕ μπορεί να είναι ανταγωνιστική στον κόσμο, είτε πρόκειται για το Πεκίνο είτε για το Μπρισμπέιν, μόνο αν αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά. Θέλουμε να συμβεί αυτό· θέλουμε μια αποδοτική εσωτερική αγορά. Θέλουμε μια αποδοτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ήπειρο. Αλλά ο λόγος για τον οποίο τη θέλουμε είναι για να δημιουργήσουμε πλούτο ο οποίος θα ωφελεί τον καθένα και όχι μόνο τους επενδυτές των μεγάλων εταιρικών ομίλων, των μεγάλων συμμετοχικών εταιρειών και των μεγάλων τραπεζών.

Όσο ασπαζόμαστε αυτή τη φιλοσοφία στην Ευρώπη, η οποία τιμά με ευρωπαϊκά βραβεία εκείνους οι οποίοι κομπορρημονούν, όταν παρουσιάζουν τους δείκτες απόδοσης των εταιρειών τους στις συνεντεύξεις Τύπου, ότι έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη δίχως να καταβάλλουν φόρους, γιατί έχουν αποκτήσει τα κέρδη τους σε ευρωπαϊκό και όχι εθνικό επίπεδο και, συνεπώς, απαλλάσσονται από την εθνική φορολογία, και όσο εξακολουθούμε να διώχνουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από τη δουλειά τους για να διαιωνίσουμε αυτήν την κατάσταση και να διατηρήσουμε τα κέρδη των μετόχων μας – όσο λοιπόν αυτή παραμένει η πραγματικότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, μπορούμε να μιλάμε εδώ όσο θέλουμε, όμως οι πολίτες δεν θα ταυτιστούν ποτέ με αυτήν την Ευρώπη.

Θέλουμε όμως να εδραιώσουμε το ευρωπαϊκό ιδανικό και να προωθήσουμε την ολοκλήρωση. Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο κρίνεται από τους καρπούς του. Το ίδιο ισχύει και για σας, κύριε Bertrand, στο Συμβούλιο και για σας, κύριε Daul, εδώ, στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το κοινωνικό πακέτο είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την κατεύθυνση της δόμησης μιας ευρωπαϊκής κοινότητας η οποία μεριμνά για τους πολίτες της.

Εκείνοι οι οποίοι καταψήφισαν το ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τη Συνθήκη της Λισαβόνας έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό λέει ότι δεν θα εκχωρήσουν νέες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς και μόνο επειδή το θέλουμε εμείς. Ο λαός μας θέλει να γνωρίζει τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζουμε.

Το πακέτο αυτό είναι διεξοδικό και αντιφατικό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο λαός γνωρίζει τα οφέλη τα οποία αυτό θα έχει για τη ζωή του.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος Špidla, είναι πολλά τα θετικά στοιχεία της οδηγίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, αλλά φυσικά και της πρότασης για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, για τα οποία η Ομάδα μου αγωνίστηκε πολύ σκληρά.

Θα ήθελα όμως σήμερα να επικεντρωθώ σε δύο συγκεκριμένα μέτρα του εν λόγω πακέτου. Πρώτον, στην αναθεώρηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο βοηθά όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους να βρουν καινούρια. Αυτή τη στιγμή, χίλιες θέσεις εργασίας πρέπει να απειλούνται ώστε να μπορεί να καταθέσει αίτηση μια εταιρεία. Οι Φιλελεύθεροι και οι Δημοκρατικοί χαιρετίζουν την πρόταση να μειωθεί αυτό το όριο και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αξιώσεων, όχι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταρτίσει σχέδιο απασχόλησης για την Ευρώπη – το καθήκον αυτό φέρει εις πέρας καλύτερα η εσωτερική αγορά – ούτε λόγω της πεποίθησης ότι η ΕΕ πρέπει να χορηγεί επιδόματα ανεργίας – αυτό το αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Πάνω απ’ όλα, χαιρετίζουμε την πρόταση αυτή γιατί βασίζεται σε μια υγιή φιλελεύθερη αρχή: ότι η απασχόληση αποτελεί την καλύτερη πηγή ευημερίας.

Καθώς διακόπτεται η ανάπτυξη και ορισμένα κράτη μέλη μαστίζονται ήδη από την ύφεση, αυτή η πολιτική θα συμβάλει στο να μην εκτιναχθεί στα ύψη ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάνονται αιφνιδίως, γεγονός το οποίο δημιουργεί εξάρτηση από τις παροχές πρόνοιας.

Δεύτερον, ως προς την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων: η Ομάδα μου έχει αγωνιστεί για το θέμα αυτό από την αρχή της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής.

Ο ορισμός των διακρίσεων θα καλύπτει πλέον το κύριο φάσμα των μειονοτικών ομάδων – τους ηλικιωμένους, τους ομοφυλόφιλους, τα άτομα με αναπηρίες, τους αλλόθρησκους και τους άθρησκους – και θα ισχύει για τους πελάτες και τους καταναλωτές, καθώς και για τους εργαζομένους.

Και σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για ένα φιλελεύθερο μέτρο το οποίο θα προσφέρει πρακτικά οφέλη, τα οποία απορρέουν από τη γνώση ότι μπορούμε να εργαζόμαστε και να ζούμε μακριά από την τυραννία των προκαταλήψεων.

Το σχέδιο της οδηγίας θα έπρεπε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν ακόμη κενά, ευκαιρίες για να επανέλθουν οι διακρίσεις. Γιατί, παραδείγματος χάριν, κύριε Επίτροπε, είναι σωστό να απαγορεύονται διά νόμου οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας, αλλά να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν στην τάξη σχολικά εγχειρίδια τα οποία βρίθουν προκαταλήψεων;

Όπως και να έχει, η Ευρώπη συντρίβει τους φραγμούς των διακρίσεων βήμα βήμα.

Η Ομάδα μου χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαδικασία και επιμένουμε στην πλήρη συμμετοχή του Σώματος στη διαμόρφωση των μέτρων για την ολοκλήρωσή της.

Τον Φεβρουάριο ο κύριος Barroso μας παρουσίασε μια πολύ σημαντική δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Σήμερα οι προτάσεις της Επιτροπής για την κοινωνική πολιτική καταδεικνύουν στους πολεμίους της ότι η Ευρώπη μεριμνά για την κοινοτική συνοχή, καθώς και ότι οι φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές δεν πρέπει να συνιστούν απειλή για τις προοδευτικές πολιτικές υπέρ ενός υγιούς περιβάλλοντος και μιας κοινωνίας αλληλεγγύης.

Ο κύριος Schulz εξέφρασε την απογοήτευσή του για την επικράτηση κεντροδεξιών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ζούμε όμως σε δημοκρατικό περιβάλλον και οι λαοί επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πειστεί από αυτό που προσφέρουν οι σοσιαλιστές.

 
  
MPphoto
 

  Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών χαιρετίζει θερμά το νέο κοινωνικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική διάσταση είναι αυτή που διακρίνει περισσότερο την Ευρώπη από τις υπόλοιπες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα. Η δυτική Ευρώπη του εικοστού αιώνα οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω σε κοινωνικές αξίες. Επιπλέον, προσέφερε ένα πολύτιμο κοινωνικό μοντέλο για τα νέα κράτη μέλη κατά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007, δεδομένου ότι σε πολλά από αυτά, μετά την ανάκτηση της πολιτικής και οικονομικής τους ανεξαρτησίας περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο καπιταλισμός προσπάθησε να επιβάλει την παρουσία του με τη χειρότερη δυνατή μορφή, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και μη σεβόμενος την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τον 21ο αιώνα, βρισκόμαστε όλοι αντιμέτωποι με την παγκοσμιοποίηση, η οποία μπορεί να αποτελεί ευκαιρία αλλά και απειλή για την ανθρωπότητα. Συνεπώς, οι Βρυξέλλες οφείλουν να στείλουν ξεκάθαρα μηνύματα προς τα κράτη μέλη και να τα ενθαρρύνουν να διατηρήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τα κοινωνικά οφέλη τα οποία υπηρετούν τα συμφέροντα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω θερμά τα λεγόμενα του Υπουργού σήμερα το πρωί και ελπίζω ότι πολλά από αυτά που είπε θα τα ασπαστεί το Συμβούλιο, αν και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για κάτι τέτοιο.

Πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να προβληματιζόμαστε όσον αφορά την προστασία της κοινωνικής πτυχής έναντι της κυριαρχίας της αγοράς. Σε αυτό το πακέτο καλούμαστε να εξετάσουμε τις επιπτώσεις των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κοιτάξτε, πολλοί από εμάς τις θεωρούσαμε και εξακολουθούμε να τις θεωρούμε εξαιρετικά ανησυχητικές, όταν μάλιστα καλούμαστε συνεχώς να δικαιολογούμε τη λήψη μέτρων με το σκεπτικό ότι δεν διαταράσσουν τις αγορές και όχι με βάση ότι παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ποιότητα στα δικαιώματα των εργαζομένων κλπ. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο κοινωνικό πακέτο, με το οποίο παραδεχόμαστε πλέον το γεγονός ότι υπάρχει φτώχεια μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται, ενώ εξακολουθούμε να έχουμε ενώπιόν μας ένα διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς. Παρότι χαιρετίζουμε τις απόψεις για την καταπολέμηση της φτώχειας οι οποίες εκφράζονται στο πακέτο της Επιτροπής, αυτό που αναζητούμε ουσιαστικά είναι συγκεκριμένη δράση.

Χαιρετίζουμε προφανώς την οριζόντια οδηγία για την ισότητα. Είναι κάτι για το οποίο αγωνιστήκαμε στο Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως γιατί προσφέρει πλέον τη δυνατότητα της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία.

Χαιρετίζουμε επίσης πολλές από τις προτάσεις για τους Ρομά. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Επιτροπής και θέλουμε να δούμε όλα τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται θετικά και όχι να παγιώνουν τις προκαταλήψεις και τη μισαλλοδοξία. Η κατάρτιση στις ίσες ευκαιρίες συνιστά σημαντικό τμήμα της ατζέντας των δεξιοτήτων, ιδίως για εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την υλοποίηση της πολιτικής στους εμπλεκόμενους τομείς.

Χαιρετίζουμε την ύπαρξη, τουλάχιστον, των προτάσεων σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, αν και έχουμε ορισμένες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους. Όσον αφορά την πτυχή της κινητικότητας του πακέτου, πρέπει και εδώ να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της κινητικότητας από κοινωνική άποψη: τι συμβαίνει στους ανθρώπους, συγκεκριμένα τους οικονομικά ανενεργούς οι οποίοι μετακινούνται και καταλήγουν να αποκλείονται από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών· τι συμβαίνει στους ανθρώπους καθώς γηράσκουν και έχουν μετακινηθεί σε άλλα κράτη μέλη και τι τους επιφυλάσσει το μέλλον;

Χαιρετίζουμε ακόμη την πρόταση για τις «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» και πιστεύουμε ότι θα συνδυαστεί πράγματι με την ατζέντα για την αλλαγή του κλίματος, στην οποία πρέπει επίσης να μελετηθούν νέες δεξιότητες για παλαιές θέσεις εργασίας, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του εργατικού δυναμικού έχει υπερβεί το στάδιο της τυπικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να καθίσταται η διά βίου μάθηση καθοριστικής σημασίας. Πρέπει να διερωτηθούμε πώς θα κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε πραγματικά, προκειμένου να καταστήσουμε εφικτούς τους στόχους μας για την αλλαγή του κλίματος.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. (DE) Κύριε Πρόεδρε, έχω υπόψη μου τρία σημεία από την παρούσα συζήτηση. Το πρώτο είναι η επιθυμία που εξέφρασε ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Bertrand, να ανακηρυχθεί το 2008 έτος αναγέννησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Έπειτα θέλω να αναφερθώ στα λόγια του Επιτρόπου Špidla, ο οποίος δήλωσε ότι το κοινωνικό πακέτο ανταποκρίνεται στις λαϊκές προσδοκίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τέλος, στη δική σας δήλωση, κύριε Schulz, ότι η Ευρώπη κυβερνάται από τη Δεξιά.

Θεωρώ ότι και οι τρεις δηλώσεις χρήζουν ανάλυσης με κριτική σκέψη. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος της γαλλικής Προεδρίας να διακηρύσσει τον στόχο να ανακηρυχθεί το 2008 έτος αναγέννησης του κοινωνικού μοντέλου, τη στιγμή που η γαλλική κυβέρνηση αρνήθηκε ακόμη και να αναφέρει την κοινωνική πολιτική ως προτεραιότητα της Προεδρίας της; Κατά τη γνώμη μου, το κοινωνικό πακέτο απέχει πολύ από το να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, γιατί απλούστατα δεν κάνει απολύτως τίποτα για να γεφυρώσει τα κοινωνικά χάσματα που διχάζουν την Ευρώπη και δεν λαμβάνει μάλιστα κανένα μέτρο για να ανακόψει τη διεύρυνση αυτών των χασμάτων, ώστε να παραμείνει η κατάσταση στο σημείο όπου βρίσκεται τώρα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί παρά το κοινωνικό πακέτο.

Τέλος, κύριε Schulz, με χαρά θα χρησιμοποιήσω το δικό σας επιχείρημα για να σας δείξω πόσο δυσάρεστο ήταν. Αυτή η διαδικασία άρχισε τη δεκαετία του 1990, όταν οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις ήταν στην εξουσία. Θα έπρεπε να το φανταστούμε ότι θα λέγατε πως, στον απόηχο της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα προκύψει ένα νέο οικοδόμημα το 2010, μια νέα στρατηγική η οποία θα επικεντρώνεται αυστηρά στην προστασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και θα αναδιατάσσει τις προτεραιότητές μας για άλλη μια φορά.

Όσο για το ίδιο το κοινωνικό πακέτο, δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων. Έχει έλθει η ώρα να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση, στην οποία η μείωση της κανονικής απασχόλησης συνοδεύεται από έναν αυξανόμενο αριθμό θέσεων εργασίας από τις οποίες οι άνθρωποι δεν μπορούν να βιοποριστούν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να πάψουμε να χρησιμοποιούμε τα αριθμητικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας ως κριτήριο και να επικεντρωθούμε αντ’ αυτού στις θέσεις εργασίας με αξιοπρεπή αμοιβή.

Αυτό το κοινωνικό πακέτο δεν περιλαμβάνει καμία ανακοίνωση περί ένταξης, όπου απαιτείται, μιας ρήτρας κοινωνικής προόδου σε όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ούτε απαντά στο ερώτημα αν εκείνοι οι οποίοι έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα μέσα και εξουσίες τα οποία θα περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης. Η πρόταση μετά βίας επικαλείται το status quo και διατηρεί την ισχύουσα γραμμή πλεύσης χωρίς καμία προσθήκη.

Απορρίπτουμε το πακέτο αυτό ως μια υπερβολικά ασαφή και παραπλανητική προσέγγιση. Στις επόμενες παρεμβάσεις τους σε αυτήν τη συζήτηση, οι βουλευτές της Ομάδας μου θα σχολιάσουν τα επιμέρους στοιχεία της πρότασης.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Συνθήκη της Λισαβόνας απερρίφθη με το νόμιμο ιρλανδικό δημοψήφισμα, χρειάζεστε λοιπόν ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα για να αποσπάσετε την προσοχή από αυτό το γεγονός. Εξ ου το νέο πακέτο. Για την ακρίβεια, δεν είναι εντελώς νέο. Πρόκειται για αναμάσημα προηγούμενων προτάσεων. Είναι όμως μεγαλεπήβολο. Περιλαμβάνει κοινοτική νομοθεσία, κοινωνικό διάλογο, συνεργασία, χρηματοδότηση, εταιρική σχέση, διάλογο, επικοινωνία... και όλα αυτά σε μια μόνο σελίδα.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ στη χρηματοδότηση. Μια ευημερούσα οικονομία μπορεί να διαθέσει τα κονδύλια, όμως εσείς έχετε επιβαρυνθεί με το ευρώ, ενώ η ΕΚΤ με το επιτόκιό της προσπαθεί να καλύψει πολύ διαφορετικές οικονομίες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα νούμερο για όλα τα μεγέθη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νούμερο το οποίο δεν ταιριάζει σε κανένα μέγεθος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Τράπεζα της Αγγλίας δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτή την αρχή για όλες τις περιοχές. Μάλιστα, ο Τύπος του Σαββατοκύριακου σχολίαζε ότι το οικονομικό χάσμα Βορρά – Νότου στη Βρετανία είναι μεγαλύτερο από ποτέ.

Η ΕΕ είναι προστατευτικού χαρακτήρα. Φοβάστε την παγκοσμιοποίηση. Μην την αρνείστε. Μην την πολεμάτε. Προσχωρήστε σε αυτήν. Προσχωρήστε στην παγκόσμια αγορά ενός ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού. Ενισχύστε τις επιχειρήσεις πατάσσοντας τη γραφειοκρατία. Σταματήστε την ατελείωτη ροή οδηγιών και κανονισμών που δεν κατορθώνουν τίποτε άλλο από το να παρακωλύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποδεχθείτε τον υπόλοιπο κόσμο ως ισότιμους εταίρους και η ευρωπαϊκή οικονομία θα αναπτυχθεί, φέρνοντας μαζί της το μεγαλύτερο κοινωνικό πακέτο όλων των εποχών: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Ολοκληρώνοντας, παρατηρεί κανείς ότι εναπόκειται στη γαλλική Προεδρία να αρχίσει αυτό το εγχείρημα, θα το πράξει όμως; Σύμφωνα με το EurActiv της 3ης Ιουλίου, η Επιτροπή και η γαλλική Προεδρία δήλωσαν και οι δύο ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για το 2008. Διαβάζοντας όμως την Deutsche Welle της 2ας Ιουλίου, ο γάλλος πρόεδρος Nicolas Sarkozy κατέστησε σαφές ότι η κοινωνική πολιτική δεν θα είναι πρώτη προτεραιότητα. Θέματα, όπως η μετανάστευση, η αλλαγή του κλίματος και η ενέργεια, θα τεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

εσείς, λοιπόν, ποια δήλωση πιστεύετε; Σε ό,τι με αφορά, πιστεύω ότι οι Γάλλοι θα κάνουν ό,τι κάνουν πάντα και θα κοιτάξουν τον εαυτό τους. Τους συγχαίρω γι’ αυτό. Εύχομαι να έκανε το ίδιο και η δική μου κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, είναι φυσικό για μας στο Σώμα να συζητούμε διαρκώς για την κοινωνική πολιτική. Δυστυχώς το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δεν είναι πλέον παρά ένας μύθος, γιατί η κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα μου, τη Γαλλία, και συγκεκριμένα στη δική μου περιοχή, το Nord-Pas-de-Calais, χαρακτηρίζεται από την κοινωνική παρακμή, την απόγνωση, την κοινωνική επισφάλεια και τις συνθήκες εργασίας, τη μαζική ανεργία και – κάτι ακόμη το οποίο είναι πέρα για πέρα ανησυχητικό και σοβαρό – το συρρικνούμενο ποσοστό γεννήσεων.

Το σκεπτικό μας εξακολουθεί να βασίζεται στο κοινωνικό μοντέλο της δεκαετίας του 1960, δηλαδή σε ένα μοντέλο το οποίο προϋποθέτει πλήρη απασχόληση και ευρύ εργατικό δυναμικό. Όμως, τα τελευταία τριάντα χρόνια βιώνουμε τη μαζική ανεργία, καθώς και την απότομη μείωση του ποσοστού γεννήσεων, γεγονός το οποίο μας έχει οδηγήσει από την περίοδο της έκρηξης των γεννήσεων (baby boom) στην περίοδο της μεγάλης αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων και βύθισε στην κρίση τη χρηματοδότηση των συντάξεων.

Πρέπει να πάψουμε να σκεπτόμαστε ότι οφείλουμε να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο πάση θυσία αλλά να προετοιμάσουμε την αναδιοργάνωσή του. Σύμφωνα με τις οικονομικές και ιστορικές μας αναλύσεις, αυτό θα πρέπει να γίνει με δύο τρόπους: πρώτον, χρειαζόμαστε οικογενειακή πολιτική η οποία θα συμβάλει στην εκ νέου αύξηση του ποσοστού γεννήσεων, ειδάλλως δεν θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε τα συνταξιοδοτικά μας προγράμματα τις επόμενες δεκαετίες και, δεύτερον, χρειαζόμαστε πολιτική αναγέννησης της ενιαίας αγοράς, ώστε να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία.

Προκειμένου να αναγεννηθεί η ενιαία αγορά της ΕΕ, πρέπει να προβούμε σε εκ νέου εκβιομηχάνιση και, δυστυχώς, αν εμμείνουμε στη σχεδόν θρησκευτική μας προσήλωση στο ελεύθερο εμπόριο και τον ανεξέλεγκτο φιλελευθερισμό δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτό που οφείλουμε ώστε να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανταγωνιστικές στη δική μας εγχώρια αγορά.

Για τους λόγους αυτούς, οι μελλοντικές μας προσπάθειες και ο στόχος μας να βελτιώσουμε τις κοινωνικές συνθήκες πρέπει να εδράζονται σε αυτήν την ιδέα της εθνικής και κοινοτικής προτίμησης και της εθνικής και κοινοτικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας – μια επιτυχία η οποία αμφισβητείται από εκείνους οι οποίοι δυσκολεύονται να αποδεχθούν αυτήν την Ευρώπη της αλλαγής, της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, του εξορθολογισμού και των εξαγορών. Κανείς ο οποίος αισθάνεται διαρκώς αναλώσιμος προσωπικά δεν μπορεί να κατανοήσει την έκρηξη των εξαγωγών της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως ένα από τα αντίμετρα γι’ αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, χρειαζόμαστε μια συνεκτική, νέα κοινωνική στρατηγική. Το πακέτο το οποίο συζητάμε, ωστόσο, είναι τόσο περιεκτικό που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί έως το 2009. Αυτό περιορίζει την αξιοπιστία μιας κατά βάση αξιέπαινης προσέγγισης.

Επίτροπε Špidla, στόχος μας δεν μπορεί να είναι η δράση για τη δράση. Το όλο θέμα είναι η βιωσιμότητα. Ούτε ο στόχος μας μπορεί να είναι η πασιφανής ψηφοθηρία στην οποία αποδύθηκε προ ολίγου ο κύριος Schulz· βλέπω όμως ότι έχει ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα. Φέρουμε μερίδιο της ευθύνης ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν τίθενται στο περιθώριο και δεν καταφεύγουν σε παράλληλες κοινωνίες ή σε έναν απατηλό κόσμο. Η προσπάθεια αυτή αρχίζει στα σχολεία, όπου ο ανησυχητικά υψηλός αριθμός των μαθητών που διακόπτουν τη φοίτησή τους πρέπει να μειωθεί δραστικά, προκειμένου να μην διευρυνθεί περαιτέρω το χάσμα ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι διαθέτουν προσόντα και σε εκείνους οι οποίοι δεν διαθέτουν. Προς τούτο, χρειαζόμαστε ελκυστικά μαθήματα. Το ταλέντο και οι δεξιότητες πρέπει να καλλιεργούνται από τη νεαρή ηλικία – σε κάθε περίπτωση πρόκειται για προσοδοφόρα επένδυση. Η στρατηγική μας για τη διά βίου μάθηση θα προσφέρει τότε την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, την καθολική δημιουργία πλούτου την οποία θεωρεί ανεπαρκή ο κύριος Schulz. Το ίδιο θα γίνει και με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα – το Socrates, το Leonardo και το Erasmus – τα οποία πρέπει επειγόντως να συντονιστούν με τον κόσμο της εργασίας. Προς τούτο, πρέπει να συνεργαστούμε με τις ΜΜΕ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρέχουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς και θέσεις μαθητείας. Και αυτές, ωστόσο, πρέπει να εργαστούν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι δεν θα σταματήσουν να επενδύουν στη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, ειδάλλως οι καινοτομίες μας θα εκλείψουν.

Ένας πόρος ο οποίος εξακολουθεί να αμελείται εγκληματικά είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι. Έχει έλθει η ώρα να τεθούν στην υπηρεσία της οικονομίας μας η πολύχρονη πείρα τους, η δημιουργικότητα και η προσαρμοστικότητά τους. Όμως παραμένουν ακόμη χαμένοι στη βάση της δημογραφικής κατηγορίας της απασχόλησης.

Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή της κοινωνίας μας. Όσον αφορά την οδηγία για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε έναν αποδεκτό συμβιβασμό ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζομένους. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να συνεισφέρουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου. Χρειαζόμαστε επίσης μια διαπεριφερειακή ισορροπία, και για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει, ωστόσο, ένα θέμα το οποίο εξακολουθούμε να θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό, αυτό της μη εισαγωγής διακρίσεων. Εμείς, στην ομάδα ΕΛΚ, απορρίπτουμε την οριζόντια οδηγία. Η οδηγία αυτή θα οξύνει την έλλειψη ασφάλειας δικαίου η οποία ήδη κυριαρχεί και θα μειώσει περαιτέρω το πεδίο για εθνική δημιουργική δράση. Αν θέλουμε να επιτύχει η κοινωνική ατζέντα στο σύνολό της, η πρωταρχική ευθύνη πρέπει να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών. Είναι πιο αποδοτικός ο συντονισμός και η επικοινωνία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ έχει έλθει η ώρα να υιοθετήσουμε ορθές πρακτικές, αντί να τις παρατηρούμε απλώς ή να τις αναλύουμε. Τότε θα έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε την κοινωνική και οικονομική αλλαγή που επιθυμούμε και χρειαζόμαστε, καθώς και να δώσουμε ζωή στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αυτή η νέα κοινωνική ατζέντα έρχεται πολύ αργά και αποτελεί ανίσχυρη απάντηση στην επισφάλεια, τις ανισότητες και τις επιπτώσεις της ύφεσης που μαστίζουν το εργατικό δυναμικό και πολλούς συμπολίτες μας στην Ευρώπη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου μειώνονται τα επίπεδα της ανεργίας, τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και την αύξηση των μη αναγνωρισμένων μορφών απασχόλησης, χρειαζόμαστε πραγματικά μια γερή κοινωνική βάση, μια Ευρώπη η οποία μας προστατεύει. Αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η γαλλική Προεδρία της ΕΕ. Και όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, το 2008 υποτίθεται ότι θα ήταν η χρονιά της αναγέννησης, η χρονιά κατά την οποία η κοινωνική Ευρώπη θα αποκτούσε νέα πνοή. Δυστυχώς, η κυβέρνησή σας δεν κατέστησε την κοινωνική διάσταση μια από τις τέσσερις προτεραιότητες της Προεδρίας της. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταθέτουμε προτάσεις, ορισμένες εκ των οποίων, οφείλουμε να πούμε, αντικατοπτρίζουν επιτέλους αυτά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ομάδα μας συγκεκριμένα έχει ήδη ζητήσει: μια πραγματική οδηγία κατά των διακρίσεων σε όλους τους τομείς, όχι μόνο όσον αφορά την αναπηρία· την ένταξη επιτέλους στην ημερήσια διάταξη της ενίσχυσης και της αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, καθώς και τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες αρχές και η νομοθεσία μας αναφορικά με την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών θα εφαρμόζονται δεόντως στα κράτη μέλη.

Ας δούμε όμως τις ελλείψεις, τα κενά αυτής της νέας κοινωνικής ατζέντας! Θα αναφερθώ σε δύο από αυτά συγκεκριμένα. Το ένα είναι η απάντηση στις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Laval, Rüffert και Viking, με τις οποίες περιορίζεται η αντίστασή μας στο κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η διαβεβαίωση στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ότι δηλαδή η Επιτροπή θα παρέχει νομική σαφήνεια και ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές επ’ αυτής της οδηγίας, δεν αρκεί. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός – και έχουμε διεξαγάγει κοινοβουλευτικές ακροάσεις τις οποίες οργάνωσε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων – ότι η οδηγία εμφανίζει εγγενή ελαττώματα και ότι το κοινοτικό δίκαιο οφείλει, με την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, να καταστήσει σαφές ότι οι οικονομικές ελευθερίες της Ένωσης, η ελευθερία εγκατάστασης, δεν μπορούν να αποτελούν εμπόδιο στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, στο δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, στα δικαιώματα στην αμοιβή, στο δικαίωμα στην απεργία προς υπεράσπιση των συμφερόντων τους, αν χρειάζεται.

Θέλουμε λοιπόν η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη και να ενταχθεί μια ρήτρα κοινωνικής διασφάλισης η οποία να εγγυάται ότι στο μέλλον καμία οδηγία, κοινοτική πολιτική ή αρχή Συνθήκης δεν θα εφαρμόζεται εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, έτσι ώστε σε περίπτωση που σε μια χώρα το επίπεδο των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι υψηλότερο από ό,τι σε μια άλλη, αυτό το πιο υψηλό επίπεδο να μην μπορεί ποτέ να μειωθεί με επίκληση της αρχής της χώρας καταγωγής, όπως είδαμε με την πρώτη εκδοχή της οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών – της οδηγίας Bolkestein.

Δεύτερον, ο κύριος Bertrand μας λέει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα μέτρα κοινής ωφέλειας, πρέπει να ενθαρρύνονται για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού μας μοντέλου. Δεν μας κατατέθηκε όμως καμία πρόταση οδηγίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε σωστά τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να εφαρμόζουμε το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο παρέχει τη νομική βάση για την ανάθεση και χρηματοδότηση τέτοιου είδους υπηρεσιών, αν το Συμβούλιο δεν καταθέσει αίτημα στην Επιτροπή και αν η Επιτροπή δεν κάνει χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει, ώστε να μπορούμε τουλάχιστον να μιλάμε για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει τις δραστηριότητες δημόσιας υπηρεσίας, θα εγγυάται την ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την παροχή τοπικών υπηρεσιών και θα μας διαβεβαιώνει ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν θα απειλούν αυτό το θεμελιώδους σημασίας χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, έτσι ώστε ο κόσμος, όχι όπως ανέφερε ο κύριος Schulz, να μην νιώθει ότι η Ευρώπη απεργάζεται το κοινωνικό τους μοντέλο, αλλά, αντιθέτως, ότι η Επιτροπή και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα εργάζονται για να το διαφυλάξουν.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Lehideux (ALDE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή μπορεί να προέβη σε άνετη επίδειξη της ικανότητάς της στις δημόσιες σχέσεις με την παρουσίαση αυτού του «πακέτου» κειμένων τα οποία διαφέρουν σημαντικά ως προς το χαρακτήρα και την ποιότητά τους, αλλά εν τέλει άσκησε το δικαίωμα της πρωτοβουλίας σε θέματα καθοριστικής σημασίας. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έπρεπε να το επικροτήσουμε αυτό.

Η μπάλα είναι στα χέρια μας λοιπόν και πάλι, και κυρίως στα χέρια του Συμβουλίου. Όλοι γνωρίζουν ότι το Κοινοβούλιο θα τηρήσει αρκετά σκληρή στάση και θα προσπαθήσει να συντάξει καινοτόμα κείμενα τα οποία να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών. Θα συμβεί το ίδιο και με το Συμβούλιο; Αυτό είναι μάλλον αμφίβολο, όπως γνωρίζουμε. Ελπίζω να σας ακούσουν προσεκτικά, κύριε Υπουργέ.

Οι μεγαλόστομες δηλώσεις, από τις οποίες προκύπτουν μόνο αμφίσημα και μη δεσμευτικά κείμενα, υπονομεύουν σοβαρά την αξιοπιστία του έργου μας. Ας δούμε τρία παραδείγματα μεταξύ πολλών άλλων.

Ανήκω σε αυτούς οι οποίοι από καιρό ζητούν μια συνολική οδηγία για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων. Ας λάβουμε λοιπόν ως βάση την έκθεση Lynne του Μαΐου 2008, η οποία είναι πολύ πιο φιλόδοξη από την πρόταση της Επιτροπής.

Δεύτερο παράδειγμα: οι επιτροπές επιχείρησης. Θα φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι το κείμενο διευκρινίζει τις διεθνείς εξουσίες και αρμοδιότητές τους. Η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων καθίσταται όλο και πιο σημαντική στην περίπτωση αναδιάρθρωσης ομίλων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό συμμετέχει εκ των προτέρων σε κάθε διαδικασία αναδιάρθρωσης, καθώς και ότι οι επιτροπές επιχείρησης είναι σε θέση να εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα τα οποία είναι συχνά εξόχως τεχνικά.

Τρίτο παράδειγμα: κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Έχουμε χρονοτριβήσει αρκετά σε αυτό το θέμα. Οι πάροχοι του τομέα βρίσκονται σε σύγχυση. Η ανασφάλεια δικαίου είναι τεράστια και βλάπτει την ποιότητα των υπηρεσιών οι οποίες είναι σημαντικές για τη συνοχή των κοινωνιών μας. Και εδώ είμαστε, έτοιμοι να χαραμίσουμε ακόμη μια χρονιά. Αυτό δείχνει ανευθυνότητα.

Για μένα αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το έργο της Επιτροπής, το οποίο φαίνεται ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριότητας δεν είναι αρκετά καλό, γιατί αγνοεί συνειδητά ορισμένα σημεία καθοριστικής σημασίας.

Θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου επιμένοντας ότι το κοινωνικό πακέτο θα πρέπει να είναι μόνο ένα βήμα στην πορεία που θα ακολουθήσουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι η μέθοδος του ανοικτού συντονισμού έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της σε ορισμένους τομείς. Πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε την επιλογή για περισσότερη συνεργασία αλλά και περισσότερη εναρμόνιση, όπου είναι δυνατόν.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου απηύθυνε έκκληση για περισσότερη κοινωνική Ευρώπη. Απαντώ στον Υπουργό με μια έκκληση για κοινή λογική. Αυτό θα ήταν καλύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί φυσικά να καταθέτει πολλές προτάσεις, πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η κοινωνική πολιτική είναι ένας τομέας στον οποίο τα κράτη μέλη διατηρούν την κυρίαρχη εξουσία της λήψης αποφάσεων. Εν ολίγοις, χρειαζόμαστε λιγότερα λόγια και περισσότερη συγκεκριμένη δράση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει 19 ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, μόνο τρεις εκ των οποίων είναι νομοθετικές προτάσεις. Η πιο σημαντική ίσως πρόταση, αυτή σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, δεν θα συζητηθεί σήμερα. Αυτό είναι θλιβερό και είναι κρίμα που θα πρέπει να περιμένουμε για να συζητήσουμε το θέμα έως ότου προσέλθει στη συνεδρίασή μας ο γάλλος υπουργός Υγείας. Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ποσοστό έως 27% του ΑΕΠ τους για την κοινωνική πολιτική, σε σχέση με 15% στις ΗΠΑ. Το θέμα είναι αν τα κονδύλια αυτά δαπανώνται σωστά.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, απ’ ό,τι φαίνεται, χρειάστηκε η αρνητική ψήφος της Ιρλανδίας, η νίκη των αντιπάλων της κοινοτικής Ευρώπης, για να συνέλθει η Επιτροπή από το λήθαργό της. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή απομακρύνεται εδώ και καιρό από τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, εφαρμόζοντας τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της. Το αίτημα για περισσότερη κοινωνικά υπεύθυνη Ευρώπη βρίσκεται από καιρό στην ημερήσια διάταξη.

Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να βλέπουμε τις παραλείψεις των προηγούμενων ετών να συσσωρεύονται στο τραπέζι στο τέλος της τρέχουσας θητείας. Θεωρώ επίσης θρασύ το γεγονός ότι το όλο ζήτημα μας παρουσιάζεται υπό τον ευφάνταστο τίτλο της νέας κοινωνικής ατζέντας. Τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση τον Ιούλιο θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί πριν από πολύ καιρό. Μελετώντας την ουσία τους, διαπιστώνουμε ότι η Επιτροπή μάλλον δεν έχει πάρει ακόμη το μάθημά της τελικά. Εκτός από δύο εξαιρέσεις, οι σημερινές προτάσεις δεν κάνουν καμία αναφορά στην αλληλεγγύη, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ισορροπία ή τη συμμετοχή των πολιτών. Αντιθέτως, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό ακόμη ένα προϊόν μιας κατ’ ουσία νεοφιλελεύθερης στάσης.

Η Επιτροπή ζητεί μεγαλύτερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Την ίδια στιγμή, επιζητά δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μειώνουν την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων. Μετά από σκέψη δηλώνει ότι θα λύσουμε το πρόβλημα στο πλαίσιο ενός φόρουμ. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, χρειάζονται προστασία, όχι φόρουμ. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι στερούνται την αμοιβή τους καθημερινά αν τους ζητήσουμε να περιμένουν μέχρι να συζητήσετε τα προβλήματά τους σε κάποιο φόρουμ; Επιπλέον, κύριε Επίτροπε, δεν τηρείτε τις υποσχέσεις σας με την τροποποίηση της οδηγίας για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, η οποία έχει καθυστερήσει κατά εννέα χρόνια. Το Κοινοβούλιο θα κληθεί να επιφέρει πολλές βελτιώσεις στο σχέδιο αυτό. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων.

Ας προχωρήσουμε, όμως, στο θέμα της αλληλεγγύης. Η οδηγία σχετικά με την υγεία αγνοεί τις επικριτικές απόψεις, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερες υπηρεσίες υγείας που καθοδηγούνται από την αγορά, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο την αρχή της αλληλεγγύης των συστημάτων πρόνοιας των κρατών μελών. Η οδηγία αυτή θέτει σε κίνδυνο την αλληλεγγύη αντί να την ενισχύει. Ελάχιστα είναι τα συστατικά αυτού του πακέτου τα οποία αντικατοπτρίζουν πραγματικά την επιθυμία των πολιτών για μια προοδευτική ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η νέα οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων εκτός του χώρου εργασίας. Αυτό το μέσο, ωστόσο, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2004 και μόνο χάρη στην πίεση του Κοινοβουλίου το κατέθεσε τελικά η Επιτροπή. Σαφώς η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου θα στηρίξει και αυτήν την οδηγία. Και αυτή θα χρειαστεί βελτίωση σε πολλά σημεία, πάντως, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Συνολικά, ο τίτλος «κοινωνικό πακέτο» είναι πολύ απλά παραπλανητικός. Κατά την άποψή μου, το ιστορικό της Επιτροπής ως προς την κοινωνική πολιτική είναι μάλλον απογοητευτικό.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τα τελευταία χρόνια η πολιτική σας, ο φονταμενταλισμός της αγοράς, έχει αυξήσει επικίνδυνα τις ανισότητες και έχει συρρικνώσει το κοινωνικό κράτος.

Το πακέτο που μας παρουσιάσατε με παχιά λόγια είναι ένα αδειανό πουκάμισο. Από τις 19 προτάσεις μόνον τρεις έχουν νομοθετικό χαρακτήρα και μία από αυτές, η πρόταση για τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας, φέρνει τον Bolkenstein από την πίσω πόρτα γιατί υιοθετεί νεοφιλελεύθερες συνταγές.

Την ώρα που μας λέτε παχιά λόγια για να παρουσιάσετε ένα άδειο πουκάμισο, η κυβέρνηση Σαρκοζί έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Συμβούλιο για να περάσει μια άθλια οδηγία για τον χρόνο εργασίας που συνιστά μεγάλη κοινωνική οπισθοδρόμηση.

Αντί να μας λέτε λοιπόν παχιά λόγια προσπαθώντας να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις εν όψει Eυρωεκλογών, αμήχανοι μετά το "όχι" των Ιρλανδών, καλόν είναι να παρουσιάσετε συγκεκριμένα μέτρα και να διαθέσετε και πόρους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Και μια κουβέντα για τον κύριο Schulz, αν με ακούει. Είναι αλήθεια ότι οι κυβερνήσεις της Δεξιάς έχουν συμβάλει πολύ στην κατεδάφιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Σε μερικές χώρες όμως, κύριε Schulz, όπως στη χώρα σας, τη Γερμανία, ή την Ολλανδία ή την Αυστρία το κάνανε μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο αγόρευσής μου σήμερα για να επικεντρωθώ στην ατζέντα της πολιτικής υγείας. Η παρούσα πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική. Ωστόσο, δεν έγινε καμία αλλαγή δυστυχώς όσον αφορά τις βασικές περιπτώσεις για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την εσωτερική αγορά. Η μέριμνα για την ελεύθερη αγορά πάντα υπερνικά τη μέριμνα για τους πολίτες.

Είναι αυτονόητο ότι όλοι θέλουμε να λαμβάνουμε την καλύτερη θεραπεία το ταχύτερο δυνατό, αν ασθενήσουμε σοβαρά. Δυστυχώς, η οδηγία δεν διασφαλίζει με κανέναν τρόπο ότι θα ισχύει κάτι τέτοιο. Διασφαλίζει ότι οι πλουσιότεροι ασθενείς από τις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Τούτο σημαίνει ότι προβάλλει ο σοβαρός κίνδυνος οι ασθενείς να μετατραπούν σε ασθενείς κατηγορίας Α και κατηγορίας Β. Οι πιο εύποροι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την καλύτερη θεραπεία σε άλλες χώρες, ενώ όσοι δεν έχουν τους πόρους ή τη δύναμη δεν θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα.

Η οδηγία εξασφαλίζει το δικαίωμα θεραπείας σε άλλη χώρα εις βάρος της ίδιας θεραπείας στη χώρα καταγωγής του ασθενούς. Αυτό προκαλεί επίσης τον κίνδυνο να δημιουργηθούν χώρες A και B κατηγορίας. Το κόστος της ίδιας θεραπείας θα κυμαίνεται φυσικά από χώρα σε χώρα. Η παρούσα οδηγία επιτρέπει στις συνθήκες της αγοράς να ορίζουν το αποτέλεσμα, αλλά αυτή η προσέγγιση είναι πολύ επικίνδυνη. Όταν αντιδράσει η αγορά, χαμένοι θα είναι πάντα αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις κυρίαρχες συνθήκες της.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, η Ευρώπη έπρεπε να έχει απαντήσει από καιρό στα συνεχή κύματα των ανατιμήσεων και την αυξανόμενη φτώχεια και είναι πράγματι ευχάριστο ότι το νέο σχέδιο του κοινοτικού κοινωνικού πακέτου κάνει ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πρόθεση να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, είναι ευπρόσδεκτη. Στην πράξη σήμερα, οι τουρίστες, για παράδειγμα, πέφτουν πολύ συχνά θύματα αδιάντροπης εκμετάλλευσης, καθώς λαμβάνουν λογαριασμούς ιατρικών εξόδων για τους οποίους προβλέπεται μερική μόνο επιστροφή, αν προβλέπεται έστω και αυτή, όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Αντιστρόφως, τα επιμέρους κράτη μέλη οφείλουν το ένα στο άλλο εκατομμύρια ευρώ – οι απλές δηλώσεις προθέσεων δεν αρκούν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ούτε είναι αρκετό να διατυμπανίζουμε στόχους, όπως είναι η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Προκειμένου περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και να τα συντηρήσουν, είναι σημαντικό να δράσουμε κατά του μισθολογικού και του κοινωνικού ντάμπινγκ – καθήκον το οποίο, με λύπη μου το λέω, αγνοείται σε μεγάλο βαθμό. Είναι υποκρισία το γεγονός ότι από τη μια η ΕΕ διακηρύσσει ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται με δημόσιο διαγωνισμό και από την άλλη να ανακαλείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η ρήτρα, σύμφωνα με την οποία οι ανάδοχοι των συμβάσεων υποχρεούνται να καταβάλλουν τουλάχιστον τον κατά νόμο ελάχιστο μισθό για λόγους ασυμβατότητας με τις οδηγίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την απόσπαση των εργαζομένων. Ως προς αυτό, η ΕΕ έχει δείξει το πραγματικό της πρόσωπο ως μια αμιγώς οικονομική κοινότητα η οποία εξαπατά τους κοινωνικώς μειονεκτούντες με ψίχουλα και κενά λόγια.

Τα κενά συνθήματα δεν μπορούν πλέον να κατευνάσουν τους πολίτες της ΕΕ, ούτε να απορροφήσουν τις επιπτώσεις από το συρρικνούμενο ποσοστό γεννήσεων και την αυξανόμενη φτώχεια. Μπορείτε να συνεχίσετε να λέτε λόγια χωρίς αντίκρισμα, όμως οι πολίτες αναμφίβολα έχουν κουραστεί από τις κενές υποσχέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Martin Schulz γιατί υπενθύμισε σε όλους ότι η Κεντροδεξιά είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, ότι διαθέτει την πλειοψηφία των Επιτρόπων, καθώς και ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό κυβερνήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Εγώ με τη σειρά μου θα του θυμίσω ότι υπάρχει λόγος γι’ αυτό: ο λόγος είναι ότι αυτό αποφάσισε ο λαός. Ο λαός έλαβε αυτήν την απόφαση γιατί αναγνώρισε το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στη ρητορική της Αριστεράς και την πραγματικότητα, και την απέρριψε. Θα ήθελα επίσης να του υπενθυμίσω ως καλός δημοκράτης ότι δεν πρέπει να ξεχνά πως ο λαός φυσικά έχει πάντα δίκιο.

Όσον αφορά το κοινωνικό πακέτο εν γένει, από την πλευρά μας χαιρετίζουμε τα μεστά σχόλια του Επιτρόπου και την πρωτοβουλία του σχετικά με την αναθεωρημένη κοινωνική ατζέντα, συγκεκριμένα το σημείο στο οποίο υπενθυμίζεται σε όλους μας ότι η ΕΕ αφορά το λαό, την παροχή στον λαό περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών και, ιδίως, των απαραίτητων εφοδίων και δυνατοτήτων, ώστε να αντεπεξέλθει στην πρόκληση της αλλαγής.

Θα ήθελα να σχολιάσω μόνο εν συντομία τρία σημεία από την εξαίρετη παρέμβαση του συναδέλφου Joseph Daul. Το ένα είναι ο σημαντικός ρόλος των κρατών μελών, της επικουρικότητας. Πολλά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις, όμως όλα θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τα θέματα και την κατεύθυνση που περιέγραψε γενικά.

Το δεύτερο σημείο αφορά τη σημασία των θέσεων εργασίας. Ο Harlem Désir μίλησε πολύ σωστά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σεβόμαστε τη σημασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όμως η πολιτική μου ομάδα επιθυμεί να προβάλει και τα δικαιώματα των μη εργαζομένων – εκείνων οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν εργασία, έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας για οποιονδήποτε λόγο και επιθυμούν να εργαστούν. Αυτοί αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, ιδίως σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης, όπου η ανεργία αναμένεται να επιδεινωθεί μέχρι να αρχίσει να βελτιώνεται. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι κάθε μας πράξη συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και βοηθά περισσότερα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις.

Το τρίτο σημείο αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), το οποίο ανέφερε επίσης. Διάβασα στο χθεσινό φύλλο των Financial Times μια αναφορά στη συμφωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τους προσωρινά απασχολούμενους για την οποία οι ΜΜΕ δήλωσαν ότι δεν είχαν καν ρωτηθεί σχετικά. Το θέμα που θέλω να θίξω δεν αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι υπαρκτό το πρόβλημα – και το λέω αυτό στον Επίτροπο – του να συμμετέχουν πραγματικά οι ΜΜΕ στη διαδικασία διαβούλευσης γιατί οι ΜΜΕ δεν είναι μόνο οι περισσότεροι εργοδότες, αλλά απασχολούν και τους περισσότερους εργαζομένους. Γνωρίζουμε από το πρόβλημα των δημοψηφισμάτων – για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, για παράδειγμα – ότι αν προσπαθήσουμε να επιβάλουμε κάτι άνωθεν, δεν θα έχει αποτέλεσμα: πρέπει να έλθουμε σε επαφή με το λαό. Ας μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σε ΜΜΕ.

Τέλος, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης – στις οποίες αναφέρθηκαν και ο Επίτροπος και ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και για το θέμα των οποίων είμαι εισηγητής – οπωσδήποτε η πολιτική μου ομάδα θα αναγνωρίσει ότι οι κοινωνικοί εταίροι χαιρέτισαν τη συμφωνία. Προσωπικώς, δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τη συμφωνία, αλλά χαιρετίζω απολύτως το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία και πιστεύω ότι εμείς, στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση, όπως θα συμβεί και με τη συμφωνία για το χρόνο εργασίας και τους προσωρινά απασχολούμενους. Θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί θέλουμε να επιτύχουμε πραγματική κοινωνική πρόοδο και όχι να εκφωνούμε απλώς ωραίους πολιτικούς λόγους με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η προκαταρκτική ανακοίνωση της Επιτροπής για το κοινωνικό πακέτο έδωσε ελπίδα στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και τους πολίτες, οι οποίοι αισθάνονται υπεύθυνοι για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Τα συσσωρευμένα χρέη και η σειρά των ερωτημάτων που μόλις τέθηκαν προκαλούν έκπληξη γιατί μας κάνουν να συνειδητοποιούμε αφενός πόσο λίγη είναι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει παρά τις προσπάθειές μας και αφετέρου πόσο πολλά είναι τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Είναι αλήθεια ότι η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαπέντε ετών δεν περιόρισε το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών αλλά στην πραγματικότητα το διεύρυνε. Ωστόσο, η αντιπαλότητα των μορφών της φτώχειας έχει προσλάβει νέες διαστάσεις. Σε κάθε χώρα ζουν φτωχοί · μπορεί το μέγεθος και η ποιότητα της φτώχειας να διαφέρουν σε κάθε κράτος μέλος, όμως αυτή είναι εξίσου επώδυνη παντού. Όσα έγγραφα και αν συνταχθούν από τα περίπου δεκαοκτώ τα οποία αναφέρονται στον κοινωνικό οδικό χάρτη, η ταύτιση των ευρωπαίων πολιτών με την Ένωση θα ενισχυθεί μόνο από ό,τι είναι συγκεκριμένο και προφανές και προσφέρει τη δυνατότητα για κοινή πρόοδο αντί της αμοιβαίας έντασης μεταξύ των αντίπαλων μορφών φτώχειας.

Είμαι ευτυχής γιατί, μετά από πολυάριθμα αιτήματα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή προέβη σε αποτίμηση της κατάστασης των Ρομά και των πρακτικών που τους αφορούν. Δυστυχώς όμως, δεν παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για τους Ρομά. Ένα ακόμη ερώτημα είναι αν αυτό το έγγραφο αρκεί για να οδηγήσει στην ανάληψη συγκεκριμένης δράσης, αν προσφέρει την προοπτική για μια ακριβή αποτίμηση ή για τα κράτη μέλη τα οποία δεν λαμβάνουν μέτρα και παρεκκλίνουν από τις επιθυμητές πρακτικές. Πιστεύω ότι απουσιάζει η δέουσα αποφασιστικότητα.

Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι με την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είχαν διχαστεί σχετικά με τη ρύθμιση της απαγόρευσης των διακρίσεων στο πλαίσιο μιας διεξοδικής οδηγίας, και σύμφωνα με τη σοσιαλιστική φιλελεύθερη οπτική γωνία, δεν καταφέραμε τελικά να ταξινομήσουμε τις ομάδες οι οποίες υφίστανται διακρίσεις. Αναμένουμε η οδηγία να οδηγήσει στην πλήρη προστασία των ατόμων και των ομάδων που απειλούνται ποικιλοτρόπως. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο, αφού οι κάπηλοι του μίσους, οι ρατσιστές και όσοι θέλουν να προσφέρουν μόνο σε όσους το αξίζουν μπορεί να βρουν υποστηρικτές μεταξύ των αντίπαλων φτωχών. Οι ψηφοφόροι έχουν πάντα δίκιο, αλλά ενδέχεται να παραπλανηθούν από το λαϊκισμό. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως βουλευτής αλλά και ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, θα περιοριστώ στην πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Καταρχάς σας συγχαίρουμε, κύριε Επίτροπε, γιατί πείσατε επιτέλους την Επιτροπή να εγκρίνει πρόταση οδηγίας η οποία έχει ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού. Μέχρι πρόσφατα φοβόμαστε – όπως γνωρίζετε, ανησυχούσαμε και εκφράσαμε την ανησυχία μας – ότι μπορεί να περιοριζόσασταν σε μια μίνι οδηγία η οποία θα αφορούσε μόνο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας και αναπηρίας.

Σίγουρα δεν θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας ότι το θεωρώ ατυχές, σε ένα ζήτημα τόσο θεμελιώδες όσο αυτό, να «ζητείται απλώς η γνώμη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Προεδρία είναι ανοικτή σε προτάσεις ή υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα αρχίσουμε λοιπόν το έργο μας αμέσως, κύριε Επίτροπε. Εγώ ο ίδιος μάλιστα έχω εντοπίσει τρεις πτυχές του κειμένου, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε.

Πρώτον, πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς με ορισμένες έννοιες ή την οριοθέτηση μεταξύ ορισμένων εξ αυτών. Αναφέρομαι στον τομέα των «αντικειμενικά δικαιολογημένων» διαφορών μεταχείρισης. Σαφώς δεν έχω καμία αντίρρηση επ’ αυτών, όμως δεν πρέπει να επιτρέπεται αυτές οι αντικειμενικά δικαιολογημένες διαφορές μεταχείρισης να μετατρέπονται άμεσα ή έμμεσα σε διακρίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα.

Δεύτερον, η οδηγία δεν πρέπει να απολέσει την ουσία της με το να εντάξουμε βιαστικά έννοιες, όπως η δημόσια ασφάλεια ή τάξη, όπως πιστεύω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μια μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότο, το όνομα της οποίας δεν θα αναφέρω.

Τρίτον, πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες στο θέμα των κυρώσεων. Κύριε Επίτροπε, αυτό που αναφέρετε στο άρθρο 14, ότι δηλαδή «τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας» δεν μας πηγαίνει πολύ μακριά.

Εν ολίγοις, ελπίζω ότι αυτή η οδηγία, η οποία συμπυκνώνει τόσες πολλές προσδοκίες, δεν θα μετατραπεί στην πραγματικότητα σε μια μεγάλη μίνι οδηγία, μεγάλη στις αρχές της αλλά πολύ μικρή στις λεπτομέρειες.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Roszkowski (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της υλικής κατάστασης των κοινωνιών μας. Ωστόσο, με το να θέτουμε πρώτα απ’ όλα την άνεση και την ασφάλεια, τείνουμε να ξεχάσουμε ότι το κοινωνικό μοντέλο της οικονομίας σημαίνει στην πράξη περισσότερη γραφειοκρατία. Αν ξεχάσουμε επιπλέον ότι το ασφαλέστερο θεμέλιο για την κοινωνική πολιτική είναι η οικονομική ανάπτυξη, μπορεί να εγκλωβιστούμε σε εύηχα συνθήματα, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα και μπορεί επίσης, όπως οι διατάξεις σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων, να παραβιάσουμε τις αρχές της επικουρικότητας και της κοινής λογικής.

Πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτόν το φαύλο κύκλο; Η νέα κοινωνική ατζέντα απαντά μόνο εν μέρει σε αυτήν την πρόκληση. Αναφέρεται εξαντλητικά στα δικαιώματα και τα προνόμια και ελάχιστα στο γεγονός ότι αυτά δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς μια καλά οργανωμένη προσπάθεια και την ανάληψη ευθύνης για τις οικονομικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο. Από τον καθένα ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει προς τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Αυτή είναι μια ουτοπία η οποία θα καταλήξει αναμφισβήτητα σε έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών κατάλληλης ποιότητας.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν οι συνάδελφοί μου, θα ήθελα να μιλήσω για τον αγώνα κατά των διακρίσεων. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το θάρρος της να αποφασίσει την οριζόντια προσέγγιση στην πρόταση οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση εκτός του χώρου εργασίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να εμποδίζουν την έγκριση αυτού του απαραίτητου εγγράφου.

Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για τους ιδιώτες όσον αφορά την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η ισχύουσα οδηγία περί φυλετικής καταγωγής δεν συμπεριλαμβάνει τέτοιου είδους δυνατότητα εξαίρεσης. Δυστυχώς, οι πολλαπλές διακρίσεις δεν αντιμετωπίζονται δεόντως ούτε σε αυτό το σχέδιο, επομένως ελπίζω ότι θα εργαστούμε όλοι περισσότερο για την εν λόγω οδηγία.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, μετά από 51 χρόνια ζωής, τα ευρωπαϊκά όργανα μόλις τώρα ανακαλύπτουν την κοινωνική διάσταση. Η ανακάλυψη αυτή είναι μάλλον σχετική γιατί οι κοινωνικές ανησυχίες απουσιάζουν επιδεικτικά από τις προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας. Αυτό είναι δυσάρεστο για θεσμούς τόσο κοντά στον κόσμο των επιχειρήσεων και οι οποίοι συγχέουν το γενικό συμφέρον των λαών της Ένωσης με τα ιδιωτικά συμφέροντα των χρηματαγορών. Είναι μια ανακάλυψη στην οποία οδήγησαν αναπόδραστα οι αρνητικές ψήφοι Ιρλανδών, Ολλανδών και Γάλλων, καθώς και τα πολυάριθμα κοινωνικά κινήματα υπέρ των μισθολογικών αιτημάτων στην Ένωση.

Ναι, η Επιτροπή και το μεγαλύτερο μέρος του Κοινοβουλίου υποχρεώνονται να παραδεχθούν ότι η Ένωση κατοικείται όχι μόνο από μετόχους και καταναλωτές αλλά και από εργαζομένους, η εργασία των οποίων δημιουργεί τον πλούτο της Ευρώπης.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποχρεούται να ξεθάψει και να ανασύρει την οδηγία για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης: αυτή ήταν μια αξιόλογη πρωτοβουλία με ισχνή όμως ουσία. Οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικό φόρουμ της σοσιαλδημοκρατίας, δίνοντας στους εργαζομένους τη δύναμη της δράσης που χρειάζονται για να επηρεάζουν τις επιλογές στρατηγικής των εργοδοτών τους.

Ναι, η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως γνήσια σοσιαλδημοκρατία για να αποτρέψει αρνητικές επιλογές, όπως είναι η αύξηση του χρόνου εργασίας σε σχεδόν 70 ώρες την εβδομάδα.

Για το καλό των εργαζομένων λοιπόν, αφήστε μας να κινηθούμε πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη συνεδρίαση θα συζητήσουμε την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα, τους στόχους της χιλιετίας και πολλά ακόμη. Σε λίγες ώρες θα ψηφίσουμε για τα πολιτιστικά προγράμματα, την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και τις απαιτήσεις για την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων, όλα θέματα στα οποία η Ένωση δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται καθόλου.

Αυτή η συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας σημαίνει ότι η απόσταση ανάμεσα στους κυβερνώντες και το λαό διευρύνεται. Η αγανάκτηση των πολιτών οξύνεται. Το κατεστημένο υποχρεούται να λάβει όλο και πιο σκληρά μέτρα για να τιθασεύσει τη βούληση του λαού. Θα ήταν πολύ καλύτερο να συντάξουμε μια έκθεση σχετικά με το τι εννοούμε με τον όρο επικουρικότητα και να συζητήσουμε διεξοδικά επ’ αυτού. Θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό προτού αποπειραθούμε να ρυθμίσουμε κεντρικά τη συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων σε 27 διαφορετικές χώρες.

Στη χώρα μου η οργή είναι μεγάλη για το γεγονός ότι η ΕΕ και οι δικαστές της είναι ελεύθεροι να ελέγχουν τη δημιουργία ενός συστήματος αγοράς εργασίας διαφορετικού από αυτό που καθιερώθηκε κατά τα τελευταία 70 χρόνια σε κλίμα μεγάλης εθνικής ενότητας.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI).(CS) Κυρίες και κύριοι, η πρόταση οδηγίας σχετικά με την υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η οποία απαγορεύει κάθε είδος διακρίσεων εκτός του χώρου εργασίας, αποτελεί περιττή ρύθμιση την οποία δεν θα έπρεπε να συζητάμε καθόλου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διακρίσεις ήδη απαγορεύονται από τρεις κοινοτικές οδηγίες, το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του ΟΗΕ, το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η ίση μεταχείριση ρυθμίζεται επίσης στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η οδηγία ζητεί δύο πολύ επικίνδυνα πράγματα. Ζητεί την άσκηση θετικής διάκρισης και την αρχή της μεταβίβασης του βάρους της απόδειξης από τον κατήγορο στον κατηγορούμενο. Αυτό αντίκειται στις ευρωπαϊκές νομικές παραδόσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε αδικίες και νέα λάθη.

Κυρίες και κύριοι, είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ένας δημοκρατικός και πολιτισμένος χώρος, όπου τα άτομα με πραγματικές ικανότητες αναγνωρίζονται, ένας χώρος ο οποίος τείνει χείρα βοηθείας στους αδύναμους. Ωστόσο, οι ανθρώπινες ικανότητες, είτε έμφυτες είτε επίκτητες χάρη στην εκπαίδευση, είναι ατομικές και διαφορετικές για κάθε άτομο και, επομένως, λογικά άνισες. Αν προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε τις ανισότητες αυτού του είδους μέσω του ρυθμιστικού ελέγχου, τότε παραβλέπουμε αλαζονικά την πολιτισμική πολυμορφία και αναμειγνυόμαστε στη φυσική εξέλιξη της κοινωνίας και, ακόμη χειρότερα, θέτουμε την ισότητα πάνω από την ελευθερία της επιλογής. Η οδηγία σχετικά με την ίση μεταχείριση δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου.

 
  
MPphoto
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αυτό το κοινωνικό πακέτο θα μπορέσει να αποδώσει καρπούς και να φέρει αποτελέσματα μόνο αν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε επί της ουσίας των βασικών πρωτοβουλιών. Είναι προφανές ότι η ανεργία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κοινωνικά δεινά τα οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε. Είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας αποσταθεροποίησης της κοινωνίας και είναι η ρίζα άλλων, ήσσονος σημασίας δεινών. Συνεπώς, η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι αυτή η οποία συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πρέπει να ξεφύγουμε αμέσως από το ψευδές δίλημμα ανάμεσα στην αλληλεγγύη και την ανταγωνιστικότητα διότι δεν είναι συμβατές έννοιες. Εντούτοις, προκειμένου να χαράξουμε μια υγιή, αποτελεσματική κοινωνική πολιτική και να εξαλείψουμε τη φτώχεια, χρειαζόμαστε ανάπτυξη και σταθερότητα. Επομένως, το κοινωνικό μας μοντέλο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη νέα πραγματικότητα. Και η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ευκαιρίες: όσοι προσαρμόζονται βγαίνουν κερδισμένοι, όσοι δεν προσαρμόζονται χάνουν.

Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μια συνήθη κρίση ανάπτυξης ούτε συγκυριακές δυσχέρειες αλλά εις βάθος αλλαγή. Η ευημερία των μελλοντικών γενεών εξαρτάται από τη σοφία μας να λάβουμε σήμερα σωστές αποφάσεις. Η γήρανση του πληθυσμού και η δημογραφική παρακμή πλήττουν ήδη την Ευρώπη· δεν είναι απειλή αλλά πραγματικότητα: το να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το πρόβλημα δεν θα βοηθήσει καθόλου.

Τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στις πολυάριθμες συνέπειες αυτής της τάσης; Ελάχιστες. Για παράδειγμα, δεν διαθέτουμε τα εργαλεία ούτε τα κίνητρα ώστε να καταστήσουμε εφικτή και ευέλικτη την προγραμματισμένη συνταξιοδότηση η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες μας να εργάζονται πέρα από το μέσο όρο ηλικίας στον οποίο οι εργαζόμενοι αποχωρούν από την αγορά εργασίας. Η επίτευξη ενός ενιαίου επιπέδου προστασίας κατά των διακρίσεων και του αποκλεισμού είναι ζωτικής σημασίας, όμως το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν εγγυάται ότι οι διακρίσεις έχουν εξαλειφθεί· γι’ αυτό, το έργο για την εξάλειψη αυτών των αρνητικών κοινωνικών πρακτικών πρέπει να αρχίζει στο σχολείο.

Το ποσοστό σχολικής αποτυχίας και πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο αποτελεί τραγωδία του καιρού μας και πιθανώς και στο μέλλον. Έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε στον τομέα αυτόν· εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε, να επικεντρωθούμε στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει η Ένωση, προκειμένου να πάψει να υφίσταται αυτή η κατάσταση.

Εν ολίγοις, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε το κοινωνικό μας μοντέλο αλλά να το ανανεώσουμε, προικίζοντάς το με μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερη κινητικότητα και ασφάλεια, ώστε οι πλέον ευάλωτοι να μην μένουν στο περιθώριο.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Špidla για το γεγονός ότι διαθέτουμε έστω και αυτό το κοινωνικό πακέτο γιατί, όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, το καθήκον του στην Επιτροπή Barroso δεν μπορεί να είναι εύκολο.

Το ίδιο το πακέτο καταδεικνύει στην πραγματικότητα τις εντάσεις ανάμεσα στην Επιτροπή Barroso, ανάμεσα σε εκείνους, αφενός, οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν προσκολλημένοι στη νεοφιλελεύθερη ατζέντα πάση θυσία και σε αυτούς, αφετέρου, οι οποίοι αναγνωρίζουν την επείγουσα ανάγκη να αποκτήσει η Ευρώπη σημασία για τους πολίτες της.

Ο λαός μας πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι η Ευρώπη είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές, την αλλαγή του κλίματος και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Αν αυτό πρέπει να κάνουμε, με λύπη μου δηλώνω ότι αυτό το πακέτο απλώς δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Πρόκειται για ένα βεβιασμένο πακέτο το οποίο έχει ελάχιστα να προσφέρει και μάλιστα πολύ αργά. Ακόμη και τα θετικά του στοιχεία υποβαθμίζονται γιατί γνωρίζουμε πόσο βιαστικά εντάχθηκαν σε αυτό. Η οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι ένα θετικό παράδειγμα. Περιλαμβάνεται στο πακέτο, αλλά όλοι γνωρίζουμε με πόση ένταση ο Πρόεδρος Barroso αντιτάχθηκε στην ένταξή του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης είναι ένα άλλο παράδειγμα. Το περιεχόμενο είναι εξαιρετικά αδύναμο σε σύγκριση με την προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής προς τους κοινωνικούς εταίρους. Πιστεύω ότι οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις στην Επιτροπή και οι σύμμαχοί τους εδώ πρέπει να ξυπνήσουν και να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Πολλά εκατομμύρια των πολιτών μας ζουν στο φόβο, τη φτώχεια και τον αποκλεισμό, ενώ όλο και περισσότεροι έχουν προστεθεί σε αυτούς τα χρόνια της θητείας Barroso.

Συνολικά, το θεωρώ αυτό ως καθυστερημένη απόπειρα του Προέδρου Barroso να πείσει την Αριστερά ότι έχει κοινωνική συνείδηση και ότι αξίζει τη στήριξή μας για μια δεύτερη θητεία ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Εμένα όμως δεν με ξεγελάτε, ούτε πολλούς από τους συναδέλφους μου. Όπως είπα, έχει ελάχιστα να προσφέρει και ήλθε πολύ αργά – πάρα πολύ αργά, για την ακρίβεια, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή εφαρμογή των ελάχιστων αξιόλογων στοιχείων πριν από τις εκλογές του επόμενου έτους.

Ο Πρόεδρος Barroso προσβάλλει τη νοημοσύνη όχι μόνο της Αριστεράς στο Σώμα αλλά και των εκατομμυρίων πολιτών οι οποίοι αξίζουν κάτι καλύτερο.

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αναφέρει ότι πάνω από 13.000 απολυθέντες εργαζόμενοι σε οκτώ κράτη μέλη λαμβάνουν βοήθεια. Έχει διατεθεί το 3,7% των διαθέσιμων κονδυλίων. Ο ρυθμός είναι προφανώς πολύ αργός.

Οι υποδείξεις της Επιτροπής αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών, την εν γένει προαγωγή του προγράμματος, τη διασπορά των βέλτιστων εμπειριών και την επέκταση της διάρκειας συνδρομής, μέτρα τα οποία χαιρετίζω. Το ταμείο ιδρύθηκε για να παράσχει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν από εταιρείες οι οποίες χρεοκόπησαν λόγω της παγκοσμιοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, τα κονδύλια αυτά να φθάνουν στους πραγματικούς ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Δεν πρέπει να μοιράζονται μεταξύ των ενδιαμέσων, των εκπαιδευτών ή των διαφημιστών. Σε ένα χρόνο θα μάθουμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Το θέμα δεν είναι πόσα κονδύλια έχουν διατεθεί, αλλά πόσοι απολυθέντες εργαζόμενοι βρήκαν νέες θέσεις εργασίας.

Καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν σωστά κριτήρια και σημεία αναφοράς για να αξιολογήσουν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, με χαρά διαπιστώνω ότι η νέα κοινωνική ατζέντα περιλαμβάνει την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης στο πακέτο για τις μελλοντικές δραστηριότητες.

Συζητήσαμε πρόσφατα τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από την έλλειψη ακρίβειας στις διατάξεις της οδηγίας, σκοπός της οποίας ήταν να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση. Η οδηγία για την εργασία μερικής απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων οι οποίοι έχουν πλήρη απασχόληση είναι εξίσου εξαιρετικά σημαντική. Είμαι αισιόδοξη για την έμφαση που δίδεται στην κατάσταση των νέων, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την πρόληψη του αποκλεισμού τους. Η επαγγελματική κινητικότητα των μελλοντικών εργαζομένων αποτελεί ευκαιρία για τη ζωή τους, αλλά και για την οικονομία. Η έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών είναι θεμελιώδης απαίτηση της διάταξης για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πάντως, η πράσινη βίβλος για τους υπαλλήλους του τομέα της υγείας, την οποία αναμένουμε, θα είναι σημαντική για την υλοποίηση αυτών των μέτρων.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το αποκαλούμενο κοινωνικό πακέτο γεννά απλώς ψευδαισθήσεις αναφορικά με τη σοβαρότητα των κοινωνικών ανισοτήτων οι οποίες επηρεάζουν σχεδόν 80 εκατομμύρια άτομα τα οποία ζουν σε συνθήκες ανέχειας, συμπεριλαμβανομένου του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού των εκατομμυρίων ανεπαρκώς αμειβόμενων εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται σε επισφαλείς εργασίες και των εκατομμυρίων ανέργων, την ώρα που οι οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί όμιλοι εξακολουθούν να αποκομίζουν σκανδαλώδη κέρδη και οι πολυεθνικές να μετεγκαθίστανται.

Οι πραγματικές αιτίες αυτής της κατάστασης έχουν παραβλεφθεί – η διαιώνιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών την οποία θα εντείνει η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας, η ευελιξία της απασχόλησης την οποία θα επιδεινώσουν οι προτάσεις για το χρόνο εργασίας και η επίθεση κατά των δημόσιων υπηρεσιών και των παραγωγικών τομέων οι οποίοι είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη.

Ζητάμε λοιπόν ένα αυθεντικό κοινωνικό πακέτο το οποίο να απορρίπτει τη νέα πρόταση οδηγίας για το χρόνο εργασίας, να προωθεί τη μείωση του χρόνου της εργάσιμης ημέρας χωρίς μείωση της αμοιβής, να ανακαλεί το σύμφωνο σταθερότητας και τη φιλελεύθερη στρατηγική της Λισαβόνας, να μεταβάλλει τα κριτήρια και την ψευδή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να δημιουργεί ένα σύμφωνο απασχόλησης και κοινωνικής προόδου ως εναλλακτική, να προωθεί τις επενδύσεις και τη στήριξη προς τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες και να σέβεται την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, "οι άνθρωποι είναι εκείνοι που καθορίζουν την αξία των πραγμάτων" έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και, γι' αυτό, αν οι άνθρωποι αναλάβουν την ευθύνη για την εκτέλεση αυτού του πακέτου που μας παρουσιάστηκε σήμερα, αν μπορέσουν να συντονίσουν τα παλιά με τα καινούρια μέτρα, τις παλιές προτάσεις με τις καινούριες, τότε πράγματι οι άνθρωποι δεν θα είναι πόροι, αλλά θα είναι παράγοντες δράσης ως εργοδότες, ως εργαζόμενοι, ως άνεργοι, ως επιχειρηματίες, μικροί και μεγάλοι, άνδρες ή γυναίκες, νέοι ή ηλικιωμένοι, χωρίς διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σεβασμό της δημοκρατίας και της επικουρικότητας, χωρίς την ξύλινη γλώσσα για το ποιος κυβερνά, αν κυβερνά η Δεξιά ή οι Σοσιαλιστές, όπως ακούστηκε. Έχω δίπλα τον συνάδελφό μου Csaba Őry ο οποίος μου λέει ότι στο κράτος του η Σοσιαλιστική Κυβέρνηση καταπολεμά τις κοινωνικές παροχές.

Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες στην παγκόσμια κρίση, πρέπει να την δούμε θετικά. Ακόμα και τη δική μας κρίση, τη δημογραφική κρίση, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να θυμηθούμε τις παλιές δεσμεύσεις, τις αποφάσεις της Βαρκελώνης για τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, την κοινή μεταναστευτική πολιτική, την ενίσχυση της κινητικότητας από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην κινητικότητα στις θέσεις εργασίας με σεβασμό της διαφορετικότητας, των παραδόσεων, της γλώσσας των μετακινουμένων εργαζομένων, την καταπολέμηση της κοινωνικής διάκρισης, τα δικαιώματα των αδυνάτων, τα δικαιώματα των παιδιών που έχουμε προασπίσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, την καταπολέμηση της φτώχειας, στην οποία θα αφιερώσουμε και ένα έτος, το 2010· πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, αλλά και τη γεωγραφική συνοχή των περιφερειών μας με μέσα τον διάλογο, την καλή θέληση και τη διαφάνεια στη χρήση των χρηματοδοτικών μηχανισμών.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (PSE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, προσθέτω τη φωνή μου σε εκείνη των συναδέλφων βουλευτών οι οποίοι θεωρούν αυτήν την ατζέντα ένα βήμα μπροστά, αν και πολύ μικρό, το οποίο σαφώς απέχει πολύ από τις ανάγκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη. Συνεπώς, κύριε Επίτροπε, με λύπη μου λέω ότι σφάλατε όταν δηλώσατε προ ολίγου ότι αυτή η ατζέντα διασκεδάζει τις ανησυχίες των πολιτών. Ο λαός ανησυχεί και δικαίως όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν επιλύει τα βασικά προβλήματα για τα οποία ανησυχεί καθημερινά.

Η ατζέντα φέρει έναν μεγαλόσχημο τίτλο, ατζέντα για τον 21ο αιώνα. Δυστυχώς, έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ήδη καταδικαστεί: είναι ένας εσωτερικός συμβιβασμός με τις αντιφάσεις εντός της Ευρώπης, με αυτούς εξ ημών οι οποίοι επιθυμούν περισσότερη Ευρώπη και εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν λιγότερη. Πρόκειται λοιπόν για ένα δάσος κενής ρητορείας και μια έρημο συγκεκριμένου περιεχομένου. Μόνο τρεις οδηγίες αναφέρει η ευρωπαϊκή Αριστερά και μάλιστα με επικριτικούς όρους.

Αυτές είναι οι φιλοδοξίες της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα; Όχι, κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση των κοινωνικών προβλημάτων δεν είναι μόνο δική μας φιλοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η Ευρώπη, χρειάζεται απαντήσεις και είναι πολύ δύσκολο να δοθούν αυτές οι απαντήσεις αν, όπως αναφέρεται στην ατζέντα, πρέπει να εξευρεθούν σε εθνικό επίπεδο. Δίδονται ορισμένες απαντήσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να δοθούν άλλες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οικοδόμημα της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να συμβαδίζει με τους κανόνες που του χαρίζουν ανθρώπινο πρόσωπο, αποτρέπουν το κοινωνικό ντάμπινγκ και υλοποιούν κάθε μια από τις εξουσίες που προβλέπονται στις Συνθήκες.

Είναι πολύ ωραίο να συζητάμε τα προβλήματα αλλά θα ήταν καλύτερο να τα επιλύουμε και να μη δημιουργούμε νέα με μέτρα, όπως η οδηγία για το χρόνο εργασίας.

Κύριε Επίτροπε, η Ευρώπη χρειάζεται πιο ισχυρές πρωτοβουλίες. Η Ευρώπη χρειάζεται μια πολύ πιο δυναμική ατζέντα, προκειμένου να είναι κοντά στους πολίτες και ελπίζω ότι στις επόμενες εκλογές, και αυτό δεν είναι εντελώς ρητορικό σχήμα, οι Ευρωπαίοι οι οποίοι αναζητούν άλλες πολιτικές θα δώσουν στους ευρωπαίους πολιτικούς ένα νέο και πιο κοινωνικό πρόσωπο.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την πολυαναμενόμενη πρόταση για την ολοκλήρωση του πακέτου σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε την ιεράρχηση των δικαιωμάτων. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ορισμένοι Ευρωπαίοι είναι πιο ίσοι από άλλους έχει αποτύχει στην αποστολή της.

Συμφωνώ απόλυτα με τα σοφά λόγια του Gérard Deprez: η οδηγία πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά. Περιέχει υπερβολικά πολλές ρήτρες διεξόδου, οι οποίες ενδέχεται μάλλον να παγιώσουν τις υπάρχουσες διακρίσεις παρά να τις εξαλείψουν. Το οικογενειακό δίκαιο και η δημόσια τάξη είναι, και παραμένουν, ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας, όμως στην πράξη χρησιμοποιούνται – χρησιμοποιούνται κακώς – ως πρόφαση για διακρίσεις, κυρίως κατά των ομοφυλοφίλων. Είναι ντροπή η Επιτροπή, απ’ ό,τι φαίνεται, να το ανέχεται αυτό.

Η ελευθερία της θρησκείας συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο εγώ θα υπερασπιστώ σθεναρά, είναι όμως ατομικό δικαίωμα: δεν είναι συλλογικό δικαίωμα που παρέχει σε ορισμένες ομάδες το δικαίωμα να πραγματοποιούν διακρίσεις και να μην εφαρμόζουν το νόμο.

Θα ήθελα, τέλος, να προσθέσω ότι παραδόξως αυτό το πακέτο φαίνεται να παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας κατά των διακρίσεων κάθε μορφής εκτός από τις διακρίσεις λόγω φύλου. Το χάσμα ανάμεσα στην οδηγία περί των διακρίσεων εναντίον των γυναικών και σε αυτήν θα πρέπει να εξαλειφθεί.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για το κοινωνικό πακέτο μας αναγκάζει να είμαστε επικριτικοί καθώς, πέρα από τη χρονική συγκυρία η οποία προκαλεί καχυποψία έναντι των προθέσεων του πακέτου, έχουμε έντονες διαφωνίες και με το περιεχόμενο.

Το πακέτο ήρθε σε μια περίοδο με αυξανόμενες αντιδράσεις και λαϊκή δυσαρέσκεια για το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά τα ίδια τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απαισιοδοξία για το μέλλον, που επικρατεί ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους, ολοένα να αυξάνεται.

Μήπως το πακέτο στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών ενόψει Ευρωεκλογών;

Ως Αριστερά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το περιεχόμενο του πακέτου, καθώς οι νομοθετικές του ρυθμίσεις εμβαθύνουν τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς, όπως συμβαίνει με την προτεινόμενη οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι βασισμένη στις προηγούμενες προτάσεις Bolkenstein.

Παράλληλα, η πρόταση της Επιτροπής που αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη οδηγεί σε ταξικό διαχωρισμό της υγείας, αφού θα δίνει τη δυνατότητα στους πιο πλούσιους και μορφωμένους να «ψωνίζουν» υγειονομική περίθαλψη εκεί και όπου είναι πιο συμφέρον γι’ αυτούς.

Το ζητούμενο για μια πιο κοινωνική Ευρώπη είναι η ευρύτερη φιλοσοφία και όχι απλά η ανακοίνωση μέτρων που δεν αγγίζουν την ουσία των προβλημάτων και που παραμένουν μέσα στα στενά όρια του χαρακτήρα της Ένωσης σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη είναι παραπάνω από μια κοινή αγορά. Εκτός του ότι είναι οικονομική οντότητα, η Ευρώπη είναι κοινότητα η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες. Αντιλαμβάνομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ένα ορισμένο κοινωνικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχει σημαντική προστασία. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και το υποστηρίζω.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, πρέπει να επιτύχουμε και στον τομέα του διεθνούς ανταγωνισμού. Στη στρατηγική της Λισαβόνας δίδουμε έμφαση στο στόχο της ανάπτυξης της Ένωσης ως του πλέον ανταγωνιστικού πλαισίου της οικονομίας της γνώσης. Προς τούτο, πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διότι αποτελούν τον πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης.

Πρέπει επίσης να δεχθούμε ότι είναι θεμιτό να ρωτάμε πώς οι κανόνες μας επηρεάζουν αυτές τις επιχειρήσεις. Η πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα. Είναι αυτονόητο ότι τάσσομαι κατά των διακρίσεων, όμως, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων 261 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια διεξοδική οδηγία πλαίσιο δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να προχωρήσουμε· συγκεκριμένα, δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να προστατεύσουμε τους παθόντες. Θα επιτύχουμε το ακριβώς αντίθετο και πιθανότατα θα προκαλέσουμε την περιθωριοποίηση αυτών των ατόμων. Έχει προκληθεί ανασφάλεια δικαίου σε μεγάλο βαθμό για τα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους πολίτες. Αυτή τη στιγμή, εκκρεμούν πολυάριθμες διαδικασίες επί παραβάσει των Συνθηκών κατά 14 κρατών μελών λόγω μη εφαρμογής των τεσσάρων υφιστάμενων οδηγιών. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία προτού προβούμε στη σύνταξη νέων κανόνων. Μια νέα οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων απλούστατα δεν θα μας προσφέρει τη σαφήνεια που υποσχέθηκε ο Επίτροπος Špidla.

Οι νέοι κανόνες εγείρουν πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ποιος δύναται να επικαλείται το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς δυσμενείς διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων; Καλύπτει το δικαίωμα αυτό και τους σαϊεντολόγους ή τα μέλη των ακροδεξιών εξτρεμιστικών ομάδων; Απαιτείται από κάθε εστιατόριο, όσο μικρό κι αν είναι, να διαθέτει ράμπα για ΑΜΕΑ ώστε να εγγυάται την ανεμπόδιστη πρόσβαση; Το σχέδιο οδηγίας μπορεί να προβλέπει απαλλαγή από τα δυσανάλογα μέτρα, αλλά πώς ορίζονται τέτοιου είδους μέτρα – από το εθνικό δίκαιο ή με δικαστική απόφαση; Τα μη ακριβή, χωρίς συγκεκριμένη μορφή μέσα, όπως η οδηγία πλαίσιο, δεν είναι πρακτικά και, πάνω απ’ όλα, δεν βοηθούν τους παθόντες. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό πίσω από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Δεν θα έχει αποτέλεσμα έτσι.

 
  
MPphoto
 

  Anne Van Lancker (PSE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, τότε ήμουν εισηγήτρια για το σχέδιο κοινωνικής δράσης το οποίο μας είχε παρουσιάσει η κυρία Διαμαντοπούλου και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης γαλλικής Προεδρίας υπό την κυρία Aubry. Αυτό που με απασχολεί, κυρίες και κύριοι, είναι πώς καταρρέουν συστηματικά οι ευρωπαϊκές κοινωνικές φιλοδοξίες. Για μένα υπάρχουν σαφείς πολιτικοί λόγοι γι’ αυτό. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει πάντα πως η κοινωνική πολιτική πρέπει να παραμείνει εθνικό ζήτημα. Κύριε Επίτροπε, το κοινωνικό πακέτο περιέχει πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα εργασίας και δηλώσεις, αλλά μόνο τέσσερις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Όσο ευπρόσδεκτες και αν είναι, το αποτέλεσμα είναι οπωσδήποτε μετριότατο! Ως εάν η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και η εξασφάλιση ίσων κοινωνικών όρων να μην αποτελεί πλέον ευρωπαϊκή αρμοδιότητα στην Ευρώπη των 27.

Μαζί με το ΕΛΚ και τις κοινωνικές οργανώσεις, αναμένουμε, εκτός από αυτό το κοινωνικό πακέτο, μια τουλάχιστον πιο ισχυρή νομοθεσία αναφορικά με την απόσπαση η οποία να προστατεύει τα κοινωνικά δικαιώματα, μια καλύτερη νομοθεσία με σκοπό την εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα νόμο πλαίσιο για την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών και δεσμευτικές υποσχέσεις στον αγώνα κατά της φτώχειας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πραγματικό κοινωνικό σύμφωνο, με συνεκτικό όραμα και σοβαρή δέσμευση για μια κοινωνική Ευρώπη, ώστε να δείξουμε τουλάχιστον στους πολίτες ότι η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από μια απλή αγορά. Ελπίζω, κύριε Bertrand, ότι μπορούμε προς το παρόν να υπολογίζουμε στην υποστήριξη της γαλλικής Προεδρίας στον αγώνα αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί χρόνια αγωνίζομαι μαζί με άλλους για μια περιεκτική νομοθεσία κατά των διακρίσεων, ώστε να απαγορευθούν οι διακρίσεις στην πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους. Γνωρίζω ότι η απασχόληση καλύπτεται ήδη σε όλες τις περιπτώσεις, όμως επί χρόνια μας υπόσχονταν δράση και τελικά τίποτε δεν συνέβαινε.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε ένα βήμα από αυτήν τη νομοθεσία, η οποία δεν καλύπτει μόνο την ηλικία και την αναπηρία αλλά και το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη θρησκεία, όπως είχα ζητήσει στην έκθεσή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί προέβαλε το θέμα αυτό και ιδιαιτέρως τον Επίτροπο Špidla για την επιμονή του. Γνωρίζουμε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία δεν είναι τέλεια και θέλουμε να δούμε αλλαγές. Επίσης θα ήταν καλύτερα αν είχε υποβληθεί στη διαδικασία συναπόφασης. Όμως, τούτου λεχθέντος, είμαι ευτυχής που μπορώ να βρίσκομαι εδώ και να λέω ότι επιτέλους θα δούμε όλους τους πολίτες της ΕΕ να αντιμετωπίζονται ως ίσοι.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, το λεγόμενο «κοινωνικό πακέτο» που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί αποτυχημένη προσπάθεια να εκτονωθεί η αγανάκτηση που προκαλεί στους εργαζόμενους η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής και του ίδιου του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφράστηκε και με το ηχηρό «όχι» του ιρλανδικού λαού.

Η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα βρίσκονται στο επίκεντρο σκληρής πολύχρονης αντιλαϊκής επίθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία των ευρωενωσιακών μονοπωλιακών ομίλων.

Βρίσκονται αντιμέτωποι με την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων τομέων και υπηρεσιών στρατηγικής σημασίας, την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη γενικευμένη εφαρμογή της ευελιξασφάλειας, των προσωρινών ελαστικών μορφών απασχόλησης, την επέκταση της οδηγίας Bolkenstein και στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.

Υιοθετείται από το Συμβούλιο ο διαχωρισμός του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και ανενεργό, υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να εργάζονται 65 και 77 ώρες την εβδομάδα. Στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πετάγονται έξω από το θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγα δευτερόλεπτα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία που θα σας αναφέρω – θέλω να επισημάνω το εξής: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κάθε τεσσεράμισι δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος εμπλέκεται σε ένα ατύχημα και σε κάθε τρεισήμισι λεπτά ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του. Εφτά εκατομμύρια ατυχήματα το χρόνο…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας, θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο σημεία της συζήτησης. Πρώτον, η Ευρώπη δεν κυβερνάται από τη Δεξιά αλλά από τη φιλελεύθερη Κεντροδεξιά. Οφείλω να επισημάνω ότι στη χώρα μου είχαμε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και πέντε εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι όταν αποχώρησε από την εξουσία. Σήμερα έχουμε τρία εκατομμύρια ανέργους, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δύο εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα έχουν επιστρέψει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι πραγματική κοινωνική πολιτική· αυτό είναι κοινωνική πρόοδος.

Δεύτερον, ως βουλευτής αυτού του Σώματος, προσωπικά αισθάνομαι οργή όταν εμείς οι ίδιοι μιλούμε τόσο άσχημα για το ευρωπαϊκό ιδανικό μας. Η Ευρώπη σήμερα αποτελεί ένα κοινωνικό σχέδιο. Αναλογιζόμενος ότι η ενιαία αγορά δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας και προσφέρει στους ανθρώπους ευημερία και καλές προοπτικές και ότι η πολιτική συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μας παρέχει δισεκατομμύρια για να λειτουργήσουμε αλληλέγγυα σε ευρωπαϊκή κλίμακα, να είμαστε υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, οφείλω να καλέσω τον καθένα, παρόλα τα προβλήματά μας, να μην υποτιμά το ίδιο μας το έργο.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή κυρίως στο θέμα των διακρίσεων γιατί ασχολούμαστε με αυτό στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Όλοι απορρίπτουμε τις διακρίσεις. Δηλητηριάζουν την κοινωνία μας και η Ευρώπη πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα στον αγώνα κατά των διακρίσεων. Ελπίζω ότι όλοι στο Σώμα ασπαζόμαστε την άποψη αυτή.

Παρόλα αυτά, μπορεί να τεθούν ερωτήματα. Πρώτον, συνιστά η οδηγία αναλογικό μέτρο; Έχει ήδη τεθεί το ζήτημα του βάρους στις μικρές επιχειρήσεις .

Δεύτερον, τι συμβαίνει με την εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών διατάξεων; Έχει ήδη γίνει αξιολόγηση επί χάρτου, ποια είναι όμως στην πράξη η θέση όσον αφορά την εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών; Πρέπει να τεθεί αυτό το ερώτημα προτού συνταχθούν νέες οδηγίες.

Τρίτον, υπάρχουν όντως κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία; Φέρει η Ευρώπη την αποκλειστική αρμοδιότητα για την κοινωνική πολιτική; Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι δημοκρατικά και όλα έχουν δομές βάσει του κράτους δικαίου. Πρέπει, ως εκ τούτου, να διερωτηθούμε αν υπάρχει πιεστική ανάγκη ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο καλή, πιο ευγενής και πειστική στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Δεν μπορούμε απλώς να βασιστούμε για μια φορά στην αποτελεσματικότητα της επικουρικότητας και στο ότι τα κράτη μέλη θα κατορθώσουν να φέρουν εις πέρας τα δικά τους καθήκοντα σε αυτούς τους θεμελιώδεις τομείς δραστηριότητας;

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κοινωνική Ευρώπη είναι ένας εκπληκτικός στόχος και έχουν γίνει ήδη πολλά, προκειμένου να επιτευχθεί. Παρόλα αυτά, οι υφιστάμενες ανισότητες και οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος δημιουργούν τον κίνδυνο μόνιμων κοινωνικών διχασμών στις κοινωνίες μας σε πολλά επίπεδα: ανάμεσα στα παιδιά των πλούσιων και των φτωχών οικογενειών, ανάμεσα στους ανθρώπους με καλή και λιγότερο καλή μόρφωση, ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, ανάμεσα στους μετανάστες και σε εκείνους οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι εδώ και πολλές γενιές, ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, διαφορετικής ηλικίας ή με διαφορετική κατάσταση υγείας. Θα μπορούσα να παραθέσω πολλά παραδείγματα. Ο αγώνας κατά των ανισοτήτων εντός και εκτός του χώρου εργασίας είναι καθοριστικής σημασίας καθήκον για μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες, να δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες και νέες ελπίδες προς το συμφέρον όλων των πολιτών της Ευρώπης.

Το νέο πακέτο πρωτοβουλιών της Επιτροπής στον τομέα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου αποτελεί ένα καθυστερημένο και μη ολοκληρωμένο συμπλήρωμα των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον αγώνα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών, την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Αισιοδοξώ ότι η νέα οδηγία για την ίση μεταχείριση, την οποία ζητούσαμε επί μακρόν ως σοσιαλιστική ομάδα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να πούμε ότι πραγματικά καταπολεμούμε όλες τις μορφές διακρίσεων. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης, η οποία προς το παρόν εκπληρώνει το ρόλο της ως μέσου για τον κοινωνικό διάλογο, αποτελεί ένα θετικό στοιχείο του κοινωνικού πακέτου. Έχουμε ακόμη να αντιμετωπίσουμε τη μη ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων στις διαδικασίες δραστικής αναδιάρθρωσης που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση. Η νομοθεσία σχετικά με την κοινωνική πολιτική είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας για την πολιτική αφύπνιση της Ευρώπης και των Ευρωπαίων, καθώς και για την αποκατάσταση της πίστης σε ένα κοινό σχέδιο, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τη θεσμική κρίση και τις επικείμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy (ALDE) - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, οι μακρές και έντονες συζητήσεις μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αντηχούν στα αυτιά μου μέχρι σήμερα. Η συνάδελφός μας, κ. Bachelot, με την οποία εργάστηκα για το εν λόγω ταμείο μαζί με τον κ. Cottigny, μας έπεισε να λάβουμε ορισμένες εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις. Και τι βλέπουμε σήμερα; Μόλις το 4% της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό ενίσχυσης για το εν λόγω ευρωπαϊκό ταμείο κατανεμήθηκε το 2007.

Έχετε ήδη επισημάνει, κύριε Επίτροπε, προφορικά και γραπτά, ότι σκοπεύετε να αναθεωρήσετε τα κριτήρια. Αρκεί η εν λόγω αναθεώρηση των κριτηρίων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων; Όχι, δεν αρκεί! Όταν το 96% της εν λόγω ενίσχυσης δεν χρησιμοποιείται, επιβάλλεται πράγματι να θέσουμε το βασικό ερώτημα: είναι ο σκοπός που επιδιώκουμε εγκρίνοντας την εν λόγω απόφαση σχετικά με το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ο ενδεδειγμένος; Αντιμετωπίζουμε δημογραφικές προκλήσεις, όπως αναφέρατε, καθώς και πολλές οικονομικές προκλήσεις, δεδομένης της πραγματικότητας της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογίας.

Σας καλώ, κύριε Επίτροπε, όσον αφορά αυτό το ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, όχι μόνο να αναθεωρήσετε τα κριτήρια, αλλά να εξετάσετε, επίσης, τον σκοπό καθαυτό των πράξεών μας.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω την απογοήτευσή μου για τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ειπώθηκαν πολλά για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, και ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής είναι εσφαλμένες, κατά τη γνώμη μου – οι συνάδελφοί μου έκαναν πολλές παρατηρήσεις σχετικά με την οδηγία κατά των διακρίσεων. Όταν, όμως, πρόκειται για τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δειλιάζουν.

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου αναφέρθηκε, ωστόσο, στον συμβιβασμό που εγκρίθηκε τον Ιούνιο για την προσωρινή απασχόληση, με κάποιον τρόπο, όμως – πιστεύω από ντροπή – το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατόρθωσαν να εγκρίνουν την οδηγία περί της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Η έγκριση στην οποία προέβη το Συμβούλιο τον Ιούνιο, οφείλω να ομολογήσω, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδοξο κεφάλαιο της ιστορίας του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης. Πριν από την εκλογή μου στο Κοινοβούλιο, εργαζόμουν ως ιατρός σε νοσοκομείο, και γνωρίζω πως η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με την οποία οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί συνιστούν χρόνο εργασίας χαροποίησε αρχικά πολλούς μισθωτούς ιατρούς και πολλούς άλλους εργαζομένους. Ωστόσο, γνωρίζω επίσης ότι η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης ενέχει δυσκολίες και ότι οι εφημερίες πρέπει να σταθμίζονται βάσει των εξόδων και της συχνότητας των εφημεριών εκτός του χώρου εργασίας. Εντούτοις, αυτό που έκανε το Συμβούλιο αντιστρέφοντας ουσιαστικά την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αγνοώντας μάλιστα τις βελτιώσεις που είχε επιφέρει η πρόταση της Επιτροπής σε ορισμένες πτυχές της προηγούμενης νομικής κατάστασης είναι απαράδεκτο.

Χρειαζόμαστε έναν συμβιβασμό, και αυτό το Κοινοβούλιο έδειξε τον δρόμο στην πρώτη ανάγνωση με προτάσεις όπως η χρήση ενός δείκτη. Αν όμως ένας ιατρός έχει εφημερία σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, όπου οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να προσέλθει ένας ασθενής του οποίου η ζωή κινδυνεύει άμεσα, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περίοδος ανάπαυσης, πράγμα που θα ήταν δυνατόν σύμφωνα με τον συμβιβασμό του Συμβουλίου. Πρόκειται για έναν άλλο τομέα όπου απαιτείται περαιτέρω βελτίωση, διαφορετικά όλη η συζήτηση σχετικά με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα είναι άσκοπη.

 
  
MPphoto
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αξιότιμε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες απαιτούν την ενδυνάμωση της κοινωνικής Ευρώπης. Σήμερα, το 16% του ευρωπαϊκού πληθυσμού βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, ενώ οι διακρίσεις εξακολουθούν να παραμένουν έντονες και ευρύτατα διαδεδομένες.

Οικονομικές πολιτικές που διευρύνουν την ανεργία και την ανασφάλεια ενισχύουν την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών σε βάρος της Ευρώπης και της προοπτικής της. Στο πλαίσιο αυτό η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα αποτελεί ένα βήμα μετά από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη δέσμη προτάσεων μόνον τρεις είναι νομικά δεσμευτικές, ενώ οι υπόλοιπες είναι συστάσεις και μη νομοθετικές ανακοινώσεις, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος του νέου κοινωνικού πακέτου στις ζωές των ευρωπαίων πολιτών θα είναι περιορισμένος.

Υπάρχουν καλές προθέσεις, όπως η νέα πρόταση οδηγίας κατά των διακρίσεων που αποτελεί σημαντική επιτυχία της Σοσιαλιστικής Ομάδας καθώς υπήρξε υποστηρικτής της πρότασης για μία οριζόντια οδηγία προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στο ιεραρχικό σύστημα κοινοτικής προστασίας από τις διακρίσεις. Ωστόσο, η νέα κοινωνική ατζέντα παρουσιάζει έλλειμμα φιλόδοξων στόχων, ασάφειες και περιέχει σημαντικούς περιορισμούς και ελλείψεις.

Γι’ αυτό απαιτούνται σαφή μέτρα πολιτικής, ανάσχεσης των ραγδαίως αυξανόμενων ανισοτήτων και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Viktória Mohácsi (ALDE). - (HU) Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Επίτροπος συνόψισε ικανοποιητικά τις προσδοκίες του στον λόγο του, τα έγγραφα όμως που έχουμε στη διάθεσή μας δεν αντικατοπτρίζουν κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα μικρό, απειροελάχιστο σημασιολογικό πρόβλημα: οι διακρίσεις δεν πρέπει να καλούνται διεύρυνση των ευκαιριών. Αναφερόμουν αποκλειστικά και μόνο στον διαχωρισμό των παιδιών Ρομ για τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, το ήμισυ των παιδιών μας, αρκετά εκατομμύρια παιδιά Ρομ, χαρακτηρίζονται ως παιδιά με αναπηρία. Τι είναι αυτό αν όχι διάκριση; Η παράλειψη του θέματος του διαχωρισμού κατά τη δημιουργία της οριζόντιας οδηγίας συνιστά ασυγχώρητο έγκλημα. Ο Επίτροπος Barrot θα πρέπει να συμμετέχει στις εργασίες επίσης, και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να παραλείπονται! Επιθυμούμε, σε τουλάχιστον τέσσερα ψηφίσματα, μια δέσμη μέτρων για την ένταξη των Ρομ με νομοθετικές ρυθμίσεις και προϋπολογισμό, και μια ομάδα συντονισμού των επιτροπών για την αποτελεσματική εφαρμογή τυχόν μελλοντικών προγραμμάτων. Ο Επίτροπος Špidla δεν μπορεί να επιλύσει αυτό το ζήτημα μόνος του. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE-DE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριες και κύριοι, το έγγραφο για το κοινωνικό πακέτο που μόλις παρουσιάστηκε αντιπροσωπεύει μια μείζονα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, την οποία οι ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφάσεων υιοθέτησαν ως την κατευθυντήρια οδηγία για μια αξιόλογη και αδιάκοπη διαδικασία που αποσκοπεί στην ένταξη, στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του κοινού μας σπιτιού.

Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, της υγείας, της κοινωνίας της πληροφορίας και των οικονομικών υποθέσεων· όλοι αυτοί οι τομείς συνιστούν θεμελιώδεις πτυχές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή όλων μας, ως ευρωπαίων πολιτών, και θα πρέπει ως εκ τούτου να αποτελούν αντικείμενο διεξοδικής, συντονισμένης και πάνω από όλα διαφανούς μελέτης.

Ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία και την ανάγκη της εν λόγω πρότασης η οποία, αντιμετωπίζοντας τους τομείς που μόλις αναφέρθηκαν, επιχειρεί να εντοπίσει, να εξετάσει και να επιλύσει θέματα όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση και η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα.

Με χαροποιεί το γεγονός ότι η Επιτροπή σκοπεύει να αναθεωρήσει τις οδηγίες 92/85 και 96/39 όσον αφορά την άδεια μητρότητας, καθώς πρόκειται για ένα διάβημα που θα βελτιώσει την ποιότητα της οικογενειακής ζωής όλων εκείνων των γυναικών οι οποίες, ενώ φροντίζουν την οικογένεια, είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίζουν τον κόσμο της εργασίας σε καθημερινή βάση.

Θα ήθελα η Επιτροπή να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας – και δεν αναφέρομαι στη φτώχεια στον Τρίτο Κόσμο αλλά στη φτώχεια εντός των συνόρων της Κοινότητας – ένα πρόβλημα που προβάλλει απειλητικότερο κάθε χρόνο, πλήττοντας όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ανεξαιρέτως. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: ποια ειδική μεθοδολογία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για την επίλυση ενός προβλήματος το οποίο χρόνο με το χρόνο, όπως ανέφερα, πλήττει συστηματικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες και, ως αποτέλεσμα, έχει άμεσο αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών;

Δεύτερον, θα ήθελα να μάθω – και ως γυναίκα αισθάνομαι άμεσα εμπλεκόμενη στο ζήτημα – σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή έναντι των διακρίσεων κατά των γυναικών που παραμένουν στην κοινωνία, ακόμη και εν έτει 2008, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και συγκεκριμένα όσον αφορά τους μισθούς; Ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να υλοποιηθούν προκειμένου να δοθεί τέρμα σε αυτήν την ανισορροπία;

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Špidla για το έργο του για τη σύνταξη του εν λόγω εγγράφου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και θα ήθελα να τονίσω εκ νέου τη σημασία του εν λόγω κοινωνικού πακέτου στο πλαίσιο της αναθεωρημένης κοινωνικής ατζέντας.

 
  
MPphoto
 

  Jan Cremers (PSE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, εκτός από ευπρόσδεκτες προτάσεις στον τομέα της απαγόρευσης των διακρίσεων και της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η κοινωνική ατζέντα της Επιτροπής περιλαμβάνει την πολυαναμενόμενη πρόταση σχετικά με την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης. Η Επιτροπή, επίσης, είναι αντίθετη με την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, μια οδηγία που δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις έπειτα από ορισμένες πολύ αντιφατικές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα ήθελα να θίξω εν συντομία και τα δύο θέματα.

Καταρχάς, το δικαίωμα των ευρωπαίων εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση. Όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Εξαιρετικά περιορισμένη συμμόρφωση (μόνο μία στις τρεις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις έχει ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης), έλλειψη επαρκούς ρύθμισης των δικαιωμάτων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση και έλλειψη εγκαταστάσεων. Με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει πολιτική επιβολής κυρώσεων για μη συμμόρφωση. Επίσης, κατά την άποψή μου, οι επικουρικές διατάξεις δεν ανταποκρίνονται σε ό,τι έχει συμφωνηθεί ως επιθυμητό αποτέλεσμα σε καλά μοντέλα, ήτοι αρκετές τακτικές συναντήσεις ετησίως, οι οποίες μπορούν εύκολα να διευθετηθούν με την απαραίτητη εκπαίδευση και στήριξη. Μία συνάντηση ετησίως μετά βίας υπερβαίνει τα όρια μιας συμβολικής πολιτικής και η κοινωνική διαβούλευση στην επιχείρηση είναι πολύ πιο σημαντική.

Δεύτερον, η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Στη πρώτη περίπτωση περιορισμού εκ μέρους του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν σε ένα κράτος μέλος, φαινόταν ότι επρόκειτο για μια αλλαγή πολιτικής του ευρωπαϊκού δικαίου, που κίνησε το Δικαστήριο, χωρίς τη στήριξη του ευρωπαίου νομοθέτη. Έπειτα από την υπόθεση του Λουξεμβούργου, καθίσταται σαφές ότι και η Επιτροπή ρέπει εκούσια προς την κατάρριψη των αρχών που περιέχονταν στην εν λόγω οδηγία. Ό,τι κάποτε είχε σχεδιαστεί ως μια οδηγία για την προστασία των εργαζομένων από την εκμετάλλευση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, έχει καταστεί, χάρη στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Επιτροπή, απειλή για τις υποχρεώσεις που ισχύουν σε ένα κράτος μέλος όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να τηρούνται. Η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει εκ νέου τη νομοθετική της ευθύνη στον εν λόγω τομέα και να διασφαλίσει ότι στο μέλλον τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τους κανόνες γενικής ισχύος τους σχετικά με το δίκαιο της απασχόλησης και τις συλλογικές συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, έχω απλώς έναν κατάλογο ερωτήσεων να απευθύνω. Γιατί πραγματοποιούνται τόσο λίγα και τόσο καθυστερημένα; Γιατί δηλώσαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι το 2008 θα ήταν το έτος της κοινωνικής Ευρώπης, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε την κοινωνική πρόνοια ως μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας του Συμβουλίου; Για ποιον λόγο διεξήγαγε η Δεξιά τόσο παρατεταμένο αγώνα κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων στην οδηγία για τις υπηρεσίες αν χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους σήμερα ως πραγματικούς υπέρμαχους της κοινωνικής δικαιοσύνης; Για ποιον λόγο ψήφισε η επιτροπή μου τον Ιούλιο κατά της έκθεσης Hamon και υπέρ της έκθεσης Handzlik, ακριβώς το αντίθετο από ό,τι αναφέρθηκε σήμερα εδώ; Για ποιον λόγο συνέβησαν αυτά τα πράγματα;

Φανείτε ειλικρινείς, σας παρακαλώ, και δηλώστε τι πραγματικά κάνετε αντί να δίνετε στο κοινό το αντίθετο μήνυμα. Οφείλω απλώς να σας το ζητήσω αυτό· είναι πραγματικά καίριας σημασίας. Γιατί όμως ακολουθείτε τέτοιες πολιτικές; Απλούστατα διότι εσείς στη Δεξιά ενστερνιστήκατε εσφαλμένη φιλοσοφία. Υποθέτετε ότι ο λαός υπάρχει για να υπηρετεί την οικονομία. Εμείς, οι Σοσιαλιστές, έχουμε αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι η οικονομία υπάρχει για να υπηρετεί τον λαό, και πρέπει να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας αναλόγως.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Ήλπιζα πως οι εν λόγω προτάσεις θα ενίσχυαν τη μείωση των κοινωνικών χασμάτων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Δυστυχώς, το πακέτο μάς φέρνει αντιμέτωπους με ένα ακόμη χάσμα, το χάσμα μεταξύ των καλών προθέσεων και των απαραίτητων μέσων για την επίτευξή τους.

Αυτό συμβαίνει, επίσης, όπου υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που απαιτεί από το κράτη μέλη να αναλάβουν δράση.

Παράδειγμα αποτελούν οι μισθολογικές διακρίσεις κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υφίσταται νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα, επανειλημμένες δεσμεύσεις, χωρίς ωστόσο καμία βελτίωση κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι οι εργοδότες έχουν αντιληφθεί τα οικονομικά πλεονεκτήματα της ορθής πληρωμής και τις νομικές τους υποχρεώσεις, οι δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες. Απουσιάζει ένα σύστημα εκτίμησης της εργασίας που δεν εισάγει διακρίσεις το οποίο θα αντιπροσωπεύει το κοινό κριτήριο σύγκρισης διαφορετικών δραστηριοτήτων. Χωρίς αυτό, η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας παραμένει ψευδαίσθηση, όπως και η μείωση του χάσματος της βιομηχανίας.

Τα συστήματα ταξινόμησης των επαγγελμάτων, αν υφίστανται, παρουσιάζουν ελαττώματα. Υφίστανται ήδη δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν ότι, χρησιμοποιώντας ως βάση τη σωματική άσκηση, αγνοούν ποικίλες αναγκαίες ικανότητες για την εργασία και εισάγουν διακρίσεις.

Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού εμπεριέχει αξιέπαινους κοινωνικούς στόχους, εντούτοις ακόμη και οι δείκτες μέτρησης ορισμένων από τους εν λόγω στόχους ελλείπουν από τον κατάλογο των κοινών δεικτών.

Το συμπέρασμα είναι λυπηρό: η έλλειψη ενδιαφέροντος για θέματα φύλου είναι αντίστοιχη μόνο με την έλλειψη πολιτικής βούλησης για αποτελεσματικούς κοινούς κανονισμούς στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi (PSE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παρόλες τις αναλύσεις και τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την ορθή μεταφορά των οδηγιών κατά των διακρίσεων, τα καίρια στοιχεία παραμένουν η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία.

Πώς καθίσταται δυνατή η σύνταξη της προβλεπόμενης νέας «οριζόντιας οδηγίας» όπως καλείται, η οποία προς στιγμή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επέκταση πέρα από τον χώρο εργασίας της προστασίας σε πλήθος τομέων, όταν το ζήτημα της θετικής δράσης αντιμετωπίζεται ακόμα ως διασφάλιση μη απαγορευμένων μέτρων αντί ως επιδίωξη νέων μέτρων;

Υπάρχει μια μικρή – αλλά εξαιρετικά διστακτική – ένδειξη προόδου στην έκκληση για ανανεωμένη γενική δέσμευση στον εν λόγω τομέα, που καταλήγει στην έκκληση για καλύτερη εφαρμογή των μέσων που χρησιμοποιούνται για τους Ρομ, σαν να επιζητούμε ό,τι δεν κατορθώσαμε να επιτύχουμε. Γράφουμε μόνο λόγια; Σε αυτό το πλαίσιο, φοβάμαι πως ναι! Μοιάζει, για παράδειγμα, άσκοπο σε αυτό το στάδιο να θέσουμε ερωτήσεις στην Επιτροπή και να επισημάνουμε περιπτώσεις διάκρισης ή αδυναμίες εκ μέρους νομοθεσιών εθνικού ή κατώτερου του εθνικού επιπέδου.

Πολύ συχνά, σχεδόν πάντοτε στην πραγματικότητα, η απάντηση παραπέμπει απλώς στην ύπαρξη ευρωπαϊκών προστατευτικών διατάξεων: νέα μέτρα, καμία πρόοδος, σιωπή! Παρόλα αυτά, συζητάμε τη θεμελιώδη αρχή της ίσης μεταχείρισης και αναφέρομαι στους διασυνοριακούς αποσπασμένους εργαζομένους.

Ίσως η νέα κοινωνική ατζέντα αποτελεί μια καλή άσκηση, όμως το πακέτο προτεινόμενων θεμάτων θυμίζει περισσότερο παζλ, το οποίο περιλαμβάνει κομμάτια που δεν έχουν ενωθεί ακόμη στο τέλος μιας κοινοβουλευτικής περιόδου που οριστικοποίησε σειρά μέτρων που αποσκοπούν σε ένα γνήσια καινοτόμο σχέδιο. Μιλώντας για διακρίσεις και στερεότυπα, παρακαλώ ευχαριστήστε, Υπουργέ, τον Πρόεδρό σας για τη γραβάτα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, ενόψει του γεγονότος ότι η φράση «πολύ λίγα, πολύ καθυστερημένα» έχει ήδη ειπωθεί πολλές φορές κατά την αξιολόγηση του κοινωνικού πακέτου, θα κάνω τη δική μου εκτίμηση: ώδινεν όρος και έτεκε μυν. Η ερώτησή μου είναι: «τι κάνατε τέσσερα χρόνια;» Υποβάλατε απαράδεκτες προτάσεις, το αποκορύφωμα των οποίων είναι η οδηγία περί της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για την οποία επαίρονται τόσο πολύ το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την αντιμετώπιση του προτεινόμενου κοινωνικού πακέτου, παρά κάποιες θετικές πτυχές του, ως προπαγάνδας που αποσκοπεί να επισυνάψει το χαρακτηρισμό «κοινωνική» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περισσότερες προτάσεις δεν χρειάζεται καν να συζητηθούν, άρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από πυροτέχνημα. Είναι πολύ εύκολο να διακηρύσσουμε ότι η κοινή αγορά είναι για τον λαό και όχι ο λαός για την αγορά και ότι, αν πρόκειται να θεσπιστούν δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των εταιρειών στην αγορά, τότε επιβάλλεται να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τη θέση των εργαζομένων της ΕΕ, να ορισθεί ελάχιστος μισθός ως ποσοστό του μέσου μισθού σε όλα τα κράτη μέλη, ίδια μεταχείριση και ίδιοι μισθοί για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε άλλες χώρες από τη χώρα προέλευσής τους. Αρκεί να δηλώσουμε ότι η Ένωση τηρεί τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια εργασίας, την συνδικαλιστική ελευθερία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το ποιος έχει τους χαμηλότερους φόρους και μισθούς και τη λιγότερη διαφάνεια στη θέση των συνδικαλιστικών ενώσεων θα συνεχιστεί ευχαρίστως και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού αποτελεί απλώς έναν ακόμα αναποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης ενός ζητήματος που κανένας δεν επιθυμεί να αντιμετωπίσει. Σε όσους κρίνουν τη γαλλική Προεδρία, θα ήθελα να πω το εξής: «Περιμένετε μέχρι την τσεχική Προεδρία. Δεν έχετε δει ακόμα τίποτα.» Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Πρόεδρος προέβαλε βέτο σε έναν νόμο που απαγόρευε τις διακρίσεις, λέγοντας ότι ήταν περιττός.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένη να αναφέρω ότι η εν λόγω κοινωνική ατζέντα με αφήνει παγερά αδιάφορη. Δεν έχει εντοπίσει τη ρίζα κανενός προβλήματος. Είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται για σοβαρή απόπειρα μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής επιτροπής επιχειρήσεων, εφόσον δεν προβλέπει περισσότερες συναντήσεις ή μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων. Η απόλυτη έλλειψη προθυμίας για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων είναι εξίσου απαράδεκτη.

Κύριε Επίτροπε, η έλλειψη σαφούς θέσης σχετικά με τον χρόνο εργασίας σε μια κοινωνική ατζέντα συνιστά περαιτέρω απόδειξη ότι αυτή η Επιτροπή δεν υποχωρεί μπροστά στην ιδέα των εργάσιμων εβδομάδων των 65 ωρών. Το παρόν δεν έχει πλέον καμία σχέση με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που επιθυμεί η Ομάδα μου και το οποίο εμείς οι Σοσιαλιστές επιδιώκουμε να κατοχυρώσουμε.

Επιτρέψτε μου να πως επίσης στο Συμβούλιο ότι είναι απαράδεκτο το πώς ασκείτε πίεση στη διοίκηση και στις εργατικές οργανώσεις – για να το θέσω ευγενικά – για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων.

Η Ομάδα μου δεν θα διαδραματίσει κανέναν ρόλο σε αυτό το θέατρο. Προκειμένου το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης να μην γυρίσει εντελώς την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να του προσφέρουμε καλύτερη προστασία από τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και να ανοίξουμε τον δρόμο το συντομότερο δυνατόν για διασυνοριακές συλλογικές συμβάσεις περί αποδοχών.

 
  
MPphoto
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE).(RO) Θα ήθελα να θέσω υπό συζήτηση ορισμένες ιδέες σχετικά με τη νομοθετική δέσμη στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα.

Εκτιμώ πολύ τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον εν λόγω τομέα καθώς και τις πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα – ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον σχολικό τομέα.»

Εκτός από αυτές τις πρωτοβουλίες, θα ήθελα να προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διεξαγωγή ενός πιλοτικού προγράμματος για τη δημιουργία ευρωπαϊκής υποτροφίας για παιδιά σε οικονομικά και γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 19 εκατομμύρια παιδιά και νέοι εκτίθενται στη φτώχεια και 6 εκατομμύρια εγκαταλείπουν το λύκειο κάθε έτος. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, οι νέοι σε αγροτικές περιοχές και οι νέοι σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές έχουν 5% πιθανότητα να φοιτήσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό απέχει πολύ από τον στόχο του 85% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους που έχουν πρόσβαση σε δευτεροβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανησυχητική κατάσταση μεμονωμένα. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αγωνιστεί με κάθε δυνατό μέσο, όπως νομοθεσία, κονδύλια, ευρωπαϊκές πολιτικές, για την προώθηση των ευκαιριών και της πρόσβασης όλων των νέων στην εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος της Ομάδας ALDE, κ. Watson, λέει ότι η απασχόληση είναι η καλύτερη κοινωνική πρόνοια. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη οι οποίοι εργάζονται για λιγότερα χρήματα από ό,τι θα λάμβαναν ενδεχομένως αν λάμβαναν κοινωνική πρόνοια. Οι φτωχοί και οι χαμηλόμισθοι πεθαίνουν πρόωρα, πάσχουν από περισσότερες σωματικές και διανοητικές ασθένειες, νοσηλεύονται περισσότερο, καταδικάζονται σε στερητικές της ελευθερίας ποινές σε μεγαλύτερο βαθμό, αποκλείονται από πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, στερούνται πλήρους πολιτιστικής, αστικής, κοινωνικής και μάλιστα ασφαλούς ζωής, και τα παιδιά τους είναι καταδικασμένα σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο φαύλο κύκλο στέρησης – εκτός αν εμείς ως πολιτικοί επιδιώξουμε ολοκληρωμένες και αλληλοεξαρτώμενες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές. Οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες, όχι ως οικονομικές μονάδες.

Το επιτυγχάνει αυτό η εν λόγω ατζέντα; Δυστυχώς, όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθούμε τα θετικά στοιχεία – την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, για παράδειγμα. Ούτε αρνούμαι πράγματι ότι ο Επίτροπος Špidla κατέβαλε αξιόλογες προσπάθειες σε εχθρικό περιβάλλον για την έγκριση αυτής της δέσμης. Θα συνεργαστούμε μαζί του για να την καταστήσουμε καλύτερη. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν εννέα μήνες για να αποδείξουν την καλή πίστη τους όσον αφορά την κοινωνική Ευρώπη. Ο λαός στη συνέχεια θα δώσει την ετυμηγορία του.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συζητάμε σήμερα πολύ σημαντικά ζητήματα απασχόλησης, κοινωνικών δικαιωμάτων και προστασίας της υγείας. Όλα αυτά έχουν μια διάσταση που άπτεται της οικογένειας, της βασικής μονάδας της κοινωνίας. Αφορούν επίσης τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους, καθώς και το πολύ επώδυνο πρόβλημα της ανεργίας. Η θέσπιση μιας σωστής σχέσης μεταξύ αποδοχών και εργασίας, σε συνδυασμό με αξιοπρεπή κοινωνική ασφάλιση, δεν αποτελεί κάποιου είδους χάρη. Είναι καθήκον που μας επιβάλλει το ενδιαφέρον μας για το μέλλον της Ευρώπης. Τα κονδύλια που κατανέμονται στην κοινωνική πολιτική από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι καλύτερα κατευθυνόμενα, το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ήπειρός μας γερνάει πλέον πολύ γρήγορα. Αντιλαμβανόμαστε όμως τις ελλείψεις της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την οικογένεια; Τι έχουμε να πούμε για τα οικογενειακά εισοδήματα; Πού είναι η αλληλεγγύη μας για τους φτωχούς; Χρησιμοποιώ τη λέξη αλληλεγγύη σκοπίμως σε μια στιγμή όπου γιορτάζουμε την 28η επέτειο της δημιουργίας του κινήματος Αλληλεγγύη και του συνδικαλισμού, που συνέβαλαν στις μεγάλες αλλαγές που συνέβησαν στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Με χαροποιεί το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε την επανενεργοποίηση του κοινωνικού πακέτου.

Η Ευρώπη χρειάζεται κοινωνική πρόοδο, η Ευρώπη γενικά, με τα παλαιά ή τα νέα μέλη της. Η ενωμένη Ευρώπη αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις: δημογραφική γήρανση, απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της παγκοσμιοποίησης, παιδική φτώχεια.

Κύριε Επίτροπε Špidla, χαιρετίζω την προσέγγισή σας όσον αφορά το ζήτημα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Χρειαζόμαστε ένα νέο κίνητρο για αυτό το θέμα, χαιρετίζω όμως εξίσου την επανάληψη της ιδέας της διαπεριφερειακής αλληλεγγύης γιατί στο σημείο αυτό μπορούμε να μετρήσουμε ακριβέστερα την κοινωνική συνοχή ή την απουσία της.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson (PSE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία μου. Είχα μια συνάντηση στη Σουηδία αργά χθες το βράδυ και μόλις έφτασα. Δεν γνωρίζω τι συζητήθηκε ήδη, επιτρέψτε μου, όμως να ξεκινήσω αναφέροντας ότι φυσικά χαιρετίζουμε το κοινωνικό πακέτο. Θεωρούμε ότι είναι λίγο καθυστερημένο και ότι θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί νωρίτερα στην κοινοβουλευτική περίοδο, τουλάχιστον όμως το έχουμε τώρα. Είναι σαφές ότι οι βλέψεις που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεπερνούν κάπως τις βλέψεις στο πακέτο, εντούτοις θα ήθελα να επισημάνω τρία θετικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω.

Προσωπικά εργάζομαι πολύ με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις συνέπειες αυτών. Χαιρετίζω την πιο ανοιχτή στάση που βλέπουμε τώρα εκ μέρους της Επιτροπής, όπως για παράδειγμα το φόρουμ που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι θα είναι επιτυχές.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η σύμβαση της ΔΟΕ, που συνδέεται επίσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως προς το ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υπογράψουν τη σύμβαση της ΔΟΕ.

Τρίτον, το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο, και η καταπολέμηση της φτώχειας, του αποκλεισμού, κλπ. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε επιτυχώς επί των εν λόγω ζητημάτων. Είναι απίστευτα σημαντικά.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, αν έχεις μια αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο – που έχουμε, με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά – χρειάζεσαι φυσικά κοινούς κανόνες για αυτήν την κοινή αγορά ούτως ώστε να λειτουργεί δίκαια και αποτελεσματικά, συν τοις άλλοις και στον κοινωνικό τομέα. Για αυτόν τον λόγο θεσπίζουμε πρότυπα απασχόλησης και δίκαιο της απασχόλησης και κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων – την οδηγία περί της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, νομοθεσία σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία, την οδηγία για τη γονική άδεια, ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων.

Εντούτοις, το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα – και παρατηρώ ότι δεν είναι κανένας βουλευτής του κόμματος αυτού παρών στην αίθουσα για τη συζήτηση του θέματος αυτήν τη στιγμή – επιθυμεί να εξαιρεθεί εντελώς από το Κοινωνικό Κεφάλαιο της Συνθήκης το Ηνωμένο Βασίλειο, αν επιστρέψει ποτέ στην εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύουν έστω και για μια στιγμή πως η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε αποδεκτή την αυτοεξαίρεση ενός μόνο κράτους μέλους από τις υποχρεώσεις που διέπουν την αγορά μας τις οποίες αναπτύξαμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Πιστεύουν πράγματι ότι θα γινόταν αποδεκτός ένας τέτοιου είδους αθέμιτος ανταγωνισμός, με μείωση των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία και αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων; Φυσικά και όχι! Οι βρετανοί Συντηρητικοί αποτελούν μέθοδο καταστροφής για τη Βρετανία και για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια θερμή συζήτηση, μια συζήτηση, ωστόσο, για την κοινωνική Ευρώπη, και το γεγονός ότι διεξάγουμε αυτήν τη συζήτηση αποτελεί απόδειξη μιας σύγκλισης απόψεων. Η συζήτησή μας αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολο είναι σήμερα να διαχωρίσουμε την εξέταση κοινωνικών ζητημάτων σε κοινοτικό επίπεδο από τις συζητήσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Αποδεικνύει επίσης, κατά κάποιον τρόπο, ότι σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ορισμένοι εξαπέλυσαν κατηγορίες κατά της Προεδρίας. Δεν θα υπεισέλθω στις λεπτομέρειες όσον αφορά τις εν λόγω κατηγορίες. Δεν βρίσκομαι εδώ για να διαφωνήσω – όπως εσείς, βρίσκομαι εδώ για να προχωρήσω την κοινωνική Ευρώπη ένα βήμα μπροστά.

Αποτελεί η κοινωνική Ευρώπη προτεραιότητα για τη γαλλική Προεδρία; Το ερώτημα έχει τεθεί. Η σαφής απάντηση είναι ναι, και, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εν προκειμένω θα κριθούμε όλοι όχι με βάση τις βλέψεις μας στο ξεκίνημα, τις αρχικές μας βλέψεις, αλλά αμιγώς με βάση τα επιτεύγματά μας. Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης των εν λόγω αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων θετικών, θετικών για την κοινωνική Ευρώπη. Είμαι ανυποχώρητος οπαδός του πραγματισμού.

Όσον αφορά αυτά τα ποικίλα θέματα, λοιπόν, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Nicolas Sarkozy στον λόγο του στο Κοινοβούλιο – επιτροπές επιχειρήσεων, προσωρινή εργασία – έχουμε δεσμευτεί να οριστικοποιήσουμε το πρώτο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται επί του παρόντος στα χέρια του Κοινοβουλίου, όπως ανέφερα. Και, επαναλαμβάνω, σύντομα θα πρέπει όλοι να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να αναλάβουμε ευθύνες. Δεν θα σταθώ σε ερωτήματα του τύπου αν μια συντηρητική κυβέρνηση μπορεί να είναι πιο «κοινωνική» από μια άλλη. Θα αναφέρω απλώς ότι εγώ προσωπικά, στη Γαλλία, είμαι Υπουργός Εργασιακών Σχέσεων και Αλληλεγγύης. Γιατί αν επιθυμεί κανείς να μοιράζεται τον πλούτο, πρέπει πρώτα να τον δημιουργεί. Και πώς δημιουργείται; Μέσω της εργασίας. Έτσι δημιουργείται ο πλούτος. Ούτε επιθυμώ να αναφέρω ότι το 1993, όταν κατατέθηκε η περίφημη οδηγία περί της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μια γαλλική Σοσιαλιστική κυβέρνηση και μια Σοσιαλίστρια υπουργός – η κ. Aubry – προασπίστηκαν την εν λόγω οδηγία και τη ρήτρα εξαίρεσης αυτής. Και τι κάνουμε σήμερα για αυτήν την περίφημη οδηγία; Ας εξετάσουμε το θέμα ρεαλιστικά: αντιπροσωπεύει ναι ή όχι μια βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης, όπου βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ουδέτερη ζώνη μετά τις 48 ώρες; Όλοι το γνωρίζουν με κάθε ειλικρίνεια. Αξίζει μόνο να αναφέρουμε ότι ενώ η εν λόγω οδηγία δεν υλοποιεί απαραίτητα την αρχική ιδέα του 1993, που ήταν η απόρριψη της ρήτρας εξαίρεσής της, παρέχει τώρα ένα πλαίσιο και πρόσθετες εγγυήσεις για τη σημερινή, όχι τη χθεσινή κατάσταση. Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο; Βεβαίως μπορούμε, γιατί πιστεύω ότι η δημόσια συζήτηση και η πολιτική συζήτηση πρέπει να είναι επιμορφωτικές. Είτε οι εξαιρέσεις θα συνεχιστούν, και θα διέπονται από τις κατάλληλες ρυθμίσεις, καθώς γνωρίζουμε πλέον από τη μέχρι σήμερα νομολογία ότι οι εφημερίες αποτελούν μείζον ζήτημα. Είτε μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές, να θεωρήσουμε ότι συνιστά πρόοδο και να κάνουμε αποδεκτή μια αναθεώρηση που θα επιλύσει ορισμένα ζητήματα και θα βελτιώσει την κατάσταση, παρόλο που προφανώς η σημερινή έκβαση δεν θα χαροποιήσει απαραιτήτως όλους και είμαι σε θέση να το εκτιμήσω αυτό.

Έπειτα υπάρχει το ζήτημα των αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ζήτημα δεν είναι να κρίνουμε μια απόφαση, κάθε άλλο. Πρέπει όμως, να εξετάσουμε τη σημερινή κατάσταση υπό το πρίσμα των αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ποια είναι η νέα νομική κατάσταση; Και πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις των κρατών που θίγονται πρωτίστως. Το έχω συζητήσει με τους ομολόγους μου. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει επίσης να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του θέματος, και όχι απαραιτήτως χωριστά. Μαζί θα ήταν πολύ καλύτερα, ώστε να είμαστε σε θέση να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας αναλόγως. Όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα, η Προεδρία δεν θα διατυπώσει καμία προκατάληψη στη συζήτηση. Πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία; Έχω ακούσει επανειλημμένως την εν λόγω ερώτηση και όχι μόνο σε αυτό το Σώμα. Η απάντηση, θεωρώ, πρέπει να προκύψει μετά τη συζήτηση και όχι απαραιτήτως στην αρχή της. Ειδάλλως αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προκαταλήψεις, και εγώ δεν έχω.

Όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, μου φαίνεται ότι όλα τα κράτη μέλη επιθυμούν τη διατήρηση της οργάνωσης των αρμοδιοτήτων των γενικών υπηρεσιών που υπάρχει σε κάθε επιμέρους χώρα. Ας το παραδεχτούμε όμως, επικρατεί διαφωνία ως προς το τι πρέπει να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο. Ορισμένοι είναι της άποψης ότι η αλληλεγγύη είναι η μοναδική απάντηση, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό, προφανώς, δεν πρόκειται να αποφασιστεί εσπευσμένα. Η πρότασή μας για έναν χάρτη πορείας με την Επιτροπή αποτελεί προσπάθεια διασφάλισης μιας σωστής αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ένωσης.

Θίχτηκαν και πολλά άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα. Όσον αφορά τη δράση κατά των διακρίσεων, η Προεδρία δεσμεύτηκε να προωθήσει τη νέα οδηγία. Η οριστικοποίηση του ζητήματος αυτού, όπως γνωρίζετε, απαιτεί ομοφωνία από τα κράτη μέλη.

Άκουσα να αναφέρεται η λέξη διαθεσιμότητα σε πολλές περιπτώσεις. Είναι η καταλληλότερη, γιατί η αποτελεσματικότητα απαιτεί διαθεσιμότητα. Οφείλουμε να είμαστε σαφείς ως προς αυτό σε αυτό το σημείο. Είναι σε θέση η κοινωνική Ευρώπη να προοδεύσει ή όχι; Για εμένα η απάντηση είναι ένα ηχηρό ναι, και οφείλουμε να προχωρήσουμε την κοινωνική Ευρώπη μπροστά. Δεν είμαστε στο 2008; Είμαστε, συμφωνώ. Είναι πολύ αργά; Σίγουρα όχι! Δεν είναι ποτέ πολύ αργά. Επιθυμούμε να προοδεύσουμε; Προφανώς ναι. Το ερώτημα όμως είναι το εξής: πρόκειται να συμβάλουμε στην πρόοδο της κοινωνικής Ευρώπης μαζί; Εδώ, κυρίες και κύριοι, οφείλουμε όλοι να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να αναλάβουμε ευθύνες!

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. − (CS) Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το βάθος και το πάθος της συζήτησης απέδειξαν ξεκάθαρα ότι μια κοινωνική Ευρώπη προελαύνει άλλη μια φορά. Κατά τη συζήτηση θίχτηκαν πολυάριθμα αναλυτικά προβλήματα και πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να απαντήσουμε σε αυτά μεμονωμένα, καθώς θα υπάρξουν ευκαιρίες στις μελλοντικές συζητήσεις να συνεχιστεί η επιχειρηματολογία και να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα πράγματα γενικότερα.

Πρώτα από όλα, η εν λόγω ατζέντα, εφόσον είναι τόσο πολύπλευρη, θεωρεί ότι μια κοινωνική ατζέντα και κοινωνική πολιτική αποτελεί εκδήλωση μιας σύνθετης πολιτικής προσέγγισης και την συνέπεια μιας σύνθετης προσέγγισης πολυάριθμων πολιτικών. Πρόκειται σαφώς για έννοια κορμού, επ’ ουδενί για παραμερισμένη κοινωνική πολιτική, με μια σειρά αναμφίβολα ενδιαφερουσών και τεχνικών πτυχών, παρόλα αυτά, όμως, σαφώς περιθωριοποιημένων.

Αυτή η ατζέντα έθεσε την κοινωνική πολιτική στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Φυσικά, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η εν λόγω ατζέντα, και φρονώ ότι πρέπει πολύ σοβαρά να απορριφθεί, δεν είναι απλώς τεχνικού πολιτικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι, καθώς η προσέγγισή της διαμορφώθηκε πριν από χρόνια. Περιλαμβάνεται επίσης σε πολλές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν επίσης συζητηθεί από το Κοινοβούλιο. Δεν σχετίζεται με κανένα σημαντικό γεγονός, όπως σχετιζόταν το ιρλανδικό δημοψήφισμα, για παράδειγμα.

Η εν λόγω ατζέντα δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή υπήρξε αποφασιστική στο σχεδιασμό της ατζέντας ως μιας διαδικασίας που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη νομοθεσία, την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και όλες τις άλλες μεθόδους. Περιλαμβάνει ως εκ τούτου όχι μόνο νομοθετικές προτάσεις αλλά φυσικά και προτεινόμενες ανακοινώσεις και προτάσεις για άλλες πράξεις.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η εν λόγω ατζέντα είναι ρεαλιστική στις επιλογές όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ασκήσει επιρροή. Οι διαφορετικές προτάσεις θα συζητηθούν αναμφίβολα στο Κοινοβούλιο και θα τροποποιηθούν σαφώς σε πολλές περιπτώσεις, παρόλα αυτά όμως, πρόκειται για πραγματικές προτάσεις που μπορούν να συζητηθούν. Η συζήτηση έθιξε επίσης τη σκέψη, αν και μόνο εν μέρει, και πιστεύω ότι πρέπει να απαντήσω, ότι οι προτάσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν μια κατά κάποιο τρόπο πίσω πόρτα στην οδηγία Bolkestein στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι εν λόγω προτάσεις δεν σχεδιάστηκαν ως ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, θα διευκολύνουν ωστόσο την πρόσβαση των Ευρωπαίων στην υγειονομική περίθαλψη. Οι εν λόγω προτάσεις περιλαμβάνουν αναμφίβολα πλήθος πολύ λεπτών πτυχών και είναι σαφές ότι θα τεθούν σε σοβαρή και εις βάθος συζήτηση, παρόλα αυτά όμως, η βασική τάση και συνέπειά τους θα είναι η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης για τους ευρωπαίους πολίτες.

Μια άλλη σκέψη που θα ήθελα να επισημάνω είναι η ιδέα της καταπολέμησης της φτώχειας. Η εν λόγω ιδέα διατυπώνεται με σαφήνεια και η συζήτηση προέβαλε το εξής ερώτημα: «με ποιες μεθόδους;» Η ατζέντα δεν τεκμαίρεται ότι υφίσταται μόνο μία αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης της φτώχειας, αλλά αποσκοπεί σε πολύπλευρη επίθεση κατά της φτώχειας. Η απόπειρα περιορισμού της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου καταπολεμά τη φτώχεια. Η απόπειρα παροχής πρόσβασης στη διά βίου μάθηση καταπολεμά τη φτώχεια. Η σαφώς διατυπωμένη πρόθεση ότι τα συστήματα συνταξιοδότησης πρέπει να δίδουν έμφαση στην ισότητα και την κοινωνική αποτελεσματικότητα καταπολεμά επίσης τη φτώχεια. Το ζήτημα των διακρίσεων και οι οδηγίες κατά των διακρίσεων αποτελούν επίσης τρόπους καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς η παροχή πρόσβασης σε ανθρώπους με αναπηρία, η πρόληψη των διακρίσεων κατά όσων έχουν μεγαλώσει σε ηλικία και είναι εν ενεργεία, και ούτω καθεξής καταπολεμούν επίσης τη φτώχεια.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι άλλες οδηγίες καλύπτουν το ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες και, ενόψει του γεγονότος αυτού, δεν ήταν αναγκαία η σαφής συμπερίληψη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην προτεινόμενη οδηγία.

Υπήρξε επίσης συζήτηση σχετικά με τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Θα ήθελα να επισημάνω ρητώς ότι η εν λόγω ατζέντα αποδεικνύει αναμφίβολα πόσο έντονα έχουν δεσμευτεί η Επιτροπή και η Ευρώπη στην έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακριβώς όπως η οδηγία που θα εφαρμόσει τη συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στον τομέα της θάλασσας, αποτελεί σαφή ένδειξη του πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις διαφορετικές συμβάσεις της ΔΟΕ. Σε όλες τις πράξεις, τα ευρωπαϊκά κράτη καλούνται να κυρώσουν το σύνολο το ταχύτερο δυνατόν.

Κυρίες και κύριοι, επρόκειτο για μια εις βάθος και, κάποιες στιγμές, σκληρή συζήτηση. Πιστεύω ότι αποτελεί μια συζήτηση που υποδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την προσεχή περίοδο συνόδου, κάπου στην Ευρώπη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Κύριε Πρόεδρε, έπειτα από τις συμβατικές δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες το 2008 θα είναι το έτος επανενεργοποίησης της κοινωνικής Ευρώπης, το λεγόμενο κοινωνικό πακέτο αντιπροσωπεύει ένα σύνολο νομοθετικών πρωτοβουλιών η σύγκλιση των οποίων παραμένει στο στάδιο της πρόθεσης προς στιγμή. Ίσως έχει έρθει ο καιρός να προσεγγίσουμε πιο αυστηρά και με μεγαλύτερη επιμέλεια ένα σύνολο ζητημάτων ο άμεσος αντίκτυπος των οποίων για τους πολίτες είναι μεγαλύτερος από ποτέ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να αναλάβουμε να διασφαλίσουμε διαβίωση και συνθήκες εργασίας που δεν εισάγουν διακρίσεις για όλους τους πολίτες της Κοινότητας. Πρώτα από όλα, στο πλαίσιο αυτό, η επανάληψη των συζητήσεων σχετικά με τον κοινοτικό ελάχιστο μισθό μοιάζει όχι μόνο σκόπιμη, αλλά απαραίτητη. Δεύτερον, το ίδιο ισχύει για τη δημιουργία ενιαίων συνθηκών σε όλες τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την κοινοτική αγορά εργασίας. Δεν είναι σωστό το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, η στάση πολλών κυβερνήσεων της ΕΕ προς τους ευρωπαίους πολίτες διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους.

Ομοίως, η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη βελτίωση της ορατότητας και των μεθόδων εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη και την προστασία καθώς και για την ενοποίηση της διάδρασής της με άλλες πολιτικές μοιάζει σημαντική. Έλαβα ευχαρίστως υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για μια οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε τομείς άλλους από την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. (HU) Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της ανανεωμένης ατζέντας κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι η αποκατάσταση των κατάλληλων δικαιωμάτων για τους ευρωπαίους Ρομ ως ευρωπαίους πολίτες και η ανάσχεση του κοινωνικού αποκλεισμού τους. Με χαροποιεί το γεγονός ότι η εν λόγω πράξη το υποστηρίζει αυτό.

Στους τομείς που αναφέρονται στην ατζέντα, οι Ρομ βρίσκονται σε ουσιαστικά χειρότερη κατάσταση από την πλειονότητα της κοινωνίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, των συνθηκών διαβίωσης, των διακρίσεων και της υγείας.

Προγράμματα διά βίου μάθησης που παρέχουν στους Ρομ κατάλληλες δεξιότητες για απασχόληση και αυτοαπασχόληση θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Εργαλεία κατά των διακρίσεων πρέπει να ενσωματωθούν στα εθνικά δικαιώματα ούτως ώστε όσοι πλήττονται από διακρίσεις να είναι σε θέση να στραφούν στα δικαστήρια, και οι εθνικές αρχές και οι φορείς ισότητας να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να επιβάλλουν κυρώσεις για παραβιάσεις.

Τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομ, προκειμένου, όμως, να το επιτύχουν αυτό, πρέπει να παρασχεθεί τουλάχιστον το δικαίωμα συζήτησης στις ΜΚΟ των Ρομ όσον αφορά την επιλογή, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία, και πρέπει να ξεκινήσουν προγράμματα για τον εξοπλισμό των ΜΚΟ των Ρομ για την κατάρτιση των απαιτούμενων επιτυχών προσφορών.

Ελπίζουμε ότι η ατζέντα κοινωνικής πολιτικής θα κατορθώσει να παράσχει πρόσφορες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Αισθάνομαι πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στην μεγάλης κλίμακας διάσκεψη των Ρομ που οργανώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου, και ελπίζω ότι το ερώτημα της κοινωνικής ένταξης των Ρομ θα περιληφθεί στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόσο μεμονωμένα όσο και ως τμήμα της κοινωνικής ατζέντας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το κοινωνικό πακέτο της Επιτροπής συνιστά μια πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση του οικοδομήματος της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης. Όπως πολλοί συνάδελφοί μου, ωστόσο, θα ήθελα η Επιτροπή να είχε υιοθετήσει μια ελαφρώς τολμηρότερη και πιο φιλόδοξη προσέγγιση στις προτάσεις και μεταρρυθμίσεις της. Κατά τη γνώμη μου, το πακέτο ήταν ιδιαιτέρως ανεπαρκές όσον αφορά τη διασφάλιση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Εντούτοις, το πακέτο περιέχει όντως πολλές καλές προτάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Επιτροπή για την απόφασή της, έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις, να συντάξει μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων που καλύπτει όλους τους λόγους διακρίσεων. Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών διακρίσεις και για διαφορετικούς λόγους δεν πρέπει να τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης. Η οριζόντια προσέγγιση είναι ο μόνος πραγματικός τρόπος διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης για όλους. Επιπλέον, η πρόταση για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχειρήσεων είναι πολύ ευπρόσδεκτη.

Η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που έλαβε σχετικά λιγότερη δημοσιότητα, θα έχει απτές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή πολλών Ευρωπαίων. Με το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων και τις αυξημένες ευκαιρίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διευκρινιστεί ποιος είναι υπεύθυνος για την υγεία ενός ασθενούς και σε ποιο βαθμό εκτείνεται η εν λόγω ευθύνη. Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής συνιστά μια ευπρόσδεκτη διευκρίνιση πανευρωπαϊκών κανόνων.

Παρά τις ελλείψεις του, το πακέτο αποτελεί σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των αισθημάτων που τρέφουν οι ευρωπαίοι πολίτες για την κοινωνική ασφάλιση στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να προχωρήσει τα σχέδιά της να συντάξει οδηγία για την επέκταση της άδειας μητρότητας από 14 σε 18 εβδομάδες. Μακάρι να γίνει η οδηγία πράξη το συντομότερο δυνατόν. Θα προτιμούσα, ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής να επικεντρωνόταν ιδιαιτέρως στην παράταση της γονικής άδειας και στη βελτίωση ως εκ τούτου των δικαιωμάτων και ευκαιριών και των δύο γονέων να μένουν στο σπίτι μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), γραπτώς. (ET) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Martin Schultz δικαίως αναφέρει ότι το κοινωνικό πακέτο θα μπορούσε να ήταν ισχυρότερο. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε καταρτίσει το πακέτο συντομότερα ώστε να ήμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα, όχι καθώς πλησιάζουν οι εκλογές αλλά νωρίτερα, όταν υπήρχε χρόνος να σταθμίσουμε προσεκτικά όλες τις διαστάσεις του εν λόγω σημαντικού πακέτου, και δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι σημαντικό.

Μεταξύ άλλων, θα ήθελα να ξεχωρίσω την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Παρότι προσέφερε ενίσχυση σε πολλές χιλιάδες ανθρώπους στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και στη Φινλανδία, για παράδειγμα, η έρευνα του 2007 δείχνει ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του Ταμείου δεν χρησιμοποιήθηκε.

Οι εργάτες της κλωστοϋφαντουργίας στη Λιθουανία έλαβαν αποζημίωση από το ΕΤΠ τον Αύγουστο. Πρόκειται για καλό σημάδι ότι και τα νέα κράτη μέλη μπορούν να επιδιώξουν επιτυχώς ενίσχυση που θα συμβάλει στις αλλαγές που απαιτεί η παγκοσμιοποίηση.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει σύντομα τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται αποφάσεις χορήγησης ενίσχυσης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε μικρές χώρες όπως η Εσθονία, πολλές επιχειρήσεις ήταν αναγκασμένες να απολύσουν εκατοντάδες ανθρώπους εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Η απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για ενίσχυση από το ΕΤΠ θα καθιστούσε αναμφίβολα δυνατή την απλούστευση της ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. – (RO) Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Ένωση πρέπει να βασίζεται σε μια κοινωνική οικονομία αγοράς που παρέχει στους πολίτες της πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Ο πληθυσμός της Ένωσης γερνάει. Αν το 2007 οι πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσώπευαν το 17% του πληθυσμού της Ένωσης, το 2030 το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 24,6%.

Οι πιο πρόσφατες στατιστικές της Eurostat δείχνουν ότι, από το 2015, ο αριθμός των θανάτων θα υπερβαίνει τον αριθμό των γεννήσεων, οδηγώντας κατά συνέπεια σε μείωση του αριθμού των ευρωπαίων πολιτών από 521 εκατομμύρια το 2015 σε 506 εκατομμύρια το 2060.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μετανάστευση φαίνεται να παραμένει ο κύριος παράγοντας αύξησης του πληθυσμού στην Ένωση. Παρόλα αυτά, οι μεταναστευτικές ροές επηρεάζουν τα κράτη μέλη διαφορετικά. Αν, μεταξύ 1985 και 2007, στην Ιρλανδία καταγράφηκε αύξηση του πληθυσμού της τάξης του 21,8%, στη Βουλγαρία ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 14,4% κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Ποιες είναι οι λύσεις που παρέχει το κοινωνικό πακέτο για αυτές τις προκλήσεις; Οι πολίτες της Ένωσης αναμένουν αποφασιστικές δράσεις για τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιοτικής εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Το κοινωνικό πακέτο αντιπροσωπεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το μέλλον της Ένωσης και είναι ουσιώδους σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο χρειάζεται μεταρρύθμιση. Ειδικά, ότι το παρωχημένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ακόμη κυριαρχεί σε πολλά από τα μεγαλύτερα κράτη. Κάθε συζήτηση για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μοιάζει σαν ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση.

Κανένα έγγραφο κοινωνικής ατζέντας ή κοινωνικής πολιτικής που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή δεν είναι κατάλληλο να προωθήσει πραγματική οικονομική ανάπτυξη ή δημιουργία θέσεων εργασίας. Με την οικονομική κρίση των ΗΠΑ να εμφανίζεται ταχέως στις ακτές της ηπείρου, οι κυβερνήσεις μας θα πρέπει να αντιδράσουν για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες μας αισθάνονται όσο το δυνατόν λιγότερο τις αρνητικές επιπτώσεις μιας ύφεσης. Η γραφειοκρατία της ΕΕ δεν θα σταματήσει μια οικονομική κρίση ή μια ύφεση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ελευθέρωση των οικονομιών τους, στη μείωση των φόρων και των επιτοκίων, και στη μείωση της γραφειοκρατίας ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η κεντρική παρέμβαση στην οικονομία αποτυγχάνει πάντοτε. Τα μέτρα εκ των άνω προς τα κάτω που προτάθηκαν από την Επιτροπή μπορεί όχι μόνο να βοηθήσουν ενδεχομένως τους πολίτες μας να αποκρούσουν την ανεργία, αλλά και να εμποδίσουν την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00 το μεσημέρι)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι κατά παράβαση του πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 30 Ιουλίου η αστυνομία με συνέλαβε και με ξυλοκόπησε και επίσης με απείλησε ότι θα μου κόψει τον λαιμό.

Είναι ντροπή το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη γι’ αυτό το αδίκημα, που διαπράχθηκε εις βάρος μου. Και θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους που είναι συγκεντρωμένοι στην αίθουσα αυτή: “Τι περιμένετε, κύριοι συνάδελφοι, να μου κοπεί όντως ο λαιμός; Να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση των απειλών και να με σκοτώσουν; Εις βάρος βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπράχθηκε μια απάνθρωπη αδικία και εσείς παραμένετε σιωπηλοί. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ που μας ενημερώσατε για το συμβάν, κύριε Stoyanov. Θα διαβιβάσουμε τα στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία του οργάνου.

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με την ψηφοφορία: βλέπε Συνοπτικά πρακτικά.)

 

5.1. Πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» (2007-2013) (Α6-0274/2008, Κατερίνα Μπατζελή (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τις τέσσερις εκθέσεις οι οποίες θα ψηφισθούν, θα ήθελα να επισημάνω, εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού, ότι τα πολυετή προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, της συμμετοχής του πολίτη στα κοινοτικά δρώμενα, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και τη χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά οφείλουν να στηρίζονται σε σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και απλουστευμένες διαδικασίες που δεν προκαλούν περιττές καθυστερήσεις για τους ευρωπαίους πολίτες.

Στόχος των τεσσάρων εκθέσεων επιτροπολογίας που καλείται να υιοθετήσει σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εξασφαλιστούν διαφανείς ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες ενδυναμώνοντας όμως ταυτόχρονα και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σ’ αυτό το πλαίσιο των διαδικασιών.

Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και αισιόδοξο για τη μελλοντική διοργανική συμφωνία το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγιναν δεκτές τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, το Συμβούλιο υπό τη σλοβενική Προεδρία, αλλά και τη σημερινή Γαλλική Προεδρία για το πνεύμα της συνεργασίας και της συμφωνίας, για τον τρόπο διαχείρισης των τεσσάρων αυτών κοινοτικών προγραμμάτων.

 

5.2. Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013) (Α6-0273/2008, Κατερίνα Μπατζελή (ψηφοφορία)

5.3. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) (Α6-0275/2008, Κατερίνα Μπατζελή) (ψηφοφορία)

5.4. Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης (Α6-0276/2008, Κατερίνα Μπατζελή) (ψηφοφορία)

5.5. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουζμπεκιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (Α6-0306/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)

5.6. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Κιργιζιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A6-0307/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)

5.7. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (A6-0320/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (ψηφοφορία)

5.8. Ευθύνη του Μαυροβουνίου για τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Σερβία και Μαυροβούνιο (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) (A6-0281/2008, Helmuth Markov) (ψηφοφορία)

5.9. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (A6-0311/2008, Neil Parish) (ψηφοφορία)

5.10. Αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού (A6-0315/2008, Philippe Morillon) (ψηφοφορία)

5.11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 (A6-0328/2008, Kyösti Virrankoski) (ψηφοφορία)

5.12. Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (A6-0292/2008, Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)

5.13. Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων (A6-0285/2008, Armando França) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Armando França, εισηγητής. (PT) Η έκθεση αυτή ήταν ένα καλό παράδειγμα κατανόησης και συνεργασίας εντός του Κοινοβουλίου και συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια ευχαριστώ τους συναδέλφους μου βουλευτές, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, το τεχνικό προσωπικό και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την περίπλοκη και δύσκολη έκθεση.

Η απόφαση πλαίσιο θα είναι πολύ σημαντική για την ποινική δικαιοσύνη στην ΕΕ. Προάγει την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, διασφαλίζει ότι ενισχύονται τα δικαιώματα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, καθιστά ταχύτερη και αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην, και βοηθά στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ευρώπη. Η μελλοντική απόφαση πλαίσιο θα βοηθήσει επίσης να ενισχυθεί η υπεροχή του νόμου και του κράτους δικαίου, και την προαγωγή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ισχυρή συναίνεση που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπήρξε κρίσιμης σημασίας και θα πρέπει να επαναληφθεί και εδώ. Σας ευχαριστώ όλους.

 

5.14. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης (A6-0286/2008, Ιωάννης Γκλαβάκης) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ εν συντομία στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο την προστασία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια. Η συζήτηση για την έκθεση ματαιώθηκε λόγω συζήτησης για την κατάσταση στη Γεωργία, θέμα επείγον και σημαντικό. Γι’ αυτό και η σημερινή μου τοποθέτηση.

Η έκθεσή μου αφορά κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος και γι’ αυτό ζητώ την υπερψήφισή σας. Σημειώνω ότι από την Επιτροπή Αλιείας υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Στην έκθεσή μου έχω διάφορες προτάσεις από τις οποίες τέσσερις είναι οι σημαντικότερες. Πρώτον, η ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Δεύτερον, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αλλά και η συνέχιση των συνομιλιών με τη συμμετοχή όλων των κλάδων και ιδιαίτερα των αλιέων. Τρίτον, πιθανόν η σύσταση κεντρικού συντονιστικού οργάνου, διότι παρατηρήσαμε έλλειψη συντονισμού των φορέων τα προηγούμενα χρόνια. Και τέταρτον, καταρτισμός χρονοδιαγράμματος, διότι από το 2002, που υπήρξε παρόμοια συζήτηση, έγιναν κάποιες δράσεις χωρίς χρονικό προσδιορισμό.

Προτείνω, αυτά που θα αποφασισθούν να γίνουν με χρονικό προγραμματισμό. Επειδή πιστεύω ότι όλοι μας επιθυμούμε την προστασία των θαλασσών, γι’ αυτό ζητώ τη θετική σας ψήφο και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

5.15. Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (A6-0208/2008, Mihael Brejc) (ψηφοφορία)

5.16. Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ (A6-0293/2008, Renate Weber) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 19:

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως δήλωσα πριν από την ψηφοφορία, υπάρχει προφορική συμβιβαστική τροπολογία που συζήτησα με την κ. Weber και τον κ. Δημητρίου – ένα συμβιβασμό μεταξύ των τροπολογιών 37 και 39. Η συμβιβαστική τροπολογία θα είχε την εξής διατύπωση:

«άλλες αξιόποινες πράξεις εφόσον υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις για συμμετοχή εγκληματικής οργάνωσης ή διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων.»

(DE) Με αυτή τη συμβιβαστική διατύπωση καλύπτονται αμφότερες οι τροπολογίες 37 και 19.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία.)

 

5.17. Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (A6-0287/2008, Jean Lambert) (ψηφοφορία)

5.18. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων (A6-0249/2008, Nickolay Mladenov) (ψηφοφορία)

5.19. Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (A6-0312/2008, Sharon Bowles) (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ψηφοφορία έληξε.

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούσα να δώσω την αιτιολόγησή μου εξ αιτίας του θορύβου, και θα ήθελα να το κάνω τώρα. Υπερψήφισα την έκθεση Kaufmann λόγω της ανάγκης να καταστεί σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο αποτελεί αναγκαιότητα, δεδομένου ότι έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το σύστημα δικαστικής συνδρομής. Τώρα πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ Δικτύου και Eurojust. Αμφότερα τα όργανα δικαιολογούν τον λόγο ύπαρξής τους. Στόχος είναι η Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο να αλληλοσυμπληρώνονται ή να συνεργάζονται, ανάλογα, και έτσι να εγγυώνται την ασφάλεια για τα κράτη μέλη.

 
  
  

- Έκθεση: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην, θα ήταν ανώφελο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν από τη μια έχουμε εξαιρετική αστυνομική συνεργασία και από την άλλη το σύστημα ποινικής δίωξης δεν λειτουργεί όπως θα μπορούσε.

Σχετικά με αυτό, πιστεύω ότι η απόφασή μας έκλεισε ένα κενό. Η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων από τις διωκτικές αρχές θα σημαίνει ότι οι αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις, περιλαμβανομένων αυτών που εκδίδονται ερήμην, μπορούν να εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις δικαστικές αρχές να βοηθούν τις αστυνομικές δυνάμεις στο έργο τους.

 
  
  

- Έκθεση: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, στόχος της έκθεσης Brejc είναι να μας δοθούν τα μέσα να διασφαλίσουμε επιτέλους ότι το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις χρησιμοποιείται και ελέγχεται οποτεδήποτε υπήκοοι χωρών εκτός της ΕΕ εισέρχονται στον χώρο του Σένγκεν. Γνωρίζουμε ότι πολλά άτομα διαμένουν παράνομα στην ΕΕ επειδή οι θεωρήσεις τους έχουν λήξει ή έχουν ακυρωθεί. Μέσω αυτής της συνεργασίας μεταξύ του Συστήματος Σένγκεν και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, δημιουργούμε συνθήκες στις οποίες μπορούμε να εξαλείψουμε καταχρήσεις θεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέρχονται από αυτήν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω φυσικά αντίρρηση, όπως οι περισσότεροι υποθέτω, να γίνουν βελτιώσεις στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις των χωρών του Σένγκεν, αλλά αυτό που έχουμε εδώ στην έκθεση αυτή είναι πράγματι υπερβολικά γελοίο για να περιγραφεί με λόγια. Το Σύστημα για τις Θεωρήσεις επρόκειτο στην πραγματικότητα να γίνει πιο ευέλικτο λόγω του χρόνου αναμονής στα σύνορα! Οιοσδήποτε έχει ποτέ ταξιδέψει γνωρίζει ότι απλώς θα υπάρχουν λίστες αναμονής και ότι αυτές είναι ορισμένες φορές απαραίτητες. Αναρωτιέμαι τι αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνει όσον αφορά τη δυνατότητα που θα έχουν συνοριοφύλακες να αποφασίζουν πότε υπάρχει κίνδυνος και πότε όχι. Ποιος γνωρίζει από πού προέρχονται οι τρομοκράτες και άλλοι κίνδυνοι;

Δεν έχω επίσης πρόβλημα με το να είμαστε ολοένα και περισσότερο πίσω από την εποχή μας όσον αφορά το θέμα αυτό. Η ευρωπαϊκοποίηση του ελέγχου των συνόρων μας έχει γίνει απερίσκεπτα, χωρίς προετοιμασία και υπό πίεση από ιδεολογικούς εξτρεμιστές που θεωρούν ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι λιγότερο σημαντική από το μέγα ιδανικό της νέας Ευρωπαϊκής Σοβιετικής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο – ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις– για να επισημάνω ότι η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων έχει επίσης μια ασθενέστατη νομική βάση. Πολλές διατάξεις στις εκθέσεις επί των οποίων μόλις ψηφίσαμε –οι εκθέσεις Kaufmann, França, Brejc, Weber και Lambert– αποσκοπούν στο να προσδώσουν ισχύ σε πτυχές πολιτικής, σε πρωτοβουλίες και, στην περίπτωση της Eurojust, σε ένα ολόκληρο όργανο, που δεν έχουν νόμιμη εντολή. Είναι αληθές ότι μια τέτοια εντολή θα είχε προβλεφθεί από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ή τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά είναι εξίσου– όπως φαίνεται περιοδικά αναγκαίο να υπενθυμίζουμε στο Σώμα– ότι το Σύνταγμα απορρίφθηκε τρεις φορές: από το 55% των γάλλων ψηφοφόρων, από το 62% των ολλανδών ψηφοφόρων και από το 54% των ιρλανδών ψηφοφόρων.

Η δυνατότητα να έχουμε ένα μονοπώλιο όσον αφορά τον ποινικό καταναγκασμό μέσω του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης είναι ίσως η ανώτατη καθοριστική ιδιότητα της κρατικής υπόστασης. Μπορούμε να ορίσουμε ένα κράτος ως επικράτεια με συμφωνημένους κανόνες που εφαρμόζονται από μια κοινή αρχή. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να απονείμει στον εαυτό της την ανώτατη ιδιότητα κρατικής οντότητας, θα πρέπει να έχει την ευπρέπεια να ζητήσει πρώτα την άδεια των λαών της σε δημοψηφίσματα. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

- Έκθεση: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή αφορά την ενίσχυση της Eurojust. Πρόκειται για ένα άλλο σύνολο μέσων των οποίων ο απώτερος σκοπός είναι να εντατικοποιηθεί η αστυνομική συνεργασία και να καταστεί αποτελεσματική. Έχει καταστεί εμφανές ότι στη δικαστική συνεργασία σε μια δεδομένη χώρα εμπλέκονται πολλά όργανα. Κατά συνέπεια η πρότασή μας για τη θέσπιση συστήματος συντονισμού εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ λογική, απλώς επειδή αυτή θα εγγυάται την αποδοτική συνεργασία, ιδιαίτερα δε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος.

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μέτρο που επιθυμώ να επισημάνω είναι ότι θα διορισθούν δικαστικοί σύνδεσμοι σε κράτη μη μέλη της ΕΕ, παρόμοιοι με αυτούς που έχουμε ήδη στο αστυνομικό πλαίσιο, ώστε η συνεργασία με τα κράτη αυτά να βελτιωθεί ανάλογα. Εν ολίγοις, το σύστημα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε άλλη μια ζώνη ελέγχου για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

- Εκθέσεις: Jean Lambert (A6-0287/2008), Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αρχίσω λέγοντας ότι είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπω στη θέση του Προέδρου εδώ στις Βρυξέλλες για μια πλήρη Ολομέλεια. Ένα μικρό βήμα για τον κ. McMillan-Scott× ένα τεράστιο άλμα, ίσως, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος ξέρει; Τίποτε δε αποκλείεται.

Παρεμβαίνω σε σχέση με την έκθεση Lambert – καθώς και σε σχέση με την έκθεση Bowles, αν με καλείτε στο βήμα να μιλήσω επ’ αυτής. Την έκθεση Lambert δυσκολεύομαι να την υποστηρίξω. Υπάρχουν σε αυτή αναφορές στην ιδέα της κατανομής παράνομων μεταναστών ανάμεσα στην ευρεία πλειονότητα των κρατών της ΕΕ, την οποία δεν θεωρώ καθόλου πρακτική. Το σημαντικότερο από την άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το γεγονός ότι είμαστε το μοναδικό κράτος μέλος ή σχεδόν το μοναδικό, (επειδή η Κύπρος είναι στην ίδια θέση) που είμαστε νησί. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει τον έλεγχο των δικών του συνόρων, τα σύνορά του να ελέγχονται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει εκτεταμένα και διάτρητα σύνορα. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι στη βάση αυτή η έκθεση Lambert είναι απαράδεκτη.

Η έκθεση Bowles είναι απαράδεκτη επειδή παρότι έχει καλές προθέσεις, στην πραγματικότητα κατηγορεί τους φορολογικούς παραδείσους για την υψηλή φορολογία που πολλοί από εμάς υφιστάμεθα. Όμως η αιτία που υφιστάμεθα υψηλή φορολογία –βεβαίως στο Ηνωμένο Βασίλειο– είναι διότι έχουμε μια εργατική κυβέρνηση αποφασισμένη να αυξήσει τη φορολογική αφαίμαξη και να επιβαρύνει με αυτή τον βρετανικό λαό και τον βρετανό φορολογούμενο.

Η ουσία της υψηλής φορολογίας είναι εθνικό πρόβλημα και έτσι πρέπει να παραμείνει, και οι κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο είναι αυτές που πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνη γι’ αυτό. Δεν πρέπει να είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, η εισηγήτρια, κ. Lambert, έχει δίκιο όταν λέγει ότι οι στόχοι του συστήματος του Δουβλίνου για την παροχή ασύλου ουδέποτε επιτεύχθηκαν× ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα. Αυτό είναι ακριβές. Έχει δίκιο να λέγει ότι το σύστημα αναπόφευκτα επιβάλλει παράλογα βαρύ φορτίο στα κράτη μέλη όσον αφορά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι επίσης ακριβές. Κατά συνέπεια καλό είναι να υπάρξει προτροπή για παροχή στήριξης στα κράτη αυτά.

Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι από την έκθεση λείπει αριθμός σημαντικών σημείων και ουδόλως συμφωνώ με τις περισσότερες από τις υποθέσεις και τους στόχους της εισηγήτριας× το αντίθετο. Ένα παράδειγμα: η αξιολόγηση από την Επιτροπή ήδη ανέφερε ότι χιλιάδες άτομα που ζητούν άσυλο κρύβονται λόγω του συστήματος του Δουβλίνου, και παρά ταύτα η εισηγήτρια επιχειρηματολογεί κατά της κράτησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών όσον αφορά το άσυλο θα μπορούσε να αποδώσει, όμως στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να απαλλαγούμε από ένα σωρό πολιτικά ορθές ιδέες από τις οποίες βρίθει η έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι αδύνατο να συνοψιστούν σε ένα λεπτό όλα τα προβλήματα που αφορούν στην έκθεση Lambert, γι’ αυτό θα περιοριστώ σε δυο σημεία. Όσον αφορά την προστασία των παιδιών, η έκθεση αναφέρει ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας ως προς την ηλικία, στα παιδιά θα πρέπει να παρέχεται το ευεργέτημα της αμφιβολίας. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται θετικά, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ευθεία πρόσκληση για ακόμη μεγαλύτερη απάτη με τα έγγραφα ταυτότητας.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο ορισμός του μέλους οικογένειας είναι πολύ περιοριστικός, δήλωση η οποία και πάλι αποτελεί ανοικτή πρόσκληση για ακόμη περισσότερες καταχρήσεις. Στην Αφρική, επί παραδείγματι, λίγο ή πολύ όλοι είναι συγγενείς με όλους και αν πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη τότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να ανοίξουμε αμέσως διάπλατα όλες τις πύλες.

Η έκθεση αντιτίθεται επίσης στην πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac εκ μέρους των αστυνομικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών επειδή, παραθέτω, «τούτο θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο στιγματισμού όσων ζητούν άσυλο». Αυτό είναι γελοίο, ειδικά από τη στιγμή που η βάση δεδομένων Eurodac μπορεί να περιέχει πλούτο πληροφοριών για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

 
  
  

- Έκθεση: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christoph Konrad (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση Bowles εξετάζει το πρόβλημα της απάτης περί τον ΦΠΑ – και ορθώς, διότι αυτή ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Υποστηρίζω τις προτάσεις που αφορούν αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ωστόσο, ότι χρειαζόμαστε αλλαγή συστήματος – διαρθρωτική μεταρρύθμιση – στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, αυτό που ακούμε από την Επιτροπή ουδέποτε υπήρξε κάτι περισσότερο από μια δήλωση προθέσεων για την επιτάχυνση της διακυβερνητικής συνεργασίας στον τομέα αυτό και για τη διεξαγωγή αξιολόγησης, έρευνας και ούτω καθεξής.

Δεδομένου του όγκου της απάτης που λαμβάνει χώρα, είναι πλέον καιρός η Επιτροπή να εγκαταλείψει την παθητική στάση της και να υποστηρίξει τα μεταρρυθμιστικά κράτη μέλη που πραγματικά προτίθενται να εισαγάγουν αυτήν τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης. Αυτό αποτελεί έκκληση προς τον κ. Kovács να προβεί σε επανεξέταση του θέματος που έχει καθυστερήσει πολύ. Ελπίζω ότι θα λάβουμε μια αρμόζουσα πρόταση πριν από τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι θα υιοθετηθούν οι προτάσεις της αυστριακής και της γερμανικής κυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Bowles.

Υπάρχουν τρία σημεία που θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, η έκθεση ζητεί καλύτερο φορολογικό συντονισμό. Υποθέτω ότι αυτός είναι επιζήμιος για τον φορολογικό ανταγωνισμό, επειδή ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι υγιής και καρποφόρος. Δεύτερον, ο τρόπος εξάλειψης της φοροδιαφυγής δεν είναι μέσω της μείωσης του ανταγωνισμού αλλά με την αυστηρή εξάλειψη των φορολογικών απαλλαγών. Τρίτον, η φοροδιαφυγή σε σχέση με τον ΦΠΑ θα πρέπει να εξαλειφθεί με την ενοποίηση των συντελεστών ΦΠΑ, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία μείωση απαλλαγών και νομοθετικών κενών.

Η έκθεση Bowles προτείνει διαφορετικές λύσεις. Γι’ αυτό και την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα χθες, είμαι κατά παντός τύπου φορολογικής απάτης, και ζήτησα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργήσουν με ταχύτητα για να διορθώσουν τις καταστροφικές συνέπειες από τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με τον ΦΠΑ: οι απώλειες έχουν εκτιμηθεί σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ή περίπου το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Αναφέρθηκα σε ένα μοντέλο που ανέπτυξε η RTvat και παρουσίασε στο Σώμα, το οποίο θα μείωνε τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με τον ΦΠΑ κατά περίπου 275 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως και θα μείωνε τον διοικητικό φόρτο, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει αυτές τις προτάσεις, διότι μοντέλα υπάρχουν. Φυσικά, για να υιοθετηθούν, πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση.

Δεν ήμουν ωστόσο σε θέση να υπερψηφίσω την έκθεση διότι οι τροπολογίες της Ομάδας μου – περιλαμβανομένης της τροπολογίας που ανέφερε ότι ο υγιής φορολογικός ανταγωνισμός θα βοηθήσει στη διατήρηση και την αύξηση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών και της τροπολογίας που αντιτίθεται στη διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων– δεν εγκρίθηκαν. Ωστόσο, αντιτιθέμεθα σαφώς στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτει όλες τις νομικές οντότητες και όλες τις πηγές εσόδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι «η υπερβολική φορολογία σκοτώνει τη φορολογία», και ότι τα κράτη μέλη που είναι υπέρ τέτοιων μέτρων πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα διότι οι άνθρωποι στο Μακάο, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόνγκ τρίβουν ήδη τα χέρια τους από χαρά στην προοπτική ότι κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπερψήφισα την έκθεση διότι θέλω αυτό να είναι σαφές και ακριβές.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω μόνο μια λέξη σχετικά με την έκθεση Bowles, η οποία υποστηρίζει μια συντονισμένη στρατηγική για τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Διαβάζοντάς την, μπορεί κανείς να σκεφθεί ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να είναι κατά της έκθεσης ή έστω οιωνδήποτε τμημάτων αυτής.

Η πραγματικότητα είναι ότι, ενώ υποστηρίζω πλήρως μια συντονισμένη προσέγγιση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής –και στον τομέα αυτό χρειαζόμαστε σοβαρή εξέταση και συντονισμό– οιαδήποτε πρόταση φορολογικής προσέγγισης και/ή μείωσης στον φορολογικό ανταγωνισμό σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 κρατών μελών ως τμήμα της λύσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι εντελώς απαράδεκτη.

Δεν είμαι βέβαιη αν η Ευρώπη –όπως στην Επιτροπή– αντιλαμβάνεται τη ζημιά που γίνεται στα κράτη μέλη με τις σταθερές αναφορές στον συγκεντρωτισμό, στον έλεγχο ή τη μείωση της αρμοδιότητας του κράτους μέλους στον φορολογικό τομέα με κάθε τρόπο. Ήταν ένα τεράστιο θέμα –αν και δεν ήταν θέμα όσον αφορά τη σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας– κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του δημοψηφίσματός μας στις 12 Ιουνίου. Θα μπορούσαμε, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μεταπείσουμε αυτούς που φοβούνταν την Ευρώπη –όπως την επιθυμία των ευρωπαϊκών οργάνων να ελέγχουν τη φορολογία κεντρικά σε διάφορους βαθμούς για ποικίλους λόγους– ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρείχε οποιαδήποτε στήριξη σε αυτήν την ιδέα. Παρακαλώ προσέξτε πολύ μην εμπλακείτε σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
  

- Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν καταψήφισα την έκθεση Kaufmann, παρότι δεν είμαι καθόλου πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκοποίηση των δικαστικών συστημάτων μας ή η δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής είναι απαραίτητα ο σωστός τρόπος για τη βελτίωση της λειτουργίας και της δικαιοσύνης ή ακόμη της τιμωρίας του διασυνοριακού εγκλήματος. Ακριβώς το αντίθετο.

Ωστόσο, συνιστώ ευρύτατη και στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας και ως προς αυτό μπορώ σε μεγάλο βαθμό να υποστηρίξω αριθμό συστάσεων, βελτιώσεων στην έκθεση Kaufmann, βελτιώσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Παρά ταύτα, όλα αυτά δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα ένα υπερβολικά δαπανηρό και αλαζονικό ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα που είναι αποκομμένο από τον πραγματικό κόσμο, όπως έχουμε δει τους τελευταίους λίγους μήνες, αναμιγνυόμενο με τρόπο που υπερβαίνει κατά πολύ την αναγκαία συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων κρατών μελών. Κατά συνέπεια γι’ αυτόν τον δεύτερο λόγο, απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης Kaufmann.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0274/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, κατά την πρώτη ανάγνωση βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1719/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο 2007-2013. Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση Μπατζελή και χαιρετίζω θερμά τη σημαντική αύξηση των σχετικών κονδυλίων. Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» υπήρξε σημαντικό μέσο τα τελευταία χρόνια για τη συμμετοχή της νέας γενιάς της Ένωσής μας στο μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο: ένας ζωτικός σύνδεσμος, κατά συνέπεια, προκειμένου να φέρουμε τη νέα γενιά κοντύτερα στην Ευρώπη και να της δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αρκετές πραγματικά ενδιαφέρουσες πολιτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Ακολουθώντας αυτήν την πορεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράττει σωστά: ως νέος αντιπρόσωπος αυτού του Κοινοβουλίου, και γνωρίζοντας τη δέσμευση και τους στόχους του κ. Figel, μπορώ με βεβαιότητα να είμαι αισιόδοξος σχετικά με την επιτυχία του νέου προγράμματος για την περίοδο 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς. − (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να εντάξουμε τα παιδιά μας σε εποικοδομητικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν πνεύμα ηγεσίας, αλληλεγγύης και ανοχής. Ταυτόχρονα, είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δείξουμε στους νέους ότι ενδιαφερόμαστε για την επίλυση των προβλημάτων τους και μπορούμε να τους μυήσουμε στην ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού! Για τον λόγο αυτό, καίριας σημασίας για το μέλλον της Ένωσης είναι ο υψηλός βαθμός αποδοτικότητας στη διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για τη νεολαία της Ευρώπης.

Η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας, η μείωση του διοικητικού φόρτου και η επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαφάνειας συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων αυτού του Κοινοβουλίου. Η κ. Μπατζελή προτείνει λύσεις που μειώνουν τον χρόνο κατά τον οποίο τα κονδύλια φθάνουν στα έργα που εγκρίνονται, πράγμα που αποτελεί θετικό μήνυμα για τους νέους. Ταυτόχρονα, οι τροπολογίες διατηρούν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των δαπανών κοινοτικών κονδυλίων. Αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει».

Συγχαίρω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία!

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − (EN) Ήμουν πολύ ευτυχής που υπερψήφισα την έκθεση αυτή, καθώς πιστεύω ότι το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Προγράμματα όπως αυτά θα είναι ζωτικής σημασίας στην ενθάρρυνση της σχέσης μεταξύ των νέων και της Ευρώπης.

Αυτή η σχέση χρειάζεται πολύ. Επανειλημμένα ακούω τους ψηφοφόρους να λέγουν ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτε γι’ αυτούς. Χωρίς χρηματοδότηση για προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών, αυτοί που πιστεύουν στη σημασία του ευρωπαϊκού σχεδίου θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν την κριτική για δημοκρατικά ελλείμματα και αδιάφορα όργανα.

Και αυτή η αρνητικότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή μεταξύ των νέων. Οποτεδήποτε επισκέπτομαι σχολεία στην εκλογική μου περιφέρεια μένω κατάπληκτη με τον κυνισμό τους σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ. Κατά συνέπεια, μια έκθεση όπως αυτή αποτελεί μια επίκαιρη απάντηση σε ένα πιεστικό –και εντεινόμενο– πρόβλημα.

Όμως η έκθεση έχει αντιμετωπίσει αντίθεση από κινδυνολόγους που ισχυρίζονται ότι αυτή θα ενισχύσει την Επιτροπή. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι κάθε παρεχόμενη πληροφόρηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι αντικειμενική. Ωστόσο θα ζητούσα από τους βουλευτές να αναρωτηθούν με ποιον τρόπο η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου των νέων θα μπορούσε πιθανώς να προσδώσει μεγαλύτερη ισχύ στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ο πολιτισμός έχει να κάνει με θεμελιώδη μακροχρόνια θέματα που αφορούν έθνη και πολιτισμούς. Για τον λόγο αυτό, η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι την πολιτιστική πολιτική πρέπει να διαχειρίζονται πολιτικοί που είναι κοντά στους συμπολίτες τους και κατά συνέπεια κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι τα πολιτιστικά προγράμματα έχουν λάβει υπερβολικά γενναιόδωρες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για θέματα τα οποία από κάθε ουσιαστική άποψη θα έπρεπε να τα αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Γενικά είμαστε υπέρ της διάθεσης περισσοτέρων κονδυλίων για τον πολιτισμό, αλλά είμαστε κατά της διάθεσης περισσοτέρων κονδυλίων από τα όργανα της ΕΕ τα οποία βρίσκονται σε απόσταση από τους πολίτες.

Στην ψηφοφορία για τις σημερινές τέσσερις εκθέσεις της κ. Μπατζελή, το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να καταλήξουμε σε μια γνώμη σχετικά με τροπολογίες περισσότερο τεχνικής φύσης σχετικά με τη δομή της υλοποίησης των προγραμμάτων. Ωστόσο, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε αυτές τις εκθέσεις προκειμένου να καταστεί σαφές ότι αντιτιθέμεθα στο ότι μια τέτοια σημαντική πολιτιστική επένδυση γίνεται σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει». Οι επιδοτήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα αποτελούν καίριο στοιχείο στην εξασφάλιση της δυνατότητας στους νέους ευρωπαίους να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ. Η έκθεση στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση της λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των επιδοτήσεων. Κατά συνέπεια υποστηρίζω τις συστάσεις της.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0273/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας συναδέλφου βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός» (2007-2013). Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή αποσκοπεί στον περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων για τη χορήγηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Πολιτισμός» 2007-2013.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έδειξε ότι η διαδικασία χορήγησης χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού αυτού είναι μάλλον αργή και οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί φορείς μπορεί να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα εξ αυτού του λόγου.

Δεδομένου ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί και οι καλλιτέχνες που ζητούν τέτοια χρηματοδότηση γενικά βρίσκονται σε μάλλον ευαίσθητη οικονομική κατάσταση, επικροτώ κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κεφάλαια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Η έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το πρόγραμμα «Πολιτισμός» για την περίοδο 2007-2013 εκσυγχρονίζει τη διαδικασία με την οποία αποφασίζεται η οικονομική στήριξη μέσω του προγράμματος. Καθιστώντας αποδοτικότερη αυτή τη διαδικασία θα ωφεληθούν προγράμματα όπως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι εκθέσεις της Κατερίνας Μπατζελή που τέθηκαν σε ψηφοφορία, και οι οποίες αφορούν το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» (2007-2013), το πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013), το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) και το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, δείχνουν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην έγκριση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας της νεολαίας και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά καθιστούν σαφώς την προετοιμασία και την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων δυσχερέστερη. Το ερώτημα είναι: αυτό προκύπτει από το γραφειοκρατικό στιλ λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από έλλειψη κατανόησης του σημαντικού θέματος της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά;


Ο πολιτισμός και η παιδεία δεν μπορούν να ανέχονται τη γραφειοκρατία. Γι’ αυτό και τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας για «ταχεία, αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία που θα εξασφαλίζει ωστόσο το δικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων» Χωρίς ταχείες αποφάσεις τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν θα γίνουν αισθητά. Τα δεδομένα αυτά αιτιολογούν την υπερψήφιση των εκθέσεων, ειδικά καθώς ο πολιτισμός με την ευρύτατη έννοια είναι ο πλούτος των εθνών και η εγγύηση της ανάπτυξης και της αντοχής τους στον χρόνο.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0275/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως και με τις προηγούμενες εκθέσεις, είμαι πεπεισμένος σχετικά με τη συγκεκριμένη και υπερψήφισα την εργασία που έκανε η συνάδελφός μου κ. Μπατζελή.

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» υπήρξε σημαντικό βήμα τα τελευταία χρόνια στο δύσκολο έργο να φέρουμε την Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες της: πάρα πολύ συχνά στο παρελθόν, την Ευρώπη την έβλεπαν απόμακρη, σαν μια γραφειοκρατική οντότητα αποκομμένη από την καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών της.

Σήμερα, δεδομένου ότι κατ’ εξαίρεση, συνερχόμαστε σε Ολομέλεια στις Βρυξέλλες, έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα που θα χαιρετίσουν πολύ οι ευρωπαίοι πολίτες: ας αρχίσουμε να συζητούμε το ενδεχόμενο μιας μοναδικής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι συμπολίτες μας είναι ολοένα και περισσότερο μπερδεμένοι με αυτή τη μηνιαία «μετακίνηση» που συνεπάγεται ολοένα μεγαλύτερες οργανωτικές προσπάθειες και οικονομικές επιβαρύνσεις. Ας αρχίσουμε να συζητούμε σχετικά με αυτό το θέμα χωρίς ταμπού.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω τις προτάσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες». Η αποδοτικότερη επιλογή επιδοτήσεων για αδελφοποίηση πόλεων και η στήριξη για την κοινωνία των πολιτών θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να ενθαρρύνει τους πολίτες της να ασχοληθούν με την Ευρώπη. Έχοντας αυτό κατά νου, υπερψήφισα την έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2007-2013 για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0276/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της ελληνίδας συναδέλφου βουλευτή Κατερίνας Μπατζελή, που εγκρίνει, σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. Χαιρετίζω και στηρίζω τις τροπολογίες που αντικατέστησαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της απόφασης χωρίς τη βοήθεια επιτροπής, προκειμένου οι αποφάσεις επιλογής να εφαρμόζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης βοηθά στη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Erasmus. Μέσα από τέτοια προγράμματα οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη όχι μόνο γνωρίζουν τον πολιτισμικό πλούτο της Ευρώπης, αλλά επίσης και τον πλούτο ευκαιριών μάθησης που προσφέρει η ΕΕ. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση της Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το «πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης».

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι αντιπαραγωγικό αφενός να ενθαρρύνονται οι συμπολίτες να μαθαίνουν αλλά αφετέρου να αναπτύσσονται σχέδια «μπλε κάρτας»’, καθώς η αύξηση της άτυπης απασχόλησης και η σφοδρότερη ανταγωνιστική πίεση έχουν ήδη διασφαλίσει ότι η καλή βασική εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση δεν αποτελούν πλέον άμυνα κατά της ανεργίας.

Υπάρχουν πολλά άτομα με επαρκή προσόντα που απορρίπτονται από τις εταιρείες απλώς επειδή αυτές επιδιώκουν να απασχολούν όσον το δυνατόν φθηνότερους κατόχους διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων σε χαμηλά αμειβόμενες και χωρίς προοπτικές θέσεις εργασίας ή δεν επιθυμούν πλέον να προσφέρουν τίποτε άλλο από συμβάσεις άτυπης απασχόλησης.

Υπάρχει θεμελιώδης ανάγκη να αρχίσουν επιθετικές εκστρατείες κατάρτισης προκειμένου να εξαλειφθεί η έλλειψη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού η οποία χρησιμοποιείται για να δικαιολογεί την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, πρέπει να προτιμηθεί το μοντέλο του εποχικού μετανάστη. Αυτό θα απέτρεπε την επανάληψη των κυμάτων μαζικής μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Κατερίνας Μπατζελή για αρκετούς λόγους.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ουσιώδεις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της Λισαβόνας. Ο στόχος του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης πρέπει να είναι η διατήρηση μιας ευέλικτης, αυτόνομης κοινωνίας, βασισμένης στη γνώση, με ποσοτική και ποιοτική οικονομική-πολιτιστική ανάπτυξη, όλα ακολουθώντας μια γραμμή και στο πνεύμα μιας ισχυρής(-ότερης) κοινωνικής συνοχής. Για τον λόγο αυτό, η διά βίου κατάρτιση θα πρέπει να αφορά όλους τους κοινωνικούς παράγοντες.

Προφανώς, όπως οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αυτού του μεγέθους, θα πρέπει να είναι σαφές, συνεκτικό, να παρακολουθείται και να αξιολογείται τακτικά μετά από κάθε φάση υλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπει (ανα)προσαρμογές, ειδικά όσον αφορά τις προτεραιότητες υλοποίησης των δράσεων.

Παρά ταύτα, τα προγράμματα της διά βίου μάθησης θα πρέπει επίσης να επικεντρώνονται και στους ενήλικες. Το γεγονός ότι, τον περισσότερο καιρό, η έμφαση δίδεται στην εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια της ζωής και μετά, η γνώση του ατόμου καθίσταται περιορισμένη, σε κάθε πολίτη θα πρέπει να δίδονται κίνητρα και να παρακινείται να συμμετέχει σε κάποιας μορφής διά βίου μάθηση, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνητική απασχόληση στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο αν λάβουμε υπόψη τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ενεργού πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Σήμερα, ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει σειρά ουσιαστικών και δραματικών αλλαγών όσον αφορά τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Η σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση έχει αναγνωριστεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τον ρόλο της παιδείας και της κατάρτισης στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, δεν μπορούμε πλέον να προβλέψουμε ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν για ολόκληρη τη ζωή τους στον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο ή στην ίδια θέση. Η επαγγελματική τους εξέλιξη θα ακολουθήσει απρόβλεπτες πορείες και θα χρειαστεί ευρεία γκάμα γενικών δεξιοτήτων προκειμένου να προσαρμοστούν.

Προκειμένου να τους προετοιμάσουν για τη ζωή και την κοινωνία, τα σχολεία θα πρέπει να τους καθοδηγούν προς τη διά βίου μάθηση, ένα συνεκτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεωρεί τους ανθρώπους ικανούς να μαθαίνουν σε κάθε ηλικία, παραμένοντας έτσι ζωντανά και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα αυτήν την έκθεση απολύτως πεπεισμένη, διότι χρειάζεται να αναπτύξουμε τα προγράμματα που στοχεύουν σε αυτούς τους σκοπούς και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στα πρόσφατα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999, πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πρωτόκολλο της ΣΕΣ έπρεπε να συνταχθεί προκειμένου να επιτρέψει στα νέα κράτη μέλη (Ρουμανία και Βουλγαρία) να προσχωρήσουν σε αυτήν τη συμφωνία.

Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει περισσότερες πρωτοβουλίες αυτού του τύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις εταιρικές σχέσεις που υπογράφηκαν με τις άλλες χώρες της περιοχής. Σε σχέση με την κατάσταση στην περιοχή, το έτος αυτό, απαιτείται η σύναψη εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης –Αζερμπαϊτζάν προκειμένου η Ευρώπη να εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνέχισης των ενεργειακών σχεδίων της.

Στο Αζερμπαϊτζάν χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζοντας επίσης από την πραγματικότητα της πολύ ισορροπημένης πολιτικής και διαθεσιμότητας αυτής της χώρας να συμβάλει στην επίτευξη των ενεργειακών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Μετά το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροβούνιο στις 21 Μαΐου 2006 σχετικά με την ανεξαρτησία της χώρας, στο οποίο η πλειοψηφία (55,4%) ψήφισε υπέρ ενός ανεξάρτητου Μαυροβουνίου, το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου κήρυξε το Μαυροβούνιο πλήρως ανεξάρτητο βάσει του διεθνούς δικαίου στις 3 Ιουνίου 2006. Η Σερβία αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου στις 5 Ιουνίου 2006, και το σερβικό κοινοβούλιο ενέκρινε απόφαση με την οποία όριζε τη Σερβία διάδοχο της Ένωσης Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου, που ήταν το νέο όνομα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας βάσει των όρων του συνταγματικού χάρτη της 4ης Φεβρουαρίου 2003. Σε αυτό το πλαίσιο, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση αυτοτελούς υποχρέωσης του Μαυροβουνίου και την αντίστοιχη μείωση της υποχρέωσης της Σερβίας όσον αφορά το μακροπρόθεσμο δάνειο που χορήγησε η Κοινότητα στην Ένωση Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου (πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας).

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα υπερψηφίσω την έκθεση του Helmut Markov. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ουσιώδες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη να πράξουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τόσο τη Σερβία όσο και το Μαυροβούνιο να συνέλθουν από την οικονομική και κοινωνική αναταραχή που ακολούθησε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τους μετέπειτα καταστροφικούς πολέμους.

Ελπίζω ότι, ιδίως, οι υποδομές και οι μεταφορές θα βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές στις φιλοδοξίες μας για αμφότερες τις χώρες, τότε αυτή η συμφωνία είναι ουσιώδης και θα πρέπει να στηριχθεί σθεναρά. Ευελπιστώ ότι σε κάποια μελλοντική ημερομηνία τόσο η Σερβία όσο και το Μαυροβούνιο θα μπορέσουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία αυτή είναι το πρώτο βήμα στην πορεία προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας αυτής.

 
  
  

- Έκθεση: Neil Parish (A6-0311/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Βάσει της έκθεσης του εξαίρετου βρετανού συναδέλφου μου Neil Parish, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που εγκρίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου του Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ο κανονισμός του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων πρόκειται να τεθεί σε ισχύ ως υποχρεωτική απαίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να αναβληθεί η υποχρεωτική χρήση του λογότυπου της ΕΕ εν αναμονή του σχεδιασμού νέου λογότυπου, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών λόγω της αλλαγής λογότυπων της ΕΕ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και η δημιουργία πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν τη συσκευασία και τα έντυπά τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η αναβολή της υποχρεωτικής χρήσης του λογότυπου της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω αυτήν την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Είμαι εντελώς πεπεισμένος ότι είναι πάντοτε επωφελές να μεγιστοποιηθεί απόλυτα η βιολογική παραγωγή και κατανάλωση. Πιστεύω ότι η επιστήμη έχει βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ασφάλεια τροφίμων σε ορισμένους σημαντικούς τομείς. Η δική μου κατανάλωση αντικατοπτρίζει αυτήν την πεποίθηση. Παρά ταύτα, αυτοί που έχουν μια πιο φονταμενταλιστική άποψη πρέπει να καθησυχαστούν ότι το «βιολογικό» είναι όντως βιολογικό, και όχι απλώς μια ετικέτα που χρησιμοποιείται για να αποσπά μεγαλύτερη τιμή από αφελείς και ανεπαρκώς ενημερωμένους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η ζήτηση για τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής παραγωγής είναι υψηλή και αυξανόμενη, και προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση οι καταναλωτές πρέπει φυσικά να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν στην αγορά αυτά τα προϊόντα. Κατά συνέπεια η επισήμανση είναι απαραίτητη προκειμένου η αγορά πρόκειται να λειτουργεί από αυτήν την άποψη.

Ωστόσο, προηγουμένως καταψηφίσαμε την επισήμανση βιολογικών προϊόντων με σήμα της ΕΕ, καθώς πεποίθησή μας είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς, καθοδηγούμενες από ευαισθητοποιημένους ευρωπαίους καταναλωτές, είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτό το έργο μόνες τους. Αν απαιτείται πολιτική ρύθμιση στον τομέα της επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων, αυτό θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, στην ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής, αντιμετωπίσαμε μόνο το θέμα της αναβολής της υποχρεωτικής χρήσης του λογότυπου της ΕΕ στα βιολογικά προϊόντα. Υπερψηφίσαμε αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Parish η οποία αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής να καθυστερήσει η εισαγωγή της χρήσης υποχρεωτικής επισήμανσης βιολογικών προϊόντων της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι η εθελοντική χρήση μιας τέτοιας ετικέτας δεν απαγορεύεται και οιεσδήποτε τέτοιες κινήσεις που είναι προς όφελος των καταναλωτών πρέπει να ενθαρρύνονται.

 
  
  

- Έκθεση: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε την έκθεση, καθώς οι τροπολογίες που προτείνει το Κοινοβούλιο θα σημαίνουν ότι απαιτείται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη συμφωνιών. Είμαστε υπέρ μιας εις βάθος επανεξέτασης των αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ και αυτό το βλέπουμε ως θετικό πρώτο βήμα που μας δίδει μεγαλύτερες ευκαιρίες για επιρροή.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις επιστημονικές εκθέσεις που δείχνουν ότι οι ωκεανοί εξαντλούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια δεν βλέπουμε τις αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ ως μέσο καταπολέμησης της φτώχειας και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης η οποία θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Θα θέλαμε να αλλάξουμε την αλιευτική πολιτική της ΕΕ έτσι ώστε αυτή να οδηγεί στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων. Με αλλαγές στην πολιτική εμπορίου και βοήθειας της ΕΕ και διάφορες μορφές εταιρικής σχέσης, επιδιώκουμε επίσης να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες στις οποίες οι αλιευτικές συμφωνίες με την ΕΕ αυτή τη στιγμή αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), − (EN) Υποστήριξα την έκθεση Morillon που αφορά στην αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού. Θεωρώ ότι τα αλιευτικά έθνη πρέπει να ελέγχουν τη δική τους αλιεία ενώ θα συνεργάζονται διεθνώς μέσω περιφερειακών αλιευτικών οργανισμών.

Η ΕΕ έχει παράκτια συμφέροντα στον Ινδικό Ωκεανό και κατά συνέπεια πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας Προσβλέπω, ωστόσο, στην ημέρα που η Γαλλία, και άλλα έθνη της ΕΕ, θα έχουν τον άμεσο έλεγχο των δικών τους αλιευτικών συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την αλιευτική συμφωνία του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2006. Δεδομένων των αλιευτικών συμφερόντων στην περιοχή λόγω της Ρεϋνιόν, η Κοινότητα ήταν υποχρεωμένη να συνεργαστεί με τα άλλα μέρη που συμμετείχαν στη διαχείριση και τη διατήρηση των πόρων στην περιφέρεια υπό τους όρους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.

Αυτός ο νέος περιφερειακός αλιευτικός οργανισμός θεσπίζει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, με ακρογωνιαίο λίθο του τη μόνιμη επιστημονική επιτροπή, κύρια αποστολή της οποίας είναι η επιστημονική εκτίμηση των αλιευτικών πόρων και του αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η συμφωνία ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Βάσει των εν λόγω επιστημονικών συστάσεων, τα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν τα καταλληλότερα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα πραγματικό βήμα προόδου για την προαγωγή της διατήρησης των αλιευτικών πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 
  
  

- Έκθεση: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βασίζεται στην έκθεση του συναδέλφου μου Kyösti Virrankoski σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008, που καλύπτει την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (τελωνειακοί δασμοί, γεωργικά τέλη και εισφορές ζάχαρης), των βάσεων ΦΠΑ και ΑΕΠ και την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τη χρηματοδότησή τους, καταλήγοντας σε αλλαγή της κατανομής των εισφορών ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ μεταξύ κρατών μελών.

 
  
  

- Έκθεση: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση της γερμανίδας βουλευτή Sylvia-Yvonne Kaufmann, που εγκρίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, την πρωτοβουλία αρκετών κρατών μελών για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Το ψήφισμα καταρχάς καλεί τόσο το Συμβούλιο όσο και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα σε κάθε μελλοντική πρόταση τροποποίησης του κειμένου της πρωτοβουλίας χρησιμοποιώντας τη διαδικασία κατεπείγοντος, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μόλις τεθεί σε ισχύ. Υποστηρίζω την ενίσχυση του στοιχείου της «προστασίας των δεδομένων» και το γεγονός ότι τα σημεία επαφής του Δικαστικού Δικτύου θα παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στα εθνικά μέλη της Eurojust. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την αναφορά στη μελλοντική απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Μόνο για μια φορά, οι Βρυξέλλες θέλουν να επαναφέρουν από το παράθυρο αυτά που οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί και οι Ιρλανδοί πέταξαν από την πόρτα στα δημοψηφίσματα του 2005 και του Ιουνίου 2008: τη δημιουργία ενιαίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.

Ο πειρασμός αποδεικνύεται πάρα πολύ μεγάλος για τους φιλο-ευρωπαίους μαθητευόμενους μάγους μας. Οτιδήποτε χρειάζεται, οιεσδήποτε αντιρρήσεις, απορρίψεις και νόμιμη αντίσταση από τους λαούς της Ευρώπης πρέπει να ξεπεραστούν και να αγνοηθούν προκειμένου να κοινοτικοποιηθούν όλα τα θέματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και μετανάστευσης.

Η Ευρώπη κάνει σοβαρό λάθος Η απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε δικαστικά, αστυνομικά και ακόμη και σε ποινικά θέματα δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την υπαγωγή τους σε μια υπερεθνική έννομη τάξη που έχει εγκαθιδρυθεί παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των νομικών συστημάτων και των παραδόσεων των κρατών μελών.

Απορρίπτουμε αυτήν την υπερεθνική έννομη τάξη η οποία αντιβαίνει στις ίδιες τις αρχές και τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψηφίζω την έκθεση της κ. Kaufmann σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Συμφωνώ με το περιεχόμενο και τον στόχο της, ο οποίος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και η ενοποίηση της δράσης τους. Οι σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις έχουν καταστήσει απαραίτητη την εισαγωγή και την ενίσχυση υποδομών οι οποίες να είναι ικανές να παρέχουν βοήθεια και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αρχίζει να τίθεται σε εφαρμογή, υπάρχουν ακόμη πρακτικές δυσκολίες και ένας αυξανόμενος αριθμός ιδιαίτερα πολύπλοκων διεθνικών υποθέσεων στο πλαίσιο των οποίων η παροχή βοήθειας και η στήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Αντιτίθεμαι εντελώς στη συμπερίληψη του θρησκεύματος, του σεξουαλικού προσανατολισμού, των πολιτικών πεποιθήσεων, κλπ, στις πληροφορίες που θα αποστέλλονται μεταξύ αρχών, αλλά στην παρούσα έκθεση αυτό αναφέρεται μόνον σε συνδυασμό με πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες και ως μια προσπάθεια να γίνει πιο αυστηρή η υφιστάμενη νομοθεσία. Κατά συνέπεια υπερψηφίζω την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Armando França (A6-0285/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που βασίζεται στην έκθεση του πορτογάλου βουλευτή Armando França που υποστηρίζει την πρωτοβουλία αρκετών κρατών μελών (της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) για την τροποποίηση σειράς αποφάσεων πλαισίου (2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2005/214/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών, 2006/783/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και 2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις) για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην. Στηρίζω την πρόταση για σειρά δικονομικών εγγυήσεων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των προσώπων που δικάζονται ερήμην, και τις προσπάθειες εξάλειψης των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τους «λόγους της μη αναγνώρισης» τέτοιων αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. França σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις, επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην.

Συγχαίρω τον εισηγητή για τις προτάσεις που παρουσίασε στην έκθεση, τις οποίες θεωρώ κρίσιμης σημασίας για την εναρμόνιση των δικονομικών εγγυήσεων σε όλα τα κράτη μέλη και για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε υπεράσπιση και το δικαίωμα σε δίκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα υποστηρίξω αυτήν την έκθεση για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Έχω την άποψη ότι αυτοί που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα δεν πρέπει να βρίσκουν κρυψώνα στα κενά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οιοσδήποτε καταδικάζεται σε κράτος μέλος θα πρέπει να θεωρείται ένοχος σε ολόκληρη την Ένωση. Αν αμφιβάλλουμε για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των δικαστηρίων σε οιοδήποτε κράτος της Ένωσης, πρέπει να αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους αυτού του κράτους. Διαφορετικά, ακριβώς όπως δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ εγκληματιών στο Μάντσεστερ ή το Λονδίνο, έτσι δεν θα πρέπει να κάνουμε διάκριση αν επρόκειτο για τη Μαδρίτη ή τη Λισαβόνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Καταψήφισα την έκθεση França για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις, διότι η έκθεση στοχεύει στην εναρμόνιση της ποινικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστεύω ότι η ποινική δικαιοσύνη είναι ευθύνη των κρατών μελών και όχι της ΕΕ. Κατά συνέπεια αυτή δεν πρέπει να εναρμονιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. − (NL) Καταψήφισα την έκθεση του κ. França για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, διότι η έκθεση αποσκοπεί στην εναρμόνιση του ποινικού δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι το ποινικό δίκαιο είναι ευθύνη των κρατών μελών και όχι της ΕΕ. Τάσσομαι φυσικά υπέρ του δικαιώματος των κατηγορουμένων σε κατάλληλη εκπροσώπηση, δεν υπάρχει όμως ανάγκη για εναρμόνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Η αμοιβαία αναγνώριση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δικαστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οιαδήποτε αποσαφήνιση των μέσων για την εφαρμογή αυτής της αρχής είναι ευπρόσδεκτη.

Η απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα είναι πρόσφορη. Παρά ταύτα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα άλλο πρόβλημα, ήτοι στον τρόπο με τον οποίο ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν σημαντικά μέσα, όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Τον Ιανουάριο 2007, οι ρουμανικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο όνομα του τσέχου υπηκόου František Příplata, καταδικασθέντα σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για υποκίνηση στη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, στην υπόθεση της δολοφονίας το 2000 ρουμάνου συνδικαλιστή. Παρά ταύτα, η Τσεχική Δημοκρατία, στο έδαφος της οποίας βρίσκεται ο δολοφόνος, εφαρμόζει τη διαδικασία έκδοσης μόνο για εγκλήματα που διαπράχθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2004.

Κατά συνέπεια, οκτώ χρόνια μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, ο καταδικασθείς δεν έχει ακόμη εκδοθεί και η εκτέλεση της ποινής δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη που αντιλαμβάνονται την εφαρμογή των μέσων δικαστικής συνεργασίας με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τη σκοπιμότητα διατήρησης τέτοιων επιφυλάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα την έκθεση Armando França σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και της απόφασης πλαισίου 2008./.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες περιπτώσεις στις οποίες επικίνδυνοι εγκληματίες χρησιμοποιούν την ελευθερία κυκλοφορίας και την κατάργηση των συνόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφεύγουν τη δικαιοσύνη.

Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα αυτήν την έκθεση επειδή διασφαλίζει μια ενωτική ρύθμιση στον τομέα των αποφάσεων που εκδίδονται «ερήμην» μια εξαιρετικά απαραίτητη ρύθμιση προκειμένου να αποφεύγεται το πιθανό μπλοκάρισμα του δικαστικού συστήματος από αυτούς που φυγοδικούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου επικεντρώνονται στην αυξημένη προστασία των ατόμων και έτσι επιδιώκουν να βελτιώσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Υποστηρίζω πλήρως την πρωτοβουλία να τροποποιηθούν οι νομικές διατάξεις που διέπουν την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων.

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα όλων των πολιτών, περιλαμβανομένου του θεμελιώδους δικαιώματος στην υπεράσπιση σε ποινικές διαδικασίες, προστατεύονται πλήρως.

Κατά τη γνώμη μου οι προτεινόμενες τροπολογίες όχι μόνο θα διευκολύνουν σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων αλλά προπάντων θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων του πολίτη όσον αφορά τη απονομή της δικαιοσύνης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά δε του δικαιώματος υπεράσπισης και του δικαιώματος σε επανεκδίκαση.

 
  
  

- Έκθεση: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0286/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Αυτή η ιδίας πρωτοβουλίας έκθεση επισημαίνει την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην Ευρώπη.

Η οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων και αλιευτικών πόρων είναι φυσικά σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούμε. Δυστυχώς, η έκθεση αγνοεί τα προβλήματα τα οποία συνοδεύουν τον τομέα της αλιείας στην ΕΕ. Κατά συνέπεια επιλέξαμε να απόσχουμε. Η υπερβολική ικανότητα των αλιευτικών στόλων στην ΕΕ οδηγεί σε υπερβολικά μεγάλα αλιεύματα. Το γεγονός αυτό απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους βρώσιμους αλιευτικούς πόρους.

Θα θέλαμε να δούμε μια σημαντική μείωση των αλιευτικών σκαφών, και αλιευτικές ποσοστώσεις που θα καθορίζονται βάσει βιολογικά ασφαλών και επιστημονικών παραμέτρων. Φυσικά, στους εργαζόμενους που πλήττονται από την αναδιάρθρωση πρέπει να προσφέρεται κατάρτιση στην αγορά εργασίας και εύλογη οικονομική στήριξη προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να βρουν απασχόληση σε άλλους τομείς της οικονομίας που χρειάζονται εργατικά χέρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου μου κ. Γκλαβάκη σχετικά με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην (ΟΔΠΖ) στην Ευρώπη, και τον συγχαίρω για την ποιότητά της. Αυτό το κάνω διότι η έκθεση τονίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία αυτών των δραστηριοτήτων για τις παράκτιες περιοχές, και ζητεί την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ. Για τον λόγο αυτό επίσης είναι ουσιώδες οι εθνικές και οι περιφερειακές κυβερνήσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών να ετοιμάσουν στρατηγικές ΟΔΠΖ με σκοπό την εξασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών τους.

Υποστηρίζω επίσης την πρόταση του εισηγητή για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέτρων εντός του πλαισίου της ΟΔΠΖ, δεδομένου ότι αυτή στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών σε μια εγκάρσια προσέγγιση όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτές τις περιοχές.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χωροταξία έως σήμερα αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την ξηρά και παρέλειπε να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο της παράκτιας ανάπτυξης σε ορισμένες θαλάσσιες δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοτόπων, και για τον λόγο αυτό μια νέα προσέγγιση είναι κρίσιμης σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση Γκλαβάκη σωστά αναγνωρίζει τη σημασία της αλιείας για τις παράκτιες κοινότητες και για τη διατήρηση των πολιτισμικών παραδόσεων. Συχνότατα, αυτή η πολύ ανθρώπινη πτυχή της αλιευτικής βιομηχανίας φαίνεται ότι έχει παραβλεφθεί κατά την υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Η έκθεση σωστά σημειώνει την ανάγκη οι οργανισμοί σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό να συνεργάζονται σε θέματα παράκτιας διαχείρισης, και θεωρώ ότι εντός αυτού του πλαισίου, οι παράκτιες περιοχές και έθνη πρέπει να αναλάβουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με την ΕΕ να ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), γραπτώς. (IT)Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι δύο από τις κυριότερες δραστηριότητες που αποτελούν τη βάση της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να τις διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εκμετάλλευση της αλιείας ενώ θα ικανοποιείται επίσης η ζήτηση για προϊόντα αλιείας.

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν σειρά μέτρων που θα στοχεύουν στην προστασία των παράκτιων ζωνών και στην προαγωγή καθαρού θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ενόψει της διασυνοριακής φύσης πολλών παράκτιων δραστηριοτήτων, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τρίτων χωρών.

Ένα τέτοιο μέτρο αφορά τη χωροταξία οικιστικής ανάπτυξης για τουριστικούς σκοπούς. Για πολλές περιοχές, η τουριστική βιομηχανία αποτελεί σημαντική συνιστώσα του εθνικού ΑΕγχΠ. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίζουμε τον φιλικό στο περιβάλλον τουρισμό, με άλλα λόγια μια μορφή τουρισμού που θα ταιριάζει με το περιβάλλον και θα συνάδει με τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Υπάρχει επίσης ανάγκη συντονισμού όσον αφορά τις βιομηχανικές δραστηριότητες: σκεφθείτε μόνο τη σημασία μιας αποτελεσματικής κοινής πολιτικής για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων για τη διασφάλιση της συμβατότητας μιας σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας με την ανάγκη και το καθήκον της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας είναι σημαντική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες και διατηρεί ζωντανή μια παράδοση αιώνων την οποία, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη θα πρέπει να στηρίζει και να προστατεύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT)Υπερψηφίζω την έκθεση Γκλαβάκη η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής παράκτιων ζωών με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη.

Μια στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών μπορεί πράγματι να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αειφόρο εκμετάλλευση αυτών των ζωνών και των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτές. Προσυπογράφω πλήρως τη θέση του εισηγητή ότι υπάρχει ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που θα αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους τομείς.

Χαιρετίζω αυτήν την άποψη και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτό θα πρέπει να είναι μόνο η αρχή μιας μεγαλύτερης εστίασης στον τομέα, και καλώ την Επιτροπή να εφαρμόσει μια ουσιαστική πολιτική στον τομέα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Απείχα από την ψηφοφορία διότι υποστηρίζω μια αειφόρο αλιεία παντού και υποστηρίζω τις παράκτιες κοινότητες και αλιείς της Ιρλανδίας. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική ενώ εστιάζει και στους δύο αυτούς σκοπούς έχει οδηγήσει στο αντίθετο: στην καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη μείωση των αλιευτικών πόρων και στην υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 
  
  

- Έκθεση: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Βάσει της έκθεσης του εξαίρετου σλοβένου συναδέλφου Mihael Brejc, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που εγκρίνει, κατά την πρώτη ανάγνωση βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Δεδομένων των προσδοκιών των πολιτών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, στηρίζω ολόψυχα τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στα εξωτερικά σύνορά μας. Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι η θέσπιση κοινών κανόνων για την υποχρεωτική χρήση του VIS (δηλ. συστηματική αναζήτηση βάσει του αριθμού του αυτοκόλλητου θεώρησης σε συνδυασμό με ελέγχους δακτυλικών αποτυπωμάτων) στα εξωτερικά σύνορα και επομένως η συνέχιση της ανάπτυξης ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Παρότι θα ήθελα να μπορώ να ισχυριστώ το αντίθετο, η Ευρώπη δεν έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Το ακριβώς αντίθετο, από τότε που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η λυπηρή Συμφωνία του Σένγκεν, η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχει οδηγήσει στην έκρηξη του οργανωμένου εγκλήματος και κάθε μορφής παράνομης εμπορίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας πραγματικός μαθητευόμενος μάγος όσον αφορά την ασφάλεια, με μεθόδους που συχνότατα δημιουργούν απειλή για την ασφάλεια των κρατών και των λαών τους, μας έχει επιβάλλει αυτόν τον χώρο ανασφάλειας που στερείται ελευθεριών και δικαιοσύνης.

Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν δεν θα βοηθήσει διότι αυτά που είναι ανεπαρκή και απαράδεκτα είναι τα ίδια τα θεμέλια της Συμφωνίας του Σένγκεν.

Η κοινή ασφάλεια θα επικρατήσει μόνον αν έκαστο κράτος ανακτήσει πλήρη κυριαρχία στη διαχείριση των συνόρων του και της μεταναστευτικής πολιτικής του. Το αποκορύφωμα του παραλόγου συντελείται όταν αυτό αφορά τη μεταβίβαση ακόμη περισσοτέρων αρμοδιοτήτων σε μια Ένωση η οποία έχει ήδη παραλύσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση του Mihael Brejc όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Οι κοινοί κανόνες για τα εξωτερικά σύνορα του χώρου του Σένγκεν πρέπει να τροποποιηθούν, και η χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις πρέπει να γίνεται πιο αποτελεσματικά και ενιαία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν με σύνεση και προσοχή, δεδομένου ότι τα προσωπικά δεδομένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάντοτε υψίστης σημασίας και πρέπει να είναι σεβαστά.

Ο γενικευμένος έλεγχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων με τη βοήθεια του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις θα οδηγήσει σε περιττές μεγάλες ουρές και σε μεγάλες καθυστερήσεις στα σημεία διέλευσης των συνόρων, ακόμη και για άτομα που δεν χρειάζονται θεώρηση.

Η έκθεση τώρα προτείνει μόνον τυχαίες έρευνες του συστήματος πληροφοριών. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα σύνορα θα εξακολουθούν να ελέγχουν αν οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες πληρούν όλες τις απαιτήσεις για είσοδο στην ΕΕ, αλλά μπορούν επίσης να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα διενεργήσουν και έρευνα VIS. Αυτή η προσέγγιση θα εξακολουθεί να εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας αλλά θα διασφαλίσει ότι τα άτομα δεν θα υποχρεώνονται να αναμένουν στα σημεία διέλευσης των συνόρων περισσότερο απ’ ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) αποτελεί αναμφίβολα έναν καλό τρόπο για να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης στο μέλλον και, επομένως, –υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων– είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, αν είναι αναγκαία η συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και της ψηφιακής σάρωσης των προσώπων για τη χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν στο μέλλον, αυτό θα προκαλέσει εξαιρετικά σοβαρή αναστάτωση στις εμπλεκόμενες πρεσβείες. Στη συζήτηση στη Γερμανία, ειπώθηκε ότι ορισμένες πρεσβείες δεν διαθέτουν ούτε το προσωπικό ούτε τις εγκαταστάσεις για να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την αλλαγή. Η ενδεχόμενη ανάθεση της αποθήκευσης των δεδομένων σε σε εξωτερικές εταιρείες , κάτι που επίσης είναι υπό συζήτηση, προκαλεί ωστόσο πολύ μεγάλη ανησυχία και ενδέχεται να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για μελλοντικά σκάνδαλα στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων.

Το VIS έχει θετικές πτυχές, συνολικά όμως δεν εξετάστηκε δεόντως διεξοδικά, και αυτός είναι ο λόγος που αδυνατούσα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Υπερψηφίζω την έκθεση Brejc. Υποστηρίζω την πρόταση και τους στόχους της. Σε ορισμένες περιόδους, στα σύνορά μας δημιουργείται συνωστισμός από τα άτομα που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο του Σένγκεν.

Η πρόταση εισάγει μια χαλάρωση του συνήθους συστήματος ελέγχων αλλά στοχεύει επίσης στην προστασία των ταξιδιωτών και στο να τους απαλλάξει από την πολύωρη αναμονή στα σύνορα προκειμένου να συμμορφωθούν με τους ελέγχους αυτούς. Ωστόσο, η παρέκκλιση πρέπει να παραμείνει στο βαθμό αυτό και να μην καταστεί γενικός κανόνας, και συμφωνώ ότι η διάρκεια και η συχνότητα της παρέκκλισης θα πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνολικά, χαιρετίζω τη θέσπιση, σε σχέση με αυτό, ειδικών προϋποθέσεων που θα διέπουν την εφαρμοσιμότητα της παρέκκλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Υπερψηφίζω την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Θεωρώ ότι είναι περιττή και ιδιαίτερα χρονοβόρα η διενέργεια ελέγχων σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν θεώρηση κάθε φορά που διέρχονται από τα σύνορα. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Η μείωση της συχνότητας των συνοριακών ελέγχων κατά την άποψή μου δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ασφαλείας στην ΕΕ. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι ο περιορισμός των ελέγχων που διενεργούνται από τον υπεύθυνο συνοριοφύλακα σε τυχαίους ελέγχους VIS είναι η ορθή λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Σήμερα υπερψήφισα την έκθεση Brejc διότι, για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων, η χρήση του VIS (Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις) είναι θεμελιώδους σημασίας. Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις θα πρέπει να το συμβουλεύονται συστηματικά τα όργανα της συνοριακής αστυνομίας για οιοδήποτε άτομο διαθέτει θεώρηση προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των συνόρων.

Η επέκταση της ζώνης του Σένγκεν έχει καταργήσει τα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες τρίτων χωρών εξακολουθούν να ελέγχονται μόνον άπαξ κατά την είσοδο. Το 50% των παράνομων μεταναστών εισέρχεται στην ΕΕ νόμιμα, αλλά υπερβαίνει την περίοδο παραμονής επειδή δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου ισχύος των θεωρήσεων.

Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να είναι ασφαλής και, ταυτόχρονα, να υποδέχεται αυτούς που έρχονται για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους. Η τροποποίηση που ψηφίστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν χρειάζονται θεώρηση διότι, με τον τρόπο αυτό η συμφόρηση στα χερσαία σημεία διέλευσης των συνόρων θα μειωθούν σημαντικά.

 
  
  

- Έκθεση: Renate Weber (A6-0293/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Βάσει της έκθεσης της ρουμάνας συναδέλφου Renate Weber, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη της πρωτοβουλίας αριθμού κρατών μελών (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Σουηδία) για την ενίσχυση της Eurojust. Στηρίζω την ενίσχυση του στοιχείου της «προστασίας των δεδομένων» της πρότασης και το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να παρακολουθεί τις εργασίες και τα καθήκοντα της Eurojust, που ιδρύθηκε το 2002 ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομική προσωπικότητα, και με αποστολή την προαγωγή και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών στα κράτη μέλη. Από την εμπειρία της Eurojust κατέστη σαφές ότι η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της πρέπει να βελτιωθεί διασφαλίζοντας το ισότιμο καθεστώς των εθνικών μελών της. Στηρίζω επίσης τη σύσταση μονάδας συντονισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα εθνικά συστήματα συντονισμού, τις εταιρικές σχέσεις με τα άλλα κοινοτικά μέσα ασφάλειας και προστασίας (Europol, Frontex, OLAF), και τη δυνατότητα της Eurojust να αποσπά δικαστικούς συνδέσμους σε τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης της κ. Lambert σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου. Η έκθεση σωστά υπενθυμίζει ότι, συνολικά, οι στόχοι του συστήματος του Δουβλίνου έχουν, σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, αλλά ότι, λόγω έλλειψης ακριβών δεδομένων, δεν έχει καταστεί δυνατό να εκτιμηθεί το κόστος του συστήματος. Ορισμένες ανησυχίες παραμένουν όσον αφορά τόσο την πρακτική εφαρμογή όσο και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Η έκθεση ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου η οποία άρχισε τον Ιούνιο 2007 με τη δημοσίευση Πράσινης Βίβλου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ακόλουθες πτυχές του συστήματος θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ή να τροποποιηθούν: τήρηση της βασικής αρχής της μη επαναπροώθησης× οι αιτούντες άσυλο πρέπει να λαμβάνουν κάθε σχετική πληροφόρηση σχετικά με το σύστημα του Δουβλίνου σε γλώσσα που κατανοούν και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νομική βοήθεια καθόλη τη διαδικασία, πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ανασταλτικής έφεσης κατά οιασδήποτε απόφασης μεταφοράς× τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ανηλίκων θα πρέπει να εναρμονιστούν× πρέπει να επινοηθούν μηχανισμοί για το μπλοκάρισμα μεταφορών σε χώρες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα των αιτούντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Με το πρόσχημα της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Eurojust στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών εγκλήματος, ο κύριος στόχος αυτής της πρότασης είναι ενθαρρύνει την έμμονη ιδέα με την πολιτική ορθότητα των θιασωτών του ελέγχου της σκέψης.

Ο αμυδρά συγκαλυπτόμενος στόχος είναι η παρακολούθηση όλων των παρατηρήσεων με απειλή τιμωρίας, είτε αυτές γίνονται γραπτώς είτε προφορικά σε συγκεντρώσεις. Ορισμένοι ομιλητές σε αυτό το Σώμα έχουν ήδη ζητήσει την έγκριση οδηγίας πλαισίου για να καταδικάζονται ως ποινικά αδικήματα εικαζόμενες πράξεις ρατσισμού και ξενοφοβίας και, με σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο μιας τέτοιας οδηγίας, να δημιουργηθεί μια ενιαία Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή –ο νέος Τορκεμάδα της «πολιτικής ορθότητας» της ΕΕ.

Δυστυχώς, όσο περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα όργανο που διακηρύσσει ότι είναι ο ναός της δημοκρατίας, αποκτά εξουσίες λήψης αποφάσεων, τόσο περισσότερο οι θεμελιώδεις ελευθερίες –ιδιαίτερα η ελευθερία της έρευνας, της γνώμης και της έκφρασης– εμπαίζονται. Στην πραγματικότητα, αυτή η ολοκληρωτική Ευρώπη είναι πολύ πιο επικίνδυνη απ’ ό,τι τα «τέρατα» που ισχυρίζεται ότι καταπολεμά. Πρώτιστος στόχος των θιασωτών της ευρωπαγκόσμιας και φιλομεταναστευτικής ιδεολογίας είναι να απαλλαγούν από ενοχλητικούς αντιπάλους με την έγκριση κατασταλτικής ευρωπαϊκής ποινικής νομοθεσίας.

Αυτό δεν το δεχόμαστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση του Συμβουλίου και η σχετική Έκθεση για την τροποποίηση του Kανονισμού της Eurojust αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον κατασταλτικό αυτό μηχανισμό της ΕΕ.

Διευρύνει τις αρμοδιότητές της σχεδόν σε όλους τους τομείς ποινικών υποθέσεων, ενισχύει τη δυνατότητα παρέμβασής της στις εθνικές δικαστικές αρχές, καθιστά υποχρεωτική τη διαβίβαση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (ακόμη και στοιχείων DNA) από τα κράτη μέλη στη Eurojust, δημιουργεί δίκτυο εθνικών συνδέσμων της Eurojust και ενισχύει τη σύνδεσή της με άλλους κατασταλτικούς μηχανισμούς της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, FRONTEX) και τρίτων χωρών. H ενίσχυσή της προστίθεται στην ενδυνάμωση της Europol, το γενικευμένο φακέλωμα των εργαζομένων της ΕΕ και των αλλοδαπών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης Σένγκεν και VIS, την ένταξη της Σύμβασης του Προύμ στο κοινοτικό δίκαιο. Πίσω από τα προσχήματα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκεται η προσπάθεια θωράκισης της εξουσίας του κεφαλαίου, απέναντι στις εντεινόμενες λαϊκές αντιδράσεις που γεννάει η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. H γιγάντωση των μηχανισμών καταστολής σε εθνικό και ευρωενωσιακό επίπεδο φανερώνει ακόμη πιο καθαρά τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ΕΕ και κάνει επιτακτική περισσότερο από ποτέ την πάλη των λαών για αντίσταση και ανατροπή του ίδιου του ιμπεριαλιστικού αυτού οικοδομήματος.

 
  
  

- Έκθεση: Jean Lambert (A6-0287/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − (EN) Τα νησιά της Μάλτας βρίσκονται στα νότια σύνορα της ΕΕ. Ευρισκόμενα στο κέντρο της Μεσογείου, δέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών. Στην πλειοψηφία τους καταθέτουν αίτηση ασύλου.

Ο Frontex – που χαιρετίστηκε από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων ως λύση για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης– αποδείχθηκε πλήρης αποτυχία.

Ζητούμε τον επιμερισμό του βάρους, με ελάχιστη ή καθόλου ανταπόκριση. Τώρα που η νομοθετική περίοδος έχει εισέλθει στο τελευταίο έτος της, προτείνουμε μηχανισμούς επιμερισμού του βάρους. Τελικά αναγνωρίζουμε την ανάγκη «προκειμένου να αμβλυνθεί το δυσανάλογο βάρος που ενδεχομένως πέφτει σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως τα συνοριακά κράτη μέλη».

Το γεγονός ότι έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη «να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων, μη χρηματοδοτικών μηχανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, προκειμένου να διορθωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της εφαρμογής του για τα μικρά κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης» είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο, καθώς αφορά καθόλα στη Μάλτα χωρίς να αναφέρει το όνομά της.

Η ΕΕ δεν έχει επαληθεύσει το πνεύμα αλληλεγγύης της όσον αφορά το θέμα αυτό. Είναι πλέον καιρός να σταματήσουμε τη ρητορική και να ασχοληθούμε με την ουσία.

Η ΕΕ πρέπει να αντιληφθεί ότι το μικρότερο κράτος της δεν μπορεί να συνεχίσει να απορροφά τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που αναζητούν καταφύγιο και άσυλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της βρετανίδας συναδέλφου Jean Lambert σχετικά με το σύστημα του Δουβλίνου, και επικροτώ το έργο του φίλου μου Patrick Gaubert, ο οποίος ήταν ο εισηγητής της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. Σκοπός του συστήματος του Δουβλίνου είναι ο καθορισμός του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στην επικράτεια ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία ή την Ισλανδία. Παρότι, γενικά, οι στόχοι του συστήματος του Δουβλίνου, ιδίως η θέσπιση ενός σαφούς και βιώσιμου μηχανισμού για το καθορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου, έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος και την εφαρμογή του στην πράξη, καθώς και όσον αφορά το κόστος, το οποίο δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη. Όλα αυτά δείχνουν την άμεση ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, και χαιρετίζω το έργο του σημερινού Προέδρου του Συμβουλίου με αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, του φίλου μου Brice Hortefeux, γάλλου Υπουργού Μετανάστευσης, Κοινωνικής ένταξης, Εθνικής ταυτότητας και Αλληλέγγυας Ανάπτυξης, που μόλις προήδρευσε της ευρωπαϊκής υπουργικής διάσκεψης για το δικαίωμα του ασύλου στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2008 στο Παρίσι.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE), γραπτώς. − (CS) Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου επειδή πιστεύω ότι δεν θα βελτίωνε το σύστημα αλλά, το αντίθετο, θα δημιουργούσε εμπόδιο στην αποτελεσματική του λειτουργία.

Ιδιαίτερα, θεωρώ ουσιώδες να προειδοποιήσω κατά της θέσπιση αυτόματου δικαιώματος έφεσης με ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά απόφασης μεταφοράς αιτούντα άσυλο σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, η πολύ επιφυλακτική στάση για τη χρήση κέντρων κράτησης για τη μεταφορά αιτούντων άσυλο στο κράτος που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου είναι βέβαιο ότι δεν θα συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αλλά, το αντίθετο, θα τη θέσει εν αμφιβόλω και θα την καταστήσει ασαφή.

Η έκθεση στην πραγματικότητα τείνει να απομακρύνει ή τουλάχιστον να αποδυναμώσει τα εργαλεία με τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις τους είναι εφαρμοστέες εντός του πλαισίου του συστήματος του Δουβλίνου και αυτό δεν πρέπει να εγκριθεί. Είναι λάθος διότι η ακαθόριστη ανθρωπιστική πτυχή στην αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις των κρατών μελών να παραμένουν απλώς χάρτινες αποφάσεις σε περίπτωση μη συνεργασίας εκ μέρους των αιτούντων.

Δεν μπορώ επίσης να ταχθώ υπέρ της εισαγωγής ευρωπαϊκών μηχανισμών επιμερισμού του φόρτου, δεδομένου ότι είμαι της άποψης ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για την οικονομική αποζημίωση των κρατών που πλήττονται περισσότερο από τις αιτήσεις ασύλου είναι επαρκέστατοι και δεν υπάρχει λόγος παρέμβασης στην κυριαρχία των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου μέσω περαιτέρω ρύθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Με κάποια ειρωνεία σημειώνουμε ότι, για πρώτη φορά, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφει τη μαζική εισροή μεταναστών σε κράτος μέλος της ΕΕ ως «φόρτο».

Δεν θα έπρεπε η μετανάστευση να είναι περισσότερο μια ευκαιρία που να είναι επωφελής για όλους τους λαούς της Ευρώπης;

Ας μην υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το εξής: το παράλογο της υποχρέωσης υποδοχής ατόμων που ζητούν άσυλο και η αυστηρή συμμόρφωση με την αρχή της μη επαναπροώθησης δεν τίθενται εν αμφιβόλω. Η έκθεση επισημαίνει μόνο τα ελαττώματα του συστήματος του Δουβλίνου όσον αφορά τον προσδιορισμό του ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Αυτό είναι προφανές δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών σε χώρες που, ως επί το πλείστον, βρίσκονται στη νότια περιφέρεια της ΕΕ.

Ακόμη μια φορά, η έκθεση προσφέρει μια απατηλή λύση στα τεχνικά και ανθρώπινα προβλήματα που συνδέονται με τα μεταναστευτικά κύματα. Η εγκαθίδρυση κοινού συστήματος παροχής ασύλου, που είναι βέβαιο ότι είναι αναποτελεσματικό σε μια διαρκώς διευρυνόμενη ΕΕ με διάτρητα σύνορα, δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Ακριβώς το αντίθετο, στα κράτη μέλη πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το σύστημα του Δουβλίνου απέδειξε και στην πράξη ότι αποτελεί έναν μηχανισμό για την προώθηση της γενικότερης αντιπροσφυγικής πολιτικής της ΕΕ. Οι διάφορες αδικίες στην εφαρμογή του, που διαπιστώνει και η ίδια η Έκθεση, επιβεβαιώνουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του.

Η ΕΕ, η οποία έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, με τη στήριξη αντιλαϊκών καθεστώτων, την υποδαύλιση εμφύλιων συγκρούσεων, τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τους, αντί να παράσχει στα θύματά της άσυλο και να σεβαστεί τα δικαιώματά τους, σκληραίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια τη στάση της απέναντί τους.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται το απαράδεκτο "πινγκ-πονγκ" των αιτούντων άσυλο από χώρα σε χώρα της ΕΕ, που καθιερώνει ο κανονισμός του Δουβλίνου, η δημιουργία του FRONTEX για την απώθηση των προσφύγων από τα σύνορα της ΕΕ, η πρόσφατη Οδηγία για την κράτησή τους έως 18 μήνες, η ομολογημένη διεύρυνση τα χρήσης του EURODAC και για άλλους σκοπούς φακελώματός τους, η απάνθρωπη συνολικά μεταχείρισή τους.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη της έντασης του αγώνα για την κατάργηση του κανονισμού αυτού και γενικότερα της αντιπροσφυγικής πολιτικής της ΕΕ, για το σεβασμό του δικαιώματος του αιτούντος άσυλο να καταφύγει σε οποιαδήποτε χώρα αυτός κρίνει ως καταλληλότερη, για τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με τη Σύμβαση της Γενεύης του t 1951.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε ότι η έκθεση περιέχει θετικά σημεία στην αξιολόγησή της του συστήματος του Δουβλίνου σε σχέση με τις αιτήσεις ασύλου στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη συμφωνία του Δουβλίνου.

Μεταξύ άλλων πτυχών:

- Προσυπογράφουμε την καταδίκη των μεταφορών των αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση, τον περιοριστικό ορισμό του μέλους οικογένειας, και το γεγονός ότι η επέκταση της πρόσβασης στη βάση δεδομένων EURODAC συνεπάγεται τον κίνδυνο οι πληροφορίες να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες×

- Προσυπογράφουμε επίσης τις προτάσεις που διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα ανασταλτικής έφεσης κατά απόφασης μεταφοράς της ευθύνης σε άλλο κράτος μέλος, που διασφαλίζουν την αρχής της μη επαναπροώθησης και την αρχή ότι μια αίτηση δεν πρέπει να κλείνει ποτέ για διαδικαστικούς λόγους, και διασφαλίζουν την επανένωση των οικογενειών και την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού (υπολογισμός της ηλικίας, μη κράτηση, ορισμός του μέλους οικογένειας κλπ.).

Ωστόσο, διαφωνούμε με τη διευκρίνισή της και την αποδοχή μέσων που είναι σε ισχύ σε επίπεδο ΕΕ και την υποστήριξή της για ανάπτυξη της κοινοτικοποίησης της πολιτικής ασύλου, μια φιλο-ομοσπονδιακή προσέγγιση που πιστεύουμε είναι η αιτία των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή σε επίπεδο ΕΕ οι αιτούντες άσυλο.

Γι’ αυτό και η αποχή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Υπερψήφισα την ιδίας πρωτοβουλίας έκθεση (A6-0287/2008) της Jean Lambert σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, παρότι περιέχει απόψεις που δεν συμμερίζομαι. Ο λόγος που ψήφισα υπέρ είναι ότι συμφωνώ με την ισχυρή κριτική που διατυπώνεται στην έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ υπονομεύουν τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, επί παραδείγματι, με τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη τα οποία αδυνατούν να διασφαλίσουν πλήρη και δίκαια αντιμετώπιση. Ωστόσο, είμαι κατά της συνολικής εναρμόνισης της πολιτικής ασύλου της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου μου, κ. Lambert, σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να επισημάνω τις παραγράφους που τονίζουν ότι στις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά πρέπει να υπερισχύει πάντοτε το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού.

Στη χώρα μου, τη Σκοτία, έχουμε την επονείδιστη κατάσταση στο κέντρο κράτησης προσφύγων του Dungavel, όπου παιδιά αιτούντων άσυλο στην πραγματικότητα είναι φυλακισμένα. Τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν ποτέ να περιγραφούν ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού, και στηρίζω τις προσπάθειες της σκωτικής κυβέρνησης να κλείσει αυτό το ίδρυμα και να επιστραφεί η ευθύνη για τη μετανάστευση στον έλεγχο της Σκοτίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι σημαντικό ορισμένοι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία παροχής ασύλου να διευκρινιστούν, περιλαμβανομένων αυτών που προσδιορίζουν πού ανήκει η ευθύνη για τον περιορισμό των πολλαπλών αιτήσεων παροχής ασύλου. Ενώ η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ζητεί μεγαλύτερη προστασία για τα παιδιά στις διαδικασίες παροχής ασύλου, ολοένα και περισσότερα παιδιά εμφανίζονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθούν την ειδική προστασία που απολαμβάνουν από την απέλαση και την επαναπροώθηση. Επανειλημμένα θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους σε αναζήτηση νέων οδών διαφυγής.

Αν οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει ως δικλείδες εξελίσσονται τώρα σε κίνητρα για ολοένα και περισσότερες νέες μορφές διακινδύνευσης, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε νέες στρατηγικές.

Η παρούσα έκθεση περιέχει ορισμένα σημαντικά στοιχεία, αλλά συνολικά πιστεύω ότι δεν προχωρεί αρκετά μακριά, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσα να την εγκρίνω.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Λάμπερτ σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου, διότι εκφράζει τις ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα εναντίον των κρατών που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου που δέχονται.

Mετά την απαράδεκτη πρόταση οδηγίας για την επαναπροώθηση που υπερψηφίστηκε τον Ιούνιο, το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει σήμερα ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαιώματα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη μέλη υποχρεώσεις.

H Ελλάδα αποτελεί συστηματικό παραβάτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, με τις απαράδεκτες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής αιτήσεων. ´Hδη ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρνηθεί να εφαρμόσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου όταν αρμόδια χώρα είναι η Ελλάδα και κάποια ακόμη συζητούν να πράξουν το ίδιο. Kαλούμε την Επιτροπή να προτείνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο από τις ελληνικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. (RO) Η νομοθεσία και οι πρακτικές για το άσυλο εξακολουθούν να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζονται διαφορετικά από χώρα σε χώρα.

Αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητικό και ενιαίο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το σύστημα του Δουβλίνου θα παράγει πάντοτε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο από τεχνική άποψη όσο και από ανθρώπινη άποψη και οι αιτούντες άσυλο θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρούς λόγους για να απευθύνουν τις αιτήσεις τους σε συγκεκριμένα κράτη μέλη προκειμένου να επωφεληθούν από τις ευνοϊκότερες αποφάσεις που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

Το υψηλό επίπεδο των πολλών αιτήσεων και το χαμηλό επίπεδο των μεταφορών που πραγματοποιούνται είναι δείκτες των ανεπαρκειών του συστήματος του Δουβλίνου και της αναγκαιότητας θέσπισης κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Η εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή των ευθυνών για τα άτομα που ζητούν προστασία, εις βάρος ορισμένων κρατών μελών που εκτίθενται ιδιαίτερα στα μεταναστευτικά ρεύματα απλώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Η εκτίμηση της Επιτροπής αποκαλύπτει ότι, το 2005, τα δεκατρία κράτη μέλη στα σύνορα της Ένωσης χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες προκλήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του συστήματος του Δουβλίνου και, κατά συνέπεια, το κριτήριο της πρώτης χώρας εισόδου, που προβλέπεται βάσει του συστήματος του Δουβλίνου, θέτει σε πολύ δύσκολη κατάσταση τα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Αυτή η ιδίας πρωτοβουλίας έκθεση εστιάζεται στη δυνητική βελτίωση και αύξηση της προστασίας που προβλέπεται για αιτούντες άσυλο, αλλά αποστασιοποιούμαι από τη δήλωση που περιέχεται στην έκθεση ότι ένα κοινό σύστημα ασύλου θα επέλυε το πρόβλημα αυτό.

Παρά τη διευκρίνιση αυτή, υπερψηφίζω την έκθεση καθώς το μεγαλύτερο μέρος της είναι θετικό για τους αιτούντες άσυλο και η έκθεση εστιάζεται σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση η οποία με σαφήνεια και κριτικό πνεύμα επισημαίνει τις αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος του Δουβλίνου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου σε επίπεδο ΕΕ σε μια Ευρώπη ολοένα και περισσότερο χωρίς σύνορα. Το ερώτημα αφορά μόνο με ποιον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί.

Το Folkpartiet συμφωνεί με το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής και θεωρεί ότι είναι σωστό να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ότι θα πρέπει να αρχίσει μια αλλαγή σε μια πιο ανθρωπιστική κατεύθυνση. Κατά συνέπεια υπερψήφισα την έκθεση, με ορισμένες επιφυλάξεις.

Η τροπολογία 5 επικρίνει ορισμένες χώρες για το γεγονός ότι στερούν συστηματικά την ελευθερία αυτών που ζητούν άσυλο θέτοντάς τους υπό κράτηση. Θεωρώ ότι αυτή η επίκριση πρέπει να παραμείνει, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η Σουηδία είναι μια από τις χώρες που ιστορικά υπήρξε ένοχη για ακριβώς αυτό. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με την πρόταση της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών να απαγορεύεται εντελώς η χρήση της κράτησης, παρότι πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ως ύστατο μέτρο. Απείχα από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6, σχετικά με τη θέσπιση καθήκοντος εντοπισμού μελών των οικογενειών για οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος. Ένα τέτοιο καθήκον μπορεί να επιβληθεί μόνο σε υπηρεσία και δεν πρέπει να επιβάλλεται σε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Καθώς ούτε το αρχικό κείμενο ούτε η τροπολογία διατύπωνε οποιαδήποτε άλλη επιλογή, επέλεξα να απέχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. (DA) Παρότι η έκθεση (A6-0287/2008) της κ. Lambert σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου περιέχει απόψεις και προτάσεις που δεν υποστηρίζω, αποφάσισα να υπερψηφίσω την έκθεση στην τελική ψηφοφορία. Αυτό το έκανα πρώτα και κύρια προκειμένου να εκφράσω την έγκρισή μου για την σαφή κριτική που διατυπώνει η έκθεση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υφιστάμενος κανονισμός της ΕΕ υπονομεύει τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, επί παραδείγματι με το να συμβάλει στη μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την πλήρη και δίκαιη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Οι συμφωνίες σχετικά με το Δουβλίνο ΙΙ βασίζονται στην πολιτική φαντασίωση ότι τα 27 κράτη μέλη εμπιστεύονται το ένα το άλλο όσον αφορά την αντιμετώπιση των αιτήσεων παροχής ασύλου και ότι όλα τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους με τον ίδιο βασισμένο σε αρχές τρόπο.

Εγώ ο ίδιος ερεύνησα την υποδοχή τσετσένων προσφύγων στην Πολωνία, επειδή αριθμός τσετσένων προσφύγων εστάλησαν πίσω στην Πολωνία από το Βέλγιο βάσει του μηχανισμού του Δουβλίνου. Υπήρξαν ισχυρές διαμαρτυρίες. Αυτός είναι ο λόγος που διεξήγαγα δική μου έρευνα. Εξάλλου μπορείτε να δείτε τις εικόνες στον ιστότοπό μου.

Ενώ δεν υπάρχει επαρκές και ενιαίο επίπεδο προστασίας και στα 27 κράτη μέλη, κατά την άποψή μου το Δουβλίνο ΙΙ δεν είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική φαντασίωση και δημιουργεί μεγάλη αδικία. Διαπίστωσα ο ίδιος στην Πολωνία ότι οι βασικές αρχές των κανόνων του Δουβλίνου δεν εφαρμόζονται. Η ποιότητα της υποδοχής, η υποδοχή των παιδιών και η παράλειψη παροχής εκπαίδευσης, οι ανθυγιεινές συνθήκες στις οποίες οι πρόσφυγες είναι υποχρεωμένοι να ζουν, η έλλειψη υγειονομικής φροντίδας: όλα αυτά ποικίλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Η έκθεση Lambert εντοπίζει τα προβλήματα, αρχίζει από μια ακριβή αξιολόγηση και προσφέρει λύσεις σε αρκετούς τομείς. Αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας.

 
  
  

- Έκθεση: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Μία από τις συνέπειες της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αύξηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Το γεγονός αυτό εγείρει την ανάγκη θέσπισης διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτων έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα θύματα ατυχημάτων.

Η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών που συστήνει η ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα μόνιμης διαμονής του θύματος είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη αυτού του στόχου. Καθήκον του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών είναι να ενημερώνει το θύμα με ποιον τρόπο θα επιδιώξει την αποζημίωσή του εις βάρος του αλλοδαπού υπηκόου, και θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή αν το πακέτο πληροφοριών που είναι προσβάσιμο πριν από τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιελάμβανε πλήρη στοιχεία σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών και τα οφέλη του για το θύμα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που εγείρει ο εισηγητής είναι αν η κάλυψη εξόδων νομικής προστασίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη. Υποστηρίζω την άποψή του ότι η διατήρηση του υφιστάμενου εθελοντικού συστήματος είναι η σωστή λύση. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που επιφέρει ένα υποχρεωτικό σύστημα θα αναιρούνταν από την αύξηση του κόστους της ίδιας της ασφάλισης και από τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από τον δικαστικό διακανονισμό των υποθέσεων. Είναι ωστόσο ουσιώδες να ληφθούν μέτρα άμεσα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της ασφάλισης νομικής προστασίας, ειδικά στα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση Mladenov δίδει την αρμόζουσα εξέχουσα θέση στις οργανώσεις καταναλωτών στην αξιολόγηση της ασφάλισης αυτοκινήτων. Οι καταναλωτικές οργανώσεις έχουν όντως σημαντικό ρόλο να παίξουν στον τομέα αυτό, παράλληλα με τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον ίδιο τον ασφαλιστικό κλάδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Mladenov, τον εισηγητή της Επιτροπής μας.

Η παρούσα έκθεση σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη εξασφαλίζει πρακτικά και ρεαλιστικά οφέλη στους πολίτες της από την ένταξη στην ΕΕ.

Με 1,2 εκατομμύρια τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη ετησίως, δυστυχώς ορισμένοι πολίτες θα πέσουν θύματα αυτοκινητικού ατυχήματος, ως οδηγοί, ως επιβαίνοντες ή ως πεζοί.

Ωστόσο πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει κοινοτικό δίκαιο για να βοηθά στην επίλυση αιτήσεων ασφαλιστικής αποζημίωσης χωρίς να χρειάζεται να συναλλαγούν με αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία σε μια ξένη γλώσσα.

Αυτό το δίκαιο της ΕΕ υφίσταται για να δίδει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιστρέφουν στην πατρίδα τους και η ζημία να διακανονίζεται γρήγορα και εύκολα στη δική τους γλώσσα.

Η τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων διασφαλίζει επίσης βοήθεια για θύματα ατυχημάτων με την ίδρυση κέντρων πληροφόρησης σε έκαστο κράτος μέλος.

Καθώς η νομοθεσία τώρα δεν προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση για νομικά έξοδα, οι πολίτες θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνάπτουν ασφάλιση νομικής προστασίας.

Φυσικά, ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για τη διαμεσολάβηση, ελπίζω οι συμβαλλόμενοι να χρησιμοποιούν την εναλλακτική επίλυση διαφορών για να καταλήγουν σε διακανονισμό διαφορών ενώ θα αποφεύγουν τα έξοδα και τις καθυστερήσεις των ένδικων διαδικασιών.

Με συγκεκριμένα, πρακτικά μέτρα όπως ο νόμος αυτός θα αποδείξουμε την αξία της Ευρώπης στους συμπολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Την περίοδο 2003-2005 κάπου 17 000 πολίτες τρίτων χωρών εστάλησαν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για να εξεταστεί εκεί η αίτηση ασύλου τους. Από αυτές το 12% ήσαν αιτήσεις από άτομα που είχαν ήδη ζητήσει άσυλο.

Σήμερα, οι πιθανότητες παροχής ασύλου ποικίλλουν σημαντικά από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο. Αυτό απεικονίζεται σαφώς με το παράδειγμα τω Ιρακινών. Στη Γερμανία έχουν 75% πιθανότητες παροχής ασύλου, στην Ελλάδα μόλις 2%.

Θα ήταν επωφελές για την ΕΕ να εξαλείψει το φαινόμενο των «προσφύγων σε τροχιά», της διπλής μετανάστευσης και της ταυτόχρονης υποβολής αίτησης παροχής ασύλου σε διαφορετικές χώρες με τη θέσπιση συστήματος βάσει του οποίου ένα κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων παροχής ασύλου.

 
  
  

- Έκθεση: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Η φοροδιαφυγή προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στα κράτη μέλη και μειώνει τις δυνατότητες διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που χρηματοδοτούμε με τους φόρους μας.

Ωστόσο, απείχαμε από την ψηφοφορία στην τελική ψηφοφορία λόγω αρκετών τροπολογιών στις οποίες ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών παρουσιαζόταν ως κάτι το θετικό και στις οποίες η στάση απέναντι στις επιζήμιες συνέπειες από τους φορολογικούς παραδείσους στις οικονομίες των κρατών μελών μετριαζόταν.

Επιλέγουμε επίσης να καταψηφίσουμε τη διατύπωση του δεύτερου μέρους της παραγράφου 3, που δίδει υπερβολικά θετική εικόνα της φορολογικής εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας για τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, που συνέταξε η βρετανίδα βουλευτής Sharon Bowles σε απάντηση σε μια ανακοίνωση της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Τα δημοσιονομικά έσοδα, με άλλα λόγια το συνολικό ποσό των φόρων και των υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών, αντιπροσώπευαν το 39,3% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, δηλαδή 4 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ελάχιστες οι εκτιμήσεις του ύψους των φόρων που δεν εισπράττονται εξαιτίας της φοροδιαφυγής, που εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 2-2,5% του ΑΕγχΠ. Παρότι η φορολογία αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η φοροδιαφυγή αποτελεί εμπόδιο στην επιτυχημένη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορολογουμένων. Αναμφισβήτητα, ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής έχει ευρωπαϊκή διάσταση, λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας διεθνώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε αυτό το τελικό ψήφισμα, δεδομένου ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραβλέπει τις πραγματικές αιτίες της κύριας φοροδιαφυγής –τους φορολογικούς παραδείσους– παρότι υπάρχουν ορισμένες θετικές προτάσεις που υπερψηφίσαμε.

Μολονότι η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής περιέχει ορισμένες θετικές προτάσεις, ιδιαίτερα σαφείς αναφορές στους φορολογικούς παραδείσους και στην ευρύτερη ευθύνη τους για τη φοροδιαφυγή και για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης, η οποία μειώνει τα δημόσια έσοδα και μειώνει την ικανότητα του κράτους να εφαρμόσει πολιτικές κοινωνικής στήριξης, αρκετές από αυτές τις θέσεις απορρίφθηκαν ή αμβλύνθηκαν στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Η πολιτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί πραγματικά να καταργήσει τους φορολογικούς παραδείσους οι οποίοι προσφέρουν καταφύγιο σε μεγάλες περιουσίες και σε τεράστια κέρδη από το χρηματιστήριο από διάφορες λίγο-πολύ μη εγκεκριμένες επιχειρηματικές συναλλαγές. Επιθυμούν να τροφοδοτούν ένα από τα κέντρα των σκανδαλωδών κερδών του καπιταλισμού, ακόμη και αν αυτό σημαίνει χαμηλότερα έσοδα για τα κράτη και λιγότερες δυνατότητες ανταπόκρισης από τις δημόσιες πολιτικές που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους και τον λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της κ. Bowles είναι χαρακτηριστική αυτού του Κοινοβουλίου: προσφέρει λύσεις σε προβλήματα τα οποία δεν θα υπήρχαν χωρίς την Ευρώπη των Βρυξελλών, λύσεις οι οποίες, επιπλέον, το μόνο που κάνουν θα είναι να επιδεινώνουν αυτά τα προβλήματα ή να δημιουργούν νέα.

Στην προκειμένη περίπτωση οι λύσεις που προτείνονται για τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αφορούν την επιβολή φόρου στη χώρα προέλευσης και τη δημιουργία γραφείων συμψηφισμών που θα καθιστούν τις φορολογικές εισπράξεις των κρατών μελών εξαρτώμενες από μεταφορές που θα κάνουν άλλα κράτη μέλη. Άλλες λύσεις αφορούν την επιβολή ΦΠΑ με τον συντελεστή του κράτους μέλους που εισάγει (αντί για το ισχύον σύστημα απαλλαγών) ή την εφαρμογή μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης, αμφότερες προτάσεις που αν εγκριθούν, θα καταργήσουν την επιβολή ανυπέρβλητων διοικητικών και φορολογικών βαρών στις εταιρείες. Επιπλέον, σε όλες τις φορολογικές διοικήσεις να επιτρέπεται η απ’ ευθείας πρόσβαση σε ηλεκτρονικώς αποθηκευμένα δεδομένα που αφορούν φορολογούμενους σε άλλα κράτη μέλη. Η φορολόγηση των αποταμιεύσεων και το ποινικό δίκαιο στον τομέα της απάτης να τυποποιηθεί. Πολλοί μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ να καταργηθούν.

Όλα αυτά σαφώς δείχνουν ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι τόσο να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, η οποία είναι ένα πραγματικό και πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά μάλλον να τεθεί τέλος στη εθνική φορολογική εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η καταπολέμηση της απάτης αξίζει φυσικά πλήρους υποστήριξης. Κατά συνέπεια υπερψηφίσαμε την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της, παρά το γεγονός ότι περιέχει πολλά στοιχεία που δεν έχουν εξεταστεί εμπεριστατωμένα και είναι αδικαιολόγητα. Η παράγραφος 3 αναφέρει ότι «για να είναι λειτουργικό, το σύστημα ΦΠΑ που βασίζεται στην «αρχή της φορολόγησης στη χώρα προέλευσης» απαιτεί φορολογική εναρμόνιση μεταξύ των κρατών για την αποφυγή φορολογικού ανταγωνισμού». Δεν θα υποστηρίξουμε μια τέτοια διατύπωση.

Η εναρμόνιση του ΦΠΑ και των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών είναι ένα επικίνδυνο βήμα μακριά από τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό σε έναν από τους θεμελιωδέστερους τομείς πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να προβαίνει σε τέτοιες ευρύτερου εννοιολογικού περιεχομένου δηλώσεις πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Ο φορολογικός ανταγωνισμός έχει και πλεονεκτήματα με την έννοια ότι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σταθερά και να αναπτύξουν αποτελεσματικότερους φόρους ή άλλες λύσεις για να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες δαπάνες υπό τον όρο ότι είναι ελεύθερες από την ανεπαρκώς μελετηθείσα νομοθεσία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω πλήρως την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αναγνωρίζω ότι υπάρχει ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών σε έκαστο κράτος μέλος και της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Ωστόσο, δεν υποστηρίζω τα συμπεράσματα που περιέχει η αιτιολογική έκθεση ότι η εισαγωγή της κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης (CCCTB) είναι οπωσδήποτε αναγκαία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σε αυτό το στάδιο η CCCTB είναι μόνο μια τεχνική πρόταση, δεν υπάρχει προτεινόμενη ανακοίνωση και ως τεχνική πρόταση είναι πρόωρο να υπονοείται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψηφίζω την έκθεση <Τίτλος> σχετικά με τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (2008/2033(INI)).

Η Sharon Bowles σωστά επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οδηγεί σε παραβιάσεις της αρχής της ίσης φορολόγησης και ευθύνεται για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από τη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ επηρεάζουν τη συνολική ισορροπία του συστήματος των πόρων. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι απώλειες του ΦΠΑ κυμαίνονται από 60 έως 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που οδηγεί στην αυξημένη ανάγκη οι ίδιοι πόροι των κρατών μελών να ζητούνται με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ).

Συμφωνώ με την πρωτοβουλία της Sharon Bowles. Τα προβλήματα που προκαλούνται από τη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ πρέπει να εξαλειφθούν. Για την εγγύηση της σωστής λειτουργίας της Κοινότητας πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα των φορολογικών πόρων λειτουργεί δίκαια και με διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Μετά από δέκα χρόνια συζητήσεων γύρω από το θέμα, δεν μπορούμε ακόμη να συμφωνήσουμε για τις αποτελεσματικές μεθόδους με τις οποίες θα μπορέσουμε να θέσουμε τέλος στη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ – η οποία, σε τελική ανάλυση αφορά φοροδιαφυγή που κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,5% της οικονομικής παραγωγής της Ευρώπης.

Τα σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης φαίνεται τέλειο στα χαρτιά αλλά φαίνεται να βρίσκεται ακόμη σε εμβρυικό στάδιο, γι’ αυτό και τα περισσότερα αιτήματα που ακούμε αφορούν ακόμη την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Ιδιαίτερα, στον τομέα της απάτης, έχουμε ορισμένα κράτη μέλη με εμφανώς υψηλό βαθμό επιδεκτικότητας στην απάτη και χαλαρούς ελέγχους, που επαυξάνεται από την επικράτηση μιας απαράδεκτης συμπεριφοράς laissez-faire όσον αφορά την είσπραξη των φόρων. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική έκθεση δεν διατυπώνει κατηγορηματικό μήνυμα ή πρόταση οιωνδήποτε νέων λύσεων, γι’ αυτό και απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών εκφράζει τη λύπη της που αδυνατεί να υποστηρίξει την έκθεση της κ. Bowles. Αναγνωρίζουμε ότι η φοροδιαφυγή είναι σοβαρό πρόβλημα και ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί λίαν επειγόντως, και ιδιαίτερα ότι πρέπει να βρεθεί λύση στην αποκαλούμενη φοροδιαφυγή ΦΠΑ τύπου carousel.

Παρά ταύτα, η αδυναμία της έκθεσης να υποστηρίξει θετικά τον φορολογικό ανταγωνισμό και την εθνική κυριαρχία× η μη ρεαλιστική προσέγγιση έναντι των φορολογικών παραδείσων× και η έλλειψη αναγνώρισης της άμεσης σχέσης μεταξύ της υψηλής φορολογίας και των υψηλών επιπέδων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής οδηγούν στο αίτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί πολύ σοβαρά πριν προτείνει φορολογικά μέτρα τα οποία το μόνο που ενδέχεται να πετύχουν είναι να προκαλέσουν φυγή κεφαλαίων, αποθάρρυνση επενδύσεων στο εσωτερικό ή ακόμη να ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο τη φοροδιαφυγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. – (GA) Χαίρομαι που υποστηρίζω την παρούσα έκθεση η οποία αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι θέμα αναγκαιότητας. Παρότι η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών εμπίπτει, ως επί το πλείστον, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαία. Στις επιχειρήσεις, και ειδικά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να επιβάλλεται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος και δεδομένου του πλαισίου της πολιτικής της Επιτροπής, ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος και η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθούν.

Υποστήριξα την τροποποίηση του συντάκτη που υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο θεμιτός ανταγωνισμός, όσον αφορά τη φορολογία, για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι που η ίδια συντάκτρια αναφέρθηκε στην κοινή ενοποιημένη εταιρική φορολογική βάση (Common Consolidated Corporate Tax Base) (CCCTB) στην αιτιολογική έκθεση. Έως τώρα δεν έχει υπάρξει επαρκής εξέταση της CCCTB προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ένα τέτοιο σύστημα φορολογίας θα είχε θετικό αντίκτυπο ενώ είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία περί του αντιθέτου. Η δήλωση αυτή βασίζεται σε εσφαλμένα συμπεράσματα και καθώς αυτή περιέχεται στην αιτιολογική σκέψη δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επί του θέματος. Ως αποτέλεσμα, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να εκφράσω την απογοήτευσή μου και να καταστήσω γνωστή την άποψή μου.

 

7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

9. Παρουσίαση από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού – Οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με την παρουσίαση από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009. Ως εκ τούτου, καλωσορίζω τον Éric Woerth, Υπουργό Προϋπολογισμού, Λογαριασμών Δημοσίου και Δημόσιας Διοίκησης, ως εκπρόσωπο της Προεδρίας του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Éric Woerth, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή και χαρά για μένα να μιλώ σήμερα στο Σώμα σας για δύο λόγους: πρώτον, επειδή το Κοινοβούλιό σας αποτελεί την καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η γαλλική Προεδρία τρέφει τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για το έργο που έχετε επιτελέσει σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και η καλύτερη δυνατή απόδειξη της προθυμίας μας να βοηθήσουμε την Ευρώπη να βαδίσει μπροστά μαζί δόθηκε από τον Γάλλο Πρόεδρο στην ομιλία του στο Στρασβούργο τον Ιούλιο. Αυτό το ίδιο πνεύμα με καθοδηγεί και το συμμερίζονται οι συνάδελφοί μου στη γαλλική κυβέρνηση. Δεύτερον, επειδή το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009, το οποίο σας παρουσιάζω σήμερα εδώ, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου. Αυτή η ομοφωνία δείχνει ότι αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού είναι ισορροπημένο και ότι επιτρέπει σε όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ να ταυτιστούν με αυτό.

Οι αρχικές επαφές μας παρείχαν μια υγιή βάση για τη συνέχιση της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Ο τριμερής διάλογος και οι συναντήσεις διαβούλευσης διεξήχθησαν σε μια εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Έχουμε καταλήξει ήδη σε συμφωνία σε έξι δηλώσεις και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε πολλά άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεχίσει αυτόν τον διάλογο υψηλής ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίσει μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2009, η οποία να είναι ικανοποιητική για όλους.

Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να συμμορφώνεται με τρεις αρχές: η πρώτη είναι να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και συγκροτήσαμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο από το 2007 έως το 2013, το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή και την ανάπτυξη. Η δεύτερη είναι να τηρήσει τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και ορθής οικονομικής διαχείρισης που έχουν διατυπωθεί στη διοργανική συμφωνία. Οι δαπάνες πρέπει να παραμείνουν εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί από την εν λόγω συμφωνία και πρέπει να διατηρηθούν επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια για τους διάφορους τομείς. Η τρίτη αρχή απαιτεί οι πιστώσεις να προσαρμοστούν έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, πρέπει να λάβουμε υπόψη προηγούμενες εκτελέσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να μπορέσουμε να καθορίσουμε την πραγματική ικανότητά μας στην υλοποίηση τομεακών πολιτικών. Επιπλέον, από την κατάρτιση της δημοσιονομικής προοπτικής το 1988, ο κοινοτικός προϋπολογισμός πάντα υπόκειτο σε υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων πληρωμών. Χάρη στις προσπάθειες της Επιτρόπου Dalia Grybauskaité, η εκτέλεση του προϋπολογισμού βελτιώνεται, όμως οι αβεβαιότητες σχετικά με το οικονομικό έτος 2009 εξακολουθούν να είναι σημαντικές και δεν υπάρχουν στοιχεία σε αυτό το σημείο που να δείχνουν ότι το 2009 θα διαφέρει από τα προηγούμενα έτη.

Είναι επίσης σημαντικό να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαίων φορολογουμένων –αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο δεδομένου του σημερινού οικονομικού κλίματος– και έτσι πρέπει να αποφύγουμε, όσον το δυνατόν περισσότερο, την ένταξη στον προϋπολογισμό οποιωνδήποτε πιστώσεων δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Ο στόχος ενός ρεαλιστικού και ισορροπημένου προϋπολογισμού ήταν, λοιπόν, η καθοδηγητική αρχή για το έργο του Συμβουλίου.

Πριν σας παρουσιάσω τους καρπούς του έργου του, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τον μηχανισμό ταχείας ανταπόκρισης στις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι συζητήσεις μας τις επόμενες εβδομάδες θα επικεντρωθούν σε αυτό το ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Ιουνίου έδωσε ισχυρή πολιτική ώθηση, επικροτώντας την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει μια πρόταση για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, η εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αρκετή σαφής ως προς αυτό: τηρεί απαρέγκλιτα την τρέχουσα δημοσιονομική προοπτική ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση.

Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμερίζεται σήμερα την άποψη αυτή. Παρόλα αυτά, το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18 Ιουλίου από αυτήν την οπτική.

Τέλος, σας θυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις χθες επαναβεβαίωσε την προθυμία του να ενισχύσει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης στη Γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, επιπλέον των 6 εκατομμυρίων ευρώ επείγουσας βοήθειας που έχουν ήδη καταβληθεί. Η ΕΕ θα λάβει λοιπόν την πρωτοβουλία να συγκαλέσει σύντομα μια διεθνή διάσκεψη, προκειμένου να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της Γεωργίας. Το χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν προετοιμασίες για τη διάσκεψη αυτή.

Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την ουσία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2009, που εκπόνησε το Συμβούλιο.

Προτείνουμε έναν προϋπολογισμό 134 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, που ισοδυναμεί με 469 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα απ’ ό,τι στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Η αύξηση σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ισοδυναμεί, επομένως, με το 2,8% συγκριτικά με το 2008 και ως εκ τούτου διατηρούνται οι συνολικές δυνατότητες αναλήψεων υποχρεώσεων της ΕΕ.

Όσο για τις πιστώσεις πληρωμών, το Συμβούλιο έκανε μια τροποποίηση που περιορίστηκε σε 1,7 δις ευρώ συγκριτικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού. Όπως είχατε ζητήσει τα προηγούμενα χρόνια, το Συμβούλιο δεν πραγματοποιεί γενικές περικοπές σε όλους τους τομείς. Αυτή η μείωση βασίζεται, αντιθέτως, σε λεπτομερή ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού το 2007 και του 2008, και σε μια ρεαλιστική προσέγγιση στη δυναμική των προς εφαρμογή και ολοκλήρωση κοινοτικών προγραμμάτων. Έτσι, το σχέδιο προϋπολογισμού ανέρχεται σε 115 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Η μείωση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών το 2009 –και θα ήθελα να τονίσω το σημείο αυτό– δεν αποτελεί έκπληξη. Είχε εκληφθεί ως δεδομένο όταν εγκρίθηκε το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013. Εάν το ανώτατο όριο στις πιστώσεις πληρωμών για το 2009 είναι κατά πολύ χαμηλότερο από ό,τι το 2008 και το 2010, αυτό μπορεί να εξηγηθεί, συγκεκριμένα, από κινήσεις σε πιστώσεις για την πολιτική συνοχής, η οποία θα επηρεαστεί το 2009 από το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006 και από μία σταδιακή αύξηση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Επίσης, δεν είχαμε κάποια ένδειξη ότι τα νέα προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν πιο γρήγορα. Αντιθέτως, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση της υιοθέτησης συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και μεγάλων έργων δείχνει ότι ξεκινούν με πολύ αργό ρυθμό. Έτσι, από τα 433 προγράμματα υπάρχουν μόνο δύο, στην Ουγγαρία, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν ενδιάμεσες πληρωμές.

Έτσι, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού μας είναι ρεαλιστικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ένωσης.

Λιγοστά σημεία πρέπει να υπογραμμιστούν για κάθε τομέα ξεχωριστά.

Αναφορικά με τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση», το Συμβούλιο προσδίδει μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Διασφάλισε λοιπόν την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. Το Συμβούλιο περιόρισε την αύξηση στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει της ανάλυσης της δυναμικής των προς εφαρμογή προγραμμάτων, όπως ήδη ανέφερα.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε αυτό το πλαίσιο η αύξηση στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι αρκετά σημαντική για τα προγράμματα προτεραιότητας. Για παράδειγμα, σε σύγκριση με το 2008, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα θα έχει μια αύξηση της τάξεως του 10%, το πρόγραμμα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας μια αύξηση της τάξεως του 16% και το «πρόγραμμα διά βίου μάθησης», θεμελιώδες για τους ευρωπαίους πολίτες, μια αύξηση της τάξεως του 6%.

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ξεκάθαρα τη στοχευμένη στρατηγική που υιοθετείται από το Συμβούλιο. Επιπλέον, το Συμβούλιο μείωσε τις πιστώσεις πληρωμών (κατά 471 εκατομμύρια ευρώ), κάνοντας περικοπές σε διάφορες στοχευμένες γραμμές, ώστε να ληφθεί υπόψη ο τρόπος αξιοποίησης των πιστώσεων.

Αναφορικά με τον τομέα 1β, «Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση», το Συμβούλιο αποδέχτηκε το ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που πρότεινε η Επιτροπή στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Για τις πιστώσεις πληρωμών ακολουθήσαμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, εισάγοντας, από τη μία πλευρά, μία αύξηση της τάξεως των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τις χώρες και περιοχές σύγκλισης και, από την άλλη, μια μείωση κατά 300 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Αυτό σημαίνει μια λογική συνολική μείωση της τάξεως των 250 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, και χαίρομαι που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή δήλωση για τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Αναφορικά με τον τομέα «Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων», το Συμβούλιο υιοθέτησε μια περιορισμένη μείωση, της τάξεως των 382 εκατομμυρίων ευρώ, στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 497 εκατομμύρια ευρώ στις πιστώσεις πληρωμών. Αυτές αφορούν κυρίως γραμμές του προϋπολογισμού σχετικά με παρέμβαση στην αγορά και εκκαθαρίσεις λογαριασμών και, έως έναν λογικό βαθμό, την αγροτική ανάπτυξη.

Θα επεσήμανα επίσης ότι έχουν διατηρηθεί οι γραμμές του προϋπολογισμού που σχετίζονται με επισιτιστικά προγράμματα, δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών, διανομή γάλακτος στα σχολεία και προωθητικά μέτρα. Διατηρήσαμε επίσης τα ποσά που προτάθηκαν από την Επιτροπή για τις περιβαλλοντικές πολιτικές.

Αναφορικά με τον τομέα 3 «Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη», το Συμβούλιο έκανε μια ελαφρά αύξηση στα διαθέσιμα περιθώρια υπό τα ανώτατα όρια, για να φτάσει σε ένα σύνολο 76 εκατομμυρίων ευρώ, κάνοντας στοχευμένες μειώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη βαρύτητα που δόθηκε από τη γαλλική Προεδρία στη μεταναστευτική πολιτική. Γι’ αυτό λοιπόν, συμπεριελήφθη το ποσό που προτάθηκε στο προσχέδιο προϋπολογισμού για τον οργανισμό Frontex.

Αναφορικά με τον τομέα 4 «Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος», προσπαθήσαμε να προβλέψουμε τις ανάγκες που σχετίζονται με την Παλαιστίνη και το Κοσσυφοπέδιο, χωρίς να περιμένουμε τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, την οποία αναμένεται να εγκρίνει την επόμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν προβλέψαμε επιπλέον πόρους, σε σύγκριση με το προσχέδιο προϋπολογισμού, 100 εκατομμυρίων ευρώ για την Παλαιστίνη και 60 εκατομμυρίων ευρώ για το Κοσσυφοπέδιο.

Αναφορικά με την ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο αποδέχτηκε ως προληπτικό μέτρο τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που είχαν συμπεριληφθεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού και οι οποίες συμφωνούν με τα ποσά που είχαν εξασφαλιστεί από τη διοργανική συμφωνία στις 17 Μαΐου 2006. Όσο για τις πιστώσεις πληρωμών, η μείωση που έγινε ανέρχεται σε 393 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η μισή από αυτήν τη μείωση σχετίζεται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας και, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο θεωρεί ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το αποθεματικό μέσω της αναδιάταξης των πιστώσεων πληρωμών, όπως είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, αναφορικά με τον τομέα 5 «Διοίκηση», το Συμβούλιο ενέκρινε μια ελεγχόμενη αύξηση της τάξεως του 3,8% σε πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας, την οποία κρίνει αναγκαία για τη σωστή λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Το διαθέσιμο περιθώριο υπό τον τομέα 5, λοιπόν, ισοδυναμεί με 224 εκατομμύρια ευρώ. Το Συμβούλιο έχει φυσικά αποδεχτεί τις 250 θέσεις που συνδέονται με τη διεύρυνση του 2007. Κάναμε επίσης στοχευμένες μειώσεις με βάση την προηγούμενη εκτέλεση και δεν κάναμε γενικές περικοπές, που έχουν γίνει σχεδόν παράδοση.

Τέλος, αναφορικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, λάβαμε υπόψη τον κύκλο ζωής των οργανισμών αυτών. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους οργανισμούς που έχουν ήδη επιτύχει αποδοτική ταχύτητα το ίδιο με εκείνους που ακόμη αναπτύσσουν την τεχνογνωσία τους –οργανισμοί που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης– ενώ λάβαμε υπόψη το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε από ορισμένους οργανισμούς κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Frontex και του Eurojust, δύο οργανισμών που συγκαταλέγονται στις προτεραιότητές μας.

Ανακεφαλαιώνοντας, πιστεύω ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος εκφράζει μια ισορροπία ανάμεσα στις φιλοδοξίες που φυσικά όλοι μας έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωσή μας και στην ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού, για τον οποίο είμαστε υπόλογοι στους πολίτες. Αυτό είναι πολύ ουσιώδες εάν πρόκειται οι πολίτες να συμμεριστούν αυτήν την πίστη στην ευρωπαϊκή ιδέα.

Η άποψη αυτού του Σώματος θα είναι πιθανότατα διαφορετική, όμως βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της διαδικασίας προϋπολογισμού και έχουμε ακόμα πολύ χρόνο για να εναρμονίσουμε τις απόψεις μας σχετικά με τη δομή του προϋπολογισμού του 2009 και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενώπιόν μας μετά τις νέες προτάσεις της Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα καταβάλλουν λοιπόν κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε από σήμερα μέχρι τη συνδιαλλαγή τον Νοέμβριο –σε δύο μήνες– να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συνολική συμφωνία σε όλα αυτά τα ζητήματα, και ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα είναι η καλύτερη δυνατή συμβιβαστική λύση τόσο για τα θεσμικά όργανα όσο και για τους ευρωπαίους πολίτες. Προφανώς μπορείτε να υπολογίζετε στην απόλυτη δέσμευσή μου ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε υπουργέ. Σας άξιζε μεγαλύτερο κοινό, αλλά η ποιότητα των βουλευτών μας είναι που μετρά περισσότερο. Σήμερα, φυσικά, πραγματοποιούμε μία πρώτη συζήτηση, ενώ είναι παρών και ένας πρώην υπουργός που κατείχε στο παρελθόν το αξίωμά σας.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, μόλις είπατε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία προϋπολογισμού και τις συζητήσεις για τη διαδικασία και για τον προϋπολογισμό μας για το έτος 2009 από τις αρχές του έτους. Έτσι, έχουμε διανύσει κιόλας αρκετό δρόμο. Συγκεκριμένα, επιπλέον, εμείς στο Κοινοβούλιο συμφωνούμε ότι ούτε το προσχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής ούτε το σχέδιο του Συμβουλίου –το οποίο, όπως γνωρίζουμε, περιέκοψε τις πιστώσεις τόσο για αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για πληρωμές, που περιέχονται στους υπολογισμούς της Επιτροπής– είναι ιδιαιτέρως εμπνευσμένα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι είναι ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε πιθανό τομέα πολιτικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο έχει πολλαπλές δυσκολίες με το γεγονός ότι παρόλες τις συνεχείς και πανταχού παρούσες αναφορές για αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η πρόθεση αυτή δεν απηχείται επαρκώς στον προϋπολογισμό. Εμείς στο Κοινοβούλιο –όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τη συντριπτική υποστήριξη που παρείχε το Σώμα στην ομάδα διαπραγματεύσεων από την Επιτροπή Προϋπολογισμών κατά την ψηφοφορία του Ιουλίου– θα διασφαλίσουμε ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μπορεί να ενισχυθεί σε πολλά σημεία του προϋπολογισμού και ότι αυτό μπορεί να γίνει με ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να παραμείνει ένα τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και εκείνων για πληρωμές, όπως το 15% που πρότεινε η Επιτροπή, το οποίο στη συνέχεια διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο από το Συμβούλιο.

Αντιθέτως, θα διασφαλίσουμε την απόκτηση ενός προϋπολογισμού ο οποίος είναι περισσότερο εναρμονισμένος με τις αρχές της αυθεντικότητας και της σαφήνειας του προϋπολογισμού. Χωρίς αμφιβολία, θα έχουμε ορισμένες έντονες συζητήσεις το προσεχές φθινόπωρο. Ευελπιστώ, ωστόσο, ότι θα καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα αφότου διευθετήσουμε ορισμένα ζητήματα μεταξύ μας.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, το φθινόπωρο, ξεκινάμε, ως συνήθως, την κρίσιμη φάση της διαδικασίας του προϋπολογισμού, αυτήν τη φορά για το έτος 2009. Το έργο μας είναι να σημειώσουμε και να λάβουμε υπόψη όλες τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί από την υποβολή των αρχικών προτάσεων για τον προϋπολογισμό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα και δυσκολία για μένα, ως εισηγητή για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, είναι η αβεβαιότητα για την κατάληξη της συνθήκης της Λισαβόνας. Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2009 βασίστηκαν στο πιθανότερο αποτέλεσμα, δηλαδή στη θέση σε ισχύ μιας συνθήκης που ουσιαστικά διευρύνει τις εξουσίες συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εφόσον επί του παρόντος υπάρχει ένα ερωτηματικό ως προς τη Συνθήκη, η φυσιολογική αντίδραση αναφορικά με τον προϋπολογισμό είναι να διαχωριστούν οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας από τις προκαταρκτικές δαπάνες για το ερχόμενο έτος, και αυτό ήταν το αίτημα που υποβάλαμε σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχουμε μια απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία εξετάζεται αυτήν τη στιγμή. Δεν είναι ακόμη επίσημο έγγραφο του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, αλλά πληροί την προϋπόθεση να διαχωριστούν οι δαπάνες που συνδέονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που μπορεί να ληφθεί υπόψη αργότερα, εάν η κατάσταση αλλάξει.

Προφανώς η αβεβαιότητα ως προς το ότι η κατάληξη της Συνθήκης της Λισαβόνας επηρεάζει τον προϋπολογισμό του 2009 δεν μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες αρχές που διέπουν την κατάρτιση του σχεδίου δαπανών για το 2009. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τους νέους κανόνες για την αμοιβή των ΒΕΚ και τον μισθό και την απασχόληση των βοηθών. Πρέπει να καλύψουμε το κόστος της εκστρατείας για τις ευρωεκλογές και να λάβουμε υπόψη τις διακυμάνσεις τιμών στις διάφορες πηγές ενέργειας, που σημειώθηκαν μέσα στο 2008. Πάνω από όλα, το 2009 είναι έτος εκλογών, στο οποίο πρέπει να πασχίσουμε για αυστηρότητα και δημοσιονομική πειθαρχία. Μια επέκταση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας −της ευρωπαϊκής διοίκησης, με άλλα λόγια − δεν είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε στους ανθρώπους από τους οποίους ζητάμε να ανανεώσουν τις εντολές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα ακόμη ζήτημα που με αφορά όχι ως εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ως μέλος μιας κοινότητας δημοκρατικών χωρών που ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία όλων των χωρών της Ευρώπης. Θα πρέπει να αντιδράσουμε, και σε επίπεδο προϋπολογισμού, σε όσα συνέβησαν στη Γεωργία. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρει θέση σε αυτό το ζήτημα κατά την πρώτη ανάγνωση, καθώς θα είναι δύσκολο να πειστούν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι να συνεχίσουν να παρέχουν άνευ όρων βοήθεια στη Ρωσία, όταν αυτή ξοδεύει χρήματα σε πολέμους πέραν των συνόρων της.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε υπουργέ, κυρία Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είμαι ευγνώμων που το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος βρίσκεται ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, θέλω να πω ότι λυπάμαι που ο πρόεδρος της επιτροπής μας, Reimer Böge, δεν μπορεί να βρίσκεται στη συζήτηση, καθώς την ίδια στιγμή έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις στην πατρίδα του. Για τον λόγο αυτό, αντ’ αυτού θα μιλήσω εγώ εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών.

Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Προεδρία του για την εποικοδομητική συνεργασία τους, καθώς στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό τον Ιούλιο κάναμε σημαντικές, κοινές δηλώσεις που αφορούν στην υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, του ταμείου αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση και σε δαπάνες προσωπικού, εκτός από άλλα ζητήματα. Αυτό επίσης προμηνύει μια θετική ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής τον Νοέμβριο. Δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των αρκετών νέων θέσεων που συζητήθηκαν και συμπεριελήφθησαν στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο, για παράδειγμα.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής ήταν ήδη ανεπαρκές. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχονταν σε 134,4 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι κατά 2,6 δις χαμηλότερα από τη δημοσιονομική προοπτική, και οι πιστώσεις πληρωμών ήταν ακόμη πιο πενιχρές, στα 116,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ισοδύναμο σε πληρωμές μόλις του 0,9% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, που είναι σημαντικά χαμηλότερα από το ήδη υπερβολικά συμβιβασμένο οικονομικό πλαίσιο, σε μία μέση τιμή του 1%. Το Συμβούλιο μείωσε περαιτέρω τον προϋπολογισμό κατά συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Κατά την άποψή μου, αυτός ο πολύ μειωμένος προϋπολογισμός δεν απηχεί τις προτεραιότητες ούτε της ΕΕ ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ επικίνδυνο να έχουν γίνει περικοπές στον τομέα 1, που είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση. Η στενότητα των πιστώσεων πληρωμών αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τη διαρθρωτική πολιτική, που είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Η εφαρμογή της έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση.

Είναι πολύ σαφές ότι ο τομέας 1 του προϋπολογισμού πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, το ίδιο και ο τομέας 4, που φαίνεται να υποχρηματοδοτείται μονίμως από τη μία χρονιά στην άλλη. Την ίδια ακριβώς στιγμή υπάρχουν δυσκολίες με το Κοσσυφοπέδιο και την Παλαιστίνη.

Τέλος, θα ήθελα να θίξω δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ο μηχανισμός χρηματοδότησης εισαγωγών ειδών διατροφής. Η Επιτροπή προτείνει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ανάπτυξη επισιτιστικής βοήθειας και παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Κοινοβούλιο το στηρίζει αυτό, αλλά λυπάται που η Επιτροπή δεν έχει προτείνει τα κατάλληλα εργαλεία. Η διοργανική συμφωνία είναι μια καλή ευκαιρία για αυτό, και η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι έτοιμη και πρόθυμη να τη στηρίξει και σε αυτό το ζήτημα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επίσης έτοιμο να ενισχύσει την ανασυγκρότηση στη Γεωργία. Η διαδικασία του προϋπολογισμού επίσης παρέχει ευκαιρίες για αυτό. Ελπίζουμε όταν η Επιτροπή δώσει υποσχέσεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επόμενη διάσκεψη δωρητών, αυτές να συζητηθούν από πριν με τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θυμίσω την πολύ καλή ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεών μας, οι οποίες ξεκίνησαν την άνοιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι καθόλη τη διαδικασία.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ύπαρξη τεσσάρων βασικών ομάδων προβλημάτων στις διαπραγματεύσεις μας. Η πρώτη αφορά στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, οι οποίες περικόπηκαν από το Συμβούλιο κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι παραείναι συγκρατημένη και το Συμβούλιο πιστεύει ότι παραείναι φιλόδοξη· έτσι, ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση και τον κατάλληλο προϋπολογισμό για την Ευρώπη μέχρι το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεών μας.

Η δεύτερη ομάδα προβλημάτων επικεντρώνεται στον τομέα 4, και εδώ θα ήθελα να αναφέρω τρία στοιχεία: επιπρόσθετους πόρους για το Κοσσυφοπέδιο και την Παλαιστίνη, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, ειδικά καθώς θα υπάρχουν ανάγκες που θα απαιτούν γρήγορη απάντηση φέτος και του χρόνου, και φυσικά την προσεχή διάσκεψη δωρητών για την παροχή βοήθειας στη Γεωργία και εδώ –τουλάχιστον σήμερα– δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη απόφαση.

Η τρίτη ομάδα την οποία η Επιτροπή θεωρεί πρόβλημα αφορά στις διοικητικές δαπάνες, όπου, ως συνήθως, το Συμβούλιο εγκρίνει θέσεις αλλά περικόπτει την χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή σε αυτήν τη φάση και με αυτές τις προτάσεις δεν θα είναι εφικτό να προσλάβει επιπλέον προσωπικό, παρότι έχουν εγκριθεί 250 θέσεις που σχετίζονται με τη διεύρυνση.

H τέταρτη ομάδα αφορά στον μηχανισμό χρηματοδότησης εισαγωγών ειδών διατροφής. Μετά από προτροπή του Συμβουλίου, διατυπώσαμε μια πρόταση η οποία δεν έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής ως πράξη από το Κοινοβούλιο. Συνεπώς, αυτή είναι η τέταρτη ομάδα στις διαπραγματεύσεις μας που κρίνω αμφίβολη.

Έτσι, σε γενικές γραμμές, μόνο αυτά τα τέσσερα σημεία είναι πιθανό να προκαλέσουν δυσκολίες. Για τα υπόλοιπα είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και καλά υπολογισμένη, και νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος μπορούμε να φτάσουμε πολύ γρήγορα σε συμφωνία. Εάν διατηρήσουμε το πνεύμα συνεργασίας που έχουμε σήμερα, ελπίζω ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματά μας.

 
  
MPphoto
 

  Éric Woerth, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να πω στην κ. Haug ότι αυτός ο προϋπολογισμός σαφώς και είναι φιλόδοξος, ακόμα και αν τα επίπεδα δεν είναι ακριβώς τα ίδια όταν αναφέρεστε στους διάφορους τομείς. Παρόλα αυτά, φυσικά και μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο και προφανώς πρέπει να συμβιβάσουμε τις διαφορές των απόψεών μας. Έχουμε μπροστά μας δύο μήνες για να το κάνουμε.

Δεύτερον, κύριε Lewandowski, αναφορικά με τα σχόλιά σας για τις συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας, συμμεριζόμαστε την επιθυμία σας, που είναι στην ουσία να θεωρηθεί ότι η διαδικασία επικύρωσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και άρα ότι είναι φρόνιμο να μην συμπεριλάβουμε αυτές τις δαπάνες στον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι ξεκάθαρα έχουμε την ίδια άποψη σε αυτό το ζήτημα. Αναφέρατε τη Γεωργία. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε σε αυτό ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να διευθετήσουμε, και το Συμβούλιο εξέφρασε τις απόψεις του για το θέμα αυτό. Πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τους τομείς πολιτικής που προσδιορίσαμε χτες το απόγευμα.

Κύριε Virrankoski, αναφορικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού, λέτε ότι είναι ήδη εξαιρετικά σφιχτό και ότι αυτό που κάνουμε τον σφίγγει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, πρώτα πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών. Στην περίπτωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, υπάρχει μια αύξηση μόλις κάτω του 3% συγκριτικά με το 2008. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο φιλόδοξοι είμαστε. Αναφορικά με τις πιστώσεις πληρωμών, αληθεύει ότι σχεδιάζεται μια μείωση παρόμοιου μεγέθους. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι διενεργήσαμε μια πολύ διεξοδική ανάλυση και ότι αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα μιας τυχαίας και μη διορατικής μεθόδου μείωσης των πιστώσεων πληρωμών. Είναι απλώς και μόνο το αποτέλεσμα ανάλυσης του ποσοστού αξιοποίησης των πιστώσεων των διαφόρων πολιτικών. Προσπάθησα να το εξηγήσω αυτό, τομέα προς τομέα. Για να επιστρέψω συνοπτικά στον τομέα 1, αληθεύει ότι υπάρχει μια μείωση, αλλά, ταυτόχρονα, μέσα σε αυτήν τη μείωση υπάρχει μια προγραμματισμένη αύξηση της τάξεως των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τις χώρες και τις περιφέρειες σύγκλισης· ήθελα να το αναφέρω αυτό. Στον τομέα 4 –αυτό το ανέφερε και η Επίτροπος– υπάρχει μια αύξηση στις πιστώσεις για την Παλαιστίνη και το Κοσσυφοπέδιο, και το μισό της μείωσης σε πιστώσεις που συμπεριελήφθησαν στο σχέδιο προϋπολογισμού σχετίζεται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, μέσα από την ανακατανομή πόρων. Προφανώς, μέχρι τον Νοέμβριο έχουμε περιθώριο να συζητήσουμε πιο διεξοδικά ζητήματα που είναι συγκεκριμένα, σαφώς καθορισμένα και που υπόκεινται σε ορισμένες παραμέτρους, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή συμβιβαστική λύση, μια συμβιβαστική λύση που θα μας βοηθήσει ασφαλώς να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Αυτή ήταν μια σημαντική ενδιάμεση συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Όλοι κάνατε μια σύντομη αναφορά στην κρίση και τον πόλεμο στη Γεωργία. Όπως γνωρίζετε, χθες έκανα μια δήλωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με αυτό το ζήτημα και έχω την αίσθηση ότι την άποψη που εξέφρασα τη συμμερίζονται όλες οι πλευρές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ.

 

10. Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

A6-0321/2008 της Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και της οδηγίας 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)],

A6-0316/2008 της Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)],

A6-0305/2008 της Patrizia Toia, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με το να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση [2008/2099(INI)], και

A6-0318/2008 του Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Luc Chatel, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται να εξετάσετε μόνο μερικά στοιχεία για να διαπιστώσετε τη στρατηγική σημασία των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών πληροφοριών στην Ευρώπη: μόνο οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών αποτελούν το ένα τέταρτο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και το 40% των κερδών παραγωγικότητάς μας. Εάν εξετάσετε διάφορες μελέτες που έχουν διενεργηθεί, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι τα τελευταία 12 χρόνια το 50% του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης συνδέεται με ανισότητες στην ανάπτυξη των τεχνολογιών μας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η Ευρώπη πρέπει λοιπόν να επενδύσει σε αυτόν τον τομέα σε μια μακροπρόθεσμη βάση. Μια γρήγορη αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι συνεπώς ουσιώδης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Όπως είπα στην ακρόασή μου ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, στόχος της γαλλικής Προεδρίας είναι να φτάσει σε μια πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών στις 27 Νοεμβρίου, η ουσία της οποίας θα βασίζεται φυσικά όσο το δυνατόν περισσότερο στις θέσεις που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να το πετύχει αυτό, το Συμβούλιο έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή περίπου 15 συναντήσεων εργασίας μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2008. Θα ήθελα, λοιπόν, να αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας ενημερώσω σχετικά με τη θέση που κυριαρχεί στο Συμβούλιο πάνω στα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολούνται οι τρεις εισηγητές: η κ. Trautmann, η κ. del Castillo και ο κ. Harbour. Ο συνάδελφός μου Éric Besson θα ασχοληθεί με την έκθεση της κ. Toia σχετικά με το ζήτημα του ψηφιακού μερίσματος.

Θα ήθελα να επικροτήσω τον σημαντικό όγκο έργου που έχει πραγματοποιηθεί από τους τρεις εισηγητές στα ζητήματα που θα εξετάσω σε ένα λεπτό. Κατά την άποψή μου, το έργο που έχουν πραγματοποιήσει συμβάλλει στο να ξεδιαλύνει η κατάσταση και παρέχει μια νέα βάση για την έναρξη συζητήσεων με το Συμβούλιο, και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση ανάμεσα στα δύο θεσμικά μας όργανα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Πρώτον, θα ήθελα να συγχαρώ την Catherine Trautmann για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής ως εισηγήτρια για την οδηγία που τροποποιεί τις οδηγίες-πλαίσιο για την «πρόσβαση» και την «αδειοδότηση». Θα ήθελα να επικροτήσω την προθυμία της να λάβει υπόψη την πρόκληση που γεννά η ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς, μια ανησυχία την οποία συμμερίζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτό αλλά και τα κράτη μέλη.

Κυρία Trautmann, η έκθεσή σας υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχίσουμε να προάγουμε τον ανταγωνισμό, ειδικά τον βασισμένο σε υποδομή ανταγωνισμό· αυτή είναι η άποψη του Συμβουλίου. Η έκθεσή σας προτείνει μεγαλύτερη χρήση της γεωγραφικής κατάτμησης της αγοράς, προκειμένου να εξαλειφθούν οι εκ των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις εκεί όπου ο ανταγωνισμός έχει αποτέλεσμα. Αυτό το δεύτερο ζήτημα συζητείται από το Συμβούλιο.

Θα ήθελα τώρα να στραφώ στη ρύθμιση των αγορών, συγκεκριμένα στην προτεινόμενη επέκταση του δικαιώματος της Επιτροπής να προβάλλει αρνησικυρία σε επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται από τις ρυθμιστικές αρχές. Η κ. Trautmann υπογραμμίζει στην έκθεσή της ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του διαιτητή και όχι αυτόν του δικαστή· προτείνει, λοιπόν, έναν μηχανισμό συρρύθμισης, σύμφωνα με τον οποίο ένα ζήτημα θα μπορεί να παραπεμφθεί στην αναμορφωμένη ομάδα ρυθμιστικών αρχών, για παράδειγμα, όταν ένα επανορθωτικό μέσο που προτείνεται από μια ρυθμιστική αρχή αμφισβητείται από την Επιτροπή. Η εισηγήτρια του Κοινοβουλίου επιχειρεί λοιπόν έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο παρόν καθεστώς και στο δικαίωμα της αρνησικυρίας, που είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή και το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει συναντήσει αντίδραση από τα κράτη μέλη. Αυτό αποτελεί αληθινή πρόοδο συγκριτικά με το αρχικό κείμενο σε ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για το Συμβούλιο, που δεν φαίνεται αρκετά πρόθυμο στην παρούσα φάση να δώσει τόσο πολλή εξουσία στην Επιτροπή.

Ένα άλλο ζήτημα που έγινε θέμα έντονης συζήτησης είναι ο λειτουργικός διαχωρισμός. Η έκθεση της κ. Trautmann προτείνει τη διατήρηση της επιβολής του λειτουργικού διαχωρισμού ως επανορθωτικού μέτρου σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτό το επανορθωτικό μέτρο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ήταν πιο περιορισμένο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του, καθώς θα απαιτούσε τόσο την προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής όσο και την ευνοϊκή γνωμοδότηση του φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Τηλεπικοινωνίες (BERT). Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε από την εισηγήτρια γενικά φαίνεται να είναι σύμφωνη με τον συμβιβασμό που ανακύπτει εν προκειμένω στο Συμβούλιο, δηλαδή τη διατήρηση της επιβολής αυτού του επανορθωτικού μέτρου, χωρίς να επιτρέπεται ωστόσο να διαδοθεί η χρήση του.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι η διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων. Η εισηγήτριά σας τάσσεται, όπως και το Συμβούλιο, υπέρ μιας σταδιακής προσέγγισης στις αλλαγές στο φάσμα διαχείρισης, που ισορροπεί ανάμεσα στις αρχές της ουδετερότητας, που προτείνει η Επιτροπή, και στην πολυπλοκότητα διαχείρισης αυτού του εν ανεπαρκεία πόρου. Η έκθεση που εγκρίθηκε τελικά από την Επιτροπή Βιομηχανίας εισάγει επίσης ένα νέο στοιχείο, συνηγορώντας υπέρ της δημιουργίας μιας Επιτροπής Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPC), με συμβουλευτικό ρόλο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε ζητήματα πολιτικής ραδιοφάσματος. Στην Επιτροπή αυτή θα ανατεθεί το έργο της εκπόνησης ενός στρατηγικού νομοθετικού προγράμματος για τη χρήση του ραδιοφάσματος. Σε αυτό το ζήτημα πιστεύω ότι το Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη το θεμιτό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναμιχθεί περισσότερο στη διατύπωση των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων, όμως, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο θέλει επίσης να αποφύγει μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς υπεύθυνοι για τον πόρο αυτό και να διαφυλάξει τη δυνατότητα ανταπόκρισης που απαιτείται από αυτές τις αγορές και από τις ραδιοσυχνότητες ως στρατηγικό πόρο για την καινοτομία.

Θέλω να επικροτήσω την ποιότητα της έκθεσης της Pilar del Castillo σχετικά με την ίδρυση της ευρωπαϊκής αρχής για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα έλεγα ότι αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, ένα ζήτημα που επίσης αποτελεί θέμα ευρείας συναίνεσης ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση, κυρία del Castillo, καταλήγει στο ότι η ευρωπαϊκή αρχή, με τη μορφή που προτάθηκε αρχικά, δεν είναι η σωστή λύση για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές και την προώθηση της εναρμόνισης των πρακτικών· αυτή είναι και η θέση του Συμβουλίου. Είστε αντίθετη στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπέρ-ρυθμιστικής αρχής και προτείνετε τη δημιουργία ενός φορέα –BERT– που θα είναι πιο κοντά στις ρυθμιστικές αρχές, θα απολαμβάνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχει πολύ πιο απλή δομή και διακυβέρνηση από όσα προτάθηκαν αρχικά. Το Συμβούλιο γνωρίζει όλα αυτά τα επιχειρήματα, αλλά, όπως ξέρετε, η πλειονότητα των κρατών μελών εξακολουθεί να έχει επιφυλάξεις για την ιδέα της δημιουργίας ενός κοινοτικού φορέα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες το Συμβούλιο πρέπει επομένως να προσπαθήσει να πετύχει μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο επιλογές: τη θεσμοποίηση ενός φορέα ιδιωτικού δικαίου, που περιλαμβάνει τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, ή τη δημιουργία ενός κοινοτικού φορέα του οποίου η ανεξαρτησία πρέπει να διασφαλιστεί.

Τα τελευταία σχόλιά μου σχετίζονται με την έκθεση του Malcolm Harbour, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την ποιότητα του έργου του· χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών. Το Κοινοβούλιο, όπως και το Συμβούλιο, στηρίζει τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ένα ζήτημα που έχει έρθει πρόσφατα στο προσκήνιο, δεδομένου του σημαντικού αντικτύπου των υπηρεσιών επικοινωνιών στις καθημερινές ζωές των πολιτών μας.

Συγκεκριμένα, η έκθεση του κ. Harbour προτείνει ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι πληροφορίες που θα συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις, ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν από τα κράτη μέλη για τους ανάπηρους χρήστες και ότι πρέπει να μειωθούν οι χρόνοι υλοποίησης για τη φορητότητα αριθμού, προκειμένου να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός. Το Συμβούλιο γενικά επιδοκιμάζει όλα αυτά τα μέτρα.

Νομίζω ότι το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το οποίο αντιμετωπίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας με τον κ. Alvaro στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, και χαίρομαι, για παράδειγμα, που ελήφθησαν υπόψη οι αυτόκλητες επικοινωνίες μέσω SMS.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η έκθεση του κ. Harbour προτείνει τη διατήρηση της υποχρέωσης για τους παρόχους δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν στους συνδρομητές όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις παράνομες χρήσεις δικτύων και υπηρεσιών. Προτείνει επίσης να ενθαρρυνθεί η συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να προαχθεί η διάδοση νόμιμων προσφορών. Αυτά δείχνουν να είναι ισορροπημένα μέτρα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, τόσο για το Σώμα σας όσο και για το Συμβούλιο.

Ολοκληρώνοντας αυτά που έχω να πω για τους τομείς αρμοδιότητάς μου, κύριε Πρόεδρε, πριν παραχωρήσω τη θέση μου στον συνάδελφό μου, Éric Besson, σχετικά με το ζήτημα του ψηφιακού μερίσματος, νομίζουμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα ζητήματα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μικρές διαφορές απόψεων αναφορικά με το επίπεδο λεπτομέρειας που πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία. Φυσικά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, ώστε να τα τρία θεσμικά όργανα να καταλήξουν σε συμβιβαστικές λύσεις το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ, κύριε Chatel. Ο κ. Luc Chatel είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας και Προστασίας των Καταναλωτών.

Καινοτομούμε σήμερα ακούγοντας έναν δεύτερο εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κ. Éric Besson, υπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

 
  
MPphoto
 

  Éric Besson, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως μόλις ανέφερε ο συνάδελφός μου Luc Chatel, είναι δική μου ευθύνη να σας μιλήσω σχετικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα του ψηφιακού μερίσματος.

Στις 12 Ιουνίου 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση». Το τέλος της αναλογικής ραδιομετάδοσης θα απελευθερώσει φάσμα στη ζώνη συχνοτήτων UHF, κάτι που είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό λόγω των ιδιοτήτων διάδοσης των ραδιοκυμάτων UHF. H μετάβαση στην ψηφιακή μετάδοση, λοιπόν, προσφέρει μια πρωτοφανή ευκαιρία, από την οποία πρέπει να επωφεληθούμε πλήρως. Αυτός είναι ο σκοπός της έκθεσης της κ. Toia, για την οποία θα γνωμοδοτήσετε και στο σημείο αυτό θα ήθελα να επικροτήσω την ποιότητα του έργου που έχει πραγματοποιήσει η εισηγήτρια.

Όπως έδειξε η κ. Toia στην έκθεσή της, η συνολική αξία των αγορών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που στηρίζονται στη χρήση του φάσματος ραδιοκυμάτων στην ΕΕ ανέρχεται σε περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου 2,2% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Η ορθή διαχείριση του φάσματος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στους στόχους της Λισαβόνας για ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη, και να ικανοποιήσει μια ευρεία γκάμα κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών αναγκών των ευρωπαίων πολιτών. Στην πράξη, η φρόνιμη και συνετή χρήση του ψηφιακού μερίσματος θα συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, ειδικά σε μη προνομιούχες, απόμακρες ή αγροτικές περιοχές. Όπως σωστά επισημαίνει η εισηγήτριά σας, το ραδιοφάσμα που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση πρέπει να ανακατανεμηθεί το συντομότερο δυνατό.

Μπορώ να σας πω ότι το Συμβούλιο κατ’ ουσίαν συμφωνεί με την άποψη της εισηγήτριας ότι μια συντονισμένη προσέγγιση για χρήση του φάσματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση του ψηφιακού μερίσματος. Ο προσδιορισμός μιας εναρμονισμένης υποζώνης για νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης και τους κατασκευαστές εξοπλισμού να ωφεληθούν από μια αγορά με επαρκές μέγεθος. Αυτό αποτελεί στρατηγικό ζήτημα για τη βιομηχανική και πολιτική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Εάν η Ευρώπη κατορθώσει να συντονίσει τη δράση για το ψηφιακό μέρισμα, όπως έκανε για το παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM), θα έχει μια ιστορική ευκαιρία να επαναδρομολογήσει τα επόμενα 20 χρόνια μια σημαντική πολιτική προς όφελος της βιομηχανίας και των καταναλωτών της. Ωστόσο, όπως υπογραμμίστηκε από τους υπουργούς τον περασμένο Ιούνιο, το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να σεβαστούμε την αρχή να διασφαλιστεί ευελιξία χρήσης του ψηφιακού μερίσματος, παρά τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβούς ανάμειξης ή για την προαγωγή στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η ευρεία διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή ο πλουραλισμός των μέσων επικοινωνίας και η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Οι εθνικές συζητήσεις για την κατανομή του φάσματος πρέπει να προχωρήσουν ολοταχώς, όμως για να πετύχει η κοινοτική προσέγγιση, πρέπει να παραμείνει συνεπής με τις εθνικές αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα για την επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι το Συμβούλιο ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή –και γνωρίζω ότι το έχει ήδη κάνει– να ξεκινήσει τις μελέτες και τις διαβουλεύσεις που απαιτούνται για να καθοριστεί μια σταθερή βάση για τη συντονισμένη αξιοποίηση του φάσματος. Η Επιτροπή καλείται επίσης να στηρίξει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην επίτευξη αυτού του στόχου. Το Συμβούλιο αναμένει έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση της Επιτροπής που θα υποβληθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008 σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας και τα όποια περαιτέρω απαιτούμενα μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους εισηγητές, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia και Malcolm Harbour, για το πολύ δύσκολο έργο και τις πολύ εποικοδομητικές προτάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γενικά, καθώς το έργο ήταν πολύ δύσκολο, και γνωρίζω ότι απαιτούσε πολύ διεξοδική και εκτενή προετοιμασία –συναντήσεις με τους ενδιαφερομένους και εξέταση κυριολεκτικά εκατοντάδων τροπολογιών– καθώς και ότι εργαστήκατε υπό την πίεση του χρόνου, όμως συχνά υπό τέτοιες συνθήκες επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα, και αυτό ισχύει σαφέστατα στην περίπτωση αυτή.

Ανεξαρτήτως του πόσο επαρκές είναι το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο από πολλές απόψεις, όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη να βελτιωθεί. Γιατί; Πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να κάνουν μια σωστά ενημερωμένη επιλογή ανάμεσα σε μια ποικιλία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όταν τα κράτη μέλη διαχειρίζονται το εθνικό φάσμα τους –που είναι ένας πολύτιμος πόρος, όπως ήδη αναφέρθηκε– συνειδητοποιούν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, επειδή η διαχείρισή τους είναι αποτελεσματική, διαφανής και ευέλικτη και επειδή υπάρχει καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ρυθμιστικό μας σύστημα θα διευκολύνει και δεν θα εμποδίζει τις επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα.

Τέλος –και αυτό αποτελεί τη βάση όλων των προσπαθειών μας– πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Αυτό δεν έχει να κάνει με φαρισαϊσμό, αλλά με το να εφοδιαστεί η ΕΕ με μια αποτελεσματική, ανταγωνιστική ενιαία αγορά, που θα φέρει την οικονομία κλίμακας όχι μόνο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και στους πολίτες και στην ευρύτερη οικονομία. Είναι αυτή η οικονομία σε μεγάλο βαθμό που ωφελεί και η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Ας επωφεληθούμε από την ευρωπαϊκή μας ήπειρο: ας απαλλαγούμε από τους φραγμούς που οδηγούν στον κατακερματισμό και σε μικρότερη οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα.

Και τα τέσσερα αυτά θέματα –προστασία καταναλωτών, φάσμα, επενδύσεις και εσωτερική αγορά– είναι πολύ σημαντικά, και το Κοινοβούλιο το έχει αντιληφθεί αυτό. Πρέπει να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για τον προσδιορισμό των υποκείμενων προβλημάτων και για το ότι έκανε τη σωστή διάγνωση για την παρουσίαση πραγματικών λύσεων.

Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στους μηχανισμούς εσωτερικής αγοράς. Εκεί διακυβεύονται πολλά και εκεί η συζήτηση με το Συμβούλιο αναμένεται πολύ δύσκολη. Το λέω αυτό παρά τη διαπίστωση από τους ίδιους τους υπουργούς στο τέλος της σλοβενικής Προεδρίας ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η διαπίστωση είναι πολύ καλή βεβαίως, αλλά ποιες είναι οι λύσεις; Το Κοινοβούλιο ορθώς έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει μόνο μία συζήτηση –όχι δύο– σε ό,τι αφορά τον φορέα και τους μηχανισμούς για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ειδικά τους μηχανισμούς του άρθρου 7 για ειδοποίηση εξέτασης των εθνικών αγορών. Αυτές είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος της εσωτερικής αγοράς και είναι αλληλένδετες.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι υπάρχουσες ρυθμίσεις για συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές εντός του κοινοτικού πλαισίου –δηλαδή η ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (ERG)– χρειάζεται να βελτιωθούν, προκειμένου να είναι χρήσιμες. Γι’ αυτό, η Επιτροπή επιδοκιμάζει τις τροπολογίες που εμπλουτίζουν την πρόταση της Επιτροπής για μια πιο διαφανή, υπεύθυνη και αποδοτική μορφή συνεργασίας.

Πάνω απ’ όλα, η Επιτροπή χαιρετίζει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου για έναν κοινοτικό φορέα. Ένας τέτοιος κοινοτικός φορέας, με όλα όσα συνεπιφέρει, πρέπει να μπορεί να έχει αποτέλεσμα: πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικός, δίκαιος και αξιόπιστος, και επίσης πέραν υποψίας ότι ίσως είναι πιο κοντά σε ορισμένες ρυθμιστικές αρχές απ’ ό,τι σε άλλες. Για τον λόγο αυτό, εάν πρόκειται να είμαστε συνεπείς, πρέπει να είμαστε συνεπείς και με τη χρηματοδότηση. Η εθνική χρηματοδότηση, σε οποιαδήποτε αναλογία, θα θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία ενός φορέα και θα ανοίξει τον δρόμο για διοικητική και νομική αβεβαιότητα.

Γνωρίζουμε εκ πείρας ότι η υβριδική χρηματοδότηση δημιουργεί προβλήματα, κι έτσι πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία τέτοιων προβλημάτων. Αναφορικά με αυτό, θα ήθελα να προειδοποιήσω το Κοινοβούλιο να είναι σε εγρήγορση απέναντι σε αυτό που εγώ αποκαλώ προσέγγιση βελγικής ομάδας ποδοσφαίρου, την οποία πρέπει να σας εξηγήσω. Γνωρίζετε ότι η ERG δημιουργήθηκε από την Επιτροπή ως συμβουλευτική υπηρεσία προς την Επιτροπή. Πρόσφατα οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δημιούργησαν έναν φορέα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, για να λειτουργήσει ως γραμματεία στη διεθνή ομάδα ρυθμιστικών αρχών– την IRG. Η IRG λειτουργεί εκτός του κοινοτικού πλαισίου –έχει περισσότερα μέλη από τα 27 κράτη μέλη– και στην πράξη κανείς δεν καταλαβαίνει πού ξεκινά η IRG και πού τελειώνει η ERG. Η Επιτροπή ήθελε να βάλει τέλος σε αυτήν τη σύγχυση, δημιουργώντας μιας σαφώς καθορισμένη και υπεύθυνη αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε έναν βελγικό ιδιωτικό φορέα, ξένο προς την κοινοτική προσέγγιση και τις εγγυήσεις που παρέχει, να αναμειχθεί στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ακόμα η ανάγκη για περαιτέρω εξέταση αρκετών νομικών και θεσμικών ζητημάτων αναφορικά με τη δημιουργία του φορέα και ιδιαιτέρως με τη δομή διακυβέρνησής του. Πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέσα για να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών με έναν τρόπο που να εγγυάται μια κατά βάση κοινοτική προσέγγιση.

Όμως, πάνω απ’ όλα, πρέπει να τονίσω το γεγονός ότι ο φορέας είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού και όχι ο σκοπός αυτός καθαυτός. Ο φορέας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο, προκειμένου να βελτιωθεί η κανονιστική συνέπεια. Γι’ αυτό η άλλη όψη του νομίσματος της εσωτερικής αγοράς είναι τόσο σημαντική και γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απόλυτο δίκιο να ενισχύει τη διαδικασία συνέπειας του άρθρου 7 για ειδοποίηση εξέτασης των εθνικών αγορών, όπου, παρεμπιπτόντως, ο φορέας θα διαδραματίσει τον ρόλο του.

Ο νέος μηχανισμός διαιτησίας του Κοινοβουλίου στο άρθρο 7α δείχνει ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν στη διαπίστωση της ανάγκης για μηχανισμούς λειτουργικής συνέπειας, που κάνουν την πραγματική διαφορά.

Η λύση του Κοινοβουλίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να παρεμβαίνει, ζητώντας από μια εθνική ρυθμιστική αρχή να αλλάξει τη ρυθμιστική προσέγγισή της εάν, μετά από αξιολόγηση από ομοτίμους από τον φορέα, εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες για την προσέγγιση του Κοινοβουλίου, προκειμένου να σεβαστούμε τη θεσμική ισορροπία που έχει θεσπιστεί από τη Συνθήκη, αλλά αυτό που βρίσκω απολύτως σωστό είναι η λογική της προσέγγισης που ακολουθήθηκε, η οποία είναι να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα της επικουρικότητας και εκείνα της εσωτερικής αγοράς, και μετά να εξαχθούν σαφή λειτουργικά συμπεράσματα.

Χάρη σε μια αξιολόγηση από ομοτίμους που πραγματοποιήθηκε από τον φορέα, υπάρχει ένας τρόπος να ωφεληθούμε από τη συγκεντρωμένη εμπειρία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, παράλληλα με την ευαισθησία τους σε αυτό που είναι θεμιτές τοπικές διαφορές. Ασφαλώς είναι λογικό ότι, όταν ένας φορέας ενημερώνει για την ύπαρξη προβλήματος στην εσωτερική αγορά, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες που εκφράζονται από την Επιτροπή ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, τότε θα πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες.

Προς το συμφέρον της εσωτερικής αγοράς και της ασφάλειας δικαίου (και «δίκαιο» σημαίνει επίσης «επιχειρείν») η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ισχύ να ζητήσει από την ειδοποιούσα εθνική ρυθμιστική αρχή να αλλάξει την προσέγγισή της σε μια τέτοια περίπτωση, καθώς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι, έχοντας περάσει από την πολύ μακροσκελή διαδικασία εξέτασης του άρθρου 7, η ειδοποιούσα ρυθμιστική αρχή θα μπορεί να πει «σας ευχαριστούμε πολύ για την άποψή μας, αλλά προτιμούμε την προσέγγισή μας», και να κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Γι’ αυτό συγχαίρω το Κοινοβούλιο, που έχει δίκιο όταν λέει ότι η όλη διαδικασία δεν μπορεί απλώς να τελειώσει με κλαυθμυρισμό. Η βιομηχανία, οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι δεν θα εκτιμήσουν τη δημιουργία πολύπλοκων και χρονοβόρων κανονιστικών συστημάτων τα οποία δεν μπορούν να σημειώσουν καμία διαφορά. Γι’ αυτό, το σύστημα πρέπει να έχει ένα αντιστήριγμα, δηλαδή ότι εντέλει θα μπορεί να υπάρξει μια δεσμευτική απόφαση της Επιτροπής.

Ανέφερα νωρίτερα τη σημασία της δημιουργίας ενός κανονιστικού πλαισίου φιλικού προς νέες επενδύσεις. Γι’ αυτό η Επιτροπή στην πρότασή της όχι μόνο διατήρησε αλλά ενίσχυσε τη βασισμένη στον ανταγωνισμό προσέγγιση στη ρύθμιση, καθώς οι ανταγωνιστικές αγορές οδηγούν τις νέες επενδύσεις. Γι’ αυτό επίσης η Επιτροπή είναι ευγνώμων στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για την προσπάθειά της να κάνει τους κανόνες τηλεπικοινωνιών πιο φιλικούς προς τις επενδύσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επενδύσεις που χρειάζονται για να εκσυγχρονιστούν τα παλιά καλώδια χαλκού, θέτοντας σε λειτουργία γρήγορα δίκτυα οπτικής ίνας.

Αυτοί οι πεπαλαιωμένοι τοπικοί βρόχοι –και πρόκειται για τη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο– αποτελούν το σημείο συμφόρησης του Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, το σημείο όπου η υπερλεωφόρος πληροφοριών γίνεται επαρχιακός δρόμος, και γι’ αυτό επικροτώ την κίνηση του Κοινοβουλίου να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό υποδομής σε αυτά τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, προωθώντας ενεργά τον διαμοιρασμό των αγωγών που στεγάζουν τις νέες ίνες, και τον καταμερισμό των κινδύνων των νέων εγκαταστάσεων. Αυτές οι προσπάθειες είναι ευπρόσδεκτες και συμφωνούν με τη σύσταση που ετοιμάζω επί του παρόντος για την παροχή καθοδήγησης στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πάνω σε αυτά τα ζητήματα.

Όμως η αναβάθμιση των σημείων συμφόρησης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας δεν πρέπει να γίνει ένας νέος και διαρκής ανασχετικός παράγοντας για τον ανταγωνισμό στο μέλλον, ενώ έχουμε αρκετά στοιχεία ότι η μετάβαση στην ίνα θα κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο για τους εναλλακτικούς επενδυτές, επειδή η αποδεσμοποίηση της ίνας επί του παρόντος δεν είναι ούτε τεχνικά ούτε οικονομικά εφικτή, κάτι που σημαίνει ότι οι εναλλακτικοί φορείς πρέπει να επενδύσουν στις δικές τους ίνες ή να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία τύπου bitstream του κατεστημένου φορέα.

Πρέπει να δούμε ρεαλιστικά την κατάσταση: σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, όπου ο ανταγωνισμός υποδομής δεν αποδεικνύεται εφικτός, η κατάλληλη ρύθμιση θα συνεχίσει να είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί ζωντανός ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός φέρνει χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και περισσότερες επιλογές, ώστε οι καταναλωτές να είναι οι πραγματικοί νικητές.

Όμως δεν εθελοτυφλώ. Βλέπω ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες. Η επιλογή πρέπει να είναι αληθινή· πρέπει να δοθεί στους καταναλωτές η δύναμη να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τον ανταγωνισμό, και η δύναμη αυτή σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθούν. Γι’ αυτό η ενισχυμένη ικανότητα να αλλάξει κάποιος τον προμηθευτή του είναι τόσο σημαντική. Χαιρετίζω τη στήριξη του Κοινοβουλίου στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση της φορητότητας αριθμού εντός μίας ημέρας. Εάν στην Αυστραλία μπορεί να γίνει εντός δύο ωρών, τότε η μία ημέρα θα πρέπει να είναι απολύτως εφικτή στην Ευρώπη.

Χαιρετίζω επίσης τη σαφήνεια που προσέδωσε το Κοινοβούλιο με τις αλλαγές για τη βελτιωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε οι τελευταίοι να γνωρίζουν πραγματικά τι υπηρεσία λαμβάνουν από τους παρόχους τους και να μπορούν να κάνουν χρήσιμες συγκρίσεις. Αυτή η ενισχυμένη σαφήνεια χρησιμεύει επίσης για τη στήριξη της ανοικτής αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, την οποία υπογραμμίζουμε, την οποία θέλουμε και την οποία υπερασπιζόμαστε. Εάν υπάρχουν οποιοδήποτε περιορισμοί στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επιβάλλεται οι καταναλωτές να ενημερώνονται ξεκάθαρα για το ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί, και χαίρομαι που βλέπω ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν σε αυτά τα σημεία.

Ωστόσο, αυτό που δυσκολεύομαι να κατανοήσω είναι γιατί το Κοινοβούλιο άλλαξε το κείμενο με τέτοιο τρόπο ώστε οι συνδρομητές να μην έχουν ομοίως τη δύναμη και την ενημέρωση σε ό,τι αφορά το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο παίρνει πολύ σοβαρά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών και των πολιτών και γι’ αυτό μου κάνει τόση έκπληξη το ότι οι όροι για ειδοποίηση παραβίασης στις προτάσεις της Επιτροπής αμβλύνονται από τις αλλαγές που είναι υπό συζήτηση αυτήν τη στιγμή.

Η προκαθορισμένη θέση πρέπει να είναι οι συνδρομητές να ενημερώνονται για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τους, ώστε να παίρνουν μέτρα προφύλαξης, και δεν μπορεί να εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσίας η απόφαση του κατά πόσο μια τέτοια παραβίαση είναι πιθανό να βλάψει έναν συνδρομητή – ο συνδρομητής και τα δικά του δεδομένα είναι αυτά που πρέπει να προστατευτούν. Πώς μπορεί να γνωρίζει, για παράδειγμα, ένας πάροχος πόσο ευαίσθητες είναι οι δεδομένες πληροφορίες σε μία μεμονωμένη περίπτωση; Προτρέπω, λοιπόν, το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει τη θέση του στο ζήτημα αυτό.

Τέλος, αναφορικά με το φάσμα: δεν ήταν ανάγκη να πείσω το Κοινοβούλιο για τη σπουδαιότητα του θέματος αυτού. Γι’ αυτό, η Επιτροπή επικροτεί την πολιτικοποίηση της συζήτησης γύρω από το ζήτημα του φάσματος. Αυτή η συζήτηση πηγαίνει πολύ πιο πέρα από το τεχνικό επίπεδο. Ακόμα και αν συνεχίσει να χρωστάει πάρα πολλά στη σκληρή δουλειά και τις λύσεις που προτείνονται από την Επιτροπή Ραδιοφάσματος, πολλά έχουν επιτευχθεί από την απόφαση για το ραδιοφάσμα. Πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό. Όμως το Κοινοβούλιο έχει δίκιο: η περαιτέρω πρόοδος εξαρτάται από την ενσωμάτωση μιας πολιτικής στρώσης σε αυτήν τη διαδικασία, ώστε τα συμφέροντα να μπορούν να συζητηθούν καταλλήλως. Μια πιο αποτελεσματική –και άρα περισσότερο συντονισμένη– προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών επιφέρει την προοπτική ενός σεναρίου επωφελούς για όλους, μέσω του οποίου η επίτευξη των κοινωνικών και πολιτικών στόχων ενισχύεται παράλληλα με το μεγάλο όφελος για την οικονομία της Ευρώπης.

Σημαντική πρόοδος στη μεγιστοποίηση του ψηφιακού μερίσματος και άλλων ζητημάτων σχετικών με αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη στρατηγική και τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα έχουν συμφωνήσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έτσι, η Επιτροπή υποστηρίζει τον θεμιτό στόχο του Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη ανάμειξη στην πολιτική του φάσματος και αποδέχεται καταρχήν τις αλλαγές που προτείνει το Κοινοβούλιο.

Φυσικά, το Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του. Θέλω να τονίσω ότι η Επιτροπή θα στηρίξει το Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτή και θα βοηθήσει το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για την οποία συζητούμε, αυτή πρέπει να επιφέρει απτές βελτιώσεις για τους καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, την πρόσβαση και την ταχύτητα σύνδεσης, καθώς και για τις εταιρείες όσον αφορά την προοπτική θεμιτού ανταγωνισμού, νέων επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας.

Ο μεγάλος αριθμός των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται συνεπάγεται ότι διακυβεύονται διαφορετικά, ακόμη και αντικρουόμενα, συμφέροντα. Προσωπικά, εξαρχής φρόντισα να ακούσω τις απόψεις όλων των πλευρών και, επίσης, να στείλω ένα επίκαιρο και αξιόπιστο μήνυμα στις εταιρείες και στους καταναλωτές, προκειμένου να οικοδομηθεί ή να οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη τους.

Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτελούν μια πραγματική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Ο τομέας αντιπροσωπεύει το 3% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ. Πρέπει να συνεχίσουμε να μπορούμε να επωφελούμαστε πλήρως από αυτές τις δυνατότητες στην ΕΕ όσον αφορά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Γι’ αυτό απαιτείται ανταγωνισμός, αλλά όχι μόνο ανταγωνισμός. Πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη· με άλλα λόγια, να οικοδομηθεί ένα οικοσύστημα για το είδος της οικονομίας της γνώσης που όλοι επιθυμούμε.

Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ως πόρους. Πρόκειται, συνεπώς, για θέμα που αφορά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο απαιτεί τη στήριξη ευέλικτων κανόνων και την υπευθυνότητα όλων των ενδιαφερομένων μέσω της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι φορείς εκμετάλλευσης και οι καταναλωτές με βάση μια συμβατική συμφωνία.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς που θα ήθελα να ενισχυθούν: πρώτον, η εξυπηρέτηση πελατών, όσον αφορά την πρόσβαση –μέσω της ευρύτερης εδαφικής ανάπτυξης των δικτύων– τις δίκαιες τιμές ή την ποιότητα· δεύτερον, η συνεχής βιομηχανική δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της καινοτομίας, δεδομένου ότι και η τεχνολογική πρόοδος είναι αποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση των τιμών· τρίτον, η ανταγωνιστικότητα των μικρών και των μεγάλων εταιρειών, προκειμένου να διασφαλισθούν ο βιώσιμος ανταγωνισμός στα κράτη μέλη της ΕΕ και οι αναγκαίες επενδύσεις, ειδικά στις οπτικές ίνες, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικότερα σε μια παγκόσμια αγορά· και, τέλος, η ασφάλεια δικαίου –η ανάγκη να διασφαλισθεί η αξιοπιστία του συστήματος παρέχοντας αρμοδιότητες στους ενδιαφερόμενους και προωθώντας την αμοιβαία συνεργασία, ειδικά μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, αλλά και μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής.

Διαπίστωσα με χαρά ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έκανε δεκτές τις προτάσεις συμβιβασμού μου –συχνά με μεγάλη πλειοψηφία– και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που ήταν τόσο άμεσα διαθέσιμοι, παρά τις συχνά μάλλον αυστηρές προθεσμίες, κάτι που σήμαινε, ωστόσο, ότι μπορέσαμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα με σκοπό να επιτύχουμε τον στόχο της τροποποίησης του παρόντος κανονισμού πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας.

Προσωπικά θεωρώ ότι ο τομέας έχει γενικά ανταποκριθεί θετικά σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, και ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μας στο Συμβούλιο θα πράξουν το ίδιο. Άκουσα προσεκτικά τον κ. Chatel και τον κ. Besson και τις απόψεις τους, καθώς και την κ. Reding, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τις εμπεριστατωμένες και γενικά θετικές απόψεις τους.

Για να επιστρέψω στα θέματα που είναι ακόμη υπό συζήτηση, θα ήθελα να μιλήσω για το ζήτημα των διορθωτικών μέτρων.

Χωρίς καμία καταπάτηση των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, προέκυψε συμβιβασμός όσον αφορά την ανάγκη συνεπέστερης εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, υπήρξε ομόφωνη –ή σχεδόν ομόφωνη– απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής ότι η ίδια πρέπει να έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας σε διορθωτικά μέτρα. Στο πλαίσιο του μηχανισμού που προβλέπεται στην έκθεσή μου, κάθε όργανο έχει τις νόμιμες αρμοδιότητές του: η Επιτροπή δύναται να εγείρει αμφιβολίες για ένα διορθωτικό μέτρο, αλλά δεν μπορεί να το απορρίψει εντελώς, εκτός εάν ο BERT γνωμοδοτήσει, επίσης, αρνητικά. Αντιστρόφως, προκειμένου ο λειτουργικός διαχωρισμός να επιβληθεί ως διορθωτικό μέτρο, αυτό θα απαιτεί τη συμφωνία τόσο της Επιτροπής όσο και του BERT. Με αυτού του είδους τον περιορισμό, ο εν λόγω διαχωρισμός παραμένει απτή απειλή, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί εύκολα.

Όσον αφορά το ραδιοφάσμα, οι προτάσεις μας προσανατολίζονται προς μια πιο ευέλικτη διαχείριση αυτού του εν ανεπαρκεία πόρου, αλλά με μετριοπαθή και αναλογικό τρόπο, θεσπίζοντας, ταυτόχρονα, μέτρα με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του φάσματος. Θεωρούμε ότι η πρώτη δομική μονάδα είναι η πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική για το φάσμα που θα μπορούσε να παρουσιαστεί, μόλις εγκριθεί η δέσμη, σε μια μεγάλη διάσκεψη που θα διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Όσον αφορά τα νέα δίκτυα, αυτά έλειπαν από την πρόταση της Επιτροπής, ή αναφέρονταν ελάχιστα, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη ήδη συμμετέχει σε αυτήν την τεχνολογική επανάσταση. Θεωρήσαμε ότι ήταν άμεσα απαραίτητο να παράσχουμε στα κράτη μέλη και στις ρυθμιστικές αρχές τις κατευθυντήριες γραμμές και τα μέσα που χρειάζονται, προκειμένου να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και να διαχειριστούν, όταν είναι απαραίτητο, την ανάπτυξη αυτών των δικτύων. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι προτάσεις μας εγκρίθηκαν από ομάδα αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων αμέσως πριν από τις θερινές διακοπές.

Ένα τελευταίο θέμα έχει προκύψει μάλλον με καθυστέρηση: η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι ατυχές το ότι η συγκεκριμένη συζήτηση προέκυψε σε αυτό το στάδιο στην αναθεώρηση της δέσμης για τις τηλεπικοινωνίες· θεωρώ ότι θα ήταν άτοπο εδώ να συζητήσουμε σχετικά με μηχανισμούς για να διασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας γίνονται απόλυτα σεβαστά.

Θέλω απλώς να πω ότι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση αυτής της δέσμης χωρίς αδικαιολόγητη πίεση και χωρίς να προκληθεί αναστάτωση από αυτό το θέμα, παρόλο που είναι σημαντικό, δεδομένου ότι το δημιουργικό περιεχόμενο αποτελεί το θέμα μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής. Θα ασχοληθώ με τα υπόλοιπα θέματα στα δύο λεπτά που θα έχω για να ολοκληρώσω.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, εισηγήτρια. − (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω επισημαίνοντας αυτό που είπε ο κ. Chatel: στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλεται το 25% της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και το 40% της παραγωγικότητας. Με λίγα λόγια, οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις της ατζέντας της Λισαβόνας σχετικά με την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση, στην οποία η μεγάλη κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης είναι, πράγματι, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η Επιτροπή απέδειξε ότι το γνωρίζει αυτό, προτείνοντας μια δέσμη μέτρων τα οποία επαναπροσδιορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο που εγκρίθηκε το 2002. Αρκετές αγορές έχουν απορρυθμιστεί και υπάρχουν ακόμη ορισμένες σημαντικές κανονιστικές ρυθμίσεις που εκκρεμούν, στόχος των οποίων είναι να δοθεί πλήρης ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς.

Ωστόσο, θα εστιάσω, φυσικά, στη θέση του Κοινοβουλίου. Μια θέση, κύριε Chatel, εκπρόσωπε του Συμβουλίου, κυρία Viviane Reding, εκπρόσωπε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, που έχει κοινό παρονομαστή έναν παράγοντα που καθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά συνεπή, συνεκτική και ισχυρή. Και ο κοινός παρονομαστής στις εκθέσεις που συντάχθηκαν από το Κοινοβούλιο και εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές, είναι απλώς η έννοια της κατανεμημένης ευθύνης.

Η έκθεση της κ. Trautmann βασίζεται στην κατανεμημένη ευθύνη. Η πρόταση σύστασης ενός οργάνου εθνικών ρυθμιστικών αρχών βασίζεται στην κατανεμημένη ευθύνη. Ακούσαμε και στις δύο περιπτώσεις ότι η κατανεμημένη ευθύνη αποτελεί το μέσο που χρειάζεται ακόμη στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη σήμερα, και ό,τι έχει προταθεί απορρέει από αυτήν την έννοια της κατανεμημένης ευθύνης, είτε σχετίζεται με την αλληλεπίδραση στην κατανεμημένη ρύθμιση μεταξύ της Επιτροπής και του συμβουλίου εθνικών ρυθμιστικών αρχών, γνωστού ως BERT, είτε με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση του BERT.

Επειδή ο χρόνος πιέζει και οι συζητήσεις υπήρξαν ήδη μακρές και θα συνεχίσουν να είναι στο μέλλον, πρέπει τώρα να αναφερθώ αποκλειστικά στον BERT. Πρόκειται για μία πρόταση που είναι σύμφωνη με την έννοια της κατανεμημένης ευθύνης και την ανάπτυξη μιας ουσιαστικά επιτυχημένης εσωτερικής αγοράς, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται ορισμένα ερείσματα εκ των προτέρων, προκειμένου να προσαρμοστεί πλήρως στους κανόνες του ανταγωνισμού, ένα συμβούλιο που θα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών με τη μορφή των ρυθμιστικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου έχουν καθοριστεί καλύτερα, όπως και η δομή, η ευθύνη, η υποχρέωση λογοδοσίας και η χρηματοδότηση.

Και προς τον σκοπό αυτόν θα ήθελα να πω, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριε Chatel, ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η συνεκτικότητα και η συνέπεια. Η συγχρηματοδότηση που πρότεινα και υποστηρίζω για το συμβούλιο είναι συμβατή με την έννοια της κατανεμημένης ευθύνης η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε πρότασης του Κοινοβουλίου, τόσο στην έκθεση της κ. Trautmann όσο και στη δική μου.

Αντιθέτως, αυτό που δεν θα ήταν συνεπές και συνεκτικό είναι ένας μηχανισμός χρηματοδότησης που θα βασίζεται απόλυτα στην έμμεση κοινοτική χρηματοδότηση· δεν θα ήταν συνεπές με την υπόλοιπη πρόταση και θα είχε, συνεπώς, ως αποτέλεσμα μια τεράστια δυσλειτουργία ως προς την έννοια και το σκεπτικό πίσω από τη μεταρρύθμιση που προτείνει το Κοινοβούλιο.

Είμαι πεπεισμένη ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο, καθώς και το Συμβούλιο, επιδιώκουν την επίτευξη των ίδιων στόχων, το έχουμε αποδείξει αυτό, και ζητώ να συνεχισθεί η ισορροπία και η καλή κατανόηση που είχαμε έως τώρα, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Ο τομέας για τον οποίο συζητούμε το αξίζει.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, εισηγήτρια. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών κάθε μέσο που επιτρέπει τη μετάδοση ομιλίας, δεδομένων και εικόνων αποτελεί σημαντικό πόρο. Γι’ αυτόν τον λόγο η ιδέα ότι σε μερικά έτη θα υπάρχει διαθέσιμη σημαντική, για να μην πω τεράστια, ποσότητα ραδιοφάσματος, με άλλα λόγια νέες συχνότητες διαθέσιμες για νέες χρήσεις, αποτελεί μια τεράστια κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και εμπορική ευκαιρία: μάλιστα, κάποιος έχει ήδη ποσοτικοποιήσει την εμπορική αξία του ψηφιακού μερίσματος.

Χρειαζόμαστε, συνεπώς, μια κατάλληλη ευρωπαϊκή πολιτική, ικανή να αξιοποιήσει αυτόν τον πόρο στο μέγιστο, και να μετατρέψει την Ευρώπη σε κινητήρια δύναμη και όχι απλώς σε ένα σύνολο εθνικών πολιτικών. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ, αυτός ο πόρος ήδη αξιοποιείται με σημαντικά αποτελέσματα, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στις επιχειρήσεις εκείνων των περιοχών ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πρέπει, συνεπώς, να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο –ή τέλος πάντων να ενεργήσουμε ταχέως– και ακόμη και αν η ψηφιακή μετάβαση ολοκληρωθεί το 2012 –ημερομηνία που πρέπει να τηρηθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά– πρέπει να εστιάσουμε τώρα, χωρίς καθυστέρηση, στη μεταρρύθμιση του ραδιοφάσματος και στο ψηφιακό μέρισμα.

Το ραδιοφάσμα είναι φυσικός και, συνεπώς, δημόσιος πόρος. Η αξία του πρέπει, επομένως, να αξιοποιηθεί, βεβαίως για οικονομικούς σκοπούς, αλλά έχει και κοινωνική αξία που πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του γενικού κοινού, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ευρεία προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, με την επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις πιο απομακρυσμένες περιοχές των χωρών μας και, συνεπώς, με την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος που εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο σε τόσα πολλά μέρη της Ευρώπης, και δεν αναφέρομαι μόνο σε περιοχές της υπαίθρου, αλλά και σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές.

Είπα ότι ο χρόνος πιέζει για το ψηφιακό μέρισμα και θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το τελευταίο μέρος της κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο μαζί, τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Ευρώπη. Προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο θα ήθελα να πω: προχωρήστε μαζί προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο θετικής ανταπόκρισης στην ανάγκη για εναρμόνιση, μια ανταπόκριση η οποία, όπως είπαμε όλοι, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο το ψηφιακό μέρισμα. Ελπίζουμε στον ισχυρό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ικανότητα να εκφραστούμε με ομοφωνία στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, που άρχισαν, νομίζω, στη Γενεύη.

Η έκθεσή μας περιλαμβάνει διάφορα θέματα και θα ξεχωρίσω μόνο ένα ή δύο: την ανάγκη για μια επωφελή για όλους στρατηγική, όπως είπε η Επίτροπος, με άλλα λόγια μια κατανομή των πόρων που ικανοποιεί τους φορείς εκμετάλλευσης στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης– που ήδη με την παρουσία τους στον τομέα διασφαλίζουν τον πολιτιστικό πλουραλισμό και προασπίζονται τις πολιτιστικές ταυτότητες– και επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες και παρέχει επαρκή χώρο για τους τομείς των τηλεπικοινωνιών, που πρέπει να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης και οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να συνεργαστούν, με συναδελφικό πνεύμα, και με ίσους όρους ανταγωνισμού.

Ωστόσο, υπάρχει ένα τρίτο μέρος που θα ήθελα να δω να αναδεικνύεται νικητής όπως και τα άλλα: δηλαδή τους χρήστες, ακόμη και τους χρήστες χωρίς άδεια, που εκπροσωπούνται από φιλανθρωπικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς, μικρά κοινοτικά δίκτυα και ενώσεις γενικού συμφέροντος. Ένα άλλο θέμα, με το οποίο θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, και για το οποίο, όπως είπαν και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, στο Κοινοβούλιο και μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αφορά το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών στον συγκεκριμένο τομέα.

Πιστεύω ότι, αφενός –και εδώ συμφωνεί το Κοινοβούλιο– πρέπει να σεβαστούμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά την κατανομή συχνοτήτων, αλλά πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε μαζί τη ζωτική ανάγκη για εναρμόνιση, επειδή πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι αν δεν εναρμονιστούμε, αν δεν συντονιστούμε και λάβουμε κοινές αποφάσεις, η οικονομική και κοινωνική αξία του φάσματος θα ελαττωθεί. Προσωπικά, αναλογίζομαι την επιτυχημένη και ευτυχή έκβαση του GSM.

Συνεπώς, με βάση αναλύσεις κόστους/ωφέλειας που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες, στο πλαίσιο εθνικών σχεδίων, όσον αφορά το μέρισμα που επιδιώκει η έκθεσή μας, με βάση την ευρύτερη δυνατή συζήτηση που θα διεξαχθεί στα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή τόσο των φορέων εκμετάλλευσης όσο και του γενικού κοινού, πιστεύω ότι στο τέλος, με μια μεγάλη δόση πολιτικής βούλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε την προστιθέμενη αξία της διαχείρισης αυτού του πόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που, πιστεύω, θα αποτελέσει κοινωνική, καθώς και οικονομική, πρόκληση για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, εισηγητής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, αποτελεί προνόμιο για εμένα η επιστροφή μου εδώ ως εισηγητή για δεύτερη φορά, επειδή ήμουν εισηγητής για τη συγκεκριμένη οδηγία το 2001. Αποτέλεσε, επίσης, προνόμιο η συνεργασία με τους συναδέλφους μου, την κ. Trautmann και την κ. del Castillo, επειδή καταβάλαμε ομαδική προσπάθεια. Πρόκειται για μία δέσμη.

Όπως είπε η Επίτροπος, ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα. Γι’ αυτόν τον λόγο θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε και να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, προκειμένου να είναι καλά ενημερωμένοι και να μπορούν να επωφελούνται από τις διαθέσιμες προσφορές και να μπορούν να ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Χρειαζόμαστε μια δομή που θα λειτουργεί, φυσικά, και θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επίτροπο ότι το Κοινοβούλιο υποστήριξε τον ρόλο της Επιτροπής στο πλαίσιο του άρθρου 7. Στηρίξαμε αυτόν τον ρόλο, ενάντια τότε στο Συμβούλιο. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη επίγνωση σε σύγκριση με το Κοινοβούλιο της σημασίας που έχει η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας, αλλά, παρατηρώντας τη θέση της ομάδας, θα έλεγα ότι είναι καιρός οι ρυθμιστικές αρχές όχι μόνο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, σε εθνικό επίπεδο, για τη συνεπή εφαρμογή του κανονισμού, αλλά επίσης να αναλάβουν ένα μέρος αυτού του έργου της Κοινότητας όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου, οτιδήποτε αποφασίσουμε θα λειτουργήσει μόνο αν οι αρχές αυτές συμμετέχουν στον συγκεκριμένο φορέα –θα το αφήσω σε εσάς να αποφασίσετε τι εννοώ με αυτό!

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλα τα μέλη της ομάδας που συνεργάστηκαν μαζί μου για τη βελτίωση αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ τον υπουργό, καθώς και την Επίτροπο, για τις ευγενικές παρατηρήσεις τους σχετικά με τις βελτιώσεις που προτείναμε. Πρόκειται για συνδυασμό εργασιών σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών και με την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Στο Κοινοβούλιο, η προστασία των δεδομένων και η σχετική εμπειρογνωμοσύνη αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, ήταν σφάλμα ο συνδυασμός αυτών των δύο, αλλά νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε με επιτυχία. Ο συνάδελφός μου, Alexander Alvaro, θα απαντήσει σχετικά με αυτές τις πτυχές, και η Επίτροπος θα πρέπει να τον ευχαριστήσει που συμπεριέλαβε ουσιαστικά τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί η κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων, επειδή ήταν εντελώς απαράδεκτο από μέρους της Επιτροπής να μας στείλει μια πρόταση στην οποία όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής ανατέθηκαν στην επιτροπή. Πρόκειται για σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να καταβάλουμε ακόμη προσπάθειες, αλλά πρέπει ασφαλώς να τον ευχαριστήσετε κυρίως επειδή έκανε τη δουλειά στη θέση σας.

Προσωπικά, απογοητεύτηκα που ολόκληρη η πτυχή για την καθολική υπηρεσία θα ακολουθήσει αργότερα. Αυτό θα το πράξουμε σε δύο μέρη. Αναμένουμε την έκθεσή σας, την οποία θα έχουμε σύντομα. Αξιοποίησα στο μέγιστο τις πτυχές για τα δικαιώματα των χρηστών, αλλά πρέπει να καταβάλουμε ακόμη προσπάθειες. Με αυτό εννοώ ότι θέλουμε οι ενισχυμένοι και καλά ενημερωμένοι καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους με βάση τη μέγιστη σαφή ενημέρωση σχετικά με την τιμή, το περιεχόμενο της υπηρεσίας, τυχόν περιορισμούς, και το αν το κόστος της συσκευής συμπεριλαμβάνεται, σε περίπτωση που υπογράψουν σύμβαση μεγαλύτερης διάρκειας. Θέλουμε να μπορούν να κάνουν εύκολα αγορές και να μπορούν να μεταφέρουν τον αριθμό τους ταχέως, και χαίρομαι που μας στηρίζετε ως προς αυτό. Επίσης, θέλουμε να μπορούν να μελετούν τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θέλουμε η διάρκεια της σύμβασης να χρησιμοποιείται ως περιορισμός όταν προσπαθούν να μεταφερθούν.

Επίσης, θέλουμε να εξετάσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δικαιούνται την ασφάλεια των δεδομένων τους. Δικαιούνται ασφαλή και διαθέσιμα δίκτυα. Δικαιούνται δίκτυα στα οποία οι φορείς εκμετάλλευσης δεν εμποδίζουν, αντίθετα προς τον ανταγωνισμό, συγκεκριμένο περιεχόμενο ή υπηρεσία. Συμφωνούμε με την ιδέα σας να έχουμε μια νέα ποιότητα υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας, και θεωρούμε ότι το έχουμε βελτιώσει αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα. Οι καταναλωτές δικαιούνται καλής ποιότητας καθολικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπηρεσίες εντοπισμού του καλούντος. Ιδίως οι χρήστες με αναπηρία δικαιούνται αυτές τις υπηρεσίες, και ακόμη καλύτερες.

Ωστόσο, θεωρώ ότι οι καταναλωτές δικαιούνται, επίσης, να ενημερώνονται σχετικά με ορισμένα από τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, που αφορούν την πιθανότητα παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την πιθανότητα αυθαίρετης χρήσης ή την πιθανότητα, για παράδειγμα, αγοράς προϊόντων που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία τους, όπως παραποιημένα φάρμακα. Γιατί να μην απαιτήσουμε οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών να μεταδίδουν μηνύματα δημόσιων υπηρεσιών όπως και τα τηλεοπτικά κανάλια σήμερα; Γι’ αυτό συζητούμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν συζητούμε γι’ αυτό ως μηχανισμό για την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά για να καταστήσουμε ευκολότερη και καλύτερη τη ζωή των καταναλωτών.

Πρέπει να καταβάλουμε ακόμη προσπάθειες, κυρία Επίτροπε, αλλά δηλώνω με χαρά ότι υπάρχει συμφωνία σε μια μεγάλη δέσμη συμβιβασμών και είμαι πεπεισμένος ότι θα εγκριθούν. Προσβλέπω στη συνεργασία με τη γαλλική Προεδρία, προκειμένου να τηρήσουμε το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, επειδή η Ευρώπη απαιτεί από εμάς να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, το ενδιαφέρον της Επιτροπής Προϋπολογισμών στη νομοθεσία σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την αποκαλούμενη δέσμη για τις τηλεπικοινωνίες, εστιάζεται, φυσικά, στο μέρος που αφορά τις δαπάνες από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Με άλλα λόγια, ενδιαφερόμαστε για τον οργανισμό –την ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προτάθηκε από την Επιτροπή και μετονομάστηκε σε Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Τηλεπικοινωνίες (BERT) από τους συναδέλφους μας στην ειδική επιτροπή.

Για να το θέσω απλά, όπως έχει η κατάσταση, δεν διαθέτουμε αρκετά χρήματα στο πλαίσιο της διάκρισης 1α για τον εν λόγω οργανισμό με οποιαδήποτε από τις δύο μορφές. Γι’ αυτόν τον λόγο, επικροτούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η επικεφαλής επιτροπή έκανε δεκτές τις τροπολογίες μας στην έκθεσή της και προτείνει μια δομή που επιβαρύνει λιγότερο τον προϋπολογισμό μας. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, ωστόσο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα καταστήσουμε τον BERT ευρωπαϊκό όργανο και ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρήσουμε τον έλεγχό του. Πρέπει, επίσης, να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι, στο πλαίσιο του άρθρου 47 της διοργανικής συμφωνίας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του BERT.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, ως συντάκτης γνωμοδότησης σχετικά με το πρώτο μέρος –βελτίωση της νομοθεσίας– στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, παραπέμπω το Σώμα στη γραπτή γνωμοδότησή μου, αλλά υπάρχουν τρία θέματα στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο είναι η προώθηση και η ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, γνωστών ως δικτύων επόμενης γενιάς. Προκειμένου να προωθήσουμε αυτά τα δίκτυα, πρέπει να εξετάσουμε τον επιμερισμό του κινδύνου στη χρηματοδότηση νέων υποδομών και τον μερισμό αγωγών. Εκτός από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να συμμετάσχουν στον μερισμό αγωγών.

Το δεύτερο θέμα μου –και αυτό έχει ήδη αναφερθεί– είναι ότι πρέπει να αντισταθούμε σθεναρά στην προσπάθεια συγκεντρωτισμού της Επιτροπής, που επιδιώκεται μέσω της αρχής, του δικαιώματος αρνησικυρίας και της διαδικασίας επιτροπολογίας. Τρίτον, η ακριβής κατανομή συχνοτήτων δεν πρέπει να καθοριστεί, έως ότου απαντηθούν οι πολυάριθμες προκαταρκτικές ερωτήσεις. Αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕ; Για ποιες πτυχές είναι αρμόδια; Ποια είναι η πραγματική έκταση του ψηφιακού μερίσματος; Και ποιες είναι οι επιπτώσεις συγκεκριμένων μοντέλων κατανομής;

Οι δευτερογενείς υπηρεσίες, όπως τα ασύρματα μικροφωνικά συστήματα, δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο, διότι τα εν λόγω συστήματα χρησιμοποιούνται για μεταδόσεις σημαντικών εκδηλώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα αποτελέσματα σύγχρονων μελετών από ειδικευμένους φορείς πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων σχετικά με την κατανομή του φάσματος συχνοτήτων.

Ελπίζω ότι τότε θα επιτύχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, εισηγητής γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ικανότητα της Ευρώπης να τεθεί επικεφαλής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του κινητού Διαδικτύου εξαρτάται από την ικανότητά μας να επεκταθούμε σε νέες καινοτομίες και νέες υπηρεσίες.

Από την άποψη αυτή, θα ήταν επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε παλαιές δομές και παλαιούς παράγοντες. Πρέπει να επεκταθούμε, και γι’ αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό να αξιοποιήσουμε το ψηφιακό μέρισμα με τρόπο που να ελευθερώνει το σύνολο του φάσματος για νέες υπηρεσίες και νέες ευκαιρίες, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους παλαιούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις σημερινές τους υπηρεσίες.

Πρέπει να ελευθερωθεί η δυνατότητα ανάπτυξης διαφορετικών υπηρεσιών σε όλα τα μέρη του φάσματος. Εκεί όπου δεν υπάρχει ήδη ανταγωνισμός υποδομών, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός μέσω ενός λειτουργικού διαχωρισμού.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, μέσα σε εξήντα δευτερόλεπτα, να κάνω μερικές παρατηρήσεις εξ ονόματος του αξιότιμου συναδέλφου μου Bernard Rapkay. Ιδίως για εμάς τους Σοσιαλιστές, η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς που λειτουργεί ομαλά αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Επικροτούμε τον ενεργό ρόλο της Επιτροπής στον τομέα αυτόν. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται έναντι των καταφανών αυθαιρεσιών από την πλευρά των μεγάλων φορέων εκμετάλλευσης. Υπάρχει σαφώς ακόμη αρκετό περιθώριο για μείωση των χρεώσεων. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την περιαγωγή δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις στον καθορισμό των τιμών είναι απαραίτητες και σε μια οικονομία της αγοράς. Προτιμούμε να βλέπουμε το ορατό χέρι της Επιτροπής, και όχι να αισθανόμαστε το αόρατο χέρι της αγοράς, που είναι συχνά το χέρι ενός πορτοφολά στις τσάντες και στα πορτοφόλια των καταναλωτών.

συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. – (FR) Θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώντας όλους τους εισηγητές και ιδίως την Catherine Trautmann, που έκανε εξαιρετική δουλειά, ως αποτέλεσμα της οποίας μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια μεγάλη πλειοψηφία αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − (NL) Κυρία Πρόεδρε, η δέσμη αυτή καθαυτή περιέχει ορθές προτάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών, αλλά δυστυχώς στερείται συνεκτικότητας και, συνεπώς, δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, επειδή το πεδίο εφαρμογής είναι εντελώς ασαφές.

Έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή άφησε η ίδια να οδηγηθεί περισσότερο από τις εσωτερικές θεσμικές δομές και τη νομική βάση, και όχι από τα πραγματικά γεγονότα, επειδή για τι ακριβώς συζητούμε ουσιαστικά; Για τηλεφωνικά συστήματα; Ασφαλώς αυτό είναι εντελώς απαρχαιωμένο! Ή μήπως για κινητά τηλέφωνα; Τι είναι το Skype τότε; Τι είναι οι τηλεφωνικές υπηρεσίες πληρωμών; Ανήκουν και αυτές στις τηλεπικοινωνίες; Τι είναι τα δίκτυα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης; Δεν είναι σαφές. Γιατί υπάρχουν κανόνες για την καταγγελία παραβιάσεων από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών Διαδικτύου, αλλά όχι, για παράδειγμα, από τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις κοινωνικές υπηρεσίες, που συχνά χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα; Τι θα συμβεί αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από μια εταιρεία χρησιμοποιηθούν από κάποιον άλλον, όπως οι κυβερνητικές υπηρεσίες, η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές, όπως ορίζεται στην οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Ποιος είναι, λοιπόν, υπεύθυνος για αυτά τα δεδομένα; Σε τι ωφελείται από αυτό ένας πολίτης; Πού μπορώ να προσφύγω ως πολίτης;

Τέλος, θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε επειγόντως με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπερατλαντικά και διεθνή πρότυπα στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. − (FI) Κυρία Πρόεδρε, κύριοι υπουργοί, κύριοι και κυρίες Επίτροποι, και ιδίως κυρία Trautmann, τώρα είναι καιρός να σκεφτούμε με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας, την οποία βελτιώνουμε, με τη δημοκρατία και τη χρηστή επιχειρηματική πρακτική ως τους κύριους στόχους. Η βελτίωση είναι, συνεπώς, απαραίτητη, και βελτιώνουμε επίσης την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, όπως στην περίπτωση της ενοχλητικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επιμένουμε στην αρχή ότι το δικαίωμα πρόσβασης πρέπει να διαδραματίζει ρόλο και νομοθετούμε σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, που δεν είναι ασήμαντο θέμα: οι χρεώσεις πρέπει να είναι χαμηλές και η ευρυζωνικότητα για όλους, για παράδειγμα, αποτελεί πολιτικό δικαίωμα. Έχουμε ενισχύσει τώρα ιδίως τη θέση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, και θεωρώ ότι πρόκειται για έναν ανθρωπιστικό και ορθό στόχο.

Δεύτερον, τα δίκτυα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να σταματήσουμε τους φορείς εκμετάλλευσης να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Αντιθέτως, ο ανταγωνισμός πρέπει να ενισχυθεί, και ο τερματικός εξοπλισμός δεδομένων με τον οποίο μπορεί να ακούγεται μόνο ένας φορέας εκμετάλλευσης δεν πρέπει να επιτραπεί να δημιουργηθεί. Αυτό θα ήταν τρελό, όπως ένα ραδιόφωνο που παίζει μόνο έναν σταθμό.

Πρέπει να διασφαλιστεί τώρα και για πάντα ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα διαθέτουν τις δικές τους συχνότητες, επειδή ποτέ δεν διαθέτουν τα χρήματα για να λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες. Αυτή είναι ουσιαστικά μια σταθερή βάση για την κοινωνία της πληροφορίας, και πρέπει να τη διατηρήσουμε για πάντα. Παρόλα αυτά, χρειαζόμαστε περιθώριο για τις επικοινωνίες τρίτης γενιάς, και αυτό οργανώνεται τώρα. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει περιθώριο για νέες τεχνολογίες και καινοτομία.

Έχω να πω ένα πράγμα ακόμη. Όσο πιο δίκαιη και τεχνικά εξελιγμένη είναι η Ευρώπη, τόσο καλύτερα θα προχωρήσουμε ως δημοκρατική δύναμη στην κοινωνία της πληροφορίας, καθώς και ως κοινότητα που επιτυγχάνει τους στόχους της Λισαβόνας, οι οποίοι επί του παρόντος φαίνονται πολύ μακρινοί. Από εμάς εξαρτάται: πρόκειται για μια νομοθετική δέσμη που αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. (RO) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, κύριοι υπουργοί, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές που συμμετείχαν στις εργασίες σχετικά με τη δέσμη για τις τηλεπικοινωνίες.

Θεωρώ ότι η έκθεση της κ. Trautmann αποτελεί μια ισορροπημένη θέση και στηρίζω τις προτεινόμενες τροπολογίες συμβιβασμού. Επίσης, χαίρομαι που ορισμένες τροπολογίες έγιναν δεκτές, ιδίως εκείνες που αφορούν την εναρμόνιση του φάσματος, καθώς και ορισμένα μέτρα σχετικά με τις συνολικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Η ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η ευημερία των καταναλωτών, εξαρτώνται από έναν δυναμικό και ανταγωνιστικό τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι ανταγωνιστικές αγορές διαθέτουν ευρυζωνικότητα, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά έχουν φέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και καινοτόμες υπηρεσίες.

Η οδηγία πλαίσιο στη δέσμη για τις τηλεπικοινωνίες πρέπει να εστιάσει στην αύξηση των επενδύσεων· επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δίκτυα επόμενης γενιάς και οι επιλογές των καταναλωτών πρέπει να διαφοροποιηθούν περισσότερο, κάτι που θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος και καλύτερες υπηρεσίες προς όφελός τους.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στις αλλαγές που σκοπεύουμε να επιφέρουμε στη δέσμη για τις τηλεπικοινωνίες, που θα είναι προς όφελος των καταναλωτών, παρέχοντάς τους περισσότερο διαφοροποιημένες υπηρεσίες ευρέος φάσματος και χαμηλότερου κόστους.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. − (HU) Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι η Ένωση μπορεί να πιστωθεί τις επιτυχίες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών την τελευταία δεκαετία. Μαζί με αυτό, υπάρχουν ακόμη ορισμένα διασυνοριακά προβλήματα και ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα, την εξάπλωση της ψηφιακής κοινωνίας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Αν πραγματικά επιθυμούμε μια «κοινή» αγορά, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για αυτή.

Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που διεξήχθησαν τους τελευταίους μήνες, ψηφίσαμε υπέρ της δημιουργίας του BERT, που θα απλοποιήσει τη συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και θα διασφαλίσει την πραγμ