Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 3. september 2008 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Georgien (fremsatte beslutningsforslag): se protokollen
 3.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (ændring af direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/24/EF - Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (tilpasning af forordning (EF) nr. 648/2004) (forhandling)
 4.Hydrogendrevne køretøjer (forhandling)
 5.Erklæring fra formanden
 6.Større opmærksomhed på fremme af unges deltagelse i EU's politikker - Hastesamarbejde for at finde savnede børn (skriftlige erklæringer): se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (afstemning)
  7.2.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (ændring af direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/24/EF (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (afstemning)
  7.3.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (tilpasning af forordning (EF) nr. 648/2004) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (afstemning)
  7.4.Hydrogendrevne køretøjer (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (afstemning)
  7.5.Situationen i Georgien (afstemning)
  7.6.Fælles referenceramme for europæisk aftaleret (afstemning)
  7.7.Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand om klage 3453/2005/GG (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (afstemning)
  7.8.Ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008 (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (afstemning)
  7.9.Kloning af dyr til fødevareforsyning (afstemning)
 8.Højtideligt møde - Costa Rica
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Ligestilling mellem mænd og kvinder: Markedsføring og reklame (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 13.Evaluering af EU-sanktioner på menneskerettighedsområdet (forhandling)
 14.Milleniumsudviklingsmålene - Mål nr. 5: Forbedring af sundhedsplejen for mødre (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Handel med tjenesteydelser (forhandling)
 17.Adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (forhandling)
 18.Europæisk havnepolitik (forhandling)
 19.Godstransport i Europa (forhandling)
 20.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 21.Beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (735 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1755 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik