Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0214(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0201/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0201/2008

Viták :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Szavazatok :

PV 03/09/2008 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0395

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. szeptember 3., Szerda - Brüsszel HL kiadás

4. A hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyása (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont Anja Weisgerber jelentése (A6-0201/2008) a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében az Európai Parlament és a Tanács a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatáról (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, a Bizottság alelnöke. − (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ismételten a jövő gépkocsijáról beszélünk – ez egy olyan téma, amellyel az Európai Parlament más összefüggésben már igen intenzíven foglalkozott ezen a héten.

Ma egy technikai lehetőséget vitatunk meg, amely lehet, hogy segítségünkre lesz a gépjárművek által okozott környezeti problémák megoldásában. Hadd ismételjem meg: ez olyasmi lehet, ami a segítségünkre lesz. Nem tudjuk, hogy ez a lehetőség átfogóan megvalósítható-e, de a legtöbbet ki kell hoznunk ebből az esélyből. Most erről van szó.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a fenntartható mobilitás egyike lesz azoknak a legfontosabb kihívásoknak, amelyekkel meg kell birkóznunk az elkövetkezendő években. Nem akarjuk korlátozni az európai polgároknak az egyéni mobilitáshoz fűződő jogát. Másrészről azonban nincs kétség afelől, hogy ezt az egyéni mobilitáshoz fűződő jogot – egyszerűen kifejezve azt a jogot, hogy gépkocsit vezethessünk, birtokolhassunk és használhassunk – úgy kell gyakorolni, hogy az ne tegye tönkre környezetünket, ez pedig azt jelenti, hogy olyan gépjárművekre van szükségünk, amelyek nem károsítják a környezetet.

Csak egy megjegyzés: ez nem csak a környezet állapota miatt lényeges és sürgős, mert egyre fontosabbá válik gazdasági értelemben is. A hagyományos belső égésű motor elavult azért, mert az üzemanyag-fogyasztása igen magas. Mindent meg kell tennünk a fosszilis üzemanyagok felhasználásának csökkentése érdekében, bárhol merül is az fel.

Ebben az összefüggésben felvetődik a kérdés, hogy elősegíthetjük-e a hidrogénüzemű járművek fejlesztését. Ez a gondolat vezetett a Bizottságnak a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó javaslatához.

Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Weisgerber asszonynak a javaslaton végzett konstruktív és sikeres munkájáért. Nagyon örülök, hogy az ő munkájának köszönhetően már első olvasatban lehetségessé vált a megállapodás.

Jelenleg nem tudjuk, hogy melyik technológia szolgálja a legjobban a fenntartható mobilitást. Ha olvassák az újságokat és nézik a televíziót, naponta más és más következtetéssel szembesülnek. Néhányan üzemanyagcellákról beszélnek, mások az elektromos autó iránt lelkesednek, megint mások újszerű, nagy teljesítményű akkumulátorokat említenek. Sok más lehetőség is verseng a hidrogénmeghajtással, legalábbis az elektromos motorok és az üzemanyagcellák mindenképpen.

A mi feladatunk, hogy megállapítsuk a szükséges biztonsági szabályokat a sokat ígérő technológiák számára, miközben szigorú technológiai semlegességet tartunk fenn. Nyilvánvaló, hogy a hidrogén egyike az ilyen technológiáknak. A hidrogén a hagyományos üzemanyag helyére léphet, és nagymértékben csökkenheti a közúti forgalom környezetre gyakorolt káros hatásait. Zárójelben azonban szeretném hozzátenni, hogy mindezek a megfontolások csak akkor értelmesek, ha környezetbarát módon tudunk hidrogént előállítani. Ha a hidrogént piszkos energia felhasználásával állítjuk elő, akkor semmi mást nem teszünk, mint máshová helyezzük át a problémát.

A javasolt rendelet beépíti a hidrogénüzemű járműveket az európai típusjóváhagyási rendszerbe. Így a hidrogénüzemű járműveket is úgy kezelik majd, mint a hagyományos járműveket, vagyis egyetlen engedély elegendő lesz az egész Európai Unióban. Ez az engedélyezési folyamat kevésbé terhes, és sokkal inkább megfizethető. A gyártók egyetlen kapcsolattartási ponton elintézhetik az összes formaságot, ezáltal jelentős összegeket takaríthatnak meg. Ez az európai ipart versenyképesebbé teszi, és kevesebb adminisztrációs terhet jelent.

A hidrogén a hagyományos üzemanyagokhoz, például a benzinhez és a gázolajhoz képest rendkívül eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, így a javaslat elsőbbséget ad a szükséges biztonsági előírások megállapításának. Szavatolnunk kell különösen azt, hogy a hidrogénnek a járműben történő tárolása teljesen biztonságos legyen. Ez a rendelet valamennyi, az EU-ban forgalomba helyezett hidrogénüzemű járművet olyan biztonságossá teszi, mint a hagyományos meghajtású járműveket. Remélhetőleg ez fokozza a közvélemény bizalmát a még ismeretlen új technológiák iránt. A javaslat bevezeti az ilyen járművek azonosítását szolgáló rendszert is, hogy azokat a mentőszolgálatok könnyen felismerjék.

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti szoros együttműködésnek kedvező hatása volt a tárgyalások eredményére, így én csak egyetérteni tudok azokkal a módosítási javaslatokkal, amelyeket az önök előadója, Weisgerber asszony terjesztett elő.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, előadó. − (DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, a fosszilis üzemanyagkészletek végesek. A kereslet nő, és emiatt emelkednek az árak – ezt naponta látjuk az üzemanyagtöltő állomásokon. Az emelkedő árak egyik oka az a várakozás, hogy a kőolaj, a földgáz és a szén a jövőben elfogy. Ezért azonnal meg kell kezdenünk azoknak a technológiáknak a vizsgálatát, amelyek helyettesíthetik a fosszilis üzemanyagokat a jövőben.

Az egyik ilyen alternatíva – és a biztos nagyon helyesen hangsúlyozta, hogy csak az egyik, de alternatíva – a hidrogéntechnológia. Természetesen a hidrogénüzemű járművek még nem piacérettek, de számos projekt van folyamatban, hogy ezen változtassanak. Az EU „autósztráda”-projekt éppen most fejeződött be egy bátorító jelentéssel.

Az EU kutatásért felelős miniszterei februárban hosszú távú partnerséget hoztak létre az állami és a magánszektor között azzal a céllal, hogy a hidrogén- és az üzemanyagcellás technológia 2015 és 2025 között piacérett legyen. A tervek szerint mintegy 940 millió eurót fektetnek be ebbe a kutatási programba a következő néhány évben, amelyhez az állami hatóságok és a magánbefektetők fele-fele arányban járulnak hozzá.

Azt látjuk, hogy a hidrogénüzemű gépjárművek piacéretté tételéhez a háttér megvan. Az a tény, hogy az üzemanyagcellák ára még mindig magas, nem használható fel érvként a hidrogéntechnológia ellen, mivel ez minden jövőbeli technológiára igaz. Az első 0,5 megapixeles digitális fényképezőgépet sok évvel ezelőtt az űrutazásokhoz fejlesztették ki, akkor 10 millió eurós költséggel, manapság azonban szinten mindenkinek van digitális fényképezőgépe.

Ez a rendelet most először biztosítja a hidrogénüzemű járművek jóváhagyásához az egész Európában harmonizált technikai szabályokat. Ha ezt a technológiát elő kívánjuk mozdítani, és a biztonság és környezetvédelem magas szintjét fenn akarjuk tartani, az egységes kritériumok alapvető fontosságúak.

Jelenleg a hidrogénüzemű járművek nem tartoznak az EK típusjóváhagyási rendszerébe, így a tagállamok az ilyen típusú járművekre egyedi engedélyeket adhatnak ki. Erre néhány tagállamban már van megfelelő gyakorlat, másutt ez teljesen ismeretlen. Azzal, hogy az engedélyeket ilyen módon adják ki, fennáll az a veszély, hogy az egyes tagállamok saját engedélyezési feltételeket állítanak fel, és ez megzavarja a belső piacot. Ez egyrészt növelheti a költségeket a gyártók számára, másrészt pedig biztonsági kockázatokhoz vezethet.

A hidrogén egyike a jövő energiahordozóinak. Ezért a mi feladatunk – amelynek e rendelet elfogadásával eleget teszünk – az, hogy az egységes jóváhagyási kritériumok megteremtésével a jövő e technológiájának használatához megteremtsük a politikai keretfeltételeket. Örülök, hogy a pártok között sikerült már első olvasatban megállapodást elérni, és annak is, hogy a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott együttműködés olyan jó volt. Ezért köszönet jár az árnyékelőadóknak a kiváló együttműködésükért; név szerint szeretném még megemlíteni Bulfon és Manders urat. Ez tette a megállapodást első olvasatban lehetővé. Emellett a hidrogénüzemű járművek címkézésének kérdésére összpontosítottunk.

A hidrogénüzemű járművek éppen olyan biztonságosak, mint a gázolaj- vagy benzinüzemű személygépkocsik. A rendelet szerint ugyanolyan szigorú biztonsági teszteknek kell megfelelniük, mint minden más járműnek. Annak azonban van értelme, hogy a mentőszolgálatok tudják, hogy hidrogénüzemű járművel van dolguk, amikor a baleset helyszínére megérkeznek, hogy bizonyos sajátosságokra figyelemmel lehessenek. Ez nem jelenti azt, hogy a hidrogénüzemű járműveket indokolatlanul pellengérre állítanánk, mert – amint már elmondtam – azok éppen olyan biztonságosak, mint a más üzemanyaggal működő járművek. Ez igen fontos üzenet, amit ma szeretnék hangsúlyozni.

Ezért azt javasoljuk, hogy a hidrogénüzemű járműveken helyezzenek el egy megfelelő címkét azokon az alkatrészeken, amelyek hidrogént tartalmaznak. A Bizottsággal és a Tanáccsal együttműködve tovább javítottunk a Bizottság szövegén, és a „címke” szót az „azonosítás” szóval helyettesítettük, mert hosszú távon ezt a címkét az elektronikus azonosításnak kellene felváltania, amihez tartozik egy intelligens vészhívó rendszer, az úgynevezett „eCall”.

Más kérdések is felmerülnek. A végén talán röviden visszatérnék a hidrogéntöltő állomások infrastruktúrájának kérdésére, most azonban már előre örülök az élénk vitának, és kíváncsian hallgatom, amit önök elmondanak.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményének szerzője. (SL) Szeretnék köszönetet mondani, dr. Weisgerbernek a kiváló jelentéséért és elégedettségemnek hangot adni azért, hogy ilyen gyorsan nagyfokú konszenzusra jutottunk a Tanáccsal. Ez a rendelet meggyőző módon állít bennünket az új energia- és környezetpolitika oldalára, amelynek minden bizonnyal kedvező hatása lesz a közegészségre is. Egyetértek a biztossal, hogy teljes mértékben ki kell használnunk ezt a lehetőséget. Ez a rendelet egyike a kezdeti lépéseknek, része a mai energetikai és környezeti kihívásokra adott válasznak, amikor a hidrogén az egyik kulcsszerepet játssza. Nem egyedül a hidrogénről van szó, hanem a hidrogénről is, és nemcsak egyes tagállamokról, hanem az egész Európai Unióról is.

Nagyon fontos a megfelelő lendület ahhoz, hogy a teljes végrehajtás kontextusát biztosíthassuk. Ebben figyelembe kell vennünk mindent, amit polgáraink megfontolás tárgyává tesznek, kezdve az infrastruktúrával. A fejlődés dinamikája, különösen az új technológiák gyors fejlődésének problémája, nagyon fontos ebben a kivételesen nagy erőfeszítéseket követelő energiahelyzetben. Én nagyon lényeges lehetőségeket látok az új technológiák előtt abban az értelemben, hogy lehetővé teszik a hidrogén decentralizált előállítását; ha szolártechnológiát is alkalmaznak, akkor lehetségessé válik a termelés szétosztása és a jelenleg ismert energiaforrásoktól való függőség csökkentése. Véleményem szerint a Bizottság sikeresen segíthetné elő és gyorsíthatná fel a fejlődést ebben az irányban.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében. – Elnök asszony, őszintén szeretnék köszönetet mondani Anja Weisgerbernek, a Bizottság előadójának és természetesen úgy is, mint saját képviselőcsoportom tagjának, aki ismételten bemutatta szerintem beható ismereteit a komplex technikai dossziékkal kapcsolatban, miután már igen hathatósan dolgozott a vélemény előadójaként a kibocsátással kapcsolatos számos dosszién. Nagyon örülök, hogy most saját jelentése készült el, és gratulálok neki ahhoz a rendkívüli alapossághoz, ahogyan ezt a fontos feladatot megközelítette. Én tudom, hogy ez mennyi munkát jelent, tekintettel arra, hogy magam voltam az általános típusjóváhagyási irányelv előadója.

Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani Günter Verheugennek és csapatának a Bizottságban a gyors és időbeni cselekvésért, amellyel elénk tárták ezt a fontos javaslatot, amely hatékonyan építi be a hidrogénüzemű járművekre vonatkozó specifikus előírásokat a fő típusjóváhagyási irányelvbe. Egyébként azt gondolom, ez is rámutat annak fontosságára, hogy végre elértük a gépjárművek közös típusjóváhagyási keretét, és így már rendelkezünk azzal a rugalmassággal, hogy tudunk reagálni ezekre az új fejleményekre, és azokat be is tudjuk emelni.

Ezzel összefüggésben szeretném hangsúlyozni, amit számos kollégám elmondott már, de különösen az én szempontból, mivel e Parlament képviselőjeként együtt dolgoztam a Bizottsággal a Cars 21 csoportban, amit a XXI. század versenyképes gépjármű-szabályozási stratégiájának kidolgozására hoztak létre – ez az, amit a Cars 21 jelent –, és ez egyértelműen XXI. századi javaslat. De ami fontos, hogy ez a gyártóipar számára – és nemcsak a nagyvállalatoknak, hanem annak a sok-sok vállalkozásnak is, amely részt vesz a hidrogénüzemű járművek építését elősegítő rendszerek és alkatrészek fejlesztésében – egyértelmű jogszabályi keretet ad, amelyben dolgozhatnak. Nem kell várniuk erre. Ez hatalmas előny, és azt jelenti, hogy lesz egy keretünk Európa számára – egyetlen keret – és ez azt jelenti, hogy amennyiben megfelelnek ezeknek az előírásoknak mindenütt máshol is értékesíthetik járművüket.

Természetesen ez azonban nem elég, és én nagyon örülök, hogy Anja jelentésében szerepel egy konkrét kérés a Bizottsághoz: „Azt akarjuk, hogy a hidrogénüzemű járművek biztonsági előírásai globális előírások legyenek. Az egész világon dolgoznak a hidrogénüzemű járművek szabványain. Most jött el a megfelelő idő arra, hogy ezt a kérdést bevigyük a globális jármű-munkacsoportba, mert ezt el kell kezdenünk, ha haladni akarunk, és azt akarjuk, hogy létrejöjjenek a hidrogénüzemű járművek globális szabványai. Ugyanakkor azt akarjuk, hogy Európa vezető szerepet játsszon e technológiák fejlesztésében, és mindkettőt elérhetjük e javaslat alapján.”

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Bulfon, a PSE képviselőcsoportja nevében. – (DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, a hidrogénüzemű járműveknek az egész EU-ra kiterjedő egységes engedélyezési eljárása megszüntetné a mobilitás környezetbarát formái fejlődésének legalább az egyik akadályát. Már számos ígéretes projekt van folyamatban a helyi közösségi közlekedés területén, ami azt jelenti, hogy a hidrogénüzemű személygépjárművek sorozattermelése már egyáltalán nincs messze. Fel kell tennünk azonban azt a kérdést, hogyan nyerjük a hidrogént. Az, hogy végső soron a CO2-mérleget tekintve ez előnyös-e, erősen függ attól, hogy a jövőben miként állítjuk elő a hidrogént. Semmi hasznot nem hoz a hidrogént felhasználása, ha az előállítása során több CO2-t keletkezik, mint amennyit a hidrogénüzem révén megtakarítunk. Ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy létrejöjjön és megépüljön a megfelelő töltőállomás-infrastruktúra, mert a hidrogénüzemű járműveket is fel kell tölteni. Ez különösen a tagállamok számára jelent kihívást.

A jelentés egyértelmű útmutatása létrehozza azt a jogi keretet, amely elősegíti ennek az ígéretes technológiának és sok más innovációnak a továbbfejlesztését. E ház elnöke, Pöttering úr saját tapasztalatából számolt be a hidrogénüzemű járművekről. Érdemes volna megfontolni, hogy az ő tapasztalatai felhasználásával a Parlament flottáját megfelelően alakítsuk át – legalábbis ez egy olyan javaslat, amit érdemes megfontolni.

Végül szeretnék köszönetet mondani Weisgerber asszonynak a Parlamentben és e jelentés elkészítése során tanúsított szíves együttműködéséért .

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov, az ALDE képviselőcsoportja nevében. – (BG) A hidrogénüzemű járművek bevonása az európai közösség általános szabályozási keretébe különleges fontosságú, mert a jelenleg meglévő, törvény által szabályozott típusjóváhagyási eljárások nem garantálják, hogy azonos minőségű járműveket bocsássanak ki az Európai Unió egész piacán.

Az európai uniós rendelet elfogadása garantálná, hogy valamennyi hidrogénüzemű, kereskedelmi forgalomba hozott járművet közös szabvány szerint gyártsanak, vizsgáljanak és azonosítsanak, és biztonsági szintjük legyen legalább ugyanolyan, mint a hagyományos motoros járműveké. A közösségi rendelet garantálja a hidrogénnek, mint üzemanyagnak a fenntartható módon történő bevezetésére irányuló erőfeszítések összhangba hozatalát olyan módon, hogy a gépjárművek esetében a hidrogén üzemanyagként történő alkalmazása miatt a közös környezeti egyensúly pozitívvá váljon. Az összeurópai rendeletnek közös előírásokat kell tartalmaznia e gépjárművek figyelemmel kísérése és a szükséges infrastruktúra – az üzemanyagtöltő állomások – tekintetében is.

Az Európai Unió rendeletének elfogadása garantálná a közös szabványok alkalmazását a harmadik országokban, nevezetesen az Egyesült Államokban, az Ázsiai Gazdasági Térségben előállított hidrogénüzemű járművek gyártása és hasznosítása tekintetében is, segítve Európa érdekeinek védelmét.

Szeretnék rámutatni arra, hogy európai uniós szintű cselekvés hiányában a tagállamok eltérő szabványokat fogadnának el a hidrogénüzemű járművekre, ami a közös piacon kedvezőtlen helyzet kialakulásához vezetne, ellehetetlenítené a nagyléptékű termelésből adódó költségmegtakarítás lehetőségét, és késleltetné a járművek fejlesztését.

Abban a percben, amikor már egy, és csakis egy jóváhagyás elegendő lesz valamennyi járműtípusra az Európai Unió piacán való forgalomba hozatalhoz, az EU tagállamait meg kell nyitni a hidrogénüzemű járművek előtt. A jóváhagyás felgyorsítja ezeknek a környezetbarát technológiával üzemeltetett járműveknek a bevezetését, így hamarabb jelennek meg a hidrogénüzemű járművek használatából adódó környezeti előnyök is.

Utoljára, de nem utolsósorban a hidrogénüzemű járművek, a gyártásukhoz szükséges anyagok előállításába és a figyelemmel kísérésükhöz szükséges eszközökbe történő beruházások új lendületet kaphatnának, ami hozzájárulna a hidrogéntechnológia gyorsabb bevezetéséhez az Európai Unió országaiban.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, az UEN képviselőcsoportja nevében.(PL) Elnök asszony, biztos úr, a hidrogénüzemű járművek bevezetése hatással lesz a környezet- és egészségvédelemre, az üvegházhatásra és a hagyományos szénhidrogén üzemanyagok hiányára tekintettel pedig lényeges politikai és gazdasági szempontból egyaránt. A legfontosabb lépés, amit meg kell tennünk a bevezetésük érdekében, az a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó irányelv létrehozása. Az irányelvtervezettel és módosításaival kapcsolatban két megjegyzésem van.

Először, a tervezet kizárja a karbantartási és használati utasítások ellenőrzésének szükségességét a típusjóváhagyás során. A hidrogén üzemanyag nagyon magas energiatartalma miatt különösen veszélyes termék, és a járművek használói most először kerülnek vele kapcsolatba.

Másodszor, a tervezet egyéves felülvizsgálati határidőt állapít meg annak létrehozásától számítva ahhoz, hogy a működéséből és az e területen létrejövő nemzetközi normákból adódó következtetéseket megfontolás tárgyává tegye.

A Nemzetek Európájáért Unió képviselőcsoportja támogatja az irányelv bevezetését. Köszönöm Weisgerber asszonynak ezt a szakszerű jelentést.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében. – (CS) Hölgyeim és uraim, a most tárgyalt szabályozás indoklásának olvasásakor kellemetlen meglepetésben volt részem. Egyrészről a hidrogén lehetővé teszi az energia tárolását, másrészről gyakorlatilag megszünteti a kibocsátások egy lényeges részét. Az irányelv azonban a hagyományos rendszerek szerinti osztályozásról rendelkezik. Egyszerűbben megfogalmazva, ez a hidrogén elégetéssel történő felhasználását jelenti.

A metán-hidrogén keverék elégetésének problémája mellett – ez pedig olyan dolog, amiről tudok, mivel disszertációm az égésről szólt – szükséges lenne a szokásos motorok esetében, hogy karbamidot is felhasználjanak, hogy teljesítsék a nitrogén-oxidokat nem tartalmazó, EURO 5-6 szerinti tiszta égéstermékekre vonatkozó normát.

Az Európai Unió egyik célja, hogy már a közeljövőben bővítse a hidrogénfelhasználást a közlekedésben, míg 2020-ig drámai növekedést érjen el. Igaz ugyanakkor, hogy a hidrogén tárolásával és kezeléséve kapcsolatos technikai jellegű problémák egyértelmű és egységes szabályozást kívánnak meg, ideértve a hidrogénnel működő rendszerek címkézését is. Én teljesen egyetértek az előadóval ezzel kapcsolatban. Szeretnék rámutatni arra is, hogy számos ország tiltja a nyomástartó edényeket tartalmazó járművek zárt térben történő parkolását, különösen a mélygarázsokban. Az egyszerű címkézés ehhez is alapvető fontosságú.

A hidrogén üzemanyagcellák egyikét képezik a legígéretesebb kísérleti járműmeghajtási rendszereknek. Az Európai Unió sok városa már régóta üzemeltet buszokat ezzel az energiaforrással. Úgy vélem, hogy a most tárgyalt rendelet egységesíteni fogja a hidrogénüzemű járművek alapvető előírásait. Remélem, hogy ez jobb keretet ad majd a további gyors fejlődéshez és a hidrogénüzemű járműrendszerek különféle alkotóelemei hatékony ellenőrzéséhez. Ennek lényegesen fel kell gyorsítania különösen a hidrogéncellák gyakorlati alkalmazását, de a hidrogént nem szabad széles körben a „hagyományos rendszerekben”, más szavakkal belső égésű motorokban felhasználni, mivel ennek szerintem semmi értelme. Ezzel a feltétellel én melegen ajánlom a dokumentum jóváhagyását a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, Weisgerber asszony jelentése tökéletes példát ad arra, hogy az európai politika miként igazodik a változó piacokhoz, és gyorsan létrehozza a proaktív szabványokat és jogalapokat a technológiai innovációk számára. A Tanács a szabványosítással néhány hónap múlva kíván foglalkozni, és ebből következtetéseket kíván levonni. Ebben a vitában az olyan kérdések, mint hogy a szabványok milyen gyorsan reagálnak a technológiai fejlődésre, hogy a jogalkotók milyen gyorsan reagálnak a technológiai fejlődésre és a szabványok milyen gyorsan igazodnak a gazdasági valósághoz, ismételten kulcsszerepet játszanak. Úgy vélem, hogy ez a hidrogénüzemű járművek típusjóváhagyásáról szóló jelentés Európát a hidrogénüzemű járművek fejlesztése egységes szabályozási platformjának úttörőjévé teszi.

Megalapozott érv, hogy még mindig nem határozták meg, hogy végső soron a hidrogénnek járművek üzemanyagaként történő felhasználása megfelel-e a fenntarthatóság elvének, és ökológiai szempontból fenntartható lesz-e, bár ezt ma még kizárni sem lehet. Ezért úgy vélem, hogy ezzel a jelentéssel mi jó alapot teremtünk a további kutatáshoz az európai belső piac vezető kutatóintézetei, és különösen a vezető vállalkozások számára. Ez különösen fontos a járművek esetében alkalmazandó CO2-politikáról folyamatban lévő tárgyalásokra és a különféle technológiák közötti nagyobb sokszínűség elérésére irányuló kívánságra tekintettel, annak érdekében, hogy végső soron teljes bizonyossággal megállapíthassuk, hogy melyik jármű és melyik motortechnológia a legkedvezőbb a környezet és az emberek számára.

Belső piaci szempontból, azt hiszem, üdvözölnünk kell ezt a jelentést, mert a valóban integrált belső piac csak akkor érhető el, ha a különféle tagállamokban a hidrogénüzemű járművek jóváhagyását harmonizáljuk, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni e piac szinergikus hatásait. Amint korábban már rámutattak, bármilyen globális típusjóváhagyásnak természetesen erre az alapra kell épülnie. Reméljük, hogy mindezt megoldjuk. Kívánok mindenkinek sok sikert!

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani előadónknak, Weisgerber asszonynak és az árnyékelőadóknak e jelentéséért, és azért, hogy a Tanáccsal és a Bizottsággal nagyon jó megállapodást értek el, miközben megőrizték a Parlament prioritásait. Egy olyan időpontban, amikor az európai benzinárak kétszeresére emelkedtek, és az európai polgárok, illetve az emberek szerte a világban egyre inkább aggódnak a klímaváltozás hatásai miatt, egyértelmű, hogy új reményre van szükségünk a jövő üzemanyagait tekintve.

Ez a hidrogénüzemű gépkocsikra vonatkozó európai szintű jogszabály kikövezheti az utat az ilyen gépkocsik teljes skálájának gyártása előtt, és valódi alternatívát biztosíthat az európai vezetőknek a nem túl távoli jövőben. Az alternatív üzemanyaggal üzemelő járművek értékesítése például csak az Egyesült Királyságban a 2000. évben regisztrált néhány százról tavaly már 16 000-re emelkedett. Az elektromos autók és más alternatív járművek értékesítése szárnyal, de a hidrogénüzemű gépkocsik csak a nagyléptékű termelés csúcsát jelentik. Én hiszem, hogy ez az új jogszabály lendületet ad e járművek fejlesztésének, miközben biztosítja, hogy azok megbízhatóak és biztonságosak legyenek. A jogszabály segítségével az előrejelzések szerint a tömegtermelés Európában 2015-re megkezdődhet azzal, hogy 2025-re az EU közúti járműállományának mintegy 5%-a várhatóan hidrogénüzemű lesz.

A hidrogénüzemű személygépkocsik környezeti előnyei attól függnek, hogy a hidrogén előállításához milyen energiaforrást használnak fel. Közvetlenül meg lehet birkózni a benzin által okozott levegőszennyezéssel, és csökkenthető lesz az olajfüggőségünk, de a globális felmelegedés elleni küzdelmet ez csak akkor segítheti, ha a hidrogént fenntartható módon állítják elő. Ezért is támogatom olyan nyomatékosan Weisgerber asszony kialkudott módosításait annak biztosítására, hogy a hidrogén üzemanyagot fenntartható módon állítsák elő, és amennyire csak lehetséges, megújuló energiából.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hidrogénüzemű személygépkocsik éppen olyan biztonságosak lehetnek, mint a benzinüzeműek, de baleset esetén a mentőcsapatoknak tudniuk kell, hogy mivel állnak szemben. Ezért biztosította Weisgerber asszony, hogy a járműveket a mentőszolgálatok azonnal és könnyen azonosíthassák. Ez a jogszabály megteszi azt, amire csak erős belső piacán az Európai Unió képes. Az európai léptékű árupiacról ez közös szabályokkal és magas biztonsági előírásokkal gondoskodik. Ez az a piac, amely képes a jövő hidrogénüzemű gépjárműveinek előállítására, és úgy vélem, hogy ez a mai jogszabály, amikor megszavazzuk, kulcsfontosságú e cél eléréséhez.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) A Bizottságnak a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó javaslata nagyon fontos az alternatív járműüzemanyagok utáni kutatáshoz kapcsolódó problémák megoldása, a környezetvédelem, a klímaváltozás és az emberi egészség védelme tekintetében is. Szeretném felhívni a figyelmüket a hidrogénüzemű járművek fejlesztésének néhány nagy fontosságú kérdésére.

Először, a hidrogénüzemű járművek fő problémája nem a járműgyártás folyamatában, hanem az üzemanyag újratöltésben rejlik. Ez idáig egész Európában csak mintegy 40 hidrogéntöltő állomás létesült. Két ilyen állomás van például Franciaországban, egy Spanyolországban, és egyetlen egy sincs a 2004-ben, illetve 2007-ben az Európai Unióhoz csatlakozott új tagállamokban. Az Egyesült Államokban egyedül Kaliforniában lényeges a számuk. Ezért értek egyet a felszólalóval, hogy szükség van a szabványosított hidrogéntöltő állomások hálózatának létrehozására az egész Európai Unióban, amint csak lehetséges. A megfelelő infrastruktúra nélkül a hidrogénüzemű járművek kivételesek maradnak.

Másodszor, a hidrogén pusztán energiahordozó, nem energiaforrás, ezért fontos, hogy a hidrogén üzemanyagot stabil és környezetbarát módon állítsák elő. Aktívabbnak kell lennünk a tudományos kutatások terén, amelyek elvezethetnek a fosszilis üzemanyagok használatának elkerüléséhez, és alternatív módszereket javasolhatnak a víz hidrogénre és oxigénre történő felbontásában. Az egyik ilyen módszer lehet a fotolízis, bár további alapos tudományos kutatásra van szükség ezen a területen. Ezenkívül a hidrogén szennyezéstől mentes előállítása lehetővé tenné annak a közlekedésen kívüli területeken történő felhasználását is.

Harmadszor, egyetértek a Bizottság javaslataival, hogy földgáz- és hidrogénkeverékeket használjunk, de csak átmeneti üzemanyagként, és csak olyan országokban, ahol jól fejlett földgáz-infrastruktúra van. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az Egyesült Államok és Kanada jelenleg vezető szerepet játszik a hidrogénüzemű járművek fejlesztése és gyártása terén, miközben Japán felzárkózik, és nekünk sem szabad elmaradnunk mögöttük.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE).(PL) Elnök asszony, a jövő a hidrogénüzemű személygépkocsikkal izgalmas kilátásokat ígér. Bár még sok időnek kell eltelnie, mielőtt ezt a technológiát széles körben alkalmazzák, kivételes fontosságú, hogy már most harmonizáljuk a típusjóváhagyásukra vonatkozó szabályozást.

A ma vizsgált szabályozás elsődleges célja, hogy – a piac megfelelő működésének biztosítása érdekében – EU-kritériumokat vezessen be a hidrogénüzemű járművek típusjóváhagyásához. Az egyes tagállamok eltérő típusjóváhagyási feltételei jelenleg akadályozzák ennek a piacnak a működését, szükségtelenül növelik a termelési költségeket, veszélyeztetik a biztonságot, és – erről sem szabad elfeledkeznünk – lényegesen akadályozzák a hidrogéntechnológia fejlesztését az EU-ban. Semmiképpen sem szabad ezt a pontot figyelmen kívül hagynunk, mert a közlekedési ágazatban az olaj helyettesítésére irányuló remények – a bioüzemanyagok és az elektromosság mellett – kifejezetten a hidrogénhez kötődnek. Talán a legfontosabb azonban az, hogy a hidrogénégés folyamata nem szén-dioxidot termel, amely károsítja a környezetet, hanem vizet, amelynek nyilvánvaló eredménye a légszennyezés és a CO2-kibocsátás csökkenése, amely nek érdekében hatalmas erőfeszítéseket teszünk nem utolsósorban itt, az Európai Parlament fórumán.

Nyilvánvaló, mindezen célok elérése függ e technológiák terjedésétől, ami – amint az előadó, akinek én gratulálok a nagyon jó jelentéséhez, nagyon helyesen rámutat – egyebek között a hidrogéntöltő állomások hálózatának lététől függ. Az ilyen állomásoknak valamennyi tagállamban egy időben kellene létrejönniük, hogy minden európai fogyasztó számára elérhetővé váljanak. Azt is remélem, hogy a járműgyártók reagálnak majd a hidrogénüzemű járművek iránti növekvő fogyasztói keresletre, hogy a közös piac megfelelően működhessen ebben a szférában.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE).(DE) Elnök asszony, biztos úr, előadó asszony, hölgyeim és uraim, úgy vélem, ez egy jó példa arra, hogy a politika képes a cselekvésre, mert a hidrogénüzemű járművek típusjóváhagyási eljárását a jövőben lehetővé teszi, még akkor is, ha a technológia maga még nem áll rendelkezésünkre.

Sokat beszélünk a járművek, különösen a tehergépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentéséről. Ez egy módja lehet a CO2-kibocsátások csökkentésének, de fontos – és én most mint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság tagja beszélek, mert e bizottságnak én voltam az árnyékelőadója –, hogy a hidrogént megújuló energiaforrásokból állítsuk elő. Ez lehetőséget kínál arra is, hogy a megújuló forrásokból származó energiát tároljuk, amelyet aztán a járművekben felhasználhatunk, és ez jó iránynak bizonyulhat. Továbbra is erre kellene koncentrálnunk a jövőben.

Fontos azonban az üzemanyagtöltő állomások infrastruktúrájának létrehozása is. Láthatjuk, hogy a CNG- (sűrített földgáz) üzemű járművek infrastruktúrája még mindig nagyon egyenlőtlen. A járművek már a fogyasztók rendelkezésére állnak, de az, hogy az üzemanyag rendelkezésre állása még nem garantált, visszatart az ilyen járművek vásárlásától. A jövőbeni tárgyalások során erre kell majd összpontosítanunk.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Elnök asszony, szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy gratuláljak az előadónak és a Bizottságnak is ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek célja új energiaforrások megtalálása a járművek számára, olyan források megtalálása, amelyekből energiát nyerhetünk.

Három fontos cél van: az első, hogy menekülhessünk az olajfüggőségtől. A második cél a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódik. Végül a harmadik cél – és ez a fontos –, hogy stabilizálhassuk vagy csökkenthessük a járműhasználat költségeit azok számára, akik használják azokat.

Nézetem szerint a most tárgyalt dokumentum három területet fed le, ezek: 1. – a hidrogénüzemű járművek címkézése; 2. – az üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozó előírások (elhelyezésük és bevezetésük). Végül a harmadik terület, amelyet én fontosnak tartok, a hidrogénüzemű járművek működésének biztonsága. Ez a szabályozás először is létrehozza azt a jogi keretet, amely meghatározza, hogyan kellene felhasználnunk ezt az energiát, és másodszor rendelkezik az infrastruktúrával kapcsolatos előírásokról, biztosítva, hogy az új technológia fejlesztéséhez szükséges alapvető ex ante feltételek lényegében teljesüljenek.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) A közlekedési ágazatban folyamatos erőfeszítéseket kell tenni az alternatív üzemanyagot használó járművek piaci bevezetésére, amelyek a városi környezet levegőjét lényeges mértékben javíthatják.

A hidrogénüzemű motorok jóváhagyásának közös szabványaira van szükség, hogy garantálhassuk a hidrogén járművek meghajtására való biztonságos használatát. A hidrogén üzemanyagként történő felhasználása akár üzemanyagcellaként vagy belső égésű motorokban nem járhat szén vagy üvegházhatású gázok kibocsátásával. A hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyása a hidrogénnel érintkező alkatrészek technikai előírásainak a meghatározására és az azoknak való megfelelésre épül.

A hidrogén jellemzőire tekintettel a járműveknek külön kezelési módra van szükségük mentés esetén. Hangsúlyozom, hogy a tagállamoknak invesztálniuk kell az alternatív üzemanyagok tárolásához és elosztásához szükséges infrastruktúrába, mert e nélkül a kevésbé környezetszennyező járművek száma lényegesen nem növelhető.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Elnök asszony, mivel szeretném betartani az időkorlátot, nevezetesen az egy percet, nem tudtam egy fontos pontot kellőképpen aláhúzni, amit most a megoldás előnyeként szeretnék hangsúlyozni. Ez pedig az, hogy a javasolt megoldással jóval idő előtt állunk elő, létrehozva ezzel a korszerűsítéshez szükséges feltételeket. Ez akár ösztönzést is jelenthet még több technológia vizsgálatára, és emiatt szeretném mind Verheugen biztosnak, mind a Bizottságnak elismerésemet kifejezni.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, a Bizottság alelnöke. − (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagy örömmel látom, hogy ez a vita számos tekintetben széles konszenzusra mutatott rá: először, széles a konszenzus a tekintetben, hogy a hidrogéntechnológia figyelemreméltó potenciális lehetőség energetikai problémáink megoldása elősegítésére; másodszor, konszenzus van a tekintetben, hogy a hidrogéntechnológia figyelemreméltó potenciális lehetőség a közúti forgalom számára; és harmadszor, nagyon tág a konszenzus a tekintetben természetesen, hogy a hidrogéntechnológiának általánosságban csak akkor van értelme, ha az általános ökológiai hatása pozitív – azaz, ha a hidrogént tiszta energiaforrásból állítják elő. Ez egy nagyon fontos eredmény.

Ugyancsak szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a Bizottság különös fontosságot tulajdonít a hidrogéntechnológia fejlesztésének a 7. Kutatási Keretprogramban. A közös technológiai kezdeményezés keretében 800 millió eurót bocsátottunk a hidrogéntechnológiai kutatás rendelkezésére – és nem csak a járművekre vonatkozóan. Nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy a hidrogénnek, mint üzemanyag-technológiának a kutatására 800 millió eurót költünk. Ez a projektnek csak egy része; általánosságban a projekt arról szól, hogy egyértelmű elveket állapítsunk meg a tekintetben, hogy a hidrogén milyen mértékben képes ténylegesen hozzájárulni társadalmunkban a CO2-kibocsátás drasztikus csökkentéséhez.

A Parlament elnöke, Pöttering úr mellett alkalmam volt egy ideig hidrogénüzemű járművet vezetni. Személyes benyomásom az volt, hogy a hidrogénnek a járművekben történő felhasználásával kapcsolatos műszaki problémákat alapvetően megoldották. A technológia itt van. Meg lehet csinálni. Ami teljesen hiányzik – és ezt már többször is említették –, az az infrastruktúra.

El tudom képzelni, hogy amennyiben ezt a javaslatot elfogadják, és az ösztönzést nyújt az iparnak, akkor foglalkoznunk kell az ebben a vitában Bulfon úr által felvetett kérdéssel is. ez pedig, hogy azoknak, akik nagy járműflottákat üzemeltetnek elsősorban helyi forgalomban – ilyenek például a parlamentek, beleértve ezt a Parlamentet is, a nemzeti parlamentek, a kormányok és az Európai Bizottság –, jó példával kellene szolgálniuk, amint ez gyakorlatilag lehetségessé válik, és beszerzési politikájukkal elősegíthetnék az ilyen típusú járművek kereskedelmi forgalomba hozatalát. Egyelőre ez még csak ábránd, de olyasmi, amire gondolnunk kell, amikor az idő elérkezik.

Hadd mondjak ismételten köszönetet az előadónak valóban kiváló munkájáért, valamint a képviselőcsoportok és bizottságok valamennyi felszólalójának, akik megmutatták, hogy közös jövőképünk van arról, hogy Európában a jövő járműve hogyan nézhet ki.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, előadó. − (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm a nagyon érdekes beszédeket. Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani az árnyékelőadóknak, a Bizottságnak, a Tanács képviselőinek és a munkatársaknak is a fantasztikus együttműködésért, mert ez volt a kulcsa annak, hogy politikai egységre juthassunk már az első olvasatban.

Amint láthatják, a hidrogén a jövő technológiája. A hidrogén része lehet a klímaváltozás kihívásaira adott válasznak, és annak is, hogy csökkentenünk kell a kibocsátásokat. A hidrogén a fosszilis üzemanyagok tiszta alternatívája, és a hidrogénnek energiahordozóként történő felhasználása – amint mondták is, valóban energiahordozóról van szó – csak akkor lesz teljesen fenntartható, ha azt megújuló energiából vagy nukleáris energiából állítjuk elő. Ez az az irány, amely felé el kell mozdulnunk az elkövetkező években.

Engem lebilincsel az a gondolat, hogy teljesen károsanyagmentes hidrogénciklussal rendelkezzünk, amelyben a hidrogént végső soron megújuló energiákból hozzuk létre, majd a végén elgőzölögtetjük. Ez valóban megigéző. Én már azelőtt támogattam ezt a technológiát, hogy az Európai Parlamentbe jöttem volna, és hosszú időn keresztül önkéntesen dolgoztam az érdekében.

Ma a váltót a helyes irányba állítottuk. Létrehoztuk a szükséges előfeltételeket, hogy végül egységes típusjóváhagyási szabályokkal rendelkezzünk. Megmutattuk az utat a nemzetközi típusjóváhagyási szabályozás számára, és meghatároztuk a kutatás és fejlesztés jövőbeni irányát is.

Amint Verheugen biztos nagyon helyesen mondta, a technológia már itt van. Most a többi, az infrastruktúrához kapcsolódó kérdéssel kell foglalkoznunk. A töltőállomás-infrastruktúra kérdését az állami és magánszektor partneri kapcsolata kezeli majd. És akkor talán kiderül, hogy nem is túlságosan hosszú idő múlva a hidrogénüzemű járművek itt lesznek az útjainkon, és nem csak prototípusként.

Ismételten köszönöm önöknek a jó együttműködést.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra ma kerül sor.

Írásbeli állásfoglalások (142. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), írásban (SK) A hagyományos szénhidrogén üzemanyagok előállításához szükséges nyersanyagtartalékok folyamatosan csökkennek, ezért a gépjárműiparban az új, alternatív meghajtási rendszerek kutatásának és fejlesztésének a témája a legsürgetőbb.

Az EU Hetedik Keretprogramja 800 millió eurót szánt a hidrogéntechnológia kutatására. E kutatás alapján úgy tűnik, hogy a hidrogén lesz a hagyományos fosszilis üzemanyagok ideális alternatívája. A hidrogénnek a közúti járművek jövőbeni üzemanyagaként történő felhasználása olyan megoldást kínál, amely kivételesen előnyös a környezet számára. Egyáltalán nem bocsát ki szénvegyületeket vagy üvegházhatású gázokat. Az első személygépkocsi prototípusokat már sikeresen tesztelték az Európai Gazdasági Térségben.

A belső piac működéséhez és a lakosság számára a nagyfokú biztonság és a környezet védelme garantálásához szükség van az egész Európára kiterjedő szabályok megalkotására a hidrogénüzemű gépjárművek tervezéséhez. Az egész EU-ban érvényes egységes jóváhagyási szabályok a hidrogénüzemű járművek kereskedelmi forgalomba hozatalának minimális előfeltételét jelentik. Az új technológiák sikeres bevezetése a hidrogéntöltő állomások megfelelő hálózatának időbeni létrehozásától is függ.

Hiszem, hogy a mai vita növelni fogja az európai fogyasztók bizalmát a gépjárműipar új technológiáinak használata iránt, és növelni fogja az ilyen járművek részarányát az európai piacon.

Meg vagyok győződve arról, hogy csak egy műszakilag megfelelően felkészült EU képes sikeresen versenyezni az Egyesült Államokkal, Japánnal és Koreával, ahol már komoly tevékenység van folyamatban e téren. Erre tekintettel ezt a kezdeményezést nagyon pozitívnak tartom.

 
  
  

(Az ülést 11.00-kor felfüggesztik, és 11.30-kor folytatják.)

 
  
  

ELNÖKÖL: ONESTA ÚR
alelnök

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat