Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0121(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0140/2008

Razprave :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Glasovanja :

PV 03/09/2008 - 7.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0392

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 3. september 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

3. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) – Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  Predsednica. − Prva točka je skupna razprava o

– poročilu Amalie Sartori v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) (A6-0140/2008),

– o poročilu Amalie Sartori v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES) … o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 (KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)) (A6-0142/2008), in

– poročilu Amalie Sartori v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. … o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 (KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD)) (A6-0141/2008).

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredsednik Komisije. (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, v imenu svojega kolega gospoda komisarja Dimasa se najprej zahvaljujem poročevalki gospe Sartori za njeno temeljito delo pri tem težavnem predlogu. Njeno trdo delo je omogočilo dogovor s Svetom na prvi obravnavi, nad čemer je Komisija navdušena. Spet se ukvarjamo s kemikalijami in varovanjem ljudi ter okolja pred njihovimi potencialno nevarnimi učinki.

Kemikalije niso le evropska težava ali evropski monopol. Proizvaja, prodaja in uporablja se jih po vsem svetu, pri čemer so tveganja, povezana z uporabo kemikalij, enaka ne glede na lokacijo. Zato je razumljivo, da smo si prizadevali za svetovni sistem za opis in oznako teh nevarnih snovi. Zakonodaja, ki jo bomo danes sprejeli, ustvarja podlago za svetovno enotne okoljske, zdravstvene in varnostne podatke v zvezi s potencialno nevarnimi kemikalijami.

Zdravje in varovanje okolja bosta postala pregledna in svetovno primerljiva le, ko bodo v uporabi usklajeni merilni standardi za določanje in označevanje nevarnosti, ki jih predstavljajo kemikalije. Ne smemo podcenjevati gospodarskih prednosti. Evropska podjetja bodo prihranila denar, ker jim ne bo treba oceniti postopkov kemičnega tveganja, ki se uporabljajo v različnih državah glede na različna merila in sisteme. Poklicni uporabniki kemikalij in potrošniki po vsem svetu bodo prav tako imeli koristi od te usklajenosti. Ljudem, ki uporabljajo kemikalije, se ne bo treba več seznanjati s številnimi različnimi sistemi, da bi vedeli, kakšno stopnjo nevarnosti lahko predstavlja kemikalija.

Kompromis, ki ga je predstavila poročevalka, je uravnotežen in zlasti upošteva vprašanja, kot so izvedljivost in jasnost določb. Čeprav je predlogov sprememb, ki so jih predlagali sozakonodajalci, veliko, bistveno ne spreminjajo temeljnega načela ali osnovne strukture prvotnega predloga Komisije. Zato se Komisija lahko strinja s temi predlogi. Tudi med pripravo predloga si je Komisija prizadevala, da bo sedanja visoka raven zaščite človekovega zdravja in okolja ostala nedotaknjena. Zelo sem zadovoljen, da si Parlament in Svet delita naše temeljne poglede. Tesno, konstruktivno sodelovanje med Parlamentom, Svetom in Komisijo je veliko prispevalo k pogajalskemu procesu in to pomeni, kot sem že povedal, da lahko sprejmemo kompromise, ki jih je predlagala gospa Sartori.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, poročevalka. (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, kot sem gospoda komisarja že spomnila, smo v zadnjih mesecih večkrat obravnavali vprašanje razvrščanja, označevanja in pakiranja kemičnih snovi in zmesi, sistem, ki je bolje znan po svoji kratici GHS, za katerega sem poročevalka.

Zato bom namesto s ponovno razpravo o tehničnih podrobnostih dokumenta začela z zahvalo svojim kolegom in poročevalcem v senci, s katerimi sem sodelovala pri ustvarjanju konstruktivnega in zelo uspešnega dialoga, ki je temeljil na obširnem sodelovanju in preglednosti. Zlasti se zahvaljujem vsem za podporo in zaupanje vame. To mi je omogočilo dovolj podpore za uspešen izid pri pogajanjih s Svetom in Komisijo.

Prav tako se zahvaljujem pripravljavcem mnenja ustreznih odborov, gospe Laperrouze, v imenu odbora za industrijo, raziskave in energetiko, ter gospodu Schwabu, v imenu odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki sta bila vpletena na podlagi postopka za okrepljeno sodelovanje. Mnenja, ki jih je sprejel ta odbor, so dejansko dopolnila in razširila predlog ter ga naredila bolj učinkovitega in enostavnega za končne uporabnike: s temi imam v mislih potrošnike, podjetja, trgovinska združenja, nadzorne organe in države članice. Naj omenim dobro delo, ki so ga opravili uradniki Parlamenta in člani skupin, ki so nam pomagale, ter tudi predstavnikom Komisije in Sveta.

V zadnjih mesecih smo si vsi prizadevali za čim manjše število predlogov sprememb ter za doseganje konsenza o posebnih kompromisih. Po dveh mesecih tridelne tehnične razprave z drugimi institucijami smo dosegli zadovoljiv kompromisni sveženj s Svetom, ki ga je potrdil odbor stalnih predstavnikov 27. junija in nam bo omogočil, če bo današnje glasovanje uspešno, da ga zaključimo na prvi obravnavi.

S to novo zakonodajo moramo na eni strani ohraniti obveznosti, ki smo jih sprejeli na mednarodni ravni in zato zagotoviti, da bo GHS sistem Združenih narodov glede vsebine v skladu z našo zakonodajo, na drugi strani pa moramo izpolniti sedanje roke, ki nam jih narekuje lastna zakonodaja REACH.

S to novo uredbo nam bo hkrati uspelo uporabnikom teh snovi zagotoviti boljšo zaščito ter naša podjetja narediti bolj konkurenčna in učinkovita. V skladu s temi novimi pravili, ki so enaka po vsem svetu, države ne bodo mogle enakega proizvoda označiti kot bolj škodljivega ali manj škodljivega kot v drugih državah. Do zdaj ni bilo tako. To ni le nesmiselno, glede na to, da enaka snov predstavlja enako tveganje ne glede na to, kje se nahaja, ampak je tudi zelo tvegano, kadar te izdelke izvaža ena država v drugo, pri čemer jih na koncu uporabljajo ljudje, ki se ne zavedajo nevarnosti izdelka, ki ga uporabljajo.

Zato menim, da je lahko za uporabnike in delavce v tem sektorju, zlasti v zelo velikem številu malih in srednje velikih podjetij, naš predlog učinkovit odziv za vse naše državljane in vse Evropejce ter za ljudi po vsem svetu.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, pripravljavka mnenja odbora za industrijo, raziskave in energetiko. (FR) Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, najprej čestitam gospe Sartori, naši poročevalki, ter poročevalcem v senci iz drugih skupin. Menim, da je opravljeno delo, čeprav ni bilo enostavno delati z besedilom, ki ima 2 000 strani, prineslo pravi napredek.

Najprej bom govorila v imenu odbora za industrijo, raziskave in energetiko, za katerega sem bila pripravljavka mnenja, potem pa bom govorila v imenu svoje politične skupine.

Odbor za industrijo je sprejel številne predloge sprememb in na kratko bom omenila najpomembnejše.

Položaj malih in srednje velikih podjetij je bilo treba upoštevati: izrazili so zanimanje za to zadevo med pripravljalnim posvetovanjem Komisije. Od 360 podjetij, pri čemer jih 45 % zaposluje manj kot 250 ljudi, se je odzvalo na to spletno posvetovanje, ki ga je Komisija izvedla med 21. avgustom in 21. oktobrom 2006.

Naš odbor je želel izpostaviti dejstvo, da je poleg zagotavljanja informacij namen GHS tudi varovanje potrošnikov in okolja. Naš odbor je države članice pozval k uvedbi postopka, ki pomaga vsem dobaviteljem, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, v določenih sektorjih proizvodnje, da določijo ustrezno razvrščanje, označevanje in pakiranje teh snovi in zmesi.

Naš odbor si je prav tako prizadeval za skladnost z REACH in je zato vložil predloge sprememb v zvezi s količinskim razponom.

Nazadnje je naš odbor zaradi preprečevanja podvojevanja zakonodaje o pakiranju želel vnaprej predvideti možnost sporov glede interpretacije zahtev uredbe, v tem primeru sporov med dobaviteljem in državo članico, ter potrebo po postopku, ki bo zagotavljal usklajeno razvrščanje.

Zdaj bom prešla k svoji vlogi poročevalke v senci za skupino ALDE ter bom izpostavila nekatera vodila našega pristopa.

Dejansko se strinjamo s to pobudo. Globalni pristop je v celoti skladen s cilji učinkovitejšega varovanja zdravja in okolja, pri čemer dopušča trgovino z izdelki.

Glede na to, da gre za globalni sistem, je pomembno, da prihodnje uredbe ne bodo uvedle omejitev za evropska podjetja, ki ne bodo veljala za njihove mednarodne konkurente. Zaželeno bi bilo, da bi bil predlog skladen z REACH glede rokov in pristopa glede na količinski razpon snovi ali glede prilog, zlasti Priloge VI.

Kar zadeva informacije, nameščene na končni proizvod (ker se je Komisija odločila, da vključi tudi poproizvodni segment), morata prevladati kakovost in ustreznost informacije, ne pa količina informacij. Naši skupini se je zdelo pomembno, da prizna obstajanje in vrednost drugih virov informacij, zlasti tistih, ki jih zagotavljajo nevladne organizacije in industrija, ampak tudi pomembnost orodij za komuniciranje, kot je internet. Zaupnost nekaterih informacij mora biti prav tako zaščitena. Na koncu ta zakonodaja ne sme povečati poskusov na živalih.

Zaradi kratkih rokov ter tudi zaradi zapletenosti prilog, so se poslanci odločili, da jih ne bodo spremenili. Cilj tega je bil tudi olajšati pogajanja. To ugodnost si je priboril Parlament. Vendar smo v tem primeru opazili, da ena od prilog predstavlja resne težave v zvezi z neposredno skladnostjo in izvajanjem za zadevne industrije.

Priloga VI je seznam snovi z usklajenim razvrščanjem na evropski ravni. Vendar podoben seznam že obstaja in industrija uporablja ta seznam za razvrščanje in označevanje zmesi. Vendar ko se je zgodil prenos, je bil ta seznam spremenjen in ga bo treba uporabiti takoj, ko bo začel veljati GHS, čeprav je pri tehničnih prilagoditvah časovni okvir za to vsaj 18 mesecev.

Veliko malih in srednje velikih podjetij je zaskrbljenih zaradi te spremembe. Bistveno je, da dosežemo sporazum na prvi obravnavi s Svetom ter prenehamo čim prej objavljati določbe, da bi industriji in uporabnikom omogočili čas za prilagoditev na nov sistem, pri čemer bi začel delovati do konca leta 2008.

Zato Komisijo pozivam, naj predlaga rešitev, ki bo industriji dopuščala dovolj časa, da se uskladi z zahtevami uredbe, brez da bi to nanjo nesorazmerno vplivalo.

Po pogovoru med vsemi tremi stranmi se mi predloženo besedilo zdi dobro, razen težav s prilogo. Izpostavila bom nekaj pomembnih točk. Veliko smo govorili o snoveh z lastnostmi PBT. GHS Združenih narodov jih ne zajema. Evropska komisija je Parlamentu zagotovila, da si bo za njihovo razvrščanje prizadevala pri Združenih narodih. Parlament je prav tako zagotovil umik razdelitve kategorije draženja oči na podkategorije, kar bi nedvomno povečalo število poskusov na živalih brez dodane resnične vrednosti. Prav tako lahko poročamo, da so poskusi na ljudeh za namen te uredbe prepovedani, ter da je GHS Združenih narodov dinamičen proces; iznašli so mehanizem, ki bo v evropskem GHS omogočil upoštevanje sprememb GHS Združenih narodov. Zaupnost je varovana na uravnotežen način.

Skladnost z REACH je zagotovljena in Parlament je sprejel nični prag za inventar in obveščanje, čeprav smo najprej hoteli uvesti prag ene tone za določene kategorije izdelkov. Ta nični prag je bil sprejet, ker so snovi in zmesi, namenjene izključno raziskavam in razvoju, izključene iz področja uporabe.

Menim, da smo delo dobro opravili, in upam na dobro glasovanje ter ustrezno uporabo GHS.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, pripravljavec mnenja odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. − (DE) Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, najprej naj povem, da je bil odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov zelo zadovoljen zaradi kompromisa, ki ga je gospa Sartori predstavila v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Menimo, da smo s to rešitvijo dosegli zelo dober kompromis in zelo dobro rešitev za kemična podjetja na evropskem notranjem trgu, pri čemer jih večina posluje globalno, in za potrošnike, ter da smo prav tako dosegli zelo dober kompromis za občutljive potrošnike.

To je bilo mogoče le zaradi prijateljskega, neomajnega sodelovanja med poročevalci. Zlasti se zahvaljujem gospe Sartori za način, kako je vodila pogajanja, skupaj s pogovori med vsemi tremi stranmi, saj na koncu ni bilo več dvoma, da je bilo ravno to pomembno za doseganje rešitve, ki je izpolnila pričakovanja vseh.

Zadovoljen sem z izidom, ker iz stališča notranjega trga ter podjetij, zlasti kemičnih podjetij, katerih izkušnja z evropsko ravnjo glede REACH-a ni bila v celoti pozitivna, menim, da lahko globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS) kot univerzalno smernico, ki so jo določili Združeni narodi, na evropskem notranjem trgu uporabimo birokratsko zelo nezapleteno ter ga praktično usmerimo. To bo prineslo neposredne konkurenčne prednosti na notranjem evropskem trgu za podjetja, ki so dejavna na tem trgu, ker je usklajeno označevanje pomemben korak naprej v primerjavi z obstoječo uredbo, ki se na nekaterih obrobnih območjih še vedno razlikuje.

Gospod komisar, v razpravah z vsemi tremi stranmi smo prav tako na kratko razpravljali o dejstvu, da zakonodaja o prevozu teh potrošniških dobrin še vedno ni bila usklajena in da bi bilo zato dobro razmisliti o tem, ali naj se v prihajajočih mesecih osredotočimo na zakonodajo o prevozu kemikalij.

Drugič, pravilno je bilo, da nismo načenjali prilog, pri čemer podpiram gospo Laperrouze iz skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, s katero smo prav tako dobro sodelovali, ker nam je ta poteza omogočila, da se razprava ni sprevrgla v takšno, kot je bila razprava o REACH. Čeprav je pomenilo, da smo izpustili nekatere posamezne točke, ki bi jih radi izboljšali, je bila to zagotovo pravilna pot.

Kljub temu podpiram željo gospe Laperrouze za uvedbo prehodnih rokov v Prilogi VI za snovi, ki so bile v tej prilogi spremenjene, ker na začetku posvetovanja nismo mogli predvideti, da jih rešitev, za katero smo se odločili, ne bo zajemala. Gospod komisar, zelo bi vam bil hvaležen, če bi to v svojem odgovoru kratko komentirali.

Uporabniki kemičnih potrošniškega blaga praviloma niso seznanjeni s sestavo tega blaga. Zato smo pri razpravljanju o GHS poseben poudarek namenili izvajanju smernic tako, da bi bile uporabne za potrošnike. Čeprav nismo mogli podrobno upoštevati vsakega posameznega člena, smo našli rešitev, vsaj za najbolj pogosto potrošniško blago, kot so pralni praški in detergenti, ki potrošnike ozavešča o količini kemikalij, ki jih vsebujejo ti izdelki, hkrati pa ljudem tudi v prihodnosti omogoča enako uporabo kot do zdaj.

Navedel bom primer: včasih se je pralno sredstvo lahko uporabljalo le v velikih embalažah za več litrov. Vse bolj okolju prijazna tehnologija pri proizvodnji in uporabi teh izdelkov je vse bolj zmanjševala potrebno količino pralnega sredstva, tako da zdaj največja embalaža, ki jo najdemo v kuhinjah, vsebuje 300 ml ali 500 ml.

Nedvomno se je vsebnost kemikalij v teh izdelkih povečala, vendar je za potrošnike to skladno s sedanjo rešitvijo GHS, ker vemo, da ljudje te izdelke uporabljajo vsak dan, zato jih ni bilo treba ponovno razvrstiti.

To zajema vse točke, pomembne za notranji trg. Hvala za vašo pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, v imenu skupine PSE. (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, v položaju, kot je ta, kjer se vsi strinjamo, se lahko razprava začne ponavljati. Ker se v celoti strinjam s tem, kar so povedali moji kolegi poslanci, bom izpostavil tri kratke politične točke.

Prva točka je dejansko priznanje vztrajnosti, ki jo je naša poročevalka pokazala od začetka. Od prvih sestankov dalje je pokazala politično odločenost, da dokument zapre na prvi obravnavi, pri čemer nas je k temu skoraj prisilila. Vendar smo bili vsi prepričani, da je to potrebno, če želimo hitro uvesti zakonodajo za zagotavljanje takojšnjega razvrščanja vseh snovi in narediti pravi korak proti strožjim standardom za varovanje zdravja potrošnikov ter, o tej točki se strinjam, zdravja delavcev, ki te snovi uporabljajo v številnih različnih sektorjih, zlasti v bolj zapletenem okviru malih podjetij.

Drugič, izogibali smo se vse večji nevarnosti ponovnega načenjanja starih razprav, ki smo jih zaključili s sprejetjem REACH-a, zaradi česar sem bil zlasti vesel. Menim, da je celo dejstvo, da REACH kot merilo na mednarodni ravni vse bolj uporabljajo druge države, ki ga uporabljajo kot model za prilagajanje lastne zakonodaje, zelo zadovoljivo.

V vsakem primeru je treba določbe v zvezi z razvrščanjem snovi, o katerih bomo pravkar glasovali, prilagoditi in vključiti tako, da bodo skladni z glavno uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi brez dodajanja novih elementov.

Na koncu to pomeni, kot bodo kolegi poslanci vedeli, da GHS ne bo zadnja rešitev pri vprašanju razvrščanja in označevanja snovi. Veliko se je govorilo o PDT. Ne smemo pozabiti, da gre za trajni postopek. Za zdaj izvajamo to, kar že imamo na voljo, ter razvrščamo snovi, o katerih so ZN že izvedli analizo tveganja. Takoj, ko bomo imeli na voljo nove kategorije tveganja ter rezultate novih študij, bomo ustrezno posodobili GHS, zato je to trajen proces.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward , v imenu skupine UEN. – (GA) Gospod predsednik, okolje in javno zdravje vplivata na vsakega državljana in ta zakonodaja je neposredno povezana z obema. Parlament je glasoval za sprejetje sistema REACH, ki zdaj velja ter varuje zdravje ljudi in okolje pred nevarnostmi kemikalij. Cilj sistema REACH je zagotoviti, da proizvajalci in uvozniki kemikalij registrirajo, razvrstijo ter odobrijo kemikalije. Bistven del sistema je zagotavljanje informacij javnosti z označevanjem teh kemikalij.

To zakonodajo in gospoda komisarja lahko le pohvalim, saj je sistem EU poenotil s sistemom GHS ZN (globalno usklajen sistem ZN za razvrščanje in označevanje kemikalij). Javnost bo o nevarnostih kemikalij obveščena prek piktogramov, ki bodo prikazovali tveganja glede eksplozij, požara, rakavih obolenj in zastrupitve. To bo prineslo prednosti za industrijo, saj bodo države po vsem svetu sprejele sistem GHS. Javnost bo bolj zaupala kemikalijam, ki bodo opremljene z znaki ter jasnimi in dokončnimi oznakami.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, v imenu skupine Verts/ALE. (SV) Veliko govorimo o pobudi za podnebne spremembe, vendar če bi imeli celovit pristop do okolja, bi tudi na tem področju neposredno kopirali zakonodajo ZN. Zdaj odstranjujemo akutno strupenost kategorije pet. Zakaj to počnemo? Zaradi nenavadnega razloga, da bi se sicer povečalo število snovi, ki jih je treba razvrstiti in označiti. Zato razlog nima nobene povezave z okoljskim ali zdravstvenim razmišljanjem. Ne želimo prepisati kategorije pet, ker bi to pomenilo povečanje števila snovi, kljub dejstvu, da je bistvo celotne zadeve skupni globalni standard, ki bi olajšal trgovino in v tem primeru tudi pripomogel okolju ter zagotovil informacije za potrošnike. Boril sem se za ponovno uvedbo akutne strupenosti kategorije pet, vendar mi na žalost ni uspelo.

Še eno področje, na katerem smo zaostajali in na katerem se nam je dejansko uspelo prebiti skupaj s Svetom, je bila preprečitev predloga za zmanjšan 10 kilogramski prag razvrščanja. Svetu se zahvaljujem za vztrajanje pri svojem stališču. Tudi Komisija je pozitivno prispevala. Če bi bil predlog sprejet, bi to spodkopalo REACH. Pri REACH gre za ocenjevanje kemikalij, ugotavljanje, ali so nevarne, ter za njihovo registracijo. Vendar REACH oceni in registrira le 30 000 najbolj pogosto uporabljanih kemikalij, tistih z največjim obsegom. Z ostalimi 70 000 kemikalijami, ki jih uporabljamo, se bo ukvarjala ta zakonodaja. Zato je zelo dobro, da smo jo obdržali ter da niso bile uvedene nižje meje za razvrščanje kemikalij. Če bi bil predlog sprejet, sistema REACH ne bil nadgradil GHS. Zelo sem vesel, da se to ni zgodilo, in zato lahko to podprem.

Prav tako sem vesel, da nam je uspelo preprečiti nepotrebno delitev na kategorije za poskuse na živalih, na primer poskusi za draženje oči.

S tema dvema zmagama lahko glasujem za sprejetje tega poročila. Vendar poudarjam, da čeprav nam zdaj ni uspelo vključiti zelo nevarnih kemikalij PBT ali prednostnega seznama za ocenjevanje, smo vsaj pridobili besedilo, ki pravi, da bomo to spodbujali na ravni ZN ter da bo vključeno v sistem ZN. Zdaj bi rad videl, da bi Komisija trdo delala za dosego tega cilja, ker je zelo pomemben. Sicer bo naša politika o kemikalijah v celoti propadla. Zelo je pomembno, da se zdaj te snovi hitro vključi v sistem ZN, ker nam na tem področju ni uspelo narediti prvega koraka.

Kaj se torej zgodi s potrošniki? O nevarnostih kemikalij ne bodo tako dobro obveščeni, kot bi lahko bili, in to je obžalovanja vredno. Vendar bodo vsaj dobili zgleden standard in osnovno varstvo, da sami sebe zaščitijo pred nevarnimi kemikalijami. Zato gre na koncu za kompromis, s katerim ni zadovoljen nihče, in morda se ravno to ponavadi zgodi.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle, v imenu skupine PPE-DE. Gospa predsednica, kemikalije so naraven in pomemben del našega okolja. Čeprav ponavadi ne razmišljamo o tem, kemikalije uporabljamo vsak dan. Sodobni svet brez njih ne bi mogel delovati. Našo hrano ohranjajo svežo, naša telesa čista, pomagajo našim rastlinam pri rasti, poganjajo naše avtomobile. Če se jih pravilno uporablja in z njimi pravilno ravna, lahko kemikalije omogočijo, da živimo dlje in bolj zdravo.

Ta predlagana uredba, ki dopolnjuje REACH in usklajuje sistem EU za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi z globalno usklajenim sistemom ZN, je razumen in uravnotežen predlog.

Če hočemo izkoriščati kemikalije po razumni ceni, moramo sprejeti tveganja. Zato moramo najti ravnotežje med tveganji in koristi ter nadzorovati tveganja kemikalij z natančnim označevanjem, znanstvenim urejanjem in inovativnimi tehnologijami. Prav tako moramo najti ravnotežje med ustreznim izvajanjem mednarodnih obveznosti Evropske unije, h katerim se je zavezala na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju Ekonomsko-socialnega sveta ZN, ki se je odvijal v Johannesburgu septembra 2002, pri čemer se je treba hkrati izogibati nalaganju nepotrebnih bremen podjetjem z nepraktičnim in prezahtevnim označevanjem.

Zato sem vložila nekaj predlogov sprememb. Menim, da je zlasti pomembno zagotoviti, da razvrščanje izdelkov ne bo privedlo do zmede med potrošniku ali izvajalci zdravstvene oskrbe. Preveč informacij je enako kot nič informacij. Zato sem vložila predlog spremembe o pakiranju izdelkov, na primer izdelkov nenavadnih oblik ali tako majhnih izdelkov, da je nanje nemogoče pritrditi oznako. V teh primerih je treba podatke o nevarnosti pritrditi na drug ustrezen način, kot na primer s priveski.

Zahvaljujem se zlasti poročevalki gospe Sartori, ker je podprla moje predloge sprememb ter za dobro opravljeno delo v zvezi s tem poročilom.

Obstoječa pravila o prepoznavanju in sporočanju nevarnih lastnosti kemikalij so si sicer podobna v številnih ozirih, vendar so nekatere razlike še vedno dovolj pomembne, da to privede do različnega razvrščanja, označevanja ter različnih varnostnih listov. Globalno usklajen sistem bo, tako upamo, združil ta različna razvrščanja na učinkovit način. Koristi uporabe kemikalij so veliko večje od tveganj, pri čemer je tako zlasti po uvedbi zakonodaje o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij, ki jo poznamo kot REACH.

Vsi se moramo zavedati, da lahko kemikalije med prehajanjem skozi različne faze od njihove proizvodnje do njihovega trgovanja, prevoza in uporabe predstavljajo potencialna tveganja za človekovo zdravje ter za okolje. V tem okviru pričakujemo, da bo dogovor med ZN in EU o GHS prinesel izboljšave za človekovo zdravje in varovanje okolja ter da bo tudi omogočil večjo jasnost za podjetja, zlasti tista, ki so vključena v mednarodno trgovino.

Potencialno, vendar obvladljivo tveganje, povezano s kemikalijami, poudarja potrebo po naši zakonodaji o globalno usklajenem pristopu k pakiranju in označevanju kemikalij, in ravno zato sem zadovoljna, da sta se Svet in Parlament 27. junija dogovorila o besedilu, pri čemer še enkrat čestitam naši poročevalki za njeno delo pri tem težavnem, vendar zelo pomembnem dokumentu.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, v imenu skupine GUE/NGL. (SV) Tisti, ki delajo v proizvodnji kemikalij, bodo zlasti močno prizadeti. Po finski študiji je okrog 32 milijonov državljanov EU na svojem delovnem mestu vsak dan izpostavljenih karcinogenim kemikalijam.

Naša dolžnost je, da prepovemo najbolj nevarne kemikalije in izvajamo splošni nadzor nad vsemi kemikalijami. To je bil namen zakonodaje o kemikalijah REACH, o kateri smo se odločali lani. O rezultatu zakonodaje REACH se lahko razpravlja. Sam sem mislil, da je industrija omilila končni izid in nanj vplivala, vendar je vsaj tukaj, najbolj obširna svetovna zakonodaja o kemikalijah.

GHS, globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij, nadaljuje in dopolnjuje REACH. Cilj GHS je, da delavcem in potrošnikom zagotovi informacije o kemikalijah. Cilj je razvrstiti in označiti na tisoče snovi in zmesi, ki nas obkrožajo. GHS je dejansko konvencija ZN, ki jo moramo zdaj izvajati na ravni EU. Ko bo GHS enkrat sprejet, na žalost se to ne bo zgodilo pred letom 2010 za snovi ter pred letom 2015 za zmesi, bo vse kemikalije preprosto prepoznati. Gre za boljšo seznanjenost milijonov delavcev, ki vsak dan prihajajo v stik s kemikalijami, in potrošnikov, ki morajo vedeti, kaj kupujejo. Označevanje bo prav tako pomagalo izboljšati javno zdravje ter okolje.

Industriji bo koristila bolj usklajena zakonodaja, ki bo olajšala mednarodno trgovino. Gre za velik korak naprej in zato v konfederalni skupini evropske združene levice – zelene nordijske levice podpiramo ta kompromis.

Vendar je škoda, ker nismo mogli tako daleč, kot bi lahko šli. Kemikalije PTB, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene, ne bodo označene. Namesto tega ta kompromis pomeni, da se bo z vprašanjem PTB ukvarjalo na ravni ZN. To je velika napaka sporazuma. Zakaj se nismo odločili, da bodo imele kemikalije PTB enak status, kot vse ostale, ter bile prav tako označene. Zdaj moramo upati, da bodo druge države izvajale pritisk v zvezi z vprašanjem PTB. Prav tako menim, da bo dolgoročno tako.

Kljub temu gre za zgleden kompromis, ki bo milijonom Evropejcev, delavcev in potrošnikov, zagotovil več informacij o deset tisočih kemikalij okrog nas. To je velika in pomembna odločitev za vse, ki trpijo zaradi raka, alergij ali kožnih bolezni zaradi kemikalij.

 
  
MPphoto
 

  Graham Booth , v imenu skupine IND/DEM. – Gospa predsednica, zdaj, ko uredba REACH začenja znatno škodovati proizvodni industriji, zlasti manjšim podjetjem, in ko strmo naraščajo poskusi na živalih, s poročilom A6–0140/2008 prihaja še več navodil iz UNESCA o tem, kako naj razvrščamo, označimo in pakiramo rezultate njihove zadnje zamisli.

Ker si enako želijo protidemokratične globalne prevlade, trgovinska in politična elita, ki sestavlja Evropsko unijo, hiti k izvajanju teh navodil, prav tako kot so hiteli pri izvajanju uredbe REACH. Zagotovili so svoje dobre namene, ki bodo za zdaj varovali ali zaslepili njihove tako imenovane zainteresirane strani, vendar ne bodo zadovoljili številnih nezaposlenih, ki se zaradi teh ukrepov že pojavljajo.

Nekaj upoštevanja javnega mnenja se odraža v predlogih sprememb 10, 12, 39 in 42, v katerih zmanjšano število poskusov na živalih v nekaterih okoliščinah postavljajo pred spoštovanje zakona. Menim, da je tako zaradi pritiska vplivnih okoljevarstvenih skupin, od katerih je EU odvisna za veliko svoje podpore, pri čemer gre razvrščanje dobrobiti nečloveških primatov nad dobrobit ljudi, kot je izraženo v predlogu spremembe 40, zagotovo predaleč v zvezi z njihovim izginotjem, vendar je v nasilnem in obsesivnem procesu zakonodaje EU karkoli, kar si zasluži pozitivni glas, redkost.

V zvezi z ostalim ni razloga, da smiselnih standardov ne bi prostovoljno sprejele demokratične nacionalne države z neodvisnim pravosodjem in prostim dostopom javnosti do sodnih sistemov. Nadnacionalni ukazi se lahko zdijo enostavna možnost, vendar centraliziran in neodgovoren vpliv, ki ga imajo na direktive, škoduje njim samim ter je tudi njihov poglaviten negativni učinek.

Zahteva iz uvodne izjave 7, da bo ta zakonodaja zagotovila konkurenčno prednost za industrijo ter zlasti, kot dodaja predlog spremembe 1, malim in srednje velikim podjetjem, je preprosto nesmiselna. Kot vedno, bodo korist od propada majhnih konkurentov tudi tokrat imela velika podjetja. Ob manjši konkurenci bodo postali še večji ali odšli v tujino, pri čemer se trgovci ne bodo več klečeplazili pred EU in njenimi smešnimi omejitvami ter bodo med sabo trgovali z znatno večjimi dobički od tistih, ki jih imajo pri trgovanju z nami. Razcveta je konec. Začela se je recesija in pod bremenom uredb EU, kot je A6–0140/2008, naše gospodarstvo propada.

Vsak udeleženec v tem postopku lahko svojim volivcem v svojem jeziku govori, kar koli hoče, brez da bi se bal, da bo slišal, kaj njegovi kolegi v drugih državah govorijo svojim volivcem. Splošna skupina EU volivcev ne obstaja in ne more obstajati vsaj še stoletje ali dva, ko bodo vsi govorili en jezik, pri čemer bo do takrat demokracija EU šala, celo nesramna in nevarna šala. Vendar so vaše prednosti ogromne. Zakaj bo vam bilo mar za to ali za nore neučinkovite zakone, ki jih stalno sprejemate? In zakaj bi bilo mar meni, saj se bom konec meseca upokojil? Ko sem prebral predlog spremembe 28 sem dojel, zakaj imam dovolj vsega tega nesmisla. Takole pravi: „Pripravek pomeni zmes ali raztopino, sestavljeno iz dveh ali več snovi; zmes in pripravek sta sopomenki.” Vendar kako bi sploh preživeli brez te materinske države, ki nam razlaga takšne stvari, ter kako sem lahko do zrele starosti oseminšestdesetih let preživel jaz, ki sem v svojih otroških letih žvečil svinčeno barvo iz lesenega okvirja moje zibelke? Najbrž je to mojim protitelesom naložilo nekaj dela v času, ko smo še imeli protitelesa.

Propad EU je z vsakim „svinčenim” ukazom vse bližje. Tega se veselim, vendar obžalujem škodo, ki jo leto za letom delate sedemindvajsetim nekdanjim demokracijam.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Gospa predsednica, povsem smiselno se mi zdi, glede na to, da se kemikalije proizvaja in z njimi trguje globalno, da se opis nevarnosti na njihovem pakiranju ne bi smel razlikovati med državami, saj je to diskriminatorno za potrošnike ter v slabši položaj postavlja tiste, ki natančno opišejo nevarnost.

Vendar opažam, da globalno usklajen sistem zdaj ni zelo globalen. Je bolj razčlenjen kot globalen. Sprašujem se, ali bodo tudi druge države sledile EU pri sprejemu tega sistema ZN ter kakšen bo učinek za podjetja v Evropi, če tega ne storijo.

Pri izvajanju teh ukrepov moramo doseči ravnotežje. Najprej je zelo pomembno, da ne pride do preobsežnega razvrščanja izdelkov, kar bi zmedlo potrošnike in izvajalce zdravstvenih storitev.

Drugič, te mednarodne obveznosti moramo izpolniti tako, da našim podjetjem ne bodo nalagale nepotrebnega bremena. Številna podjetja so izrazila zaskrbljenost zaradi stroškov izvajanja. Prišlo bo do visokih izdatkov na področju informatike in usposabljanja ter pri ponovnem pakiranju, katerih ne smemo podcenjevati, zlasti v primeru majhnih podjetij. Ponovno naj izrazim zaskrbljenost, da lahko mala in srednje velika podjetja postanejo žrtve, zlasti če poslujejo s čezmorskimi državami, pri čemer lahko ti stroški presežejo njihove zmogljivosti.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Gospa predsednica, še vedno se spominjamo razprave o nedavni evropski uredbi o kemikalijah REACH. To je bil eden najzahtevnejših zakonodajnih svežnjev v tem obdobju. Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, s katero se zdaj ukvarjamo, delno temelji na uredbi REACH, ki je pravkar začela veljati, ter jo dopolnjuje. Zato so se predhodno sprožila številna vprašanja.

Želja Komisije po tem, da bi se sporazum dosegel na prvi obravnavi, se je najprej zdela preveč ambiciozna, glede na to, da je Parlament pred tem objavil svoj interes v zvezi z zakonodajo o kemikalijah. Zato lahko le občudujem prepričljivo delo kolegice gospe Sartori v zvezi s tem tehničnim poročilom ter dejstvo, kako se ji je uspelo izogniti skušnjavi prekomernega pregledovanja uredbe in, na primer, vključevanja novih odstavkov ter razvrščanja snovi v priloge, kar bi upočasnilo in celo preprečilo začetek veljavnosti uredbe.

Poročilo, ki smo ga predelali v odborih, bo verjetno dosegel zastavljene cilje za uredbo, zlasti glede usklajevanja in poenostavljanja zakonodaje. GHS in REACH se dopolnjujeta in ne samo olajšujeta delo proizvajalcev in trgovcev kemikalij. Jasno in varno označevanje bo pomenilo povrnitev zaupanja potrošnikov vanje.

Ko se je začelo delo odbora, so bili ljudje zaskrbljeni, da bo uredba GS pomenila, da bo treba številne detergente, na primer, na enak način razvrstiti v skupino jedkih snovi. Na ta način, na primer, bodo sredstva za odmaševanje cevi in pralna sredstva razvrščena enako ter imela enake oznake na pakiranju, pri čemer potrošniki ne bodo mogli razlikovati med nevarnimi izdelki in blažjimi detergenti. Vendar zdaj razvrščanje snovi izraža tudi njihovo dejansko potencialno nevarnost, kot lahko pričakujemo.

Cilj tega sistema, ki kot tak temelji na sporazumu ZN, je, da bi morala pri razvrščanju in označevanju kemikalij ter pri uredbah o prevozu, prodaji in uporabi kemikalij po vsem svetu veljati enaka merila. V skladu s sporazumom bo v celoti delujoč do leta 2008. Še vedno nam je ostalo nekaj mesecev.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). - Gospa predsednica, z globalno uskladitvijo razvrščanja, označevanja in pakiranja snovi ter zmesi se je treba strinjati, pri čemer bi Evropska unija morala igrati vodilno vlogo pri zaščiti naših državljanov pred nevarnimi kemikalijami. Celotna pobuda prihaja iz Združenih narodov in je zato globalen projekt. Globalno usklajen sistem je obetajoč znak globalnega sodelovanja pri okoljskih vprašanjih. Zato podpiram sprejetje kompromisa o poročilu gospe Sartori.

Vložil sem več kot 20 predlogov sprememb, da se zagotovi ustrezno označevanje in varna uporaba kemikalij. Sedemnajst teh predlogov sprememb je odbor ENVI sprejel. Vendar je isti odbor za okolje prav tako sprejel številne predloge sprememb poročevalke, ki bi oslabile pravice potrošnikov glede informacij o nevarnostih kemikalij v izdelkih.

S skupino socialdemokratov smo glasovali proti sprejetju teh predlogov, ker so za nas pomembni interesi potrošnikov. Zadovoljen sem, da novi kompromis ne vsebuje teh predlogov sprememb, ki so usmerjeni proti potrošnikom, ter zato predlagam, da ga sprejmemo. Nisem povsem zadovoljen s kompromisom, vendar ne moremo odlašati s sprejetjem uredbe GHS v zakonodajo.

Kot temeljno načelo sprejmimo dejstvo, da podjetja ne bi smela samozavestno poslovati, kadar na trg postavljajo nevarne kemikalije. V zvezi z nevarnostmi morajo potrošniki imeti pravico do vseh potrebnih informacij.

Dejansko je težava v podrobnostih, zato bomo videli, kako se bo GHS obnesel v praksi, kako bo industrija na izdelkih označila nevarnost in ali bodo potrošniki razumeli znake in opozorila. Informacije morajo biti jasne in lahko razumljive. Upam, da bo GHS dobro orodje za predstavitev rezultatov uredbe REACH javnosti, pri čemer bodo potrošniki kemikalijam bolj zaupali, kar bo pomagalo tudi naši industriji.

Moj pomočnik Gergely Simon, ki je na tem in drugih dokumentih veliko delal, bo kmalu zapustil Parlament. Zahvaljujem se mu za njegov prispevek k našemu skupnemu cilju, ki je kemično varnejša Evropa.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Gospa predsednica, vsi vemo, da se kemikalije proizvaja in z njimi trguje po celem svetu, pri čemer so nevarnosti in tveganja prav tako globalna. Zato potrebujemo smernice v obliki jasnega razvrščanja in označevanja, ki se bosta uporabljala globalno. Želela bi si, da bi bila Evropska unija gonilna sila za zelo jasno označevanje in odločno varovanje potrošnikov, vendar sem številne govorce tu slišala, da bi EU namesto tega morala to zavirati.

Ta politični dogovor lahko sprejmem, vendar z njim nisem zelo zadovoljna. Uspela nam je pomemben korak proti večji varnosti za ljudi in okolje. Prav tako sem vesela, da nam je klub poročilu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane v zvezi z mejnimi vrednostmi za označevanje, ki je bilo preveč prijazno do industrije, pri čemer bi morala oznaka vsebovati podatke, ki so se uporabljali pri razvrščanju, uspelo omejiti škodo v pogajanjih s Svetom in Komisijo. Vesela sem, da se za izpolnjevanje zahtev po označevanju ne uporablja več količinski razpon snovi ter tudi, da za industrijo ne obstajajo več sprejete vrzeli, in da predlagan sistem pozornost usmerja k drugim možnostim, ki bi lahko nadomestile poskuse na živalih.

Vendar si želim izboljšanega označevanja obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi ter ustvarjanja nove kategorije „akutne strupenosti”, ker je to zalo pereče vprašanje, pri katerem bi morali pokazati pripravljenost za ukrepanje. Menim, da smo danes poslali pomembno sporočilo za večjo varnost ljudi in okolja, vendar ne smemo zaspati na lovorikah. Kot kaže, se bomo s to temo v prihodnosti še veliko ukvarjali, saj je še veliko prostora za izboljšave.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Gospa predsednica, obstajajo že globalna pravila o računovodstvu, globalni standardi o preskrbi s hrano v kodeksu prehrane, globalni davčni standardi in konvencije po modelu ZN o dvojnem obdavčenju. Zdaj bomo dobili globalne standarde za označevanje, razvrščanje, pakiranje in količino kemičnih snovi.

Globalna zakonodaja Socialnega in ekonomskega sveta ZN iz leta 2002, splošno usklajen sistem, se zdaj prenaša v zakonodajo Skupnosti.

Vsekakor je globalna usklajenost koristna za vse, za potrošnike, uporabnike, mala in srednje velika podjetja, vendar za temi 2 000 stranmi in postopki, prilogami in seznami, uredba kaže, da evropska standardizacija ni dovolj za spopad z globalnimi težavami. Globalne težave potrebujejo globalne rešitve, kar pomeni, da ima britanski predsednik vlade Gordon Brown prav: Med ravnjo ZN in globalno ravnjo je evropska raven vse bolj zastarela, izrabljena in nazadnje neuporabna.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Gospe in gospodje, ni več sprejemljivo, da na enotnem evropskem trgu veljajo različne nacionalne zakonodaje o trgovanju, zlasti z nevarnimi snovmi. Poenotenje razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij in zmesi je dobra novica za potrošnike, saj predlagana uskladitev izboljšuje varstvo njihovega zdravja in okolja. Prav tako je dobra novica za konkurenčnost evropske industrije, da bo ta zapletena uredba v zvezi s prevozom, preskrbo in uporabo nevarnih snovi zaradi priporočil ZN veljala v Evropski uniji in tudi v drugih državah po svetu.

Uredba je usklajena z REACH, vendar uvaja tudi razrede in kategorije nevarnosti. Oznake bodo vsebovale navodila za uporabo in obvezne grafične simbole ter piktograme, ki jih bodo razumeli ljudje kjerkoli na svetu. Nove zahteve za pakiranje in pritrjevanje bodo zagotovile zaščito pred tem, da bi pakete odprli otroci, ter bodo zagotovile tudi oznake za slepe. Kritiki opozarjajo pred visokimi stroški ponovnega pakiranja, uporabe varnostnih listov in uvedbe novih tehnologij za pakiranje. Vendar sem prepričana, da bodo ti kratkoročni stroški nižji od dolgoročnih prihrankov, povezanih z razveljavitvijo sedanjega različnega označevanja izdelkov, ki je odvisno od ciljne države. Čas izvajanja, ki je predviden med letoma 2010 in 2015, je dovolj uvideven tudi za industrijo.

Zelo cenim, da je Amalii Sartori uspelo doseči odličen kompromis v Parlamentu ter tudi s Svetom. Po številnih mesecih razprav o določbah predloga Komisije ji je uspelo doseči velik napredek in ravnovesje, pri čemer vas zato pozivam, da predlog sprejmemo jutri na prvi obravnavi. To je primer odličnega dela, ki so ga opravili parlamentarni poročevalci z ekipami Sveta in Komisije.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Gospa predsednica, danes razpravljamo o zelo pomembni uredbi, ki je nastala iz razpravi ter pozneje iz odločitve ZN. V tej razpravi, ki jo je podprlo sprejetje globalno usklajenega sistema razvrščanja in označevanja kemikalij ekonomskega in socialnega sveta, so vse države članice, ne samo ZN, imele zelo dejavno in pomembno vlogo, zlasti Evropska unija ter tudi Komisija. To pomeni, da je sistem, ki je bil potolčen, tudi naš sistem. Zato je dobro, da danes sprejemamo lastno uredbo o uporabi kemikalij, ki bo usklajena s tem sistemom, medtem ko hkrati zagotavljamo in si želimo, da bi bili naši državljani, državljani EU, zaščiteni ter da bi bilo pred posledicami uporabe nevarnih snovi zaščiteno tudi naše okolje, ker naj bi bil cilj te uskladitve, razvrščanje in označevanje nevarnih snovi, izboljšanje ravni varovanja zdravja ter tudi stanja v okolju.

Kemija enako vpliva na ljudi na drugi strani sveta. Ko nekdo kupi izdelek, mu ni treba vedeti, kaj je v njem. Vendar mora vedeti, da kupuje varen izdelek. Proizvajalcem in kupljenim izdelkom je treba zaupati. Pri tem je naša vloga označevanje, ki se še vedno zelo razlikuje. Izdelek, ki je označen kot nevaren v eni državi, je v drugi državi strupen ter v tretji državi škodljiv. Nepredstavljivo je, da gospodarstvo in trgovina s kemičnimi snovmi deluje na ta način. Zato sem vesela, da se lahko strinjam z našim poročilom in današnjo razpravo. Menim, da smo vpleteni v nekaj zelo pomembnega.

Opozorila bom še na zadnjo stvar, in sicer na posledice, povezane s potrebo po zagotavljanju informacij o označevanju. Govorim o informacijah, ki jih morajo poznati vsi tisti, ki zbirajo odpadke. Kemični odpadki, ki so in bodo še naprej zelo pomembni za naše okolje, morajo biti vključeni v tem delu, ki sklene celoten cikel upravljanja s kemičnimi izdelki in snovmi ter posledično z odlaganjem nevarnih odpadkov. Dajmo evropskim državljanom dober izdelek in dajmo jim občutek kemične varnosti.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, odlično delo gospe Sartori je, kot kaže, najboljši zakonodajni izid za posodabljanje in tako zagotavljanje boljših uredb nekaterih vidikov kemične obdelave. Poročilo si zasluži pohvalo ne le zato, ker je v skladu z usklajevalnim programom ZN; zdi se povezan, pri čemer nagovarja potrebe proizvajalcev in potrošnikov ter dejansko tudi okolja, koliko je to objektivno mogoče.

Kot vedno, nekateri moji kolegi niso v celoti zadovoljni. Zdi se mi, da je tako zaradi ideološke radikalizacije v zvezi s tehnološkim in znanstvenim napredkom, ki na prevečkrat pod pretvezo varovanja okolja poskuša preganjati. Naključno povsem iz drugačnih razlogov države zunaj Evropske unije, ne le Kitajska, gospodarstvo postavljajo na prvo mesto, saj dovolijo proizvodnjo, prevoz in shranjevanje kemikalij pod pogoji, ki resno kršijo vse, kar hočemo tukaj ustrezno zaščititi.

Poročilo gospe Sartori je pomemben korak naprej, pri čemer usklajuje razvrščanje snovi ter standarde za označevanje in pakiranje nevarnih snovi ter zmesi. Nedvomno bo to pomagalo izboljšati varnost in preprečiti tveganja za zdravje ter varnost potrošnikov in delavcev ter okolja.

Zdaj lahko države enake snovi razvrstijo zelo različno, glede na različne veljavne sisteme razvrščanja, pri čemer so te razlike lahko tako velike, da predstavljajo tveganje. Snovi, ki so v Evropi razvrščene kot nevarne, so lahko v državah, kot je na primer Kitajska, brez opozoril na njihovih oznakah.

Ta položaj ustvarja nepravično konkurenčno prednost in predstavlja resno grožnjo potrošnikom povsod po svetu, pri čemer to na žalost zlasti drži, gospe in gospodje, čeprav to pogosto kritizirate, za globalni trg.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (PSE). - (SV) Gospa predsednica, preden sem se začela ukvarjati z okoljskimi vprašanji, moram priznati, da je bilo moje znanje o kemikalijah precej omejeno. Vendar ko sem se nekaj naučila, sem postala bolj skeptična glede uporabe tako veliko kemikalij v današnji družbi. Pred kratkim sem na primer brala, da je uporaba kemikalij pri čiščenju v povprečnem gospodinjstvu znatno narasla v moji državi Švedski. Nihče ne pozna dejanskega vpliva, ki ga imajo na naše zdravje. Vemo, da številni otroci, ne le na Švedskem, že zdaj vsako leto pogoltnejo gospodinjske kemikalije, ki so strupene, kljub dejstvu, da so kemikalije danes opremljene z opozorilno oznako, ki opozarja na to.

Zaradi naše današnje odločitve bo to opozorilo na žalost izginilo iz številnih izdelkov. Skupaj z nekaterimi kolegi smo poskušali to spremeniti in zagotoviti, da bi obdržali to označevanje splošnih gospodinjskih izdelkov. Zdaj ne bo tako. To zelo obžalujem, saj pomeni, da se bodo izgubile za potrošnike pomembne informacije.

Kljub temu se strinjam z dejstvom, da EU zdaj dobiva usklajeno zakonodajo o razvrščanju, označevanju in pakiranju, ki bo dopolnila REACH, pri čemer je bila ta zakonodaja sestavljena na podlagi prostovoljnega mednarodnega sistema, ki že obstaja. To olajša zadeve za potrošnike in podjetja. Ko bomo danes sprejeli to odločitev, bo za nacionalno odgovorne organe najbolj pomembno, da prevzamejo odgovornost za zagotavljanje informacij o novem sistemu označevanja podjetjem in v širšem okviru tudi različnim skupinam potrošnikov.

Zato bom izkoristila to priložnost in Komisijo ter gospoda komisarja Verheugna pozvala, naj pojasni, kako in s kakšnim uspehom se to dejansko izvaja, da bomo vedeli, ali evropski potrošniki razumejo, kaj od zdaj naprej pomeni označevanje.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (PSE).(RO) Gospa predsednica, ta predlog uredbe skupaj z drugima dvema uredbama, uredbo o detergentih in odločitvijo za spremembo vertikalne zakonodaje, predstavlja usklajevanje evropske in svetovne zakonodaje o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij. Njihovo izvajanje bo imelo koristne učinke na človekovo zdravje, varstvo okolja in kemično industrijo, pri čemer je zelo pomemben razvoj trgovine pod varnimi pogoji in z informacijami za potrošnike.

Izvajanje GHS mora biti povezano z izvajanjem direktive za proizvajalce REACH, pri čemer je v Evropski uniji približno 27 000 proizvajalcev, od katerih je 95 % malih in srednje velikih podjetij, in z razvojem trgovine z državami, ki niso članice EU, pri čemer te predstavljajo 25 % trgovanja Evropske unije. Zahtevam, da se Komisija ne odreče predlogu za izvajanje nove uredbe med celotnim ciklom upravljanja z izdelki, tudi takrat, ko izdelek postane odpadek.

Poročevalki čestitam za njeno delo.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE). - (HU) Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej čestitam Komisiji in poročevalcem za konstruktivno razpravo v zvezi s predlogom ZN in načrtom REACH, ki smo ga pred tem sprejeli, pri čemer je ta razprava zagotovila napredek. Največja korist s stališča odbora za notranji trg, potrošnikov in podjetij je standardizirano označevanje. Ne smemo pozabiti, da zaradi označevanja kemične snovi ne bodo varnejše. Varnejša uporaba in boljša izbira potrošnikov zagotavljata večjo varnost, zato je ta osnutek zakonodaje v tem smislu napredek, ki ga je treba podpreti. Na koncu vas opozarjam, da smo izven ZN povezali kot Evropska unija, pri čemer moramo zdaj v sodelovanju z ZN zagotoviti, da bo to zakonodajo sprejel tudi preostali svet. To predlagam zato, da se bodo tudi drugi v svetu zavzemali za zakonodajo v zvezi z industrijo kemikalij, na primer v okviru čezatlantskega ekonomskega sveta in drugih mednarodnih forumov. Najlepša hvala za vašo pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta (UEN).(IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, čestitam poročevalki gospe Sartori, poročevalcem v senci, Svetu in Komisiji za dosego sporazuma v zvezi s svežnjem o globalnem usklajenem sistemu za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS).

Uspelo nam je doseči zastavljeni cilj, ki je bil čim prej in v skladu z uredbo REACH vzpostaviti in začeti izvajati nov sistem ter hkrati zagotoviti visoko raven varstva človekovega zdravja in okolja ter izpolniti tržne potrebe podjetij, ki lahko zdaj lažje poslujejo na tujih trgih.

Z začetkom veljavnosti sistema GHS bodo podjetja delovala na podlagi enotnega sistema za razvrščanje snovi, usklajenega na mednarodni ravni, ki bo med drugim omogočil lažji dostop do zakonodaje v zvezi s snovmi prek Evropske agencije za kemikalije. S to uredbo, ki določa mednarodna merila za razvrščanje in označevanje nevarnih snovi in zmesi v Evropski uniji, bomo zagotovili, da bodo naša podjetja pripravljena poslovati na svetovnem trgu. Zagotovo bo uredba koristila tudi potrošnikom, ki bodo lažje prepoznali nevarne snovi, kot so strupene, jedke in dražljive snovi.

Sistem označevanja GHS bo s svojimi nezapletenimi enotnimi piktogrami prispeval k prepoznavanju tveganja snovi, vsebovanih v vsakdanjih izdelkih, kot so detergenti in mila. Poleg tega bomo lahko na podlagi sistema GHS, v skladu s katerim je treba za veliko snovi na embalaži zagotoviti varnostne mehanizme, ki onemogočajo uhajanje snovi iz nje, zaščitili naše otroke pred nevarnimi nesrečami doma zaradi naključnega zaužitja strupenih ali jedkih snovi.

Seveda se bodo morala podjetja, zlasti mala in srednje velika, prilagoditi na sistem GHS ter vanj zaupati. Ta sistem bo uvedel sedem novih kategorij tveganja in novo razvrščanje na področju prometnega sistema. Zato smo zlasti zadovoljni s sporazumom, doseženim s Svetom, ki je upošteval zahteve v zvezi s podporo, informacijami in utekanjem, zlasti za mala in srednje velika podjetja.

Sporazum je upošteval tudi soglasje vseh parlamentarnih skupin v zvezi s potrebo po čim večjem zmanjšanju poskusov na živalih in podvajanja teh poskusov. Iz omenjenih razlogov bo moja skupina glasovala za predložen sveženj.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Komentiral bom izjavo poslanca gospoda Bootha v zvezi z okoljskim gibanjem, ki ne želi zaščiti živali, ampak le ljudi. Zdi se, da tega ni pravilno razumel. Gre za vprašanje razvrščanja. Besedila, na katera se gospod Booth sklicuje, določajo, da ni dovoljeno prirejati kemične zmesi le za namene razvrščanja, da se določen prag ne preseže, ter da ni dovoljeno izvajati obsežne poskuse na živalih le zato, da bi se izognili označevanju. Zaradi tega bi kemične zmesi vsebovale nevarne snovi, vendar druge vrste, ki zato ne bi presegle praga, potrebnega za označevanje. V teh primerih bi se poskusi na živalih izvajali le zato, da bi se izognili označevanju. Zato potrebujemo ta besedila.

Zdravje ljudi in zdravje živali sta povezana. S tem se izognemo poskusom na živalih, medtem ko ljudem zagotovimo ustrezne informacije o kemikalijah, da se lahko pred njimi ustrezno zaščitijo. Mr Booth je to razumel napačno.

 
  
  

PREDSEDUJOČA: GOSPA ROURE
Podpredsednica

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredsednik Komisije. − (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, ta živahna razprava dokazuje, da obravnavamo pomembno in daljnosežno vprašanje. Menim, da s tem zaključujemo večletno in obsežno zakonodajno delo v zvezi z industrijo kemikalij ter proizvodnjo in uporabo kemikalij v Evropi.

Ob uporabi zelo uporabne prispodobe, ki jo je uporabila gospa Breyer, želim pojasniti naslednje. Če se vprašamo, kdo poganja napredek in kdo ga zavira, je v zvezi z zakonodajo o kemikalijah jasno, da je Evropska unija motor napredka v svetu. Nihče drug ni uvedel takšnih predpisov in nihče drug industriji kemikalij ne postavlja takšnih zahtev kot mi. Zato je Komisija prepričana, da v zvezi s horizontalno zakonodajo za ta sektor zdaj potrebujemo nekaj let, da začnemo izvajati, kar smo sprejeli, ter da ne smemo takoj začeti oblikovati drugih večjih projektov. Z utemeljenim razlogom zakonodaja REACH določa obdobja vmesnega pregleda, pri čemer moramo obdobja, ki jih je določil zakonodajalec, dosledno upoštevati. To pomeni, da bo Komisija vedno pravočasno predložila poročila in predloge. V zvezi z glavnimi horizontalnimi pobudami ponavljam, da Komisija v bližnji prihodnosti ne namerava predložiti nadaljnjih predlogov.

Zagotovim vam lahko tudi, da je ta sistem na svetovni ravni učinkovit. Vsi razpoložljivi podatki kažejo, da si v svetu vsi vpleteni zelo prizadevajo izvajati sistem, ki so ga sprejeli Združeni narodi. Na področju dejanskega izvajanja smo zagotovo vodilni. Menim, da je veliko pomembnih držav čakalo na današnjo odločitev, ker želijo svojo zakonodajo in izvajanje uskladiti s tem, kar sprejemamo v Evropski uniji. Pričakujem, da bo zdaj veliko drugih držav končalo te postopke.

Gospod Schwab je izpostavil zelo zanimivo vprašanje v zvezi s tem, ali je treba določiti prehodne roke za ohranitev mejnih vrednosti iz priloge 6, ki so bile črtane zaradi kompromisa med stranema. Komisija ne nasprotuje prehodnim rokom. Osebno menim, da so potrebni in ustrezni, vendar niso bili po naključju črtani iz zakonodaje. To je del splošnega kompromisa, pri čemer ob upoštevanju vseh okoliščin menim, da Komisija ne sme dovoliti, da bi zaradi vprašanja prehodnih rokov za nekaj proizvodov kompromis spodletel. Vendar bomo zagotovili, da bodo zahteve zakonodajalcev dosežene na ustrezen način.

Strinjam se s tistimi, ki so izrazili zaskrbljenost glede poskusov na živalih. Upam, da se zaradi te zakonodajo ne bo povečalo število poskusov na živalih. Pomembno je, da se v zvezi s to zakonodajo v celoti prepove poskuse na primatih. Znova odločno poudarjam, da si bo Komisija čim bolj prizadevala omejiti poskuse na živalih. To pomeni, da moremo okrepiti naša prizadevanja v zvezi z iskanjem uveljavljenih metod, ki bi nadomestile poskuse na živalih. Strinjam se z vsemi, ki so v zvezi s tem zaskrbljeni.

Na koncu menim, da bo predložena zakonodaja koristila vsem zadevnim stranem. Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k oblikovanju te zakonodaje.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, poročevalka. (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, zelo sem zadovoljna z današnjo razpravo. Zahvaljujem se vsem kolegom poslancem, ki so danes prispevali k tej razpravi, pri čemer se jim zahvaljujem tudi za njihovo podporo mojemu delu, ki sem ga opravila z njihovo pomočjo ter pomočjo poročevalcev v senci in pripravljavcev mnenja odbora za industrijo, raziskave in energetiko, odbora za notranji ter odbora za varstvo potrošnikov. Zdi se, da je velika večina poslancev, ki so govorili, zadovoljna z rezultati, ki smo jih dosegli.

Strinjam se s stališčem tistega, ki je rekel, da je celo sistem GHS trajni proces, pri čemer je poleg tega tudi delovna metoda, ki smo jo oblikovali. V teh okoliščinah je prav to, pri čemer se zavedamo, da se bo svet še naprej spreminjal in razvijal, zato smo v okviru te uredbe, tako kot v okviru uredbe REACH in drugih, zagotovili poseben in natančen zakonodajni okvir ter dopustili možnost za prihodnje spremembe na podlagi teh meril, čeprav so ta merila vnaprej določena. To sem razumela iz izjave komisarja, ki je govoril pred mano, da je možno le delno podpreti današnjo razpravo.

Zavedamo se, da bomo danes ratificirali uredbo, ki ima široko podporo ter ki bo koristila potrošnikom in delavcem v tem sektorju, ki predstavljajo veliko večino prebivalstva. Vemo, da se bodo ta pravila uporabljala kot okvir ter nesporna in neizpodbitna oporna točka. Ponavljam, svet se nenehno spreminja, kar bo urejala Komisija ob sklicevanju na ta pravila.

 
  
MPphoto
 

  Predsednica. – Ta skupna razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo danes.

Pisni izjavi (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), v pisni obliki. – (RO) Predlog sklepa v zvezi z izvrševanjem globalno usklajenega sistema za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS) je pomemben napredek na področju varstva okolja, potrošnikov, ki bodo imeli večjo možnost izbire, ter podjetij, ki želijo vstopiti na mednarodni trg.

Zaradi usklajene uporabe oznak in enotnega opisa nevarnosti kemikalij se krepi zaupanje potrošnikov v te izdelke ter pospešuje mednarodna trgovina, saj bo lahko industrija uporabljala enake oznake za vse regije izvoza. Poleg tega je usklajen sistem razvrščanja snovi bistven dejavnik za zagotavljanje prostega pretoka blaga na notranjem trgu.

Kljub temu moramo zagotoviti, da se zaradi te uredbe ne bo povečalo število poskusov na vretenčarjih za uskladitev meril razvrščanja, ampak da se bodo poskusi izvajali le, če ne bo na voljo nadomestnih možnosti, ki bi zagotavljale enako kakovost.

Globalno usklajen sistem razvrščanja mora omogočati uporabo metod, ki ne vključujejo poskusov na živalih, tudi če je za njihovo validacijo potreben dolgotrajen in drag birokratski postopek. Ker poskusi na živalih niso bili nikoli uradno validirani, je potrditev nadomestnih poskusov breme, vendar je treba spodbujati raziskave na tem področju.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), v pisni obliki. – (DE) Potrošniki v sodobnem svetu vedno pogosteje prihajajo v stik z različnimi snovmi, včasih tudi nevarnimi.

Za varno in zdravju neškodljivo uporabo nekaterih izdelkov, vključno s tistimi, ki jih uporabljamo vsak dan, je treba zagotoviti informacije o snoveh, ki jih ti izdelki vsebujejo. Globalno usklajeni sistem razvrščanja in označevanja kemikalij (GHS), ki je bil leta 2002 razvit v okviru ZN in k razvoju katerega je dejavno prispevala EU, bodo letos začele izvajati vse države članice. Ena od najpomembnejših prednosti tega sistema je uporaba enotnih piktogramov nevarnosti. Tako lahko potrošniki in trgovci takoj ugotovijo, ali izdelek vsebuje nekatere snovi, ki so lahko tudi škodljive. Poleg tega sistem GHS uvaja standardizirane opredelitve, kot je LD50 (smrtna doza 50), ki jasno navaja tveganje, povezano s snovjo. Skupnost in Evropski parlament sta se zavezala, da bosta čim bolj omejila poskuse na živalih za ocenjevanje snovi.

Poleg tega so bile za organe držav članic določene natančnejše opredelitve in jasnejše smernice. Uspešno izvajanje sistema GHS je pomemben mejnik pri dokončnem oblikovanju evropskega notranjega trga, pri čemer bo koristilo tudi mednarodni trgovini.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov