Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0140/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 03/09/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0392

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Situácia v Gruzínsku (B6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za toto uznesenie, a chcel by som osobitne poďakovať pánovi Brokovi za jeho úsilie o dosiahnutie širokého konsenzu v tejto otázke.

Domnievam sa, že aj napriek tomu, že je nesmierne dôležité viesť dialóg s Ruskom, musíme zabezpečiť, aby sme sa v súvislosti s našou energetickou politikou nestali úplne alebo prevažne závislí od Ruska, pretože by sme tým výrazne oslabili naše šance na vedenie dialógu. Nemali by sme zabúdať, že vojenská odpoveď zo strany Gruzínska má svoje korene v dlhej histórii provokácií zo strany separatistických síl, ktoré sa v súčasnej dobe výrazne zintenzívnili, a že Rusko využilo toto opatrenie na sebaobranu ako dôvod na inváziu. V každom prípade malo byť našou najvyššou prioritou dosiahnutie mierového riešenia tohto konfliktu. Chcel by som všetkým zainteresovaným zaželať dosiahnutie rýchleho úspechu, aby Krym, Lotyšsko, Litva a Kazachstan nestretol rovnaký osud, aký postretol Južné Osetsko.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Európski politici v súčasnosti prerušujú dlhé mlčanie a opisujú Ruské kroky v Gruzínsku ako neprimerané. Nie, v tomto prípade ide o ochranu práv ruských občanov v iných krajinách pomocou vojenskej agresie. Niektoré krajiny Európskej únie, ktoré zablokovali vyhliadky Gruzínska a Ukrajiny na členstvo v NATO, umožnili Rusku, aby vykonávalo svoju agresívnu politiku pripájania území. Väčšina krajín Európskej únie je závislá od dovozu energie z Ruska. Obávajú sa, že dodávky plynu by mohli byť zastavené. Táto situácia umožňuje Rusku, aby začalo skutočne neprimeraným spôsobom diktovať svoje podmienky celej Európskej únii. Hlasovala som za toto uznesenie, aj keď sa domnievam, že pozícia Komisie a Parlamentu, pokiaľ ide o budúce vzťahy s Ruskom, nebola dostatočne jasne definovaná.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Zastaviť dohodu o liberalizácii víz, stiahnuť tzv. ruské mierotvorné jednotky a nahradiť ich medzinárodnými a – po tretie – nepokračovať v rozhovoroch o partnerstve a spolupráci s Ruskom – to je moje stanovisko a myslím si, že Európa by mala prinášať jednotné a jasné stanoviská k situácii v Gruzínsku a nezažmúriť oči nad hrubým zásahom Ruska do suverenity a integrity susedného štátu.

Moskva porušila medzinárodné dohovory, keď začiatkom augusta jej vojská prekročili hranice Gruzínska – hranice, ktoré v minulosti sama uznala. Ruské vojská vstúpili nielen na územie regiónu Južné Osetsko, ale postupovali hlbšie do vnútrozemia krajiny.

Ostro odsudzujem vyhlásenie Ruska o nezávislosti Abcházska a Južného Osetska. Nesmieme zabudnúť, že zatiaľ čo jedni oslavujú nezávislosť, Gruzínsko plače nad nevinnými ľuďmi, ktorí pri zákroku ruských vojsk prišli o život aj o svoje domovy. Som presvedčený, že Európa musí vynaložiť nátlak a v rámci medzinárodného spoločenstva presadiť územnú celistvosť Gruzínska.

Slovenská republika rešpektovala princíp územnej celistvosti aj v prípade Kosova a dodnes neuznala jeho odtrhnutie od Srbska. V rovnakom duchu neuznávam nezávislosť gruzínskych regiónov a Južné Osetsko.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, ako jeden z autorov návrhu uznesenia o situácii v Gruzínsku som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 1, ktorým vyzývame Medzinárodný olympijsky výbor, aby vážne prehodnotil platnosť svojho rozhodnutia o usporiadaní zimných olympijských hier v roku 2014 v Soči, vzhľadom na nedávne udalosti, ktoré sa odohrali v neďalekej vzdialenosti od budúcich olympijských podujatí. Bolo by veľmi nezodpovedné, keby Medzinárodný olympijsky výbor ohrozoval životy olympijských športovcov usporiadaním hier v takom nepredvídateľnom regióne.

Myslím si, že nemusím nikomu pripomínať, že dňa 5. septembra 1972, bolo v Mníchove zmasakrovaných 11 olympijských športovcov. Na tamojších olympijských hrách som sa zúčastnil ako lekár sovietskeho olympijského tímu a pamätám si, ako vplývali tieto tragické udalosti na olympijského ducha. Podobné udalosti by sa nemali už nikdy zopakovať.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, voči pánovi Schulzovi prechovávam značnú úctu, ale jeho dnešné vyjadrenie je neprijateľné. Dnes skoro ráno označil prezident Medvedev demokraticky zvoleného gruzínskeho prezidenta Saakašviliho za „politickú mŕtvolu“. Bolo by to hanebné už len z demokratického hľadiska, ale keď zvážime, že pán Medvedev je predstaviteľom režimu, ktorý dal zavraždiť predchodcu jeho predchodcu, Zviada Gamsakhurdiu, a čečenského prezidenta, a v súčasnosti má na svedomí vraždu ingušského aktivistu za občianske práva, potom je tento výrok možné prirovnať k takmer fyzickej hrozbe.

Tu nejde o to, či máme pána Saakašviliho radi, alebo nie. Ide o našu povinnosť podporovať zvoleného zástupcu gruzínskych občanov, ktorí sa stali obeťou imperialistických krokov, a voči ktorým sa vyvíjajú snahy o ich udusenie. Z toho dôvodu sa domnievam, že je veľmi dôležité, aby sme po prijatí tohto rozhodnutia, ktoré vítam, zašli ešte o krok ďalej a vyslali do Gruzínska európske mierové jednotky. Nepotrebujeme k tomu mandát OSN ani Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, pretože Gruzínsko je zvrchovaným štátom, ktorý nás o vyslanie týchto jednotiek požiadal. Musíme zároveň zabezpečiť, aby sa táto krajina mohla aj naďalej rozvíjať a prežívať v mieri, pretože prítomnosť ruských jednotiek na jej území, ktoré tam majú na základe rozhodnutia OSN a OBSE plniť úlohu mierových síl, je to isté, ako keby sme podpaľačovi zverili úlohu šéfa požiarnikov.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Pęk (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, aj keď je toto uznesenie o Gruzínsku dôležité a ja som hlasoval za jeho prijatie, mám pocit, že Európska únia, ktorá bola v súvislosti so situáciu v Gruzínsku postavená pred dôležitý test, v tomto teste zlyhala. Hlavným dôvodom tohto neúspechu je podľa môjho názoru existencia veľmi dôležitých nemeckých záujmov v tejto otázke, predovšetkým záujmov nemeckej ľavice a kancelára Schrödera. Pán Schulz tu dnes tieto záujmy veľmi jasne vyjadril.

Európska únia musí pochopiť, že z baltského ropovodu sa môže stať nástroj, ktorý bude môcť byť použitý na vydieranie Litvy, Lotyšska, Estónska, Poľska a tiež Bieloruska. Výstavba tohto ropovodu musí byť zrušená a Európska únia musí aj napriek svojim vyhláseniam už konečne zaujať postoj k jednotnej energetickej politike, v ktorej za žiadnych okolností neexistuje miesto pre baltský ropovod, aj napriek tomu, že sa to prieči určitým nemeckým záujmom. Nemci musia prijať fakt, že buď budujú zjednotenú Európsku úniu a ich vyhlásenia sú úprimné, alebo sa správajú pokrytecky a uprednostňujú svoje vlastné záujmy pred záujmami Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za toto uznesenie, aj keď s určitými výhradami. Vojna medzi Ruskom a Gruzínskom zviditeľnila rozdielny postup pri riešení krízy. Gruzínsko má mnoho nevyriešených problémov, Rusko sa však svojimi machináciami, provokáciou a vojnovou brutalitou správa v súlade so svojou dlhodobou tradíciou poloázijských diktátorov. Táto situácia je nebezpečná nielen pre Ukrajinu, ale aj pre nás všetkých.

Našimi silnými stránkami sú ľudské práva, demokracia, právny štát a sloboda, za ktorú sme všetci spoločne veľmi tvrdo bojovali – sloboda od závislosti a otroctva. Tieto hodnoty si naliehavo žiadajú, aby sme ich obraňovali prostredníctvo našej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, Britská delegácia Konzervatívnej strany podporila návrh uznesenia o Gruzínsku, ktoré bolo vo všeobecnosti vyvážené. Máme však výhrady voči odseku 19, ktorý vyzýva na vojenskú misiu SBOP v Gruzínsku – aj keď by sme na druhej strane vôbec nenamietali voči prítomnosti civilného pozorovateľa EÚ v Gruzínsku.

Podobne je to aj v prípade odseku 30, v ktorom sa uvádza, že Lisabonská zmluva posilní pozíciu EÚ pri riadení tejto krízy. Toto tvrdenie je podľa nášho názoru nepodložené. Pokiaľ ide o dovoz ruskej ropy a plynu, podporujeme v rámci SZBP razantnejšiu spoločnú zahraničnú energetickú bezpečnostnú politiku, nevieme si však predstaviť, akým spôsobom by mohla Lisabonská zmluva ovplyvniť riadenie tejto krízy. Nejde tu o slabú globálnu pozíciu Európskej únie v zahraničných veciach, ale o šikanovanie a revanšizmus zo strany Ruska v Južnom Osetsku.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE). Zdržal som sa hlasovania, pretože odpoveď na otázku: „Je pravda, že Gruzínci zaútočili na spiace mesto raketometmi?“ znie „Áno“.

 
  
  

- Európske zmluvné právo (B6-0374/2008)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, súhlasíme s otázkou, ktorú zamýšľa Komisii položiť pán Lehne. V skutočnosti si myslíme, že problémy zmluvného práva v Európe by mali riešiť dve kľúčové potreby, ktoré idú ruka v ruke. Prvou je potreba zrozumiteľnosti a jednoduchosti, druhou je potreba bezpečnosti. Sme veľmi radi, že sa spravodajca rozhodol zohľadniť vynikajúcu prácu, ktorú vykonala „Société de legislation comparée“, a dúfame, že sa táto práca bude vykonávať v súlade s naším spoločným dedičstvom, ktorým je rímske právo. Pravidlá zmluvnej autonómie, právoplatnosti, porušenia dohody a zverejnenia sú v našej civilizácii zakorenené už od staroveku. Presne na tieto pravidlá by sme sa mali odvolávať – na toto spoločné právne dedičstvo našej civilizácie.

Zároveň dúfame, že zjednotenie pravidiel o konflikte zákonov dostane prednosť pred zjednotením hmotných pravidiel s cieľom zabezpečiť bezpečné vykonávanie transakcií. Zmluvy uzavreté medzi osobami nachádzajúcimi sa na rôznych miestach a predovšetkým zložitá otázka týkajúca predbežnej ponuky, prípadne jednostranný sľub, súhlas, postupy, časové rozvrhy a dôkazy – všetky tieto skutočnosti je možné zjednotiť bez toho, aby bolo nevyhnutne potrebné zjednotiť hmotné pravidlá našich vnútroštátnych právnych predpisov.

 
  
  

- Správa: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, pred niekoľkými dňami vyhlásili sardínski separatisti na malom ostrove neďaleko Sardínie, bez použitia násilia a v záujme ochrany životného prostredia, novú republiku s poetickým a polynézsky znejúcim názvom „Republika Maluventu“. Chcel by som upozorniť, že predsedovi už bola doručená mapa inšpirovaná mapou OSN a posvätnou zásadou ľudského sebaurčenia. Európa vždy stála po boku každého, kto bojoval za slobodu mierovými a demokratickými prostriedkami. Nech žije boj sardínskych občanov za svoje sebaurčenie!

 
  
  

- Správa: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pani Garcíe Pérezovej, aj napriek svojmu presvedčeniu, že muži a ženy sú si samozrejme navzájom rovní a musia teda poberať za rovnakú prácu rovnakú mzdu. Ešte stále až príliš často zabúdame, že rovnosť pohlaví je jedným z nesporných úspechov dnešnej Európy, európskeho sveta, západného sveta, a že táto zásada nie je v niektorých iných častiach sveta vôbec uzákonená. Nikdy by sme na to nemali zabúdať.

Toto je však len jeden aspekt tejto správy. Správa obsahuje aj veľké množstvo ďalších bodov, s ktorými zásadne nesúhlasím. Jedným z príkladov je podpora nekonečných volebných kvót pre ženy v tejto správe, ako keby ženy boli nejaké bezbranné stvorenia, ktoré si nedokážu získať post svojimi vlastnými schopnosťami. Ďalším príkladom je sústavná podpora potratov. Kladiem si otázku, čo vôbec hľadá táto téma v tejto správe.

Práve z týchto a mnohých ďalších dôvodov som hlasoval proti správe pani Garcíe Pérezovej.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, z akéhosi bizarného dôvodu som dnes porušil svoju celoživotnú tradíciu v tomto Parlamente a nehlasoval som proti správe Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť – namiesto toho som sa zdržal hlasovania.

V minulosti som sústavne hlasoval proti týmto správam, pretože zvyčajne obsahovali plno absolútnych nezmyslov. Ako ženatý otec dvoch dcér sa však snažím prečítať každé slovo v týchto správach a pochopiť, o čom vlastne hovoria.

Pokiaľ ide o výbor, od ktorého všetky tieto nezmysly pochádzajú, mám určité pochybnosti – skutočne si myslím, že v súčasnosti, keď už máme zriadený Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, už viac nepotrebujeme Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť.

Táto správa obsahuje niekoľko fráz – napríklad frázu „feminizácia chudoby“ – ktoré nemajú absolútne žiadny význam, znejú však veľmi dobre pre zástup užívateliek PC tam vonku.

Zaujímalo by ma, aký by mal tento výbor názor povedzme na tie ženy, ktorým sa podarilo prelomiť spoločenské bariéry predsudkov: napríklad matku piatich detí, z ktorých najmladšie trpí Downovým syndrómom a najstaršia dcéra je zrejme v piatom mesiaci tehotenstva – ako v prípade možnej viceprezidentky Spojených štátov, pani Sarah Palinovej. Myslím si, že spomínanému výboru by sa vôbec nepáčilo, že jej sa podarilo tieto bariéry prelomiť. Napriek tomu som sa však zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, aj keď podporujem rovnosť práv, hlasovala som proti uzneseniu o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. V tomto uznesení sú zakomponované niektoré skryté body podporujúce potraty, čim dochádza k porušovaniu zásady subsidiarity v tejto oblasti. Vzhľadom na fakt, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2, ktorým sa tieto body vymazávali z textu uznesenia, bol v hlasovaní odmietnutý, vznikla potreba odmietnuť celé uznesenie. Je skutočne hanebné, že Európsky parlament môže takým ľahkovážnym spôsobom porušovať základné zásady fungovania Európskej únie.

 
  
  

- Klonovanie zvierat (B6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti zákazu klonovania. Zákaz klonovania je útokom na slobodu vedeckého bádania a slobodu podnikania. Obmedzovanie týchto slobôd neprinesie Európskej únii žiadny prospech, práve naopak, zapríčiní ďalší odchod vedcov do Spojených štátov amerických a iných svetových krajín, kde tieto zákazy neplatia. Zákaz obchodovania s týmito výrobkami potom povedie k ďalším obchodným sporom v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Takýto vývoj si neželám.

Zdravotné a iné riziká klonovania musia byť v súlade s platnými postupmi a procedúrami náležite posúdené a takto získané výsledky musia byť oznámené verejnosti. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín uskutočnil v prvej polovici tohto roku vedeckú konzultáciu na túto tému, pričom výsledky tejto konzultácie neposkytujú žiadne dôvody na zákaz klonovania.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, hlasovala som proti uzneseniu o zákaze klonovania zvierat v našich potravinových reťazcoch z dôvodu nedostatku vedeckých informácií, ktoré by podporili naše stanovisko v Parlamente. Bez ohľadu na to, či ide o legislatívne hlasovanie, uznesenie o parlamentnej otázke, alebo správu z vlastnej iniciatívy, rozhodnutia Európskeho parlamentu a hlasovania na plenárnej schôdzi by výrazne stratili na svojej hodnote, ak by nedokázali čeliť odbornej vedeckej kritike. Znamenalo by to oprávnené spochybnenie dôveryhodnosti a integrity našej práce.

 
  
  

- Správa: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pani Svenssonovej a ďakujem za príležitosť uviesť dôvody, pre ktoré som tak urobil.

Moje dôvody sú takéto: po prvé, žiadny spotrebiteľ a žiadny zákonodarca nemôže vedieť všetko. Z toho dôvodu tvorí reklama dôležitú súčasť obchodu. Po druhé, každá reklama (bohužiaľ alebo našťastie) musí byť vtieravá, príťažlivá, úderná a musí dokázať upútať pozornosť. Dôvodom tejto skutočnosti je fakt, že vždy existuje aspoň niekoľko výrobcov, ktorí predávajú rovnaký výrobok, pričom každý z nich chce predávať iba svoj vlastný výrobok. Po tretie, úsilie pani Svenssonovej si tieto zásady uvedomuje a pokúša sa vylepšiť trhové sily umelými legislatívnymi krokmi, ktoré poškodia a narušia prirodzené trhové sily prameniace zo vzťahu ponuky a dopytu. Preto som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, ak by som mal zhrnúť dôvody, pre ktoré som hlasoval proti správe pani Svenssonovej, mohol by som jednoducho povedať, že táto správa je úplným nezmyslom. Ide o neviem koľkú správu, v ktorej tento Parlament, ktorý je mimochodom považovaný za obhajcu slobody európskych občanov, vyzýva na obmedzovanie slobody a cenzúru. Niekoľko ustanovení uvedených v správe pani Svenssonovej, napríklad odsek 14 o cenzúre, je doslova akoby vyňatých z knihy 451 stupňov Fahrenheita, ktorá zobrazuje svet, v ktorom sú zakázané knihy a potláčané kritické myšlienky.

Voči Európskemu parlamentu som kritický tak či tak, musí však dbať na to, aby sa nestal terčom výsmechu a nestal sa z neho akýsi klon Najvyššieho sovietu.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som pani Svenssonovej zablahoželať. Jej správa predstavuje jeden z najviac povýšeneckých, intervencionistických a politicky korektných textov v celom tomto parlamentnom období. Zdá sa, že je skutočne presvedčená, že za reklamou a marketingom sa ukrýva veľká konšpirácia, ktorá začína pôsobiť už v prvých rokoch detskej socializácie, a ktorej cieľom je podporiť rodovú diskrimináciu a posilniť tak pretrvávanie celoživotných nerovností medzi ženami a mužmi. Skutočne si to nevymýšľam: väčšiu časť predošlej vety som prevzal v jej doslovnom znení z odôvodnenia M, ktoré je súčasťou textu.

V správe sa samozrejme obhajuje viac právnych predpisov a zriadenie orgánov so špecifickou úlohou kontrolovať dodržiavanie všetkých týchto právnych predpisov. Ak by táto fráza nebola tak veľmi „rodovo necitlivá“, povedal by som, že sa tým vytvoria nové pracovné miesta pre priateľov a známych. Odsek 14 textu skutočne presahuje všetky medze, keď obhajuje odstránenie takzvaných „odkazov vyjadrujúcich rodové stereotypy“ z učebníc, hračiek, videohier, internetu a reklamy. Inými slovami, ide o cenzúru. Neviem, či pojem „učebnice“ zahŕňa aj literatúru, ale ak áno, potom môžeme začať na uliciach okamžite páliť diela Shakespeara.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, pri hlasovaní o tejto správe som sa vrátil k svojmu stereotypu a hlasoval som proti. Chcel by som uviesť pár dôvodov prečo som tak urobil.

K pani Svenssonovej, ktorá v tejto oblasti vykonala veľa práce a predstavuje jeden z najsilnejších ženských vzorov, ktoré môže tento Parlament ponúknuť, prechovávam veľkú úctu. Niektoré body tejto správy – z ktorých niektoré boli odmietnuté – však zneli takmer neuveriteľne. V odseku 9 sú uvedené výzvy na vytvorenie rodovej myšlienkovej polície. Odsek 13 obsahuje námietky voči tradičným rodovým úlohám a znenie odseku 14 nemá ďaleko od nenávisti voči novým vyobrazeniam na internete.

V reklame sa vždy používali mužské a ženské modely. Tie mužské zvyknú vyzerať lepšie ako ja, a ženské zasa zvyčajne vyzerajú lepšie než, povedzme, niektoré poslankyne tohto Parlamentu. Taká je reklama. Dokonca aj Európska komisia – ak sa pozriete na jej internetové stránky alebo na akúkoľvek reklamu, ktorú má vyvesenú na svojich budovách – používa modely mužov a žien, ktoré vyzerajú o trochu lepšie než priemer.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa hlasovať za túto správu, pretože jej cieľom je globálna harmonizácia klasifikácie, označovania a balenia chemikálií. Môže to prispieť k bezpečnejšej manipulácii s chemikáliami, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a zdravie.

Radi by sme však v správe videli aj označovanie chemikálií v kategórii päť.

Tieto chemikálie sa často nachádzajú v domácnostiach a sú jednou z hlavných príčin detských otráv.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Otvorenie diskusie o chemických látkach a úlohe, ktorú zohrávajú v našich životoch, na medzinárodnej úrovni sa datuje späť do roku 1980, najprv v rámci Medzinárodnej organizácie práce a neskôr v rámci Organizácie Spojených národov, ktorá v decembri roku 2002 prijala systém GHS (globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií) a v roku 2005 vykonala jeho revíziu.

Tieto rozhodnutia mali prostredníctvom prijatia niekoľkých dokumentov vplyv aj na úrovni Spoločenstva.

V súčasnosti sa v podstate zaoberáme iba návrhom nariadenia o klasifikácii a označovaní látok a zmesí, ktorým sa Európska únia snaží vykonávať medzinárodné kritériá pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí, známe tiež pod označením globálny harmonizovaný systém (GHS), dohodnuté v rámci Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov.

Pri používaní tohto systému je cieľom zamerať sa na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia bez toho, aby sa tým obmedzil pohyb látok a zmesí, stanovením klasifikačných a informačných kritérií vrátane požiadaviek na označovanie a kariet bezpečnostných údajov. Tieto opatrenia pomáhajú zvyšovať bezpečnosť pri preprave nebezpečných tovarov, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia spotrebiteľov a zamestnancov, a prispievajú k ochrane životného prostredia. Z toho dôvodu sme hlasovali za tieto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. (RO) Chemické látky sa vyrábajú a predávajú po celom svete a ich riziko je všade rovnaké. Pre látky, ktoré sú považované za nebezpečné v jednej krajine, platí v inej krajine úplne iný systém. Pre ten istý produkt by nemali v rôznych krajinách existovať rôzne označenia.

Okrem potreby informovať je hlavným cieľom GHS (globálne harmonizovaného systému) ochrana spotrebiteľov. Nové právne predpisy v oblasti klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí ponúka lepšiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Som presvedčený, že kompromisy, ktoré sme dosiahli, obsahujú dobré riešenie pre zdravie spotrebiteľov. Tí, ktorí chemické látky používajú pri práci, a spotrebitelia po celom svete budú mať z globálnej harmonizácie len prospech.

Ihneď po presadení tejto správy sa zvýši ochrana ľudí, ktorí tieto nebezpečné látky používajú, a zvýši sa aj efektívnosť podnikov, keďže sa zníži množstvo nehôd. Používanie týchto nebezpečných látok bude bezpečnejšie a súčasne so zabezpečením lepšej ochrany spotrebiteľov poskytne používateľom správne, úplné a presné informácie.

 
  
  

- Správy: Amalia Sartori (A6-0140/2008) (A6-0141/2008) (A6-0142/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Správy pani Sartoriovej sa zaoberajú otázkami, ktoré majú veľký význam pre všetkých našich občanov. Chemikálie sa vyrábajú a obchoduje sa s nimi na celom svete, pričom riziká spojené s ich používaním sú rovnaké bez ohľadu na konkrétnu lokalitu. Z toho dôvodu je žiadúce, aby sa klasifikácia a označovanie nebezpečných chemikálií vhodným spôsobom harmonizovali. Balík, na ktorom sme sa dnes dohodli, predstavuje rozumný kompromis dosiahnutý v rámci politických skupín a inštitúcií, a z toho dôvodu som ho mohol podporiť.

 
  
  

– Správa: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. (PL) Táto správa legalizuje výrobu vozidiel s vodíkovým pohonom. Je jedným z mála dokumentov, ktoré uplatňujú dobre premyslený prístup k problému alternatívnych palív pre vozidlá. Zaslúži si pochvalu predovšetkým preto, že ide o úplne novú technológiu, ktorá je voči životnému prostrediu absolútne neškodná – vzhľadom na fakt, že pri spaľovaní vodíka je vedľajším produktom voda. Vôbec nepochybujem, že vypracovanie tohto dokumentu bolo inšpirované výrobcom vozidla, ktoré používal pán Hans-Gert Pöttering, aj napriek tomu som však s plným vedomím hlasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), písomne. (DA) Strana Junilistan podporuje používanie palivových článkov, v ktorých sa ako nosič energie používa vodík založený na obnoviteľných energiách, akými sú solárna a veterná energia alebo energia vĺn, v systéme dopravy, pretože ide o čisté palivo, t. j. nespôsobuje žiadne znečisťovanie ovzdušia časticami a zároveň je ho možné vyrábať pomocou obnoviteľných energií. Vo všeobecnosti však majú vozidlá s vodíkovým pohonom veľmi malú energetickú účinnosť pri prenose energie od zdroja do pohonu kolies, ktorá je na úrovni 20 %. Toto percento je oveľa vyššie v prípade vozidiel na elektrický pohon poháňaných lítiovými batériami, ktoré kontroluje počítač, pri ktorých je táto energetická účinnosť na úrovni 80 až 90 %. Milióny batérií by zároveň mohli vyriešiť problém skladovania obnoviteľnej energie. Z toho dôvodu by sme boli radi, keby Komisia prijala opatrenia na propagáciu tejto alternatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. Táto správa umožňuje premostiť existujúcu priepasť na vnútornom trhu v oblasti vozidiel s vodíkovým pohonom a zároveň berie do úvahy kľúčový význam ochrany spotrebiteľa.

Existuje tu skutočne naliehavá potreba zahrnúť vozidlá s vodíkovým pohonom do európskeho rámca pre typové schvaľovanie a podporiť tak výskum a vývoj tejto ekologickej technológie na celom vnútornom trhu.

Okrem toho boli vytvorené technické požiadavky s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť vodíkových súčastí a systémov a zabezpečiť jasnú identifikáciu vozidiel s vodíkovým pohonom pomocou ich označovania, ktorá má veľký význam v prípade, ak by došlo k nehode. <B

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za správu pani Weisgerberovej. Potenciál vodíka ako čistej formy energie je známy už dlhú dobu a technológie v tejto oblasti sa neustále zlepšujú. Vodíkový pohon však môže byť skutočne účinný jedine vo forme čistej a ekologickej energie, t. j. ak bude vodík pochádzať z trvalo udržateľných a v ideálnom prípade obnoviteľných zdrojov energie. Táto skutočnosť je uvedená aj v záverečnej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. − (DE) Hlasujem za správu pani Weisbergerovej o typovom schvaľovaní vozidiel s vodíkovým pohonom.

Podpora ekologických alternatívnych palív v Európskej únii predstavuje dôležitý krok, ktorý je v súčasnej dobe potrebné jednoznačne podporiť. Vozidlá s vodíkovým pohonom tento účel spĺňajú, musia však zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnej ochrany. Ak chceme zabezpečiť, že to tak skutočne bude, potrebujeme v Európskej únii naliehavo vytvoriť jednotné podmienky pre typové schvaľovanie. Bez celoeurópskych nariadení o klasifikácii vozidiel s vodíkovým pohonom existuje riziko, že jednorázové povolenia vydávané členskými štátmi spôsobia narušenie hospodárskej súťaže, a podniky zase zistia, že investície do vozidiel s vodíkovým pohonom sa už viac nevyplatia.

Jednotný systém typového schvaľovania poskytuje občanom ochranu celoeurópskej smernice a podporuje nárast počtu ekologických vozidiel, čo je veľmi dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu pani Weisgerberovej o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom. Táto správa predstavuje pozitívny krok, ktorý pomáha motivovať priemysel, aby zintenzívnil svoje úsilie v oblasti výskumu a vývoja. Podpora uvedenia vozidiel s vodíkovým pohonom na vnútorný trh prispeje významnou mierou k dosiahnutiu európskych cieľov v oblasti klimatických zmien. Hlasoval som za odporúčania uvedené v tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že vodíkový pohon je technológiou, ktorá má budúci potenciál, táto technológia však zatiaľ ešte zďaleka nedozrela. Nielenže sú obstarávacie náklady príliš vysoké, nákladná je aj výroba a skladovanie vodíka. Okrem toho, aj keď samotné automobily nebudú produkovať žiadne škodlivé emisie, ešte stále nie je jasné, ako vyrábať vodík spôsobom, ktorý spotrebuje čo najmenej energie a nebude produkovať oxid uhličitý.

Na záver chcem povedať, že ešte nevieme, či sa z vozidiel poháňaných batériami alebo palivovými článkami stane norma, napriek tomu je však dôležité, aby sme podporovali alternatívne technológie s cieľom znížiť našu závislosť od fosílnych palív. Z toho dôvodu som hlasoval za správu pani Weisgerberovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE), písomne. − Hlasovala som za túto správu, pretože tieto právne prepisy vydláždia cestu k masovej výrobe týchto automobilov a v blízkej budúcnosti poskytnú európskym vodičom skutočnú alternatívu. Tento nový právny predpis pomôže stimulovať vývoj týchto automobilov a zároveň zabezpečí, aby boli spoľahlivé a bezpečné. Opatrenia uvedené v správe zároveň zabezpečia dosiahnutie maximálnych výhod pre životné prostredie plynúcich z používania vozidiel s vodíkovým pohonom.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne. (RO) Výroba automobilových motorov založených na vodíku je zárukou vývoja ekologických prostriedkov prepravy v budúcnosti, ako aj ochrany verejného zdravia. Ak chceme používaním vozidiel s vodíkovým pohonom dosiahnuť environmentálne výhody, musíme zabezpečiť, aby sa vodík vyrábal trvalo udržateľným spôsobom, ktorý by prispieval k zníženiu hluku a zlepšeniu kvality ovzdušia.

Toto nariadenie zabezpečí, že systémy založené na vodíku budú rovnako bezpečné ako konvenčné technológie pohonu, čím pomôže motivovať príslušné odvetvie k výrobe tohto druhu vozidiel. Ak chceme urýchliť umiestnenie vozidiel s inovačnými technológiami pohonu na trh, je na tento účel potrebné vytvoriť vhodný rámec, aby odvetvie dopravy významným spôsobom prispievalo k čistejšej a bezpečnejšej budúcnosti.

Vzhľadom na globálne problémy zapríčinené klimatickými zmenami a nedostatkom energetických zdrojov by sa podpora vozidiel s vodíkovým pohonom mala vykonávať na medzinárodnej úrovni, predovšetkým v rozvojových krajinách a Spojených štátoch s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu životného prostredia pred globálnym otepľovaním.

Z toho dôvodu som hlasovala za tento návrh nariadenia, ktorý je prvým krokom k čistejšej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − Vzhľadom na súčasné a budúce problémy, ktoré postihujú motorové vozidlá poháňané ropou, je jasné, že vývoj alternatívnych palív je nesmierne dôležitý. Schválenie konkrétnych predpisov súvisiacich s touto oblasťou je preto dôležitým krokom vpred. Vzťah medzi celkovou spotrebou ropy v motorových vozidlách a nárastom ochorení dýchacej sústavy, ako aj sprievodný nárast znečistenia znamenajú, že návrh vozidla „novej generácie“ musí všetky tieto problémy vziať do úvahy.

Problém výroby vodíka prostredníctvom elektrickej energie vyvoláva samozrejme široké obavy vrátane otázky, ako získať energiu na výrobu samotnej elektrickej energie. Táto správa však pomáha posúvať túto diskusiu a odvetvie automobilu budúcnosti správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Vodík je všeobecne uznávaný ako ekologicky „najčistejšie“ a najprijateľnejšie palivo, pretože jeho spaľovaním v ovzduší alebo kyslíku vzniká jedine voda.

Aj napriek významným problémom súvisiacim so skladovaním a tankovaním vodíka nám nepretržitá práca výskumných centier na celom svete naznačuje, že ide o palivo budúcnosti. Vodík nám ako palivo dokáže poskytnúť ekologický a bezpečný zdroj energie.

Zavedenie typového schvaľovania na úrovni EÚ pre vozidlá s vodíkovým pohonom je kľúčom pre správne fungovanie jednotného trhu a zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

 
  
  

- Situácia v Gruzínsku (B6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Hlasujem za toto uznesenie v nádeji, že prispeje k rýchlemu a mierovému ukončeniu tejto tragickej krízy. Myslím si, že je potrebné potvrdiť dva aspekty: na jednej strane je to nespochybniteľná zásada nedotknuteľnosti územnej celistvosti jednotlivých štátov, a na strane druhej zdôraznenie potreby absolútneho dodržiavanie práv dotknutých menšín.

Je zjavné, že hlas medzinárodného spoločenstva je po udalostiach v Kosove nepochybne slabší a utrpela aj jeho dôveryhodnosť, napriek tomu je však potrebné zintenzívniť diplomatické úsilie s cieľom dosiahnuť vierohodné a konkrétne riešenie. Kým sú však svetové vlády zaneprázdnené týmto problémom, my musíme naliehavo hľadať riešenie narastajúcej humanitárnej krízy súvisiacej s prítomnosťou čoraz väčšieho počtu utečencov. Európska únia musí vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude zmierniť utrpenie státisícov ľudí v núdzi.

Som v kontakte s medzinárodným styčným dôstojníkom UNICEF, ktorý mi potvrdil závažnosť tejto situácie. Dúfam, že Európska komisia v tomto prípade zohrá svoju úlohu, podobne, ako to urobila aj pri iných príležitostiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), písomne.(EL) Poslanci Európskeho parlamentu za stranu Nová demokracia sa rozhodli zdržať konečného hlasovania o uznesení o situácii v Gruzínsku. Rozhodli sme sa tak urobiť preto, že zo znenia konečného návrhu uznesenia, o ktorom sa hlasovalo, sa vytratil pocit rovnováhy, ktorý bol prítomný v predchádzajúcich návrhoch uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Budem hlasovať za toto spoločné uznesenie, pretože je dôležité, aby Európska únia vyslala silný odkaz ruskému vedeniu. Napriek tomu však toto uznesenie obsahuje nedostatočnú kritiku a prisúdenie viny gruzínskej strane, ktorá zohrala pri vyvolaní tejto krízy vedúcu úlohu. Podľa môjho názoru Gruzínsko so tvojím súčasným vedením určite nie je na ceste vstupu do NATO v dohľadnej budúcnosti.

Mojím druhým bodom je to, že táto kríza posilňuje a upevňuje potrebu európskej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Čím skôr sa tento prvok Lisabonskej zmluvy vykoná, tým lepšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Situácia v Gruzínsku a stanovisko, ktoré sa k tejto situácii zaujme, patria do pôsobnosti zahraničnej politiky. Strana Junilistan zastáva názor, že Európsky parlament ani žiadna iná inštitúcia Európskej únie by nemali vydávať vyhlásenia o týchto otázkach, pretože zahraničná politika sa má vykonávať na národnej úrovni, nie na úrovni Európskej únie.

Vôbec nás neprekvapuje, že Európsky parlament sa snaží čo najviac využiť túto príležitosť na šírenie propagandy v prospech silnejšej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a čo je ešte horšie, na vykonávanie Lisabonskej zmluvy. Dnes sme tu už mohli vidieť, že jednotlivé členské štáty majú na situáciu v Gruzínsku rozdielne názory. Z toho dôvodu nie je vhodné, aby Európska únia prehovárala jedným hlasom, pretože tento hlas bude hovoriť v rozpore s názormi mnohých členských štátov. Mnohé odkazy na NATO sú tiež veľmi problematické, pretože v Európskej únii existujú aj členské štáty, ktoré nie sú členmi NATO.

Situácia v Gruzínsku je veľmi vážna, predovšetkým z hľadiska veľkého počtu civilných obetí tohto konfliktu. Európska únia by však nemala vykonávať zahraničnú politiku, a z toho dôvodu sme hlasovali proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Uznesenie, ktoré schválila väčšina v tomto Parlamente, pričom my sme hlasovali proti, je súčasťou balíka protiruskej kampane organizovanej osobami, ktoré sa prostredníctvom tohto postupu snažia zakryť svoju vlastnú hlbokú zodpovednosť za zhoršenie medzinárodnej situácie a vytvoriť zámienku pre podniknutie nových nebezpečných krokov v stupňujúcej sa konfrontácii.

V tomto uznesení sa okrem iných aspektov zastiera aj fakt, že hlavnou príčinou súčasnej medzinárodnej situácie a situácie na Kaukaze sú nové preteky v zbrojení a militarizácia medzinárodných vzťahov, na čele ktorej stoja Spojené štáty a NATO (svojím ofenzívnym strategickým prístupom a rozšírením smerom k ruským hraniciam), rozmiestnenie nových amerických základní a rakiet v Európe a rastúca militarizácia európskeho kontinentu, napadnutie Juhoslávie a jej rozdelenie a uznanie nezávislosti srbskej provincie Kosovo v rozpore s medzinárodným právom, napadnutie a okupácia Afganistanu a Iraku – t. j. imperializmus (a interkapitalistické protiklady).

Niektorí spomedzi tých, ktorí v súčasnosti vyzývajú na rešpektovanie medzinárodného práva, územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti štátov, sú tými istými osobami, ktorí stáli na čele a podporovali agresie voči Juhoslávii a Iraku. Aké pokrytectvo!

Cesta k mieru a zabezpečeniu budúcnosti ľudstva spočíva v rešpektovaní zásad ustanovených v článku 7 ods. 1, 2 a 3 portugalskej ústavy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Som veľmi rád, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila moja skupina, bol úspešne prijatý. Žiadali sme v ňom, aby ruské a gruzínske orgány, s cieľom urýchliť proces odmínovania, poskytli informácie o polohe trieštivých bômb, ktoré boli zhodené počas nepriateľských vojenských akcií.

Parlament odsúdil použitie sily a zastáva názor, že konflikty na Kaukaze nie je možné riešiť použitím násilia. Urýchlené odstránenie nevybuchnutých mín zabráni ďalším civilným obetiam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne.(LT) Hlasovala som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 2 a 5, pretože sa domnievam, že Rusko si využitím rôznych prostriedkov uplatňuje nárok na obnovenie hraníc bývalého Sovietskeho zväzu. Rusko svojím zásahom v Gruzínsku opäť raz preukázalo svoju pripravenosť napadnúť a okupovať územie zvrchovaného štátu pod zámienkou ochrany práv svojich občanov. Podľa môjho názoru musí Európska únia vo svojom uznesení jasne poukázať na svojvoľnosť ruských rozpínavých plánov, najmä pokiaľ ide o baltské krajiny.

V súvislosti s mojím hlasovaním proti doložke 2 odseku 27 by som chcela povedať, že Európska únia nemôže a nemá žiadne právo rozhodnúť, či sa Gruzínsko ešte stále nachádza v procese vstupu do NATO. Môžeme jedine konštatovať, že dňa 3. marca 2008 NATO potvrdilo možnosť vstupu Gruzínska do tejto organizácie. Toto rozhodnutie však závisí výlučne od zvrchovaného gruzínskeho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. (PL) Vážené dámy, vážení páni, hlasoval som za uznesenie o situácii v Gruzínsku. Neurobil som tak však preto, že by bolo toto uznesenie ideálne. Som totiž absolútne presvedčený, že mohlo byť lepšie. Dokonca som váhal, či mám vôbec návrh uznesenia podporiť.

Moje pochybnosti však tesne pred hlasovaním rozptýlil pán Schulz. Vyjadril svoju ľútosť nad tým, že uznesenie neobsahuje kritiku gruzínskeho prezidenta. Toto pozoruhodné vyhlásenie ma presvedčilo, že by spomínané uznesenie mohlo byť ešte oveľa horšie, a mohlo by byť úplne zničené proruským lobizmom v Európskom parlamente. Pán Schulz pri tomto svojom výroku podcenil jednotu tohto Parlamentu v otázke krízy na Kaukaze. Teraz je už jasné, že by bolo bývalo lepšie, keby sa už skôr konalo mimoriadne zasadnutie Európskeho parlamentu o situácii v Gruzínsku. Je skutočne hanba, že sme počas zasadnutia Rady nepredstavili našu pozíciu. Hanbou je aj to, že sme nepredložili naše riešenia a názory ešte predtým, než sa uskutočnilo stretnutie vedúcich predstaviteľov členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne. – Vážený pán predsedajúci, prijatím jednoznačného postoja k Rusku a angažovaním sa Európy v riešení tohto konfliktu odštartovala Európska rada a väčšina v Európskom parlamente proces, ktorý je rovnako nebezpečný ako proces, ktorý uvrhol náš kontinent do prvej svetovej vojny.

Tento proces je výsledkom slabo pripraveného rozšírenia smerom na východ, ktoré nás posúva bližšie ku konfliktným zónam na Balkáne a Kaukaze. Aké budú teda dôsledky členstva Turecka, ktoré susedí s Irakom a Iránom? Okrem toho otvorili naše vlády uznaním nezávislosti srbskej provincie Kosovo Pandorinu skrinku, ktorá dostáva do problémov nielen územnú celistvosť Gruzínska, ale aj väčšiny európskych krajín – východoeurópskych aj západoeurópskych.

Ak by sa Gruzínsko stalo členskou krajinou NATO a vstúpilo do Európskej únie, ktorá sa bude riadiť ustanoveniami Lisabonskej zmluvy – tak ako si to želajú socialisti, liberáli, PPE a Verts – znamenalo by to vstup našich národov do konfliktu s Ruskom.

Európa so sídlom v Bruseli znamená vojnu. Vzhľadom na silnejúcu Čínu a islamistické hrozby je teraz, viac ako kedykoľvek predtým, ten správny čas na vybudovanie inej Európy, Európy zvrchovaných štátov, ktoré by boli s Ruskom spojené prostredníctvom svojich spoločných civilizačných väzieb tvorených spoločnými gréckymi a kresťanskými koreňmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam pohotové kroky francúzskeho predsedníctva zamerané na nájdenie riešenia konfliktu medzi Gruzínskom a Ruskom. Aj keď je vojenský zásah Tbilisi v Južnom Osetsku potrebné odsúdiť, odvetné opatrenia zo strany Moskvy sú neúmerné a zároveň predstavujú jasné porušenie gruzínskej územnej celistvosti. Chcel by som vyzvať Európsky parlament, aby vyslal ruskej výkonnej moci jasný signál, že jej kroky sú neprijateľné. Z toho dôvodu som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne.(NL) Existujú všetky dôvody, pre ktoré by sme mali gruzínskemu obyvateľstvu poskytnúť humanitárnu pomoc a odsúdiť vojenský zásah v regióne, ktorý nie je predmetom konfliktu, a použitie trieštivých bômb zo strany Ruska. Charakteristickým znakom tohto uznesenia, ktoré odmietam, je jeho priklonenie sa na stranu Gruzínska a snaha potrestať a izolovať Rusko a obkľúčiť ho jednotkami NATO za to, že uznalo nezávislosť Abcházska a Južného Osetska.

Veľké množstvo dnešných európskych krajín vzniklo odtrhnutím sa od inej krajiny, vydaním jednostranného vyhlásenia nezávislosti a nakoniec získaním uznania zo strany ostatných krajín. Väčšina európskych krajín vznikla až po roku 1830, predovšetkým vo vlnách, ktoré nasledovali po rokoch 1918 a 1991. Posledným takýmto príkladom je Kosovo. Neexistuje vôbec žiadny dôvod, pre ktorý by sme mali označovať vznik Kosova za výnimku, prípadne sa tváriť, že ide o posledný prípad vzniku novej krajiny.

Nikdy nejde o posledný prípad. Pokiaľ budú existovať regióny, v ktorých bude väčšina obyvateľstva považovať vládu pri moci za neužitočnú alebo dokonca nebezpečnú, a bude ju vnímať ako zahraničnú nadvládu, budú vznikať aj nové krajiny. Uznajme fakt, že obyvatelia Abcházska a Južného Osetska si neprajú byť podriadení Gruzínsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Rusko je pre Európsku úniu dôležité nielen ako dodávateľ energie, ale tiež ako protiváha k úsiliu Spojených štátov o získanie svetovej nadvlády. Pre tieto dôvody, ale tiež z dôvodu zachovania dôveryhodnosti, je dôležité, aby Európska únia zohrávala medzi Gruzínskom a Ruskom neutrálnu úlohu sprostredkovateľa.

V mnohých krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, napríklad na Ukrajine, žije veľký počet ruských občanov. Z toho dôvodu je jednoduché pochopiť, prečo Kremeľ pociťuje voči týmto skupinám ruských občanov osobitnú zodpovednosť. Európska únia by mohla pomôcť dosiahnuť riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetky zúčastnené strany, napríklad prihovárať sa za veľkorysé práva pre ruské národnostné menšiny v postsovietskej ére, ktoré by boli v súlade s často citovanými cieľmi Európskej únie v oblasti ľudských práv. Berúc do úvahy tieto skutočnosti sa preto skôr prikláňam k pozícii prijatej na mimoriadnom samite a staviam sa proti „vazalskému“ postoju voči Spojeným štátom, ktorý je uvedený v správe. Z toho dôvodu som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Toto spoločné uznesenie len potvrdzuje politiku Európskej únie, ktorá sa snaží zneužiť krízu na Kaukaze. Ide o snahu zintenzívniť pôsobenie a prítomnosť Európskej únie v tomto kľúčovom regióne. Ukrytá za maskou posla mieru v ňom EÚ navrhuje súbor opatrení, ktoré majú napomôcť upevniť jej postavenie a vplyv na Kaukaze. Uznesenie je provokatívne, pretože neodsudzuje brutálne útoky gruzínskej Euro-NATO vlády ani vraždy tisícok civilistov. Práve naopak, prejavuje všestrannú podporu gruzínskej politike a vstupu Gruzínska do NATO. Odsúdenie odtrhnutia Južného Osetska a Abcházska je vo svetle rozbitia Juhoslávie a nedávneho rozhodnutia Európskej únie v súvislosti s Kosovom, mierne povedané, smiešnym pokrytectvom.

Uprostred siete konfliktov a rivality medzi Európskou úniu, Spojenými štátmi a Ruskom, je uznesenie Európskeho parlamentu takmer identické s politikou USA, pretože v ňom EÚ zaujíma jednostranný postoj voči Rusku s cieľom získať lepšiu rokovaciu pozíciu pre získanie podielu na eurázijských trhoch a zdrojoch vytvárajúcich bohatstvo.

Zhoršenie tohto konfliktu a rivality zo strany imperialistov a snaha Ruska o zlepšenie svojho postavenia v imperialistickej pyramíde vytvárajú pre obyvateľov Kaukazu a širšieho regiónu nové nebezpečenstvá. Odpoveďou ľudu na tieto skutočnosti môže a musí byť pripojenie sa k boju proti imperializmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne.(EL) Podobne ako celá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, aj ja som hlasoval proti uzneseniu o situácii na Kaukaze, pretože sa na túto situáciu pozerá skresľujúcim objektívom prívrženca Bushovej politiky a osobného prospechu. Najhorším a najviac provokatívnym aspektom tohto uznesenia je fakt, že sa vyvaruje aj tej najmenšej kritiky prospechárskych krokov gruzínskeho ministerského predsedu Saakašviliho, ktorý túto krízu vyprovokoval, pretože si tým nechce rozhnevať amerických ochrancov. Pozícia, ktorú prijala väčšina v tomto Parlamente, je v priamom rozpore s pozíciou, ktorú pred šiestimi mesiacmi prijali tie isté politické sily v súvislosti s otázkou Kosova.

Stabilitu v kaukazskom regióne nie je možné dosiahnuť pomocou politiky, v ktorej hráme druhé husle Spojeným štátom, ktoré ignorujú skutočný stav vecí a samé vykonávajú politiku dvojakého metra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE), písomne. − Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh č.2, pretože považujem za neprijateľné, aby sa pod zámienkou „starostlivosti“ o menšiny v susedných krajinách mohli prekresľovať hranice. Hlasoval som aj za to, aby bolo v texte uvedené, že Gruzínsku bolo na samite v Bukurešti prisľúbené členstvo v NATO, a že sa z nasledujúcich dôvodov nachádza na správne ceste k tomuto členstvu:

a) Je skutočne pravda, že Gruzínsko bolo uistené, že sa stane členskou krajinou NATO, čo je tiež oficiálne zaznamenané v záverečnom komuniké bukurešťského samitu NATO,

b) Minimálne jeden významný európsky vedúci predstaviteľ povedal – v reakcii na súčasnú vojnu s Ruskom – že Gruzínska túžba po vstupe do NATO bude naplnená,

c) Európska únia je na základe dohody o partnerstve uzavretej medzi EÚ a Gruzínskom v rámci európskej susedskej politiky viazaná povinnosťou garantovať bezpečnosť, nezávislosť a územnú celistvosť Gruzínska. Vzhľadom na to, že tak nemôže urobiť – pretože na to nemá potrebnú štruktúru – znamená to, že jedinou inštitúciou, ktorá tieto záruky môže poskytnúť, je NATO, medzi ktorého členov patrí aj väčšina členských štátov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE), písomne. – (FR) Aj keď uznesenie prijaté Európskym parlamentom nie je dokonalé, zaslúži si podporu, pretože potvrdzuje jednotu, ktorú Európa ukázala pri uznesení o situácii v Gruzínsku.

Táto zložitá kríza iba dokazuje, ako naliehavo potrebuje Európska únia vypracovať vhodnú regionálnu stratégiu pre Kaukaz a Rusko. Z toho vyplýva, že Európska únia by urobila dobre, keby prišla s návrhom usporiadania medzinárodnej konferencie podobnej Helsinskej konferencii, ktorá stála za zrodom OBSE v roku 1975.

Nateraz je potrebné zabezpečiť, aby sa v dôvodovej správe o rokovaniach o posilnení partnerstva medzi Európskou úniou a Ruskom objavila aj zmienka o potrebe vybudovania vyváženého dialógu s touto krajinou, ktorý by zahŕňal všetky otázky spoločného záujmu vrátane demokratických hodnôt a energetického rozmeru.

V tejto súvislosti je skutočne škoda, že Európsky parlament nevysiela jasnejšiu výzvu na revíziu našej energetickej stratégie, ktorá by mala okrem ohlásenej diverzifikácie dodávaných zdrojov zabezpečiť aj rozvoj obnoviteľných energií a energetických úspor.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE), písomne.(FR) Zdržal som sa hlasovania o uznesení Európskeho parlamentu o udalostiach v Južnom Osetsku a Abcházsku, pretože Parlament zaujal jednostranný a nevyvážený postoj k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Kosova od normalizovaného a demokratického Srbska.

Parlament nepovažoval za potrebné prijať podobné uznesenie v súvislosti s Kosovom, v mene rovnakých zásad dodržiavania medzinárodného práva a integrity vnútroštátnych hraníc, ktorých sa dovoláva dnes, keď odsudzuje uznanie nezávislosti Osetska a Abcházska zo strany Moskvy. Všetci dobre vieme prečo: nechceli sme kritizovať západné krajiny, ktoré sa tak náhlili uznať jednostranné a nezákonné vyhlásenie nezávislosti Kosova, za to, za čo dnes celkom oprávnene kritizujeme Rusko.

Aj keď by mali byť vojenské iniciatívy gruzínskej vlády, podobne ako tej ruskej, rezolútne odsúdené, a mali by uvoľniť priestor pre diplomatické urovnanie a medzinárodné sprostredkovanie, Európska únia si nemôže dovoliť uplatňovať dvojaký meter voči mnohým „zmrazeným konfliktom“, ktoré sú dôsledkom studenej vojny.

Pre bezpečnosť nášho kontinentu by nemohlo nastať nič horšie, než keby si Európska únia pomýlila spojenectvá s oddanosťou „kriminálnym“ politikám Bushovej vlády v tejto časti sveta, podobne, ako to urobila v iných častiach sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Aj keď je v uznesení vyjadrených mnoho názorov, ktoré môžem podporiť – predovšetkým prístup v súvislosti s konečným štatútom Južného Osetska a Abcházska a výzva na stiahnutie ruských vojenských jednotiek z Gruzínska – obsahuje aj mnoho škodlivých prvkov.

Európska únia by mohla zohrať užitočnú úlohu vyslaním občianskych pozorovateľov a monitorovacieho tímu a poskytnutím humanitárnej pomoci. Nemala by sa však pokúšať využiť situáciu v Gruzínsku pre svoje vlastné ciele, t. j. vyzývať na posilnenie bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, zaradiť monitorovací tím pod hlavičku SBOP, prípadne podporovať odmietnutú Lisabonskú zmluvu. Okrem toho bolo pre mňa sklamaním, že sa pri hlasovaní odstránila fráza „Gruzínsko je ešte stále na ceste stať sa v budúcnosti členskou krajinou aliancie (NATO)“. Z toho dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. − Európska parlamentárna labouristická strana víta toto uznesenie, ktoré ukazuje silnú a jasnú jednotu v tejto dôležitej otázke medzi členskými štátmi EÚ v Rade a Európskom parlamente. Smútime nad tragickou stratou na životoch v tomto konflikte a odsudzujeme násilné kroky oboch strán. Podporujeme opatrenia na podporu trvalého mieru, poskytovanie humanitárnej pomoci obetiam a rekonštrukčné snahy.

Hlasovali sme za vynechanie druhej časti odseku 27, pretože toto je uznesenie, ktorého cieľom je vyriešiť situáciu v Gruzínsku. Diskusia o budúcom členstve Gruzínska v externej organizácii, akou je NATO, by len narušila naše sústredenie na túto dôležitú otázku.

Bezvýhradne podporujeme výzvu uvedenú v tomto uznesení na zabezpečenie trvalého riešenia tohto konfliktu na základe šesťbodovej dohody, ktorú sprostredkovala EÚ, a vyzývame Rusko, aby konalo rozhodne pri plnení dohodnutých podmienok plánu prímeria, čím by sa vytvorili podmienky pre pokračovanie rokovaní o dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a Ruskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Železný (IND/DEM), písomne. (CS) Zdržal som sa hlasovania o uznesení Európskeho parlamentu o situácii v Gruzínsku. Neurobil som to však preto, že by som pochyboval o oprávnenosti gruzínskeho postoja, a že by som naopak schvaľoval nekorektný a agresívny krok Ruska. Ako je v poslednej dobe často zvykom, niektorí euro-federalistickí poslanci opäť raz zneužili konflikt v Gruzínsku a príslušné uznesenie, aby vyzývali na urýchlenú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Práve tento nekorektný postup spôsobil, že som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. Mimoriadne zasadnutie Európskej rady, ktoré sa konalo dňa 1. septembra, ukázalo a potvrdilo jednotu v rámci Európskej únie, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2003, kedy situácia v Iraku vytvorila určité otázniky nad jednotou EÚ, skutočný posun vpred.

Európa musí aj naďalej vyjadrovať svoju solidaritu a rozhodnosť v súvislosti s dodržiavaním medzinárodných právnych predpisov a noriem zo strany Ruska. V uznesení, o ktorom sme dnes hlasovali, sa zdôrazňuje, že partnerstvo medzi Európou a Ruskom musí byť založené na vzájomnom dodržiavaní základných pravidiel európskej spolupráce.

Rusko však aj naďalej pokračuje v porušovaní určitých podmienok dohôd o prímerí. Toto správanie sa musí stretnúť s jednotným politickým a hospodárskym tlakom, ktorý by Rusko podnietil k úplnému stiahnutiu všetkých svojich jednotiek z gruzínskeho územia a k zníženiu počtu svojich jednotiek v Južnom Osetsku a Abcházsku.

Je nesmierne dôležité, aby sa podnikli okamžité kroky na zabezpečenie nepretržitého poskytovania pomoci vysídleným obetiam tohto konfliktu. Tieto znepokojujúce udalosti páchané Ruskom by sa mali stretnúť s jednotným európskym riešením. Ak sa chce Európa ochrániť pred budúcimi výzvami tohto druhu, musí nájsť alternatívne zdroje energie a posilniť európsku bezpečnostnú a obrannú politiku v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.

 
  
  

- Európske zmluvné právo (B6-0374/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za uznesenie Výboru pre právne veci. Spoločný referenčný rámec bude dôležitým právnym vývojom, pričom v súčasnosti ešte nedokážeme povedať, do akej podoby sa vyvinie. Je nesmierne dôležité, aby bol tento Parlament a zainteresované strany vo všetkých krajinách a právnych systémoch informovaný o každom budúcom vývoji.

 
  
  

- Správa: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. Napriek svojmu zložitému názvu sa táto správa zaoberá sťažnosťou z roku 2001, ktorá sa týka nesprávneho úradného postupu zo strany Komisie v súvislosti s nesprávnym vykonávaním smernice o pracovnom čase nemeckou vládou. Tento prípad bol Európskemu parlamentu oznámený vo forme osobitnej správy európskeho ombudsmana.

Vypracovanie osobitnej správy pre Európsky parlament je posledným reálnym krokom, ktorý môže ombudsman podniknúť v snahe získať uspokojivú odpoveď v mene občana. Moja správa, v mene Výboru pre petície, podporuje závery ombudsmana, že neschopnosť Komisie vyriešiť počas obdobia takmer ôsmych rokov sťažnosť žiadateľa predstavuje prípad nesprávneho úradného postupu.

Správa sa nezaoberá samotným obsahom smernice o pracovnom čase, a z toho dôvodu bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa snažil upozorniť na obsah tejto smernice, zamietnutý, vzhľadom na to, že je pre túto správu nepodstatný.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. – (EL) Správa o odmietnutí Komisie zaoberať sa sťažnosťou nemeckého lekára, ktorá sa týkala porušenia pracovnoprávnych predpisov o pracovnom čase zo strany Nemecka, len zdôrazňuje triedny charakter Európskej únie. Keď sú ohrozené kapitálové záujmy, Komisia reaguje vždy bleskurýchlo a núti členské štáty dodržiavať právne predpisy Spoločenstva. Keď sa však sťažuje na porušenie svojich práv pracujúca trieda, Komisia tieto sťažnosti ignoruje.

Táto provokatívna pozícia zo strany Komisie je prirodzeným dôsledkom protiľudovej politiky Európskej únie, ktorá podporuje návrat k stredovekým podmienkam zamestnania pre pracovnú triedu s cieľom zaručiť ziskovosť európskych monopolov. V súlade s tým prijala Rada ministrov zodpovedných za oblasť zamestnanosti v júli minulého roku pozmeňujúci a doplňujúci návrh k smernici EÚ o pracovnom čase. Táto paródia zameraná proti pracujúcim rozdeľuje pojem pracovného času na aktívny a neaktívny čas – pričom neaktívny čas sa nepovažuje za platený pracovný čas – a dáva zamestnávateľom právo zamestnať svojich zamestnancov až na 13 hodín denne a 65 hodín týždenne bez toho, aby im museli platiť akékoľvek nadčasy.

Dodržiavanie práv pracujúcej triedy a zamestnancov nezaručia sťažnosti Komisii, ale stupňujúci a silnejúci triedny boj proti kapitálu a EÚ s cieľom odvrátiť sa od tejto politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Junilistan zastáva názor, že pracovný čas by sa mal regulovať na národnej úrovni. Z toho dôvodu by sa Európsky parlament nemal touto správou vôbec zaoberať, aj keď sa správa oficiálne zaoberá postupom Komisie v prípade porušenia práva.

V tomto prípade má základný význam zásada subsidiarity, ktorá sa ospevuje pri každej mysliteľnej slávnostnej príležitosti. Keď sa však väčšina Európskeho parlamentu začne zaoberať konkrétnymi podrobnosťami, je to presne naopak – členským štátom nie je prenechané vôbec nič. Smernica o pracovnom čase je sama osebe jasným porušením zásady subsidiarity. Jednotlivé krajiny majú odlišné podnikateľské štruktúry. Niektoré sa vyznačujú odvetviami ťažkého priemyslu, iné sú zasa charakteristické rozvinutým odvetvím cestovného ruchu a sezónnymi odvetviami. Rozdielnu štruktúru má aj verejný sektor. Z toho dôvodu je absolútne nevhodné pokúšať sa regulovať pracovný čas na úrovni celej Európskej únie, ani na to neexistuje žiadny dôvod. Tí, ktorí argumentujú proti, hovoria, že v opačnom prípade budeme mať v Európskej únii problémy so sociálnym dampingom. Ide o nesmierne vážne obvinenie vznesené voči krajinám, ktoré sme prijali medzi seba ako členské štáty EÚ, z ktorých všetky spĺňajú kodanské kritéria, a ktoré sa všetky riadia právnymi predpismi s právom slobodne sa združovať v odboroch.

Táto správa je len ďalším pokusom Európskej únie zasahovať do otázky pracovného času, ktorá patrí do právomocí členských štátov. Vzhľadom na zásadu subsidiarity sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za správu pána De Rossu a dúfam, že Komisia v plnom rozsahu prijme odporúčania ombudsmana týkajúce sa právneho štátu a zásady dobrej správy.

 
  
  

- Správa: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. Spolu s mojimi britskými kolegami z Konzervatívnej strany v plnej miere podporujeme zásadu rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi. Súhlasíme s niektorými aspektmi tejto správy, napríklad čo sa týka nasledujúcich oblastí: potreba dosiahnuť výraznejší pokrok pri riešení rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, podpora podnikania žien, dôležitosť politík na vnútroštátnej úrovni, ktorých cieľom je podporovať zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Ako povedala naša tieňová ministerka pre záležitosti žien: „Konzervatívny prístup k rodovej rovnosti bude založený na našom presvedčení, že základ musí tvoriť rovnosť príležitostí a rovnocenné zaobchádzanie z hľadiska právneho, obchodného, sociálneho a politického.“

Niektoré aspekty tejto správy nás však aj znepokojujú, napríklad nasledujúce: výzva na vytvorenie nových právnych základov v rámci právnych predpisov EÚ a žiadosť o prijatie rozhodnutia o „plnom začlenení politík do komunitárneho piliera“. Nemôžeme podporiť ani zriadenie nákladného Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktoré sa uvádza v správe, takéto otázky musia presadiť jednotlivé členské štáty.

Na základe uvedených dôvodov sme sa rozhodli, že sa zdržíme hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu vychádzajúce zo správy mojej španielskej kolegyne, pani poslankyne Garcíovej Pérezovej, o rovnosti žien a mužov. Teraz musíme viac ako kedykoľvek predtým dbať na dvojaký rozmer tejto problematiky: na jednej strane je potrebné zabezpečiť rovnosť vo všetkých politických oblastiach (uplatňovanie rodového hľadiska), a na druhej strane je potrebné zaviesť konkrétne zamerané opatrenia s cieľom potláčať diskrimináciu voči ženám, vrátane informačných kampaní, výmeny osvedčených postupov, dialógu s občanmi a iniciatív verejno-súkromného partnerstva. Všetky témy sú dôležité: nerovnaké platové podmienky, podieľanie sa na rozhodovaní, najmä čo sa týka verejných rozhodnutí, zosúladenie osobného a pracovného života a násilie páchané na ženách. Rodová rovnosť je dôležitá otázka, pre ktorú sa už veľa urobilo, no je potrebné, aby sa na ňu zamerala plná pozornosť humanistických politických síl s cieľom dosiahnuť pokrok. Je potrebné, aby sa o tejto otázke diskutovalo pri každej príležitosti, vrátane medzikultúrneho dialógu.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen, Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne. – (FR) Niekedy sa stanú šťastné, možno až zábavné náhody. Využívame príležitosť, ktorú nám ponúka táto výročná správa o rovnosti medzi ženami a mužmi prichádzajúca v čase francúzskeho predsedníctva Európskej únie, aby sme poukázali na okrajovú, no zábavnú skutočnosť, ktorá prinajhoršom predstavuje nedostatok taktu a v tom najlepšom prípade predstavuje dokonalé uplatnenie zásady rovnosti medzi ženami a mužmi, t. j. úsilie zamedziť diskriminácii medzi nimi.

Pred niekoľkými dňami, pri príležitosti začiatku predsedníctva pána Sarkozyho, ktorý sa tešil veľkej mediálnej pozornosti, dostali poslanci Európskeho parlamentu darčeky. Konkrétne v darovanej taške na dokumenty sa nachádzala kravata.

Takmer tretina zo 785 poslancov Európskeho parlamentu sú ženy. Nemali aj oni právo na malý osobný darček, alebo z toho máme usúdiť, že aj ženy musia nosiť kravaty?

Zdá sa že ešte stále platí, že čo sa týka veľkých diskusií o úlohe a postavení žien v politickom živote, neokrôchané správanie veľmi často víťazí nad galantnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. – (EL) Nemôžeme hlasovať za správu o rovnosti medzi ženami a mužmi – 2008, pretože sa snaží ženy presvedčiť, že uspokojenie sa s flexibilnými pracovnoprávnymi vzťahmi a zníženie a komercionalizácia všetkých sociálnych výhod, ktoré rodinám z pracujúcej triedy ešte zostali, predstavujú nevyhnutné zlo, ktoré ženám umožní prispôsobiť sa politike Európskej únie zameranej na zosúladenie rodinných záväzkov a pracovných povinností.

Na aktuálne zistenia o mzdových rozdieloch medzi mužmi a ženami sa nehľadajú riešenia, o ich odstraňovaní ani nehovoriac. Namiesto toho sú tu len obyčajné napomenutia alebo ustanovenie Medzinárodného dňa mzdovej rovnosti. Navrhované opatrenia na boj proti rodovým stereotypom, opatrenia zamerané na rovnaké zastúpenie v rozhodovacom procese a na odstránenie všetkých druhov násilia založeného na rodovej príslušnosti a pod., predstavujú krok správnym smerom, no ostanú len zbožným prianím, pokiaľ sa nepodarí odstrániť základnú príčinu spôsobujúcu tieto podmienky a ich zachovávanie, konkrétne kapitalistický systém, ktorý vytvára a zhoršuje diskrimináciu a nerovnosť.

Ak chceme dosiahnuť skutočnú rovnosť, je potrebné, aby sme bojovali za zmenu v rovnováhe moci. Takáto politika uprednostňuje pracujúcich a zrušenie stratégie Európskej únie. Mali by sme bojovať aj proti čiernemu obchodovaniu s kapitálom a proti nezodpovednosti zamestnávateľov. Žiadne opatrenie nebude účinné, pokiaľ sa v každej krajine neposilní ľudové hnutie, a ak sa nestanovia ciele zamerané na dosiahnutie podstatnej zmeny až na úrovni výkonu moci.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pani Garcíovej Pérezovej o rovnosti žien a mužov – 2008, pretože si myslím, že znižovanie rozdielov medzi ženami a mužmi je základným predpokladom pre vytvorenie spravodlivejšej spoločnosti, a zároveň predstavuje rozhodujúci faktor z hľadiska hospodárskeho rastu, blahobytu a konkurencieschopnosti Európskej únie.

Dovoľte mi znova zopakovať návrh pani spravodajkyne, ktorého cieľom je posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti rodovej rovnosti. Napriek opatreniam, ktoré už v tejto oblasti boli prijaté, sa na európskej úrovni nepodarilo dosiahnuť významný pokrok, najmä čo sa týka rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, účasti žien na rozhodovaní, boja proti násiliu páchanom na ženách, prístupu k výchove a celoživotnému vzdelávaniu, či dokonca zosúladenia pracovného, rodinného a osobného života.

Je mi však ľúto, že bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 1, v dôsledku čoho bola odstránená dôležitá zmienka o tom, že je potrebné, aby Komisia a Rada vytvorili jasný právny základ pre boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa zdôrazňuje dôležité aspekty týkajúce sa typov diskriminácie, ktoré v spoločnosti pretrvávajú, zameriavajúc sa najmä na oblasť práce, mzdových podmienok, chudoby, dôchodkov a reforiem. Správa sa zameriava aj na problematiku násilia páchaného na ženách a obchodovania so ženami, na problematiku vzdelávania a odbornej prípravy, na nedostatok sociálnych zariadení, na prístup k službám starostlivosti o deti a nezaopatrené osoby a na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia žien.

Ešte stále však existuje niekoľko nezrovnalostí, napríklad čo sa týka opatrení navrhovaných v oblasti zamestnanosti, kde bol návrh, ktorý sme predložili, odmietnutý napriek tomu, že iný, ktorý zaručuje dôležité aspekty pre ženy, bol schválený. Hovorím o nasledujúcom návrhu, ktorý je už teraz súčasťou konečného uznesenia Európskeho parlamentu: „...vyzýva preto členské štáty, aby prijali účinné opatrenia zamerané na dodržiavanie pravidiel sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti a zabezpečili pracovné miesta rešpektujúce práva pracovníkov v rozličných odvetviach, čím zaručia, že pracovníci (predovšetkým ženy) dostanú slušnú mzdu a budú mať právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sociálne zabezpečenie a slobodné združovanie v odborových organizáciách.“

Preto sme hlasovali za túto správu, hoci nám je ľúto, že ostatné priaznivé návrhy boli odmietnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Junilistan sa rozhodne dištancuje od všetkých foriem diskriminácie. Európska únia je únia hodnôt a členské štáty musia zaobchádzať so všetkými skupinami spoločnosti spravodlivo a rovnako.

Správa však obsahuje návrh, od ktorého sa rozhodne dištancujeme, konkrétne ide o to, že Európsky parlament má vyzvať Komisiu a Radu, aby prijali rozhodnutie o plnom začlenení politík v oblasti prisťahovalectva a azylu do komunitárneho piliera. Tieto otázky musia riešiť jednotlivé členské štáty.

Vo všeobecnosti správa obsahuje mnoho názorov na to, ako možno dosiahnuť rovnosť. Medzi navrhované opatrenia patria opatrenia v oblasti politiky trhu práce, informačné kampane, dialóg s občanmi, kvóty, preklenutie rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, opatrenia na boj proti pracovnej segregácii v oblasti vzdelávania a vylepšenia materských zariadení pre samostatne zárobkovo činné ženy. Správa tiež víta zriadenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a vyzýva inštitúcie Spoločenstva, aby vyhlásili Medzinárodný deň mzdovej rovnosti.

O rovnosť medzi ženami a mužmi sa musia usilovať všetky členské štáty. Je však potrebné, aby sa o politických opatreniach, prostredníctvom ktorých bude možné tieto ciele dosiahnuť, rozhodovalo na vnútroštátnej úrovni. Žiadúca medzinárodná koordinácia by mala prebiehať na celosvetovej úrovni, pokiaľ možno v rámci OSN. Preto sme sa rozhodli hlasovať v neprospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. Vo všeobecnosti podporujem väčšinu z vecí obsiahnutých v tejto správe. Mám však problém s odsekom 9. Myslím si, že text v odseku 9 by sa mal bližšie vymedziť prostredníctvom pridania vyhlásenia o tom, že pri zvažovaní problematiky umelého prerušenia tehotenstva je potrebné dodržiavať vnútroštátne legislatívne procesy.

Pre Írsko platí v tejto otázke protokol k Maastrichtskej zmluve a okrem toho, oblasť umelého prerušenia tehotenstva nepatrí do právomoci Európskej únie. Je na každom jednotlivom členskom štáte, aby si v tejto oblasti vytvoril svoje vlastné právne predpisy, a Parlament musí rešpektovať zásadu subsidiarity. Text v tejto otázke, žiaľ, nie je jednoznačný.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Správa pani Garcíovej Pérezovej sa zaoberá mnohými dôležitými otázkami, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti, sociálnej spravodlivosti a základných práv. Medzi otázky, ktoré v celej Európe spôsobujú čoraz väčšie znepokojenie, patrí aj obchodovanie s ľuďmi. Jeho obete pochádzajú z krajín Európskej únie, ale aj z krajín mimo EÚ. Boj proti takémuto vážnemu organizovanému zločinu si vyžaduje cezhraničný a medzirezortný prístup. Je jasné, že Európska únia musí v tejto oblasti zohrávať kľúčovú úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hoci sa nám v oblasti rodovej rovnosti v Európe podarilo dosiahnuť pokrok, od úplnej rovnocennosti máme ešte ďaleko. Správa poukazuje na rôzne oblasti, ktoré si vyžadujú pozornosť Komisie, napríklad kvalita pracovných miest, či potreba zaviesť lepšie nástroje na boj proti násiliu páchanom na ženách. Podporujem aj výzvu určenú členským štátom, aby urýchlene ratifikovali Dohovor Rady Európy o opatreniach proti obchodovaniu s ľuďmi. Hlasoval som za správu pani Iratxe Garcíovej Pérezovej o rovnosti žien a mužov – 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Vítam správu o rovnosti medzi ženami a mužmi – 2008 a podporujem veľkú časť jej obsahu.

Zdržala som sa však hlasovania, pretože bol zamietnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2. Podľa môjho názoru bolo znenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu lepšie, ako znenie pôvodného odseku.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE), písomne. − Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom je bojovať proti rodovej nerovnosti. Je jasné, že ženy nemajú rovnaké príležitosti ako muži, aby postupovali vo svojej kariére. Pracujúcim matkám sa nikdy nepodarí zosúladiť rodinný a pracovný život, pokiaľ nebudú zabezpečené silnejšie rodičovské práva pre mužov i ženy.

Preto v plnej miere podporujem výzvy na predĺženie trvania rodičovskej dovolenky, najmä čo sa týka zvýšenia stimulov pre otcov, aby odišli na rodičovskú dovolenku, a tiež výzvy na zavedenie flexibilných pracovných podmienok. Len prostredníctvom takýchto práv sa nám môže podariť riešiť rodovú nerovnosť. Ženám sa nikdy nepodarí dosiahnuť skutočnú rovnosť, pokiaľ muži neprijmú svoj spravodlivý diel zodpovednosti za starostlivosť o deti a za vedenie domácnosti, presne tak, ako sa týchto úloh zhostil môj fantastický manžel. Varí, nakupuje, no ustieľanie postele mu veľmi nejde!

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Ako tieňová spravodajkyňa skupiny PSE vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci som hlasovala za túto správu, pretože ju považujem za veľmi dôležitú, najmä čo sa týka návrhov na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi na trhu práce. V tejto súvislosti by som chcela poukázať na dôležitosť odseku 42 tejto správy, ktorý vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli súbor spoľahlivých, porovnateľných a dostupných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov a štatistík týkajúcich sa rodového hľadiska, ktoré by sa využívali na sledovanie realizácie lisabonskej stratégie pre hospodársky rast a zamestnanosť.

Vzhľadom na to, že zosúladenie pracovného a rodinného života je jedným z kľúčových faktorov zvyšovania zamestnanosti, mi tiež dovoľte spomenúť odsek 34, ktorý vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a šírila osvedčené postupy týkajúce sa účinného vyvažovania pracovného a súkromného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písomne.(FR) Európsky parlament si asi myslí, že jeho poslanci trpia Alzheimerovu chorobou! Každý rok sa približne v rovnakom čase objavia dve správy, jedna o ľudských právach v Európskej únii a druhá o rovnosti medzi ženami a mužmi.

Obsah tej prvej sa môže z roka na rok mierne meniť, no je jasné, že o tej druhej správe to rozhodne neplatí.

Ak neveríte, stačí, aby ste si prečítali predchádzajúce správy: správu o rovnosti medzi ženami a mužmi, ktorú v roku 2007 predložila pani Kauppiová, alebo správu s rovnakým názvom, ktorú v roku 2006 predložila pani Estrelová. Sú v nich uvedené tie isté výzvy, ktoré je potrebné riešiť, poukazujú na rovnaké nerovnosti a navrhujú tie isté odporúčania. Je naším záverom, že nedošlo k žiadnym zmenám? Nie, pretože sa podarilo dosiahnuť pokrok v oblasti zamestnanosti a tiež z hľadiska účasti žien v procese rozhodovania na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Ide o to, že my, eurokrati, pobádaní ženskými lobistickými skupinami, mám na mysli najmä Európsku ženskú loby, sa nedokážeme uspokojiť s pokrokom, ktorý si želajú, a obhajujeme ešte väčšiu rovnosť, ešte väčšiu podobnosť medzi ženami a mužmi, čo hraničí až s absurdnosťou.

Musíme sa pridŕžať tejto nanútenej rovnosti, ktorá bola dosiahnutá povinnými diskriminačnými kvótami zameranými na menšiny?

Myslím si, že nie. K súboju pohlaví nemusí dôjsť.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Správa pani Garcíovej Pérezovej o rovnosti medzi ženami a mužmi – 2008 bola v zásade dobrá. Obsahovala mnoho dôležitých prvkov, predovšetkým možnosť pre ženy (a mužov!), aby zosúladili svoju prácu so svojím rodinným životom. Správa poukázala aj na to, aké dôležité sú štedré rodičovské príspevky.

Nevadilo by mi ani určité množstvo prázdnych rečí a opakujúce sa vyhlásenia. No väčší problém pre mňa predstavuje odsek 4, ktorého zámerom je vytvoriť jednoznačný právny základ na úrovni Európskej únie na boj proti „všetkým formám násilia páchaného na ženách“. Na tejto ambícii nie je nič zlé, a ak by sa týkala obchodovania s ľuďmi, ktoré presahuje hranice jednotlivých členských štátov, nebol by žiadny problém. No tu ide o „úplné začlenenie politík do komunitárneho piliera“ v oblasti, ktorá je v prvom rade vnútroštátnou záležitosťou, a to je už znepokojujúcejšie.

Príčina, prečo som sa v konečnom dôsledku zdržal hlasovania, bola druhá veta odseku 6, ktorá podnecuje k využívaniu volebných kvót. Bol by som radšej, keby volebné kvóty neboli na vnútroštátnej úrovni zavedené, rozhodne však s nimi nemôžem súhlasiť, ak by boli zavedené na základe príkazu z Bruselu.

 
  
  

- Správa: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. Spolu s mojimi britskými kolegami z Konzervatívnej strany v plnej miere podporujeme zásadu rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi. Podporujeme základnú zásadu, ktorá je popísaná v odseku 1 tejto správy: „zdôrazňuje dôležitosť rovnakých príležitostí pre ženy aj mužov, aby sa ich osobnosti mohli vyvíjať bez ohľadu na pohlavie“.

Sme však presvedčení, že táto správa je príliš normatívna a ťažkopádna vo svojom prístupe i vo svojich záveroch. Nemyslíme si, že by Európska únia mala mať v tejto oblasti väčšie právomoci. O týchto otázkach by mali rozhodovať jednotlivé členské štáty.

Odmietame prístup popísaný v odôvodnení J, v ktorom je uvedené: „keďže rodové stereotypy v reklame sa potom prejavujú v nerovnom rozdelení rodových právomocí“. Takéto vyhlásenia nerozvíjajú rozumnú diskusiu o rovnosti. Podobne nemôžeme podporovať ani spôsob myslenia, ktorý viedol k naformulovaniu, okrem iných, odôvodnení F a G. Výzvy na „nulovú toleranciu“ spomenuté v správe sú príliš neurčité, a ak by došlo k ich presadeniu, mohli by viesť k zlým právnym predpisom.

Na základe uvedených dôvodov sme sa rozhodli, že budeme hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pani Svenssonovej o vplyve marketingu a reklamy na rovnosť mužov a žien, pretože súhlasím s tým, že je potrebné vypracovať kódex správania pre reklamu, ktorý by platil v každom členskom štáte, zaručoval by dodržiavanie zásady rovnosti medzi mužmi a ženami a bojoval by proti vytváraniu rodových stereotypov.

Myslím si, že marketingová komunikácia predstavuje nebezpečný nástroj vytvárania rodových stereotypov a podnecuje vznik obmedzení slobody žien i mužov v rôznorodých rozmeroch a úlohách v ich životoch, pričom nepriaznivo ovplyvňuje ich úlohu v spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa švédskej poslankyne Európskeho parlamentu, pani Svenssonovej, z našej Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice nám umožnila zaujať vo všeobecnosti pozitívny postoj k tomu, ako vplýva marketing a reklama na rovnosť mužov a žien.

Ako uvádza aj pani spravodajkyňa, hlavným cieľom reklamy je ovplyvniť každého z nás – ženy aj mužov. Samozrejme, rozhodnutia, ktoré počas svojich životov prijímame, sú ovplyvňované širokou škálou rôznych faktorov, vrátane spoločenskej triedy, ku ktorej patríme, nášho pohlavia, obrazov a koncepcií pohlavia a rodových úloh, ktoré sa vyskytujú všade okolo nás vo forme vzdelávania, médií a reklamy.

Preto je dôležité, aby sme aj naďalej bojovali s rodovými stereotypami, ktoré v našich spoločnostiach pretrvávajú napriek rôznym programom Spoločenstva zameraným na podporu rodovej rovnosti.

Ako sa spomína v správe, školský systém by mal zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvíjaní schopnosti kritického pohľadu detí, pokiaľ ide o symboly a médiá vo všeobecnosti, s cieľom zamedziť nešťastnému vplyvu opätovného výskytu rodových stereotypov v marketingu a reklame.

Rovnako je však potrebné zaviesť osvedčené postupy v reklame, ktorých príklady sú predložené v práve schválenom uznesení Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Rozhodol som sa, že moje zdržanie sa hlasovania je postoj, ktorý najlepšie vyjadruje rôznorodý obsah tejto správy. Jasnejšie povedané, diskutujeme o skutočnom probléme, ktorý bol, podľa môjho názoru, nedostatočne zodpovedaný. Nestačí vyhlásiť, že „je potrebné odstrániť rodové stereotypy“.

Nemyslím si, že riešením je „udeľovanie ocenení médiám a reklamným odborníkom za dodržiavanie rodovej rovnosti“, ako odporúčajú niektoré odseky predloženej správy (ods. 9, 27). Myslím si, že by sme mali radšej vytvoriť presné nariadenia a programy Spoločenstva, vďaka ktorým by boli spomínané ocenenia zbytočné. Keďže rôzne formy propagácie vyskytujúce sa v našom každodennom živote majú hlboký a okamžitý sociálno-kultúrny dosah, je potrebné, aby pre túto činnosť existoval jednotný a súdržný legislatívny rámec.

Preto sa popisnému súboru odkazov na takú aktuálnu a dôležitú tému (medzi ktoré patrí aj správa pani Svenssonovej) nepodarilo predložiť presvedčivé argumenty a dosiahnuť úspech v hlasovaní, a preto sa mu nepodarilo priniesť jasné a uplatniteľné riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. − Myslím si, že reklama je mocný nástroj, ktorý formuje identitu, hodnoty, presvedčenia a postoje a má nepopierateľný dosah na správanie verejnosti. Na druhej strane, nekontrolovateľná reklama môže mať nepriaznivý vplyv na sebavedomie žien, najmä na dospievajúcu mládež a osoby náchylné na poruchy stravovania, napríklad pokiaľ ide o reklamu na sexuálne služby v novinách.

Musíme zabezpečiť ochranu našich detí pred zničujúcimi vplyvmi a v tomto smere nesmieme podceniť ani úlohu škôl a vzdelávania. Podporujem aj návrh, že Komisia a členské štáty by mali vypracovať kódex správania pre reklamu na základe zásady rovnosti medzi mužmi a ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) V súlade s názorom našej skupiny som hlasovala proti správe pani Svenssonovej.

Napriek tomu, že správa o vplyve marketingu a reklamy na rovnosť mužov a žien obsahuje mnoho dobrých myšlienok, ktoré v plnej miere podporujem, napríklad rozvíjanie schopnosti kritického pohľadu detí, pokiaľ ide o médiá, a vedenie ľudí k tomu, aby spochybňovali rodové stereotypy, hlasovala som proti predloženej správe, pretože si myslím, že vo všeobecnosti, zachádza priďaleko. Návrhy na vytvorenie kódexu správania na úrovni Európskej únie a na zriadenie monitorovacieho orgánu, na ktorý sa ľudia môžu obrátiť so sťažnosťou v prípade, že sú svedkami využívania rodových stereotypov v reklame a marketingu, predstavujú presne ten typ povýšeneckej politiky, ktorý vyvoláva nepriateľstvo voči Európskej únii.

Marketing a reklama tvoria dôležitú súčasť komunikácie a ak majú byť výrobky daného výrobcu na trhu konkurencieschopné, reklama musí, samozrejme, využívať prostriedky, ktoré upútajú pozornosť. Myslím si, že vytvorenie pravidiel pre marketing a reklamu by sa malo vykonať na vnútroštátnej úrovni, kritika médií a zdravé spochybňovanie rodových stereotypov sa však začína vzdelávaním a výchovou.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE) , písomne. – (FR) Veľmi sa teším z prijatia tejto správy, ktorá zdôrazňuje úlohu marketingu a reklamy pri vzniku a uchovávaní rodových stereotypov, a ktorá predkladá mnoho návrhov, ako proti nim bojovať.

Myslím si, že by stálo za to zamerať sa napríklad na opatrenia na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti, najmä čo sa týka detí, ktoré predstavujú obzvlášť zraniteľnú skupinu. Skutočnosť, že deti sú od útleho detstva vystavované rodovým stereotypom v médiách, vo veľkej miere prispieva k tomu, že sa uchovávajú celoživotné nerovnosti medzi ženami a mužmi, preto je veľmi dôležité rozvíjať schopnosti kritického pohľadu detí, pokiaľ ide o symboly a médiá vo všeobecnosti.

Súhlasím aj s myšlienkou, že marketing a reklama nesú hlavnú zodpovednosť za zvýšenie počtu ľudí, ktorí trpia poruchami stravovania, a preto by mali venovať väčšiu pozornosť výberu ženských vzorov.

Je však škoda, že väčšinovú podporu nezískal návrh na výslovné zapracovanie boja proti rodovým stereotypom do súčasných alebo budúcich postupov, čím by sme preniesli zodpovednosť za plnenie záväzkov v tejto oblasti na osoby pracujúce v príslušných odvetviach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. − (DE) Hlasujem za správu pani Svenssonovej o reklame, ktorá je aj naďalej diskriminačná.

Napriek prijatým opatreniam zostávajú rodové stereotypy v spoločnosti vážnym problémom. Najmä reklamy majú tendenciu podporovať zachovávanie starých utkvelých stereotypov o mužoch a ženách. Hlavne deti a mladí ľudia sa stotožňujú s postavami z reklám a vstrebávajú klišé, ktoré predstavujú. Mali by sme tomu zabrániť, aby sa mladšia generácia mohla praktickejšie vysporiadať s problematikou rodovej rovnosti. Podľa môjho názoru by bolo dobré začať od osobitných školiacich programov, v prvom rade je potrebné niečo urobiť so všadeprítomnými stereotypami, ktoré sa nachádzajú v učebniciach.

Dovoľte, aby som to zhrnul. Možno povedať, že s reklamou sa vo svojom každodennom živote stretávajú všetci občania, a preto je nevyhnutné, aby sa v nej predstavovali dobré vzory. Táto správa dláždi cestu k tomu, aby bolo možné dosiahnuť stanovený cieľ.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) , písomne. – (FR) V tomto Parlamente sme si, žiaľ, zvykli vypracúvať správy z vlastnej iniciatívy o banálnych záležitostiach a o záležitostiach, ktoré by sa mali riešiť na základe zásady subsidiarity. Inak povedané, Európska únia by sa nemala miešať do vecí, ktoré spadajú do zvrchovanej právomoci členských štátov, a ktoré je možné lepšie riešiť na vnútroštátnej úrovni.

Vo forme, v akej ju schválila väčšina vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť, je táto správa neprijateľná.

Dovoľte mi zdôrazniť, že sme, samozrejme, znepokojení rodovými stereotypami, ktoré prinášajú niektoré reklamy.

Samozrejme, sme proti reklamám na sexuálne služby, ktoré posilňujú stereotypy, podľa ktorých sú ženy vnímané ako objekty.

Samozrejme, chceme chrániť deti pred reklamami, ktoré okrem iného podnecujú násilie a sexizmus.

Samozrejme, uvedomujeme si, aké dôležité sú etické kódexy a kódexy správania, no nie je úlohou Komisie, aby ich členským štátom vnútila.

Reklama by mala rešpektovať hodnoty, ktoré si vážime, no je potrebné, aby mala možnosť existovať a zohrávať svoju úlohu v trhovom hospodárstve bez toho, aby bola obviňovaná zo všetkého zlého, o čo sa táto správa snaží.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Tento návrh uznesenia obsahuje mnoho rôznych myšlienok a prianí. Dovoľte nám však zdôrazniť, že Európsky parlament nemôže vyriešiť žiadne problémy v tejto oblasti, a ani právne predpisy na úrovni Európskej únie by nepredstavovali krok správnym smerom.

Napokon, myslíme si, že prostredníctvom formovania názorov a diskusií v členských štátoch sa nám môže podariť odstrániť reklamy na sexuálne služby z dennej tlače. Hrozby, že spotrebitelia budú dané inštitúcie bojkotovať, môže viesť k tomu, že noviny budú takéto reklamy odmietať a hotely budú donútené zrušiť ponúkané pornografické programy. To si však vyžaduje, aby boli názory budované odspodu smerom nahor, nedá sa to dosiahnuť zavedením opatrení na úrovni Európskej únie.

Po určitom sebaspytovaní sme sa rozhodli hlasovať za správu ako celok. Dovoľte nám však zdôrazniť, že sme tak urobili preto, že považujeme mnohé hodnoty a požiadavky, ktoré táto správa obsahuje, za kľúčové, no čo sa týka prostriedkov, ako ich dosiahnuť, sú naše názory odlišné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu, ktorú predložila pani Eva-Britt Svenssonová, o vplyve marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi. Celkový charakter modernej reklamy si vyžaduje spoločné európske úsilie s cieľom podnietiť inzerentov, aby sa odklonili od rodových stereotypov. Samoregulačné postupy v Spojenom kráľovstve sú už teraz dosť prísne a dúfam, že aj ostatné členské štáty budú otvorené voči zavedeniu podobných opatrení. Hlasoval som preto za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu, pretože veľmi správne vystihuje moment, kedy je potrebné zasiahnuť s cieľom znížiť negatívny vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi mužmi a ženami, konkrétne ide o prvé roky socializácie detí.

Vytváranie stereotypov a predsudkov v ranom veku rozhodujúcou mierou prispieva k rodovej diskriminácii, pričom má priamy dosah na zvýrazňovanie nerovností medzi ženami a mužmi počas celej doby ich života.

Len ťažko možno zabrániť vplyvu informačnej explózie aj na deti. Výsledky štúdie uskutočnenej začiatkom tohto roka v Rumunsku ukázali, že najväčšími spotrebiteľmi reklamy sú deti vo veku 6 rokov.

Vítam myšlienku zriadiť osobitné oddelenia pre záležitosti súvisiace s rodovou rovnosťou v rámci vnútroštátnych orgánov monitorujúcich masmédiá, no je mimoriadne dôležité, aby plnili dvojakú úlohu: pravidelné a systematické monitorovanie rodových symbolov v masmédiách a donucovacie monitorovanie ich informačných médií. Ak nám budú chýbať donucovacie prostriedky, budú naše iniciatívy úplne zbytočné.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), písomne. (ES) Hlasovala som za túto dobrú správu zameriavajúcu sa na kľúčovú otázku – reklamu a marketing, ktoré sú veľmi významné z hľadiska ich rozhodujúceho vplyvu na rodové stereotypy.

Všetky európske inštitúcie by mali zaviesť mechanizmy, prostredníctvom ktorých bude možné zabezpečiť, že tieto nástroje sa použijú pozitívne na podporu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a na sprostredkovanie obrazu o ženách, ktorý zodpovedá skutočnosti.

Je potrebné osobitne spomenúť záväzok všetkých verejných orgánov, že urobia všetko pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Reklama a marketing zohrávajú v tomto procese veľmi dôležitú úlohu.

Vieme, že mnoho odborníkov pracuje na tom, aby sa podarilo tento cieľ dosiahnuť, no predložená správa poukazuje na skutočnosť, že v tejto oblasti je potrebné ešte veľa urobiť, a preto musíme zaviesť mechanizmy, ktoré nám umožnia zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok a vyčleniť dostatočné zdroje na poskytnutie účinnej odpovede na sťažnosti.

Nový Európsky inštitút pre rodovú rovnosť by mal mať dostatočné zdroje na podrobné monitorovanie symbolov a jazyka a na odstránenie obrazov násilia a symbolov, ktoré rafinovane narážajú na ženy ako na objekty, ktoré možno ovládať alebo vlastniť, a na ktoré je preto možné útočiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Správa pani Svenssonovej nám pred hlasovaním spôsobila dosť veľké starosti. Vo svojej pôvodnej podobe bola správa plná rozsiahlych zovšeobecnení a podľa môjho názoru aj zveličení. Divoko preskakovala od médií k reklame, od kódexov správania k navrhovaným právnym predpisom, od samoregulácie k novým agentúram.

Avšak podoba, ktorú správa nadobudla po hlasovaní o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, sa od podoby pôvodnej správy úplne odlišovala. Najhoršie zveličenia sa podarilo odstrániť a v správe zostal len pomerne rozumne vyjadrený problém, že reklama niekedy, no nie vždy, obsahuje karikatúry a rodové stereotypy. Vo vyjadrení znepokojenia nad tým, aký dojem sa vytvára u detí a u mladých dievčat najmä pri obrázkoch mimoriadne chudých žien nevidím najmenší problém. Správa sa nezbavila úplne socialistického podtónu, no ide o skutočný, a nie o ideologický problém. Preto som napokon hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), písomne. (DE) Hlasujem proti tejto správe z vlastnej iniciatívy, pretože priveľmi zasahuje do slobody prejavu a zaváňa diktátorským cenzurovaním. Všetky záležitosti súvisiace s legitímnosťou a etikou reklamy sú už regulované na vnútroštátnej úrovni. Je nemiestne, aby sa Európska únia snažila obmedzovať rozmanitosť slobody prejavu a slobody reklamných prostriedkov. Našťastie ide len o správu z vlastnej iniciatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − (SK) Hlasovala som za prijatie tejto rezolúcie.

Je výsledkom spolupráce na pôde ženského výboru a aj výsledkom prijatia kompromisov, aby správa mala širšiu podporu. Účelom tejto správy nebolo prostredníctvom zákonov riadiť všetky detaily života, aj keď má určité centralistické črty. Na druhej strane som si však istá, že ak môžu európski poslanci zasiahnuť v prospech a na podporu spoločného dobra, máme morálnu povinnosť tak urobiť. Máme povinnosť žiadať zákaz sexistických obrazov, ktoré degradujú dôstojnosť ženy. Žiadať formáciu a usmerňovanie mladých vo vzťahu k médiám je tiež jednou tvárou tejto stratégie.

Správa spomína aj ochranu detí, na ktoré násilnícky a sexuálne podfarbená reklama má vážny vplyv a vytvára u nich nerealistické vízie. V každom prípade treba byť ostražitý. Žiadna európska direktíva nedokáže zmeniť prirodzený charakter ženy a muža. Predtým ako budeme žiadať odstránenie rodových stereotypov je potrebné zveriť sociológom a psychológom dôkladnú analýzu, aké to bude mať dôsledky na budúce generácie.

Analýzy nezávislých odborníkov sú často nezverejňované, pretože protirečia politickým perspektívam. Prirodzený zákon sa nezmení na základe rezolúcie parlamentu. Naopak, ak chce byť parlament rešpektovaný mal by oveľa viac brať do úvahy prirodzené právo.

Správa o vplyve marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi nie je zďaleka dobrá, ale otvára niektoré problémy, ktorým sa EP radšej vyhýba.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Železný (IND/DEM), písomne. − (CS) Hlasoval som proti správe a proti väčšine pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorých cieľom je plánovito a jednotným spôsobom, prostredníctvom šiestich rozsiahlych prioritných oblastí, dosiahnuť rovnaké postavenie mužov a žien v reklame, a zaoberajú sa spôsobom, akým reklama podporuje a upevňuje určité typy diskriminačných stereotypov, ktoré negatívne ovplyvňujú rovnosť mužov a žien.

Hlasoval som proti, pretože táto správa predstavuje vážne ohrozenie a okrem toho je nebezpečným prienikom do oblasti, v ktorej v jednotlivých členských štátoch panuje značná individuálna a odlišná špecifická kultúra. Čo sa v jednej krajine považuje za trápne alebo neprijateľné, môže byť v inej krajine vnímané ako vtipné alebo podarené. Naopak pokus o celoeurópsku reguláciu prezentácie oboch pohlaví v reklame je vytváraním určitého spriemerovaného sterilného stereotypu. Táto správa totiž predkladá rozsiahle návrhy opatrení, ktoré výrazne prekračujú právomoci Európskej únie. V členských štátoch predsa fungujú samoregulačné orgány, napríklad rady pre reklamu, prostredníctvom ktorých si samotný reklamný priemysel postupne vytvára a upravuje prijateľné modely reklamného pôsobenia.

Reklama, vďaka svojej národnej osobitosti, naopak predstavuje typickú oblasť pre samoreguláciu, ktorá oveľa citlivejšie odráža národné kultúrne tradície, zvyky a vzorce. Tie sa nikdy nebudú dať nahradiť jednotným a spriemerovaným regulovaním zvonka, ktoré môže zásadným spôsobom poškodiť pôsobivosť reklamy ako úplne legitímnej a nevyhnutnej oblasti národných hospodárstiev.

 
  
  

- Klonovanie zvierat (B6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto uznesenie je výsledkom dôležitej diskusie o klonovaní zvierat na zabezpečenie výživy a o jeho možných dôsledkoch na genetickú rôznorodosť v populáciách hospodárskych zvierat, na bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá a na životné prostredie. Je jasné, že v tejto dôležitej chvíli existuje ešte mnoho pochybností. Keďže nemáme k dispozícii dostatok štúdií s jasnými a presnými závermi, pokiaľ ide o dôsledky klonovania zvierat, predstavuje táto skutočnosť vážnu hrozbu pre vnímanie poľnohospodárskej výroby v krajinách Európskej únie.

Preto sa Európsky parlament na základe návrhu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka rozhodol vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrhy zakazujúce klonovanie zvierat na účely zabezpečenia výživy, chov klonovaných zvierat alebo ich potomstva, uvádzanie na trh mäsových alebo mliečnych výrobkov z klonovaných zvierat alebo ich potomstva a dovoz klonovaných zvierat alebo ich potomstva a mäsových alebo mliečnych výrobkov z klonovaných zvierat alebo ich potomstva.

V tejto fáze sa nám predložený návrh zdá byť rozumný, zohľadňuje zásadu prevencie, a preto sme hlasovali za jeho prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za tento návrh uznesenia na základe nasledujúcich doktrinálnych a praktických dôvodov. V prvom rade, každý druh klonovania, či už ide o klonovanie ľudí alebo zvierat, je v rozpore s kresťanskými zásadami a kresťanskou doktrínou, na ktorých je založená aj doktrína Európskej ľudovej strany.

Z etického hľadiska je potrebné prediskutovať a úplne objasniť ešte veľa rozporuplných otázok. Čo sa týka praktických dôvodov, ešte nedokážeme presne vyčísliť dôsledky klonovania.

Okrem toho, je tu aj problém súvisiaci so skutočnosťou, že nie sme schopní riadiť prístup k týmto výrobkom živočíšneho pôvodu a následne ich kontrolovať potom, čo vstúpia do systému obchodnej výmeny. Preto som presvedčený, že v tejto chvíli predstavuje zákaz klonovania zvierat na zabezpečenie výživy to najlepšie rozhodnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Vzhľadom na neistotu, ktorá vládne vo vedeckých kruhoch, a na určité etické pochybnosti v plnej miere podporujem výzvy určené Komisii, aby predložila návrhy, ktorými sa zakáže klonovanie zvierat na zabezpečenie výživy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Myslím si, že klonovanie zvierat na zabezpečenie výživy so sebou prináša rôzne riziká z hľadiska zdravia ľudí i z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat. Nie som presvedčený o tom, že zavedenie tohto typu technológie pre spotrebiteľské účely je pre európskych občanov prínosom. Preto som hlasoval za výzvu na zakázanie klonovania zvierat na zabezpečenie výživy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Vítam diskusiu o klonovaní zvierat. V konečnom hlasovaní o uznesení o klonovaní zvierat na zabezpečenie výživy som sa zdržala hlasovania, pretože mám určité obavy v súvislosti s úplným zákazom klonovania v znení, v ktorom je navrhovaný v tomto uznesení.

Boli vznesené aj obavy týkajúce sa dôsledkov klonovania na dobré životné podmienky zvierat, na ktoré je potrebné poskytnúť primeranú odpoveď. Nezdá sa, že by vznikali otázky v súvislosti s bezpečnosťou potravín.

Pred prijatím rozhodnutia o zákaze však potrebujeme viac presných a vedecky overených informácií a posudkov. Preto so záujmom očakávam návrhy Komisie v tejto oblasti, berúc do úvahy odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE).

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Len pred dvanástimi rokmi nová technológia, ktorá je očividne spojená s vysokou mierou úmrtnosti a so značným utrpením, šokovala svet klonovaním ovce Dolly. Komerčný sektor si už radostne medlí ruky, snívajúc o „zdravej“ klonovanej bravčovine obohatenej o omega 3 mastné kyseliny. Tvrdia, že táto krutosť páchaná na zvieratách je prínosom aj pre ošípané, ktoré sú vraj vďaka klonovaniu zdravšie. Samozrejme, klonovanie je prínosom aj pre chovateľov, pretože sa znižujú ich finančné straty.

Celé nám to, žiaľ, pripomína mnohé rôznorodé pokušenia genetickej technológie, v dôsledku ktorých zbankrotovalo mnoho poľnohospodárov, pretože osivo nebolo možné opätovne použiť a kúpu nového si nemohli dovoliť. Pripomína nám to aj náhle, neprirodzené úmrtia celých stád potom, čo sa zvieratám podávalo geneticky modifikované krmivo.

Zatiaľ nemáme k dispozícii dostatočne podrobné údaje o dlhodobých dôsledkoch rádioaktívneho žiarenia, dôsledky klonovania nie je možné odhadnúť, o krížení ani nehovoriac. Čo by sa stalo, keby sa klonovaným zvieratám podávalo geneticky modifikované krmivo? Aký vplyv by to malo na ľudí? Za dverami na nás číha Frankenstein! Preto tentoraz hlasujem proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. − Klonovanie zvierat na zabezpečenie výživy je momentálne aktuálna téma. Vo všeobecnosti nie som proti klonovaniu pre potreby vedeckého výskumu a rozvoja chovu hospodárskych zvierat. Z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat a potravinovej bezpečnosti som však rozhodne proti tomu, aby klonované zvieratá vstupovali do potravinového reťazca.

Výskum a predchádzajúce skúsenosti dokazujú, že klonované zvieratá sú náchylnejšie na choroby a ich priemerná dĺžka života je kratšia. Hoci nechcem stáť vede v ceste, je jasné, že ešte nepoznáme všetky následky a dôsledky klonovania, a to z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat, ani z hľadiska ľudskej spotreby.

Preto je potrebné zaviesť jasné kritériá a kontrolné mechanizmy, aby bolo možné zamedziť vstupu klonovaných zvierat do potravinového reťazca. Hoci si uvedomujem, že ide o citlivú tému, myslím si, že by sme mali byť veľmi opatrní. Kvalita výrobkov, dobré životné podmienky zvierat a záujmy životného prostredia by pre nás mali byť z hľadiska výroby potravín prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za uznesenie o klonovaní zvierat na zabezpečenie výživy, ktoré predkladá pán Parish. Súhlasím s dôvodmi tohto návrhu a aj s obavami, na ktoré poukazuje.

Je pravda, že v minulosti sa na „revolučnejšie“ inovácie hľadelo podozrievavo, a že boli prínosné len v strednodobom a dlhodobom horizonte, a pravda je aj to, že zámer tohto uznesenia by mohol spadať do tejto kategórie. Napriek tomu musíme dôsledne zvážiť riziká vznikajúce pri klonovaní zvierat na zabezpečenie výživy: bezpečnosť potravín, dobré životné podmienky klonovaných zvierat a genetická a zootechnická rôznorodosť týchto zvierat. Tieto aspekty zjavne navzájom úzko súvisia. Preto vítam túto iniciatívu a som si istý, že budú prijaté jednak opatrenia na ochranu ľudského zdravia prostredníctvom zabezpečenia vysokej kvality našej potravy, a jednak opatrenia na ochranu dobrých životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − (SK) Hlasovala som za túto rezolúciu. Konzumenti v členských krajinách EÚ musia byť chránení pred negatívnymi vplyvmi na ich zdravie, ktoré potenciálne môžu spôsobiť produkty vyklonované na potravinárske účely. Je to princíp predvídavosti, ktorý sa aplikuje v správnej veci. Parlament tiež podčiarkuje viaceré výhody kvalitného poľnohospodárstva, čo podporujem.

Napriek tomu som prekvapená smutnou skutočnosťou: Parlament hlasoval proti klonovaniu zvierat, ale podporuje klonovanie človeka na výskumné účely cez pokusy na ľudských kmeňových embryonálnych bunkách. Siedmy rámcový program pre výskum už financuje takéto projekty klonovania ľudských bytostí. Zničíme ľudský život, len pre výskumné účely.

Tieto pokusy sú navyše financované z peňazí daňových poplatníkov dokonca aj z takých štátov, kde legislatíva klonovanie považuje za trestný čin. Zdá sa, že európski legislatívci si robia väčšie starosti z klonovania zvierat na potravinárske účely ako z ochrany človeka pred vedeckými výskumami.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia