Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στην Γεωργία (κατατεθείσες προτάσεις ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) (συζήτηση)
 4.Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου (συζήτηση)
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Επείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών (γραπτές δηλώσεις): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (ψηφοφορία)
  7.2.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (ψηφοφορία)
  7.3.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (ψηφοφορία)
  7.4.Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (ψηφοφορία)
  7.5.Κατάσταση στη Γεωργία (ψηφοφορία)
  7.6.Κοινό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ψηφοφορία)
  7.7.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (ψηφοφορία)
  7.8.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2008 (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (ψηφοφορία)
  7.9.Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση – Κόστα Ρίκα
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)
 14.Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή)
 16.Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (συζήτηση)
 17.Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (συζήτηση)
 19.Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1312 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1389 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου