Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 3 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Gruzijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos): žr. protokolą
 3.Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas - Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Direktyvų 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB, 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB derinimas) - Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Reglamento (EB) Nr. 648/2004 derinimas) (diskusijos)
 4.Vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (diskusijos)
 5.Pirmininko pranešimas
 6.Didesnis dėmesys jaunimo galioms formuojant ES politiką. Skubus bendradarbiavimas ieškant dingusių vaikų (rašytiniai pareiškimai): žr. protokolą
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (A6–0140/2008, Amalia Sartori) (balsavimas)
  7.2.Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Direktyvų 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB, 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB derinimas) (A6–0142/2008, Amalia Sartori) (balsavimas)
  7.3.Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Reglamento (EB) Nr. 648/2004 derinimas) (A6–0141/2008, Amalia Sartori) (balsavimas)
  7.4.Vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (A6–0201/2008, Anja Weisgerber) (balsavimas)
  7.5.Padėtis Gruzijoje (balsavimas)
  7.6.Bendra Europos sutarčių teisės principų sistema (balsavimas)
  7.7.Europos ombudsmeno specialus pranešimas remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 3453/2005/GG (Proinsias De Rossa) (balsavimas)
  7.8.Moterų ir vyrų lygybė (2008 m.) (A6–0325/2008, Iratxe García Pérez) (balsavimas)
  7.9.Gyvūnų klonavimas maistui (balsavimas)
 8.Iškilmingas posėdis. Kosta Rika
 9.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  9.1.Rinkodaros ir reklamos įtaka moterų ir vyrų lygybei (A6–0199/2008, Eva–Britt Svensson) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Parlamento sudėtis: žr. protokolą
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 13.ES sankcijų kaip ES veiksmų ir politikos žmogaus teisių srityje vertinimas (diskusijos)
 14.Tūkstantmečio vystymosi tikslai: 5 tikslas – pagerinti gimdyvių sveikatą (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Prekyba paslaugomis (diskusijos)
 17.Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas (diskusijos)
 18.Europos uostų politika (diskusijos)
 19.Krovininis transportas Europoje (diskusijos)
 20.Komitetų ir delegacijų sudėtis: žr. protokolą
 21.Parlamento nario imuniteto gynimas: žr. protokolą
 22.Kito posėdžio darbotvarkė: žr. protokolą
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (751 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1587 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika