Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . − – Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu).

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia