Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 3. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

(otázky Komisi)
MPphoto
 
 

  Předsedající . −

Otázka č. 44, kterou pokládá Dimitrios Papadimoulis (H-0553/08)

Předmět: Prodej řecké telekomunikační organizace OTE a odmítnutí udělat veřejnou nabídku na převzetí

Řecký parlament přijal zákon o ratifikaci dohody mezi OTE a Deutsche Telekom bez ohladu na ustanovení směrnice 2004/25/ES() o ochraně menšinových akcionářů. Své odmítnutí brát tato ustanovení v úvahu založila vláda na čl. 8 písm. g) zákona 3461/2006, který z požadavku veřejné nabídky na převzetí vyjímá státem vlastněné podniky, které jsou v procesu privatizace.

Považuje Komise OTE za státní podnik, jestliže stát vlastnil před dohodou pouze 28 % OTE? Jaký je minimální procentuální podíl akcií, které musí vlastnit stát v podniku, aby byl podnik považován za státní? Zajišťuje výjimka v uvedeném zákoně ochranu práv menšinových akcionářů? Jsou v případě veřejných nabídek na převzetí dodržované na úrovni Společenství zásady přehlednosti a transparentnosti? Mají v členských státech akcionáři společností, v kterých vlastní akcie i stát, méně práv než akcionáři společností, v kterých stát akcie nevlastní?

 
  

(1)Ú. v. ES L 142, 30.4.2004, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí