Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0457/2008).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις υπεβλήθησαν προς την Επιτροπή.

 
  
  

Πρώτο μέρος

 
  
  

Ερώτηση αριθ. 35 του κ. Σταύρου Αρναουτάκη (H-0546/08)

Θέμα: Διατροφικές κρίσεις στην ΕΕ και προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών

Mετά από τις αλλεπάλληλες διατροφικές κρίσεις στην Ευρώπη, έχει καταλήξει η Επιτροπή σε συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών;

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρναουτάκη για την ερώτησή του για το πάντα επίκαιρο θέμα της διατροφικής ασφάλειας.

Η Επιτροπή έχει πολλούς τρόπους διασφάλισης της προστασίας του καταναλωτή και ευρωπαίου πολίτη από πιθανή διατροφική κρίση. Πρώτα απ’ όλα, μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, το λεγόμενο RASFF, η Επιτροπή εξασφαλίζει την έγκαιρη και ταυτόχρονη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών και των 27 κρατών μελών.

Δεύτερον, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής, το λεγόμενο FVO, διεξάγει συστηματικούς ελέγχους τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες.

Τρίτον, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά κάθε πληροφορία που λαμβάνεται είτε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την EFSA, είτε από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακόμη από κάποια άλλη πηγή.

Όταν χρειάζεται, και ειδικότερα όταν τρόφιμα ή ζωοτροφές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά σε επίπεδο κράτους μέλους, τότε η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της παρουσίας ορυκτελαίου σε ηλιέλαιο ουκρανικής προέλευσης, το RASFF έλαβε στις 23 Απριλίου του 2008 κοινοποίηση από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές, η οποία λήφθηκε από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενημέρωσε αμέσως τα άλλα κράτη μέλη για το συμβάν αυτό, μέσω του RASFF, και εξέδωσε στις 10 Ιουνίου του 2008 την απόφαση 2008/433 για την επιβολή ειδικών μέτρων σε σχέση με την εισαγωγή ηλιελαίου ουκρανικής προέλευσης. Επιπρόσθετα ξεκίνησαν έρευνες για εντοπισμό της πηγής της επιμόλυνσης.

Επιπλέον, το σύστημα ιχνηλασιμότητας (traceability), που προβλέπεται από τον κανονισμό 178/2002, ευρύτερα γνωστός ως ο γενικός κανονισμός για τα τρόφιμα, παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στοχοθετημένες και ακριβείς αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων, να δίδονται κατάλληλες πληροφορίες στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, να αξιολογούνται οι κίνδυνοι αλλά και να αποφεύγεται η άσκοπη διατάραξη του εμπορίου.

Η Επιτροπή ελέγχει επίσης συστηματικά την ικανότητα των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Μαλαισία, για παράδειγμα, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής εντόπισε σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων για την εξαγωγή προϊόντων ψαριών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Επιτροπή αντέδρασε άμεσα απαγορεύοντας την εισαγωγή ψαριών από τη Μαλαισία. Αυτό αποτελεί μόνον ένα από τα πολλά παραδείγματα αποτελεσματικής παρέμβασης της Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών και την αποφυγή διατροφικής κρίσης.

Κατά συνέπεια η Επιτροπή θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία τής παρέχει τα απαραίτητα μέσα για την επιτυχή αντιμετώπιση των διατροφικών κρίσεων και την αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή.

Παράλληλα όμως φροντίζουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις διόδους επικοινωνίας και συνεργασίας με τα κράτη μέλη προς το σκοπό αυτό, όπως, για παράδειγμα, με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του RASFF που η Επιτροπή πρόκειται να υιοθετήσει σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Αρναουτάκης, Συντάκτης. − Κύρια Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας και θα ήθελα να πω ότι αυτό σήμερα που βιώνει ο ευρωπαίος καταναλωτής είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του.

Χρειάζεται λοιπόν να δούμε από πλευράς της Επιτροπής ποιες θα είναι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ενημέρωσή του. Γιατί, πολύ σωστά εσείς μπορεί να κάνετε όλα αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως και είναι άξια συγχαρητηρίων, αλλά, για παράδειγμα, στην Ελλάδα είχαμε το ουκρανικό ηλιέλαιο και οι μισοί Έλληνες είχαν φάει από το ηλιέλαιο αυτό. Πώς θα μπορέσει να προστατευτεί ο καταναλωτής και ποιες θα είναι οι ενέργειες που εσείς προτίθεσθε να αναλάβετε;

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο όλο και περισσότερος θόρυβος που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα και οι ειδοποιήσεις που γίνονται μέσω της RASFF αποτελούν ένδειξη ότι πράγματι το σύστημα λειτουργεί.

Στην περίπτωση της Ελλάδας και του ηλιελαίου από την Ουκρανία, είναι αλήθεια ότι στις 23 Απριλίου 2008 δόθηκε η γενική ειδοποίηση ότι υπάρχει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το μολυσμένο ηλιέλαιο. Στις 5 Μαΐου του 2008, που οι ελβετικές αρχές έδωσαν συγκεκριμένη ειδοποίηση στο κέντρο, εδώ, ότι αυτό το ηλιέλαιο διοχετεύθηκε μεταξύ άλλων στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Τουρκία, τότε οι ελληνικές αρχές έκαναν τις αναγκαίες έρευνες και άρχισαν να μας δίδουν τις πληροφορίες και να αποσύρουν τα προϊόντα.

Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να συγχέουμε τα μέτρα τα οποία έχει εξουσία να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και τα οποία λαμβάνει– και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, που είναι εσωτερικό θέμα των κρατών μελών.

Φυσικά θα μου πείτε, έλεγχοι γίνονται; Ναι, γίνονται. Υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, το FVO, το οποίο κατά καιρούς πηγαίνει σε διάφορες χώρες μέλη, ελέγχει ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και τις υποδεικνύει στα κράτη μέλη. Αυτό φυσικά γίνεται και με την Ελλάδα και με άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Κυρία Επίτροπε, η ΕΕ έχει κάνει σπουδαία δουλειά στο σύστημα «από το αγρόκτημα στο πιάτο», και οι καταναλωτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό, αλλά, ως συμπληρωματικό σημείο, τι γίνεται με την προστασία των παραγωγών της ΕΕ; Δεν νομίζω ότι εφαρμόζουμε την ίδια αυστηρότητα σε εισαγόμενα προϊόντα διατροφής όπως κάνουμε εντός της ΕΕ. Για παράδειγμα, επιτρέπουμε τη χρήση ουσιών εξωτερικά τις οποίες απαγορεύουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τη νέα νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα το κάνουμε αυτό ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή δημητριακών. Θα μπορούσα να σας ζητήσω, κυρία Επίτροπε, να ασχοληθείτε με αυτήν τη συγκεκριμένη ανησυχία, καθώς είναι πιθανό να καταναλώνουμε τρόφιμα στην Ευρώπη τα οποία δεν μπορούν στην πραγματικότητα να παραχθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τι είναι διατροφική κρίση; Η εμφάνιση ενός επισφαλούς προϊόντος διατροφής στην αγορά της ΕΕ θα μπορούσε να θεωρηθεί διατροφική κρίση; Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κρίση στα παιχνίδια, καθώς είναι γνωστό ότι πωλούνται παιχνίδια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και μια ολόκληρη σειρά από άλλα επισφαλή προϊόντα. Πώς μπορούμε να ορίσουμε μια διατροφική κρίση; Θα μπορούσε να οριστεί ως διαρκώς αυξανόμενες τιμές τροφίμων που επηρεάζουν όλους τους καταναλωτές;

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το δεύτερο ερώτημα και να πω ότι δεν μπορούμε να αποκαλούμε διατροφική κρίση τον εντοπισμό ενός ελαττωματικού προϊόντος στην αγορά. Θα μπορούσε να γίνει διατροφική κρίση εάν αφήσουμε αυτό το προϊόν να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια κρίση, επειδή θα μπορούσαμε να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών μας.

Όμως με το σύστημα που έχουμε σε ισχύ και το οποίο εφαρμόζουμε πολύ προσεκτικά και σχολαστικά, προσπαθούμε να αποφεύγουμε τέτοιες κρίσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις (αλλά και στην πρόσφατη) καταφέραμε να αποφύγουμε τις διατροφικές κρίσεις.

Αναφορικά με τους ελέγχους σε προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πω ότι ζητάμε από τους εμπορικούς εταίρους μας να εφαρμόζουν ακριβώς τους ίδιους ελέγχους που εφαρμόζουμε κι εμείς στα εγχώρια παραγόμενα τρόφιμά τους.

Γι’ αυτό, για παράδειγμα, ανέφερα τη Μαλαισία, όπου αποστείλαμε το FVO μας, το οποίο διαπίστωσε ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε σωστά στην πραγματικότητα, και απαγορεύσαμε τις εισαγωγές αλιευμάτων από τη Μαλαισία. Το ίδιο έγινε στην περίπτωση του βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία και, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, από το Μπαγκλαντές.

Συνεπώς, ζητάμε από τους εταίρους μας, εάν θέλουν να κάνουν εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 36 της κ. Bilyana Ilieva Raeva (H-0548/08)

Θέμα: Οδική Ασφάλεια

Ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών σε οδικά ατυχήματα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ανθρωπιστικό θέμα, και είναι επίσης ένα θέμα υγείας, ένα οικολογικό, ένα οικονομικό, κοινωνικό και δημογραφικό θέμα. Επιπροσθέτως, οι δαπάνες που προκύπτουν από αυτή την τραγωδία έχουν πολλαπλασιαστικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής, στην αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές, που θα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το επίπεδο των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, σε επίπεδα όχι υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Επιτροπή να λάβει πιο αποφασιστικά μέτρα, όπως π.χ. κοινοτική νομοθεσία, διεύρυνση των υφιστάμενων κοινών πρωτοτύπων – ειδικότερα με την εισαγωγή ενός κοινού δείκτη της ΕΕ για οδικά ατυχήματα, ώστε να εγγυηθεί ότι τα κράτη μέλη θα σέβονται αυστηρά το εν λόγω όριο οδικών ατυχημάτων;

Ποιες είναι οι προοπτικές για την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας ενιαίας προσέγγισης για την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις κυρώσεις στην επικράτεια της ΕΕ; Μπορούμε να πιστέψουμε ότι μια μελλοντική κοινή πολιτική όσον αφορά την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει επίσης σε μια κοινή πολιτική στον τομέα της τροχαίας αστυνομίας, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει την ποιότητα της επιτήρησης και του ελέγχου της οδικής ασφάλειας;

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κ. Tajani έχει καθυστερήσει εξαιτίας μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών, έχω τη χαρά να απαντήσω στην κ. Raeva, ιδιαιτέρως καθώς το θέμα με το οποίο σχετίζεται η ερώτησή της είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί πάρα πολύ προσωπικά και το οποίο με αγγίζει ιδιαίτερα.

Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε η ίδια τον στόχο να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων μέχρι το 2010. Αυτός ο στόχος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 2003 απετέλεσε το θέμα ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια, το οποίο όριζε 60 μέτρα που αποσκοπούσαν στην παρακίνηση των χρηστών των οδών να συμπεριφέρονται πιο συνετά, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές εξελίξεις για να είναι ασφαλέστερα τα οχήματα, βελτιώνοντας την οδική υποδομή, κάνοντας ασφαλέστερες τις εμπορικές μεταφορές, βελτιώνοντας τη μεταχείριση των θυμάτων και αναπτύσσοντας την ανάλυση των στοιχείων των τροχαίων ατυχημάτων. Για την παρακολούθηση των αλλαγών στην κατάσταση της οδικής ασφάλειας δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή μια σειρά από δείκτες απόδοσης: αριθμός θυμάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων· ποσοστό χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους· αριθμός και ποσοστό των ανθρώπων υπό την επήρεια αλκοόλ που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα· αριθμός και ποσοστό των ανθρώπων που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας.

Στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας, θα πρέπει να αναφέρω τη νέα οδηγία για την άδεια οδήγησης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2006. Η εν λόγω οδηγία αφορούσε τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους νεαρούς χρήστες των οδών και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίσης μια οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των οδικών υποδομών, η οποία εγκρίθηκε κατόπιν συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο του 2008. Έπειτα, έχουμε την πρόταση οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο των τροχαίων παραβάσεων, που κατετέθη από την Επιτροπή το 2008 και επί του παρόντος είναι υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή προσπαθεί επίσης να προαγάγει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών οδικής ασφάλειας όσο το δυνατόν περισσότερο μεταξύ των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συμμετέχει στη χρηματοδότηση εκστρατειών για την οδική ασφάλεια και καινοτόμων σχεδίων στον τομέα αυτό, που συμπεριλαμβάνουν αρκετά κράτη μέλη.

Ομοίως, η Επιτροπή παρέχει οικονομική ενίσχυση στο σχέδιο έρευνας για έργα που είναι πιθανό να βελτιώσουν τη γνώση σε συγκεκριμένους τομείς και να αποτελέσουν έναυσμα για μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις πάνω σε έγκυρες επιστημονικές βάσεις. Το πρόγραμμα DRUID (οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ και φαρμάκων) είναι ένα σχετικό παράδειγμα, ενώ ο αγώνας κατά της οδήγησης υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών γίνεται προτεραιότητα στα νέα κράτη μέλη. Τέλος, κυρία Raeva, ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης ετοιμάζεται επί του παρόντος για την περίοδο 2010-2020. Αυτό το πρόγραμμα δράσης θα αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης στις αρχές του 2009 και στη συνέχεια θα περάσει από τη διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή.

Αυτές ήταν οι πληροφορίες που ήθελε να παράσχει ο κ. Tajani απαντώντας στην ερώτησή σας.

 
  
MPphoto
 

  Bilyana Ilieva Raeva, Συντάκτρια. − (BG) Κύριε Επίτροπε, με μεγάλη μου χαρά σας συγχαίρω για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει μέχρι σήμερα με την πρόσφατη ιδιότητά σας ως Επιτρόπου αρμόδιου για τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι οποίες αφορούν στα τελευταία χρόνια. Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της σύνοψης αναφορικά με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική ασφάλεια.

Είναι ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση που θα ήθελα να ρωτήσω: «Δεδομένης της ύπαρξης δεικτών, της συγκεκριμένης ύπαρξης μιας πολύ σοβαρής πρωτοβουλίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, πώς παρέχεται ο έλεγχος για την υλοποίηση αυτών των δεικτών και με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται πραγματικά ότι θα έχουμε στην Ευρώπη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά τουλάχιστον 50%;». Διότι για μια χώρα όπως η Βουλγαρία, αυτός ο δείκτης είναι υπερβολικά υψηλός. Εμείς στην Ευρώπη χρειαζόμαστε αναμφίβολα κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης αυτών των προϋποθέσεων.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη βουλευτή, η εποπτεία, οι έλεγχοι και τα πρόστιμα για παραβάσεις προφανώς είναι στη σφαίρα αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Ωστόσο, θα ήθελα απλώς να σας θυμίσω ότι στις 21 Οκτωβρίου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε μια σύσταση σχετικά με την εφαρμογή στο πεδίο της οδικής ασφάλειας, που ορίζει βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο των τροχαίων παραβάσεων, και θα ήθελα να αναφέρω ιδιαιτέρως ότι με την ευρωπαϊκή ημέρα οδικής ασφάλειας έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε κάθε κράτος μέλος. Αυτή η αξιολόγηση αναδεικνύει τις ανώτατες επιδόσεις ορισμένων κρατών μελών και τις αδυναμίες κάποιων άλλων. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ημέρα οδικής ασφάλειας είναι ένας έξοχος τρόπος για να ρίξουμε φως στην απόδοση των διαφόρων κρατών μελών.

Είναι αλήθεια, και έχετε δίκιο να το επισημαίνετε, ότι δεν έχουμε πετύχει τις επιδόσεις που προσδοκούσαμε. Έχουμε πολλή αγωνία σχετικά με τον στόχο, που ήταν η μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θυμάτων μέχρι το 2010. Είναι πιθανό στο επόμενο πολυετές πρόγραμμα, το οποίο θα καλύπτει μία περίοδο δέκα ετών, να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τους περιορισμούς για τα κράτη μέλη.

Θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ της ευκαιρίας, κύριε Πρόεδρε, να σας υπενθυμίσω το πόση σημασία προσδίδουμε στην ψηφοφορία για την οδηγία, που θα δώσει τη δυνατότητα τιμωρίας για παραβάσεις που γίνονται από οδηγούς οχημάτων σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους. Η ατιμωρησία για τους οδηγούς που δεν πειθαρχούν στους κανόνες όταν βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος από το δικό τους είναι σήμερα υπερβολικά μεγάλη, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος να αναγκαστούν οι ευρωπαίοι πολίτες να συμπεριφέρονται καλύτερα στον δρόμο.

Σας ευχαριστώ για την υποβολή αυτής της ερώτησης. Ξέρω ότι ο διάδοχός μου, κ. Tajani, είναι επίσης πολύ προσηλωμένος στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και μπορώ να σας πω ότι όλες οι προτάσεις και οι ενέργειές σας θα μας βοηθήσουν να βάλουμε τέλος σε αυτήν τη φοβερή μάστιγα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Δεδομένου ότι ο συντάκτης απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 37 καθίσταται άκυρη.

 
  
  

Δεύτερο μέρος

 
  
  

Ερώτηση αριθ. 38 του κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα (H-0525/08)

Θέμα: Ενημέρωση-εκπαίδευση νεαρών καταναλωτών

Είναι γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι αγορών για αγαθά και υπηρεσίες πραγματοποιούνται από νεαρούς και εφήβους καταναλωτές. Oι νεαροί καταναλωτές βομβαρδίζονται από διαφημιστικές εκστρατείες, οι οποίες, πολλές φορές, όντας παραπλανητικές, προωθούν σχολικά είδη, παιχνίδια, ρούχα, τρόφιμα, ποτά, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.

Εκτός από το Europa Diary, το όποιο ήδη λειτουργεί, προτίθεται η Επιτροπή να διαμορφώσει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης-εκπαίδευσης των νέων σε ηλικία καταναλωτών γύρω από θέματα που τους αφορούν και με ποιο τρόπο και μέσα θα οργανώσει μια τέτοια πρωτοβουλία; Ειδικότερα όσον αφορά τον Πίνακα Επιδόσεων Καταναλωτικών Αγορών (consumer scoreboard), με ποιο τρόπο και μεθοδολογία σκοπεύει η Επιτροπή να επεξεργασθεί τα στοιχεία που θα προκύπτουν και θα αφορούν τους νέους σε ηλικία καταναλωτές και πώς η σχετική πληροφόρηση θα φτάσει σ’ αυτούς;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει τις ανησυχίες που εξέφρασε ο αξιότιμος βουλευτής και θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή του στο γεγονός ότι οι ισχύοντες κοινοτικοί νόμοι για τα δικαιώματα των καταναλωτών προσφέρουν ήδη σημαντική προστασία των νέων ανθρώπων. Για παράδειγμα, η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UCP) στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων, από πρακτικές που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντά τους, όπως η παραπλανητική διαφήμιση ή οι επιθετικές πρακτικές. Οι ευάλωτοι καταναλωτές, μεταξύ άλλων και οι νεαροί καταναλωτές, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη κατά την αξιολόγηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης μια μαύρη λίστα εμπορικών πρακτικών, οι οποίες απαγορεύονται σε όλες τις περιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η συμπερίληψη σε μια διαφήμιση άμεσης προτροπής των παιδιών να αγοράσουν προϊόντα απαγορεύεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια ηλεκτρονική εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία UCP. Πρόκειται για μια σχετικά νέα οδηγία, που θα στοχεύσει και στους νέους. Η εκστρατεία θα χρησιμοποιεί μία ειδική ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων κινουμένων εικόνων, εικονογραφήσεων και κουίζ, προκειμένου να εξηγήσει τους κανόνες UCP με έναν πιο ενδιαφέροντα και διαδραστικό τρόπο. Για την προσέλκυση της προσοχής των καταναλωτών, θα διασκορπιστούν κυλιόμενα μηνύματα (banners) και ψεύτικες διαφημίσεις σε διάφορες βασικές καταναλωτικές ιστοσελίδες. Θα υπάρξουν πύλες για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, όπως οι νέοι, εικονικές κοινότητες, μουσικές ιστοσελίδες και ιστολόγια. Οι πληροφορίες θα κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο για την περίοδο ενός μηνός και, παρότι είναι δύσκολο να προβλέψουμε για πόσο καιρό αυτά τα δεδομένα θα φιλοξενούνται από τις ιστοσελίδες εταίρων, αναμένουμε ότι οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον Παγκόσμιο Ιστό για μερικούς μήνες τουλάχιστον.

Η υπό κατασκευή ιστοσελίδα αποκλειστικά για την οδηγία UCP θα είναι προσβάσιμη για τους καταναλωτές επ’ αόριστον. Για την ώρα, η Επιτροπή δεν προτίθεται να ξεκινήσει μια ειδική πανευρωπαϊκή εκστρατεία για να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους νεαρούς καταναλωτές. Παρόλα αυτά, εκτός από το Europa Diary, αναπτύσσει ένα διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης καταναλωτών, με την ονομασία Dolceta, το οποίο περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τον πίνακα επιδόσεων καταναλωτικών αγορών (consumer scoreboard), στην παρούσα φάση τα δεδομένα μας δεν διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών ομάδων καταναλωτών. Δεν είναι εφικτό για τον πίνακα να ασχοληθεί λεπτομερώς με όλες τις αγορές ή με όλους τους διαφορετικούς τύπους καταναλωτή. Ωστόσο, εκεί όπου έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία που καλύπτουν τους νεαρούς καταναλωτές, για παράδειγμα τους σπουδαστές, όπως τις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου, θα δημοσιεύουμε τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη ομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, Συντάκτης. − Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε σας ευχαριστώ για την πλήρη και εμπεριστατωμένη απάντηση. Είναι πάρα πολύ παρήγορο και ευχάριστο ότι ξεκινάει αυτή η εκστρατεία στο Διαδίκτυο τον Σεπτέμβριο, τον μήνα που διανύουμε.

Θα ήθελα απλώς να ερωτήσω συμπληρωματικά το εξής: εάν υπάρχει στον προβληματισμό της Επιτροπής σκέψη να απαγορευθούν οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά από την τηλεόραση, όπως αυτό έχει συμβεί σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου οι τηλεοπτικές διαφημίσεις για παιδιά απαγορεύονται μέχρι μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, νομίζω μέχρι τις 10 ή 11 το βράδυ, όπου τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Αυτή η πληροφορία είναι γνωστή στη γενική διεύθυνσή μου, όμως στην πραγματικότητα αυτό εμπίπτει στη σφαίρα αρμοδιότητας της συναδέλφου μου Επιτρόπου, Viviane Reding, καθώς σχετίζεται επίσης με την ελευθερία της πληροφόρησης, η οποία εμπίπτει σε γενικές γραμμές στο πεδίο αρμοδιότητας της δικής της γενικής διεύθυνσης.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε την οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», που αντιμετωπίζει ανάλογα ζητήματα, και έχουμε τη μαύρη λίστα μας στην οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε ένα εργαλείο όπως η μαύρη λίστα είναι ότι, εάν παραστεί ανάγκη, και εάν έχουμε αρκετά στοιχεία, μπορούμε να συμπεριλάβουμε μια πρακτική στη μαύρη λίστα, εάν συμφωνήσουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να στοχεύσουμε και να απαγορεύσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά, τέτοιες ενέργειες πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία. Συνεπώς, έχουμε πλήρη επίγνωση του προβλήματος.

Δεν αποτελεί άμεσα μέρος της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UCP), αλλά είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε εάν υπάρχει κάποια πρακτική που θεωρούμε ότι αξίζει να συμπεριληφθεί σε μια μαύρη ή γκρι λίστα, και η Επίτροπος Reding κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βεβαιωθεί ότι η οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» θα αντιμετωπίζει ανάλογα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Το 55% των διαφημίσεων τροφίμων στην τηλεόραση προωθούν ανθυγιεινά τρόφιμα. Το 80% των παιδιών ζητούν από τους γονείς τους ακριβώς τις ίδιες μάρκες τροφίμων για πρωινό που έχουν δει σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Η ερώτησή μου είναι η εξής: θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατοπίσει την εστίασή της από τις διαφημίσεις που ζητούν οι κατασκευαστές; Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να παρακινήσουμε τους κατασκευαστές ώστε να παράγουν και ακολούθως να διαφημίζουν πιο υγιεινά τρόφιμα;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Πιστεύω ότι οι παραγωγοί μπορούν να παρακινηθούν να παράγουν υγιεινές τροφές μέσα από εργαλεία της αγοράς. Εάν υπάρχει ζήτηση από την αγορά, θα ανταποκριθούν σε αυτήν τη ζήτηση. Μπορούμε να πούμε τι πρέπει να παράγουν οι παραγωγοί, αλλά αυτός δεν είναι ακριβώς ο τρόπος για να αντιμετωπίσει η Επιτροπή το πρόβλημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε την πληροφόρηση 100% διαθέσιμη με πολύ κατανοητό τρόπο. Η Επιτροπή εργάζεται πολύ σκληρά σε αυτό, προκειμένου να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα που σχετίζονται με τροφές.

Λέτε ότι ορισμένες από τις διαφημίσεις είναι παραπλανητικές ή εκθέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο. Εάν, για παράδειγμα, ένα προϊόν ισχυρίζεται ότι μπορεί να σας θεραπεύσει ή μπορεί ξαφνικά να σας κάνει 10 χρόνια νεότερους (κάτι που φυσικά δεν είναι δυνατόν), τότε αυτό εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς μου και θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό μέσω της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ειδάλλως, όταν μιλάτε για την υγιεινή πλευρά των τροφίμων, θα πρέπει να σας θυμίσω και πάλι ότι αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Επιτρόπου Βασιλείου. Κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τη σωστή υλοποίηση της σήμανσης των τροφίμων, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν την επιλογή τους. Σε αυτό στοχεύουμε: να έχουμε καλά ενημερωμένους καταναλωτές και μέσα από την εκπαιδευτική εκστρατεία, στην οποία η γενική διεύθυνσή μου επίσης συμμετέχει ενεργά, μπορούμε να ενισχύσουμε την αγοραστική συνείδηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 39 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0530/08)

Θέμα: Προστασία των καταναλωτών και εκπαίδευση

Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Παρά ταύτα, προϊόντα που έχουν σχέση με τη μάθηση, την κατάρτιση και τη διά βίου εκπαίδευση αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, και μάλιστα διασυνοριακού, και κατά συνέπεια αφορούν τους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, ερωτάται η Επιτροπή πώς διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία τους ως προς την ποιότητα και τις τιμές.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Η Επιτροπή δεν έχει τη δικαιοδοσία να καθορίζει τιμές ή να προσδιορίζει την ποιότητα εκπαιδευτικών προϊόντων. Κατά τα άλλα, βρίσκω πραγματικά την ερώτηση πολύ ουσιώδη. Ωστόσο, οι καταναλωτές προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ κατά των παραπλανητικών ή επιθετικών πρακτικών όταν αγοράζουν εκπαιδευτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για την οποία μόλις μίλησα, οι έμποροι δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές με ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα οφέλη ενός προϊόντος, τα αποτελέσματα που αναμένονται από τη χρήση του ή τα αποτελέσματα των δοκιμών ή ελέγχων που διεξάγονται.

Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης μια μαύρη λίστα πρακτικών που απαγορεύονται σε όλες τις περιπτώσεις: ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν έχει εγκριθεί ή υποστηρίζεται από έναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (όπως, για παράδειγμα, η δήλωση ότι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο έχει εγκριθεί από το υπουργείο παιδείας, όταν δεν ισχύει κάτι τέτοιο) απαγορεύεται εξολοκλήρου σε όλη την ΕΕ.

Επιπλέον, οι έμποροι πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, προκειμένου να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή. Η Επιτροπή, για παράδειγμα, έλαβε μια καταγγελία αναφορικά με μαθήματα προς αγορά σε μια ιστοσελίδα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονταν σε άλλη γλώσσα. Η παράλειψη της ενημέρωσης του καταναλωτή για τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τα μαθήματα μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική πρακτική. Εναπόκειται, ωστόσο, στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επιβολή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές το να καθορίσουν, στο πλαίσιο των αρχών ελεύθερης κυκλοφορίας που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη ΕΚ, τι είδους πληροφορίες είναι ουσιώδεις κατά περίπτωση, σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Συντάκτρια. − Ευχαριστώ την Επίτροπο για την απάντηση. Η παραποίηση της τιμής ως προς την ποιότητα του προϊόντος αφορά τον καταναλωτή. Δεν μιλώ για τον καθορισμό της τιμής, αλλά για τον καθορισμό της σχέσεως τιμής και προϊόντος με βάση τον ανταγωνισμό, καθώς και τη μεταφορά προϊόντων από ένα κράτος μέλος σε άλλο και την προστασία των καταναλωτών διασυνοριακά.

Έχετε κάποια πληροφορία για τη διασυνοριακή προστασία, όταν μεταφέρονται εκπαιδευτικά προϊόντα από το ένα κράτος μέλος στο άλλο;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Όσον αφορά τα διασυνοριακά προβλήματα με τα μέσα διδασκαλίας, έχουμε Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το έργο των οποίων βασίζεται στη ρύθμιση για τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών και τα οποία είναι καλοί πρεσβευτές για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφωνίας ανάμεσα σε έναν καταναλωτή και τον πάροχο μιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, βιβλίου ή άλλου υλικού, ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί σε ένα Κέντρο Καταναλωτών. Εάν ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα άμεσα, το Κέντρο Καταναλωτών στη χώρα του μπορεί να τον βοηθήσει να πετύχει μια ικανοποιητική λύση στη χώρα προέλευσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή υλικού.

Δεν έχω μαζί μου πλήρες αρχείο όλων των διαφορετικών εμπειριών και περιπτώσεων στα διάφορα κράτη μέλη, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτά τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών έχουν συναντήσεις αρκετές φορές τον χρόνο. Αποτελούν ήδη ένα πολύ αναβαθμισμένο και καλό δίκτυο, και τα περισσότερα από τα κέντρα αυτά είναι πολύ ενεργά και μπορούν να επιλύσουν τα ζητήματα που ανακινούν οι καταναλωτές.

Εφόσον η ερώτηση αναφερόταν στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες από τα κέντρα για το πώς έχουν επιλύσει αυτά τα ζητήματα. Παρόλα αυτά, η βασική αρχή παραμένει η ίδια, και αυτή η ρύθμιση λειτουργεί πολύ καλά.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Θα με ενδιέφερε να μάθω πώς είναι τα πράγματα αναφορικά με την ηλεκτρονική μάθηση. Όσον αφορά τις καταγγελίες, θα μπορούσε η Επιτροπή να δημιουργήσει μια αρχική ιστοσελίδα που να δείχνει ποια ιδρύματα που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνδέονται με προβλήματα, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στο σημείο αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Ξανά και ξανά έχουμε το πρόβλημα όπου πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη κάνουν την ερώτηση: πού είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αμφιβολία, δεν είναι υπεύθυνη για εκπαιδευτικά ζητήματα, όμως είμαστε υπεύθυνοι για ζητήματα διασφάλισης ποιότητας και προστασίας των καταναλωτών. Σε αυτό επίσης συμφωνούμε. Δεν θα μπορούσαν τα σχολεία και ίσως ακόμη και τα χαμηλά επίπεδα της εκπαίδευσης να αντιμετωπίζονται πολύ συνειδητά εδώ ως αποδέκτες στο πλαίσιο της γενικής ενημερωτικής δραστηριότητας της Επιτροπής; Με έργα και διαγωνισμούς μπορούμε να δείξουμε πώς η Ευρώπη παρέχει εδώ ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα μπορούσαμε ίσως –και σε σύνδεση με την προηγούμενη ερώτηση– να επιστήσουμε λοιπόν την προσοχή των πολύ νέων ανθρώπων σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Αναγνωρίζω πλήρως και μετά χαράς την αξία των προτάσεών σας και την τοποθέτησή σας. Διευρύνοντας λίγο περισσότερο το φάσμα της απάντησής μου, θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, η οποία αποτελεί πραγματικά θεμέλιο για την Ένωση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αγορά έχει προσανατολιστεί κυρίως στις επιχειρήσεις και στην ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών για τις επιχειρήσεις, και πολύ σωστά. Σήμερα, όμως, χρειάζεται να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά με ένα δεύτερο στάδιο, στο οποίο οι καταναλωτές να αισθάνονται παντού εξίσου ευπρόσδεκτοι και εξίσου καλά προστατευμένοι. Αυτή είναι η πολιτική για τους καταναλωτές για τον 21ο αιώνα.

Είμαι πολύ χαρούμενη να σας μεταφέρω ότι, στη Στρατηγική για τους Καταναλωτές για την περίοδο 2007-2015, η εκπαίδευση που στοχεύει στην ενδυνάμωση των καταναλωτών αποτελεί τον πρώτο και πολύ βασικό πυλώνα της. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα τώρα, αλλά έχουμε εργαλεία όπως το Europe Diary, το οποίο στοχεύει ακριβώς στους εφήβους, καθώς και το Dolcetta, ένα συμπλήρωμα για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ενώ υπολογίζουμε ιδιαιτέρως και στις προσπάθειες των κρατών μελών.

Χρειάζεται να δούμε αυτήν την πολιτική από την πλευρά της επικουρικότητας. Υπάρχουν χώρες που είναι έτοιμες να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση των καταναλωτών και να στηρίξουν τις συνολικές προσπάθειες της Επιτροπής. Έγραψα σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας την υποστήριξή τους, καθώς βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά κρίσιμο στάδιο σε ό,τι αφορά την ύπαρξη μιας εξίσου αποδοτικής καταναλωτικής αγοράς σε όλη την Ευρώπη.

Στο μέλλον θα μιλάμε περισσότερο για το πώς αισθάνονται οι καταναλωτές σε αυτή την εσωτερική αγορά. Αυτή είναι μια πολύ βασική παρατήρηση. Μία άλλη είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών περισσότερο και πιο ευρέως. Δεν έχουμε μια κοινή βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καταγγελίες των καταναλωτών. Όπως κι εσείς, λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες, ορισμένες από τις οποίες αποστέλλονται από το Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή, από τις εκλογικές σας περιφέρειες, όμως αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των καταγγελιών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να επαναλαμβάνει τις προσπάθειες ενός διαμεσολαβητή ή ενός κράτους μέλους, όμως εάν υπάρχει ένα επίμονο πρόβλημα σε κάποιον τομέα της καταναλωτικής πολιτικής, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας.

Υπάρχουν χρήσιμα παραδείγματα που δείχνουν ότι οι καταγγελίες των καταναλωτών θα μπορούσαν πραγματικά να επαναπροσανατολίσουν την επικρατούσα τάση της καταναλωτικής πολιτικής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να συγκεντρώσουμε ανάλογες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον πίνακα επιδόσεων καταναλωτικών αγορών. Η πρώτη έκδοση του πίνακα επιδόσεων καταναλωτικών αγορών έγινε στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Έχουμε έναν ειδικό δείκτη: τις καταγγελίες των καταναλωτών. Συγκρίνουμε τα κράτη μέλη για να δούμε πόσες πολλές καταγγελίες αντιμετωπίζουν και σε ποιους τομείς. Αναμένω εναγωνίως τις πληροφορίες από τα κράτη μέλη για την επόμενη έκδοση των πινάκων Επιδόσεων Καταναλωτικών Αγορών στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Έτσι, σιγά-σιγά, οδεύουμε προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 40 της κ. Giovanna Corda (H-0545/08)

Θέμα: Kαταγγελίες καταναλωτών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (CEC) έφεραν στην επιφάνεια πολύ μεγάλο αριθμό δικαστικών διαφορών σε σχέση με αγορές μέσω υπολογιστή και θύματα καταναλωτές (κατά το 2007 έγιναν 8 834 καταγγελίες εκ των οποίων 2 583 έφθασαν στα δικαστήρια).

Δεν θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι έναντι της κατά γεωμετρική πρόοδο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου θα έπρεπε να αρχίσει εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να προειδοποιήσει τους καταναλωτές για τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η νέα μορφή εμπορίου και να καθιερώσει επείγουσες και αποτελεσματικές διαδικασίες, προκειμένου να ρυθμίσει αυτές τις διασυνοριακές διαφορές, κυρίως δε για τις συχνότερα απαντώμενες περιπτώσεις που είναι η μη παράδοση των παραγγελιών ή η παράδοση προϊόντων που δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Αυτό έχει να κάνει με το Διαδίκτυο, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το Διαδίκτυο αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τους καταναλωτές. Τους παρέχει πρόσβαση σε καλύτερη ενημέρωση και διευρύνει το μέγεθος της αγοράς στην οποία λειτουργούν, δίνοντάς τους πρόσβαση σε περισσότερους παρόχους υπηρεσιών και περισσότερες επιλογές.

Ήδη 150 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ –το ένα τρίτο του πληθυσμού μας– κάνουν αγορές στο Διαδίκτυο. Η ταχεία αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές δεν συμβαδίζει, ωστόσο, με αύξηση του αριθμού όσων κάνουν διασυνοριακές αγορές.

Αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή σωστά αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα, το οποίο συνδέεται με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, με ένα φάσμα ενημερωτικών μέτρων. Ο ηλεκτρονικός οδηγός του ψηφιακού χρήστη, που ετοιμάζεται από την Επιτροπή, πρέπει να αναφερθεί. Θα δημοσιευτεί ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος του 2008. Ως συνέχεια του οδηγού, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αναφορικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εμφανίζονται ηλεκτρονικά.

Ένα άλλο εργαλείο για το οποίο μιλήσαμε ήδη είναι το πρόγραμμα Dolceta, που προσανατολίζεται στην εκπαίδευση των καταναλωτών, για παράδειγμα στις εξ αποστάσεως πωλήσεις και στις αποζημιώσεις καταναλωτών. Η εκπαίδευση νεαρών καταναλωτών που είναι ιδιαιτέρως ενεργοί διαδικτυακά είναι ζωτικής σημασίας. Το Ημερολόγιο του Καταναλωτή, με μια διανομή-ρεκόρ 2,8 εκατομμυρίων αντιτύπων (και αυτή η πληροφορία μπορεί να ενδιαφέρει επίσης τον κ. Αγγελάκα) σε περισσότερα από 18 000 σχολεία φέτος, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και τη διασυνοριακή αποζημίωση.

Η στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 προβλέπει δράσεις που σχετίζονται με την ενημέρωση των καταναλωτών ως μέρος της προτεραιότητάς της – καλύτερα ενημερωμένοι και καταρτισμένοι καταναλωτές. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερομένων σχετικά με την καταναλωτική πολιτική σε αυτό το πλαίσιο είναι μια ιστοσελίδα, το ενημερωτικό δελτίο «Consumer Voice» και εκστρατείες ενημέρωσης. Το δελτίο περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο ως σημαντικό θέμα εκστρατείας σε αρκετά νεότερα κράτη μέλη.

Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση, η οποία αφορά την επιβολή και την αποζημίωση, η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά, οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να επιβάλουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικήσουν αποζημίωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταγγελίες αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών που αφορούν μη παράδοση προϊόντων ή παράδοση μη ικανοποιητικών προϊόντων, μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός του ισχύοντος πλαισίου αποζημίωσης της ΕΕ, που έχουμε ήδη δημιουργήσει για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει το δίκτυο ΕΚΚ, τις δύο συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών, την προσφάτως εγκριθείσα οδηγία για τη διαμεσολάβηση και τον κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Η Επιτροπή είναι επίσης στη διαδικασία εξέτασης του κατά πόσο μια πρωτοβουλία της ΕΕ για συλλογική αποζημίωση καταναλωτών είναι απαραίτητη και, εάν ναι, τι είδους πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι αυτή. Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι η οθόνη είναι μια νέα αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda, Συντάκτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, απαντήσατε ήδη εν μέρει στην ερώτηση που επρόκειτο να θέσω, σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την πραγματοποίηση αγορών.

Οι διαδικασίες είναι μακροσκελείς, πολύπλοκες και δαπανηρές. Η ζημιά που προκαλείται είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, δεδομένου ότι συνήθως πλήττει τους μειονεκτούντες ανάμεσά μας.

Δεδομένου ότι υπάρχει ένα νομικό κενό, πιστεύετε ότι τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών έχουν τα μέσα να ασχοληθούν με αυτές τις διαδικασίες, ίσως συλλογικά, αλλά επίσης και μεμονωμένα, αντί για τους ζημιωθέντες καταναλωτές;

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Έχει να κάνει απλώς με τις ανησυχίες μας για μελλοντικές πιθανότητες σχετικά με τη δημοσιοποίηση καταγγελιών με διαφάνεια. Εάν οι διασυνοριακές επιχειρήσεις επαναλαμβάνονται, τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές αρχές επίσης αποκτούν πρόσβαση. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων εδώ;

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE).(LT) Κυρία Επίτροπε, στην ομιλία σας αναφερθήκατε με πολύ πειστικό τρόπο στην επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και είμαι αρκετά βέβαιος ότι αυτή η επέκταση πραγματοποιείται πολύ γρηγορότερα στα παλαιότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται προκειμένου να ενθαρρυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 21ο αιώνα, πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και τι μέτρα αναπτύσσονται για να εξισωθεί αυτή η αναλογία. Κάτι άλλο ακόμα, αναφορικά με την κατάχρηση: οι περιπτώσεις κατάχρησης είναι πιο συχνές στα παλαιότερα κράτη μέλη ή στα νέα;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Η πρόταση να πηγαίνουν στο δικαστήριο τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών εξ ονόματος των ευρωπαίων καταναλωτών είναι μια ιδέα που θα συζητήσουμε στην ανακοίνωσή μας για τη συλλογική αποζημίωση πριν από το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής, μέλημά μου ήταν να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να έχουμε μια ποικιλία απόψεων προτού φτάσουμε σε μια τελική πρόταση.

Πρέπει πραγματικά να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις αγωγές παραλείψεως, που είναι επίσης ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διασυνοριακά στην Ευρώπη.

Συμφωνώ απόλυτα για τη βάση δεδομένων, την οποία υποστηρίζω σθεναρά. Τη χρειαζόμαστε προκειμένου να εκπονούμε καλύτερες πολιτικές και καλύτερη νομοθεσία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να βασιζόμαστε σε στοιχεία όποτε προτείνουμε νομοθεσία ή έχουμε τα κοινά μέτρα επιβολής μας.

Θα συνεχίσω με τα μέτρα επιβολής και στις 27 χώρες ταυτόχρονα – τα αποκαλούμενα «σαρώματα» σε ζητήματα όπως τα αεροπορικά εισιτήρια ή οι ήχοι κουδουνίσματος. Οι ιστοσελίδες είναι συνήθως πολύ καλοί πελάτες σε τέτοιου είδους διασυνοριακά μέτρα επιβολής.

Κάθε χώρα είναι διαφορετική. Πρέπει να έχουμε ευρυζωνική διείσδυση, και πρέπει να υπάρξει περισσότερο από ένα δεδομένο ποσοστό του πληθυσμού που θα χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εργαλεία για να επωφελείται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, που αφορά συνήθως το Διαδίκτυο. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να αυξήσουμε αυτήν τη διείσδυση μέσω της πολιτικής συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και του ταμείου συνοχής. Τα νέα κράτη μέλη θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να καλύψουν πολύ γρήγορα τη διαφορά και ορισμένες φορές να αποφύγουν κάποια από τα προηγούμενα λάθη μας. Πρέπει να κάνουν άλματα.

Εάν υπάρχει καλή, στοχευμένη νομοθεσία, πλήρως εναρμονισμένη σε όλα τα κράτη μέλη, αυτό θα έχει τρομερό αντίκτυπο στην αύξηση τόσο της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσο και του επιπέδου των επιδόσεων των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα από τα εργαλεία για την επίτευξη μιας καλύτερης συμφωνίας και την ύπαρξη περισσότερων επιλογών. Δεν είναι απλώς ένα εργαλείο της αγοράς, είναι και ένα πολύ σημαντικό δημοκρατικό εργαλείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 42 του κ. Colm Burke (H-0537/08)

Θέμα: Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς

Η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία σε όλη την ΕΕ. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την εμφάνιση των σχετικών επιδόσεων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Κατ’ ακολουθίαν, πώς η Επιτροπή σχεδιάζει να ανακοινώσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πίνακα στους καταναλωτές και στη βιομηχανία;

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον αξιότιμο βουλευτή για τα θετικά του σχόλια σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς. Συμφωνώ ότι τα αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων πρέπει να κοινοποιηθούν ευρέως. Όλες οι εκδόσεις του πίνακα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Europa. Έντυπες εκδόσεις απεστάλησαν στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών και στα γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής στις πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών. Επιπλέον, αντίγραφα διανεμήθηκαν σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και στις εθνικές κυβερνήσεις. Μετά τη δημοσίευση κάθε πίνακα αποτελεσμάτων, εκδίδεται ένα δελτίο Τύπου σε 21 γλώσσες και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εύκολα προσβάσιμα στα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke, Συντάκτης. − (EN) Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που ασχοληθήκατε με αυτήν την ερώτηση. Χαιρετίζω το έργο που έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα, που σχετίζεται με το συνολικό ζήτημα της αντίληψης που έχουν τα κράτη μέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ιρλανδία είχαμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς, όποτε προκύπτει κάτι αρνητικό, έχουμε την τάση να κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τομέα στον οποίο δεν έχουμε αποζημίωση: αυτόν όπου ένα κράτος μέλος αδυνατεί να ενεργήσει βάσει μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Wicklow, στη δική μου περιοχή του Cromane, πριν από οκτώ χρόνια σχεδόν υπήρξε μια περίπτωση όπου διατέθηκε μια χρηματοδότηση, στο πλαίσιο μιας οδηγίας, από την Ευρώπη στην ιρλανδική κυβέρνηση, αλλά δεν υλοποιήθηκε καμία ενέργεια, με αποτέλεσμα σήμερα 50 οικογένειες να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν την κανονική δουλειά τους, που είναι η συγκομιδή μυδιών. Οι τοπικές εφημερίδες κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε καμία αποζημίωση...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά εργαλείων για καθυστερημένη μεταφορά των οδηγιών, με τις οποίες ασχολείται πρωτίστως ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ. Εάν τα κράτη μέλη εξακολουθούν να καθυστερούν στη μεταφορά, τότε έχουμε φυσικά την ύστατη κύρωση να οδηγήσουμε την υπόθεση πιο μακριά. Όμως προσπαθούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, κάνοντας τα εξής: εάν ένα κράτος μέλος έχει δυσκολίες στη μεταφορά μιας οδηγίας, οργανώνουμε συναντήσεις με αυτό, κάνουμε σεμινάρια και προσπαθούμε να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα ζητήματα και δυσκολίες που μπορεί να έχει. Έτσι, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πετύχουμε την πραγματοποίηση της μεταφοράς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Συμφωνώ με τον κ. Burke όταν λέει ότι αυτό αληθεύει όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ επίσης. Υπάρχει μια σαφής τάση όλες οι κυβερνήσεις να παίρνουν τα εύσημα για τους εαυτούς τους για τα καλά πράγματα που συμβαίνουν, παρότι μπορεί να εμπνέονται από την Ευρώπη ή από μια ιδέα που προέρχεται από την Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι εκείνοι από εμάς που θήτευσαν στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ή στην κυβέρνηση έχουν φταίξει αρκετά συχνά για αυτό επίσης. Όταν όμως υπάρχει κάτι αρνητικό που έχει οποιοδήποτε είδος ευρωπαϊκού προσανατολισμού, φυσικά κατηγορούμε την Ευρώπη. Έτσι, συμφωνώ με τον κ. Burke ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη θετικότητα σχετικά με τα καλά πράγματα που κάνουμε εδώ στην Ευρώπη.

Όταν ένα κράτος μέλος αποτύχει να δράσει σε έναν συγκεκριμένο τομέα, προβαίνουμε στις κατάλληλες ενέργειες, αλλά προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα εάν είναι δυνατόν, προτρέποντας τα κράτη μέλη να τακτοποιούν τα του οίκου τους όσο πιο γρήγορα μπορούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 43 του κ. Jim Higgins (H-0539/08)

Θέμα: Ο τραπεζικός τομέας σε μεθοριακές περιοχές

Μπορεί η Επιτροπή να προσδιορίσει αν πρόκειται να διερευνήσει το θέμα των συμπληρωματικών επιβαρύνσεων για ΑΤΜ (αυτόματες ταμειακές μηχανές), χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες που χρησιμοποιούνται σε μεθοριακές περιοχές, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τράπεζες ασκούν δραστηριότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας;

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Οι χρήστες χρεωστικών και πιστωτικών καρτών σε μεθοριακές περιοχές μπορούν να αντιμετωπίσουν τρεις κατηγορίες επιβαρύνσεων που συνδέονται με πληρωμές καρτών. Αυτές είναι οι συνήθεις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη χρήση καρτών ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας ή κράτους μέλους· οι επιβαρύνσεις για μετατροπή νομίσματος εάν η πληρωμή γίνει μεταξύ κρατών μελών που έχουν διαφορετικό νόμισμα, για παράδειγμα ευρώ και στερλίνα· και τρίτον, οι επιβαρύνσεις στο σημείο πώλησης μιας ανάληψης μετρητών σε μια ΑΤΜ.

Εξετάζοντας την πρώτη κατηγορία, δηλαδή τις συνήθεις επιβαρύνσεις για τους χρήστες καρτών, που ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πληρωμή σε ευρώ: σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ, όταν ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη γίνεται μια διασυνοριακή πληρωμή σε ευρώ, οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται για αυτήν την πληρωμή πρέπει να είναι οι ίδιες με τις επιβαρύνσεις για μια αντίστοιχη πληρωμή σε ευρώ εντός του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα. Ταυτόχρονα, οι πληρωμές μέσω καρτών που συνδέονται με λογαριασμούς που δεν είναι σε ευρώ, για παράδειγμα λογαριασμοί σε στερλίνες, δεν υπόκεινται σε αυτόν τον κανονισμό.

Όταν μια πληρωμή σε ευρώ πραγματοποιείται μεταξύ ενός κράτους μέλους από την ευρωζώνη, όπως η Ιρλανδία, και ενός κράτους μέλους εκτός ευρωζώνης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να εφαρμοστούν συμπληρωματικές επιβαρύνσεις για τη μετατροπή νομίσματος για πληρωμές μέσω καρτών. Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ρυθμίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα γίνει η μετατροπή νομίσματος. Ωστόσο, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα από τα κράτη μέλη.

Τέλος, οι πληρωμές μέσω καρτών υπόκεινται επίσης σε επιβάρυνση στο σημείο πώλησης ή σε ένα πρόσθετο τέλος ανάληψης σε ΑΤΜ που ανήκουν σε ιδιώτες. Το ζήτημα της προσεπιβάρυνσης ή παροχής έκπτωσης σε ένα δεδομένο μέσο πληρωμής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εμπόρου. Ταυτόχρονα, τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη από το να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τέτοιου είδους προσεπιβαρύνσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται ρητά στην προαναφερθείσα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά.

Η Επιτροπή δεν έχει, επομένως, καμία νομική βάση για παρέμβαση στο ζήτημα των συμπληρωματικών επιβαρύνσεων στις υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός και στις δύο πλευρές των συνόρων θα κρατήσει τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Σε περίπτωση που οι παίκτες της αγοράς μειώσουν ή περιορίσουν τον ανταγωνισμό, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα παρέμβουν προς το βέλτιστο συμφέρον των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins, Συντάκτης. − (EN) Όπως κι εγώ ο ίδιος, ο Επίτροπος είναι απόλυτα κατατοπισμένος με την κατάσταση στην Ιρλανδία, όπου 18 000 εργαζόμενοι περνούν τα σύνορα κάθε μέρα από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη και όπου 5 200 σπουδαστές και 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι είτε κάνουν διακοπές είτε πηγαίνουν για ψώνια από τη μία πλευρά των συνόρων στην άλλη.

Γνωρίζω πως ο Επίτροπος ανέφερε ότι εναπόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις και ότι οι τράπεζες δεν υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2560/01, αλλά ασφαλώς θα μπορούσαν να εισαχθούν ρυθμίσεις που να απαγορεύουν αυτές τις επιβαρύνσεις. Είχαμε ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπου η συνάδελφός σας Vivien Reding, Επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κράτησε πολύ σκληρή στάση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας – και μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα προς όφελος του καταναλωτή. Είναι λάθος να μπορεί αυτό να συνεχίζεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αδελφές τράπεζες και στις δύο πλευρές των συνόρων.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Αυτό το θέμα των επιπρόσθετων ή συμπληρωματικών επιβαρύνσεων σε διασυνοριακές υπηρεσίες –και συμφωνώ με τον κ. Higgins– έχει προκαλέσει αρκετή οργή σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ωστόσο, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, καθώς –και αυτό επιβεβαιώθηκε ρητά στην προσφάτως ψηφισθείσα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών– οι εθνικές αρχές, στη συμβιβαστική λύση στην οποία καταλήξαμε, ήθελαν το ζήτημα να παραμείνει στις ίδιες. Έτσι, οι εθνικές αρχές των σχετικών κρατών μελών μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα εάν το θελήσουν, αλλά σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρξε πλειοψηφία των κρατών μελών υπέρ της δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Το ζήτημα παρέμεινε εκεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όπως όλα τα πράγματα στην πολιτική και οικονομική ζωή, ίσως αυτό να αλλάξει στο μέλλον.

Έτσι, στην πρόσφατη συζήτηση για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών δεν σχηματίστηκε πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών για ανάληψη δράσης, αλλά ποιος ξέρει τι προτάσεις θα κατατεθούν στο μέλλον – ίσως τότε να προκύψει πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 44 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0553/08).

Θέμα: Πώληση ΟΤΕ και άρνηση δημόσιας προσφοράς

Με νόμο κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο η συμφωνία ΟΤΕ και DT χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις περί προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων της οδηγίας 2004/25/ΕΚ(1). Για την άρνηση αυτή χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα το άρθρο 8 παρ. ζ´ του νόμου 3461/2006, που εξαιρεί από την υποχρέωση δημόσιας προσφοράς τις εταιρείες στις οποίες εφαρμόζεται διαδικασία αποκρατικοποίησης.

Δεδομένου ότι πριν από τη συμφωνία το ελληνικό δημόσιο κατείχε μόνο το 28% του ΟΤΕ, θεωρεί η Επιτροπή ότι ο ΟΤΕ ήταν κρατική επιχείρηση; Από ποιο ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου και άνω θεωρείται μια επιχείρηση κρατική; Με την εν λόγω εξαίρεση στο νόμο, προστατεύονται τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων; Εξυπηρετούνται σε κοινοτική κλίμακα οι αρχές της σαφήνειας και της διαφάνειας σε περιπτώσεις δημόσιων προσφορών εξαγοράς; Στα κράτη μέλη, οι κάτοχοι μετοχών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει και το δημόσιο έχουν λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με άλλες εταιρείες που δεν συμμετέχει;

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Θα ήθελα, καταρχάς, να υπογραμμίσω ότι η προστασία των συμφερόντων των μειοψηφούντων μετόχων σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είναι ένας από τους βασικούς στόχους των κοινοτικών κανόνων για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου σε μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, όλοι οι μέτοχοι πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και οι μειοψηφούντες μέτοχοι πρέπει να προστατεύονται. Η Επιτροπή είναι απολύτως πιστή σε αυτήν τη θεμελιώδη αρχή.

Οι μειοψηφούντες μέτοχοι σε κρατικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους μειοψηφούντες μετόχους σε εταιρείες που ανήκουν σε ιδιωτικά μέρη. Αυτή η αρχή συνήθως συνεπάγεται ότι τα άτομα που αποκτούν τον έλεγχο μιας εισηγμένης εταιρείας πρέπει να ξεκινήσουν μια υποχρεωτική δημόσια προσφορά για το κεφάλαιο που διατηρούν οι μειοψηφούντες μέτοχοι. Ωστόσο, οι κοινοτικοί κανόνες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τον κανόνα της υποχρεωτικής προσφοράς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνθήκες που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Η Ελλάδα έκανε χρήση αυτής της διακριτικής εξουσίας. Το εθνικό της δίκαιο προβλέπει ότι ο κανόνας της υποχρεωτικής προσφοράς δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, την περίπτωση που η διαδικασία ιδιωτικοποίησης μιας εταιρείας είναι σε εξέλιξη. Αυτή η εξαίρεση είναι γενικής φύσεως, αλλά, ως συνήθως, η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά.

Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι ο ελληνικός εθνικός οργανισμός τηλεπικοινωνιών, OTE, για τον οποίο ρωτά ο αξιότιμος βουλευτής, ήταν κρατική επιχείρηση. Παρότι το κράτος είχε διατηρήσει μόλις το 28% της επιχείρησης, η τελευταία ελεγχόταν πλήρως από την κυβέρνηση. Το πραγματικό ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι το εξής: για πόσο διάστημα μπορεί να συνεχίζεται μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης; Στην περίπτωση του ΟΤΕ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης φαίνεται να είναι μακροχρόνια. Για την ακρίβεια, φαίνεται να είναι πάρα πολύ μακροχρόνια. Η διαδικασία, η οποία δείχνει να είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια. Για πόσο καιρό μπορεί μία εταιρεία να παραμένει εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανόνα υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς της οδηγίας για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς; Η ελληνική εποπτική αρχή, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχει αποφανθεί ότι ο ΟΤΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης και ότι συνεπώς καμία υποχρεωτική δημόσια προσφορά δεν ήταν απαραίτητη.

Ολοκληρώνοντας, όταν τα κράτη μέλη παρεκκλίνουν από τον κανόνα της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς, πρέπει παρόλα αυτά να σέβονται τη γενική αρχή της προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων και να διασφαλίζουν ότι αυτοί απολαμβάνουν μεταχείριση αντίστοιχη με αυτήν των πλειοψηφούντων μετόχων. Μένει ακόμα να διαπιστώσω πώς οι ελληνικές αρχές θα διασφαλίσουν ανάλογη προστασία στην προκειμένη περίπτωση. Γι’ αυτό, ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να ερευνήσουν κατά πόσο έχει επιτευχθεί ανάλογη προστασία, καθώς και να εξετάσουν κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι κανόνες της οδηγίας για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς από τις ελληνικές αρχές στην περίπτωση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, Συντάκτης. − Κύριε Επίτροπε, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν καταλαβαίνω τί ψάχνετε τόσους μήνες. Οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 25 του 2004, αρνούνται την ίση μεταχείριση, αρνούνται τη δημόσια προσφορά, με το αστείο επιχείρημα ότι μια επιχείρηση, ο ΟΤΕ, στην οποία το κράτος έχει 28%, είναι κρατική.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρανομεί, παραβιάζοντας την οδηγία για ίση μεταχείριση και προστασία των μικρομετόχων; Μήπως, κύριε McCreevy, όπως δεν διαβάσατε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν έχετε διαβάσει και την οδηγία 25 του 2004;

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Όπως επεσήμανα, εξετάζουμε την ελληνική νομοθεσία και τη συμβατότητά της με τους κανόνες εσωτερικής αγοράς, συγκεκριμένα αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και επιχειρήσεων και, εάν χρειαστεί, η υπόθεση ενδέχεται να οδηγηθεί παραπέρα.

Στην έρευνα αυτή διαφορετικές υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε στενό συντονισμό για να διασφαλιστεί ότι θα γίνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της κατάστασης. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή ότι όταν ολοκληρώσουμε την έρευνά μας, θα λάβουμε, τη στιγμή εκείνη, τα κατάλληλα μέτρα εάν –και μόνο εάν– η έρευνά μας αποδείξει ότι συντρέχει λόγος γα τον οποίο πρέπει να λογοδοτήσουν οι ελληνικές αρχές. Αυτός είναι ο σωστός και νόμιμος τρόπος με τον οποίο επιτελούμε το έργο μας με κάθε κράτος μέλος, και δεν διαφέρει τώρα που ασχολούμαστε με τις ελληνικές αρχές.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις τη στιγμή εκείνη και θα οδηγήσουμε την υπόθεση παραπέρα, εάν κριθεί απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο στη δεδομένη φάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 48 του κ. Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0526/08)

Θέμα: Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο

Συμπληρώθηκε ένα έτος από την εφαρμογή της Συνέργειας για τον Εύξεινο Πόντο. Θεωρεί η Επιτροπή ότι έχει διαμορφωθεί μια ευρεία συνεκτική στρατηγική προσέγγιση της περιοχής; Συνιστούν, εν προκειμένω, η ανάπτυξη θαλασσίων διασυνδέσεων και οδικών μεταφορών και διαδρόμων καθώς και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας με παράλληλη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, κύριους άξονες των πρωτοβουλιών της ΕΕ; Πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει την παρουσία κρατών μελών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία) στην περιοχή;

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Η Επιτροπή ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με το πρώτο έτος εφαρμογής της Συνέργειας για τον Εύξεινο Πόντο στις 19 Ιουνίου 2008. Αυτή περιγράφει τα επιτεύγματα σε ένα μεγάλο εύρος τομέων και διατυπώνει προτάσεις για εξέλιξη της συνέργειας σε μια διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας. Η τελευταία περιλαμβάνει τον καθορισμό μακροπρόθεσμων μετρήσιμων στόχων, την επιλογή των επικεφαλής χωρών ή οργανισμών που θα συντονίσουν τις δράσεις, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, καθώς και τη δημιουργία τομεακών εταιρικών σχέσεων που θα συγχρηματοδοτήσουν τα απαραίτητα έργα.

Όπως δήλωσε νωρίτερα η Επιτροπή, οι διμερείς πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή –κυρίως οι ευρωπαϊκές πολιτικές γειτονίας– παρέχουν το στρατηγικό πλαίσιο, και η Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο τις συμπληρώνει σε περιφερειακό επίπεδο. Η πολιτική γειτονίας κινείται σε διμερές επίπεδο, και αυτό είναι το πρώτο περιφερειακό συμπλήρωμα.

Οι τομείς που αναφέρθηκαν στην ερώτησή σας βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής. Πρόκειται για προτάσεις σχετικά με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων στον Εύξεινο Πόντο σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και του περιβάλλοντος, και τα κράτη μέλη που είναι παρόντα στην περιοχή είναι ιδιαιτέρως ενεργά στην προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών.

Ο συντονισμός ανάμεσα στην Επιτροπή και τα τρία κράτη μέλη έχει ενισχυθεί τόσο στην ανάπτυξη της Συνέργειας όσο και στη συνεργασία με τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Η περαιτέρω πρόοδος της Συνέργειας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή ενός αυξανόμενου αριθμού κρατών μελών και εταίρων του Εύξεινου Πόντου, και τα κράτη μέλη του Εύξεινου Πόντου μπορούν και πράγματι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος, Συντάκτης. − Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Πράγματι η πρωτοβουλία «Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου» φέρει τη δική σας προσωπική σφραγίδα. Γνωρίζετε όμως επίσης ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας των Χωρών του Ευξείνου Πόντου αποτελεί πλέον ένα ώριμο θεσμικό σχήμα περιφερειακής οργάνωσης με εντεινόμενη μάλιστα και διευρυνόμενη συνεργασία. Πολύ περισσότερο όταν εκεί συναντάται η Ευρώπη με την Ασία – και συναντάται πολλαπλώς.

Το ερώτημά μου είναι: πέραν αυτής της πρωτοβουλίας «Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου», προτίθεται η Επιτροπή να επεξεργαστεί τη συγκρότηση των διαπεριφερειακών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του Ευξείνου Πόντου σε περισσότερο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, να προκύψει δηλαδή διαπεριφερειακή συνεργασία θεσμικά κατοχυρωμένη;

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Σχετικά με τη Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο, η ιδέα ήταν να έχουμε τους ανατολικούς εταίρους –όλους τους ανατολικούς εταίρους μας– συν την Τουρκία και τη Ρωσία και, δεδομένου ότι συμμετείχαν ήδη σε αυτήν την οικονομική συνεργασία του Εύξεινου Πόντου, θεωρήσαμε ότι αυτός ήταν ο σωστός τρόπος.

Όμως, γνωρίζετε επίσης ότι μας ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχουμε και μια ειδική ανατολική συνεργασία, και θα εργαστούμε πάνω σε αυτό – μάλιστα, οι υπηρεσίες μου κι εγώ, στα τέλη του φθινοπώρου, θα προτείνουμε κάτι πιο ειδικό μόνο για τους ανατολικούς εταίρους, χωρίς την Τουρκία και τη Ρωσία. Όμως, ήθελα να πω ξανά ότι βρέθηκα στο Κίεβο στις 13 και14 Φεβρουαρίου, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση υπουργών. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό αποτέλεσε την αρχή της σύσκεψης. Φυσικά, πάντα χρειάζεται χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων και την επίτευξη πραγματικής προόδου.

Θα θυμάστε για πόσο καιρό εργαζόμασταν σχετικά με τη διαδικασία της Βαρκελώνης και γνωρίζετε πόσο αργά εξελίσσονται τα πράγματα, οπότε νομίζω ότι υπάρχει ακόμη πεδίο για τη συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο από τη μία, αλλά θα υπάρξει και πιο στενό πεδίο για την ανατολική συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 49 του κ. Robert Evans (H-0533/08).

Θέμα: Οι αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών

Η Επιτροπή δαπανά σημαντικά χρηματικά ποσά σε αποστολές ανά τον κόσμο που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση εκλογών και με αυτόν τον τρόπο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένες από τις πιο «δύσκολες» χώρες.

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά αυτές τις αποστολές; Πώς μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματικότερη βοήθεια και στήριξη στις εκάστοτε χώρες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά τις εκλογές που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης και να βοηθηθούν στις προετοιμασίες τους για τις επόμενες;

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Συμφωνώ στο ότι οι αποστολές παρατηρητών εκλογών (EOM) της ΕΕ ανά τον κόσμο αποτελούν καλή επένδυση χρημάτων. Τα τελευταία οκτώ χρόνια οι παρατηρητές της ΕΕ έχουν περιγράψει κρίσιμες εκλογές, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των συγκρούσεων ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα ή την ανάδειξη τομέων που απαιτούν επείγουσα εκλογική και πολιτική μεταρρύθμιση. Ως εκ τούτου, αυτά είναι επιτεύγματα που έχουν έναν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς εκλογικούς παρατηρητές. Γνωρίζω ότι ο ίδιος ο κ. Evans επέστρεψε πολύ πρόσφατα από τις εκλογές στη Σρι Λάνκα. Νομίζω ότι θα έχει τις δικές του απόψεις σχετικά με το τι πήγε καλά και ίσως για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις ΕΟΜ της ΕΕ, και όσο βρίσκομαι εγώ εδώ θα προσπαθώ για αυτό.

Παρά τα παραπάνω, ωστόσο, οι παρατηρήσεις εκλογών δεν είναι και δεν μπορούν να είναι ενέργειες που μπορούν να σταθούν από μόνες τους. Η παρατήρηση εκλογών δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να συμβάλει και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στο εκλογικό πλαίσιο, καθώς και να αποτελεί το έναυσμα για θεσμικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις μακροπρόθεσμα.

Οι εκθέσεις των EOM αποτελούν βασικό σημείο εισόδου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στο εκλογικό πλαίσιο. Έχουν εξ ορισμού μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι συστάσεις των ΕΟΜ συνήθως εντοπίζουν δυνατότητες για αλλαγές στις εκλογές, για παράδειγμα στο ρυθμιστικό πλαίσιο ή στη διαχείριση των εκλογών. Ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο σε μια ευρύτερη στρατηγική εκλογικής υποστήριξης, ενισχύοντας έτσι τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες πρόσφατες ΕΟΜ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι, για παράδειγμα, στη Ρουάντα, στην Καμπότζη και στην Υεμένη παρείχαμε στήριξη στις αντίστοιχες εκλογικές επιτροπές. Αυτά τα έργα ήταν άμεσο αποτέλεσμα προηγούμενων EOM της ΕΕ, που είχαν εντοπίσει αρκετές ελλείψεις στο εκλογικό πλαίσιο. Στο ίδιο πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή αύξησε επίσης σημαντικά τις οικονομικές συνεισφορές για εκλογική βοήθεια, ενισχύοντας έτσι τις συστάσεις των ΕΟΜ της ΕΕ. Πρόκειται για 400 εκατομμύρια ευρώ από το 2000, οπότε είναι ένα αρκετά σεβαστό ποσό.

Μακράν πολύτιμο έργο, που παρέχει τη βάση για εκλογική μεταρρύθμιση σε συνέχεια μιας ΕΟΜ της ΕΕ, επιτελούν επίσης οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκάστοτε χώρα και φυσικά οι επικεφαλής παρατηρητές όταν επιστρέφουν στη χώρα και παρουσιάζουν την τελική τους έκθεση.

Τέλος, δεδομένου ότι η εκλογική μεταρρύθμιση έχει συχνά άκρως πολιτικό χαρακτήρα, δεν γίνεται πάντα πολύ εύκολα και απαιτεί διαφορετικούς παράγοντες και συνεχή ανάμειξη. Πιστεύω ότι, εκτός από τον επικεφαλής παρατηρητή, το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει και πολύ συχνά πράγματι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ασχολούμενο με την εκλογική μεταρρύθμιση σε συνέχεια μιας ΕΟΜ.

Θα προέτρεπα λοιπόν τις τακτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια χώρα να αναμειχθούν περισσότερο στο ζήτημα, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις στο εκλογικό πλαίσιο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεσμικής και δημοκρατικής αλλαγής. Αυτό ήταν το θέμα ενός πρώτου σεμιναρίου μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί άλλο ένα αργότερα εντός του έτους, νομίζω τον Δεκέμβριο, ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, Συντάκτης. − (EN) Ευχαριστώ την Επίτροπο και συμφωνώ μαζί της ότι οι παρατηρήσεις εκλογών είναι ένα από τα πλέον χρήσιμα έργα που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έργα υψηλής προβολής σε εκείνες τις χώρες και σχεδόν χωρίς καμία εξαίρεση πρόκειται για χρήματα που δαπανώνται σωστά. Είμαι πολύ περήφανος που έχω συμμετάσχει σε αρκετές αποστολές παρατήρησης εκλογών ανά τα χρόνια και πιο πρόσφατα στο Πακιστάν. Στην πραγματικότητα, βρέθηκα στη Σρι Λάνκα για μια επίσκεψη αντιπροσωπείας.

Όμως αναρωτιέμαι εάν μπορώ να πιέσω ελαφρώς την Επίτροπο ως προς ένα σημείο: μέσα σε τέσσερα ίσως και πέντε χρόνια από τη μία αποστολή παρατήρησης εκλογών ως την επόμενη, πραγματικά προσφέρει η ΕΕ συγκεκριμένη βοήθεια και προτάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή τομέων όπου νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει ανάγκη για βελτίωση και ότι μπορούμε να προσφέρουμε ιδέες, στήριξη και ίσως οικονομική βοήθεια, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες δεν θα επαναλάβουν σε μία εκλογή τα λάθη που έχουν διαπράξει στο παρελθόν;

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω κι εγώ με τον κ. Evans σχετικά με την αξία των αποστολών παρατήρησης εκλογών. Είχα κι εγώ την τιμή να διοριστώ από την Επίτροπο επικεφαλής παρατηρητής στις πρόσφατες εκλογές στην Καμπότζη. Νομίζω ότι οι αποστολές –όπως και όλες οι αποστολές παρατήρησης εκλογών– αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμη βοήθεια για τις αρχές της Καμπότζης στη διεξαγωγή των εκλογικών αποστολών τους.

Το αίτημά μου προς την Επίτροπο είναι να εξετάσει τους πόρους που έχει στη διάθεσή της, για να πραγματοποιούμε ακόμη περισσότερες ανάλογες αποστολές στο μέλλον, εάν είναι δυνατόν, επειδή συμφωνώ επίσης ότι αποτελούν ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέτρο που προκαλεί την προσοχή. Θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόλογες από τις χώρες όπου λαμβάνουν χώρα, καθώς και από τους αρχηγούς κρατών στις διάφορες αποστολές.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Πρώτον, επιτρέψτε μου να πω ότι οι συστάσεις για το απώτερο μέλλον και για τις επόμενες εκλογές είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και από κοινού.

Αυτό επειδή ορισμένες χώρες έλαβαν υπόψη αυτές τις συστάσεις ενώ άλλες όχι, και οι συστάσεις πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερο στις εκθέσεις μας για τις χώρες και στην αξιολόγηση από τις αντιπροσωπείες και από τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση, εάν υπήρχαν πολύ περισσότερα κονδύλια, θα πηγαίναμε σε πολύ περισσότερες χώρες, όμως πρέπει να κάνω μια επιλογή. Προσπαθώ να κάνω επιλογή σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχω στη διάθεσή μου, που πρέπει να καλύψει την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και –με την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε πρόσκληση– τις χώρες του Μαγκρέμπ και τις αραβικές χώρες, όπου πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουμε πιο συχνά, επειδή λόγω της –καταρχήν– αντικειμενικότητάς μας, έχουμε μια πολύ καλή φήμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 50 του κ. David Martin (H-0543/08)

Θέμα: Παρακράτηση παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων από το Ισραήλ

Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για να σταματήσει το Ισραήλ την παρακράτηση παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων;

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Πιστεύω ότι ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται στην καθυστέρηση της μηνιαίας μεταφοράς των τελωνειακών εσόδων που εισπράττει το Ισραήλ εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής. Η τελευταία καθυστέρηση έγινε τον μήνα Ιούνιο, σχεδόν αμέσως μετά την αποστολή επιστολής από τον παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Fayyad, στην οποία αντιτασσόταν στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και το Ισραήλ.

Τον καιρό εκείνο η καθυστέρηση στη μεταφορά φορολογικών και τελωνειακών εσόδων έφτασε σε υψηλότατα επίπεδα, και εγώ η ίδια επίσης έθεσα το ζήτημα στον Υπουργό Εξωτερικών.

Ζήτησα από το Ισραήλ να εκτελέσει την πληρωμή που όφειλε στους Παλαιστινίους και, εντέλει, πρέπει να πω –και μπορώ να πω– η μεταφορά έγινε μία εβδομάδα αργότερα από το κανονικό.

Από τότε δεν έχουν αναφερθεί στην Επιτροπή άλλες περιπτώσεις καθυστέρησης στη μεταφορά φορολογικών εσόδων.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, Συντάκτης. − (EN) Ευχαριστώ την Επίτροπο για την απάντησή της και για το γεγονός ότι έλαβε μέτρα και τα μέτρα ήρθαν αφότου είχα υποβάλει την ερώτηση. Θα αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ανάμεσα στην υποβολή ερωτήσεων και τη λήψη απαντήσεων.

Όμως θέλω να τονίσω το σημείο ότι αυτά τα χρήματα είναι παλαιστινιακά χρήματα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ισραηλινά χρήματα, ώστε να τα παρακρατούν αυτοί. Η παρακράτησή τους ισοδυναμεί με κλοπή, εάν όχι των χρημάτων τότε οπωσδήποτε των τόκων. Χρησιμοποιείται συστηματικά ως εκβιασμός κατά των Παλαιστινίων, και ελπίζω η Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί πίεση στους Ισραηλινούς να αποδεσμεύουν αυτά τα χρήματα αμέσως μόλις είναι πληρωτέα στους Παλαιστινίους και να μην τα χρησιμοποιούν σαν άλλο ένα πολιτικό εργαλείο.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Είναι καλό που αυτό το πρόβλημα μπόρεσε προφανώς να λυθεί γρήγορα και άμεσα. Μόνο μία ερώτηση: σε πολλές περιπτώσεις την εποχή εκείνη υπήρχε το πρόβλημα της Παλαιστινιακής Αρχής, που χρησιμοποιούσε χρήματα με έναν τρόπο που πιθανώς αντιτίθετο στις προθέσεις των δωρητών. Αυτά τα προβλήματα έχουν ξεκαθαριστεί στο μεταξύ;

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Απαντώντας στο πρώτο σχόλιο, υπήρξαν πράγματι μεγάλες καθυστερήσεις τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τα παλαιστινιακά χρήματα –και συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για παλαιστινιακά χρήματα– αλλά πάντα προσπαθούσα όποτε ήταν απαραίτητο –και πολύ συχνά μου το ζητούσαν οι Παλαιστίνιοι– να παρεμβαίνω προσωπικά, προκειμένου να ξεμπλοκάρονται τα χρήματα. Αυτό μπορούσε να πάρει πολύ καιρό και υπήρχαν περίοδοι που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, αλλά πάντα προσπαθούσα. Συμφωνώ μαζί σας ότι και αυτό πρέπει να γίνει στο μέλλον.

(DE) Κύριε Rack, μπορώ σίγουρα να σας διαβεβαιώσω ότι η μέθοδος μέσω της οποίας αποστέλλουμε τα χρήματά μας στους Παλαιστινίους –παλαιότερα μέσω του αναφερόμενου ως Προσωρινού Διεθνούς Μηχανισμού (TIM) και σήμερα μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού PEGASE– έχει σχεδιαστεί ώστε να μας παρέχει πλήρη έλεγχο. Πιστεύω ότι αυτή ήταν επίσης η ουσία.

Παρεμπιπτόντως, ακόμα και οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν πλέον αυτόν τον ενιαίο λογαριασμό δημοσίου ταμείου, προκειμένου να μεταφέρουν ισραηλινά χρήματα. Με τον Salam Fayyad ως Υπουργό Οικονομικών και Πρωθυπουργό, έχουμε επίσης κάποιον εδώ που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας. Παρόλα αυτά, πραγματοποιήσαμε τους δικούς μας ελέγχους συνολικά, και δίνω πολλή προσοχή σε αυτό το ζήτημα όσο έχω προσωπικά τη δυνατότητα αυτή. Η αντιπροσωπεία μου έχει δημιουργήσει το δικό της σύστημα και τη δική της ομάδα εδώ, ώστε να μην σημειωθεί καμία παρατυπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.10 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  

(1)ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σελ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου