Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0374/2008

Keskustelut :

PV 01/09/2008 - 22
CRE 01/09/2008 - 22

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0397

Puheenvuorot
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

10. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Georgian tilanne (B6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta ja haluaisin erityisesti kiittää Elmar Brokia hänen ponnisteluistaan laajan yksimielisyyden aikaansaamiseksi.

Uskon, että tarvitsemme vuoropuhelua Venäjän kanssa, mutta meidän on varmistettava, että emme jää täysin tai lähes riippuvaiseksi Venäjästä energiapolitiikan osalta, koska tämä vähentää mahdollisuuksia neuvotella asioista. Emme myöskään saa unohtaa, että Georgian sotilaalliset vastatoimet johtuvat separatistien pitkään jatkuneesta ja viime aikoina hyvin intensiivisestä provosoinnista ja että Venäjä käytti tätä itsepuolustustointa perusteena hyökkäykselle. Meidän on kuitenkin ensisijaisesti saatava aikaan rauhanomainen ratkaisu tähän konfliktiin. Toivon, että siihen joutuneet osapuolet selvittävät sen pian ja menestyksekkäästi, jotta Krim, Latvia, Liettua ja Kazakstan eivät joudu samaan tilanteeseen kuin Etelä-Ossetia.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Euroopan poliitikot rikkovat nyt pitkän hiljaisuuden ja kuvaavat Venäjän toimia Georgiassa kohtuuttomiksi. Tästä ei ole kyse, vaan siitä, että venäläisten oikeuksia muissa maissa suojellaan sotilaallisella hyökkäyksellä. Tietyt EU:n valtiot, jotka estivät Georgiaa ja Ukrainaa liittymästä Natoon, ovat tehneet mahdolliseksi sen, että Venäjä jatkaa aggressiivista politiikkaansa ja liittää alueita itseensä. Useimmat EU:n valtiot ovat riippuvaisia energian tuonnista Venäjältä. Ne pelkäävät, että kaasuhana suljetaan. Tämän vuoksi Venäjä sanelee kohta kohtuuttomia ehtojaan koko EU:lle. Äänestin päätöslauselman puolesta, vaikka olen sitä mieltä, että sekä komission että parlamentin kantaa tulevaisuuden suhteista Venäjään ei ole määritelty tarpeeksi selvästi.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Katson, että meidän pitäisi päättää viisumien vapauttamista koskeva sopimus, saada Venäjän ”rauhan palauttamista” koskevat joukot vetäytymään sekä korvata ne kansainvälisillä joukoilla ja keskeyttää Venäjän kanssa keskustelut kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Katson myös, että Euroopan unionin pitäisi antaa yhtenäinen ja selkeä kanta Georgian tilanteeseen eikä ummistaa silmiä siltä, että Venäjä puuttuu karkeasti naapurivaltion itsemääräämisoikeuteen ja koskemattomuuteen.

Moskovan hallinto rikkoi kansainvälisiä sopimuksia elokuun alussa, kun sen joukot ylittävät Georgian rajan. Se tunnusti rajan jo aikaisemmin. Venäjän joukot eivät edenneet ainoastaan Etelä-Ossetian alueelle vaan myös koko maahan.

Tuomitsen täysin, että Venäjä tunnustaa Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyysjulistukset. Emme saa unohtaa, että vaikka jotkut juhlivat itsenäisyyttä, Georgia suree viattomia ihmisiä, jotka menettivät henkensä ja kotinsa, kun Venäjän joukot hyökkäsivät. Katson, että Euroopan unionin on painostettava sekä kansainväliseen yhteisöön kuuluvana osana edistettävä Georgian alueellista koskemattomuutta.

Slovakian tasavalta noudatti alueellisen koskemattomuuden periaatetta Kosovon tapauksessa, ja se ei edelleenkään tunnusta tämän alueen eroa Serbiasta. Tämän saman hengen mukaan en tunnusta Georgian alueiden ja Etelä-Ossetian itsenäisyyttä.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, Georgian tilannetta koskevan päätöslauselmaesityksen yhtenä laatijana äänestin tarkistuksen 1 puolesta. Siinä kehotetaan Kansainvälistä olympiakomiteaa vakavasti harkitsemaan, onko sen päätös myöntää talviolympialaiset Sotšille edelleen voimassa, kun otetaan huomioon äskettäiset tapaukset olympialaisten tulevan pitopaikan välittömässä läheisyydessä. Olisi erittäin vastuutonta, jos Kansainvälinen olympiakomitea vaarantaisi olympiaurheilijoiden hengen pitämällä kisat näin arvaamattomalla alueella.

En usko, että minun tarvitsee muistuttaa teitä, että 5. syyskuuta 1972 11 olympiaurheilijaa murhattiin Münchenissä. Olin silloin siellä Neuvostoliiton olympiajoukkueen lääkärinä, ja muistan näiden traagisten tapahtumien vaikutuksen olympialaisten henkeen. Tällaista tilannetta ei saisi sattua uudestaan.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, kunnioitan suuresti Martin Schulzia, mutta hänen tämänpäiväistä lausuntoaan on mahdotonta hyväksyä. Presidentti Medvedev kuvasi aikaisin aamulla Georgian demokraattisesti valittua presidenttiä ”poliittiseksi ruumiiksi”. Tämä olisi jo demokraattisesta näkökulmasta paheksuttavaa, mutta kun otetaan huomioon, että presidentti Medvedev edustaa järjestelmää, joka murhasi edeltäneen presidentin edeltäjän Zviad Gamsahurdian ja joka tappoi Tšetšenian presidentin ja joka nyt murhasi ingušialaisen kansalaisaktivistin, tämä uhkaus on melkein fyysinen.

Kyse ei ole siitä, pidämmekö me presidentti Saakašvilistä, vaan kyseessä on velvollisuus tukea Georgian kansan valitsemaa edustajaa, joka on imperialististen pyrkimysten uhri ja joka yritetään tukahduttaa. Pidän sen vuoksi tärkeänä, onnistuneen päätöslauselmamme mukaisesti, että menemme askeleen pidemmälle ja sijoitamme Euroopan rauhanturvajoukkoja Georgiaan. Emme tarvitse Yhdistyneiden Kansakuntien tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön mandaattia, koska Georgia on itsenäinen valtio ja se on pyytänyt meiltä, että Eurooppa osallistuu toimiin. Meidän on myös varmistettava, että tämä valtio voi selviytyä ja jatkaa vapauden tiellä. Jos Venäjän joukot ovat rauhanturvaajia, joista päättää YK ja ETYJ, niin tuhopolttajat pääsevät palokunnan päällikön tehtävään.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Pęk (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma Georgiasta on tärkeä, ja äänestin sen puolesta. Katson kuitenkin, että Euroopan unioni, joka joutui tärkeään kokeeseen Georgian tilanteen vuoksi, ei päässyt tästä kokeesta läpi. Mielestäni tärkein syy sen epäonnistumiseen on, että Saksalla ja erityisesti Saksan vasemmistolla ja liittokansleri Schröderillä on asiassa tärkeitä intressejä. Martin Schulz ilmaisi ne tänään selvästi.

Euroopan unionin on ymmärrettävä, että Itämeren maakaasuputki voi aiheuttaa tilanteen, jota voidaan pitää Liettuan, Latvian, Viron, Puolan ja Valko-Venäjän kiristämisenä. Tästä maakaasuputkesta on päästävä eroon, ja Euroopan unionin on julistuksistaan huolimatta vihdoin otettava kantaa yhtenäisestä energiapolitiikasta, jossa ei ole mitään tilaa Itämeren maakaasuputkelle missään olosuhteissa, vaikka tämä olisi Saksan intressejä vastaan. Saksalaisten on ymmärrettävä, että he joko rakentavat yhdistynyttä Euroopan unionia ja heidän lausuntonsa ovat aitoja tai että he asettavat oman etunsa EU:n edun edelle.

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta vaikkakin jonkin verran vastahakoisesti. Venäjän ja Georgian välinen sota on korostanut kriiseihin puuttumista koskevia eroja. Georgialla on monia ratkaisemattomia ongelmia, mutta Venäjä toimii pitkien perinteiden mukaan, mikä sopii puoliaasialaisille despooteille. Se käyttää kieroja keinoja ja harjoittaa provokaatiota ja sotilaallista julmuutta. Tämä ei aiheuta vaaraa ainoastaan Kaukasuksen alueelle tai Ukrainalle vaan meille itsellemme.

Meidän vahvuutemme ovat ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio ja vapaus, jotka olemme toteuttaneet taistelemalla yhdessä. Olemme vapaita riippuvuudesta ja siteistä. Näiden arvojen vuoksi meidän on kiireellisesti puolustettava niitä yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivinen valtuuskunta kannatti Georgiaa koskevaa päätöslauselmaa, joka oli kokonaisuudessaan tasapainoinen. Vastustamme kuitenkin 19 kohtaa, jossa vaaditaan sotilaallista turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatiota Georgiaan. Emme kuitenkaan pidä kiistanalaisena EU:n siviilitarkkailijoiden läsnäoloa.

Pidämme myös perusteettomana 30 kohtaa, jossa väitetään, että Lissabonin sopimus muodostaa oikean tavan tämän kriisin hallitsemiseksi. Tuemme vahvempaa yhteistä ulkoista energiapolitiikka yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa Venäjän öljyn ja kaasun tuonnin osalta, mutta emme näe, mitä eroa Lissabonin sopimuksella olisi tämän kriisin hallinnassa. Tässä ei ole kyse EU:n yleisestä heikkoudesta ulkosuhteissa vaan Venäjän tyrannisoinnista ja kostotoimista Etelä-Kaukasuksella.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE).(CS) Pidättäydyin äänestämästä, koska vastaus kysymykseen ”onko totta, että georgialaiset iskivät raketinheittimillä kaupunkiin, jonka ihmiset nukkuivat” on ”kyllä”.

 
  
  

- Yhteinen viitekehys Euroopan sopimusoikeudelle (B6-0374/2008)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Arvoisa puhemies, tuemme Klaus-Heiner Lehnen kysymystä, jonka hän haluaa esittää komissiolle. Katsomme itse asiassa, että sopimusoikeuden ongelma Euroopassa on se, että sen on vastattava kahteen keskeiseen tarpeeseen. Ne liittyvät myös läheisesti toisiinsa. Ensimmäinen on selkeyden ja yksinkertaisuuden tarve, ja toinen on turvallisuus. Olemme tyytyväisiä, että esittelijä on ottanut huomioon vertailevaa lainsäädäntöä koskevan Société de législation comparée -järjestön merkittävän työn. Toivomme, että tämä työ tehdään viitaten yhteiseen perintöömme, roomalaiseen oikeuteen. Tahdonvapautta, pätevyyttä, tahdonilmaisun puutetta ja julkistamista koskevat säännökset on vahvistettu kulttuurissamme jo antiikin ajasta lähtien. Meidän on tukeuduttava tähän kulttuurimme yhteiseen oikeudelliseen perintöön.

Toivomme myös, että liiketoimet voidaan suorittaa turvallisesti siten, että lainvalintasääntöjen yhdistäminen edeltää aineellisten sääntöjen yhdistämistä. Eri paikoissa olevien henkilöiden välillä tehdyt sopimukset mukaan lukien vaikea kysymys tarjontaan vastaamisesta tai sopimustarjouksesta ja hyväksymisestä, niiden yksityiskohdista, ajoituksesta ja näytöstä, voidaan kaikki yhdistää ilman, että yhtenäistetään eri lainsäädäntöjemme varsinaisia määräyksiä.

 
  
  

- Mietintö: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, muutama päivä sitten Sardinian lähistöllä sijaitsevalla pienellä saarella sardinialaiset separatistit julistivat uuden tasavallan, jolla on runollinen polynesialaiselta kuulostava nimi ”Maluventun tasavalta”. Haluaisin huomauttaa, että puhemies on jo saanut suunnitelman, jonka innoituksena on toiminut YK:n peruskirja ja kansojen itsemääräämisoikeuden loukkaamaton periaate. Eurooppa on aina osoittanut solidaarisuutta niille, jotka ovat taistelleet vapaudestaan rauhanomaisin ja demokraattisin keinoin. Eläköön Sardinian kansan taistelu itsemääräämisoikeutensa puolesta!

 
  
  

- Mietintö: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, äänestin Iratxe García Pérezin mietintöä vastaan, vaikka olenkin vakuuttunut siitä, että miehet ja naiset ovat luonnollisesti tasa-arvoisia ja heidän pitäisi saada sama palkka samasta työstä. Unohdamme liian usein, että naisten ja miesten tasa-arvo on yksi tämän päivän Euroopan, eurooppalaisen maailman ja läntisen maailman tärkeimpiä saavutuksia ja periaatetta ei täysin jaeta monilla muilla alueilla maailmassa. Emme saisi koskaan unohtaa tätä.

Tämä on kuitenkin vain yksi näkökohta tässä mietinnössä. Mietintöön sisältyy monia muitakin näkökohtia, joista olen pohjimmiltani eri mieltä. Yksi esimerkki on se, että siinä tuetaan ikuisia vaalikiintiöitä naisille ikään kuin naiset olisivat täysin avuttomia ja he eivät pystyisi saamaan paikkoja omien kykyjensä ja valmiuksiensa perusteella. Toinen on se, että tuetaan aina ja edelleen aborttia. Ihmettelen, miten tämä asia liittyy tähän mietintöön.

Näiden ja monien muiden syiden vuoksi äänestin Iratxe García Pérezin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). −(EN) Arvoisa puhemies, jostain oudosta syystä katkaisin tänään parlamentissa tavanomaisen tapani, sillä en äänestänyt naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietintöä vastaan. Pidättäydyin äänestämästä.

Aikaisemmin äänestin jatkuvasti näitä mietintöjä vastaan, koska ne ovat normaalisti täyttä roskaa. Mutta avioituneena kahden tytön isänä yritän lukea joka sanan näistä mietinnöistä ja arvata, mitä ne todella tarkoittavat.

Olen jonkin verran huolestunut valiokunnasta, josta tällaista tekstiä tulee. En usko, että tarvitsemme todella naisten asioiden valiokuntaa, koska meillä on kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Tässä asiakirjassa on joitain lauseita − kuten ”naisten köyhtyminen” − jotka eivät tarkoita yhtään mitään, mutta kuulostavat vaikuttavilta valiokunnassa oleville poliittisesti korrekteille henkilöille.

Mietin, mitä tämä valiokunta ajattelee esimerkiksi niistä, jotka menevät tästä ”lasikatosta läpi”. Esimerkiksi Sarah Palin, joka on viiden lapsen äiti, jonka nuorimmalla lapsella on Downin syndrooma ja jonka vanhin tytär on viidennellä kuulla raskaana, voi mahdollisesti päästä Yhdysvaltojen varapresidentiksi. Luulen, että valiokunta ei pidä siitä, että hän on onnistunut. Pidättäydyin äänestämästä tässä äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, vaikka kannatan tasa-arvoa, äänestin naisten ja miesten tasa-arvoa koskevaa päätöslauselmaa vastaan. Päätöslauselmaan sisältyi joitain peiteltyjä aborttia puolustavia kohtia, ja sillä rikotaan siten toissijaisuusperiaatetta tällä alalla. Tarkistuksella 2 nämä kohdat olisi poistettu. Se kuitenkin hylättiin, mikä johtaa siihen, että koko päätöslauselma on hylättävä. On sääli, että Euroopan parlamentti voi näin huolettomasti rikkoa niitä perusperiaatteita, joiden mukaan Euroopan unioni toimii.

 
  
  

- Eläinten kloonaus (B6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, äänestin eläinten kloonausta koskevaa kieltoa vastaan. Kloonauksen kielto on hyökkäys tieteellisen tutkimuksen vapautta ja yritysvapautta vastaan. Näiden vapauksien rajoittamisella ei saada Euroopan unionissa mitään hyvää aikaan. Tämän johdosta yhä enemmän tiedemiehiä lähtee Yhdysvaltoihin ja muihin maihin ympäri maailmaa, missä ei ole kyseisiä kieltoja. Kyseisillä tuotteilla käytävän kaupan kieltäminen johtaa edelleen kauppakiistoihin Maailman kauppajärjestössä. Emme halua tällaista kehitystä.

Kloonauksen aiheuttamat terveysriskit ja muut riskit on arvioitava kunnolla sovellettavien menettelyiden ja prosessien mukaisesti, ja tuloksista on tiedotettava yleisölle. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen teki tieteellisen tutkinnan tästä aiheesta tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja sen tuloksien mukaan ei ole mitään perustetta kieltää kloonausta.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, vastustin äänestyksessä päätöslauselmaa, jolla kielletään kloonatut eläimet ravintoketjustamme. Syynä on se, että parlamentin lähestymistapaan ei sisälly tarpeeksi tietoa. Riippumatta siitä, onko kyseessä äänestys lainsäädännöstä vai päätöslauselmasta, parlamentin kysymyksestä tai valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, Euroopan parlamentin päätöksiä ja täysistuntoäänestyksiä ei arvosteta, jos ne eivät kestä vertaisarvioitua tieteellistä tarkastelua. Työmme uskottavuus ja luotettavuus asetetaan siten perustellusti tarkastelun kohteeksi.

 
  
  

- Mietintö: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin Eva-Britt Svenssonin mietintöä vastaan ja olen kiitollinen, että sain tilaisuuden selvittää asiaa.

Syyni ovat seuraavat. Ensinnäkään kukaan kuluttaja ei tiedä kaikkea, eikä myöskään yksikään lainsäätäjä. Sen vuoksi mainonta on tärkeä osa kaupankäyntiä. Toiseksi, jokaisen mainoksen on oltava – mikä on joko hyvä tai huono asia – huomiota herättävä, houkutteleva, hätkähdyttävä ja katseen vangitseva. Tämä aiheutuu siitä, että aina on olemassa ainakin muutamia tuottajia, jotka myyvät samaa tuotetta, ja jokainen niistä haluaa myydä vain omaa tuotettaan. Kolmanneksi, Eva-Britt Svenssonin pyrkimys on kiinnittää huomiota näihin periaatteisiin ja yrittää parantaa markkinavoimien toimintaa keinotekoisilla lainsäädäntötoimilla, joilla vahingoitetaan ja vääristetään luonnollisia kysynnän ja tarjonnan suhteeseen perustuvia markkinavoimia. Äänestin siksi mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa, miksi äänestin Eva-Britt Svenssonin mietintöä vastaan. Voin sanoa yksinkertaisesti, että mielestäni tämä mietintö on täysin järjetön. Se on ties kuinka mones mietintö, jonka perusteella parlamentti pyrkii rajoittamaan vapautta ja harjoittamaan sensuuria, vaikka sen pitäisi virallisesti puolustaa Euroopan kansalaisten vapautta. Eva-Britt Svenssonin mietinnössä on monia kohtia, kuten sensuuria koskeva 14 kohta, jotka ovat aivan suoraan saatu teoksesta Fahrenheit 451, jossa käsitellään maailmaa, jossa kirjat kielletään ja kriittiset ajatukset tukahdutetaan.

Suhtaudun erittäin kriittisesti Euroopan parlamenttiin tämän asian vuoksi. Sen ei pitäisi saattaa itseään naurunalaiseksi ja ryhtyä jonkinlaiseksi Neuvostoliiton korkeimmaksi neuvostoksi.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella Eva-Britt Svenssonia. Hänen mietintönsä perusteella holhotaan, puututaan toisten asioihin ja toimitaan poliittisesti korrektisti enemmän kuin millään muulla tämän parlamentin toimikauden aikaisella asiakirjalla. Vaikuttaa todellakin, että hän on vakuuttunut siitä, että mainonta ja markkinointi on suuri salaliitto, jolla vaikutetaan sukupuoliseen syrjintään heti lapsen sosiaalistumisen ensimmäisistä vuosista lähtien ja jolla vahvistetaan naisten ja miesten elinikäisen epätasa-arvon jatkumista. En keksi näitä näkökohtia. Suurin osa tästä lauseesta on peräisin tekstin johdanto-osan M kappaleesta.

Mietinnössä vaaditaan luonnollisesti enemmän sääntelyä sekä kehotetaan perustamaan laitoksia, jotka valvovat kaikkien näiden uusien sääntöjen noudattamista. Sanoisin ”työpaikkoja pojille”, ellei tämä käsite olisi niin ”sukupuolisesti piittaamaton”. Kaiken huippu on tekstin 14 kohta, jonka mukaan niin sanotut ”sukupuolistereotypioita välittävät viestit”, joita välittyy oppikirjoista, videopeleistä, Internetistä ja mainonnasta, on poistettava. Kyse on siis toisin sanoen sensuurista. En tiedä, koskeeko käsite ”oppikirjat” myös kirjallisuutta, mutta jos koskee, niin voimme heti aloittaa polttamalla Shakespearen teokset kadulla.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, palasin takaisin vanhoihin tottumuksiini tämän mietinnön osalta, ja äänestin sitä vastaan. Haluaisin esittää sen vuoksi yksityiskohtaisesti muutamia syitä.

Kunnioitan suuresti Eva-Britt Svenssonia, joka on tehnyt paljon työtä tällä alalla. Hän on yksi vahvimmista naispuolisista esikuvista, joita parlamentti voi tuoda esille. Jotkut mietinnön kohdista − eräät äänestettiin kumoon − olivat kuitenkin lähes uskomattomia. Mietinnön 9 kohdassa esitettiin ajatus sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin erikoistuneesta poliisista, 13 kohdassa kyseenalaistettiin perinteiset sukupuoliroolit, ja 14 kohdassa esitettiin jotain Internetistä välittyvien viestien vihasta.

Miesten ja naisten ulkomuotoa on aina käytetty mainostamisessa. Miesten ulkomuoto on yleensä paremman näköinen kuin omani, ja naisten ulkomuoto on yleensä paremman näköinen kuin esimerkiksi joillain parlamentin jäsenillä. Tämä on mainontaa. Tarkastelkaapa komission Internet-sivuja tai sen rakennuksia verhoavia mainoksia. Jopa se käyttää kuvia miehistä ja naisista, jotka ovat jonkin verran keskimääräistä paremman näköisiä.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Päätimme äänestää mietinnön puolesta, koska sillä pyritään yhdenmukaistamaan kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista. Tällä voidaan edistää kemikaalien turvallisempaa käsittelyä, mikä parantaa ympäristöä ja terveyttä.

Olisimme kuitenkin halunneet, että kategoria 5:n kemikaalit olisi myös merkitty.

Kyseisiä kemikaaleja käytetään kotitalouksissa, ja ne ovat merkittävä syy lapsille aiheutuneisiin myrkytyksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kansainvälisen keskustelun avaaminen kemikaaleista ja niiden vaikutuksesta elämäämme juontaa juurensa vuoteen 1980, ensin Kansainväliseen työjärjestön puitteissa ja sen jälkeen Yhdistyneissä Kansakunnissa. YK hyväksyi GHS-järjestelmän eli kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän joulukuussa 2002, ja järjestelmää tarkistettiin vuonna 2005.

Nämä päätökset vaikuttivat yhteisöön, ja sen tasolla hyväksyttiin useita asiakirjoja.

Tällä hetkellä kyseessä on ainoastaan aineiden ja seosten luokitusta ja merkitsemistä koskeva asetusehdotus, jolla Euroopan unioni pyrkii saattamaan osaksi yhteisön lainsäädäntöä Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston hyväksymät vaarallisten aineiden ja seosten luokittelemista ja merkitsemistä koskevat kansainväliset kriteerit, joka tunnetaan myös nimellä maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmä (GHS).

Tällä järjestelmällä pyritään keskittymään ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseen. Sillä ei vaikeuteta aineiden ja seosten liikkuvuutta. Järjestelmässä esitetään luokitusta ja tiedottamista koskevat kriteerit mukaan lukien merkintää koskevat vaatimukset ja käyttöturvallisuustiedotteet. Järjestelmä koskee vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuden takaamista, kuluttajien ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua sekä ympäristönsuojelua. Äänestimme siksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Kemikaaleja tuotetaan ja markkinoidaan maailmanlaajuisesti, ja niiden aiheuttamat riskit ovat samat kaikkialla maailmassa. Yhdessä maassa vaarallisiksi katsotut aineet voivat olla eri järjestelmässä toisessa maassa. Samoissa tuotteissa ei pitäisi olla eri valtiossa erilaista kuvausta.

Tiedottamista koskevan tarpeen lisäksi GHS:n (maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun järjestelmän) pääasiallinen tavoite on kuluttajien suojeleminen. Aineiden ja seosten luokittelun, merkinnän ja pakkaamisen alan uudella lainsäädännöllä parannetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. Uskon, että on saavutettu kompromissi, johon sisältyy kuluttajien terveyden kannalta myönteinen ratkaisumalli. Kemikaalien ammattikäyttäjät ja kaikki maailman kuluttajat voivat hyötyä maailmanlaajuisesta yhdenmukaistamisesta.

Tämän mietinnön täytäntöönpanon ansiosta vaarallisia aineita käyttävien henkilöiden suojeleminen tehostuu, yritykset ovat tehokkaampia ja onnettomuuksien määrä vähenee. Näiden vaarallisten aineiden käyttö on turvallisempaa, ja kuluttajille tarjotaan oikeaa, täydellistä ja tarkkaa tietoa, joilla varmistetaan parempi kuluttajansuoja.

 
  
  

- Mietintö: Amalia Sartori (A6-0140/2008) (A6-0141/2008) (A6-0142/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Amalia Sartorin mietinnössä käsitellään tärkeitä asioita, joilla on merkitystä kaikille kansalaisillemme. Kemikaaleja valmistetaan, ja niillä käydään kauppaa maailmanlaajuisesti. Niiden aiheuttamat vaarat pysyvät samana käyttöpaikasta riippumatta. Sen vuoksi on asianmukaista, että vaarallisten aineiden luokittelua ja merkintää yhdenmukaistetaan. Tänä päivänä päätetty paketti on poliittisten puolueiden ja toimielinten välillä aikaansaatu järkevä kompromissi, ja tuin sitä sen vuoksi.

 
  
  

- Mietintö: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI) , kirjallinen. (PL) Mietinnön perusteella laillistetaan vetykäyttöisten ajoneuvojen tuotanto. Tämä on yksi niistä harvoista asiakirjoista, joilla puututaan ajoneuvojen vaihtoehtoista polttoainetta koskevaan ongelmaan. Mietintö on erityisen myönteinen, koska kyse on innovatiivisesta teknologiasta, joka on täysin harmiton ympäristölle, koska palamistuote on vesi. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että tämä asiakirja on syntynyt Hans-Gert Pötteringin käyttämän ajoneuvon valmistajan inspiroimana, mutta äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), kirjallinen. (DA) Kesäkuun liike arvioi polttokennoja, jotka käyttävät vetyä energiankantajana. Tämä perustuu uusiutuvan energian − aurinko-, tuuli- ja aaltoenergian − käyttöön liikennejärjestelmässä. Kyse on puhtaasta polttoaineesta, eli hiukkaspäästöjä ei synny, ja samalla polttoainetta voidaan tuottaa uusiutuvia energialähteitä hyödyntämällä. Vetykäyttöisten ajoneuvojen energiatehokkuus on hyvin alhainen, eli vain 20 prosenttia alkulähteestä pyöriin saakka. Tätä paljon paremmin suoriutuvat tietokoneohjatuilla litiumakuilla kulkevat sähköajoneuvot, joiden energiatehokkuus on 80−90 prosenttia. Miljoonilla akuilla voitaisiin myös ratkaista uusiutuvan energian varastointia koskeva ongelma. Tämän vuoksi haluaisimme, että komissio toteuttaa toimia tämän vaihtoehdon edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Tämän mietinnön avulla voidaan kaventaa vetykäyttöisten ajoneuvojen sisämarkkinoilla esiintyvää kuilua ja ottaa huomioon kuluttajansuoja.

On tärkeää sisällyttää vetykäyttöiset ajoneuvot EU:n tyyppihyväksynnän puitteisiin, koska tällä edistetään tämän ympäristölle edullisen teknologian tutkimusta ja kehittämistä koko sisämarkkinoilla.

Lisäksi on otettu käyttöön tekniset eritelmät, jotta varmistetaan vetykomponenttien ja -järjestelmien luotettavuus ja turvallisuus. Samalla vetykäyttöiset ajoneuvot on tunnistettava merkinnöillä. Tämä on tärkeää hätätilanteessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin Anja Weisgerberin mietinnön puolesta. Vedyn mahdollisuudet puhtaana energiamuotona on tunnustettu jo pitkään, ja tämän alan teknologiaa parannetaan jatkuvasti. Vetyvoima voi olla todella tehokasta puhtaana ja vihreänä energialähteenä ainoastaan silloin, kun vety on peräisin kestävistä ja ihannetapauksessa uusiutuvista energialähteistä. Tämä seikka on todettu lopullisessa mietinnössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestän Anja Weisgerberin vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan mietinnön puolesta.

Ympäristölle edullisten vaihtoehtoisten polttoaineiden edistäminen on tärkeä toimi, ja tätä on ehdottomasti tuettava näinä aikoina. Vetykäyttöiset ajoneuvot soveltuvat tähän tarkoitukseen, mutta myös korkealaatuiset turvallisuusnäkökohdat ja ympäristön suojeleminen on varmistettava. Tämän varmistamiseksi tarvitaan kiireisesti tyyppihyväksynnän yhtenäisiä ehtoja. Jos EU:n tason lainsäädäntöä vetykäyttöisten ajoneuvojen luokituksesta ei ole olemassa, on vaarana, että jäsenvaltioiden yksittäisillä luvilla vääristetään kilpailua ja että yritykset katsovat, että vetykäyttöisiin ajoneuvoihin investoiminen ei ole enää kannattavaa.

Kansalaisille varmistetaan yhtenäisellä tyyppihyväksyntäjärjestelmällä EU:n direktiivin suoja, ja samalla edistetään ympäristölle edullisten ajoneuvojen määrän lisäämistä, mikä on erittäin tärkeää.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen Anja Weisgerberin mietintöön vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä. Mietintö on myönteinen, ja sillä kannustetaan teollisuutta tehostamaan tutkimus- ja kehitysponnisteluita. Kannustamalla vetykäyttöisten ajoneuvojen saattamista sisämarkkinoille edistetään huomattavasti EU:n ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Äänestin mietinnössä ehdotettujen suositusten puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , kirjallinen. (DE) Ei ole epäilystäkään siitä, että vetyvoima on teknologia, jolla on tulevaisuudessa mahdollisuuksia, mutta se ei kuitenkaan ole vielä kypsässä vaiheessa. Hankintakustannukset ovat vielä liian korkeat, minkä lisäksi vedyn tuottaminen ja varastointi on kallista. Vaikka ajoneuvot eivät itse aiheuta haitallisia päästöjä, ei ole vielä myöskään selvää, miten vetyä tuotetaan siten, että käytetään mahdollisimman paljon energiaa eikä tuoteta hiilidioksidia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että emme myöskään vielä tiedä, tuleeko akuilla tai polttoainekennoilla toimivasta autosta normi, mutta joka tapauksessa tuemme vaihtoehtoista teknologiaa, jolla voidaan vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Äänestin tämän vuoksi Anja Weisgerberin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tällä lainsäädännöllä edistetään kyseisten ajoneuvojen täysimittaista tuotantoa sekä annetaan eurooppalaisille ajoneuvojen kuljettajille todellisia vaihtoehtoja lähitulevaisuudessa. Tällä uudella lainsäädännöllä edistetään näiden ajoneuvojen kehittämistä ja samalla varmistetaan, että ne ovat luotettavia ja turvallisia. Tähän mietintöön kuuluvilla toimilla varmistetaan vetykäyttöisten ajoneuvojen mahdollisimman edullinen ympäristövaikutus.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen. − (RO) Vetykäyttöisten ajoneuvojen moottoreiden rakentamisella taataan, että ympäristöä säästäviä liikennemuotoja kehitetään tulevaisuudessa ja että kansanterveyttä suojellaan. Jotta vetykäyttöisten ajoneuvojen ympäristöhyödyt voidaan saavuttaa, vety on tuotettava kestävästi ja melua on torjuttava ja ilmanlaatua parannettava etukäteen.

Tällä asetuksella varmistetaan, että vetyyn perustuvat järjestelmät ovat yhtä turvalliset kuin tavanomaiset käyttövoimateknologiat. Sillä kannustetaan teollisuutta tuottamaan kyseisiä ajoneuvoja. On tarpeen luoda asianmukaiset puitteet, jotta voidaan nopeuttaa ajoneuvojen innovatiivista käyttövoimateknologiaa. Siten liikenteen alalla voitaisiin vaikuttaa merkittävästi puhtaampaan ja turvallisempaan tulevaisuuteen.

Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat maailmanlaajuiset ongelmat ja energialähteiden puute, vetykäyttöisiä ajoneuvoja olisi edistettävä kansainvälisellä tasolla, erityisesti kehitysmaissa sekä Yhdysvalloissa, jotta varmistetaan parempi ympäristönsuojelu, jolla vastataan ilmaston lämpenemiseen.

Tämän vuoksi äänestin tämän asetusehdotuksen puolesta. Se merkitsee ensimmäistä askelta kohti saasteettomampaa Eurooppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Kun otetaan huomioon öljytuotteilla toimivien ajoneuvojen moottoria koskevat nykyiset ja tulevat ongelmat, on selvää, että vaihtoehtoisten keinojen kehittäminen on tärkeää. Tätä alaa koskevien erityispiirteiden hyväksyminen on merkittävä edistysaskel. Moottoriajoneuvojen käytöstä aiheutuvan öljytuotteiden kokonaiskulutuksen ja hengityselinten sairauksien lisääntymisen suhde sekä samanaikainen saasteiden lisääntyminen merkitsee, että nämä näkökohdat on otettava huomioon ajoneuvojen suunnittelussa.

Vedyn tuottaminen sähköä käyttämällä nostaa selkeästi esiin laajempia näkökohtia mukaan lukien sen, mistä tämän sähkön tuottamiseksi tarvittava energia saadaan. Tällä mietinnöllä kuitenkin edistetään sitä, että asiaa koskeva keskustelu ja autoteollisuus saadaan tulevaisuuden auton kannalle ja siten niitä ohjataan oikeaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. (PL) Vetyä pidetään yleisesti ympäristön kannalta ”puhtaimpana” ja kaikkein hyväksyttävimpänä polttoaineena. Kun se yhtyy ilman hapen kanssa, palamistuote on ainoastaan vettä.

Huolimatta huomattavista ongelmista, jotka koskevat vedyn varastointia ja sen säilömistä polttoainesäiliöihin, kaikkialla maailmassa tutkimustyötä tekevien keskusten työ osoittaa, että tämä on tulevaisuuden polttoaine. Vedyn käyttö polttoaineena takaa meille ympäristön kannalta turvallisen uusiutuvan energialähteen.

Vetykäyttöisiin ajoneuvoihin sovellettavien EU:n tyyppihyväksyntää koskevien ehtojen käyttöönotto on välttämätöntä sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Lisäksi sillä varmistetaan korkea turvallisuustaso ja luonnonympäristön suojeleminen.

 
  
  

- Georgian tilanne (B6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen.(IT) Äänestän tämän päätöslauselman puolesta siinä toivossa, että sillä saadaan aikaan nopea ja rauhanomainen ratkaisu tähän traagiseen kriisiin. Mielestäni kaksi seikkaa on vahvistettava: se, että eri valtioiden alueellisen koskemattomuuden kunnioittamisen on oltava kiistatonta, ja se, että olisi korostettava vähemmistöjen oikeuden ehdotonta kunnioittamista.

Kosovon tapahtumien jälkeen kansainvälisen yhteisön ääni on varmasti heikompi ja vähemmän uskottava, mutta diplomaattisia toimia on tehostettava, jotta saadaan aikaan luotettava ja konkreettinen ratkaisu. Vaikka maailman hallitukset ovat kiireisiä, meidän on toimittava nopeasti, jotta vastataan pakolaisten kasvavasta määrästä aiheutuvaan yhä enemmän kärjistyvään humanitaariseen kriisiin. Euroopan unionin on perustettava työryhmä, jotta lievitetään satojen tuhansien puutteenalaisten henkilöiden kärsimystä.

Olen yhteydessä UNICEFin kansainväliseen toimistoon, ja se on vahvistanut tilanteen vakavuuden. Toivon, että komissio tekee oman osuutensa, kuten se on tehnyt muissa tämänkaltaisissa tilanteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), kirjallinen.(EL) Kreikan Uusi Demokratia -puolueen Euroopan parlamentin jäsenet päättivät pidättäytyä äänestämästä Georgiaa koskevasta päätöslauselmasta lopullisessa äänestyksessä. Tämä päätös tehtiin siksi, että lopullisen päätöslauselmaluonnoksen, josta siis äänestettiin, sanamuoto erosi aikaisempien päätöslauselmaluonnoksien tasapainoisesta sanamuodosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Aion äänestää tämän yhteisen päätöslauselman puolesta, koska on tärkeää, että unioni lähettää voimakkaan viestin Venäjän johdolle. Tekstissä ei kuitenkaan todeta tai arvostella riittävästi Georgian johdon roolia kriisin synnyssä. Katson ehdottomasti, että Georgia ei voi nykyisen johdon vuoksi liittyä Natoon lähitulevaisuudessa.

Toinen seikka on, että tämä kriisi vahvistaa vaatimusta Euroopan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mitä nopeammin tämä Lissabonin sopimuksen osa pannaan täytäntöön, sitä parempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Georgian tilanne sekä sen vuoksi annettu kanta ovat ulkopoliittisia kysymyksiä. Kesäkuun listan näkemys on, että Euroopan parlamentti tai mikään muu EU:n toimielin ei voi esittää kantaa kyseisestä asiasta, sillä ulkopolitiikka ei kuulu Euroopan unionin tasolle vaan kansalliselle tasolle.

Ei ole yllättävää, että Euroopan parlamentti käyttää mahdollisuuden hyväkseen ja propagoi vahvempaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja mikä vielä pahempaa, Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa. Voimme nähdä tänään, miten eri jäsenvaltioissa on erilaisia mielipiteitä Georgiasta. Siten ei ole toivottavaa, että EU puhuu yhdellä äänellä, koska ääni olisi vastoin monien jäsenvaltioiden kantoja. Lukuisat viittaukset Natoon ovat myös ongelmallisia, koska EU:ssa on jäsenvaltioita, jotka eivät kuulu Natoon.

Georgian tilanne on hyvin vakava, varsinkin kun otetaan huomioon konfliktin siviiliuhrit. EU:n ei pitäisi harjoittaa yhteistä ulkopolitiikkaa, ja sen vuoksi olemme äänestäneet tätä päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Parlamentin enemmistön hyväksymä päätöslauselma, jota vastaan äänestimme, kuuluu Venäjän vastaiseen kampanjaan. Siihen syyllistyvät tahot haluavat peitellä omaa vastuutaan huonontuvasta kansainvälisestä tilanteesta sekä käyttää sitä tekosyynä vaarallisille uusille toimille kärjistyvässä selkkauksessa.

Tähän päätöslauselmaan ei kuulu muun muassa sitä näkökohtaa, että nykyinen kansainvälinen tilanne sekä Kaukasuksen tilanne aiheutuvat Yhdysvaltojen ja Naton (sen hyökkäykseen perustuva strateginen toiminta ja laajentuminen Venäjän rajalle) uudesta kilpavarustelusta ja kansainvälisten suhteiden sotilaallistumisesta. Lisäksi uusia Yhdysvaltojen tukikohtia ja ohjuksia tuodaan Eurooppaan, ja tämä manner militarisoituu enemmän. On muistettava myös Jugoslaviaa vastaan tehty hyökkäys ja sen hajottaminen sekä Serbian Kosovon maakunnan itsenäisyyden tunnustaminen kansainvälisen oikeuden ulkopuolella, hyökkäykset Afganistania ja Irakia vastaan ja niiden valloittaminen. Kyse on lyhyesti sanoen imperialismista (ja kapitalistien välisistä ristiriidoista).

Jotkut teistä kehottavat kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta, alueellista koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta, suvereniteettia ja valtioiden itsenäisyyttä. Kyseessä ovat samat henkilöt, jotka tukivat Jugoslaviaa ja Irakia vastaan tehtyjä hyökkäyksiä. Tämä on tekopyhää!

Tie rauhaan ja ihmiskunnan tulevaisuuden suojelemiseen varmistetaan Portugalin perustuslain 7 pykälän 2 ja 3 momentin periaatteiden mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen, että oman ryhmäni tarkistus hyväksyttiin. Pyysimme Venäjän ja Georgian viranomaisia antamaan tietoja vihollisuuksien aikana pudotetuista rypälepommeista, jotta miinanraivaustoimia joudutetaan.

Parlamentti on tuominnut voimankäytön ja katsoo, että Kaukasuksen konflikteja ei voida ratkaista väkivallalla. Miinojen nopea raivaus estää tulevat siviiliuhrit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen.(LT) Äänestin tarkistuksen 2 ja 5 puolesta, sillä katson, että Venäjä pyrkii eri keinoja käyttämällä palauttamaan entisen Neuvostoliiton aikaisemmat aluerajat. Venäjä on osoittanut Georgiassa harjoittamiensa toimien vuoksi, että se on valmis valloittamaan ja miehittämään itsenäisen valtion kyseisellä alueella asuvien kansalaistensa oikeuksien puolustamisen varjolla. Katson, että EU:n on päätöslauselmassaan selkeästi otettava kantaa Venäjän laajentumista koskeviin suunnitelmiin erityisesti Baltian maiden osalta.

Äänestän 27 kohdan toista lausetta vastaan, koska haluan todeta, että EU ei voi eikä sillä ole oikeutta päättää, onko Georgia edelleen Natoon liittymistä koskevassa prosessissa. Voimme vain todeta sen tosiasian, että Nato vahvisti 3. maaliskuuta 2008, että Georgialla on mahdollisuus liittyä kyseiseen järjestöön. Itsenäisen Georgian valtion on kuitenkin tehtävä päätös siitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Hyvät naiset ja herrat, äänestin Georgian tilannetta koskevan päätöslauselman puolesta. En tehnyt sitä siksi, että se olisi täydellinen päätöslauselma. Minulla ei ole epäilystäkään, että päätöslauselmamme voisi olla parempi. Epäröin, tuenko päätöslauselmaluonnosta.

Epäilyni heräsivät Martin Schulzin vuoksi juuri ennen äänestystä. Hän pahoitteli, että päätöslauselmassa ei arvosteltu Georgian presidenttiä. Tämä hämmästyttävä lausunto sai minut vakuuttuneeksi siitä, että päätöslauselma olisi voinut olla paljon huonompi ja että Venäjälle myönteiset tahot olisivat voineet tuhota sen. Martin Schulz aliarvioi parlamentin yhtenäisyyttä Kaukasuksen kriisin osalta. Nyt on selvää, että Euroopan parlamentin olisi pitänyt pitää ylimääräinen istunto Georgiasta aikaisemmin. On harmillista, että emme esittäneet kantaamme neuvoston kokouksen aikana. On myös harmillista, että emme esittäneet ratkaisumallejamme ja näkökantojamme yhteen kokoontuneille jäsenvaltioiden johtajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. (FR) Arvoisa puhemies, kun Venäjää vastaan otetaan yksiselitteinen kanta ja kun Eurooppa pyrkii ratkaisemaan konfliktin, Eurooppa-neuvosto ja parlamentin enemmistö aloittaa kehityksen, joka on yhtä vaarallinen kuin se, joka ajoi mantereen ensimmäiseen maailmansotaan.

Tämä kehityskulku aiheutuu huonosti valmistellusta laajentumisesta itään, joka vie meitä lähemmäs konfliktialueita, kuten Balkania ja Kaukasusta. Mitkä olisivatkaan Irakin ja Iranin rajalla sijaitsevan Turkin liittymisen seuraukset? Hallituksemme avasivat Pandoran lippaan, kun ne tunnustivat Serbian Kosovon maakunnan itsenäisyyden. Tämä asetti kyseenalaiseksi Georgian alueellisen koskemattomuuden lisäksi Euroopan valtioiden − sekä idässä että lännessä − koskemattomuuden.

Jos käy niin kuin sosialistit, liberaalit ja vihreät haluavat, että Georgia liittyy Naton jäseneksi ja Lissabonin sopimuksen hallitseman Euroopan unionin jäseneksi, niin kansakuntamme joutuisivat konfliktiin Venäjän kanssa.

Brysselin Eurooppa merkitsee sotaa. Kiinan nousun ja islamilaisen uhan vuoksi on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin rakentaa toisenlainen Eurooppa, suvereenien kansallisvaltioiden Eurooppa, joka yhdistyy Venäjään kulttuurisiteillä, jotka perustuvat kreikkalaiseen ja kristilliseen perintöömme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Pidän myönteisinä puheenjohtajavaltio Ranskan nopeita toimia, jotta Georgian ja Venäjän välinen konflikti saadaan ratkaistua. Vaikka Tbilisin hallinnon sotilaallista sitoutumista Etelä-Ossetiaan voidaan kritisoida, Moskovan hallinnon suorittamat vastatoimet ovat suhteettomat ja niillä rikotaan Georgian alueellista koskemattomuutta. Pyydän, että Euroopan parlamentti lähettää selkeän viestin Venäjän johdolle, että sen toimia ei voida hyväksyä. Äänestin siksi päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. – (NL) On täysi syy antaa humanitaarista apua Georgian väestölle sekä tuomita sotilaallinen väliintulo alueelle, joka ei ollut kiistan kohteena, sekä myös Venäjän käyttämät rypälepommit. Ne näkökohdat, joita vastustan tässä päätöslauselmassa koskevat Georgian puolelle menemistä sekä siinä olevia pyrkimyksiä rangaista ja eristää Venäjä sekä ympäröidä se Natolla, koska se tunnusti Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyyden.

Suuri osa nykyisen Euroopan valtioista syntyi, kun ne irtautuivat toisesta valtiosta, antoivat yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen ja saivat lopulta muiden valtioiden tunnustuksen. Suurin osa Euroopan valtioista syntyi vuoden 1830 jälkeen, erityisesti vuosien 1918 ja 1991 jälkeen. Kosovo on kaikkein tuorein esimerkki. Ei ole mitään syytä julistaa, että Kosovon synty on poikkeuksellinen, tai teeskennellä, että tämä on viimeinen kerta, kun luodaan uusi valtio.

Se ei ole koskaan viimeinen kerta. Uusia valtioita syntyy niin kauan kuin on alueita, joiden asukkaat pitävät hallitusta hyödyttömänä tai jopa uhkaavana, ulkomaisena valtana. Meidän on tunnustettava se, että Abhasian ja Etelä-Ossetian asukkaat eivät halua olla Georgian alaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , kirjallinen. (DE) Venäjä on tärkeä EU:lle energiantoimittajana sekä vastapainona Yhdysvaltojen maailmanherruudelle. Näiden sekä myös uskottavuuden vaarantumista koskevien syiden vuoksi EU:lla on tärkeä tehtävä toimia puolueettomana välittäjänä Georgian ja Venäjän välillä.

Entiseen Neuvostoliittoon kuuluneissa valtioissa, kuten Ukrainassa, on hyvin suuri venäläisväestö. Sen vuoksi on helppo ymmärtää, miksi Kremlin hallinto katsoo, että sillä on erityinen vastuu näistä venäläisryhmistä. EU voisi tukea sellaisen ratkaisun aikaansaamista, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Se voisi esimerkiksi puhua venäläisten etnisten vähemmistöjen oikeuksien puolesta Neuvostoliiton jälkeisellä aikakaudella, mikä olisi yhdenmukaista Euroopan unionin monesti toistettujen ihmisoikeustavoitteiden kanssa. Tämän mielessä pitäen kannatan erityisessä huippukokouksessa aikaan saatua kantaa ja vastustan Yhdysvaltojen ”vasallivaltioita” koskevaa asennetta, minkä vuoksi äänestin päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Yhteisessä päätöslauselmassa tuetaan EU:n politiikkaa. EU käyttää hyväkseen Kaukasuksen kriisiä. Tämä on pyrkimys tehostaa EU:n interventiota ja läsnäoloa tällä tärkeällä alueella. Se ehdottaa rauhanrakentajan naamion takaa useita toimenpiteitä, jotta helpotetaan sen aseman lujittamista ja asioihin puuttumista Kaukasuksella. Päätöslauselma on provokatiivinen, koska siinä ei tuomita Euroopalle ja Natolle myönteisen Georgian hallituksen raakaa hyökkäystä ja tuhansien siviilien murhaa. Siinä pikemminkin tarjotaan kaikki mahdollinen tuki Georgian politiikalle ja sen liittymiselle Natoon. Etelä-Ossetian ja Abhasian irtautumispyrkimyksien tuomitseminen on naurettavaa tekopyhyyttä, kun otetaan huomioon Jugoslavian jakaminen ja EU:n hiljattain tekemä päätös Kosovosta.

Euroopan parlamentin päätöslauselma vaikuttaa olevan EU:n, Yhdysvaltojen ja Venäjän konfliktien vyyhdin ja kilpailun keskellä lähes samanlainen toimi kuin Yhdysvaltojen politiikka, koska siinä otetaan yksipuolinen asenne Venäjää vastaan, jotta saadaan parempi neuvotteluasema Euraasian markkinoiden ja hyvinvointia tuottavien resurssien jakamiseksi.

Tämän konfliktin pahentuminen sekä imperialistien kilpailu ja Venäjän pyrkimykset parantaa asemaansa imperialistisessa pyramidissa aiheuttavat uuden vaaran Kaukasuksen kansoille sekä laajemmalle alueelle. Kansat voivat ja niiden on liityttävä imperialistien vastaiseen taisteluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Äänestin kuten koko Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto Kaukasuksen tilannetta koskevaa päätöslauselmaa vastaan, koska siinä tarkastellaan kriisiä Bushin politiikan ja tarkoituksenmukaisuuden vääristävän linssin läpi. Päätöslauselman pahin ja kaikkein provosoivin näkökohta on itse asiassa se, että siinä ei kritisoida millään tavoin Georgian pääministeri Saakašvilin opportunistisia toimia. Hän aloitti kriisin, jotta hän ei olisi suututtanut yhdysvaltalaisia suojelijoitaan. Euroopan parlamentin enemmistön kannassa vastustetaan suoraan sitä, mitä samat poliittiset voimat kannattivat kuusi kuukautta sitten Kosovon tapauksessa.

Kaukasuksen alueesta ei saada vakaata, jos noudatetaan Yhdysvaltoja tukevaa politiikkaa. Yhdysvallat sulkee silmänsä todelliselta tilanteelta ja harjoittaa itse kaksinaismoraalista politiikkaansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tarkistuksen 2 puolesta, koska en pidä hyväksyttävänä, että rajoja voidaan muuttaa sillä verukkeella, että ”pidetään huolta” vähemmistöistä naapurivaltioissa. Äänestin myös sen puolesta, että mainitaan, että Georgialle luvattiin Naton jäsenyys Bukarestin huippukokouksessa ja että se on oikealla tiellä seuraavista syistä:

a. On tosiseikka, että Georgialle annettiin vakuutus, että siitä voi tulla Naton jäsen ja että tämä merkittiin virallisesti Bukarestin Naton huippukokouksen lopulliseen julkilausumaan;

b. Ainakin yksi tärkeä eurooppalainen johtaja on sanonut − Venäjää vastaan äskettäin käydyn sodan aikana − että Georgian Natoa koskevat pyrkimykset täytetään;

c. EU on sitoutunut takaamaan Georgian turvallisuuden, itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden EU:n ja Georgian välisen Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa tehdyn kumppanuussopimuksen nojalla. Koska EU ei voi toteuttaa tätä − sitä ei ole luotu kyseistä tehtävää varten − ainoa toimielin, joka voi tehdä tämän, on Nato. Suurin osa EU:n jäsenvaltioista on myös Naton jäseniä.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE), kirjallinen.(FR) Euroopan parlamentin päätöslauselma ei ole täydellinen, mutta sitä on tuettava, koska siinä vahvistetaan, että Eurooppa toimii yhtenäisesti Georgian tilanteen ratkaisemiseksi.

Tämä monimutkainen kriisi osoittaa, miten tärkeää on, että EU kehittää kunnollisen Kaukasuksen aluetta ja Venäjää koskevan alueellisen strategian. EU:n pitäisi siksi esittää ajatus kansainvälisen konferenssin pitämisestä. Sellainen oli Helsingin konferenssi, mikä johti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokoukseen vuonna 1975.

Tällä hetkellä on vältettävä se, että EU:n ja Venäjän välisen kumppanuuden tiivistämistä koskevien neuvotteluiden lykkääminen estää tarpeellisen tasapainoisen vuoropuhelun Venäjän kanssa. Tässä vuoropuhelussa käsitellään kaikkia yhteistä etua koskevia kysymyksiä, kuten demokraattisia arvoja ja energia-asioita.

Tässä yhteydessä on sääli, että Euroopan parlamentti ei vaadi selkeämmin energiastrategiamme uudelleentarkastelua. Tällä ja hankintalähteidemme ilmoitetulla monipuolistamisella voidaan edistää uusiutuvien energialähteiden ja energiasäästön kehittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE), kirjallinen.(FR) Äänestin tyhjää Euroopan parlamentin Etelä-Ossetian ja Abhasian tapahtumia koskevan päätöslauselman vuoksi, koska parlamentti suhtautui epäjohdonmukaisesti Kosovon yksipuoliseen itsenäisyysjulistukseen normalisoidusta ja demokratisoituneesta Serbiasta.

Euroopan parlamentti ei katsonut aiheelliseksi antaa samanlaista päätöslauselmaa Kosovosta samojen kansainvälistä oikeutta ja kansallisten rajojen koskemattomuutta koskevien periaatteiden mukaisesti, mihin se vetoaa tänään, kun se tuomitsee sen, että Moskovan hallinto tunnustaa Ossetian ja Abhasian itsenäisyyden. Tiedämme kaikki, miksi näin on. Emme halua kritisoida läntisiä valtioita − jotka nopeasti tunnustivat Kosovon yksipuolisen ja laittoman itsenäisyysjulistuksen − koska ne toteuttivat samanlaisia toimia, joista nyt oikeutetusti syytämme Venäjää.

Vaikka Georgian ja Venäjän hallituksen sotilaalliset aloitteet pitää tuomita jyrkästi ja asian ratkaisemiseen olisi pyrittävä diplomaattisia teitä ja kansainvälisen sovittelun perusteella, Euroopan unioni ei voi sallia sitä, että se suhtautuu kahdenlaisten sääntöjen politiikalla ”jäädytettyihin konflikteihin” kylmän sodan jälkimainingeissa.

Mikään ei olisi pahempaa mantereemme turvallisuudelle kuin se, että Euroopan unioni sekoittaa liittoutumat ja uskollisuuden ”rikollisuutta aiheuttavalle” George Bushin hallituksen politiikalle tässä ja muissa osissa maailmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Vaikka päätöslauselmassa on monia näkökohtia, joita voin kannattaa − kuten Etelä-Ossetian ja Abhasian lopullinen asema ja kehotus Venäjän joukoille vetäytyä Georgian alueelta − siinä on myös monia kielteisiä näkökohtia.

EU:lla voisi olla hyödyllinen tehtävä siviilitarkkailijoiden tarjoamisessa ja humanitaarisen avun antamisessa. Se ei kuitenkaan saisi pyrkiä hyödyntämään Georgian kriisiä omien tavoitteidensa vuoksi siten, että se kehottaisi vahvistamaan puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaansa, käyttäisi ETTP:n alaisia valvojia tai kannattaisi hylättyä Lissabonin sopimusta. Lisäksi oli pettymys, että ilmaisu ”Georgia on edelleen matkalla kohti [Naton] mahdollista jäsenyyttä” poistettiin äänestyksestä. Pidättäydyin siksi äänestämästä tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin sosialistiryhmä on tyytyväinen tähän päätöslauselmaan. Siinä osoitetaan EU:n jäsenvaltioiden vahva ja selkeä yhtenäisyys neuvostossa ja Euroopan parlamentissa tästä tärkeästä kysymyksestä. Suremme traagista ihmishenkien menetystä tässä konfliktissa ja tuomitsemme molemminpuoliset väkivallanteot. Tuemme toimia, joilla edistetään kestävää rauhaa, humanitaarisen avun antamista uhreille ja jälleenrakennustyötä.

Pidättäydyimme äänestämästä 27 kohdan toisesta lauseesta, sillä haluamme tehdä selväksi, että tämä on päätöslause, jolla pyritään ratkaisemaan Georgian tilanne. Keskustelu tulevasta jäsenyydestä ulkopuolisessa järjestössä, kuten Natossa, vain häiritsisi tätä tärkeää asiaa.

Tuemme voimakkaasti päätöslauselmassa esitettyä kehotusta varmistaa konfliktin ratkaiseminen pysyvästi EU:n ajamalla kuusikohtaisella sopimuksella. Kehotamme myös Venäjää toimimaan päättäväisesti, jotta aseleposopimuksessa sovitut ehdot täytetään ja jotta EU:n ja Venäjän kumppanuussopimusta koskevia neuvotteluja voidaan jatkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Železný (IND/DEM), kirjallinen. − (CS) Äänestin tyhjää Euroopan parlamentin Georgian tilannetta koskevasta päätöslauselmasta. En suinkaan halunnut asettaa kyseenalaiseksi Georgian kantaa, vaan päinvastoin, olisin siten hyväksynyt Venäjän suorittamat epäasialliset ja aggressiiviset toimet. Kuten usein viime aikoina, jotkut eurofederalistiset jäsenet ovat pyrkineet käyttämään väärin Georgian konfliktia ja pyytäneet, että Lissabonin sopimus ratifioidaan ajoissa. Tämä oli epäasiallista, ja sen vuoksi pidättäydyin äänestämästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Syyskuun 1. päivänä järjestetty ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous osoitti EU:n yhtenäisyyden ja vahvisti sitä. Tämä merkitsee edistystä vuoteen 2003 verrattuna, jolloin Irakin tilanne herätti kysymyksiä EU:n yhtenäisyydestä.

Euroopan on jatkossakin ilmaistava solidaarisuutensa ja päättäväisyytensä, jotta Venäjä noudattaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä menettelyitä. Päätöslauselmassa, josta äänestämme tänään, korostetaan, että Euroopan ja Venäjän kumppanuuden on perustuttava eurooppalaisen yhteistyön perustavanlaatuisten sääntöjen keskinäiseen kunnioittamiseen.

Venäjä rikkoo edelleen tulitaukosopimuksen tiettyjä ehtoja. Näihin toimiin on vastattava yhtenäisellä poliittisella ja taloudellisella painostuksella, jotta Venäjä vetää kaikki joukkonsa Georgian alueelta ja vähentää sotilaallista läsnäoloaan Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa.

Välittömien toimien toteuttaminen on tärkeää, jotta varmistetaan jatkuva avunanto konfliktin vuoksi siirtymään joutuneille uhreille. Näihin huolestuttaviin tapahtumiin, joihin Venäjä syyllistyi, pitää vastata yhtenäisellä eurooppalaisella ratkaisumallilla. Jotta Eurooppa voisi ehkäistä tämänkaltaisia haasteita tulevaisuudessa, sen on löydettävä vaihtoehtoisia energialähteitä sekä lujitettava Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joka vahvistetaan Lissabonin sopimuksessa.

 
  
  

- Yhteinen viitekehys Euroopan sopimusoikeudelle (B6-0374/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin oikeudellisten asioiden valiokunnan päätöslauselman puolesta. Yleinen viitekehys on tärkeä oikeudelliselle kehitykselle, ja me emme vielä tiedä, mikä sen muoto on. On erittäin tärkeää, että parlamentille ja kaikkien maiden sidosryhmille ja oikeusjärjestelmille tiedotetaan laajasti kaikesta tulevasta kehityksestä.

 
  
  

- Mietintö: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Vaikka tällä mietinnöllä on monimutkainen otsikko, se koskee vuonna 2001 tehtyä kantelua komission toiminnassa ilmenneestä hallinnollisesta epäkohdasta, joka liittyy siihen, että Saksan hallitus ei pannut kunnolla täytäntöön työaikadirektiiviä. Euroopan oikeusasiamies välitti asian Euroopan parlamentille erityiskertomuksella.

Erityiskertomuksen välittäminen Euroopan parlamentille on viimeinen merkittävä keino, jota oikeusasiamies voi käyttää, kun hän etsii kansalaisen kannalta tyydyttävää vastausta. Vetoomusvaliokunnan puolesta laatimassani mietinnössä tuetaan Euroopan oikeusasiamiehen päätöstä. Päätöksen mukaan sitä, että komissio ei käsitellyt vetoomuksen esittäjän kantelua lähes kahdeksan vuoden ajanjakson aikana, voidaan pitää hallinnollisena epäkohtana.

Tässä mietinnössä ei käsitellä työaikadirektiivin sisältöä, ja siten tarkistus, jossa kyseisen direktiivin sisältö otettiin esiin, on tämän mietinnön kannalta merkityksetön.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Mietintö, joka koskee sitä, että komissio kieltäytyi tarkastelemasta saksalaisen lääkärin kantelua Saksan työaikaa koskevan työlainsäädännön rikkomisesta tuo esille syvät luokkaerot EU:ssa. Komissio toimii nopeasti, kun pääomaa koskevat intressit ovat vaakalaudalla. Se pakottaa jäsenvaltioita noudattamaan yhteisön lainsäädäntöä. Jos työntekijät valittavat oikeuksiensa rikkomisesta, komissio ei ota kanteluita huomioon.

Komission provosoiva asenne on luonnollista seurausta EU:n epäsuositusta politiikasta, jolla edistetään työväenluokan paluuta keskiajan työoloihin Euroopan monopolien kannattavuuden turvaamiseksi. Tässä yhteydessä neuvoston työllisyysministerit hyväksyivät viime heinäkuussa tarkistuksen EU:n työaikadirektiiviin. Tämä työntekijöiden vastainen toimi jakaa työajan aktiiviseen ja tehottomaan aikaan. Viimeksi mainittua ei pidetä palkallisena työaikana. Työnantajat voivat sen perusteella pitää työntekijöitä töissä 13 tuntia päivässä ja 65 tuntia viikossa ilman mitään ylityökorvauksia.

Työväenluokan ja työntekijöiden oikeuksia ei varmisteta kantelemalla komissiolle. On edistettävä ja tehostettava luokkien taistelua pääomaa ja EU:ta vastaan tällaisen politiikan kumoamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Kesäkuun lista katsoo, että työaikaa olisi säänneltävä kansallisella tasolla. Tätä mietintöä ei pitäisi sen vuoksi käsitellä Euroopan parlamentissa, vaikka siinä muodollisesti tarkastellaan, miten komissio käsitteli rikkomistapausta.

Toissijaisuusperiaate on tässä asiassa erittäin tärkeä. Sitä ylistetään jokaisessa mahdollisessa tilaisuudessa. Kun Euroopan parlamentin enemmistö käsittelee yksityiskohtia, toimimme täysin päinvastaisesti, mitään ei voida jättää jäsenvaltioille. Työaikadirektiivillä rikotaan selvästi toissijaisuusperiaatetta. Valtioilla on erilaisia yritysrakenteita. Joillain on raskasta jalostusteollisuutta, toisilla taas kevyttä teollisuutta. Joissain on paljon matkailua ja kausityöteollisuutta, ja julkinen sektori on järjestetty eri tavoin. Sen vuoksi on täysin epäasianmukaista yrittää säännellä koko EU:n työaikoja, eikä siihen ole mitään syytä. Tätä kannattavat katsovat, että EU:ssa olisi muussa tapauksessa ongelmia sosiaalisen polkumyynnin kanssa. Tämä on erittäin vakava syytös niitä valtioita vastaan, jotka olemme hyväksyneet EU:n jäseniksi. Kaikki täyttävät Kööpenhaminan kriteerit ja kaikki ovat oikeusvaltioita, joissa on oikeus järjestäytyä ammatillisesti.

EU yrittää jälleen tällä mietinnöllä puuttua työaikaa koskevaan kysymykseen, joka on jäsenvaltioiden vastuulla. Äänestimme mietintöä vastaan toissijaisuusperiaatteen huomioon ottaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Voin tukea Proinsias De Rossan mietintöä ja toivon, että komissio ottaa täysin huomioon oikeusasiamiehen suositukset oikeusvaltiota koskevista näkökohdista ja hyvän hallinnon periaatteista.

 
  
  

- Mietintö: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Minä ja brittiläiset konservatiivipuolueen kollegani tuemme täysin naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa periaatetta. Olemme samaa mieltä joistakin mietintöön sisältyvistä näkökohdista, kuten tarpeesta edistyä paremmin naisten ja miesten palkkaerojen alalla, naisten yrittäjyyden edistämisestä, sekä niiden kansallisen tason toimintalinjojen merkityksestä, joilla pyritään edistämään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista. Kuten naisasioista vastaava varjoministerimme sanoi, ”konservatiivinen lähestymistapa sukupuolten tasa-arvoon perustuu uskoon yhtäläisistä mahdollisuuksista ja tasapuolisesta oikeudellisesta, kaupallisesta, sosiaalisesta ja poliittisesta kohtelusta”.

Olemme kuitenkin huolestuneita mietinnössä esitetyistä tietyistä näkökohdista, kuten kehotuksesta luoda uusia oikeusperustoja EU:n lainsäädäntöön sekä kehotuksesta päättää toimintalinjojen kuulumisesta kokonaan yhteisön toimivaltaan. Emme voi myöskään hyväksyä mietinnössä esitettyä ajatusta paljon kuluja aiheuttavan ”Euroopan tasa-arvoinstituutin” perustamisesta. Kyseisten asioiden on kuuluttava jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Näiden syiden vuoksi päätimme pidättäytyä äänestämästä tästä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta. Se perustui espanjalaisen kollegani Iratxe García Pérezin naisten ja miesten tasa-arvoa koskevaan mietintöön. Meidän on varmistettava enemmän kuin koskaan aikaisemmin tämän kysymyksen kaksi ulottuvuutta. Yhtäällä on varmistettava tasa-arvo kaikilla toimintalinjoilla (sukupuolten valtavirtaistaminen) ja toisaalla kohdennettujen toimien käyttöönotto naisiin kohdistuvan syrjinnän vähentämiseksi. Näihin toimiin kuuluvat tiedotuskampanjat, hyvien käytäntöjen vaihtaminen, vuoropuhelu kansalaisten kanssa ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskevat aloitteet. Kaikki aiheet ovat tärkeitä: palkkaerot, osallistuminen päätöksentekoon ja julkisiin päätöksiin, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja naisiin kohdistuva väkivalta. Sukupuolten tasa-arvo on merkittävä kysymys, jota varten on jo tehty paljon. Edistysmielisten humanististen poliittisten voimien on kiinnitettävä siihen täysi huomionsa, ja siitä olisi keskusteltava kaikkialla mukaan lukien kulttuurienvälisessä vuoropuhelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Joskus on onnellisia ja jopa huvittavia yhteensattumia. Tänään, kun käsittelemme naisten ja miesten tasa-arvoa koskevaa vuosikertomusta − samana ajankohtana kuin Ranskan puheenjohtajuuskausi − voimme käyttää tilaisuutta hyväksemme ja ottaa esille marginaalisen mutta hyvin viihdyttävän seikan, jota voidaan pahimmillaan pitää hienotunteisuuden puutteena ja parhaimmillaan naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan periaatteen täydellisenä soveltamisena, mikä tarkoittaa, että sukupuolten välillä ei harjoiteta syrjintää.

Muutama päivä sitten paljon tiedotusvälineiden huomiota saaneen Nicolas Sarkozyn puheenjohtajuuskauden alussa Euroopan parlamentin jäsenille annettiin lahjoja. Lahjaksi annetussa kansiossa oli muun muassa solmio.

Kolmasosa Euroopan parlamentin 785 jäsenestä on naisia. Eikö heillä ollut oikeutta pieneen henkilökohtaiseen lahjaan, vai pitääkö meidän päätellä, että myös naisten olisi käytettävä solmiota?

Edelleen vaikuttaa siltä, että kun käydään suuria keskusteluja naisten asemasta ja roolista poliittisessa elämässä, moukkamaisuus on vielä yleisempää kuin kohtelias käytös.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Emme voi äänestää naisten ja miesten tasa-arvoa vuonna 2008 koskevan mietinnön puolesta, koska siinä yritetään vakuuttaa, että joustavien työsuhteiden ja sosiaalisten etujen vähentäminen ja kaupallistaminen on työväenluokan perheelle välttämätön paha, jotta naiset sopeutuvat työ- ja perhe-elämän sovittamista koskevaan EU:n politiikkaan.

Oikeaksi osoitettuja naisten ja miesten palkkaeroja koskevia näkökohtia ei käsitellä eikä niitä poisteta. Sen sijaan esitetään pelkkiä kehotuksia kansainvälisestä palkkatasa-arvopäivästä. Ehdotetut toimenpiteet sukupuolta koskevien stereotypioiden torjumisesta, yhtäläisestä osallistumisesta päätöksentekoon, sukupuoleen perustuvan kaikenlaisen väkivallan poistamisesta ja niin edelleen, ovat askel oikeaan suuntaan. Ne jäävät kuitenkin toiveajatteluksi niin kauan kuin perimmäinen syy näiden edellytysten olemassaololle ja säilymiselle – eli kapitalistinen järjestelmä – on olemassa. Se luo ja pahentaa syrjintää ja tasa-arvon puutetta.

Todellinen tasa-arvo edellyttää taistelua vallan tasapainon muutoksesta. Tällaisella toiminnalla suositaan työntekijöitä ja lakkautetaan EU:n strategia. Pääoman tavoittelua ja työnantajien vastuuttomuutta vastaan pitäisi taistella. Mikään toimenpide ei ole tehokas, ellei kussakin valtiossa vahvisteta kansanliikettä ja aseteta tavoitteita olennaisesta muutoksesta aina vallankäytön tasolle saakka.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Iratxe García Pérezin naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia vuonna 2008 koskevan mietinnön puolesta, koska katson, että naisten ja miesten välisten erojen vähentäminen on olennaista, jotta luodaan oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Erojen vähentäminen on myös ratkaisevaa Euroopan unionin talouskasvun, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta.

Haluaisin toistaa esittelijän ehdotuksen, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan unionin sukupuolten tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä. Huolimatta tällä alalla toteutetuista toimista Euroopan tasolla ei ole edistytty merkittävästi. Edistys on ollut heikkoa aloilla, jotka koskevat naisten ja miesten palkkaeroa, naisten osallistumista päätöksentekoon, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen saatavuutta tai työ-, perhe- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista.

Olen kuitenkin pahoillani, että tarkistus 1 hyväksyttiin. Siinä poistettiin tärkeä viittaus siitä, että komission ja neuvoston on luotava selkeä oikeusperusta naisiin kohdistuvan kaikenlaisen väkivallan muotojen torjumisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tässä mietinnössä korostetaan yhteiskunnassa esiintyviä syrjinnän muotoja ja keskitytään erityisesti työtä, palkka, köyhyyttä, eläkkeitä ja uudistuksia koskeviin kysymyksiin. Siinä käsitellään myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisilla käytävää kauppaa koskevia kysymyksiä, koulutusta ja ammatillista koulutusta, puutteellisia sosiaalisia palveluita, lapsia ja huollettavia koskevien hoitopalveluiden saatavuutta ja edistetään naisten seksuaalista terveyttä ja lisääntymisterveyttä.

Vielä on kuitenkin joitakin ristiriitaisuuksia, esimerkiksi silloin, kun työllisyyden alan toimiin tekemä ehdotuksemme hylättiin, mutta toinen ehdotus naisille tärkeiden näkökohtien turvaamisesta hyväksyttiin. Viittaan seuraavaan ehdotukseen, joka sisältyy nyt Euroopan parlamentin lopulliseen päätöslauselmaan: ”pyytää siksi jäsenvaltioita ryhtymään tehokkaisiin toimiin, joilla varmistetaan sosiaalisten normien noudattaminen ja oikeuksien turvaaminen eri toimialojen työpaikoilla takaamalla työntekijöille ja erityisesti naisille kohtuulliset tulot sekä oikeuden työturvallisuuteen ja -terveyteen, sosiaaliseen suojeluun ja ammatilliseen järjestäytymiseen ja edistämällä miesten ja naisten epätasa-arvon poistamista työelämässä”.

Äänestimme siksi mietinnön puolesta, vaikka pahoittelemme, että muut myönteiset ehdotukset hylättiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Kesäkuun lista suhtautuu erittäin kielteisesti kaikenlaiseen syrjintään. EU on arvojen unioni, ja jäsenvaltioiden on suhtauduttava kaikkiin yhteiskuntaryhmiin oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Mietintöön sisältyy kuitenkin ehdotus, johon suhtaudumme erittäin kielteisesti, eli se, että Euroopan parlamentti kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään päätöksen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevan politiikan kuulumisesta kokonaan yhteisön toimivaltaan. Näitä kysymyksiä pitäisi käsitellä asianomaisissa jäsenvaltioissa.

Mietintöön sisältyy monia näkemyksiä siitä, miten sukupuolten välinen tasa-arvo saavutetaan. Ehdotettuihin toimiin kuuluvat työmarkkinapoliittiset toimet, tiedotuskampanjat, kansalaisten kanssa käytävä keskustelu, kiintiöt, palkkaerojen poistaminen, erityisesti koulutuksen alalla työhön liittyvän erottelun torjumista koskevat toimet sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten äitiyteen liittyvien järjestelyiden parantaminen. Tässä mietinnössä pidetään myönteisenä Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamista sekä kehotetaan yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kansainvälinen palkkatasa-arvopäivä.

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon on oltava kaikkien jäsenvaltioiden tavoite. Näiden tavoitteiden saavuttamista koskevat poliittiset toimet on kuitenkin määriteltävä kansallisella tasolla. Kansainvälistä koordinointia, joka on toivottavaa, pitäisi soveltaa maailmanlaajuisesti mieluiten Yhdistyneissä Kansakunnissa. Päätimme siksi äänestää tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjallinen. − (EN) Tuen yleisesti ottaen suurinta osaa mietinnön sisällöstä. Ongelmia aiheuttaa kuitenkin 9 kohta. Katson, että 9 kohdan sanamuoto olisi pätevä, jos todetaan, että aborttia koskevaa kysymystä harkittaessa olisi noudatettava kansallisia lainsäädäntömenettelyitä.

Irlannilla on pöytäkirja tästä asiasta Maastrichtin sopimuksessa, ja aborttia koskeva kysymys ei kuulu EU:n toimivaltaan. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava oma lainsäädäntönsä tällä alalla, ja parlamentin on siksi noudatettava toissijaisuusperiaatetta. Valitettavasti on todettava, että teksti ei ole tarkka tästä asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Iratxe García Pérezin mietinnössä käsitellään monia tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja perusoikeuksia. Yksi kysymys, ihmiskauppa, on kasvava huolenaihe koko Euroopassa, ja sen uhriksi joutuu henkilöitä EU:n ulko- ja sisäpuolella. Tällaisen vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen edellyttää rajatylittävää ja eri viranomaisten toimintaa. On selvää, että EU:lla on tällä alalla keskeinen tehtävä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Vaikka sukupuolten tasa-arvoa koskevassa kysymyksessä on edistytty Euroopassa, olemme vielä kaukana tasa-arvon täydellisestä toteutumisesta. Mietinnössä korostetaan lukuisia aloja, jotka edellyttävät komission toimia, kuten työpaikkojen laatua ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskevia parempia välineitä. Haluaisin myös tukea kehotusta jäsenvaltioille ratifioida viipymättä Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus. Äänestin Iratxe García Pérezin mietinnön ”naisten ja miesten tasa-arvo − 2008” puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Suhtaudun myönteisesti mietintöön ”naisten ja miesten tasa-arvo − 2008” ja tuen suurta osaa sen sisällöstä.

Pidättäydyin kuitenkin äänestämästä lopullisessa äänestyksessä, koska tarkistus 2 hylättiin. Mielestäni tarkistuksen sanamuoto oli alkuperäisen kohdan sanamuotoa parempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Sillä pyritään torjumaan sukupuolten tasa-arvon puutetta. On selvää, että naisilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin miehillä edistyä urallaan. Työssäkäyvät äidit eivät voi koskaan tasapainottaa työ- ja perhe-elämää ilman tehokkaampia vanhempien oikeuksia sekä miehille että naisille.

Kannatan tästä syystä täysin kehotuksia vanhempainvapaan keston lisäämisestä, kannusteiden käyttöönotosta isien kannustamiseksi vanhempainvapaan pitämiseen ja joustavista työoloista. Ainoastaan tällaisilla oikeuksilla voimme torjua sukupuolten tasa-arvon puutetta. Naiset eivät ikinä ole todella tasa-arvoisia, ennen kuin miehet ottavat vastuuta lastenhoidosta ja kodista, aivan kuten minun loistava aviomieheni. Hän tekee ruokaa ja käy kaupassa, mutta hän ei sijaa vuodetta kovin hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) PSE-ryhmän varjoesittelijänä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa äänestin tämän mietinnön puolesta, koska pidän sitä erittäin tärkeänä naisten ja miesten yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi työmarkkinoilla. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa 42 kohdan merkitystä. Siinä kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan monia laadullisia mittareita sekä luotettavia, vertailukelpoisia ja tarpeen mukaan käytettävissä olevia sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastoja Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian täytäntöönpanon seurantaa varten.

Kun otetaan huomioon, että yksi ratkaisevista tekijöistä työllisyyden lisäämiseksi on työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, haluaisin myös mainita 34 kohdan, jossa komissiota kehotetaan keräämään ja levittämään parhaita käytäntöjä, jotka koskevat tehokasta tasapainoa työ- ja yksityiselämän välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI) , kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentti luulee varmaan, että sen jäsenet kärsivät Alzheimerin taudista. Joka vuosi melkein samaan aikaan annetaan kaksi eri mietintöä. Yksi ihmisoikeuksista Euroopan unionissa ja toinen naisten ja miesten tasa-arvosta.

Ensimmäisen mietinnön sisältö voi vaihdella hieman vuodesta toiseen, mutta samaa ei voi sanoa toisesta.

Tästä voi vakuuttua, kun lukee edelliset mietinnöt, Piia-Noora Kaupin vuonna 2007 ja Edite Estrelan vuonna 2006 laatiman miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan mietinnön. Niihin sisältyvät samat haasteet, samat tulokset tasa-arvon puutteesta ja samat suositukset. Voidaanko tästä päätellä, että asiassa ei ole edistytty? Ei, koska paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla on edistytty asioissa, jotka koskevat työllisyyttä ja naisten osallistumista päätöksentekoon.

Kyse on siitä että me eurokraatit − naisten oikeuksia puolustavien eturyhmien, kuten European Women’s Lobbyn, yllyttäminä − emme ole tyytyväisiä edistykseen. Nämä eturyhmät haluavat yhä enemmän tasa-arvoa, jopa samankaltaisuutta miesten ja naisten välillä, aivan järjettömyyteen saakka.

Pitääkö meidän toivoa tällaista pakotettua tasa-arvoa, joka toteutetaan pakollisilla kiintiöillä, jotka ovat syrjiviä ja nurkkakuntaisia?

En usko. Ei ole pakko käydä sukupuolten välistä taistelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. − (SV) Iratxe García Pérezin laatima naisten ja miesten tasa-arvoa vuonna 2008 koskeva mietintö oli periaatteessa myönteinen. Siihen sisältyi paljon tärkeitä näkökohtia naisten (ja miesten) mahdollisuuksista yhdistää työ- ja perhe-elämä sekä avokätisten vanhempainetuuksien merkityksestä.

Olisi ollut parempi, että siinä ei olisi ollut niin paljon tyhjää puhetta ja toistoja. Vaikeampi seikka oli 4 kohta, jolla pyritään luomaan EU:n tason selkeä oikeusperusta kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Tässä tavoitteessa, aivan kuin luonteeltaan rajatylittävää ihmiskauppaa koskevassa tavoitteissa, ei ole mitään vikaa. Kuitenkin tässä kohdassa tavoitteena on, että politiikka kuuluu kokonaan yhteisön toimivaltaan. Tämä ala on pääasiallisesti kansallisen toimivallan piirissä, joten tämä seikka on huolestuttavampi.

Syy äänestämättä jättämiseeni oli kuitenkin 6 kohdan toinen lause, jossa kehotetaan soveltamaan kiintiöitä. En haluaisi tällaisia toimia kansallisella tasolla enkä missään nimessä Brysselin sanelupolitiikkana.

 
  
  

- Mietintö: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Minä ja brittiläiset konservatiivipuolueen kollegani tuemme täysin naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa periaatetta. Me tuemme mietinnön 1 kohdassa korostettua perusperiaatetta: ”korostaa, että on tärkeää antaa naisille ja miehille samat mahdollisuudet kehittyä yksilöinä sukupuolesta riippumatta”.

Me katsomme kuitenkin, että tämä mietintö on liian ohjaileva ja että sen lähestymistapa ja päätelmät ovat liian lujaotteiset. Emme katso, että EU:lla pitäisi olla enemmän toimivaltaa tällä alalla. Jäsenvaltiot ovat vastuussa näistä asioista koskevista päätöksistä.

Emme hyväksy johdanto-osan I kohdan lähestymistapaa, jossa todetaan: ”katsoo, että sukupuolistereotypioita sisältävä mainonta ilmentää siten toistaen eriarvoisia valtasuhteita”. Tällaiset näkökohdat eivät edistä tervettä keskustelua tasa-arvosta. Emme voi myöskään tukea muun muassa johdanto-osan F ja G kappaleiden lähestymistapaa. Mietintöön sisältyvät ”nollatoleranssia” koskevat kehotukset ovat liian epämääräisiä. Jos ne hyväksytään, voi tämä johtaa huonoon lainsäädäntöön.

Näiden syiden vuoksi päätimme äänestää tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Eva-Britt Svenssonin mainonnan ja markkinoinnin kielteisiä vaikutuksia miesten ja naisten tasa-arvoon koskevan mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että on kehitettävä mainontaa koskevat käytännesäännöt. Niiden on oltava sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa ja niillä on varmistettava miesten ja naisten välisen tasa-arvon periaate sekä torjuttava sukupuolta koskevia stereotypioita.

Katson, että mainonta ja markkinaviestintä ovat vaarallisia sukupuolta koskevien stereotypioiden välittäjiä. Katson myös, että niillä rajoitetaan miesten ja naisten vapautta eri tavoin ja eri rooleilla koko elämän ajan ja että niillä on kielteinen vaikutus naisten ja miesten rooliin yhteiskunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Eva-Britt Svenssonin, Euroopan parlamentin ruotsalaisen jäsenen, joka kuuluu Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän/Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ryhmäämme, mietinnön ansiosta olemme voineet ottaa yleisesti myönteisen asenteen siihen, miten mainonta vaikuttaa naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon.

Kuten esittelijä mainitsee, mainonnan tarkoituksena on vaikuttaa jokaiseen meistä, sekä miehiin että naisiin. Elämässä tekemiimme valintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten yhteiskuntaluokka, johon kuulumme, sukupuoli, kuvat ja käsitykset, jotka meille on muodostunut sukupuolesta sekä sukupuoliroolit, jotka esiintyvät koulutuksessa, tiedotusvälineissä ja mainonnassa.

Tämän vuoksi on tärkeää torjua sukupuolta koskevia stereotypioita, joita esiintyy yhä edelleen yhteiskunnassamme huolimatta monista yhteisön sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevista ohjelmista.

Kuten mietinnössä mainittiin, koulutusjärjestelmällä on perustavanlaatuista merkitystä lapsen kriittisen ajattelun kehittymiseksi kuvien ja yleensäkin tiedotusvälineiden suhteen sekä markkinoinnissa ja mainoksissa jatkuvasti esiintyvien sukupuolistereotypioiden vahingollisten vaikutusten ehkäisemisessä.

Myönteisiä toimia parhaiden käytäntöjen edistämiseksi tarvitaan. Niistä annetaan esimerkkejä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, joka on nyt hyväksytty.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Päätin, että äänestyksestä pidättäytymistäni voidaan pitää kantana, joka parhaiten ilmaisee tämän mietinnön epäyhtenäistä sisältöä. Selvemmin sanottuna kyse on todellisesta ongelmasta, johon on vastattu mielestäni riittämättömästi. Ei riitä, että todetaan, että ”sukupuolta koskevat stereotypiat on poistettava”.

En usko, että kyse on tasa-arvopalkintojen antamisesta tiedotusvälineiden ja mainonnan ammattilaisille, kun ne noudattavat sukupuolten välistä tasa-arvoa, mihin viitataan mietinnössä (9 ja 27 artikla). Meidän pitäisi pikemminkin laatia yhteisön lainsäädäntöä ja ohjelmia, jotta kyseiset palkinnot olisivat tarpeettomia. Päivittäiseen elämään vaikuttavat mainonnan eri muodot ovat todellisuutta, ja niillä on syvä ja välitön sosiaalinen ja kulttuurinen vaikutus, joten näihin toimiin tarvitaan yhtenäiset ja johdonmukaiset oikeudelliset puitteet.

Tästä syystä, kuvaavilla viittauksilla (kuten Eva-Britt Svenssonin mietinnöllä) kyseisiin ajankohtaisiin ja tärkeisiin asioihin ei ole pystytty esittämään vakuuttavia näkökantoja. Niillä ei pystytä perustelemaan myönteistä äänestystä. Niillä ei ole myöskään vastattu konkreettisesti ja soveltamiskelpoisella tavalla harkittuihin ratkaisuihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. (EN) Katson, että mainonta on tehokas väline identiteetin, arvojen, uskomusten ja asenteiden muokkaajana ja että sillä on kiistaton vaikutus yleiseen käytökseen. Toisaalta hallitsemattomalla mainostamisella voi olla haitallisia vaikutuksia naisten − kun on kyse seksuaalisten palvelujen mainostamisesta sanomalehdissä − sekä teini-ikäisten ja syömishäiriöille alttiiden itseluottamukseen.

Meidän on varmistettava, että lapsiamme suojellaan haitallisilta vaikutuksilta ja tässä yhteydessä ei pidä aliarvioida koulujen ja opetuksen tehtävää. Kannatan myös ehdotusta, että komission ja jäsenvaltioiden olisi kehitettävä mainonnan käytännesäännöt, jotka perustuvat miesten ja naisten tasa-arvoa koskevaan periaatteeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , kirjallinen. − (FI) Äänestin Eva-Britt Svenssonin mietintöä vastaan ryhmämme linjan mukaan.

Tämä siksi, että vaikka naisten ja miesten tasa-arvoon vaikuttavaa markkinointia ja mainontaa koskeva mietintö käsitti paljon hyviä ajatuksia, joita ehdottomasti tuen mm. lasten mediakriittisyyden ja sukupuolten stereotypioita kyseenalaistava opettaminen, meni mietintö mielestäni kokonaisuudessaan liian pitkälle. Ehdotukset mainonnan käytännesääntöjen luomisesta EU-tasolla ja sellaisen valvontaelimen perustamisesta, johon kansalaisilla on mahdollisuus valittaa mainonnan ja markkinoinnin sukupuolistereotypioista, edustavat juuri sitä holhouspolitiikkaa, joka herättää vihaa EU:ta kohtaan.

Markkinointi ja mainonta ovat tärkeä osa tiedottamista, ja eri valmistajien tuotteiden kilpaillessa markkinoilla, on mainonnassa luonnollisesti käytettävä huomion kiinnittäviä seikkoja. Mielestäni markkinoinnin ja mainonnan sääntöjen luominen kuuluu kuitenkin kansalliselle tasolle, ja mediakriittisyyden ja sukupuolistereotypioiden terve kyseenalaistaminen lähtee kasvatuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), kirjallinen.(FR) Olen iloinen, että tämä mietintö hyväksyttiin. Siinä korostetaan markkinoinnin ja mainonnan roolia sukupuoleen perustuvien stereotypioiden synnyssä ja ylläpitämisessä ja ehdotetaan useita keinoja niiden torjumiseksi.

Tietoisuuden lisäämistä koskevien toimien kehittäminen on minusta myönteistä erityisesti lasten osalta, sillä he ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Tiedotusvälineiden sukupuolta koskeville stereotypioille altistuminen hyvin nuorena edistää merkittävästi naisten ja miesten elinikäisen epätasa-arvon ylläpitämistä. Siten on tärkeää kehittää lasten kriittistä ajattelua kuvien ja yleensäkin tiedotusvälineiden suhteen.

Olen myös samaa mieltä siitä, että markkinoinnilla ja mainonnalla on hyvin suuri vastuu siinä, että syömishäiriöistä kärsivien ihmisten määrä on lisääntynyt. Siksi niissä olisi toimittava varovaisemmin naispuolisten roolimallien valinnassa.

On kuitenkin sääli, että tukea ei annettu ehdotukselle, jolla pyrittiin nimenomaan sisällyttämään sukupuolta koskevat stereotypiat olemassa oleviin tai tuleviin käytännesääntöihin, joilla annettiin kyseisten alojen ammattilaisille vastuu siitä, että sitoumuksia noudatetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestän Eva-Britt Svenssonin mainontaa koskevan mietinnön puolesta, sillä mainonta on edelleen syrjivää.

Sukupuoleen perustuvat stereotypiat ovat edelleen suuri ongelma yhteiskunnassa huolimatta toimenpiteistä, joita on toteutettu niitä vastaan. Erityisesti mainoksissa on taipumus ylläpitää miehiä ja naisia koskevia vanhanaikaisia stereotypioita. Eteenkin lapset ja nuoret samaistuvat mainosten hahmoihin ja omaksuvat niissä esiintyvät kliseet. Tämä pitäisi estää, jotta nuoret voisivat suhtautua käytännönläheisemmin sukupuolten tasa-arvoa koskevaan kysymykseen. Mielestäni erityiset sukupuolten tasa-arvoa koskevat koulutusohjelmat olisivat hyvä alku, ja ennen kaikkea on tärkeää, että jotain tehdään kaikkialla oppikirjoissa esiintyville stereotypioille.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että mainonta vaikuttaa kansalaisten päivittäiseen elämään, ja sen on siksi tarjottava hyvä esikuva. Mietinnössä edistetään sitä, että sen asettamat tavoitteet saavutetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Parlamentissa on paha tapa tuottaa valiokunta-aloitteisia mietintöjä vähäpätöisistä asioista sekä asioista, joihin pitäisi oikeastaan soveltaa toissijaisuusperiaatetta. Toisin sanoen, EU:n olisi vältettävä puuttumista asioihin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen ja jotka ratkaistaan paremmin kansallisella tasolla.

Mietintöä ei voida hyväksyä siinä muodossa, kun se hyväksyttiin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan enemmistöllä.

Haluaisin korostaa, että olemme tietenkin huolissamme mainonnasta välittyvistä sukupuolta koskevista stereotypioista.

Vastustamme tietenkin seksuaalisten palveluiden mainostamista, koska sillä vahvistetaan stereotypioita siten, että naisia pidetään objekteina.

Haluamme tietenkin suojella lapsiamme mainoksilta, joissa yllytetään väkivaltaan ja sukupuoleen perustuvaan syrjintään ja niin edelleen.

Olemme tietenkin tietoisia eettisten ohjeiden ja käytännesääntöjen merkityksestä, mutta komissio ei voi asettaa niitä jäsenvaltioille.

Mainonnassa on kunnioitettava meille tärkeitä arvoja. Mainonnan on voitava olla olemassa ja toimia roolissaan markkinataloudessa ilman, että sitä syytetään kaikesta pahasta, kuten tässä mietinnössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Päätöslauselmaesitykseen sisältyy monta erilaista ajatusta ja toivetta. Haluaisimme kuitenkin korostaa, että Euroopan parlamentti ei voi ratkaista mitään ongelmia tällä alalla ja että EU:n tason lainsäädäntö ei ole oikea tapa edetä asiassa.

Katsomme, että tietoisuuden lisääminen ja keskustelu jäsenvaltioissa on tapa, jolla voimme onnistua poistamaan seksuaalisten palvelujen mainonnan sanomalehdistä. Kuluttajien ostoboikottia koskevan uhan vuoksi sanomalehdet voivat kieltäytyä kyseisistä mainoksista ja pornografia voidaan poistaa hotelleista. Se edellyttää, että yleinen mielipide rakennetaan ruohonjuuritasolta. Sitä ei saada aikaan EU:n tason toimilla.

Olemme itsetutkiskelun jälkeen äänestäneet mietinnön puolesta kokonaisuudessaan. Haluaisimme kuitenkin korostaa, että päädyimme tähän, koska uskomme, että monet mietintöön sisältyvät arvot ja kehotukset ovat välttämättömiä, mutta mielipiteemme eroavat tavasta saavuttaa ne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen Eva-Britt Svenssonin mietintöön, jossa käsitellään sitä, miten markkinointi ja mainonta vaikuttavat naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Tämän päivän mainonnan kansainvälinen luonne vaatii yhteisiä eurooppalaisia ponnisteluita, joilla mainostajia kannustetaan pääsemään eroon sukupuolta koskevista stereotypioista. Itsesääntelymenettelyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat jo melko tiukat, ja toivon, että muut jäsenvaltiot toteuttaisivat samanlaisia toimia. Äänestin siksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä esitetään erittäin hyvin, minä ajankohtana on vähennettävä markkinoinnin ja mainonnan kielteistä vaikutusta miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon: lapsen sosiaalistumisen ensimmäisinä vuosina.

Stereotypioiden ja ennakkoluulojen muodostuminen varhaisessa iässä edistää vahvasti sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Sillä on välitön vaikutus naisten ja miesten epätasa-arvon lisääntymiseen koko elämän ajan.

Tietotulvaa tuskin voidaan ehkäistä lasten keskuudessa. Tämän vuoden alussa Romaniassa tehdyssä tutkimuksessa osoitetaan, että mainosten suurin kuluttajaryhmä on kuusivuotiaat lapset.

Kannatan ajatusta perustaa kansallisia tiedotusvälineiden valvontaelimiä, joissa on erityinen sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin keskittynyt yksikkö, mutta on tärkeää, että niillä on kaksi tehtävää: sukupuoleen liittyvien kuvien säännöllinen ja järjestelmällinen seuranta tiedotusvälineissä sekä tiedotusta koskeva pakollinen seuranta. Jos meillä ei ole sitovia toimia, aloitteemme ovat hyödyttömiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). (ES) Äänestin hyvän mietinnön puolesta. Se koskee tärkeää asiaa, mainontaa ja markkinointia, joilla on paljon valtaa, koska niillä on ratkaiseva vaikutus seksistisiin stereotypioihin.

Euroopan unionin kaikkien toimielinten pitäisi luoda menettelyjä sen varmistamiseksi, että näitä välineitä käytetään myönteisesti naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi sekä totuudenmukaisen kuvan välittämiseksi naisista.

On syytä mainita erityisesti kaikkien viranomaisten sitoumus poistaa naisiin kohdistuva väkivalta ja se, mikä merkitys mainonnalla ja markkinoinnilla pitäisi olla tässä prosessissa.

On tunnustettava, että monet asiantuntijat pyrkivät tähän, mutta tässä mietinnössä korostetaan, että vielä on paljon tehtävää. Meidän on siksi otettava käyttöön mekanismeja, joilla varmistetaan, että näitä edellytyksiä noudatetaan ja että käytössä on resursseja, joilla tarjotaan tehokas vastaus valituksen aiheisiin.

Uudella Euroopan tasa-arvoinstituutilla pitäisi olla tarpeeksi resursseja seurata tarkasti kuvia ja kieltä sekä poistaa väkivaltaiset kuvat ja sellaiset kuvat, joissa hienovaraisesti vihjaillaan, että naiset ovat objekteja, joita voidaan valvoa ja omistaa ja että he voivat sen vuoksi joutua hyökkäyksen kohteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. − (SV) Eva-Britt Svenssonin mietintö aiheutti paljon päänvaivaa ennen äänestystä. Alkuperäisessä muodossaan mietintö oli täynnä yleistyksiä ja omasta mielestäni ylilyöntejä. Siinä sekoitettiin yhteen tiedotusvälineet ja mainonta, käytössäännöt ja lakiesitykset, itsesääntely ja uudet viranomaiset.

Äänestyksen jälkeen mietintö oli kuitenkin täysin erilainen. Suurimmat ylilyönnit karsittiin, ja jäljelle jäi kohtuullinen ongelmanasettelu, jonka mukaan mainontaan liittyy joskus, mutta ei aina, karrikointia ja sukupuolistereotypioita. En usko, että on ollenkaan ongelmallista ilmaista huolta siitä, millaisen kuvan lapset ja nuoret tytöt saavat esimerkiksi erittäin laihoista naisista. Mietintöön sisältyi jonkin verran sosialistisia näkökantoja, mutta ongelma on todellinen eikä ideologinen. Siksi äänestin lopulta mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Äänestän tätä valiokunta-aloitteista mietintöä vastaan, koska sillä häiritään liikaa sanavapautta ja se haiskahtaa sensuurille. Kaikkia mainonnan oikeutusta ja etiikkaa koskevia näkökohtia säännellään jo kansallisella tasolla. EU:lla ei ole mitään tehtävää mielipidevapauden monimuotoisuuden ja mainonnan vapauden valvomiseksi. Onneksi tämä on vain valiokunta-aloitteinen mietintö.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Äänestin tämän päätöslauselman hyväksymisen puolesta.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan yhteistyöllä sekä kompromisseilla mietinnölle saatiin laajempaa tukea. Tämän mietinnön tavoitteena oli soveltaa lainsäädäntöä kaikille elämänalueille, vaikka siinä on tiettyjä keskitettyjä toimia. Olen kuitenkin toisaalta varma, että jos Euroopan parlamentin jäsenet voivat edistää ja tukea yhteistä hyvää, niin meillä on moraalinen velvollisuus toimia näin. Meillä on velvollisuus pyytää kieltoa seksistisille kuville, joilla poljetaan naisten ihmisarvoa. Pyyntö siitä, että nuorille annetaan tiedotusvälineistä opastusta ja ohjausta, on myös osa tätä strategiaa.

Mietinnössä viitataan myös lasten suojeluun. Mainokset, joiden sisältö on väkivaltainen tai seksuaalinen, voivat vaikuttaa lapsiin vakavasti ja luoda epärealistisia mielikuvia. Joka tapauksessa meidän pitäisi olla valppaita. Yhdelläkään EU:n direktiivillä ei voida muuttaa miesten ja naisten luonnetta. Ennen kuin voimme vaatia lopettamaan sukupuolta koskevat stereotypiat, sosiologien ja psykologien on tutkittava perusteellisesti, miten tällä vaikutetaan tuleviin sukupolviin.

Riippumattomien asiantuntijoiden tutkimuksia ei usein julkaista, sillä ne ovat monesti ristiriidassa poliittisten näkemyksien kanssa. Luonnonlakeja ei voida muuttaa parlamentin päätöslauselmalla. Päinvastoin, jos parlamentti haluaa, että sitä kunnioitetaan, sen olisi otettava paremmin huomioon luonnonlait.

Tämä mietintö markkinoinnin ja mainoksien vaikutuksesta naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ei ole asianmukainen, vaan siinä avataan useita ongelmia, joita parlamentin olisi vältettävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Železný (IND/DEM), kirjallinen. − (CS) Äänestin mietintöä ja suurinta osaa esitetyistä tarkistuksista vastaan. Niillä pyritään suunnitellulla ja yhtenäisellä tavalla kuutta painopistealaa käyttäen saavuttamaan naisten ja miesten tasa-arvo mainonnan alalla. Niissä käsitellään myös sitä, miten mainonta edistää ja vahvistaa tietynlaisia syrjiviä stereotypioita, joilla on kielteinen vaikutus naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon.

Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska se uhkaa ja aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia alalla, jolla vallitsevat huomattavan yksilölliset ja erilaiset kulttuurit eri jäsenvaltioissa. Jotain, mitä yhdessä valtiossa voidaan pitää kiusallisena tai mahdottomana hyväksyä voidaan jossain toisessa valtiossa pitää hauskana tai huvittavana. Jos Euroopan laajuisella lainsäädännöllä pyritään säätelemään kahden sukupuolen esittämistä mainonnassa, luotaisiin jonkinlainen tasalaatuinen ja steriili stereotypia. Tässä mietinnössä annetaan kokonaisvaltaisia toimintaehdotuksia, jotka ulottuvat EU:n toimivaltaa pidemmälle. Jäsenvaltioilla on itsesääntelyelimiä, kuten mainosneuvostoja, joiden välityksellä kansalliset mainosyritykset vähitellen luovat ja mukauttavat hyväksyttäviä malleja mainontatoimille.

Mainonta on erityisten kansallisten ominaispiirteidensä vuoksi itsesääntelylle sopiva ala. Siten siinä välittyvät hienovaraisemmin kansalliset kulttuuriperinteet, tavat ja mallit. Tähän ei saisi koskaan puuttua yhtenäisellä ja tasalaatuisella ulkopuolisella lainsäädännöllä. Siten voitaisiin perusteellisesti vahingoittaa mainontaa, joka on hyvin oikeutettu ja tärkeä kansallisten talouksiemme ala.

 
  
  

- Eläinten kloonaus (B6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä päätöslauselma seuraa tärkeää keskustelua eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten ja sen mahdollisista vaikutuksista karjakantojen geneettiseen monimuotoisuuteen, elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön. On selvää, että vielä tässä vaiheessa on monia epäilyksiä ja niukasti tutkimuksia sekä selkeitä ja täsmällisiä päätelmiä sen vaikutuksista. Siten nämä toimet uhkaavat maataloustuotannon mainetta Euroopan unionin valtioissa.

Tästä syystä Euroopan parlamentti päätti maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnan ehdotuksen perusteella kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia, joilla kielletään eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten, kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten kasvattaminen, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan tai maitotuotteiden markkinoille saattaminen ja kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten sekä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan ja maitotuotteiden tuonti.

Ehdotus vaikuttaa olevan tässä vaiheessa asianmukainen, ja siinä otetaan huomioon ennalta varautumisen periaate, joten me päätimme äänestää sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Puolesta antamani ääni perustuu seuraaviin uskonopillisiin ja käytännön syihin. Ensinnäkin kaikenlainen, sekä ihmisten että eläinten, kloonaus rikkoo kristillisiä periaatteita ja uskonoppia, johon Euroopan kansanpuolueen doktriini perustuu.

Eettisestä näkökannasta on edelleen keskusteltava, ja kiistanalaisia kysymyksiä on selkeytettävä. Käytännöllisten syiden kannalta emme voi vielä täsmälleen määrittää kloonauksen vaikutuksia.

Lisäksi on olemassa kysymys siitä, että emme voi tutustua ja seurata näiden eläinperäisten tuotteiden alkuperää, kun ne saatetaan kaupalliseen järjestelmään. Katson tästä syystä, että tällä hetkellä on parasta kieltää eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kun otetaan huomioon tieteellinen epävarmuus ja eettiset kysymykset, kannatan täysin kehotusta, että komission on tehtävä ehdotuksia, joilla kielletään eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Katson, että eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten aiheuttaa erilaisia riskejä sekä ihmisten terveydelle että eläinten hyvinvoinnille. En ole vakuuttunut, että tämänkaltaisen teknologian käyttöönotto kulutusta koskeviin tarkoituksiin olisi hyödyllinen Euroopan kansalaisille. Sen vuoksi äänestin myönteisesti siitä, että eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten kielletään.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen eläinten kloonausta koskevasta keskustelusta. Pidättäydyin äänestämästä eläinten kloonausta elintarviketuotantoa varten koskevan päätöslauselman lopullisessa äänestyksessä, koska minulla on joitain huolenaiheita siitä, että tässä päätöslauselmassa ehdotetaan suoraan kieltämistä.

Tähän mennessä ongelmia on aiheuttanut kloonauksen eläinten hyvinvointia koskevat vaikutukset, ja niihin on vastattava. Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia kysymyksiä ei vaikuta syntyvän.

Tarvitsemme kuitenkin täsmällisempiä ja tieteellisiä tietoja ja neuvoja ennen kieltämispäätöstä. Odotan siksi mielenkiinnolla komission ehdotuksia tällä alalla ottaen huomioon EFSAn (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen) ja EGEn (luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän) suositukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , kirjallinen. (DE) Ainoastaan 12 vuotta sitten uusi tekniikka, jolla on ilmeisesti yhteyksiä suuriin kuolleisuuslukuihin ja huomattaviin kärsimyksiin, yllätti maailman kloonatulla Dolly-lampaalla. Kaupan ala hieroo jo käsiään ja unelmoi ”terveellisestä” kloonatusta sianlihasta, johon lisätään omega-3-rasvahappoja. He väittävät, että tämä eläinrääkkäys hyödyttää myös sikoja, jotka ovat ehkä terveempiä kloonauksen ansiosta. Kasvattajatkin tietysti hyötyvät, koska heidän taloudelliset tappionsa vähenevät.

Koko asia on huolestuttava samoin kuin useat ja monenlaiset geeniteknologian houkutukset, joiden vuoksi monet viljelijät ovat joutuneet perikatoon, koska siemeniä ei voitu käyttää uudelleen eikä heillä ollut enää varaa ostaa lisää. On myös muistettava kokonaisten karjojen äkilliset ja epäluonnolliset kuolemantapaukset, kun ne söivät geneettisesti muunnettua rehua.

Radioaktiivisen säteilyn ja geeniteknologian pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole vielä varmistettu riittävän tehokkaasti, ja on mahdotonta arvioida kloonauksen tai edes risteytyksen vaikutuksia. Miten kävisi, jos kloonatuille eläimille syötetään muuntogeenistä rehua? Mitä vaikutuksia sillä olisi ihmisiin? Frankenstein vaanii ovella. Sen vuoksi äänestän tällä kertaa ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten on ajankohtainen kysymys tällä hetkellä. En yleisesti ottaen vastusta kloonausta tieteellistä tutkimusta ja eläinjalostuksen kehittämistä varten. Eläinten hyvinvointia ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevissa kysymyksissä kuitenkin vastustan sitä, että kloonatut eläimet joutuvat ravintoketjuun.

Tutkimukset ja aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että kloonatut eläimet ovat alttiimpia sairauksille ja että niiden elinikä on lyhyempi. En halua asettua tieteen esteeksi, mutta on selvää, että emme ole vielä täysin tietoisia kloonauksen vaikutuksista ja seurauksista eläinten hyvinvoinnin ja ihmisten kulutuksen kannalta.

Juuri tästä syystä olisi pantava täytäntöön selkeät kriteerit ja valvonta, jotta varmistetaan, että kloonatut eläimet eivät joudu ravintoketjuun. Ymmärrän, että tämä on arka aihe, mutta uskon, että meidän pitäisi olla asiassa varovaisia. Tuotteiden laadun, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönäkökohtien pitäisi olla edelleen ensisijainen tavoitteemme elintarvikkeiden tuotannossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI) , kirjallinen.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, äänestän Neil Parishin esittämän eläinten kloonausta elintarviketuotantoa varten koskevan päätöslauselman puolesta. Olen samaa mieltä ehdotuksen taustalla olevista syistä ja siinä käsitellyistä asioista.

On totta, että aikaisemmin ”vallankumouksellisiin” innovaatioihin on suhtauduttu epäilevästi ja niistä on saatu hyötyä vain keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. On myös totta, että tämän päätöslauselman tavoite voi kuulua tähän kategoriaan. Meidän on kuitenkin tarkasteltava vakavasti eläinten kloonauksen aiheuttamia vaaroja elintarvikkeiden tarjonnalle: elintarvikkeiden turvallisuudelle, kloonattujen eläinten hyvinvoinnille ja näiden eläinten geneettiselle ja eläinjalostukselliselle monimuotoisuudelle. Nämä näkökohdat ovat selvästi sidoksissa toisiinsa. Pidän sen vuoksi tätä aloitetta myönteisenä ja luotan edelleen, että toimia toteutetaan ihmisten terveyden suojelemiseksi ja että kuluttamiemme elintarvikkeiden korkeaa laatua sekä eläinten hyvinvointia pidetään yllä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. EU:n jäsenvaltioiden kuluttajia on suojeltava heidän terveydelleen aiheutuvilta kielteisiltä vaikutuksilta. Niitä voivat mahdollisesti aiheuttaa elintarviketuotantoa varten kloonatut tuotteet. Ennalta varautumisen periaatetta on sovellettava asianmukaisesti. Parlamentti korostaa korkealaatuisen maatalouden monia etuja, ja kannatan niitä.

Tästä huolimatta olen yllättynyt surullisesta tosiasiasta, että parlamentti äänesti eläinten kloonausta vastaan, mutta tukee ihmisten kloonausta tutkimustarkoituksiin, joissa tehdään kokeita ihmisalkioiden kantasoluilla. Seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta rahoitetaan jo kyseisiä ihmisen kloonausta koskevia hankkeita. Tuhoamme ihmiselämää tutkimustarkoituksia varten.

Näitä kokeita rahoitetaan myös veronmaksajien rahoista. Niitä rahoitetaan myös valtioissa, joiden lainsäädännön mukaan kloonaus on rikos. Vaikuttaa siltä, että Euroopan lainsäätäjät keskittyvät enemmän eläinten kloonaukseen elintarviketuotantoa varten kuin ihmisten suojelemiseen tieteelliseltä tutkimukselta.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 13.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö