Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2622(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0402/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 2

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.5
CRE 03/09/2008 - 7.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0396

Debatter
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

7.5. Situationen i Georgien (omröstning)
PV
  

- Före omröstningen om punkt 19:

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman! När vi arbetade med utkastet till resolutionen använde vi den tidigare texten, av vars ordalydelse det inte klart framgår att Europeiska rådet har träffats sedan dess. Jag skulle därför vilja föreslå att den textens andra del ska lyda: ”och välkomnar därför Europeiska rådets beslut att inleda”. I den nuvarande texten står det att vi uppmanar rådet att göra det, men det är ju redan gjort. Vi bör därför anpassa ordvalet så att det stämmer.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

- Före omröstningen om resolutionen:

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, för PSE-gruppen.(DE) Herr talman! I går hade min grupp en intensiv debatt om den här kompromissresolutionen. Den avviker på några väsentliga punkter från den text som vi i socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet ursprungligen lagt fram. Med detta menar jag inte alls att ifrågasätta förhandlingarna eller att förringa förhandlarnas framgång med att uppnå en kompromissresolution med de andra grupperna, men det finns ett inslag som vi inte fått igenom men som spelar en viktig roll i vår resolution.

Trots att detta inslag, som jag strax ska visa på, inte längre finns med i texten har vår grupp beslutat att rösta för kompromissresolutionen, eftersom vi menar att det är viktigt att Europaparlamentet sänder ut en signal om enighet. Jag vill emellertid här tydliggöra att vi gärna velat se att president Micheil Saakasjvilis aggressiva attityd hållits tillbaka och att man dessutom vid konfliktens början hade intagit en fast hållning inför en fullständigt malplacerad …

(Protester från höger och applåder från vänster)

I resolutionen hade vi gärna velat få med vad som hände i början, om så bara för att klargöra att just de personer som nu protesterar så högljutt är samma personer som vill intensifiera konflikterna istället för att dämpa dem.

(Applåder från vänster och protester från höger)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen – Ni förstår säkert att jag inte tänker öppna debatten igen vid den här tidpunkten under omröstningen. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet ansåg att man ville förklara sin slutomröstning med den här anmärkningen, och jag tror att alla har förstått vad den handlade om. Det finns inget behov av att ta upp diskussionen på nytt. Vi kommer därför att gå vidare med omröstningen om det gemensamma resolutionsförslaget.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy