Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . −

Otázka č. 48, ktorú predkladá Georgios Papastamkos (H-0526/08)

Vec: Čiernomorská synergia

Uplynul rok od spustenia iniciatívy čiernomorskej synergie. Domnieva sa Komisia, že vznikol široký, súdržný, strategický prístup k tejto oblasti? Sú v tejto súvislosti hlavnými cieľmi iniciatív EÚ rozvoj lodného spojenia, cestnej dopravy a koridorov, ako aj spolupráca v energetickom odvetví a podpora trvalo udržateľného rozvoja? Ako chce Komisia využiť prítomnosť členských krajín (Grécko, Bulharsko, Rumunsko) v tejto oblasti?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia