Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 3. září 2008 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Situace v Gruzii (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Klasifikace, označování a balení látek a směsí - Klasifikace, označování a balení látek a směsí (úprava směrnic 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES) - Klasifikace, označování a balení látek a směsí (změna nařízení (ES) č. 648/2004) (rozprava)
 4.Schvalování typu vodíkových vozidel (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Zapojení mládeže do politik EU, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost – Pohotovostní spolupráce při hledání pohřešovaných dětí (písemná prohlášení): viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Klasifikace, označování a balení látek a směsí (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (hlasování)
  7.2.Klasifikace, označování a balení látek a směsí (úprava směrnic 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES) (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (hlasování)
  7.3.Klasifikace, označování a balení látek a směsí (změna nařízení (ES) č. 648/2004) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (hlasování)
  7.4.Schvalování typu vodíkových vozidel (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (hlasování)
  7.5.Situace v Gruzii (hlasování)
  7.6.Evropské smluvní právo (hlasování)
  7.7.Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu následující po návrhu doporučení Evropské komisi ke stížnosti č. 3453/2005/GG (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (hlasování)
  7.8.Rovnost žen a mužů – 2008 (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (hlasování)
  7.9.Klonování zvířat za účelem výroby potravin (hlasování)
 8.Slavnostní zasedání – Kostarika
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Vliv marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Složení Parlamentu: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv (rozprava)
 14.Tisíciletí pro rozvoj - Cíl 5: zlepšit zdraví matek (rozprava)
 15.(otázky Komisi)
 16.Obchod se službami (rozprava)
 17.Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů (rozprava)
 18.Evropská přístavní politika (rozprava)
 19.Nákladní doprava v Evropě (rozprava)
 20.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 21.Ochrana poslanecké imunity: viz zápis
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (814 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1721 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí