Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0243(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0248/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0248/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0402

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

18. Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0308/2008) του κ. Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (2008/2007(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea, εισηγητής. (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κατά μήκος των περίπου 100 000 χιλιομέτρων ακτών της ενωμένης Ευρώπης, διαθέτουμε περισσότερους από 1 200 εμπορικούς λιμένες, καθώς και αρκετές ακόμη εκατοντάδες λιμένες που βρίσκονται κατά μήκος των 36 000 χιλιομέτρων εσωτερικών πλωτών διόδων. Το 90% του διεθνούς εμπορίου μας διέρχεται από αυτές, καθώς και το 40% των τόνων ανά χιλιόμετρο του ενδοκοινοτικού εμπορίου.

Οι λιμένες δημιουργούν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας και εγγυώνται την ανάπτυξη ολόκληρων περιφερειών. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τις τακτικές επιβατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πορθμείων, που παρέχουν κοινωνική συνοχή για τα νησιά και άλλα εδάφη τα οποία είναι πιο εύκολα και πιο βιώσιμα προσβάσιμα διά θαλάσσης. Συνεπώς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αναφερόμαστε σε έναν τομέα που έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την ευημερία μας. Ωστόσο, οι λιμένες μας αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της διεθνούς ζήτησης για μεταφορές, η οποία αυξάνεται ακόμη γρηγορότερα από τον ρυθμό παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφέρουμε τις εξελίξεις στις τεχνολογίες ναυσιπλοΐας, στην υλικοτεχική υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών και την εκμετάλλευση, τη δέσμευση για μείωση της μόλυνσης και των αερίων του θερμοκηπίου, τη διασφάλιση νέων επενδύσεων, και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της κατάρτισης του προσωπικού που διαχειρίζεται και ασχολείται με αυτές τις πτυχές. Ωστόσο, οι λιμένες αντιμετωπίζουν επίσης την πρόκληση να συνεχίσουν τον διάλογο και τη συντονισμένη δράση με τις αντίστοιχες περιοχές, τους γείτονες, τις πόλεις και τις περιφέρειες που τους περιβάλλουν, και να αναπτύξουν τις βέλτιστες δυνατές συνδέσεις και ανέσεις όσον αφορά άλλους τρόπους μεταφοράς, προς το αμοιβαίο όφελός τους και προκειμένου να επιδιώξουν τις πιο αρμονικές και βιώσιμες λύσεις σχεδιασμού.

Οι λιμένες είναι επίσης μέρος της εσωτερικής αγοράς μας και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές κοινοτικές παραμέτρους. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία με διόρισε εισηγητή για το συγκεκριμένο θέμα, θέλησε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία, αφού συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από τις διάφορες Ομάδες, τίθεται τώρα ενώπιον της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην ανάλυσή μας, θεωρήσαμε ότι η πολιτική για τους ευρωπαϊκούς λιμένες θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας στις θαλάσσιες μεταφορές και στην παροχή ποιοτικών, σύγχρονων υπηρεσιών, προωθώντας την ασφάλεια, τις γρήγορες υπηρεσίες, το χαμηλό κόστος και τον σεβασμό για το περιβάλλον, δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο απρόσκοπτων θαλάσσιων μεταφορών.

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογική και οικονομική πρόοδος και η διεύρυνση της Διώρυγας του Παναμά θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επίταση της σημερινής τάσης για κατασκευή πολύ μεγάλων σκαφών και θα επιφέρουν αλλαγές στις διεθνείς διαδρομές. Επίσης, πιστεύουμε ότι ταυτόχρονα, στην Ευρώπη, όπου δεν υπάρχουν πολλοί λιμένες με αρκετό βάθος ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση μεγάλων σκαφών εκεί, θα υπάρξει ανάπτυξη ενδιάμεσων λιμένων καθώς και λιμένων μικρού και μεσαίου μεγέθους, ενισχύοντας έτσι το καμποτάζ και τις ποτάμιες μεταφορές.

Για να γίνει αυτό στο μέλλον, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα ενισχύσει την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την εδαφική συνοχή, και πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη μείωση της μόλυνσης των υδάτων και των εκπομπών CO2. Ως εκ τούτου, ζητούμε την αντικατάσταση του τρέχοντος καυσίμου με ντίζελ έως το 2020. Πρέπει οι λιμενικές αρχές να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και ενώσεις του τομέα των μεταφορών, όχι μόνο των θαλάσσιων και ποτάμιων μεταφορών, αλλά επίσης των σιδηροδρομικών, εναέριων και οδικών μεταφορών.

Θεωρούμε ότι η ασφάλεια δικαίου του κοινοτικού νομικού πλαισίου στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, που απορρέει από το διεθνές νομικό πλαίσιο, εξαρτάται από την ταχεία έγκριση της δέσμης μέτρων Erika III για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, και ζητούμε αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση.

Οι ευρωπαϊκοί λιμένες βρίσκονται ενίοτε σε ανταγωνισμό με λιμένες τρίτων χωρών που εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες εισάγουν διακρίσεις· συνεπώς, χρειαζόμαστε έναν κατάλογο των σημείων συμφόρησης. Κατανοούμε ότι οι τεχνολογικές αλλαγές θα έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες και ότι, ως εκ τούτου, οι διάφορες περιοχές θα πρέπει επίσης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση προηγμένων τεχνολογικών εγκαταστάσεων, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στους καινοτόμους τομείς και να αποκαταστήσουν τις αστικές περιοχές που θα απελευθερωθούν με την απομάκρυνση των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Επιτροπή προκειμένου να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ των λιμένων το 2008, με τις οποίες να γίνεται διάκριση μεταξύ της υποδομής πρόσβασης και άμυνας, που θα πρέπει να εξαιρείται, και της υποδομής που σχετίζεται με το έργο και της υπερδομής, ούτως ώστε οι ενισχύσεις για περιβαλλοντικές βελτιώσεις ή αποσυμφόρηση και μειωμένη χρήση των οδών να μην θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις, ή όταν αυτό είναι σημαντικό, όπως στην περίπτωση των νησιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή.

Εγκρίνουμε, σε αυτό το πλαίσιο, την επέκταση των υποχρεώσεων διαφάνειας, ζητούμε όμως, αντί της απόλυτης υποχρέωσης, να εξαιρούνται οι λιμένες που δεν επιτυγχάνουν ένα χαμηλό ελάχιστο όριο ετησίων εσόδων.

Τέλος, υποστηρίζουμε να παρασχεθεί στους εργαζόμενους στα λιμάνια μια αναγνωριζόμενη κατάρτιση και καλούμε την ευρωπαϊκή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου να εξετάσει αυτά τα θέματα.

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για το γεγονός ότι παρουσίασε το όραμά της όσον αφορά την πολιτική για τα λιμάνια, και τον κ. Ortuondo Larrea, τον εισηγητή, για την έκθεσή του. Η έκθεση αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή για την ανάπτυξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τα λιμάνια, και αυτό μας ενώνει.

Η ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια αποτελεί απάντηση στις ανάγκες και τις ανησυχίες του τομέα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Επιτροπή κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τον τομέα των λιμανιών από τον Νοέμβριο του 2006 έως τον Ιούνιο του 2007. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης έδειξαν ότι υπήρξε συμφωνία σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια: αυξημένη ζήτηση για διεθνείς μεταφορές, τεχνολογική αλλαγή, δεσμεύσεις για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών, ανάγκη για διάλογο, ανάγκη για διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό ευρωπαϊκό σύστημα λιμένων. Η ανακοίνωση έχει ως στόχο την καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των λιμανιών, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά το μέγεθος, τον ρόλο, την κυκλοφορία και τις μεθόδους διαχείρισης. Η έκθεση του Κοινοβουλίου ορθώς επισημαίνει αυτήν τη διαφοροποίηση. Όπως σαφώς δηλώνει η ανακοίνωση, η Επιτροπή δεν έχει σκοπό να παρέμβει σε αυτήν την διαφοροποίηση.

Συμφωνώ με το Κοινοβούλιο ότι η σπουδαιότητα των λιμανιών μας συνδέεται όχι μόνο με οικονομικούς παράγοντες, αλλά επίσης με τον ρόλο των λιμένων στην κοινωνία. Μάλιστα, το Κοινοβούλιο επισημαίνει τη σπουδαιότητα των λιμανιών όχι μόνο για τις θαλάσσιες, τις πλωτές και τις διατροπικές μεταφορές στην Ευρώπη και διεθνώς, αλλά και για τον ρόλο τους ως πηγών απασχόλησης και παραγόντων ενσωμάτωσης του πληθυσμού.

Το λογικό επακόλουθο είναι ο τομέας να προσαρμοστεί σε μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Τα μέτρα που ανακοινώνονται στην ανακοίνωση, με τα οποία συμφωνεί ο τομέας και μάλιστα τα επιζητά κατηγορηματικά, πρέπει να εφαρμοστούν: κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις, καθοδήγηση για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ένας ευρωπαϊκός χώρος θαλασσίων μεταφορών χωρίς φραγμούς, και κοινωνικός διάλογος. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, και προσπαθούμε να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει μια ανακοίνωση η οποία προτείνει ένα σαφές πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης που δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά λιμάνια να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, να προσελκύσουν επενδύσεις και να συμβάλλουν πλήρως στην ανάπτυξη μιας αλυσίδας συντροπικών μεταφορών.

Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η ανακοίνωση και τα πρακτικά μέτρα που θα επιφέρει θα έχουν θετικά και ευεργετικά αποτελέσματα, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά λιμάνια θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αλυσίδα εφοδιαστικής και ως κέντρα ανάπτυξης και απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά τον κ. Ortuondo για τις βασικές συστάσεις του όσον αφορά την αναγκαία ανάπτυξη των ευρωπαϊκών λιμανιών. Θα ήθελα επίσης να τον συγχαρώ για το γεγονός ότι έλαβε υπόψη όλες τις προτάσεις μας και τον ευχαριστώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μου.

Εντός της ΕΕ, η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και ατόμων είναι σημαντική για την ανάπτυξή μας και επίσης αποτελεί ένδειξη της αλληλεγγύης μας. Η αλυσίδα μεταφοράς προϊόντων –το 90% του διεθνούς εμπορίου και μεταφορών– απαιτεί τη βελτιστοποίηση κάθε σύνδεσης, κάθε κόμβου ενόψει αυτού του ρυθμού ροής. Το λιμάνι του 21ου αιώνα δεν διαφεύγει από τις επιπτώσεις αυτής της νέας κινητικότητας. Ως μέρος της πόλης, πρέπει να ενσωματωθεί στον βιώσιμο σχεδιασμό των πόλεων, σύμφωνα με τους βασικούς δεδηλωμένους, προορατικούς στόχους της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Επίσης, ως μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης, πρέπει να βελτιστοποιηθεί ενόψει της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Χάρτη της Λειψίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια, στην οποία στηρίζουμε τις ελπίδες μας, πρέπει, ως εκ τούτου, να ανταποκριθεί σε αυτήν τη σημαντική ανάγκη, καθώς και στους στόχους που ορίζει η εν λόγω έκθεση, και πρέπει συνεπώς να ενσωματωθεί στη γενική μας προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα λιμάνια της Ευρώπης αποτελούν κινητήριο δύναμη για την οικονομία. Το 90% του διεθνούς εμπορίου της Ευρώπης πραγματοποιείται μέσω των λιμανιών. Αυτό πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κ. Mandelson, ως Επιτρόπου Εξωτερικού Εμπορίου. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται η διαμετακόμιση πάνω από 3 εκατ. τόνων εμπορευμάτων από ολόκληρο τον κόσμο. Τα λιμάνια προσφέρουν απασχόληση σε πάνω από μισό εκατομμύριο Ευρωπαίους. Τα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Η ανάπτυξη φέρνει ευκαιρίες αλλά και προβλήματα: διαθέσιμες υποδομές, καλές συνδέσεις με την ενδοχώρα, περιβαλλοντική ικανότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό η Ευρώπη να μην βάζει προσκόμματα στα λιμάνια, αλλά να τα βοηθά και να επιλύει τα προβλήματά τους.

Αυτό δεν απαιτεί μια οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες ή νομοθεσία, αλλά απαιτεί σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ασαφή και ενίοτε ακόμη και ασυνεπή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η αόριστη ορολογία και η ασυνεπής διατύπωση ευθύνονται για διαδικασίες δικαστικών προσφυγών και οδηγούν σημαντικά σχέδια σε τέλμα. Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει ημερομηνία για την παρουσίαση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Μπορεί να αποσαφηνίσει το ζήτημα αυτό σήμερα το απόγευμα;

Είναι επίσης σημαντικό να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις. Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμανιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οι απαιτήσεις για διαφάνεια είναι επίσης σημαντικές όσον αφορά τα λιμάνια. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντιτίθεται στην επιβολή ελάχιστων ορίων υπέρ των οποίων τάσσεται ο εισηγητής μας. Συνεπώς, θα καταψηφίσουμε αυτά τα τμήματα της έκθεσης. Επίσης, θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, καθώς είναι αντίθετες στις συνετές προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, και είναι λάθος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει τέλος σε αυτές. Ο έλληνας συνάδελφός μου θα τοποθετηθεί επ’ αυτού σε λίγο.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της έκθεσής του και να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για το ανοιχτό πνεύμα και τις παρεμβάσεις τους, και ιδιαίτερα τον Willi Piecyk, ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε. Το 2006, το Κοινοβούλιο απέρριψε για δεύτερη φορά την πρόταση για την πρόσβαση της αγοράς σε λιμενικές υπηρεσίες. Την περίοδο εκείνη, επέλεξε μέτρα που ευνοούσαν μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο υγιή ανταγωνισμό, λιγότερο επισφαλή εργασία, καλύτερα υπαλληλικά προσόντα και βελτιωμένη ασφάλεια, και τόνισε ότι η μη ρυθμισμένη ελευθέρωση του ευρωπαϊκού συστήματος των λιμανιών είναι αντιπαραγωγική. Η εν λόγω έκθεση ενισχύει αυτήν τη θέση.

Ως σκιώδης εισηγητής της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάντα υποστήριζα τα εξής σημεία που τίθενται στην τελική έκθεση: την ανάγκη για χρήση των υφιστάμενων ευκαιριών όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή τις κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη και την αγορά σύγχρονων και περιβαλλοντικά υπεύθυνων εγκαταστάσεων και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό δίκτυο λιμένων· την ανάγκη οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα λιμάνια τους για την ανάπτυξη των περιφερειών τους, δημιουργώντας περισσότερη διατροπικότητα των μεταφορών και ανταγωνιστικότητα μεταξύ των λιμένων· την ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων κοινωνικών συνθηκών στον θαλάσσιο τομέα, ιδιαίτερα μέσω καλύτερης κατάρτισης, διά βίου μάθησης και καλύτερων συνθηκών ασφάλειας στον χώρο εργασίας· την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιας θαλάσσιας δύναμης, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ρυθμιστικών πλαισίων στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και των οικονομικών κινήτρων, καθώς και των κανόνων για την ενίσχυση δημόσιων ή ιδιωτικών επενδυτών διαφορετικής προέλευσης· τη βελτίωση της προσαρμογής των υφιστάμενων λιμένων σε αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου· την ενίσχυση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τους λιμένες, ως μεταβλητή που καθορίζει την παγκόσμια ισορροπία· την προσαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος για τα λιμάνια σε μια εξαιρετικά γρήγορη τεχνολογική ανάπτυξη χωρίς να παραβλέπονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις· την αποδοχή ότι ορισμένες επενδύσεις από δημόσιες αρχές μπορεί να μην θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις, για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες και τα νησιά, τη στιγμή που είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, εφόσον δεν ωφελούν έναν μόνο χρήστη ή φορέα εκμετάλλευσης, και την αναγνώριση της ειδικής κατάστασης των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών όπως αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DA) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στηρίζει τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια. Καθώς απέτυχαν δύο προτάσεις που αφορούσαν την οδηγία για τα λιμάνια, πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα. Επιπλέον, η σειρά των διαβουλεύσεων που κανόνισε η Επιτροπή, στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι λιμενικοί φορείς, κατέδειξε την ανάγκη αποσαφήνισης τόσο των κυβερνητικών κανόνων στήριξης, προκειμένου να διασφαλισθεί ίσος ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων, όσο και των περιβαλλοντικών κανόνων. Συνεπώς, η σωστή στρατηγική που πρέπει επί του παρόντος να ακολουθήσει η Επιτροπή είναι να προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές για κρατική στήριξη. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με πολλές λεπτομέρειες. Ενδέχεται να υπάρξουν ερωτήματα σχετικά με το σημείο εντός του λιμένα στο οποίο ένας δρόμος παύει να αποτελεί δημόσιο έργο και περνά στην αρμοδιότητα του λιμένα. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις σε αυτού του είδους ερωτήματα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και διαφάνεια σε θέματα που αφορούν την κρατική στήριξη, και θα ήθελα να στηρίξω εκ βάθους καρδίας τις σχετικές συστάσεις του εισηγητή.

Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνευθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ σε σχέση με την επέκταση και την ανάπτυξη του λιμένα. Όσον αφορά τη συνολική εικόνα, οι επεκτάσεις των λιμένων βελτιώνουν το περιβάλλον προωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές, κάτι που είναι πιο ορθό από περιβαλλοντική άποψη. Φυσικά, η ανάπτυξη των λιμένων δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος. Η μεγαλύτερη σαφήνεια θα διασφαλίσει επίσης ότι δεν θα προκύπτουν περιβαλλοντικά ζητήματα που, στην πραγματικότητα, έχουν ως αποκλειστικό στόχο να καθυστερήσουν και να καταστήσουν πιο περίπλοκη την επέκταση του λιμένα – ζητήματα που δεν τίθενται από πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον.

Η Επιτροπή θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός δικτύου λιμένων και θα διασφαλίσει την ανάπτυξη καλών συνοδευτικών επενδύσεων. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα προϊόντα από και προς τους λιμένες αποτελεί μείζον πρόβλημα, και καλές κυκλοφοριακές συνδέσεις στην ενδοχώρα θα πρέπει να απεικονίζονται καλύτερα στα προγράμματα στήριξης της ΕΕ στο μέλλον, όχι μόνο όσον αφορά την περιφερειακή στήριξη αλλά ίσως και σε κάποιο πρόγραμμα όπως το Marco Polo.

Θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των λιμένων μέσω της αυξημένης χρήσης της νέας τεχνολογίας και μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, φρονώ ότι θα αποτελούσε θετικό αποτέλεσμα για τη διαδικασία διαβούλευσης εάν ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μπορούσε να είναι πιο εποικοδομητικός στο μέλλον. Το να εργάζεται κανείς σε κάποιο λιμένα σημαίνει να είναι μέρος ενός πολιτισμού, αλλά σε έναν σύγχρονο λιμένα είναι επίσης ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο επάγγελμα που ασκείται σε έναν επικίνδυνο χώρο εργασίας. Αυτό απαιτεί επικέντρωση στα προσόντα και την κατάρτιση. Φρονώ επίσης ότι είναι καλό το γεγονός ότι η κατάρτιση έχει γίνει μέρος ενός συνόλου εργαλείων που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στον κ. Ortuondo για την εξαιρετική έκθεσή του και αναμένω την εφαρμογή του σχεδίου δράσης από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (PT) Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την εκτίμηση αυτής της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς θεωρούμε ότι επιχειρεί, ως έσχατο μέσο, να προωθήσει την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή δηλώνει πώς αντιμετώπισε την πρόκληση που δημιούργησε η ανάγκη εναρμόνισης της διαχείρισης των λιμένων και της ανάπτυξης με τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ γενικότερα, καθώς και με τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη, κάτι για το οποίο θα προβεί σε νομοθετική πρόταση, δηλαδή ο στόχος είναι να διευρυνθεί η συμπερίληψη της διαχείρισης των λιμένων στους κανόνες ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προφανώς η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να ιδιωτικοποιεί. Ωστόσο, επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ούτως ώστε όταν πραγματοποιηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, να γίνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών, για παράδειγμα, όσον αφορά τις διευκολύνσεις υπηρεσιών στον τομέα των λιμένων, και αναφέρω αυτολεξεί, «ώστε να μην περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός πέραν του ορίου που είναι αναγκαίο» ή όσον αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση για όλους τους εμπορικούς λιμένες, και παραθέτω, «ανεξαρτήτως του … κύκλου εργασιών τους».

Για τον λόγο αυτόν, πιστεύουμε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να κάνει σαφή αναφορά στην απόρριψη τυχόν νέων προσπαθειών για ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση, τις λιμενικές διευκολύνσεις, τις τεχνικές υπηρεσίες που προσφέρονται στα σκάφη ή τις υπηρεσίες διαχείρισης των εμπορευμάτων. Ο τομέας των λιμανιών είναι μια δημόσια υπηρεσία στρατηγικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την άμυνα και την κυριαρχία κάθε κράτους μέλους, και για τον λόγο αυτόν δεν θα πρέπει να ελευθερωθεί σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.(NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Ortuondo Larrea για την έκθεσή του σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια. Θα ήθελα να σημειώσω αναφορικά με την έκθεση ότι πρέπει να σταματήσει ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων. Είναι απαράδεκτο ένας ευρωπαϊκός λιμένας να είναι αναγκασμένος να στηρίζεται εμπορικά με ίδια μέσα, ενώ κάποιος άλλος να επιβιώνει με κρατικές ενισχύσεις.

Το πρώτο αίτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέεται με αυτό. Μπορεί ο Επίτροπος Mandelson να υποσχεθεί ότι θα δημοσιοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις προς τους λιμένες πριν από το τέλος τους 2008;

Θα ήθελα επίσης να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας έως το 2008. Επί του παρόντος, η πολυπλοκότητα και η έλλειψη σαφήνειας αυτής της νομοθεσίας θέτει προσκόμματα στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών λιμένων.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Κυρία Πρόεδρε, είμαι βουλευτής του ΕΚ που έρχεται σε επαφή με τη θαλάσσια οικονομία σε καθημερινή βάση. Οι λιμένες είναι εξαιρετικά σημαντικοί όχι μόνο για τις μεταφορές στην Ευρώπη, αλλά επίσης ως σημαντικό στοιχείο της οικονομίας και ως πηγή απασχόλησης. Οι θαλάσσιες μεταφορές και οι θαλάσσιοι λιμένες συμβάλλουν και ενώνουν την ενιαία αγορά της ΕΕ και την παγκόσμια οικονομία. Η αποτελεσματική τους λειτουργία και η συνεχής ανάπτυξή τους είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την Ευρώπη, σε έναν κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση συνεχίζεται. Μολονότι το διασυνοριακό εύρος του τομέα απαιτεί τον συντονισμό μιας πολιτικής για τα λιμάνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι βάσεις αυτής της πολιτικής δεν μπορούν να θεμελιωθούν χωρίς να γίνει αναφορά στις τοπικές και εθνικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτόν, με μετριοπαθή αισιοδοξία δέχομαι τα, ούτως ή άλλως, περιορισμένα μέσα επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεμονωμένα κράτη μέλη με τη μορφή ήπιου δικαίου – με άλλα λόγια, κατευθυντήριες γραμμές και την εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων για μια ολοκληρωμένη ή βιώσιμη θαλάσσια πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - (GA) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την αρχική σύσταση της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το σκληρό έργο που επιτέλεσε κατά την προετοιμασία της εν λόγω έκθεσης. Η έκθεση τονίζει ότι οι λιμένες αποτελούν σημαντική υποδομή. Υπάρχουν πάνω από 1 200 εμπορικοί λιμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσφέρουν απασχόληση σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους άμεσα ή έμμεσα. Θα ήθελα να χαιρετίσω το τμήμα της έκθεσης που τονίζει τη σημασία των καλών συνδέσεων της ενδοχώρας με τους λιμένες. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σιδηροδρομικές συνδέσεις με τους λιμένες και δεν υπάρχει σύνδεση με τα εθνικά ή τα διεθνή αεροδρόμια.

Ο Υπουργός Μεταφορών της Ιρλανδίας, ο οποίος είναι μέλος του Κόμματος των Πρασίνων, παραδέχτηκε ότι η κατάσταση στην Ιρλανδία όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα είναι πολύ άσχημη και χειροτερεύει και, αναμφίβολα, θα επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της κατάστασης των μεταφορών. Αυτό οφείλεται, χωρίς αμφιβολία, στην απουσία σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των λιμανιών και των αεροδρομίων. Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς στην Ιρλανδία δεν έχουν άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα και αυτό είναι σκανδαλώδες. Αισθάνομαι πάντα μεγάλη ικανοποίηση όταν η Επιτροπή Μεταφορών δημοσιεύει εκθέσεις όπως αυτή, οι οποίες επικροτούν την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κ. Ortuondo Larrea για την έκθεσή του. Το πράττω αυτό ως ένας από τους υποκινητές, πριν από δύο έτη, της απόρριψης του σχεδίου οδηγίας για την πρόσβαση σε λιμενικές υπηρεσίες.

Είμαι υπέρ του να αντιμετωπίζονται οι λιμένες ως ένα στοιχείο της υποδομής και, συνεπώς, είμαι επίσης υπέρ του να αναλάβει ο δημόσιος τομέας στρατηγική ευθύνη για την ανάπτυξη των λιμένων. Οι λιμένες δεν χρειάζεται και διοικούνται από το κράτος, αλλά ο δημόσιος τομέας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτούς. Επίσης, επικροτώ το γεγονός ότι συζητούμε για δημόσιες ενισχύσεις. Αυτό είναι ίσως κάτι που χρειαζόμαστε, και οι κανόνες του παιχνιδιού αναμφίβολα θα μας εξυπηρετήσουν σωστά.

Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της σταθεροποίησης των συνθηκών για τους εργαζόμενους στα λιμάνια. Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που, παράλληλα με τον λιμένα ως στοιχείο υποδομής, δημιουργούν μια πηγή οικονομικής δυναμικής. Το τελευταία στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της πρόσβασης στους λιμένες –με άλλα λόγια, των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών και των πλωτών μεταφορών της ενδοχώρας– προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κόμβος πολυτροπικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και ελπίζω ότι η εν λόγω έκθεση θα επιτύχει αυτήν τη φορά.

Η πατρίδα μου, η Εσθονία, είναι επίσης θαλάσσια χώρα και με χαροποιεί το γεγονός ότι αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στην αποσυμφόρηση του τομέα των λιμανιών σε αρκετά κράτη μέλη.

Οι λιμένες είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και για την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε έναν κόσμο παγκόσμιου ανταγωνισμού μόνο εάν είμαστε πάνω από τον μέσο όρο όσον αφορά την καινοτομία και εάν είμαστε οι καλύτεροι από άποψη ποιότητας.

Σε μια θαλάσσια χώρα, τα θαλάσσια ζητήματα αποτελούν αδιαχώριστο τμήμα ενός περίπλοκου συστήματος εφοδιαστικής και αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού οικονομικού συστήματος της χώρας. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό μέσο μεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης, και επί της βάσης αυτής επικροτώ την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου απρόσκοπτων θαλάσσιων μεταφορών.

Είμαι της άποψης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να θέσει τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες μορφές μεταφορών και ότι τα εμπορεύματα που έχουν εκτελωνιστεί για την Κοινότητα δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω τελωνειακή έρευνα στην Ευρώπη.

Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες που να διέπουν τη δραστηριότητα των λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κατά τον ίδιο τρόπο, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει περισσότερο τους δικούς της λιμένες έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από λιμένες τρίτων χωρών.

Ένας από τους σημαντικούς όρους σε μια συζήτηση σχετικά με τους λιμένες είναι η «θαλάσσια ασφάλεια»· απαιτούνται βελτιώσεις ως προς αυτό και πρέπει αναμφίβολα να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των κέντρων συντονισμού θαλάσσιας διάσωσης.

Ελπίζω ότι όλα τα βήματα που επισημαίνονται στην έκθεση –ο χρόνος των δύο λεπτών που μου παραχωρήθηκε δεν μου επιτρέπει, βεβαίως, να αναφερθώ σε όλα– βοηθούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τα λιμάνια.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). - (SV) Κυρία Πρόεδρε, όταν η οδηγία για τους λιμένες τέθηκε προς συζήτηση το 2006, η Λίστα του Ιουνίου την καταψήφισε με σαφή και εμφατικό τρόπο. Ο λόγος της αντίθεσής μας στην οδηγία είναι ότι οι λιμένες της Ευρώπης ήδη λειτουργούν καλά και είναι ανταγωνιστικοί ακόμη και από διεθνή οπτική γωνία. Η έκθεση που συζητούμε τώρα περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία που περιείχε η οδηγία για τους λιμένες την οποία καταψηφίσαμε. Επιπλέον, η έκθεση περιέχει πολλές προτάσεις που είναι εξίσου ανησυχητικές και ανεπιθύμητες.

Για παράδειγμα, προτείνεται η εξαίρεση των εμπορευμάτων που έχουν εκτελωνιστεί για την Κοινότητα από κάθε τελωνειακό έλεγχο. Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπορία ναρκωτικών, για παράδειγμα. Θα πρέπει το κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει εάν θα ανοίγεται ή όχι ένα εμπορευματοκιβώτιο.

Πρόκειται για μια έκθεση που βρίθει περιττής ρύθμισης, συγκαλυμμένου προστατευσιμού και μεγάλου κόστους για τους φορολογούμενους. Συνεπώς, σας καλώ όλους μετ’ επιτάσεως να την καταψηφίσετε αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι πολίχνες και οι μεγαλουπόλεις αναπτύχθηκαν γύρω από τα λιμάνια μας, και αυτά τα λιμάνια συνδέονται με την ανάπτυξη του λαού μας. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα λιμάνια μας να είναι υποδειγματικά και νομιμοποιημένα και να λειτουργούν αυστηρά σύμφωνα με τον νόμο.

Δυστυχώς, πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο λιμάνια στην Ιταλία, της Νάπολης και της Τζόια Τάουρο, τα οποία διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν σοβαρά τον νόμο. Πραγματοποιούνται οργανωμένες παράνομες εισαγωγές προϊόντων, από την Κίνα, για παράδειγμα, και αυτό συνεπώς υπονομεύει τον οικονομικό ιστό της χώρας. Επίσης, υπάρχουν οι οργανώσεις της μαφίας που οργανώνουν σαφώς παράνομες εισαγωγές ναρκωτικών και όπλων και συνεχίζουν να υπονομεύουν την οικονομία και τον νόμο και την τάξη της χώρας μας και της Ευρώπης εν γένει.

Ως εκ τούτου, οι αρχές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς αυτές τις καταστάσεις, όπου, δυστυχώς, επικρατεί έλλειψη τάξης, η μαφία βασιλεύει και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ή σωστή ρύθμιση.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, φρονώ ότι η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας είναι καλύτερη από το έγγραφο που παρουσιάστηκε την τελευταία φορά. Περιέχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια για αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων. Αυτό επίσης ενισχύει τον ρόλο των κρατών μελών – και, ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό για μία ακόμη φορά.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι, αφενός, η θέση των λιμένων ορίζεται με μεγάλη σαφήνεια, αλλά, αφετέρου, η απαραίτητη σύνδεση με την ενδοχώρα υστερεί σε πολλές περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα είναι η Αμβέρσα εδώ στο Βέλγιο και η περιοχή Ruhr. Η ενεργοποίηση του Σιδερένιου Ρήνου –της σιδηροδρομικής σύνδεσης που θα έθετε επιτέλους τέλος στη συνεχή ροή εμπορευματοκιβωτίων που συναντούν τα αυτοκίνητα μπροστά τους στον αυτοκινητόδρομο– συζητείται εδώ και χρόνια. Η κατάσταση είναι γελοία: τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχουν τα κράτη μέλη.

Αυτό ισχύει επίσης για τις Κάτω Χώρες, όπου η γραμμή Betuwe –στην οποία επενδύθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ– εκτείνεται από την Αμβέρσα έως την περιοχή Ruhr. Φανταστείτε την έκπληξή μου: υπάρχει έλλειψη της βέλτιστης διασύνδεσης στα γερμανικά σύνορα. Σίγουρα πρόκειται για κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Ενόψει της ανάπτυξης των διεθνών μεταφορών μέσω των λιμανιών, αυτών των αρτηριών, πρέπει να εγκρίνουμε μια πιο αυστηρή ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί ενός εγγράφου σχετικά με την εδαφική συνοχή που πρέπει να πραγματοποιηθεί όχι μόνο στη Δυτική Ευρώπη, στα παλαιά κράτη μέλη, αλλά επίσης στα νέα κράτη μέλη και πέρα από αυτά. Υπάρχει το περιθώριο ώστε να προσανατολιστούμε περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν αναφέρομαι σε αυστηρούς νόμους και κανονισμούς, αλλά σε έναν τρόπο για την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων του καθενός. Επίσης, δεν αναφέρομαι στη δαπάνη χρημάτων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύονται για την ανάπτυξη των λιμένων και για δίκτυα χωρίς να υπάρχει σωστός συντονισμός με την ενδοχώρα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω. Θα μπορούσα να ρωτήσω τον Επίτροπο εάν αυτός ο τομέας προτεραιότητας περιλαμβάνεται στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο;

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE).(RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο και την προσπάθεια που κατέβαλε για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου.

Οι θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες αποτελούν δύο βασικά συστατικά της αλυσίδας που συνδέει την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά με την παγκόσμια οικονομία και είναι σημαντικά για τη διαχείριση του 90% του διεθνούς εμπορίου της Ευρώπης. Από την οπτική της περιφερειακής ανάπτυξης, οι λιμένες αποτελούν ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της συνοχής στην Ευρώπη, τόσο λόγω της ανάπτυξης της τουριστικής ικανότητας όσο και της δημιουργίας πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεων εργασίας, γεγονός που ευνοεί τη δυναμική και αναπτύσσει τις εξαιρετικά περιφερειακές περιοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, πτυχές όπως η βελτίωση της εικόνας των λιμένων και η καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην αστική ζωή, ο εκσυγχρονισμός τους με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει το ΕΤΠΑ και τα ταμεία συνοχής, καθώς και η συμμετοχή των τοπικών και λιμενικών αρχών στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και του αέρα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή πολιτική, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προοπτική, με τη συσχέτιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών πτυχών και των πτυχών της ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε την παρακίνηση προγραμμάτων συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας και διεύρυνσης της Ένωσης, καθώς και τη σύνδεση των περιοχών των λιμένων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας οι οποίοι, μολονότι πληρούν επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις για τερματικούς σταθμούς, πρέπει να αυξηθούν, παρόλα αυτά, με τη δημιουργία εσωτερικών λιμένων και πλωτών οδών για τη διευκόλυνση των πολυτροπικών μεταφορών και του εμπορίου με τα κράτη μέλη που δεν συνορεύουν με θάλασσα.

Συνεπώς, θεωρώ ότι ο Δούναβης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί επωφελώς με στόχο τη δημιουργία ενός διαδρόμου εφοδιαστικής που θα συνδέει την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, την ανατολική πύλη της Ευρώπης, με τη Δυτική Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η οποία θα μπορούσε να γίνει πόλος μεγέθυνσης και ανάπτυξης για την Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των εξαιρετικά περιφερειακών και των κεντρικών περιοχών.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως ορθώς επισημαίνει η έκθεση, οι λιμένες δεν είναι σημαντικοί μόνο για τις μεταφορές, αλλά επίσης παρέχουν στους πολίτες μας θέσεις εργασίας, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομίες μας και έχουν στρατηγική σημασία για την ασφάλεια και την άμυνα των κρατών μελών μας. Όσον αφορά την πολιτική, θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθούμε στον εκσυγχρονισμό τους και στην ανάπτυξη του τομέα που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες εφοδιαστικής που διασυνδέονται με τους λιμένες. Κατά τη διεύρυνση οποιουδήποτε τομέα, θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται οι θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές μας. Ενώ η πολιτική μας μπορεί να προστατεύει το περιβάλλον και τις κοινωνικές επιπτώσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με τις χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, οι οποίες παρακωλύουν την επιτυχία μας σε αυτόν τον τομέα διότι δεν εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες και δικλείδες ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η παράγραφος 44 της εν λόγω έκθεσης καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια διασυνοριακή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των υφιστάμενων ικανοτήτων στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης των λιμενικών υποδομών.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος δεν θα πρέπει να αντιγράφει και να ζημιώνει τις υφιστάμενες γειτονικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία – μια περιοχή που ο Επίτροπος γνωρίζει καλά.

Το Warrenpoint στο Carlingford Lough έχει εξελιχθεί, ιδιαίτερα μέσω πρόσφατων υψηλών επενδύσεων, σε ένα πολύ επιτυχημένο πορθμείο οχηματαγωγών Ro-Ro. Μόλις έξι μίλια μακρύτερα στο Greenore στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, και στον ίδιο κόλπο, προτείνεται ο πολλαπλασιασμός αυτών των εγκαταστάσεων με δημόσια χρήματα, μέσω μιας εταιρείας που ανήκει εν μέρει στην ολλανδική κυβέρνηση.

Ακούω πολλά από τους πολιτικούς της Ιρλανδίας σχετικά με το γεγονός ότι θέλουν να βοηθήσουν και να συνεργαστούν με τη Βόρεια Ιρλανδία, και έτσι πρέπει να ρωτήσω γιατί προσπαθούν να παραγκωνίσουν και να καταστρέψουν το λιμάνι μας στο Warrenpoint.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό και θα εξετάσει τα θέματα που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, και ότι θα συνειδητοποιήσει πως μια τέτοια δράση είναι πλήρως ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε λογική πολιτική για τα λιμάνια.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, χωρίς ανταγωνιστικά λιμάνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πρόκληση του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου –90% των όσων εισάγουμε τα εισάγουμε από τη θάλασσα– και ούτε επίσης θα μπορέσει να αποσυμφορήσει τους οδικούς μας άξονες προς όφελος των θαλασσίων διόδων.

Πρέπει όμως και τα λιμάνια να βγουν επιτέλους από την εποχή της πέτρας. Να παύσουν να είναι όμηροι συντεχνιών, να λειτουργήσουν σε καθεστώς διαφάνειας, να περικόψουν την γραφειοκρατία, να ανοιχθούν σε πιο εμπορικούς ορίζοντες.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει σε κίνηση ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα παροχής κομματιών των λιμενικών δραστηριοτήτων σε ανεξάρτητους ιδιώτες παρόχους, που θα δώσει νέο δυναμισμό όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους συναδέλφους να στηρίξουμε αυτή την επιλογή απορρίπτοντας τροπολογίες πολλών Ευρωβουλευτών της Αριστεράς που έχουν σαν σκοπό να δυναμιτίσουν και να υποβαθμίσουν τη σημασία του ελληνικού προγράμματος για τα λιμάνια.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω θερμά την εν λόγω έκθεση. Μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα λιμάνια είναι απαραίτητη προκειμένου να δώσουμε ώθηση στο εμπόριο και στις επενδύσεις, ενώ παράλληλα θα αποκομίσουμε τα περιβαλλοντικά οφέλη των θαλάσσιων μεταφορών. Θα προκύψουν επίσης τεράστια οφέλη από τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των λιμένων και των διαφόρων κρατών μελών.

Στην πόλη μου, το Cork, και τα εκεί λιμάνια, υπάρχει πρόταση για μια νέα υπηρεσία μεταξύ του εν λόγω λιμένα και ενός λιμένα στην Ισπανία. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει σύνδεση με οχηματαγωγά πλοία Ro-Ro μεταξύ αυτών των κρατών μελών. Τα οφέλη θα αυξηθούν όχι μόνο στην Ιρλανδία και την Ισπανία, αλλά επίσης στο ΗΒ και τη Γαλλία. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ιρλανδίας και της Ισπανίας πρέπει τώρα να διέρχονται από το ΗΒ και τη Γαλλία, επιδεινώνοντας έτσι την κυκλοφοριακή συμφόρηση των δρόμων τους. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές θα απομακρυνθούν από τους ήδη συμφορημένους αυτοκινητόδρομους και θα πραγματοποιούνται μέσω πιο σύντομων διαδρομών διά θαλάσσης, εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και εκπομπές άνθρακα.

Ωστόσο, πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή. Επιχειρήθηκε πρόσφατα η μετεγκατάσταση του λιμένα στον οποίο αναφέρθηκα σε μια τοποθεσία εκτός πόλεως, σε βαθύτερα ύδατα. Δυστυχώς, το συμβούλιο χωροταξίας, το οποίο δεν λογοδοτεί στην κυβέρνηση, απέρριψε τον σχεδιασμό. Τον απέρριψε με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε σιδηροδρομική σύνδεση στις νέες προτεινόμενες εγκαταστάσεις. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει κάποια πολιτική για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Αυτό αποδεικνύει έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης, όπου η διαμόρφωση πολιτικής χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών. Συνεπώς, χαιρετίζω την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Κύριε Επίτροπε, η εν λόγω έκθεση είναι ικανοποιητική για όσους ζουν δίπλα στη θάλασσα. Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νέας θαλάσσιας πολιτικής, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική πολιτική για τα λιμάνια. Και εφόσον τα λιμάνια είναι οι ανοιχτές πύλες κάθε χώρας στον κόσμο και εφόσον 24 από τις 27 χώρες θεωρούνται ναυτικές, η πολιτική για τα λιμάνια αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη πολλών περιφερειών.

Είναι αναγκαίο οι τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν σε όσα συμβαίνουν στο έδαφός τους και να συμπεριλαμβάνονται στον καθορισμό της πολιτικής για τα λιμάνια. Η προστασία του περιβάλλοντος στα θαλάσσια εδάφη και στις παράκτιες ζώνες είναι απαραίτητη, διότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Κατά το τρέχον έτος, η βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας μολύνθηκε τρεις φορές με πετρελαιοκηλίδες. Θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στη συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη μιας οδηγίας για την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Μόλυνσης της Θάλασσας από Πετρέλαιο.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η συζήτησή μας σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια συμπίπτει χρονικά με πολύ δυναμικές αλλαγές στη βιομηχανία της ναυπηγικής. Αφενός, μπορεί να υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Ο αριθμός των παραγγελιών αυξάνεται και η ζήτηση για μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξάνεται επίσης. Αφετέρου, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ανταγωνιστές μας βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση. Σχεδόν το 75% της ναυπήγησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πραγματοποιείται τώρα από ασιατικές χώρες – τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα. Τα ναυπηγεία μας αναγκάζονται να κρατούν αμυντική θέση, καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι σκληρότερος για αυτά από ποτέ. Ένα επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου. Αυτή η κατάσταση απειλεί μακροπρόθεσμα με χρεοκοπία πολλές επιχειρήσεις ναυπηγικής.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Σχεδόν το 30% της κυκλοφορίας αγαθών στην Ευρώπη πραγματοποιείται στα λιμάνια του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας και του Αμβούργου και το 20% στα εννέα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου. Η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έξοδο στη Μαύρη Θάλασσα και, αναμφίβολα, άμεση πρόσβαση σε σημαντικά θαλάσσια λιμάνια όπως η Κωστάντζα, η Μαγκάλια, η Βάρνα και το Μπουργκάς, καθώς και σε λιμάνια που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή του Δούναβη: Γαλάτσι, Βραΐλα, Τούλτσεα και Σουλίνα.

Πολλά ευρωπαϊκά λιμάνια παρουσιάζουν διαφορές όσον αφορά την ικανότητα αποθήκευσης και φόρτωσης-εκφόρτωσης, την ανεπαρκή οργάνωση των τερματικών σταθμών, τις ανεπαρκείς διαδρομές και τη διά θαλάσσης ή διά ξηράς πρόσβαση, τη μακρά αναμονή, την ανεπαρκή ασφάλεια των φορτηγών, των τρένων και των φορτηγίδων, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τις υπερβολικές, αργές και δαπανηρές τυπικές διαδικασίες.

Θεωρώ ότι προτεραιότητα αποτελούν η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και η βελτίωση των ήδη υφιστάμενων, η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών, η απλοποίηση των διαδικασιών, η διαφάνεια της δημόσιας χρηματοδότησης, η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Τα διαρθρωτικά ταμεία, οι κρατικές ενισχύσεις, τα προγράμματα Naiades και Marco Polo είναι μόνο μερικά από τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Ortuondo Larrea για την εξαιρετική εργασία του, για την προσοχή που έδειξε στις προτάσεις των συναδέλφων και τη συνεργασία του με τις πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση μιας ώριμης και σφαιρικής πρότασης που λαμβάνει υπόψη όλες τις προκλήσεις και τις πλευρές μιας σύγχρονης λιμενικής πολιτικής.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω το θέμα το οποίο τελικά συμπεριελήφθη, μετά από δική μου πρόταση και άλλων συναδέλφων, την προσοχή στις νησιωτικές περιοχές. Είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι λιμένες των περιοχών αυτών, διότι τονίζεται ότι μπορεί να επιτραπεί η κρατική χρηματοδότηση ούτως ώστε να ενισχυθούν οι περιφερειακοί και νησιωτικοί αυτοί λιμένες και να ανταποκριθούν στην πρόκληση της οικονομικής και της εδαφικής συνοχής.

Πιστεύω ότι αυτό συμπληρώνει πραγματικά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλληλεγγύη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή.

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea, εισηγητής. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, εκτός των όσων ανέφερα προηγουμένως, να ενθαρρύνω την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των λιμανιών και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα θέματα καινοτομίας, κατάρτισης των εργαζομένων για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, ανταγωνιστικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων.

Επικροτούμε τη θέσπιση της ευρωπαϊκής ημέρας της ναυσιπλοΐας, στις 20 Μαΐου κάθε έτους, και την καθιέρωση μιας «ημέρας ελεύθερης πρόσβασης» που θα μπορούσε να βοηθήσει το κοινό να αντιληφθεί καλύτερα τον τρόπο και τη σημασία του έργου που επιτελείται στον τομέα των λιμανιών για τη ζωή μας και την ευημερία μας. Παροτρύνουμε τους φορείς να μειώσουν τον αριθμό των μεταφερόμενων κενών εμπορευματοκιβωτίων και την Επιτροπή να προωθήσει ένα ενιαίο εναρμονισμένο έγγραφο μεταφοράς για όλα τα εμπορευματοκιβώτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλοποιώντας επίσης τις τελωνειακές διαδικασίες για προϊόντα που προέρχονται ή πηγαίνουν σε προορισμούς εντός της Κοινότητας στο ίδιο επίπεδο όπως για τις οδικές, τις σιδηροδρομικές ή τις εναέριες μεταφορές. Παροτρύνουμε επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο αμερικανικός κανονισμός για τον έλεγχο όλων των εμπορευματοκιβωτίων που αποστέλλουμε θα αλλάξει και θα αντικατασταθεί από συνεργασία βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και των προδιαγραφών ασφαλείας που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, όσους συναδέλφους μίλησαν και τις γραμματείες της Επιτροπής Μεταφορών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βοήθεια και τη σημαντική συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, καθώς και το προσωπικό της Επιτροπής και της Διεύθυνσης Β της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, που συνέταξαν μια εξαιρετική έκθεση για εμάς σχετικά με το εν λόγω θέμα. Σας ευχαριστώ όλους, και ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε την απαραίτητη στήριξη ώστε να προχωρήσουμε με αυτήν τη σημαντική έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου