Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 3. septembris - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Gruzijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana – Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK grozījums) – Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Regulas (EK) Nr. 648/2004 grozījums)(debates)
 4.Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem (debates)
 5.Priekšsēdētāja paziņojums
 6.Lielāka uzmanība jaunatnes iespēju nodrošināšanai ES politikas jomās – Ārkārtas sadarbība pazudušu bērnu meklēšanā (rakstiskas deklarācijas) (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (balsošana)
  7.2.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/24/EK pielāgošana) (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (balsošana)
  7.3.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Regulas (EK) Nr. 648/2004 pielāgošana) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (balsošana)
  7.4.Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (balsošana)
  7.5.Stāvoklis Gruzijā (balsošana)
  7.6.Vienots pamatprincipu kopums attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām (balsošana)
  7.7.Eiropas ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, pamatojoties uz projektu ieteikumam Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību 3453/2005/GG (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (balsošana)
  7.8.Sieviešu un vīriešu līdztiesība – 2008. gads (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (balsošana)
  7.9.Dzīvnieku klonēšana pārtikas ieguves nolūkā (balsošana)
 8.Svinīgā sēde - Kostarika
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Parlamenta sastāvs: skatīt protokolu
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana: skatīt protokolu
 13.ES sankciju kā daļas no ES rīcības un politikas cilvēktiesību jomā novērtējums (debates)
 14.Tūkstošgades attīstība — 5. mērķis: mātes un bērna veselības uzlabošana (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Pakalpojumu tirdzniecība (debates)
 17.Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām (debates)
 18.Eiropas ostu politika (debates)
 19.Kravu pārvadājumi Eiropā (debates)
 20.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 21.Deputāta neaizskaramības aizstāvēšana (sk. protokolu)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (774 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1530 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika