Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2622(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0402/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 2

Hlasovanie :

PV 03/09/2008 - 7.5
CRE 03/09/2008 - 7.5

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0396

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

7.5. Situácia v Gruzínsku (hlasovanie)
Zápisnica
  

- Pred začiatkom hlasovania o odseku 19:

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pri vypracovávaní návrhu uznesenia sme použili predchádzajúci text, ktorého znenie v plnej miere nevyjadruje fakt, že sa medzičasom uskutočnilo stretnutie Európskej rady. Z toho dôvodu by som chcel navrhnúť, aby druhá časť tohto textu mala takéto znenie: „a z toho dôvodu víta rozhodnutie Európskej rady o nasadení“. V našom texte sa momentálne uvádza, že vyzývame Radu, aby tak urobila. Medzičasom však Rada toto rozhodnutie prijala. Z toho dôvodu by sme mali v súlade s touto skutočnosťou upraviť aj znenie daného textu.

 
  
  

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu)

- Pred začiatkom hlasovania o uznesení:

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, v mene skupiny PSE.(DE) Vážený pán predsedajúci, moja skupina včera viedla o tomto kompromisnom uznesení veľmi energickú diskusiu. Tento text sa v niektorých kľúčových bodoch líši od textu, ktorý sme pôvodne ako Socialistická skupina v Európskom parlamente navrhovali. Nechcel by som tým v akomkoľvek ohľade spochybniť rokovania, prípadne minimalizovať úspech vyjednávačov, ktorým sa podarilo dosiahnuť kompromisné uznesenie s ostatnými skupinami. Je tu však jedna skutočnosť, ktorú sa nám nedarí presadiť, ktorá však zohráva v tomto našom uznesení kľúčovú úlohu.

Aj napriek tomu, že táto skutočnosť, ktorú o chvíľu pomenujem, už viac nie je súčasťou daného textu, naša skupina sa rozhodla hlasovať za kompromisné uznesenie, pretože si myslíme, že je dôležité, aby Európsky parlament vyslal jednotný signál. Chcel by som však veľmi jasne vyhlásiť, že by sme v texte veľmi radi videli potlačenie agresívneho postoja pána prezidenta Saakašviliho a zároveň, na začiatku konfliktu, rezolútne odmietnutie absolútne nevhodného ...

(protesty z pravej a potlesk z ľavej strany auditória)

Boli by sme veľmi radi, keby boli v danom uznesení zahrnuté aj udalosti, ktoré sa stali na začiatku, keď už pre nič iné, tak aspoň preto, aby sme veľmi jasne vyhlásili, že ľudia, ktorí v súčasnosti tak nahlas protestujú, sú tí istí ľudia, ktorí chcú tieto konflikty ešte viac zintenzívniť, namiesto toho, aby sa ich pokúšali zmierniť.

(potlesk z ľavej a protesty z pravej strany auditória)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci . – Určite chápete, v tomto štádiu hlasovania nemám vôbec v úmysle znovu otvoriť diskusiu. Socialistická skupina v Európskom parlamente sa domnievala, že z dôvodu vysvetlenia svojho konečného hlasovania bolo potrebné urobiť predchádzajúcu poznámku. Myslím si, že každý pochopil, čo tým chcela povedať. Neexistuje žiadny dôvod znovu otvoriť diskusiu. Z toho dôvodu budeme pokračovať v hlasovaní o spoločnom návrhu uznesenia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia