Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

Frågestund (frågor till kommissionen)
MPphoto
 
 

  Talmannen. − De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan).

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy