Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . −

Otázka č. 42, ktorú predkladá Colm Burke (H-0537/08)

Vec: Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu

Plné uplatnenie právnych predpisov vnútorného trhu prináša výhody spotrebiteľom aj priemyslu v celej EÚ. Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu je účinným spôsobom zobrazenia relatívnej úspešnosti členských štátov pri uplatňovaní týchto právnych predpisov. Aký postup v tejto súvislosti navrhuje Komisia na oznámenie úplných výsledkov hodnotiacej tabuľky spotrebiteľom a priemyslu?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia