Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0308/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0308/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 19
CRE 03/09/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0408

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

19. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0326/2008) του κ. Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (2008/2008(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους σκιώδεις εισηγητές της έκθεσης σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη, καθώς και τη γραμματεία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, ιδιαίτερα τον κ. Catot. Η συνεργασία ήταν εποικοδομητική, κυρίως διότι κατέδειξε ότι η έκθεση είχε γίνει ομόφωνα δεκτή στην επιτροπή χωρίς αρνητικές ψήφους ή αποχές.

Οι πολίτες της Ευρώπης υποφέρουν όλο και περισσότερο από το βάρος των αυξανόμενων εμπορευματικών μεταφορών, ιδιαίτερα στους δρόμους. Η έκθεσή μου επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο τη μάστιγα των φορτηγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαφείς στόχους για το σχέδιο δράσης της σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, το οποίο επιθυμεί να θέσει σύντομα σε εφαρμογή.

Το ανεξάρτητο δίκτυο σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών της Ευρώπης αναμφίβολα απορρίπτεται. Ακόμη και αν είναι ένα ευχάριστο όνειρο, η μικτή κυκλοφορία πραγματοποιείται στις περισσότερες χώρες άνετα στις σιδηροδρομικές γραμμές, δηλαδή τα εμπορευματικά και επιβατικά τρένα ταξιδεύουν στις ίδιες γραμμές. Η χρήση των υφιστάμενων υποδομών πρέπει, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί με κάθε δυνατό τρόπο από τεχνικής και εφοδιαστικής άποψης και, βεβαίως, πρέπει επίσης να διευρυνθεί όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η έκθεση σχετικά με τη ιδέα της Επιτροπής για «πράσινους διαδρόμους» είναι περισσότερο ουσιαστική. Οι μεταφορές θα πρέπει να στραφούν σε φιλικά προς το περιβάλλον μέσα με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και του θορύβου, αλλά και της ρύπανσης του αέρα και της καταπάτησης του φυσικού τοπίου. Οι ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως προς αυτό, και επ’ αυτού η έκθεση κάνει ρητή αναφορά στην αιολική και την ηλιακή ενέργεια.

Με την αποδοχή των αρχών «ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει» για όλα τα μέσα μεταφοράς, η έκθεση αποστέλλει επίσης ένα σαφές μήνυμα στη συζήτηση σχετικά με το ευρωπαϊκό σήμα: οι μεταφορές με φορτηγά που προκαλούν μεγάλη ρύπανση δεν θα πρέπει πλέον να επιδοτούνται και το εξωτερικό κόστος πρέπει να εσωτερικοποιηθεί πλήρως.

(Αποδοκιμασίες)

… και ιδιαίτερα για τα αεροσκάφη.

Η στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τους δρόμους στους σιδηρόδρομους παραμένει βασικός στόχος. Για τον λόγο αυτόν, η έκθεση ζητεί να επενδυθεί τουλάχιστον το 40% των πόρων της ΕΕ για τις μεταφορές στους σιδηρόδρομους. Μόλις το 17% περίπου των εμπορευμάτων μεταφέρεται σιδηροδρομικώς στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, που είναι χώρα με πληθώρα εθνικών οδών, η αναλογία είναι 40%. Η ΕΕ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών μόνο εάν βελτιώσει τις σιδηροδρομικές υποδομές της. Οι Υπουργοί Μεταφορών των κρατών μελών καλούνται επειγόντως να δουν πέρα από τον εθνικό τους ορίζοντα και να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την Ευρώπη στις χώρες τους.

Η διασύνδεση των μέσων μεταφοράς είναι επίσης σημαντική. Επίσης, απαιτείται ένα ενιαίο φορτωτικό έγγραφο για τη μεταφορά εμπορευμάτων διά θαλάσσης, σιδηροδρόμου, φορτηγού και αεροσκάφους, ένας ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς, ένα όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά επίσης παγκόσμιο πρότυπο για το διατροπικό μοναδοποιημένο φορτίο και, ιδιαίτερα, μια καλύτερη σύνδεση των θαλασσίων και ποτάμιων λιμένων με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της ενδοχώρας.

Παρά την ομόφωνη ψηφοφορία, η Ομάδα μου πρότεινε τροπολογίες διότι ορισμένες ψηφοφορίες στην επιτροπή είχαν εξαιρετικά κλειστό χαρακτήρα. Η πιο σημαντική τροπολογία αφορά την έκκληση προς την Επιτροπή για τον προσδιορισμό των περιοχών μείζονος συμφόρησης και μειζόνων προβλημάτων στο ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό το είδος ανάλυσης είναι απαραίτητο προκειμένου να περιοριστούν γρήγορα τα αδύναμα σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου και, συνεπώς, να δημιουργηθούν μεγαλύτερες δυνατότητες. Η ίδια η Επιτροπή, παρεμπιπτόντως, έχει επικροτήσει θερμά αυτήν την ιδέα και ελπίζω ότι αύριο –κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια– θα υπάρξει πλειοψηφία επ’ αυτού.

Ευχαριστώ πολύ, για μία ακόμη φορά, όλους τους συναδέλφους βουλευτές για την προσοχή τους.

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, σε μια δέσμη τεσσάρων ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν το 2007 και το 2008, η Επιτροπή ανέπτυξε τη στρατηγική της για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη. Αυτές οι ανακοινώσεις ήταν οι εξής: πρώτον, «Θεματολόγιο της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές: Τόνωση της αποδοτικότητας, της ολοκλήρωσης και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη»· δεύτερον, «Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών»· τρίτον, «Προς σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικής προτεραιότητας»· και τέταρτον, «Πολυετείς συμβάσεις για την ποιότητα της σιδηροδρομικής υποδομής».

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι όλες αυτές οι ανακοινώσεις είναι τώρα το θέμα μιας πρότασης ψηφίσματος στη συνέλευσή σας, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που προσδίδει το Κοινοβούλιο σε αυτό το ζήτημα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Michael Cramer, για το έργο που επιτέλεσε, και όλους τους βουλευτές που συνέβαλαν σε αυτό.

Όσον αφορά τους τόνους ανά χιλιόμετρο, η Λευκή Βίβλος του 2001 προέβλεψε μια αύξηση της τάξεως του 50% στις μεταφορές προϊόντων στην Ευρώπη μεταξύ των ετών 2000 και 2020. Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει αυτήν την εκτίμηση κατά το επόμενο έτος, αλλά είναι ήδη σαφές ότι ήταν αρκετά ακριβής. Οι μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται από αυτήν την ανάπτυξη, η καταπολέμηση της συμφόρησης και των κλιματικών αλλαγών, η μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και η εγγυημένη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελούν θέματα που είναι τώρα περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ.

Η επιλογή των μέσων μεταφοράς θα πρέπει, συνεπώς, να κατευθύνεται προς τα λιγότερο ρυπογόνα μέσα, μολονότι κάθε μέσο μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οδικών μεταφορών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί όπου είναι πιο αποδοτικό και πιο κατάλληλο.

Υπάρχει επίσης η ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών με την εφαρμογή μέτρων που έχουν ως στόχο την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορίας σε ευρεία κλίμακα στη διοικητική απλοποίηση, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι το σχέδιο έκθεσης παροτρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει μια πολιτική για τη μεταφορά προϊόντων η οποία θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αειφορία. Επιθυμία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεταφορών που θα είναι αξιόπιστο, αποτελεσματικό και βιώσιμο, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Για τον λόγο αυτόν, είμαι πεπεισμένος ότι η συντροπικότητα –δηλαδή η ορθολογική και βέλτιστη χρήση όλων των μέσων μεταφοράς μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους– πρέπει να γίνει ένας από τους κατευθυντήριους κανόνες της σκέψης και της δράσης μας.

Επιπλέον, τα διάφορα μέσα μεταφοράς πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια απόδοσης που είναι σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα, η ακρίβεια, η τακτικότητα, η αξιοπιστία, η υψηλή ποιότητα, η επαρκής χωρητικότητα, η διαλειτουργικότητα και ο διεθνικός συντονισμός για τους διεθνείς διαδρόμους είναι κάποια από τα συνθήματα για μια σειρά υπηρεσιών που λαμβάνει απολύτως υπόψη τον πελάτη. Μέσω συγκεκριμένης, άμεσης δράσης με ελεγχόμενο κόστος, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο κείμενο του ψηφίσματός σας, παράλληλα με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως η Πράσινη Βίβλος για το μέλλον του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα μου στηρίζει την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού με τις πολύπλευρες προτάσεις της για τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη. Οι συνθήκες-πλαίσιο για περιβαλλοντικά φιλικές εμπορευματικές μεταφορές που θα είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη καλούνται να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό αποδοτικών μεταφορικών δομών. Θα το υπενθυμίσουμε αυτό στην Επιτροπή κατά τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης δημοσιονομικής αναθεώρησης. Τα μεγάλα λόγια δεν βοηθούν εάν δεν διατίθενται τα χρήματα για τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων. Ο εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών ισχύει ιδιαίτερα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Προτεραιότητα εδώ είναι ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών διαδρόμων που χρησιμοποιούνται περισσότερο και ο εξοπλισμός τους με το ERTMS, το διασυνοριακό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ούτως ώστε να γίνει άμεσα η μετατροπή των εμπορευματικών μεταφορών από οδικές σε σιδηροδρομικές. Ωστόσο, για να σας πω την αλήθεια, κύριε Επίτροπε, όταν συντάξατε τον κατάλογο των προτάσεων για τις εμπορευματικές υπηρεσίες –θυμάμαι ακόμη ότι ο Neil Kinnock είχε ήδη την ιδέα των ξεχωριστών σιδηροδρομικών δικτύων για τις εμπορευματικές μεταφορές– για μία ακόμη φορά ενεργούσατε επί της πρότασης της Επιτροπής «Προς σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικής προτεραιότητας». Έκτοτε κανείς στην Επιτροπή δεν αναφέρθηκε σε αυτό, διότι και εσείς και εμείς γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για την παροχή ενός δεύτερου σιδηροδρομικού δικτύου παράλληλα με ένα κανονικό, λογικά ανεπτυγμένο σύστημα σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Ως Επιτροπή, θα πρέπει, συνεπώς, να πείτε την αλήθεια: η ιδέα των ξεχωριστών εμπορευματικών δικτύων έχει πεθάνει. Ας αναπτύξουμε λογικά δίκτυα διττής χρήσης: κυρίως επιβατικά τρένα την ημέρα και κυρίως εμπορικά τρένα τη νύχτα. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα του θορύβου, διότι στις μεγαλουπόλεις της Γερμανίας και αλλού, και κατά μήκος του Ρήνου, ο θόρυβος της νύχτας πραγματικά σπάει τα νεύρα των πολιτών και διακόπτει τον ύπνο τους. Ως εκ τούτου, ας μιλήσουμε για πρακτικά μέτρα κατά του θορύβου όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη διττή χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Είναι ακόμη πιο σημαντικό, ωστόσο, να αναλάβουμε συνετή δράση όσον αφορά την εφοδιαστική. Αυτό, κύριε Cramer, αναφέρεται πολύ λίγο στην έκθεση. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και η ΕΕ να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με τον κλάδο και με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου να γίνεται καλύτερη χρήση της εμπορευματικής εφοδιαστικής. Η χρήση της εφοδιαστικής είναι, βεβαίως, πρωταρχικό καθήκον των επιχειρήσεων. Γνωρίζουν καλύτερα από όλους πώς χρησιμοποιείται η εφοδιαστική. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη μπορούν να βοηθήσουν αίροντας τους περιττούς εθνικούς περιορισμούς και –εδώ συμφωνώ πλήρως με τον κ. Cramer– παρέχοντας τυποποιημένα τελωνειακά έγγραφα, για παράδειγμα, προκειμένου να μπορεί να γίνεται καλύτερη χρήση της εφοδιαστικής. Συνεπώς, ας εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές σε εθνικό επίπεδο και ας συνεργαστούμε με τον κλάδο στον καθορισμό της βέλτιστης χρήσης της εφοδιαστικής των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών, το οποίο έλαβε υπόψη την πλειονότητα των προηγούμενων προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Cramer, τον εισηγητή, διότι υπήρξε ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο. Έτσι επιτεύχθηκε ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο στο οποίο η εφοδιαστική δεν θα πρέπει απλώς να συμβάλλει στη βιωσιμότητα των μεταφορών γενικότερα, και των εμπορευματικών μεταφορών ειδικότερα, αλλά επίσης στη βελτίωση της κινητικότητας με τη συμπερίληψη εφοδιαστικών λύσεων για όλα τα μέσα μεταφοράς και στήριξη για πράσινους διαδρόμους ως πρότυπα κινητικότητας και άνεσης.

Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στη χρήση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών δικτύων, τα οποία έχουν «ελευθερωθεί» λόγω της προόδου που έχει σημειωθεί με τα επιβατικά τρένα υψηλών ταχυτήτων και μπορούν να διατεθούν ειδικά για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Θεωρώ επίσης ότι η συμπερίληψη του προεξέχοντος ρόλου των εσωτερικών οργανωτικών πλατφορμών και των «στεγνών λιμένων» είναι σημαντική, όπως επίσης και η προώθηση της αστικής εφοδιαστικής μέσω της αποφασιστικής ενίσχυσης της εφοδιαστικής πτυχής του πολύ ενδιαφέροντος προγράμματος CIVITAS, το οποίο χαιρετίζουμε.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον κ. Cramer για την έμφαση του έδωσε στον παράγοντα της εφοδιαστικής στους διασυνοριακούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους που είναι επικεντρωμένοι στις εμπορευματικές μεταφορές, μεταξύ των οποίων πρέπει να αναφέρω τη γραμμή που περιλαμβάνει την κεντρική διάβαση των Πυρηναίων, η οποία θα αποτελέσει μελλοντική σύνδεση μεταξύ των ισπανικών οργανωτικών πλατφορμών, όπως η Plaza, και αυτών που βρίσκονται στη Νότια Γαλλία.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στην πρόταση για τη θέσπιση ενός προγράμματος με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών σχεδίων εφοδιαστικής των κρατών μελών έως το τέλος του τρέχοντος έτους, κάτι που θα βοηθούσε στην προετοιμασία πιο αποτελεσματικών τρόπων για τον μετριασμό της σημερινής έλλειψης πόρων και την αντιμετώπιση των αναγκών ενός τομέα που επί του παρόντος είναι εξέχουσας σημασίας, σε αυτό το οικονομικό κλίμα, όπου οι τιμές των καυσίμων, η ανάγκη καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, ο περιφερειακός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από τη διεύρυνση και οι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στον τομέα συνεπάγονται ότι είναι πιο επείγουσα η εφαρμογή ευφυών, καινοτόμων και ελκυστικών λύσεων, που μόνο ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική μπορεί να μας προσφέρει.

Συνεπώς, η Ομάδα μου στηρίζει την έκθεση του κ. Cramer και την τροπολογία του αριθ. 4 σχετικά με τις πολυετείς συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τα προϊόντα μεταφέρονται σε κάποιο μακρινό μέρος, καταλήγοντας έτσι σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο ως τελικά προϊόντα. Συχνά μεταφέρονται με τον πιο εχθρικό προς το περιβάλλον τρόπο: με φορτηγά μέσω των αυτοκινητοδρόμων όπου υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συμφόρηση. Η τεράστια αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών, η οποία συνεχίζεται ακόμη, οφείλεται στη σταθερή μείωση του ενεχόμενου κόστους. Αυτό είναι αρνητικό για το περιβάλλον, για την ασφάλεια, για τις συνθήκες εργασίας και επίσης για την καλή διαβίωση των ζώων. Ως εκ τούτου, η Ομάδα μου τάσσεται υπέρ του περιορισμού της αύξησης των μεταφορών και υπέρ της μετατόπισης των απαραίτητων εναπομεινασών μεταφορών όσο το δυνατόν περισσότερο στους σιδηρόδρομους και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Αυτή η επιθυμία αντικατοπτρίζεται με μετριασμένη μορφή στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις συμπληρωματικές προτάσεις του εισηγητή, κ. Cramer.

Είμαστε, ωστόσο, αντίθετοι στην πιθανότητα να δοθεί προτεραιότητα στις εμπορευματικές μεταφορές σε βάρος των επιβατικών τρένων. Η αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη συμπληρωματικών υποδομών προκειμένου αυτά τα δύο να μην παρεμβαίνουν μεταξύ τους. Επιπλέον, θα εφιστούσα την προσοχή στα προβλήματα που αφορούν την έναρξη του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας ERTMS. Η επένδυση σε αυτό θα είναι επωφελής για το μέλλον, αλλά θα προκαλέσει προβλήματα βραχυπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.(NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Cramer για το έργο του ως εισηγητή. Η έκθεση είναι καλή, και θα ήθελα να επισημάνω τις ακόλουθες πτυχές της.

Οι εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να είναι μη περιορισμένες, έντιμες και καθαρές, και εργαζόμαστε σκληρά σε αυτό το Σώμα προκειμένου αυτό να συμβεί. Νωρίτερα φέτος, ήρθε το τέλος των περιορισμών του καμποτάζ. Αυτό ήταν μια καλή αρχή. Η εν λόγω έκθεση συνεχίζει προς αυτήν την κατεύθυνση, και αυτό είναι εξαιρετικό. Ο εισηγητής επισημαίνει ορθώς ότι η αστική εμπορευματική εφοδιαστική απαιτεί συγκεκριμένη προσέγγιση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθαρίσουν οι ευρωπαϊκές πολίχνες και μεγαλουπόλεις. Συνεπώς, φρονώ ότι η ηλεκτρονική προσαρμογή της ταχύτητας στις πολίχνες και στις μεγαλουπόλεις είναι ένα εξαιρετικό μέσο, και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει μέτρα και θα υποβάλει προτάσεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εμπορευματικές μεταφορές στις πολίχνες και στις μεγαλουπόλεις δεν θα πρέπει συνεχώς να πατούν φρένο και να επιταχύνουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπορευματικές μεταφορές θα γίνουν πιο γρήγορες και πιο καθαρές.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης εξαρτώνται από την αποτελεσματική μεταφορά προϊόντων. Πρέπει να αναπτύξουμε τις σιδηροδρομικές υποδομές, τους θαλάσσιους διαδρόμους, τις λιμενικές υποδομές και την συντροπικότητα. Η βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των θαλάσσιων και των ποτάμιων λιμένων και του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου της ενδοχώρας είναι σημαντικό στοιχείο της υποδομής εφοδιαστικής.

Η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια έξοδο προς τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Δούναβης είναι τώρα σχεδόν εξολοκλήρου μια πλωτή οδός εντός της Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές μεταφορές προϊόντων. Ωστόσο, τονίζω ότι η αποτελεσματική μεταφορά προϊόντων απαιτεί: ισορροπημένη χρήση όλων των μέσων μεταφοράς, αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, απλοποίηση των διαδικασιών, νομοθετική σταθερότητα, επενδύσεις σε συστήματα εφοδιαστικής και ευφυή συστήματα μεταφορών, όπως το Galileo, αλλά ιδιαίτερα εγγύηση της ασφάλειας των μεταφορών.

Προγράμματα όπως το Naiades και το Marco Polo δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς από κράτη μέλη ώστε να βελτιωθούν οι μεταφορές των προϊόντων. Παρόλα αυτά, εφιστώ την προσοχή της Επιτροπής στους φραγμούς που αντιμετωπίζουν ορισμένοι οδικοί μεταφορείς, και αναφέρομαι στους ρουμάνους μεταφορείς, όταν αυτοί διασχίζουν το έδαφος ορισμένων κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να αναλογιστούμε, βεβαίως, τα δικά μας σφάλματα. Δεν μπορούμε πάντα να συζητούμε για βιώσιμες μεταφορές την Κυριακή και να κάνουμε το αντίθετο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φαίνεται ότι το 60% των χρημάτων της Επιτροπής που διοχετεύεται στις μεταφορές καταλήγει ως συγχρηματοδότηση δρόμων και μόνο το 20% αυτών των χρημάτων καταλήγει σε περιβαλλοντικά φιλικούς σιδηρόδρομους.

Μπορούμε να πούμε ότι οι μεταφορές στην Ευρώπη είναι πολύ φθηνές και οι περιβαλλοντικά φιλικές μεταφορές πολύ ακριβές. Αυτό έχει να κάνει επίσης με τις συνθήκες-πλαίσιο. Για παράδειγμα, διαθέτουμε ένα υποχρεωτικό σιδηροδρομικό σύστημα διοδίων για κάθε κράτος μέλος. Αυτό ισχύει για κάθε μηχανή, για κάθε χιλιόμετρο γραμμών, ενώ τα διόδια στις περιβαλλοντικά επιζήμιες οδικές μεταφορές είναι προαιρετικά, το ποσό είναι περιορισμένο και ισχύουν μόνο στους αυτοκινητοδρόμους, και συνήθως μόνο για φορτηγά βάρους 12 ή περισσότερων τόνων. Πρέπει να αλλάξετε αυτές τις άδικες συνθήκες-πλαίσιο, ειδάλλως δεν θα επιλύσετε ούτε τα προβλήματα που αφορούν την πολιτική για το κλίμα ούτε αυτά που αφορούν τις μεταφορές. Προβλέπεται ότι η κυκλοφορία θα αυξηθεί. Όμως, γιατί αυξάνεται; Διότι δεν κοστίζει τίποτα.

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα από την πατρίδα σας. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξάγει 1,5 εκατ. τόνους χοιρινού κρέατος ετησίως. Εάν εξετάσετε το ισοζύγιο των εισαγωγών, αποδεικνύεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει επίσης επιπλέον 1,5 εκατ. τόνους χοιρινού. Αυτό θα μπορούσαμε να το περιορίσουμε. Θα μπορούσαμε να περιορίσουμε αυτήν τη μεταφορά και να χρησιμοποιήσουμε την ικανότητα, που σίγουρα χρειαζόμαστε, για να το πράξουμε. Στην Ευρώπη, επομένως, πρέπει να περιορίσουμε πολλές από τις ανοησίες που αφορούν αυτήν τη μεταφορική ικανότητα και, στη συνέχεια, πρέπει να μετακυλίσουμε τις μεταφορές σε περιβαλλοντικά φιλικά μέσα και να τις σχεδιάσουμε ώστε να είναι αποτελεσματικές, προκειμένου να μπορούμε να εγγυηθούμε την κινητικότητα, ενώ παράλληλα θα παρέχουμε στους πολίτες τα προϊόντα, αλλά θα προστατεύουμε επίσης το περιβάλλον, διότι αυτό επιτάσσουν οι καιροί.

Χωρίς ένα υγιές περιβάλλον, ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας θα έχουμε το μέλλον που όλοι επιθυμούμε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), γραπτώς. – (EN) Οι βιώσιμες και αποτελεσματικές εμπορευματικές μεταφορές πρέπει πράγματι να βελτιωθούν σοβαρά, καθώς ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για μεγάλο μέρος των εκπομπών CO2 στην Ένωση. Καθώς αναμένεται ότι ο τομέας θα αναπτυχθεί σημαντικά, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητάς του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια ευκαιρία για την ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητάς του και τη δημιουργία πολυάριθμων θέσεων εργασίας.

Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να κατανείμει πόρους που θα είναι επαρκείς για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της βελτιωμένης κινητικότητας, της διατροπικότητας στα μέσα μεταφοράς, της ενεργειακής απόδοσης, της μειωμένης κατανάλωσης πετρελαίου και της μείωσης της μόλυνσης. Συνεπώς, χαιρετίζουμε τη στρατηγική προσέγγιση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για τις εμπορευματικές μεταφορές και τους στόχους του: την επικέντρωση σε εμπορευματικούς διαδρόμους που χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό διαφόρων μέσων μεταφοράς· την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και υποδομών· πιο αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών και ενίσχυση της θελκτικότητας άλλων μέσων μεταφοράς πέραν των δρόμων. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιτυχία μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, πρέπει –βεβαίως– να λάβουμε υπόψη τη σημασία της ενίσχυσης συνεργειών και συμπληρωματικότητας με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως οι πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Η διασυνοριακή εναρμόνιση των εθνικών κανόνων και η συνέργεια με τις υπόλοιπες σχετικές πολιτικές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων των βιώσιμων και αποτελεσματικών εμπορευματικών μεταφορών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου