Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Georgian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY mukauttaminen) - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukauttaminen) (keskustelu)
 4.Vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Nuorison vastuullistamisen tehostaminen – Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö (kirjalliset kannanotot): ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (äänestys)
  7.2.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY) (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (äänestys)
  7.3.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (asetuksen (EY) N:o 648/2004) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (äänestys)
  7.4.Vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (äänestys)
  7.5.Georgian tilanne (äänestys)
  7.6.Yhteinen viitekehys Euroopan sopimusoikeudelle (äänestys)
  7.7.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 3453/2005/GG koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (äänestys)
  7.8.Naisten ja miesten tasa-arvo – 2008 (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (äänestys)
  7.9.Eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten (äänestys)
 8.Juhlaistunto – Costa Rica
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Naisten ja miesten tasa-arvoon vaikuttava markkinointi ja mainonta (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.EU:n pakotteiden arviointi osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa (keskustelu)
 14.Vuosituhannen kehitystavoitteet – Tavoite 5: äitien terveyden parantaminen (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Palvelukauppa (keskustelu)
 17.Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt (keskustelu)
 18.Euroopan satamapolitiikka (keskustelu)
 19.Euroopan tavaraliikenne (keskustelu)
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen: ks. pöytäkirja
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (781 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1735 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö